HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009"

Transkriptio

1 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Makasiini # 49492

2 RAPORTTI (13) HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 SISÄLTÖ Johdanto Henkilöstötilinpäätös Ylijohtajan katsaus Henkilöstön kehittämispäällikön katsaus Henkilöstön määrä ja rakenne Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet Henkilöstörakenne... 4 Kokoaikaisuus... 4 Määräaikaisuus... 4 Sukupuolirakenne... 5 Ikärakenne... 5 Koulutusrakenne Työajan käyttö ja työvoimakustannukset Henkilöstöpanokset ja työajan käyttö Palkkausmenot Työvoimakustannukset yhteensä Välillisten työvoimakustannusten %-osuus tehdyn työajan palkoista Henkilöstön motivaatio ja osaaminen/työkunto Henkilöstökoulutus... 8 Koulutuspäivät, ajankäyttö kehittymiselle ja kustannukset... 8 Koulutustasoindeksi Työtyytyväisyys ja työkunto... 9 Työkuntoa ylläpitävä toiminta... 9 Työtyytyväisyys... 9 Henkilöjohtaminen Sairauspoissaolot Vaihtuvuus Luonnollinen poistuma Eläköityminen Henkilöstöinvestoinnit Henkilöstöstrategian tavoitteiden toteutuminen Esitettävät tunnusluvut Liitteet - Tahti-järjestelmän kaikki henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2009, liite 1

3 RAPORTTI (13) Johdanto 1.1 Henkilöstötilinpäätös Henkilöstötilinpäätöksen sisältö noudattaa Valtiovarainministeriön ja valtion työmarkkinalaitoksen Henkilöstövoimavarojen hallintajärjestelmä, henkilöstötilinpäätös -julkaisun mukaista jaottelua. Tähän henkilöstötilinpäätökseen on kerätty Tiken toiminnan kannalta keskeiset henkilöstötunnusluvut. Tilinpäätöksessä on myös esitetty Tahti -järjestelmästä saatavia tietoja ja tuotu esiin Tahti -järjestelmän antamat vertailutiedot. Henkilöstötilinpäätöksen tulkitseminen ja johtopäätökset tehdään eri foorumeilla, kuten johtoryhmissä, esimiesfoorumissa ja Tyhy-ryhmässä. Näkemyksiä kerätään myös suoraan henkilöstöltä. Henkilöstötilinpäätös on osa Tiken toiminnan seurantaa. 1.2 Ylijohtajan katsaus Tiken asema ja tehtävät olivat kahden laajan tarkastelun kohteena vuoden 2009 aikana. Tilastotoimeen kohdistui osaltaan koko valtion tilastotoiminnan tehostamista ja alueellistamista selvittäneen työryhmän työ, johon Tikekin osallistui. Tietohallintotehtävien kehittämis- ja järjestämisselvitys esitti kehittämistoimia maatalous- ja elintarvikehallinnon yhteisen tietohallinnon suhteen. Selvitykset vaativat tikeläisiltä panostusta ja työaikaa ja aiheuttivat epävarmuutta tulevaisuuden suhteen. Tiken jatko itsenäisenä virastona, joka varmistui maa- ja metsätalousministerin päätöksellä , oli helpotus ja ilon aihe koko Tiken henkilöstölle. Toimintojen keskittäminen perustehtäviin ja muiden tehtävien karsiminen ovat edelleen vaikuttaneet Tikessä sekä palveluihin että niitä tuottavaan henkilöstöön. Tukipalveluiden henkilöstö on ollut muutosturvatoimenpiteiden kohteena edelleen vuonna Tukitehtävät vähenevät merkittävästi vuoden 2010 lopussa Maaseutuviraston siirtyessä Seinäjoelle. Hyvän henkilöstöpolitiikan noudattaminen ja monipuolisten muutosturvatoimenpiteiden tarjoaminen vaatii pitkäjänteisyyttä, osaamista ja resursseja. Tulevien vuosien henkilöstön kehittämisen ja osaamisen haasteet liittyvät ict - palveluille asetettaviin tehostamis- ja yhteensopivuusodotuksiin, joita ovat mm. sähköisen asioinnin laajamittainen kehittäminen. Sähköisellä asioinnilla tarjotaan julkisia palveluita ja tietoja verkon kautta sekä kehitetään kokonaisia palveluprosesseja. Monipuoliset käyttäjille tarjottavat palvelut edellyttävät useiden järjestelmien yhteentoimivuutta ja laajentavat hallittavaa tietojärjestelmäkokonaisuutta. Monimutkaisuus lisääntyy ja laajojen kokonaisuuksien hallinta edellyttää sekä teknistä osaamista että järjestelmällistä ja laadukasta ohjelmistotuotantoa. Samaan aikaan on haasteena tuottavuusohjelman toimeenpano ja palvelukyvyn parantaminen pienenevillä resursseilla. Yhteistyö ja verkostomainen toiminta lisääntyy myös valtionhallinnossa ja Tiken toimintaympäristössä. Se tarjoaa toiminnalle ja henkilöstölle uusia haasteita ja monia mahdollisuuksia. IT -palvelutoiminnan puolella asiakasvirastojen kanssa rakennettavat yhteistyömuodot ovat sekä virallisia projekti-, ohjaus- ja johtoryhmiä kuin epävirallisempia toiminnan kehittämisryhmiä. Tilastopuolella Lynetverkostossa tehtävä yhteistyö mahdollistaa hallinnonalan tilastokokonaisuuden kehittymisen yhtenäisesti.

4 RAPORTTI (13) 1.3 Henkilöstön kehittämispäällikön katsaus Tike aloitti vuoden 2009 uudenlaisessa organisaatiorakenteessa. Koko henkilöstölle lähetettiin ylijohtajan kirje, jossa kerrottiin henkilökohtaisesti jokaisen uusi toimialue, yksikkö ja esimies vuoden vaihteen jälkeen. Organisaationrakenteen uusimisen kanssa toteutettiin samaan aikaan Tiken strategian arviointi aloitettu strategiatyö jatkui henkilöstöä osallistavalla toimeenpanolla. Tämä toteutettiin Strategia Roadshown avulla. Roadshow pidettiin toimialueittain, ja Tiken johto kertoi näkemyksensä strategiasta. Johto myös vastasi sekä ennalta lähetettyihin että tilaisuudessa esitettyihin kysymyksiin. Ministeriön tiedotustilaisuus , koskien Tiken toimintojen uudelleenjärjestelyitä, siirsi strategiatyön viimeistelyn syksyyn. Vuonna 2009 osaamisen kehittämistoimenpiteet jatkuivat normaalisti strategian ja organisaatiouudistuksen toimeenpanon ohessa. Esimiestoiminnan ja -osaamisen kehittäminen oli keskeinen teema tulevaisuuteen valmistautumisessa. Vuonna 2008 käynnistettyyn MMM:n hallinnonalan JETtutkintoon (johtamisen erikoisammattitutkinto) osallistui 5 tikeläistä, samoin 2009 käynnistettyyn JET 2-ohjelmaan. Jälkimmäisessä esimiesten joukkoa vahvistettiin asiantuntijoilla matriisiajattelun edistämiseksi. Esimiestyötä tuettiin myös lähes kuukausittaisen esimiesfoorumin avulla (10 esimiesfoorumia vuonna 2009). Suuri osa muista ammatillisen osaamisen kehittämistoimenpiteistä kohdistui tietotekniikan alueelle, muotoina sekä koulutukset että sisäiset tietoiskut toimialueiden sisällä ja välillä. Toimialueiden kehittämistilaisuuksissa myös jäsennettiin tarvittavaa osaamista, mm. tilastopalveluiden toimialue laati tulevaisuuden osaamisprofiilia ja hallintopalveluissa keskityttiin henkilökohtaisen voimaantumisen alueelle. Muutosturvatoimenpiteitä jatkettiin. Työhyvinvoinnin edistämistä tukeva Tyhy-ryhmä ja virkistystoimikunta työskentelivät säännöllisesti, ja vuosittainen henkilöstötoimijoiden oma kehittämispäivä pidettiin lokakuussa. Uutena käytäntönä voi mainita Tyhy-ryhmän organisoiman vuoden tikeläisen palkitsemisen, mikä tapahtui Tike-infon yhteydessä. Tike-infoja, eli koko henkilöstölle suunnattuja aamupäivän tiedotustilaisuuksia pidettiin kaksi: keväällä ja loppuvuodesta. Puolen tunnin iltalypsyjä pidettiin viikoittain (jotka sittemmin palautettiin aamulypsyiksi ja harvennettiin tapahtuvaksi 2 viikon välein). Tiken yhteiset kehittämispäivät pidettiin kesäkuussa Riihimäellä, aiheena oli Tiken tuleva muutos, ja ryhmissä työstettiin muutosskenaarioita. Kaksipäiväiseen tapahtumaan oli yhdistetty kehittämistä ja mukavaa yhteistoimintaa kuten naurujoogaa ja kaupunkivisaa. Toimialueet pitivät lisäksi syksyllä omia kehittämispäiviään. Työtyytyväisyyskysely VM Baro toteutettiin lokakuussa ja heti sen perään henkilöjohtamisen arvioinnit. Ensimmäisen vaiheen kehityskeskustelut aloitettiin joulukuussa, ja joulukuulle myös sijoittui vuosittainen EFQM- itsearviointi. Henkilökohtaiset tavoite- ja kehittymissuunnitelmat laadittiin jo alkukevään kehityskeskusteluissa. Samoin alkuvuodesta käytiin henkilökohtaiset muutostukea kartoittavat keskustelut toimisto- ja virastopalveluiden henkilöstön osalta.

