HALLINTOYKSIKKÖ HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALLINTOYKSIKKÖ HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2004"

Transkriptio

1 HALLINTOYKSIKKÖ HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 004 KÄSITELTY PÄÄJOHTAJAPALAVERISSA

2 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO HENKILÖSTÖPANOKSET PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET PALVELUSSUHDERAKENNE SUKUPUOLIRAKENNE IKÄRAKENNE KOULUTUSRAKENNE HENKILÖSTÖTARVE Rekrytointi Vaihtuvuus...7. HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMINEN JA YLLÄPITO TERVEYS JA TYÖKYKY Sairauspoissaolot Tapaturmapoissaolot...9. HENKILÖSTÖINVESTOINNIT Työtyytyväisyyden ja työkunnon edistäminen ja ylläpito..... Koulutus ja kehittäminen TYÖAJAN KÄYTTÖ YLITYÖT TYÖVOIMAKUSTANNUKSET HENKILÖSTÖTUOTOKSET JA TULOKSELLISUUS...13 LUETTELO KUVIOISTA JA TAULUKOISTA KUVIO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET...3 KUVIO. VAKINAINEN JA MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖSTÖ...3 KUVIO 3. VIRKA- JA TYÖSOPIMUSSUHTEIDEN %-OSUUDET...4 KUVIO 4A. SUKUPUOLIJAKAUMA YKSIKÖITTÄIN...4 KUVIO 4B. SUKUPUOLIJAKAUMA HENKILÖSTÖRYHMITTÄIN...5 KUVIO 5. IKÄRAKENNE SUKUPUOLEN MUKAAN...5 TAULUKKO 1. KOULUTUSRAKENNE...6 KUVIO 6. KOULUTUSTASOINDEKSI...6 TAULUKKO. ELÄKÖITYMINEN...7 TAULUKKO 3. SAIRAUSPOISSAOLOT...9 TAULUKKO 4. TYÖTAPATURMAT... TAULUKKO 5. HENKILÖSTÖKOULUTUSKUSTANNUKSET... TAULUKKO 6. TYÖAJAN TASOITUSVAPAA...1 TAULUKKO 7. HALLINTOVIRASTON TYÖVOIMAKUSTANNUKSET...13

3 JOHDANTO Vuoden 004 henkilöstötilinpäätös on kuudes Suomen Akatemian hallintovirastossa tehty henkilöstötilinpäätös. Tarkoitus on, että henkilöstötilinpäätös on käyttökelpoinen ja hyödyllinen työväline henkilöstön strategiselle johtamiselle ja henkilöstön kehittämiselle. Vuoden 004 henkilöstötilinpäätökseen on koottu aikaisempien vuosien henkilöstötilinpäätöstietoja vastaavat tiedot ja se mukailee aikaisempaan tapaan valtiovarainministeriön asettamia suosituksia. Henkilöstötilinpäätöksen laadinnassa on käytetty valtiovarainministeriön vuonna 001 julkaisemaa käsikirjaa Henkilöstövoimavarojen hallintajärjestelmä, Henkilöstötilinpäätös. Henkilöstötilinpäätöksen teossa on hyödynnetty lukien käyttöön otetusta Fortimehenkilöstöhallinnon tietojärjestelmästä saatavia raportteja sekä CostControl-toimintolaskennan tuloksia. Fortime-raporttien tiedot on poimittu joulukuussa 004 ( ) vallinneesta tilanteesta. Vertailutietoina on käytetty Suomen Akatemian hallintoviraston vuoden 003 henkilöstötilinpäätöksen tietoja sekä Tietoja valtion henkilöstöstä , joka koskee valtion budjettitalouden henkilöstöä. Henkilöstötilinpäätös koskee vain hallintovirastoon palvelussuhteessa olevaa henkilöstöä. Virkatutkijat ja palkkionsaajat eivät sisälly tähän henkilöstötilinpäätökseen. Laskelmissa, kuvioissa ja taulukoissa on yleensä kuvattu koko hallintoviraston henkilöstö (sisältäen myös yliopistojen rahoittamat harjoittelijat) joulukuun 004 tilanteen mukaan lukuun ottamatta palkattomalla virkavapaalla olevia työntekijöitä.

4 3 1. HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1 Palvelussuhteiden määrä ja henkilötyövuodet Hallintoviraston henkilökuntaan kuului 16 henkilöä (003:148). Kaikkiaan vuoden 004 lopussa oli Akatemiaan palvelussuhteessa 17 henkilöä (003:158), joista 7 henkilöä oli palkattomalla virkavapaalla ja 3 henkilöä sivutoimisessa palvelussuhteessa. Suomen Akatemian henkilöstön määrä oli vuonna henkilötyövuotta (003: 137). Toimintamenomomentilta 1 maksettiin noin 134 henkilötyövuotta. Momentilta 53 maksettiin tutkimusohjelmien koordinointitehtävissä toimivien viiden ohjelmapäällikön ja yhden projektisihteerin palkkausmenot. Ulkopuolisella rahoituksella maksettiin Snellman projektin kolmen henkilön palkkausmenot, NOS -sihteeristön ja pohjoismaisen huippuyksikkö-ohjelman tehtäviä hoitavan tiedeasiantuntijan sekä osittain EU-tiedeasiantuntijan ja ERA NET hankkeissa työskentelevien ja yliopistoharjoittelijoiden palkkausmenot Henkilöitä Htv KUVIO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET 1. Palvelussuhderakenne Vuoden 004 lopussa oli vakinaisessa palvelussuhteessa 117 (7, %) ja määräaikaisessa 45 (7,8 %) henkilöä. Vuoteen 003 verrattuna määräaikaisten osuus on noussut (003 vakinaisia 76 % ja määräaikaisia 4 %). Vakinaisiksi on laskettu myös henkilöt, jotka olivat vakinaisesta virastaan virkavapaalla hoitaakseen Akatemian määräaikaista virkaa tai tehtävää. Määräaikaisten osuus oli korkeampi kuin valtion budjettitaloudessa keskimäärin (003: 4,5 %). Määräaikaisten osuuden kasvuun on vaikuttanut erityisesti edellä mainittuihin ERA-NET hankkeisiin palkatut henkilöt Vakinainen Määräaik. Johto Snellman Yks ulkop Talous Kv suht Hallinto Palvelu Tieto BY KY LT TT KUVIO. VAKINAINEN JA MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖSTÖ

5 Pääasiallinen palvelussuhteen laji oli virkasuhde (147 henkilöä, 90,7 %). Työsopimussuhteisten henkilöiden osuus (15 henkilöä, 9,3 %) pieneni selvästi (003: 4 henkilöä, 16 %). Työsopimussuhteessa ovat pääasiallisesti atk- ja tietohallinnollisissa tehtävissä sekä osa projektiluonteisissa tehtävissä työskentelevistä. Valtion pääpalvelussuhteessa, virkasuhteessa, oli valtion budjettitalouden henkilöstöstä vuonna 003: 84 % henkilöstöstä. 4 Työsuht. 9,3 % Virkasuht. 90,7 % KUVIO 3. VIRKA- JA TYÖSOPIMUSSUHTEIDEN %-OSUUDET Henkilöstöstä oli kokoaikaisia 149 henkilöä (9 %) ja osa-aikaisia 13 henkilöä (8 %). Osa-aikaisten suhteellinen osuus henkilöstöstä pysyi edellisen vuoden tasolla. (003: 8 %) 1.3 Sukupuolirakenne Naisia työskenteli hallintovirastossa 13 (75,9 %) ja miehiä 39 (4,1 %). Miesten osuus laski hieman vuoteen 003 verrattuna, jolloin naisia oli 9 (74 %) ja miehiä 39 (6 %). Valtion budjettitaloudessa naisten osuus vuonna 003 oli 48 % ja miesten osuus 5 % valtion henkilöstöstä. Seuraavissa kuvioissa näkyy hallintoviraston sukupuolijakauma yksiköittäin (hlöä) ja henkilöstöryhmittäin (%) Naiset Miehet Johto Snellman Yks ulkop Talous Kv suht Hallinto Palvelu Tieto BY KY LT TT KUVIO 4A. SUKUPUOLIJAKAUMA YKSIKÖITTÄIN

6 5 0,0 80,0 60,0 40,0 0,0 33,3 66,7 80,0 0,0 68,6 31,4 87,3 1,7 004 Naiset 004 Miehet 0,0 KUVIO 4B. SUKUPUOLIJAKAUMA HENKILÖSTÖRYHMITTÄIN 1.4 Ikärakenne Hallintoviraston henkilöstön keski-ikä laski hieman. Joulukuussa 004 hallintovirastolaisten keski-ikä oli 43,8 vuotta (miehet 41,9 ja naiset 44,4 vuotta). Vuonna 003 keski-ikä oli 44,3 vuotta (miehet 41,7 ja naiset 45,1 vuotta) Naiset Miehet KUVIO 5. IKÄRAKENNE SUKUPUOLEN MUKAAN Naiset olivat enemmistönä muissa ikäryhmissä paitsi 0-4 -vuotiaissa. Suurimmat ikäryhmät olivat vuotiaat (30 henkilöä, 18,5 %) ja vuotiaat (30 henkilöä, 18,5 %). Seniori-ikäisiä (eli 45-vuotiaita tai vanhempia) oli noin puolet henkilöstöstä (79 henkilöä, 48,7 %; vuonna 003 osuus oli 5 %). Valtion budjettitalouden henkilöstön keski-ikä nousi 0, vuodella ja oli 4,7 vuotta. Suurin ikäryhmä oli edelleen vuotiaat, joita oli 15 % henkilöstöstä. Senioreja oli 46,3 % henkilöstöstä.

7 6 1.5 Koulutusrakenne Hallintoviraston henkilöstön yleisin tutkintoaste (3,7 %) oli ylempi korkeakouluaste 1 (003: 31 %). Seuraavaksi yleisimmät ryhmät olivat (19,7 %) keskiaste (003: 16,9 %), johon luetaan ylioppilastutkinto, ammatilliset perustutkinnot ja ammattitutkinnot ja (19,1%) tutkijakoulutusaste (003: 1%), johon luetaan lisensiaatti- ja tohtoritutkinnon suorittaneet. Kaikkiaan korkeakoulututkinnon suorittaneita oli 6,9 % (003: 61 %). Kaikista suoritetuista tutkinnoista naisten osuus oli 75,9 % ja miesten 4,1 %. TAULUKKO 1. KOULUTUSRAKENNE %-jakauma koulutusasteen Sukupuolen %-jakauma mukaan Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset Yht. Perusaste tai ei tutkintoa 0,0 % 3,3 %,5 % 0 % 0,0 % 0,0 % Keskiaste 0,5 % 19,5 % 19,7 % 5,0 % 75,0 % 0,0 % Alin korkea-aste 7,7 % 17,1 % 14,8 % 1,5 % 87,5 % 0,0 % Alempi kork.k.aste 7,7 % 1, % 11,1 % 16,7 % 83,3 % 0,0 % Ylempi kork.k.aste 38,5 % 30,9 % 3,7 % 8,3 % 71,7 % 0,0 % Tutkijakoulutus 5,6 % 17,1 % 19,1 % 3,3 % 67,7 % 0,0 % Tutkinnon suorittaneita 0,0 % 96,8 % 97,5 % 4,1 % 75,9 % 0,0 % Yhteensä 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,1 % 75,9 % 0,0 % Hallintoviraston koulutustasoindeksi 5,9 pysyi samana kuin vuonna 003. Koulutustasoindeksin laskennassa kerrotaan eri koulutusasteen omaavien henkilöiden lukumäärät niiden koulutustasoindeksillä ja lasketaan näin saadut tulot yhteen eli (alemman perusasteen omaavien henkilöiden lkm x 1) + (ylemmän perusasteen (ml. henkilöt, joilla koulutus on tuntematon) omaavien henkilöiden lkm x )+(keskiasteen koulutuksen omaavien henkilöiden lkm x 3,5) + (alimman korkeaasteen koulutuksen omaavien henkilöiden lkm x 5) + (alemman korkeakouluasteen koulutuksen omaavien henkilöiden lkm x 7) + (ylemmän korkeakouluasteen koulutuksen omaavien henkilöiden lkm x 7) + (tutkijakoulutusasteen omaavien henkilöiden lkm x 8). Lopuksi jaetaan em. tulojen summa henkilöiden kokonaislukumäärällä, joka on em. eri koulutusasteiden omaavien henkilöiden lukumäärien summa ,1 5,7 5,9 6, 6,3 5,6 5,7 5,5 5,6 5,7 5,7 5,8 5,9 5,8 5, miehet naiset kaikki KUVIO 6. KOULUTUSTASOINDEKSI 1 Koulutus- ja tutkintotiedot poimitaan Fortime järjestelmästä, jonne merkitään nimikirjalakiin ja -määräyksiin perustuen vain suoritetut tutkinnot, joten kursseja tai tutkintojen osasuorituksia ei merkitä. Henkilön tutkinto on ns. soveltuvin tutkinto, joka esim. useamman tutkinnon suorittaneen henkilön kohdalla tarkoittaa ylintä tutkintoa.

8 Valtion budjettitalouden henkilöistä 93 %:lla oli vuonna 003 ammatillinen tutkinto. Keskiasteen tutkinto oli 8 %:lla, alin korkea-asteen tutkinto 4 %:lla ja korkeakoulututkinto 40 %:lla (joista oli alempia korkeakoulututkintoja 7 %, ylempiä korkeakoulututkintoja 4 % ja tutkijakoulutusasteen tutkintoja 8 %). Miesten koulutustasoindeksi oli 5, ja naisten 5,0, kaikilla keskimäärin 5,1. Organisaation toiminnan mukaan koulutustasoindeksi oli korkein yliopistokoulutuksessa (5,9) ja alhaisin muissa toiminnoissa (3,5) Henkilöstötarve Rekrytointi Hallintovirastoon tuli vuoden 004 aikana 6 uutta henkilöä (003: 9) vakituiseen tai määräaikaiseen palvelussuhteeseen (luvussa ei mukana alle kuukauden tai pelkästään harjoittelijana työskennelleet). Uusista työntekijöistä 3 (003: ) tuli määräaikaiseen palvelusuhteeseen ja kolme (003:7) suoraan vakinaiseen palvelusuhteeseen. Hallintoviraston sisältä valittiin määräaikaiseen tehtävään tai sijaisuuteen kuusi henkilöä (003:3). Määräaikaisissa palvelussuhteissa työskennelleistä vakinaistettiin vuoden 004 aikana viisi työntekijää. Harjoittelijoita otettiin määräaikaiseen palvelussuhteeseen yksitoista, joista kolme henkilöä jatkoi muussa määräaikaisessa palvelussuhteessa harjoittelun jälkeen. Työllistettäviä ei vuosien aikana ole palkattu lainkaan Vaihtuvuus Vuonna 004 äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla oli seitsemän henkilöä kuten vuonna 003. Hoitovapaalla oli neljä henkilöä (003:4). Vuoden 004 aikana virkavapaalla hallintovirastosta toisen organisaation palveluksessa oli viisi henkilöä (003: 6). Muita pidempiä, yli kuukauden kestäviä virkavapaita (palkaton yksityisasia, vuorotteluvapaa) oli neljä (003:6). Vuoden 004 loppuun mennessä oli palveluksesta irtisanoutunut tai määräajan päätyttyä palveluksen päättänyt 6 (003: 3) henkilöä, joista vakinaisesta tehtävästä 3 (003:). Eläköityminen on ollut vähäistä vuosina Vuonna 004 jäi yksi henkilö vanhuuseläkkeelle ja kaksi osa-aikaeläkkeelle. TAULUKKO. ELÄKÖITYMINEN Vuosi Eläkelajit Vanhuuseläke (hlöä) Osa-aikaeläke (hlöä) Osatyökyvyttömyyseläke (hlöä) Yksilöllinen varh.eläke (hlöä)

9 Henkilöstön vaihtuvuusluvut laskivat edellisestä vuodesta. Henkilöstön sekä lähtö- että tulovaihtuvuus olivat edelleen korkeammat kuin keskimäärin valtiolla (lähtövaihtuvuus: eronneet 4, %, kokonaispoistuma 13, % ja tulovaihtuvuus 14,1 %). Hallintoviraston sisäinen vaihtuvuus (toiseen määräaikaiseen tai vakinaiseen tehtävään siirtyminen hallintoviraston sisällä) nousi hieman. 8 Vaihtuvuuden tunnuslukuja Sisäinen vaihtuvuus: oman organisaation sisällä vuonna 004 6,1 % 4,5 % 5,0 % 5,4 % tehtäviä vaihtaneiden henkilöiden lukumäärän %-osuus vuoden 003 lopun henkilöstöstä Lähtövaihtuvuus (eronneet): toisen työnantajan palvelukseen 6,8 % 5,3 % 7,9 % 5,4 % vuonna 004 siirtyneiden henkilöiden lukumäärän %-osuus vuoden 003 lopun henkilöstöstä Eläkkeelle vuonna 004 siirtyneiden henkilöiden lukumäärän 0,8 % 3,8 %,1 % 1,9 % (kaikki eläkelajit) %-osuus vuoden 003 lopun henkilöstöstä Kokonaispoistuma: kaikkien organisaation palveluksesta 15,9 % 14,3 % 17,1 % 1,1 % eronneiden tai palkattomalle virkavapaalle siirtyneiden yhteismäärän %-osuus vuoden 003 lopun henkilöstöstä* Tulovaihtuvuus: palvelukseen otettujen uusien henkilöiden 16,7 % 0,3 % 0,7 % 19,6 % ja palkattomalta virkavapaalta palanneiden henkilöiden lukumäärän %-osuus vuoden 003 lopun henkilöstöstä.* * harjoittelijat eivät mukana luvuissa eivätkä perhevapaalle/perhevapaalta siirtyneet

10 9. HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMINEN JA YLLÄPITO.1 Terveys ja työkyky.1.1 Sairauspoissaolot Vuonna 004 hallintovirastossa oli oman sairauden vuoksi 7 sairauspoissaoloa, joista kertyi yhteensä 19 päivää (laskettuna työpäivinä). Yhden sairausloman keskimääräinen pituus oli 3,7 päivää eli sama kuin vuonna 003. (003: 3,7). Sairauspäivien lukumäärä henkilötyövuotta kohti oli 6,7 (003: 7,1. joka on edelliseen vuoteen verrattuna edelleen vähentynyt. Valtion budjettitaloudessa sairauspoissaoloja oli vuonna 003 8,7 pv/htv ja sairauspoissaolon kesto oli keskimäärin 4,8 työpäivää. Sairauspäivien vaikutus henkilöstöresursseihin on 4,0 htv (003: 3,9 htv). TAULUKKO 3. SAIRAUSPOISSAOLOT Vuosi Oma sairaus Poissaolojen lkm Sairauspäivien lkm Sairauspäivää/ sairausjakso Sairastaneita lkm Sairauspäivät/ htv , ,0 93 8, ,7 95 6, ,0 99, ,1 9, ,7 0 7, ,7 96 6,7 Työterveydenhuolto - Ikäryhmätarkastukseen kutsuttuja oli 44 henkilöä (003: 39) - Lääkärin, terveydenhoitajan tai fysioterapeutin suorittamia terveystarkastuksia (kuten ikäryhmä, työhöntulo- tai muita terveystarkastuksia) oli 4 (003: 150) - Sairauden aiheuttamia käyntejä (KELA II korvausluokka lääkärin, terveydenhoitajan tai fysioterapeutin vastaanotolla) oli 597 (003: 460) - Erikoislääkärikäyntejä oli 41 (003: 8) Työkyky -tunnuslukuja: Hallintoviraston oma sairaus -poissaolot, 6,9, 9,1 7,1 6,7 työpäivää/htv sairauspäivän tapausten osuus kaikista 75,6 % 73,7 % 76,7 % 75,1 % 75,0 % sairaustapauksista - Sairauksista johtuvien työterveyshuollossa 3, 3,6 3,1 3,4 3,9 käyntien lukumäärä/htv.1. Tapaturmapoissaolot Tapaturmapoissaolot ovat valtiolla harvinaisia ja niiden osuus vuonna 003 oli vain 0,1 % säännöllisestä vuosityöajasta. Myös hallintovirastossa työtapaturmia on sattunut vuosien aikana vähän. Työtapaturmat ovat olleet luonteeltaan pääosin lieviä, esim. työmatkalla tapahtuneita liukastumisia. Hallintovirastossa oli vuonna 004 kolme työtapaturmaa joista aiheutui viisi poissalopäivää.

11 TAULUKKO 4. TYÖTAPATURMAT Vuosi Tapaturmia, lkm Henkilöstöinvestoinnit Henkilöstöinvestointeihin voidaan lukea kaikki sellaiset toimet, jotka edistävät tai hyödyntävät työtyytyväisyyden ja työkunnon edistämistä, henkilöstön koulutusta ja kehittämistä sekä terveyttä...1 Työtyytyväisyyden ja työkunnon edistäminen ja ylläpito Vuoden 004 aikana järjestettiin runsaasti henkilöstön työkykyä ylläpitävää ja edistävää toimintaa aikaisempaan tapaan. TYKY-toimintaan käytettiin yhteensä euroa (003: euroa). Henkilöstölle järjestettiin tyky-varoilla monipuolista liikuntaa, kuten venyttelyä, voimajumppaa, hydrobicia, kuntopiirejä ja pallopelejä Akatemian liikuntatiloissa. Viraston henkilökunnan yhteisiä virkistys- ja ulkoilutapahtumia toteutettiin tyky-suunnitelman mukaisesti. Esimerkiksi Akateemiseen Warttiin, Naisten kymppiin sekä Dragon-melontaan osallistui kymmeniä Akatemian työntekijöitä. Henkilökunnan syysretkenä tehtiin Presidenttikierros presidentinlinnaan ja presidenttiemme museoihin tutustuen. Vuoden aikana järjestettiin kaksi tuettua teatteri-iltaa. Niska-hartiahierontaa ja shiatsu-hierontaa järjestettiin kesä- ja joululoma-aikoja lukuun ottamatta viikoittain. Henkilöstön hierontakustannuksiin myönnettiin tukea tyky-suunnitelman mukaisesti. Loppuvuodesta kartoitettiin kyselyllä henkilöstön mielipiteitä Akatemian tyky-toiminnasta ja kyselyn tulokset huomioitiin seuraavan vuoden toiminnan suunnittelussa.. Koulutus ja kehittäminen Akatemian henkilöstön kouluttautuminen lisääntyi aktiivisen ja kannustavan koulutuspainotuksen ja -suunnittelun seurauksena. Vuosittaisen koulutussuunnitelman lisäksi laadittiin hallintoviraston henkilöstön kehittämissuunnitelma, joka on voimassa vuoden 007 loppuun (vahvistettu tammikuussa 005). Hallintoviraston henkilöstökoulutuksen (sekä yhteinen että yksiköiden itsensä hankkima koulutus) kustannukset kasvoivat aikaisempiin vuosiin verrattuna ja vuonna 004 olivat 5 00 euroa (sisältäen koulutuspalvelut ja matkakustannukset). Hallintovirastossa koulutukseen käytettyjen työpäivien määrä nousi ja oli 54 päivää (003: 758 päivää). Koulutusajan palkkauskustannukset olivat euroa. Koulutuspäivätiedot ja koulutusajan palkkauskustannustiedot on saatu toimintolaskennan raportista. TAULUKKO 5. HENKILÖSTÖKOULUTUSKUSTANNUKSET (ilman palkkauskustannuksia) Vuosi Koulutuskustannukset, Koulutuskustannukset/ htv,

12 11 Koulutus -tunnuslukuja: Koulutuspanostus (työpäivää/ htv) 4,9 5,6 5,5 5,5 6,9 - Kokonaiskoulutuskustannukset (sis. koul.ajan palkat, /htv) Toimintavuonna henkilöstön kehittämisen painopistealueina olivat erityisesti kansainvälisyys, johtaminen, tavoite- ja kehityskeskustelut sekä tietojärjestelmät. Hallintovirastossa käynnistettiin englannin ja ruotsin kielten pitkäkestoinen koulutus. Kielikoulutukseen osallistui 64 henkilöä. Lisäksi 5 henkilöä osallistui lyhytaikaiseen ulkomaille suuntautuneeseen henkilövaihtoon. Kaksivuotinen johtamisen koulutusohjelma Acatheme päättyi vuoden 004 aikana. Koulutusohjelmaan osallistuivat Akatemian ylijohtajat, yksiköiden johtajat ja horisontaaliryhmien vetäjät. Esimiestyön tueksi kaikille osallistujille tehtiin Belbin-, 360º- ja MBTI-analyysit. Lisäksi esimiehille järjestettiin erillisiä tilaisuuksia mm. palkkausjärjestelmästä ja suorituksen arvioinnista sekä asioiden puheeksi ottamisesta yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Toimintavuonna järjestettiin koulutusta tavoite- ja kehityskeskustelujen käymisen tueksi. Koulutukseen osallistui yhteensä 19 henkilöä. Tavoite- ja kehityskeskusteluja varten laadittiin myös uusi keskustelurunko ja keskusteluohjeistus tarkistettiin. Tavoite- ja kehityskeskusteluissa tehdään työntekijöille henkilökohtainen kehityssuunnitelma. Lisäksi työntekijät antoivat esimiehilleen palautetta esimiestyöskentelystä. Koko henkilökunnalle järjestettiin koulutusta DocMan -dokumenttienhallintajärjestelmästä ja kohderyhmittäin Rondo -järjestelmästä, WebFocus- ja RAISA-sovelluksista sekä sähköisestä asioinnista. Erityisten painotusten lisäksi vahvistettiin henkilökunnan hallinnollisista osaamista (ml. hankintatoimen osaaminen).

13 1 3. TYÖAIKA 3.1 Työajan käyttö Vuonna 004 virastotyössä säännöllinen vuosityöaika oli 1841 tuntia ja 54 työpäivää. Tehdyn vuosityöajan päivien lukumäärä on saatu toimintolaskennan raportista. Työaika -tunnuslukuja: Tehdyn vuosityöajan % osuus säännöllisestä vuosityöajasta 79,5 80,4 79,4 79,9 - Säännöllinen vuosityöaika/ tehty vuosityöaika 1,6 1,4 1,6 1,5 - Henkilöstökoulutukseen käytetyn työajan %-osuus säännöllisestä vuosityöajasta,,,,7 - Sairauspoissaoloajan %-osuus säännöllisestä vuosityöajasta 4,1 3,6,8,6 - Tapaturmapoissaoloajan %-osuus säänn. vuosityöajasta 0,0 0,1 0,0 0,0 - Rahana korvatun ylityöajan %-osuus säänn. vuosityöajasta 0,3 0,5 0,7 0,6 3. Ylityöt Vuonna 001 otettiin hallintovirastossa käyttöön periaatteet virastotyöajan ylittävän työn korvaamisesta ylityön ja tasoitusvapaan tekemistä koskevien käytäntöjen selkeyttämiseksi ja yhtenäistämiseksi yksiköissä ja ns. harmaan ylityön määrän vähentämiseksi. Ylityökorvausten määrä on lisääntynyt, mutta edelleen myös leikkautuvien työtuntien määrä on lisääntynyt. Rahana maksettujen ylitöiden prosenttiosuus hallintovirastossa oli vuonna 004 edelleen pieni. Rahana korvatun ylityöajan osuus oli,7 t/htv (003:1 t/htv) ja 0,6 % (003:0,7 %) säännöllisestä vuosityöajasta. Ylitöiden palkkauskustannukset olivat 33 euroa/htv (003: 9 euroa/htv). Ylityökorvauksia maksettiin yhteensä 45 henkilölle (003: 51 henkilölle). Valtiolla maksettuja ylitöitä tehtiin henkilötyövuotta kohti,6 työpäivää, jonka osuus säännöllisestä vuosityöajasta oli 1,0 %. Ylityövapaata pidettiin hallintovirastossa yhteensä 17 työpäivää (003: 36 työpäivää). Työajan tasoitusvapaan (kompensaatiovapaan) nousi vuonna 004. Lähes puolet henkilöstöstä (48%; laskettuna henkilötilanteesta) käytti työajan tasoitusvapaata vuonna 004. Työajan tasoitusvapaaluvuissa on mukana myös ne tasoitusvapaat, jotka on annettu kompensaationa esim. vapaapäivänä pidetystä yksikön kehittämispäivästä. TAULUKKO 6. TYÖAJAN TASOITUSVAPAA Tapauksia Päiviä Päiviä/ tapaus 1,45 1,5 1,3 1,6 1,4 T-vapaata käyttäneitä 69 (5%) 7 (54%) 7 (51%) 71 (48%) 78 (48%) (% henkilöstöstä) Päiviä/henkilöstö yht. 1,9,6 1,9 1,7 1,8

14 13 4. TYÖVOIMAKUSTANNUKSET TAULUKKO 7. HALLINTOVIRASTON TYÖVOIMAKUSTANNUKSET Työvoimakustannukset Henkilöstön palkat (virka- ja työsuhdepalkat) Henkilöstösivukulut (sosiaaliturva, eläketurva, muut vakuutukset) Työterveydenhuolto Koulutuskustannukset Muut henkilöstökustannukset³ Yhteensä Brutto eli työterveyshuollon kustannusten palautuksia (KELA) ei ole vähennetty Koulutuskustannuksiin ei sisälly koulutusajan palkat ³Muut henkilöstökustannukset sisältävät edellisiin eriin sisältymättömät työkykyä edistävät ja virkistystoimintaan liittyvät kustannukset 5. HENKILÖSTÖTUOTOKSET JA TULOKSELLISUUS Tunnuslukuja Htv:n hinta (työvoimakustannukset /htv)

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Käsitelty johtoryhmässä 8.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET... 3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET...3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET...3 1.3 SUKUPUOLIRAKENNE...5

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET... 3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET... 3 1.3 SUKUPUOLIRAKENNE...

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT 1998-2005 1.NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET 2003 2004 2005 HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa 25 24 23 Henkilöstön lukumäärän %-muutos ed. vuoden lopusta

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2013 1/19

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2013 1/19 Henkilöstötilinpäätös 2013 1/19 Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 1.1. Henkilöstön lukumäärä ja henkilötyövuodet... 3 1.2. Palvelussuhderakenne... 4 1.3. Sukupuolirakenne...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Päivi Hakulinen SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstö... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... 7 Osaaminen ja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... Pätevyys

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21 Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21 Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 1.1. Henkilöstön lukumäärä ja henkilötyövuodet... 3 1.2. Palvelussuhderakenne... 4 1.3. Sukupuolirakenne...

Lisätiedot

Henkilötyövuodet

Henkilötyövuodet 1 TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 18.4.2006 Laatijat: Päivi Hakulinen ja Seppo Vaalavuo HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005 1. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 2005

Lisätiedot

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS

TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki.3. HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 3. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 3 lopussa oli henkilöä (vuonna henkilöä). Henkilötyövuosia kertyi

Lisätiedot

Koulutusaste 2004. Koulutuspohja

Koulutusaste 2004. Koulutuspohja TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki..2 Laatinut: Päivi Hakulinen ja Seppo Vaalavuo HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 2 lopussa oli henkilöä

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 3 1.2 Henkilöstön määrä... 3 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 3 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä... 2 1.2.3

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 5 2 Keskeiset havainnot vuodesta 2010... 5 3 Henkilöstö... 9 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä... 9 3.1.1 Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO SISÄLLYS JOHDANTO HENKILÖSTÖVOIMAVARAT Henkilöstön määrä ja rakenne Virkarakenne Kansainvälistyvä

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 5 2 Keskeiset havainnot vuodesta 2014... 5 3 Henkilöstö... 9 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä... 9 3.1.1 Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa...

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja

Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja Sivu 1 (10) Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja Taulukkoluettelo Taulukko 1. Virkojen lukumäärä 31.12 vuosina 2003-... 2 Taulukko 2. Henkilöstön lukumäärät virastoryhmittäin vuosina 2003-...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 Johtaminen on laadukasta ja henkilöstömme on osaavaa, yhteistyökykyistä ja voi hyvin Ammattitaitoinen ja esimerkillinen johtaminen sekä tehokas johtamisjärjestelmä Hyvinvoivan

Lisätiedot

2 (19) Sisältö. Tullin vuoden 2012 henkilöstökertomuksen kokosi: Pia Pesu Tullin hallintopalvelut, Lappeenranta puh. 040 332 5075 pia.pesu@tulli.

2 (19) Sisältö. Tullin vuoden 2012 henkilöstökertomuksen kokosi: Pia Pesu Tullin hallintopalvelut, Lappeenranta puh. 040 332 5075 pia.pesu@tulli. 2 (19) Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstön määrä... 3 2.2. Henkilöstön sukupuoli- ja ikärakenne... 4 2.3. Palvelussuhteen luonne... 6 2.4. Henkilöstön koulutusrakenne...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Johtaminen on laadukasta ja henkilöstömme on osaavaa, yhteistyökykyistä ja voi hyvin Ammattitaitoinen ja esimerkillinen johtaminen sekä tehokas johtamisjärjestelmä Hyvinvoivan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 LAPIN YLIOPISTO

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 LAPIN YLIOPISTO HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 LAPIN YLIOPISTO Hyväksytty Lapin yliopiston hallituksen kokouksessa 9.3.2007 2 Sisällys TAUSTAKSI...3 1. Henkilöstön määrä ja rakenne...4 1.1 Henkilöstön työpanos...4 1.2 Vakituiset

Lisätiedot

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Käyttäjäfoorumi klo13.00-13.30 Markku Kivioja, Valtiokonttori Henkilöstöjohtamisen tarpeet ja valmiudet Kiekun erilaiset roolit henkilöstötiedon

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 5 2 Keskeiset havainnot vuodesta 2013... 5 3 Henkilöstö... 9 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä... 9 3.1.1 Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa...

Lisätiedot

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista Hannu Issakainen 14.2.2011 HAKU- hankkeen tunnusluvuista Henkilötyöpäivä ja -vuosi Htp= henkilötyöpäivä = täyden työajan kalenteripäivä Htv = henkilötyövuosi = 365 (366) htp Htt = henkilötyötunti (sopimatta)

Lisätiedot

Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa. Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio

Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa. Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio Työajan henkilöstökustannusten kaavamainen jako bruttotyöajan, tehdyn työajan ja tehokkaan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TIIVISTELMÄ... 3 3. HENKILÖSTÖPANOKSET... 4 3.1. Henkilöstömäärä... 4 3.2. Henkilöstörakenne... 4 3.2.1.

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 4 2.4.

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtion työmarkkinalaitos Veli-Matti Lehtonen Syyskuu 2013 2 Sisältö 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne... 3 2 Vanhuuseläköityminen

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2007

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2007 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto...4 2. Tehokas TUKES...4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES...7 Osaaminen

Lisätiedot

VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2004

VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2004 VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2004 VALTION ASUNTORAHASTO 2 VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2004 SISÄLTÖ 1. Tiivistelmä 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 3. Työajan käyttö ja työvoimakustannukset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot 06.06.2016 Henkilöstöraportti Tilastotiedot 2015 www.hel.fi 2 / 35 Sisällys 3 Lukijalle 4 Henkilöstötilastot 4 Henkilöstö yhteensä 2015 5 Kuukausipalkkainen henkilöstö 6 Tuntipalkkainen henkilöstö 7 Koko-

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 4 3. Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Vastuuhenkilö Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kuva: Tukes-päivät 2014 2 (13) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Vaikuttava ja palveleva Tukes... 3 2.1 Henkilöstörakenne... 3 2.2 Ikärakenne... 5 2.3 Vaihtuvuus... 6 3 Asiantunteva

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN TILASTOJA 22 2012 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2011 Työttömyysaste % ja työttömien lukumäärä Helsingissä osa-alueittain 31.12.2011 Työttömien lukumäärä Helsingin

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi SISÄLTÖ. 1 JOHDANTO. 2 TIIVISTELMÄ.. 3 1 HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1 Henkilöstömäärä.. 4 1.2 Henkilöstörakenne 1.2.1 Henkilöstöryhmät.. 5 1.2.2

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008. Osaamisen ja sivistyksen asialla

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008. Osaamisen ja sivistyksen asialla HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Osaamisen ja sivistyksen asialla SISÄLTÖ Sivu JOHDANTO TIIVISTELMÄ.. 1 1 HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1 Henkilöstömäärä.. 2 1.2 Henkilöstörakenne 1.2.1 Henkilöstöryhmät.. 3 1.2.2 Sukupuolijakauma..

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtion ylimmän johdon määrä ja rakenne Valtion työmarkkinalaitos Seija Korhonen Kesäkuu 2016 2 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010 Tekninen ja ympäristötoimiala I Pauli Mero 15.05.2012 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010 YHTEENVETO Väestön koulutusaste on selvästi korkeampi yliopistokaupungeissa (,, )

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. VISIO JA ARVOT.4 3. LUOTTAMUS JA YHTEISTYÖ..4 4. OSAAVA TYÖVOIMA..5 5. TYÖHYVINVOINTI JA TERVEYS.5

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto Maakuntahallitus 21.3.2016, Erillisliite 3 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...3 1.1 Palvelussuhteen luonne...3 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet vastuualueittain...4

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Makasiini # 49492 RAPORTTI 49492 1 (13) HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 SISÄLTÖ Johdanto... 2 1.1 Henkilöstötilinpäätös... 2 1.2 Ylijohtajan katsaus... 2 1.3 Henkilöstön kehittämispäällikön

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4.

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

Työaika, palkat ja työvoimakustannukset

Työaika, palkat ja työvoimakustannukset Työaika, palkat ja työvoimakustannukset Konsultit 2HPO 1 Osa-aikaista ja määräaikaista työtä tekevien osuus palkansaajista Lähde: Tilastokeskus ja Findikaattori 2 Työsuhteiden muodot 2000-2012 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstötilinpäätös Henkilöstötilinpäätös 2014 x Finanssivalvonnan henkilöstötilinpäätös 2014 Sisällys Johdanto 3 Organisaatiomuutokset 4 Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan yhteistyön kehittäminen 4 Finanssivalvonnan organisaatiouudistus

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

TASKUTILASTO. Henkilöstön määrä - rakenne - palkat - työvoimakustannukset MARRASKUUSSA 2005 VALTION BUDJETTITALOUS

TASKUTILASTO. Henkilöstön määrä - rakenne - palkat - työvoimakustannukset MARRASKUUSSA 2005 VALTION BUDJETTITALOUS TASKUTILASTO Henkilöstön määrä - rakenne - palkat - työvoimakustannukset MARRASKUUSSA 2005 VALTION BUDJETTITALOUS Valtion työmarkkinalaitos Kesäkuu 2006 3 SISÄLLYS Tiedot ovat marraskuun 2005 viimeiseltä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2010. Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointia

Henkilöstötilinpäätös 2010. Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointia Henkilöstötilinpäätös 2010 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointia MAANMITTAUSLAITOS 2011 MAANMITTAUSLAITOS Henkilöstötilinpäätös 2010 1 (16) SISÄLTÖ 1 Johdanto... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne...

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Henkilöstörakenne. 2.1. Henkilöstön määrä. 2 S i v u

1. Johdanto. 2. Henkilöstörakenne. 2.1. Henkilöstön määrä. 2 S i v u Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Henkilöstörakenne... 2 2.1. Henkilöstön määrä... 2 2.2. Henkilöstön sukupuolirakenne... 3 2.3. Henkilöstön ikärakenne... 4 2.4. Palvelussuhteen luonne... 5 2.5. Henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 1 2 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 2016 3 Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi Kuva

Lisätiedot

VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003

VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 VALTION ASUNTORAHASTO 2 VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 SISÄLTÖ 1. Tiivistelmä 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 3. Työajan käyttö ja työvoimakustannukset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2005

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2005 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2005 1 Uusi palkkausjärjestelmä, tuottavuusohjelma ja Opetushallituksen strategian valmistelu olivat asioita, jotka saivat konkreettista sisältöä vuoden 2005 aikana ja jotka tulevat

Lisätiedot

E/223/111/2008 31.03.2008 Espoo. Henkilöstökertomus 2007

E/223/111/2008 31.03.2008 Espoo. Henkilöstökertomus 2007 E/223/111/2008 31.03.2008 Espoo Konsernipalvelut Sisällysluettelo ALUKSI 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 1 1.1 Henkilötyövuodet 1 1.2 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 5 1.3 Virka- ja työsuhteinen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009. Osaamisen ja sivistyksen asialla

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009. Osaamisen ja sivistyksen asialla HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Osaamisen ja sivistyksen asialla SISÄLTÖ Sivu JOHDANTO TIIVISTELMÄ.. 1 1 HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1 Henkilöstömäärä.. 2 1.2 Henkilöstörakenne 1.2.1 Henkilöstöryhmät.. 3 1.2.2 Sukupuolijakauma..

Lisätiedot

Dnro 57/8.4.2/

Dnro 57/8.4.2/ Henkilöstötilinpäätös 2008 1 1. KATSAUS VUOTEEN 2008...2 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET...3 3. VAKITUINEN JA MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖSTÖ...6 4. HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE...8 5. HENKILÖSTÖN KOULUTUSRAKENNE...10

Lisätiedot

SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 2002

SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 2002 SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 22 Vuonna 22 talouden kasvuvauhti hidastui hieman, mikä näkyi myös henkilöstömäärän kehityksessä. Koulutusrintamalla vuosi oli kuitenkin aktiivinen. Yhtäältä tämä johtui

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015

LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015 LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015 Henkilöstömäärät Ikäjakauma Poissaolot Työtapaturmat Henkilöstömäärän kehitys Kokonaishenkilöstömäärä 31.12.2014 972 Kokonaishenkilöstömäärä 31.12.2015

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 5 2 Keskeiset havainnot vuodesta 2011... 5 3 Henkilöstö... 9 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä... 9 3.1.1 Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa...

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2003

Henkilöstötilinpäätös 2003 R I K O S S E U R A A M U S V I R A S T O Rikosseuraamusviraston monisteita 7/2004 Henkilöstötilinpäätös 2003 30.8.2004 Sisällysluettelo 1. Henkilöstötilinpäätöksen tarkoitus... 2 2. Rikosseuraamusalan

Lisätiedot

Valtion henkilöstökertomus 2012. Mikko Lintamo Valtion työmarkkinalaitos

Valtion henkilöstökertomus 2012. Mikko Lintamo Valtion työmarkkinalaitos Valtion henkilöstökertomus 212 Mikko Lintamo Valtion työmarkkinalaitos Elokuu 213 Sisältö 1 Johdanto... 2 2 Henkilöstörakenne... 2 2.1 Henkilöstön määrä... 2 2.2 Sukupuolirakenne... 4 2.3 Ikärakenne...

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

Maaliskuu 2012 Ville-Valtteri Handolin Valtion työmarkkinalaitos Valtiovarainministeriö. Valtion henkilöstökertomus 2011

Maaliskuu 2012 Ville-Valtteri Handolin Valtion työmarkkinalaitos Valtiovarainministeriö. Valtion henkilöstökertomus 2011 Maaliskuu 212 Ville-Valtteri Handolin Valtion työmarkkinalaitos Valtiovarainministeriö Valtion henkilöstökertomus 211 Sisältö 1 Johdanto... 2 2 Henkilöstörakenne... 2 2.1 Henkilöstön määrä... 2 2.2 Osa-aikaiset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Makasiini # 62687 RAPORTTI 62687 1 (14) HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLTÖ Johdanto...2 1.1 Henkilöstötilinpäätös...2 1.2 Ylijohtajan katsaus...2 1.3 Henkilöstön kehittämispäällikön katsaus...3

Lisätiedot

Rapor'pake*t. Työhyvinvoinnin seuraaminen ja mittaaminen. Henkilöstön tunnusluvut. Tasaarvosuunnitelma. Hälytysraportit

Rapor'pake*t. Työhyvinvoinnin seuraaminen ja mittaaminen. Henkilöstön tunnusluvut. Tasaarvosuunnitelma. Hälytysraportit Rapor'pake*t Rapor'pake*t 4 raporttipakettia työhyvinvoinnin seuraamiseen ja mittaamiseen henkilöstön tunnuslukujen analysoimisen hälytysraportit tukemaan päivittäistä johtamista tasa-arvosuunnitelman

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Tanja Peltovuoma henkilöstöjohtaja Lapin sairaanhoitopiiri tanja.peltovuoma@lshp.fi Millainen on hyvä henkilöstöraportti? tukee strategista johtamista toimii

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SUOMEN PANKKI

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SUOMEN PANKKI HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 c HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Organisaatiomuutokset... 4 Henkilöstömäärä ja -rakenne... 4 Ikäjakauma... 5 Sukupuolijakauma... 5 Palvelussuhteen

Lisätiedot

Hyväksytty johtoryhmässä 11.5.2010

Hyväksytty johtoryhmässä 11.5.2010 Hyväksytty johtoryhmässä 11.5.2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Johdanto... 3 2 Tunnuslukujen yhteenveto vuodelta 2009... 4 3 Nykyiset henkilöstöpanokset... 5 3.1

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET 3 3. VAKITUINEN JA MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖSTÖ JA KESKI-IKÄ 6 4. HENKILÖSTÖN KOULUTUSRAKENNE 7

2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET 3 3. VAKITUINEN JA MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖSTÖ JA KESKI-IKÄ 6 4. HENKILÖSTÖN KOULUTUSRAKENNE 7 '.. 'o- P II.ASl'VSOPISl'O 1 Sisällys 1. KATSAUS VUOTEEN 2011 2 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET 3 3. VAKITUINEN JA MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖSTÖ JA KESKI-IKÄ 6 4. HENKILÖSTÖN KOULUTUSRAKENNE 7 5. MATKAKUSTANNUKSET

Lisätiedot

Henkilöstö henkilötyövuosina % -osuudet (ei sisällä Normaalikoulua) Normaalikoulun henkilöstö henkilötyövuosina

Henkilöstö henkilötyövuosina % -osuudet (ei sisällä Normaalikoulua) Normaalikoulun henkilöstö henkilötyövuosina JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN 2004 LIITEOSA Liiteosa sisältää seuraavat taulukot: Taulukko 1: Taulukko 2: Taulukko 3: Taulukko 4: Taulukko 5: Taulukko 6: Taulukko 7: Taulukko 8: Koko henkilöstö

Lisätiedot