E/362/111/ Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "E/362/111/2009 2.7.2009. Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2008"

Transkriptio

1 E/362/111/ Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2008

2 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Saatteeksi Vuoden 2008 lopussa GTK teki päätöksen organisaatiomuutoksista, jotka koskivat lähinnä esikunnan rakennetta. Muutokset astuivat voimaan lukien. Lähtökohtana muutoksille oli laitoksen roolin uudelleen arviointi sekä uusi ohjelma- ja vaikuttavuusalueisiin pohjautuva jaottelu. Tavoitteena oli myös virtaviivaistaa prosesseja sekä tehostaa laitoksen toiminnan ohjausta. Samassa yhteydessä kansainvälinen projektivienti -yksikkö lakkautettiin lukien. Tuottavuusohjelman GTK:lle asettamia htv-vähennysvelvoitteita toteutettiin hyödyntämällä luonnollista poistumaa ja tekemällä sisäisiä tehtäväjärjestelyjä. Vuonna 2008 valmistauduttiin siirtämään osa henkilöstöhallinnon tehtävistä Valtiokonttorin palvelukeskuksen (VKPK) Mikkelin toimipisteen hoidettavaksi lukien. Taloushallinnon tehtäviä siirretään Sisäasiainministeriön palvelukeskuksen hoidettavaksi vuoden 2009 aikana. Muutoksen läpiviemistä helpotettiin järjestämällä muutosvalmennusta muutoksen kohteena olevalle henkilöstölle sekä heidän esimiehilleen. Yksiköille tiedotettiin muutoksesta intranetin kautta. Yksiköiden johdolle ja esimiehille järjestettiin lisäksi infotilaisuuksia paikan päällä. Palvelukeskusmalliin siirtymisestä annettiin henkilöstöhallintoon kriittistäkin palautetta. Osa esimiehistä oli huolissaan hallinnollisten tehtäviensä lisääntymisestä muutoksen myötä. Hankkeen yhteydessä määriteltiin henkilöstöhallinnon prosessit ja havaittiin, etteivät ne kaikilta osin ole yhtenäisiä. Uuteen työskentelytapaan siirtymisen selkeänä etuna onkin prosessien yhtenäistyminen. Hallinnollisten prosessien kehittämiseen mm. sähköistämisen avulla tulee edelleen kiinnittää huomiota. Yhtenäistäminen oli keskeinen tavoite myös työterveyshuollon kehittämisessä. Työterveyshuollon puitesuunnitelma uudistettiin koskemaan kaikkia yksiköitä ja samalla luovuttiin erillisistä yksiköiden suunnitelmista. Tavoite- ja kehityskeskustelukäytäntöihin ei tehty suuria muutoksia. Sen sijaan niistä saatavaa palautetta tullaan hyödyntämään aiempaa kattavammin. Yksiköitä pyydettiin laatimaan yhteenveto käydyistä keskusteluista. Yhteenvetoja hyödynnetään mm. koulutussuunnittelussa. Tasa-arvonäkökulma on otettu toiminnassa huomioon ja naisten osuus esimiestehtävissä olikin noussut. GTK on esittänyt useita toimenpiteitä tasa-arvon edistämiseksi. Esimiesten kouluttamista on jatkettu. Jo toinen GTK:lle räätälöity JET-koulutus käynnistyi ja syväjohtamisvalmennus laajennettiin toimialapäällikkötasolle. Huippuosaamisen kehittämistä varten myönnettiin euron erillisrahoitus jo toisena vuotena peräkkäin ( ). Henkilöstökertomuksen tietolähteinä on käytetty Personec F-, Personec HR- sekä Fakta-järjestelmiä. Seuraavan vuoden henkilöstökertomukseen on ensimmäistä kertaa mahdollista saada yksikkö-, vastuualue-, ja henkilöstöryhmätason tietoja TAHTI-järjestelmästä ja sen käyttöön tietolähteenä tultaneen siirtymään. Henkilöstökertomuksen laatimiseen ovat osallistuneet hallintoassistentti Sirkka Almgrén, henkilöstöpäällikkö Joanna Brady-Bister, erikoissuunnittelija Ville Handolin, erikoissuunnittelija Matti Hanninen, palvelupäällikkö Kirsi Holmberg, HR-asiantuntija Pirjo Mulari, suunnittelija Minna Paananen sekä hallintoassistentti Arja Taira. Organisaatioyksiköistä käytetyt lyhenteet: ESY Etelä-Suomen yksikkö, LSY Länsi-Suomen yksikkö, ISY Itä-Suomen yksikkö, PSY Pohjois-Suomen yksikkö, KVPV Kansainvälinen projektivienti, KP Konsernipalvelut ( alkaen), HP Hallintopalvelut ( saakka), TP Tekniset palvelut (osa geopalvelut yksikköä vuoden 2006 loppuun ja osa konsernipalvelut-yksikköä vuoden 2007 alusta alkaen), KL Kemian laboratorio (ajan ), GP Geopalvelut ( saakka)

3 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Sisällysluettelo Saatteeksi 1 HENKILÖSTÖ Henkilötyövuodet Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö Virka- ja työsuhteinen henkilöstö Ikärakenne Tehtävä- ja sukupuolijakauma 7 2 REKRYTOINTI Vaihtuvuus Rekrytoinnit 11 3 TYÖVOIMAKUSTANNUKSET JA TYÖAJAN KÄYTTÖ 13 4 PALKITSEMINEN 16 5 TYÖHYVINVOINTI Sairauspoissaolot Työtapaturmapoissaolot Työhyvinvoinnin kehittäminen ja työterveyshuolto 20 6 OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Koulutusrakenne Osaamisen kehittäminen 24 7 YHTEENVETO TUNNUSLUVUISTA 25

4 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 1 HENKILÖSTÖ TEM:n hallinnonalan tuottavuusohjelmassa on GTK:lle asetettu 140 henkilötyövuoden vähennystavoite vuoteen 2011 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi on otettu käyttöön useita keinoja, kuten tehtäväjärjestelyt, hallinnon palvelujen sähköistäminen ja siirtyminen palvelukeskuksen asiakkaaksi sekä laboratoriopalvelujen yhtiöittäminen. 1.1 Henkilötyövuodet GTK:n toimintamenomäärärahalla palkatun henkilöstön henkilötyövuosikertymä vuonna 2008 oli 681,8 henkilötyövuotta. TEM:n kanssa sovittu henkilötyövuositavoite oli 699 htv:ta, joten GTK:n htv-kertymä jäi 17,2 htv:ta tavoitetta pienemmäksi. Ulkopuolisella rahoituksella katettiin 9,6 henkilötyövuotta, mikä oli samaa luokkaa kuin vuonna GTK:n kokonaishenkilötyövuosikertymä oli 691,4 htv:ta. Htv-kertymä pieneni 81,5 htv:lla verrattuna edelliseen vuoteen. Vähennys johtui suurimmaksi osaksi GTK:n kemian analyysipalvelujen yhtiöittämisestä lukien. GTK:n tuottavuusohjelman (KTM:n päätös ) mukainen tavoite toimintamenoin palkattujen osalta on 654 henkilötyövuotta vuonna Vuosille kohdistuu 27,8 htv:n vähentämistarve laskettuna vuoden 2008 toteutuneesta henkilötyövuosimäärästä. Alueyksiköiden yhteenlaskettu htv-määrä on 488,3 eli 70,7 prosenttia GTK:n kokonaishenkilötyövuosikertymästä. Geologisen kartoituksen ja tiedonhallinnan henkilötyövuosimäärät ovat kasvaneet tarkasteluajan-jakson aikana, muiden tulosalueiden htv-määrät ovat vähentyneet. Kemian analyysi-palvelujen yhtiöittäminen on vaikuttanut luonnonvarojen etsinnän ja arvioinnin sekä tukipalvelujen htv-määrien selvään supistumiseen vuonna Vuoden 2009 alusta lukien GTK on luopunut seurannasta tulosalueittain ja tilalle tulee seuranta ohjelmittain ja vaikuttavuusalueittain. Taulukko 1. Henkilötyövuodet rahoituslähteittäin ajalla Muutos v:sta 2007 Muutos v:sta 2004 Htv htv htv htv htv htv % htv % Maksullinen toiminta 107,8 97,1 106,3 97,6 61,3-36,3-37,2 % -46,5-43,1 % Muu toiminta 696,9 697,3 674,2 665,8 620,5-45,3-6,8 % -76,4-11,0 % Toimintamenot yhteensä 804,7 794,4 780,5 763,4 681,8-81,6-10,7 % -122,9-15,3 % Työllisyysvarat 14,0 8,9 9,7 8,1 8,6 0,5 6,2 % -5,4-38,3 % Muu ulkopuolinen rahoitus 17,0 14,5 5,7 1,4 1,0-0,4-31,9 % -16,0-94,4 % Ulkopuolinen rahoitus yhteensä 31,0 23,4 15,4 9,5 9,6 0,1 1,3 % -21,4-69,0 % Kaikki yhteensä 835,7 817,8 795,9 772,9 691,4-81,5-10,5 % -144,3-17,3 %

