Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Huhtikuu 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Huhtikuu 2011"

Transkriptio

1 Julku on Pirknmn Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Lehden nimi viitt tmperelisen kirjilijn Luri Viidn tekstiin: Meidät on reivttu ristiin j rstiin, kytketty, kätketty julkujen kstiin... Julkuj käytettiin iknn rkennustyömill betonirkenteit tukemss kunnes nämä svuttivt kestävät ominisuutens. Yrityskummienkin joukko on runsslukuinen j sen kokemuspiiri rkentuu elinkeinoelämän tehtävistä ristiin j rstiin. Joukkoon kätkeytyy monipuolist johtotson osmist sekä henkilökohtist yrittämistä. Myös julkisyhteisöt ovt kummien kstiss edustettuin. Tämä joukko trjo tukev yhteistyötä Pirknmn lueen loittville ti jo pitkään toimineille yrityksille. ELYkeskus muutti yrittäjäplvelut yhdeltä luukult ELY-keskus on juuri muuttnut uusiin tiloihin Pellvtehtnkdulle. Keskuksen II-kerroksess sijitsee Yrittäjyyden milmksi nimetty plvelukokonisuus, jost lkv ti toimintns loittnut yrittäjä s trvitsemns plvelut nk. yhden luukun peritteell. Toiminnn tustll vikutt jo tuttu vltkunnllinen Yritys-Suomi brändi. n II-kerroksess sijitsee mm. Uusyrityskeskus Ensimetri, Pirknmn verotoimiston plvelupiste, Tmpereen seudun osuustoimintkeskus, Finpro, Pirknmn yrityskummit ry, Keksintösimies, Tmpereen TE-toimiston yritysplvelupisteet j ELY-keskuksen yritysplvelut, esittelee ELY-keskuksen plvelupäällikkö Jukk Ojl. Toiseen kerrokseen on kerätty kikki prht plvelut j osminen. Täältä lkv ti toimintns jo käynnistänyt yrittäjä s kikki trvitsemns sintuntijplvelut, oli se sitten opstust, neuvont, mentorointi ti konsultointi, kertoo Ojl. Näin vrmistetn, että yritys lähtee hllitusti jo ensi metreillä oikelle polulle. Yrittäjyyden milmn plveluj kehitetään tulevisuudess entistä monipuolisemmksi j käyttäjäystävällisemmäksi, esimerkiksi puhelin- j sähköistä plvelu j siointi prnnetn j plvelusivustoj kehitetään, sillä näille plveluille on olemss yhä ksvv sikskunt yrittäjien keskuudess. Tietenkään ei unohdet ito fyysistä plvelu, lup Ojl. Yrittäjälle nnetn sitä plvelu,

2 Pirknmn Yrityskummit ry:n tiedotuslehti 2/5 Yrittäjyyden milmn vjisi vietetään viikoll 21. Tiistin lken klo 9:00 on kikille kiinnostuneille ovet voinn j tlo tphtumi täynnä. Tässä kerroksess s virkmies nurkin, tote ELY-keskuksen plvelupäällikkö Jukk Ojl mitä hän juuri kyseisessä tilnteess trvitsee. Os plveluist on ilmisi, os mksullisi, kuten eriliset sintuntijkonsultoinnit j vlmennusohjelmt. Avjiset viikoll 21 Avjisi vietetään viikoll 21 j tiistin mupäivän jn lken klo 9:00, voi jokinen sist kiinnostunut tutustu Yrittäjyyden milmn plveluihin. II-kerroksess on luvss ohjelm j trjoilu knntt myös osllistu mielenkiintoiseen suunnistuspeliin, joss prht plkitn! l Yhteystiedot: Pirknmn elinkeino-, liikenne- j ympäristökeskus Pellvtehtnktu 25, PL 297, Tmpere n H yvät kummit, kummiyritykset j yhteistyökumppnit, kevään ensimmäinen Pirknmn Edessä oli muutto uusiin toimitiloihin. Pirkn- Vuosi 2011 lkoi odotusten merkeissä. TOIMINNANJOHTAJAN PALSTA Yrityskummien Julku-lehti on ilmestynyt. mn ELY-keskus muutti Kuppkdult Pellvtehtnkdulle. Smss muutoss siirtyivät Vuosi 2010 oli yrityskummitoiminnn seitsemästoist toimintvuosi, joist yhdeksän myös yhdistyksemme tvrt uusiin tiloihin. viimeistä vuott on tphtunut yhdistysmuotoisen. Yhdistyksen toimint on suuntutunut Pellvtehtnktu 25. Toimistomme sijitsee Mliskuun puolivälistä lähtien osoitteemme on pirknmlisten pk-yritysten uttmiseen. ELY-keskuksen toisen kerroksen viihtyisissä Toiminnn pyrkimyksenä on ollut hyödyllisten j uusiss tiloiss yhdessä mm. Ensimetrin, kummisuhteiden luominen j ylläpitäminen. Osuustoimintkeskuksen, Finpron j Viestinvihdon knss. Viime vuoden ikn yhdistys järjesti yli 40 yritykselle liiketoiminnn kehittämisklinikn, Vuoden 2011 kummitoiminnn pinopisteenä on mm. löytää keinoj, joill sdn kummi- joiss 3-5 kummi käsitteli yrityksen esille tuomi hsteit ti mhdollisi ongelmi. Klinikoiden kutt kolmisenkymmentä pk-yritystä si henkilökohtisen kummin jtk- sekä pyritään entisestään prntmn kummisuhteiden vikuttoimintn mukn lisää ksvukykyisiä j ksvuhluisi yrityksiä mn klinikll lknutt yhteistyötä. Aktiivisten kummien vull tvuutt. pystyimme uttmn vuoden ikn noin 170 pk-yritystä. Tämä Yhdistyksemme vuosikokous pidetään tiistin klo työ ei olisi ollut mhdollist ilmn vpehtoisi j tlkooperitteell toimivi kummej, jotk ovt trjonneet kokemuksens sen jälkeen lk teemilt, jonne ovt tervetulleit kummien lken Norden tiloiss Kuninknktu 26:ss. Kokouk- yritysten käyttöön sekä yhteistyökumppneitmme, jotk ovt lisäksi erityisesti kummiyritykset j yhteistyökumppnit. Teemilln iheen on rh, eli vrinhoito, sijoittminen j siihen liitty- mhdollistneet tämän rvokkn työn. Pitkä j nsioks kummityö plkittiin. Suomen Yrityskummit vät sudenkuopt. vlitsi vltkunnlliseksi yrityskummiksi yhdistyksemme perustjjäsenen, Seppo Krvosen, monien yritysten ktiivisen kummin. Hrri Toivotn hyvää kevättä kikille! Meller

3 Pirknmn Yrityskummit ry:n tiedotuslehti 3/5 MITEN PIRKANMAA PÄRJÄÄ? Pirknm on teollistuneen Suomen ydintä. Täällä on tuotnnollisi yrityksiä enemmän kuin muull Suomess j pk-yritykset kokevt hyvin nopesti nhoissn vientivetoisen teollisuuden j milmntlouden muutokset. Päättyneessä tntumss viennin vedon heikentyminen tuntui erityisesti ljss lihnkintverkostoss, joss yritykset ovt pääsiss tuotnnollisi pk-yrityksiä j teollisuuden plveluyrityksiä. n Vuoden 2008 lopull USA:st lknut milmnljuinen tlouden syöksykierre osoitti, kuink milmn tlouden heilhtelut vikuttvt nopesti Suomen j Pirknmn yritystoimintn. USA:n tlouden osoittess elpymisen merkkejä muutmien yli vrojens eläneiden euromiden toimet olivt suist koko eurojunn riteiltn. Mssiivisten tukipkettien nsiost Euroopn rhliitto on inkin toistiseksi pelstettu. Pirknmn ongelmn kksinpisuus Pirknm on mkuntn melko lj j yrittämisen olosuhteet sekä mhdollisuudet vihtelevt melkoisesti. Tmpereen kupunkiseudull suu yli kksi kolmsos mkunnn väestöstä j Tmpere ympäristöineen on usen vuonn ollut mmme hlutuint suinluett. Mkunnn pohjoisosiss j muutmiss eteläisissä kunniss väestön väheneminen j ikääntyminen heikentävät yrittämisen edellytyksiä. Onko plveluiss Pirknmn tulevisuus? Tloudellisess rkennemuutoksess on tärkeää utt pk-yrityksiä j myös yritysten kehittäjäorgnistioit kehittämään j löytämään uusi liiketoimintmllej, joiden vull voidn vhvist pk-yritysten ksvu-, kehitys- j knsinvälistymismhdollisuuksi. Viime vuosien ikn on hvittu, miten nopesti j milmnljuisesti tloustilnteet voivt muuttu. Suhdnteiden rjut muutokset ovt seuruksiltn tuhoisi pk-sektorille. Siksi on tärkeää pnost riittävän voimkksti uusien liiketoimintojen kehittämiseen. Teollisten työpikkojen siirtyessä Suome hlvemmn työvoimn mihin voidn uusi työmhdollisuuksi löytää kehittämällä plveluloj. Plvelujen osuus Suomen bkt:st on vähemmän kuin OECD-miss keskimäärin. Verovroill ylläpidettävää julkist plvelutuotnto ei voi ksvtt, pikemminkin päinvstoin. Pirknmn odotukset korkell milmn melskeistä huolimtt Viimeikiset milmn myllerrykset, kuten Libyn sot j rbimiden selkkukset, Jpnin tsunmi sekä ydinvoimktstrofi j viimeisimpänä Portuglin sekä koko eurolueen rhoituskriisi huolestuttvt knslisi. Milmntlouteen vikuttvist muutoksist huolimtt yrittäjien suhdnneodotukset ovt olleet melko korkell. Mliskuuss, ennen näitä ktstrofej, yrittäjäjärjestön julkistm pk-brometri jop yllätti positiivisuudelln. On toki selvää, että tulevisuudess esimerkiksi teollistuneen Jpnin ktstrofin vikutukset näkyvät pitkissä rvoketjuiss myös Suomen tloudess. Mliskuuss 2011 julkistetun pk-yritysbrometrin mukn pk-yritysten suhdnneodotukset olivt tsntuneet vuoden 2009 rjun lskun j viime vuoden nopen nousun jälkeen. Pirknmn pk-yrityksistä 90 prosentti ennkoi tilnteen prnevn ti pysyvän ennlln lähimmän vuoden ikn j vin 10 TAULUKKO 2. Pk-suhdnnebrometrin ennustekyky suhteess bkt:n kehitykseen (Tilstokeskus j pk-brometri 2/2010) prosentti ennkoi suhdnteiden heikkenevän. Viime keväästä odotukset ovt selvästi kohentuneet. Jos milmn ti Euroopn tloudess ei tphdu suuri mullistuksi on syytä usko, että positiivinen kehitys Suomess j Pirknmll jtkuu, vikkei välttämättä kovin jyrkästi. Olemme toipuneet vuoden 2008 syksyllä lkneest tloustntumst vrsin nopesti vjss priss vuodess. Yritysten vhvt tseet ovt mhdollistneet sen, että tntumst on selvitty melko lievin vurioin. Tietysti on yrityksiä, joit tntum kohteli kltoin eikä heitä lohdut se, että yleinen suhdnnetilnne on ollut prnemn päin. Pirknmst yrittäjyyden mllimkunt Tulevisuuden vision on rkent Pirknmst yrittäjyyden mllimkunt, joss vllitsee positiivinen yrittäjyysilmpiiri j vhvistuu yritysten synnylle j ksvulle suotuis toimintympäristö. Menestyvien yritysten j yrittäjien määrä lisääntyy j yrittäjien tloudellinen j sosilinen sem prnee. Julkiset plvelut on vttu idolle kilpilulle, työllistämisen esteet on poistettu, osv työvoim on trjoll j koulutus plvelee yritysten työvoimtrpeit, jolloin vlmistuvt opiskelijt työllistyvät. Väestön ikääntyminen, ksvv knsinvälinen kilpilu j pul osvst työvoimst ovt kovi hsteit. Niihin vstmiseksi vditn Pirknmllkin sellisi rkenteellisi uudistuksi, joill työllisyysstett voidn edelleen nost j tuottvuutt prnt. Plvelut, työpikt j hyvinvointi syntyvät inostn yrittäjyyden myötä. Yrittäjälähtöisyys on vin kuntien toiminnn kehittämiseen. Pk-yritykset ovt työllisyyden j tloudellisen vkuden selkärnk etenkin milmntlouden suhdnteiden myllerryksessä j pörssiyhtiöiden siirtäessä tuotnton pois Suomest. Yrittäjyyttä sekä yritysten uusiutumist j ksvu on knnustettv pirknmlisess päätöksenteoss ottmll in huomioon päätösten vikutukset yritystoiminnlle. Jri Jokilmpi toimitusjohtj Pirknmn Yrittäjät ry

4 Pirknmn Yrityskummit ry:n tiedotuslehti 4/5 KUULUMISIA KUMMIRAADISTA n Pirknmn Yrityskummit ry:n toimintn on kuulunut kummirti jo ennen yhdistysik. Yhdistys perustettiin vuonn Sitä ennen rti huolehti kummien toiminnn kehittämisestä j ohjuksest. Yhdistyksen hllitus on sittemmin ottnut hoitkseen tlouden j hllinnon ohjuksen j kummirti jtk kummitoiminnn kehittämistä j käytännön tehtävien hoitmist. Yhdistyksen hllitus määritteli vuoden 2010 lopuss kummirdille omn ohjesäännön. Sen mukn rti seur kummien j klinikoiden toimint j tekee jtkuvi kehittämis- j prnnuspäätöksiä. Se osllistuu yhdistyksen strtegin ltimiseen. Se nt käytännön neuvoj pulmllisiksi koetuiss kummitehtävissä. Rti krtoitt j järjestää koulutustilisuuksi j kummiyritysten j kummien yhteisiä teemiltoj sekä hoit tiedotust. Rti vlitsee myös Vuoden Kummiyrityksen j Vuoden Yrityskummin. Vuoden 2010 j kuluvn vuoden lkukuukusien ikn rdin toiminnn pinopistekohti ovt olleet kotisivujen uudistus, klinikktoiminnn rviointi j sen edelleen jlostminen, tiedotus j eriliset toiminnn ktivointihnkkeet. Hllitus päivitti viime vuonn rdin tuell Pirknmn Yrityskummit ry:n strtegin. Rti vlitsi Vuoden Yrityskummiksi viime keväänä Juhni Mrkuln j syksyllä Vuoden Kummiyritykseksi Atostek Oy:n. Lisäksi rti vlitsi Pirknmlt Seppo Krvosen ehdolle Suomen Yrityskummit ry:n vltkunnllist Vuoden Yrityskummivlint vrten. Iloksemme Seppo Krvonen vlittiin tähän kunnitehtävään. Kotisivut pyritään uudistmn kevään 2011 kuluess niin, että ne vttisiin luettvksi jo ennen kesälomi. Uudistuksess on tähdätty prempn siks- eli kummiyritysplveluun sekä rikkseen, nykyikiseen ulkonäköön. Tiedotust pohditn, jott löytäisimme ljemmn pohjn j premmn näkyvyyden ulkoisess mediss, mutt smll etsitään prnnuksi myös kummien sisäiseen tiedottmiseen. Rti on hiljkkoin päättänyt toteutt sikstyytyväisyyskyselyn nykyisten kummiyritysten piirissä. Klinikktoimint on pirknmlisten yrityskummien toiminnn tärkeä ydinos, jost muut ottvt mlli. Rti pyrkii löytämään nykyiseen klinikktyöskentelyyn uusi välineitä kummiyrityksen j kummityön hyödyksi sekä ksvuyritysten hvitsemiseksi. Mmme kip tällä hetkellä uusi ksvuyrityksiä pk-sektorilt. Yrityskummit toimivt juuri tällä lueell j niinpä kummit pyrkivät tunnistmn nykyisten kummiyritysten joukost j klinikktoiminnss tällisi lupvi yrityksiä. Kummirti kokoontui vuonn 2010 khdeksn kert. Kuluvn vuonn on kokoonnuttu kolme kert. OMISTAJAN- VAIHDOS n Ensimmäisen päivän ikn yrityskummien titotieto lisäsivät omill kokemuksilln j rennoll otteell Mtti Viksten j Pentti Lhti. Kummllkin oli tknn useit stoj omistjvihdostpuksi, joten he sttoivt puhu kokemuksen vkll rintäänellä. Mtti Viksten korosti, että pk-yritysten omistjvihdoksiss ei s väheksyä tunteiden merkitystä. Tunteet sttvt edust koko prosessiss 90 prosentti sioist j vihdoksen tekniikk vin 10 prosentti. Luopuv ospuoli on useiss tpuksiss pnostnut yriyrityskummien koulutusiheen Suomen Yrityskummit ry järjesti kuluvn vuoden helmikuuss yrityskummeille räätälöidyn kksipäiväisen koulutuspketin omistj- j sukupolvenvihdoksiin liittyvistä sioist. Pirknmliset kummit osllistuivt ensimmäisen päivän ohjelmn Tmpereell j toiseen osn pääosin Helsingissä. tyksen kehitykseen koko elämäntyönsä. Hän pinotti myös, että vihdostphtumn j sen suunnitteluun tulisi in sd kikki ospuolet mukn. Yrityskummit sivt molemmilt esittäjiltä runssti tieto vihdokseen liittyvästä keinovlikoimst. Kysymykseen voivt tull yrityksen, toiminimen j omisuuden ti liiketoiminnn kupp, lhjnluonteinen kupp, lhj, perintö ti vikkp suunnttu oskenti. Siirtyminen stt tphtu moness viheess. Verortkisut ovt

5 Pirknmn Yrityskummit ry:n tiedotuslehti 5/5 vrsin erilisi j niistä knntt in hke ennkkotieto. Rhoittjien vrhinen informointi knntt tehdä kikiss tpuksiss. Lukuist esimerkkitrint vlisivt kuulijoille hyvin kohteen olev problemtiikk. Yrityksen nykytilnteen selvittäminen j rvonmääritys olivt myös keskeisiä sioit. Nämä seikt j uudet esimerkit tulivt hyvin esille myös toisen päivän esityksissä Kunttloll Helsingissä, joss pääluennoitsijt olivt Mire Rint-Knto j Ann-Liis Koskelinen. He puhuivt eri puolilt Suome spuneille yrityskummeille uuden yrittäjän vikeuksist sekä liiketoiminnn hltuunotost j toiminnn kehittämisestä uusille urille. Aihein olivt myös liiketoiminnn knnttvuuden j tuloksen rvioinnit. Yritystoiminnn jtkjien kouluttminen uuteen rooliin on osoittutunut vrsin hsteelliseksi prosessiksi. Mire Rint-Knto pinotti, että uuden omistjn on sngen lyhyen jn kuluess kyettävä näyttämään kykynsä. Aik on 100 päivää, joten lkuviheen hltuunoton suunnittelu knntt tehdä hyvin. Luopuvien omistjien j jtkjien ohjminen sekä koko omistjvihdosprosessin sisällön opstus ovt yrityskummeille vtivi projektej. Niiden yhteydessä on muistettv hke pu silloin, kun huom hnkkeess kivikkoisi kohti eikä niitä välttämättä kykene itse rtkisemn. Suomen Yrityskummit ry on julkissut vuonn 2008 iheest kirjsen nimeltä Vetäjä vihtuu - Opskirj yrittäjäpolven vihdoksiin. Sen on toimittnut Tru Hutl. Pirknmn Yrityskummit ry, Julku O. Toivol Yrityskummitoiminnn teemilt Aik: Tiisti klo 18:00-21:00 Pikk: Norde Pnkki, Kuninknktu 26 B, Tmpere koulutustilt, 6.kerros Tilisuus on trkoitettu kummiyrityksille j yrityskummeille Ohjelm: Avus Puheenjohtj Rimo Ylivkeri, Pirknmn Yrityskummit ry Vuoden 2010 yrityskummin plkitseminen Kummirdin puheenjohtj Olvi Toivol, Pirknmn Yrityskummit ry Mrkkinktsus j Privte Bnking -esittely Sijoitusjohtj Merj Nurmi, Norde Privte Bnk Tmpere Ajnkohtisi sijoitusvihtoehtoj Sijoitussintuntij Anne Pohjkllio, Norde Tmpere Sijoittmisen sudenkuopt Tlousjohtj Mrkku Seppälä, Lhtiset Yhtymä Iltpl Trjoilun järjestämiseksi pyydän ilmoittutumn viimeistään mennessä Hrri Meller , Ystävällisin terveisin Hrri Meller Toiminnnjohtj, Pirknmn Yrityskummit ry Pirknmn Yrityskummit ry toivott kikille Iloist Vppu! Pirknmn Yrityskummit ry Kuppktu 4, Tmpere Puh

Loppuraportti. Johdanto. Tiivistelmä

Loppuraportti. Johdanto. Tiivistelmä 1 2 Loppurportti 2007 2011 Vstv projektityöntekijä Heidi Pukkil Projektityöntekijä Nin Tikknen Johdnto Tiivistelmä Hllinto Rhoitus Ohjusryhmä Työnohjus Henkilöstö Yhteistyö- j verkostokumppnit Projektiin

Lisätiedot

Erä! Kellogg s MUROT. Coco pops, rice Krispies ja Frosties Great taste 375g pkt (2,67/kg) yks. 2,69-3,19 (7,17-8,51/kg) herkkunakki ja

Erä! Kellogg s MUROT. Coco pops, rice Krispies ja Frosties Great taste 375g pkt (2,67/kg) yks. 2,69-3,19 (7,17-8,51/kg) herkkunakki ja PALVELEMME M-pe 8.30-19 L 10-16 Su suljettu Insinöörinktu 38 Puh. 010 617 0100 Plveluksesssi myös nettipteekki www.pteekkiverkko.fi Hervnnn Snomt Ilmiö: Lämmitysjohtoj jätetään roikkumn pistorsioist Hervnt,

Lisätiedot

Jarmo. Huhtala jarmohuhtala.com. Juhla lähestyy

Jarmo. Huhtala jarmohuhtala.com. Juhla lähestyy Sinun sill Sinun äänellä! Jrmo 18 Huhtl jrmohuhtl.com p. 040 178 0830 KAUPUNKILEHTI LAUANTAI 28.3.2015 N:O 23 WWW.UUSIROVANIEMI.FI VEERA VASARA Juhl lähestyy Ortodoksien 40 päivän psto päättyy pääsiäisenä

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnnhllitus 6/2007 194 (- 252) KOKOUSAIKA Mnntin 2. huhtikuut 2007 klo 18.30-19.55 KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone SAAPUVILLA

Lisätiedot

Hyvät kummit, kummiyritykset ja yhteistyökumppanit. n Vuosi 2013 on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin. Nyt kuluva TOIMINNAN- JOHTAJAN PALSTA

Hyvät kummit, kummiyritykset ja yhteistyökumppanit. n Vuosi 2013 on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin. Nyt kuluva TOIMINNAN- JOHTAJAN PALSTA Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Lehden nimi viittaa tamperelaisen kirjailijan Lauri Viidan tekstiin: Meidät on reivattu ristiin ja rastiin, kytketty, kätketty julkujen kastiin... Julkuja

Lisätiedot

ÄLÄ OSTA TAKKAA KYSYMÄTTÄ MEILTÄ! Osta takkasi ja savupiippusi SYTYTYSVALMIS. asiantuntijalta. TAKKAPAKETTI!

ÄLÄ OSTA TAKKAA KYSYMÄTTÄ MEILTÄ! Osta takkasi ja savupiippusi SYTYTYSVALMIS. asiantuntijalta. TAKKAPAKETTI! ÄLÄ OSTA TAKKAA KYSYMÄTTÄ MEILTÄ! ACES HIGH Ost tkksi j svupiippusi SYTYTYSVALMIS sintuntijlt. TAKKAPAKETTI! Kikki sennettun - Tulitikkuvlmist! Nyt myös joustv rhoitus, ktso lisää: - Concept - Design -

Lisätiedot

Kalajuttu. Kalan hankinta on taitolaji. Hätälän uusi fileointilinja tekee huippulaatua huippunopeudella

Kalajuttu. Kalan hankinta on taitolaji. Hätälän uusi fileointilinja tekee huippulaatua huippunopeudella Kljuttu H Ä T Ä L Ä O Y: N A S I A K A S L E H T I Kln hnkint on titolji Hätälän uusi fileointilinj tekee huippultu huippunopeudell Klstj-Eemeli kokee verkot kelillä kuin kelillä 1/11 Herkkukori odott

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2012. Vuoden 2012 talousarvion tarkistaminen. Maanostotarjous Maaninka Raimo

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2012. Vuoden 2012 talousarvion tarkistaminen. Maanostotarjous Maaninka Raimo Kunnnvltuusto KOKOUSKUTSU Kokousik Keskiviikko 14.11.2012 klo 15.00-18.38 Kokouspikk Käsiteltävät sit Asino 1 24 Liite no Svukosken kunnnvirsto Järjestäytymissit 2 25 1 M-inesten ottmissuunnitelmn trkstmisest

Lisätiedot

12 Luonnon helmassa. Yrittäjä, äänestä EU-vaaleissa. Matkailutila Sinibell pitää Karoliina Suikkasen kiireisenä.

12 Luonnon helmassa. Yrittäjä, äänestä EU-vaaleissa. Matkailutila Sinibell pitää Karoliina Suikkasen kiireisenä. KYMEn yrittäjät ry jäsenehti www.kynm.fi Pääkirjoitus: sko tuevisuuteen on vieä utuinen, mutt vhv 3 kymen KYMEN YRIÄJÄ RY:N JÄENLEHI 1/2014 Yrittäjä, äänestä E-veiss. 12 Luonnon hemss Mtkiuti inibe pitää

Lisätiedot

Honda NSC50 Vision. sh. 2.390. Meillä myös moottoripyörien ja mopojen huoltopalvelu! Mp-varaosat ja -varusteet, renkaat ja rengastyöt, Keravalta.

Honda NSC50 Vision. sh. 2.390. Meillä myös moottoripyörien ja mopojen huoltopalvelu! Mp-varaosat ja -varusteet, renkaat ja rengastyöt, Keravalta. Uutt Kevääseen! Cprej, puseroit ym. Nopet vievät prht! Antti Lehtinen on vuoden KuumArt-titeilij. SIVU 10 KENKÄ S Sibeliuksenktu 10, Järvenpää (kävelyktu) Av. rkisin 10-17.30, pe j l 10-14 Keskiviikko13.5.2015

Lisätiedot

Gillespie A.: Foundations of Economics., 2011, luvut 6-8, 17, 21 ja 29. ISBN 978-0-19-958654-7. Oxford University Press.

Gillespie A.: Foundations of Economics., 2011, luvut 6-8, 17, 21 ja 29. ISBN 978-0-19-958654-7. Oxford University Press. Vltiotieteellinen tiedekunt Tloustieteen vlintkoe Arvosteluperusteet Kesä 0 Vlintkoekirjt Gillespie A.: Foundtions of Economics., 0, luvut 6-8, 7, j 9. ISBN 978-0-9-958654-7. Oxford University Press. sekä

Lisätiedot

Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Joulukuu 2011

Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Joulukuu 2011 Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Lehden nimi viittaa tamperelaisen kirjailijan Lauri Viidan tekstiin: Meidät on reivattu ristiin ja rastiin, kytketty, kätketty julkujen kastiin... Julkuja

Lisätiedot

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys pääkaupunkiseudulla

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys pääkaupunkiseudulla YTV MUISTIO 1 Asi 7 / Liite 1 PÄÄKAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIA 2030 YTV:n hllitus on kokouksessn 14.12.2006 hyväksynyt Pääkupunkiseudun ilmstostrtegiluonnoksen 2030 lusuntojen j knnnottojen pyytämistä

Lisätiedot

Anne Berner: Perheyritys on lainassa tulevilta sukupolvilta

Anne Berner: Perheyritys on lainassa tulevilta sukupolvilta Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Lehden nimi viittaa tamperelaisen kirjailijan Lauri Viidan tekstiin: Meidät on reivattu ristiin ja rastiin, kytketty, kätketty julkujen kastiin... Julkuja

Lisätiedot

Palveluksessasi. Itäkeskuksen Apteekki & kevään parhaat jutut. tarjoukset s. 8. Lehti Itäkeskuksen Apteekin asiakkaille 1/2013

Palveluksessasi. Itäkeskuksen Apteekki & kevään parhaat jutut. tarjoukset s. 8. Lehti Itäkeskuksen Apteekin asiakkaille 1/2013 Plveluksesssi Lehti Itäkeskuksen Apteekin sikkille 1/2013 Itäkeskuksen Apteekki & kevään prht jutut tt? m t t o s t e k ä lä Jäikö oo käinen kert rk ä K s ii L ri so ii v Pro lustmme s 6. e lv p lu e k

Lisätiedot

Suomen Energiakatsastus. on vuoden 2014 kummiyritys

Suomen Energiakatsastus. on vuoden 2014 kummiyritys Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Lehden nimi viittaa tamperelaisen kirjailijan Lauri Viidan tekstiin: Meidät on reivattu ristiin ja rastiin, kytketty, kätketty julkujen kastiin... Julkuja

Lisätiedot

1/2013 #10. Kajaus. Itä-Helsingin Klubitalon jäsenlehti. takanapäin j. taittumaan.

1/2013 #10. Kajaus. Itä-Helsingin Klubitalon jäsenlehti. takanapäin j. taittumaan. 1/2013 #10 Kjus Itä-Helsingin Klubitlon jäsenlehti n e d o u v ä e Pim l l o k l k i tknpäin j k l ä k l e s n e tlv tittumn. I S O U V A N A 2 K 1 U 0 2 M S U M O T R E K ILOISESTI ETEENPÄIN Tänne tulomtkll

Lisätiedot

YRITTÄJÄKIN VOI OPISKELLA OPPISOPI- MUKSELLA. Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Huhtikuu 2014

YRITTÄJÄKIN VOI OPISKELLA OPPISOPI- MUKSELLA. Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Huhtikuu 2014 Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Lehden nimi viittaa tamperelaisen kirjailijan Lauri Viidan tekstiin: Meidät on reivattu ristiin ja rastiin, kytketty, kätketty julkujen kastiin... Julkuja

Lisätiedot

Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Joulukuu 2012

Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Joulukuu 2012 Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Lehden nimi viittaa tamperelaisen kirjailijan Lauri Viidan tekstiin: Meidät on reivattu ristiin ja rastiin, kytketty, kätketty julkujen kastiin... Julkuja

Lisätiedot

Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Marraskuu 2011

Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Marraskuu 2011 Julku on :n tiedotuslehti Lehden nimi viittaa tamperelaisen kirjailijan Lauri Viidan tekstiin: Meidät on reivattu ristiin ja rastiin, kytketty, kätketty julkujen kastiin... Julkuja käytettiin aikanaan

Lisätiedot

Vuoden 2014 tuloveroprosentti. Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit

Vuoden 2014 tuloveroprosentti. Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit Kunnnvltuusto KOKOUSKUTSU Kokousik Perjnti 15.11.2013 klo 14.00-15.00 Kokouspikk Käsiteltävät sit Asino Liite no Svukosken kunnnvirsto 1 60 Järjestäytymissit 2 61 1-2 Vuoden 2014 tuloveroprosentti 3 62

Lisätiedot

Kesä ja kärpäset... Toimittajat: Niklas Ilkka Simo Kyllönen Kiitokset: Ketku & Koisola Riikka Mäkelä Pihlajakettu Sofia Tigerstedt Aleksi Tuokko

Kesä ja kärpäset... Toimittajat: Niklas Ilkka Simo Kyllönen Kiitokset: Ketku & Koisola Riikka Mäkelä Pihlajakettu Sofia Tigerstedt Aleksi Tuokko Sisällys: Pääkirjoitus 2 Projekti: Uompuisto 3 Tnssin huum 5 Tisle test: Uimstdion 7 Vijettuj totuuksi 9 Pihljkettu 10 Kesän hittielokuvt 11 Pojt festreill 13 Kyökin puolell 15 Tee-se-itse: Sunvst 17 Tisle

Lisätiedot

Luotain Consulting Oy. vuoden 2013 kummiyritykseksi. Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Joulukuu 2013

Luotain Consulting Oy. vuoden 2013 kummiyritykseksi. Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Joulukuu 2013 Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Lehden nimi viittaa tamperelaisen kirjailijan Lauri Viidan tekstiin: Meidät on reivattu ristiin ja rastiin, kytketty, kätketty julkujen kastiin... Julkuja

Lisätiedot

Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Kesäkuu 2013

Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Kesäkuu 2013 Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Lehden nimi viittaa tamperelaisen kirjailijan Lauri Viidan tekstiin: Meidät on reivattu ristiin ja rastiin, kytketty, kätketty julkujen kastiin... Julkuja

Lisätiedot

Pirkanmaan Yrityskummeille uusi toiminnanjohtaja

Pirkanmaan Yrityskummeille uusi toiminnanjohtaja Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Lehden nimi viittaa tamperelaisen kirjailijan Lauri Viidan tekstiin: Meidät on reivattu ristiin ja rastiin, kytketty, kätketty julkujen kastiin... Julkuja

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN ilumuoto st ksvtu luun ou perusk d Tuntikehyksen os-lue: HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN A1 Muotoilun milm j muotoilusuunnistus Kesto: 1 kksoistunti, 45 min + 45 min Aihe: Etsitään j löydetään muotoilu ympäristöstä.

Lisätiedot

Jalkapallokentältä kaupankäynnin kentälle. Newbodyn tarina

Jalkapallokentältä kaupankäynnin kentälle. Newbodyn tarina Jlkpllokentältä kupnkäynnin kentälle Newbodyn trin Autmme kouluj j seuroj vrinkeruuss kisoj, hrjoitusleirejä j luokkretkiä vrten. Seurt sekä koululiset voivt nsit tuntuvsti rh tvoitteidens svuttmiseksi

Lisätiedot

Mika Hirvensalo. Insinöörimatematiikka B 2014

Mika Hirvensalo. Insinöörimatematiikka B 2014 Mik Hirvenslo Insinöörimtemtiikk B 4 Sisältö Rj-rvo j jtkuvuus....................................................... 5. Differentili- j integrlilskennn kehityksestä............................. 5. Relilukujen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 17/2006 545 (- 566) Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 17/2006 545 (- 566) Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 17/2006 545 (- 566) KOKOUSAIKA Mnntin 13. mrrskuut 2006 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pirkanmaan Yrityskummit syyskokouksessa. Raimo Ylivakeri kummien uudeksi puheenjohtajaksi

Pirkanmaan Yrityskummit syyskokouksessa. Raimo Ylivakeri kummien uudeksi puheenjohtajaksi Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Lehden nimi viittaa tamperelaisen kirjailijan Lauri Viidan tekstiin: Meidät on reivattu ristiin ja rastiin, kytketty, kätketty julkujen kastiin... Julkuja

Lisätiedot