TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006"

Transkriptio

1 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika Osaava ja oppiva TUKES... Pätevyys ja sen kehittyminen... Koulutus ja sen kustannukset Hyvinvoiva TUKES... 9 Sairauspoissaolot... 9 Työterveyshuollon kustannukset... 9 Liikunnan ja muun virkistystoiminnan menot... 9 Palkkausasiat Työilmapiiri- ja hyvinvointibarometri Työilmapiirikyselystä ilmenevät vahvuudet ja voimavarat sekä kehittämiskohteet Työilmapiirikyselyn käsittely TUKESissa TILASTOT Henkilötyövuodet (HTV) Henkilöstön määrä vuoden lopussa Naisten ja miesten lukumäärät sekä suhteelliset osuudet yksiköittäin vuoden 2006 lopussa Vakinaisessa ja määräaikaisessa palvelussuhteessa vuoden lopussa Naisten ja miesten lukumäärä sekä suhteelliset osuudet vuoden lopussa Naisten ja miesten ikärakenne Ikärakenne yksiköittäin Keski-ikä Johto, ryhmänvetäjät ja muu henkilöstö sukupuolen mukaan Työaika Saldoylijäämä, säännöllisen työajan ylittävä työaika, mitä ei ole korvattu rahana, ylityövapaana eikä saldovapaana Henkilöstön koulutustaso Työnantajan kustantama koulutus koulutuspäivinä... 1 Osallistuminen koulutukseen yksiköittäin... 1 Henkilöstökoulutukseen osallistuminen sukupuolen mukaan... 1 Koulutuspäivien jakautuminen sukupuolen mukaan Sairauspoissaolot (sis. työtapaturmat) Sairauspoissaolot yksiköittäin Sairauspäivien jakautuminen keston mukaan

3 Sairaustapausten jakautuminen keston mukaan Sairaustapaukset yksiköittäin Vaihtuvuus Henkilöstöpalvelujen kulut Henkilöstömäärä ja keskipalkka palkkaryhmittäin Henkilökohtaisen palkan suhteellinen osuus tehtäväpalkasta palkkaryhmittäin Henkilöstön jakautuminen vaativuusluokkiin Tehtävien vaativuusluokkakorotukset Palkat ja palkkiot sivukuluineen Työvoimakustannukset

4 TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki HENKILÖTILINPÄÄTÖS Johdanto Henkilöstötilinpäätös kuvaa henkilöstövoimavaroja ja niissä kauden aikana tapahtuneita muutoksia. Mukana on henkilöstön määrään ja rakenteeseen liittyvää tarkastelua sekä tietoja henkilöstön osaamisesta, terveydentilasta ja hyvinvoinnista. Taulukot ja tunnusluvut on säilytetty entisellään, jotta vertailukelpoisuus edellisiin vuosiin verraten säilyisi. Mukaan on otettu joitakin uusia taulukoita. Henkilöstötilinpäätös on rakenteeltaan muutettu siten, että se vastaa henkilöstöstrategian jaotusta - Tehokas TUKES - Osaava ja Oppiva TUKES - Hyvinvoiva TUKES. Henkilöstötilinpäätös perustuu pääosin Fortime -henkilöstötietojärjestelmän tietoihin. Lisäksi on hyödynnetty taloushallinnon tietojärjestelmiä, koulutusrekisterin tietoja sekä työterveyshuollon raportteja. Valtion vertailutietoja vuodelta 2006 ei ole vielä käytössä ja sen vuoksi vertailutietona on vuosi Tehokas TUKES Henkilöstömäärä TUKESin henkilöstömäärä vuoden 2006 lopussa oli 121 henkilöä (vuonna henkilöä). Miehiä henkilömäärästä vuoden lopussa oli 56 % ja naisia 44 %. Miesten osuus henkilöstömäärässä on hiukan vähentynyt edellisestä vuodesta. Vuoden aikana TUKESissa työskenteli yhteensä133 henkilöä. Henkilötyövuosia kertyi yhteensä 115 (vuonna ). 4

