E/184/111/ Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "E/184/111/2011 13.4.2011. Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010"

Transkriptio

1 E/184/111/ Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010

2 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Saatteeksi Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) välisessä tulossopimuksessa GTK:n strategisiksi henkilöstötavoitteiksi asetettiin toimintastrategialähtöinen henkilöstörakenne, henkilöstön korkeatasoinen osaaminen sekä hyvinvoiva ja motivoitunut työyhteisö. Henkilöstörakenteen osalta GTK:n tavoitteena on ollut asiantuntijoiden osuuden lisääminen sekä osaamisen suuntaaminen entistä selkeämmin ydintoimintoihin. Tavoitteita edistettiin suorittamalla ohjelmatoiminnan uudelleenarviointi, jonka seurauksena päätettiin ohjelmatoiminnan organisointiin ja painotuksiin liittyvistä muutoksista lukien. Lisäksi laadittiin selvityksiä geofysiikan ja teknisten palveluiden toiminnasta. Selvitysten pohjalta päätettiin kehittämistoimenpiteistä sekä suuntaviivoista, jotka koskevat muun muassa tukitoimintojen ostopalveluita. Henkilöstöryhmittäin tarkasteltuna asiantuntija-, tutkimus-, johto- tai esimiestehtävissä toimivien henkilöiden osuus on viime vuosina noussut ollen tarkasteluvuonna 53,6 %. Vuonna 2009 vastaava luku oli 53,3 %. Ennen laboratoriopalveluiden yhtiöittämistä vuonna 2006 asiantuntija-, tutkimus-, johto- tai esimiestehtävissä toimivia henkilöitä oli 45,2 % koko GTK:n henkilöstöstä. Kehitykseen on edellä mainitun yhtiöittämisen lisäksi vaikuttanut ostopalveluiden käytön lisääntyminen muun muassa talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävissä. Rekrytointien strategialähtöisyys on pyritty varmistamaan kirjaamalla yksiköiden tulossopimuksiin vuoden aikana toteutettavat keskeiset uusrekrytoinnit. Kaiken kaikkiaan vuonna 2010 käynnistettiin 12 rekrytointiprosessia vakituisiin tehtäviin ja hakemuksia avointa tehtävää kohden saatiin keskimäärin 20 kappaletta. Avoinna olleet tehtävät saatiin pääosin täytettyä ongelmitta ja niihin haki yhteensä 240 henkilöä. Kaikista hakijoista tohtoreita oli 24, lisensiaatteja 23, ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita 180 ja alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita 13 henkilöä. Henkilöstön osaamista kehitettiin muun muassa jatkamalla huippuosaamisen kehittämisohjelmaa jo kolmatta vuotta peräkkäin. Ohjelma mahdollisti tutkijavaihtoa ja kansainvälistä verkostoitumista alan tutkimuslaitosten välillä ympäri maailman. Lisäksi laadittiin koko organisaation yhteinen strategisen osaamisen kehittämissuunnitelma sekä toimenpideohjelma vuodelle Suunnitelma sisältää kehittämistoimenpiteitä eri osaamisalueilla (muun muassa) johtaminen ja esimiestyö, palvelutoiminta, geoala, hallinto). Tiukka taloudellinen tilanne vaikutti tarkasteluvuoden pätevyysinvestointien sekä koulutuspäivien määrään, jotka molemmat laskivat edelliseen vuoteen verrattuna. Osaamisen kehittämiseen liittyväksi tavoitteeksi on GTK:ssa otettu vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneen henkilöstön osuuden kasvattaminen. Tarkasteluvuonna 2010 se jatkoikin kasvuaan ollen nyt 44,4 %. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 43,7 ja vuonna 2008 se oli 42,1. Henkilöstön hyvinvoinnin kehittämiseen liittyen toteutettiin syväjohtamisvalmennuksen periaatteiden mukainen työyhteisökysely, jonka pohjalta tiimit valitsivat itselleen kehittämiskohteet ja sopivat toimenpiteistä. Lisäksi järjestettiin koko organisaation johdon ja esimiesten yhteiset esimiespäivät, joiden aikana käsiteltiin muun muassa strategian ja työhyvinvoinnin yhteyksiä sekä ajankohtaisia henkilöstöasioita yhteisen toimintakulttuurin vahvistamiseksi. Henkilöstökertomuksen tietolähteinä on käytetty Personec F- sekä Fakta-järjestelmiä. Lisäksi valtionhallinnon vertailutietoja on otettu työnantajan henkilöstötietojärjestelmä Tahtista, joka on

3 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS valtiovarainministeriön omistama rekisteri. Henkilöstökertomusta tilastoja tarkasteltaessa on huomioitava, että Tahti-raporttien määrittelyt poikkeavat GTK:n omien järjestelmien määrittelyistä. Esimerkiksi Personec F:n henkilöstömäärä sisältää koko henkilöstön, kun taas Tahtin lukuihin ei sisälly palkattomalla virkavapaalla oleva henkilöstö. Henkilöstökertomuksen ovat laatineet henkilöstöpäällikkö Joanna Brady-Bister, hallintoassistentti Sirkka Almgrén, erikoissuunnittelija Ville Handolin, suunnittelija Anna-Leena Tolonen, palvelupäällikkö Mika Karvonen, suunnittelija Minna Paananen, hallintoassistentti Arja Taira sekä palvelupäällikkö Kirsi Holmberg. Organisaatioyksiköistä käytetyt lyhenteet: ESY Etelä-Suomen yksikkö, LSY Länsi-Suomen yksikkö, ISY Itä-Suomen yksikkö, PSY Pohjois-Suomen yksikkö, KVPV Kansainvälinen projektivienti ( saakka), KP Konsernipalvelut ( alkaen), HP Hallintopalvelut ( saakka), TP Tekniset palvelut (osa geopalvelut -yksikköä vuoden 2006 loppuun ja osa konsernipalvelut -yksikköä vuoden 2007 alusta alkaen), KL Kemian laboratorio (ajan ), GP Geopalvelut ( saakka) Henkilöstöryhmät sekä esimerkkejä niihin sisätyvistä nimikkeistä: Johto (pääjohtaja, yksikön johtaja, aluejohtaja, kehitysjohtaja, ohjelmajohtaja, tutkimusjohtaja, viestintäjohtaja) Esimiehet (vastuualue- ja toimialapäällikkö) Tutkijat (geologi, tutkija, erikoistutkija, geofyysikko, tutkimusprofessori, johtava tutkija) Asiantuntijat (suunnittelija, erikoissuunnittelija, muun kuin geologian alan asiantuntija) Toimistotehtävät (sihteeri, toimistosihteeri, hallintoassistentti, kirjanpitäjä) Tutkimusta avustava henkilöstö (tutkimusassistentti, tutkimusavustaja) Kenttähenkilöstö (tutkimustyöntekijä, työnjohtaja) Laboratoriotehtävät (laborantti) Tietotekniikkatehtävät (suunnittelija, assistentti) Tekniset tehtävät (vahtimestari, huoltomestari, teknikko)

4 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Sisällysluettelo Saatteeksi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSEN HENKILÖSTÖKERTOMUS HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISEEN LIITTYVÄT TOIMET Kehittämiskohteet Palkkausjärjestelmän kehittäminen Kiekuhanke 2 2 HENKILÖSTÖ Henkilötyövuodet Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö Virka- ja työsuhteinen henkilöstö Ikärakenne Tehtävä- ja sukupuolijakauma 7 3 REKRYTOINTI Vaihtuvuus Rekrytoinnit 10 4 PALKKAUSMENOT JA MATKAKUSTANNUKSET 11 5 PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 13 6 TYÖHYVINVOINTI Sairauspoissaolot Työtapaturmapoissaolot Työhyvinvoinnin kehittäminen ja työterveyshuolto Vastaanottokäyntien syyt Sairauspoissaolot 19 7 HENKILÖSTÖN OSAAMINEN Koulutusrakenne Osaamisen kehittäminen 20 8 YHTEISTOIMINTA 21 9 HENKILÖSTÖN HUOMIOIMINEN VUONNA Mitalienjakotilaisuus Tasavallan Presidentin Itsenäisyyspäivänä myöntämät kunniamerkit Valtion virka-ansiomerkit GTK:n 20-vuotismitalit Tohtorinvasarat ja pääjohtajan tunnustuspalkinto Optimus KERHOT 23

5 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 10.1 Länsi-Suomen henkilöstökerho Nööri Etelä-Suomen henkilöstökerho Riimu Pohjois-Suomen henkilöstökerho Suopunki Itä-Suomen henkilöstökerho Solomu YHTEENVETO TUNNUSLUVUISTA Keskeiset Tunnusluvut (Personec F) Vertailutietoja valtion Tahti-henkilöstötietojärjestelmästä 26 Henkilöstön eläköitymisen ja muun poistuman ennuste, Tahti -raportti

6 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 1 HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISEEN LIITTYVÄT TOIMET Kehittämiskohteet Vuonna 2009 teetetyn henkilöstötutkimuksen perusteella valittiin GTK:n kehittämiskohteiksi yhtenäisen toimintakulttuurin sekä hanketoiminnan ja projektinhallinnan kehittäminen. Lisäksi kehittämiskohteiksi valittiin yksiköiden välisen ja sisäisen yhteistyön kehittäminen, osaamisen kehittäminen sekä tiedon jakaminen ja siirtäminen. Vuonna 2010 toteutettiin useita toimenpiteitä edellä mainittujen kehittämiskohteiden edistämiseksi. Yhtenäistä toimintakulttuuria pyrittiin luomaan muun muassa selkiyttämällä hallinnollisia ohjeistuksia ja tiedottamalla niistä esimiehiä ja muuta henkilöstöä. Koska esimiestoiminnalla on keskeinen sija käytäntöjen yhtenäistämisessä, käytiin ajankohtaisia henkilöstöasioista läpi esimiespäivien yhteydessä. Syksyllä järjestetty hanketoiminnan kehittämispäivä sai osallistujilta hyvää palautetta. Päivän aikana kuultiin esityksiä aiheesta sekä työstettiin ryhmätöitä. Kehittämispäivästä saatua palautetta sekä ryhmätöiden tuotoksia hyödynnetään tulevien hanke- ja projektikoulutusten suunnittelussa. Osaamisen kehittämisen suunnitelmallisuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota. Tähän liittyen laadittiin GTK:n strategisen osaamisen kehittämissuunnitelma, joka sisältää strategian kannalta keskeiset osaamisalueet ja kehittämisen keinot. Henkilöstön hyvinvointiin ja vuorovaikutukseen liittyviä teemoja käsiteltiin sekä esimiespäivillä että pääjohtajan infotilaisuuksissa. Viimeksi mainitun tilaisuuden yhteydessä Vesa Nissinen Deep Lead Oy:stä piti esityksen vuorovaikutuksesta työyhteisössä. Aiheesta päästiin keskustelemaan lähimmän työyhteisön jäsenten kanssa kun purettiin ns. työyhteisöprofiilit, jotka Deep Lead oli toimittanut teettämänsä kyselyn pohjalta. Henkilöstön ja työyhteisön hyvinvointia kuvaavien kysymysten osuutta lisättiin tavoite- ja kehityskeskustelulomakkeessa, jota käytetään vuotta 2010 koskevissa keskusteluissa. Kehityskeskustelut olivat myös yksi esimiespäivien aiheista. 1.2 Palkkausjärjestelmän kehittäminen Vuoden 2010 tavoite- ja kehityskeskusteluissa otettiin käyttöön uusi arviointikäytäntö, jossa henkilökohtaista palkanosaa uudistettiin vastaamaan paremmin toimintaympäristön muutoksia. Kehittämisellä pyrittiin lisäämään palkkauksen avoimuutta, selkeyttä ja kannustavuutta uudistamalla henkilökohtaisen palkanosan rakennetta ja arviointikäytäntöjä. Uudessa arviointikäytännössä työtuloksen merkitys palkan perusteena korostuu ja osaamista arvioidaan aikaisempaa kokonaisvaltaisemmin. Henkilökohtaisen palkanosan maksimiprosentti kasvoi 40 prosentista 50 prosenttiin. Uudella arviointijärjestelmällä pyrittiin lisäämään kannustavuutta. Järjestelmä mahdollistaa aikaisempaa paremmin hyvistä suorituksista ja hyvästä osaamisesta palkitsemisen. Vuoden 2010 tavoite- ja kehityskeskustelussa sovellettiin ensi kertaa urapolkuja sijoittamalla jokainen tehtävä urapolkujen mukaiseen osaajarooliin. Urapolut ovat visuaalinen kokonaiskuvaus GTK:n erilaisten tehtävien sisällöistä ja tehtävien edellyttämistä vaatimuksista. Urapolkuja on määritelty tutkijoille ja geoalan asiantuntijoille, tekniselle ammattihenkilöstölle, hallinnon ja tietohallinnon henkilöstölle sekä esimiehille ja johdolle.