5 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 2 Taulukko 2. Henkilötyövuodet yksiköittäin vuosina 2007 ja 2008 Yksikkö Muutos Muutos % ESY 232,8 232,6-0,2-0,1 % LSY 24,9 26,2 1,3 5,2 % ISY 148,2 145,7-2,5-1,7 % PSY 81,7 83,8 2,1 2,6 % Kemian laboratorio 71, ,2-100,0 % KVPV 4,0 3,7-0,3-7,5 % KP 194,1 184,6-9,5-4,9 % Johto 16,0 14,8-1,2-7,5 % GTK yhteensä 772,9 691,4-81,5-10,5 % Geologinen kartoitus Luonnonvarojen etsintä ja arviointi Tutkimus ja kehittäminen Tiedonhallinta Tukipalvelut Kuva 1. Henkilötyövuodet tulosalueittain vuonna

6 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö Vuoden 2008 lopun tilanteen mukaan GTK:ssa työskenteli yhteensä 713 henkilöä. Henkilöstön määrä on säilynyt ennallaan verrattuna vuoteen GTK:ssa määräaikaista henkilöstöä oli vuoden 2008 lopussa 7,7 prosenttia (55 henkilöä). Vuonna 2008 määräaikaisen henkilöstön osuus väheni 4 henkilöllä edelliseen vuoteen verrattuna. Määräaikainen henkilöstö jakaantui yksiköittäin seuraavasti: ESY:ssä 20 henkilöä, ISY:ssä 22 henkilöä, LSY:ssä viisi henkilöä, PSY:ssä kolme henkilöä, KP:ssa viisi henkilöä. Määräaikaisuuksien perusteita seurataan rekrytoivien yksiköiden lisäksi henkilöstöhallinnossa ja ylimmässä johdossa. Kokonaiskestoltaan yli vuoden määräaikaisuuksista on tehtävä rekrytointisuunnitelma, joka lähetetään yksikön käsittelyn jälkeen henkilöstöpäällikölle ja hallintojohtajalle lausunnolle. Päätöksen tekee pääjohtaja. Taulukko 2. Henkilöstön määrä yksiköittäin (vakituiset ja määräaikaiset) Yksikkö Naisia % Miehiä % Yhteensä % ESY 88 35, , ,0 ISY 40 25, , ,0 LSY 9 33, , ,0 PSY 20 25, , ,0 KP 54 28, , ,0 KVPV 1 33,3 2 66, ,0 Johto (ml esikunta) 6 42,9 8 57, ,0 Yhteensä , , ,0 1.3 Virka- ja työsuhteinen henkilöstö GTK:n henkilöstöstä virkasuhteisia on 13,3 prosenttia ja työsuhteisia 86,7 prosenttia. Muutoksena vuoteen 2007 on virkasuhteisten määrä laskenut 13 henkilöllä ja työsuhteisten määrä lisääntynyt 13 henkilöllä. Työsuhteisten henkilöstö osuus on lisääntynyt 2,1 prosentilla edellisvuoteen. Yleisimmät nimikkeet vuonna 2008 olivat geologi (138 kpl), tutkimusavustaja (102), tutkimustyöntekijä (66 kpl), erikoistutkija (54 kpl), geofyysikko (41 kpl), tutkija (33 kpl), tutkimusassistentti (33 kpl), atk-suunnittelija (31 kpl), toimistosihteeri (16 kpl), työnjohtaja (15 kpl) Nimikekäytäntöjä on pyritty yhtenäistämään ja yhtenä toimenpiteenä uudistettiin ohjetta käyntikorteissa käytettävistä nimikkeistä.

7 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 4 Taulukko 3. Virka- ja työsuhteisen henkilöstön lukumäärä vuosien lopussa. Vuosi Virkasuhteiset Muutos % Työsuhteiset Muutos % Yhteensä edell. vuoteen %- lkm %-osuus lkm osuus edell.vuoteen lkm % Muutos % edell. vuot , , , , , , , , , , , , , , Ikärakenne GTK:ssa 45 vuotta täyttäneiden ja tätä vanhempien osuus oli vuoden 2008 lopussa 76,2 % (543 henk.) henkilöstöstä ja 55 vuotta täyttäneiden ja tätä vanhempien osuus oli 42,8 % (305 henk). Alle 35-vuotiaiden osuus oli 10,4 % (74 henk.). GTK:n henkilöstön keski-ikä vuonna 2008 oli 50,5 vuotta. GTK:n naispuolisen henkilöstön keski-ikä oli vuoden 2008 lopussa 3,1 vuotta alempi kuin miesten keski-ikä. Miesten keski-ikä nousi 0,2 vuotta ja naisten keski-ikä laski 0,4 vuotta. Viimeisen viiden vuoden tarkastelujakson aikana on GTK:n henkilöstön keski-ikä noussut 2,3 vuodella. Vuosina GTK:n henkilöstöstä siirtyy eläkkeelle arviolta 333 henkilöä, joka on 46,7 % nykytasosta. Arvio on tehty 63 vuoden eläkeiällä. Seuraavien viiden vuoden ( ) aikana eläkkeelle on siirtymässä noin 185 henkilöä, joka on 25,9 % nykytasosta. Osa-aikaeläkkeellä oli yhteensä 24 henkilöä (ESY 13, ISY 4, KP 7 henkilöä). Osaaikaeläkeläisten määrä kasvoi edelliseen vuoteen nähden yhdellä henkilöllä. Osa-aikatyöhön ja osa-aikaeläkkeelle siirtymiseen liittyvät käytännöt päivitettiin palvelussuhdeohjeeseen. Hakemusten yhteydessä on pyydetty selvitystä siitä mitä tehtäväjärjestelyitä osaaikatyöhön siirtyminen edellyttää. Tarvittaessa laaditaan osa-aikatyöhön siirtyvälle henkilölle uusi toimenkuva. Osaamisen siirtämistä on edesautettu mm. rekrytoimalla joitakin seuraajia taloon jo ennen eläkkeelle siirtymistä. Tehtävien avauduttua rekrytointitarve harkitaan tarkkaan sekä yksikössä että johdossa.

