HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009"

Transkriptio

1 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Makasiini # 49492

2 RAPORTTI (13) HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 SISÄLTÖ Johdanto Henkilöstötilinpäätös Ylijohtajan katsaus Henkilöstön kehittämispäällikön katsaus Henkilöstön määrä ja rakenne Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet Henkilöstörakenne... 4 Kokoaikaisuus... 4 Määräaikaisuus... 4 Sukupuolirakenne... 5 Ikärakenne... 5 Koulutusrakenne Työajan käyttö ja työvoimakustannukset Henkilöstöpanokset ja työajan käyttö Palkkausmenot Työvoimakustannukset yhteensä Välillisten työvoimakustannusten %-osuus tehdyn työajan palkoista Henkilöstön motivaatio ja osaaminen/työkunto Henkilöstökoulutus... 8 Koulutuspäivät, ajankäyttö kehittymiselle ja kustannukset... 8 Koulutustasoindeksi Työtyytyväisyys ja työkunto... 9 Työkuntoa ylläpitävä toiminta... 9 Työtyytyväisyys... 9 Henkilöjohtaminen Sairauspoissaolot Vaihtuvuus Luonnollinen poistuma Eläköityminen Henkilöstöinvestoinnit Henkilöstöstrategian tavoitteiden toteutuminen Esitettävät tunnusluvut Liitteet - Tahti-järjestelmän kaikki henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2009, liite 1

3 RAPORTTI (13) Johdanto 1.1 Henkilöstötilinpäätös Henkilöstötilinpäätöksen sisältö noudattaa Valtiovarainministeriön ja valtion työmarkkinalaitoksen Henkilöstövoimavarojen hallintajärjestelmä, henkilöstötilinpäätös -julkaisun mukaista jaottelua. Tähän henkilöstötilinpäätökseen on kerätty Tiken toiminnan kannalta keskeiset henkilöstötunnusluvut. Tilinpäätöksessä on myös esitetty Tahti -järjestelmästä saatavia tietoja ja tuotu esiin Tahti -järjestelmän antamat vertailutiedot. Henkilöstötilinpäätöksen tulkitseminen ja johtopäätökset tehdään eri foorumeilla, kuten johtoryhmissä, esimiesfoorumissa ja Tyhy-ryhmässä. Näkemyksiä kerätään myös suoraan henkilöstöltä. Henkilöstötilinpäätös on osa Tiken toiminnan seurantaa. 1.2 Ylijohtajan katsaus Tiken asema ja tehtävät olivat kahden laajan tarkastelun kohteena vuoden 2009 aikana. Tilastotoimeen kohdistui osaltaan koko valtion tilastotoiminnan tehostamista ja alueellistamista selvittäneen työryhmän työ, johon Tikekin osallistui. Tietohallintotehtävien kehittämis- ja järjestämisselvitys esitti kehittämistoimia maatalous- ja elintarvikehallinnon yhteisen tietohallinnon suhteen. Selvitykset vaativat tikeläisiltä panostusta ja työaikaa ja aiheuttivat epävarmuutta tulevaisuuden suhteen. Tiken jatko itsenäisenä virastona, joka varmistui maa- ja metsätalousministerin päätöksellä , oli helpotus ja ilon aihe koko Tiken henkilöstölle. Toimintojen keskittäminen perustehtäviin ja muiden tehtävien karsiminen ovat edelleen vaikuttaneet Tikessä sekä palveluihin että niitä tuottavaan henkilöstöön. Tukipalveluiden henkilöstö on ollut muutosturvatoimenpiteiden kohteena edelleen vuonna Tukitehtävät vähenevät merkittävästi vuoden 2010 lopussa Maaseutuviraston siirtyessä Seinäjoelle. Hyvän henkilöstöpolitiikan noudattaminen ja monipuolisten muutosturvatoimenpiteiden tarjoaminen vaatii pitkäjänteisyyttä, osaamista ja resursseja. Tulevien vuosien henkilöstön kehittämisen ja osaamisen haasteet liittyvät ict - palveluille asetettaviin tehostamis- ja yhteensopivuusodotuksiin, joita ovat mm. sähköisen asioinnin laajamittainen kehittäminen. Sähköisellä asioinnilla tarjotaan julkisia palveluita ja tietoja verkon kautta sekä kehitetään kokonaisia palveluprosesseja. Monipuoliset käyttäjille tarjottavat palvelut edellyttävät useiden järjestelmien yhteentoimivuutta ja laajentavat hallittavaa tietojärjestelmäkokonaisuutta. Monimutkaisuus lisääntyy ja laajojen kokonaisuuksien hallinta edellyttää sekä teknistä osaamista että järjestelmällistä ja laadukasta ohjelmistotuotantoa. Samaan aikaan on haasteena tuottavuusohjelman toimeenpano ja palvelukyvyn parantaminen pienenevillä resursseilla. Yhteistyö ja verkostomainen toiminta lisääntyy myös valtionhallinnossa ja Tiken toimintaympäristössä. Se tarjoaa toiminnalle ja henkilöstölle uusia haasteita ja monia mahdollisuuksia. IT -palvelutoiminnan puolella asiakasvirastojen kanssa rakennettavat yhteistyömuodot ovat sekä virallisia projekti-, ohjaus- ja johtoryhmiä kuin epävirallisempia toiminnan kehittämisryhmiä. Tilastopuolella Lynetverkostossa tehtävä yhteistyö mahdollistaa hallinnonalan tilastokokonaisuuden kehittymisen yhtenäisesti.

