Henkilöstökertomus 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstökertomus 2014"

Transkriptio

1 Henkilöstökertomus 2014

2 Sisällysluettelo Ihmeidentekijöitä 2 Uusin silmin 3 Tavoitteet ja toiminta Henkilöstön tunnuslukuja 5 Henkilöstömäärän muutokset 6 Henkilöstörakenne 8 Työpanos 11 Henkilöstömenot 12 Sairauspoissaolot ja -kustannukset 14 Työhyvinvointi- ja virkistystoiminta 16 Eläketapahtumat 17 Lähtövaihtuvuus 18 Henkilöstön ja esimiestyön kehittäminen 19 Työterveyshuolto 20 Työsuojelu 21 Työtapaturmat 22 Pääluottamusmiestoiminta 23 Rekrytointi 24 Henkilöstötuloslaskelmat 25 Kuvat: Jari Pitkäkangas Henkilöstökertomus 2014

3 Ihmeidentekijöitä Mitä muistamme vuodesta 2014 kymmenen vuoden kuluttua? Kollektiivisina muistijälkinä vuodesta 2014 jäivät mieleen ainakin epävarmuuden lisääntyminen globaalisti sekä rakennemuutoksen ja taloudellisen taantuman jatkuminen. Kotkan kaupungin ja liikelaitosten näkökulmasta talouden jatkuva kiristyminen on edellyttänyt tehtävien jatkuvaa priorisointia ja rakenteellisia ratkaisuja palvelualueillamme ja työyksiköissämme. Teimme vaikeitakin valintoja esimerkiksi kouluverkossa. Siirtymällä suurempiin yksiköihin, pystymme kuitenkin turvaamaan lapsillemme laadukkaan perusopetuksen ja riittävät oppilashuollon palvelut. Kansainvälisesti tarkasteltuna oppilasryhmämme ovat yhä kohtuullisen kokoisia ja opettajamme edelleen maailman parhaiten koulutettuja. Mistä meidät muistetaan? Vuoden 2014 henkilöstöraportti on läpileikkaus Kotkan kaupungin henkilöstöstä. Meitä on yli kolmetuhatta ammattilaista moninaisissa tehtävissä palvelemassa yli kotkalaista. Se merkitsee tuhansia asiakaskontakteja ja kohtaamisia päivittäin. Haluan jakaa joitakin kohtaamisia ja kokemuksia kanssanne. Sain hiljan eräältä kaupunkilaiselta ja kaupungin työntekijältä yhteydenoton, jossa hän halusi kiittää erityisesti kahta Kymenlaakson pelastuslaitoksen ensihoitajaa, jotka olivat elvytyksellä pelastaneet hänen henkensä. Kotkan kansallinen kaupunkipuisto on kaupungin puutarhurimme ja puistotoimen luoma kokonaisuus, jonka hyvää tekevästä vaikutuksesta jokainen kaupunkilainen ja vierailijat saavat nauttia kaikkina vuodenaikoina. Tällaisia arjen ihmeidentekijöitä ja kauneuden vaalijoita vaikuttaa joukossamme. Kotkan kaupunki liikelaitoksineen on hyvä ja monessa suhteessa esimerkillinen työnantaja. Meillä toteutetaan varhaisen tuen mallia, jossa työkyvyn alentuessa lähdetään etsimään aktiivisesti vaihtoehtoja, jotta työkyky säilyisi ja voidaan jatkaa työssä. Kuntatyönantajana työsuhteiden jatkuvuus on omaa luokkaansa. Epävarmoilla työmarkkinoilla luomme osaltamme positiivista työnantajakuvaa. Kotkalla on vetovoimaa, joka näkyy myös rekrytoinneissa alueen ulkopuolelta. Kotkan kaupungin henkilöstöpolitiikkaa ohjaavat arvot ovat oikeudenmukaisuus, avoimuus, vastuullisuus ja arvostus. Kotkan kaupungin henkilöstöstrategiassa on määritelty neljä strategista päämääräämme, jotka ovat: hyvä ja tehokas henkilöstösuunnittelu; oikeudenmukainen ja kilpailukykyinen palkkaus; johtamisen ja esimiestyön vahva osaaminen sekä henkilökunnan työhyvinvointi ja ammattitaito. Näillä eväillä onnistuimme niin, että suotuisa sairauspoissaolojen kehitys jatkui. Sairaslomapäivien määrä laski 16,3 päivään /työntekijä, mikä merkitsi peräti 2,3 sairauspäivän alenemaa työntekijää kohden vuositasolla. Palkatonta säästösyistä pidettiin lähes 2500 henkilötyöpäivää, lyhyitä sijaisuuksia pyrittiin välttämään samalla kun ylityökieltoa ja täyttölupakäytäntöä jatkettiin. Kaiken kaikkiaan maksettu palkkasumma v laski huolimatta palkkojen yleiskorotuksesta heinäkuussa Iso kiitos sitoutumisesta säästötalkoisiin kuuluu jokaiselle työntekijällemme ja esimiehellemme - yhdessä ja erikseen. Hyvä yhteistyö ja vuorovaikutus työnantajan, henkilöstön edustajien ja työsuojelun välillä ovat elintärkeitä suotuisan kehityksen jatkumiselle. Kotkan kaupungin henkilöstötavoitteet kuluvalla valtuustokaudelle edellyttävät yhteensä 100 vakanssin vähentämistä ja kuuden miljoonan säästötavoitetta, josta olemme saavuttaneet noin 2,4 miljoonaa v loppuun mennessä. Kokonaistavoitteen saavuttaminen edellyttää myös muutoksia palvelurakenteessa. Tarvitsemme rohkeutta luopua jostain, että jotain uutta voi tulla tilalle. Tarvitsemme kykyä pois oppia ja tehdä asioita toisin. Samanaikaisesti meidän on välttämätöntä arvioida, millaista osaamista tarvitsemme tulevaisuudessa - kymmenen jopa kolmenkymmenen vuoden kuluttua. Ihmisyyteen kuuluu, että olemme aina keskeneräisiä ja epätäydellisiä. Elämän luonteeseen kuuluu epävarmuus ja jatkuva muutos. Kuinka siis kaupunki voisi elää muutoksen ulkopuolella? Vaikka hyväksymme keskeneräisyyden, se ei tarkoita sitä, ettemme pyrkisi eteenpäin. Onneksemme jokainen meistä voi myös itse tehdä jotain pitääkseen huolta omasta jaksamisestaan ja hyvinvoinnistaan. Avainsana on KYLLÄ kulttuurille, ystäville, levolle, liikunnalle ja älylle. Meitä edellytetään tekemään kauas luotaavia valintoja, jotta Kotkan seutu säilyy elinvoimaisena ja täällä voidaan elää hyvää elämää - tänään ja tulevaisuudessa. Paradoksaalista kyllä, vaikeat ajat nostavat esiin yhteisvastuullisuuden. Kotkan seudulla yhteisöllisyys, paikallisuus ja globalisaatio lyövät kättä luoden uusia pärjäämisen edellytyksiä. Ihmeitä ei tapahdu - ihmeitä tehdään päivittäin - yhdessä ihminen ihmiselle. Maija Kaltakari vs. henkilöstöjohtaja 2 Kotkan kaupunki

4 Uusin silmin Näytölläsi tai kädessäsi on nyt henkilöstökertomus, jonka keskeisin tekijä on vaihtunut. Uusi ihminen on hypännyt liikkuvaan junaan. Mukaan on ollut vaivatonta tulla, koska minut on otettu hyvin vastaan työyhteisöön. Mutkattomuus ja asiantuntevuus ovat ne sanat, joilla uutta työyhteisöäni näin ensivaikutelmana kuvailisin. Toivon voivani tuoda oman panokseni sekä työyhteisöön että erityisesti tässä yhteydessä henkilöstökertomuksen kehittämistyöhön, jota on ansiokkaasti Kotkan kaupungissa edistetty tähänkin saakka. Haluan erikseen mainita edellisen henkilöstösuunnittelija Kalle Honkasen, jonka vastuullisesti laatimat ohjeet ovat auttaneet minua konkreettisesti tässä raportointityössä. ICT-asiantuntija Tuomo Korja on puolestaan antanut huomattavan apunsa taittotyöhön. Myös monet muut työyhteisön jäsenet ovat tuoneet arvokkaan panoksensa henkilöstökertomuksen laatimiseen, kiitos kaikille. Perehdytyksen koen siis osaltani onnistuneeksi. Syväanalyysiin Kotkan kaupungin henkilöstörakenteen muutoksista tai muuhun pitkän kehityskaaren maalaamiseen en vielä pysty, mutta haluaisin hyödyntää tässä puheenvuorossa sen havaintokyvyn, joka uuteen organisaatioon tulleella henkilöllä aina alussa on. Siispä synkkien aikojen maalailun jätän muille resurssien rajallisuuden ja kuntakentän laajat haasteet toki tiedostaen ja nostan tässä puheenvuorossani esiin muutaman seikan, joihin kiinnitin huomiota. Yksi huomioni kohteista on rekytointiprosessin sujuvuus. Oma kokemukseni Kotkan kaupungin rekrytoinnista on, että kaikissa vaiheissa työnhakijaa informoidaan ja prosessi etenee hakuilmoituksesta varsinaiseen rekrytointiin oikea-aikaisesti ja viivytyksittä. Kotkan kaupunki toimii rekrytoinnissa yhteistyössä Rekry Taitoan kanssa. Hyvin toimiva rekrytointiprosessi on tärkeä osa hyvää työnantajakuvaa. Lisäksi Kotkan kaupunki tarjoaa myös runsaasti kehittymismahdollisuuksia henkilöstölleen. Sekä henkilöstölle että esimiehille suunnitellaan ja järjestetään monipuolista koulutusta, joka tukee sekä henkilöstöstrategian tavoitteita että henkilökohtaista kehittymistäkin. Parhaillaan on menossa esimiesten intensiivikurssi, joka on hyvä esimerkki kokonaisvaltaisesta esimiesvalmennuksesta. Muusta koulutustarjonnasta voi poimia esiin turvallisuuskoulutukset, joiden järjestäjänä Kotkan kaupunki on yksi edelläkävijöistä. Vastuualueilla on myös paljon omaa ammatillista koulutusta. Henkilöstön kehittämiseeen tuo lisänsä uusi laki koulutusten korvaamisesta. Lain tarkoittama koulutuskorvaus on taloudellinen tuki osaamisen kehittämistoimiin työnantajille. Tavoitteena on parantaa työnantajan mahdollisuuksia järjestää työntekijöilleen ammatillista osaamista kehittävää koulutusta. Koulutuskorvaukseen vaaditaan, että koulutus perustuu työnantajan etukäteen laatimaan koulutussuunnitelmaan ja edistää työntekijän ammatillista osaamista. Koulutuskorvausta haettiin nyt ensimmäisen kerran työttömyysvakuutusrahastolta vuoden 2015 alussa koskien vuoden 2014 koulutuksista. Koulutuskorvauksen saa enintään kolmelta koulutuspäivältä yhtä työntekijää kohden.korvauksen määrä on 10 prosenttia koulutuskorvauksen perusteena olevasta palkkakustannuksesta. Koulutuskorvausten hakeminen ensimmäistä kertaa ei ollut läpihuutojuttu vaan osoitti sen, että koulutusten seuraamiseen on syytä kehittää järjestämällinen koko organisaatiota palveleva seuranta. Näin saadaan koulutuskorvaukseen kaikki siihen kuuluvat koulutuspäivät mukaan eikä korvauksen määrä jää vaillinaiseksi suhteessa järjestetyn koulutuksen määrään. Hyvä työnantaja tarjoaa edellä kerrotun mukaisesti monipuolisia mahdollisuuksia henkilöstönsä kehittymiseen. Vastuu on kuitenkin myös jokaisella meillä yksittäisellä työntekijällä. Itsensä johtaminen voi kuulostaa jo vanhalta fraasilta, mutta itse koen sen tärkeäksi johtolangaksi työelämässä. Siteeraan tässä esimiestäni, joka on sanonut, että jokainen kantaa oman reppunsa mukanaan työyhteisöön. Tarkastele kriittisesti, mitä kannat mukanasi. Jos hyvien ja runsaiden eväiden lisäksi reppuusi on kertynyt muutama hiertävä kivikin, niin heitä ne pois tai siirrä syrjään, etteivät ne ala hiertää muitakin. Meillä kaikilla on mahdollisuus kehittyä sekä oman pohdinnan että työn kautta. Kehittymisterveisin Tanja Hellsten henkilöstösuunnittelija Henkilöstökertomus

5 Tavoitteet ja toiminta 2014 Henkilöstöä koskevat tavoitteet on kirjattu kaupunkistrategiasta johdettuun henkilöstöstrategiaan Lisäksi kaupunkistrategiassa ja talouden tasapainottamisohjelmassa on työpanosta ja henkilöstökustannuksia koskevia tavoitteita. Vuosina henkilöstön vähentämistavoite on yhteensä 100 vakituista henkilötyövuotta ja 125 määräaikaista henkilötyövuotta. Lisäksi on 100:n vakanssin vähentämistavoite sekä yli- ja lisätyökustannusten vähentäminen yhteensä 30 %. Henkilöstökustannusten kokonaissäästötavoite kuluvalla valtuustokaudella on 6 miljoonaa. HTV2 - luvun eli maksettujen henkilötyövuosien vähentämisestä on linjattu kaupunkistrategiassa ja talouden tasapainottamisohjelmassa, joka alkaa varsinaisesti vuodesta 2014 ja ulottuu vuoden 2016 loppuun. Kun vertailu tehdään vuoden 2012 lukuihin, niin tavoitetta kohti on edetty. Sairauspoissaolopäivissä tavoitellaan yhden päivän laskua henkilöä kohden vuosittain. Tavoitteena on noin 15 päivää / henkilö vuonna Vuonna 2014, sairauspoissaolot Kotkan kaupungissa olivat 16,3 päivää / henkilö. Säästö vuodesta 2012 huomioiden sijaiskustannussäästöt on 1,3 miljoonaa. Kotkan kaupungin ja liikelaitosten vuonna 2014 maksama palkkasumma laski vuoteen 2013 verrattuna noin euroa ja vuoteen 2012 verrattuna noin euroa. Kaikkia esimiehiä koskeva esimiestyön arviointi tehtiin kaupungissa vuoden vaihteessa Kotkan kaupungin esimiestyö sai kokonaisuudessaa hyvän arvion. Alaiset antoivat asteikolla 1-7 kokonaisarvosanaksi 5,4, esimiesten esimiehet 4,9 ja esimiehet itse 5,3. Vastuualueittain alaisista tyytyväisimmät ovat talouden vastuualue, kaupunkisuunnittelun vastuualue ja nuorisoyksikkö. Tuloksia käytetään suunniteltaessa esimiesvalmennuksia. Tavoitteita ja toimintaa käsitellään tarkemmin tässä henkilöstökertomuksessa. 4 Kotkan kaupunki

6 Henkilöstön tunnuslukuja Kotkan kaupunki ja liikelaitokset, Henkilöstömäärä (keskiarvo) Vakituiset (keskiarvo) Määräaikaiset (keskiarvo) HTV2 3343,9 3247,9 3281,0 HTV1 2830,0 2757,6 2811,6 Maksetut palkat / asukas Asukkaat / Henkilöstö 15,2 15,7 15,6 Henkilöstön kokonaiskeski-ikä 44,9 44,9 45,1 Naisten osuus henkilöstöstä 77,3 % 77,6 % 77,1 % Yli 50-vuotiaita henkilöstöstä 42,7 % 42,5 % 40,1 % Vuodesta 2012 vuoteen 2013 sekä vakituisten että määräaikaisten määrä laski. Vuonna 2014 vakituisten määrä keskiarvotunnusluvussa laski hieman ja määräaikaisten määrä nousi. On huomioitava, että luvuissa on liikelaitokset mukana. Kesäkuukausina määräaikaisten määrä kasvoi kesätyöstä johtuen. Henkilöstörakenteessa naisten suhteellinen osuus henkilöstöstä on hieman laskenut vuoteen 2013 verrattuna. Kaupungin keski-ikä on vähän noussut, 44,9:stä 45,1:een, mutta yli 50-vuotiaiden osuus henkilöstöstä on pienentynyt 2,4 %. Maksettujen palkkojen määrä asukaslukuun suhteutettu pysyi samalla tasolla. Henkilöstömäärää ja -rakennetta, henkilötyövuosia eli työpanosta ja maksettuja palkkoja avataan tarkemmin niiden omissa osioissa (sivulta 6 alkaen). Henkilöstökertomus

7 Henkilöstömäärän muutokset Henkilöstömäärä (keskiarvo) Kotkan kaupunki ja liikelaitokset, Kotkan Kaupunki * -100 Kymenlaakson pelastuslaitos Kymijoen työterveys ICT Kymi Yhteensä *Sisältää tulkit (64 henkilöä) vuonna 2014 Kokonaishenkilöstömäärässä ei tapahtunut suuria muutoksia vuonna Kaupungin omassa organisaatiossa henkilöstön määrä on jonkin verran noussut. Liikelaitoksien henkilöstömäärät ovat eläneet pienin muutoksin. Kahden vuoden aikajänteellä Kotkan kaupungin henkilöstömäärä vähentyi 100 henkilöllä. Kaupungissa liikelaitoksineen työskenteli viime vuonna 110 henkilöä vähemmän kuin vuonna Henkilöstömäärän muutos hahmottuu paremmin ammattiluokkia tarkasteltaessa. Henkilöstömäärän muutos vuonna 2014 Kotkan kaupunki, ammattiluokittain Ammattiluokat Hoitohenkilöstö Kiinteistöhenkilöstö Kotipalveluhenkilöstö Lääkärit Muu henkilöstö * 51 Opetushenkilöstö Päivähoitohenkilöstö Sosiaalityöntekijät Tekninen henkilöstö Teknisten tuntipalkkaiset Toimistohenkilöstö *Sisältää tulkit (64 henkilöä) vuonna Kotkan kaupunki

8 Vuonna 2014 henkilöstömäärä laski kaikissa ammattiluokissa paitsi hoitohenkilöstössä, muussa henkilöstössä ja lääkäreissä. Kahden vuoden tarkastelujaksolla kiinteistöhenkilöstön, kotipalveluhenkilöstön, opetushenkilöstön, teknisten tuntipalkkaisten ja toimistohenkilöstön väheneminen on ollut merkittävä. Painopiste on siirtynyt yhä voimakkaammin hyvinvointipalvelujen tuottamiseen. Alla oleva kuvio kuvaa Kotkan kaupungin henkilöstömäärän kuukausittain vuosina Siinä näkyvät kasvupiikkeinä kesällä palveluksessa olevat kesätyöntekijät. Muutostrendi on kuitenkin ilmiselvä; henkilöstömäärä on pudonnut aiempiin vuosiin verrattuna , / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /12 Henkilöstökertomus

9 Henkilöstörakenne Henkilöstömäärä - Aktiivi ja lepäävä henkilöstö Kotkan kaupungin tehtäväalueet ja liikelaitokset, Aktiivi Lepäävä Aktiivi Lepäävä Konsernipalvelut 614,4 36,9 568,0 25,1 Hyvinvointipalvelut 2 221,0 231, ,4 187,7 Kotkan kaupunki yhteensä 2 835,4 268, ,4 212,8 Kymenlaakson pelastuslaitos 252,1 18,8 253,0 10,0 Kymijoen työterveys 94,7 5,2 89,6 4,5 ICT Kymi 19,8 1,8 21,0 3,0 Kaupunki ja liikelaitokset 3 202,0 294, ,0 230,3 Henkilöstömäärää havainnollistaa aktiivin ja lepäävän henkilöstön tarkastelu. Aktiivi henkilöstö kuvaa sitä osaa työvoimasta, joka on tosiasiallisesti työssä tarkasteluhetkellä. Lepäävä henkilöstö tarkoittaa sitä osaa henkilöstöstä, joka tarkasteluhetkenä on ollut yli 21 päivää poissa töistä muusta syystä kuin normaalilla vuosilomalla. Tämä käsittää pääasiassa pitkillä sairauspoissaoloilla, perhevapailla tai palkattomilla vapailla olevia henkilöitä. Kotkan kaupungilla lepäävän henkilöstön määrä on laskenut selvästi vuoden 2014 aikana, samoin liikelaitoksissa lukuunottamatta ICT-Kymiä. Kaupungin organisaatiossa on tehty pitkäjänteistä työtä sairauspoissaolojen vähentämiseksi ja se näkyy myös näissä luvuissa. oli 45,2 vuotta. Kotkan kaupungin henkilöstö on keski-iältään hiukan nuorempaa kuin keskimäärin kuntatyönantajalla (45,7 vuotta / 2013). Korkein keski-ikä on konsernipalveluiden vakituisilla. Vakituiset palvelussuhteet ovat pitkiä. Kotkan kaupungin ja sen liikelaitoksien vakituinen työntekijä on ollut samalla työnantajalla keskimäärin 15 vuotta. Määräaikaiset palvelussuhteet ovat kestäneet keskimäärin vuoden verran, erotuksena Kymenlaakson pelastuslaitos, jossa määräaikaisuudet ovat selvästi pidempiä. Henkilöstön keski-ikä on edelleen kohtalaisen korkea. Kaupungin ja liikelaitoksien henkilöstön keski-ikä vuonna 2014 Henkilöstön keski-ikä ja keskimääräinen palvelusaika vuosina Kotkan kaupungin tehtäväalueet ja liikelaitokset, 12/2014 Keski-ikä Keskimääräinen palvelusaika Vakit. Määr. Yhteensä Vakit. Määr. Konsernipalvelut 52,0 39,7 50,6 20,2 1,0 Hyvinvointipalvelut 47,0 39,0 44,2 14,1 0,8 Kotkan kaupunki yhteensä 47,7 39,1 44,9 15,0 1,0 Kymenlaakson pelastuslaitos 44,0 38,0 42,6 12,8 5,8 Kymijoen työterveys 48,1 50,3 48,3 8,4 2,1 ICT Kymi 44,8 35,7 43,7 12,0 1,0 Kaupunki ja liikelaitokset 47,8 39,0 45,2 15,0 1,1 8 Kotkan kaupunki

10 Henkilöstön keski-ikä, keskimääräinen palvelusaika ja henkilöstömäärä Joulukuussa 2014, Kotkan kaupungin vastuualueittain Keski-ikä Keskimääräinen palvelusaika Henkilöstömäärä Ylläolevasta taulukosta käy ilmi henkilöstörakenne vastuualueittain. Se on järjestetty vakinaisen henkilöstömäärän mukaisesti, suurin ylimpänä. Joulukuussa 2014 tarkasteltuna kaupungin suurin vastuualue oli opetustoimi. Taulukosta nähdään myös henkilöstön keski-ikä sekä keskimääräinen palvelusaika vastuualueittain. Vak. Määr. Yht. Vak. Määr. Vak. Määr. Yht. Opetustoimi 46,2 37,9 43,1 12,7 1,0 457,3 130,2 587,5 Vanhustenhuolto 46,1 38,9 43,5 13,4 1,0 437,2 152,4 589,6 Päivähoito 49,1 37,7 45,6 18,3 0,4 362,5 84,4 446,9 Terveydenhuolto 47,5 39,7 45,3 12,9 0,5 296,2 78,6 374,8 Sosiaalihuolto 46,5 43,8 45,4 13,9 0,9 213,8 155,5 369,3 Kuntatekniikka 51,9 39,9 50,2 19,2 0,6 285,4 34,5 319,9 Kaupunkikehitys ja kulttuuri 51,1 42,0 50,3 19,1 0,7 77,0 3,8 80,8 Hallinto 52,4 38,0 51,1 22,8 1,0 77,0 8,5 85,5 Hyvinvointineuvola 48,3 35,4 46,4 14,8 0,6 56,0 6,5 62,5 Kaupunkisuunnittelu 52,9 38,8 51,9 23,4 3,4 75,0 7,9 82,8 Liikuntayksikkö 47,0 27,8 42,8 17,8 0,8 28,6 4,0 32,6 Talous 51,3 50,0 51,2 17,8 0,1 19,0 0,0 19,0 Nuorisotyö 47,4 31,0 46,3 9,7 0,3 12,3 0,0 12,3 Henkilöstökertomus

11 Vakituisten ja määräaikaisten osuus kokonaishenkilöstöstä Kotkan kaupunki, kuukausittain Vakituisten ja määräaikaisten osuus kokonaishenkilöstöstä Henkilöstö yht % 23% 23% 22% 22% 21% 21% 20% 20% 19% 19% 18% Vak. yht. Määräaik. yht. Määräaikaiset% Ylläoleva pylväskuvio havainnollistaa vuosien vakituisen ja määräaikaisen henkilöstömäärän kehitystä. Kotkan kaupungin sukupuolijakauma on säilynyt hyvin naisvoittoisena. Ikäjakaumassa näkyy selvästi yli 40-vuotiaan henkilöstön suuri osuus. Kaupungin tyypillisin työntekijä on vuotias nainen. Henkilöstön ikärakenne sukupuolittain Kotkan kaupunki, joulukuu 2014 Henkilöstön ikärakenne sukupuolittain 2014/ Nainen Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen Mies 19 ja 19 ja alle alle ja 65 ja yli yli Aktiivi henkilöstömäärä Lepäävä henkilöstömäärä 10 Kotkan kaupunki

12 Työpanos Työpanosmittareita on kaksi: HTV1 = yhden kokoaikaisen henkilön tekemä todellinen työpanos vuodessa poislukien kaikki poissaolot ja lomat HTV2 = yhdelle kokoaikaiselle henkilölle maksettu työpanos vuodessa poislukien vain palkattomat poissaolot (ei lomat) Maksettu työpanos (htv2) vuonna 2014 ja muutos Kotkan kaupunki ja liikelaitokset HTV2 Muutos Vakit. Määr. Yht. Vakit Määr. Yht. Kotkan Kaupunki 2234,0 673,1 2907,1 15,4 15,4 30,7 Kymenlaakson pelastuslaitos 199,2 60,1 259,3 13,2-9,9 3,3 Kymijoen Työterveys 89,1 4,0 93,0-1,1-1,1-2,3 ICT Kymi 18,4 3,2 21,6-0,0 1,3 1,3 Kaupunki ja liikelaitokset 2540,7 740,3 3281,0 27,4 5,7 33,1 Vuonna 2014 kaupungin työpanos (HTV2) nousi sekä vakinaisen että määräaikaisen henkilöstön osalta, kuten myös liikelaitoksissa lukuun ottamatta Kymijoen Työterveyttä. Tehty työpanos (HTV1) on luonnollisesti noussut maksetun työpanoksen kanssa. Hyvä merkki on se, että nousu on tapahtunut maksettua työpanosta enemmän Tämä tarkoittaa sitä, että tehdyn ja maksetun työpanoksen suhde on säilynyt hyvänä. Kaupungin tavoite on alentaa sekä vakituisen että määräaikaisen henkilöstön HTV-lukuja vuosina Tehty työpanos (htv1) vuonna 2014 ja muutos Kotkan kaupunki ja liikelaitokset HTV1 Muutos Vakit. Määr. Yht. Vakit Määr. Yht. Kotkan Kaupunki 1865,7 624,8 2490,5 33,7 20,3 54,0 Kymenlaakson pelastuslaitos 166,7 59,4 226,1 10,9-9,0 1,9 Kymijoen Työterveys 73,5 3,4 77,0-1,5-1,4-2,8 ICT Kymi 14,9 3,1 18,0-0,4 1,4 1,0 Kaupunki ja liikelaitokset 2120,9 690,7 2811,6 42,7 11,3 54,0 Henkilöstökertomus

13 Henkilöstömenot Maksetut palkat vuonna 2014 ja muutos Kotkan kaupunki ja liikelaitokset 2014 Muutos Vakit. Määr. Yht. Vakit. Määr. Yht. Kotkan Kaupunki Kymenlaakson pelastus Kymijoen Työterveys ICT Kymi Kaupunki ja liikelaitokset Kotkan kaupungin ja liikelaitosten vuonna 2014 maksama palkkasumma laski vuoteen 2013 verrattuna noin euroa ja vuoteen 2012 verrattuna noin euroa voimaan tullut palkkojen yleiskorotuksen (á 20 / työntekijä) kokonaisvaikutus maksettuun palkkasummaan oli yhteensä noin euroa. Kotkan kaupungin ja sen liikelaitoksien palkkakulujen lasku oli vuoteen 2013 verrattuna pienempää ja osittaista kohdistuen määräaikaisiin palvelussuhteisiin. Voidaan kuitenkin sanoa, että kaupunki on edelleen onnistuneesti hillinnyt palkkakustannuksiaan. Määräaikaisten palkkasumman edelleen jatkunut lasku tukee tätä kehitystä. Määräaikaisille maksettu palkkasumma pieneni noin 4,5 % verrattuna edellisvuoteen. Tässä esitetyt luvut ovat maksettujen palkkojen raportoinnin mukaisia ja poikkeavat tilinpäätöksen luvuista sekä henkilöstötuloslaskelmasta mm. sivukulujen ja investointeihin kohdistuvien kustannuksien johdosta. 12 Kotkan kaupunki

14 Lisätyöt vuonna 2014, tehdyt tunnit ja kustannukset, muutos Kotkan kaupunki ja liikelaitokset 2014 Muutos Tunnit Kustannus Tunnit Kustannus Kotkan Kaupunki Kymenlaakson pelastuslaitos Kymijoen Työterveys ICT Kymi Kaupunki ja liikelaitokset Yksi kaupungin säästöohjelman tavoitteista on lisä- ja ylitöistä aiheutuvien kustannusten vähentyminen. Lisätyöt ovat vähentyneet kaupungin osalta, mutta liikelaitoksista ICT Kymin ja Kymenlaakson pelastuslaitoksen osalta kasvaneet. Vuonna 2014 ylityöt ovat vähentyneet edellisvuoteen verrattuna merkittävästi lukuunottamatta ICT Kymiä. Jatkossa kaupunki pyrkii edelleen siirtämään työpanosta enemmän säännöllisen työajan puolella hoidettaviin tehtäviin siinä määrin kuin työaikojen suunnittelu sen mahdollistaa. Tulevina vuosina ylityökustannusten voidaan odottaa edelleen laskevan tai vähintään pysyvän ennallaan. Kotkan kaupungilla on voimassa suositus palkattomasta virka- ja työvapaasta säästösyistä vuosille Kotkan kaupunki työnantajana suosittelee henkilöstölle palkattoman vapaan ottamista ja esimiehille sen myöntämistä siinä laajuudessa, kuin se toiminnan kannalta on mahdollista eikä aiheuta sijaiskustannuksia. Vuoden 2014 lopullinen summa palkattomista vapaista säästösyistä oli ,60 euroa. Päiviä kertyi yhteensä 2440 ja niitä pitäneitä henkilöitä oli 433. Tässä esitetyt luvut ovat maksettujen palkkojen raportin mukaisia ja poikkeavat hiukan osavuosikatsauksen luvuista. Ylityöt vuonna 2014, tehdyt tunnit ja kustannukset, muutos Kotkan kaupunki ja liikelaitokset 2014 Muutos Tunnit Kustannus Tunnit Kustannus Kotkan Kaupunki Kymenlaakson pelastuslaitos Kymijoen Työterveys ICT Kymi Kaupunki ja liikelaitokset Henkilöstökertomus

15 Sairauspoissaolot ja -kustannukset Sairauspoissaolot henkilöä kohden ja sairauspoissaolojen kustannukset 2014 ja muutos, Kotkan kaupunki ja liikelaitokset SPO / Hlö Muutos Vakit Määrä Yht. Kustannus SPO / Hlö Kustannus Kotkan Kaupunki 17,6 11,9 16, , Kymenlaakson pelastuslaitos 16,4 0,8 12, , Kymijoen Työterveys 12,1 12,4 12, , ICT Kymi 21,1 0,9 18, , Kaupunki ja liikelaitokset 17,3 11,0 16, , Viime vuonna Kotkan kaupungin henkilöstön sairauspoissaolojen määrä jatkoi vauhdikasta 2013 alkanutta laskuaan. Jo toisena peräkkäisenä vuonna sairauspoissaolopäivien määrä väheni yli kaksi päivää, ollen vuonna ,3 päivää/henkilö. Vuonna 2013 laskua tapahtui 2,1 päivää/henkilö ja vuonna 2014 saavutettiin huikean 2,3 päivän laskun. Kesäkuussa 2013 valtuuston hyväksymään talouden tasapainottamisohjelmaan kirjattu tavoite sairauspoissaolopäivien vähentämisestä päivällä / henkilö / vuosi meneillään olevalla valtuustokaudella on jo ylittynyt. Liikelaitosten henkilöstön sairauspoissaolopäivien määrä nousi edelliseen vuoteen verrattuna. Sairauspoissaolopäivien väheneminen tapahtui suurelta osin kaupungin vakituisen henkilöstön sairastavuuden alentumisena (2,7 päivää /henkilö). Talouden tasapainottamisen kannalta painopiste on oikea. Sekä Kymenlaakson pelastuslaitoksella että ICT Kymissä vakinainen henkilöstö sairasti edellisvuotta enemmän. Sairauspoissaolojen kustannukset laskivat vuonna 2014 vajaat puoli miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Sairauspoissaoloista aiheutuvat kustannukset alentuivat myös Kymenlaakson pelastuslaitoksen ja Kymijoen Työterveyden osalta vaikka niissä päivien määrä nousi. Kaupungin sairauspoissaolosta aiheutuneet kokonaiskustannukset olivat lähes 5,4 M. Sairauspoissaolojen kustannukset koostuvat palkkasummasta, jonka organisaatio on maksanut sairastamisesta ja sairauspoissaolojen sijaistamisesta aiheutuneista kustannuksista.sairauspoissaolojen kestoja tarkasteltaessa merkillepantavaa oli yli 20 päivää pitkien sairauspoissaolojen selkeä vähentyminen. Tämä aikaansaatiin varaisen tuen ja työhönpaluun tukitoimien tehostetulla ja aktiivisella käytöllä. Esimiesten ja työterveyshuollon yhteistyö oli tiivistä. Tästä esimerkkinä mainittakoon se, että työterveysneuvotteluja käytiin lähes 200. Eri pituisten sairauspoissaolojen osuus kaikista sairauspoissaolopäivistä Kotkan kaupunki, ,0 % 20,0 % 21,2 % 22,4 % 18,3 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % 11,6 % 8,0 % 7,8 % 5,0 % 5,9 % 0,0 % 1-3 pv 4-10 pv pv pv pv pv pv pv yli 180 pv 14 Kotkan kaupunki

16 Sen sijaan lyhyet sairauspoissaolot, korkeintaan 10 päivää puolestaan lisääntyivät. Niiden osuus oli lähes 44 % kaikista sairauspoissaolopäivistä kun vastaava osuus vuonna 2013 oli 37 %. Sairauspoissaolojen kustannukset eivät alentuneet samassa suhteessa kuin vuonna Yhtenä selittävän tekijänä on sairauspoissaolojen pituuden painopisteen siirtyminen lyhyempiin poissaoloihin. Diagnoosiluokista tuki- ja liikuntaelinsairauksista lääkärin kirjoittamat sairauspoissaolot vähentyivät kiitettävästi jo toisena vuonna peräkkäin. Pudotusta oli 19 %, lähes 4000 päivää. Työhyvinvointisuunnitelman mukaiset tules-vaivojen ennaltaehkäisyyn keskittyneet toimenpiteet tuottivat toivottua tulosta. Myös kuntoutustoiminnalla oli vaikutusta tules-vaivojenvähentymisessä. Vuoden 2014 alussa voimaan tullut ryhmäkuntoutusten palkallisuus kaksinkertaisti lääkinnälliseen kuntoutukseen osallistuneiden henkilöiden määrän. SAIRAUSPOISSAOLOPÄIVÄT / HENKILÖ KOTKAN KAUPUNKI VASTUUALUEITTAIN, ,8 26,7 19,4 16,6 13,4 14,4 14,3 7,9 10,7 8,4 9,9 6,0 KAKU Kaupunkikeh. ja kulttuurin vast.alue, HALL Hallinnon vastuualue, TELA Tekninen lautakunta, TARA Talouden vastuualue, TERV Terveydenhuollon vastuualue, VANH Vanhustenhuollon vastuualue, SOSH Sosiaalihuollon vastuualue, OPET Opetustoimen vastuualue, PAIV Päivähoidon vastuualue, NUOR Nuorisotyön yksikkö, HNLA Hyvinvointineuvolan vastuualue, LIIKUNTA Liikuntalautakunta Henkilöstökertomus

17 Työhyvinvointi- ja virkistystoiminta Työhyvinvointia tukevaa toimintaa järjestettiin vuonna 2014 työhyvinvointisuunnitelman mukaisesti. Henkilöstöstrategian tavoitteiden mukaisesti henkilökunnan työhyvinvointi ja ammattitaidon parantaminen olivat keskiössä edelleen vuonna Jo vuosia käytössä olleen varhaisen tuen mallin käyttämistä tuettiin mm. järjestämällä esimiehille koulutustilaisuus sujuvasta työterveysneuvottelusta. Työkykyongelmien varhainen havaitseminen ja niihin ratkaisujen löytäminen on osa esimiehen työhyvinvointijohtamista. Vuonna 2013 aloitettu tupakasta vieroitus jatkui. Lähes 20 henkilöä osallistui työterveyshuollon toteuttamaan ja työnantajan rahoittamaan yksilölliseen vieroitukseen. Kustannukset tästä toiminnasta olivat noin 5000 euroa. Työterveyshuoltoyhteistyötä jatkettiin myös liikuntareseptitoiminnassa. Työterveyslääkäri, -hoitaja tai -fysioterapeutti suosittelee tilanteen mukaan asiakkaalle osallistumista henkilöstöpalvelujen organisoimiin ohjattuihin liikuntaryhmiin, kuntosalille tai vesiliikuntaan. Vuoden 2014 kuluessa toteutui yhteensä 10 liikuntareseptiryhmää. Perinteinen kaupungin henkilöstön tyhy-iltapäivä toteutettiin syyskuussa 2014 Keisarillisen kalastusmajan koskimaisemasa, kuohuvan Langinkosken äärellä. Osallistujilla oli mahdollisuus tutustua Keisarilliseen kalastusmajaan roolioppaan johdolla, seruata Kymenlaakson pelastuslaitoksen vedessä tapahtunutta pelastautumisharjoitusta ja osallistua kaupunginpuutarhurin pitämään alueen puustoesittelyyn. Iltapäivä tarjosi myös mahdollisuuden osallistua erilaisiin liikuntatuokioihin. TUETUN VIRKISTYSTOIMINNAN KÄYNTIMÄÄRÄT KOTKAN KAUPUNKI, Paikka / Tapahtuma Kotkan kaupunginteatteri Luovin avantouinti Sapokan avantouinti Kymi sinfonietta Uimahallit Maretarium Meripäiväjuoksu Vuonna 2013 määräaikaisesti käyttöön otettua, yksityisellä palveluntuottajalla toteutetun leikkauksen kustannusten korvausta jatkettiin vuonna Harkinnanvaraisen edun saamiseksi tuli määriteltyjen ehtojen täyttyä ja myöntöön vaikuttivat myös vamman laatu ja työntekijän työtehtävät. Toimintamallin mukaisesti vuonna 2014 korvattiin yhteensä seitsemän leikkausta ja niistä koitui kustannuksia yhteensä euroa. Henkilöstön työhyvinvointia tuettiin myös koulutusten myötä. Vuoden 2014 aikana järjestettiin useita koko henkilöstölle suunnattuja koulutustilaisuuksia. Aihepiireinä olivat mm. ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen, muutostilanteissa eteneminen ja työyhteisötaitojen oivaltaminen. Eurolla uimaan -käytäntö on lisännyt henkilöstön uimahallikäyntejä kahden vuoden voimassaoloaikana lähes 50 %. Samoin syksyllä 2013 alkanut kahdesti viikossa toteutettava vesijuoksuohjaus on saavuttanut suuren suosion. Vuoden 2014 aikana oli 58 ohjauskertaa. Jokaiseen ohjaukseen osallistui keskimäärin 13 henkilöä, käyntikertojen kokonaislukumäärän ollessa 763. Vesijuoksun lisäksi henkilöstöllä oli mahdollisuus osallistua Kotkan Opiston kanssa yhteistyössä toteutettuihin liikuntaryhmiin. 16 Kotkan kaupunki

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Henkilöstömenot vuosina 2014-2016 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2013

Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Sisällysluettelo Selviytyjiä 2 Merkittävää kehitystä - yhdessä 3 Tavoitteet ja toiminta 2013 4 Henkilöstön tunnuslukuja 5 Henkilöstömäärän muutokset 6 Henkilöstörakenne 8 Työpanos

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Kh Kv

Henkilöstöraportti Kh Kv Henkilöstöraportti 2016 Kh 9.10.2017 64 Kv 16.10.2017 44 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne vuonna 2016... 4 2.1 Henkilöstömäärän kehitys... 4 2.2 Henkilöstö ammattinimikkeittäin...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sisällysluettelo Ihmeidentekijöitä 2 Uusin silmin 3 Tavoitteet ja toiminta 2014 4 Henkilöstön tunnuslukuja 5 Henkilöstömäärän muutokset 6 Henkilöstörakenne 8 Työpanos 11 Henkilöstömenot

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS Henkilöstö palvelutuotannon voimavarana 31.8.2017 Raija Ranta, henkilöstöjohtaja-sosiaali-ja terveysjohtaja HENKILÖSTÖ / RAKENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2016 Vakinaiset 3 177

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 27.03.2017 Sivu 1 / 1 997/2017 01.00.02.00 83 Henkilöstökertomus vuodelta 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 1 Sisällysluettelo 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 4 Vakituiset ja määräaikaiset 31.12....

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2013... 3 2 Henkilöstövoimavarat... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 4 2.3 Palvelussuhteen pituus... 5 2.4 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu

Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu 1 (5) Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu Aktiivisen tuen toimintatapa tukee työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamista. Aktiivisen tuen toimintatavan tavoitteena on varmistaa sujuva työ työpaikoilla.

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu. Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy

Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu. Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy Esityksen sisältö 1. Työkyvyn palauttamiseen ja työhön paluuseen liittyvät

Lisätiedot

Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90. Tanja Vuorela, ylilääkäri

Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90. Tanja Vuorela, ylilääkäri Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90 Tanja Vuorela, ylilääkäri 6.11.2012 Osallistava työterveyshuolto 2. Suunnittelu 3. Toiminta Varhainen tuki: Sairauspoissaolojen seuranta Hälytysrajat Esimiesvalmennus

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

Varhaisen välittämisen

Varhaisen välittämisen Varhaisen välittämisen malli käytännössä Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Sirpa Parantala Henkilöstökoordinaattori SP Mikkelin keskussairaala Moision sairaala Sairaansijat ja hoitopaikat Sairaansijat yhteensä

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMA Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on haettava sairauslomaa toimivaltaiselta työnantajan edustajalta. Esimies voi myöntää sairauslomaa ilman

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen

Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen Kotkan kaupunki Perustettu vuonna 1879 Kotka, Karhula ja Kymi yhdistyivät 1977 Asukkaita noin 55.000 Kokonaispinta-ala 950km2, maata 271km2, merta 678km2 Rantaviivaa

Lisätiedot

TYÖTERVEYSNEUVOTTELU tiedote työntekijälle

TYÖTERVEYSNEUVOTTELU tiedote työntekijälle LT, työterveyshuollon el Sini Lohi TYÖTERVEYSNEUVOTTELU tiedote työntekijälle Työterveysneuvottelussa sovitaan työntekijän työkykyä tukevista järjestelyistä yhteistyössä työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014 KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014 Henkilöstöjohtaja Riitta Hallberg Puh. 044-4598946, riitta.hallberg@saarikka.fi Perustietoja Saarikasta: - Tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja - 5 kunnan

Lisätiedot

Osatyökykyisen tukeminen työpaikalla. Tehy, Työsuojelun teemaseminaari , Tuija Merkel, työkykykoordinaattori Espoon kaupunki

Osatyökykyisen tukeminen työpaikalla. Tehy, Työsuojelun teemaseminaari , Tuija Merkel, työkykykoordinaattori Espoon kaupunki Osatyökykyisen tukeminen työpaikalla Tehy, Työsuojelun teemaseminaari 7.11.2017, Tuija Merkel, työkykykoordinaattori Espoon kaupunki Työkyvyn hallinta; Varhainen tuki työpaikalla Työhyvinvoinnin lähtökohdat

Lisätiedot

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari TYÖTERVEYSHUOLLON NÄKÖKULMA TYÖKYVYN TUKEMISESSA Satu Väihkönen Työterveys Wellamo Oy, johtava ylilääkäri Suomen Työterveyslääkärit ry, pj 2013

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa

Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa Elintarvikealan tuottavuustalkoot Seminaari 1.10.2009 Valio Oy Elisa Putula ja Seija Hoikka Valion tehtävä ja arvot Tehtävä:

Lisätiedot

Henkilöstöriskien hallinta ja työterveysyhteistyö

Henkilöstöriskien hallinta ja työterveysyhteistyö Henkilöstöriskien hallinta ja työterveysyhteistyö Kari-Pekka Martimo Johtava työterveyslääkäri Henry ry, Tampere 9.2.2010 Esityksen sisältö Mihin työterveyshuoltoa tarvitaan? Työterveysyhteistyön edellytyksiä

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2 Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1 1416/01.00.02/2012 77 Henkilöstökertomus vuodelta 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Kunnas Jere, puh. (09) 816 22508 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Henkilöstö Yhteenveto vuoden 2016 tilanteesta Henkilöstöresursointi pysyi määrällisesti hyvin hallinnassa haasteellisessa toimintaympäristössä

Lisätiedot

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ-

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- Jaakko Joensuu henkilöstöpäällikkö Kempele on voimakkaasti kasvava 15 100 asukkaan nuorekas kunta. Kempele on huipputeknologiaa,

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2012

Henkilöstökertomus 2012 Henkilöstökertomus Sisällysluettelo Ensimmäinen vuosi 2 Vuosikymmenen edestä muutoksia 3 Tavoitteet ja toiminta vuonna 4 Henkilöstön tunnuslukuja 5 Henkilöstömäärän muutokset 6 Henkilöstörakenne 8 Työpanos

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Työkyvyttömyyseläkkeen kustannukset ja työeläkekuntoutus. PHP-seminaari 24.11.2014 Annukka Kettunen / Työkyky ja eläkkeet

Työkyvyttömyyseläkkeen kustannukset ja työeläkekuntoutus. PHP-seminaari 24.11.2014 Annukka Kettunen / Työkyky ja eläkkeet Työkyvyttömyyseläkkeen kustannukset ja työeläkekuntoutus PHP-seminaari 24.11.2014 Annukka Kettunen / Työkyky ja eläkkeet Työkykyjohtamisella työkyvyttömyyseläkeriskit hallintaan Lähiesimies Työolot Varhainen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

TIEDOSTA TURVAA MITEN TYÖPAIKALLA HYÖDYNNETÄÄN TIETOA

TIEDOSTA TURVAA MITEN TYÖPAIKALLA HYÖDYNNETÄÄN TIETOA TIEDOSTA TURVAA MITEN TYÖPAIKALLA HYÖDYNNETÄÄN TIETOA Työturvallisuuspäivän alueseminaari 28.4.2017 Seinäjoki Työsuojelu- ja turvallisuuspäällikkö Elina Hihnala-Mäkelä Seinäjoen kaupunki / Henkilöstöhallinto

Lisätiedot

Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa

Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa Marjo Sinokki Työterveysjohtaja Turun Työterveystalo/Turun kaupunki LT, työterveyshuollon ja terveydenhuollon EL EI SIDONNAISUUKSIA Tänään pohditaan Taustaa Työkyky Yhteistyö

Lisätiedot

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta?

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Mitä työhyvinvointi tuottaa? Jari Honkanen Vastaava työterveyslääkäri Mehiläinen Kuopio 1 9.10.2014 TYHY tapahtuma Työhyvinvoinnin merkitys liiketoiminnan

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

työssä selviytymisen tukena Itellassa

työssä selviytymisen tukena Itellassa Kunnon Polku Määräaikainen työn keventäminen työssä selviytymisen tukena Itellassa Työelämä muutosmurroksessa 17.11.2009 Työhyvinvointipäällikkö i Pirjo Talvela-Blomqvist l Itella Oyj 1 Itellan haasteita

Lisätiedot

Miten jaksamme työelämässä?

Miten jaksamme työelämässä? Miten jaksamme työelämässä? työelämän haasteet Työhyvinvoinnin asiantuntija Tiina Holappa Sisältö: Työelämän haasteet Työelämän tämän hetkiset trendit Tilastoja suomalaisten eläköitymisestä Työurat pidemmiksi

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 24.3.2014 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Työkyvyn edistämisen tuki Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri Suomalaisuus on arvokas asia! Meitä jokaista tarvitaan! Mitkä asiat vaikuttavat työkykyyn?

Lisätiedot

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ Vantaan korvaavan työn toimintatapa Tuunattu työ Tuunattu työ mitä se on? Sairauden tai tapaturman vuoksi työntekijä voi olla tilapäisesti kykenemätön tekemään vakituista työtään, mutta pystyy terveyttään

Lisätiedot

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Henkilöstöraportti 2013 2 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne 2 1.1 Henkilöstön määrä 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma 4 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma 4 1.4 Henkilöstön ikä 6 1.5 Henkilöstökulut

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI. Henkilöstöpäällikkö Tuula Lehtinen. Naantalin kaupunki

TYÖHYVINVOINTI. Henkilöstöpäällikkö Tuula Lehtinen. Naantalin kaupunki TYÖHYVINVOINTI Henkilöstöpäällikkö Tuula Lehtinen Neljän kunnan liitos Toiminta-ajatus: Henkilöstö- ja koulutuspolitiikan keinoja hyväksi käyttämällä luoda henkilökunnalle edellytykset hyvän palvelun tuottamiseen

Lisätiedot

Lisää tuottavuutta työkykyjohtamisella. Aamiaistilaisuus. 5.9.2014 Raahe. Tiina Kesti, palvelujohtaja Leena Keränen, kehittämispäällikkö

Lisää tuottavuutta työkykyjohtamisella. Aamiaistilaisuus. 5.9.2014 Raahe. Tiina Kesti, palvelujohtaja Leena Keränen, kehittämispäällikkö Lisää tuottavuutta työkykyjohtamisella Aamiaistilaisuus 5.9.2014 Raahe Tiina Kesti, palvelujohtaja Leena Keränen, kehittämispäällikkö Lisää tuottavuutta työkykyjohtamisella Raahe 5.9.2014 klo 8.00 9.00

Lisätiedot

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty Varhaisen tuen toimintamalli Hyväksytty 2 Tavoitteet Varhaisen tuen mallin tavoitteena on sopia yhdessä menettelytavoista ja toimenpiteistä, joilla henkilöstön terveyteen ja työkykyyn voidaan kiinnittää

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 2.11.2017 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

Aktiivisen tuen avaimet

Aktiivisen tuen avaimet SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Aktiivisen tuen avaimet Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen Ammatillinen kuntoutus Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen

Lisätiedot

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä. Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain Vakinainen Vakinainen Vakinainen Keskushallinto 205 206 114 65 64 22 270 270 136 Ympäristöterveydenhuolto 27 26 26 9 8 4 36 34 30 Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Elisa Vahteristo Länsirannikon koulutus Oy WinNova AMKE 28.10.2015

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Vähentääkö eläkeuudistus työkyvyttömyyttä? Jukka Kivekäs 4.12.2014

Vähentääkö eläkeuudistus työkyvyttömyyttä? Jukka Kivekäs 4.12.2014 Vähentääkö eläkeuudistus työkyvyttömyyttä? Jukka Kivekäs 4.12.2014 Sidonnaisuudet Vakuutuslääketieteen dosentti, kuntoutuksen ja vakuutuslääketieteen erityispätevyys Päätoimi Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö

Lisätiedot

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Kuormittavuuden hallinta työssä seminaari, Orton 10.11.2011 FL, projektipäällikkö Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Työurien

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 19.11.2013 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

Miten tuloksiin työterveys- /työkykyneuvotteluissa? 8.5.2014

Miten tuloksiin työterveys- /työkykyneuvotteluissa? 8.5.2014 Miten tuloksiin työterveys- /työkykyneuvotteluissa? 8.5.2014 Satu Väihkönen Johtava ylilääkäri, Työterveys Wellamo Oy Puheenjohtaja, Suomen Työterveyslääkäriyhdistys Työterveys Wellamo Oy - yhteistyötä

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Työkyvyn tukeminen ehkäisee työkyvyttömyyttä. Työkyvyn tukeminen

Työkyvyn tukeminen ehkäisee työkyvyttömyyttä. Työkyvyn tukeminen ehkäisee työkyvyttömyyttä Työkyvyttömyyden hinta Suomessa Työkyvyttömyys maksaa yhteiskunnalle vuodessa Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyy vuodessa Työkyvyttömyyseläkettä saa lähes 4 171*milj. 18 800 henkilöä

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Sisällysluettelo Yhteispeliä 2 Uudistumista ja uutta 3 Tavoitteet ja toiminta 2015 4 Henkilöstön tunnuslukuja 5 Henkilöstömäärän muutokset 6 Henkilöstörakenne 8 Työpanos 11 Henkilöstömenot

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2012 Kaupunginhallitus 8.4.2013 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Yhteistoimintaryhmä 29.11.2010 Kaupunginhallitus 29.11.2010 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. Edellisen

Lisätiedot

Uhkana työkyvyttömyysloppuuko

Uhkana työkyvyttömyysloppuuko Uhkana työkyvyttömyysloppuuko työterveydessä y välineet, kun yhtenä osatekijänä on muukin kuin sairaus? Olli Kaidesoja Kuntoutuspäällikkö, Diacor 6.11.2012 Työnantajan havainnot Kohderyhmä työpanos heikentynyt

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin johtaminen osana suuryrityksen strategiaa

Työhyvinvoinnin johtaminen osana suuryrityksen strategiaa Työhyvinvoinnin johtaminen osana suuryrityksen strategiaa t Ifin Suuryritysten riskienhallintapäivä 25.1.2012 2012 Sirpa Huuskonen Esityksen sisältö ISS:n Hyvissä voimissa työhyvinvointiohjelma ja TTT-johtaminen

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja HENKILÖSTÖPOLITIIKAN KOHTI TEHOKASTA TERVEYDENHUOLLON KOKONAISUUTTA HUS:N VALTUUSTON LAIVASEMINAARI 24 26.9.2013 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja 1 2 HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI Riittävä,

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Masennuksesta toipuvan paluu töihin työterveyshuollon tuella

Masennuksesta toipuvan paluu töihin työterveyshuollon tuella Masennuksesta toipuvan paluu töihin työterveyshuollon tuella Kehittämisasiantuntija Työterveyshoitaja Leena Haakana Helsingin kaupungin työterveyskeskus 1 Työterveyshuollon näkökulma Työn ja terveyden

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta

Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta Hyvinvointia maakuntaan VIII, Hyvinvointia työssä ja vapaa-ajalla seminaari 21.1.2015 Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta Kirsti Hupli, Työterveyshuollon ylilääkäri Etelä-Karjalan Työkunto Oy

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

Työkykykoordinaattori työterveyshuollossa

Työkykykoordinaattori työterveyshuollossa Työkykykoordinaattori työterveyshuollossa Yhteistyöllä voimavaroja ja työkaluja työntekijän työkyvyn heiketessä Satu Tamsi Työkykykoordinaattori/Työterveyshoitaja Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Lisätiedot

Hallituksen seminaari Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen

Hallituksen seminaari Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen Hallituksen seminaari 27. 28.2.2014 Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen HENKILÖSTÖ Työpanos 1.1 31.12.13 2012 2013 muutos tavoite Työpanos 2916 3062 147 5,0 % 3071(-9) -0.3% - Lääkärit 482 27 7 - Tutkimus

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Työvalmennuksella tukea työssä jatkamiseen. Kirsi Leppänen Vastaava työvalmentaja Mehiläinen Työelämäpalvelut

Työvalmennuksella tukea työssä jatkamiseen. Kirsi Leppänen Vastaava työvalmentaja Mehiläinen Työelämäpalvelut Työvalmennuksella tukea työssä jatkamiseen Kirsi Leppänen Vastaava työvalmentaja Mehiläinen Työelämäpalvelut Työkyky määräytyy suhteessa työhön Sopiva työ tukee kaikkien ihmisten hyvinvointia myös useimmista

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2016

Henkilöstötilinpäätös 2016 Henkilöstötilinpäätös 2016 Sisällysluettelo HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET JA MÄÄRÄ-AIKAISET... 3 KOKO- JA OSA-AIKAISET... 3 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA. Hyvää työpäivää!

HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA. Hyvää työpäivää! HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyvää työpäivää! HUS:N STRATEGIA JA ARVOT HYVÄÄ TYÖPÄIVÄÄ Johtaminen ja työprosessien kehittäminen Kehittymismahdollisuudet Henkilöstösuunnittelu, hallinta ja seuranta Yhteistoiminta

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2013

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2013 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2013 Kaupunginhallitus 7.4.2014 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

AKTIIVINEN TUKI TYÖYHTEISÖSSÄ NÄIN SE SAATIIN TOIMIMAAN

AKTIIVINEN TUKI TYÖYHTEISÖSSÄ NÄIN SE SAATIIN TOIMIMAAN AKTIIVINEN TUKI TYÖYHTEISÖSSÄ NÄIN SE SAATIIN TOIMIMAAN Pitkäjänteinen työturvallisuustyö kunta-alalla - sanoista teoiksi 24.9.2013 Tampere vs.työhyvinvointipäällikkö Satu Haapakoski Henkilöstöpalvelut

Lisätiedot

Mitä lisäarvoa työterveyspalveluista on asiakkaan työkyvylle? Työeläkepäivä 2012 Tiina Pohjonen työterveysjohtaja tiina.pohjonen@hel.

Mitä lisäarvoa työterveyspalveluista on asiakkaan työkyvylle? Työeläkepäivä 2012 Tiina Pohjonen työterveysjohtaja tiina.pohjonen@hel. Mitä lisäarvoa työterveyspalveluista on asiakkaan työkyvylle? Työeläkepäivä 2012 työterveysjohtaja tiina.pohjonen@hel.fi 2 3 4 Työterveydestä on tullut sairaanhoitoa 5 Työkykynäkymä suuri työkykyriski

Lisätiedot

Työhyvinvointi yhtymässä 2013

Työhyvinvointi yhtymässä 2013 Työhyvinvointi yhtymässä 2013 Marita Simola työhyvinvointipäällikkö 25.4.2013 Yhtymän työhyvinvointisuunnitelman painopistealueet vuosina 2012-2013 1. Hyvinvoiva työyhteisö, työyhteisön toimivuus. 2. Mahdollistaa

Lisätiedot