HALLINTOYKSIKKÖ HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALLINTOYKSIKKÖ HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2004"

Transkriptio

1 HALLINTOYKSIKKÖ HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 004 KÄSITELTY PÄÄJOHTAJAPALAVERISSA

2 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO HENKILÖSTÖPANOKSET PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET PALVELUSSUHDERAKENNE SUKUPUOLIRAKENNE IKÄRAKENNE KOULUTUSRAKENNE HENKILÖSTÖTARVE Rekrytointi Vaihtuvuus...7. HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMINEN JA YLLÄPITO TERVEYS JA TYÖKYKY Sairauspoissaolot Tapaturmapoissaolot...9. HENKILÖSTÖINVESTOINNIT Työtyytyväisyyden ja työkunnon edistäminen ja ylläpito..... Koulutus ja kehittäminen TYÖAJAN KÄYTTÖ YLITYÖT TYÖVOIMAKUSTANNUKSET HENKILÖSTÖTUOTOKSET JA TULOKSELLISUUS...13 LUETTELO KUVIOISTA JA TAULUKOISTA KUVIO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET...3 KUVIO. VAKINAINEN JA MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖSTÖ...3 KUVIO 3. VIRKA- JA TYÖSOPIMUSSUHTEIDEN %-OSUUDET...4 KUVIO 4A. SUKUPUOLIJAKAUMA YKSIKÖITTÄIN...4 KUVIO 4B. SUKUPUOLIJAKAUMA HENKILÖSTÖRYHMITTÄIN...5 KUVIO 5. IKÄRAKENNE SUKUPUOLEN MUKAAN...5 TAULUKKO 1. KOULUTUSRAKENNE...6 KUVIO 6. KOULUTUSTASOINDEKSI...6 TAULUKKO. ELÄKÖITYMINEN...7 TAULUKKO 3. SAIRAUSPOISSAOLOT...9 TAULUKKO 4. TYÖTAPATURMAT... TAULUKKO 5. HENKILÖSTÖKOULUTUSKUSTANNUKSET... TAULUKKO 6. TYÖAJAN TASOITUSVAPAA...1 TAULUKKO 7. HALLINTOVIRASTON TYÖVOIMAKUSTANNUKSET...13

3 JOHDANTO Vuoden 004 henkilöstötilinpäätös on kuudes Suomen Akatemian hallintovirastossa tehty henkilöstötilinpäätös. Tarkoitus on, että henkilöstötilinpäätös on käyttökelpoinen ja hyödyllinen työväline henkilöstön strategiselle johtamiselle ja henkilöstön kehittämiselle. Vuoden 004 henkilöstötilinpäätökseen on koottu aikaisempien vuosien henkilöstötilinpäätöstietoja vastaavat tiedot ja se mukailee aikaisempaan tapaan valtiovarainministeriön asettamia suosituksia. Henkilöstötilinpäätöksen laadinnassa on käytetty valtiovarainministeriön vuonna 001 julkaisemaa käsikirjaa Henkilöstövoimavarojen hallintajärjestelmä, Henkilöstötilinpäätös. Henkilöstötilinpäätöksen teossa on hyödynnetty lukien käyttöön otetusta Fortimehenkilöstöhallinnon tietojärjestelmästä saatavia raportteja sekä CostControl-toimintolaskennan tuloksia. Fortime-raporttien tiedot on poimittu joulukuussa 004 ( ) vallinneesta tilanteesta. Vertailutietoina on käytetty Suomen Akatemian hallintoviraston vuoden 003 henkilöstötilinpäätöksen tietoja sekä Tietoja valtion henkilöstöstä , joka koskee valtion budjettitalouden henkilöstöä. Henkilöstötilinpäätös koskee vain hallintovirastoon palvelussuhteessa olevaa henkilöstöä. Virkatutkijat ja palkkionsaajat eivät sisälly tähän henkilöstötilinpäätökseen. Laskelmissa, kuvioissa ja taulukoissa on yleensä kuvattu koko hallintoviraston henkilöstö (sisältäen myös yliopistojen rahoittamat harjoittelijat) joulukuun 004 tilanteen mukaan lukuun ottamatta palkattomalla virkavapaalla olevia työntekijöitä.

4 3 1. HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1 Palvelussuhteiden määrä ja henkilötyövuodet Hallintoviraston henkilökuntaan kuului 16 henkilöä (003:148). Kaikkiaan vuoden 004 lopussa oli Akatemiaan palvelussuhteessa 17 henkilöä (003:158), joista 7 henkilöä oli palkattomalla virkavapaalla ja 3 henkilöä sivutoimisessa palvelussuhteessa. Suomen Akatemian henkilöstön määrä oli vuonna henkilötyövuotta (003: 137). Toimintamenomomentilta 1 maksettiin noin 134 henkilötyövuotta. Momentilta 53 maksettiin tutkimusohjelmien koordinointitehtävissä toimivien viiden ohjelmapäällikön ja yhden projektisihteerin palkkausmenot. Ulkopuolisella rahoituksella maksettiin Snellman projektin kolmen henkilön palkkausmenot, NOS -sihteeristön ja pohjoismaisen huippuyksikkö-ohjelman tehtäviä hoitavan tiedeasiantuntijan sekä osittain EU-tiedeasiantuntijan ja ERA NET hankkeissa työskentelevien ja yliopistoharjoittelijoiden palkkausmenot Henkilöitä Htv KUVIO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET 1. Palvelussuhderakenne Vuoden 004 lopussa oli vakinaisessa palvelussuhteessa 117 (7, %) ja määräaikaisessa 45 (7,8 %) henkilöä. Vuoteen 003 verrattuna määräaikaisten osuus on noussut (003 vakinaisia 76 % ja määräaikaisia 4 %). Vakinaisiksi on laskettu myös henkilöt, jotka olivat vakinaisesta virastaan virkavapaalla hoitaakseen Akatemian määräaikaista virkaa tai tehtävää. Määräaikaisten osuus oli korkeampi kuin valtion budjettitaloudessa keskimäärin (003: 4,5 %). Määräaikaisten osuuden kasvuun on vaikuttanut erityisesti edellä mainittuihin ERA-NET hankkeisiin palkatut henkilöt Vakinainen Määräaik. Johto Snellman Yks ulkop Talous Kv suht Hallinto Palvelu Tieto BY KY LT TT KUVIO. VAKINAINEN JA MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖSTÖ

5 Pääasiallinen palvelussuhteen laji oli virkasuhde (147 henkilöä, 90,7 %). Työsopimussuhteisten henkilöiden osuus (15 henkilöä, 9,3 %) pieneni selvästi (003: 4 henkilöä, 16 %). Työsopimussuhteessa ovat pääasiallisesti atk- ja tietohallinnollisissa tehtävissä sekä osa projektiluonteisissa tehtävissä työskentelevistä. Valtion pääpalvelussuhteessa, virkasuhteessa, oli valtion budjettitalouden henkilöstöstä vuonna 003: 84 % henkilöstöstä. 4 Työsuht. 9,3 % Virkasuht. 90,7 % KUVIO 3. VIRKA- JA TYÖSOPIMUSSUHTEIDEN %-OSUUDET Henkilöstöstä oli kokoaikaisia 149 henkilöä (9 %) ja osa-aikaisia 13 henkilöä (8 %). Osa-aikaisten suhteellinen osuus henkilöstöstä pysyi edellisen vuoden tasolla. (003: 8 %) 1.3 Sukupuolirakenne Naisia työskenteli hallintovirastossa 13 (75,9 %) ja miehiä 39 (4,1 %). Miesten osuus laski hieman vuoteen 003 verrattuna, jolloin naisia oli 9 (74 %) ja miehiä 39 (6 %). Valtion budjettitaloudessa naisten osuus vuonna 003 oli 48 % ja miesten osuus 5 % valtion henkilöstöstä. Seuraavissa kuvioissa näkyy hallintoviraston sukupuolijakauma yksiköittäin (hlöä) ja henkilöstöryhmittäin (%) Naiset Miehet Johto Snellman Yks ulkop Talous Kv suht Hallinto Palvelu Tieto BY KY LT TT KUVIO 4A. SUKUPUOLIJAKAUMA YKSIKÖITTÄIN

6 5 0,0 80,0 60,0 40,0 0,0 33,3 66,7 80,0 0,0 68,6 31,4 87,3 1,7 004 Naiset 004 Miehet 0,0 KUVIO 4B. SUKUPUOLIJAKAUMA HENKILÖSTÖRYHMITTÄIN 1.4 Ikärakenne Hallintoviraston henkilöstön keski-ikä laski hieman. Joulukuussa 004 hallintovirastolaisten keski-ikä oli 43,8 vuotta (miehet 41,9 ja naiset 44,4 vuotta). Vuonna 003 keski-ikä oli 44,3 vuotta (miehet 41,7 ja naiset 45,1 vuotta) Naiset Miehet KUVIO 5. IKÄRAKENNE SUKUPUOLEN MUKAAN Naiset olivat enemmistönä muissa ikäryhmissä paitsi 0-4 -vuotiaissa. Suurimmat ikäryhmät olivat vuotiaat (30 henkilöä, 18,5 %) ja vuotiaat (30 henkilöä, 18,5 %). Seniori-ikäisiä (eli 45-vuotiaita tai vanhempia) oli noin puolet henkilöstöstä (79 henkilöä, 48,7 %; vuonna 003 osuus oli 5 %). Valtion budjettitalouden henkilöstön keski-ikä nousi 0, vuodella ja oli 4,7 vuotta. Suurin ikäryhmä oli edelleen vuotiaat, joita oli 15 % henkilöstöstä. Senioreja oli 46,3 % henkilöstöstä.

7 6 1.5 Koulutusrakenne Hallintoviraston henkilöstön yleisin tutkintoaste (3,7 %) oli ylempi korkeakouluaste 1 (003: 31 %). Seuraavaksi yleisimmät ryhmät olivat (19,7 %) keskiaste (003: 16,9 %), johon luetaan ylioppilastutkinto, ammatilliset perustutkinnot ja ammattitutkinnot ja (19,1%) tutkijakoulutusaste (003: 1%), johon luetaan lisensiaatti- ja tohtoritutkinnon suorittaneet. Kaikkiaan korkeakoulututkinnon suorittaneita oli 6,9 % (003: 61 %). Kaikista suoritetuista tutkinnoista naisten osuus oli 75,9 % ja miesten 4,1 %. TAULUKKO 1. KOULUTUSRAKENNE %-jakauma koulutusasteen Sukupuolen %-jakauma mukaan Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset Yht. Perusaste tai ei tutkintoa 0,0 % 3,3 %,5 % 0 % 0,0 % 0,0 % Keskiaste 0,5 % 19,5 % 19,7 % 5,0 % 75,0 % 0,0 % Alin korkea-aste 7,7 % 17,1 % 14,8 % 1,5 % 87,5 % 0,0 % Alempi kork.k.aste 7,7 % 1, % 11,1 % 16,7 % 83,3 % 0,0 % Ylempi kork.k.aste 38,5 % 30,9 % 3,7 % 8,3 % 71,7 % 0,0 % Tutkijakoulutus 5,6 % 17,1 % 19,1 % 3,3 % 67,7 % 0,0 % Tutkinnon suorittaneita 0,0 % 96,8 % 97,5 % 4,1 % 75,9 % 0,0 % Yhteensä 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,1 % 75,9 % 0,0 % Hallintoviraston koulutustasoindeksi 5,9 pysyi samana kuin vuonna 003. Koulutustasoindeksin laskennassa kerrotaan eri koulutusasteen omaavien henkilöiden lukumäärät niiden koulutustasoindeksillä ja lasketaan näin saadut tulot yhteen eli (alemman perusasteen omaavien henkilöiden lkm x 1) + (ylemmän perusasteen (ml. henkilöt, joilla koulutus on tuntematon) omaavien henkilöiden lkm x )+(keskiasteen koulutuksen omaavien henkilöiden lkm x 3,5) + (alimman korkeaasteen koulutuksen omaavien henkilöiden lkm x 5) + (alemman korkeakouluasteen koulutuksen omaavien henkilöiden lkm x 7) + (ylemmän korkeakouluasteen koulutuksen omaavien henkilöiden lkm x 7) + (tutkijakoulutusasteen omaavien henkilöiden lkm x 8). Lopuksi jaetaan em. tulojen summa henkilöiden kokonaislukumäärällä, joka on em. eri koulutusasteiden omaavien henkilöiden lukumäärien summa ,1 5,7 5,9 6, 6,3 5,6 5,7 5,5 5,6 5,7 5,7 5,8 5,9 5,8 5, miehet naiset kaikki KUVIO 6. KOULUTUSTASOINDEKSI 1 Koulutus- ja tutkintotiedot poimitaan Fortime järjestelmästä, jonne merkitään nimikirjalakiin ja -määräyksiin perustuen vain suoritetut tutkinnot, joten kursseja tai tutkintojen osasuorituksia ei merkitä. Henkilön tutkinto on ns. soveltuvin tutkinto, joka esim. useamman tutkinnon suorittaneen henkilön kohdalla tarkoittaa ylintä tutkintoa.

8 Valtion budjettitalouden henkilöistä 93 %:lla oli vuonna 003 ammatillinen tutkinto. Keskiasteen tutkinto oli 8 %:lla, alin korkea-asteen tutkinto 4 %:lla ja korkeakoulututkinto 40 %:lla (joista oli alempia korkeakoulututkintoja 7 %, ylempiä korkeakoulututkintoja 4 % ja tutkijakoulutusasteen tutkintoja 8 %). Miesten koulutustasoindeksi oli 5, ja naisten 5,0, kaikilla keskimäärin 5,1. Organisaation toiminnan mukaan koulutustasoindeksi oli korkein yliopistokoulutuksessa (5,9) ja alhaisin muissa toiminnoissa (3,5) Henkilöstötarve Rekrytointi Hallintovirastoon tuli vuoden 004 aikana 6 uutta henkilöä (003: 9) vakituiseen tai määräaikaiseen palvelussuhteeseen (luvussa ei mukana alle kuukauden tai pelkästään harjoittelijana työskennelleet). Uusista työntekijöistä 3 (003: ) tuli määräaikaiseen palvelusuhteeseen ja kolme (003:7) suoraan vakinaiseen palvelusuhteeseen. Hallintoviraston sisältä valittiin määräaikaiseen tehtävään tai sijaisuuteen kuusi henkilöä (003:3). Määräaikaisissa palvelussuhteissa työskennelleistä vakinaistettiin vuoden 004 aikana viisi työntekijää. Harjoittelijoita otettiin määräaikaiseen palvelussuhteeseen yksitoista, joista kolme henkilöä jatkoi muussa määräaikaisessa palvelussuhteessa harjoittelun jälkeen. Työllistettäviä ei vuosien aikana ole palkattu lainkaan Vaihtuvuus Vuonna 004 äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla oli seitsemän henkilöä kuten vuonna 003. Hoitovapaalla oli neljä henkilöä (003:4). Vuoden 004 aikana virkavapaalla hallintovirastosta toisen organisaation palveluksessa oli viisi henkilöä (003: 6). Muita pidempiä, yli kuukauden kestäviä virkavapaita (palkaton yksityisasia, vuorotteluvapaa) oli neljä (003:6). Vuoden 004 loppuun mennessä oli palveluksesta irtisanoutunut tai määräajan päätyttyä palveluksen päättänyt 6 (003: 3) henkilöä, joista vakinaisesta tehtävästä 3 (003:). Eläköityminen on ollut vähäistä vuosina Vuonna 004 jäi yksi henkilö vanhuuseläkkeelle ja kaksi osa-aikaeläkkeelle. TAULUKKO. ELÄKÖITYMINEN Vuosi Eläkelajit Vanhuuseläke (hlöä) Osa-aikaeläke (hlöä) Osatyökyvyttömyyseläke (hlöä) Yksilöllinen varh.eläke (hlöä)

9 Henkilöstön vaihtuvuusluvut laskivat edellisestä vuodesta. Henkilöstön sekä lähtö- että tulovaihtuvuus olivat edelleen korkeammat kuin keskimäärin valtiolla (lähtövaihtuvuus: eronneet 4, %, kokonaispoistuma 13, % ja tulovaihtuvuus 14,1 %). Hallintoviraston sisäinen vaihtuvuus (toiseen määräaikaiseen tai vakinaiseen tehtävään siirtyminen hallintoviraston sisällä) nousi hieman. 8 Vaihtuvuuden tunnuslukuja Sisäinen vaihtuvuus: oman organisaation sisällä vuonna 004 6,1 % 4,5 % 5,0 % 5,4 % tehtäviä vaihtaneiden henkilöiden lukumäärän %-osuus vuoden 003 lopun henkilöstöstä Lähtövaihtuvuus (eronneet): toisen työnantajan palvelukseen 6,8 % 5,3 % 7,9 % 5,4 % vuonna 004 siirtyneiden henkilöiden lukumäärän %-osuus vuoden 003 lopun henkilöstöstä Eläkkeelle vuonna 004 siirtyneiden henkilöiden lukumäärän 0,8 % 3,8 %,1 % 1,9 % (kaikki eläkelajit) %-osuus vuoden 003 lopun henkilöstöstä Kokonaispoistuma: kaikkien organisaation palveluksesta 15,9 % 14,3 % 17,1 % 1,1 % eronneiden tai palkattomalle virkavapaalle siirtyneiden yhteismäärän %-osuus vuoden 003 lopun henkilöstöstä* Tulovaihtuvuus: palvelukseen otettujen uusien henkilöiden 16,7 % 0,3 % 0,7 % 19,6 % ja palkattomalta virkavapaalta palanneiden henkilöiden lukumäärän %-osuus vuoden 003 lopun henkilöstöstä.* * harjoittelijat eivät mukana luvuissa eivätkä perhevapaalle/perhevapaalta siirtyneet

10 9. HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMINEN JA YLLÄPITO.1 Terveys ja työkyky.1.1 Sairauspoissaolot Vuonna 004 hallintovirastossa oli oman sairauden vuoksi 7 sairauspoissaoloa, joista kertyi yhteensä 19 päivää (laskettuna työpäivinä). Yhden sairausloman keskimääräinen pituus oli 3,7 päivää eli sama kuin vuonna 003. (003: 3,7). Sairauspäivien lukumäärä henkilötyövuotta kohti oli 6,7 (003: 7,1. joka on edelliseen vuoteen verrattuna edelleen vähentynyt. Valtion budjettitaloudessa sairauspoissaoloja oli vuonna 003 8,7 pv/htv ja sairauspoissaolon kesto oli keskimäärin 4,8 työpäivää. Sairauspäivien vaikutus henkilöstöresursseihin on 4,0 htv (003: 3,9 htv). TAULUKKO 3. SAIRAUSPOISSAOLOT Vuosi Oma sairaus Poissaolojen lkm Sairauspäivien lkm Sairauspäivää/ sairausjakso Sairastaneita lkm Sairauspäivät/ htv , ,0 93 8, ,7 95 6, ,0 99, ,1 9, ,7 0 7, ,7 96 6,7 Työterveydenhuolto - Ikäryhmätarkastukseen kutsuttuja oli 44 henkilöä (003: 39) - Lääkärin, terveydenhoitajan tai fysioterapeutin suorittamia terveystarkastuksia (kuten ikäryhmä, työhöntulo- tai muita terveystarkastuksia) oli 4 (003: 150) - Sairauden aiheuttamia käyntejä (KELA II korvausluokka lääkärin, terveydenhoitajan tai fysioterapeutin vastaanotolla) oli 597 (003: 460) - Erikoislääkärikäyntejä oli 41 (003: 8) Työkyky -tunnuslukuja: Hallintoviraston oma sairaus -poissaolot, 6,9, 9,1 7,1 6,7 työpäivää/htv sairauspäivän tapausten osuus kaikista 75,6 % 73,7 % 76,7 % 75,1 % 75,0 % sairaustapauksista - Sairauksista johtuvien työterveyshuollossa 3, 3,6 3,1 3,4 3,9 käyntien lukumäärä/htv.1. Tapaturmapoissaolot Tapaturmapoissaolot ovat valtiolla harvinaisia ja niiden osuus vuonna 003 oli vain 0,1 % säännöllisestä vuosityöajasta. Myös hallintovirastossa työtapaturmia on sattunut vuosien aikana vähän. Työtapaturmat ovat olleet luonteeltaan pääosin lieviä, esim. työmatkalla tapahtuneita liukastumisia. Hallintovirastossa oli vuonna 004 kolme työtapaturmaa joista aiheutui viisi poissalopäivää.

11 TAULUKKO 4. TYÖTAPATURMAT Vuosi Tapaturmia, lkm Henkilöstöinvestoinnit Henkilöstöinvestointeihin voidaan lukea kaikki sellaiset toimet, jotka edistävät tai hyödyntävät työtyytyväisyyden ja työkunnon edistämistä, henkilöstön koulutusta ja kehittämistä sekä terveyttä...1 Työtyytyväisyyden ja työkunnon edistäminen ja ylläpito Vuoden 004 aikana järjestettiin runsaasti henkilöstön työkykyä ylläpitävää ja edistävää toimintaa aikaisempaan tapaan. TYKY-toimintaan käytettiin yhteensä euroa (003: euroa). Henkilöstölle järjestettiin tyky-varoilla monipuolista liikuntaa, kuten venyttelyä, voimajumppaa, hydrobicia, kuntopiirejä ja pallopelejä Akatemian liikuntatiloissa. Viraston henkilökunnan yhteisiä virkistys- ja ulkoilutapahtumia toteutettiin tyky-suunnitelman mukaisesti. Esimerkiksi Akateemiseen Warttiin, Naisten kymppiin sekä Dragon-melontaan osallistui kymmeniä Akatemian työntekijöitä. Henkilökunnan syysretkenä tehtiin Presidenttikierros presidentinlinnaan ja presidenttiemme museoihin tutustuen. Vuoden aikana järjestettiin kaksi tuettua teatteri-iltaa. Niska-hartiahierontaa ja shiatsu-hierontaa järjestettiin kesä- ja joululoma-aikoja lukuun ottamatta viikoittain. Henkilöstön hierontakustannuksiin myönnettiin tukea tyky-suunnitelman mukaisesti. Loppuvuodesta kartoitettiin kyselyllä henkilöstön mielipiteitä Akatemian tyky-toiminnasta ja kyselyn tulokset huomioitiin seuraavan vuoden toiminnan suunnittelussa.. Koulutus ja kehittäminen Akatemian henkilöstön kouluttautuminen lisääntyi aktiivisen ja kannustavan koulutuspainotuksen ja -suunnittelun seurauksena. Vuosittaisen koulutussuunnitelman lisäksi laadittiin hallintoviraston henkilöstön kehittämissuunnitelma, joka on voimassa vuoden 007 loppuun (vahvistettu tammikuussa 005). Hallintoviraston henkilöstökoulutuksen (sekä yhteinen että yksiköiden itsensä hankkima koulutus) kustannukset kasvoivat aikaisempiin vuosiin verrattuna ja vuonna 004 olivat 5 00 euroa (sisältäen koulutuspalvelut ja matkakustannukset). Hallintovirastossa koulutukseen käytettyjen työpäivien määrä nousi ja oli 54 päivää (003: 758 päivää). Koulutusajan palkkauskustannukset olivat euroa. Koulutuspäivätiedot ja koulutusajan palkkauskustannustiedot on saatu toimintolaskennan raportista. TAULUKKO 5. HENKILÖSTÖKOULUTUSKUSTANNUKSET (ilman palkkauskustannuksia) Vuosi Koulutuskustannukset, Koulutuskustannukset/ htv,

12 11 Koulutus -tunnuslukuja: Koulutuspanostus (työpäivää/ htv) 4,9 5,6 5,5 5,5 6,9 - Kokonaiskoulutuskustannukset (sis. koul.ajan palkat, /htv) Toimintavuonna henkilöstön kehittämisen painopistealueina olivat erityisesti kansainvälisyys, johtaminen, tavoite- ja kehityskeskustelut sekä tietojärjestelmät. Hallintovirastossa käynnistettiin englannin ja ruotsin kielten pitkäkestoinen koulutus. Kielikoulutukseen osallistui 64 henkilöä. Lisäksi 5 henkilöä osallistui lyhytaikaiseen ulkomaille suuntautuneeseen henkilövaihtoon. Kaksivuotinen johtamisen koulutusohjelma Acatheme päättyi vuoden 004 aikana. Koulutusohjelmaan osallistuivat Akatemian ylijohtajat, yksiköiden johtajat ja horisontaaliryhmien vetäjät. Esimiestyön tueksi kaikille osallistujille tehtiin Belbin-, 360º- ja MBTI-analyysit. Lisäksi esimiehille järjestettiin erillisiä tilaisuuksia mm. palkkausjärjestelmästä ja suorituksen arvioinnista sekä asioiden puheeksi ottamisesta yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Toimintavuonna järjestettiin koulutusta tavoite- ja kehityskeskustelujen käymisen tueksi. Koulutukseen osallistui yhteensä 19 henkilöä. Tavoite- ja kehityskeskusteluja varten laadittiin myös uusi keskustelurunko ja keskusteluohjeistus tarkistettiin. Tavoite- ja kehityskeskusteluissa tehdään työntekijöille henkilökohtainen kehityssuunnitelma. Lisäksi työntekijät antoivat esimiehilleen palautetta esimiestyöskentelystä. Koko henkilökunnalle järjestettiin koulutusta DocMan -dokumenttienhallintajärjestelmästä ja kohderyhmittäin Rondo -järjestelmästä, WebFocus- ja RAISA-sovelluksista sekä sähköisestä asioinnista. Erityisten painotusten lisäksi vahvistettiin henkilökunnan hallinnollisista osaamista (ml. hankintatoimen osaaminen).

13 1 3. TYÖAIKA 3.1 Työajan käyttö Vuonna 004 virastotyössä säännöllinen vuosityöaika oli 1841 tuntia ja 54 työpäivää. Tehdyn vuosityöajan päivien lukumäärä on saatu toimintolaskennan raportista. Työaika -tunnuslukuja: Tehdyn vuosityöajan % osuus säännöllisestä vuosityöajasta 79,5 80,4 79,4 79,9 - Säännöllinen vuosityöaika/ tehty vuosityöaika 1,6 1,4 1,6 1,5 - Henkilöstökoulutukseen käytetyn työajan %-osuus säännöllisestä vuosityöajasta,,,,7 - Sairauspoissaoloajan %-osuus säännöllisestä vuosityöajasta 4,1 3,6,8,6 - Tapaturmapoissaoloajan %-osuus säänn. vuosityöajasta 0,0 0,1 0,0 0,0 - Rahana korvatun ylityöajan %-osuus säänn. vuosityöajasta 0,3 0,5 0,7 0,6 3. Ylityöt Vuonna 001 otettiin hallintovirastossa käyttöön periaatteet virastotyöajan ylittävän työn korvaamisesta ylityön ja tasoitusvapaan tekemistä koskevien käytäntöjen selkeyttämiseksi ja yhtenäistämiseksi yksiköissä ja ns. harmaan ylityön määrän vähentämiseksi. Ylityökorvausten määrä on lisääntynyt, mutta edelleen myös leikkautuvien työtuntien määrä on lisääntynyt. Rahana maksettujen ylitöiden prosenttiosuus hallintovirastossa oli vuonna 004 edelleen pieni. Rahana korvatun ylityöajan osuus oli,7 t/htv (003:1 t/htv) ja 0,6 % (003:0,7 %) säännöllisestä vuosityöajasta. Ylitöiden palkkauskustannukset olivat 33 euroa/htv (003: 9 euroa/htv). Ylityökorvauksia maksettiin yhteensä 45 henkilölle (003: 51 henkilölle). Valtiolla maksettuja ylitöitä tehtiin henkilötyövuotta kohti,6 työpäivää, jonka osuus säännöllisestä vuosityöajasta oli 1,0 %. Ylityövapaata pidettiin hallintovirastossa yhteensä 17 työpäivää (003: 36 työpäivää). Työajan tasoitusvapaan (kompensaatiovapaan) nousi vuonna 004. Lähes puolet henkilöstöstä (48%; laskettuna henkilötilanteesta) käytti työajan tasoitusvapaata vuonna 004. Työajan tasoitusvapaaluvuissa on mukana myös ne tasoitusvapaat, jotka on annettu kompensaationa esim. vapaapäivänä pidetystä yksikön kehittämispäivästä. TAULUKKO 6. TYÖAJAN TASOITUSVAPAA Tapauksia Päiviä Päiviä/ tapaus 1,45 1,5 1,3 1,6 1,4 T-vapaata käyttäneitä 69 (5%) 7 (54%) 7 (51%) 71 (48%) 78 (48%) (% henkilöstöstä) Päiviä/henkilöstö yht. 1,9,6 1,9 1,7 1,8

14 13 4. TYÖVOIMAKUSTANNUKSET TAULUKKO 7. HALLINTOVIRASTON TYÖVOIMAKUSTANNUKSET Työvoimakustannukset Henkilöstön palkat (virka- ja työsuhdepalkat) Henkilöstösivukulut (sosiaaliturva, eläketurva, muut vakuutukset) Työterveydenhuolto Koulutuskustannukset Muut henkilöstökustannukset³ Yhteensä Brutto eli työterveyshuollon kustannusten palautuksia (KELA) ei ole vähennetty Koulutuskustannuksiin ei sisälly koulutusajan palkat ³Muut henkilöstökustannukset sisältävät edellisiin eriin sisältymättömät työkykyä edistävät ja virkistystoimintaan liittyvät kustannukset 5. HENKILÖSTÖTUOTOKSET JA TULOKSELLISUUS Tunnuslukuja Htv:n hinta (työvoimakustannukset /htv)

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT 1998-2005 1.NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET 2003 2004 2005 HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa 25 24 23 Henkilöstön lukumäärän %-muutos ed. vuoden lopusta

Lisätiedot

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET... 3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET... 3 1.3 SUKUPUOLIRAKENNE...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

Koulutusaste 2004. Koulutuspohja

Koulutusaste 2004. Koulutuspohja TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki..2 Laatinut: Päivi Hakulinen ja Seppo Vaalavuo HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 2 lopussa oli henkilöä

Lisätiedot

Henkilötyövuodet

Henkilötyövuodet 1 TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 18.4.2006 Laatijat: Päivi Hakulinen ja Seppo Vaalavuo HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005 1. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 2005

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä... 2 1.2.3

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 5 2 Keskeiset havainnot vuodesta 2010... 5 3 Henkilöstö... 9 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä... 9 3.1.1 Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO SISÄLLYS JOHDANTO HENKILÖSTÖVOIMAVARAT Henkilöstön määrä ja rakenne Virkarakenne Kansainvälistyvä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 LAPIN YLIOPISTO

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 LAPIN YLIOPISTO HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 LAPIN YLIOPISTO Hyväksytty Lapin yliopiston hallituksen kokouksessa 9.3.2007 2 Sisällys TAUSTAKSI...3 1. Henkilöstön määrä ja rakenne...4 1.1 Henkilöstön työpanos...4 1.2 Vakituiset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtion työmarkkinalaitos Veli-Matti Lehtonen Syyskuu 2013 2 Sisältö 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne... 3 2 Vanhuuseläköityminen

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Käyttäjäfoorumi klo13.00-13.30 Markku Kivioja, Valtiokonttori Henkilöstöjohtamisen tarpeet ja valmiudet Kiekun erilaiset roolit henkilöstötiedon

Lisätiedot

Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa. Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio

Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa. Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio Työajan henkilöstökustannusten kaavamainen jako bruttotyöajan, tehdyn työajan ja tehokkaan

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtion ylimmän johdon määrä ja rakenne Valtion työmarkkinalaitos Seija Korhonen Kesäkuu 2016 2 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Vastuuhenkilö Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN TILASTOJA 22 2012 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2011 Työttömyysaste % ja työttömien lukumäärä Helsingissä osa-alueittain 31.12.2011 Työttömien lukumäärä Helsingin

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot 06.06.2016 Henkilöstöraportti Tilastotiedot 2015 www.hel.fi 2 / 35 Sisällys 3 Lukijalle 4 Henkilöstötilastot 4 Henkilöstö yhteensä 2015 5 Kuukausipalkkainen henkilöstö 6 Tuntipalkkainen henkilöstö 7 Koko-

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010 Tekninen ja ympäristötoimiala I Pauli Mero 15.05.2012 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010 YHTEENVETO Väestön koulutusaste on selvästi korkeampi yliopistokaupungeissa (,, )

Lisätiedot

VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2004

VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2004 VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2004 VALTION ASUNTORAHASTO 2 VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2004 SISÄLTÖ 1. Tiivistelmä 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 3. Työajan käyttö ja työvoimakustannukset

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2007

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2007 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto...4 2. Tehokas TUKES...4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES...7 Osaaminen

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

MIKSI KUOPIO HALUSI MUKAAN HAKU HANKKEESEEN

MIKSI KUOPIO HALUSI MUKAAN HAKU HANKKEESEEN HAKU hankkeen satoa Kuopion kaupungin käytäntöjä ja kokemuksia henkilöstötunnuslukujen laskennassa HAKU hankkeen tuloksia henkilöstötunnuslukujen laskennassa Hannu Issakainen 14.2.2011 MIKSI KUOPIO HALUSI

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008. Osaamisen ja sivistyksen asialla

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008. Osaamisen ja sivistyksen asialla HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Osaamisen ja sivistyksen asialla SISÄLTÖ Sivu JOHDANTO TIIVISTELMÄ.. 1 1 HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1 Henkilöstömäärä.. 2 1.2 Henkilöstörakenne 1.2.1 Henkilöstöryhmät.. 3 1.2.2 Sukupuolijakauma..

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖKSEN 2005 LIITEOSA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖKSEN 2005 LIITEOSA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖKSEN 2005 LIITEOSA Liiteosa sisältää seuraavat taulukot: Taulukko 1: Taulukko 2: Taulukko 3: Taulukko 4: Taulukko 5: Taulukko 6: Taulukko 7: Taulukko 8 Taulukko

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2006

Henkilöstökertomus 2006 Konsernipalvelut Sisällysluettelo ALUKSI 3 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 4 1.1 Henkilötyövuodet 4 1.2 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 6 1.3 Virka- ja työsuhteinen henkilöstö 7 1.4 Ikärakenne 8

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2005

VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2005 VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2005 VALTION ASUNTORAHASTO 2 VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2005 SISÄLTÖ 1. Tiivistelmä 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 3. Työajan käyttö ja työvoimakustannukset

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto Maakuntahallitus 21.3.2016, Erillisliite 3 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...3 1.1 Palvelussuhteen luonne...3 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet vastuualueittain...4

Lisätiedot

TASKUTILASTO. Henkilöstön määrä - rakenne - palkat - työvoimakustannukset MARRASKUUSSA 2005 VALTION BUDJETTITALOUS

TASKUTILASTO. Henkilöstön määrä - rakenne - palkat - työvoimakustannukset MARRASKUUSSA 2005 VALTION BUDJETTITALOUS TASKUTILASTO Henkilöstön määrä - rakenne - palkat - työvoimakustannukset MARRASKUUSSA 2005 VALTION BUDJETTITALOUS Valtion työmarkkinalaitos Kesäkuu 2006 3 SISÄLLYS Tiedot ovat marraskuun 2005 viimeiseltä

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015

LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015 LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015 Henkilöstömäärät Ikäjakauma Poissaolot Työtapaturmat Henkilöstömäärän kehitys Kokonaishenkilöstömäärä 31.12.2014 972 Kokonaishenkilöstömäärä 31.12.2015

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 5 2 Keskeiset havainnot vuodesta 2012... 5 3 Henkilöstö... 9 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä... 9 3.1.1 Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa...

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 5 2.4.

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna.

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna. 1/19 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2.1. Henkilöstön määrä ja rakenne 2.1.1. Henkilöstön määrä Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.2015 oli 336, muutos edellisvuoteen oli + 5 henkilöä. Määräaikaisten (sis. palkkatuella

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna Suutarila Puistola.

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna Suutarila Puistola. TILASTOJA 40 2011 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2010 Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna 2010 Tuomarinkylä Suutarila Puistola Jakomäki

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 1 2 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 2016 3 Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi Kuva

Lisätiedot

Henkilöstö henkilötyövuosina % -osuudet (ei sisällä Normaalikoulua) Normaalikoulun henkilöstö henkilötyövuosina

Henkilöstö henkilötyövuosina % -osuudet (ei sisällä Normaalikoulua) Normaalikoulun henkilöstö henkilötyövuosina JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN 2004 LIITEOSA Liiteosa sisältää seuraavat taulukot: Taulukko 1: Taulukko 2: Taulukko 3: Taulukko 4: Taulukko 5: Taulukko 6: Taulukko 7: Taulukko 8: Koko henkilöstö

Lisätiedot

Tahtin käyttö ja hyödyntäminen GTK:ssa Tahti-käyttäjäpäivä

Tahtin käyttö ja hyödyntäminen GTK:ssa Tahti-käyttäjäpäivä Tahtin käyttö ja hyödyntäminen GTK:ssa Tahti-käyttäjäpäivä Erikoissuunnittelija Ville Handolin 1 Geologian tutkimuskeskus GTK on kansainvälisesti suuntautunut valtion sektoritutkimuslaitos ja osa työ-

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Osaamisen ja sivistyksen asialla

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Osaamisen ja sivistyksen asialla HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Osaamisen ja sivistyksen asialla SISÄLTÖ Sivu JOHDANTO TIIVISTELMÄ.. 1 1 HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1 Henkilöstömäärä.. 2 1.2 Henkilöstörakenne 1.2.1 Henkilöstöryhmät.. 3 1.2.2 Sukupuolijakauma..

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 2001

SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 2001 SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 21 Henkilöstöraportin tarkoitus Ihmiset ovat palvelutuotantomme keskeisin voimavara. Henkilöstöön liittyvien muutostrendien seuraaminen on taas yksi keskeinen yhteistoiminnan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 1 2 Sisältö 1. Johdanto 4 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 5 3. Johtaminen 6 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 7 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 7 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Maaliskuu 2012 Ville-Valtteri Handolin Valtion työmarkkinalaitos Valtiovarainministeriö. Valtion henkilöstökertomus 2011

Maaliskuu 2012 Ville-Valtteri Handolin Valtion työmarkkinalaitos Valtiovarainministeriö. Valtion henkilöstökertomus 2011 Maaliskuu 212 Ville-Valtteri Handolin Valtion työmarkkinalaitos Valtiovarainministeriö Valtion henkilöstökertomus 211 Sisältö 1 Johdanto... 2 2 Henkilöstörakenne... 2 2.1 Henkilöstön määrä... 2 2.2 Osa-aikaiset

Lisätiedot

VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003

VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 VALTION ASUNTORAHASTO 2 VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 SISÄLTÖ 1. Tiivistelmä 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 3. Työajan käyttö ja työvoimakustannukset

Lisätiedot

Valtion henkilöstökertomus 2012. Mikko Lintamo Valtion työmarkkinalaitos

Valtion henkilöstökertomus 2012. Mikko Lintamo Valtion työmarkkinalaitos Valtion henkilöstökertomus 212 Mikko Lintamo Valtion työmarkkinalaitos Elokuu 213 Sisältö 1 Johdanto... 2 2 Henkilöstörakenne... 2 2.1 Henkilöstön määrä... 2 2.2 Sukupuolirakenne... 4 2.3 Ikärakenne...

Lisätiedot

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2016 x SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 MUISTAMISTILAISUUDET... 3 2.1 Työmerkkipäivät... 3 2.2 Läksiäistilaisuus... 3 2.3 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013 Koulutus 2015 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013 Vastavalmistuneiden työllistyminen jatkoi heikkenemistään Tilastokeskuksen mukaan vastavalmistuneiden työllisyys huonontui myös vuonna 2013. Lukuun

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015 Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 Kaupunginhallitus 3.3.215 JOHDANTO 1 Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Kunnassa on toteutettu henkilöstökysely

Lisätiedot

Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös

Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös 28.8.2012 Pelastuslaitosten henkilöstötilinpäätös Strategisen johtamisen ja arvioinnin työkalu. Ohjaa operatiivista johtoa käyttämään ja kehittämään resursseja oikein

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 5 2 Keskeiset havainnot vuodesta 2011... 5 3 Henkilöstö... 9 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä... 9 3.1.1 Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa...

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2015

Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Sisällys HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 SITRAN TYÖELÄMÄPALKINTO 2015... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET

Lisätiedot

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

Dnro 57/8.4.2/

Dnro 57/8.4.2/ Henkilöstötilinpäätös 2008 1 1. KATSAUS VUOTEEN 2008...2 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET...3 3. VAKITUINEN JA MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖSTÖ...6 4. HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE...8 5. HENKILÖSTÖN KOULUTUSRAKENNE...10

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2005

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2005 Lapin yliopiston HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2005 Hyväksytty Lapin yliopiston hallituksen kokouksessa 14.2.2006. Sisällys TAUSTAKSI...2 1. Henkilöstön määrä ja rakenne...3 1.1 Henkilöstön työpanos...3 1.2 Vakituiset

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

Sisällys. 7. Toiminnan tunnuslukuja... 20 LÄHTEET... 27

Sisällys. 7. Toiminnan tunnuslukuja... 20 LÄHTEET... 27 Sisällys TAUSTAKSI... 2 1. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 1.1 Henkilöstön työpanos... 3 1.2 Vakituiset ja määräaikaiset... 4 1.3 Sivutoiminen tuntiopetus... 5 1.4 Ikärakenne... 6 1.5 Osa-aikaisuudet...

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Henkilöstöraportti vuosi 2012

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Henkilöstöraportti vuosi 2012 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Henkilöstöraportti vuosi 2012 LIITELUETTELO Liitteet 1-21 / Henkilöstöpanostukset ja työvoimakustannukset Kuukausipalkkaisten vakanssien lukumäärä... Liite 1 Kuukausipalkkaisen

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Kielitaito, tietotekniikan käyttö, ammattikirjallisuus ja koulutusmahdollisuudet Suomalaiset osaavat vieraita kieliä, käyttävät tietokonetta ja seuraavat ammattikirjallisuutta

Lisätiedot

Palkansaajien sairauspoissaolot

Palkansaajien sairauspoissaolot Palkansaajien sairauspoissaolot Kaikilla mausteilla Artikkeleita työolotutkimuksesta Julkaisuseminaari 2.6.2006 Marko Ylitalo Asetelma! Tutkimuksessa selvitettiin " omaan ilmoitukseen perustuvien sairauspoissaolopäivien

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA... 4 3. HENKILÖSTÖ... 5 3.1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 5 3.2. HENKILÖSTÖN SUKUPUOLIJAKAUMA...

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Hausjärven kunta Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Käsitelty: Kunnanhallitus 14.4.2015, 166 8.4.2015 Sisältö Sisältö... 2 Johdanto... 3 Organisaatiorakenne... 3 Merkittäviä tapahtumia... 3 Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2004

Henkilöstötilinpäätös 2004 Henkilöstötilinpäätös 2004 MAANMITTAUSLAITOS 2005 MAANMITTAUSLAITOS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2004 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ...2 2 HENKILÖRESURSSIT JA HENKILÖSTÖKULUT...2 2.1 Henkilöstömäärä...2 2.1.1 Koko- ja osa-aikaisen

Lisätiedot

Securitas Oy:n henkilöstöraportti 2004

Securitas Oy:n henkilöstöraportti 2004 Securitas Oy:n henkilöstöraportti 24 Securitas Oy:n henkilöstöraportin lukijalle Sertifioitu laatujärjestelmämme on ollut käytössä reilun vuoden ja se on auttanut meitä parantamaan palveluprosessiemme

Lisätiedot

Tilastokatsaus 9:2014

Tilastokatsaus 9:2014 Tilastokatsaus 9:214 Tilastokatsaus 9:213 Vantaa 1 24.6.214 Tietopalvelu B1:214 Tietoja työvoimasta ja työttömyydestä Työvoiman määrä kasvoi 7:lla (,7 %) vuoden 212 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien

Lisätiedot

OHJEITA LOMAKKEEN TÄYTTÄMISEEN

OHJEITA LOMAKKEEN TÄYTTÄMISEEN OHJEITA LOMAKKEEN TÄYTTÄMISEEN Tässä tutkimuksessa kerättäviä tietoja yrityksestä ja vuonna 2015 järjestetystä koulutuksesta on raportoitu yleensä mm. yrityksen tilinpäätöksen yhteydessä, henkilöstökertomuksessa

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2014 x SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 MUISTAMISTILAISUUDET... 3 2.1 Työmerkkipäivät... 3 2.2 Läksiäistilaisuus... 3 2.3 Siirtyminen eläkkeelle...

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Yhteenveto Kaupungin henkilöstömäärän kehitys on ollut hyvin hallinnassa. Henkilöstömäärä 31.12.2015 oli 14 101, kun se vuoden

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus

Geologian tutkimuskeskus HenkilöstöKERTOMUS 2011 Geologian tutkimuskeskus Sisältö Johdanto... 3 Henkilöstövoimavarojen johtaminen GTK:ssa... 4 GTK:n strategiset tavoitteet... 4 GTK:n henkilöstöstrategiset tavoitteet... 4 Henkilöstöresurssit...

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstötilinpäätös Henkilöstötilinpäätös x Finanssivalvonnan henkilöstötilinpäätös 2015 Sisällys Johdanto 3 Organisaatio 4 Henkilöstömäärä ja -rakenne 4 Ikärakenne 5 Sukupuolijakauma 5 Rekrytoinnit ja henkilöstön vaihtuvuus

Lisätiedot

Nykyiset henkilöstöpanokset / Määrä ja rakenne Nykyiset henkilöstöpanokset / Työvoimakustannukset Osaaminen ja ammattitaito

Nykyiset henkilöstöpanokset / Määrä ja rakenne Nykyiset henkilöstöpanokset / Työvoimakustannukset Osaaminen ja ammattitaito Turun kaupungin sosiaalitoimen henkilöstöraportti vuosi 27 SISÄLLYS Nykyiset henkilöstöpanokset / Määrä ja rakenne Kuukausipalkkaisten vakanssien lukumäärä...1 Kuukausipalkkaisen työvoiman määrän kehitys...

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 41 2008 Kuvio 1. Työttömien määrä Helsingissä vuoden lopussa 2000 2007, indeksi 2000=100 130 Helsingin työttömyys ja pitkäaikastyöttömyys alueittain 31.12.2007

Lisätiedot