4 RAPORTTI (13) 1.3 Henkilöstön kehittämispäällikön katsaus Tike aloitti vuoden 2009 uudenlaisessa organisaatiorakenteessa. Koko henkilöstölle lähetettiin ylijohtajan kirje, jossa kerrottiin henkilökohtaisesti jokaisen uusi toimialue, yksikkö ja esimies vuoden vaihteen jälkeen. Organisaationrakenteen uusimisen kanssa toteutettiin samaan aikaan Tiken strategian arviointi aloitettu strategiatyö jatkui henkilöstöä osallistavalla toimeenpanolla. Tämä toteutettiin Strategia Roadshown avulla. Roadshow pidettiin toimialueittain, ja Tiken johto kertoi näkemyksensä strategiasta. Johto myös vastasi sekä ennalta lähetettyihin että tilaisuudessa esitettyihin kysymyksiin. Ministeriön tiedotustilaisuus , koskien Tiken toimintojen uudelleenjärjestelyitä, siirsi strategiatyön viimeistelyn syksyyn. Vuonna 2009 osaamisen kehittämistoimenpiteet jatkuivat normaalisti strategian ja organisaatiouudistuksen toimeenpanon ohessa. Esimiestoiminnan ja -osaamisen kehittäminen oli keskeinen teema tulevaisuuteen valmistautumisessa. Vuonna 2008 käynnistettyyn MMM:n hallinnonalan JETtutkintoon (johtamisen erikoisammattitutkinto) osallistui 5 tikeläistä, samoin 2009 käynnistettyyn JET 2-ohjelmaan. Jälkimmäisessä esimiesten joukkoa vahvistettiin asiantuntijoilla matriisiajattelun edistämiseksi. Esimiestyötä tuettiin myös lähes kuukausittaisen esimiesfoorumin avulla (10 esimiesfoorumia vuonna 2009). Suuri osa muista ammatillisen osaamisen kehittämistoimenpiteistä kohdistui tietotekniikan alueelle, muotoina sekä koulutukset että sisäiset tietoiskut toimialueiden sisällä ja välillä. Toimialueiden kehittämistilaisuuksissa myös jäsennettiin tarvittavaa osaamista, mm. tilastopalveluiden toimialue laati tulevaisuuden osaamisprofiilia ja hallintopalveluissa keskityttiin henkilökohtaisen voimaantumisen alueelle. Muutosturvatoimenpiteitä jatkettiin. Työhyvinvoinnin edistämistä tukeva Tyhy-ryhmä ja virkistystoimikunta työskentelivät säännöllisesti, ja vuosittainen henkilöstötoimijoiden oma kehittämispäivä pidettiin lokakuussa. Uutena käytäntönä voi mainita Tyhy-ryhmän organisoiman vuoden tikeläisen palkitsemisen, mikä tapahtui Tike-infon yhteydessä. Tike-infoja, eli koko henkilöstölle suunnattuja aamupäivän tiedotustilaisuuksia pidettiin kaksi: keväällä ja loppuvuodesta. Puolen tunnin iltalypsyjä pidettiin viikoittain (jotka sittemmin palautettiin aamulypsyiksi ja harvennettiin tapahtuvaksi 2 viikon välein). Tiken yhteiset kehittämispäivät pidettiin kesäkuussa Riihimäellä, aiheena oli Tiken tuleva muutos, ja ryhmissä työstettiin muutosskenaarioita. Kaksipäiväiseen tapahtumaan oli yhdistetty kehittämistä ja mukavaa yhteistoimintaa kuten naurujoogaa ja kaupunkivisaa. Toimialueet pitivät lisäksi syksyllä omia kehittämispäiviään. Työtyytyväisyyskysely VM Baro toteutettiin lokakuussa ja heti sen perään henkilöjohtamisen arvioinnit. Ensimmäisen vaiheen kehityskeskustelut aloitettiin joulukuussa, ja joulukuulle myös sijoittui vuosittainen EFQM- itsearviointi. Henkilökohtaiset tavoite- ja kehittymissuunnitelmat laadittiin jo alkukevään kehityskeskusteluissa. Samoin alkuvuodesta käytiin henkilökohtaiset muutostukea kartoittavat keskustelut toimisto- ja virastopalveluiden henkilöstön osalta.

5 RAPORTTI (13) 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 2.1 Henkilöstömäärä Taulukko 1. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Valtio 2009 Henkilöstön lukumäärä Muutos % -8,3-1,9 2,4 0,8 2.2 Henkilötyövuodet Taulukko 2. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Valtio yht Henkilötyövuodet (htv) 221,3 203,3 (-8,1%) 208,4 (2,5 %) ,0 (0,4%) 2.3 Henkilöstörakenne Kokoaikaisuus Tiken hallinnonalalla tapahtuneiden organisaatiomuutosten seurauksena (mm. Mavin perustaminen) Tiken henkilöstömäärä on vähentynyt aiempina vuosina, mutta v oli kasvua 2,5 %. Tämä on enemmän kuin valtiolla keskimäärin. Kasvu johtui usean vuonna 2008 avoimeksi tulleen tehtävään kohdistuneen rekrytoinnin siirtymisestä vuoden 2009 puolelle. Taulukko 3. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Valtio yht Kokoaikainen henkilöstö 202 (87,4 %) 190 (90,5 %) 199 (92,6 %) 91,4 % Osa-aikainen henkilöstö 29 (12,6 %) 20 (9,5 %) 16 (7,4 %) 8,6 % Määräaikaisuus Tiken osa-aikaisen henkilöstön määrä on vähentynyt vuoden 2009 aikana. Osaaikaisen henkilöstön osuus on myös pienempi kuin valtiolla keskimääriin. Taulukko 4. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Valtio yht Vakinainen henkilöstö, % 84,8 85,2 89,8 74,6 Määräaikainen henkilöstö, % 15,2 14,8 10,2 25,4 Tiken vakituisen henkilöstön osuus on kasvanut ja on suurempi kuin valtiolla keskimäärin.

6 RAPORTTI (13) Sukupuolirakenne Taulukko 5. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Valtio yht Naisten %-osuus henkilöstöstä 54,1 49,5 47,9 49,6 Miesten %-osuus henkilöstöstä 45,9 50,5 52,1 50,4 - Vakinainen henk., naiset, lkm(%) 102 (44,2) 89 (42,4) 93 (43,3) * - Vakinainen henk., miehet,lkm(%) 94 (40,6) 90 (42,9) 100 (46,5) * - Määräaik. henk., naiset, lkm(%) 23 (9,9) 15 (7,1) 10(4,6) * - Määräaik. henk., miehet, lkm(%) 12 (5,1) 16 (7,6) 12 (5,6) * * Ei vertailulukua Tahti-järjestelmässä Ikärakenne Taulukko 6. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Valtio yht Keski-ikä 41,1 41,1 41,6 44,0 Yli 45-v. osuus % 38,1 37,1 38,6 50,5 Koulutusrakenne Tiken keski-ikä on hienoisesti noussut, mutta on alempi kuin valtiolla keskimäärin. Koulutusasteet: 1-2. perusaste, 3-5 keskiaste, 6 alempi korkeakouluaste, 7 ylempi korkeakouluaste, 8 tutkijakoulutusaste (lisensiaatti tai tohtori). Taulukko 7. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Valtio yht Korkeakoulu- ja yliopistotason tutkinnon suorittaneiden %-osuus * Ylemmän korkeakoulu- ja yliopistotason tutkinnon suorittaneiden %-osuus ** 45,8 51,9 53, ,1 35,7 36,3 36,1 Tutkijakoulutuksen (lisensiaatin tai 1,4 1, ,0 tohtorin tutkinnon) suorittaneiden %- osuus *** * koulutusasteet 6-8, ** koulutusasteet 7-8, *** koulutusaste 8 Tiken koulutustaso on noussut vuosittain, ja korkeakoulutettuja on enemmän kuin valtiolla keskimäärin.

7 RAPORTTI (13) 3 Työajan käyttö ja työvoimakustannukset Taulukko 8. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Valtio yht Tehdyn työajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta, % Sairauspoissaoloajan %-osuus säännöllisestä vuosityöajasta 81,0 77,9 79,8 82,1 8,2 4,7 4,6 3,6 3.1 Henkilöstöpanokset ja työajan käyttö Sairauspoissaoloajan % osuus vuosityöajasta on hienoisesti vähentynyt vuoden ja kahden vuoden takaisesta, mutta on korkeampi kuin valtiolla keskimäärin. Taulukko 9. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Valtio yht Henkilöstö lkm Henkilötyövuodet lkm 221,3 203,3 208, Henkilötyövuoden hinta /htv , , ,9 3.2 Palkkausmenot Tiken henkilötyövuoden hinta on hieman korkeampi kuin valtiolla keskimäärin. Työvoimakustannuserät 2009 Taulukko 10. euroa % tehdyn työajan palkoista % palkkasummasta % työvoimakustannuksista I. Palkkasumma ,5 100,0 79,8 II. Tehdyn työajan palkat ,0 77,8 62,9 III. Välilliset työvoimakustannukset ,1 47,5 37,9 IV. Työvoimakustannukset yhteensä ,1 125,3 100,0 3.3 Työvoimakustannukset yhteensä Tiken välilliset työvoimakustannukset ovat korkeampia kuin valtiolla keskimäärin. Taulukko 11. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Valtio yht Kokonaistyövoimakustannukset, /vuosi (muutos % vert. edellinen v.) (-16%) (-2,0%) (9,5%) 4,5 % Tiken kokonaistyövoimakustannukset ovat lisääntyneet ja kasvu on ollut suurempaa kuin valtiolla keskimäärin.

8 RAPORTTI (13) 3.4 Välillisten työvoimakustannusten %-osuus tehdyn työajan palkoista 2008 Taulukko 12. Toteuma 2009 A. VÄLILLISET PALKAT %-osuus tehdyn työajan palkoista 28,5 01. lomaraha 4,6 02. vuosiloma-ajan palkat 17,0 03. lapsen syntymä ja hoito 0,4 04. sairausajan palkat 4,5 05. eri virkavapaudet 0,4 06. reservin kertausharjoitukset 0,0 07. palkalliset arkipyhät (kk-palkkaiset) 0,0 08. palkalliset arkipyhät (tuntipalkkaiset) 0,0 09. ammattiyhdistystoiminta 0,0 10. yhteistoiminta 0,1 11. työsuojelun yhteistoiminta 0,0 12. virkistystoiminta 0,0 B. SOSIAALITURVA %-osuus tehdyn työajan palkoista 25,4 13. työnantajan sotu-maksut 3,9 14. LEL- ja TAEL-vakuutusmaksut 0,0 15. vapaaehtoiset eläkemaksut 0,0 16. VEL-eläkemaksut 23,0 17. tapaturmavakuutusmaksut 0,3 19. ryhmähenkivakuutusmaksut 0,1 20. sairasvak. palautukset -1,8 C. MUUT VÄLILLISET KUSTANNUKSET %-osuus tehdyn työajan palkoista 7,2 21. virka- ja suojapuvut 0,0 22. vapaat matkat 0,0 23. koulutus 2,5 24. työsuojelu 0,0 25. väestönsuojelu 0,0 26. terv.- ja sairaudenhoito 1,3 27. työpaikkaruokailu 0,4 28. virk.- ja sosiaalitoiminta 2,9 29. muut kustannukset 0,0 III. VÄLILLISET TYÖVOIMAKUSTANNUKSET %-osuus tehdyn työajan palkoista 61,1

9 RAPORTTI (13) 4 Henkilöstön motivaatio ja osaaminen/työkunto 4.1 Henkilöstökoulutus Koulutuspäivät, ajankäyttö kehittymiselle ja kustannukset Taulukko 13. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Valtio yht Koulutuspäivät/htv 2,8 5,3 3,4 1,3 (4,2 v. 2008) Työajan kirjaus henkilöstön kehittäminen toiminnolle (lähde: TAS) 4,2-7,0 - Koulutukseen osallistuneiden %- osuus henkilöstöstä (lähde: Tahti) Koulutuskustannukset /htv (lähde: kirjanpito) 79,1 77,5 51,6 26,8 (71,2 v. 2008) * - * ei sisällä muutosturvakoulutukseen varattuja rahoja (VM), muutoin luku olisi hieman suurempi eli 843 /htv Koulutustasoindeksi Tikessä koulutuspäivien määrä on vähentynyt edellisvuodesta, samoin koulutukseen osallistuneiden määrä. Sama ja vielä voimakkaampi suuntaus on ollut valtiolla. Henkilöstön kehittäminen toiminnolle kirjattu työaika Tikessä on kuitenkin noussut. Koulutuskustannukset ovat hieman laskeneet, jos mukaan ei lasketa erillisiä muutosturvatoimenpiteisiin myönnettyjä rahoja. Henkilöstön näkökulmasta laskua ei kuitenkaan ole tapahtunut (yht. 843 /htv). Taulukko 14. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Valtio yht Koulutustasoindeksi 5,2 5,2 5,3 5,3 - Naiset 5,1 5,3 5,4 * - Miehet 5,2 5,1 5,2 * * Ei vertailulukua Tahti-järjestelmässä Koulutustasoindeksi todentaa se, että Tiken koulutustaso on noussut ollen nyt sama kuin valtiolla keskimäärin.

10 RAPORTTI (13) 4.2 Työtyytyväisyys ja työkunto Työkuntoa ylläpitävä toiminta Työtyytyväisyys Tiken työhyvinvointiryhmä pyrkii vaikuttamaan työhyvinvointia edistäviin tekijöihin, mm. johtamiseen. Tyhy-ryhmä kokoontui vuoden 2009 aikana 9 kertaa. Lisäksi järjestettiin henkilöstötoimijoiden oma kehittämispäivä lokakuussa. Työtyytyväisyyskysely (VM Baro) toteutettiin vuoden 2009 lokakuussa. Taulukko 15. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Valtio yht Johtaminen 3,3 3,3 3,4 3,3 Työn sisältö ja haasteellisuus 3,5 3,5 3,6 3,7 Palkkaus 3,1 3,0 3,2 2,9 Osaamisen kehittäminen 3,3 3,3 3,4 3,2 Työilmapiiri ja yhteistyö 3,6 3,7 3,8 3,7 Työolot 3,2 3,4 3,3 3,5 Tiedonkulku 3,0 3,2 3,1 3,1 Työnantajakuva, arvojen selkeys ja toteutuminen 3,0 3,0 3,1 3,3 Kyselyn keskiarvo 3,2 3,3 3,4 3,4 Tiken työtyytyväisyys nousi edellisvuoteen verrattuna. Parannusta koettiin tapahtuneen lähes joka alueella. Työolojen ja tiedonkulun kuitenkin koettiin hienoisesti heikentyneen.

11 RAPORTTI (13) Henkilöjohtaminen Henkilöjohtamisen eli oman lähiesimiehen arviointi toteutettiin vuoden 2009 marraskuussa. Arviointi sisältyy Tiken johtamisen ja suunnittelun vuosikelloon (vakiintunut käytäntö ja tunnusluku). * ypj : yksikön päälliköt + johto, tv: tiiminvetäjät (silloinen org. rakenne) Taulukko Työskentelee Tiken arvojen/toimintatapojen mukaisesti ja innostaa muita omalla esimerkillään. ypj 3,2 tv 3,3 3,4 3,1 3,4 3,3 2. On luotettava ja toimii oikeudenmukaisesti vaikeissakin tilanteissa. ypj 3,2 tv 3,5 4. Kantaa vastuun päätöksistään esimiehenä. ypj 3,4 tv 3,5 5. Kannustaa alaisiaan ja antaa sekä ottaa vastaan rakentavaa palautetta. ypj 3,1 tv 3,4 3,4 3,2 3,5 3,3 3,2 3,1 3,4 3,4 3,5 3,5 3,4 3,4 6. Pitää alaisensa tilanteen tasalla ja informoi muutoksista riittävän ajoissa. ypj 3,0 tv 3,2 3,2 3,1 3,3 3,2 7. On alaistensa tavoitettavissa. ypj 3,2 tv 3,5 Keskiarvo ypj* 3,2 tv* 3,4 3,3 3,4 ypj 3,3 tv 3,2 3,6 3,5 3,4 3,4 Tyytyväisyys omaan ja oman yksikön esimieheen pysyi samalla tasolla. Hienoista laskua oli kuitenkin muutamilla alueilla, kun tarkastellaan arviointiperusteita yksitellen (arvojen/ toimintatapojen mukainen toiminta ja innostaminen, tilanteen tasalla pitäminen ja informointi, tavoitettavuus). Sairauspoissaolot Taulukko 17. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Valtio yht Sairauspoissaolot, pv/htv 8,5 10,7 11,3 8,6 1-3 sairauspäivän tapausten osuus kaikista sairaustapauksista, % Terveysprosentti, ilman sairauspoissaoloja olleiden henkilöiden lukumäärän %-osuus 80,8 76,5 79,3 74,4 29,0 27,1 25,1 43,0 Tiken sairauspoissaolot ovat nousseet kahteen edelliseen vuoteen verrattuna. Ne ovat myöskin korkeammat kuin valtiolla keskimäärin. Terveysprosentti on myös laskussa ja on selvästi pienempi kuin valtiolla keskimäärin.

12 RAPORTTI (13) Työterveyshuollon käynnit Taulukko 18. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Sairaanhoitokäynnit lääkärillä Erikoislääkärin konsultaatiot Työterveyshoitajalla käynnit Fysioterapeutilla käynnit Laboratoriotutkimuksia Röntgentutkimuksia Käynnit yhteensä Käynnit/henkilö 7,6 8,8 9,4 Tiken työterveyshuollon käynnit ovat kasvaneet. Erityisesti laboratorio- ja röntgentutkimusten osuus on lisääntynyt. Vaihtuvuus Lähtövaihtuvuus: vuoden aikana toisen työnantajan palvelukseen siirtyneiden henkilöiden lukumäärän %- osuus edellisen vuoden lopun henkilöstöstä Tulovaihtuvuus: vuoden aikana palvelukseen otettujen uusien henkilöiden lukumäärän %-osuus edellisen vuoden lopun henkilöstöstä. Taulukko 19. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Valtio yht Lähtövaihtuvuus-% 24,3 5,2 4,3 * - Tulovaihtuvuus-% 2,9 9,5 7,1 * Luonnollinen poistuma * Ei vertailulukua Tahti-järjestelmässä Tiken tulovaihtuvuus on vuonna 2009 ollut suurempi kuin lähtövaihtuvuus. Kuitenkin sekä tulo- että lähtövaihtuvuus ovat laskeneet edellisvuoteen verrattuna. Vuoden 2007 luvuissa näkyy organisaatiomuutos eli Maaseutuviraston (Mavi) perustaminen.. Vuoden aikana toisen työnantajan palvelukseen, eläkkeelle siirtyneiden ja kuolleiden henkilöiden lukumäärän % -osuus edellisen vuoden lopun henkilöstöstä (mukana myös palkattomalla virkavapaalla olijat). Taulukko 20. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Valtio yht Luonnollinen poistuma-% 25,4 7,4 9,0 * * Ei vertailulukua Tahti-järjestelmässä

13 RAPORTTI (13) Eläköityminen Taulukko 21. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Valtio yht Eläkkeelle siirtyminen, % henkilöstöstä * Ei vertailulukua Tahti-järjestelmässä 1,1 2,2 1,4 * 5 Henkilöstöinvestoinnit Taulukko 22. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Valtio yht Koulutuskustannukset, /htv Työterveyshuolto, /htv

14 RAPORTTI (13) 6 Henkilöstöstrategian tavoitteiden toteutuminen 6.1 Esitettävät tunnusluvut Henkilöstöpäätöksessä esitetään Tiken toiminnan ja johtamisen kannalta keskeiset tunnusluvut. Tiken tulossopimuksessa olevat henkilöstövoimavaroja koskevat tunnusluvut on esitetty taulukossa 23. Taulukko 23. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Valtio yht Henkilötyövuodet 221, , ,0 Koulutustasoindeksi 5,2 5,2 5,3 5,3 Koulutuksen laajuus: koulutukseen osallistuneiden %- osuus henkilöstöstä 79,1 77,5 51,6 26,8 Koulutuspäivät/htv 2,8 5,6 3,4 1,3 Koulutuskustannuks et, /htv (ostokoulutukset) Sairauspoissaolot, pv/htv ,4 8,3 10,7 11,3 8,6 Tunnuslukujen valossa Tike on nuorekas organisaatio, jossa on vakituisia palvelussuhteita enemmän kuin valtiolla keskimäärin. Koulutusta kuvaavan koulutustasoindeksin ja koulutusinvestointien osalta voidaan todeta suotuisaa kehitystä. Samoin työtyytyväisyys on parantunut lähes joka alueella. Pohdintaa ja mahdollisia toimenpiteitä vaatinevat ne alueet, joissa Tike osoittaa epäsuotuisaa kehitystä muuhun valtionhallintoon verrattuna: korkeat kokonaistyövoimakustannukset, kasvaneet sairauspoissaolot ja aleneva terveysprosentti. Työtyytyväisyyskyselyssä olivat lisäksi hienoisesti madaltuneet arviot työoloista ja tiedonkulusta. Allekirjoitukset Helsingissä 7. päivänä kesäkuuta 2010 Ylijohtaja Marjo Bruun Henkilöstön kehittämispäällikkö Eeva Sankari JAKELU Koko Tike

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Makasiini # 62687 RAPORTTI 62687 1 (14) HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLTÖ Johdanto...2 1.1 Henkilöstötilinpäätös...2 1.2 Ylijohtajan katsaus...2 1.3 Henkilöstön kehittämispäällikön katsaus...3

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä2016 Tarkastelujoukko: 621011 VarastokirjastoViraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Virasto VirastotyyppiYksikköValtio HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lisätiedot

-15,0-3,9 0,3 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 17,9 771, ,2 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

-15,0-3,9 0,3 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 17,9 771, ,2 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä2017 Tarkastelujoukko: 621011 VarastokirjastoViraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Virasto VirastotyyppiYksikköValtio HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 72984 4,0 44,8 92,0 245,5 11937,0 72984 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,1-0,9-100,0-5,7-2,1 1,3 66,2-0,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 235 73676 4,0 40,0 77,0 240,0 12048,0 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -4,5-6,5-100,0-8,7-2,8 1,2 114,7-6,5

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT 1998-2005 1.NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET 2003 2004 2005 HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa 25 24 23 Henkilöstön lukumäärän %-muutos ed. vuoden lopusta

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

Henkilöstö henkilötyövuosina % -osuudet (ei sisällä Normaalikoulua) Normaalikoulun henkilöstö henkilötyövuosina

Henkilöstö henkilötyövuosina % -osuudet (ei sisällä Normaalikoulua) Normaalikoulun henkilöstö henkilötyövuosina JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN 2004 LIITEOSA Liiteosa sisältää seuraavat taulukot: Taulukko 1: Taulukko 2: Taulukko 3: Taulukko 4: Taulukko 5: Taulukko 6: Taulukko 7: Taulukko 8: Koko henkilöstö

Lisätiedot

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Käyttäjäfoorumi klo13.00-13.30 Markku Kivioja, Valtiokonttori Henkilöstöjohtamisen tarpeet ja valmiudet Kiekun erilaiset roolit henkilöstötiedon

Lisätiedot

Koulutusaste 2004. Koulutuspohja

Koulutusaste 2004. Koulutuspohja TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki..2 Laatinut: Päivi Hakulinen ja Seppo Vaalavuo HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 2 lopussa oli henkilöä

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... Pätevyys

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖKSEN 2005 LIITEOSA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖKSEN 2005 LIITEOSA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖKSEN 2005 LIITEOSA Liiteosa sisältää seuraavat taulukot: Taulukko 1: Taulukko 2: Taulukko 3: Taulukko 4: Taulukko 5: Taulukko 6: Taulukko 7: Taulukko 8 Taulukko

Lisätiedot

Henkilötyövuodet

Henkilötyövuodet 1 TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 18.4.2006 Laatijat: Päivi Hakulinen ja Seppo Vaalavuo HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005 1. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 2005

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Päivi Hakulinen SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstö... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... 7 Osaaminen ja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Johtaminen on laadukasta ja henkilöstömme on osaavaa, yhteistyökykyistä ja voi hyvin Ammattitaitoinen ja esimerkillinen johtaminen sekä tehokas johtamisjärjestelmä Hyvinvoivan

Lisätiedot

ULKOASIAINHALLINNON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖSRAPORTTI

ULKOASIAINHALLINNON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖSRAPORTTI 7.10.2004 ULKOASIAINHALLINNON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖSRAPORTTI 2003 2 Sisällysluettelo: 1. Yleistä henkilöstötilinpäätöksestä valtiolla...3 2. Henkilöstötilinpäätöksestä ulkoasiainhallinnossa...3 3. Ulkoasianhallinnon

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 Johtaminen on laadukasta ja henkilöstömme on osaavaa, yhteistyökykyistä ja voi hyvin Ammattitaitoinen ja esimerkillinen johtaminen sekä tehokas johtamisjärjestelmä Hyvinvoivan

Lisätiedot

HALLINTOYKSIKKÖ HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2004

HALLINTOYKSIKKÖ HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2004 HALLINTOYKSIKKÖ HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 004 KÄSITELTY PÄÄJOHTAJAPALAVERISSA 1.6.005 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1. HENKILÖSTÖPANOKSET...3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET...3

Lisätiedot

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2013 1/19

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2013 1/19 Henkilöstötilinpäätös 2013 1/19 Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 1.1. Henkilöstön lukumäärä ja henkilötyövuodet... 3 1.2. Palvelussuhderakenne... 4 1.3. Sukupuolirakenne...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi SISÄLTÖ. 1 JOHDANTO. 2 TIIVISTELMÄ.. 3 1 HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1 Henkilöstömäärä.. 4 1.2 Henkilöstörakenne 1.2.1 Henkilöstöryhmät.. 5 1.2.2

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS

TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki.3. HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 3. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 3 lopussa oli henkilöä (vuonna henkilöä). Henkilötyövuosia kertyi

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Käsitelty johtoryhmässä 8.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET... 3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN

Lisätiedot

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite Näkökulma Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite 2012-2014 Toimenpiteet 2012 Tavoitetaso 2012 Toteutuma 31.12.2012

Lisätiedot

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET...3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET...3 1.3 SUKUPUOLIRAKENNE...5

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Osaamisen ja sivistyksen asialla

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Osaamisen ja sivistyksen asialla HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Osaamisen ja sivistyksen asialla SISÄLTÖ Sivu JOHDANTO TIIVISTELMÄ.. 1 1 HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1 Henkilöstömäärä.. 2 1.2 Henkilöstörakenne 1.2.1 Henkilöstöryhmät.. 3 1.2.2 Sukupuolijakauma..

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä... 2 1.2.3

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kuva: Tukes-päivät 2014 2 (13) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Vaikuttava ja palveleva Tukes... 3 2.1 Henkilöstörakenne... 3 2.2 Ikärakenne... 5 2.3 Vaihtuvuus... 6 3 Asiantunteva

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2007

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2007 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto...4 2. Tehokas TUKES...4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES...7 Osaaminen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21 Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21 Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 1.1. Henkilöstön lukumäärä ja henkilötyövuodet... 3 1.2. Palvelussuhderakenne... 4 1.3. Sukupuolirakenne...

Lisätiedot

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 3 1.2 Henkilöstön määrä... 3 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 3 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa. Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio

Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa. Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio Työajan henkilöstökustannusten kaavamainen jako bruttotyöajan, tehdyn työajan ja tehokkaan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 Yhtymävaltuusto 14.6.2018 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2012 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Lääkärit 137

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008. Osaamisen ja sivistyksen asialla

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008. Osaamisen ja sivistyksen asialla HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Osaamisen ja sivistyksen asialla SISÄLTÖ Sivu JOHDANTO TIIVISTELMÄ.. 1 1 HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1 Henkilöstömäärä.. 2 1.2 Henkilöstörakenne 1.2.1 Henkilöstöryhmät.. 3 1.2.2 Sukupuolijakauma..

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstötilinpäätös Henkilöstötilinpäätös 2010 31.3.2003 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 2.1. Henkilömäärä vuoden lopussa...3 2.2. Henkilömäärä kuukausittain...3 2.3. Henkilömäärä koko vuoden aikana...4

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009. Osaamisen ja sivistyksen asialla

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009. Osaamisen ja sivistyksen asialla HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Osaamisen ja sivistyksen asialla SISÄLTÖ Sivu JOHDANTO TIIVISTELMÄ.. 1 1 HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1 Henkilöstömäärä.. 2 1.2 Henkilöstörakenne 1.2.1 Henkilöstöryhmät.. 3 1.2.2 Sukupuolijakauma..

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 5 2 Keskeiset havainnot vuodesta 2010... 5 3 Henkilöstö... 9 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä... 9 3.1.1 Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TIIVISTELMÄ... 3 3. HENKILÖSTÖPANOKSET... 4 3.1. Henkilöstömäärä... 4 3.2. Henkilöstörakenne... 4 3.2.1.

Lisätiedot

Henkilöstöön panostaminen

Henkilöstöön panostaminen Henkilöstöön panostaminen Tavoitteet vuodelle 2014 Kehitetään sisäisiä toimintamalleja tehostamaan parhaiden käytäntöjen ja osaamisen jakamista. Jatketaan työvälineiden ja järjestelmien kehitystyötä tukemaan

Lisätiedot

VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2004

VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2004 VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2004 VALTION ASUNTORAHASTO 2 VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2004 SISÄLTÖ 1. Tiivistelmä 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 3. Työajan käyttö ja työvoimakustannukset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi SISÄLTÖ. 1 JOHDANTO. 2 TIIVISTELMÄ.. 3 1 HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1 Henkilöstömäärä.. 4 1.2 Henkilöstörakenne 1.2.1 Henkilöstöryhmät.. 5 1.2.2

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2010. Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointia

Henkilöstötilinpäätös 2010. Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointia Henkilöstötilinpäätös 2010 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointia MAANMITTAUSLAITOS 2011 MAANMITTAUSLAITOS Henkilöstötilinpäätös 2010 1 (16) SISÄLTÖ 1 Johdanto... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne...

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

2 (19) Sisältö. Tullin vuoden 2012 henkilöstökertomuksen kokosi: Pia Pesu Tullin hallintopalvelut, Lappeenranta puh. 040 332 5075 pia.pesu@tulli.

2 (19) Sisältö. Tullin vuoden 2012 henkilöstökertomuksen kokosi: Pia Pesu Tullin hallintopalvelut, Lappeenranta puh. 040 332 5075 pia.pesu@tulli. 2 (19) Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstön määrä... 3 2.2. Henkilöstön sukupuoli- ja ikärakenne... 4 2.3. Palvelussuhteen luonne... 6 2.4. Henkilöstön koulutusrakenne...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2017

Henkilöstökertomus 2017 Henkilöstökertomus 2017 Henkilöstömäärä Naiset/Miehet Keski-ikä 719 666 665 666 47,2 2015 2016 2017 588 78 48,3 38,9 Henkilötyövuodet 2010-2017 Toimipaikat Henkilöstö paikkakunnittain Muut 76 35 Mikkeli

Lisätiedot

ULKOASIAINHALLINNON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖSRAPORTTI

ULKOASIAINHALLINNON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖSRAPORTTI 12.7.2006/ HAL 12 ULKOASIAINHALLINNON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖSRAPORTTI 2005 2 Sisällysluettelo: 1. Ulkoasiainhallinnon henkilöstötilinpäätös... 3 2. Ulkoasianhallinnon strategia ja arvot... 3 3. Henkilöstöpanokset...

Lisätiedot

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET... 3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET... 3 1.3 SUKUPUOLIRAKENNE...

Lisätiedot

ULKOASIAINHALLINNON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖSRAPORTTI

ULKOASIAINHALLINNON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖSRAPORTTI 23.11.2005 ULKOASIAINHALLINNON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖSRAPORTTI 2004 2 Sisällysluettelo: 1. Yleistä henkilöstötilinpäätöksestä...3 2. Henkilöstötilinpäätöksestä ulkoasiainhallinnossa...3 3. Ulkoasianhallinnon

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 4 3. Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2005

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2005 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2005 1 Uusi palkkausjärjestelmä, tuottavuusohjelma ja Opetushallituksen strategian valmistelu olivat asioita, jotka saivat konkreettista sisältöä vuoden 2005 aikana ja jotka tulevat

Lisätiedot

VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2005

VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2005 VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2005 VALTION ASUNTORAHASTO 2 VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2005 SISÄLTÖ 1. Tiivistelmä 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 3. Työajan käyttö ja työvoimakustannukset

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja)

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja) Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina 2006-2015 (ei sisällä yliopistoja) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos 2006-2015 2014-2015 1 Johtaminen 3,27 3,30 3,36 3,39 3,35 3,40 3,47

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET 3 3. VAKITUINEN JA MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖSTÖ JA KESKI-IKÄ 6 4. HENKILÖSTÖN KOULUTUSRAKENNE 7

2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET 3 3. VAKITUINEN JA MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖSTÖ JA KESKI-IKÄ 6 4. HENKILÖSTÖN KOULUTUSRAKENNE 7 '.. 'o- P II.ASl'VSOPISl'O 1 Sisällys 1. KATSAUS VUOTEEN 2011 2 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET 3 3. VAKITUINEN JA MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖSTÖ JA KESKI-IKÄ 6 4. HENKILÖSTÖN KOULUTUSRAKENNE 7 5. MATKAKUSTANNUKSET

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi Henkilöstötilinpäätös Yhteistyötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut

Lisätiedot

Valtion henkilöstökertomus 2012. Mikko Lintamo Valtion työmarkkinalaitos

Valtion henkilöstökertomus 2012. Mikko Lintamo Valtion työmarkkinalaitos Valtion henkilöstökertomus 212 Mikko Lintamo Valtion työmarkkinalaitos Elokuu 213 Sisältö 1 Johdanto... 2 2 Henkilöstörakenne... 2 2.1 Henkilöstön määrä... 2 2.2 Sukupuolirakenne... 4 2.3 Ikärakenne...

Lisätiedot

Valtion henkilöstökertomus Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Juho-Pekka Jortama. Valtio työnantajana

Valtion henkilöstökertomus Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Juho-Pekka Jortama. Valtio työnantajana Valtion henkilöstökertomus 2014 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Juho-Pekka Jortama Valtio työnantajana Sisältö Johdanto... 3 1 Henkilöstö... 3 1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.2 Sukupuolirakenne...

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös /20 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015

Henkilöstötilinpäätös /20 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 1/20 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 2/20 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Henkilöstön määrä ja rakenne... 4 1.1. Henkilöstön lukumäärä ja henkilötyövuodet...

Lisätiedot

Valtion henkilöstötilinpäätös 2011

Valtion henkilöstötilinpäätös 2011 Valtion henkilöstötilinpäätös 2011 Toukokuu 2012 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 0295 16001 (vaihde) Internet: www.vm.fi Taitto: Pirkko Ala-Marttila /VM-julkaisutiimi

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Tahtin käyttö ja hyödyntäminen GTK:ssa Tahti-käyttäjäpäivä

Tahtin käyttö ja hyödyntäminen GTK:ssa Tahti-käyttäjäpäivä Tahtin käyttö ja hyödyntäminen GTK:ssa Tahti-käyttäjäpäivä Erikoissuunnittelija Ville Handolin 1 Geologian tutkimuskeskus GTK on kansainvälisesti suuntautunut valtion sektoritutkimuslaitos ja osa työ-

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 3. TYÖAJAN KÄYTTÖ JA TYÖVOIMAKUSTANNUKSET... 23

JOHDANTO... 2 3. TYÖAJAN KÄYTTÖ JA TYÖVOIMAKUSTANNUKSET... 23 SISÄLTÖ HTP 2007 211/280/2008 JOHDANTO... 2 1 HENKILÖSTÖSTRATEGIAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN... 4 1.1 TIKESSÄ ON AMMATTITAITOINEN, ITSEÄÄN JA TYÖTEHTÄVIÄÄN AKTIIVISESTI KEHITTÄVÄ HENKILÖSTÖ... 4 1.1.1

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtion työmarkkinalaitos Veli-Matti Lehtonen Syyskuu 2013 2 Sisältö 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne... 3 2 Vanhuuseläköityminen

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2010

Henkilöstökertomus 2010 2011 Henkilöstökertomus 2010 Henkilöstöosasto Henkilöstökertomus 2010 Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuvat: Liikenneviraston kuva-arkisto ISBN 978-952-255-654-7 Liikennevirasto PL 33 00521 HELSINKI

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja HENKILÖSTÖPOLITIIKAN KOHTI TEHOKASTA TERVEYDENHUOLLON KOKONAISUUTTA HUS:N VALTUUSTON LAIVASEMINAARI 24 26.9.2013 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja 1 2 HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI Riittävä,

Lisätiedot

TASKUTILASTO. Henkilöstön määrä - rakenne - palkat - työvoimakustannukset MARRASKUUSSA 2005 VALTION BUDJETTITALOUS

TASKUTILASTO. Henkilöstön määrä - rakenne - palkat - työvoimakustannukset MARRASKUUSSA 2005 VALTION BUDJETTITALOUS TASKUTILASTO Henkilöstön määrä - rakenne - palkat - työvoimakustannukset MARRASKUUSSA 2005 VALTION BUDJETTITALOUS Valtion työmarkkinalaitos Kesäkuu 2006 3 SISÄLLYS Tiedot ovat marraskuun 2005 viimeiseltä

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstötilinpäätös Henkilöstötilinpäätös 2014 31.3.2003 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 3 2.1. Henkilömäärä vuoden lopussa...3 2.2. Henkilömäärä kuukausittain...4 3. HENKILÖTYÖVUODET 4 3.1. Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Maaliskuu 2012 Ville-Valtteri Handolin Valtion työmarkkinalaitos Valtiovarainministeriö. Valtion henkilöstökertomus 2011

Maaliskuu 2012 Ville-Valtteri Handolin Valtion työmarkkinalaitos Valtiovarainministeriö. Valtion henkilöstökertomus 2011 Maaliskuu 212 Ville-Valtteri Handolin Valtion työmarkkinalaitos Valtiovarainministeriö Valtion henkilöstökertomus 211 Sisältö 1 Johdanto... 2 2 Henkilöstörakenne... 2 2.1 Henkilöstön määrä... 2 2.2 Osa-aikaiset

Lisätiedot

Henkilöstötunnusluvut FinFami järjestössä

Henkilöstötunnusluvut FinFami järjestössä Henkilöstötunnusluvut FinFami järjestössä 1 Sisällys 1. Mitä henkilöstötunnusluvut kertovat?... 3 2. Mistä henkilöstötunnuslukuja saa?... 3 3. Miksi henkilöstötunnuslukuja kannattaa seurata?... 3 4. Mitä

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2012

Henkilöstötilinpäätös 2012 Henkilöstötilinpäätös 2012 Dnro 415/01 00 02/13 2 (11) Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Henkilöstörakenne... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja henkilötyövuodet... 3 2.2 Osa-aikaiset ja määräaikaiset palvelussuhteet...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2013... 3 2 Henkilöstövoimavarat... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 4 2.3 Palvelussuhteen pituus... 5 2.4 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2011 Dnro 373/01 00 02/12

Henkilöstötilinpäätös 2011 Dnro 373/01 00 02/12 Henkilöstötilinpäätös 2011 Dnro Dnro 2 (9) Johdanto Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen (Palkeet) toisen toimintavuoden henkilöstötilinpäätös 2011 on edellisvuoden tapaan erillinen

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstötilinpäätös Henkilöstötilinpäätös 2013 31.3.2003 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 2.1. Henkilömäärä vuoden lopussa...3 2.2. Henkilömäärä kuukausittain...4 3. HENKILÖTYÖVUODET... 4 3.1. Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Henkilöstöraportti. Tilastotiedot

Henkilöstöraportti. Tilastotiedot Henkilöstöraportti 8. 10. 2018 Tilastotiedot 2017 www.hel.fi Henkilöstöraportin tilasto-osio 2 Sisällys 3 Lukijalle 4 Henkilöstötilastot 4 Henkilöstö yhteensä toimialoittain 5 Kuukausipalkkainen henkilöstö

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja)

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja) Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina 2006-2014 (ei sisällä yliopistoja) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Muutos 2006-2014 2013-2014 1 Johtaminen 3,27 3,30 3,36 3,39 3,35 3,40 3,47 3,45

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2016... 3 2 Henkilöstövoimavarat... 4 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 4 2.2 Henkilöstön vaihtuvuus... 4 2.3 Henkilöstön ikä... 4 2.4 Palvelussuhteen

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2016

Henkilöstökertomus 2016 Henkilöstökertomus 2016 Dnro Palkeet_D/240/01.00.01.03 Henkilöstökertomus 2016 2 (17) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstö... 3 2.1. Henkilöstön määrä... 3 2.2. Osa-aikaiset ja määräaikaiset palvelussuhteet...

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2017 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2017 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3 1(11) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2017 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot