Henkilöstötilinpäätös Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstötilinpäätös 2010. Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointia"

Transkriptio

1 Henkilöstötilinpäätös 2010 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointia MAANMITTAUSLAITOS 2011

2

3 MAANMITTAUSLAITOS Henkilöstötilinpäätös (16) SISÄLTÖ 1 Johdanto Henkilöstön määrä ja rakenne Henkilöstö rahoituslähteen mukaan Henkilöstö palvelussuhteen luonteen mukaan Henkilöstö yksikkötyypeittäin Henkilöstö toiminnoittain Henkilöstön ikä Ikäjakauma Ikärakenne toimiluokkaryhmittäin Henkilöstön vaihtuvuus Eläkeikään tuleva henkilöstö Osaamisen varmistaminen Henkilöstön koulutusrakenne Osaamisen kehittäminen Jatko- ja täydennyskoulutus Työhyvinvointi Työhyvinvoinnin tuki Työtyytyväisyys Sairauspoissaolot Tasa-arvo Poissaolot Keskipalkka Tasa-arvon kokeminen henkilöstötutkimuksen mukaan Henkilöstökulut... 16

4 MAANMITTAUSLAITOS Henkilöstötilinpäätös (16)

5 MAANMITTAUSLAITOS Henkilöstötilinpäätös (16) 1 Johdanto Maanmittauslaitoksen henkilöstöjohtamisessa toteutetaan vuosien henkilöstöstrategiaa Maanmittauslaitoksen tulevaisuuden tekijät. Sen onnistunut toteutuminen ilmenee henkilöstön hyvinvointina. Tavoitteet, toimenpiteet, mittarit ja niiden 2015 tavoitearvot on asetettu kolmelle strategia-alueelle. Etenemistä tavoitteita kohti sekä toteutumisen taustalla olevia näkökulmia seurataan vuosittain henkilöstötilinpäätöksellä. MML sovittaa hallitusti yhteen sille asetetut toiminnan ja henkilöstömäärän tavoitteet (Vuonna 2015: Henkilöstömäärä htv. MML kiinnostava työpaikka: Hakemuksia keskimäärin 18 avointa tehtävää kohti, keskimäärin 6 maanmittaustehtävää kohti) Vuoden 2010 valtion talousarviossa ja maa- ja metsätalousministeriön kanssa tehdyssä tulossopimuksessa laitokselle vahvistettu henkilötyövuosikehys oli 1976 htv. Ydin- ja tukiprosessien toiminnan kehittämisen vaikutuksesta toteutunut henkilöstömäärä oli htv eli 89 htv asetettua tavoitetta pienempi. Avoimia tehtäviä oli yhteensä 35, joihin saatiin keskimäärin 27,6 hakemusta. Avoinna ollutta maanmittaustehtävää kohti saatiin keskimäärin 17,5 hakemusta. Henkilöstö ylläpitää nykyistä osaamistaan ja kehittää sitä tuleviin tarpeisiin (Vuonna 2015: laitoksen osaamisen kehittämisen 40 % henkilöstöstä, kumulatiivinen ) Vuoden 2010 aikana laitoksen strategisen osaamisen kehittämisen käytännöissä oli 10,5 % henkilöstä. Esimiehet hallitsevat kaikki henkilöstöjohtamisen tehtäväalueet (Vuonna 2015: Henkilöstön tyytyväisyys 4,0, terveysprosentti 45, keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä 64 v). Vuonna 2010 henkilöstön tyytyväisyys oli 3,8, terveysprosentti 35,7 ja keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä oli 63,2 v. Mittariarvojen valossa henkilöstöstrategian tavoitteet toteutuvat. Terveysprosentti tuo edelleen haastetta johtamiselle. Sairaspäivien määrä kasvaa iän kasvaessa. Naisten sairauspäivien määrä noin kaksinkertainen miesten sairauspäivien määrään verrattuna. Sairaspäivissä menetettiin välittöminä palkkakustannuksina 3,2 milj. euroa. Henkilöstön sairauspoissaoloihin vaikuttaminen on jatkuvasti esimiestyön painoalueena terveysprosentin nostamiseksi.

6 MAANMITTAUSLAITOS Henkilöstötilinpäätös (16) 2 Henkilöstön määrä ja rakenne Henkilötyövuosien määrä nousi edellisestä vuodesta 154 htv (8,9 %). Kirjaamisasioiden siirto käräjäoikeuksista vuoden 2010 alussa Maanmittauslaitokseen lisäsi henkilötyövuosien määrää 216 henkilötyövuotta. Talousarvion ja tulossopimuksen henkilötyövuosikehys vuodelle 2010 oli 1976 htv. Henkilötyövuosien toteutuma oli 1 887, joka oli 89 henkilötyövuotta tulossopimuksen tavoitetta pienempi. Henkilötyövuosien lasku johtuu suunnitellusta toiminnan tehostumisesta. Vuonna 2010 varauduttiin jo ennakolta vuodelle 2011 tulevaan suureen tuottavuusohjelman aiheuttamaan vähennysvelvoitteeseen (-71 htv). Toimintamenoista rahoitetun henkilöstön määrä oli henkilötyövuotta, ja ulkopuolisella rahoituksella tehtiin 4 henkilötyövuotta. Lisäksi tukemismomentilta palkattiin 0,9 htv (0,1 htv v. 2009). Henkilöstöstä 93,7 % oli vakinaisessa palvelussuhteessa. Määräaikaisten palvelussuhteiden osuus (6,3 %) on merkittävästi alle valtion keskiarvon (13,7 %). Henkilöstön keski-ikä oli 49,3 v. Nousua edelliseen vuoteen verrattuna oli 0,5 vuotta. 2.1 Henkilöstö rahoituslähteen mukaan Toteuma Toteuma Tavoite Toteuma Toteuma % Muutos% vuodesta HENKILÖTYÖMÄÄRÄ (htv) Budjettirahoitteinen toiminta % -2,2 % Maksullinen toiminta % 22,2 % Yhteiset % 4,7 % YHTEENSÄ (htv) % 8,9 %

7 MAANMITTAUSLAITOS Henkilöstötilinpäätös (16) 2.2 Henkilöstö palvelussuhteen luonteen mukaan HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ Toteuma 2008 Toteuma 2009 Toteuma 2010 lkm %- osuus lkm %- osuus lkm %- osuus Muutos% vuodesta 2009 Vakinainen henkilöstö vakinainen henkilöstö, miehet ,2 % ,9 % ,9 % -1,8 % vakinainen henkilöstö, naiset ,8 % ,1 % ,1 % 20,0 % Vakinainen yhteensä % % % 9,3 % Määräaikainen henkilöstö määräaikainen henkilöstö, miehet 77 55,8 % 59 53,6 % 65 55,1 % 10,2 % määräaikainen henkilöstö, naiset 61 44,2 % 51 46,4 % 53 44,9 % 3,9 % Määräaikainen yhteensä % % % 7,3 % Kokoaikainen kokoaikainen henkilöstö, miehet ,3 % ,5 % ,8 % -1,7 % kokoaikainen henkilöstö, naiset ,3 % ,8 % ,9 % 19,0 % Kokoaikainen yhteensä ,6 % ,3 % ,7 % 8,5 % Osa-aikainen henkilöstö osa-aikainen henkilöstö, miehet 62 3,5 % 47 2,7 % 53 2,8 % 12,8 % osa-aikainen henkilöstö, naiset 106 5,9 % 86 5,0 % 103 5,5 % 19,8 % Osa-aikainen yhteensä 168 9,4 % 133 7,7 % 156 8,3 % 17,3 % YHTEENSÄ ,2 % Henkilöstöstä 93,7 % oli vakinaisessa palvelussuhteessa. Määräaikaisten palvelussuhteiden osuus (6,3 %) on merkittävästi alle valtion keskiarvon (13,7 %) 2.3 Henkilöstö yksikkötyypeittäin Toteuma Toteuma Toteuma MuutosMuutos % HENKILÖTYÖVUODET Maanmittaustoimistot ,9 10,9 % Valtakunnalliset toimintayksiköt ,6 0,2 % Keskushallinto ,2-0,7 % YHTEENSÄ ,2 8,9 % josta toimintamenoista rahoitetut ,5 8,9 %

8 MAANMITTAUSLAITOS Henkilöstötilinpäätös (16) 2.4 Henkilöstö toiminnoittain HENKILÖTYÖVUODET (htv) Budjettirahoitteinen toiminta Toteuma 2008 Toteuma 2009 Toteuma 2010 Suunnitelma 2010 Muutos ed. vuodesta Muutos % Toteutunut suunnitelmasta KR:n perusparannus ja korjaaminen 144,5 138,9 140,6 158,4 1,7 1 % 88,8 % Muut budj.rah.rekisteritehtävät 38,7 38,9 35,3 34,4-3,6-9 % 102,6 % Säädösperusteisten rekisterien ylläpito yht 183,2 177,8 175,9 192,7-1,9-1 % 91,2 % Tilusjärjestelyt 62,7 55,6 58,4 62,2 2,8 5 % 93,9 % ARTO-budjettirahoitteinen 21,3 21,6 19,7 21,1-1,9-9 % 93,0 % Kirjaamisasiat-budjettirahoitteinen 13,1 60,7 Maasto- ja rajatietotuotanto Kiintopisteet 9,6 8,9 9,2 9,7 0,3 3 % 94,6 % Maastotiedot 227,3 205,9 193,1 201,8-12,8-6 % 95,7 % Maastokartat 9,5 13,4 12,4 14,3-1,0-8 % 86,3 % Pienimittakaavaiset tuotteet 9,0 8,6 6,2 8,0-2,4-28 % 77,7 % Maasto- ja rajatietotuotanto yhteensä 255,4 236,8 220,9 233,9-15,9-7 % 94,4 % Kehittäminen 75,0 74,4 75,5 76,2 1,1 1 % 99,1 % Tuotannon tuki 22,9 21,6 30,1 31,8 8,5 40 % 94,7 % Muu budjettirahoitteinen Arkiston hoito ja perusparannus 7,3 7,0 8,3 7,3 1,3 18 % 112,8 % Sähk. arkiston tuotanto 11,6 12,3 13,6 11,9 1,3 10 % 114,0 % Kansainvälinen yhteistyö 9,1 7,6 7,8 8,3 0,2 3 % 94,2 % Muu budjettirahoitteinen toiminta 82,9 106,0 80,4 79,2-25,6-24 % 101,5 % Muu budjettirahoitteinen toiminta yhteensä 110,8 132,9 110,0 106,7-22,9-17 % 103,1 % Budjettirahoitteinen toiminta yhteensä 732,3 720,7 704,1 785,3-16,6-2 % 89,7 % Maksullinen toiminta Julkisoikeudellinen tuotanto Varsinaiset toimitukset 691,2 655,8 620,9 619,5-34,9-5 % 100,2 % Kirjaamisasiat 198,3 141,1 198,3 140,6 % Muu julkisoikeudellinen tuotanto 6,4 6,5 7,5 6,5 1,0 16 % 116,3 % Julkisoikeudellinen tuotanto yhteensä 697,6 662,3 826,7 767,0 164,4 25 % 107,8 % KTJ-tietopalvelu 7,0 7,6 4,2 4,2-3,4-45 % 101,2 % Markkinatuotanto Tietopalvelu 21,9 21,9 20,0 22,1-1,9-9 % 90,6 % Tilaustuotanto 11,0 10,5 7,8 10,0-2,7-26 % 77,5 % Markkinatuotanto yhteensä 32,9 32,4 27,8 32,1-4,6-14 % 86,5 % Maksullinen toiminta yhteensä 737,5 702,3 858,7 803,3 156,4 22 % 106,9 % Tukipalvelut ja yhteiset 1) Henkilöstöprosessi 32,9 30,2 25,3 27,2-4,9-16 % 93,0 % Talousprosessi 39,5 32,9 32,5 31,9-0,4-1 % 101,7 % Tietohallintoprosessi 42,6 43,8 50,3 49,7 6,5 15 % 101,1 % Johtaminen ja toiminnan ohjaus 45,3 42,2 48,1 48,7 5,9 14 % 98,7 % Asiakaspalvelu, markkinointi 97,7 92,3 103,9 96,8 11,6 13 % 107,4 % Muut yhteiset 64,3 68,9 64,8 55,7-4,1-6 % 116,3 % Yhteiset yhteensä 322,2 310,3 324,7 310,0 14,4 5 % 104,8 % TOIMINTA YHTEENSÄ ,0 8,9 % 99,4 % Henkilötyövuodet perustuvat työajanseurantajärjestelmään, luvut sisältävät toimintamenot sekä ulkopuolisen rahoituksen

9 MAANMITTAUSLAITOS Henkilöstötilinpäätös (16) 3 Henkilöstön ikä 3.1 Henkilöstön keski-ikä Henkilöstön keski-ikä oli 49,3 v ja se on viime vuosina noussut keskimäärin 0,5 v vuosittain. HENKILÖSTÖN KESKI-IKÄ keski-ikä, miehet 47,1 47,4 47,3-0,2 % keski-ikä, naiset 49,6 50,1 50,8 1,4 % KOKO HENKILÖSTÖN KESKI-IKÄ 48,4 48,8 49,3 1,0 % 3.2 Ikäjakauma Edellisestä vuodesta suhteellisesti eniten on noussut nuorimman henkilöstön osuus, joskin alle 25-vuotiaiden osuus on edelleen pieni. Henkilöstöstä 28 % on alle 45-vuotiaita. Toteuma Toteuma Toteuma Muutos % HENKILÖSTÖ IKÄRYHMITTÄIN vuodesta , , , , , ,0 YHTEENSÄ ,2 3.3 Ikärakenne toimiluokkaryhmittäin IKÄ- LUOKKA Toimiluokka 2010, Miehet ja Naiset Koko henkilöstö Muu % N M N M N M N M N MNaiset Miehet-osuus , , , , , ,5 YHTEENSÄ Henkilöstön vaihtuvuus

10 MAANMITTAUSLAITOS Henkilöstötilinpäätös (16) VAIHTUVUUS henkilös töstä 2010 % Valtio % henkilöstöstä 2010 Lähtövaihtuvuus Vanhuuseläke ,6 1,6 Työkyvyttömyyseläke ,1 0,1 Työttömyyseläke Varh. vanhuuseläke 2 3 0,1 0 Muu poistuma ,8 5,9 YHTEENSÄ ,7 7,6 Tulovaihtuvuus ,4 Eläkkeelle siirtyi yhteensä 50 henkilöä ja muiden työnantajien palvelukseen tai muusta syystä MML:n palveluksesta poistui 48 henkilöä. Avoimia tehtäviä oli 35 (josta määräaikaisia 13), joihin saatiin hakemuksia yhteensä Eläkeikään tuleva henkilöstö Eläkkeelle siirtymisen arvio perustuu kunakin vuonna 64 vuotta täyttävän henkilöstön määrään. Henkilöstömäärä on suurin tehtävätasolla 6-8 (40 % koko henkilöstöstä), josta myös eläkepoistuma on suurin. Vuositasolla eläkepoistuma on keskimäärin 69 henkilöä. ELÄKKEELLE SIIRTYVÄT TEHTÄVÄ- TASOITTAIN Yhteensä Muu YHTEENSÄ

11 MAANMITTAUSLAITOS Henkilöstötilinpäätös (16) 4 Osaamisen varmistaminen 4.1 Henkilöstön koulutusrakenne HENKILÖSTÖ KOULUTUSASTEITTAIN Lukumäärä % koulutusasteen mukaan % sukupuolen mukaan Naiset Yh- Mieheteensä Naiset Miehet Yhteensä Naiset Yh- Mieheteensä Valtio, % koulutusasteen mukaan Yh- Naisehet Mieteensä Perusaste/tuntematon ,9 3,2 5, Keskiaste , Alin korkea-aste ,4 21,8 23,2 58,1 41, ,7 44,3 100 Alempi korkea-kouluaste , , Ylempi korkeakouluaste , Tutkijakoulutus ,4 1 0, YHTEENSÄ Henkilöstöstä 94,7 % on suorittanut jonkin koulutusasteen tutkinnon. Ylemmän korkeakouluasteen koulutus on 19,8 %:lla. 4.2 Osaamisen kehittäminen Henkilöstön osaamisen kehittämistä toteutettiin seuraavasti: OSAAMINEN JA MUU AINEETON PÄÄOMA Tot. Tot. Tavoite Tot. Muutos% vuodesta 2009 Henkilöstön kehittäminen, euroa/htv ,7 työpäiviä/htv 6,3 7,1-6,9-2,8 Strateginen kehittyminen, % henkilötyövuosista 8,7 8,8-10,8 22,7 Koulutustaso, indeksiluku 4,7 4,8-4,8 0,0 naiset 4,1 4,2-4,3 2,4 miehet 5,3 5,4-5,4 0,0 Koulutustaso, kaikki 4,7 4,8-4,8 0,0 Henkilöstön arvo, (1 000 ) ,9 Mentorointiohjelmaa laajennettiin uusiin toimintayksiköihin ja täydennettiin mentoroinnin kohdealuelistaa. Laitos- ja yksikkökohtaisissa mentorointiohjelmissa oli 30 henkilöä. Yhteensä vuonna 2004 alkaneessa mentorointiohjelmamenettelyssä on ollut 100 osallistujaa. Ammattimaisen johtamisen tavoite eteni edelleen. Lähes 100 esimiestä on jo suorittanut Johtamisen erikoisammattitutkinnon tai vastaavan koulutusohjelman. Vuoden aikana valmisteltiin yhteistyössä HAUSin kanssa omaa vuoden kestävää JOKO- koulutuskokonaisuutta uusille esimiehille. Ammattimaisen johtamisen tueksi valmistui sähköinen esimiehen käsikirja. Se kattaa kaikki henkilöstöjohtamisen osa-alueet ja sisältää esimiestyössä tarvittavat säädökset, periaatteet ja MML:n pelisäännöt. Käsikirja on koko henkilöstön käytettävissä.

12 MAANMITTAUSLAITOS Henkilöstötilinpäätös (16) 4.3 Jatko- ja täydennyskoulutus KOULUTUSPÄIVÄT JA KUSTANNUKSET Valtio 2010 Koulutuspäiviä/htv 6,3 7,1 6,9 2,3 Koulutuskustannusten osuus kokonaiskustannuksista (%) 3,3 3,1 2,9 Ammatilliseen jatkokoulutukseen osallistujia kpl kartoittaja AMK-insinööri, tradenomi DI, lis., tohtori Muut pitkäkestoiset opinnot YHTEENSÄ josta JET- ym. johtamisopinnot (46) (37) 25 Uusia tutkintoja suoritettiin 19, joista 11 oli JET- tutkintoja. Lisäksi suoritettiin erillisiä täydennysopintoja. Yhteensä 107 henkilöä osallistui ammatilliseen tutkintoon tähtäävään koulutukseen. Näiden osaamisen kehittämismuotojen lisäksi sovellettiin työkiertoa ja mentorointia. Henkilöstökoulutuksen painopistealueita olivat kirjaamisasiat, laadun ja prosessien hallinta, maanmittaustehtävien teknisammatillinen kehittäminen, johtaminen, esimiestaidot. Lisäksi annettiin uusille työntekijöille ja uusille tiiminvetäjille perehdytyskoulutusta. Henkilöstön kehittämisen tarve ja niin ollen siihen käytetty työaika vaihtelee vuosittain. Vuoden 2010 tilastoluvun mukaan siihen käytettiin 6,9työpäivää henkilöä kohti. Strategisen kehittymisen mittarin arvo oli 10,8 % (tavoitearvo 4,6 %). Siihen kuuluu ammattimainen johtaminen, mentorointiohjelma, suoritetut tutkinnot ja koulutusohjelmat suhteutettuna vakinaisen henkilöstön määrään. Yksiköt tekivät yhteistyötä maanmittausalan oppilaitosten sekä lukioiden ja peruskoulujen kanssa. Yhteistyömuotoja olivat opetustyöhön osallistuminen, laitoksen ja alan tunnetuksi tekeminen erilaisissa tilaisuuksissa, TETtoiminnan (Työelämään tutustuminen) järjestäminen sekä harjoittelijoiden palkkaaminen. Vuonna 2010 oli yhteensä 128 harjoittelijaa (2009: 120). Laitostasolla oppilaitosten, työnantajien ja ammattijärjestöjen yhteinen IMAGO työryhmä työskenteli maanmittausalan tunnettuuden lisäämiseksi. 5 Työhyvinvointi Työhyvinvointiin vaikuttaa oikeudenmukainen johtaminen ja esimiestyö, työtoverien tuki, osaaminen sekä liikunta- ja kulttuuriharrastukset. 5.1 Työhyvinvoinnin tuki MML tukee henkilöstön jaksamista erityisesti joustavilla työajan järjestelyillä. Joustavaa työaikamallia sovellettiin laitostasoisesti kolmatta vuotta. Henkilöstö on järjestelmään tyytyväinen.

13 MAANMITTAUSLAITOS Henkilöstötilinpäätös (16) 5.2 Työtyytyväisyys Tulos-, tavoite- ja kehityskeskustelujen käynti on jokaisen oikeus ja myös velvollisuus. Huomiota kiinnitetään aikaisempaa tarkempaan tavoitteiden asetteluun, jotta suoriutumisen arviointi olisi täsmällistä. Henkilöstön osallistumista laitoksen ja oman yksikkönsä yhteiseen harrastus- ja virkistystoimintaan tuettiin merkittävällä panoksella. Toimintayksiköt toteuttivat laatimaansa työhyvinvoinnin suunnitelmaa, jonka osatekijöitä ovat ergonomiainvestoinnit, kuntoutusryhmät ja liikunta- ja virkistystoiminta. Työaikaa käytettiin työnantajan tukemaan liikuntaan ja virkistykseen sekä yhteisten tilaisuuksien järjestämiseen yhteensä 18 henkilötyövuotta. Työterveyspalvelut on järjestetty laitosyhtenäisesti kaikkien toimipisteiden henkilöstölle. Kolmannes menoista kohdistuu ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon. Sairauspoissaolojen vähentämiseksi tehdään yhteistyötä työterveyshuollon kanssa varhaisen puuttumisen mallia soveltaen. Eri osa-alueilla euromääräinen tuki oli seuraava: HENKILÖSTÖINVESTOINTEJA 2010 eur/htv Henkilöstön kehittäminen Liikunta, virkistys, kulttuuri Työterveys * YHTEENSÄ * Ilman KELA-palautuksia 0,973 milj. Henkilöstötutkimuksesta saatava työtyytyväisyysindeksi on edelleen korkealla tasolla. Henkilöstön antama arvio ylitti kaikilta osin ulkopuolisen vertailuaineiston arvion. Vastausprosentti oli 84 %. Henkilöstön tyytyväisyyttä on seurattu henkilöstötutkimuksella, ja se on kehittynyt TAHTIn erittelyn mukaan arviointiasteikolla 1 5 seuraavasti: Valtio TYÖTYYTYVÄISYYSINDEKSI Tyytyväisyys johtamiseen 3,7 3,8 3,7 3,4 Tyytyväisyys työn sisältöön ja haasteellisuuteen 3,7 3,7 3,9 3,7 Tyytyväisyys palkkaukseen 2,8 2,9 Tyytyväisyys kehittymisen tukeen 3,7 4 3,9 3,2 Tyytyväisyys työilmapiiriin ja yhteistyöhön 4 4,1 4 3,7 Tyytyväisyys työoloihin 3,7 4 3,9 3,5 Tyytyväisyys tiedon kulkuun 3,5 3,5 4 3 Tyytyväisyys työnantajakuvaan 3,6 3,7 3,6 3,2 KOKONAISTYÖTYYTYVÄISYYS 3,8 3,9 3,8 3,4 Kyselyn vastausprosentti 78,9 82,4 84

14 MAANMITTAUSLAITOS Henkilöstötilinpäätös (16) Henkilöstötutkimuksen vapaiden kommenttien perusteella henkilöstö pitää työnsä itsenäisyydestä, vaihtelevuudesta ja haastavuudesta. Laitosta pidetään luotettavana työnantajana ja edistyksellisenä. Esimiehiä kiitetään ystävällisiksi, johdonmukaisiksi ja kuunteleviksi. Joissakin tapauksissa toivotaan esimiehiltä enemmän aikaa henkilöstölle. Huolenaiheena on kiire ja kova työtahti, ja myös laitoksen tulevaisuus ja itsenäisyys. 5.3 Sairauspoissaolot Sairauspoissaolojen kokonaismäärä oli 9,3 työpäivää henkilötyövuotta kohti. Työpäiviin suhteutettuna sairauspäivinä menetettiin niistä 3,8 %. Euromääräisesti tämä vastaa 3,2 milj euroa. SAIRAUSPOISSAOLOT Valtio työpäivän sairauspoissaolot kpl % tapauksista 74,2 76,3 76,0 76,4 Kaikki sairauspoissaolot tpv/htv 10,6 9,6 9,3 9,7 Tapaturmat kpl tpv/htv 0,2 0,1 0,1 0,4 Lyhytaikaiset sairauspoissaolot (työpäivien lukumäärä) laskivat edellisestä vuodesta 5,6 %. Näiden suhteellinen osuus kaikista sairaustapauksista oli edellisvuotista tasoa. Henkilötyövuotta kohti laskettujen sairauspoissaolopäivien lukumäärä pieneni 3,2 % edellisen vuoden tasosta. Tapaturmapäivien määrä oli edellisvuoden tasolla.

15 htp / htv Sairauspoissaolopäivä / htv MAANMITTAUSLAITOS Henkilöstötilinpäätös (16) 6 Tasa-arvo Tasa-arvon toteutumista tarkastellaan vuosittain naisten ja miesten poissaolojen, palkkauksen ja tasa-arvon kokemisen näkökulmista. 6.1 Poissaolot Naisten sairauspäivien osuus oli 4,5 % ja miesten 2,4 % kaikista työpäivistä. Vastaavasti henkilötyövuosiin suhteutettuna naisilla oli 11,3 ja miehillä 6,3 sairaustyöpäivää/ htv. Sairauspoissaolot henkilöstöryhmittäin tpv / htv 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 Mies Nainen Yhteensä 0,0 Naisten sairauspoissaolot ovat miesten poissaoloja suurempia kaikissa henkilöstöryhmissä (poikkeuksena harjoittelijat ja muu tilapäinen henkilöstö. 14 Sairauspoissaolot ikäryhmittäin, keston ja sukupuolen mukaan tpv / htv Yht 0 M Lyh N Lyh M Pit N Pit M Yht N Yht Kaikki Ikäryhmittäin tarkasteltuna naisten sairauspoissaolot, erityisesti pitkät sairauspoissaolot lisääntyivät iän myötä. Miehillä vastaavaa ei ollut johdonmukaisesti havaittavissa.

16 MAANMITTAUSLAITOS Henkilöstötilinpäätös (16) POISSAOLOT LAJEITTAIN Nainen Mies Nainen Mies Nainen Mies Henkilöitä, joilla on ollut sairauspoissaoloja Sairauspoissaolot keston mukaan 1-3 työpäivän poissaolo, kpl Yli 3 työpäivän poissaolo, kpl Sairaspoissaolopäivät yhteensä, tpv Henkilöt, joilla on ollut työtapaturmapoissaoloja Työtapaturmapoissaolot keston mukaan 1-3 työpäivän poissaolo, kpl Yli 3 työpäivän poissaolo, kpl Työtapaturmapoissaolopäivät yhteensä, tpv Henkilöitä, joilla on ollut perhepoissaoloja Perhepoissaolot keston mukaan 1-3 työpäivän poissaolo, kpl Yli 3 työpäivän poissaolo, kpl Perhepoissaolopäivät yhteensä, tpv Henkilölukumäärin tarkasteltuna naisilla esiintyi sairauspoissaoloja yli puolitoistakertaa useammin kuin miehillä. Lyhyitä sairauspoissaolokertoja oli yli kaksinkertainen määrä miehiin verrattuna. Tapaturmia sattui naisille useammin kuin miehille. Lasten sairastamisen takia naisille aiheutui poissaoloja nelinkertainen määrä miehiin verrattuna. 6.2 Keskipalkka MML:n palkkausjärjestelmä on kehittämistyön kohteena. Palkkausjärjestelmän toimivuuden seuranta ja erillinen selvitys olivat perustana järjestelmän kehittämisen aloittamiselle. Tavoitteena on selkeä, kannustava ja ulkoisesti vertailtavissa oleva järjestelmä, joka tukee laitoksen strategioita ja vaihtoehtoisia työuria. Naisten ja miesten keskipalkkatarkastelussa (toimiluokkien keskipalkkojen keskiarvo) on jonkin verran eroa. Tarkempaa palkkavertailua ja analyysia tehdään Palkkausjärjestelmän seurantaryhmässä. Huomiota kiinnitetään mm. henkilökohtaisen palkanosan eroihin vaikuttaviin tekijöihin. MML:n palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvien naisten ja miesten (vakinainen henkilöstö) keskipalkat vuonna 2010 ilmenevät alla olevasta taulukosta.

17 MAANMITTAUSLAITOS Henkilöstötilinpäätös (16) PALKKAUS Toimiluokka MML lkm MML Naiset Miehet Keski- Keskipalkka /kk lkm lkm lkm Keskipalkka Keskipalkka /kk /kk palkka /kk YHTEENSÄ/ KESKIPALKKOJEN KESKIARVO * * * * Toimiluokkien keskipalkan keskiarvo. Valtion VPL- vertailussa on MML:n palkkataso 0,9 % keskiarvoa korkeampi. Toimiluokkien keskipalkkatarkastelussa naisten keskipalkka on keskimäärin 2,1 % pienempi miesten keskipalkkaa. Tarkasteltaessa vain ylempiä toimiluokkia, keskipalkan ero naisten ja miesten välillä kasvaa. Ylemmissä toimiluokissa keskipalkka on 3,3 % miesten keskipalkkaa pienempi. 6.3 Tasa-arvon kokeminen henkilöstötutkimuksen mukaan Yleisesti tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden kokeminen on korkealla tasolla. Henkilöstötutkimuksen mukaan naisten antama arvosana johtamiselle on 3,79 ja miesten vastaavasti 3,88. Jaksaminen työssä saa naisten arvion 3,50, miesten vastaavasti 3,68. Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta omassa työssä koskevat kysymykset antavat keskiarvon 4,4 naisten vastauksina ja 4,6 miesten vastauksina. Merkittävää eroa työtyytyväisyydessä ei näin arvioituna ole. Suhteellinen ero suurenee vastattaessa työn arvostusta koskevaan kysymykseen. Naiset antavat arvion 2,95, miehet vastaavasti 3,30. Henkilöstötutkimuksen vastaukset tulostettuna sukupuolitaustamuuttujan mukaan ovat kokonaisuudessaan liitteessä 1.

18 MAANMITTAUSLAITOS Henkilöstötilinpäätös (16) 7 Henkilöstökulut HENKILÖSTÖKULUT (1 000 ) Toteutuma 2008 Toteutuma 2009 Toteutuma 2010 Muutos Muutos % Palkat % Palkkiot % Tulospalkkiot % -SVL:n palautukset % Palkat ja palkkiot % Sotu-maksut % -SVL:n palautukset % Eläkemaksut % Tapaturmamaksut % Henkilöstösivukulut % Maksetut henkilöstökulut % Lomapalkkavelan muutos % HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ % HENKILÖSTÖKULUJEN RAHOITUS Toimintamenot % Työvoimahallinto % Muut % Yhteensä % Tukemismenot % KAIKKI YHTEENSÄ % Henkilöstökulut olivat lähes 90,1 milj. euroa, ja niiden osuus toiminnan kokonaiskuluista oli 70,7 %.

19 MAANMITTAUSLAITOS Henkilöstötilinpäätös (16) LIITE 1

20 MAANMITTAUSLAITOS Henkilöstötilinpäätös (16)

21 MAANMITTAUSLAITOS Henkilöstötilinpäätös (16)

22 MAANMITTAUSLAITOS Henkilöstötilinpäätös (16)

23 MAANMITTAUSLAITOS Henkilöstötilinpäätös (16)

24 MAANMITTAUSLAITOS Henkilöstötilinpäätös (16)

Henkilöstötilinpäätös 2004

Henkilöstötilinpäätös 2004 Henkilöstötilinpäätös 2004 MAANMITTAUSLAITOS 2005 MAANMITTAUSLAITOS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2004 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ...2 2 HENKILÖRESURSSIT JA HENKILÖSTÖKULUT...2 2.1 Henkilöstömäärä...2 2.1.1 Koko- ja osa-aikaisen

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT 1998-2005 1.NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET 2003 2004 2005 HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa 25 24 23 Henkilöstön lukumäärän %-muutos ed. vuoden lopusta

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtion työmarkkinalaitos Veli-Matti Lehtonen Syyskuu 2013 2 Sisältö 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne... 3 2 Vanhuuseläköityminen

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä... 2 1.2.3

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Mitä tukea keskijohto voi saada tuloksellisen toiminnan tukemiseksi. Case Maanmittauslaitos Pääjohtaja Arvo Kokkonen 16.9.2013

Mitä tukea keskijohto voi saada tuloksellisen toiminnan tukemiseksi. Case Maanmittauslaitos Pääjohtaja Arvo Kokkonen 16.9.2013 Mitä tukea keskijohto voi saada tuloksellisen toiminnan tukemiseksi Case Maanmittauslaitos Pääjohtaja Arvo Kokkonen 16.9.2013 17.9.2013 Kamarikollegion ohjeita 19.6.1633 Maanmittareiden tulee vuosittain,

Lisätiedot

Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa. Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio

Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa. Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio Työajan henkilöstökustannusten kaavamainen jako bruttotyöajan, tehdyn työajan ja tehokkaan

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja)

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja) Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina 2006-2015 (ei sisällä yliopistoja) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos 2006-2015 2014-2015 1 Johtaminen 3,27 3,30 3,36 3,39 3,35 3,40 3,47

Lisätiedot

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Käyttäjäfoorumi klo13.00-13.30 Markku Kivioja, Valtiokonttori Henkilöstöjohtamisen tarpeet ja valmiudet Kiekun erilaiset roolit henkilöstötiedon

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö Sisältö Raporttikokonaisuus sisältää v. 2016 työtyytyväisyystiedot: - n henkilöstölle yhteensä - Valtion henkilöstölle luokiteltuna sukupuolen, iän, vakinaisuuden, hallinnonalan, virastotyypin, henkilöstöryhmän

Lisätiedot

Henkilötyövuodet

Henkilötyövuodet 1 TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 18.4.2006 Laatijat: Päivi Hakulinen ja Seppo Vaalavuo HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005 1. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 2005

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtion ylimmän johdon määrä ja rakenne Valtion työmarkkinalaitos Seija Korhonen Kesäkuu 2016 2 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1405/01.00.02/2014 94 Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi Henkilöstötilinpäätös Yhteistyötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2007

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2007 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto...4 2. Tehokas TUKES...4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES...7 Osaaminen

Lisätiedot

VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2004

VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2004 VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2004 VALTION ASUNTORAHASTO 2 VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2004 SISÄLTÖ 1. Tiivistelmä 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 3. Työajan käyttö ja työvoimakustannukset

Lisätiedot

Tahtin käyttö ja hyödyntäminen GTK:ssa Tahti-käyttäjäpäivä

Tahtin käyttö ja hyödyntäminen GTK:ssa Tahti-käyttäjäpäivä Tahtin käyttö ja hyödyntäminen GTK:ssa Tahti-käyttäjäpäivä Erikoissuunnittelija Ville Handolin 1 Geologian tutkimuskeskus GTK on kansainvälisesti suuntautunut valtion sektoritutkimuslaitos ja osa työ-

Lisätiedot

Dnro 57/8.4.2/

Dnro 57/8.4.2/ Henkilöstötilinpäätös 2008 1 1. KATSAUS VUOTEEN 2008...2 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET...3 3. VAKITUINEN JA MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖSTÖ...6 4. HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE...8 5. HENKILÖSTÖN KOULUTUSRAKENNE...10

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2005

VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2005 VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2005 VALTION ASUNTORAHASTO 2 VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2005 SISÄLTÖ 1. Tiivistelmä 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 3. Työajan käyttö ja työvoimakustannukset

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 5 2 Keskeiset havainnot vuodesta 2010... 5 3 Henkilöstö... 9 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä... 9 3.1.1 Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa...

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS 2015-2013 Työhyvinvointikysely Taustatiedot Sukupuoli: 10 8 69.0 % 72.5 % 6 4 31.0 % 27.5 % 2 Nainen

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Vastuuhenkilö Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO SISÄLLYS JOHDANTO HENKILÖSTÖVOIMAVARAT Henkilöstön määrä ja rakenne Virkarakenne Kansainvälistyvä

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010 Tekninen ja ympäristötoimiala I Pauli Mero 15.05.2012 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010 YHTEENVETO Väestön koulutusaste on selvästi korkeampi yliopistokaupungeissa (,, )

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma 2017-2019 1. JOHDANTO 3 2. TASA-ARVOSELVITYS 4 Tasa-arvoisuuden kokeminen 7 Koulutus 7 3. PERIAATTEET JA TOIMENPITEET TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI 7 Henkilöstön rekrytointi 7 Tasa-arvoisen

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 5 2 Keskeiset havainnot vuodesta 2012... 5 3 Henkilöstö... 9 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä... 9 3.1.1 Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa...

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

Palkansaajien sairauspoissaolot

Palkansaajien sairauspoissaolot Palkansaajien sairauspoissaolot Kaikilla mausteilla Artikkeleita työolotutkimuksesta Julkaisuseminaari 2.6.2006 Marko Ylitalo Asetelma! Tutkimuksessa selvitettiin " omaan ilmoitukseen perustuvien sairauspoissaolopäivien

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 LAPIN YLIOPISTO

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 LAPIN YLIOPISTO HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 LAPIN YLIOPISTO Hyväksytty Lapin yliopiston hallituksen kokouksessa 9.3.2007 2 Sisällys TAUSTAKSI...3 1. Henkilöstön määrä ja rakenne...4 1.1 Henkilöstön työpanos...4 1.2 Vakituiset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 1 2 Sisältö 1. Johdanto 4 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 5 3. Johtaminen 6 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 7 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 7 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

Henkilöstöselvitys Minna Jokinen

Henkilöstöselvitys Minna Jokinen Henkilöstöselvitys 213 Minna Jokinen Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa 3 25 2 15 1 5 196 1965 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 (31.3.) Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSIPÄÄLLIKKÖ PIA KEIJONEN Henkilöstötoimikunta 1

HENKILÖSTÖRESURSSIPÄÄLLIKKÖ PIA KEIJONEN Henkilöstötoimikunta 1 HENKILÖSTÖRESURSSIPÄÄLLIKKÖ PIA KEIJONEN 11.06.2015 4.6.2015 Henkilöstötoimikunta 1 PEREHDYTYS- JA LÄHTÖKYSELYT 2014 Vuoden 2014 toteutettujen kyselyjen tulokset sekä toteutuksen kehittäminen 2015 2 VUONNA

Lisätiedot

Aloitustilaisuus

Aloitustilaisuus Uute Uutta tekemässä 2015-2018 Muutoksen ja hyvinvoinnin johtaminen Pohjois-Suomen seurakunnissa Aloitustilaisuus 26.10.2015 Miltä työssä näyttää nyt? Mitä työelämässä tapahtuu juuri nyt? Miten käy työhyvinvoinnille?

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen Vastausjakaumia TNS Gallup 016 kyselystä Vastaajien lukumääriä Painottamaton Painotettu Akavalaiset 769 816 Muut 58 577 Akavalaiset: Mies 60 7 Nainen 09 5 Alle

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

MIKSI KUOPIO HALUSI MUKAAN HAKU HANKKEESEEN

MIKSI KUOPIO HALUSI MUKAAN HAKU HANKKEESEEN HAKU hankkeen satoa Kuopion kaupungin käytäntöjä ja kokemuksia henkilöstötunnuslukujen laskennassa HAKU hankkeen tuloksia henkilöstötunnuslukujen laskennassa Hannu Issakainen 14.2.2011 MIKSI KUOPIO HALUSI

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET Yhteenveto vuosilta, ja toteutetuista kyselyistä Yleistä kyselystä Ranuan työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin kunnan palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös

Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös 28.8.2012 Pelastuslaitosten henkilöstötilinpäätös Strategisen johtamisen ja arvioinnin työkalu. Ohjaa operatiivista johtoa käyttämään ja kehittämään resursseja oikein

Lisätiedot

Valtion henkilöstökertomus 2012. Mikko Lintamo Valtion työmarkkinalaitos

Valtion henkilöstökertomus 2012. Mikko Lintamo Valtion työmarkkinalaitos Valtion henkilöstökertomus 212 Mikko Lintamo Valtion työmarkkinalaitos Elokuu 213 Sisältö 1 Johdanto... 2 2 Henkilöstörakenne... 2 2.1 Henkilöstön määrä... 2 2.2 Sukupuolirakenne... 4 2.3 Ikärakenne...

Lisätiedot

VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003

VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 VALTION ASUNTORAHASTO 2 VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 SISÄLTÖ 1. Tiivistelmä 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 3. Työajan käyttö ja työvoimakustannukset

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Osaamisen ja sivistyksen asialla

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Osaamisen ja sivistyksen asialla HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Osaamisen ja sivistyksen asialla SISÄLTÖ Sivu JOHDANTO TIIVISTELMÄ.. 1 1 HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1 Henkilöstömäärä.. 2 1.2 Henkilöstörakenne 1.2.1 Henkilöstöryhmät.. 3 1.2.2 Sukupuolijakauma..

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa Suunniteltu liikevaihto jäi 4,3 milj. euroa talousarviotavoitteesta. Henkilöstön määrä henkilötyövuosina oli 697,96 eli

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen määrälliset mittarit Varsinais-Suomessa 2010

Aikuiskoulutuksen määrälliset mittarit Varsinais-Suomessa 2010 Aikuiskoulutuksen määrälliset mittarit Varsinais-Suomessa 2010 Varsinais-Suomessa on ensimmäistä kertaa kerätty tietoa alueella aikuiskoulutukseen osallistuneiden määristä ja taustoista. Aikuiskoulutusmittareiden

Lisätiedot

Johtaminen varmistaa johtajuuden ja henkilöstötuottavuuden kasvun. Ossi Aura Ossi Aura Consulting

Johtaminen varmistaa johtajuuden ja henkilöstötuottavuuden kasvun. Ossi Aura Ossi Aura Consulting Johtaminen varmistaa johtajuuden ja henkilöstötuottavuuden kasvun Ossi Aura Ossi Aura Consulting Aiheita ja ajatuksia Strategisen hyvinvoinnin johtaminen - management Johtajuus esimiestyö - leadership

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

Eläkkeellesiirtymisikä vuonna Jari Kannisto

Eläkkeellesiirtymisikä vuonna Jari Kannisto Eläkkeellesiirtymisikä vuonna 2016 Jari Kannisto 15.2.2017 Aiheet Työeläkkeelle siirtyneiden määrä Eläkkeellesiirtymisiän kehitys Työllisyys Työllisen ajan odote 2 Eläkkeelle siirtymisen myöhentämistavoitetta

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET... 3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET... 3 1.3 SUKUPUOLIRAKENNE...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2006

Henkilöstökertomus 2006 Konsernipalvelut Sisällysluettelo ALUKSI 3 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 4 1.1 Henkilötyövuodet 4 1.2 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 6 1.3 Virka- ja työsuhteinen henkilöstö 7 1.4 Ikärakenne 8

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4.

Lisätiedot

Puhelinpalvelutyön työolokysely 2011

Puhelinpalvelutyön työolokysely 2011 Puhelinpalvelutyön työolokysely 2011 1 Taustaa I Vastausaika 3.-21.2.2011 Kysely kohdistettu ensisijaisesti isompien vahinkovakuutusyhtiöiden toimihenkilöille, mutta muutkin saivat vastata Vastaajia yhteensä

Lisätiedot

Melan vuosi Asiakkaat. Asiakkaat Toimitusjohtajan katsaus Toiminta Talous Henkilöstö

Melan vuosi Asiakkaat. Asiakkaat Toimitusjohtajan katsaus Toiminta Talous Henkilöstö Mela hoitaa maatalousyrittäjien ja apurahansaajien lakisääteistä eläke- ja tapaturmavakuuttamista sekä vastaa maatalouslomituksen toimivuudesta. Asiakkaat Melalla oli vuoden lopussa 75 919 MYEL-vakuutettua

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Yhteenveto Kaupungin henkilöstömäärän kehitys on ollut hyvin hallinnassa. Henkilöstömäärä 31.12.2015 oli 14 101, kun se vuoden

Lisätiedot

Valtion henkilöstötilinpäätös 2011

Valtion henkilöstötilinpäätös 2011 Valtion henkilöstötilinpäätös 2011 Toukokuu 2012 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 0295 16001 (vaihde) Internet: www.vm.fi Taitto: Pirkko Ala-Marttila /VM-julkaisutiimi

Lisätiedot

Metsänhoitotöiden työvoima nyt ja tulevaisuudessa

Metsänhoitotöiden työvoima nyt ja tulevaisuudessa Metsänhoitotöiden työvoima nyt ja tulevaisuudessa Marja-Liisa Juntunen Kustannustehokas metsänhoito -seminaarisarja 2011 Mikkeli 17.11.2011 Metsänhoitotöiden työvoima Vuosina 2006-2009 metsänhoitotöitä

Lisätiedot

Kaikki hyvin työssä? Valtion henkilöstön työhyvinvointi vuosina

Kaikki hyvin työssä? Valtion henkilöstön työhyvinvointi vuosina Kaikki hyvin työssä? Valtion henkilöstön työhyvinvointi vuosina - Irma Väänänen-Tomppo Taustatietoa tutkimusaineistoista Kyselyn otos on poimittu satunnaisotannalla valtion henkilörekisteristä, jolloin

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 16:2016

TILASTOKATSAUS 16:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 16:2016 1 26.8.2016 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT VANTAALLA Pitkäaikaistyöttömiä oli Vantaalla vuoden 2015 lopussa 4 850. Heistä useampi kuin kaksi viidestä oli ollut työttömänä

Lisätiedot

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto Maakuntahallitus 21.3.2016, Erillisliite 3 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...3 1.1 Palvelussuhteen luonne...3 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet vastuualueittain...4

Lisätiedot

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Johtamisen tuloksellisuus Pyry Airaksinen Laurea P2P projektiryhmä: Jani Moisiola, Jenni Rajakallio, Anssi Rajala, Joel Reikko, Anselmi Tuominen, Vera Veremenko 9/14/2012

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 5 2 Keskeiset havainnot vuodesta 2011... 5 3 Henkilöstö... 9 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä... 9 3.1.1 Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa...

Lisätiedot

Huolehtimalla tasa-arvon toteutumisesta työnantaja edistää myös työhyvinvointia sekä työssä jaksamista.

Huolehtimalla tasa-arvon toteutumisesta työnantaja edistää myös työhyvinvointia sekä työssä jaksamista. 1 LOHJAN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2016-2021 Yhteistyötoimikunta, esitys 21.6.2016 1. Johdanto Työnantajalla on kaikessa toiminnassaan velvollisuus kohdella henkilöstöään tasapuolisesti sekä pyrittävä

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖN TEKIJÄT TERO LUOKKANEN JA SINI OTTELIN OPINNÄYTETYÖN OHJAAJAT: LEHTORI, TUTKINTOVASTAAVA RAIJA RAJALA,

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 1 2 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 2016 3 Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi Kuva

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

Järvi-Pohjanmaan henkilöstöraportti 2013

Järvi-Pohjanmaan henkilöstöraportti 2013 Järvi-Pohjanmaan henkilöstöraportti 2013 Sisällysluettelo 1 Henkilöstöraportti 2013... 2 1.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstön määrä... 2 Henkilötyövuosi... 3 Työsuhteen laatu ja kesto... 6

Lisätiedot

Maaliskuu 2012 Ville-Valtteri Handolin Valtion työmarkkinalaitos Valtiovarainministeriö. Valtion henkilöstökertomus 2011

Maaliskuu 2012 Ville-Valtteri Handolin Valtion työmarkkinalaitos Valtiovarainministeriö. Valtion henkilöstökertomus 2011 Maaliskuu 212 Ville-Valtteri Handolin Valtion työmarkkinalaitos Valtiovarainministeriö Valtion henkilöstökertomus 211 Sisältö 1 Johdanto... 2 2 Henkilöstörakenne... 2 2.1 Henkilöstön määrä... 2 2.2 Osa-aikaiset

Lisätiedot