Työterveyshuollon velvollisuudet sairauspoissaolojen hallinnassa TYÖkuntoon!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työterveyshuollon velvollisuudet sairauspoissaolojen hallinnassa TYÖkuntoon!"

Transkriptio

1 Työterveyshuollon velvollisuudet sairauspoissaolojen hallinnassa TYÖkuntoon!

2 Sairauspoissaoloprosessi European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions TYÖ- KUORMA TASAPAINO - työjärjestelyt Työkykyongelmat Työhönpaluu Poissaolo TOIMINTA- KYKY Työhönpaluukynnys Poissaolokynnys Yksilölliset tekijät Työpaikkakohtaiset tekijät Yhteiskunnalliset tekijät

3 Lääkärin toteamien sairauslomien (>3pv) ikävakioitu todennäköisyys verrattuna heihin, joilla riskitekijää ei esiinny Riskitekijä Miehet (n=1490) Naiset (n=4952) Elämäntapatekijät -Ylipaino (BMI 25-30) -Lihavuus (BMI >30) -Entinen tupakoitsija -Nykyinen tupakoitsija -Runsas alkoholinkäyttö -Liikunnan puute Työelämän laatutekijät -Työ yksipuolista -Huonot vaikutusmahdollisuudet -Huonot osallistumismahdollisuudet -Huono työtoverituki -Ristiriitoja esimiehen kanssa 1,27 1,79 1,13 1,61 1,47 1,48 1,79 2,08 2,50 2,01 1,82 1,39 1,75 1,19 1,45 1,02 1,18 1,61 1,57 1,65 1,52 1,30 Vahtera et al. 1999

4 Sairauslomalle jäämiseen vaikuttavat tekijät (Johansson & Lundberg 2004) 1. Läsnäolovaatimukset - Palkan menetykset, töiden kertyminen 2. Vaikutusmahdollisuudet työssä - Työjärjestelyjen mahdollisuus 3. Läsnäolokannustimet - Työn positiiviset ominaisuudet 4. Poissaolokannustimet - Mahdollisuus lepäämiseen kotona 5. Poissaolovaatimukset - Työssä jatkamisen kielteiset seuraamukset

5 Työterveyshuollon velvoitteet sairauspoissaolojen hallinnassa Onko työterveyshuolto puuttunut sovitun rajan ylittäneisiin sairauslomiin olemalla yhteydessä työntekijään puhelimitse? Onko sairauslomalla olevia kutsuttu työterveyshuollosta terveystarkastukseen aktiivisesti sovitun mallin mukaisesti? Onko esimiesten pyytämiin työkykyarvioihin vastattu niin, että esimiehet ovat voineet hyödyntää tuloksia? Onko työterveyshuolto ollut aktiivisesti yhteydessä esimiehiin työn ja työympäristön sopeuttamiseksi työntekijän jäljellä olevan työkyvyn hyödyntämiseksi? Onko työterveyshuolto osallistunut esimiesten valmennukseen sairauspoissaolojen hallinnan osalta?

6 Työnantajan velvoitteet Esimieskoulutus TYÖkuntoon- tai vastaavan varhaisen tuen mallin käyttöönotosta Esimiesten toiminnan seuranta varhaisen tuen mallin soveltamisen suhteen Työkyvyttömyysriskin hallinnan merkityksen korostaminen yritystoiminnan kannattavuudelle Vajaakuntoisen työllistämisen tukeminen Luotettavat palveluesimiestasolle ulottuvat sairauspoissaoloraportit otetaan riittävän usein kehityksen seuraamiseksi Riskikartoitusten ja työpaikkaselvitysten perusteella annettujen toimenpide-ehdotusten toteutumisen seuranta Osasairausvapaan ja ammatillisen kuntoutuksen hyödyntäminen Työtapaturmien vähentäminen

7 Työkyvyttömyysriskin arviointiin liittyvä terveystarkastus Kuuluu työterveyshuollon lakisääteisiin tehtäviin Ilman perusteltua syytä tarkastuksesta ei voi kieltäytyä Kuitenkin tarkastus tehdään aina yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa Työnantaja saa tarkastuksesta sopivuuslausunnon, jota täydennetään tarvittaessa verkostopalaverilla Palaverissa asiakkaalla on oltava mahdollisuus tukihenkilön läsnäoloon kokouksessa

8 Mihin terveystarkastus voi johtaa? Työhön paluu (entiseen/muokattuun/osasairauspäivärahalla) Lääkinnällinen kuntoutus (Kela) Ammatillinen kuntoutus työeläkevakuutusyhtiön tuella Kuntoutustuki/työkyvyttömyyseläke/osatyökyvyttömyyseläke Sairausloman/kuntoutustuen jatkaminen Muita ratkaisuja (työnantajan tai työntekijän vastuulla, jos työkyvyttömyys jatkunut yli vuoden eikä sopivaa työtä ole tarjota): Työsuhteen purku (ei irtisanomisajan palkkaa) Irtisanominen (irtisanomisajan palkka maksettava) Oma irtisanoutuminen (karenssi työttömyyskorvauksen suhteen)

9 Tarkastuksen tulos: Sopiva Hoito tepsii ja henkilö on kuntoutumassa, eli paluu todennäköinen sairausloman/kuntoutustuen päätyttyä Onko hoidon tai kuntoutuksen tehostamisen tarvetta? Saisiko lisäapua Kelan lääkinnällisestä kuntoutuksesta? Yhteydenotto työpaikalle ennen työhön palaamista? Onko osasairauspäivärahasta/työkokeilusta apua työhön paluun tukemisessa? Tarvittaessa yhteys työeläkevakuutusyhtiöön Työssä selviämistä seurattava, joten työkykylausuntoon kirjataan lisäksi seurantatarkastuksen ajankohta

10 Tarkastuksen tulos: Edellytyksin sopiva Jäljellä olevaa toimintakykyä siinä määrin jäljellä, että tukitoimenpiteillä henkilö mahdollisesti työkykyinen Voidaanko tukea kuntouttavalla työllä tai uudelleensijoituksella? Voidaanko tukea lääkinnällisellä kuntoutuksella? Työkokeilu/työhön valmennus eläkevakuutusyhtiön tuella Työkyvyttömyyseläkkeen uhka lähivuosina/tai henkilö on jo kuntoutustuella Tuloja oltava vähintään noin viimeiseltä 5 vuodelta Vähintään 5 vuoden työhistoria Työsuhteen päättymisestä ei ole kulunut useita vuosia Ei oikeutta liikenne- ja tapaturmajärjestelmän kuntoutukseen Tarvittaessa B-lausunto Kelaan tai yhteydenotto työeläkevakuutusyhtiöön ennen B-lausuntoa Terveystarkastuslausuntoon lisätietoina käynnistetyt toimenpiteet ja sovittu seuranta

11 Tarkastuksen tulos: Sopimaton Terveydellisistä syistä sopimaton mihinkään työnantajalta löytyvään työhön Erikoislääkärikonsultaatiot/muut tutkimukset ennen päätöksen tekemistä? Edellyttää keskustelua työnantajan kanssa, mielellään verkostopalaverissa Voi kuitenkin olla mahdollisesti sopiva muihin työhistorian mukaisiin työtehtäviin Sairauden lisäksi huomioidaan yksilön muut edellytykset B-lausunto Vajaakuntoisen työnhakijan statuksen saamiseksi (potilas vie itse työvoimatoimistoon) tai Työkyvyttömyyseläkettä tai ammatillista kuntoutusta varten vakuutusyhtiöön Työnantajalle terveystarkastuslausunto

12 Ammatillisen kuntoutuksen prosessi Edellytys, että pysyvän työkyvyttömyyden uhkaan voidaan vaikuttaa toisenlaiseen työhön siirtymällä ja että henkilö itse on motivoitunut Kuntoutuksen muodot Työkokeilu (asteittainen paluu omaan/kevennettyyn työhön, uusi työ) Työhön valmennus (opiskellaan uusi ammatti, usein liittyy myös kurssitusta, voi seurata työkokeilua) Uudelleenkoulutus (esim. oppisopimuskoulutus, ammattitai erikoisammattitutkinto, AMK, perustutkinto) Elinkeinotuki Työeläkevakuutusyhtiöstä saatavissa puhelimitse neuvontaa

13 Ammatillisen kuntoutuksen prosessi Mikäli ammatillinen kuntoutus tähtää paluuseen nykyiselle työnantajalle, kuten työkokeilussa pitkän sairausloman jälkeen, tarvitaan työnantajan suostumus, joka varmistetaan vähintään puhelimitse, mutta mieluummin verkostopalaverissa Työterveyslääkäriltä B-lausunto vakuutusyhtiölle Kuntoutujalta allekirjoitettu K- tai KT-hakemus Työnantajalta kuvaus hakijan työtehtävistä Kun eläkeyhtiössä on todettu oikeus kuntoutukseen, kuntoutuja ja työnantajan edustaja allekirjoittavat eläkeyhtiön kuntoutussuunnittelijan toimittaman työkokeilusopimuksen Esimiehellä vastuu työkokeilun seuraamisesta säännöllisin keskusteluin kuntoutujan kanssa työyhteisön valmentamisesta lausunto työkokeilun onnistumisesta työeläkeyhtiöön pitää tarvittaessa yhteyttä kuntoutussuunnittelijaan ja työterveyshuoltoon

14 Sairauspoissaolojen hallinta työpaikoilla 91% 73% 67% 41% 35% 64% Mehiläisen asiakaskysely 2007, vastaukset 889 työpaikalta

15 Sairauspoissaolojen hallinta työpaikoilla 86% 93% 79% 93% 93% 86% Mehiläisen asiakaskysely 2007, vastaukset 889 työpaikalta

16 TYÖkuntoon -mallin rakenne TYÖ- TERVEYS- HUOLTO Kaikki SVA:t työterveyshuoltoon (myös pitkistä sairauslomista) SVA-seurannan käynnistämät toimenpiteet Työterveyshuollon käyttösuositus SVA -todistusten kulku Tiedon kulku työhön liittyvistä toimenpiteistä Tiedon kulku kuntouttavan työn mahdollisuudesta TIEDOTUSTA & OHJEET UUSISTA TOIMINTAVOISTA ESI- MIES Työntekijän välitön ilmoitus (puhelimitse) Todistus poissaolosta sairauden vuoksi Työhönpaluukeskustelu ja - neuvottelu TERVEYDEN JA TYÖKYVYN PARANTAMINEN TYÖN- TEKIJÄ TYÖN JA TYÖYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN

17 TYÖkuntoon toimintatavan hyödyt Tehdään näkyviksi ne työhön ja työympäristöön liittyvät syyt, jotka voivat aiheuttaa sairauslomatarvetta lisätään työntekijöiden mahdollisuutta tuoda esille kehittämistarpeita vähennetään välinpitämättömyyttä alaisten työssä selviämisvaikeuksia kohtaan Hallitaan kustannuksia, jotka liittyvät suoraan ja välillisesti sairauspoissaoloihin ja työtapaturmiin työkyvyttömyyseläkeriskeihin henkilöstöstä johtuviin muihin riskeihin Edistetään yhteistä vastuuta töiden sujumisesta työturvallisuutta työn ja työympäristön kehittyessä työntekijöiden hyvinvointia

18 Ensisijaisesti varmistettava oikeus työntekoon - ei työkyvyttömyyteen TYÖkuntoon!

Hyvinvointia työstä. 8.8.2014 KP Martimo: Kipu, mieli, työkyvyttömyys. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 8.8.2014 KP Martimo: Kipu, mieli, työkyvyttömyys. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Kipu, mieli ja työkyvyttömyys Kari-Pekka Martimo, LT Teemajohtaja Tästä ajattelin puhua Työkyvyttömyyden syistä Liikuntaelinkivusta ja kivusta yleensäkin Yleistä mielialahäiriöstä Kivun

Lisätiedot

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012.

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 1 YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 2 Sisällys 1 Johdanto ja tavoitteet... 3 2 Toimintaperiaatteita ja määritelmiä...

Lisätiedot

Miten työterveyshuolto. tukee työssä jatkamista

Miten työterveyshuolto. tukee työssä jatkamista Miten työterveyshuolto tukee työssä jatkamista 2 Miten työterveyshuolto tukee työssä jatkamista Sisällys Saatteeksi 3 Aktiivinen tuki ja työterveysyhteistyö 4 Varhainen tuki ja työterveysyhteistyö 6 Tehostettu

Lisätiedot

ILOTUKI. Toimintamalli työkyvyn heiketessä Aktiivinen varhainen tuki tehostettu tuki

ILOTUKI. Toimintamalli työkyvyn heiketessä Aktiivinen varhainen tuki tehostettu tuki ILOTUKI Toimintamalli työkyvyn heiketessä Aktiivinen varhainen tuki tehostettu tuki 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...2 1. Esimiehille...3 2. Työkyky on monen tekijän summa...3 3. Varhainen tuki...5

Lisätiedot

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön Työhyvinvointia hyvinvointityöhön 24.11.2011 TYÖHYVINVOINTIA HYVINVOINTITYÖHÖN Johdanto Tässä oppaassa käsitellään työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Pääpaino on sellaisissa työkyvyn hallinnan toimintamalliin

Lisätiedot

4 Lukijalle 5 Työkykyongelmien hallinta työyhteisössä 6 Työeläkekuntoutuksen yleiset periaatteet 7 Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen 10 Kuntoutuksen

4 Lukijalle 5 Työkykyongelmien hallinta työyhteisössä 6 Työeläkekuntoutuksen yleiset periaatteet 7 Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen 10 Kuntoutuksen Työeläkekuntoutus 1 4 Lukijalle 5 Työkykyongelmien hallinta työyhteisössä 6 Työeläkekuntoutuksen yleiset periaatteet 7 Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen 10 Kuntoutuksen sisältö 13 Esimerkkejä työeläkekuntoutuksesta

Lisätiedot

SISÄLTÖ ESIMIEHELLE 3

SISÄLTÖ ESIMIEHELLE 3 Henkilöstöjaosto 28.4.2009 SISÄLTÖ ESIMIEHELLE 3 I TYÖKYVYN PERUSTA ON TYÖYHTEISÖN TOIMIVUUDESSA 4 Esimies ennakoi johtamalla 4 Työntekijä tukee hyvinvointia omalla toiminnallaan 5 Työn tuloksellisuus

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen.

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 3 1 TAUSTA 4 2 KUSTANNUKSET JA VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (11) 15.3.2011. Miksi työhyvinvoinnin johtaminen on tärkeää? 1 Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (11) 15.3.2011. Miksi työhyvinvoinnin johtaminen on tärkeää? 1 Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (11) Miksi työhyvinvoinnin johtaminen on tärkeää? 1 Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Taloudellinen merkitys ilmenee monella tasolla Työterveyden taloudellisiin

Lisätiedot

Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI. Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi

Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI. Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi SISÄLTÖ sivu 1. Johdanto 1 2. Työntekijän huolenpito työkyvystään 1 3. Varhainen tuki luo hyvinvointia ja säästää kustannuksia

Lisätiedot

Työeläkekuntoutus 2004

Työeläkekuntoutus 2004 Työeläkekuntoutus 2004 Sisältö: sivu Työkykyongelmien hallinta työyhteisössä--------------------------------- 4 Työeläkekuntoutuksen yleiset periaatteet--------------------------------- 5 Oikeus ammatilliseen

Lisätiedot

Varhainen tuki toimintamalli

Varhainen tuki toimintamalli Varhainen tuki toimintamalli tammikuu 2009 2 SISÄLTÖ 1. VARHAISEN TUEN MERKITYS..3 2. VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI...4 3. TUNNISTAMINEN..5 4. ALOITE KESKUSTELUUN...6 LOMAKKEET PUHEEKSI OTTAMINEN 8 YHTEINEN

Lisätiedot

AMMATILLINEN KUNTOUTUS VOIMAA TYÖVOIMAAN. Työterveyshuollon rooli

AMMATILLINEN KUNTOUTUS VOIMAA TYÖVOIMAAN. Työterveyshuollon rooli AMMATILLINEN KUNTOUTUS VOIMAA TYÖVOIMAAN Työterveyshuollon rooli 1 TYÖTERVEYSLÄÄKÄRI ja HOITAJA ARVIOIVAT TYÖNTEKIJÄN TYÖKYKYÄ VASTAANOTTOKÄYNNEILLÄ Työkykyä voidaan symbolisesti kuvata talon muodossa.

Lisätiedot

TYÖKYVYN TUKEMISEN PERIAATTEET SAUVON KUNNASSA

TYÖKYVYN TUKEMISEN PERIAATTEET SAUVON KUNNASSA TYÖKYVYN TUKEMISEN PERIAATTEET SAUVON KUNNASSA Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Kuvat: Pekka Ruuskanen 26.9.2011 1/12 1. Työhyvinvoinnin kehittämisen tavoitteet Sauvon kunnan työpaikoissa

Lisätiedot

Työkyvyn aktiivinen tuki

Työkyvyn aktiivinen tuki Yhteistyöryhmä 11.11.2013 KHHJ 29.1.2014 Työkyvyn aktiivinen tuki 1/2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 AKTIIVINEN TUKI... 5 3 TYÖKYKY MUODOSTUU MONISTA TEKIJÖISTÄ... 8 4 VARHAINEN

Lisätiedot

VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE

VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE KHALL 9.12.2008 155, LIITE 13 VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE Kunnanhallitus hyväksynyt 9.12.2008 155 1 Sisällysluettelo 1 Reisjärven kunnan henkilöstön työhyvinvointi

Lisätiedot

Työnantajan tehtäviä Työterveyshuolto

Työnantajan tehtäviä Työterveyshuolto Työnantajan tehtäviä Työterveyshuolto Työterveyshuollon järjestäminen heti sosiaalisen yrityksen toiminnan alusta alkaen on sekä yrittäjälle että koko työyhteisölle tarpeellinen ja kannattava sijoitus.

Lisätiedot

Työterveys ja kuntoutus

Työterveys ja kuntoutus Sosiaali- ja terveysministeriö selvityksiä 2007:60 Työterveys ja kuntoutus Työterveyshuollon, työpaikkojen ja kuntoutuksessa toimivien yhteistyö Helsinki 2008 ISSN 1236-2115 ISBN 978-952-00-2472-7 (nid.)

Lisätiedot

Paluun tuki toimintamalli sairauspoissaolon pitkittyessä

Paluun tuki toimintamalli sairauspoissaolon pitkittyessä Paluun tuki toimintamalli sairauspoissaolon pitkittyessä Paluun tuki toimintamalli sairauspoissaolon pitkittyessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Mervi Seppälä, työterveyspsykologi

Lisätiedot

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä Työterveysyhteistyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä työterveyshuoltolain toteuttamiseksi. Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä OPAS PIENTYÖPAIKOILLE Hyvä työkyky ja hyvä ilmapiiri

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

Aktiivisen tuen toimintamalli

Aktiivisen tuen toimintamalli Aktiivisen tuen toimintamalli Aktiivinen tuki on ennaltaehkäisyä, välittämistä ja tukemista Kannuksen kaupungin toimintamalli Valmistelutyöryhmä 27.11.2013 Yt-toimikunta 3.12.2013 Kaupunginhallitus Voimaan

Lisätiedot

05/2011. Takaisin työhön vai työkyvyttömyyseläkkeelle? Eläketurvakeskus. Työkykyä palauttavat prosessit. Niina Kuuva

05/2011. Takaisin työhön vai työkyvyttömyyseläkkeelle? Eläketurvakeskus. Työkykyä palauttavat prosessit. Niina Kuuva 05/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN KESKUSTELUALOITTEITA Takaisin työhön vai työkyvyttömyyseläkkeelle? Työkykyä palauttavat prosessit Niina Kuuva Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 05/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN

Lisätiedot

Työelämä 2020 Työeläkekuntoutus

Työelämä 2020 Työeläkekuntoutus Työelämä 2020 Työeläkekuntoutus Ammatillisen kuntoutuksen eri toimijat Työeläkelaitokset Kela AMMATILLINEN KUNTOUTUS Tapaturmaja liikennevakuutus Terveydenhuollon toimijat (työterveyshuolto, erikoissairaanhoito,

Lisätiedot

Varhaisen tuen malli. Hailuodon kunnan työntekijöille, esimiehille ja työterveyshuollolle 17.4.2015 1

Varhaisen tuen malli. Hailuodon kunnan työntekijöille, esimiehille ja työterveyshuollolle 17.4.2015 1 Varhaisen tuen malli Hailuodon kunnan työntekijöille, esimiehille ja työterveyshuollolle 17.4.2015 1 Mitä varhainen tuki tarkoittaa? Työntekijöiden työssä jaksamisen edistämistä Heikentyneen työkyvyn uhkan

Lisätiedot

Ammattitautipotilaan käytännön opas

Ammattitautipotilaan käytännön opas Ammattitautipotilaan käytännön opas 2013 Oppaan ovat laatineet: Työterveyslaitoksen sosiaalityöntekijät Pirjo Ghazanfari ja Irmeli Koskinen 2 1. Mikä on ammattitauti? Arkipuheessa ammattitaudeilla tarkoitetaan

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN AKTIIVISEN TUEN MALLI

HYRYNSALMEN KUNNAN AKTIIVISEN TUEN MALLI HYRYNSALMEN KUNNAN AKTIIVISEN TUEN MALLI TUNNISTA TYÖKYKY OK OTA PUHEEKSI SEURAA JA ARVIOI SOVI JA TOIMI AKTIIVISEN TUEN MALLI/ HYRYNSALMEN KUNTA 1. JOHDANTO... 4 2. MIKSI? Aktiivisen tuen mallin perustelut...

Lisätiedot

Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa. Työterveyslääkäri Visa Kervinen Työurien pidentäminen ja työkykyjohtaminen 12.9.

Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa. Työterveyslääkäri Visa Kervinen Työurien pidentäminen ja työkykyjohtaminen 12.9. Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa Työterveyslääkäri Visa Kervinen Työurien pidentäminen ja työkykyjohtaminen 12.9.12 12.9.2012 Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa Onko työterveyshuoltoa?

Lisätiedot

OSATYÖKYKYISET TYÖSSÄ

OSATYÖKYKYISET TYÖSSÄ Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:29 Toimintakonsepti osatyökykyisten työllistymiseksi OSATYÖKYKYISET TYÖSSÄ Helsinki 2013 2 LUKIJALLE Osatyökykyinen on henkilö, jolla on käytössään

Lisätiedot

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli Teknologiateollisuus ry www.teknologiateollisuus.fi Metallityöväen Liitto ry www.metalliliitto.fi Ammattiliitto Pro ry www.proliitto.fi

Lisätiedot