Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa. Työterveyslääkäri Visa Kervinen Työurien pidentäminen ja työkykyjohtaminen 12.9.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa. Työterveyslääkäri Visa Kervinen Työurien pidentäminen ja työkykyjohtaminen 12.9."

Transkriptio

1 Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa Työterveyslääkäri Visa Kervinen Työurien pidentäminen ja työkykyjohtaminen

2 Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa Onko työterveyshuoltoa? Työkykyriskien varhainen tunnistaminen Osallistava työterveyshuolto toimintamalli

3 Onko työterveyshuoltoa?

4 Työterveyshuollon järjestäminen Jos yrityksellä on yksikin työntekijä, työnantajan on lain mukaan järjestettävä työntekijöilleen työterveyshuolto Yrittäjille työterveyshuolto on vapaaehtoinen

5 Työterveyshuollon kattavuus Kaikista työssä olevista 86%:lla on työterveyshuolto Palkansaajista on 93% työterveyshuollon piirissä Matalin kattavuus maa- ja metsätalous, palvelut, kauppa ja korjaus, rakentaminen sekä kuljetus Eniten puutteita pienillä työpaikoilla alle 10 hengen 63% hengen 88% yli 50 hengen 97% Maatalousyrittäjistä 55% ja muista yrittäjistä 36% on järjestänyt työterveyshuollon itselleen

6 Työkykyriskien varhainen tunnistaminen

7 Tavoitteet ja toiminta Pitää henkilöstö työ- ja toimintakykyisenä vanhuuseläkkeelle asti ja sen jälkeenkin Tunnistaa uhkaavat työkykyriskit varhaisessa vaiheessa yhteistyössä yrityksen henkilöstöhallinnon, linja- ja työsuojeluorganisaation kanssa Havaita työn terveys- ja turvallisuusriskit ja mahdollinen huomionalainen työ Varmistaa tarvittavat lääketieteelliset tutkimukset ja tehokkaan hoidon toteuttaminen ajoissa Varmistaa tarvittavien lääkinnällisen ja ammatillisen kuntoutuksen toimien käynnistäminen Varmistaa, että työpaikalla käynnistetään yhteistyössä tarvittavat mukauttavat toimet Vähentää henkilöstön poissaoloista ja ennenaikaisesta eläköitymisestä johtuvia kustannuksia Auttaa yritystä parantamaan tuottavuuttaan

8 Osallistava työterveyshuolto

9 Tavoitteena työpaikan hyvinvointi

10 Osallistava työterveyshuolto Miksi Osallistava työterveyshuolto? työnantaja osallistuu työntekijät osallistuvat Terveystalo osallistuu asiakkaan vakuutusyhtiöt osallistuvat Mahdollista osallistaa myös muita tahoja: kuntoutuslaitokset, oppilaitokset, uudelleensijoitusyhtiöt

11 Osallistavan työterveyshuollon tavoitteet Työntekijöiden hyvinvointi Tuottavuuden paraneminen Työntekijöiden sairauspoissaolojen määrän väheneminen Työeläkemaksujen väheneminen

12 Tunnistamme riskit, löydämme ratkaisut Lorem ipsum 1 Lorem ipsum 2 Lorem ipsum 3 Lorem ipsum 4 Lorem ipsum 5 Lorem ipsum 6 Lorem ipsum 7 Haasteet Lorem ipsum 1 Lorem ipsum 2 Lorem ipsum 3 Lorem ipsum 4 Lorem ipsum 5 Lorem ipsum 6 Lorem ipsum 7 Ratkaisut

13 Hyötyä työnantajalle, Henkilöstöriskien lyhyt- ja pitkäaikainen ennustaminen mahdollista Sairastavuuteen liittyvien tuotannon kitkojen ja menetysten minimointi Vähemmän poissaoloja, pienemmät kustannukset Vähemmän työkyvyttömyyseläkkeitä, pienemmät eläkemaksut Pidemmät työurat Pienempi vaihtuvuus, parempi mielikuva työnantajana Parempi liiketulos

14 Hyötyä työntekijälle, Parempi ja turvallisempi työympäristö, mahdollisuus vaikuttaa Hyvä hoidon saatavuus ja ennaltaehkäisevyys Mahdollisuus työskennellä osatyökykyisenä, jäljellä olevan työkyvyn ja osaamisen hyödyntäminen Pidempi työura, parempi eläke Terveempi eläkeaika

15 Hyötyä yhteiskunnalle Väestö säilyy työ- ja toimintakykyisenä Parempi työn laatu, parempi työhyvinvointi Pidemmät työurat Enemmän verotuloja

16 Ratkaisu: Osallistava työterveyshuolto Tunnistaa työpaikan tarpeet ja haasteet, ennakoi muutoksia Toiminta suunnitelmallista ja systemaattista kumppanuus Tavoitteet määritellään yhteistyössä huomio työkykyyn Erityishuomio ja erityistoimenpiteet työkyvyn heikkenemisen riskissä oleviin Huomionalaisen työn tiedostaminen Jäljellä olevan työkyvyn hyödyntäminen Tukee henkilöstöhallintoa, motivoi henkilöstöä Onnistumisia ja toimintaa seurataan valittujen mittareiden avulla

17 Osallistava työterveyshuolto Tilaaja-tuottaja mallista strategiseen kumppanuuteen Aavistava toiminta = Strateginen kumppanuus Ennakoiva toiminta = Taktinen kumppanuus Reagoiva perustoiminta = Palveluiden ostaminen

18 Toimintamalli käytännössä 1. Tavoitteet Mittarit 2. Suunnittelu 4. Arviot Suunnittelu ja hankkeisiin osallistuminen 3. Toiminta Tietoon perustuva työtulevaisuuden tuki Huomionalaisen työn tunnistaminen Työyhteisötoimet Työhyvinvointipalvelut tukemassa työpaikan hyvinvointia Esimiesvalmennus Sairauksien tutkimus, hoito ja kuntoutus Työkykyuhkien tunnistaminen Terveyskartoitukset Terveystarkastukset Työpaikkaselvitykset Yhteistyö on jatkuvaa ja systemaattista toimintaa, joka syventyessään mahdollistaa yhä ennaltaehkäisevämpää ja koko työpaikan hyväksi tehtävää toimintaa.

19 Suunnitelmasta toteutukseen Yhteydenpitojärjestelmä Rekrytointi ja esimiesvalmennus Osallistava työterveyshuolto Valmistelu, vastuuhenkilöt Käynnistys Työpaikkaselvitys ja kartoitukset Huomionalaisen työn kuvaus Raportointi Toiminnan hyödyt havaittavissa Työkykyuhkien tunnistaminen Hoito, lääkinnällinen ja amm. kuntoutus 0 kk 1-3 kk 2-3 kk 6 kk 18 kk Ensimmäiset tulokset havaittavissa osatyökykyisten työhön palauttamisen ja nopean hoitopolun avulla ensimmäisen vuoden jälkeen, lyhytaikaiset poissaolot saattavat jopa lisääntyä, kääntyvät kuitenkin toimintatapojen vakiinnuttua laskuun.

20 Terveemmät työntekijät, terveempi työpaikka

21 toimintamalli Sairausvakuutus- ja työterveyshuoltolain muutos

22 Yleistä Sairausvakuutuslaki 1224/2004 ja laki sairausvakuutuslain muuttamisesta 19/2012 ja Työterveyshuoltolaki 1383/2001 ja laki työterveyshuoltolain muuttamisesta 20/2012 Työnantajan on ilmoitettava työterveyshuoltoon työntekijän sairauspoissaolo, kun se jatkunut kuukauden tai 1 vuoden aikana yhteensä 30 päivää lähtien. Työterveyshuollolla on koordinointivastuu työkyvyn kartoittamisesta ja töihin paluun mahdollisuuksien selvittämisestä Sairauspäivärahaa tulee hakea 60 päivän kuluessa aik. 4kk sijasta Kela muistuttaa työntekijää työterveyshuollon lausunnon toimittamisesta, kun sairauspäivärahaa on myönnetty yli 60 päivää Työterveyslääkärin lausunto jäljellä olevasta työkyvystä ja työhön paluun mahdollisuuksista viimeistään silloin, kun sairauspäivärahaa on maksettu 90 päivärahapäivältä

23 Lakimuutoksen tavoitteet: Työkyvyttömyyden pitkittymisen ehkäisy, nopea työhön paluu sairauspoissaololta Kannustaa työnantajaa, työntekijää ja työterveyshuoltoa yhdessä pohtimaan sairastuneen työntekijän tilannetta ja arvioimaan työjärjestelyjä työhön paluun tukemiseksi Varhaisen tuen toteuttamisen tehostaminen Työurien pidentäminen: yksilö, yritys ja yhteiskunta hyötyvät

24 Mitä tarkoittaa työntekijälle Työnantaja ilmoittaa työntekijän poissaolot työterveyshuoltoon, kun työntekijällä on 30 pv poissaoloja kumulatiivisesti 12 kk aikana. Työterveyshuolto kutsuu työkyky- ja kuntoutustarpeen arvioon Töihin paluun mahdollisuudet selvitetään työkykyneuvottelussa yhdessä työterveyshuollon, työntekijän ja työnantajan kanssa Kela muistuttaa työntekijää työterveyshuollon lausunnon toimittamisesta, kun sairauspäivärahaa on myönnetty yli 60 päivää Työntekijän toimitettava työterveyslääkärin lausunto Kelaan jäljellä olevasta työkyvystä ja mahdollisuuksista palata töihin viimeistään silloin, kun työntekijä on saanut sairauspäivärahaa 90 päivää

25 Mitä tarkoittaa työnantajalle Työnantajan tulee ilmoittaa työterveyshuollolle, kun työntekijälle on kertynyt 30 päivän sairauslomakertymä 12 kk:n sisällä. Kertymään lasketaan kaikki, myös omalla ilmoituksella/esimiehen luvalla, sairauspoissaolot. Laskenta alkaa lähtien. Työnantajan on haettava sairauspäivärahaa 2 kuukauden kuluessa (aiemmin 4 kk) Tavoitteena on nopeuttaa työnantajien sairauspoissaoloseurantaa ja reagointia työkykyasioissa tukien työurien pidentymistä Sairauspoissaoloihin liittyvät käytännöt ja ohjeet sovittava työpaikalla yhteisesti henkilöstön ja työterveyshuollon kanssa

26 Mitä tarkoittaa työterveyshuollolle (1) Työterveyshuollon lakisääteiseen toimintaan tulee uusi prosessi: Arvio ja lausunto työhön paluun mahdollisuuksista (90 päivän lausunto) Työterveyshuollon tulee yhdessä työnantajan ja henkilöstön kanssa käydä läpi muutokset, jotka laki aiheuttaa työterveyshuollon ja työpaikan yhteisiin käytäntöihin ja sairauspoissaoloja koskeviin ohjeisiin Työterveyshuollosta tulee lakimuutoksen myötä työkykyasioiden koordinaattori

27 Mitä tarkoittaa työterveyshuollolle (2) Työnantaja ilmoittaa sairauspoissaolon työterveyshuoltoon kun työntekijällä yhteensä 30 pv poissaoloja. Työterveyshoitaja kutsuu työntekijän luokseen terveystarkastukseen. Jos työntekijä on ollut muualla hoidossa, tilataan potilaan luvalla hoitoa ja jatkosuunnitelmaa koskevat tiedot Varataan aika työterveyslääkärille, joka tarkentaa työkyvyttömyyteen johtaneet syyt, selvittää hoidon nykytilanteen, arvioi työntekijän terveydentilan ja työ- ja toimintakyvyn sekä tekee yhdessä työntekijän kanssa alustavan työhön paluu -suunnitelman. Tarvittaessa työterveyslääkäri ohjaa työntekijän lisätutkimuksiin, erikoislääkärikonsultaatioon, työfysioterapeutin tai työterveyspsykologin arvioon Usein yhteinen työkykyneuvottelu työntekijä, työnantaja ja työterveyshuolto yhdessä Työterveyshuolto laatii lausunnon työhön paluun mahdollisuuksista (90 päivän lausunto)

28 toimintamallin toimenpiteet työterveyshuollossa 30 pv 60 pv Ennen 90 pv Työterveyshoitaja selvittää tilannetta, tilaa tarvittaessa terveystietoja ja keskustelee lääkärin kanssa Työterveyshoitaja kutsuu henkilön tarvittaessa vastaanotolleen Työterveyshoitaja kutsuu henkilön tarvittaessa työterveyslääkärin vastaanotolle, joka ohjaa tarvittaessa lisätutkimuksiin, hoitoon tai kuntoutukseen Jos sairausloma jatkuu, varataan aika nimetylle työterveyslääkärille työkykyarvioon Työterveyslääkärin lausunnon valmistelu alkaa Työkykyneuvottelu työtehtävistä ja järjestelyistä suhteessa jäljellä olevaan työkykyyn selvitettävä ennen lausunnon kirjoittamista Kuntoutussuunnitelma mietitty valmiiksi ennen 90 päivän lausunnon kirjoittamista Työterveyslääkärin lausunto on edellytys sairauspäivärahan maksamiselle 90 päivän jälkeen Työnantaja ilmoittaa asiakasvastaavalle työterveyshoitajalle ne henkilöt, joilla täyttyy 30 päivän sairauspoissaolot. Työterveyshoitaja käynnistää seurantaprosessin. Esimies käy keskustelun varhaisen tuen mallin mukaisesti ja kertoo työterveyshuollon tulevasta yhteydenotosta.

29 Työhön paluun tukitoimia Osasairauspäiväraha Työtehtävien muokkaaminen Korvaava työ Työkuormituksen vähentäminen Työolojen ja välineiden parantaminen Työergonomian arviointi ja ergonomiset parannukset Työaikajärjestelyt, esim. osa-aikatyö, lomien jaksottaminen Työterveyshuollon tukitoimet: yksilötuki, työkykyryhmät, työyhteisön tuki Kuntoutustoimenpiteet; avokuntoutus, Kela Ammatillinen kuntoutus: työkokeilu, työhönvalmennus, uudelleensijoitus uusiin tehtäviin entisellä työpaikalla tai uudelle työpaikalle, uudelleenkoulutus Osatyökyvyttömyyseläke

30 Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa

31 Työurien pidentämisessä tarvitaan erilaisia välineitä Työnantajan tahtotila Yleisiä ratkaisuja työpaikoilla esim. työaikajärjestelyt Suunnattuja yksilöllisiä toimenpiteitä Työntekijän tahtotila

32 Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa Oma työterveyshuolto on olemassa Työkykyriskien varhainen tunnistaminen Osallistava työterveyshuolto Pitkäjänteinen yhteistyö yritys ja työterveyshuolto oma työterveyshoitaja, oma työterveyslääkäri

33 KIITOS!

Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90. Tanja Vuorela, ylilääkäri

Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90. Tanja Vuorela, ylilääkäri Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90 Tanja Vuorela, ylilääkäri 6.11.2012 Osallistava työterveyshuolto 2. Suunnittelu 3. Toiminta Varhainen tuki: Sairauspoissaolojen seuranta Hälytysrajat Esimiesvalmennus

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Työkyvyn edistämisen tuki Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri Suomalaisuus on arvokas asia! Meitä jokaista tarvitaan! Mitkä asiat vaikuttavat työkykyyn?

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖPAIKAN YHTEISTYÖ

TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖPAIKAN YHTEISTYÖ TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖPAIKAN YHTEISTYÖ TYÖSUOJELUILTAPÄIVÄ PORI 14.3.2013 KARI HARING SAK RY YHTEISTYÖN PERUSTEET Laki edellyttää Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 30.3.2007/334 Työterveyshuoltolaki

Lisätiedot

AKTIIVINEN TUKI TYÖYHTEISÖSSÄ NÄIN SE SAATIIN TOIMIMAAN

AKTIIVINEN TUKI TYÖYHTEISÖSSÄ NÄIN SE SAATIIN TOIMIMAAN AKTIIVINEN TUKI TYÖYHTEISÖSSÄ NÄIN SE SAATIIN TOIMIMAAN Pitkäjänteinen työturvallisuustyö kunta-alalla - sanoista teoiksi 24.9.2013 Tampere vs.työhyvinvointipäällikkö Satu Haapakoski Henkilöstöpalvelut

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 4.4.2014 Maire Laaksonen 1. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 4.4.2014 Maire Laaksonen 1. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä 4.4.2014 Maire Laaksonen 1 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINNAN KEHITTÄMINEN SEITTI HANKKEISSA TYÖKYVYN TUEN JA TYÖTERVEYSYHTEISTYÖN HYVÄT KÄYTÄNNÖT Perjantai meeting 4.4.14 Maire Laaksonen

Lisätiedot

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Kunnallinen työterveyshuoltotutkimus 2010 Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 2/2010 Toni Pekka, Risto Kaartinen, Maija Träskelin, Pauli Forma

Lisätiedot

Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto

Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto Työpaikkakohtainen strategia Yksilökohtainen työkyvyn hallinta ja ylläpito Työpaikan suunnitelma järjestelmästä, jolla työkykyasioita työpaikalla hoidetaan (mm. sairauslomalta

Lisätiedot

03/2015. Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa. Eläketurvakeskus. Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus

03/2015. Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa. Eläketurvakeskus. Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus 03/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus Jyri Liukko ja Niina Kuuva Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Lisätiedot

Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena

Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena Janne Jalava, Jukka Salomäki Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena Arviointitutkimus Itellan Kunnon Polku -tuen vaikutuksista työntekijöiden sairauspoissaoloihin ja työssä jaksamiseen

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Toimituskunta Timo Kauppinen Pauliina Mattila-Holappa Merja Perkiö-Mäkelä Anja Saalo Jouni Toikkanen Seppo Tuomivaara Sanni Uuksulainen

Lisätiedot

SELVITYS TYÖSSÄ JATKAMISEN ONNISTUMISEEN LIITTYVISTÄ HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ

SELVITYS TYÖSSÄ JATKAMISEN ONNISTUMISEEN LIITTYVISTÄ HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ KATSAUS ANNIKA LAISOLA- NUOTIO PIRKKO MÄKELÄ-PUSA RAIJA TIAINEN SELVITYS TYÖSSÄ JATKAMISEN ONNISTUMISEEN LIITTYVISTÄ HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ On kiva mennä aamulla töihin ku hymyilyttää Johdanto Työurien pidentämisen

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

Työterve yshuollon ennakoiva rooli: tukeeko työterveyshuolto tule - tule sairauksissa työkykyä vai

Työterve yshuollon ennakoiva rooli: tukeeko työterveyshuolto tule - tule sairauksissa työkykyä vai Työterveyshuollon y ennakoiva rooli: tukeeko työterveyshuolto tule -sairauksissa työkykyä vai työkyvyttömyyttä kehittämispäällikkö Ritva Teerimäki ritva.teerimaki@hel.fi Työterveyskeskus Edistää kaupungin

Lisätiedot

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN LÄÄKKEET JA TYÖKYKY Sisältö Johdanto: Jussi Merikallio... 4 I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ Hyvä työkyky tehdään yhdessä: Arto Laine... 8 Työterveyshuolto terveyden ja työkyvyn tukijalkana: Mauri Jussila...

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Ylöjärvi/ kunnat Toimintasuunnitelma tehty ajalle 01.01.2014-31.12.2016 Hyväksytty Yrityksen perustiedot Yritys Ylöjärvi/ kunnat Y-tunnus 0158221-7 Toimiala 84110,

Lisätiedot

TEE SE NÄIN ohjeita päihdeohjelman kehittäjälle

TEE SE NÄIN ohjeita päihdeohjelman kehittäjälle TEE SE NÄIN ohjeita päihdeohjelman kehittäjälle 1 Julkaisija Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 aa 00250 Helsinki www.ttl.fi Työterveyslaitos ja kirjoittajat 2013 Alkoholihaitat hallintaan (AHA) -hanke

Lisätiedot

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet. työkyvyttömyyden ehkäisy kunta-alalla. tammikuu 2012

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet. työkyvyttömyyden ehkäisy kunta-alalla. tammikuu 2012 Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja työkyvyttömyyden ehkäisy kunta-alalla tammikuu 2012 KT Kuntatyönantajat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ry Kunta-alan Unioni ry Tekniikka ja terveys KTN

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIIN PANOSTAMALLA KUSTANNUSSÄÄSTÖÄ JA VÄHEMMÄN SAIRAUSPOISSAOLOJA

TYÖHYVINVOINTIIN PANOSTAMALLA KUSTANNUSSÄÄSTÖÄ JA VÄHEMMÄN SAIRAUSPOISSAOLOJA TIEDOTE 5/2014 TYÖHYVINVOINTIIN PANOSTAMALLA KUSTANNUSSÄÄSTÖÄ JA VÄHEMMÄN SAIRAUSPOISSAOLOJA Ennakoivaan ja suunnitelmalliseen työhyvinvoinnin ylläpitoon kannattaa satsata. Se pidentää työuria, vähentää

Lisätiedot

Hyvä työpaikka -opas

Hyvä työpaikka -opas Hyvä työpaikka -opas Sisältö Julkaisija: Suomen Hammaslääkäriliitto Toimitus: Anu Tilander Graafinen suunnittelu ja kuvat: Mediatoimisto Crazy Mama Kuvausjärjestelyt: HLL Elina Timgren / Simodent ISBN

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Kirje Työ- ja elinkeinotoimistot 10.12.2013 TEM/2551/00.03.05.02/2013 TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET TE-palvelujen asiakkuuslinjaukset korvaavat työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sisällys 2 Lukijalle............................................................... 3 Kohti sosiaalista kestävyyttä.............................................

Lisätiedot

Kun uralle tarvitaan uutta suuntaa. Ketkä vastaavat kuntaväen työhyvinvoinnista? Merikoski jää historiaan. Verven työurapalvelut laajenevat Turkuun

Kun uralle tarvitaan uutta suuntaa. Ketkä vastaavat kuntaväen työhyvinvoinnista? Merikoski jää historiaan. Verven työurapalvelut laajenevat Turkuun 1/2012 Ketkä vastaavat kuntaväen työhyvinvoinnista? Verven työurapalvelut laajenevat Turkuun Merikoski jää historiaan Kun uralle tarvitaan uutta suuntaa Matti Anttonen johtaja Työkyky Kuntoutuspoliittinen

Lisätiedot

Kaikenikäisten työkykyyn kierroksia työkaarityökalulla tuloksia. Aina löytyy työkykyä. Miten työtä muokataan?

Kaikenikäisten työkykyyn kierroksia työkaarityökalulla tuloksia. Aina löytyy työkykyä. Miten työtä muokataan? Kaikenikäisten työkykyyn kierroksia työkaarityökalulla tuloksia Aina löytyy työkykyä. Miten työtä muokataan? Helsinki 17.4.2015 ja Jyväskylä 24.4.2015 Pirkko Mäkinen, Työturvallisuuskeskus Työpajan tavoite

Lisätiedot

osa-aikainen sairauspoissaolo

osa-aikainen sairauspoissaolo Uutta lainsäädäntöä Osa-aikainen sairauspoissaolo ja osasairauspäiväraha Vuoden 2007 alusta lukien työnantaja ja työntekijä voivat sopia keskenään osa-aikaisesta sairauspoissaolosta. Osa-aikainen sairauspoissaolo

Lisätiedot