FSD2131. Presidentinvaalit 2006 ja demokratiaindikaattorit. Koodikirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2131. Presidentinvaalit 2006 ja demokratiaindikaattorit. Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2131 Presidentinvaalit 2006 ja demokratiaindikaattorit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO

2 c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2006 ja demokratiaindikaattorit [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. FSD Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto TAMPEREEN YLIOPISTO puh fax URI: Ladottu L A TEX:lla $ Koodikirjoitin.py :17: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2131. Tutkimusaineisto on merkittävä lähdeviitteisiin kaikissa julkaisuissa, joissa sitä tai sen osaa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai viittausta voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaustieto: Borg, Sami: Presidentinvaalit 2006 ja demokratiaindikaattorit [elektroninen aineisto]. FSD2131, versio 1.0 ( ). Espoo: Suomen Gallup [aineistonkeruu], Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], Aineiston arkistoon luovuttajilla ja arkistolla ei ole vastuuta aineiston uudiskäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Arkistolle tulee lähettää tiedot julkaisuista, joissa aineistoa tai siitä luvallisesti otettuja kopioita on hyödynnetty. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, joissa aineistoa on käytetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Aineistoon mahdollisesti liittyvä kyselylomake on saatavissa erillisenä tiedostona. Tämä koodikirja on tuotettu automaattisesti Python-, L A TEX- ja dvipdfm-ohjelmistoilla. Lähdetiedostoina ovat olleet DDI-kuvailuformaatin mukaiset kuvailutiedostot ja SPSS-tiedostot.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Presidentinvaalit 2006 ja demokratiaindikaattorit Aineiston nimi englanniksi: Presidential Elections 2006 and Democracy Indicators Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. 1.2 Sisällön kuvaus Tiedostot Data: suomenkielinen SPSS portable -tiedosto. Data saatavilla myös muissa tiedostoformaateissa. Tekijät Borg, Sami (Tampereen yliopisto. FSD) Grönlund, Kimmo (Åbo Akademi) Paloheimo, Heikki (Tampereen yliopisto) Aineiston tekijänoikeudet FSD:n ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. 1

8 1. Aineiston kuvailu Aineiston luovuttaja Borg, Sami (Tampereen yliopisto) Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat ehdokkaat; johtaminen; kannatus; perustuslait; presidentinvaalit; presidentit; puolueet; yhteiskunta; äänestäminen Tieteenala FSDn sanaston mukainen luokittelu: politiikantutkimus CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: poliittinen käyttäytyminen, asenteet ja mielipiteet; vaalit Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Yksittäiset aineistot Yksittäisiin aineistoihin on luokiteltu ne aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan. Sisällönkuvaus Tässä presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen jälkeen kerätyssä aineistossa varten vastaajilta tiedusteltiin mielipidettä erilaisiin maamme päätöksentekoa koskeviin väittämiin. Vastaajilta kysyttiin myös, äänestivätkö he presidentinvaaleissa ennakkoon, varsinaisena vaalipäivänä vai jättivätkö he kokonaan äänestämättä, ja jos äänestivät, niin ketä. Myös vastaajien toiseksi ja kolmanneksi mieluisinta vaihtoehtoa presidentiksi tiedusteltiin, sekä sitä, oliko presidenttiehdokkaiden joukossa sellaisia ehdokkaita, joiden vastaaja ei missään nimessä olisi suonut tulevan valituksi. Lisäksi kysyttiin, oliko vastaajille presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella tärkeämpää puolue vai ehdokas, oliko vastaajan äänestämä ehdokas koko ajan vastaajan ensisijaisesti kannattama ehdokas ja missä vaiheessa vastaaja lopullisesti päätti, kenelle ehdokkaalle antoi äänensä presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella. Seuraavaksi vastaajilta tiedusteltiin, kuinka tärkeitä tai vähäpätöisiä luetellut ehdokkaiden ominaisuudet ja mielipiteet olivat ehdokasvalinnan kannalta. Lopuksi kysyttiin näkemyksiä ennen vaaleja julkistetuista ehdokkaiden kannatustutkimuksista, muutama yhteiskuntaan liittyvä kysymys ja kumpaa ehdokasta vastaaja aikoo äänestää presidentinvaalien toisella kierroksella. Taustamuuttujia ovat vastaajan 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu sukupuoli, ikä, tiedot asuinpaikasta, ammatti, koulutus ja elämänvaihe sekä tieto siitä, minkä puolueen tai muun ryhmittymän edustajaa vastaaja äänestäisi, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt, ja minkä puolueen tai muun ryhmittymän edustajaa vastaaja äänesti vuoden 2004 kunnallisvaaleissa. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Kohdemaa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkö: Henkilö Perusjoukko/otos: 18 vuotta täyttäneet suomalaiset, poislukien Ahvenanmaa Aineistonkeruun ajankohta: Aineiston kerääjät: Suomen Gallup Aineiston tuottajat: Oikeusministeriö / kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman rahoittama demokratiaindikaattorihanke Keruumenetelmä: Puhelinkysely Keruuväline: Strukturoitu kyselylomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2006 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 73 muuttujaa ja 941 havaintoa. Otantamenetelmä: Sukupuolen, iän ja alueen mukaan kiintiöity otanta. 1.4 Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa Aineistosta on arkistoinnin yhteydessä poistettu kuntamuuttuja. Julkaisut Borg, Sami (2007). Vaalitulokset ja äänestyspäätökset. Teoksessa: Presidentinvaalit 2006 (toim. Pekka Isotalus & Sami Borg), s Helsinki: WSOY. Paloheimo, Heikki (2007). Kansalaisten johtajuusodotukset. Teoksessa: Presidentinvaalit 2006 (toim. Pekka Isotalus & Sami Borg), Helsinki: WSOY. Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa 3

10 1. Aineiston kuvailu Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttörajoitukset Aineistoa luovutetaan tieteelliseen tutkimus- ja opetuskäyttöön; FSD:n lupamenettely. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 941 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 941 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_PRO] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. A (ks. koodikirja) 1 B (ks. koodikirja) C (dataa ei ole tarkastettu FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 941 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [LNO] Lomakenumero Lomakenumero Ei valideja arvoja 6

13 [Q1] Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä?: Maamme kaipaa vahvoja johtajia, jotka kykenevät palauttamaan yhteiskuntaamme kurin ja järjestyksen sekä oikeiden arvojen kunnioituksen Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Oletteko samaa vai eri mieltä? Q2 Maamme kaipaa vahvoja johtajia, jotka kykenevät palauttamaan yhteiskuntaamme kurin ja järjestyksen sekä oikeiden arvojen kunnioituksen Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa [Q2] Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä?: Presidentin valtaa maamme poliittisessa päätöksenteossa tulisi vahvistaa Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Oletteko samaa vai eri mieltä? Presidentin valtaa maamme poliittisessa päätöksenteossa tulisi vahvistaa 7

14 2. Muuttujat Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa [Q3] Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä?: Perustuslakia tulisi uudistaa niin, että ulkopolitiikan johtaminen siirretään pääministerin ja hallituksen tehtäväksi Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Oletteko samaa vai eri mieltä? Perustuslakia tulisi uudistaa niin, että ulkopolitiikan johtaminen siirretään pääministerin ja hallituksen tehtäväksi Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa [Q4] Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä?: Demokratialla voi olla ongelmansa, mutta se on parempi kuin muut hallitusmuodot Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Oletteko samaa vai eri mieltä? 8

15 Q5 Demokratialla voi olla ongelmansa, mutta se on parempi kuin muut hallitusmuodot Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa [Q5] Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä?: Tärkeät yhteiskunnalliset kysymykset pitäisi entistä useammin päättää kansanäänestyksellä Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Oletteko samaa vai eri mieltä? Tärkeät yhteiskunnalliset kysymykset pitäisi entistä useammin päättää kansanäänestyksellä Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa

16 2. Muuttujat [Q6] Jätittekö tällä kertaa äänestämättä vai kävittekö äänestämässä ennakkoon tai varsinaisena vaalipäivänä presidentinvaalin ensimmäisellä kierroksella? Monet jättävät äänestämättä myös presidentinvaaleissa. Jätittekö tällä kertaa äänestämättä vai kävittekö äänestämässä ennakkoon tai varsinaisena vaalipäivänä presidentinvaalin ensimmäisellä kierroksella? Jätin tällä kertaa äänestämättä Kävin äänestämässä ennakkoon Kävin äänestämässä varsinaisena vaalipäivänä Ei halua sanoa [Q7_1] Ketä Te äänestitte tasavallan presidentinvaalin ensimmäisellä kierroksella? Ketä Te äänestitte tasavallan presidentinvaalin ensimmäisellä kierroksella? 1-8 Tarja Halonen Heidi Hautala Bjarne Kallis Arto Lahti (taulukko jatkuu seur. sivulla) 10

17 Q7_3 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Henrik Lax Sauli Niinistö Timo Soini Matti Vanhanen Ei äänestänytkään Ei osaa sanoa Ei halua sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_2] Kuka olisi ollut toiseksi mieluisin vaihtoehtonne presidentiksi? Kuka olisi ollut toiseksi mieluisin vaihtoehtonne presidentiksi? 1-8 Tarja Halonen Heidi Hautala Bjarne Kallis Arto Lahti Henrik Lax Sauli Niinistö Timo Soini Matti Vanhanen Ei ole toiseksi mieluisinta Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_3] Entä kolmanneksi mieluisin? Entä kolmanneksi mieluisin? 11

18 2. Muuttujat 1-8 Tarja Halonen Heidi Hautala Bjarne Kallis Arto Lahti Henrik Lax Sauli Niinistö Timo Soini Matti Vanhanen Ei ole kolmanneksi mieluisinta Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8] Kumpi oli Teille loppujen lopuksi tärkeämpi presidentin vaalin ensimmäisen kierroksen valinnassa, puolue vai ehdokas? Kumpi oli Teille loppujen lopuksi tärkeämpi presidentin vaalin ensimmäisen kierroksen valinnassa, puolue vai ehdokas? Puolue Ehdokas Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9] Oliko äänestämänne ehdokas ennen vaaleja koko ajan ensisijaisesti kannattamanne ehdokas? Oliko äänestämänne ehdokas ennen vaaleja koko ajan ensisijaisesti kannattamanne ehdokas? 12

19 Q11 Kyllä Ei Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10] Kuinka moni muu ehdokas olisi ollut Teille riittävän mieluinen vaihtoehto presidentiksi? Kuinka moni muu ehdokas olisi ollut Teille riittävän mieluinen vaihtoehto presidentiksi? Ei kukaan muu Yksi muu ehdokas Kaksi muuta ehdokasta Kolme tai useampi muu ehdokas Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11] Oliko ehdokkaiden joukossa sellaisia, joiden ette olisi missään nimessä suonut tulevan valituksi? Oliko ehdokkaiden joukossa sellaisia, joiden ette olisi missään nimessä suonut tulevan valituksi? Kyllä Ei En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 13

20 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q12_1] Kuka tai ketkä ehdokkaista olivat sellaisia, joiden ette olisi missään nimessä suonut tulevan valituksi?: Tarja Halonen Kuka tai ketkä ehdokkaista olivat sellaisia, joiden ette olisi missään nimessä suonut tulevan valituksi? Tarja Halonen Älä luettele Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_2] Kuka tai ketkä ehdokkaista olivat sellaisia, joiden ette olisi missään nimessä suonut tulevan valituksi?: Heidi Hautala Kuka tai ketkä ehdokkaista olivat sellaisia, joiden ette olisi missään nimessä suonut tulevan valituksi? Heidi Hautala Älä luettele 14

21 Q12_4 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_3] Kuka tai ketkä ehdokkaista olivat sellaisia, joiden ette olisi missään nimessä suonut tulevan valituksi?: Bjarne Kallis Kuka tai ketkä ehdokkaista olivat sellaisia, joiden ette olisi missään nimessä suonut tulevan valituksi? Bjarne Kallis Älä luettele Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_4] Kuka tai ketkä ehdokkaista olivat sellaisia, joiden ette olisi missään nimessä suonut tulevan valituksi?: Arto Lahti Kuka tai ketkä ehdokkaista olivat sellaisia, joiden ette olisi missään nimessä suonut tulevan valituksi? Arto Lahti 15

22 2. Muuttujat Älä luettele Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_5] Kuka tai ketkä ehdokkaista olivat sellaisia, joiden ette olisi missään nimessä suonut tulevan valituksi?: Henrik Lax Kuka tai ketkä ehdokkaista olivat sellaisia, joiden ette olisi missään nimessä suonut tulevan valituksi? Henrik Lax Älä luettele Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_6] Kuka tai ketkä ehdokkaista olivat sellaisia, joiden ette olisi missään nimessä suonut tulevan valituksi?: Sauli Niinistö Kuka tai ketkä ehdokkaista olivat sellaisia, joiden ette olisi missään nimessä suonut tulevan valituksi? 16

