VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2004"

Transkriptio

1 VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2004 VALTION ASUNTORAHASTO

2 2 VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2004 SISÄLTÖ 1. Tiivistelmä 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 3. Työajan käyttö ja työvoimakustannukset 4. Henkilöstön motivaatio ja työkunto 5. Henkilöstöinvestoinnit 6. Yhteenveto LIITE

3 3 1. TIIVISTELMÄ Valtion asuntorahastossa on vuosittain laadittu henkilöstökertomus vuodesta 1995 alkaen. Henkilöstökertomuksen tarkoituksena on kuvata henkilöstöä ja henkilöstön tilaa johtamisen ja esimiestyön avuksi sekä tarjota tietoa ja virikkeitä tulevaisuutta varten Yhteenveto vuoden 2004 henkilöstökertomuksesta Valtion asuntorahasto on ympäristöministeriön alainen asiantuntijavirasto, joka hoitaa arava- ja korkotukilainoitukseen liittyviä toimeenpanotehtäviä. Asuntorahastolla on suhteellisen itsenäinen toimivalta henkilöstöpolitiikassa. Uuteen palkkausjärjestelmän siirryttiin alkaen. Seuraavat tiedot ovat pääosin poikkileikkaustietoja vuoden viimeisen päivän tilanteen mukaan: Vuoden 2004 lopussa viraston palveluksessa oli 72 henkeä, edellisen vuoden lopussa oli 70 henkeä. Henkilötyövuosia kertyi 66,4 vuonna 2004 ja 66,2 vuonna Naisia oli 62,5 prosenttia. Asiantuntijoista naisia oli 59,5 prosenttia, ammattihenkilöstöstä 90,5 prosenttia, johdosta ja yksiköiden päälliköistä 11,1 prosenttia. Määräaikaisesti palkattuna työskenteli viisi henkilöä eli 6,9 prosenttia henkilökunnasta ja osa-aikaisena kaksi henkilöä. Henkilökunta oli hyvin koulutettua. Vähintään alimman korkea-asteen tutkinnon oli suorittanut 80,6 prosenttia henkilökunnasta. Korkeakoulututkinto oli 65,3 prosentilla. Keski-ikä oli 50,2 vuotta. Alle 45-vuotiaiden osuus pieneni hieman laskien 29,1 prosenttiin. 55 vuotta täyttäneiden osuus kasvoi 41,7 prosenttiin. Henkilöstökoulutukseen käytettiin 4,4 koulutuspäivää henkilötyövuotta kohden. Organisaation kehittämiseen ja esimieskoulutukseen käytettiin lähes 30 prosenttia koulutuspäivistä. Ennakoivaan terveydenhoitoon ja työkykyä ylläpitävään toimintaan käytettiin 39,8 prosenttia kaikista terveydenhoidon menoista. Sairauspäivät laskivat 9,3 päivään henkilötyövuotta kohden. Henkilöstökustannukset henkilötyövuotta kohden olivat euroa. Euromääräiset kustannukset nousivat 4,4 prosenttia, reaalisesti kustannusten nousu jäi 4,2 prosenttiin. Taloudelliset tunnusluvut käsitellään viraston toimintakertomuksessa Johtopäätökset Henkilöstön työkyvystä ja työhyvinvoinnista huolehditaan kehittämällä johtamis- ja esimiestaitoja sekä työyhteisöä. Tavoitteena on korottaa työilmapiiriä kuvaava kokonaisindeksi vähintään 3,4 pisteeseen syksyllä suoritettavassa työilmapiirimittauksessa. Osaamista kehitetään vastaamaan muuttuvia tehtäviä. Osaamiskartoitus ja henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat saatetaan valmiiksi. Opiskelua ja muuta ammatillista kehittymistä tuetaan. Uusiin tehtäviin kouluttaudutaan järjestelmällisesti. Varmistetaan osaamisen siirtäminen eläkkeellesiirtymisen yhteydessä. Osoitetaan nuoremmille ikäluokille monipuolisia tehtäviä, harjoitetaan mahdollisuuksien mukaan sisäistä tehtävien kierrättämistä. Aloitetaan järjestelmällinen henkilökohtainen seuraaja- ja urasuunnittelu ja sisäinen mentorointi. Varaudutaan tukipalvelujen siirtoon tukipalvelukeskuksen hoidettavaksi. Koulutetaan siirron yhteydessä mahdollisti vapautuvia talous- ja henkilöstöhallinnon ammattilaisia muihin tehtäviin.

4 4 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE Seuraavat Valtion asuntorahaston henkilöstöä kuvaavat tiedot perustuvat vuoden viimeisen päivän tilanteeseen. Taulukko 2.1. Henkilöstön määrä sukupuolen ja palvelussuhteen pysyvyyden mukaan vuosina poikkileikkaustiedot Vuosi Vakinaiset Määräaikaiset Vakinaiset ja määrä- lkm lkm aikaiset 1) 2) Miehet Naiset Yht. Muutos Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset Yht. % % % kpl % ,2 39,1 60,9 69-1, ,4 37,7 62,3 69 0, ,0 36,4 63,6 66-4, ,3 37,1 62,9 70 6, ,9 37,5 62,5 72 2,9 1) Ei sisällä virkavapaalla olevaa yhtä henkilöä (vuosina 2000 ja 2001), sisältää kaksi projektiluontoisesti toiselle virastolle työtä tekevää henkilöä vuonna 2002 ja yhden vuosina 2003 ja ) Määräaikaisten osuus koko henkilökunnasta Organisaatiossa ei tapahtunut oleellisia muutoksia eikä uutta henkilöstöä rekrytoitu merkittävässä määrin, joten henkilöstön rakenne pysyi jokseenkin ennallaan. Vuoden 2004 lopussa Valtion asuntorahaston palveluksessa oli 72 henkeä. Henkilöstön määrä näyttää poikkileikkaustiedon perusteella nousseen hieman, mutta henkilötyövuosina nousu oli vain 0,2 henkilötyövuotta. Keski-ikä nousi 50,2 vuoteen. Koulutustaso pysyi ennallaan. Naisten suhteellinen osuus laski 62,9 prosentista 62,5 prosenttiin. Valtion asuntorahaston henkilöstö on pysyvään virkasuhteeseen palkattua. Määräaikainen palvelussuhde on poikkeus, työsuhdetta on käytetty vain erittäin lyhytkestoisissa, järjestelyluontoisissa tehtävissä. Vuoden 2004 lopussa osa-aikaisena työskenteli kaksi henkilöä. Määräaikaisessa palvelussuhteessa työskenteli viisi henkeä.

5 5 Kuvio 2.2. Henkilöstön ikärakenne vuonna 2004 poikkileikkaustieto Henkilöstön ikärakenne vuonna ,7 % ,3 % ,2 % ,8 % Taulukko 2.3. Henkilöstön ikärakenne sukupuolen mukaan vuonna 2004 poikkileikkaustieto Ikä Henkilöstön lukumäärä %-jakauma ikäluokittain %-jakauma vuotta (sis. myös määräaikaiset) sukupuolen mukaan Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset ,4 8,9 8,3 33,3 66, ,5 22,2 20,8 33,3 66, ,9 31,1 29,2 33,3 66, ,1 37,8 41,7 43,3 56,7 Yht ,0 100,0 100,0 37,5 62,5 Keskiikä, v. 51,6 49,3 50,2 Henkilöstön keski-ikä oli vuoden lopussa 50,2 vuotta, kun se vuotta aiemmin oli 49,5 vuotta. Vuonna 2003 koko valtion budjettitalouden henkilöstön keski-ikä oli 42,7 vuotta. Seniori-ikäisten eli 45 vuotta täyttäneiden osuus nousi edellisen vuoden 70,0 prosentista 70,9 prosenttiin. Yli 55-vuotiaiden ikäluokkaan kuului 41,7 prosenttia henkilöstöstä, lähes puolet miehistä kuului tähän luokkaan. Ikäluokan suhteellinen osuus pieneni edellisen vuoden 32,9 prosentista 29,2 prosenttiin ja alle 35-vuotiaiden osuus 8,6 prosentista 8,3 prosenttiin. Johto- ja asiantuntijatehtävissä toimineista yli 74,5 prosenttia oli täyttänyt 45 vuotta ja lähes puolet 55 vuotta. Vuoden 2010 loppuun mennessä lähes neljännes nykyisistä johto- ja asiantuntijatehtävissä toimivista saavuttaa eläkeiän.

6 6 Kuvio 2.4. Henkilöstöryhmät ikäryhmittäin 2004 poikkileikkaustieto lkm 25 Henkilöstöryhmät ikäryhmittäin Johto+Esimiehet Asiantuntijat Muu ammattihenkilöstö Taulukko 2.5. Henkilöstöryhmät sukupuolen mukaan vuonna 2004 poikkileikkaustieto TEHTÄVÄ Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset lkm lkm lkm % % Johto ja esimiehet ,9 11,1 Asiantuntijat ,5 59,5 Muu ammattihenkilöstö ,5 90,5 Yhteensä ,5 62,5 Kuvio 2.6. Henkilöstöryhmät sukupuolen mukaan vuonna 2004 poikkileikkaustieto Muu ammattihenkilöstö Asiantuntijat naiset miehet Johto ja esimiehet % 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 Naisten osuus johto- ja esimiestehtävissä pysyi edelleen pienenä. Asiantuntijoista naisia oli lähes 60 prosenttia ja ammattihenkilöstöstä yli 90 prosenttia.

7 7 Taulukko 2.7. Henkilöstön koulutusrakenne sukupuolen mukaan vuonna 2004 poikkileikkaustieto Koulutusaste Henkilöstön lukumäärä %-jakauma koulutus- Sukupuolen %-jakauma (sis.myös määräaikaiset) asteen mukaan koulutusasteittain Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset Yht. Alempi perusaste ,7 4,4 4,2 33,3 66,7 100,0 Ylempi perusaste ,0 8,9 5,6 0,0 100,0 100,0 Keskiaste ,4 11,1 9,7 28,6 71,4 100,0 Alin korkea-aste ,7 22,2 15,3 9,1 90,9 100,0 Alempi korkeakouluaste ,4 22,2 16,7 16,7 83,3 100,0 Ylempi korkeakouluaste ,8 26,7 45,8 63,6 36,4 100,0 Tutkijakoulutusaste ,0 4,4 2,8 0,0 100,0 100,0 Tutkinnon suorittaneet ,3 95,6 95,8 37,7 62,3 100,0 Yhteensä ,0 100,0 100,0 37,5 62,5 100,0 Koulutustasoindeksi 1) 6,4 5,3 5,7 Kuvio 2.8. Henkilöstön koulutusrakenne sukupuolen mukaan 2004 poikkileikkaustieto Henkilöstön koulutusrakenne sukupuolen mukaan vuonna Henkilöä Alempi perusaste Ylempi perusaste Keskiaste Alin korkea-aste Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste Tutkijakoulutusaste Miehet Naiset Yht 1) Koulutustasoindeksi määräytyy Alempi perusaste 1 Ylempi perusaste 2 Keskiaste 3,5 Alin korkea-aste 5 Alempi korkeakouluaste 6 Ylempi korkeakouluaste 7 Tutkijakoulutusaste 8

8 8 Kuvio 2.9. Henkilöstön koulutusrakenne vuonna 2004 poikkileikkaustieto Henkilöstön koulutusrakenne vuonna 2004 Tutkijakoulutusaste 3 % Alempi perusaste 4 % Ylempi perusaste 6 % Ylempi korkeakouluaste 45 % Alempi korkeakouluaste 17 % Keskiaste 10 % Alin korkeaste 15 % Asuntorahaston henkilökunta on varsin hyvin koulutettua. Vähintään keskiasteen tutkinnon on suorittanut 90,3 prosenttia ja vähintään alimman korkea-asteen tutkinnon 80,6 prosenttia henkilökunnasta. Muodollista koulutustasoa kuvaava koulutustasoindeksi asteikolla 1-8 pysyi edellisen vuoden tasolla eli pisteluvussa 5,7 miesten koulutustasoindeksin ollessa 6,4 ja naisten 5,3. Myös koko valtion budjettitalouden piirissä miehet ovat koulutetumpia kuin naiset. Vuonna 2003 valtion budjettitalouden henkilöstön koulutustasoindeksi oli 5,1. Asuntorahastossa kannustetaan varsinaisen henkilöstökoulutuksen lisäksi myös omaehtoiseen kouluttautumiseen. Virasto on tukenut tällaista tavoitteellista opiskelua mm. palkallisilla tenttivapailla. Erityisesti pitkään työelämässä olleet naiset ovat olleet valmiita käyttämään myös omaa vapaaaikaansa opiskeluun, niinpä eräät heistä ovat työn ohella suorittaneet sekä keskiasteen että ammattikorkeakoulututkintoja.

9 9 3. TYÖAJAN KÄYTTÖ JA TYÖVOIMAKUSTANNUKSET Henkilöstön kokonaistyöpanos vuonna 2004 oli 66,4 henkilötyövuotta, lisäystä edellisestä vuodesta oli 0,4 prosenttia. Tehdyn työajan osuus ilman henkilöstökoulutukseen käytettyä aikaa nousi 79,3 prosentista 79,9 prosenttiin. Kokonaistyövoimakustannukset nousivat 4,8 prosenttia. Henkilötyövuotta kohden kustannukset nousivat 4,4 prosenttia, indeksikorjattuna kustannusten nousu jäi 4,2 prosenttiin. Taulukko 3.1. Henkilötyövuosien määrä sukupuolen mukaan vuosina Vuosi Miehet Muutos Naiset Muutos Yhteensä Muutos htv lkm % htv lkm % htv lkm % ,59-0,5 41,41-0,3 68,00-0, ,74-3,2 41,30-0,3 67,04-1, ,53-4,7 41,07-0,6 65,60-2, ,66 0,5 41,49 1,0 66,15 0, ,29 2,6 41,14-0,8 66,43 0,4 Kuvio 3.2. Henkilötyövuosien määrä sukupuolen mukaan vuosina Henkilötyövuosien määrä sukupuolen mukaan vuosina Henkilötyövuosien lkm Miehet Naiset

10 10 Taulukko 3.3. Työajan käytön jakauma prosentteina henkilötyövuotta kohden vuosina Toiminta % % % % % Tehty vuosityöaika 77,6 80,5 80,0 79,3 79,9 Koulutus 2,4 2,2 1,6 1,5 1,7 Ei tehty vuosiaika 20,0 17,3 18,4 19,2 18,4 Vuosiloma 14,3 14,5 14,8 14,0 14,3 Sairaus ja tapaturmat 5,2 2,4 3,2 4,7 3,6 Muut palkalliset poissaolot 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 Säännöllinen vuosityöaika 1) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Tehdyt ylityöt, joista maksettu korvaus 0,5 0,7 0,7 0,8 0,6 Säännöllinen vuosityöaika tuntia/vuosi/htv 1827,0 1827,0 1819,8 1819,8 1841,5 Työpäivän pituus keskimäärin (tuntia) 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 Työpäivien lukumäärä vuodessa Hlötyöv. x työpv lkm (68,00 x 252) 2000 Hlötyöv. x työpv lkm (67,04 x 252) 2001 Hlötyöv. x työpv lkm (65,60 x 251) 2002 Hlötyöv. x työpv lkm (66,15 x 251) 2003 Hlötyöv. x työpv lkm (66,43 x 254) 2004 Kuvio 3.4. Työajan käytön jakauma prosentteina vuonna 2004 Työajan käytön jakauma 2004 Sairaus ja tapaturmat 3,6 % Koulutus 1,7 % Muut palkalliset poissaolot 0,5 % Vuosiloma 14,3 % Tehty vuosiaika 79,9 % Tehdyn työajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta nousi edellisen vuoden 79,3 prosentista 79,9 prosenttiin. Nousu johtuu vähentyneistä sairauspoissaoloista, sairaus- ja tapaturmapoissaolot laskivat edellisen vuoden 4,7 prosentista 3,6 prosenttiin. Sen sijaan vuosilomien osuus nousi 0,3 prosent-

11 11 tiyksikköä ja koulukseen käytetyn ajan osuus 0,2 prosenttiyksikköä. Säännöllisestä vuosityöajasta vuosilomiin käytettiin 14,3 prosenttia. Vuonna 2003 valtion budjettitaloudessa virastotyöaikaa tekevän henkilöstön piirissä tehdyn työajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta oli 82,0 prosenttia, sairaus- ja tapaturmapoissaolojen osuus 3,5, mutta vuosilomien osuus oli vain 12,3 prosenttia. Korvattujen ylitöiden määrä laski 0,8 prosentista 0,6 prosenttiin, kun vuonna 2003 koko budjettitaloudessa virastotyöaikaa tekevillä korvattujen ylitöiden osuus oli 0,4 prosenttia. Mahdollisesti kotona tehtyjä ylitunteja ei ole pystytty arvioimaan. Työpaikalla kertyneitä ylitunteja on kartoitettu ja niihin on puututtu. Kevään kuluessa on tarkoitus yhdessä henkilöstöjärjestöjen kanssa sopia yhteisistä menettelytavoista, jotta uuden virka- ja työehtosopimuksen mahdollistama työaikapankki voitaisiin ottaa käyttöön. Taulukko 3.5. Kokonaistyövoimakustannukset vuosina kyseisen vuoden hinnoin euroina Taulukko 3.6. Kokonaistyövoimakustannukset vuosina kiintein hinnoin (indeksikorjattuna) euroina

12 12 Kokonaistyövoimakustannukset nousivat euroon. Henkilötyövuotta kohden laskettuna kustannukset olivat euroa, nousua edelliseen vuoteen verrattuna 4,4 prosenttia. Indeksillä tarkistettuna nousu jäi 4,2 prosenttiin. Sopimusten mukaiset palkankorotukset selittävät osan kustannusten noususta. Maaliskuun alusta kaikkiin palkkoihin tuli 1,7 prosentin suuruinen yleiskorotus. Uuteen palkkausjärjestelmään siirryttiin 1.6. alkaen, tässä ensimmäisessä vaiheessa palkkausjärjestelmäuudistus nosti koko vuoden palkkasummaa noin prosentin verran. Ennakkoarvion mukaan vuonna 2004 koko budjettitaloudessa työvoimakustannukset henkilötyövuotta kohden ovat keskimäärin euroa. Valtion asuntorahaston henkilöstörakenne selittää keskimääräistä suuremmat työvoimakustannukset. Henkilökunta muodostuu pääosin pitkän työuran tehneistä, hyvin koulutetuista asiantuntijoista. Taulukko 3.7. Kokonaistyövoimakustannukset henkilötyövuotta kohden vuosina kyseisen vuoden hinnoin Vuosi Työvoimakustannukset Muutos Htv /htv % ,5 68, ,2 67, ,4 65, ,0 66, ,4 66,43 Taulukko 3.8. Kokonaistyövoimakustannukset henkilötyövuotta kohden vuosina kiintein hinnoin Vuosi Työvoimakustannukset Muutos Htv /htv % ,7 68, ,1 67, ,7 65, ,3 66, ,2 66,43 Kuvio 3.8. Työvoimakustannusten jakauma vuonna 2004 Kokonaistyövoimakustannukset yhteensä v Sosiaaliturva % Muut välilliset työvoimakustannukset % Välilliset palkat % Tehdyn työajan palkat %

13 13 4. HENKILÖSTÖN MOTIVAATIO JA TYÖKUNTO Sairaus- ja tapaturmapoissaolot laskivat 9,3 sairauspäivään henkilötyövuotta kohden. Edellisenä vuonna poissaolopäiviä kertyi 11,7 päivää henkilötyövuotta kohden. Vaihtuvuus kasvoi valtionhallinnon tavanomaiselle tasolle. Työilmapiirimittauksissa vastausprosentti pysyi korkeana, mutta työtyytyväisyyttä kuvaava indeksi aleni 3,1 pisteeseen. Taulukko 4.1. Sairaus- ja tapaturmapoissaolot henkilötyövuotta kohden vuosina Vuosi Sairauspäivä/ Muutos henkilötyövuosi % ,0-0, ,1-52, ,1 32, ,7 44, ,3-20,8 Taulukko 4.2. Sairaus- ja tapaturmapoissaolot keston mukaan vuosina Sairaus- ja Sairaus- Sairaus- Muutos Tapaturmatapaturma poissaolot poissaolot % poissaolot poissaolon päiviä kpl päiviä kpl päiviä kpl kesto, päivää ) 2004 % 03/ ) v lisäksi 6 tapaturmapoissaolopäivää Lyhyiden yhden päivän pituisten sairauspoissaolojen määrä pysyi jokseenkin ennallaan, sen sijaan 2 3 päivän poissaolojen määrä nousi 28 prosenttia. Pitkät, yli 10 päivää kestävät poissaolot vähenivät merkittävästi, miehillä pitkiä sairauspoissaoloja ei ollut lainkaan ja vain lääkärintodistusta edellyttävässä luokassa 4-10 päivää miehillä oli suhteessa enemmän sairaspäiviä kuin naisilla. Valtaosa henkilökunnasta pysyi terveenä, sillä yli 40 prosentilla ei ollut yhtään sairauspoissaolopäivää ja 25 prosentilla oli vain yksi sairaspäivä. Tapaturmapäivät kertyivät liukastumisista työmatkalla. Vaihtuvuus kasvoi vuoden 2004 aikana. Vaihtuvuuslukuja kasvattavat määräaikaiset virkasuhteet. Lähtövaihtuvuus nousi edellisen vuoden 6,1 prosentista 11,4 prosenttiin ja tulovaihtuvuus 12,1 prosentista 14,3 prosenttiin. Työkyvyttömyyseläkkeelle ei siirtynyt yhtään henkilöä. Vuonna 2003 koko budjettitalouden piirissä lähtövaihtuvuus kaikkineen oli 12,11 prosenttia ja tulovaihtuvuus 13,09 prosenttia.

14 14 Taulukko 4.3. Henkilöstön lähtövaihtuvuus vuosina Lähtö lkm % 1) lkm % lkm % 1) lkm % 1) lkm % 1) Vakinaiset 4 5,7 2 2,9 7 10,1 0 0,0 1 1,4 Määräaikaiset 4 5,7 4 5,8 1 1,4 4 6,1 7 10,0 Lähtövaihtuvuus yhteensä 8 11,4 6 8,7 8 11,6 4 6,1 8 11,4 1) Vertailu edellisen vuoden lopun henkilöstön kokonaismäärään ml. määräaikaiset. Taulukko 4.4. Henkilöstön tulovaihtuvuus Tulo lkm % 1) lkm % 1) lkm % 1) lkm % 1) lkm % 1) Vakinaiset 0,0 3 4,3 2 2,9 3 4,5 1 1,4 Määräaikaiset 6 8,6 3 4,3 2 2,9 5 7,6 9 12,9 Tulovaihtuvuus yhteensä 6 8,6 6 8,7 4 5,8 8 12, ,3 1) Vertailu edellisen vuoden lopun henkilöstön kokonaismäärään ml. määräaikaiset. Työilmapiirikysely suoritettiin maaliskuussa sähköpostikyselynä kahdeksatta kertaa. Kysely ehdittiin suorittaa ennen valtiovarainministeriön julkaisemaa uutta versiota, joten saadut tulokset ovat täysin vertailukelpoiset aiempien vuosien tulokseen. Taulukko 4.5. Työilmapiirimittaus Yhteenveto vuodet Vuosi Vastausprosentti 66,7 60,0 73,5 74,6 74,2 Työn sisältö 3,4 3,5 3,5 3,5 3,3 Johtaminen 2,8 3,0 3,0 3,1 2,9 Työyhteisön toimivuus 3,0 3,2 3,3 3,3 3,0 Kehittymisen tuki 3,0 3,0 3,2 3,3 3,0 Muut organisaatioon liittyvät asiat 3,4 3,4 3,6 3,6 3,4 Työtyytyväisyysindeksi 3,1 3,3 3,3 3,4 3,1 Työtyytyväisyyttä arvioidaan asteikolla = erittäin tyytymätön 2 = tyytymätön 3 = melko tyytyväinen 4 = tyytyväinen 5 = erittäin tyytyväinen Työilmapiirikyselyn vastausprosentti pysyi edelleen varsin korkeana eli 74,2 prosentissa, sen sijaan työtyytyväisyyttä kuvaava kokonaisindeksi laski vuoden 2000 tasolle. Asteikolla 1 5 kokonaisin-

15 15 deksi oli 3,1 kun se vuosina oli noussut 3,3 ja 3,4 pisteeseen. Tavoitteena on palauttaa kokonaisindeksi vähintään vuoden 2003 tasolle seuraavassa työilmapiirimittauksessa, joka suoritetaan syksyllä Tuloksia käsiteltiin lyhyesti palautetilaisuudessa. Tuloksiin palattiin tarkemmin työyhteisöpäivässä, joka järjestettiin kuluvan vuoden tammikuussa. Työyhteisöpäivä työstettiin työpsykologin ohjaamana palautetilaisuudessa esiin nousseita keskeisimpiä kehityskohteita konkreettisiksi toimenpide-ehdotuksiksi. Joitakin ehdotuksia on jo voitu toteuttaa, osa, kuten tehtävien ja organisaation uudelleen järjestelyprosessi, on käynnistetty. Vireillä olevan organisaatiomuutoksen avulla toisaalta varaudutaan hoitamaan Asuntorahastolle siirtyvät uudet tehtävät, toisaalta tavoitteena on jakaa voimavarat ja nykyiset tehtävät entistä tasapuolisemmin. Organisaatiomuutoksen on tarkoitus tulla voimaan alkaen. Asuntorahastossa uuteen palkkausjärjestelmään siirryttiin alkaen niin, että uuden palkkausjärjestelmän I-vaiheen mukaiset palkat maksettiin ensimmäistä kertaa lokakuun palkanmaksun yhteydessä. Kaikkien tehtävien vaativuustasot oli keväällä tarkistettu arviointiryhmässä ja esimiehet olivat arvioineet henkilökohtaisen suorituksen kehityskeskustelujen yhteydessä. Kehityskeskusteluja oli ennakkoon pyritty ohjaamaan järjestämällä sekä esimiehille että koko henkilökunnalle valmennustilaisuuksia. Palkkapäätösten liitteenä kaikille jaettiin yksityiskohtaiset tiedot sekä vaativuus- että suoritusarvioinneista. Alle kymmenen prosenttia palkkapäätöksen saaneista eli kuusi henkilöä halusi tehtävänsä uudelleen arviointia ja toimitti uuden tehtäväkuvauksen arviointiryhmän käsiteltäväksi. Kolmessa tapauksessa todettiin, että tehtävä oli oleellisesti muuttunut kevään arvioinnin jälkeen, joten vaativuustason korottaminen oli perusteltua. Suoritusarvioinneista tarkistamispyyntöjä ei tullut. Kehityskeskustelut olivat sujuneet hyvin, mutta jälkikäteen arvioiden näyttää, että yksiköiden välillä oli edelleen pienessä määrin selittämättömiä eroja arviointiasteikon soveltamisessa. Palkkausjärjestelmäuudistuksen tavoitteena on kannustavuus ja oikeudenmukaisuus, näiltä osin henkilöstön kokemusta palkkausjärjestelmän onnistumisesta testataan ensi syksyn työilmapiirimittauksessa. Vuonna 2003 käynnistynyttä osaamiskartoitusta jatkettiin. Osa yksiköistä on edennyt kartoituksessa jo varsin pitkälle. Yksiköt ovat tarkastelleet tehtäviään ja niiden vaatimaa osaamista ja asettaneet yksikkökohtaiset että henkilökohtaiset osaamistavoitteet ja tasot. Kaiken kaikkiaan osaamiskartoitus on osoittautunut ennakkoarvioita työläämmäksi, joten osa kartoitustyöstä, tulosten analysointi ja kehittämissuunnitelmat jäävät tehtäväksi vuonna 2005.

16 16 5. HENKILÖSTÖINVESTOINNIT Henkilöstöinvestoinnit henkilötyövuotta kohden nousivat vuoden 2003 tasolta yhteensä yhdeksän prosenttia. Työterveyspalveluihin, henkilöstökoulutukseen ja virkistyspalveluihin käytettiin yhteensä euroa henkilötyövuotta kohden. Näissä kustannuksissa ei ole mukana sairausajan ja koulutusajan palkkoja eikä terveydenhuollon kustannuksissa ole otettu huomioon virastolle jälkikäteen tulevia Kela-korvauksia. Taulukko 5.1. Henkilöstöinvestoinnit henkilötyövuotta kohden vuosina Työterveys- Henkilöstö- Henkilöstöpalvelujen koulutuksen virkistyksen Vuosi kustannukset Muutos kustannukset Muutos kustannukset Muutos Htv /htv 1) % /htv % /htv % ,07 38, ,95 18,1 70,62 159,4 68, ,16-23, ,73-22,2 78,25 10,8 67, ,47 11, ,14-9,9 90,39 15,5 65, ,02 3, ,93 0,2 88,82-1,7 66, ,63 5, ,44 10,4 118,49 33,4 66,43 Taulukko 5.2. Työterveyskustannukset kokonaisuudessaan vuosina Käytetyn työajan Muut Kustannukset Kustannukset/ Kustannukset/ Kustannukset/ Vuosi kustannukset kustannukset yhteensä Muutos Poissaolopäivä työvoimakust. toimintamenot 1) % % % ,5 154,23 4,7 3, ,3 224,30 2,8 2, ,1 207,19 3,5 2, ,3 168,85 4,1 3, ,2 188,95 3,4 2,5 Työterveyshuollon kustannukset, joissa on mukana myös sairausajan palkkakustannukset, pienenivät 11,2 prosentilla. Kokonaiskustannukset poissaolopäivää kohden nousivat 188,95 euroon, kun vuonna 2003 poissaolopäivä maksoi asuntorahastolle keskimäärin 168,85 euroa. Nousu johtuu lähinnä pitkien poissaolojen vähenemisellä. Lyhyet sairauspoissaolojaksot tulevat työnantajalle suhteessa edullisemmiksi, sillä Kela maksaa työnantajalle sairauspäivärahat yli 10 päivää kestäneistä sairauspoissaoloista. Nämä sairauspäivärahat on otettu huomioon palkkakustannuksissa. Myös poissaolijan palkkataso vaikuttaa kustannuksiin, mutta havaintojen vähäisestä lukumäärästä johtuen sairauskuluja ei ole haluttu luokitella tarkemmin, esimerkiksi henkilöstöryhmän mukaan. Kela-korvauksen piiriin kuuluviin työterveyspalveluihin käytettiin noin euroa, josta sairauden hoitoon kului noin euroa. Ennakoivaan terveydenhuoltoon ja työkyvyn ylläpitoon käytettiin yhteensä noin euroa, summassa on mukana myös varsinaisiin Kela-korvauksen piiriin kuulumattomia terveyspalveluja kuten influenssarokotukset ja tyky-ryhmät. Työterveysasema ohjasi henkilökuntaa sekä Kelan tukemaan yksilö- ja ryhmäkuntoutukseen että erilaisiin kuntoilu- ja tyky-ryhmiin. Edellisestä vuonna 2002 järjestetystä Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Asuntorahaston yhteisestä Aslak-kuntoutusryhmästä saatujen hyvien kokemusten

17 17 kannustamana alettiin Työterveysaseman ohjaamana koota uutta yhteistä ryhmää. Lähinnä toimistohenkilökunnalle tarkoitettu Aslak-ryhmä aloittaa keväällä Niskahierontoja jatkettiin edellisten vuosien tapaan, jokaisella oli mahdollisuus sekä kevät- että syyskaudella kolmeen viraston kustantamaan niska- hartiaseudun hierontaan. Lähes 70 prosenttia henkilökunnasta käyttikin mahdollisuutta hyväkseen. Omaehtoisen, vapaa-ajan liikunnan tukemiseen tarkoitettua 150 euron suuruista liikuntatiliä käytti edellisten vuosien tapaan noin puolet ARAn henkilökunnasta. Suhteessa eniten nousivat virkistyspalveluiden kustannukset, nousu oli 33 prosenttia. Pääosa virkistysmäärärahoista käytettiin yhteisiin urheilu- ja ulkoilupäiviin. Osa käytettiin yhteisten tilaisuuksien järjestämiseen ja kulttuuriharrastuksiin. Taulukko 5.3. Henkilöstökoulutuksen kustannukset kokonaisuudessaan vuosina Käytetyn työajan Muut Kustannukset Kustannukset/ Kustannukset/ Vuosi kustannukset kustannukset yhteensä työvoimakust. toimintamenot % % ,4 3, ,3 3, ,7 2, ,5 2, ,8 2,7 Henkilöstökoulutukseen käytettiin 4,4 päivää henkilötyövuotta kohden. Henkilöstökoulutukseen osallistui 86,1 prosenttia henkilökunnasta, osallistuminen kasaantui, miehistä koulutukseen osallistui 93 prosenttia ja naisista 82 prosenttia. Näiden koulutuspäiviin ei sisälly lyhyistä alle puolenpäivän tilaisuuksista, viikoittaisista kielitunneista ja itsenäisestä opiskelusta kertynyt aika. Koulutuskustannukset nousivat 12,8 prosentilla verrattuna edelliseen vuoteen. Koulutukseen ilman koulutusajan palkkoja käytettiin euroa henkilötyövuotta kohden, edellisenä vuonna euroa. Tilastoiduista koulutuspäivistä noin 55 prosenttia kului ammatinhallintaa syventävään koulutukseen, varsinkin uudet erityisosaamisalueet edellyttivät monipuolista paneutumista. Organisaation kehittämiseen ja esimieskoulutukseen käytettiin lähes 30 prosenttia koulutuspäivistä. Helsingissä Hallintojohtaja Maija Rajakylä Ylitarkastaja Ritva Louhelainen

18 18 YHTEENVETO VUODEN 2004 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖKSESTÄ Vuosi Muutokset % HENKILÖTYÖPANOKSET Henkilöstö lkm 72 2,9 Henkilötyövuodet lkm 66,4 0,4 Henkilöstön keski-ikä vuotta 50,2 1,4 Koulutustaso indeksi 5,7 0,0 Tehty työaika/kokonaistyöaika prosenttia 79,9 0,8 Palkkasumma ,4 Tehdyn työajan palkat ,9 Välilliset työvoimakustannukset ,5 Työvoimakustannukset yhteensä ,8 HENKILÖSTÖN TILA Työtyytyväisyysindeksi indeksi mitattu 3/2004 Työkykyindeksi indeksi mitattu - Sairauspoissaolot/henkilötyövuosi pv/htv 9,3-20,9 HENKILÖSTÖINVESTOINNIT Työterveyspalvelut /htv 751,63 5,7 Työkunto ja työtyytyväisyys /htv 118,49 33,4 Henkilöstökoulutus /htv 1 247,44 10,4 HENKILÖSTÖN TEHOKKUUS Tuottavuus lainapäätös/htv (alueproj.henkilökunta) kpl/htv 17,6-4,0 Taloudellisuus (lainapäätös /kpl) /kpl ,1 Henkilötyövuoden hinta (2004 hinnoin) ,4

VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2005

VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2005 VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2005 VALTION ASUNTORAHASTO 2 VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2005 SISÄLTÖ 1. Tiivistelmä 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 3. Työajan käyttö ja työvoimakustannukset

Lisätiedot

VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003

VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 VALTION ASUNTORAHASTO 2 VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 SISÄLTÖ 1. Tiivistelmä 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 3. Työajan käyttö ja työvoimakustannukset

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä2016 Tarkastelujoukko: 621011 VarastokirjastoViraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Virasto VirastotyyppiYksikköValtio HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT 1998-2005 1.NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET 2003 2004 2005 HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa 25 24 23 Henkilöstön lukumäärän %-muutos ed. vuoden lopusta

Lisätiedot

-15,0-3,9 0,3 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 17,9 771, ,2 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

-15,0-3,9 0,3 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 17,9 771, ,2 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä2017 Tarkastelujoukko: 621011 VarastokirjastoViraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Virasto VirastotyyppiYksikköValtio HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 72984 4,0 44,8 92,0 245,5 11937,0 72984 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,1-0,9-100,0-5,7-2,1 1,3 66,2-0,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 235 73676 4,0 40,0 77,0 240,0 12048,0 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -4,5-6,5-100,0-8,7-2,8 1,2 114,7-6,5

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Päivi Hakulinen SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstö... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... 7 Osaaminen ja

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... Pätevyys

Lisätiedot

Henkilötyövuodet

Henkilötyövuodet 1 TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 18.4.2006 Laatijat: Päivi Hakulinen ja Seppo Vaalavuo HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005 1. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 2005

Lisätiedot

Koulutusaste 2004. Koulutuspohja

Koulutusaste 2004. Koulutuspohja TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki..2 Laatinut: Päivi Hakulinen ja Seppo Vaalavuo HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 2 lopussa oli henkilöä

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS

TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki.3. HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 3. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 3 lopussa oli henkilöä (vuonna henkilöä). Henkilötyövuosia kertyi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite Näkökulma Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite 2012-2014 Toimenpiteet 2012 Tavoitetaso 2012 Toteutuma 31.12.2012

Lisätiedot

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Käyttäjäfoorumi klo13.00-13.30 Markku Kivioja, Valtiokonttori Henkilöstöjohtamisen tarpeet ja valmiudet Kiekun erilaiset roolit henkilöstötiedon

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 3 1.2 Henkilöstön määrä... 3 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 3 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

HALLINTOYKSIKKÖ HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2004

HALLINTOYKSIKKÖ HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2004 HALLINTOYKSIKKÖ HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 004 KÄSITELTY PÄÄJOHTAJAPALAVERISSA 1.6.005 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1. HENKILÖSTÖPANOKSET...3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET...3

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

ULKOASIAINHALLINNON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖSRAPORTTI

ULKOASIAINHALLINNON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖSRAPORTTI 7.10.2004 ULKOASIAINHALLINNON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖSRAPORTTI 2003 2 Sisällysluettelo: 1. Yleistä henkilöstötilinpäätöksestä valtiolla...3 2. Henkilöstötilinpäätöksestä ulkoasiainhallinnossa...3 3. Ulkoasianhallinnon

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä... 2 1.2.3

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2013... 3 2 Henkilöstövoimavarat... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 4 2.3 Palvelussuhteen pituus... 5 2.4 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN LIITTO HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2018

KESKI-POHJANMAAN LIITTO HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2018 KESKI-POHJANMAAN LIITTO HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2018 TIIVISTELMÄ Henkilöstövoimavarat Vuoden 2018 henkilöstöraportin tunnusluvut antavat liiton henkilöstövoimavarojen tilanteesta kokonaisnäkemyksen,

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 5 2 Keskeiset havainnot vuodesta 2014... 5 3 Henkilöstö... 9 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä... 9 3.1.1 Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 Yhtymävaltuusto 14.6.2018 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2012 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Lääkärit 137

Lisätiedot

2 (19) Sisältö. Tullin vuoden 2012 henkilöstökertomuksen kokosi: Pia Pesu Tullin hallintopalvelut, Lappeenranta puh. 040 332 5075 pia.pesu@tulli.

2 (19) Sisältö. Tullin vuoden 2012 henkilöstökertomuksen kokosi: Pia Pesu Tullin hallintopalvelut, Lappeenranta puh. 040 332 5075 pia.pesu@tulli. 2 (19) Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstön määrä... 3 2.2. Henkilöstön sukupuoli- ja ikärakenne... 4 2.3. Palvelussuhteen luonne... 6 2.4. Henkilöstön koulutusrakenne...

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Käsitelty johtoryhmässä 8.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET... 3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 5 2 Keskeiset havainnot vuodesta 2010... 5 3 Henkilöstö... 9 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä... 9 3.1.1 Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa...

Lisätiedot

Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa. Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio

Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa. Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio Työajan henkilöstökustannusten kaavamainen jako bruttotyöajan, tehdyn työajan ja tehokkaan

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 5 2 Keskeiset havainnot vuodesta 2013... 5 3 Henkilöstö... 9 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä... 9 3.1.1 Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TIIVISTELMÄ... 3 3. HENKILÖSTÖPANOKSET... 4 3.1. Henkilöstömäärä... 4 3.2. Henkilöstörakenne... 4 3.2.1.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Osaamisen ja sivistyksen asialla

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Osaamisen ja sivistyksen asialla HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Osaamisen ja sivistyksen asialla SISÄLTÖ Sivu JOHDANTO TIIVISTELMÄ.. 1 1 HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1 Henkilöstömäärä.. 2 1.2 Henkilöstörakenne 1.2.1 Henkilöstöryhmät.. 3 1.2.2 Sukupuolijakauma..

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET...3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET...3 1.3 SUKUPUOLIRAKENNE...5

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3 1(10) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2007

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2007 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto...4 2. Tehokas TUKES...4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES...7 Osaaminen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO SISÄLLYS JOHDANTO HENKILÖSTÖVOIMAVARAT Henkilöstön määrä ja rakenne Virkarakenne Kansainvälistyvä

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3 1(11) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3 1(11) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2013 1/19

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2013 1/19 Henkilöstötilinpäätös 2013 1/19 Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 1.1. Henkilöstön lukumäärä ja henkilötyövuodet... 3 1.2. Palvelussuhderakenne... 4 1.3. Sukupuolirakenne...

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2017 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2017 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3 1(11) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2017 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi SISÄLTÖ. 1 JOHDANTO. 2 TIIVISTELMÄ.. 3 1 HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1 Henkilöstömäärä.. 4 1.2 Henkilöstörakenne 1.2.1 Henkilöstöryhmät.. 5 1.2.2

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi SISÄLTÖ. 1 JOHDANTO. 2 TIIVISTELMÄ.. 3 1 HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1 Henkilöstömäärä.. 4 1.2 Henkilöstörakenne 1.2.1 Henkilöstöryhmät.. 5 1.2.2

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2015... 3 2 Henkilöstövoimavarat... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön vaihtuvuus... 4 2.3 Henkilöstön ikä... 4 2.4 Palvelussuhteen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 5 2 Keskeiset havainnot vuodesta 2012... 5 3 Henkilöstö... 9 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä... 9 3.1.1 Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa...

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 22 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.2003 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-325-0 Painettuna ISSN 1455-7231

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2016... 3 2 Henkilöstövoimavarat... 4 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 4 2.2 Henkilöstön vaihtuvuus... 4 2.3 Henkilöstön ikä... 4 2.4 Palvelussuhteen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Sisällys 1 Toimintavuosi Henkilöstövoimavarat Henkilöstön määrä ja rakenne Henkilöstön vaihtuvuus

Sisällys 1 Toimintavuosi Henkilöstövoimavarat Henkilöstön määrä ja rakenne Henkilöstön vaihtuvuus Henkilöstöraportti 2017 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2017... 3 2 Henkilöstövoimavarat... 4 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 4 2.2 Henkilöstön vaihtuvuus... 4 2.3 Henkilöstön ikä... 4 2.4 Palvelussuhteen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2016 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2016 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3 1(11) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3 1(10) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21 Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21 Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 1.1. Henkilöstön lukumäärä ja henkilötyövuodet... 3 1.2. Palvelussuhderakenne... 4 1.3. Sukupuolirakenne...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Vastuuhenkilö Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä

Lisätiedot

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 1 Sisällysluettelo 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 4 Vakituiset ja määräaikaiset 31.12....

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Valtion henkilöstökertomus Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Juho-Pekka Jortama. Valtio työnantajana

Valtion henkilöstökertomus Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Juho-Pekka Jortama. Valtio työnantajana Valtion henkilöstökertomus 2014 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Juho-Pekka Jortama Valtio työnantajana Sisältö Johdanto... 3 1 Henkilöstö... 3 1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.2 Sukupuolirakenne...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2006

Henkilöstökertomus 2006 Konsernipalvelut Sisällysluettelo ALUKSI 3 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 4 1.1 Henkilötyövuodet 4 1.2 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 6 1.3 Virka- ja työsuhteinen henkilöstö 7 1.4 Ikärakenne 8

Lisätiedot

ÄT-[TÄRJN. KAUPUNGiN. 1-{ENKJLÖSTÖRAPOR i II

ÄT-[TÄRJN. KAUPUNGiN. 1-{ENKJLÖSTÖRAPOR i II ÄT-[TÄRJN KAUPUNGiN 1-{ENKJLÖSTÖRAPOR i II 2017 Kenkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 5 2 Keskeiset havainnot vuodesta 2011... 5 3 Henkilöstö... 9 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä... 9 3.1.1 Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa...

Lisätiedot

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2010 35 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2009 Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste peruspiireittäin Helsingissä 2009. Nuorten

Lisätiedot

Tahtin käyttö ja hyödyntäminen GTK:ssa Tahti-käyttäjäpäivä

Tahtin käyttö ja hyödyntäminen GTK:ssa Tahti-käyttäjäpäivä Tahtin käyttö ja hyödyntäminen GTK:ssa Tahti-käyttäjäpäivä Erikoissuunnittelija Ville Handolin 1 Geologian tutkimuskeskus GTK on kansainvälisesti suuntautunut valtion sektoritutkimuslaitos ja osa työ-

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008. Osaamisen ja sivistyksen asialla

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008. Osaamisen ja sivistyksen asialla HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Osaamisen ja sivistyksen asialla SISÄLTÖ Sivu JOHDANTO TIIVISTELMÄ.. 1 1 HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1 Henkilöstömäärä.. 2 1.2 Henkilöstörakenne 1.2.1 Henkilöstöryhmät.. 3 1.2.2 Sukupuolijakauma..

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja

Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja Sivu 1 (10) Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja Taulukkoluettelo Taulukko 1. Virkojen lukumäärä 31.12 vuosina 2003-... 2 Taulukko 2. Henkilöstön lukumäärät virastoryhmittäin vuosina 2003-...

Lisätiedot

Valtion henkilöstötilinpäätös 2011

Valtion henkilöstötilinpäätös 2011 Valtion henkilöstötilinpäätös 2011 Toukokuu 2012 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 0295 16001 (vaihde) Internet: www.vm.fi Taitto: Pirkko Ala-Marttila /VM-julkaisutiimi

Lisätiedot

Kouluttautuminen ja työurat. Akavalaisten näkemyksiä - KANTAR TNS:n selvitys 2018

Kouluttautuminen ja työurat. Akavalaisten näkemyksiä - KANTAR TNS:n selvitys 2018 Kouluttautuminen ja työurat Akavalaisten näkemyksiä - KANTAR TNS:n selvitys 1 Aineiston piirteet Akava selvitti akavalaisten näkemyksiä työuralla kouluttautumisesta ja tulevaisuuden työurista toukokuussa

Lisätiedot

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET... 3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET... 3 1.3 SUKUPUOLIRAKENNE...

Lisätiedot

Dnro 57/8.4.2/

Dnro 57/8.4.2/ Henkilöstötilinpäätös 2008 1 1. KATSAUS VUOTEEN 2008...2 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET...3 3. VAKITUINEN JA MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖSTÖ...6 4. HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE...8 5. HENKILÖSTÖN KOULUTUSRAKENNE...10

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 26 31 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.25 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Paul Williams Verkkojulkaisu ISSN 1458-577 ISBN

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 30 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.2004 Helsingin kaupunki, kaupunkimittausosasto 030/2004 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2018

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2018 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2018 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Henkilöstöraportti. Tilastotiedot

Henkilöstöraportti. Tilastotiedot Henkilöstöraportti 8. 10. 2018 Tilastotiedot 2017 www.hel.fi Henkilöstöraportin tilasto-osio 2 Sisällys 3 Lukijalle 4 Henkilöstötilastot 4 Henkilöstö yhteensä toimialoittain 5 Kuukausipalkkainen henkilöstö

Lisätiedot

Suomen ympärist keskuksen henkilöstötilinpäätös vuodelta 1999

Suomen ympärist keskuksen henkilöstötilinpäätös vuodelta 1999 Suomen ympäristökeskuksen moniste 191 Timo Huikko ja Outi Nyberg Suomen ympärist keskuksen henkilöstötilinpäätös vuodelta 1999.. S......... i,.............. 191 Timo Huikko ja Outi Nyberg Suomen ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2010. Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointia

Henkilöstötilinpäätös 2010. Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointia Henkilöstötilinpäätös 2010 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointia MAANMITTAUSLAITOS 2011 MAANMITTAUSLAITOS Henkilöstötilinpäätös 2010 1 (16) SISÄLTÖ 1 Johdanto... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Johtaminen on laadukasta ja henkilöstömme on osaavaa, yhteistyökykyistä ja voi hyvin Ammattitaitoinen ja esimerkillinen johtaminen sekä tehokas johtamisjärjestelmä Hyvinvoivan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2 Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1 1416/01.00.02/2012 77 Henkilöstökertomus vuodelta 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Kunnas Jere, puh. (09) 816 22508 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2017

SUOMEN AKATEMIAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2017 SUOMEN AKATEMIAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2017 Sisällys Johdanto...2 1. Henkilöstön määrä ja rakenne...3 1.1. Henkilöstön lukumäärä ja henkilötyövuodet...3 1.2. Palvelussuhderakenne...4 1.3. Sukupuolirakenne...6

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 4 3. Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2016

SUOMEN AKATEMIAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2016 SUOMEN AKATEMIAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2016 Sisällys Johdanto...2 1. Henkilöstön määrä ja rakenne...3 1.1. Henkilöstön lukumäärä ja henkilötyövuodet...3 1.2. Palvelussuhderakenne...4 1.3. Sukupuolirakenne...5

Lisätiedot