5 RAPORTTI (13) 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 2.1 Henkilöstömäärä Taulukko 1. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Valtio 2009 Henkilöstön lukumäärä Muutos % -8,3-1,9 2,4 0,8 2.2 Henkilötyövuodet Taulukko 2. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Valtio yht Henkilötyövuodet (htv) 221,3 203,3 (-8,1%) 208,4 (2,5 %) ,0 (0,4%) 2.3 Henkilöstörakenne Kokoaikaisuus Tiken hallinnonalalla tapahtuneiden organisaatiomuutosten seurauksena (mm. Mavin perustaminen) Tiken henkilöstömäärä on vähentynyt aiempina vuosina, mutta v oli kasvua 2,5 %. Tämä on enemmän kuin valtiolla keskimäärin. Kasvu johtui usean vuonna 2008 avoimeksi tulleen tehtävään kohdistuneen rekrytoinnin siirtymisestä vuoden 2009 puolelle. Taulukko 3. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Valtio yht Kokoaikainen henkilöstö 202 (87,4 %) 190 (90,5 %) 199 (92,6 %) 91,4 % Osa-aikainen henkilöstö 29 (12,6 %) 20 (9,5 %) 16 (7,4 %) 8,6 % Määräaikaisuus Tiken osa-aikaisen henkilöstön määrä on vähentynyt vuoden 2009 aikana. Osaaikaisen henkilöstön osuus on myös pienempi kuin valtiolla keskimääriin. Taulukko 4. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Valtio yht Vakinainen henkilöstö, % 84,8 85,2 89,8 74,6 Määräaikainen henkilöstö, % 15,2 14,8 10,2 25,4 Tiken vakituisen henkilöstön osuus on kasvanut ja on suurempi kuin valtiolla keskimäärin.

6 RAPORTTI (13) Sukupuolirakenne Taulukko 5. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Valtio yht Naisten %-osuus henkilöstöstä 54,1 49,5 47,9 49,6 Miesten %-osuus henkilöstöstä 45,9 50,5 52,1 50,4 - Vakinainen henk., naiset, lkm(%) 102 (44,2) 89 (42,4) 93 (43,3) * - Vakinainen henk., miehet,lkm(%) 94 (40,6) 90 (42,9) 100 (46,5) * - Määräaik. henk., naiset, lkm(%) 23 (9,9) 15 (7,1) 10(4,6) * - Määräaik. henk., miehet, lkm(%) 12 (5,1) 16 (7,6) 12 (5,6) * * Ei vertailulukua Tahti-järjestelmässä Ikärakenne Taulukko 6. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Valtio yht Keski-ikä 41,1 41,1 41,6 44,0 Yli 45-v. osuus % 38,1 37,1 38,6 50,5 Koulutusrakenne Tiken keski-ikä on hienoisesti noussut, mutta on alempi kuin valtiolla keskimäärin. Koulutusasteet: 1-2. perusaste, 3-5 keskiaste, 6 alempi korkeakouluaste, 7 ylempi korkeakouluaste, 8 tutkijakoulutusaste (lisensiaatti tai tohtori). Taulukko 7. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Valtio yht Korkeakoulu- ja yliopistotason tutkinnon suorittaneiden %-osuus * Ylemmän korkeakoulu- ja yliopistotason tutkinnon suorittaneiden %-osuus ** 45,8 51,9 53, ,1 35,7 36,3 36,1 Tutkijakoulutuksen (lisensiaatin tai 1,4 1, ,0 tohtorin tutkinnon) suorittaneiden %- osuus *** * koulutusasteet 6-8, ** koulutusasteet 7-8, *** koulutusaste 8 Tiken koulutustaso on noussut vuosittain, ja korkeakoulutettuja on enemmän kuin valtiolla keskimäärin.

7 RAPORTTI (13) 3 Työajan käyttö ja työvoimakustannukset Taulukko 8. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Valtio yht Tehdyn työajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta, % Sairauspoissaoloajan %-osuus säännöllisestä vuosityöajasta 81,0 77,9 79,8 82,1 8,2 4,7 4,6 3,6 3.1 Henkilöstöpanokset ja työajan käyttö Sairauspoissaoloajan % osuus vuosityöajasta on hienoisesti vähentynyt vuoden ja kahden vuoden takaisesta, mutta on korkeampi kuin valtiolla keskimäärin. Taulukko 9. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Valtio yht Henkilöstö lkm Henkilötyövuodet lkm 221,3 203,3 208, Henkilötyövuoden hinta /htv , , ,9 3.2 Palkkausmenot Tiken henkilötyövuoden hinta on hieman korkeampi kuin valtiolla keskimäärin. Työvoimakustannuserät 2009 Taulukko 10. euroa % tehdyn työajan palkoista % palkkasummasta % työvoimakustannuksista I. Palkkasumma ,5 100,0 79,8 II. Tehdyn työajan palkat ,0 77,8 62,9 III. Välilliset työvoimakustannukset ,1 47,5 37,9 IV. Työvoimakustannukset yhteensä ,1 125,3 100,0 3.3 Työvoimakustannukset yhteensä Tiken välilliset työvoimakustannukset ovat korkeampia kuin valtiolla keskimäärin. Taulukko 11. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Valtio yht Kokonaistyövoimakustannukset, /vuosi (muutos % vert. edellinen v.) (-16%) (-2,0%) (9,5%) 4,5 % Tiken kokonaistyövoimakustannukset ovat lisääntyneet ja kasvu on ollut suurempaa kuin valtiolla keskimäärin.

8 RAPORTTI (13) 3.4 Välillisten työvoimakustannusten %-osuus tehdyn työajan palkoista 2008 Taulukko 12. Toteuma 2009 A. VÄLILLISET PALKAT %-osuus tehdyn työajan palkoista 28,5 01. lomaraha 4,6 02. vuosiloma-ajan palkat 17,0 03. lapsen syntymä ja hoito 0,4 04. sairausajan palkat 4,5 05. eri virkavapaudet 0,4 06. reservin kertausharjoitukset 0,0 07. palkalliset arkipyhät (kk-palkkaiset) 0,0 08. palkalliset arkipyhät (tuntipalkkaiset) 0,0 09. ammattiyhdistystoiminta 0,0 10. yhteistoiminta 0,1 11. työsuojelun yhteistoiminta 0,0 12. virkistystoiminta 0,0 B. SOSIAALITURVA %-osuus tehdyn työajan palkoista 25,4 13. työnantajan sotu-maksut 3,9 14. LEL- ja TAEL-vakuutusmaksut 0,0 15. vapaaehtoiset eläkemaksut 0,0 16. VEL-eläkemaksut 23,0 17. tapaturmavakuutusmaksut 0,3 19. ryhmähenkivakuutusmaksut 0,1 20. sairasvak. palautukset -1,8 C. MUUT VÄLILLISET KUSTANNUKSET %-osuus tehdyn työajan palkoista 7,2 21. virka- ja suojapuvut 0,0 22. vapaat matkat 0,0 23. koulutus 2,5 24. työsuojelu 0,0 25. väestönsuojelu 0,0 26. terv.- ja sairaudenhoito 1,3 27. työpaikkaruokailu 0,4 28. virk.- ja sosiaalitoiminta 2,9 29. muut kustannukset 0,0 III. VÄLILLISET TYÖVOIMAKUSTANNUKSET %-osuus tehdyn työajan palkoista 61,1

9 RAPORTTI (13) 4 Henkilöstön motivaatio ja osaaminen/työkunto 4.1 Henkilöstökoulutus Koulutuspäivät, ajankäyttö kehittymiselle ja kustannukset Taulukko 13. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Valtio yht Koulutuspäivät/htv 2,8 5,3 3,4 1,3 (4,2 v. 2008) Työajan kirjaus henkilöstön kehittäminen toiminnolle (lähde: TAS) 4,2-7,0 - Koulutukseen osallistuneiden %- osuus henkilöstöstä (lähde: Tahti) Koulutuskustannukset /htv (lähde: kirjanpito) 79,1 77,5 51,6 26,8 (71,2 v. 2008) * - * ei sisällä muutosturvakoulutukseen varattuja rahoja (VM), muutoin luku olisi hieman suurempi eli 843 /htv Koulutustasoindeksi Tikessä koulutuspäivien määrä on vähentynyt edellisvuodesta, samoin koulutukseen osallistuneiden määrä. Sama ja vielä voimakkaampi suuntaus on ollut valtiolla. Henkilöstön kehittäminen toiminnolle kirjattu työaika Tikessä on kuitenkin noussut. Koulutuskustannukset ovat hieman laskeneet, jos mukaan ei lasketa erillisiä muutosturvatoimenpiteisiin myönnettyjä rahoja. Henkilöstön näkökulmasta laskua ei kuitenkaan ole tapahtunut (yht. 843 /htv). Taulukko 14. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Valtio yht Koulutustasoindeksi 5,2 5,2 5,3 5,3 - Naiset 5,1 5,3 5,4 * - Miehet 5,2 5,1 5,2 * * Ei vertailulukua Tahti-järjestelmässä Koulutustasoindeksi todentaa se, että Tiken koulutustaso on noussut ollen nyt sama kuin valtiolla keskimäärin.

10 RAPORTTI (13) 4.2 Työtyytyväisyys ja työkunto Työkuntoa ylläpitävä toiminta Työtyytyväisyys Tiken työhyvinvointiryhmä pyrkii vaikuttamaan työhyvinvointia edistäviin tekijöihin, mm. johtamiseen. Tyhy-ryhmä kokoontui vuoden 2009 aikana 9 kertaa. Lisäksi järjestettiin henkilöstötoimijoiden oma kehittämispäivä lokakuussa. Työtyytyväisyyskysely (VM Baro) toteutettiin vuoden 2009 lokakuussa. Taulukko 15. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Valtio yht Johtaminen 3,3 3,3 3,4 3,3 Työn sisältö ja haasteellisuus 3,5 3,5 3,6 3,7 Palkkaus 3,1 3,0 3,2 2,9 Osaamisen kehittäminen 3,3 3,3 3,4 3,2 Työilmapiiri ja yhteistyö 3,6 3,7 3,8 3,7 Työolot 3,2 3,4 3,3 3,5 Tiedonkulku 3,0 3,2 3,1 3,1 Työnantajakuva, arvojen selkeys ja toteutuminen 3,0 3,0 3,1 3,3 Kyselyn keskiarvo 3,2 3,3 3,4 3,4 Tiken työtyytyväisyys nousi edellisvuoteen verrattuna. Parannusta koettiin tapahtuneen lähes joka alueella. Työolojen ja tiedonkulun kuitenkin koettiin hienoisesti heikentyneen.

11 RAPORTTI (13) Henkilöjohtaminen Henkilöjohtamisen eli oman lähiesimiehen arviointi toteutettiin vuoden 2009 marraskuussa. Arviointi sisältyy Tiken johtamisen ja suunnittelun vuosikelloon (vakiintunut käytäntö ja tunnusluku). * ypj : yksikön päälliköt + johto, tv: tiiminvetäjät (silloinen org. rakenne) Taulukko Työskentelee Tiken arvojen/toimintatapojen mukaisesti ja innostaa muita omalla esimerkillään. ypj 3,2 tv 3,3 3,4 3,1 3,4 3,3 2. On luotettava ja toimii oikeudenmukaisesti vaikeissakin tilanteissa. ypj 3,2 tv 3,5 4. Kantaa vastuun päätöksistään esimiehenä. ypj 3,4 tv 3,5 5. Kannustaa alaisiaan ja antaa sekä ottaa vastaan rakentavaa palautetta. ypj 3,1 tv 3,4 3,4 3,2 3,5 3,3 3,2 3,1 3,4 3,4 3,5 3,5 3,4 3,4 6. Pitää alaisensa tilanteen tasalla ja informoi muutoksista riittävän ajoissa. ypj 3,0 tv 3,2 3,2 3,1 3,3 3,2 7. On alaistensa tavoitettavissa. ypj 3,2 tv 3,5 Keskiarvo ypj* 3,2 tv* 3,4 3,3 3,4 ypj 3,3 tv 3,2 3,6 3,5 3,4 3,4 Tyytyväisyys omaan ja oman yksikön esimieheen pysyi samalla tasolla. Hienoista laskua oli kuitenkin muutamilla alueilla, kun tarkastellaan arviointiperusteita yksitellen (arvojen/ toimintatapojen mukainen toiminta ja innostaminen, tilanteen tasalla pitäminen ja informointi, tavoitettavuus). Sairauspoissaolot Taulukko 17. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Valtio yht Sairauspoissaolot, pv/htv 8,5 10,7 11,3 8,6 1-3 sairauspäivän tapausten osuus kaikista sairaustapauksista, % Terveysprosentti, ilman sairauspoissaoloja olleiden henkilöiden lukumäärän %-osuus 80,8 76,5 79,3 74,4 29,0 27,1 25,1 43,0 Tiken sairauspoissaolot ovat nousseet kahteen edelliseen vuoteen verrattuna. Ne ovat myöskin korkeammat kuin valtiolla keskimäärin. Terveysprosentti on myös laskussa ja on selvästi pienempi kuin valtiolla keskimäärin.

12 RAPORTTI (13) Työterveyshuollon käynnit Taulukko 18. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Sairaanhoitokäynnit lääkärillä Erikoislääkärin konsultaatiot Työterveyshoitajalla käynnit Fysioterapeutilla käynnit Laboratoriotutkimuksia Röntgentutkimuksia Käynnit yhteensä Käynnit/henkilö 7,6 8,8 9,4 Tiken työterveyshuollon käynnit ovat kasvaneet. Erityisesti laboratorio- ja röntgentutkimusten osuus on lisääntynyt. Vaihtuvuus Lähtövaihtuvuus: vuoden aikana toisen työnantajan palvelukseen siirtyneiden henkilöiden lukumäärän %- osuus edellisen vuoden lopun henkilöstöstä Tulovaihtuvuus: vuoden aikana palvelukseen otettujen uusien henkilöiden lukumäärän %-osuus edellisen vuoden lopun henkilöstöstä. Taulukko 19. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Valtio yht Lähtövaihtuvuus-% 24,3 5,2 4,3 * - Tulovaihtuvuus-% 2,9 9,5 7,1 * Luonnollinen poistuma * Ei vertailulukua Tahti-järjestelmässä Tiken tulovaihtuvuus on vuonna 2009 ollut suurempi kuin lähtövaihtuvuus. Kuitenkin sekä tulo- että lähtövaihtuvuus ovat laskeneet edellisvuoteen verrattuna. Vuoden 2007 luvuissa näkyy organisaatiomuutos eli Maaseutuviraston (Mavi) perustaminen.. Vuoden aikana toisen työnantajan palvelukseen, eläkkeelle siirtyneiden ja kuolleiden henkilöiden lukumäärän % -osuus edellisen vuoden lopun henkilöstöstä (mukana myös palkattomalla virkavapaalla olijat). Taulukko 20. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Valtio yht Luonnollinen poistuma-% 25,4 7,4 9,0 * * Ei vertailulukua Tahti-järjestelmässä

13 RAPORTTI (13) Eläköityminen Taulukko 21. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Valtio yht Eläkkeelle siirtyminen, % henkilöstöstä * Ei vertailulukua Tahti-järjestelmässä 1,1 2,2 1,4 * 5 Henkilöstöinvestoinnit Taulukko 22. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Valtio yht Koulutuskustannukset, /htv Työterveyshuolto, /htv

14 RAPORTTI (13) 6 Henkilöstöstrategian tavoitteiden toteutuminen 6.1 Esitettävät tunnusluvut Henkilöstöpäätöksessä esitetään Tiken toiminnan ja johtamisen kannalta keskeiset tunnusluvut. Tiken tulossopimuksessa olevat henkilöstövoimavaroja koskevat tunnusluvut on esitetty taulukossa 23. Taulukko 23. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Valtio yht Henkilötyövuodet 221, , ,0 Koulutustasoindeksi 5,2 5,2 5,3 5,3 Koulutuksen laajuus: koulutukseen osallistuneiden %- osuus henkilöstöstä 79,1 77,5 51,6 26,8 Koulutuspäivät/htv 2,8 5,6 3,4 1,3 Koulutuskustannuks et, /htv (ostokoulutukset) Sairauspoissaolot, pv/htv ,4 8,3 10,7 11,3 8,6 Tunnuslukujen valossa Tike on nuorekas organisaatio, jossa on vakituisia palvelussuhteita enemmän kuin valtiolla keskimäärin. Koulutusta kuvaavan koulutustasoindeksin ja koulutusinvestointien osalta voidaan todeta suotuisaa kehitystä. Samoin työtyytyväisyys on parantunut lähes joka alueella. Pohdintaa ja mahdollisia toimenpiteitä vaatinevat ne alueet, joissa Tike osoittaa epäsuotuisaa kehitystä muuhun valtionhallintoon verrattuna: korkeat kokonaistyövoimakustannukset, kasvaneet sairauspoissaolot ja aleneva terveysprosentti. Työtyytyväisyyskyselyssä olivat lisäksi hienoisesti madaltuneet arviot työoloista ja tiedonkulusta. Allekirjoitukset Helsingissä 7. päivänä kesäkuuta 2010 Ylijohtaja Marjo Bruun Henkilöstön kehittämispäällikkö Eeva Sankari JAKELU Koko Tike

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Makasiini # 62687 RAPORTTI 62687 1 (14) HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLTÖ Johdanto...2 1.1 Henkilöstötilinpäätös...2 1.2 Ylijohtajan katsaus...2 1.3 Henkilöstön kehittämispäällikön katsaus...3

Lisätiedot

E/184/111/2011 13.4.2011. Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010

E/184/111/2011 13.4.2011. Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010 E/184/111/2011 13.4.2011 Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Saatteeksi Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) välisessä tulossopimuksessa

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2010

Henkilöstökertomus 2010 Henkilöstökertomus 2010 2010 Henkilöstökertomus SISÄLLYS 1 Henkilöstöjohtajan KATSAUS 3 2 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TAVOITTEET 4 3 AMMATTITAITOINEN ja OSAAVA HENKILÖSTÖ 9 4 Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstötilinpäätös Henkilöstötilinpäätös 2013 x Finanssivalvonnan henkilöstötilinpäätös 2013 Sisällys Johdanto 3 Organisaatiomuutokset 4 Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan yhteistyön kehittäminen 4 Riskienvalvonnan organisaatio

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ VALTION TYÖVOIMAKUSTANNUSTUTKIMUS 2004 3/2006 VA L T I O N T Y Ö M A R K K I N A - L A I T O S

VALTIOVARAINMINISTERIÖ VALTION TYÖVOIMAKUSTANNUSTUTKIMUS 2004 3/2006 VA L T I O N T Y Ö M A R K K I N A - L A I T O S VALTIOVARAINMINISTERIÖ VALTION TYÖVOIMAKUSTANNUSTUTKIMUS 2004 3/2006 VA L T I O N T Y Ö M A R K K I N A - L A I T O S Julkaisija Valtiovarainministeriö Kustantaja Edita Publishing Oy Tilaukset Edita Publishing

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 Ei siinä että tekee sitä mistä pitää, vaan siinä että pitää siitä mitä tekee, piilee onnen salaisuus. (James Barrie) Toimintaympäristömme ihmisen mittainen

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2011

Henkilöstöstrategia 2011 Henkilöstöstrategia 2011 Johdanto Poliisiammattikorkeakouluun perustettiin marraskuussa 2008 työryhmä laatimaan henkilöstöstrategiaa ja -suunnitelmaa. Työryhmän toimeksiantona oli luoda puitteet organisaation

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Hanna Sutela Puh.

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus ( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2012 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 12013 Kuvaliulehti HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Dokumentin päivämmrä: 14.3.2013 Tekijät:

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus vuodelta 2010 Tekijät Julkaisun laji Toimintakertomus HAK/2011/163 Julkaisun nimi HÄTÄKESKUSLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Hätäkeskuslaitoksen toiminnallisen

Lisätiedot

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 Johdanto Henkilöstöstrategia on pitkän aikavälin toimintasuunnitelma, jonka lähtökohtana on CIMOn strategia. Se avaa henkilöstön hyvinvoinnin ja kehittämisen näkökulman

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA VUONNA 2010

TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA VUONNA 2010 TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA VUONNA 2010 JA KEHITYSTRENDI 2000 2010 Työterveyshuolto Suomessa vuonna 2010 ja kehitystrendi 2000 2010 Työterveyslaitos Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2012 1 Työterveyslaitos

Lisätiedot

SATO. minne. matka? Vuosikertomus 2010

SATO. minne. matka? Vuosikertomus 2010 SATO minne Vuosikertomus 21 matka? 1 SATO on Suomen johtavia asuntosijoitusyhtiöitä. SATO omistaa noin 23 vuokrattavaa asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa. Sijoitusomaisuuden käypä

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2011 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Henkilöstöraportti 2011 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö pidämme huolta arvokkaista asioista Henkilöstöraportti 2011 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö SISÄLLYS HENKILÖSTÖJOHTAJAN TERVEHDYS...2 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...3 1.1. Henkilöstömäärä...3

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Turun yliopisto. Henkilöstökertomus 2011

Turun yliopisto. Henkilöstökertomus 2011 Turun yliopisto Henkilöstökertomus 2011 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 1.1 Henkilötyövuodet... 3 1.2 Henkilöstön rakenne 31.12.2011... 3 2. HENKILÖSTÖN TERVEYS JA HYVINVOINTI... 5 2.1 Sairauspoissaolot...

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 EK:n toimintakertomus 2010 Sisältö 3 Vuoden 2010 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Kunnallinen työterveyshuoltotutkimus 2010 Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 2/2010 Toni Pekka, Risto Kaartinen, Maija Träskelin, Pauli Forma

Lisätiedot

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Toimituskunta Timo Kauppinen Pauliina Mattila-Holappa Merja Perkiö-Mäkelä Anja Saalo Jouni Toikkanen Seppo Tuomivaara Sanni Uuksulainen

Lisätiedot

Työ, muutos ja jaksaminen

Työ, muutos ja jaksaminen Työ, muutos ja jaksaminen YHL:n jäsenkysely 2014 Työ, muutos ja jaksaminen. YHL:n jäsenkysely 2014 Satu Henttonen, Saija Kyllönen, Tomi Rosti & Antti Sadinmaa Taitto & kannen kuva: Antti Sadinmaa Yliopistojen

Lisätiedot

VA S T U U R A P O R T T I

VA S T U U R A P O R T T I VASTUURAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Vastuullisuus 4 Vastuullisuus Elisassa Vastuullisuus perustuu arvoihin ja strategiaan Yritysvastuun hallinnointi Sisäiset periaatteet Aloitteet

Lisätiedot

Nuorten autistien asumis- ja työvalmennuskokeilu Kuopion seudulla

Nuorten autistien asumis- ja työvalmennuskokeilu Kuopion seudulla Nuorten autistien asumis- ja työvalmennuskokeilu Kuopion seudulla LOPPURAPORTTI 29.9. 2005 A. Backman U M. Haapalainen V. Kröger 2 SISÄLLYS JOHDANTO 4 1 PROJEKTIN KÄYNNISTYMINEN 5 1.1 Muuttovalmennus kesällä

Lisätiedot

Jatkuva muutos, työajan hallinta, tuottavuus ja hyvinvointi

Jatkuva muutos, työajan hallinta, tuottavuus ja hyvinvointi Jatkuva muutos, työajan hallinta, tuottavuus ja hyvinvointi Raportti Työsuojelurahastolle (projekti 103332) Toim. Tiina Kalliomäki Levanto Työterveyslaitos Helsinki 2005 2 Sisällysluettelo Yhteenveto...3

Lisätiedot

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 2(20) Sisällys: I Johdanto 3 II Työelämäryhmän esitykset 6 1. Toimenpiteitä työkyvyn edistämiseksi 6 A)

Lisätiedot

Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008. Anna-Maija Lehto Hanna Sutela

Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008. Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008 Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2008 Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Helsinki

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

raportteja 73 Menestystekijöiden mittausxx Viisi esimerkkiäxx Janne Sinisammal (toim.)

raportteja 73 Menestystekijöiden mittausxx Viisi esimerkkiäxx Janne Sinisammal (toim.) raportteja 73 H E L S I N K I 2 0 1 0 Menestystekijöiden mittausxx Viisi esimerkkiäxx Janne Sinisammal (toim.) Janne Sinisammal (toim.) Menestystekijöiden mittaus Viisi esimerkkiä Helsinki 2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot