E/223/111/ Espoo. Henkilöstökertomus 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "E/223/111/2008 31.03.2008 Espoo. Henkilöstökertomus 2007"

Transkriptio

1 E/223/111/ Espoo

2 Konsernipalvelut Sisällysluettelo ALUKSI 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE Henkilötyövuodet Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö Virka- ja työsuhteinen henkilöstö Ikärakenne Tehtävä- ja sukupuolijakauma 11 2 HENKILÖSTÖN VAIHTUVUUS Vaihtuvuus Palvelusaika Rekrytoinnit 15 3 TYÖAJANKÄYTTÖ JA TYÖVOIMAKUSTANNUKSET Työajan käyttö Työvoimakustannukset Matkakustannukset Palkkausjärjestelmä 22 4 HENKILÖSTÖN TYÖKYKY JA TYÖHYVINVOINTI Sairauspoissaolot Työtapaturmapoissaolot Työhyvinvoinnin kehittäminen ja työterveyshuolto 26 5 HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Koulutusrakenne Osaamisen kehittäminen Koulutusinvestoinnit 30 6 YHTEENVETO Yhteenveto tunnusluvuista Lopuksi 31

3 Konsernipalvelut ALUKSI Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) henkilöstökertomuksen tarkoituksena on kerätä yhteen keskeisimmät henkilöstövoimavaroja kuvaavat tiedot ja toimia strategisen henkilöstöjohtamisen apuna tavoitteiden asettamisessa ja niiden toteutumisen seuraamisessa. GTK:ssa toteutettiin merkittävä organisaatiomuutos kun kemian analyysilaboratorio yhtiöitettiin osana tuottavuusohjelmaa lukien. Tällä muutoksella oli vaikutuksia GTK:n henkilöstörakenteeseen etenkin koulutustason, ikärakenteen ja sukupuolijakauman osalta. Henkilöstö- ja taloushallinnon tiettyjen toimintojen siirtäminen palvelukeskukseen tulee myös osaltaan vaikuttamaan GTK:n henkilöstörakenteeseen. Asian valmistelua jatkettiin sekä TEM:n hallinnonalan että GTK:n sisäisenä projektityönä vuonna Palkkausjärjestelmän arviointi- ja seurantaryhmä jatkoi toimintansa kehittämistä vuonna Ryhmä on sopimusten mukaisesti toteuttanut palkkausjärjestelmän kehittämistyötä sekä muuttuneiden toimenkuvien vaativuusarviontien tarkastelua. Ryhmä on myös suunnitellut ja kehittänyt tehtävien vaativuusarviointia tukevia ja yhdenmukaistavia menettelyjä, kuten osaajarooleja ja urapolkuja. Työhyvinvoinnin kehittämistä jatkettiin mm. toteuttamalla henkilöstötutkimus. Tutkimuksen tuloksia verrattiin GTK:n henkilöstöstrategian linjauksiin ja niiden pohjalta päätettiin kehittämistoimenpiteistä. Johtamis- ja esimieskoulutukseen panostettiin vuonna Johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET) sai vuodenvaihteessa päätökseen 12 henkilöä ja muutama henkilö suorittaa tutkinnon loppuun kevään 2008 aikana. Lisäksi GTK:n johtoryhmälle järjestettiin syväjohtamiskoulutusta. Henkilötyövuosien ja henkilöstön lukumäärän välistä suhdetta tarkasteltaessa tulee huomioida, että henkilötyövuosia tarkastellaan koko vuoden kertymänä, kun taas henkilöstön lukumäärä on mukainen. Näin ollen henkilötyövuosien määrässä on mukana Labtium Oy:öön siirtyneiden henkilöiden työpanos, vaikka he eivät sisälly ilmoitettuun henkilöstön lukumäärään. Tietolähteinä on käytetty Personec F ja Personec HR palkka- ja henkilöstöhallinnon järjestelmiä sekä taloushallinnon Fakta-järjestelmää. Raportointiperusteiden eroavuuksista johtuen vuoden 2007 henkilöstökertomuksessa ei ole TAHTI-järjestelmästä saatavia valtionhallinnon vertailutietoja. GTK:n raportointiperusteita on tarkoitus muuttaa vuoden 2008 aikana siten, että vertailu on mahdollista.

4 Konsernipalvelut Organisaatioyksiköistä käytetyt lyhenteet: ESY LSY ISY PSY KVPV KP HP TP Etelä-Suomen yksikkö Länsi-Suomen yksikkö Itä-Suomen yksikkö Pohjois-Suomen yksikkö Kansainvälinen projektivienti Konsernipalvelut ( alkaen) Hallintopalvelut ( saakka) Tekniset palvelut (osa Geopalvelut yksikköä vuoden 2006 loppuun ja osa Konsernipalvelut-yksikköä vuoden 2007 alusta alkaen) KL Kemian laboratorio (ajan ) GP Geopalvelut ( saakka) Vuoden 2007 henkilöstökertomuksen ovat laatineet: Joanna Brady-Bister Birgit Broman Mona Harva Kirsi Holmberg Arja Taira Tarja Tuimala Tanja Virtanen

5 Konsernipalvelut 1 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 1.1 Henkilötyövuodet Työajan kohdentamisen mukainen GTK:n toimintamenomäärärahalla palkatun henkilöstön määrä oli 763 henkilötyövuotta (ns. säännöllinen vuosityöaika). Se alitti ministeriön asettaman 784 htv:n tulostavoitteen 21 henkilötyövuodella ja vuoden 2006 toteutumankin 17 henkilötyövuodella. Kaikkiaan vuoden 2007 henkilötyövuosien määrä oli GTK:ssa 773 htv, kun ulkopuolisin varoin (lähinnä työ- ja ympäristöministeriön määrärahoin) palkatut luetaan mukaan. Kokonaismäärä laski edellisvuodesta 23 henkilötyövuodella. Muulla kuin toimintamenomäärärahalla palkatun henkilöstön osuus oli 1,2 % kokonaismäärästä. Vuosien henkilötyövuodet ilmenevät laitostasolla taulukosta jaettuna GTK:n toimintamenomäärärahalla palkattujen ja muulla rahoituksella palkattujen työaikoihin. Kauppa- ja teollisuusministeriö asettama tuottavuuden lisäämiseen liittyvä vähentämistavoite on 140 htv vuoden 2005 lopusta vuoden 2011 loppuun. Osana tuottavuusohjelmaa kemian laboratoriopalvelut yhtiöitettiin lukien, jolloin Labtium Oy aloitti toimintansa. Osakeyhtiöön siirtyi 93 henkilöä, joista 78 oli kokoaikaisia. Yhtiöittäminen tulee vaikuttamaan täysipainoisesti vasta vuoden 2008 henkilötyövuosien määrään. Tuottavuuden johdosta annetusta vähentämistavoitteesta on vuoden 2007 loppuun mennessä toteutunut 31 htv, keskimäärin 2,0 prosenttia vuodessa, vuosien 2006 ja 2007 aikana. Taulukko Henkilötyövuodet rahoituslähteittäin ajalla Muutos v:sta 2006 Muutos v:sta 2003 htv htv htv htv htv htv % htv % Maksullinen toiminta (1-alk. hankkeilla*) 79,5 107,8 97,1 106,3 97,6-8,8-8,3 % 18,1 22,7 % Muu toiminta 679,7 697,0 697,3 674,2 665,8-8,3-1,2 % -13,9-2,0 % Toimintamenot yhteensä 759,2 804,7 794,4 780,5 763,4-17,1-2,2 % 4,2 0,5 % Työllisyysvarat 15,4 14,0 8,9 9,7 8,1-1,6-16,6 % -7,3-47,4 % Muu ulkopuolinen rahoitus 11,7 17,0 14,5 5,8 1,5-4,3-74,5 % -10,3-87,5 % Ulkopuolinen rahoitus yhteensä 27,1 31,0 23,4 15,4 9,5-5,9-38,2 % -17,5-64,8 % Kaikki yhteensä 786,3 835,7 817,8 795,9 772,9-23,0-2,9 % -13,4-1,7 % *) ei sisällä muille hankelajeille kirjattuja poissaoloja Maksullinen toiminta poissaoloineen 134,6 123,1-11,5-8,5 % Yhteisrahoitteinen toiminta poissaoloineen 55,4 47, ,4 % Maksullisen osuus 16,9 % 15,9 % Yhteisrahoitteisen osuus 7,0 % 6,1 %

6 Konsernipalvelut 2 Edellä olevan taulukon lopussa olevat maksullisen ja yhteisrahoitteisen toiminnan htvmäärät sisältävät poissaolojen määrän yksiköittäin painotettuna. Kemian laboratoriopalvelujen yhtiöittämisen johdosta htv-määrä väheni vuonna 2007 eniten maksullisesta toiminnasta, jossa vähennys oli 12 htv. Suhteellisesti eniten vähennystä tapahtui kuitenkin yhteisrahoitteisessa toiminnassa, 14 %. Tämä johtuu EU:n ohjelmakauden päättymisestä vuoden 2007 lopussa. Uusien hankkeiden käynnistyminen uuden ohjelmakauden alkaessa vie aikaa. GTK:n organisaatiota uudistettiin vuoden 2007 alussa. Geopalvelut-yksikön henkilöstöstä, jonka htv-määrä vuonna 2006 oli 285 htv, suurin osa siirtyi GTK:n muihin toimintayksiköihin. Lentogeofysiikka siirrettiin Etelä-Suomen yksikköön, mineraalitekniikka Itä-Suomen yksikköön ja tekniset palvelut Konsernipalvelut-yksikköön. Samalla muodostettiin uusi toimintayksikkö, kemian laboratorio, johon kuuluivat erikoisanalytiikan ja malmianalytiikan laboratoriot ja maaperälaboratorio. Kemian laboratoriolla oli työntekijöitä myös Sodankylässä ja Outokummussa. Kemian laboratorion osuus vuoden 2007 htv-määrästä oli 71 htv, 9 % vuoden 2007 htv-määrästä. Vuonna 2006 geopalvelut-yksikkö oli GTK:n suurin toimintayksikkö ja muodosti 36 % henkilötyövuosista. Vuoden 2007 henkilötyövuodet on esitetty yksiköittäin ja rahoituslähteittäin taulukossa Taulukko Henkilötyövuodet toimintayksiköittäin ja rahoituslähteittäin vuonna 2007 T o i m i n t a m e n o t U l k o p u o l i n e n rahoitus Yksikkö maksullinen toiminta yhteisrahoitteinen toiminta muu toiminta yhteensä työllisyysvarat muut yhteensä Yhteensä htv htv htv htv htv htv htv htv ESY 25,9 13,3 191,9 231,2 0,4 1,2 1,6 232,8 LSY 1,2 2,9 19,5 23,6 1,3 1,3 24,9 ISY 27,4 13,9 106,0 147,3 0,9 0,0 0,9 148,2 PSY 2,7 2,6 76,4 81,7 0,0 81,7 Alueyksiköt yhteensä 57,2 32,7 393,9 483,7 2,7 1,2 3,9 487,6 KL 28,7 1,0 40,9 70,6 0,6 0,0 0,6 71,2 KVPV 0,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 KP 11,6 2,3 175,1 189,0 4,8 0,2 5,1 194,1 -josta Tekniset palvelut 11,5 2,0 89,0 102,5 3,0 0,2 3,2 105,7 Palveluyksiköt yhteensä 40,3 3,3 220,0 263,6 5,4 0,3 5,7 269,3 Johto 0,1 0,1 15,9 16,0 16,0 Koko GTK 97,6 36,0 629,8 763,4 8,1 1,5 9,5 772,9 Henkilötyövuodet tallennettujen työaikojen mukaan: maksullisen ja yhteisrahoitteisen toiminnan poissaolot sisältyvät pääasiassa 'muu toiminta' -sarakkeen tietoihin. Organisaatiomuutoksessa Etelä-Suomen yksiköstä tuli GTK:n suurin toimintayksikkö, htvmäärinä laskettuna se muodosti GTK:sta 30 % vuonna 2007 (25 % vuonna 2006). Konsernipalvelut-yksikön htv-määrä yli kaksinkertaistui teknisten palvelujen siirron johdosta. Tekniset pal-

7 Konsernipalvelut 3 velut koostuu kallio- ja maaperänäytteenotosta, geofysiikan maastomittauksista sekä erilaisista näytekäsittely-, varastointi- ja huoltopalveluista. Näiden palvelujen htv-määrä laski 3,8 % vuodesta Taulukko Henkilötyövuodet toimintayksiköittäin vuosina 2006 ja 2007 Yksikkö muutos Muutos % ESY 194,9 232,8 37,8 19,4 % LSY 19,4 24,9 5,6 28,9 % ISY 111,7 148,2 36,5 32,7 % PSY 80,5 81,7 1,2 1,5 % Alueyksiköt yhteensä 406,5 487,6 81,1 20,0 % GP/KL 285,3 71,2-214,1-75,0 % KVPV 5,0 4,0-1,0-19,7 % HP/KP (=HP + TP) 84,9 194,1 109,1 128,5 % Palveluyksiköt yhteensä 375,2 269,3-105,9-28,2 % Johto 14,2 16,0 1,8 12,4 % Koko GTK 795,9 772,9-23,0-2,9 % Vuoden 2007 henkilötyövuosien jakautumista yksiköittäin havainnollistaa kuva : TP 13,9 % KVPV 0,5 % Johto 2,1 % ESY 30,1 % ESY LSY ISY KP ilman TP 11,2 % PSY KL KP ilman TP KL 9,2 % LSY 3,2 % TP KVPV Johto PSY 10,6 % ISY 19,2 % Kuva Henkilötyövuodet vuonna 2007 Palkallisten poissaolojen osuudet vaihtelevat yksiköittäin taulukosta ilmenevällä tavalla. Taulukko perustuu työajan kohdentamisjärjestelmään kirjattuihin tietoihin.

8 Konsernipalvelut 4 Taulukko Palkalliset poissaolot toimintayksiköittäin vuoden 2007 työajan kohdentamisen mukaan Palkallisten poissaolojen osuus kokonaistyöajasta Loma % Sairaus ym. palkalliset poissaolot % Yhteensä % ESY 15,9 % 3,8 % 19,6 % LSY 13,7 % 4,5 % 18,2 % ISY 14,1 % 3,7 % 17,7 % PSY 14,9 % 3,2 % 18,1 % Alueyksiköt yhteensä 15,1 % 3,7 % 18,7 % Kemian laboratorio 16,0 % 4,9 % 20,9 % KVPV 12,8 % 5,7 % 18,4 % KP yhteensä 14,9 % 8,8 % 23,7 % josta Tekniset palvelut 14,7 % 11,7 % 26,3 % Palveluyksiköt yhteensä 15,2 % 7,7 % 22,9 % Johto 16,1 % 1,6 % 17,6 % Koko GTK 15,1 % 5,0 % 20,2 % GTK:ssa otettiin vuoden 2005 alussa käyttöön uudet päätulosalueet. Tutkimuksen ja kehittämisen tulosalueella vähennystä tapahtui vuoden 2007 aikana 17 henkilötyövuotta ja tukipalveluiden tulosalueella 9 henkilötyövuotta. GTK:ssa vuonna 2007 tehtyjen henkilötyövuosien jakautumista päätulosalueittain on tarkasteltu kuvassa Geologinen kartoitus Luonnonvarojen etsintä ja arviointi Tutkimus ja kehittäminen Tiedonhallinta Tukipalvelut Kuva Henkilötyövuodet päätulosalueittain vuonna 2007

9 Konsernipalvelut 5 Tukipalveluiden tulosalueelle kirjattu työaika jakautui organisaatioyksiköittäin seuraavasti: Tukipalvelujen tulosalue yht. 268 htv Johto 11,7 KP, tekniset palvelut 54,1 KVPV 4,0 ESY 35,9 LSY 4,5 ISY 24,6 PSY 3,8 KP, hallinto- ja ITpalvelut 85,9 KL 43,5 Kuva Tukipalvelujen tulosalueen henkilötyövuodet yksiköittäin vuonna Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö Vuoden 2007 lopun tilanteen mukaan GTK:ssa työskenteli yhteensä 713 henkilöä. Tämä on 103 henkilöä vähemmän kuin vuoden 2006 vastaava luku (816 henk.). Taulukossa on esitetty vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä yksiköittäin vuoden 2007 lopussa.

10 Konsernipalvelut 6 Taulukko Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä yksiköittäin Yksikkö Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä lkm % lkm % lkm % ESY ,2 16 6, ISY , , LSY 19 76,0 6 24, PSY 79 95,2 4 4, KVPV 4 100,0 0 0, KP ,9 4 2, Johto ,0 0 0, Yhteensä ,7 59 8, GTK:ssa määräaikaista henkilöstöä oli vuoden 2007 lopussa 8,3 prosenttia. Vuonna 2007 määräaikaisen henkilöstön osuus väheni 24 henkilöllä edelliseen vuoteen verrattuna. Kuvassa on esitetty henkilöstön jakautuminen vakinaiseen ja määräaikaiseen henkilöstöön vuonna GTK:n määräaikaisten osuus vuonna 2007 Määräaikaiset 8,3 % Vakinaiset 91,7 % Kuva GTK:n vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä

11 Konsernipalvelut Virka- ja työsuhteinen henkilöstö GTK:n henkilöstöstä virkasuhteisia on 15 prosenttia ja työsuhteisia 85 prosenttia. Muutoksena vuoteen 2006 on virkasuhteisten määrä laskenut 12 henkilöllä ja työsuhteisten määrä 91 henkilöllä. Kemian laboratorion siirtyneistä henkilöistä oli virkasuhteisia 10 henkilöä ja työsopimussuhteisia 83 henkilöä. Virka- ja työsuhteisten keskinäinen osuus on säilynyt samana. Taulukossa on esitetty virka- ja työsuhteisen henkilöstön lukumäärä viimeisen viisivuotiskauden aikana. Taulukko Virka- ja työsuhteisen henkilöstön lukumäärä vuosien lopussa. Vuosi Virkasuhteiset Muutos Työsuhteiset Muutos Yhteensä %- % edell. %- % edell. lkm osuus vuot. lkm osuus vuot. lkm % Muutos % edell. vuot , , , , , , , , , , , , , , , hlö Virkasuht. (108) Työsuht.(605) 50 0 ESY ISY LSY PSY KP KVP Johto Kuva Virka- ja työsuhteisen henkilöstön lukumäärä yksiköittäin

12 Konsernipalvelut Ikärakenne GTK:ssa 45 vuotta täyttäneiden ja tätä vanhempien osuus oli vuoden 2007 lopussa 77,3 % (551 henk.) henkilöstöstä ja 55 vuotta täyttäneiden ja tätä vanhempien osuus oli 40,0 % (285 henk). Alle 35-vuotiaiden osuus oli 9,3 % (66 henk.). Taulukko Henkilöstön määrä iän mukaan jaoteltuna vuosina Ikä Henkilöä % -jakauma ikäluokittain (vuotta) ,0 0,1 0,0 0,0 0, ,6 0,4 0,5 0,9 0, ,1 4,0 3,5 3,1 2, ,2 6,9 6,4 7,5 5, ,4 7,1 6,9 5,9 5, ,7 11,4 11,5 10,5 7, ,5 17,9 16,3 15,4 14, ,3 22,4 23,3 22,3 23, ,2 22,7 22,3 22,8 23, ,6 6,8 9,3 11,0 16, ,3 0,2 0,0 0,6 0,8 Yhteensä ,0 100,0 100,0 100,0 100,0

13 Konsernipalvelut 9 Kuvassa ja taulukossa on esitetty GTK:n henkilöstön ikärakenteen kehitys vuosina Kuva Henkilöstön määrä iän mukaan jaoteltuna vuonna Taulukko Henkilöstön keski-ikä vuosina Vuosi Naiset Miehet Kaikki ,5 49,0 48, ,9 48,8 48, ,9 49,7 48, ,7 49,8 49, ,8 51,3 50,5 GTK:n henkilöstön keski-ikä vuonna 2007 oli 50,5 vuotta. Henkilöstön keski-ikä sukupuolen mukaan jaoteltuna on esitelty taulukossa GTK:n naispuolisen henkilöstön keski-ikä oli vuoden 2007 lopussa 2,5 vuotta alempi kuin miesten keski-ikä. Miesten keski-ikä nousi 1,5 vuotta ja naisten keski-ikä nousi 1,1 vuotta. Viimeisen viiden vuoden tarkastelujakson aikana on GTK:n henkilöstön keski-ikä noussut 2,4 vuodella. Kemian laboratoriopalvelujen yhtiöittämisen johdosta keski-ikä nousi.

14 Konsernipalvelut 10 Kuvassa on esitetty keski-iän nousu viimeisten viiden vuoden aikana. 52,0 51,0 50,0 49,0 48,0 47,0 46, ,0 44,0 Naiset Miehet Kaikki Kuva Henkilöstön keski-ikä vuosina Vuosina GTK:n henkilöstöstä siirtyy eläkkeelle arviolta 329 (46,1 % nykytasosta) henkilöä. Arvio on tehty 63 vuoden eläkeiällä. Seuraavien viiden vuoden ( ) aikana eläkkeelle on siirtymässä noin 174 henkilöä (24,4 % nykytasosta). Henkilö Vuosi Kuva Eläkeiän (63 vuotta) saavuttavien henkilöiden lukumäärä seuraavan kymmenen vuoden aikana ( tilanne)

15 Konsernipalvelut Tehtävä- ja sukupuolijakauma GTK:n henkilöstöstä 30,3 % on naisia ja 69,7 % miehiä. Taulukossa ja kuvassa on esitetty henkilöstön jakautuminen yksiköittäin sukupuolen mukaan vuonna Naisten osuus oli suurin johdossa (pääjohtaja + esikunta), LSY:ssä ja ESY:ssä ja pienin ISY:ssä. Taulukko Henkilöstön lukumäärä yksiköittäin sukupuolen mukaan vuonna Yksikkö Naisia % Miehiä % Yhteensä % ESY 78 33, , ,0 ISY 37 23, , ,0 LSY 10 40, , ,0 PSY 23 27, , ,0 KP 60 31, , ,0 KVPV 1 25,0 3 75, ,0 Johto 7 43,8 9 56, ,0 Yhteensä , , ,0 Johto KVP KP PSY LSY Miehet Naiset ISY ESY Kuva Henkilöstön määrä yksiköittäin sukupuolen mukaan

16 Konsernipalvelut 12 Henkilöstön tehtäväryhmittäinen jakauma sukupuolen mukaan eriteltynä on esitetty taulukossa Johto- ja esimiestason tehtävät on määritelty organisaation mukaisesti niin, että johtotehtäviin kuuluvat tutkimuskeskuksen ylin johto ja yksiköiden johtajat, esimiestasoon lasketaan kuuluvaksi vastuualue- ja toimialapäälliköt. Taulukko Henkilöstön määrä henkilöstöryhmittäin Henkilöstöryhmä Naiset Miehet Yhteensä % Tutkijat ,3 Tutkimusta avustava henkilöstö ,8 Kenttähenkilöstö ,8 Laboratoriotehtävät ,1 Toimistotehtävät ,8 Asiantuntijat ,0 Tekniset tehtävät, ml. työnjohtotehtävät ,8 Esimiehet (vastuualue- ja toimialapäälliköt) ,7 Tietotekniikkatehtävät ,8 Johto (ylin johto, yksiköiden johtajat) ,0 Harjoittelijat ,0 Yhteensä , Naiset Miehet Tutkijat Tutkimusta avustava henkilöstö Kenttähenkilöstö Toimistotehtävät Asiantuntijat Tekniset tehtävät Harjoittelijat Esimiehet (vastuualue- ja toimialapäälliköt) Laboratoriotehtävät Tietotekniikkatehtävät Johto (ylin johto, yksiköiden johtajat) Kuva Henkilöstön määrä henkilöryhmittäin

17 Konsernipalvelut 13 GTK:n suurin henkilöstöryhmä on tutkijat, joita on 37,3 prosenttia henkilöstöstä. Lisäksi tutkimusta avustavissa tehtävissä on 19,8 prosenttia henkilöstöstä. Vuonna 2007 GTK:n henkilöstöstä 2,0 % toimi johtotason tehtävissä ja 2,7 % esimiestehtävissä. GTK:n miehistä 5,8 % kuului johto- ja esimiestasoon, kun taas naisten osalta vastaava luku oli 1,9 %. Naisten osuus GTK:n johto- ja esimiestehtävissä pieneni vuoteen 2006 verrattuna 0,8 prosenttiyksiköllä. Naisten osuus johto- ja esimiestason tehtävistä vuonna ,1 % 87,9 % Kuva Naisten osuus johto- ja esimiestason tehtävistä vuonna 2007

18 Konsernipalvelut 14 2 HENKILÖSTÖN VAIHTUVUUS 2.1 Vaihtuvuus Taulukossa esitetty kokonaispoistuma oli 3,1 % edellisen vuoden lopun henkilöstötilanteesta (816 henk. vuonna 2006). Lähtövaihtuvuusprosentti, joka ilmaisee toisen työnantajan palvelukseen siirtyneiden henkilöiden prosenttiosuuden, oli 1,2 % vuonna Lähtövaihtuvuusprosentti oli 0,9 vuonna Taulukko Lähtövaihtuvuus ja muu poistuma vuonna 2007 Poistuman syy Henkilöä % edellisen 2007 vuoden lopun henkilöstöstä Eläkkeelle siirtyneet yhteensä 13 1,6 Vanhuuseläke 3 0,4 Työkyvyttömyyseläke 6 0,7 Yksilöllinen varhaiseläke 4 0,5 Muu syy 2 0,3 Luonnollinen poistuma yhteensä 15 1,8 Uusi työnantaja 10 1,2 Poistuma yhteensä 25 3,1 Kuvassa on esitetty vuoden 2007 poistuma syiden mukaan jaoteltuna Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Yksilöllinen varhaiseläke Muu syy Uusi työnantaja Kuva Lähtövaihtuvuus vuosina

19 Konsernipalvelut Palvelusaika Kuvassa on esitetty henkilöstön palvelusaika vuonna GTK:ssa alle kolme vuotta työskennelleitä oli 55 henkilöä (7,7 % henkilöstöstä), yli 10 vuotta työskennelleitä oli 502 henkilöä (70,4 % henkilöstöstä) ja yli 20 vuotta työskennelleitä oli 396 henkilöä (55,5 % henkilöstöstä). yli 25 vuotta vuotta vuotta Palvelusaika (vuotta vuotta 6-10 vuotta Miehet Naiset 3-5 vuotta vuotta alle 1 vuosi Henkilöä Kuva Henkilöstön palvelusaika sukupuolen mukaan 2.3 Rekrytoinnit Seuraavissa taulukoissa esitetään vakituisiin ja määräaikaisiin tehtäviin rekrytoidut vuonna 2007 sekä vakinaisiin tehtäviin hakeneiden koulutustausta.

20 Konsernipalvelut 16 Taulukko Vuoden 2007 rekrytoinnit (vakituiset tehtävät) yksiköittäin, hakijoiden koulutustaso Yksikkö Rekrytoitu tohtori Hakijoiden koulutus ylempi korkeakoulututkinto lisensiaatti alempi korkeakoulututkinto muu Hakijoita yhteensä Hakemus/ tehtävä ESY ISY LSY PSY KP Yhteensä GTK:een rekrytoitiin 19 henkilöä vakituisiin tehtäviin vuonna 2007, hakijoita oli yhteensä 415, joista 71 % oli vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita. Hakijoita per avoin tehtävä oli keskimäärin 22. Hakijoiden koulutustaso nousi v verrattuna. Taulukko Vuoden 2007 määräaikaisten rekrytoinnit yksiköittäin Yksikkö Oma rahoitus K a u s i a p u l a i s e t Ulkopuolinen rahoitus Muut määräaikaiset Määräaikaiset yhteensä ESY ISY LSY PSY KL KP KVPV Johto Yhteensä Kausiapulaisia ja muita määräaikaisia rekrytoitiin eniten Itä- ja Etelä-Suomen alueyksikköön. Vuoden 2007 aikana tuettiin GTK:n pyrkimyksiä henkilöstön kansainvälisyyteen ja kansainvälisen rekrytoinnin kehittämiseen käynnistämällä kolme kansainvälistä hakuprosessia. Valtaosa hakemuksista em. tehtäviin saapuivat kotimaan ulkopuolelta ja niiden taso arvioitiin varsin korkeaksi.

21 Konsernipalvelut 17 3 TYÖAJANKÄYTTÖ JA TYÖVOIMAKUSTANNUKSET 3.1 Työajan käyttö Säännöllisen vuosityöajan jakautuminen tehtyyn työaikaan, kouluttautumiseen ja poissaoloihin ilmenee kuvasta ,9 % ,0 % Tehty työaika 14,6 % 1,7 % 4,3 % 14,7 % 1,8 % 4,0 % 15,1 % 4,5 % 1,6 % 0,8 % Vuos iloma Sairaus ja tapaturma Koulutus 78,5 % 78,5 % 77,9 % Muu poissaolo Kuva Säännöllisen työajan jakautuman kehitys vuosina Työajan käyttöä on eritelty GTK-tasolla taulukossa Sen tiedot perustuvat pääasiassa työajan kohdentamisilmoitusten tietoihin; lapsen syntymän ja hoidon, tapaturmien ja muiden palkallisten vapaiden osalta myös henkilötietojärjestelmän tietoihin. Muut palkalliset vapaat ryhmä koostuu pääasiassa kuntoutuspoissaoloista (1,6 htv) ja TYKY-toiminnolle kirjatusta työajasta (1,5 htv). GTK:n henkilöstön tehty vuosityöaika oli 77,9 % vuoden 2007 säännöllisestä vuosityöajasta eli GTK:n htv-määrästä, joka ei sisällä ylitöihin käytettyä työaikaa. Kouluttautumiseen käytettiin 12,5 htv, saman verran kuin vuonna Sen osuus säännöllisestä vuosityöajasta oli 1,6 %, hieman vähemmän kuin vuosina 2005 ja Taulukossa ovat ammattiyhdistys- ja yhteistoiminnan työajat sellaisina kuin seurantakohteelle on työajan kohdentamisjärjestelmässä kirjattu työaikoja. Kokonaisvuosityöaika muodostuu säännöllisen vuosityöajan ja ylitöiden summana. Kohdentamisjärjestelmään vuonna 2007 kirjattujen ylitöiden määrä oli pienempi kuin kahden edellisvuoden vastaava tieto.

22 Konsernipalvelut 18 Taulukko Työajan käyttö vuonna 2007 Työajan käyttö Työpäivät 2007 Htv 2007 Työpäivät/ htv Tuntia/ htv % Htv 2005 Htv 2006 Tehty vuosityöaika ,5 195, ,9 641,8 624,7 Koulutus (kouluttautuminen) ,5 4,1 30 1,6 14,2 14,3 Vuosiloma ,8 37, ,1 119,5 116,8 Lapsen syntymä ja hoito 282 1,1 0,4 3 0,1 1,4 1,3 Sairaus ,5 10,6 78 4,2 34,1 31,4 Tapaturmat 547 2,2 0,7 5 0,3 0,8 0,6 Muut palkalliset vapaat 781 3,1 1,0 7 0,4 3,9 4,2 Ammattiyhdistys- ja yhteistoiminta 389 1,6 0,5 4 0,2 1,7 2,1 Virkistystoiminta 155 0,6 0,2 1 0,1 0,4 0,5 Ei tehty vuosityöaika yhteensä ,9 51, ,4 161,8 156,9 Säännöllinen vuosityöaika ,9 251, ,0 817,8 795,9 Tehdyt ylityöt ,4 1,4 11 0,6 6,1 4,8 Tehty kokonaisvuosityöaika ,9 197, ,5 647,9 629,5 Kokonaisvuosityöaika ,3 252, ,6 823,9 800,7 Työpäivän pituus keskimäärin (tuntia) 7,38 Työpäivien lukumäärä vuodessa 251

23 Konsernipalvelut 19 Henkilötyövuotta kohden työajan käyttö vuosina ilmenee taulukosta Vuonna 2007 vuosiloman keskimääräinen pituus on lähes 38 työpäivää ja sairauspoissaolojen vajaa 11 työpäivää. Valtion täydet lomaoikeudet on GTK:ssa 530 henkilöllä (74,3 % henkilöstöstä). Perhevapaiden osuus on pieni GTK:n ikärakenteen johdosta. Taulukko Työajan käyttö henkilötyövuotta kohden vuosina Työajan käyttö tpv/htv Tehty vuosityöaika 198,5 197,0 195,6 Koulutus (kouluttautuminen) 4,4 4,5 4,1 Vuosiloma 37,0 36,8 37,9 Lapsen syntymä ja hoito 0,4 0,4 0,4 Sairaus 10,6 9,9 10,6 Tapaturmat 0,2 0,2 0,7 Muut palkalliset vapaat 1,2 1,3 1,0 Ammattiyhdistys- ja yhteistoiminta 0,5 0,7 0,5 Virkistystoiminta 0,1 0,2 0,2 Ei tehty vuosityöaika yhteensä 50,0 49,5 51,3 Säännöllinen vuosityöaika (kaikki yläpuolella olevat yht.) 253,0 251,0 251,0 Tehdyt ylityöt 1,9 1,5 1,4 Tehty kokonaisvuosityöaika 200,4 198,5 197,1 Kokonaisvuosityöaika 254,9 252,5 252,4

24 Konsernipalvelut Työvoimakustannukset Työvoimakustannukset olivat vuonna 2007 yhteensä 34,5 milj. euroa. Tehollisesta työajasta (palkalliset poissaolot, kouluttautuminen, ammattiyhdistys-, työsuojelu- ja yhteistoiminta) maksetut palkat ja palkkiot olivat 20,1 milj. euroa, 74,1 % palkkasummasta. Henkilöstösivukulut (työnantajamaksut) olivat 6,4 milj. euroa. Taulukko Työvoimakustannukset vuonna 2007 Työvoimakustannuserä (1 000 euroa) % palkkasummasta % työvoimakustannuksista % tehdyn työajan palkoista 1 Palkat ja palkkiot ,1 % 58,3 % 100,0 % 2 Välilliset palkat: ,9 % 20,4 % 35,0 % Lomaraha ,2 % 3,3 % 5,7 % Vuosiloma-ajan palkat ,3 % 12,0 % 20,6 % Sairausajan ym. palkallisen poissaoloajan palkat ,5 % 3,6 % 6,1 % Koulutusajan palkat (kouluttautuminen) 442 1,6 % 1,3 % 2,2 % Ay-, työsuojelu-, yhteis- ja virkistystoiminta 73 0,3 % 0,2 % 0,4 % 1+2 Palkkasumma (palkat ja palkkiot yhteensä) ,0 % 78,6 % 135,0 % 3 Henkilöstösivukulut: ,4 % 18,4 % 31,6 % Työnantajan sosiaaliturvamaksut (netto) ,0 % 3,2 % 5,4 % Eläkemaksut ,0 % 14,9 % 25,6 % Tapaturmamaksut 125 0,5 % 0,4 % 0,6 % 4 Muut välilliset työvoimakustannukset: ,8 % 3,0 % 5,1 % Koulutus (kouluttautuminen, muut kuin palkkaus) 620 2,3 % 1,8 % 3,1 % Terveyden- ja sairaudenhoito (netto) 229 0,8 % 0,7 % 1,1 % Muut välilliset työvoimakustannukset *) 172 0,6 % 0,5 % 0,9 % Välilliset työvoimakustannukset yhteensä ,1 % 41,7 % 71,7 % 5 Lomapalkkavelan muutos Työvoimakustannukset yhteensä ,2 % 100,0 % 171,7 % *) Muut välilliset työvoimakustannukset sisältävät ammattiyhdistys- työsuojelu-, yt- ja virkistystoiminnan muut kuin palkkauskustannukset, ruokalatoiminnan kustannukset ilman kiinteistökuluja, vaatteiston sekä hyvinvointipalvelut ilman palkkauksia, työterveyshuoltoa ja koulutusta. Maksettujen palkkojen ja henkilöstösivukulujen kehitys ilmenee taulukosta Palkkausmenot eivät taulukossa sisällä Labtium Oy:lle maksettua 0,3 milj. euron määräistä lomapalkkavelkaa. Vel-eläkemaksun lisämaksua vuodelta 2006 maksettiin euroa, alle puolet edellisvuonna maksetusta lisämaksusta. Työnantajamaksuihin tuli 1,5 prosentin korotus vuoden 2007 alussa.

25 Konsernipalvelut lukien palkkoihin tuli keskimäärin 3,5 %:n suuruinen yleiskorotus. Jos kemian analyysipalveluja ei olisi yhtiöitetty, palkkauksiin olisi käytetty arviolta miljoona euroa enemmän. Taulukko Palkkausmenot vuosina (1 000 ) Vuosi Htv Varsinaiset palkkaukset Henkilöstösivukulut Palkkaukset yhteensä Muutos- % Palkkaus /htv Muutos- % ,8 % 37,6 7,8 % ,6 % 38,4 2,1 % ,0 % 39,7 3,2 % ,4 % 40,9 3,1 % ,7 % 43,3 5,8 % 2007 *) ,3 % 42,7 4,3 % *) Ei sisällä Labtium Oy:öön siirtyneen henkilöstön kertakorvausta (460 t ) palvelussuhteen etujen kompensoimiseksi eikä yhtiöittämisestä johtuvia henkilöstölle maksettuja lomarahoja, lomarahavapaita vastaavia korvauksia, saldo- ja ylityökorvauksia ( 22,5 t ). Lomapalkkavelka (338 t ) ei sisälly vuoden 2007 lukuihin taulukon kummallakaan rivillä, koska sitä ei kirjattu henkilöstökulujen tilille( noudatettiin Valtiokonttorin ohjetta), vaan sillä pienennettiin taseen lomapalkkavelkaa. Lomarahamäärä oli 1,4 milj. euroa vuonna 2007, josta vapaaksi vaihdettiin 16 %. 3.3 Matkakustannukset Matkakulujen kehitys ilmenee laitostasolla taulukosta ja matkakulut yksiköittäin taulukosta Matkakulut ovat hieman laskeneet vuodesta Päivärahat laskivat voimakkaasti, yli 10 prosentilla, ja kilometrikorvauksetkin lähes 6 prosentilla. Matkustuspalvelut, joihin luetaan esimerkiksi matkaliput, majoitusmenot ja matkavakuutukset, kasvoivat lähes 7 prosentilla. Matkakulujen vähennystavoite on kirjattu yksiköiden vuoden 2008 tulossopimuksiin ja GTK:n toimintasuunnitelmaan vuodelle Taulukko Matkakustannukset vuosina (1000 ) Vuosi Päivärahat Kmkorvaukset Matkustuspalvelut Yhteensä 1000 Muutos % ,5 % ,8 % ,0 % ,0 % ,5 %

26 Konsernipalvelut 22 Taulukko Matkakustannukset yksiköittäin vuonna 2007 (1000 ) Yksikkö Kotimaa Ulkomaa Yhteensä /htv ESY LSY ISY PSY Alueyksiköt yhteensä KL KVPV KP Tekniset palvelut Palveluyksiköt yhteensä Johto Koko GTK Palkkausjärjestelmä GTK:n palkkausjärjestelmän perustana on tehtävän vaativuus. Erilaiset tehtävät on jaettu 12 vaativuusluokkaan, niiden vaatiman osaamistason ja vastuun perustella. Kuvassa on esitetty GTK:n henkilöstön jakautuminen palkkausjärjestelmän mukaisiin vaativuusluokkiin vuosina Vaativuusluokkiin neljä ja viisi sijoittuu 29,0 prosenttia ja luokkiin kahdeksan ja yhdeksän sijoittuu 33,1 prosenttia vaativuusluokituksen piirissä olevasta henkilöstöstä. Palkkausjärjestelmän ja vaativuusluokituksen piirissä oli vuonna 2007 noin 95,4 prosenttia GTK:n koko henkilöstöstä. Vuoden 2007 aikana erityistä huomiota kiinnitettiin osaamiseen perustuvien osaajaroolien ja urapolkujen kehittämiseen. Urapolkujen tarkoituksena on kertoa henkilöstölle, millaisia tehtäviä ja uranäkymiä GTK tarjoaa. Ne toimivat myös työkaluna tutkimuskeskuksen tulevaisuuden osaamistarpeiden tarkastelussa.

27 Konsernipalvelut henkilöä vaativuusluokka Kuva Henkilöstön määrä vaativuusluokittain vuonna Taulukossa on esitetty vaativuusluokkien jakautuminen sukupuolen mukaan. Vaativuusluokissa 1-6 oli naisista 57,8 prosenttia ja miehistä 45,1 prosenttia. Vaativuusluokissa 7 12 naisista oli 42,2 prosenttia ja miehistä 54,9 prosenttia. Taulukko Henkilöstön määrä vaativuusluokittain sukupuolen mukaan Vaativuusluokka Naiset Miehet Yhteensä Yhteensä

28 Konsernipalvelut 24 4 HENKILÖSTÖN TYÖKYKY JA TYÖHYVINVOINTI 4.1 Sairauspoissaolot Taulukossa on esitetty GTK:n henkilöstön sairauspoissaolojen määrä vuosina Sairaustapauksia oli vuonna 2007 yhteensä Sairaustapausten määrä oli 239 tapausta vähemmän kuin vuonna Vuoden 2007 sairauspoissaolotaulukot eivät sisällä kemian laboratorion lukuja. Taulukko Sairauspoissaolot vuosina ( tilanne) Vuosi Sairaustapauksia Sairauspäiviä lkm muutos % lkm muutos % pv/tapaus , ,9 6, , ,0 5, , ,4 4, , ,1 5, , ,3 5,2 Taulukossa on esitetty sairauspoissaolojen kesto vuosina Vuonna 2007 lyhyiden, 1-3 sairauspäivän tapausten, osuus kaikista sairaustapauksista oli 68,6 prosenttia. Taulukko Sairaustapaukset sairauden keston mukaan jaoteltuna vuosina ( tilanne) Sairauden Sairaustapauksia kesto päivää lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 82 6, ,8 87 8, ,7 6 0,5 4 0,3 7 0,5 4 0, ,5 6 0,5 5 0,4 3 0,2 2 0,2 yli ,3 0 0,0 1 0,1 0 0,0 1 0,1 Yhteensä , ,0

29 Konsernipalvelut 25 Taulukossa on tarkasteltu sairaustapausten ja sairauspäivien lukumäärää yksiköittäin vuonna PSY:ssä ja ESY:ssä sairaustapauksia oli eniten suhteessa tehtyihin henkilötyövuosiin. Taulukko Sairauspoissaolot yksiköittäin vuonna 2007 ( tilanne) Yksikkö HTV/ yksikkö Sairaustapauksia Sairauspäiviä Lyhyiden (1-3pv) sairaustapausten osuus lkm % tapausta/htv lkm % pv/htv % ESY 232, ,0 1, ,0 7, ,7 ISY 148, ,4 1, ,7 7, ,0 LSY 24,9 33 2,7 1, ,3 8, ,8 PSY 81, ,4 1, ,6 7, ,7 KP 194, ,1 1, ,4 10, ,9 KVPV 4 3 0,2 0,8 37 0,6 9,3 2 66,7 Johto ,3 1,0 49 0,8 3, ,5 GTK, muut yksiköt 701, ,2 1, ,4 8, ,6 KL (1*) 71, ,8 1, ,6 9, ,9 Yhteensä 772, , ,0 8, ,7 1) Luvut Kemian laboratorion osalta (Labtium perustettiin lukien) 4.2 Työtapaturmapoissaolot Taulukoissa on esitetty GTK:n henkilöstön työtapaturmapoissaolojen määrä ja kesto vuosina Vuoden 2007 poissaolopäivien kasvuun vaikutti noin kolmen henkilön pitkät poissaolot. Taulukko Työtapaturmapoissaolot vuosina Vuosi Työtapaturmat Poissaolopäivät lkm muutos % pv muutos % pv/tapaus , ,1 26, , ,0 11, , ,7 10, , ,9 8, , ,6 30,4

30 Konsernipalvelut Työhyvinvoinnin kehittäminen ja työterveyshuolto Työterveyspalveluihin käytettiin n euroa vuonna 2007 (edellisvuonna n euroa). Työterveyshuollon kustannusten palautusten määrä oli n euroa (edellisvuonna n euroa). Kuvassa on esitetty työterveyshuollon kustannusten kehitys henkilötyövuotta kohden. Muut työterveyspalvelut sisältävät ne työterveyspalvelut, joita Kela ei korvaa, esim. rokotukset, todistukset, lausunnot, säteilyturvamittaukset, sopimustyöterveyshuollosta ostetut ergonomiset apuvälineet, kunnan terveysasemamaksut. Euromäärältään ne jäivät n euroon vuonna /htv Työterveyshuollon nettomenot: 2007: 296 /htv 2006: 311 /htv 2005: 338 /htv 2004: 235 /htv Ennaltaehkäisevä hoito Sairaanhoito Muut työterveysmenot Työterveyshuollon kustannusten palautukset Kuva Työterveyshuollon kustannukset henkilötyövuotta kohden vuosina Vuonna 2007 toteutettiin henkilöstökysely, johon vastasi 532 henkilöä (66 %). Tulosten pohjalta päätettiin seuraavista laitostason kehittämiskohteista: Johdon ja henkilöstön yhteistyön ja vuoropuhelun kehittäminen Esimiestyön edelleen kehittäminen Kannustavuuden ja palkitsemisen kehittäminen Yhteisöllisyyden kehittäminen

31 Konsernipalvelut 27 Jokaiselle yksikölle ja vastuualueelle valittiin omat kehittämiskohteet ja toimenpiteet, joiden toteutumista GTK:n ylin johto seuraa GTK:n määräaikaisraportoinnin yhteydessä. Medivire Työterveyspalvelut Oy:n (nykyisin Suomen Terveystalo Työterveys Oy) ns. työviremallin toteuttamista jatkettiin ja sen käyttöä laajennettiin koskemaan myös lyhyitä poissaoloja.

32 Konsernipalvelut 28 5 HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN 5.1 Koulutusrakenne GTK:n henkilöstön koulutustasoindeksi vuonna 2007 oli 5.0. Indeksi on laskettu valtiovarainministeriön henkilöstötilinpäätöksen laatimista varten antamien ohjeiden mukaisesti. Koulutustasoindeksin laskenta perustuu eri koulutusasteen suorittaneiden henkilöiden lukumäärään. Yksiköittäiset koulutustasoindeksit on esitetty taulukossa Koulutustasoindeksi on korkein johdossa sekä KVPV:ssä ja alhaisin Konsernipalveluissa. Vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus oli kertomusvuonna 41,9 % ja jatkotutkinnon suorittaneiden osuus 15,3 % GTK:n koko henkilöstöstä. Taulukko Koulutustasoindeksi yksiköittäin sukupuolen mukaan Yksikkö Koulutustasoindeksi Kaikki Naiset Miehet ESY 5,7 5,1 5,9 ISY 5,1 4,2 5,1 LSY 5,9 5,8 5,9 PSY 5,9 5,3 6,1 KP 3,3 4,3 2,9 KVPV 6,5 5,0 7,0 Johto 6,4 6,0 6,7 koko GTK 5,0 4,8 5,0 Taulukko Koulutusaste sukupuolen mukaan Koulutusaste Naiset Miehet Henkilömäärä lkm % lkm % lkm % Tohtorit 10 13, , Lisensiaatit 5 13, , Ylempi korkeakoulututkinto 52 27, , Muu korkeakoulututkinto 54 50, , Keskiasteen koulutus 62 40, , Peruskoulu tai vastaava 33 21, , Koko GTK , ,

33 Konsernipalvelut naiset miehet Tohtorit Lisensiaatit Muu korkeakoulututkinto Keskiasteen koulutus Peruskoulu tai vastaava Koko GTK Kuva Koulutusaste sukupuolen mukaan Osaamisen kehittäminen Lähivuosina suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle ja kilpailu työvoimasta kiristyy. Vuoteen 2012 mennessä GTK:n henkilöstön arvioitu poistuma on noin 174 henkilöä. GTK:n kaltaisessa organisaatiossa osaaminen on keskeinen pääoma, jolla on suuri merkitys tuloksen tekemiselle. Etenkin asiantuntijatehtävissä toimivien henkilöiden osaamisen siirtämiseen on kiinnitettävä huomiota. Tutkijoiden vaihtuvuus on melko vähäistä, joten suurella osalla eläkkeelle jäävistä tutkijoista on pitkä työhistoria GTK:n palveluksessa. GTK valmistautuu eläköitymiseen ja työmarkkinoiden muutokseen useilla henkilöstöpoliittisilla toimenpiteillä. Keinot osaamisen siirtämiseksi arvioidaan tapauskohtaisesti, jolloin otetaan huomioon tulevaisuudessa tarvittava ja tutkimuskeskuksen kannalta oleellinen osaaminen. Suurin osa keinoista ei edellytä suurta taloudellista panostamista. Sen sijaan ne vaativat työtehtävien järjestelyjä, suunnittelua ja aikaa. GTK:ssa osaamisen siirtämisessä käytetään apuna muun muassa tavoite- ja kehityskeskusteluja, mentorointia, päällekkäisrekrytointeja, urasuunnittelua ja lähtöhaastatteluja. Vastuu osaamisen siirtymisestä on esimiesten ja johdon lisäksi koko työyhteisöllä. Strategisissa tavoitteissa korostuvat kansainvälinen verkostoituminen sekä innovatiivisen ja hyvän työyhteisön merkitys. Kansainvälisyys on GTK:lle välttämätöntä ja sitä tuetaan muun muassa tutkijavaihdon ja rekrytoinnin avulla. GTK:ssa panostetaan myös työyhteisöjen toimintakyvyn kehittämiseen esimerkiksi johtamis- ja esimiesvalmennuksella.

34 Konsernipalvelut Koulutusinvestoinnit Kertomusvuonna valmistellussa vuoden 2008 toimintasuunnitelmassa varattiin erillisrahoitus ( euroa) huippuosaamisen kehittämiseen ja kansainvälisen verkostoitumisen tukemiseen. Tarkoituksena on kannustaa henkilöstöä pätevöitymään ulkomaiseen koulutukseen sekä saamaan ulkomaisia erityisasiantuntijoita työskentelemään GTK:n hankkeisiin. Erillisrahoitus kohdistetaan ensisijaisesti strategian kannalta keskeisille kehittämis- ja ydinosaamisalueille. 6 YHTEENVETO 6.1 Yhteenveto tunnusluvuista Yksikkö Henkilöstön määrä ja rakenne Henkilötyövuosien määrä (kaikki) htv Henkilöstön määrä henk Määräaikaisen henkilöstön osuus % 9,0 13,0 8,4 10,2 8,3 Työsuhteisen henkilöstön osuus % 83,0 84,0 84,2 85,0 85,0 Henkilöstön keski-ikä vuotta 48,1 48,2 48,8 49,1 50,5 Naisten osuus henkilöstöstä % 33,5 33,0 32,9 32,8 30,3 Naisten osuus johdosta ja esimiehistä % 16,3 14,6 16,6 17,1 12,1 Jatkotutkinnon suorittaneiden osuus henkilöstöstä % 14,2 12,7 13,0 13,4 15,3 Koulutustasoindeksi ind. 4,6 4,7 4,8 4,8 5 Työajan käyttö ja työvoimakustannukset Tehdyn vuosityöajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta % 79,5 79,5 78,5 78,5 77,9 Koulutuksen osuus säännöllisestä vuosityöajasta % 1,8 1,5 1,7 1,8 1,6 Ei tehdyn vuosityöajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta % 18,7 18,9 19,8 19,7 20,4 Työvoimakustannukset (sis. lomapalkkavelan muutos) Henkilötyövuoden hinta (palkkaukset/htv) ,6 38,4 39,7 40,9 43,3 Tehdyn työajan palkkojen osuus palkkasummasta % 75,3 75,5 74,7 74,6 74,1 Välillisten työvoimakustannusten osuus työvoimakustannuksista (ilman lomapalkkavelkaa) % 41,9 41,0 41,0 41,7 41,7 Matkustuskustannukset/htv ,7 3,7 3,9 3,8 3,9 Henkilöstön työkunto ja motivaatio Sairauspäivät/htv ( tilanne) pv 9,7 8,0 7,9 8,3 8,2 Lyhyiden sairaustapauksien osuus kaikista sairaustapauksista % 72,9 86,0 86,3 69,1 68,7 Tapaturmapoissaolot/htv pv 0,3 0,2 0,2 0,2 0,7 Kokonaispoistuma % 3,7 3,3 3,0 2,5 3,1 Henkilöstöinvestoinnit Koulutuskustannukset/htv (sekä kouluttautuminen että koulutuksen antaminen) Koulutuskustannukset/htv (kouluttautuminen) Koulutuspanostus, työpäivää/htv (kouluttautuminen) pv 4,0 3,8 4,4 4,5 4,1

35 Konsernipalvelut Lopuksi GTK:n toiminnan pitkän aikavälin visiona on luoda ydinosaamiseensa keskittynyt, kilpailukykyinen ja verkottunut eurooppalainen huippuosaaja, joka Suomessa toimii alan kansallisena tietokeskuksena. Vision toteutumista edesautetaan muun muassa kehittämällä henkilöstön osaamista ja työyhteisön hyvinvointia sekä tavoittelemalla strategialähtöistä henkilöstörakennetta. Seuraavien viiden vuoden aikana GTK:n henkilöstöstä siirtyy eläkkeelle arviolta 24 %. Edelliseen vuoteen verrattuna henkilöstön keski-ikä nousi kertomusvuonna 1,4 vuodella ja viimeisen viiden vuoden aikana keski-ikä on noussut 2,4 vuotta. Kertomusvuonna valmistauduttiin työmarkkinoiden kiristyvään kilpailutilanteeseen ja henkilöstön eläkepoistumaan monin eri toimenpitein. Avaintehtävien palkkakilpailukykyä vahvistettiin palkkauksellisin keinoin. Lisäksi GTK osallistui tutkijakoulun toimintaan yhtenä sopimusosapuolena sekä tarjosi nuorille tutkijoille ja opiskelijoille työskentelymahdollisuuksia. Loppuvuodesta laadittiin menettelyohje osaamisen turvaamisesta GTK:ssa. Ohjeessa esitellään linjauksia ja toimintatapoja, joilla pyritään turvaamaan osaaminen tilanteessa, jossa eläkkeelle siirtyy lähivuosina merkittävä osa henkilöstöstä. Tulevaisuuden osaamisvaatimusten arvioimiseksi toteutettiin geo-osaamiskartoitus ja sen pohjalta laadittiin henkilöstön kehittämis- ja osaamissuunnitelmat vuosille Kertomusvuonna valmistunut GTK:n henkilöstösuunnitelma ohjaa osaamisen kehittämisen toimenpiteitä ja painopisteitä. Henkilöstövoimavarojen vähentyessä pyritään suunnitelmalliseen rekrytointiin, jonka painopiste on ydintoiminnoissa (geologinen kartoitus, tutkimus ja kehittäminen, luonnonvarojen etsintä ja arviointi sekä tiedonhallinta). Edelliseen vuoteen verrattuna GTK:een vakituisiin tehtäviin hakeneiden henkilöiden määrä laski, mutta heidän koulutustasonsa nousi. Kaikista hakijoita vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus oli 71 %.

Henkilöstökertomus 2006

Henkilöstökertomus 2006 Konsernipalvelut Sisällysluettelo ALUKSI 3 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 4 1.1 Henkilötyövuodet 4 1.2 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 6 1.3 Virka- ja työsuhteinen henkilöstö 7 1.4 Ikärakenne 8

Lisätiedot

E/362/111/2009 2.7.2009. Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2008

E/362/111/2009 2.7.2009. Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2008 E/362/111/2009 2.7.2009 Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2008 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Saatteeksi Vuoden 2008 lopussa GTK teki päätöksen organisaatiomuutoksista, jotka koskivat lähinnä esikunnan

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 72984 4,0 44,8 92,0 245,5 11937,0 72984 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,1-0,9-100,0-5,7-2,1 1,3 66,2-0,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 235 73676 4,0 40,0 77,0 240,0 12048,0 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -4,5-6,5-100,0-8,7-2,8 1,2 114,7-6,5

Lisätiedot

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä2016 Tarkastelujoukko: 621011 VarastokirjastoViraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Virasto VirastotyyppiYksikköValtio HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT 1998-2005 1.NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET 2003 2004 2005 HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa 25 24 23 Henkilöstön lukumäärän %-muutos ed. vuoden lopusta

Lisätiedot

Tahtin käyttö ja hyödyntäminen GTK:ssa Tahti-käyttäjäpäivä

Tahtin käyttö ja hyödyntäminen GTK:ssa Tahti-käyttäjäpäivä Tahtin käyttö ja hyödyntäminen GTK:ssa Tahti-käyttäjäpäivä Erikoissuunnittelija Ville Handolin 1 Geologian tutkimuskeskus GTK on kansainvälisesti suuntautunut valtion sektoritutkimuslaitos ja osa työ-

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... Pätevyys

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Päivi Hakulinen SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstö... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... 7 Osaaminen ja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

Koulutusaste 2004. Koulutuspohja

Koulutusaste 2004. Koulutuspohja TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki..2 Laatinut: Päivi Hakulinen ja Seppo Vaalavuo HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 2 lopussa oli henkilöä

Lisätiedot

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite Näkökulma Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite 2012-2014 Toimenpiteet 2012 Tavoitetaso 2012 Toteutuma 31.12.2012

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

Henkilötyövuodet

Henkilötyövuodet 1 TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 18.4.2006 Laatijat: Päivi Hakulinen ja Seppo Vaalavuo HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005 1. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 2005

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS

TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki.3. HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 3. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 3 lopussa oli henkilöä (vuonna henkilöä). Henkilötyövuosia kertyi

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 3 1.2 Henkilöstön määrä... 3 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 3 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

E/184/111/2011 13.4.2011. Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010

E/184/111/2011 13.4.2011. Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010 E/184/111/2011 13.4.2011 Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Saatteeksi Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) välisessä tulossopimuksessa

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja

Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja Sivu 1 (10) Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja Taulukkoluettelo Taulukko 1. Virkojen lukumäärä 31.12 vuosina 2003-... 2 Taulukko 2. Henkilöstön lukumäärät virastoryhmittäin vuosina 2003-...

Lisätiedot

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Käyttäjäfoorumi klo13.00-13.30 Markku Kivioja, Valtiokonttori Henkilöstöjohtamisen tarpeet ja valmiudet Kiekun erilaiset roolit henkilöstötiedon

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

HALLINTOYKSIKKÖ HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2004

HALLINTOYKSIKKÖ HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2004 HALLINTOYKSIKKÖ HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 004 KÄSITELTY PÄÄJOHTAJAPALAVERISSA 1.6.005 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1. HENKILÖSTÖPANOKSET...3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET...3

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä... 2 1.2.3

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Käsitelty johtoryhmässä 8.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET... 3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN

Lisätiedot

2 (19) Sisältö. Tullin vuoden 2012 henkilöstökertomuksen kokosi: Pia Pesu Tullin hallintopalvelut, Lappeenranta puh. 040 332 5075 pia.pesu@tulli.

2 (19) Sisältö. Tullin vuoden 2012 henkilöstökertomuksen kokosi: Pia Pesu Tullin hallintopalvelut, Lappeenranta puh. 040 332 5075 pia.pesu@tulli. 2 (19) Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstön määrä... 3 2.2. Henkilöstön sukupuoli- ja ikärakenne... 4 2.3. Palvelussuhteen luonne... 6 2.4. Henkilöstön koulutusrakenne...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Vastuuhenkilö Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 4 3. Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi SISÄLTÖ. 1 JOHDANTO. 2 TIIVISTELMÄ.. 3 1 HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1 Henkilöstömäärä.. 4 1.2 Henkilöstörakenne 1.2.1 Henkilöstöryhmät.. 5 1.2.2

Lisätiedot

Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa. Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio

Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa. Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio Työajan henkilöstökustannusten kaavamainen jako bruttotyöajan, tehdyn työajan ja tehokkaan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Henkilöstö Yhteenveto vuoden 2016 tilanteesta Henkilöstöresursointi pysyi määrällisesti hyvin hallinnassa haasteellisessa toimintaympäristössä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖKSEN 2005 LIITEOSA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖKSEN 2005 LIITEOSA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖKSEN 2005 LIITEOSA Liiteosa sisältää seuraavat taulukot: Taulukko 1: Taulukko 2: Taulukko 3: Taulukko 4: Taulukko 5: Taulukko 6: Taulukko 7: Taulukko 8 Taulukko

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TIIVISTELMÄ... 3 3. HENKILÖSTÖPANOKSET... 4 3.1. Henkilöstömäärä... 4 3.2. Henkilöstörakenne... 4 3.2.1.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Johtaminen on laadukasta ja henkilöstömme on osaavaa, yhteistyökykyistä ja voi hyvin Ammattitaitoinen ja esimerkillinen johtaminen sekä tehokas johtamisjärjestelmä Hyvinvoivan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 Johtaminen on laadukasta ja henkilöstömme on osaavaa, yhteistyökykyistä ja voi hyvin Ammattitaitoinen ja esimerkillinen johtaminen sekä tehokas johtamisjärjestelmä Hyvinvoivan

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008. Osaamisen ja sivistyksen asialla

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008. Osaamisen ja sivistyksen asialla HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Osaamisen ja sivistyksen asialla SISÄLTÖ Sivu JOHDANTO TIIVISTELMÄ.. 1 1 HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1 Henkilöstömäärä.. 2 1.2 Henkilöstörakenne 1.2.1 Henkilöstöryhmät.. 3 1.2.2 Sukupuolijakauma..

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Osaamisen ja sivistyksen asialla

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Osaamisen ja sivistyksen asialla HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Osaamisen ja sivistyksen asialla SISÄLTÖ Sivu JOHDANTO TIIVISTELMÄ.. 1 1 HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1 Henkilöstömäärä.. 2 1.2 Henkilöstörakenne 1.2.1 Henkilöstöryhmät.. 3 1.2.2 Sukupuolijakauma..

Lisätiedot

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET...3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET...3 1.3 SUKUPUOLIRAKENNE...5

Lisätiedot

Henkilöstö henkilötyövuosina % -osuudet (ei sisällä Normaalikoulua) Normaalikoulun henkilöstö henkilötyövuosina

Henkilöstö henkilötyövuosina % -osuudet (ei sisällä Normaalikoulua) Normaalikoulun henkilöstö henkilötyövuosina JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN 2004 LIITEOSA Liiteosa sisältää seuraavat taulukot: Taulukko 1: Taulukko 2: Taulukko 3: Taulukko 4: Taulukko 5: Taulukko 6: Taulukko 7: Taulukko 8: Koko henkilöstö

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2 Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1 1416/01.00.02/2012 77 Henkilöstökertomus vuodelta 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Kunnas Jere, puh. (09) 816 22508 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2007

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2007 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto...4 2. Tehokas TUKES...4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES...7 Osaaminen

Lisätiedot

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. VISIO JA ARVOT.4 3. LUOTTAMUS JA YHTEISTYÖ..4 4. OSAAVA TYÖVOIMA..5 5. TYÖHYVINVOINTI JA TERVEYS.5

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtion työmarkkinalaitos Veli-Matti Lehtonen Syyskuu 2013 2 Sisältö 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne... 3 2 Vanhuuseläköityminen

Lisätiedot

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista Hannu Issakainen 14.2.2011 HAKU- hankkeen tunnusluvuista Henkilötyöpäivä ja -vuosi Htp= henkilötyöpäivä = täyden työajan kalenteripäivä Htv = henkilötyövuosi = 365 (366) htp Htt = henkilötyötunti (sopimatta)

Lisätiedot

VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2004

VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2004 VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2004 VALTION ASUNTORAHASTO 2 VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2004 SISÄLTÖ 1. Tiivistelmä 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 3. Työajan käyttö ja työvoimakustannukset

Lisätiedot

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 1 Sisällysluettelo 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 4 Vakituiset ja määräaikaiset 31.12....

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009. Osaamisen ja sivistyksen asialla

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009. Osaamisen ja sivistyksen asialla HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Osaamisen ja sivistyksen asialla SISÄLTÖ Sivu JOHDANTO TIIVISTELMÄ.. 1 1 HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1 Henkilöstömäärä.. 2 1.2 Henkilöstörakenne 1.2.1 Henkilöstöryhmät.. 3 1.2.2 Sukupuolijakauma..

Lisätiedot

Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009

Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009 Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009 Pertti Malkki (FT, YTM) Henkilöstöjohtaja Sisältö Ajatuksia kuntien tuottavuuskehityksestä

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 5 2 Keskeiset havainnot vuodesta 2010... 5 3 Henkilöstö... 9 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä... 9 3.1.1 Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2013... 3 2 Henkilöstövoimavarat... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 4 2.3 Palvelussuhteen pituus... 5 2.4 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2010. Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointia

Henkilöstötilinpäätös 2010. Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointia Henkilöstötilinpäätös 2010 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointia MAANMITTAUSLAITOS 2011 MAANMITTAUSLAITOS Henkilöstötilinpäätös 2010 1 (16) SISÄLTÖ 1 Johdanto... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne...

Lisätiedot

Suomen ympärist keskuksen henkilöstötilinpäätös vuodelta 1999

Suomen ympärist keskuksen henkilöstötilinpäätös vuodelta 1999 Suomen ympäristökeskuksen moniste 191 Timo Huikko ja Outi Nyberg Suomen ympärist keskuksen henkilöstötilinpäätös vuodelta 1999.. S......... i,.............. 191 Timo Huikko ja Outi Nyberg Suomen ympäristökeskuksen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus

Geologian tutkimuskeskus HenkilöstöKERTOMUS 2011 Geologian tutkimuskeskus Sisältö Johdanto... 3 Henkilöstövoimavarojen johtaminen GTK:ssa... 4 GTK:n strategiset tavoitteet... 4 GTK:n henkilöstöstrategiset tavoitteet... 4 Henkilöstöresurssit...

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 5 2 Keskeiset havainnot vuodesta 2014... 5 3 Henkilöstö... 9 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä... 9 3.1.1 Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Makasiini # 49492 RAPORTTI 49492 1 (13) HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 SISÄLTÖ Johdanto... 2 1.1 Henkilöstötilinpäätös... 2 1.2 Ylijohtajan katsaus... 2 1.3 Henkilöstön kehittämispäällikön

Lisätiedot

E/184/111/ Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010

E/184/111/ Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010 E/184/111/2011 13.4.2011 Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Saatteeksi Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) välisessä tulossopimuksessa

Lisätiedot

Henkilöstöraportoinnin vertailutietopankki

Henkilöstöraportoinnin vertailutietopankki Henkilöstöraportoinnin vertailutietopankki Mistä on kyse? Vertailutietopankki on kuntatyönantajille tarkoitettu ilmainen palvelu, johon kirjaudutaan omilla tunnuksilla. 2 Mistä on kyse? Tavoitteena on

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kuva: Tukes-päivät 2014 2 (13) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Vaikuttava ja palveleva Tukes... 3 2.1 Henkilöstörakenne... 3 2.2 Ikärakenne... 5 2.3 Vaihtuvuus... 6 3 Asiantunteva

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

Case GTK: Tasa-arvon edistäminen. virastotasolla. Tasa-arvotilaisuus Pääluottamusmies Timo Ruohomäki

Case GTK: Tasa-arvon edistäminen. virastotasolla. Tasa-arvotilaisuus Pääluottamusmies Timo Ruohomäki Case GTK: Tasa-arvon edistäminen virastotasolla Tasa-arvotilaisuus 16.11.2011 Pääluottamusmies Timo Ruohomäki 1. GTK ja henkilöstö 2010 Tiedot perustuvat pääasiassa GTK:n henkilöstökertomukseen 2010 Kokkola

Lisätiedot

ULKOASIAINHALLINNON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖSRAPORTTI

ULKOASIAINHALLINNON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖSRAPORTTI 7.10.2004 ULKOASIAINHALLINNON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖSRAPORTTI 2003 2 Sisällysluettelo: 1. Yleistä henkilöstötilinpäätöksestä valtiolla...3 2. Henkilöstötilinpäätöksestä ulkoasiainhallinnossa...3 3. Ulkoasianhallinnon

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2005

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2005 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2005 1 Uusi palkkausjärjestelmä, tuottavuusohjelma ja Opetushallituksen strategian valmistelu olivat asioita, jotka saivat konkreettista sisältöä vuoden 2005 aikana ja jotka tulevat

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS Henkilöstö palvelutuotannon voimavarana 31.8.2017 Raija Ranta, henkilöstöjohtaja-sosiaali-ja terveysjohtaja HENKILÖSTÖ / RAKENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2016 Vakinaiset 3 177

Lisätiedot

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä. Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain Vakinainen Vakinainen Vakinainen Keskushallinto 205 206 114 65 64 22 270 270 136 Ympäristöterveydenhuolto 27 26 26 9 8 4 36 34 30 Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Tanja Peltovuoma henkilöstöjohtaja Lapin sairaanhoitopiiri tanja.peltovuoma@lshp.fi Millainen on hyvä henkilöstöraportti? tukee strategista johtamista toimii

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Henkilöstömenot vuosina 2014-2016 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

Työaika, palkat ja työvoimakustannukset

Työaika, palkat ja työvoimakustannukset Työaika, palkat ja työvoimakustannukset Konsultit 2HPO 1 Osa-aikaista ja määräaikaista työtä tekevien osuus palkansaajista Lähde: Tilastokeskus ja Findikaattori 2 Työsuhteiden muodot 2000-2012 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 LAPIN YLIOPISTO

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 LAPIN YLIOPISTO HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 LAPIN YLIOPISTO Hyväksytty Lapin yliopiston hallituksen kokouksessa 9.3.2007 2 Sisällys TAUSTAKSI...3 1. Henkilöstön määrä ja rakenne...4 1.1 Henkilöstön työpanos...4 1.2 Vakituiset

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2013 1/19

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2013 1/19 Henkilöstötilinpäätös 2013 1/19 Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 1.1. Henkilöstön lukumäärä ja henkilötyövuodet... 3 1.2. Palvelussuhderakenne... 4 1.3. Sukupuolirakenne...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Geologian tutkimuskeskus

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Geologian tutkimuskeskus HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Geologian tutkimuskeskus Sisältö Johdanto... 3 Henkilöstövoimavarojen johtaminen GTK:ssa... 4 GTK:n strategiset tavoitteet... 4 GTK:n henkilöstöstrategiset tavoitteet... 4 Henkilöstöresurssit...

Lisätiedot

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto Maakuntahallitus 21.3.2016, Erillisliite 3 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...3 1.1 Palvelussuhteen luonne...3 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet vastuualueittain...4

Lisätiedot

VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2005

VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2005 VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2005 VALTION ASUNTORAHASTO 2 VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2005 SISÄLTÖ 1. Tiivistelmä 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 3. Työajan käyttö ja työvoimakustannukset

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21 Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21 Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 1.1. Henkilöstön lukumäärä ja henkilötyövuodet... 3 1.2. Palvelussuhderakenne... 4 1.3. Sukupuolirakenne...

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 5 2 Keskeiset havainnot vuodesta 2013... 5 3 Henkilöstö... 9 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä... 9 3.1.1 Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa...

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2004

Henkilöstötilinpäätös 2004 Henkilöstötilinpäätös 2004 MAANMITTAUSLAITOS 2005 MAANMITTAUSLAITOS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2004 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ...2 2 HENKILÖRESURSSIT JA HENKILÖSTÖKULUT...2 2.1 Henkilöstömäärä...2 2.1.1 Koko- ja osa-aikaisen

Lisätiedot