8 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 5 Taulukko 4. Henkilöstön määrä iän mukaan jaoteltuna vuosina Ikä Henkilöä %-jakauma ikäluokittain vuotta ,1 0,0 0,0 0,1 0, ,4 0,5 0,9 0,6 0, ,0 3,5 3,1 2,8 4, ,9 6,4 7,5 5,8 5, ,1 6,9 5,9 5,6 6, ,4 11,5 10,5 7,9 7, ,9 16,3 15,4 14,0 11, ,4 23,3 22,3 23,3 21, ,7 22,3 22,8 23,0 22, ,8 9,3 11,0 16,1 19, ,2 0,0 0,6 0,8 1,3 Yhteensä ,0 100,0 100,0 100,0 100, Kuva 2. Henkilöstön määrä iän mukaan jaoteltuna vuonna

9 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 6 52,0 51,0 50,0 49,0 48,0 47, ,0 45,0 44,0 Naiset Miehet Kaikki Kuva 3. Henkilöstön keski-ikä vuosina Henkilö Vuosi Kuva 4. Eläkeiän (63 vuotta) saavuttavien henkilöiden lukumäärä seuraavan kymmenen vuoden aikana ( tilanne)

10 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tehtävä- ja sukupuolijakauma GTK:n henkilöstöstä 30,6 % on naisia ja 69,4 % miehiä. GTK:n suurin henkilöstöryhmä on tutkijat, joita on 37,3 prosenttia henkilöstöstä. Lisäksi tutkimusta avustavissa tehtävissä on 19,8 prosenttia henkilöstöstä. Johto- ja esimiestason tehtävät on määritelty organisaation mukaisesti niin, että johtotehtäviin kuuluvat tutkimuskeskuksen ylin johto ja yksiköiden johtajat, esimiestasoon lasketaan kuuluvaksi vastuualue- ja toimialapäälliköt. Vuonna 2008 GTK:n henkilöstöstä 1,8 % toimi johtotehtävissä ja esimiestason tehtävissä 2,7 %. GTK:n miehistä 5,5 % kuului johto- ja esimiestasoon ja naisista 2,3 %. Naisten osuus GTK:n johto- ja esimiestehtävissä kasvoi vuoteen 2007 verrattuna 3,5 prosenttiyksiköllä. Vaikka kehitystä oikeaan suuntaan on jo tapahtunut, haluaa GTK jatkossakin edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa. GTK onkin esittänyt seuraavia toimenpiteitä tasa-arvon edistämiseksi: Naisten urakehitystä kuvaavaa henkilöstöraportointia kehitetään edelleen. Naisia kannustetaan hakeutumaan esimies- ja johtamiskoulutukseen. Esimieskoulutusten sisällössä huomioidaan mahdollisuuksien mukaan naisten johtamiskykyyn liittyviä erityispiirteitä. GTK pyrkii saamaan tasapuolisesti miehiä ja naisia ulkomaan projektitoimintaan, hankkeiden johtotehtäviin sekä muihin vastuullisiin asiantuntijatehtäviin toiminnan painopistealueilla. GTK tuo sekä ulkoisessa että sisäisessä viestinnässään esille asiantuntija- tai johtotehtävissä toimivia naisia mm. merkittävistä tutkimustuloksista kerrottaessa. Taulukko 5. Henkilöstön lukumäärä yksiköittäin sukupuolen mukaan vuonna Yksikkö Naisia % Miehiä % Yhteensä % ESY 88 35, , ,0 ISY 40 25, , ,0 LSY 9 33, , ,0 PSY 20 25, , ,0 KP 54 28, , ,0 KVPV 1 33,3 2 66, ,0 Johto (ml esikunta) 6 42,9 8 57, ,0 Yhteensä , , ,0

11 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 8 Taulukko 6. Henkilöstön määrä henkilöstöryhmittäin Henkilöstöryhmä Naiset Miehet Yhteensä % Tutkijat ,3 Tutkimusta avustava henkilöstö ,8 Kenttähenkilöstö ,8 Laboratoriotehtävät ,1 Toimistotehtävät ,8 Asiantuntijat ,2 Tekniset tehtävät ,8 Esimiehet (vastuualue- ja toimialapäälliköt) ,7 Tietotekniikkatehtävät ,8 Johto (ylin johto, yksiköiden johtajat) ,8 Harjoittelijat ,0 Yhteensä , Naiset Miehet 50 0 Tutkijat Tutkimusta avustava henkilöstö Kenttähenkilöstö Laboratoriotehtävät Toimistotehtävät Asiantuntijat Tekniset tehtävät Esimiehet (vastuualue- ja toimialapäälliköt) Tietotekniikkatehtävät Johto (ylin johto, yksiköiden johtajat) Harjoittelijat Kuva 5. Henkilöstön määrä henkilöryhmittäin

12 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 9 Naisten osuus johto- ja esimiestason tehtävistä vuonna ,6 % 84,4 % Kuva 6. Naisten osuus johto- ja esimiestason tehtävistä vuonna 2008

13 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 10 2 REKRYTOINTI 2.1 Vaihtuvuus Taulukossa 8 esitetty kokonaispoistuma oli 3,4 % edellisen vuoden lopun henkilöstötilanteesta (713 henkilöä vuonna 2007). Lähtövaihtuvuusprosentti, joka ilmaisee toisen työnantajan palvelukseen siirtyneiden henkilöiden prosenttiosuuden, oli 1,4 % vuonna Lähtövaihtuvuusprosentti oli 1,2 vuonna Palvelussuhteet ovat GTK:ssa pitkiä. GTK:ssa alle kolme vuotta työskennelleitä oli 81 henkilöä (11,4 % henkilöstöstä), yli 10 vuotta työskennelleitä oli 493 henkilöä (69,1 henkilöstöstä) ja yli 20 vuotta työskennelleitä oli 389 henkilöä (54,6 % henkilöstöstä). Taulukko 7. Lähtövaihtuvuus ja muu poistuma vuonna 2008 Poistuman syy Henkilöä % edellisen 2008 vuoden lopun henkilöstöstä Eläkepoistuma yhteensä 13 1,8 Vanhuuseläke 11 1,5 Työkyvyttömyyseläke 0 0,0 Yksilöllinen varhaiseläke 2 0,3 Muu syy 1 0,1 Luonnollinen poistuma yhteensä 14 2,0 Uusi työnantaja 10 1,4 Poistuma yhteensä 24 3,4

14 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 11 yli 25 vuotta vuotta Palvelusaika (vuotta vuotta vuotta 6-10 vuotta 3-5 vuotta Miehet Naiset 1-2 vuotta alle 1 vuosi Henkilöä Kuva 7. Henkilöstön palvelusaika sukupuolen mukaan 2.2 Rekrytoinnit Rekrytoinneissa lisättiin valtionhallinnon Heli-rekrytointijärjestelmän käyttöä, joka tehosti huomattavasti hakemusten käsittelyä. Rekrytointiprosessia muutettiin siten, että tulossopimukseen kirjattiin ns. strategiset rekrytoinnit, joiden osalta prosessi on kevyempi. GTK:n ulkoisten rekrytointisivujen sisältöä kehitettiin, mutta sivujen julkaisu siirtyi vuoden 2009 puolelle. Työnantajakuvaa selvitettiin mm. toteuttamalla verkossa lähtöhaastattelukysely kesäharjoittelijoille. Palaute oli pääosin positiivista. Kyselyyn vastanneet harjoittelijat olivat erityisen tyytyväisiä ilmapiiriin sekä yhteistyöhön esimiesten ja työtovereiden kanssa. Kriittisempiä oltiin arvioissa työn monipuolisuudesta sekä vaikutusmahdollisuuksista omaan työhön. Näistäkin osa-alueista ⅔ vastaajista antoi parhaan tai toiseksi parhaan arvosanan (4 tai 5). Vuonna 2008 ei käynnistetty yhtään kansainvälistä hakuprosessia kun niitä vuonna 2007 käynnistettiin kolme. Vakituiseen palvelussuhteeseen rekrytoitiin 35 henkilöä (19 vuonna 2007). Hakijoita oli yhteensä 573, joista 69 % (71 % vuonna 2007) oli vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita. Hakijoiden määrä avointa tehtävää kohden oli keskimäärin 16 (22 vuonna 2007). Tältä osin jäätiin tavoitteesta, joka oli >34.

15 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 12 Taulukko 8. Vuoden 2008 rekrytointiprosessit (vakituisiin tehtäviin) yksiköittäin, hakijoiden koulutustason mukaan Yksikkö tohtori Hakijoiden koulutus ylempi korkeakoulututkinto Rekrytointiprosessit lisensiaatti alempi korkeakoulututkinto muu Hakijoita yhteensä Hakemus/ tehtävä ESY ISY LSY PSY KP Yhteensä Vuonna Taulukko 9. Vuoden 2008 määräaikaisten rekrytoinnit yksiköittäin Yksikkö Oma rahoitus K a u s i a p u l a i s e t Ulkopuolinen rahoitus Muut määräaikaiset Määräaikaiset yhteensä ESY ISY LSY PSY KP KVPV Johto Yhteensä

16 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 13 3 TYÖVOIMAKUSTANNUKSET JA TYÖAJAN KÄYTTÖ GTK:n henkilöstön tehty vuosityöaika oli 77,5 % vuoden 2008 säännöllisestä vuosityöajasta. Kouluttautumiseen henkilöstö käytti 12,7 henkilötyövuotta, mikä on hieman enemmän kuin vuonna Kouluttautumisen osuus säännöllisestä vuosityöajasta oli 1,8 % (1,6 % vuonna 2007). Vuosilomiin käytettiin 101 henkilötyövuotta, mikä vastaa 14,6 % säännöllisestä vuosityöajasta. Sairauksiin ja tapaturmiin käytettiin yhteensä 33,4 henkilötyövuotta, 4,9 % säännöllisestä vuosityöajasta. Vertailtaessa henkilötyövuosien määriä aikaisempiin vuosiin on otettava huomioon kemian analyysipalvelujen yhtiöittäminen Kemian laboratorion osuus vuoden 2007 henkilötyövuosikertymästä oli 70 htv. Työvoimakustannukset olivat vuonna 2008 yhteensä 32,9 milj. euroa. Tehdyn työajan palkat olivat 19,1 milj. euroa, 74,1 % palkkasummasta. Henkilöstösivukulut (työnantajamaksut) olivat 6,0 milj. euroa Vuonna 2008 palkkausmenot vähenivät edellisiin vuosiin verrattuna kemian analyysipalvelujen yhtiöittämisen johdosta. Vuoden 2007 palkkauksiin sisältyy kemian laboratorion palkkausmenoja 3,1 milj. euroa. Vuoden 2008 palkkausmenoja kasvattivat ja voimaan tulleet korotukset. Lomarahamäärä oli 1,4 miljoonaa euroa vuonna 2008, josta vapaaksi vaihdettiin 19 %. Vuonna 2007 vapaaksi vaihdettiin 16 %. Taulukko 10. Työajan käyttö vuonna 2008 Työpäivät Htv Työpäivät/ Tuntia/ % Htv Htv vuonna 2008 htv htv vuonna vuonna Työajan käyttö Tehty vuosityöaika ,6 196, ,5 624,7 602,5 Koulutus (kouluttautuminen) ,7 4,7 34 1,8 14,3 12,5 Vuosiloma ,0 37, ,6 116,8 116,8 Lapsen syntymä ja hoito 99 0,4 0,1 1 0,1 1,3 1,1 Sairaus ,9 12,1 89 4,8 31,4 32,5 Tapaturmat 138 0,5 0,2 1 0,1 0,6 2,2 Muut palkalliset vapaat ,2 2,3 17 0,9 4,2 3,1 Ammattiyhdistys- ja yhteistoiminta 436 1,7 0,6 5 0,2 2,1 1,6 Virkistystoiminta 110 0,4 0,2 1 0,1 0,5 0,6 Ei tehty vuosityöaika yhteensä ,1 52, ,7 156,9 157,9 Säännöllinen vuosityöaika ,4 254, ,0 795,9 772,9 Tehdyt ylityöt ,2 3,7 28 1,5 4,8 4,4 Tehty kokonaisvuosityöaika ,7 200, ,9 629,5 606,9 Kokonaisvuosityöaika ,6 257, ,5 800,7 777,3

17 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 14 Taulukko 11. Työajan käyttö henkilötyövuotta kohden vuosina Työajan käyttö tpv/htv Tehty vuosityöaika 197,0 195,6 196,7 Koulutus (kouluttautuminen) 4,5 4,1 4,7 Vuosiloma 36,8 37,9 37,1 Lapsen syntymä ja hoito 0,4 0,4 0,1 Sairaus 9,9 10,6 12,1 Tapaturmat 0,2 0,7 0,2 Muut palkalliset vapaat 1,3 1,0 2,3 Ammattiyhdistys- ja yhteistoiminta 0,7 0,5 0,6 Virkistystoiminta 0,2 0,2 0,2 Ei tehty vuosityöaika yhteensä 49,5 51,3 52,6 Säännöllinen vuosityöaika (kaikki yläpuolella olevat yht.) 251,0 251,0 254,0 Tehdyt ylityöt 1,5 1,4 3,7 Tehty kokonaisvuosityöaika 198,5 197,1 200,4 Kokonaisvuosityöaika 252,5 252,4 257,7 Taulukko 12. Työvoimakustannukset vuonna 2008 Työvoimakustannuserä euroa % palkka- % työvoimasummasta kustannuksista % tehdyn työajan palkoista Palkkasumma ,0 % 78,6 % 135,0 % Tehdyn työajan palkat ,1 % 58,2 % 100,0 % Lomaraha ,5 % 3,6 % 6,1 % Vuosiloma-ajan palkat ,7 % 11,6 % 19,9 % Sairausajan ym. palkallisen poissaoloajan palkat ,4 % 3,5 % 6,0 % Koulutusajan palkat 489 1,9 % 1,5 % 2,6 % Ay-, työsuojelu-, yhteis- ja virkistystoiminta 79 0,3 % 0,2 % 0,4 % Välilliset palkat yhteensä ,9 % 20,4 % 35,0 % Työnantajan sotu-maksut 990 3,8 % 3,0 % 5,2 % Eläkemaksut ,8 % 14,8 % 25,3 % Tapaturmamaksut 118 0,5 % 0,4 % 0,6 % Henkilöstösivukulut yhteensä ,1 % 18,1 % 31,1 % Koulutus 679 2,6 % 2,1 % 3,5 % Terveyden- ja sairaudenhoito 248 1,0 % 0,8 % 1,3 % Muut välilliset työvoimakustannukset 156 0,6 % 0,5 % 0,8 % Muut välilliset työvoimakustannukset yhteensä ,2 % 3,3 % 5,7 % Välilliset työvoimakustannukset yhteensä ,1 % 41,8 % 71,7 % Työvoimakustannukset yhteensä ,2 % 100,0 % 171,7 % *) Muut välilliset työvoimakustannukset sisältävät ammattiyhdistys- työsuojelu-, yt- ja virkistystoiminnan muut kuin palkkauskustannukset, ruokalatoiminnan kustannukset ilman kiinteistökuluja, vaatteiston sekä hyvinvointipalvelut ilman palkkauksia, työterveyshuoltoa ja koulutusta.

18 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 15 Taulukko 13. Palkkausmenot vuosina (1 000 ) Varsinaiset Hen- kilöstö- Palkkaukset Muutos- Palkkaus/ Muutos- Vuosi Htv palkkaukset sivukulut yhteensä % htv % ,6 % 38,4 2,1 % ,0 % 39,7 3,2 % ,4 % 40,9 3,2 % ,7 % 43,3 5,8 % ,0 % 46,0 6,3 %

19 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 16 4 PALKITSEMINEN GTK:n palkkausjärjestelmän perustana on tehtävän vaativuus. Erilaiset tehtävät on jaettu 12 vaativuusluokkaan, tehtävän vaativuuden perustella. Tehtävän vaativuuden arvioinnissa huomioidaan tehtävän edellyttämä tietotaito, siihen liittyvät vastuut sekä tarkastellaan tehtävään liittyviä haasteita. Tehtävän vaativuuteen perustuvan palkanosan lisäksi kokonaispalkka muodostuu henkilökohtaisesta palkanosasta. Palkkausjärjestelmän kehittämisestä neuvoteltiin henkilöstöjärjestöjen kanssa. Kehittämisen tavoitteena on lisätä palkkauksen avoimuutta, selkeyttä ja kannustavuutta uudistamalla henkilökohtaisen palkanosan rakennetta ja arviointikäytäntöjä sekä korostamalla työtuloksen ja kokonaisvaltaisen osaamisen merkitystä. Vuonna 2008 jatkettiin myös urapolkujen kehittämistä. Niiden tarkoituksena on kertoa henkilöstölle, millaisia tehtäviä ja uranäkymiä GTK tarjoaa sekä miten erilaisten tehtävien vaativuustasot rinnastuvat toisiinsa. Urapolut toimivat myös työkaluna tutkimuskeskuksen tulevaisuuden osaamistarpeiden tarkastelussa. Kannustavuuden ja palkitsemisen kehittäminen nostettiin erääksi kehittämiskohteeksi vuonna Tavoitteena on edesauttaa kannustavan ja uusille ideoille avoimen työskentelyilmapiirin rakentumista. Tarkastelun kohteena on palkkausjärjestelmän lisäksi myös muita kannustamiseen liittyviä käytäntöjä. Henkilöstön keskuudesta esiin nousseet teemat ja ajatukset ovat olleet kehittämisen lähtökohtana. Palkkausjärjestelmän soveltamisesta ja muista kannustamisen muodoista järjestettiin esimiehille suunnattua koulutusta muun muassa Johtamisen erikoisammattitutkinnon eli JET:n piirissä. Aihetta käsiteltiin myös muissa esimieskoulutuksissa. Palkkausjärjestelmän toimivuutta arvioidaan mm. palkkatilastopaketin avulla vuosittain. Yhtenä seurantakohteena on vaativuusluokkien jakautuminen sukupuolen mukaan (ks. taulukko 15.). Vuonna 2008 vaativuusluokissa 1-6 oli naisista 54,8 prosenttia ja miehistä 43,2 prosenttia. Vaativuusluokissa 7-12 naisista oli 45,2 prosenttia ja miehistä 56,8 prosenttia.

20 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 17 Henkilölukumäärät vaativuusluokittain vuosina (1.3 tilanne, ei sisällä Kemian laboratoriota) Lkm Vaativuusluokka Kuva 8. Henkilöstön määrä vaativuusluokittain vuonna Taulukko 14. Henkilöstön määrä vaativuusluokittain sukupuolen mukaan Vaativuusluokka Naiset Miehet Yhteensä Yhteensä

21 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 18 5 TYÖHYVINVOINTI 5.1 Sairauspoissaolot Sairauspoissaolotapaukset kertovat poissaolokertojen määrän. Taulukossa 16 on esitetty GTK:n henkilöstön sairauspoissaolojen määrä vuosina Tapausten lukumäärä on pysynyt lähes ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna. Tapauksista lyhytkestoisten osuus (69,1 %) oli hieman kasvanut vuodesta 2007 (68,6 %). Sairaustapausten kesto oli keskimäärin 5,4 päivää. Terveysprosentti eli ilman sairauspoissaoloja olleiden henkilöiden osuus oli 44,3 %, mikä oli hieman korkeampi kuin edellisenä vuonna (43,4 %). Sairauspoissaolopäivien määrä on kasvanut edellisestä vuodesta 4,3 %. Taulukko 15. Sairauspoissaolot vuosina (tilanne ) Vuosi Sairaustapauksia Sairauspäiviä Lkm muutos % lkm muutos % pv/tapaus , ,0 5, , ,4 4, , ,1 5, , ,4 5, , ,3 5,4 Taulukko 16. Sairaustapaukset sairauden keston mukaan jaoteltuna vuosina ( tilanne) Sairauden Sairaustapauksia kesto päivää lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % , , , , , , , , , , , , , , , ,1 82 6, ,8 87 8,0 89 8, ,5 4 0,3 7 0,5 4 0,3 6 0, ,5 5 0,4 3 0,2 2 0,2 1 0,1 yli ,0 1 0,1 0 0,0 1 0,1 2 0,2 Yhteensä , , ,0

22 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS ,9 8,3 8,1 8, päivät/htv 2005 päivät/htv 2006 päivät/htv 2007 päivät/htv 2008 Kuva 9. Sairauspoissaolopäivät henkilötyövuotta kohti Taulukko 17. Sairauspoissaolot yksiköittäin vuonna 2008 ( tilanne) Yksikkö HTV/ Sairaustapauksia Sairauspäiviä Lyhyiden yksikkö (1-3 pv) sairaustapausta/ pv/ tapausten osuus lkm % htv lkm % htv % ESY 232, ,2 1, ,6 6, ,1 ISY 145, ,0 0, ,4 6, ,8 LSY 26,2 34 3,1 1, ,3 5, ,8 PSY 83, ,7 1, ,4 8, ,7 KP 184, ,7 2, ,3 14, ,3 KVPV 3,7 6 0,5 1,6 36 0,6 9,7 1 16,7 Johto (ml. esikunta) 14,8 8 0,7 0,5 20 0,3 1,4 6 75,0 GTK, muut yksiköt 691, ,0 1, ,0 8, ,0

23 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Työtapaturmapoissaolot Työtapaturmatapausten lukumäärässä ei ole tapahtunut viiden vuoden aikana suuria muutoksia. Tapaturmapoissaolojen kestot (26,3) olivat selvästi pidempiä kuin valtiolla keskimäärin (14,1). Taulukko 18. Työtapaturmapoissaolot vuosina Vuosi Poissaolotapauksia lkm muutos % pv muutos % pv/tapaus , ,0 11, , ,7 10, , ,9 8, , ,6 30, , ,5 26,3 5.3 Työhyvinvoinnin kehittäminen ja työterveyshuolto GTK työterveyshuollon palvelut tuottaa Suomen Terveystalo. Koordinointivastuu on Espoon Otaniemen Työterveysasemalla. Yksi pitkän aikavälin keskeisistä tavoitteista on hyvinvoiva ja motivoitunut työyhteisö, jonka saavuttamista tuetaan työterveyshuollon toimenpiteillä. Työterveyshuollon tavoitteet vuosille on määritelty seuraavasti: Asetetaan painopiste ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon siten, että eri keinoin pyritään alentamaan sairaanhoidon kustannustasoa tarkasteluajanjaksolla. Vuosittaisissa työterveyshuollon toimintasuunnitelmissa pyritään löytämän ne keinot, joilla tuetaan hyvinvoinnin ja motivoituneen työyhteisön saavuttamista. Puututaan työstä ja työyhteisöstä johtuvien lyhyiden ja pitkien sairauspoissaolojen syihin riittävän ajoissa. Tavoitteiden saavuttamista seurataan riittävästi yksilöityjen työterveysraporttien, henkilöstö- ja talousraporttien ja henkilöstökyselyiden avulla. Työhyvinvoinnin kehittämisen tavoitteena on motivoitunut ja oppiva organisaatio ja tavoitteeseen pyritään tukemalla vastuualueita ja yksiköitä GTK-tasoisesti henkilöstökyselyjen tulosten jalostamisessa ja käytäntöön viemisessä. Syksyllä 2008 uudistettiin työterveyshuollon suunnitelmakäytäntö. Seitsemän alueellisen suunnitelman sijaan laadittiin yksi GTK:n työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodelle Toimintasuunnitelman lisäksi laadittiin puitesuunnitelma, joka sisältää tietoa GTK:n henkilöstön työterveyshuollon palveluista ja käytännöistä. Työterveyshuollon palveluiden käyttö sovittiin keskitettäväksi alkaen Rovaniemen, Kokkolan, Kuopion, Joensuun ja Espoo Otaniemen Terveystalon toimipisteisiin. Vuonna 2008 työterveyshuollon palveluihin käytettiin noin euroa (vuonna 2007 noin euroa). Henkilötyövuotta kohden työterveyshuollon nettomenot vuonna 2008 olivat 346 euroa. Kasvua edellisestä vuodesta oli 17 %. Kuvassa 10 on esitetty työterveyshuollon kustannusten kehitys henkilötyövuotta kohden. Muut työterveyspalvelut sisältävät ne työterveyspalve-

24 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 21 lut, joita Kela ei korvaa (esim. rokotukset, todistukset, lausunnot, säteilyturvamittaukset, kunnan terveysasemamaksut). GTK:n kustannukset ylittävät Kelan työnantajalle asettamat työntekijäkohtaiset laskennalliset enimmäismäärät sekä ennaltaehkäisevässä toiminnassa (korvausluokka I) että sairaanhoidon kustannuksissa (korvausluokka II) Työterveyshuollon nettomenot: /htv : 346 /htv 2007: 296 /htv 2006: 311 /htv 2005: 338 /htv 2004: 235 /htv Ennaltaehkäisevä hoito Sairaanhoito Muut työterveysmenot Työterveyshuollon kustannusten palautukset Kuva 10. Työterveyshuollon kustannukset henkilötyövuotta kohden vuosina Lisäksi Hansel Oy:n puitesopimukseen liittyen GTK maksaa Hanselille Oy:lle komissiota, joka oli 1,5 % työterveyshuollon laskutuksesta. Vuonna 2008 GTK:n henkilöstö kävi työterveyslääkärien, työterveyshoitajien, työpsykologien ja työfysioterapeuttien vastaanotolla yhteensä 2713 kertaa (583 henkilöä). Käyntejä oli keskimäärin 4,7 työntekijää kohden, mikä oli Suomen Terveystalon keskimääräistä tasoa. Eniten vastaanottokäyntejä GTK:n henkilöstölle aiheutui tuki- ja liikuntaelinsyistä. Taulukko 19. Käynnin syyt Käynnin syyt % Käynnit Suomen Terveystalo 2008 Verenkiertoelimet 7,9 7,6 6,4 Terveystarkastukset 9,4 8,9 8,3 Tuki- ja liikuntaelimet 21 20,3 21,4 Hengityselimet 10,5 12,7 18,3 Muut syyt 51,2 50,5 45,6 Yhteensä

25 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 22 Suomen Terveystalossa GTK:n työntekijöille kirjoitettiin sairauspoissaolotodistuksia eniten tukija liikuntaelinsairauksista (35,0 %) sekä hengityselinten sairauksista (16,3 %). Vammoista johtuvien poissaolojen määrä (13,7 %, yhteensä 495 päivää) kasvoi edellisestä vuodesta merkittävästi (5,8 %, 227 päivää). Henkilöstön hyvinvoinnin tilaa seurataan työterveyshuollon lisäksi GTK:ssa mm. henkilöstötutkimusten sekä tavoite- ja kehityskeskusteluiden avulla. Työhyvinvointia tukevia kehittämistoimenpiteitä sovittiin vuoden 2007 henkilöstötutkimuksen perusteella ja toimenpiteiden toteutumista seurattiin vuonna 2008 osana normaalia kvartaaliraportointia. Vuoden 2008 lopulla valmisteltiin henkilöstökyselyn toteuttamista yhteistyössä Psyconin kanssa työhyvinvoinnin tilan ja kehityksen suunnan selvittämiseksi. GTK:n yksiköissä järjestettiin syksyllä työvirepäivät yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Henkilöstökerhot Nööri, Riimu, Solomu ja Suopunki ovat järjestäneet aiempien vuosien tapaan monipuolista liikunta- ja virkistystoimintaa GTK:n paikkakunnilla. Vuoden 2008 aikana selvitettiin liikuntasetelin käyttöönottomahdollisuuksia, mutta toistaiseksi taloudelliset resurssit eivät mahdollistaneet palvelun tarjoamista GTK:n henkilöstölle.

26 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 23 6 OSAAMISEN KEHITTÄMINEN 6.1 Koulutusrakenne GTK:n henkilöstön koulutustasoindeksi vuonna 2008 oli 4,9. Indeksi on laskettu valtiovarainministeriön henkilöstötilinpäätöksen laatimista varten antamien ohjeiden mukaisesti. Koulutustasoindeksin laskenta perustuu eri koulutusasteen suorittaneiden henkilöiden lukumäärään. Koulutustasoindeksi yksiköittäin on esitetty taulukossa 21. Indeksi on korkein johdossa ja KVPV:ssä, alhaisin konsernipalveluissa. Vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus oli kertomusvuonna 42,1 % (300 henk.) ja jatkotutkinnon suorittaneiden osuus 14,9 % (106 henk.) GTK:n koko henkilöstöstä. Vuonna 2007 osuudet olivat 41,9 % ja 15,3 %. Taulukko 20. Koulutustasoindeksi yksiköittäin sukupuolen mukaan Yksikkö Koulutustasoindeksi Kaikki Naiset Miehet ESY 5,6 5,1 6,0 ISY 5,1 4,4 5,3 LSY 5,7 5,7 5,7 PSY 5,9 5,2 5,9 KP 3,3 4,4 2,9 KVPV 6,0 5,0 6,5 Johto (ml esikunta) 6,4 6,0 6,8 Koko GTK 4,9 4,8 5,0 Taulukko 21. Koulutusaste sukupuolen mukaan Koulutusaste Naiset Miehet Henkilömäärä lkm % lkm % Lkm % Tohtorit 11 15, , ,0 Lisensiaatit 5 14, , ,0 Ylempi korkeakoulututkinto 52 26, , ,0 Muu korkeakoulututkinto 51 53, , ,0 Keskiasteen koulutus 66 41, , ,0 Peruskoulu tai vastaava 33 21, , ,0 Koko GTK , , ,0

27 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Osaamisen kehittäminen GTK:ssa osaamisen kehittämisen lähtökohtana ovat tulevaisuuden tarpeet. Toimintasuunnitelmien osaamistavoitteet konkretisoituvat yksilötasolle asti mm. vuosittain pidettävissä tavoite- ja kehityskeskusteluissa. GTK:n henkilöstökoulutuksen painopiste vuonna 2008 oli edellisen vuoden tapaan esimieskoulutuksessa. Johtamisen erikoistumistutkintoon tähtäävä koulutusohjelma alkoi kesällä 2008 ja jatkuu vuodelle GTK:lle räätälöity koulutusohjelma järjestetään nyt toistamiseen. Se on suunnattu aloitteleville esimiehille ja hankepäälliköille. Keskijohdolle suunnattu vuorovaikutustaitoihin keskittyvä syväjohtamisvalmennus alkoi myös vuonna 2008 ja jatkuu seuraavalle vuodelle. Jatkuvassa maastotyössä työskentelevien ammatinhallintaa kehitettiin työkykypäivillä minkä lisäksi panostettiin erikseen maastomiesten IT-valmiuksien kehittämiseen. Siirryttäessä uuteen viestintäjärjestelmään järjestettiin keväällä 2008 Outlook-koulutusta, johon osallistui noin 600 työntekijää. Muutoin henkilöstökoulutusta järjestettiin GTK:ssa vuonna 2008 vanhan käytännön mukaisesti ATK-, kieli- ja substanssiosaamisen kehittämiseksi. Koulutuspäiviä per koulutettu oli 4,3. Huippuosaamisen kehittämiseen varatulla euron määrärahalla tuettiin kansainvälistä tutkijavaihtoa. Kansainvälisiä asiantuntijoita Kanadasta, USA:sta, Australiasta, Etelä-Afrikasta, Unkarista, Slovakiasta ja Tanskasta vieraili GTK:ssa joko tutkijatyöskentelyssä, opettamassa tai tutkijavaihdossa. GTK:n tutkijoita vieraili Australiassa, USA:ssa, Kanadassa ja Euroopassa tutkijavaihdossa, opiskelemassa tai tutustumismatkalla.

28 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 25 7 YHTEENVETO TUNNUSLUVUISTA Yksikkö Henkilöstön määrä ja rakenne Henkilötyövuosien määrä lkm Henkilöstön määrä lkm Määräaikaisen henkilöstön osuus % 13,0 8,4 10,2 8,3 7,7 Työsuhteisen henkilöstön osuus % 84,0 84,2 85,3 85,0 87,0 Henkilöstön keski-ikä vuotta 48,2 48,8 49,1 50,5 50,5 Naisten osuus henkilöstöstä % 33,0 32,9 32,8 30,3 30,6 Naisten osuus johdosta ja esimiehistä % 14,6 16,6 17,1 12,1 12,5 Jatkotutkinnon suorittaneiden osuus henkilöstöstä % 12,7 13,0 13,4 15,3 14,9 Koulutustasoindeksi ind. 4,7 4,8 4,8 5 4,9 Työajan käyttö ja työvoimakustannukset Tehdyn vuosityöajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta % 79,5 78,5 78,5 77,9 77,5 Koulutuksen osuus säännöllisestä vuosityöajasta % 1,5 1,7 1,8 1,6 1,8 Ei tehdyn vuosityöajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta % 18,9 19,8 19,7 20, Työvoimakustannukset Henkilötyövuoden hinta (palkkaukset/htv) ,4 39,7 40,9 43,3 46,0 Tehdyn työajan palkkojen osuus palkkasummasta % 75,5 74,7 74,6 74,1 74,1 Välillisten työvoimakust. osuus työvoimakustannuksista % 41,0 41,0 41,7 41,7 41,8 Henkilöstön työkunto ja motivaatio Sairauspoissaolot/htv ( tilanne) pv 8,0 7,9 8,3 8,2 8,5 Lyhyiden poissaolojen osuus sairauspoissaoloista % 86,0 86,3 69,1 68,7 69 Tapaturmapoissaolot/htv pv 0,2 0,2 0,2 0,7 0,7 Kokonaispoistuma % 3,3 3,0 2,5 3,1 3,4 Henkilöstöinvestoinnit Koulutuskustannukset/htv (sekä kouluttaminen että koulutuksen antaminen) Koulutuskustannukset/htv (kouluttautuminen) Koulutuspanostus, työpäivää/htv pv 3,8 4,4 4,5 4,1 4,8

Koulutusaste 2004. Koulutuspohja

Koulutusaste 2004. Koulutuspohja TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki..2 Laatinut: Päivi Hakulinen ja Seppo Vaalavuo HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 2 lopussa oli henkilöä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Päivi Hakulinen SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstö... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... 7 Osaaminen ja

Lisätiedot

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 3 1.2 Henkilöstön määrä... 3 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 3 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

E/223/111/2008 31.03.2008 Espoo. Henkilöstökertomus 2007

E/223/111/2008 31.03.2008 Espoo. Henkilöstökertomus 2007 E/223/111/2008 31.03.2008 Espoo Konsernipalvelut Sisällysluettelo ALUKSI 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 1 1.1 Henkilötyövuodet 1 1.2 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 5 1.3 Virka- ja työsuhteinen

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2006

Henkilöstökertomus 2006 Konsernipalvelut Sisällysluettelo ALUKSI 3 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 4 1.1 Henkilötyövuodet 4 1.2 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 6 1.3 Virka- ja työsuhteinen henkilöstö 7 1.4 Ikärakenne 8

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Tahtin käyttö ja hyödyntäminen GTK:ssa Tahti-käyttäjäpäivä

Tahtin käyttö ja hyödyntäminen GTK:ssa Tahti-käyttäjäpäivä Tahtin käyttö ja hyödyntäminen GTK:ssa Tahti-käyttäjäpäivä Erikoissuunnittelija Ville Handolin 1 Geologian tutkimuskeskus GTK on kansainvälisesti suuntautunut valtion sektoritutkimuslaitos ja osa työ-

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2005

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2005 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2005 1 Uusi palkkausjärjestelmä, tuottavuusohjelma ja Opetushallituksen strategian valmistelu olivat asioita, jotka saivat konkreettista sisältöä vuoden 2005 aikana ja jotka tulevat

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus

Geologian tutkimuskeskus HenkilöstöKERTOMUS 2011 Geologian tutkimuskeskus Sisältö Johdanto... 3 Henkilöstövoimavarojen johtaminen GTK:ssa... 4 GTK:n strategiset tavoitteet... 4 GTK:n henkilöstöstrategiset tavoitteet... 4 Henkilöstöresurssit...

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 72984 4,0 44,8 92,0 245,5 11937,0 72984 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,1-0,9-100,0-5,7-2,1 1,3 66,2-0,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 235 73676 4,0 40,0 77,0 240,0 12048,0 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -4,5-6,5-100,0-8,7-2,8 1,2 114,7-6,5

Lisätiedot

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä2016 Tarkastelujoukko: 621011 VarastokirjastoViraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Virasto VirastotyyppiYksikköValtio HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1405/01.00.02/2014 94 Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2010

Henkilöstökertomus 2010 2011 Henkilöstökertomus 2010 Henkilöstöosasto Henkilöstökertomus 2010 Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuvat: Liikenneviraston kuva-arkisto ISBN 978-952-255-654-7 Liikennevirasto PL 33 00521 HELSINKI

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008. Osaamisen ja sivistyksen asialla

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008. Osaamisen ja sivistyksen asialla HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Osaamisen ja sivistyksen asialla SISÄLTÖ Sivu JOHDANTO TIIVISTELMÄ.. 1 1 HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1 Henkilöstömäärä.. 2 1.2 Henkilöstörakenne 1.2.1 Henkilöstöryhmät.. 3 1.2.2 Sukupuolijakauma..

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT 1998-2005 1.NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET 2003 2004 2005 HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa 25 24 23 Henkilöstön lukumäärän %-muutos ed. vuoden lopusta

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009. Osaamisen ja sivistyksen asialla

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009. Osaamisen ja sivistyksen asialla HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Osaamisen ja sivistyksen asialla SISÄLTÖ Sivu JOHDANTO TIIVISTELMÄ.. 1 1 HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1 Henkilöstömäärä.. 2 1.2 Henkilöstörakenne 1.2.1 Henkilöstöryhmät.. 3 1.2.2 Sukupuolijakauma..

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

E/184/111/2011 13.4.2011. Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010

E/184/111/2011 13.4.2011. Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010 E/184/111/2011 13.4.2011 Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Saatteeksi Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) välisessä tulossopimuksessa

Lisätiedot

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite Näkökulma Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite 2012-2014 Toimenpiteet 2012 Tavoitetaso 2012 Toteutuma 31.12.2012

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 5 2 Keskeiset havainnot vuodesta 2010... 5 3 Henkilöstö... 9 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä... 9 3.1.1 Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa...

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET... 3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET... 3 1.3 SUKUPUOLIRAKENNE...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 LAPIN YLIOPISTO

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 LAPIN YLIOPISTO HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 LAPIN YLIOPISTO Hyväksytty Lapin yliopiston hallituksen kokouksessa 9.3.2007 2 Sisällys TAUSTAKSI...3 1. Henkilöstön määrä ja rakenne...4 1.1 Henkilöstön työpanos...4 1.2 Vakituiset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää.

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS NEUVOTTELUPÖYTÄKIRJA Pöytäkirja Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) sekä JUKO ry:n, Pardia ry:n ja JHL ry:n välisistä neuvotteluista, jotka koskivat GTK:ssa sovellettavaa palkkausjärjestelmää.

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO SISÄLLYS JOHDANTO HENKILÖSTÖVOIMAVARAT Henkilöstön määrä ja rakenne Virkarakenne Kansainvälistyvä

Lisätiedot

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää.

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS NEUVOTTELUPÖYTÄKIRJA Pöytäkirja Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) sekä JUKO ry:n, Pardia ry:n ja JHL ry:n välisistä neuvotteluista, jotka koskivat GTK:ssa sovellettavaa palkkausjärjestelmää.

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Case GTK: Tasa-arvon edistäminen. virastotasolla. Tasa-arvotilaisuus Pääluottamusmies Timo Ruohomäki

Case GTK: Tasa-arvon edistäminen. virastotasolla. Tasa-arvotilaisuus Pääluottamusmies Timo Ruohomäki Case GTK: Tasa-arvon edistäminen virastotasolla Tasa-arvotilaisuus 16.11.2011 Pääluottamusmies Timo Ruohomäki 1. GTK ja henkilöstö 2010 Tiedot perustuvat pääasiassa GTK:n henkilöstökertomukseen 2010 Kokkola

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtion työmarkkinalaitos Veli-Matti Lehtonen Syyskuu 2013 2 Sisältö 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne... 3 2 Vanhuuseläköityminen

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2

SUOMEN PANKKI HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2 Suomen Pankki Henkilöstötilinpäätös 1997 SUOMEN PANKKI HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 1997 Tarkoitus Henkilöstötilinpäätös antaa Suomen Pankin johdolle, esimiehille, henkilöstöasioista vastaaville

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2011 Dnro 373/01 00 02/12

Henkilöstötilinpäätös 2011 Dnro 373/01 00 02/12 Henkilöstötilinpäätös 2011 Dnro Dnro 2 (9) Johdanto Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen (Palkeet) toisen toimintavuoden henkilöstötilinpäätös 2011 on edellisvuoden tapaan erillinen

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... Pätevyys

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

VES: 322151. 1 Soveltamisala

VES: 322151. 1 Soveltamisala GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES: 322151 Geologian tutkimuskeskus (GTK) sekä JUKO ry, Pardia ry ja JHL ry ovat tehneet hallinnonalakohtaisen tarkentavan virkaehtosopimuksen Geologian

Lisätiedot

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

Palkkausjärjestelmän soveltaminen ja kehittäminen

Palkkausjärjestelmän soveltaminen ja kehittäminen Palkkausjärjestelmän soveltaminen ja kehittäminen Siirtyminen palkkausjärjestelmäuudistuksesta jatkuvaan kehittämistyöhön Geologian tutkimuskeskus Erja Lakanen TKK:n palkitsemisseminaari 31.8.2005 2 GTK:n

Lisätiedot

TASKUTILASTO. Henkilöstön määrä - rakenne - palkat - työvoimakustannukset MARRASKUUSSA 2005 VALTION BUDJETTITALOUS

TASKUTILASTO. Henkilöstön määrä - rakenne - palkat - työvoimakustannukset MARRASKUUSSA 2005 VALTION BUDJETTITALOUS TASKUTILASTO Henkilöstön määrä - rakenne - palkat - työvoimakustannukset MARRASKUUSSA 2005 VALTION BUDJETTITALOUS Valtion työmarkkinalaitos Kesäkuu 2006 3 SISÄLLYS Tiedot ovat marraskuun 2005 viimeiseltä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 1 2 Sisältö 1. Johdanto 4 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 5 3. Johtaminen 6 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 7 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 7 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

E/184/111/ Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010

E/184/111/ Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010 E/184/111/2011 13.4.2011 Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Saatteeksi Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) välisessä tulossopimuksessa

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 5 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 5 1.4 Henkilöstön ikä... 7 1.5

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös

Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös 28.8.2012 Pelastuslaitosten henkilöstötilinpäätös Strategisen johtamisen ja arvioinnin työkalu. Ohjaa operatiivista johtoa käyttämään ja kehittämään resursseja oikein

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtion ylimmän johdon määrä ja rakenne Valtion työmarkkinalaitos Seija Korhonen Kesäkuu 2016 2 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

Maaliskuu 2012 Ville-Valtteri Handolin Valtion työmarkkinalaitos Valtiovarainministeriö. Valtion henkilöstökertomus 2011

Maaliskuu 2012 Ville-Valtteri Handolin Valtion työmarkkinalaitos Valtiovarainministeriö. Valtion henkilöstökertomus 2011 Maaliskuu 212 Ville-Valtteri Handolin Valtion työmarkkinalaitos Valtiovarainministeriö Valtion henkilöstökertomus 211 Sisältö 1 Johdanto... 2 2 Henkilöstörakenne... 2 2.1 Henkilöstön määrä... 2 2.2 Osa-aikaiset

Lisätiedot

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 Hausjärven kunta HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 11.4.2013 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 2.1 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 4 2.2 Henkilöstön kokonaismäärä toimialoittain 4 2.3

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 5.5.2015 Naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä Naisten ja miesten tosiasiallisissa oloissa tuntuvia eroja Työelämässä rakenteita, jotka ylläpitävät sukupuolten

Lisätiedot

Valtion henkilöstökertomus 2012. Mikko Lintamo Valtion työmarkkinalaitos

Valtion henkilöstökertomus 2012. Mikko Lintamo Valtion työmarkkinalaitos Valtion henkilöstökertomus 212 Mikko Lintamo Valtion työmarkkinalaitos Elokuu 213 Sisältö 1 Johdanto... 2 2 Henkilöstörakenne... 2 2.1 Henkilöstön määrä... 2 2.2 Sukupuolirakenne... 4 2.3 Ikärakenne...

Lisätiedot

Terveydellä ja hyvinvoinnilla lisäarvoa liiketoiminnalle

Terveydellä ja hyvinvoinnilla lisäarvoa liiketoiminnalle Terveydellä ja hyvinvoinnilla lisäarvoa liiketoiminnalle Case Skanska, 16.3.216 Kirsi Mettälä, Skanska Hanna von Weissenberg, Terveystalo Maailmanlaajuinen Skanska Yhdysvallat Norja Ruotsi Suomi Iso-Britannia

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA... 4 3. HENKILÖSTÖ... 5 3.1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 5 3.2. HENKILÖSTÖN SUKUPUOLIJAKAUMA...

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan esipuhe... 1 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi... 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS

TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki.3. HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 3. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 3 lopussa oli henkilöä (vuonna henkilöä). Henkilötyövuosia kertyi

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Yhteenveto Kaupungin henkilöstömäärän kehitys on ollut hyvin hallinnassa. Henkilöstömäärä 31.12.2015 oli 14 101, kun se vuoden

Lisätiedot

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015 Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 Kaupunginhallitus 3.3.215 JOHDANTO 1 Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Kunnassa on toteutettu henkilöstökysely

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN TILASTOJA 22 2012 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2011 Työttömyysaste % ja työttömien lukumäärä Helsingissä osa-alueittain 31.12.2011 Työttömien lukumäärä Helsingin

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä... 2 1.2.3

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 17.4.2015 2 17.4.2015 Outi Viitamaa- Tervonen Eurobarometri 82.4 Sukupuolten välinen tasa-arvo aineisto kerätty 11-12/2014 3 17.4.2015 Palkkatasa-arvo Naisten

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖRESURSSIEN JA PALVELUPROSESSIEN VASTAAVUUS 3 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA PALVELUSUHTEEN LUONNE 3 2.2 HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE

Lisätiedot

Henkilötyövuodet

Henkilötyövuodet 1 TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 18.4.2006 Laatijat: Päivi Hakulinen ja Seppo Vaalavuo HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005 1. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 2005

Lisätiedot

Henkilöstöön panostaminen

Henkilöstöön panostaminen Henkilöstöön panostaminen Tavoitteet vuodelle 2014 Kehitetään sisäisiä toimintamalleja tehostamaan parhaiden käytäntöjen ja osaamisen jakamista. Jatketaan työvälineiden ja järjestelmien kehitystyötä tukemaan

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Vastuuhenkilö Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kaupunginhallitus 16.5.2016 Kaupunginvaltuusto 13.6.2016 2 JOHDANTO Tämä henkilöstöraportti on järjestyksessä seitsemästoista Orimattilan kaupungin henkilöstöraportti. Henkilöstöraportin

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 E/77/223/2012 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 LIITEMUISTIO 1 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2011 2012 2013 toteutuma arvio arvio Henkilöstökulut

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 2010

Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 2010 Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 21 1 (25) HENKILÖSTÖKERTOMUS 21 SISÄLLYS JOHDANTO 2 1. HENKILÖSTÖKATSAUS 3 2. TASA-ARVO 3 3. HENKILÖSTÖPANOKSET 6 3.1 Henkilöstön määrä 6 3.2 Henkilöstön rakenne 7 3.3

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen tasa-arvosuunnitelma vuosille 2007 2010

Työterveyslaitoksen tasa-arvosuunnitelma vuosille 2007 2010 1. Johdanto.................................................... 5 Työterveyslaitoksen tasa-arvosuunnitelma vuosille 2007 2010 2. Tasa-arvotyön organisointi ja toteutus.......................... 6 3. Selvitys

Lisätiedot

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 213 TIEDOTE 4/214 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan Kuopiossa 31.12.212 Tilastokeskuksen keväällä 214 julkaisemien

Lisätiedot

Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 3 Yhtymävaltuusto 20.5.2014, liite 4. Henkilöstöraportti 2013

Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 3 Yhtymävaltuusto 20.5.2014, liite 4. Henkilöstöraportti 2013 Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 3 Yhtymävaltuusto 20.5.2014, liite 4 Henkilöstöraportti 2013 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut... 3 2.1. Henkilöstön määrä, rakenne ja muutokset...

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2015

Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstö- ja kehittämistoiminnot in yt-johtoryhmä 15.2.2016 in johtokunta 29.2.2016 DM 1541032 Kuvat: Fotolia ja 2016 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. in strategian toteuttaminen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1 1116/2016 01.00.02 101 Henkilöstökertomus vuodelta 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Johtaminen on laadukasta ja henkilöstömme on osaavaa, yhteistyökykyistä ja voi hyvin Ammattitaitoinen ja esimerkillinen johtaminen sekä tehokas johtamisjärjestelmä Hyvinvoivan

Lisätiedot