5 HTV Henkilötyövuodet Kuvio 1. Henkilötyövuodet Vuoden lopussa virkasuhteisia henkilöitä oli 11, joista osa-aikaisia 6. Työsuhteisia henkilöitä oli 4, joista osa-aikaisena oli 1 henkilö. Määräaikaisia henkilöitä vuoden lopussa oli 9 eli,4 % henkilöstöstä. Keski-ikä TUKESin henkilöstön keski-ikä on 49 vuotta. Naisten keski-ikä on 4 vuotta ja miesten vastaavasti 51 vuotta. Naisilla suurin ikäluokka on vuotiaat. Miehillä suurin ikäluokka on vuotiaat. Ikä Keski-ikä yksiköittäin 50,66 49,0 46,39 L TL TK yksikkö Kuvio 2. Keski-ikä yksiköittäin 5

6 Ikäluokittain sukupuolen mukaan Lukumäärä mies nainen Ikäluokat Kuvio 3. Henkilökunnan jakautuminen ikäluokittain sukupuolen mukaan Vaihtuvuus Vuoden 2006 aikana TUKESiin rekrytoitiin 13 henkilöä mukaan luettuna kesä- sekä määräaikaiset työntekijät. Vakituiseen palvelussuhteeseen nimitettiin neljä henkilöä, joista kolme TUKESin sisältä. Eläkkeelle siirtyi yksi henkilö ja toisen työnantajan palvelukseen (lähtövaihtuvuus) kolme henkilöä. Yhteensä TUKESista lähti (kokonaispoistuma) kahdeksan henkilöä. Eläkkeelle lähtijöiden määrä tulee lisääntymään muutamien seuraavien vuosien aikana. Työaika Säännöllinen vuosityöaika työpäivinä vuonna 2006 oli 251 päivää. Kun tästä vähennetään keskimääräiset lomat 40 päivää, keskimääräiset sairaslomat 5 päivää ja muut vastaavat poissaolot 2 päivää jää keskimääräiseksi tehdyksi työajaksi 204 työpäivää. Tehdyn vuosityöajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta on 81 %. Työaika jakautuu toiminnoittain seuraavasti: valvontatoiminta 33 %, kehittäminen ja tutkimustoiminta 14 %, viestintä 6 %, tulosalueita tukeva toiminta 31 % ja poissaolot 1 %. 6

7 Saldoylijäämiä (ns. harmaita työtunteja), joita ei korvata rahana, ylityövapaana eikä saldovapaana, kertyi kaiken kaikkiaan 363 päivää eli 3,2 päivää henkilötyövuotta kohti. Saldoylijäämät ovat laskeneet viime vuosien aikana samalla, kun saldovapaiden pitäminen on lisääntynyt. 3. Osaava ja oppiva TUKES Pätevyys ja sen kehittyminen Henkilöstön koulutusjakauma ei ole muuttunut merkittävästi edellisistä vuosista. Suurin osa henkilöstä (1 %) on suorittanut korkeakoulututkinnon joko tieteellisessä korkeakoulussa tai ammattikorkeakoulussa. Alimman korkea-asteen ja keskiasteen tutkinnon suorittaneisiin (22 %) kuuluvat mm. merkonomit, merkantit sekä teknikot. Ylempi korkeakoulu 35 % Koulutusaste Alempi korkeakoulu 31 % Tutkijakoulutus 6 % Perusaste 6 % Keskiaste 13 % Alin korkeaaste 9 % Kuvio 4. Koulutusaste

8 30 Koulutusaste sukupuolen mukaan Tutkijakoulutus Ylempi korkeakouluaste Alempi korkeakouluaste Alin korkea-aste Keskiaste Perusaste Mies Nainen Kuvio 5. Koulutusaste sukupuolen mukaan Koulutus ja sen kustannukset Tukeslaisista 102 henkilöä (84,3 %) osallistui työnantajan kustantamaan koulutukseen vuoden aikana ja koulutuspäiviä kertyi yhteensä 88. Koulutukseen osallistuneet käyttivät keskimäärin 8,6 päivää osaamisensa kehittämiseen. Eniten koulutuspäiviä käytettiin ammattikoulutukseen (381 päivää) sekä kielikoulutukseen (313 päivää). Kolmanneksi eniten päiviä kului IT-koulutukseen (62 päivää). Naiset olivat hieman miehiä aktiivisempia osaamisen kehittämisessä. Naisista 8 % osallistui koulutukseen, kun taas miesten vastaava osuus oli 81 %. Vuonna 2005 aloitettu esimiesvalmennus jatkui. Esimiesvalmennusta oli neljä jaksoa ja niillä käsiteltiin mm. palautteen antamista, motivointia, tulosjohtamista ja osaamisen johtamista, TUKESin strategiaa ja sen osana olevaa henkilöstöstrategiaa. Valmennus jatkuu vielä vuonna 200. Koulutusinvestointeihin käytettiin vuoden aikana euroa. Työajan kustannus tästä oli euroa ja ostettujen koulutuspalvelujen osuus euroa. Koulutukseen käytettiin noin 3 % työajasta. 8

9 4. Hyvinvoiva TUKES Sairauspoissaolot Sairauspäiviä vuonna 2006 oli yhteensä 566. Sairauspäivien määrä on hieman laskenut edelliseen vuoteen verrattuna (599 sairauspoissaoloa vuonna 2005). Sairauspoissaolot työpäivinä Kuvio 6. Sairauspoissaolot työpäivinä Lyhyiden 1 3 päivää kestävien sairauspoissolojen osuus kaikista sairauspoissaoloista oli noin 4 % (48 % 2005). Sairauspäiviä sairaana ollutta henkilöä kohti oli päivää. Luku on sama kuin edellisenä vuonna. Terveinä koko vuoden henkilöstöstä oli 43 % (30 % vuonna 2005). Sairaustapaukset kestivät keskimäärin kolme päivää. Työterveyshuollon kustannukset Työterveyshuollon nettomenot olivat noin euroa, mikä on noin 480 euroa henkilötyövuotta kohti. TUKES hankkii työterveyshuollon palvelut Medivire Työterveyspalvelut Oy:ltä ja näihin palveluihin kuuluu sairaanhoito ja ennaltaehkäisevä työterveyshuolto. Liikunnan ja muun virkistystoiminnan menot Virkistystoiminnan menot olivat yhteensä noin euroa, joka on noin 240 euroa henkilötyövuotta kohti. Virkistystoiminta sisältää panostukset liikuntaan ja kulttuuriin. Liikuntatoiminnan suurin painotus kohdistui tukeslaisten kunto-ohjelma TUKSIin, jossa laadittiin kunto-ohjelma noin 30 henkilölle ja seurattiin ohjelman toteutumista. Virkistystoimintaa järjestää pääasiallisesti ns. HYVIS -ryhmä. Erilaisiin virkistystoiminnan aktiviteetteihin osallistui vuoden aikana noin 100 tukeslaista. Panostukset liikuntaan ja virkistykseen näkyvät valtionhallintoa 9

10 keskimääräisesti alhaisempina sairastavuuslukuina ja TUKSI -ohjelmaan osallistuneiden parantuneena fyysisenä kuntona. Palkkausasiat TUKESin maksamat palkat ja palkkiot sivukuluineen olivat noin 5, miljoonaa euroa, joka on noin euroa henkilötyövuotta kohti. Muutos edelliseen vuoteen verrattuna on noin yhden prosentin luokkaa. Virkaehtosopimuksen mukaiset palkantarkistukset toteutettiin lukien. Tässä yhteydessä toteutettiin myös TUKESin palkkausjärjestelmän mukaiset henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvat palkantarkistukset, joita maksettiin noin puolelle henkilökunnasta. Tulostavoitteiden saavuttamisen vuoksi TUKES maksoi koko henkilökunnalle tulospalkkion. TUKESin johtamisjärjestelmän mukaiset tulos- ja kehityskeskustelut on käyty koko henkilökunnan kanssa. 5. Työilmapiiri- ja hyvinvointibarometri TUKES toteutti yhteistyössä Medivire Työterveyspalvelut Oy:n kanssa työilmapiirikyselyn (työilmapiiri- ja hyvinvointibarometri) toukokuussa Vastausprosentti oli 89 prosenttia. Oheisessa kuviossa on tulokset ja vertailutiedot keskeisten muuttujien osalta. Työilmapiirikyselystä ilmenevät vahvuudet ja voimavarat sekä kehittämiskohteet Työhyvinvointikyselyn mukaan TUKESin vahvuuksia ovat: - tiedonkulku, - tavoitteiden tunteminen, - työilmapiiri ja - esimiestyö. Työilmapiirikyselyn mukaan kehittämiskohteita, joihin tulee jatkossa kiinnittää huomiota, ovat: - hyvinvointi ja terveys - kuormittuneisuus - palkkauksen kannustavuus - häiritsevä ja kiusaava käytös. 10

11 Yleiskuva Työilmapiiri- ja hyvinvointibarometrin tuloksista Indeksien keskiarvot *) Kiire ja henkinen kuormitus (K22, K23, K40) *) 5 Henkinen hyvinvointi (K43, K44, K46) 4 3 Vaikutusmahdollisuudet (K2, K28, K29) 2 Työhön sitoutuminen (K36, K3, K38) TUKES 2006 (N=102) TUKES 2003 (N=93) Vertailuaineisto (N=219) 1 Esimiestoiminta (K19, K20, K21) Työilmapiiri (K10, K12, K16) **) Tiedonkulku (K, K8, K25) ***) *) Suurempi arvo merkitsee positiivisempaa tulosta, paitsi Kiire ja henkinen kuormitus -indeksissä, joka on käänteinen: pienempi arvo merkitsee positiivisempaa tulosta. **) Työilmapiiri-indeksin v tulos on vain osittain vertailukelpoinen kysymyksen 10 erilaisen sisällön takia. ***) V kysymys 25 kysytty kahdella eri kysymyksellä, joiden vastaukset vertailutuloksen saamiseksi on tässä yhdistetty. Kuva. Työilmapiiri- ja hyvinvointibarometri koko TUKESin osalta Työilmapiirikyselyn käsittely TUKESissa Työilmapiirikyselyn tuloksia on käsitelty TUKESin yhteisessä palautetilaisuudessa sekä yksiköiden ja ryhmien tilaisuuksissa. Erityistä huomiota on kiinnitetty kehittämiskohteisiin. 11

12 6. TILASTOT Henkilötyövuodet (HTV) Vuosi / yksikkö Laitosvalvonta Tuote- ja laitteistovalvonta Tuki- ja kehityspalvelut Yhteensä Henkilöstön määrä vuoden lopussa Vuosi / yksikkö Laitosvalvonta Tuote- ja laitteistovalvonta Tuki- ja kehityspalvelut Yhteensä Vuoden 2006 aikana TUKESissa työskenteli yhteensä 133 henkilöä (141 henkilöä vuonna 2005). Naisten ja miesten lukumäärät sekä suhteelliset osuudet yksiköittäin vuoden 2006 lopussa Yksikkö / sukupuoli Naiset % Miehet % Laitosvalvonta Tuote- ja laitteistovalvonta Tuki- ja kehityspalvelut Yhteensä

13 Vakinaisessa ja määräaikaisessa palvelussuhteessa vuoden lopussa Palvelussuhde Valtio 2005 Virkasuhteiset: - vakinaiset - määräaikaiset Virkasuhteiset yhteensä Työsuhteiset - vakinaiset - määräaikaiset Työsuhteiset yhteensä Vakinaiset ja määräaikaiset yhteensä Vakinaiset % Määräaikaiset % Yhteensä % Naisten ja miesten lukumäärä sekä suhteelliset osuudet vuoden lopussa Vuodet Naiset % Miehet % Valtio

14 Naisten ja miesten ikärakenne Ikä Naiset % Miehet % Kaikki % ,9 0 0,0 0 0, ,9 2 2,9 4 3, ,4 3 4,4 8 6, ,5 3 4,4 5, ,2 10, , ,0 9 13, , , , , , , , ,3 9 13, ,4 Yhteensä , , ,0 Keskiikä Ikärakenne yksiköittäin Ikä Laitosvalvonta Tuote- ja laitteistovalvonta Tuki- ja kehityspalvelut Yhteensä Keski-ikä Keski-ikä Keskiikä vuotta Valtio

15 Johto, ryhmänvetäjät ja muu henkilöstö sukupuolen mukaan Naiset lkm Naiset % Miehet lkm Miehet % Yhteensä lkm Yhteensä % Johto Ryhmänvetäjät Muu henkilöstö Yhteensä Työaika Vuosityöaika (päivää) valtio 2005 Säännöllinen vuosityöaika päivää Tehty vuosityöaika päivää Tehdyn vuosityöajan %-osuus säännöllisestä vuosityöajasta Säännöllinen vuosityöaika lasketaan kertomalla vuoden todellisten työpäivien lukumäärä keskimääräisellä työpäivän pituudella. Vuonna 2006 henkilön säännöllinen vuosityöaika oli 251 (työpäivää) x tuntia 15 min.= 1820 tuntia. Tehty vuosityöaika lasketaan vähentämällä säännöllisestä vuosityöajasta henkilöstökoulutukseen käytetty työaika ja muu ei tehty työaika. Muuta ei tehtyä työaikaa on mm. vuosiloma, lapsen syntymä ja hoito, sairaus, tapaturmat ja muut palkalliset vapaat. 15

16 Saldoylijäämä, säännöllisen työajan ylittävä työaika, mitä ei ole korvattu rahana, ylityövapaana eikä saldovapaana Yksikkö päivää pv/htv päivää pv/htv Laitosvalvonta 103 2,2 86 2,0 Tuote- ja laitteistovalvonta 68 1, 50 1,2 Tuki- ja kehityspalvelut 213 6, 225,3 Yhteensä 384 3, ,2 Henkilöstön koulutustaso Koulutustaso Valtio 2005 Määrä % Määrä % Määrä % % Tohtorit ja lisensiaatit Ylempi korkeakouluaste josta diplomi-insinöörejä Alempi korkeakouluaste josta insinöörejä Alin korkea-aste* Keskiaste** Perusaste Yhteensä 43 (32) 33 (2) (29) 35 (29) (31) 40 (30) Koulutustasoindeksi 5, 5,8 5,9 5,2 * Esim. merkonomi ja teknikko ** Esim. merkantti ja asentaja 16

17 Työnantajan kustantama koulutus koulutuspäivinä Koulutusaihe Ammattikoulutus * Kielikoulutus IT-osaaminen, atk Viestintäosaaminen Laatuosaaminen ** Muu koulutus Yhteensä * sisältää turvallisuusteknillisen, taloudellisen, normatiivisen ja hallinnollisen koulutuksen sekä johtamiskoulutuksen ** sisältää yhteistyötaito-, hankinta- ja ay-koulutuksen sekä muun koulutuksen Osallistuminen koulutukseen yksiköittäin Yksikkö Osallistumis- % yksikön henkilöistä Koulutuspäiviä Koulutuspäiviä/osall. henkilö Laitosvalvonta ,2 Tuote- ja laitteistovalvonta 9 263,3 Tuki- ja kehityspalvelut , Keskiarvo ,6 Henkilöstökoulutukseen osallistuminen sukupuolen mukaan Naiset 53 henkilöä Miehet 68 henkilöä Yhteensä 121 henkilöä Osallistunut Henkilöä % Henkilöä % Henkilöä % koulutukseen

18 Koulutuspäivien jakautuminen sukupuolen mukaan Naiset Miehet Yhteensä Päivää % Päivää % Päivää % Koulutuspäiviä Sairauspoissaolot (sis. työtapaturmat) Valtio Vuosi Sairauspoissaolot Sairauspäivää/ Sairauspäivää/henkilötyö työpäivinä henkilötyövuosi vuosi ,4 8, ,5 8, ,3 8, ,2 8, ,8 8, ,8 8, ,1 8, ,9 Sairauspoissaolot yksiköittäin Sairauspäivät/yksikön Yksikkö Sairauspäivät henkilötyövuodet Laitosvalvonta ,4 3,5 4,4 Tuote- ja laitteistovalvonta ,8 9,5 6,1 Tuki- ja kehityspalvelut ,5 2,1 4 Yhteensä ,9 5,1 4,9 Valtiolla oli vuonna 2005 sairauspoissaoloja keskimäärin 8,8 työpäivää henkilötyövuotta kohden. 18

19 Sairauspäivien jakautuminen keston mukaan Sairauspäivät Sairausajan kesto Päivää % Päivää % yli Yhteensä Sairaustapausten jakautuminen keston mukaan Sairaustapauksia Sairausajan kesto Tapaus % Tapaus % yli Yhteensä Valtiolla vuonna 2005 oli kaikista sairaustapauksista lyhyitä, 1-3 päivän sairauspoissaoloja 68,3 prosenttia. Sairaustapaukset yksiköittäin Yksikkö Sairaustapausten lukumäärä Sairaustapausta/ yksikön HTV Laitosvalvonta ,9 2,0 Tuote- ja laitteistovalvonta 9 8 2,5 2,1 Tuki- ja kehityspalvelut ,9 1,1 Yhteensä ,8 1,8 19

20 Vaihtuvuus Lähtövaihtuvuudella tarkoitetaan toisen palvelukseen siirtyneitä. Kokonaispoistumalla (luonnollinen poistuma) tarkoitetaan toisen palvelukseen ja eläkkeelle siirtyneitä sekä kuolleita. Vaihtuvuusluvuissa ei oteta huomioon alle 3 kk:n pituisia palvelussuhteista. Vuosi valtio 2005 Lähtövaihtuvuus ,2 % Lähtövaihtuvuus hlöä/htv % 4,5 4,3 6,4 4,1 2,5 Kokonaispoistuma ,2 % Kokonaispoistuma hlöä/htv % 4,5, , Eläkkeelle siirtyneet ,9 % Eläkkeelle siirtyneet/htv % 0,9 2,4 0,8 0,9 Tulovaihtuvuus , % Tulovaihtuvuus/htv % 9 13,8 9,6 5, 5,2 Eläkkeelle siirtyminen ( oletettu eläkkeelle siirtymisikä 65 vuotta) Eläkkeelle siirtymisvuosi Eläkkeelle siirtyvien henkilöiden määrä Henkilöstöpalvelujen kulut Palvelut (euroa) Koulutuspalvelut Työterveyspalvelut Virkistyspalvelut Henkilöstöpalvelut yhteensä euro/htv euro/htv euro/htv euro/htv euro/htv euro/htv Koulutuspalvelut/htv Työterveyspalvelut/htv Virkistyspalvelut/htv Henkilöstöpalvelut yhteensä/htv

21 Henkilöstömäärä ja keskipalkka palkkaryhmittäin Palkkaryhmä Tehtäväpalkka Palkkaryhmän henkilöstö Keskipalkka (euroa)** Keskipalkka (euroa)** Keskipalkka (euroa)** * * * * * * * * * * * * * * * * * *ryhmään kuuluu vähemmän kuin 6 henkilöä; ** Keskipalkka = aritmeettinen keskiarvo Henkilökohtaisen palkan suhteellinen osuus tehtäväpalkasta palkkaryhmittäin Palkkaryhmä Henkilökohtaisen palkan osuus tehtäväpalkasta % * * * * * ryhmään kuuluu vähemmän kuin 6 henkilöä Henkilöstön jakautuminen vaativuusluokkiin Vaativuusluokka Naiset Miehet Yhteensä Henkilöä % Henkilöä % Henkilöä % Yhteensä

22 Tehtävien vaativuusluokkakorotukset Vuosi Naiset Miehet Yhteensä Henkilöä % Henkilöä % Henkilöä % Yhteensä Palkat ja palkkiot sivukuluineen Vuosi Palkat, palkkiot sivukuluineen Muutos edell. vuoteen % Palkat, palkkiot sivukuluineen/htv Muutos edell. vuoteen % , , , , , , , , , , , ,1 Palkkoihin, palkkioihin ja niiden sivukuluihin kuuluu seuraavat erät: virkasuhdepalkat työsuhdepalkat muut palkat ja palkkiot lomapalkkavelan muutos sosiaaliturvamaksut eläkemaksut tapaturmamaksut lomapalkkavelan sivukulujen muutos 22

23 Työvoimakustannukset Tehdyn työajan palkat milj. 3,1 3,3 3, 3,5 3,6 Työvoimakustannukset milj 5,5 5,9 6,2 6,1 6,1 Välilliset työvoimakust. milj 2,4 2,6 2,5 2,6 2,5 Tehdyn työajan palkkojen % -osuus työvoimakustannuksista Välillisten työvoimakustannusten % -osuus työvoimakustannuksista Valtio 2005 Henkilötyövuoden hinta työvoimakust./htv HENKILÖSTÖN TYÖVOIMAKUSTANNUKSET (käsitteitä ja laskentakaava) 1. Palkkasumma 2. Tehdyn työajan palkat (1-A) A. Välilliset palkat lomaraha vuosiloma-ajan palkka lapsen syntymä ja hoito sairausajan palkka muut palkalliset vapaat reservin kertausharjoitus koulutusajan palkat ammattiyhdistystoiminta yhteistoiminta B. Sosiaaliturva työnantajan sotu-maksut VEL -eläkemaksut tapaturmamaksut C. Muut välilliset työvoimakustannukset työvaatteet koulutus työsuojelu väestösuojelu terveyden- ja sairaanhoito työpaikkaruokailu virkistystoiminta 3. Välilliset työvoimakustannukset yht. (A+B+C) 4. Kokonaistyövoimakustannukset (työvoimakustannukset yhteensä) (2+3) 23

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 Johtaminen on laadukasta ja henkilöstömme on osaavaa, yhteistyökykyistä ja voi hyvin Ammattitaitoinen ja esimerkillinen johtaminen sekä tehokas johtamisjärjestelmä Hyvinvoivan

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Käsitelty johtoryhmässä 8.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET... 3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN

Lisätiedot

HALLINTOYKSIKKÖ HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2004

HALLINTOYKSIKKÖ HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2004 HALLINTOYKSIKKÖ HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 004 KÄSITELTY PÄÄJOHTAJAPALAVERISSA 1.6.005 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1. HENKILÖSTÖPANOKSET...3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET...3

Lisätiedot

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET...3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET...3 1.3 SUKUPUOLIRAKENNE...5

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstötilinpäätös Henkilöstötilinpäätös 2013 31.3.2003 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 2.1. Henkilömäärä vuoden lopussa...3 2.2. Henkilömäärä kuukausittain...4 3. HENKILÖTYÖVUODET... 4 3.1. Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21 Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21 Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 1.1. Henkilöstön lukumäärä ja henkilötyövuodet... 3 1.2. Palvelussuhderakenne... 4 1.3. Sukupuolirakenne...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013. Geologian tutkimuskeskus

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013. Geologian tutkimuskeskus Geologian tutkimuskeskus Jari Väätäinen, Johdanto Sisältö Erikoistutkija Peter Edén ottaa maaperänäytettä pellosta Kruunupyyssä. Johdanto... 3 Koulutusrakenne... 14 Henkilöstövoimavarojen johtaminen :ssa...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Geologian tutkimuskeskus

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Geologian tutkimuskeskus HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Geologian tutkimuskeskus Sisältö Johdanto... 3 Henkilöstövoimavarojen johtaminen GTK:ssa... 4 GTK:n strategiset tavoitteet... 4 GTK:n henkilöstöstrategiset tavoitteet... 4 Henkilöstöresurssit...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SUOMEN PANKKI

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SUOMEN PANKKI HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 c HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Organisaatiomuutokset... 4 Henkilöstömäärä ja -rakenne... 4 Ikäjakauma... 5 Sukupuolijakauma... 5 Palvelussuhteen

Lisätiedot

Tilastokeskuksen 11.3.2009. Käsitelty 10.3.2009 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä yhteistyötoimikunnassa

Tilastokeskuksen 11.3.2009. Käsitelty 10.3.2009 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä yhteistyötoimikunnassa Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2008 11.3.2009 Käsitelty 10.3.2009 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä yhteistyötoimikunnassa Sisällysluettelo I HENKILÖSTÖKERTOMUS... 2 HENKILÖSTÖ VUONNA

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Makasiini # 62687 RAPORTTI 62687 1 (14) HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLTÖ Johdanto...2 1.1 Henkilöstötilinpäätös...2 1.2 Ylijohtajan katsaus...2 1.3 Henkilöstön kehittämispäällikön katsaus...3

Lisätiedot

Tullin henkilöstötilinpäätös

Tullin henkilöstötilinpäätös Tullin henkilöstötilinpäätös 2014 Sisällysluettelo 1. Henkilöstöjohdon terveiset... 2 2. Johdanto... 3 3. Henkilöstörakenne... 4 3.1. Henkilöstön määrä... 4 3.2. Henkilöstön sukupuolirakenne... 5 3.3.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SUOMEN PANKKI

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SUOMEN PANKKI HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Organisaatio... 4 Henkilöstömäärä ja -rakenne... 5 Henkilöstömäärän kehittyminen... 5 Ikärakenne... 7 Sukupuolijakauma...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Makasiini # 49492 RAPORTTI 49492 1 (13) HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 SISÄLTÖ Johdanto... 2 1.1 Henkilöstötilinpäätös... 2 1.2 Ylijohtajan katsaus... 2 1.3 Henkilöstön kehittämispäällikön

Lisätiedot

Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2013

Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2013 Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2013 Käsitelty 11.3.2014 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä 25.3.2014 yhteistyötoimikunnan kokouksessa 1(24) Sisällysluettelo HENKILÖSTÖKERTOMUS... 2 I

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 214 SISÄLLYSLUETTELO 1 SAATTEEKSI... 3 1.1 YLEISKATSAUS VUOTEEN 214... 3 1.2 HENKILÖSTÖPOLITIIKAN PERUSTA KANGASALAN SEURAKUNNASSA... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 4 Sisällys. Johdanto... Henkilöstöraportin sisältö.. Henkilöstön määrä ja rakenne 4.. Vakinaiset ja määräaikaiset. 4.. Palkattomalla työ-/virkavapaalla olevat... Henkilötyövuosi. 4.

Lisätiedot

E/184/111/2011 13.4.2011. Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010

E/184/111/2011 13.4.2011. Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010 E/184/111/2011 13.4.2011 Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Saatteeksi Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) välisessä tulossopimuksessa

Lisätiedot

Tullilaitoksen vuoden 2011 henkilöstötilinpäätöksen kokosi: Pia Pesu Tullin hallintopalvelut, Lappeenranta puh: 040 332 5075 pia.pesu@tulli.

Tullilaitoksen vuoden 2011 henkilöstötilinpäätöksen kokosi: Pia Pesu Tullin hallintopalvelut, Lappeenranta puh: 040 332 5075 pia.pesu@tulli. Tullin henkilöstötilinpäätös 2011 Tullilaitoksen vuoden 2011 henkilöstötilinpäätöksen kokosi: Pia Pesu Tullin hallintopalvelut, Lappeenranta puh: 040 332 5075 pia.pesu@tulli.fi Taitto: Soili Pahtaja 2

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 2015 Henkilöstökertomus 2014 Liikennevirasto Helsinki 2015 Kannen kuvat: Janne Harju Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISBN 978-952-317-082-7 Liikennevirasto PL 33 00521

Lisätiedot

PATENTTI JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 HTP

PATENTTI JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 HTP PATENTTI JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 HTP 2 SISÄLLYSLUETTELO PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011... 1 TERMIT JA LYHENTEET... 3 Katsaus vuoteen 2011... 4 1.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014 HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014 Kauhavan kaupunki 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...3 2. HENKILÖSTÖHALLINTOA KOSKEVAT LINJAUKSET SEKÄ OHJEET...3 3. HENKILÖSTÖVOIMAVARAT...4 3.1. Henkilökunnan määrä...4

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2007

Henkilöstötilinpäätös 2007 RIKOSSEURAAMUSVIRASTO Rikosseuraamusviraston monisteita 4/2008 Henkilöstötilinpäätös 2007 27.6.2008 Sivu 1 (18) Sisällys 1 RIKOSSEURAAMUSALAN HENKILÖSTÖÖN VAIKUTTANEITA MUUTOKSIA VUONNA 2007...2 2 RIKOSSEURAAMUSALAN

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2013

Henkilöstötilinpäätös 2013 Henkilöstötilinpäätös 2013 Henkilöstöpalvelut in yt-johtoryhmä 24.2.2014 in johtokunta 11.4.2014 DM 1218568 2014 Kuvat: Susanna Lehto 2 Sisällysluettelo 1. Henkilöstötilinpäätöksen tarkoitus... 3 2. Henkilöstöjohtaminen...

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2014

Henkilöstötilinpäätös 2014 Henkilöstötilinpäätös 2014 Henkilöstöpalvelut in yt-johtoryhmä 23.2.2015 in johtokunta 6.3.2015 DM 1389731 2015 2 Sisällysluettelo 1. Katsaus henkilöstöjohtamiseen 2014... 3 2. Henkilöstöjohtaminen...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET...

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET... Henkilöstötilinpäätös 2009 1 KATSAUS VUOTEEN 2009... 2 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET... 3 2. VAKITUINEN JA MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖSTÖ... 5 3. HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE... 6 4. HENKILÖSTÖKOULUTUS

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2013 SISP/Hallintopalvelut Julkaisija Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Postiosoite: PL

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot