Henkilöstökertomus 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstökertomus 2014"

Transkriptio

1 Henkilöstökertomus 2014

2 Sisällysluettelo Ihmeidentekijöitä 2 Uusin silmin 3 Tavoitteet ja toiminta Henkilöstön tunnuslukuja 5 Henkilöstömäärän muutokset 6 Henkilöstörakenne 8 Työpanos 11 Henkilöstömenot 12 Sairauspoissaolot ja -kustannukset 14 Työhyvinvointi- ja virkistystoiminta 16 Eläketapahtumat 17 Lähtövaihtuvuus 18 Henkilöstön ja esimiestyön kehittäminen 19 Työterveyshuolto 20 Työsuojelu 21 Työtapaturmat 22 Pääluottamusmiestoiminta 23 Rekrytointi 24 Henkilöstötuloslaskelmat 25 Kuvat: Jari Pitkäkangas Henkilöstökertomus 2014

3 Ihmeidentekijöitä Mitä muistamme vuodesta 2014 kymmenen vuoden kuluttua? Kollektiivisina muistijälkinä vuodesta 2014 jäivät mieleen ainakin epävarmuuden lisääntyminen globaalisti sekä rakennemuutoksen ja taloudellisen taantuman jatkuminen. Kotkan kaupungin ja liikelaitosten näkökulmasta talouden jatkuva kiristyminen on edellyttänyt tehtävien jatkuvaa priorisointia ja rakenteellisia ratkaisuja palvelualueillamme ja työyksiköissämme. Teimme vaikeitakin valintoja esimerkiksi kouluverkossa. Siirtymällä suurempiin yksiköihin, pystymme kuitenkin turvaamaan lapsillemme laadukkaan perusopetuksen ja riittävät oppilashuollon palvelut. Kansainvälisesti tarkasteltuna oppilasryhmämme ovat yhä kohtuullisen kokoisia ja opettajamme edelleen maailman parhaiten koulutettuja. Mistä meidät muistetaan? Vuoden 2014 henkilöstöraportti on läpileikkaus Kotkan kaupungin henkilöstöstä. Meitä on yli kolmetuhatta ammattilaista moninaisissa tehtävissä palvelemassa yli kotkalaista. Se merkitsee tuhansia asiakaskontakteja ja kohtaamisia päivittäin. Haluan jakaa joitakin kohtaamisia ja kokemuksia kanssanne. Sain hiljan eräältä kaupunkilaiselta ja kaupungin työntekijältä yhteydenoton, jossa hän halusi kiittää erityisesti kahta Kymenlaakson pelastuslaitoksen ensihoitajaa, jotka olivat elvytyksellä pelastaneet hänen henkensä. Kotkan kansallinen kaupunkipuisto on kaupungin puutarhurimme ja puistotoimen luoma kokonaisuus, jonka hyvää tekevästä vaikutuksesta jokainen kaupunkilainen ja vierailijat saavat nauttia kaikkina vuodenaikoina. Tällaisia arjen ihmeidentekijöitä ja kauneuden vaalijoita vaikuttaa joukossamme. Kotkan kaupunki liikelaitoksineen on hyvä ja monessa suhteessa esimerkillinen työnantaja. Meillä toteutetaan varhaisen tuen mallia, jossa työkyvyn alentuessa lähdetään etsimään aktiivisesti vaihtoehtoja, jotta työkyky säilyisi ja voidaan jatkaa työssä. Kuntatyönantajana työsuhteiden jatkuvuus on omaa luokkaansa. Epävarmoilla työmarkkinoilla luomme osaltamme positiivista työnantajakuvaa. Kotkalla on vetovoimaa, joka näkyy myös rekrytoinneissa alueen ulkopuolelta. Kotkan kaupungin henkilöstöpolitiikkaa ohjaavat arvot ovat oikeudenmukaisuus, avoimuus, vastuullisuus ja arvostus. Kotkan kaupungin henkilöstöstrategiassa on määritelty neljä strategista päämääräämme, jotka ovat: hyvä ja tehokas henkilöstösuunnittelu; oikeudenmukainen ja kilpailukykyinen palkkaus; johtamisen ja esimiestyön vahva osaaminen sekä henkilökunnan työhyvinvointi ja ammattitaito. Näillä eväillä onnistuimme niin, että suotuisa sairauspoissaolojen kehitys jatkui. Sairaslomapäivien määrä laski 16,3 päivään /työntekijä, mikä merkitsi peräti 2,3 sairauspäivän alenemaa työntekijää kohden vuositasolla. Palkatonta säästösyistä pidettiin lähes 2500 henkilötyöpäivää, lyhyitä sijaisuuksia pyrittiin välttämään samalla kun ylityökieltoa ja täyttölupakäytäntöä jatkettiin. Kaiken kaikkiaan maksettu palkkasumma v laski huolimatta palkkojen yleiskorotuksesta heinäkuussa Iso kiitos sitoutumisesta säästötalkoisiin kuuluu jokaiselle työntekijällemme ja esimiehellemme - yhdessä ja erikseen. Hyvä yhteistyö ja vuorovaikutus työnantajan, henkilöstön edustajien ja työsuojelun välillä ovat elintärkeitä suotuisan kehityksen jatkumiselle. Kotkan kaupungin henkilöstötavoitteet kuluvalla valtuustokaudelle edellyttävät yhteensä 100 vakanssin vähentämistä ja kuuden miljoonan säästötavoitetta, josta olemme saavuttaneet noin 2,4 miljoonaa v loppuun mennessä. Kokonaistavoitteen saavuttaminen edellyttää myös muutoksia palvelurakenteessa. Tarvitsemme rohkeutta luopua jostain, että jotain uutta voi tulla tilalle. Tarvitsemme kykyä pois oppia ja tehdä asioita toisin. Samanaikaisesti meidän on välttämätöntä arvioida, millaista osaamista tarvitsemme tulevaisuudessa - kymmenen jopa kolmenkymmenen vuoden kuluttua. Ihmisyyteen kuuluu, että olemme aina keskeneräisiä ja epätäydellisiä. Elämän luonteeseen kuuluu epävarmuus ja jatkuva muutos. Kuinka siis kaupunki voisi elää muutoksen ulkopuolella? Vaikka hyväksymme keskeneräisyyden, se ei tarkoita sitä, ettemme pyrkisi eteenpäin. Onneksemme jokainen meistä voi myös itse tehdä jotain pitääkseen huolta omasta jaksamisestaan ja hyvinvoinnistaan. Avainsana on KYLLÄ kulttuurille, ystäville, levolle, liikunnalle ja älylle. Meitä edellytetään tekemään kauas luotaavia valintoja, jotta Kotkan seutu säilyy elinvoimaisena ja täällä voidaan elää hyvää elämää - tänään ja tulevaisuudessa. Paradoksaalista kyllä, vaikeat ajat nostavat esiin yhteisvastuullisuuden. Kotkan seudulla yhteisöllisyys, paikallisuus ja globalisaatio lyövät kättä luoden uusia pärjäämisen edellytyksiä. Ihmeitä ei tapahdu - ihmeitä tehdään päivittäin - yhdessä ihminen ihmiselle. Maija Kaltakari vs. henkilöstöjohtaja 2 Kotkan kaupunki

4 Uusin silmin Näytölläsi tai kädessäsi on nyt henkilöstökertomus, jonka keskeisin tekijä on vaihtunut. Uusi ihminen on hypännyt liikkuvaan junaan. Mukaan on ollut vaivatonta tulla, koska minut on otettu hyvin vastaan työyhteisöön. Mutkattomuus ja asiantuntevuus ovat ne sanat, joilla uutta työyhteisöäni näin ensivaikutelmana kuvailisin. Toivon voivani tuoda oman panokseni sekä työyhteisöön että erityisesti tässä yhteydessä henkilöstökertomuksen kehittämistyöhön, jota on ansiokkaasti Kotkan kaupungissa edistetty tähänkin saakka. Haluan erikseen mainita edellisen henkilöstösuunnittelija Kalle Honkasen, jonka vastuullisesti laatimat ohjeet ovat auttaneet minua konkreettisesti tässä raportointityössä. ICT-asiantuntija Tuomo Korja on puolestaan antanut huomattavan apunsa taittotyöhön. Myös monet muut työyhteisön jäsenet ovat tuoneet arvokkaan panoksensa henkilöstökertomuksen laatimiseen, kiitos kaikille. Perehdytyksen koen siis osaltani onnistuneeksi. Syväanalyysiin Kotkan kaupungin henkilöstörakenteen muutoksista tai muuhun pitkän kehityskaaren maalaamiseen en vielä pysty, mutta haluaisin hyödyntää tässä puheenvuorossa sen havaintokyvyn, joka uuteen organisaatioon tulleella henkilöllä aina alussa on. Siispä synkkien aikojen maalailun jätän muille resurssien rajallisuuden ja kuntakentän laajat haasteet toki tiedostaen ja nostan tässä puheenvuorossani esiin muutaman seikan, joihin kiinnitin huomiota. Yksi huomioni kohteista on rekytointiprosessin sujuvuus. Oma kokemukseni Kotkan kaupungin rekrytoinnista on, että kaikissa vaiheissa työnhakijaa informoidaan ja prosessi etenee hakuilmoituksesta varsinaiseen rekrytointiin oikea-aikaisesti ja viivytyksittä. Kotkan kaupunki toimii rekrytoinnissa yhteistyössä Rekry Taitoan kanssa. Hyvin toimiva rekrytointiprosessi on tärkeä osa hyvää työnantajakuvaa. Lisäksi Kotkan kaupunki tarjoaa myös runsaasti kehittymismahdollisuuksia henkilöstölleen. Sekä henkilöstölle että esimiehille suunnitellaan ja järjestetään monipuolista koulutusta, joka tukee sekä henkilöstöstrategian tavoitteita että henkilökohtaista kehittymistäkin. Parhaillaan on menossa esimiesten intensiivikurssi, joka on hyvä esimerkki kokonaisvaltaisesta esimiesvalmennuksesta. Muusta koulutustarjonnasta voi poimia esiin turvallisuuskoulutukset, joiden järjestäjänä Kotkan kaupunki on yksi edelläkävijöistä. Vastuualueilla on myös paljon omaa ammatillista koulutusta. Henkilöstön kehittämiseeen tuo lisänsä uusi laki koulutusten korvaamisesta. Lain tarkoittama koulutuskorvaus on taloudellinen tuki osaamisen kehittämistoimiin työnantajille. Tavoitteena on parantaa työnantajan mahdollisuuksia järjestää työntekijöilleen ammatillista osaamista kehittävää koulutusta. Koulutuskorvaukseen vaaditaan, että koulutus perustuu työnantajan etukäteen laatimaan koulutussuunnitelmaan ja edistää työntekijän ammatillista osaamista. Koulutuskorvausta haettiin nyt ensimmäisen kerran työttömyysvakuutusrahastolta vuoden 2015 alussa koskien vuoden 2014 koulutuksista. Koulutuskorvauksen saa enintään kolmelta koulutuspäivältä yhtä työntekijää kohden.korvauksen määrä on 10 prosenttia koulutuskorvauksen perusteena olevasta palkkakustannuksesta. Koulutuskorvausten hakeminen ensimmäistä kertaa ei ollut läpihuutojuttu vaan osoitti sen, että koulutusten seuraamiseen on syytä kehittää järjestämällinen koko organisaatiota palveleva seuranta. Näin saadaan koulutuskorvaukseen kaikki siihen kuuluvat koulutuspäivät mukaan eikä korvauksen määrä jää vaillinaiseksi suhteessa järjestetyn koulutuksen määrään. Hyvä työnantaja tarjoaa edellä kerrotun mukaisesti monipuolisia mahdollisuuksia henkilöstönsä kehittymiseen. Vastuu on kuitenkin myös jokaisella meillä yksittäisellä työntekijällä. Itsensä johtaminen voi kuulostaa jo vanhalta fraasilta, mutta itse koen sen tärkeäksi johtolangaksi työelämässä. Siteeraan tässä esimiestäni, joka on sanonut, että jokainen kantaa oman reppunsa mukanaan työyhteisöön. Tarkastele kriittisesti, mitä kannat mukanasi. Jos hyvien ja runsaiden eväiden lisäksi reppuusi on kertynyt muutama hiertävä kivikin, niin heitä ne pois tai siirrä syrjään, etteivät ne ala hiertää muitakin. Meillä kaikilla on mahdollisuus kehittyä sekä oman pohdinnan että työn kautta. Kehittymisterveisin Tanja Hellsten henkilöstösuunnittelija Henkilöstökertomus

5 Tavoitteet ja toiminta 2014 Henkilöstöä koskevat tavoitteet on kirjattu kaupunkistrategiasta johdettuun henkilöstöstrategiaan Lisäksi kaupunkistrategiassa ja talouden tasapainottamisohjelmassa on työpanosta ja henkilöstökustannuksia koskevia tavoitteita. Vuosina henkilöstön vähentämistavoite on yhteensä 100 vakituista henkilötyövuotta ja 125 määräaikaista henkilötyövuotta. Lisäksi on 100:n vakanssin vähentämistavoite sekä yli- ja lisätyökustannusten vähentäminen yhteensä 30 %. Henkilöstökustannusten kokonaissäästötavoite kuluvalla valtuustokaudella on 6 miljoonaa. HTV2 - luvun eli maksettujen henkilötyövuosien vähentämisestä on linjattu kaupunkistrategiassa ja talouden tasapainottamisohjelmassa, joka alkaa varsinaisesti vuodesta 2014 ja ulottuu vuoden 2016 loppuun. Kun vertailu tehdään vuoden 2012 lukuihin, niin tavoitetta kohti on edetty. Sairauspoissaolopäivissä tavoitellaan yhden päivän laskua henkilöä kohden vuosittain. Tavoitteena on noin 15 päivää / henkilö vuonna Vuonna 2014, sairauspoissaolot Kotkan kaupungissa olivat 16,3 päivää / henkilö. Säästö vuodesta 2012 huomioiden sijaiskustannussäästöt on 1,3 miljoonaa. Kotkan kaupungin ja liikelaitosten vuonna 2014 maksama palkkasumma laski vuoteen 2013 verrattuna noin euroa ja vuoteen 2012 verrattuna noin euroa. Kaikkia esimiehiä koskeva esimiestyön arviointi tehtiin kaupungissa vuoden vaihteessa Kotkan kaupungin esimiestyö sai kokonaisuudessaa hyvän arvion. Alaiset antoivat asteikolla 1-7 kokonaisarvosanaksi 5,4, esimiesten esimiehet 4,9 ja esimiehet itse 5,3. Vastuualueittain alaisista tyytyväisimmät ovat talouden vastuualue, kaupunkisuunnittelun vastuualue ja nuorisoyksikkö. Tuloksia käytetään suunniteltaessa esimiesvalmennuksia. Tavoitteita ja toimintaa käsitellään tarkemmin tässä henkilöstökertomuksessa. 4 Kotkan kaupunki

6 Henkilöstön tunnuslukuja Kotkan kaupunki ja liikelaitokset, Henkilöstömäärä (keskiarvo) Vakituiset (keskiarvo) Määräaikaiset (keskiarvo) HTV2 3343,9 3247,9 3281,0 HTV1 2830,0 2757,6 2811,6 Maksetut palkat / asukas Asukkaat / Henkilöstö 15,2 15,7 15,6 Henkilöstön kokonaiskeski-ikä 44,9 44,9 45,1 Naisten osuus henkilöstöstä 77,3 % 77,6 % 77,1 % Yli 50-vuotiaita henkilöstöstä 42,7 % 42,5 % 40,1 % Vuodesta 2012 vuoteen 2013 sekä vakituisten että määräaikaisten määrä laski. Vuonna 2014 vakituisten määrä keskiarvotunnusluvussa laski hieman ja määräaikaisten määrä nousi. On huomioitava, että luvuissa on liikelaitokset mukana. Kesäkuukausina määräaikaisten määrä kasvoi kesätyöstä johtuen. Henkilöstörakenteessa naisten suhteellinen osuus henkilöstöstä on hieman laskenut vuoteen 2013 verrattuna. Kaupungin keski-ikä on vähän noussut, 44,9:stä 45,1:een, mutta yli 50-vuotiaiden osuus henkilöstöstä on pienentynyt 2,4 %. Maksettujen palkkojen määrä asukaslukuun suhteutettu pysyi samalla tasolla. Henkilöstömäärää ja -rakennetta, henkilötyövuosia eli työpanosta ja maksettuja palkkoja avataan tarkemmin niiden omissa osioissa (sivulta 6 alkaen). Henkilöstökertomus

7 Henkilöstömäärän muutokset Henkilöstömäärä (keskiarvo) Kotkan kaupunki ja liikelaitokset, Kotkan Kaupunki * -100 Kymenlaakson pelastuslaitos Kymijoen työterveys ICT Kymi Yhteensä *Sisältää tulkit (64 henkilöä) vuonna 2014 Kokonaishenkilöstömäärässä ei tapahtunut suuria muutoksia vuonna Kaupungin omassa organisaatiossa henkilöstön määrä on jonkin verran noussut. Liikelaitoksien henkilöstömäärät ovat eläneet pienin muutoksin. Kahden vuoden aikajänteellä Kotkan kaupungin henkilöstömäärä vähentyi 100 henkilöllä. Kaupungissa liikelaitoksineen työskenteli viime vuonna 110 henkilöä vähemmän kuin vuonna Henkilöstömäärän muutos hahmottuu paremmin ammattiluokkia tarkasteltaessa. Henkilöstömäärän muutos vuonna 2014 Kotkan kaupunki, ammattiluokittain Ammattiluokat Hoitohenkilöstö Kiinteistöhenkilöstö Kotipalveluhenkilöstö Lääkärit Muu henkilöstö * 51 Opetushenkilöstö Päivähoitohenkilöstö Sosiaalityöntekijät Tekninen henkilöstö Teknisten tuntipalkkaiset Toimistohenkilöstö *Sisältää tulkit (64 henkilöä) vuonna Kotkan kaupunki

8 Vuonna 2014 henkilöstömäärä laski kaikissa ammattiluokissa paitsi hoitohenkilöstössä, muussa henkilöstössä ja lääkäreissä. Kahden vuoden tarkastelujaksolla kiinteistöhenkilöstön, kotipalveluhenkilöstön, opetushenkilöstön, teknisten tuntipalkkaisten ja toimistohenkilöstön väheneminen on ollut merkittävä. Painopiste on siirtynyt yhä voimakkaammin hyvinvointipalvelujen tuottamiseen. Alla oleva kuvio kuvaa Kotkan kaupungin henkilöstömäärän kuukausittain vuosina Siinä näkyvät kasvupiikkeinä kesällä palveluksessa olevat kesätyöntekijät. Muutostrendi on kuitenkin ilmiselvä; henkilöstömäärä on pudonnut aiempiin vuosiin verrattuna , / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /12 Henkilöstökertomus

9 Henkilöstörakenne Henkilöstömäärä - Aktiivi ja lepäävä henkilöstö Kotkan kaupungin tehtäväalueet ja liikelaitokset, Aktiivi Lepäävä Aktiivi Lepäävä Konsernipalvelut 614,4 36,9 568,0 25,1 Hyvinvointipalvelut 2 221,0 231, ,4 187,7 Kotkan kaupunki yhteensä 2 835,4 268, ,4 212,8 Kymenlaakson pelastuslaitos 252,1 18,8 253,0 10,0 Kymijoen työterveys 94,7 5,2 89,6 4,5 ICT Kymi 19,8 1,8 21,0 3,0 Kaupunki ja liikelaitokset 3 202,0 294, ,0 230,3 Henkilöstömäärää havainnollistaa aktiivin ja lepäävän henkilöstön tarkastelu. Aktiivi henkilöstö kuvaa sitä osaa työvoimasta, joka on tosiasiallisesti työssä tarkasteluhetkellä. Lepäävä henkilöstö tarkoittaa sitä osaa henkilöstöstä, joka tarkasteluhetkenä on ollut yli 21 päivää poissa töistä muusta syystä kuin normaalilla vuosilomalla. Tämä käsittää pääasiassa pitkillä sairauspoissaoloilla, perhevapailla tai palkattomilla vapailla olevia henkilöitä. Kotkan kaupungilla lepäävän henkilöstön määrä on laskenut selvästi vuoden 2014 aikana, samoin liikelaitoksissa lukuunottamatta ICT-Kymiä. Kaupungin organisaatiossa on tehty pitkäjänteistä työtä sairauspoissaolojen vähentämiseksi ja se näkyy myös näissä luvuissa. oli 45,2 vuotta. Kotkan kaupungin henkilöstö on keski-iältään hiukan nuorempaa kuin keskimäärin kuntatyönantajalla (45,7 vuotta / 2013). Korkein keski-ikä on konsernipalveluiden vakituisilla. Vakituiset palvelussuhteet ovat pitkiä. Kotkan kaupungin ja sen liikelaitoksien vakituinen työntekijä on ollut samalla työnantajalla keskimäärin 15 vuotta. Määräaikaiset palvelussuhteet ovat kestäneet keskimäärin vuoden verran, erotuksena Kymenlaakson pelastuslaitos, jossa määräaikaisuudet ovat selvästi pidempiä. Henkilöstön keski-ikä on edelleen kohtalaisen korkea. Kaupungin ja liikelaitoksien henkilöstön keski-ikä vuonna 2014 Henkilöstön keski-ikä ja keskimääräinen palvelusaika vuosina Kotkan kaupungin tehtäväalueet ja liikelaitokset, 12/2014 Keski-ikä Keskimääräinen palvelusaika Vakit. Määr. Yhteensä Vakit. Määr. Konsernipalvelut 52,0 39,7 50,6 20,2 1,0 Hyvinvointipalvelut 47,0 39,0 44,2 14,1 0,8 Kotkan kaupunki yhteensä 47,7 39,1 44,9 15,0 1,0 Kymenlaakson pelastuslaitos 44,0 38,0 42,6 12,8 5,8 Kymijoen työterveys 48,1 50,3 48,3 8,4 2,1 ICT Kymi 44,8 35,7 43,7 12,0 1,0 Kaupunki ja liikelaitokset 47,8 39,0 45,2 15,0 1,1 8 Kotkan kaupunki

10 Henkilöstön keski-ikä, keskimääräinen palvelusaika ja henkilöstömäärä Joulukuussa 2014, Kotkan kaupungin vastuualueittain Keski-ikä Keskimääräinen palvelusaika Henkilöstömäärä Ylläolevasta taulukosta käy ilmi henkilöstörakenne vastuualueittain. Se on järjestetty vakinaisen henkilöstömäärän mukaisesti, suurin ylimpänä. Joulukuussa 2014 tarkasteltuna kaupungin suurin vastuualue oli opetustoimi. Taulukosta nähdään myös henkilöstön keski-ikä sekä keskimääräinen palvelusaika vastuualueittain. Vak. Määr. Yht. Vak. Määr. Vak. Määr. Yht. Opetustoimi 46,2 37,9 43,1 12,7 1,0 457,3 130,2 587,5 Vanhustenhuolto 46,1 38,9 43,5 13,4 1,0 437,2 152,4 589,6 Päivähoito 49,1 37,7 45,6 18,3 0,4 362,5 84,4 446,9 Terveydenhuolto 47,5 39,7 45,3 12,9 0,5 296,2 78,6 374,8 Sosiaalihuolto 46,5 43,8 45,4 13,9 0,9 213,8 155,5 369,3 Kuntatekniikka 51,9 39,9 50,2 19,2 0,6 285,4 34,5 319,9 Kaupunkikehitys ja kulttuuri 51,1 42,0 50,3 19,1 0,7 77,0 3,8 80,8 Hallinto 52,4 38,0 51,1 22,8 1,0 77,0 8,5 85,5 Hyvinvointineuvola 48,3 35,4 46,4 14,8 0,6 56,0 6,5 62,5 Kaupunkisuunnittelu 52,9 38,8 51,9 23,4 3,4 75,0 7,9 82,8 Liikuntayksikkö 47,0 27,8 42,8 17,8 0,8 28,6 4,0 32,6 Talous 51,3 50,0 51,2 17,8 0,1 19,0 0,0 19,0 Nuorisotyö 47,4 31,0 46,3 9,7 0,3 12,3 0,0 12,3 Henkilöstökertomus

11 Vakituisten ja määräaikaisten osuus kokonaishenkilöstöstä Kotkan kaupunki, kuukausittain Vakituisten ja määräaikaisten osuus kokonaishenkilöstöstä Henkilöstö yht % 23% 23% 22% 22% 21% 21% 20% 20% 19% 19% 18% Vak. yht. Määräaik. yht. Määräaikaiset% Ylläoleva pylväskuvio havainnollistaa vuosien vakituisen ja määräaikaisen henkilöstömäärän kehitystä. Kotkan kaupungin sukupuolijakauma on säilynyt hyvin naisvoittoisena. Ikäjakaumassa näkyy selvästi yli 40-vuotiaan henkilöstön suuri osuus. Kaupungin tyypillisin työntekijä on vuotias nainen. Henkilöstön ikärakenne sukupuolittain Kotkan kaupunki, joulukuu 2014 Henkilöstön ikärakenne sukupuolittain 2014/ Nainen Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen Mies 19 ja 19 ja alle alle ja 65 ja yli yli Aktiivi henkilöstömäärä Lepäävä henkilöstömäärä 10 Kotkan kaupunki

12 Työpanos Työpanosmittareita on kaksi: HTV1 = yhden kokoaikaisen henkilön tekemä todellinen työpanos vuodessa poislukien kaikki poissaolot ja lomat HTV2 = yhdelle kokoaikaiselle henkilölle maksettu työpanos vuodessa poislukien vain palkattomat poissaolot (ei lomat) Maksettu työpanos (htv2) vuonna 2014 ja muutos Kotkan kaupunki ja liikelaitokset HTV2 Muutos Vakit. Määr. Yht. Vakit Määr. Yht. Kotkan Kaupunki 2234,0 673,1 2907,1 15,4 15,4 30,7 Kymenlaakson pelastuslaitos 199,2 60,1 259,3 13,2-9,9 3,3 Kymijoen Työterveys 89,1 4,0 93,0-1,1-1,1-2,3 ICT Kymi 18,4 3,2 21,6-0,0 1,3 1,3 Kaupunki ja liikelaitokset 2540,7 740,3 3281,0 27,4 5,7 33,1 Vuonna 2014 kaupungin työpanos (HTV2) nousi sekä vakinaisen että määräaikaisen henkilöstön osalta, kuten myös liikelaitoksissa lukuun ottamatta Kymijoen Työterveyttä. Tehty työpanos (HTV1) on luonnollisesti noussut maksetun työpanoksen kanssa. Hyvä merkki on se, että nousu on tapahtunut maksettua työpanosta enemmän Tämä tarkoittaa sitä, että tehdyn ja maksetun työpanoksen suhde on säilynyt hyvänä. Kaupungin tavoite on alentaa sekä vakituisen että määräaikaisen henkilöstön HTV-lukuja vuosina Tehty työpanos (htv1) vuonna 2014 ja muutos Kotkan kaupunki ja liikelaitokset HTV1 Muutos Vakit. Määr. Yht. Vakit Määr. Yht. Kotkan Kaupunki 1865,7 624,8 2490,5 33,7 20,3 54,0 Kymenlaakson pelastuslaitos 166,7 59,4 226,1 10,9-9,0 1,9 Kymijoen Työterveys 73,5 3,4 77,0-1,5-1,4-2,8 ICT Kymi 14,9 3,1 18,0-0,4 1,4 1,0 Kaupunki ja liikelaitokset 2120,9 690,7 2811,6 42,7 11,3 54,0 Henkilöstökertomus

13 Henkilöstömenot Maksetut palkat vuonna 2014 ja muutos Kotkan kaupunki ja liikelaitokset 2014 Muutos Vakit. Määr. Yht. Vakit. Määr. Yht. Kotkan Kaupunki Kymenlaakson pelastus Kymijoen Työterveys ICT Kymi Kaupunki ja liikelaitokset Kotkan kaupungin ja liikelaitosten vuonna 2014 maksama palkkasumma laski vuoteen 2013 verrattuna noin euroa ja vuoteen 2012 verrattuna noin euroa voimaan tullut palkkojen yleiskorotuksen (á 20 / työntekijä) kokonaisvaikutus maksettuun palkkasummaan oli yhteensä noin euroa. Kotkan kaupungin ja sen liikelaitoksien palkkakulujen lasku oli vuoteen 2013 verrattuna pienempää ja osittaista kohdistuen määräaikaisiin palvelussuhteisiin. Voidaan kuitenkin sanoa, että kaupunki on edelleen onnistuneesti hillinnyt palkkakustannuksiaan. Määräaikaisten palkkasumman edelleen jatkunut lasku tukee tätä kehitystä. Määräaikaisille maksettu palkkasumma pieneni noin 4,5 % verrattuna edellisvuoteen. Tässä esitetyt luvut ovat maksettujen palkkojen raportoinnin mukaisia ja poikkeavat tilinpäätöksen luvuista sekä henkilöstötuloslaskelmasta mm. sivukulujen ja investointeihin kohdistuvien kustannuksien johdosta. 12 Kotkan kaupunki

14 Lisätyöt vuonna 2014, tehdyt tunnit ja kustannukset, muutos Kotkan kaupunki ja liikelaitokset 2014 Muutos Tunnit Kustannus Tunnit Kustannus Kotkan Kaupunki Kymenlaakson pelastuslaitos Kymijoen Työterveys ICT Kymi Kaupunki ja liikelaitokset Yksi kaupungin säästöohjelman tavoitteista on lisä- ja ylitöistä aiheutuvien kustannusten vähentyminen. Lisätyöt ovat vähentyneet kaupungin osalta, mutta liikelaitoksista ICT Kymin ja Kymenlaakson pelastuslaitoksen osalta kasvaneet. Vuonna 2014 ylityöt ovat vähentyneet edellisvuoteen verrattuna merkittävästi lukuunottamatta ICT Kymiä. Jatkossa kaupunki pyrkii edelleen siirtämään työpanosta enemmän säännöllisen työajan puolella hoidettaviin tehtäviin siinä määrin kuin työaikojen suunnittelu sen mahdollistaa. Tulevina vuosina ylityökustannusten voidaan odottaa edelleen laskevan tai vähintään pysyvän ennallaan. Kotkan kaupungilla on voimassa suositus palkattomasta virka- ja työvapaasta säästösyistä vuosille Kotkan kaupunki työnantajana suosittelee henkilöstölle palkattoman vapaan ottamista ja esimiehille sen myöntämistä siinä laajuudessa, kuin se toiminnan kannalta on mahdollista eikä aiheuta sijaiskustannuksia. Vuoden 2014 lopullinen summa palkattomista vapaista säästösyistä oli ,60 euroa. Päiviä kertyi yhteensä 2440 ja niitä pitäneitä henkilöitä oli 433. Tässä esitetyt luvut ovat maksettujen palkkojen raportin mukaisia ja poikkeavat hiukan osavuosikatsauksen luvuista. Ylityöt vuonna 2014, tehdyt tunnit ja kustannukset, muutos Kotkan kaupunki ja liikelaitokset 2014 Muutos Tunnit Kustannus Tunnit Kustannus Kotkan Kaupunki Kymenlaakson pelastuslaitos Kymijoen Työterveys ICT Kymi Kaupunki ja liikelaitokset Henkilöstökertomus

15 Sairauspoissaolot ja -kustannukset Sairauspoissaolot henkilöä kohden ja sairauspoissaolojen kustannukset 2014 ja muutos, Kotkan kaupunki ja liikelaitokset SPO / Hlö Muutos Vakit Määrä Yht. Kustannus SPO / Hlö Kustannus Kotkan Kaupunki 17,6 11,9 16, , Kymenlaakson pelastuslaitos 16,4 0,8 12, , Kymijoen Työterveys 12,1 12,4 12, , ICT Kymi 21,1 0,9 18, , Kaupunki ja liikelaitokset 17,3 11,0 16, , Viime vuonna Kotkan kaupungin henkilöstön sairauspoissaolojen määrä jatkoi vauhdikasta 2013 alkanutta laskuaan. Jo toisena peräkkäisenä vuonna sairauspoissaolopäivien määrä väheni yli kaksi päivää, ollen vuonna ,3 päivää/henkilö. Vuonna 2013 laskua tapahtui 2,1 päivää/henkilö ja vuonna 2014 saavutettiin huikean 2,3 päivän laskun. Kesäkuussa 2013 valtuuston hyväksymään talouden tasapainottamisohjelmaan kirjattu tavoite sairauspoissaolopäivien vähentämisestä päivällä / henkilö / vuosi meneillään olevalla valtuustokaudella on jo ylittynyt. Liikelaitosten henkilöstön sairauspoissaolopäivien määrä nousi edelliseen vuoteen verrattuna. Sairauspoissaolopäivien väheneminen tapahtui suurelta osin kaupungin vakituisen henkilöstön sairastavuuden alentumisena (2,7 päivää /henkilö). Talouden tasapainottamisen kannalta painopiste on oikea. Sekä Kymenlaakson pelastuslaitoksella että ICT Kymissä vakinainen henkilöstö sairasti edellisvuotta enemmän. Sairauspoissaolojen kustannukset laskivat vuonna 2014 vajaat puoli miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Sairauspoissaoloista aiheutuvat kustannukset alentuivat myös Kymenlaakson pelastuslaitoksen ja Kymijoen Työterveyden osalta vaikka niissä päivien määrä nousi. Kaupungin sairauspoissaolosta aiheutuneet kokonaiskustannukset olivat lähes 5,4 M. Sairauspoissaolojen kustannukset koostuvat palkkasummasta, jonka organisaatio on maksanut sairastamisesta ja sairauspoissaolojen sijaistamisesta aiheutuneista kustannuksista.sairauspoissaolojen kestoja tarkasteltaessa merkillepantavaa oli yli 20 päivää pitkien sairauspoissaolojen selkeä vähentyminen. Tämä aikaansaatiin varaisen tuen ja työhönpaluun tukitoimien tehostetulla ja aktiivisella käytöllä. Esimiesten ja työterveyshuollon yhteistyö oli tiivistä. Tästä esimerkkinä mainittakoon se, että työterveysneuvotteluja käytiin lähes 200. Eri pituisten sairauspoissaolojen osuus kaikista sairauspoissaolopäivistä Kotkan kaupunki, ,0 % 20,0 % 21,2 % 22,4 % 18,3 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % 11,6 % 8,0 % 7,8 % 5,0 % 5,9 % 0,0 % 1-3 pv 4-10 pv pv pv pv pv pv pv yli 180 pv 14 Kotkan kaupunki

16 Sen sijaan lyhyet sairauspoissaolot, korkeintaan 10 päivää puolestaan lisääntyivät. Niiden osuus oli lähes 44 % kaikista sairauspoissaolopäivistä kun vastaava osuus vuonna 2013 oli 37 %. Sairauspoissaolojen kustannukset eivät alentuneet samassa suhteessa kuin vuonna Yhtenä selittävän tekijänä on sairauspoissaolojen pituuden painopisteen siirtyminen lyhyempiin poissaoloihin. Diagnoosiluokista tuki- ja liikuntaelinsairauksista lääkärin kirjoittamat sairauspoissaolot vähentyivät kiitettävästi jo toisena vuonna peräkkäin. Pudotusta oli 19 %, lähes 4000 päivää. Työhyvinvointisuunnitelman mukaiset tules-vaivojen ennaltaehkäisyyn keskittyneet toimenpiteet tuottivat toivottua tulosta. Myös kuntoutustoiminnalla oli vaikutusta tules-vaivojenvähentymisessä. Vuoden 2014 alussa voimaan tullut ryhmäkuntoutusten palkallisuus kaksinkertaisti lääkinnälliseen kuntoutukseen osallistuneiden henkilöiden määrän. SAIRAUSPOISSAOLOPÄIVÄT / HENKILÖ KOTKAN KAUPUNKI VASTUUALUEITTAIN, ,8 26,7 19,4 16,6 13,4 14,4 14,3 7,9 10,7 8,4 9,9 6,0 KAKU Kaupunkikeh. ja kulttuurin vast.alue, HALL Hallinnon vastuualue, TELA Tekninen lautakunta, TARA Talouden vastuualue, TERV Terveydenhuollon vastuualue, VANH Vanhustenhuollon vastuualue, SOSH Sosiaalihuollon vastuualue, OPET Opetustoimen vastuualue, PAIV Päivähoidon vastuualue, NUOR Nuorisotyön yksikkö, HNLA Hyvinvointineuvolan vastuualue, LIIKUNTA Liikuntalautakunta Henkilöstökertomus

17 Työhyvinvointi- ja virkistystoiminta Työhyvinvointia tukevaa toimintaa järjestettiin vuonna 2014 työhyvinvointisuunnitelman mukaisesti. Henkilöstöstrategian tavoitteiden mukaisesti henkilökunnan työhyvinvointi ja ammattitaidon parantaminen olivat keskiössä edelleen vuonna Jo vuosia käytössä olleen varhaisen tuen mallin käyttämistä tuettiin mm. järjestämällä esimiehille koulutustilaisuus sujuvasta työterveysneuvottelusta. Työkykyongelmien varhainen havaitseminen ja niihin ratkaisujen löytäminen on osa esimiehen työhyvinvointijohtamista. Vuonna 2013 aloitettu tupakasta vieroitus jatkui. Lähes 20 henkilöä osallistui työterveyshuollon toteuttamaan ja työnantajan rahoittamaan yksilölliseen vieroitukseen. Kustannukset tästä toiminnasta olivat noin 5000 euroa. Työterveyshuoltoyhteistyötä jatkettiin myös liikuntareseptitoiminnassa. Työterveyslääkäri, -hoitaja tai -fysioterapeutti suosittelee tilanteen mukaan asiakkaalle osallistumista henkilöstöpalvelujen organisoimiin ohjattuihin liikuntaryhmiin, kuntosalille tai vesiliikuntaan. Vuoden 2014 kuluessa toteutui yhteensä 10 liikuntareseptiryhmää. Perinteinen kaupungin henkilöstön tyhy-iltapäivä toteutettiin syyskuussa 2014 Keisarillisen kalastusmajan koskimaisemasa, kuohuvan Langinkosken äärellä. Osallistujilla oli mahdollisuus tutustua Keisarilliseen kalastusmajaan roolioppaan johdolla, seruata Kymenlaakson pelastuslaitoksen vedessä tapahtunutta pelastautumisharjoitusta ja osallistua kaupunginpuutarhurin pitämään alueen puustoesittelyyn. Iltapäivä tarjosi myös mahdollisuuden osallistua erilaisiin liikuntatuokioihin. TUETUN VIRKISTYSTOIMINNAN KÄYNTIMÄÄRÄT KOTKAN KAUPUNKI, Paikka / Tapahtuma Kotkan kaupunginteatteri Luovin avantouinti Sapokan avantouinti Kymi sinfonietta Uimahallit Maretarium Meripäiväjuoksu Vuonna 2013 määräaikaisesti käyttöön otettua, yksityisellä palveluntuottajalla toteutetun leikkauksen kustannusten korvausta jatkettiin vuonna Harkinnanvaraisen edun saamiseksi tuli määriteltyjen ehtojen täyttyä ja myöntöön vaikuttivat myös vamman laatu ja työntekijän työtehtävät. Toimintamallin mukaisesti vuonna 2014 korvattiin yhteensä seitsemän leikkausta ja niistä koitui kustannuksia yhteensä euroa. Henkilöstön työhyvinvointia tuettiin myös koulutusten myötä. Vuoden 2014 aikana järjestettiin useita koko henkilöstölle suunnattuja koulutustilaisuuksia. Aihepiireinä olivat mm. ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen, muutostilanteissa eteneminen ja työyhteisötaitojen oivaltaminen. Eurolla uimaan -käytäntö on lisännyt henkilöstön uimahallikäyntejä kahden vuoden voimassaoloaikana lähes 50 %. Samoin syksyllä 2013 alkanut kahdesti viikossa toteutettava vesijuoksuohjaus on saavuttanut suuren suosion. Vuoden 2014 aikana oli 58 ohjauskertaa. Jokaiseen ohjaukseen osallistui keskimäärin 13 henkilöä, käyntikertojen kokonaislukumäärän ollessa 763. Vesijuoksun lisäksi henkilöstöllä oli mahdollisuus osallistua Kotkan Opiston kanssa yhteistyössä toteutettuihin liikuntaryhmiin. 16 Kotkan kaupunki

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sisällysluettelo Ihmeidentekijöitä 2 Uusin silmin 3 Tavoitteet ja toiminta 2014 4 Henkilöstön tunnuslukuja 5 Henkilöstömäärän muutokset 6 Henkilöstörakenne 8 Työpanos 11 Henkilöstömenot

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ Vantaan korvaavan työn toimintatapa Tuunattu työ Tuunattu työ mitä se on? Sairauden tai tapaturman vuoksi työntekijä voi olla tilapäisesti kykenemätön tekemään vakituista työtään, mutta pystyy terveyttään

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Aktiivisen tuen avaimet

Aktiivisen tuen avaimet SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Aktiivisen tuen avaimet Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen Ammatillinen kuntoutus Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Elisa Vahteristo Länsirannikon koulutus Oy WinNova AMKE 28.10.2015

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Kuormittavuuden hallinta työssä seminaari, Orton 10.11.2011 FL, projektipäällikkö Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Työurien

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Työkyvyt käyttöön vammasta tai sairaudesta huolimatta

Työkyvyt käyttöön vammasta tai sairaudesta huolimatta Työkyvyt käyttöön vammasta tai sairaudesta huolimatta Anne Korhonen Journalistipäivä 8.3.2016 Osatyökykyinen vai työkykyinen? 2 Osatyökykyisyys on työ ja tehtäväsidonnainen asia Työkyky muuttuu ja muuntuu

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Hallituksen seminaari Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen

Hallituksen seminaari Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen Hallituksen seminaari 27. 28.2.2014 Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen HENKILÖSTÖ Työpanos 1.1 31.12.13 2012 2013 muutos tavoite Työpanos 2916 3062 147 5,0 % 3071(-9) -0.3% - Lääkärit 482 27 7 - Tutkimus

Lisätiedot

AKVA Palveluntuottajien koulutus Työkyky tuloksellisuuden mittarina. Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri, Kela 27.10.2014

AKVA Palveluntuottajien koulutus Työkyky tuloksellisuuden mittarina. Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri, Kela 27.10.2014 AKVA Palveluntuottajien koulutus Työkyky tuloksellisuuden mittarina Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri, Kela 27.10.2014 Kelan ammatillisen kuntoutuksen lainsäädäntö Kokonaisvaltainen arviointi Kansaneläkelaitos

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen

Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen Marja Hietamäki 25.9.2014 24.9.2014 1 Henkilöstö Nettotyöpanos tammi elokuu 2013/2014 2013 2014 Muutos Ennuste 2014 Kaikki 3009,8 3003,1-6,7-36,3 Vakinaiset

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Käytännön ratkaisuja Jyväskylän kaupunki. Päivi Mazzei Kuntoutusasiantuntija

Käytännön ratkaisuja Jyväskylän kaupunki. Päivi Mazzei Kuntoutusasiantuntija Käytännön ratkaisuja Jyväskylän kaupunki Päivi Mazzei Kuntoutusasiantuntija 12.9.2016 9.9.2016 Materiaali Jyväskylän kaupunki ja sen käytännöt Työkyvyn hallintamalli / ammatillisen kuntoutuksen oppaat

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 Hausjärven kunta HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 11.4.2013 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 2.1 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 4 2.2 Henkilöstön kokonaismäärä toimialoittain 4 2.3

Lisätiedot

Aktiivinen tuki työyhteisössä

Aktiivinen tuki työyhteisössä Aktiivinen tuki työyhteisössä Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Sirpa Parantala Henkilöstökoordinaattori SP Mikkelin keskussairaala Moision sairaala Sairaansijat ja hoitopaikat Sairaansijat yhteensä 292 1.1.2013

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Henkilöstökatsaus Hallituksen seminaari Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen

Henkilöstökatsaus Hallituksen seminaari Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen Henkilöstökatsaus Hallituksen seminaari 26. 27.2.2015 Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen HENKILÖSTÖ Työpanos 1.1 31.12.14 2013 2014 muutos tavoite Yli/ali Työpanos 3062 3032-30 1 % 3048 16 0,5% - Lääkärit

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Vastuuhenkilö Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

Westenergy Oy Ab. Edelläkävijä energiatehokkuudessa. Energiatie Koivulahti

Westenergy Oy Ab. Edelläkävijä energiatehokkuudessa. Energiatie Koivulahti Edelläkävijä energiatehokkuudessa Omistaa ja ylläpitää jätteenpolttolaitosta Mustasaaressa. Viiden kunnallisen jätehuoltoyhtiön omistama. Toiminta-alue n. 50 kuntaa, joissa noin 400 000 asukasta. Yhteistyökumppani

Lisätiedot

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Henkilöstösuunnitelmamme toukokuussa 2014. Aiempi Henkilöstösuunnitelmaa

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI Maskun kunnalle työkykyinen ja jaksava henkilöstö on tärkeä. Esimiehen tehtäviin kuuluu tukea työntekoa sekä kehittää työoloja. Varhaisen tuen malli auttaa esimiestä

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Sisällysluettelo Yhteispeliä 2 Uudistumista ja uutta 3 Tavoitteet ja toiminta 2015 4 Henkilöstön tunnuslukuja 5 Henkilöstömäärän muutokset 6 Henkilöstörakenne 8 Työpanos 11 Henkilöstömenot

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. avulla

Työn kaari kuntoon. avulla Työn kaari kuntoon Kevan Kaari-palveluiden Kevan Kaari-palveluiden avulla Miksi Kaari-palvelut? Haluamme tukea jäsenyhteisöjä ja julkisen sektorin työntekijöitä työssä jatkamisessa: työhyvinvointitoiminnan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kaupunginhallitus 16.5.2016 Kaupunginvaltuusto 13.6.2016 2 JOHDANTO Tämä henkilöstöraportti on järjestyksessä seitsemästoista Orimattilan kaupungin henkilöstöraportti. Henkilöstöraportin

Lisätiedot

Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät

Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät 17.3.2016 Esityksen tavoite Taustalla mm. käynnissä oleva hanke Työuria pidentävät yhteistoiminnalliset keinot (Typyke),

Lisätiedot

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus eli ASLAK-kurssi 12. Voimassa

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus eli ASLAK-kurssi 12. Voimassa Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus eli ASLAK-kurssi 12 Voimassa 1.1.2012 ASLAK-prosessi Aloite Yleensä työterveyshuollosta tai työpaikalta Suunnittelukokous Työterveyshuolto Työpaikka

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen kehittäminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yt-ryhmä Kunnanhallitus

Ammatillisen osaamisen kehittäminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yt-ryhmä Kunnanhallitus kehittäminen Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2017 Yt-ryhmä 7.12.2016 30 Kunnanhallitus 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Henkilöstösuunnitelma... 4 Henkilöstörakenne... 4 Osa-aikaiset työntekijät...

Lisätiedot

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto Maakuntahallitus 21.3.2016, Erillisliite 3 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...3 1.1 Palvelussuhteen luonne...3 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet vastuualueittain...4

Lisätiedot

Pääset kyselyyn alla olevan linkin kautta ja kyselyn vastausaika päättyy

Pääset kyselyyn alla olevan linkin kautta ja kyselyn vastausaika päättyy Liite 4. Kysely työnantajan edustajalle Kelan työhönkuntoutuksen (TK2) kehittämishankkeesta Hyvä vastaanottaja, Yrityksenne on mukana Kelan työikäisten kuntoutuksen kehittämishankkeessa (TK2-hanke). Hankkeen

Lisätiedot

Ammatillisen kuntoutuksen keinot käyttöön

Ammatillisen kuntoutuksen keinot käyttöön Tänään työssä hyvän huomisen puolesta Ammatillisen kuntoutuksen keinot käyttöön Yl Tapio Ropponen, Keva ja Yl Anne Lamminpää, Valtiokonttori Tavoitetila Työssä voidaan hyvin Osatyökykyiset työ- ja toimintakykynsä

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

Kohti pidempiä työuria kaikki keinot käyttöön Mitä työeläkekuntoutus tarjoaa?

Kohti pidempiä työuria kaikki keinot käyttöön Mitä työeläkekuntoutus tarjoaa? Kohti pidempiä työuria kaikki keinot käyttöön Mitä työeläkekuntoutus tarjoaa? Tavoitteena on mahdollistaa työuran jatkaminen terveydellisistä rajoitteista huolimatta Ammatillisen kuntoutuksen eri toimijat

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Valtion työsuojeluhenkilöstön verkostoitumispäivä 7.10.2014 Työhyvinvointi- ja työsuojelupäällikkö Marianne Turja, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Marianne.Turja@evira.fi

Lisätiedot

Fysioterapia työterveyshuollossa

Fysioterapia työterveyshuollossa Fysioterapia työterveyshuollossa Opintokokonaisuus 1,5 op Marika Pilvilä Terveystieteen maisteri opiskelija, työfysioterapeutti Ajankohtaista fysioterapiassa: fysioterapia työterveyshuollossa Oppimistavoitteet:

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

AMMATILLINEN KUNTOUTUS

AMMATILLINEN KUNTOUTUS AMMATILLINEN KUNTOUTUS Ammatillinen kuntoutus auttaa jatkamaan työssä Työkyvyn heikkeneminen voi estää työskentelysi jossain vaiheessa työuraa. Tällöin ammatillinen kuntoutus voi auttaa sinua jatkamaan

Lisätiedot

Melan vuosikatsaus 2009

Melan vuosikatsaus 2009 Melan vuosikatsaus 2009 Turvaa ja hyvinvointia Melasta Vuonna 2009 käynnistyi vilkas keskustelu suomalaisten työurien pidentämisestä. Mela on ottanut työurien pidentämishaasteen vastaan oman asiakaskuntansa

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Askolan kunta 2016-2018 Yhteistyötoimikunta 25.10.2016 Henkilöstöjaosto 31.10.2016 Kunnanhallitus 2.11.2016 Kunnanvaltuusto 16.11.2016 Sisällys 1. JOHDANTO... 3

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 1 2 Sisältö 1. Johdanto 4 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 5 3. Johtaminen 6 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 7 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 7 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma 2017-2019 1. JOHDANTO 3 2. TASA-ARVOSELVITYS 4 Tasa-arvoisuuden kokeminen 7 Koulutus 7 3. PERIAATTEET JA TOIMENPITEET TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI 7 Henkilöstön rekrytointi 7 Tasa-arvoisen

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Seinäjoen kaupunki Elisa Saunamäki Psykososiaalinen kuormittuminen Jokaisen yksilön työhyvinvointi ja psykososiaalinen kuormittuminen koostuu eri asioista.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1405/01.00.02/2014 94 Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Ammattina avustaminen

Ammattina avustaminen Ammattina avustaminen Henkilökohtaisen avustajan työ työelämän tutkimuksen näkökulmasta Milja Mäkinen, YTK Henkilökohtainen avustaja Tampereen yliopiston Porin yksikkö Ammattina avustaminen 2010 - tutkimus

Lisätiedot

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015 Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 Kaupunginhallitus 3.3.215 JOHDANTO 1 Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Kunnassa on toteutettu henkilöstökysely

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖN KUORMITTAVUUDEN ARVIOIJANA. Minna Pihlajamäki Työterveyshuollon ylilääkäri, Terveystalo

TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖN KUORMITTAVUUDEN ARVIOIJANA. Minna Pihlajamäki Työterveyshuollon ylilääkäri, Terveystalo TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖN KUORMITTAVUUDEN ARVIOIJANA Minna Pihlajamäki Työterveyshuollon ylilääkäri, Terveystalo 02.12.2015 Hyvä työterveyshuoltokäytäntö (Vna 708/2013) Työterveyshuollon ydinprosessit Toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi Henkilöstötilinpäätös Yhteistyötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut

Lisätiedot

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen? Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?, dos., lääkintöneuvos Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö 1 20.1.2017 Keskusteluteemat 14.12.2016 Säätytalo Maakunnan oman henkilöstön työterveyshuollon

Lisätiedot

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi 1. Tavoitteet Aktiivisen varhaisen tuen toimintamallin on tarkoituksena toimia työvälineenä esimiehille asioiden puheeksi ottamisessa

Lisätiedot

Aloitustilaisuus

Aloitustilaisuus Uute Uutta tekemässä 2015-2018 Muutoksen ja hyvinvoinnin johtaminen Pohjois-Suomen seurakunnissa Aloitustilaisuus 26.10.2015 Miltä työssä näyttää nyt? Mitä työelämässä tapahtuu juuri nyt? Miten käy työhyvinvoinnille?

Lisätiedot

YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA

YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA Työyhteisöjen aikaansaavuus mistä se syntyy ja miten sitä voi tukea? Irma Väänänen-Tomppo, erikoistutkija Valtiokonttori, Talous ja henkilöstö

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Hausjärven kunta Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Käsitelty: Kunnanhallitus 14.4.2015, 166 8.4.2015 Sisältö Sisältö... 2 Johdanto... 3 Organisaatiorakenne... 3 Merkittäviä tapahtumia... 3 Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Saku Sutelainen 20.4. Vierumäki 2 Työhyvinvointi tehdään yhdessä Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työnantajalle että työntekijöille. Työnantajan on huolehdittava

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Arto Teronen Kuntahanke 2012-2015, visio ja ydinviestit Työsuojelun yhteistoiminnan toteutuminen Ajantasainen työsuojelun toimintaohjelma

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ

ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ Terveys ja talous päivät 15.-16.9.2016 Anne Kantanen, Palveluyksikköjohtaja, Ylihoitaja, Hoitotyön palveluyksikkö, KYS 5.9.2016 1 HOITOTYÖN

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 1 2 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 2016 3 Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi Kuva

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET Kaupunginhallitus 23.01.2017 24 1 Sisällys 1. Täyttölupamenettely 3 Tehtävän vakinainen täyttäminen 3 Tehtävän määräaikainen täyttäminen 3 Sijaisten palkkaaminen 4 Sisäiset

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma Isojoen työsuojelun toimintaohjelma 2016-2018 JOHDANTO Työsuojelun perustehtävä on tukea työssä jaksamista, työhyvinvointia ja työturvallisuutta tasa-arvoisesti. Työsuojelun toimintaohjelmassa määritellään

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen,

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 121 251/01.01.01.00/2016 Vakansseista luopuminen Kuntayhtymän hallitus 121 Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi,

Lisätiedot

Tilastotietoja evankelisluterilaisen. eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja:

Tilastotietoja evankelisluterilaisen. eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja: Tilastotietoja evankelisluterilaisen kirkon eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi Saapuneiden kirkon eläkehakemusten määrä eläkelajeittain vuosina 2015 ja 2014 Eläkelaji 2015 2014 Muutos,

Lisätiedot