7 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 2 Urapolku koostuu osaajarooleista. Jokaiselle osaajaroolille on määritelty osaajaroolin mukaiset tehtävät, osaajarooliin liittyvät koulutus- ja kokemusvaatimukset sekö tieto- ja taitovaatimukset, esimerkkejä osaajarooliin soveltuvista nimikkeistä sekä Hay-vaativuudenarviointijärjestelmän mukainen tehtävän vaativuustaso. Urapolkujen tarkoitus on havainnollistaa miten yksittäinen tehtävä sijoittuu suhteessa GTK:n muihin tehtäviin ja vaativuusluokitukseen ja mitä valmiuksia se edellyttää. Tämä mahdollistaa erilaisten urakehitysnäkymien havainnollistamisen ja näin henkilöstölle tarjoutuu parempi mahdollisuus urasuunniteluun. 1.3 Kiekuhanke Valtionhallinnon Kieku-tietojärjestelmähankkeessa yhtenäistetään valtion talous- ja henkilöstöhallinnon toimintatapoja, prosesseja ja tietorakenteita. Hankkeessa toteutetaan ja otetaan käyttöön näitä tukeva uusi SAP-pohjainen järjestelmäkokonaisuus. Kieku otetaan käyttöön ensimmäisissä virastoissa vuonna Valtionhallinnon yhteisen kiekuhankkeen etenemistä seurattiin aktiivisesti talous- ja henkilöstöhallinnossa. GTK ottaa uuden järjestelmän käyttöön , samanaikaisesti hallinnonalan muiden virastojen kanssa. Kieku-hanketta ja sen prosesseihin tuomia muutoksia esiteltiin vuoden aikana muun muassa pääjohtajan johtoryhmässä. 2 HENKILÖSTÖ 2.1 Henkilötyövuodet GTK:n toimintamenomäärärahalla palkatun henkilöstön henkilötyövuosikertymä vuonna 2010 oli 627,4. Ulkopuolisella rahoituksella katettiin 10,1 henkilötyövuotta, mikä oli 1,6 henkilötyövuotta enemmän kuin vuonna GTK:n kokonaishenkilötyövuosikertymä oli 637,5. Henkilötyövuosikertymä pieneni 28,3:lla verrattuna edelliseen vuoteen. Vähennys johtui suurelta osin eläkkeelle siirtymisistä sekä kireästä rekrytointilinjasta. Alueyksiköiden yhteenlaskettu henkilötyövuosimäärä on 461,4 eli 73,6 prosenttia GTK:n kokonaishenkilötyövuosikertymästä.

8 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 3 Taulukko 1. Henkilötyövuodet rahoituslähteittäin ajalla Muutos v:sta 2009 Muutos v:sta 2006 htv htv htv htv htv htv % htv % Maksullinen toiminta (1-alk. hankkeilla) 106,3 97,6 61,3 47, ,7 24,7-47,3-44,5 Muu toiminta 674,2 665,8 620, ,3-41,7-6,8-105,9-15,7 Toimintamenot 780,5 763,4 681,9 657,3 627, ,6-153,2-19,6 Työllisyysvarat 9,7 8,1 8,6 6,1 10,1 4 65,6 0,4 4,1 Muu ulkopuolinen rahoitus 5,8 1,5 1 2,4 0-2, ,8-100 Ulkopuolinen rahoitus 15,4 9,5 9,6 8,5 10,1 1,6 18,8-5,3-34,4 Yhteensä 795,9 772,9 691,5 665,8 637,4-28,4-4,3-158,5-19,9 Taulukko 2. Henkilötyövuodet toimintayksiköittäin vuosina 2009 ja 2010 Yksikkö muutos muutos % ESY ,6-9,4-4,2 LSY 29,8 32 2,2 7,4 ISY 143,1 137,3-5,8-4 PSY 79,6 77,5-2,1-2,7 KP 173,3 160,9-12,4-7,2 Johto 16 15,1-0,9-5,6 Yhteensä 665,8 637,4-28,4-4,3 2.2 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö Vuoden 2010 lopun tilanteen mukaan GTK:ssa työskenteli yhteensä 648 henkilöä. Henkilöstön määrä on laskenut 27 henkilöllä vuodesta Osa-aikatyötä tekevän henkilöstön määrä säilyi ennallaan (42 henkilöä). GTK:ssa määräaikaista henkilöstöä oli vuoden 2010 lopussa 6,2 prosenttia (40 henkilöä). Vuonna 2010 määräaikaisen henkilöstön osuus väheni kymmenellä henkilöllä vuoteen 2009 verrattuna. Määräaikaisten palvelussuhteiden määrä on vähentynyt erityisesti Itä-Suomen yksikössä. Tehtävien luonteen vuoksi GTK:ssa on suhteellisen vähän määräaikaisia verrattuna koko valtionhallintoon. Ero ei kuitenkaan ole yhtä merkittävä kuin aiempina vuosina koska yliopistojen siirtyminen valtiosektorilta on pienentänyt määräaikaisten palvelussuhteiden osuutta valtiolla. Vuonna 2010 määräaikaisen henkilöstön osuus koko valtion henkilöstöstä oli 13,7 prosenttia ja tutkimuslaitoksissa 18,3 prosenttia.

9 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 4 Vuonna 2010 rekrytointeihin liittyviä käytäntöjä muutettiin siten, että kaikille rekrytoinneille tuli hakea lupa ylimmästä johdosta huolimatta niiden kestosta. Taulukko 3. Henkilöstön määrä yksiköittäin (vakituiset ja määräaikaiset) Yksikkö Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä lkm % lkm % lkm % ESY ,6 21 9, ISY ,6 9 6, LSY 28 80,0 7 20, PSY , KP ,1 3 1, Johto ,0 0 0, Yhteensä ,8 40 6, Kuva 1. Määräaikaisten osuus vuonna 2010 GTK:n määräaikaisten osuus vuonna 2010 Määräaikaiset 6,2 % Vakinaiset 93,8 % 2.3 Virka- ja työsuhteinen henkilöstö GTK:n henkilöstöstä virkasuhteisia on 14 prosenttia ja työsuhteisia 86 prosenttia. Muutoksena vuoteen 2009 on virkasuhteisten määrä laskenut 5 henkilöllä ja työsuhteisten määrä on laskenut 22 henkilöllä. Verrattuna koko valtion (86,9 prosenttia) tai valtion tutkimuslaitoksien (27,1 prosenttia) tilanteeseen, virkasuhteisten määrä GTK:ssa on pieni.

10 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 5 Taulukko 4. Virka- ja työsuhteisen henkilöstön lukumäärä vuosien lopussa Vuosi Virkasuhteiset Muutos edelliseen vuoteen Työsuhteiset Muutos edelliseen vuoteen Yhteensä Muutos edelliseen vuoteen lkm %-osuus % % %-osuus % lkm % % , , , , , , , , , , , , , ,0 2.4 Ikärakenne GTK:ssa 45 vuotta täyttäneiden ja tätä vanhempien osuus oli vuoden 2010 lopussa 77 prosenttia (499 henkilöä) henkilöstöstä ja 55 vuotta täyttäneiden ja tätä vanhempien osuus oli 47,8 prosenttia (310 henkilöä). Koko valtion osalta vähintään 45-vuotiaiden %-osuus on 54,7 prosenttia ja valtion tutkimuslaitosten osalta 55,7 prosenttia. Alle 35-vuotiaiden osuus GTK:ssa oli 8,6 prosenttia (56 henkilöä). GTK:n henkilöstön keski-ikä vuonna 2010 oli 51,5 vuotta (51 vuonna 2009). GTK:n naispuolisen henkilöstön keski-ikä oli vuoden 2010 lopussa 3,5 vuotta alempi kuin miesten keski-ikä. Miesten keski-ikä nousi 0,5 vuotta ja naisten keski-ikä nousi 0,6 vuotta. Viimeisen viiden vuoden tarkastelujakson aikana on GTK:n henkilöstön keski-ikä noussut 2,4 vuodella. GTK:n keski-ikä on 5,8 vuotta enemmän kuin valtion tutkimuslaitoksissa keskimäärin. Koko valtioon verrattuna GTK:n henkilöstön keski-ikä on 6,4 vuotta suurempi. Vuosina eläkkeelle on siirtymässä noin 203 henkilöä, joka on 31,3 prosenttia nykytasosta. Henkilöstökertomuksen lopussa on Tahti-järjestelmän arvio eläkkeelle siirtyvien henkilöiden lukumääristä. Luvut perustuvat todelliseen vanhuuseläkeikään, jonka Valtiokonttori on laskenut. Taulukko 5. Henkilöstön määrä iän mukaan jaoteltuna vuosina Ikä Henkilöä %-jakauma ikäluokittain ,0 0, ,9 0,6 0,6 0,4 0, ,1 2,8 4,2 2,7 2, ,5 5,8 5,6 6,1 5, ,9 5,6 6,3 8,1 8, ,5 7,9 7,2 6,8 6, ,4 14,0 11,9 11,4 11, ,3 23,3 21,5 19,6 17, ,8 23,0 22,2 22,8 24, ,0 16,1 19,4 20,6 20, ,6 0,8 1,3 1,5 2,8 Yht ,0 100,0 100,0 100,0 100,0

11 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuva 2. Henkilöstön määrä iän mukaan jaoteltuna vuosina Taulukko 6. Henkilöstön keski-ikä vuosina Vuosi Naiset Miehet Kaikki ,7 49,8 49, ,8 51,3 50, ,4 51,5 50, ,5 52,1 51, ,1 52,6 51,5

12 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Lkm Vuosi Kuva 3. Eläkeiän (63 vuotta) saavuttavien henkilöiden lukumäärä seuraavan kymmenen vuoden aikana ( tilanne) 2.5 Tehtävä- ja sukupuolijakauma Vuonna 2010 GTK:n henkilöstöstä 31,3 prosenttia on naisia ja 68,7 prosenttia miehiä. Verrattuna koko valtioon (naisten osuus 48,8 prosenttia) ja valtion tutkimuslaitoksiin (naisten osuus 50 prosenttia). GTK:n suurin henkilöstöryhmä on tutkijat, joita on 39,4 prosenttia henkilöstöstä (40,7 vuonna2009). Tutkimusta avustavissa tehtävissä on 20,1 prosenttia henkilöstöstä (19,7 vuonna 2009). Johto- ja esimiestason tehtävät on määritelty organisaation mukaisesti niin, että johtotehtäviin kuuluvat tutkimuskeskuksen ylin johto ja yksiköiden johtajat, esimiestasoon lasketaan kuuluviksi vastuualue- ja toimialapäälliköt. Vuonna 2010 GTK:n henkilöstöstä 2,0 prosenttia toimi johtotehtävissä (1,9 vuonna 2009) ja esimiestason tehtävissä 3,4 prosenttia (2,8 vuonna 2009). GTK:n miehistä 6,7 prosenttia kuului johto- ja esimiestasoon (5,8 vuonna 2009) ja naisista 2,5 prosenttia (2,4 vuonna 2009). Taulukko 7. Henkilöstön lukumäärä yksiköittäin sukupuolen mukaan Yksikkö Naisia % Miehiä % Yhteensä % ESY 82 36, , ,0 ISY 33 23, , ,0 LSY 13 37, , ,0 PSY 22 30, , ,0 KP 46 28, , ,0 Johto 7 46,7 8 53, ,0 Yhteensä , , ,0

13 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 8 Taulukko 8. Henkilöstön määrä henkilöstöryhmittäin Henkilöstöryhmä Naiset Miehet Yhteensä % Toimistotehtävät ,3 Laboratoriotehtävät ,7 Asiantuntijat ,8 Tekniset tehtävät ,3 Tietotekniikkatehtävät ,4 Kenttähenkilöstö ,7 Tutkimusta avustava henkilöstö ,1 Tutkijat ,4 Esimiehet (vastuualue- ja toimialapäälliköt) ,4 Johto (ylin johto, yksiköiden johtajat) ,0 Yhteensä , Toimistotehtävät Laboratoriotehtävät Asiantuntijat Tekniset tehtävät Tietotekniikkatehtävät Kenttähenkilöstö Tutkimusta avustava henkilöstö Tutkijat Esimiehet (vastuualue- ja toimialapäälliköt) Johto (ylin johto, yksiköiden johtajat) Naiset Miehet Kuva 4. Henkilöstön määrä henkilöstöryhmittäin

14 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 9 Naisten osuus johto- ja esimiestason tehtävistä vuonna ,3 % Kuva 5. Naisten osuus johto- ja esimiestason tehtävistä vuonna REKRYTOINTI 3.1 Vaihtuvuus Taulukossa 9 esitetty kokonaispoistuma oli 4,0 % edellisen vuoden lopun henkilöstötilanteesta. Lähtövaihtuvuusprosentti, joka ilmaisee toisen työnantajan palvelukseen siirtyneen vakituisen henkilöstön prosenttiosuuden, oli 0,6 % vuonna 2010 kun se oli edellisenä vuonna 0,7 %. Taulukko 9. Lähtövaihtuvuus ja muu poistuma vuonna 2010 Poistuman syy Henkilöä % edellisen Henkilöä % edellisen 2010 vuoden lopun 2009 vuoden lopun henkilöstöstä henkilöstöstä Eläkkeelle siirtyneet yhteensä 24 3,6 28 3,9 Vanhuuseläke 20 3,0 21 2,9 Työkyvyttömyyseläke 2 0,3 6 0,8 Yksilöllinen varhaiseläke 2 0,3 1 0,1 Uusi työnantaja 4 0,6 5 0,7 Poistuma yhteensä 28 4,1 33 4,6

15 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 10 yli 25 vuotta vuotta Palvelusaika (vuotta) vuotta vuotta 6-10 vuotta 3-5 vuotta Miehet Naiset 1-2 vuotta alle 1 vuosi Henkilöä Kuva 6. Henkilöstön palvelusaika sukupuolen mukaan 3.2 Rekrytoinnit Vuonna 2010 rekrytointeja vakituisiin tehtäviin oli 12 ja hakemuksia avointa tehtävää kohden saatiin keskimäärin 20 kappaletta. Kuusi näistä rekrytointivalinnoista siirtyi vuoden 2011 puolelle. Kesäharjoittelijoita rekrytoitiin huomattavasti vähemmän. Korkeakouluharjoittelijoiden määrä säilyi lähes ennallaan. Hakemuksia saatiin vuonna 2010 keskimäärin merkittävästi vähemmän kuin muihin valtion tutkimusorganisaatioihin. Vuonna 2010 rekrytoinnit suuntautuivat kaikki geologian alan asiantuntija-, esimiestai johtotason tehtäviin. Avoinna olleisiin tehtäviin haki yhteensä 240 henkilöä. Hakijoista tohtoreita oli 24, lisensiaatteja 23, ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita 180 ja alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita 13 henkilöä. Tehtäviin valituista henkilöistä kaikilla oli ylempi korkeakoulututkinto. GTK:n sisäisenä tehtäväkiertona ilmoitettiin kolmesta paikasta, joihin hakijoita oli yhteensä kuusi. Keskeiset strategiset rekrytoinnit suuntautuivat seuraaville alueille: mineraalitekniikka, rikastus, hydrometallurgia, kallioperä- ja raaka-ainetutkimukset, mineraaliset raaka-aineet, luonnonkivi- ja kiviainestutkimukset ja tekniset palvelut. Henkilöstön ulkoisissa rekrytoinneissa käytettiin monipuolisia rekrytointikanavia. Henkilöstön hankinnan ja työnhaun järjestelmäpalvelua Heliä käytettiin pääsääntöisesti ulkoisissa rekrytoinneissa. Muita hakukanavia olivat Helsingin Sanomat, Oikotie, Monster, Aarresaari, GTK:n ulkoiset internetsivut, intranet ja työvoimatoimiston sivut (MOL). Kansainvälisissä hakuprosesseissa käytettiin Earth-

16 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 11 works- ja Eurogeosurveys-sivustoja. Kansainvälisiä rekrytointiprosesseja käynnistettiin yksi, mutta tehtävä päätettiin jättää täyttämättä. Taulukko 10. Vuoden 2010 rekrytointiprosessit (vakituisiin tehtäviin) yksiköittäin, hakijoiden koulutustason mukaan Yksikkö Rekrytointiprosessit Hakijoiden koulutus Tohtori Lisensiaatti Ylempi korkea- koulu- tutkinto Muu Hakijoita yht. Alempi korkeakoulututkinto Hakemukset/ tehtävä ESY ISY LSY PSY KP Yhteensä Vuonna Taulukko 11. Vuoden 2010 kausiapulaisten rekrytoinnit yksiköittäin Yksikkö Kausiapulaiset Oma rahoitus Korkeakouluharjoittelijat Muut määräaikaiset (työllisyysvaroin palkatut) Määräaikaiset yhteensä ESY ISY LSY PSY KP Johto Yhteensä PALKKAUSMENOT JA MATKAKUSTANNUKSET Maksettujen palkkojen ja henkilöstösivukustannusten kehitys on nähtävissä taulukosta 12. Palkkausmenot vuonna 2010 olivat 31,6 miljoonaa euroa. Palkkausmenot laskivat edelliseen vuoteen verrattuna 1,4 % eli 0,4 milj. euroa. Palkkamenot ovat pysyneet suunnilleen samalla tasolla vuodesta 2006 lähtien vaikka henkilötyövuosien määrä on laskenut 796 htv:sta 638 htv:een. Valtion tuottavuusohjelma on osaltaan vaikuttanut vähentävästi GTK:n vuoden 2010 henkilötyövuosikertymään. Henkilötyövuotta kohti laskettuna palkkausmenot ovat kasvaneet 21,2 prosenttia. Nousua selittää GTK:n henkilöstörakenteen painopisteen muutos, jonka tavoitteena on ollut keskittyä enemmän korkeaa osaamista ja asiantuntemusta vaativiin tehtäviin. Tästä johtuen uusrekrytoinnit ovat olleet asian-

17 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 12 tuntija- tai esimiestehtäviä. Myös keskustason virka- ja työehtosopimuksessa sovitut palkankorotukset ovat kasvattaneet palkkausmenoja. Vuonna 2010 henkilöstösivukulut olivat 17,5 prosenttia palkkausmenoista. Henkilöstösivukulujen osuus on pysynyt samana verrattuna vuoteen 2009, mutta laskenut verrattuna vuoden 2008 lukuun, joka oli 18,7. Yhteenveto matkakustannuksista yksiköittäin on nähtävissä taulukosta 14. Vuonna 2010 kiinnitettiin huomiota matkakustannusten suuruuteen ja tähän liittyen uudistettiin GTK:n matkustusohje. Säästöjä haettiin matkojen priorisoinnilla ja keskittämisellä, sekä vaihtoehtoisia kokoustapoja, kuten videoneuvotteluja lisäämällä. Säästötoimet näkyivät erityisesti muun toiminnan matkakustannuksissa, jotka laskivat 22,2 % verrattuna vuoteen Taulukko 12. Palkkausmenot vuosina (1 000 euroa) Varsinaiset Henkilöstö- Palkkaukset Muutos- Palkkaus/ Muutos- Vuosi Htv palkkaukset sivukulut yhteensä % htv % ,4 40,9 3, ,7 43,3 5, ,0 46,0 6, ,8 48,2 4, ,4 49,6 3,0 Taulukko 13. Palkalliset poissaolot yksiköittäin vuoden 2010 työajan kohdentamisen mukaan Yksikkö Palkallisten poissaolojen osuus kokonaistyöajasta Lomat % Sairaus- ym. palkalliset poissaolot % Yhteensä % ESY 17,6 4,1 21,7 LSY 15,2 4,7 19,9 ISY 16,0 3,0 19,0 PSY 16,7 3,6 20,3 KP yhteensä 16,5 6,2 22,8 Johto 15,9 2,3 18,2 Koko GTK 16,7 4,3 21,0

18 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 13 Taulukko 14. Matkakustannukset vuonna 2010 (sis. toimintamenot ja ulkopuolisen rahoituksen) Yksikkö Maksullinen toiminta Muu toiminta Yhteensä % yksikön kokonaismenoista % GTK:n kokonaismenoista Muutos-% vuoteen 2009 ESY ,1 1,7 9,2 LSY ,7 0,3-14,3 ISY ,5 0,8-15,4 PSY ,8 0,6-3,8 KP ,7 1,1-14,4 Johto ,1 0,2-25,2 Yhteensä ,7 4,7-6,6 Muutos-% vuoteen ,1-22,2-6,6 5 PALKKAUSJÄRJESTELMÄ GTK:n palkkausjärjestelmän perustana on tehtävän vaativuus. Erilaiset tehtävät on jaettu 12 vaativuusluokkaan tehtävän vaativuuden perustella. Tehtävän vaativuuden arvioinnissa huomioidaan tehtävän edellyttämä tietotaito, siihen liittyvät vastuut sekä tarkastellaan tehtävään liittyviä haasteita. Tehtävän vaativuuteen perustuvan palkanosan lisäksi kokonaispalkka muodostuu henkilökohtaisesta palkanosasta. Pääjohtajan suorassa alaisuudessa olevan johdon palkkausta koordinoidaan valtionhallinnon laajuisella Ylva-järjestelmällä. Eniten henkilöstöä sijoittui vaativuusluokkiin 8 ja 9. Näissä vaativuusluokissa on 33,9 prosenttia palkkausjärjestelmän piirissä olevasta henkilöstöstä. Vaativuusluokassa 10 olevan suhteellinen osuus on viime vuosina lisääntynyt merkittävästi. Osaltaan tähän on vaikuttanut GTK:n ydinalueisiin liittyvien tutkimusohjelmien perustaminen. Vastaavasti vaativuusluokissa 4 ja 5 henkilöstön osuus on vähentynyt. Tämä selittynee rekrytointien ja tehtävien muutosten kohdistumisella korkeamman vaativuusluokan tehtäviin. Vuonna 2010 vaativuusluokissa 1-6 oli naisista 50,5 prosenttia ja miehistä 39,8 prosenttia. Vaativuusluokissa 7-12 naisista oli 49,5 prosenttia ja miehistä 60,2 prosenttia.

19 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Henkilöä Vaativuusluokka Kuva 7. Henkilöstön määrä vaativuusluokittain vuosien lopussa Taulukko 15. Henkilöstön määrä vaativuusluokittain sukupuolen mukaan Vaativuusluokka Naiset Miehet Yhteensä Yhteensä

20 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS % Naiset, % Miehet, % Vaativuusluokka Kuva 8. Henkilöstön prosentuaalinen jakautuminen vaativuusluokittain sukupuolen mukaan TYÖHYVINVOINTI 6.1 Sairauspoissaolot Sairaustapausten lukumäärä sekä sairaustapauksista johtuvien sairauspäivien määrä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna. Sairaustapausten kesto oli vuonna 2010 keskimäärin 4,6 päivää. Tapauksista lyhytkestoisten osuus (alle kolme päivää) on kasvanut 3,8 % vuodesta Kaikista sairauspoissaoloista alle kolmen päivän poissaoloja on 75,8 %. Lyhyitä poissaoloja oli GTK:ssa vähemmän kuin valtiolla tai valtion tutkimuslaitoksissa. Henkilötyövuotta kohden sairauspoissaolopäivien määrä on 7,6 päivää, mikä tarkoittaa pientä nousua edelliseen vuoteen verrattuna. Sairauspoissaolojen lukumäärä/htv on 1,4 vähemmän kuin koko valtionhallinnossa, mutta 0,7 enemmän kuin valtion tutkimuslaitoksissa. GTK:n terveysprosentti (ilman sairauspoissaoloja olleiden henkilöiden %-osuus) on edellisestä kaudesta kasvanut 0,7 prosenttiyksikköä. Valtiovarainministeriön julkaisemassa tutkimuksessa on käsitelty henkilöstön sairastuvuuteen vaikuttavia monitahoisia tekijöitä ja yhteyksiä. Sen mukaan lyhyiden poissaolojen osuuteen vaikuttavat eniten henkilöstön keski-ikä sekä koulutustasoindeksi. Keski-iän noustessa lyhyiden sairauspoissaolojen suhteellinen osuus laskee johtuen sairaustapausten vaikeammasta asteesta. Terveysprosentti puoles-

Tahtin käyttö ja hyödyntäminen GTK:ssa Tahti-käyttäjäpäivä

Tahtin käyttö ja hyödyntäminen GTK:ssa Tahti-käyttäjäpäivä Tahtin käyttö ja hyödyntäminen GTK:ssa Tahti-käyttäjäpäivä Erikoissuunnittelija Ville Handolin 1 Geologian tutkimuskeskus GTK on kansainvälisesti suuntautunut valtion sektoritutkimuslaitos ja osa työ-

Lisätiedot

E/184/111/ Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010

E/184/111/ Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010 E/184/111/2011 13.4.2011 Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Saatteeksi Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) välisessä tulossopimuksessa

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

E/362/111/2009 2.7.2009. Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2008

E/362/111/2009 2.7.2009. Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2008 E/362/111/2009 2.7.2009 Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2008 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Saatteeksi Vuoden 2008 lopussa GTK teki päätöksen organisaatiomuutoksista, jotka koskivat lähinnä esikunnan

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2006

Henkilöstökertomus 2006 Konsernipalvelut Sisällysluettelo ALUKSI 3 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 4 1.1 Henkilötyövuodet 4 1.2 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 6 1.3 Virka- ja työsuhteinen henkilöstö 7 1.4 Ikärakenne 8

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 72984 4,0 44,8 92,0 245,5 11937,0 72984 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,1-0,9-100,0-5,7-2,1 1,3 66,2-0,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 235 73676 4,0 40,0 77,0 240,0 12048,0 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -4,5-6,5-100,0-8,7-2,8 1,2 114,7-6,5

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

E/223/111/2008 31.03.2008 Espoo. Henkilöstökertomus 2007

E/223/111/2008 31.03.2008 Espoo. Henkilöstökertomus 2007 E/223/111/2008 31.03.2008 Espoo Konsernipalvelut Sisällysluettelo ALUKSI 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 1 1.1 Henkilötyövuodet 1 1.2 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 5 1.3 Virka- ja työsuhteinen

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä2016 Tarkastelujoukko: 621011 VarastokirjastoViraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Virasto VirastotyyppiYksikköValtio HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT 1998-2005 1.NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET 2003 2004 2005 HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa 25 24 23 Henkilöstön lukumäärän %-muutos ed. vuoden lopusta

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Päivi Hakulinen SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstö... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... 7 Osaaminen ja

Lisätiedot

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 3 1.2 Henkilöstön määrä... 3 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 3 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Case GTK: Tasa-arvon edistäminen. virastotasolla. Tasa-arvotilaisuus Pääluottamusmies Timo Ruohomäki

Case GTK: Tasa-arvon edistäminen. virastotasolla. Tasa-arvotilaisuus Pääluottamusmies Timo Ruohomäki Case GTK: Tasa-arvon edistäminen virastotasolla Tasa-arvotilaisuus 16.11.2011 Pääluottamusmies Timo Ruohomäki 1. GTK ja henkilöstö 2010 Tiedot perustuvat pääasiassa GTK:n henkilöstökertomukseen 2010 Kokkola

Lisätiedot

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtion työmarkkinalaitos Veli-Matti Lehtonen Syyskuu 2013 2 Sisältö 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne... 3 2 Vanhuuseläköityminen

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS

TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki.3. HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 3. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 3 lopussa oli henkilöä (vuonna henkilöä). Henkilötyövuosia kertyi

Lisätiedot

Koulutusaste 2004. Koulutuspohja

Koulutusaste 2004. Koulutuspohja TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki..2 Laatinut: Päivi Hakulinen ja Seppo Vaalavuo HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 2 lopussa oli henkilöä

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus

Geologian tutkimuskeskus HenkilöstöKERTOMUS 2011 Geologian tutkimuskeskus Sisältö Johdanto... 3 Henkilöstövoimavarojen johtaminen GTK:ssa... 4 GTK:n strategiset tavoitteet... 4 GTK:n henkilöstöstrategiset tavoitteet... 4 Henkilöstöresurssit...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... Pätevyys

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Vastuuhenkilö Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite Näkökulma Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite 2012-2014 Toimenpiteet 2012 Tavoitetaso 2012 Toteutuma 31.12.2012

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä... 2 1.2.3

Lisätiedot

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää.

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS NEUVOTTELUPÖYTÄKIRJA Pöytäkirja Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) sekä JUKO ry:n, Pardia ry:n ja JHL ry:n välisistä neuvotteluista, jotka koskivat GTK:ssa sovellettavaa palkkausjärjestelmää.

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja

Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja Sivu 1 (10) Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja Taulukkoluettelo Taulukko 1. Virkojen lukumäärä 31.12 vuosina 2003-... 2 Taulukko 2. Henkilöstön lukumäärät virastoryhmittäin vuosina 2003-...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 Johtaminen on laadukasta ja henkilöstömme on osaavaa, yhteistyökykyistä ja voi hyvin Ammattitaitoinen ja esimerkillinen johtaminen sekä tehokas johtamisjärjestelmä Hyvinvoivan

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kuva: Tukes-päivät 2014 2 (13) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Vaikuttava ja palveleva Tukes... 3 2.1 Henkilöstörakenne... 3 2.2 Ikärakenne... 5 2.3 Vaihtuvuus... 6 3 Asiantunteva

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Henkilöstömenot vuosina 2014-2016 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Henkilötyövuodet

Henkilötyövuodet 1 TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 18.4.2006 Laatijat: Päivi Hakulinen ja Seppo Vaalavuo HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005 1. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 2005

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Johtaminen on laadukasta ja henkilöstömme on osaavaa, yhteistyökykyistä ja voi hyvin Ammattitaitoinen ja esimerkillinen johtaminen sekä tehokas johtamisjärjestelmä Hyvinvoivan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Geologian tutkimuskeskus

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Geologian tutkimuskeskus HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Geologian tutkimuskeskus Sisältö Johdanto... 3 Henkilöstövoimavarojen johtaminen GTK:ssa... 4 GTK:n strategiset tavoitteet... 4 GTK:n henkilöstöstrategiset tavoitteet... 4 Henkilöstöresurssit...

Lisätiedot

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ-

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- Jaakko Joensuu henkilöstöpäällikkö Kempele on voimakkaasti kasvava 15 100 asukkaan nuorekas kunta. Kempele on huipputeknologiaa,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1405/01.00.02/2014 94 Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan:

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2 Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1 1416/01.00.02/2012 77 Henkilöstökertomus vuodelta 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Kunnas Jere, puh. (09) 816 22508 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

2 (19) Sisältö. Tullin vuoden 2012 henkilöstökertomuksen kokosi: Pia Pesu Tullin hallintopalvelut, Lappeenranta puh. 040 332 5075 pia.pesu@tulli.

2 (19) Sisältö. Tullin vuoden 2012 henkilöstökertomuksen kokosi: Pia Pesu Tullin hallintopalvelut, Lappeenranta puh. 040 332 5075 pia.pesu@tulli. 2 (19) Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstön määrä... 3 2.2. Henkilöstön sukupuoli- ja ikärakenne... 4 2.3. Palvelussuhteen luonne... 6 2.4. Henkilöstön koulutusrakenne...

Lisätiedot

Henkilöstöön panostaminen

Henkilöstöön panostaminen Henkilöstöön panostaminen Tavoitteet vuodelle 2014 Kehitetään sisäisiä toimintamalleja tehostamaan parhaiden käytäntöjen ja osaamisen jakamista. Jatketaan työvälineiden ja järjestelmien kehitystyötä tukemaan

Lisätiedot

Palkkausjärjestelmän soveltaminen ja kehittäminen

Palkkausjärjestelmän soveltaminen ja kehittäminen Palkkausjärjestelmän soveltaminen ja kehittäminen Siirtyminen palkkausjärjestelmäuudistuksesta jatkuvaan kehittämistyöhön Geologian tutkimuskeskus Erja Lakanen TKK:n palkitsemisseminaari 31.8.2005 2 GTK:n

Lisätiedot

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää.

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS NEUVOTTELUPÖYTÄKIRJA Pöytäkirja Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) sekä JUKO ry:n, Pardia ry:n ja JHL ry:n välisistä neuvotteluista, jotka koskivat GTK:ssa sovellettavaa palkkausjärjestelmää.

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 5 2 Keskeiset havainnot vuodesta 2010... 5 3 Henkilöstö... 9 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä... 9 3.1.1 Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa...

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Käsitelty johtoryhmässä 8.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET... 3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 4 3. Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 213 TIEDOTE 4/214 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan Kuopiossa 31.12.212 Tilastokeskuksen keväällä 214 julkaisemien

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS Henkilöstö palvelutuotannon voimavarana 31.8.2017 Raija Ranta, henkilöstöjohtaja-sosiaali-ja terveysjohtaja HENKILÖSTÖ / RAKENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2016 Vakinaiset 3 177

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2010

Henkilöstökertomus 2010 2011 Henkilöstökertomus 2010 Henkilöstöosasto Henkilöstökertomus 2010 Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuvat: Liikenneviraston kuva-arkisto ISBN 978-952-255-654-7 Liikennevirasto PL 33 00521 HELSINKI

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013. Geologian tutkimuskeskus

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013. Geologian tutkimuskeskus Geologian tutkimuskeskus Jari Väätäinen, Johdanto Sisältö Erikoistutkija Peter Edén ottaa maaperänäytettä pellosta Kruunupyyssä. Johdanto... 3 Koulutusrakenne... 14 Henkilöstövoimavarojen johtaminen :ssa...

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Henkilöstö Yhteenveto vuoden 2016 tilanteesta Henkilöstöresursointi pysyi määrällisesti hyvin hallinnassa haasteellisessa toimintaympäristössä

Lisätiedot

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Käyttäjäfoorumi klo13.00-13.30 Markku Kivioja, Valtiokonttori Henkilöstöjohtamisen tarpeet ja valmiudet Kiekun erilaiset roolit henkilöstötiedon

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014. Geologian tutkimuskeskus

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014. Geologian tutkimuskeskus HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 Geologian tutkimuskeskus HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 Geofyysikko Nina Leppäharju tekee geoenergiamittausta Porvoossa. Sisältö Johdanto... 3 Henkilöstövoimavarojen johtaminen GTK:ssa...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

MIKSI KUOPIO HALUSI MUKAAN HAKU HANKKEESEEN

MIKSI KUOPIO HALUSI MUKAAN HAKU HANKKEESEEN HAKU hankkeen satoa Kuopion kaupungin käytäntöjä ja kokemuksia henkilöstötunnuslukujen laskennassa HAKU hankkeen tuloksia henkilöstötunnuslukujen laskennassa Hannu Issakainen 14.2.2011 MIKSI KUOPIO HALUSI

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2013... 3 2 Henkilöstövoimavarat... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 4 2.3 Palvelussuhteen pituus... 5 2.4 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 LAPIN YLIOPISTO

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 LAPIN YLIOPISTO HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 LAPIN YLIOPISTO Hyväksytty Lapin yliopiston hallituksen kokouksessa 9.3.2007 2 Sisällys TAUSTAKSI...3 1. Henkilöstön määrä ja rakenne...4 1.1 Henkilöstön työpanos...4 1.2 Vakituiset

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Kh Kv

Henkilöstöraportti Kh Kv Henkilöstöraportti 2016 Kh 9.10.2017 64 Kv 16.10.2017 44 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne vuonna 2016... 4 2.1 Henkilöstömäärän kehitys... 4 2.2 Henkilöstö ammattinimikkeittäin...

Lisätiedot

Eläkeikä edessä Työelämästä eläkkeelle -löytyykö hyviä käytäntöjä? Jyrki Komulainen Ohjemajohtaja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma

Eläkeikä edessä Työelämästä eläkkeelle -löytyykö hyviä käytäntöjä? Jyrki Komulainen Ohjemajohtaja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Eläkeikä edessä Työelämästä eläkkeelle -löytyykö hyviä käytäntöjä? Jyrki Komulainen Ohjemajohtaja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma TOIMINTAKYKYÄ TYÖELÄMÄÄN - KKI-toimet ja työelämä - KKI-hankkeet TYÖELÄMÄ

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 5 2 Keskeiset havainnot vuodesta 2014... 5 3 Henkilöstö... 9 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä... 9 3.1.1 Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa. Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio

Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa. Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio Työajan henkilöstökustannusten kaavamainen jako bruttotyöajan, tehdyn työajan ja tehokkaan

Lisätiedot

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET...3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET...3 1.3 SUKUPUOLIRAKENNE...5

Lisätiedot

HALLINTOYKSIKKÖ HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2004

HALLINTOYKSIKKÖ HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2004 HALLINTOYKSIKKÖ HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 004 KÄSITELTY PÄÄJOHTAJAPALAVERISSA 1.6.005 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1. HENKILÖSTÖPANOKSET...3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET...3

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

11. Jäsenistön ansiotaso

11. Jäsenistön ansiotaso 24 Kuvio 19. 11. Jäsenistön ansiotaso Tutkimuksessa selvitettiin jäsenistön palkkaukseen liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin heidän kokonaiskuukausiansioitaan (kuukausibruttotulot). Vastaajia pyydettiin

Lisätiedot

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta?

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Mitä työhyvinvointi tuottaa? Jari Honkanen Vastaava työterveyslääkäri Mehiläinen Kuopio 1 9.10.2014 TYHY tapahtuma Työhyvinvoinnin merkitys liiketoiminnan

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

TASA-ARVOSUUNNITELMA OSAKSI TYÖPAIKAN YHTEISTOIMINTAA P R O S E. Selvitys. Käynnistys. Seuranta. Suunnittelu. Toteutus

TASA-ARVOSUUNNITELMA OSAKSI TYÖPAIKAN YHTEISTOIMINTAA P R O S E. Selvitys. Käynnistys. Seuranta. Suunnittelu. Toteutus TASA-ARVOSUUNNITELMA OSAKSI TYÖPAIKAN YHTEISTOIMINTAA P R O S E S S I Seuranta Käynnistys Selvitys Suunnittelu Toteutus ao/amää/kalvot2004/tasa-arvolaki 2005 uusi 1 1. Tasa-arvosuunnitelman laatiminen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ 2010. Hyvinvointi Tavoitteena hyvä työkyky ja toimivat työyhteisöt. Palkitseminen Tavoitteena kannustavuus ja oikeudenmukaisuus

HENKILÖSTÖ 2010. Hyvinvointi Tavoitteena hyvä työkyky ja toimivat työyhteisöt. Palkitseminen Tavoitteena kannustavuus ja oikeudenmukaisuus TK-10-1635-03 HENKILÖSTÖ 2010 Toimintastrategia Valtion henkilöstöpolitiikan linja Valtioneuvoston periaatepäätös Henkilöstö 2010 Henkilöstö on menestyksen tekijä Osaaminen uudistuminen ja osaamisen turvaaminen

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

ULKOASIAINHALLINNON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖSRAPORTTI

ULKOASIAINHALLINNON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖSRAPORTTI 7.10.2004 ULKOASIAINHALLINNON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖSRAPORTTI 2003 2 Sisällysluettelo: 1. Yleistä henkilöstötilinpäätöksestä valtiolla...3 2. Henkilöstötilinpäätöksestä ulkoasiainhallinnossa...3 3. Ulkoasianhallinnon

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtion ylimmän johdon määrä ja rakenne Valtion työmarkkinalaitos Seija Korhonen Kesäkuu 2016 2 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2016

Henkilöstötilinpäätös 2016 Henkilöstötilinpäätös 2016 Sisällysluettelo HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET JA MÄÄRÄ-AIKAISET... 3 KOKO- JA OSA-AIKAISET... 3 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET... 3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET... 3 1.3 SUKUPUOLIRAKENNE...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2017

TILASTOKATSAUS 4:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 4:201 1.10.201 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 200 2016 Työttömyysaste oli Vantaalla 11, prosenttia vuoden 2016 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttiyksikköä, mikä johtui

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO SISÄLLYS JOHDANTO HENKILÖSTÖVOIMAVARAT Henkilöstön määrä ja rakenne Virkarakenne Kansainvälistyvä

Lisätiedot