23 Q12_7 Sauli Niinistö Älä luettele Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_7] Kuka tai ketkä ehdokkaista olivat sellaisia, joiden ette olisi missään nimessä suonut tulevan valituksi?: Timo Soini Kuka tai ketkä ehdokkaista olivat sellaisia, joiden ette olisi missään nimessä suonut tulevan valituksi? Timo Soini Älä luettele Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

24 2. Muuttujat [Q12_8] Kuka tai ketkä ehdokkaista olivat sellaisia, joiden ette olisi missään nimessä suonut tulevan valituksi?: Matti Vanhanen Kuka tai ketkä ehdokkaista olivat sellaisia, joiden ette olisi missään nimessä suonut tulevan valituksi? Matti Vanhanen Älä luettele Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_9] Kuka tai ketkä ehdokkaista olivat sellaisia, joiden ette olisi missään nimessä suonut tulevan valituksi?: Ei osaa sanoa Kuka tai ketkä ehdokkaista olivat sellaisia, joiden ette olisi missään nimessä suonut tulevan valituksi? Ei osaa sanoa Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 18

25 Q14_1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13] Missä vaiheessa lopullisesti päätitte sen, kenelle ehdokkaalle annoitte äänenne vaalin ensimmäisellä kierroksella? Missä vaiheessa lopullisesti päätitte sen, kenelle ehdokkaalle annoitte äänenne vaalin ensimmäisellä kierroksella? Vasta äänestyskopissa tai joitakin tunteja ennen äänestämässä käyntiä Samana päivänä kun kävitte äänestämässä Joitakin päiviä ennen äänestämistänne Noin viikkoa kahta ennen äänestämistänne Noin kuukautta kahta ennen äänestämistänne Päätös oli selvä tätäkin aikaisemmin En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_1] Kuinka tärkeitä tai vähämerkityksisiä seuraavat tekijät olivat ensimmäisen kierroksen ehdokasvalintanne kannalta?: Puoluetausta kannalta? Kuinka tärkeä tekijä oli ehdokkaan... Puoluetausta 19

26 2. Muuttujat Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovinkaan tärkeä Ei lainkaan tärkeä EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_2] Kuinka tärkeitä tai vähämerkityksisiä seuraavat tekijät olivat ensimmäisen kierroksen ehdokasvalintanne kannalta?: Tiedot ja taidot hoitaa presidentin tehtäviin kuuluvia asioita kannalta? Kuinka tärkeä tekijä oli ehdokkaan... Tiedot ja taidot hoitaa presidentin tehtäviin kuuluvia asioita Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovinkaan tärkeä Ei lainkaan tärkeä EOS tieto puuttuu (SYSMIS)

27 Q14_4 [Q14_3] Kuinka tärkeitä tai vähämerkityksisiä seuraavat tekijät olivat ensimmäisen kierroksen ehdokasvalintanne kannalta?: Kokemus kansainvälisistä tehtävistä kannalta? Kuinka tärkeä tekijä oli ehdokkaan... Kokemus kansainvälisistä tehtävistä Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovinkaan tärkeä Ei lainkaan tärkeä EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_4] Kuinka tärkeitä tai vähämerkityksisiä seuraavat tekijät olivat ensimmäisen kierroksen ehdokasvalintanne kannalta?: Kielitaito kannalta? Kuinka tärkeä tekijä oli ehdokkaan... Kielitaito 21

28 2. Muuttujat Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovinkaan tärkeä Ei lainkaan tärkeä EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_5] Kuinka tärkeitä tai vähämerkityksisiä seuraavat tekijät olivat ensimmäisen kierroksen ehdokasvalintanne kannalta?: Mahdollisuus tulla todella valituksi presidentiksi kannalta? Kuinka tärkeä tekijä oli ehdokkaan... Mahdollisuus tulla todella valituksi presidentiksi Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovinkaan tärkeä Ei lainkaan tärkeä EOS tieto puuttuu (SYSMIS)

29 Q14_7 [Q14_6] Kuinka tärkeitä tai vähämerkityksisiä seuraavat tekijät olivat ensimmäisen kierroksen ehdokasvalintanne kannalta?: Mielipiteet presidentin asemasta ja roolista kannalta? Kuinka tärkeä tekijä oli ehdokkaan... Mielipiteet presidentin asemasta ja roolista Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovinkaan tärkeä Ei lainkaan tärkeä EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_7] Kuinka tärkeitä tai vähämerkityksisiä seuraavat tekijät olivat ensimmäisen kierroksen ehdokasvalintanne kannalta?: Mielipiteet keskeisistä Suomen ongelmista kannalta? Kuinka tärkeä tekijä oli ehdokkaan... Mielipiteet keskeisistä Suomen ongelmista 23

30 2. Muuttujat Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovinkaan tärkeä Ei lainkaan tärkeä EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_8] Kuinka tärkeitä tai vähämerkityksisiä seuraavat tekijät olivat ensimmäisen kierroksen ehdokasvalintanne kannalta?: Mielipiteet keskeisistä maailman ongelmista kannalta? Kuinka tärkeä tekijä oli ehdokkaan... Mielipiteet keskeisistä maailman ongelmista Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovinkaan tärkeä Ei lainkaan tärkeä EOS tieto puuttuu (SYSMIS)

31 Q14_10 [Q14_9] Kuinka tärkeitä tai vähämerkityksisiä seuraavat tekijät olivat ensimmäisen kierroksen ehdokasvalintanne kannalta?: Mielipiteet Euroopan unionista kannalta? Kuinka tärkeä tekijä oli ehdokkaan... Mielipiteet Euroopan unionista Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovinkaan tärkeä Ei lainkaan tärkeä EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_10] Kuinka tärkeitä tai vähämerkityksisiä seuraavat tekijät olivat ensimmäisen kierroksen ehdokasvalintanne kannalta?: Esittämät keinot poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi kannalta? Kuinka tärkeä tekijä oli ehdokkaan... Esittämät keinot poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi 25

32 2. Muuttujat Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovinkaan tärkeä Ei lainkaan tärkeä EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_11] Kuinka tärkeitä tai vähämerkityksisiä seuraavat tekijät olivat ensimmäisen kierroksen ehdokasvalintanne kannalta?: Luonteenpiirteet kannalta? Kuinka tärkeä tekijä oli ehdokkaan... Luonteenpiirteet Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovinkaan tärkeä Ei lainkaan tärkeä EOS tieto puuttuu (SYSMIS)

33 Q14_13 [Q14_12] Kuinka tärkeitä tai vähämerkityksisiä seuraavat tekijät olivat ensimmäisen kierroksen ehdokasvalintanne kannalta?: Sukupuoli kannalta? Kuinka tärkeä tekijä oli ehdokkaan... Sukupuoli Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovinkaan tärkeä Ei lainkaan tärkeä EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_13] Kuinka tärkeitä tai vähämerkityksisiä seuraavat tekijät olivat ensimmäisen kierroksen ehdokasvalintanne kannalta?: Edustamat arvot yleensä kannalta? Kuinka tärkeä tekijä oli ehdokkaan... Edustamat arvot yleensä 27

34 2. Muuttujat Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovinkaan tärkeä Ei lainkaan tärkeä EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_14] Kuinka tärkeitä tai vähämerkityksisiä seuraavat tekijät olivat ensimmäisen kierroksen ehdokasvalintanne kannalta?: Edustama vasemmistolainen tai porvarillinen arvomaailma kannalta? Kuinka tärkeä tekijä oli ehdokkaan... Edustama vasemmistolainen tai porvarillinen arvomaailma Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovinkaan tärkeä Ei lainkaan tärkeä EOS tieto puuttuu (SYSMIS)

35 [Q14_15] Kuinka tärkeitä tai vähämerkityksisiä seuraavat tekijät olivat ensimmäisen kierroksen ehdokasvalintanne kannalta?: Vaalikampanja kannalta? Kuinka tärkeä tekijä oli ehdokkaan... Q15 Vaalikampanja Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovinkaan tärkeä Ei lainkaan tärkeä EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15] Missä määrin omasta mielestänne seurasitte 1. kierroksen vaalikampanjaa tiedotusvälineistä? Missä määrin omasta mielestänne seurasitte 1. kierroksen vaalikampanjaa tiedotusvälineistä? 29

36 2. Muuttujat Hyvin paljon Melko paljon En vähän enkä paljon Melko vähän Erittäin vähän Ei osaa sanoa [Q16_1] Tasavallan Presidentin vaalien ensimmäisen kierroksen aikana oli tarjolla erilaista tietoa vaaleista. Minkä verran seuraavista asioista mielestänne tarjottiin tietoa?: Presidentille lain mukaan kuuluvat tehtävät Tasavallan Presidentin vaalien ensimmäisen kierroksen aikana oli tarjolla erilaista tietoa vaaleista. Tarjottiinko seuraavista asioista mielestänne tietoa liian paljon, sopivasti vai liian vähän? Tarjottiinko tietoa seuraavasta asiasta... Presidentille lain mukaan kuuluvat tehtävät Aivan liikaa Jonkin verran liikaa Sopivasti Jonkin verran liian vähän Aivan liian vähän EOS

37 Q16_3 [Q16_2] Tasavallan Presidentin vaalien ensimmäisen kierroksen aikana oli tarjolla erilaista tietoa vaaleista. Minkä verran seuraavista asioista mielestänne tarjottiin tietoa?: Puolueiden näkemykset presidentin tehtävistä ja toimivallasta Tasavallan Presidentin vaalien ensimmäisen kierroksen aikana oli tarjolla erilaista tietoa vaaleista. Tarjottiinko seuraavista asioista mielestänne tietoa liian paljon, sopivasti vai liian vähän? Tarjottiinko tietoa seuraavasta asiasta... Puolueiden näkemykset presidentin tehtävistä ja toimivallasta Aivan liikaa Jonkin verran liikaa Sopivasti Jonkin verran liian vähän Aivan liian vähän EOS [Q16_3] Tasavallan Presidentin vaalien ensimmäisen kierroksen aikana oli tarjolla erilaista tietoa vaaleista. Minkä verran seuraavista asioista mielestänne tarjottiin tietoa?: Itsellenne mieluisimman ehdokkaan näkemykset ja tavoitteet Tasavallan Presidentin vaalien ensimmäisen kierroksen aikana oli tarjolla erilaista tietoa vaaleista. Tarjottiinko seuraavista asioista mielestänne tietoa liian paljon, sopivasti vai liian vähän? Tarjottiinko tietoa seuraavasta asiasta... Itsellenne mieluisimman ehdokkaan näkemykset ja tavoitteet 31

38 2. Muuttujat Aivan liikaa Jonkin verran liikaa Sopivasti Jonkin verran liian vähän Aivan liian vähän EOS [Q16_4] Tasavallan Presidentin vaalien ensimmäisen kierroksen aikana oli tarjolla erilaista tietoa vaaleista. Minkä verran seuraavista asioista mielestänne tarjottiin tietoa?: Ehdokkaiden näkemykset ja tavoitteet yleensä Tasavallan Presidentin vaalien ensimmäisen kierroksen aikana oli tarjolla erilaista tietoa vaaleista. Tarjottiinko seuraavista asioista mielestänne tietoa liian paljon, sopivasti vai liian vähän? Tarjottiinko tietoa seuraavasta asiasta... Ehdokkaiden näkemykset ja tavoitteet yleensä Aivan liikaa Jonkin verran liikaa Sopivasti Jonkin verran liian vähän Aivan liian vähän EOS (taulukko jatkuu seur. sivulla) 32

39 Q16_6 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q16_5] Tasavallan Presidentin vaalien ensimmäisen kierroksen aikana oli tarjolla erilaista tietoa vaaleista. Minkä verran seuraavista asioista mielestänne tarjottiin tietoa?: Ehdokkaiden näkemysten ja tavoitteiden väliset erot Tasavallan Presidentin vaalien ensimmäisen kierroksen aikana oli tarjolla erilaista tietoa vaaleista. Tarjottiinko seuraavista asioista mielestänne tietoa liian paljon, sopivasti vai liian vähän? Tarjottiinko tietoa seuraavasta asiasta... Ehdokkaiden näkemysten ja tavoitteiden väliset erot Aivan liikaa Jonkin verran liikaa Sopivasti Jonkin verran liian vähän Aivan liian vähän EOS [Q16_6] Tasavallan Presidentin vaalien ensimmäisen kierroksen aikana oli tarjolla erilaista tietoa vaaleista. Minkä verran seuraavista asioista mielestänne tarjottiin tietoa?: Tiedot äänestyspaikoista ja -ajoista Tasavallan Presidentin vaalien ensimmäisen kierroksen aikana oli tarjolla erilaista tietoa vaaleista. Tarjottiinko seuraavista asioista mielestänne tietoa liian paljon, sopivasti vai liian vähän? Tarjottiinko tietoa seuraavasta asiasta... 33

40 2. Muuttujat Tiedot äänestyspaikoista ja -ajoista Aivan liikaa Jonkin verran liikaa Sopivasti Jonkin verran liian vähän Aivan liian vähän EOS [Q16_7] Tasavallan Presidentin vaalien ensimmäisen kierroksen aikana oli tarjolla erilaista tietoa vaaleista. Minkä verran seuraavista asioista mielestänne tarjottiin tietoa?: Vaalitulokset vaalin ensimmäisestä kierroksesta Tasavallan Presidentin vaalien ensimmäisen kierroksen aikana oli tarjolla erilaista tietoa vaaleista. Tarjottiinko seuraavista asioista mielestänne tietoa liian paljon, sopivasti vai liian vähän? Tarjottiinko tietoa seuraavasta asiasta... Vaalitulokset vaalin ensimmäisestä kierroksesta Aivan liikaa (taulukko jatkuu seur. sivulla) 34

41 Q17 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Jonkin verran liikaa Sopivasti Jonkin verran liian vähän Aivan liian vähän EOS Kysymyksen jälkiteksti Seuraavaksi siirryn kysymään näkemyksiänne vaaleja ennen julkistetuista ehdokkaiden kannatustutkimuksista. Seuraavassa käsitteellä gallup-tutkimus tarkoitetaan kaikkia tällaisia julkistettuja tutkimuksia riippumatta siitä, kuka ne on tehnyt tai julkistanut. [Q17] Kuinka usein muistatte nähneenne tai kuulleenne presidenttiehdokkaiden kannatusta ennakoivia gallup-tutkimuksia televisiossa, sanomalehdissä tai radiossa? Joulun jälkeen presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen alla julkistettiin tiedotusvälineissä ehdokkaiden kannatusta ennakoivia gallup-tutkimuksia. Kuinka usein muistatte nähneenne tai kuulleenne tällaisia kannatusarvioita televisiossa, sanomalehdissä tai radiossa? Useammin kuin 10 kertaa kertaa kertaa tai 2 kertaa En lainkaan Ei osaa sanoa

42 2. Muuttujat [Q18] Kuinka usein keskustelitte vaalien ensimmäisen kierroksen alla julkistetuista gallup-tutkimusten tuloksista perheen piirissä, työpaikalla, ystävien kesken tai muiden ihmisten kanssa? Kuinka usein keskustelitte vaalien ensimmäisen kierroksen alla julkistetuista gallup-tutkimusten tuloksista perheen piirissä, työpaikalla, ystävien kesken tai muiden ihmisten kanssa? Melkein joka päivä Noin kerran viikossa Harvemmin Ei lainkaan Ei osaa sanoa [Q19] Jos ajattelette äänestäjien ehdokasvalintoja vaalien ensimmäisellä kierroksella, niin kuinka paljon arvelette erilaisten gallup-tutkimusten vaikuttaneen yleensä äänestäjien ehdokasvalintaan vaalien ensimmäisellä kierroksella. Jos ajattelette äänestäjien ehdokasvalintoja vaalien ensimmäisellä kierroksella, niin kuinka paljon arvelette erilaisten gallup-tutkimusten vaikuttaneen yleensä äänestäjien ehdokasvalintaan vaalien ensimmäisellä kierroksella. 36

43 Q21 Paljon Jonkin verran Ei lainkaan Ei osaa sanoa [Q20] Entä miten ne vaikuttivat Teidän omaan ehdokasvalintaanne? Entä miten ne vaikuttivat Teidän omaan ehdokasvalintaanne? Paljon Jonkin verran Ei lainkaan Ei osaa sanoa Kysymyksen jälkiteksti Seuraavaksi muutama muu yhteiskuntaan liittyvä kysymys [Q21] Kuka seuraavista on käsityksenne mukaan tämänhetkisen Suomen hallituksen 1. valtiovarainministeri? Kuka seuraavista on käsityksenne mukaan tämänhetkisen Suomen hallituksen 1. valtiovarainministeri? 37

44 2. Muuttujat Antti Kalliomäki Ilkka Kanerva Mauri Pekkarinen Eero Heinäluoma Ei osaa sanoa [Q22] Mikä seuraavista on paikkamäärältään tämänhetkisen Suomen eduskunnan toiseksi suurin puolue? Mikä seuraavista on paikkamäärältään tämänhetkisen Suomen eduskunnan toiseksi suurin puolue? SDP Kokoomus Vasemmistoliitto Keskusta Ei osaa sanoa [Q23] Mikä seuraavista maista on Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston pysyväisjäsen? Mikä seuraavista maista on Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston pysyväisjäsen? 38

45 Q25 Japani Saksa Venäjä Kanada Ei osaa sanoa [Q24] Ketkä saavat nykyisen lainsäädännön mukaan äänestää Suomen presidentinvaaleissa? Ketkä saavat nykyisen lainsäädännön mukaan äänestää Suomen presidentinvaaleissa? Kaikki Suomessa laillisesti asuvat täysi-ikäiset ihmiset Kaikki täysi-ikäiset Suomen kansalaiset Vain ne täysi-ikäiset Suomen kansalaiset, jotka asuvat Suomessa Suomessa asuvat täysi-ikäiset veronmaksajat Ei osaa sanoa [Q25] Kuinka pitkäksi ajaksi kerrallaan kansanedustajat valitaan Suomen eduskuntaan perustuslain mukaan? Kuinka pitkäksi ajaksi kerrallaan kansanedustajat valitaan Suomen eduskuntaan perustuslain mukaan? 39

46 2. Muuttujat Vuodeksi Kahdeksi vuodeksi Kolmeksi vuodeksi Neljäksi vuodeksi Viideksi vuodeksi Kuudeksi vuodeksi Ei osaa sanoa [Q26] Seuraavaksi kysymys liittyen Tasavallan Presidentin vaalien toiseen kierrokseen. Vastakkain toisella kierroksella ovat Tarja Halonen ja Sauli Niinistö. Kumpaa Te äänestäisitte jos vaalit pidettäisiin nyt? Seuraavaksi kysymys liittyen Tasavallan Presidentin vaalien toiseen kierrokseen. Vastakkain toisella kierroksella ovat Tarja Halonen ja Sauli Niinistö. Kumpaa Te äänestäisitte jos vaalit pidettäisiin nyt? Tarja Halonen Sauli Niinistö Ei äänestäisi Ei osaa sanoa Ei halua sanoa Kysymyksen jälkiteksti Vielä muutama taustatieto aineiston tilastollista käsittelyä varten [BV1] Vastaajan sukupuoli Sukupuoli 40

47 BV4 Nainen Mies [BV2] Vastaajan ikä Ikä Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 941 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta [BV3] Ikäluokat Ikäluokat 18-40v yli 40v [BV4] Vastaajan ammatti Mikä on ammattinne?

48 2. Muuttujat Johtavassa asemassa toisen palveluksessa Ylempi toimihenkilö Alempi toimihenkilö Työntekijä Yrittäjä tai ammatinharjoittaja Maanviljelijä Koululainen/opiskelija Eläkeläinen Kotiäiti, -isä Muu Ei osaa sanoa [BV5] Vastaajan koulutus Mikä on koulutuksenne? Kansakoulu tai peruskoulu Ammatillinen perustutkinto, ammattikoulu Ylioppilas tai opistoasteen ammatillinen tutkinto Ylempi opistoasteen tutkinto, ammattikorkeakoulu tai alempi korkeakoulututkinto Ylempi korkeakoulututkinto Muu Ei osaa sanoa [BV6] Vastaajan elämänvaihe Mihin elämänvaiheeseen kuulutte? 42

49 BV7 Asutte kotona vanhempien luona Asutte yksin Kaksin puolison kanssa Puolison ja lasten kanssa Yksihuoltajana Joku muu Ei osaa sanoa [BV7] Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, niin minkä puolueen tai muun ryhmittymän edustajaa vastaaja äänestäisi Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, niin minkä puolueen tai muun ryhmittymän edustajaa äänestäisitte? Älä luettele KESK (Suomen Keskusta) SDP (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue) KOK (Kansallinen Kokoomus) VAS (Vasemmistoliitto) RKP (Ruotsalainen Kansanpuolue) VIHR (Vihreä Liitto) KD (Kristillisdemokraatit) PS (Perussuomalaiset) Muu puolue tai ryhmittymä Ei äänestäisi Ei osaa sanoa Ei halua sanoa

50 2. Muuttujat [BV8] Minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta vastaaja äänesti vuoden 2004 lokakuussa järjestetyissä kunnallisvaaleissa Minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta Te äänestitte vuoden 2004 lokakuussa järjestetyissä kunnallisvaaleissa? Älä luettele KESK (Suomen Keskusta) SDP (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue) KOK (Kansallinen Kokoomus) VAS (Vasemmistoliitto) RKP (Ruotsalainen Kansanpuolue) VIHR (Vihreä Liitto) KD (Kristillisdemokraatit) PS (Perussuomalaiset) Muu puolue tai ryhmittymä Ei äänestäisi Ei osaa sanoa Ei halua sanoa [BV9] Vastaajan asuinmaakunta Vastaajan asuinmaakunta Uusimaa Varsinais-Suomi Satakunta (taulukko jatkuu seur. sivulla) 44

51 BV11 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Kanta-Häme Pirkanmaa Päijät-Häme Kymenlaakso Etelä-Karjala Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Ahvenanmaa [BV10] Kuntaryhmä Kuntaryhmä Pääkaupunkiseutu Kaupunkimainen kunta Taajaan asuttu kunta Maaseutumainen kunta [BV11] Suuralueet Suuralueet 45

52 2. Muuttujat Uusimaa Etelä-Suomi Itä-Suomi Länsi-Suomi Pohjois-Suomi [BV12] Vaalipiiri Vaalipiiri Helsinki Uusimaa Varsinais-Suomi Satakunta Häme Pirkanmaa Kymi Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Vaasa Oulu Lappi

53 Luku 3 Hakemistot 3.1 Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) [FSD_NO] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) [FSD_VR] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) [FSD_PRO] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) [FSD_ID] Lomakenumero [LNO] Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä?: Maamme kaipaa vahvoja johtajia, jotka kykenevät palauttamaan yhteiskuntaamme kurin ja järjestyksen sekä oikeiden arvojen kunnioituksen [Q1] 7 Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä?: Presidentin valtaa maamme poliittisessa päätöksenteossa tulisi vahvistaa [Q2] Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä?: Perustuslakia tulisi uudistaa niin, että ulkopolitiikan johtaminen siirretään pääministerin ja hallituksen tehtäväksi [Q3] Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä?: Demokratialla voi olla ongelmansa, mutta se on parempi kuin muut hallitusmuodot [Q4] Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä?: Tärkeät yhteiskunnalliset kysymykset pitäisi entistä useammin päättää kansanäänestyksellä [Q5] Jätittekö tällä kertaa äänestämättä vai kävittekö äänestämässä ennakkoon tai varsinaisena vaalipäivänä presidentinvaalin ensimmäisellä kierroksella? [Q6] Ketä Te äänestitte tasavallan presidentinvaalin ensimmäisellä kierroksella? [Q7_1] Kuka olisi ollut toiseksi mieluisin vaihtoehtonne presidentiksi? [Q7_2] Entä kolmanneksi mieluisin? [Q7_3] Kumpi oli Teille loppujen lopuksi tärkeämpi presidentin vaalin ensimmäisen kierroksen valinnassa, puolue vai ehdokas? [Q8] Oliko äänestämänne ehdokas ennen vaaleja koko ajan ensisijaisesti kannattamanne ehdokas? [Q9]

54 3. Hakemistot Kuinka moni muu ehdokas olisi ollut Teille riittävän mieluinen vaihtoehto presidentiksi? [Q10] 13 Oliko ehdokkaiden joukossa sellaisia, joiden ette olisi missään nimessä suonut tulevan valituksi? [Q11] Kuka tai ketkä ehdokkaista olivat sellaisia, joiden ette olisi missään nimessä suonut tulevan valituksi?: Tarja Halonen [Q12_1] Kuka tai ketkä ehdokkaista olivat sellaisia, joiden ette olisi missään nimessä suonut tulevan valituksi?: Heidi Hautala [Q12_2] Kuka tai ketkä ehdokkaista olivat sellaisia, joiden ette olisi missään nimessä suonut tulevan valituksi?: Bjarne Kallis [Q12_3] Kuka tai ketkä ehdokkaista olivat sellaisia, joiden ette olisi missään nimessä suonut tulevan valituksi?: Arto Lahti [Q12_4] Kuka tai ketkä ehdokkaista olivat sellaisia, joiden ette olisi missään nimessä suonut tulevan valituksi?: Henrik Lax [Q12_5] Kuka tai ketkä ehdokkaista olivat sellaisia, joiden ette olisi missään nimessä suonut tulevan valituksi?: Sauli Niinistö [Q12_6] Kuka tai ketkä ehdokkaista olivat sellaisia, joiden ette olisi missään nimessä suonut tulevan valituksi?: Timo Soini [Q12_7] Kuka tai ketkä ehdokkaista olivat sellaisia, joiden ette olisi missään nimessä suonut tulevan valituksi?: Matti Vanhanen [Q12_8] Kuka tai ketkä ehdokkaista olivat sellaisia, joiden ette olisi missään nimessä suonut tulevan valituksi?: Ei osaa sanoa [Q12_9] Missä vaiheessa lopullisesti päätitte sen, kenelle ehdokkaalle annoitte äänenne vaalin ensimmäisellä kierroksella? [Q13] kannalta?: Puoluetausta [Q14_1] kannalta?: Tiedot ja taidot hoitaa presidentin tehtäviin kuuluvia asioita [Q14_2].20 kannalta?: Kokemus kansainvälisistä tehtävistä [Q14_3] kannalta?: Kielitaito [Q14_4] kannalta?: Mahdollisuus tulla todella valituksi presidentiksi [Q14_5] kannalta?: Mielipiteet presidentin asemasta ja roolista [Q14_6] kannalta?: Mielipiteet keskeisistä Suomen ongelmista [Q14_7] kannalta?: Mielipiteet keskeisistä maailman ongelmista [Q14_8]

55 3.1. Muuttujat esiintymisjärjestyksessä kannalta?: Mielipiteet Euroopan unionista [Q14_9] kannalta?: Esittämät keinot poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi [Q14_10].. 25 kannalta?: Luonteenpiirteet [Q14_11] kannalta?: Sukupuoli [Q14_12] kannalta?: Edustamat arvot yleensä [Q14_13] kannalta?: Edustama vasemmistolainen tai porvarillinen arvomaailma [Q14_14] 28 kannalta?: Vaalikampanja [Q14_15] Missä määrin omasta mielestänne seurasitte 1. kierroksen vaalikampanjaa tiedotusvälineistä? [Q15] Tasavallan Presidentin vaalien ensimmäisen kierroksen aikana oli tarjolla erilaista tietoa vaaleista. Minkä verran seuraavista asioista mielestänne tarjottiin tietoa?: Presidentille lain mukaan kuuluvat tehtävät [Q16_1] Tasavallan Presidentin vaalien ensimmäisen kierroksen aikana oli tarjolla erilaista tietoa vaaleista. Minkä verran seuraavista asioista mielestänne tarjottiin tietoa?: Puolueiden näkemykset presidentin tehtävistä ja toimivallasta [Q16_2] Tasavallan Presidentin vaalien ensimmäisen kierroksen aikana oli tarjolla erilaista tietoa vaaleista. Minkä verran seuraavista asioista mielestänne tarjottiin tietoa?: Itsellenne mieluisimman ehdokkaan näkemykset ja tavoitteet [Q16_3] Tasavallan Presidentin vaalien ensimmäisen kierroksen aikana oli tarjolla erilaista tietoa vaaleista. Minkä verran seuraavista asioista mielestänne tarjottiin tietoa?: Ehdokkaiden näkemykset ja tavoitteet yleensä [Q16_4] Tasavallan Presidentin vaalien ensimmäisen kierroksen aikana oli tarjolla erilaista tietoa vaaleista. Minkä verran seuraavista asioista mielestänne tarjottiin tietoa?: Ehdokkaiden näkemysten ja tavoitteiden väliset erot [Q16_5] Tasavallan Presidentin vaalien ensimmäisen kierroksen aikana oli tarjolla erilaista tietoa vaaleista. Minkä verran seuraavista asioista mielestänne tarjottiin tietoa?: Tiedot äänestyspaikoista ja -ajoista [Q16_6] Tasavallan Presidentin vaalien ensimmäisen kierroksen aikana oli tarjolla erilaista tietoa vaaleista. Minkä verran seuraavista asioista mielestänne tarjottiin tietoa?: Vaalitulokset vaalin ensimmäisestä kierroksesta [Q16_7] Kuinka usein muistatte nähneenne tai kuulleenne presidenttiehdokkaiden kannatusta ennakoivia gallup-tutkimuksia televisiossa, sanomalehdissä tai radiossa? [Q17] Kuinka usein keskustelitte vaalien ensimmäisen kierroksen alla julkistetuista gallup-tutkimusten tuloksista perheen piirissä, työpaikalla, ystävien kesken tai muiden ihmisten kanssa? [Q18] 36 49

56 3. Hakemistot Jos ajattelette äänestäjien ehdokasvalintoja vaalien ensimmäisellä kierroksella, niin kuinka paljon arvelette erilaisten gallup-tutkimusten vaikuttaneen yleensä äänestäjien ehdokasvalintaan vaalien ensimmäisellä kierroksella. [Q19] Entä miten ne vaikuttivat Teidän omaan ehdokasvalintaanne? [Q20] Kuka seuraavista on käsityksenne mukaan tämänhetkisen Suomen hallituksen 1. valtiovarainministeri? [Q21] Mikä seuraavista on paikkamäärältään tämänhetkisen Suomen eduskunnan toiseksi suurin puolue? [Q22] Mikä seuraavista maista on Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston pysyväisjäsen? [Q23] Ketkä saavat nykyisen lainsäädännön mukaan äänestää Suomen presidentinvaaleissa? [Q24] 39 Kuinka pitkäksi ajaksi kerrallaan kansanedustajat valitaan Suomen eduskuntaan perustuslain mukaan? [Q25] Seuraavaksi kysymys liittyen Tasavallan Presidentin vaalien toiseen kierrokseen. Vastakkain toisella kierroksella ovat Tarja Halonen ja Sauli Niinistö. Kumpaa Te äänestäisitte jos vaalit pidettäisiin nyt? [Q26] Vastaajan sukupuoli [BV1] Vastaajan ikä [BV2] Ikäluokat [BV3] Vastaajan ammatti [BV4] Vastaajan koulutus [BV5] Vastaajan elämänvaihe [BV6] Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, niin minkä puolueen tai muun ryhmittymän edustajaa vastaaja äänestäisi [BV7] Minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta vastaaja äänesti vuoden 2004 lokakuussa järjestetyissä kunnallisvaaleissa [BV8] Vastaajan asuinmaakunta [BV9] Kuntaryhmä [BV10] Suuralueet [BV11] Vaalipiiri [BV12]

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2137. Presidentinvaalit 2006, 1. kierroksen seuranta. Koodikirja

FSD2137. Presidentinvaalit 2006, 1. kierroksen seuranta. Koodikirja FSD2137 Presidentinvaalit 2006, 1. kierroksen seuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2006,

Lisätiedot

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja FSD2122 HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: HS-gallup

Lisätiedot

FSD1019. Kannatusmittaustutkimus 1994, osa 1. Koodikirja

FSD1019. Kannatusmittaustutkimus 1994, osa 1. Koodikirja FSD1019 Kannatusmittaustutkimus 1994, osa 1 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2000 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kannatusmittaustutkimus 1994,

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja FSD2083 Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suhtautuminen

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2847. Suomalaisten alkoholiasenteet Koodikirja

FSD2847. Suomalaisten alkoholiasenteet Koodikirja FSD2847 Suomalaisten alkoholiasenteet 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholiasenteet 2012 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2136. Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu Koodikirja

FSD2136. Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu Koodikirja FSD2136 Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu 2005 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueiden ajankohtaistutkimus

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2017. Nuorten osallistuminen ja yhteiskunnallinen syrjäytyminen Koodikirja

FSD2017. Nuorten osallistuminen ja yhteiskunnallinen syrjäytyminen Koodikirja FSD2017 Nuorten osallistuminen ja yhteiskunnallinen syrjäytyminen 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2006. Euroopan parlamenttivaalit Koodikirja

FSD2006. Euroopan parlamenttivaalit Koodikirja FSD2006 Euroopan parlamenttivaalit 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Euroopan parlamenttivaalit 2004 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1019 Kannatusmittaustutkimus 1994, osa 1 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD1021. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat. Koodikirja

FSD1021. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat. Koodikirja FSD1021 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2000 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueet ja kunnallisdemokratia

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2024. Eduskuntavaalien 2003 seuranta. Koodikirja

FSD2024. Eduskuntavaalien 2003 seuranta. Koodikirja FSD2024 Eduskuntavaalien 2003 seuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalien 2003 seuranta [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja FSD2774 Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen korkeakoulujen

Lisätiedot

FSD1028. Nuoret ja europarlamenttivaalit Koodikirja

FSD1028. Nuoret ja europarlamenttivaalit Koodikirja FSD1028 Nuoret ja europarlamenttivaalit 1999 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2000 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuoret ja europarlamenttivaalit

Lisätiedot

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja FSD1237 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja FSD2210 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja FSD2215 Naiset ja seksi 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naiset ja seksi 2006 [koodikirja]. Tampere :

Lisätiedot

FSD2723. Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012. Koodikirja

FSD2723. Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012. Koodikirja FSD2723 Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD1168. MTS-syystutkimus Koodikirja

FSD1168. MTS-syystutkimus Koodikirja FSD1168 MTS-syystutkimus 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-syystutkimus 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja FSD1210 Suomalaisten maaseutukuva 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maaseutukuva 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja FSD2392 Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava iltapäivä

Lisätiedot

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1279 Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja FSD2737 Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien

Lisätiedot

FSD1181. Tiedebarometri Koodikirja

FSD1181. Tiedebarometri Koodikirja FSD1181 Tiedebarometri 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tiedebarometri 2001 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3108. Tampereen seudun toisen asteen opiskelijoiden poliittinen luottamus Koodikirja

FSD3108. Tampereen seudun toisen asteen opiskelijoiden poliittinen luottamus Koodikirja FSD3108 Tampereen seudun toisen asteen opiskelijoiden poliittinen luottamus 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen seudun toisen asteen opiskelijoiden poliittinen luottamus

Lisätiedot

FSD2507. Eduskuntavaalien 2007 ehdokaskysely. Koodikirja

FSD2507. Eduskuntavaalien 2007 ehdokaskysely. Koodikirja FSD2507 Eduskuntavaalien 2007 ehdokaskysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalien 2007 ehdokaskysely

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2865 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2095. Kunnallisalan ilmapuntari 2004 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD2095. Kunnallisalan ilmapuntari 2004 : kuntalaiset. Koodikirja FSD2095 Kunnallisalan ilmapuntari 2004 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen.

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen. FSD2627 Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden

Lisätiedot

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2325 Kaupunkipalvelututkimus 2005 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2005 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1030. Puolueiden ajankohtaistutkimus loka-marraskuu Koodikirja

FSD1030. Puolueiden ajankohtaistutkimus loka-marraskuu Koodikirja FSD1030 Puolueiden ajankohtaistutkimus loka-marraskuu 1994 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2000 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueiden ajankohtaistutkimus

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja FSD2211 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1231. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995. Koodikirja

FSD1231. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995. Koodikirja FSD1231 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot

FSD2630. Eduskuntavaalien 2011 seuranta. Koodikirja

FSD2630. Eduskuntavaalien 2011 seuranta. Koodikirja FSD2630 Eduskuntavaalien 2011 seuranta Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalien 2011 seuranta [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja FSD2372 Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Valmistuvien

Lisätiedot

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1147. Kunnallisalan ilmapuntari 1992 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1147. Kunnallisalan ilmapuntari 1992 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1147 Kunnallisalan ilmapuntari 1992 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja FSD2173 KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi

Lisätiedot

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2800 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2391. Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta Koodikirja

FSD2391. Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta Koodikirja FSD2391 Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2296. Eduskuntavaalit 2007: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen.

FSD2296. Eduskuntavaalit 2007: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen. FSD2296 Eduskuntavaalit 2007: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalit 2007 :

Lisätiedot

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD1261. Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1261. Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1261 Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja FSD2940 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

FSD2821. Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä Koodikirja

FSD2821. Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä Koodikirja FSD2821 Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä

Lisätiedot

FSD2613. Opiskelijan ammattikorkeakoulu Koodikirja

FSD2613. Opiskelijan ammattikorkeakoulu Koodikirja FSD2613 Opiskelijan ammattikorkeakoulu 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Opiskelijan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2263 Eduskuntavaalit 2007: pienet vaalipiirit Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

FSD2094. Kunnallisalan ilmapuntari 2004 : valtuutetut. Koodikirja

FSD2094. Kunnallisalan ilmapuntari 2004 : valtuutetut. Koodikirja FSD2094 Kunnallisalan ilmapuntari 2004 : valtuutetut Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen

Lisätiedot

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja FSD2861 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1255. Aikuisten lasten äidit Koodikirja

FSD1255. Aikuisten lasten äidit Koodikirja FSD1255 Aikuisten lasten äidit 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Aikuisten lasten äidit 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja FSD3129 Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus

Lisätiedot

FSD1041. Presidentinvaalit 2000, 2. kierros. Koodikirja

FSD1041. Presidentinvaalit 2000, 2. kierros. Koodikirja FSD1041 Presidentinvaalit 2000, 2. kierros Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2000 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2000, 2. kierros

Lisätiedot

FSD2379. Yli 75-vuotiaiden kotihoitoasiakkaiden palvelujen toteutuminen pk-seudulla Koodikirja

FSD2379. Yli 75-vuotiaiden kotihoitoasiakkaiden palvelujen toteutuminen pk-seudulla Koodikirja FSD2379 Yli 75-vuotiaiden kotihoitoasiakkaiden palvelujen toteutuminen pk-seudulla 1999 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot