Henkilöstökertomus 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstökertomus 2014"

Transkriptio

1 Henkilöstökertomus 2014

2 Sisällysluettelo Ihmeidentekijöitä 2 Uusin silmin 3 Tavoitteet ja toiminta Henkilöstön tunnuslukuja 5 Henkilöstömäärän muutokset 6 Henkilöstörakenne 8 Työpanos 11 Henkilöstömenot 12 Sairauspoissaolot ja -kustannukset 14 Työhyvinvointi- ja virkistystoiminta 16 Eläketapahtumat 17 Lähtövaihtuvuus 18 Henkilöstön ja esimiestyön kehittäminen 19 Työterveyshuolto 20 Työsuojelu 21 Työtapaturmat 22 Pääluottamusmiestoiminta 23 Rekrytointi 24 Henkilöstötuloslaskelmat 25 Kuvat: Jari Pitkäkangas Henkilöstökertomus 2014

3 Ihmeidentekijöitä Mitä muistamme vuodesta 2014 kymmenen vuoden kuluttua? Kollektiivisina muistijälkinä vuodesta 2014 jäivät mieleen ainakin epävarmuuden lisääntyminen globaalisti sekä rakennemuutoksen ja taloudellisen taantuman jatkuminen. Kotkan kaupungin ja liikelaitosten näkökulmasta talouden jatkuva kiristyminen on edellyttänyt tehtävien jatkuvaa priorisointia ja rakenteellisia ratkaisuja palvelualueillamme ja työyksiköissämme. Teimme vaikeitakin valintoja esimerkiksi kouluverkossa. Siirtymällä suurempiin yksiköihin, pystymme kuitenkin turvaamaan lapsillemme laadukkaan perusopetuksen ja riittävät oppilashuollon palvelut. Kansainvälisesti tarkasteltuna oppilasryhmämme ovat yhä kohtuullisen kokoisia ja opettajamme edelleen maailman parhaiten koulutettuja. Mistä meidät muistetaan? Vuoden 2014 henkilöstöraportti on läpileikkaus Kotkan kaupungin henkilöstöstä. Meitä on yli kolmetuhatta ammattilaista moninaisissa tehtävissä palvelemassa yli kotkalaista. Se merkitsee tuhansia asiakaskontakteja ja kohtaamisia päivittäin. Haluan jakaa joitakin kohtaamisia ja kokemuksia kanssanne. Sain hiljan eräältä kaupunkilaiselta ja kaupungin työntekijältä yhteydenoton, jossa hän halusi kiittää erityisesti kahta Kymenlaakson pelastuslaitoksen ensihoitajaa, jotka olivat elvytyksellä pelastaneet hänen henkensä. Kotkan kansallinen kaupunkipuisto on kaupungin puutarhurimme ja puistotoimen luoma kokonaisuus, jonka hyvää tekevästä vaikutuksesta jokainen kaupunkilainen ja vierailijat saavat nauttia kaikkina vuodenaikoina. Tällaisia arjen ihmeidentekijöitä ja kauneuden vaalijoita vaikuttaa joukossamme. Kotkan kaupunki liikelaitoksineen on hyvä ja monessa suhteessa esimerkillinen työnantaja. Meillä toteutetaan varhaisen tuen mallia, jossa työkyvyn alentuessa lähdetään etsimään aktiivisesti vaihtoehtoja, jotta työkyky säilyisi ja voidaan jatkaa työssä. Kuntatyönantajana työsuhteiden jatkuvuus on omaa luokkaansa. Epävarmoilla työmarkkinoilla luomme osaltamme positiivista työnantajakuvaa. Kotkalla on vetovoimaa, joka näkyy myös rekrytoinneissa alueen ulkopuolelta. Kotkan kaupungin henkilöstöpolitiikkaa ohjaavat arvot ovat oikeudenmukaisuus, avoimuus, vastuullisuus ja arvostus. Kotkan kaupungin henkilöstöstrategiassa on määritelty neljä strategista päämääräämme, jotka ovat: hyvä ja tehokas henkilöstösuunnittelu; oikeudenmukainen ja kilpailukykyinen palkkaus; johtamisen ja esimiestyön vahva osaaminen sekä henkilökunnan työhyvinvointi ja ammattitaito. Näillä eväillä onnistuimme niin, että suotuisa sairauspoissaolojen kehitys jatkui. Sairaslomapäivien määrä laski 16,3 päivään /työntekijä, mikä merkitsi peräti 2,3 sairauspäivän alenemaa työntekijää kohden vuositasolla. Palkatonta säästösyistä pidettiin lähes 2500 henkilötyöpäivää, lyhyitä sijaisuuksia pyrittiin välttämään samalla kun ylityökieltoa ja täyttölupakäytäntöä jatkettiin. Kaiken kaikkiaan maksettu palkkasumma v laski huolimatta palkkojen yleiskorotuksesta heinäkuussa Iso kiitos sitoutumisesta säästötalkoisiin kuuluu jokaiselle työntekijällemme ja esimiehellemme - yhdessä ja erikseen. Hyvä yhteistyö ja vuorovaikutus työnantajan, henkilöstön edustajien ja työsuojelun välillä ovat elintärkeitä suotuisan kehityksen jatkumiselle. Kotkan kaupungin henkilöstötavoitteet kuluvalla valtuustokaudelle edellyttävät yhteensä 100 vakanssin vähentämistä ja kuuden miljoonan säästötavoitetta, josta olemme saavuttaneet noin 2,4 miljoonaa v loppuun mennessä. Kokonaistavoitteen saavuttaminen edellyttää myös muutoksia palvelurakenteessa. Tarvitsemme rohkeutta luopua jostain, että jotain uutta voi tulla tilalle. Tarvitsemme kykyä pois oppia ja tehdä asioita toisin. Samanaikaisesti meidän on välttämätöntä arvioida, millaista osaamista tarvitsemme tulevaisuudessa - kymmenen jopa kolmenkymmenen vuoden kuluttua. Ihmisyyteen kuuluu, että olemme aina keskeneräisiä ja epätäydellisiä. Elämän luonteeseen kuuluu epävarmuus ja jatkuva muutos. Kuinka siis kaupunki voisi elää muutoksen ulkopuolella? Vaikka hyväksymme keskeneräisyyden, se ei tarkoita sitä, ettemme pyrkisi eteenpäin. Onneksemme jokainen meistä voi myös itse tehdä jotain pitääkseen huolta omasta jaksamisestaan ja hyvinvoinnistaan. Avainsana on KYLLÄ kulttuurille, ystäville, levolle, liikunnalle ja älylle. Meitä edellytetään tekemään kauas luotaavia valintoja, jotta Kotkan seutu säilyy elinvoimaisena ja täällä voidaan elää hyvää elämää - tänään ja tulevaisuudessa. Paradoksaalista kyllä, vaikeat ajat nostavat esiin yhteisvastuullisuuden. Kotkan seudulla yhteisöllisyys, paikallisuus ja globalisaatio lyövät kättä luoden uusia pärjäämisen edellytyksiä. Ihmeitä ei tapahdu - ihmeitä tehdään päivittäin - yhdessä ihminen ihmiselle. Maija Kaltakari vs. henkilöstöjohtaja 2 Kotkan kaupunki

4 Uusin silmin Näytölläsi tai kädessäsi on nyt henkilöstökertomus, jonka keskeisin tekijä on vaihtunut. Uusi ihminen on hypännyt liikkuvaan junaan. Mukaan on ollut vaivatonta tulla, koska minut on otettu hyvin vastaan työyhteisöön. Mutkattomuus ja asiantuntevuus ovat ne sanat, joilla uutta työyhteisöäni näin ensivaikutelmana kuvailisin. Toivon voivani tuoda oman panokseni sekä työyhteisöön että erityisesti tässä yhteydessä henkilöstökertomuksen kehittämistyöhön, jota on ansiokkaasti Kotkan kaupungissa edistetty tähänkin saakka. Haluan erikseen mainita edellisen henkilöstösuunnittelija Kalle Honkasen, jonka vastuullisesti laatimat ohjeet ovat auttaneet minua konkreettisesti tässä raportointityössä. ICT-asiantuntija Tuomo Korja on puolestaan antanut huomattavan apunsa taittotyöhön. Myös monet muut työyhteisön jäsenet ovat tuoneet arvokkaan panoksensa henkilöstökertomuksen laatimiseen, kiitos kaikille. Perehdytyksen koen siis osaltani onnistuneeksi. Syväanalyysiin Kotkan kaupungin henkilöstörakenteen muutoksista tai muuhun pitkän kehityskaaren maalaamiseen en vielä pysty, mutta haluaisin hyödyntää tässä puheenvuorossa sen havaintokyvyn, joka uuteen organisaatioon tulleella henkilöllä aina alussa on. Siispä synkkien aikojen maalailun jätän muille resurssien rajallisuuden ja kuntakentän laajat haasteet toki tiedostaen ja nostan tässä puheenvuorossani esiin muutaman seikan, joihin kiinnitin huomiota. Yksi huomioni kohteista on rekytointiprosessin sujuvuus. Oma kokemukseni Kotkan kaupungin rekrytoinnista on, että kaikissa vaiheissa työnhakijaa informoidaan ja prosessi etenee hakuilmoituksesta varsinaiseen rekrytointiin oikea-aikaisesti ja viivytyksittä. Kotkan kaupunki toimii rekrytoinnissa yhteistyössä Rekry Taitoan kanssa. Hyvin toimiva rekrytointiprosessi on tärkeä osa hyvää työnantajakuvaa. Lisäksi Kotkan kaupunki tarjoaa myös runsaasti kehittymismahdollisuuksia henkilöstölleen. Sekä henkilöstölle että esimiehille suunnitellaan ja järjestetään monipuolista koulutusta, joka tukee sekä henkilöstöstrategian tavoitteita että henkilökohtaista kehittymistäkin. Parhaillaan on menossa esimiesten intensiivikurssi, joka on hyvä esimerkki kokonaisvaltaisesta esimiesvalmennuksesta. Muusta koulutustarjonnasta voi poimia esiin turvallisuuskoulutukset, joiden järjestäjänä Kotkan kaupunki on yksi edelläkävijöistä. Vastuualueilla on myös paljon omaa ammatillista koulutusta. Henkilöstön kehittämiseeen tuo lisänsä uusi laki koulutusten korvaamisesta. Lain tarkoittama koulutuskorvaus on taloudellinen tuki osaamisen kehittämistoimiin työnantajille. Tavoitteena on parantaa työnantajan mahdollisuuksia järjestää työntekijöilleen ammatillista osaamista kehittävää koulutusta. Koulutuskorvaukseen vaaditaan, että koulutus perustuu työnantajan etukäteen laatimaan koulutussuunnitelmaan ja edistää työntekijän ammatillista osaamista. Koulutuskorvausta haettiin nyt ensimmäisen kerran työttömyysvakuutusrahastolta vuoden 2015 alussa koskien vuoden 2014 koulutuksista. Koulutuskorvauksen saa enintään kolmelta koulutuspäivältä yhtä työntekijää kohden.korvauksen määrä on 10 prosenttia koulutuskorvauksen perusteena olevasta palkkakustannuksesta. Koulutuskorvausten hakeminen ensimmäistä kertaa ei ollut läpihuutojuttu vaan osoitti sen, että koulutusten seuraamiseen on syytä kehittää järjestämällinen koko organisaatiota palveleva seuranta. Näin saadaan koulutuskorvaukseen kaikki siihen kuuluvat koulutuspäivät mukaan eikä korvauksen määrä jää vaillinaiseksi suhteessa järjestetyn koulutuksen määrään. Hyvä työnantaja tarjoaa edellä kerrotun mukaisesti monipuolisia mahdollisuuksia henkilöstönsä kehittymiseen. Vastuu on kuitenkin myös jokaisella meillä yksittäisellä työntekijällä. Itsensä johtaminen voi kuulostaa jo vanhalta fraasilta, mutta itse koen sen tärkeäksi johtolangaksi työelämässä. Siteeraan tässä esimiestäni, joka on sanonut, että jokainen kantaa oman reppunsa mukanaan työyhteisöön. Tarkastele kriittisesti, mitä kannat mukanasi. Jos hyvien ja runsaiden eväiden lisäksi reppuusi on kertynyt muutama hiertävä kivikin, niin heitä ne pois tai siirrä syrjään, etteivät ne ala hiertää muitakin. Meillä kaikilla on mahdollisuus kehittyä sekä oman pohdinnan että työn kautta. Kehittymisterveisin Tanja Hellsten henkilöstösuunnittelija Henkilöstökertomus

5 Tavoitteet ja toiminta 2014 Henkilöstöä koskevat tavoitteet on kirjattu kaupunkistrategiasta johdettuun henkilöstöstrategiaan Lisäksi kaupunkistrategiassa ja talouden tasapainottamisohjelmassa on työpanosta ja henkilöstökustannuksia koskevia tavoitteita. Vuosina henkilöstön vähentämistavoite on yhteensä 100 vakituista henkilötyövuotta ja 125 määräaikaista henkilötyövuotta. Lisäksi on 100:n vakanssin vähentämistavoite sekä yli- ja lisätyökustannusten vähentäminen yhteensä 30 %. Henkilöstökustannusten kokonaissäästötavoite kuluvalla valtuustokaudella on 6 miljoonaa. HTV2 - luvun eli maksettujen henkilötyövuosien vähentämisestä on linjattu kaupunkistrategiassa ja talouden tasapainottamisohjelmassa, joka alkaa varsinaisesti vuodesta 2014 ja ulottuu vuoden 2016 loppuun. Kun vertailu tehdään vuoden 2012 lukuihin, niin tavoitetta kohti on edetty. Sairauspoissaolopäivissä tavoitellaan yhden päivän laskua henkilöä kohden vuosittain. Tavoitteena on noin 15 päivää / henkilö vuonna Vuonna 2014, sairauspoissaolot Kotkan kaupungissa olivat 16,3 päivää / henkilö. Säästö vuodesta 2012 huomioiden sijaiskustannussäästöt on 1,3 miljoonaa. Kotkan kaupungin ja liikelaitosten vuonna 2014 maksama palkkasumma laski vuoteen 2013 verrattuna noin euroa ja vuoteen 2012 verrattuna noin euroa. Kaikkia esimiehiä koskeva esimiestyön arviointi tehtiin kaupungissa vuoden vaihteessa Kotkan kaupungin esimiestyö sai kokonaisuudessaa hyvän arvion. Alaiset antoivat asteikolla 1-7 kokonaisarvosanaksi 5,4, esimiesten esimiehet 4,9 ja esimiehet itse 5,3. Vastuualueittain alaisista tyytyväisimmät ovat talouden vastuualue, kaupunkisuunnittelun vastuualue ja nuorisoyksikkö. Tuloksia käytetään suunniteltaessa esimiesvalmennuksia. Tavoitteita ja toimintaa käsitellään tarkemmin tässä henkilöstökertomuksessa. 4 Kotkan kaupunki

6 Henkilöstön tunnuslukuja Kotkan kaupunki ja liikelaitokset, Henkilöstömäärä (keskiarvo) Vakituiset (keskiarvo) Määräaikaiset (keskiarvo) HTV2 3343,9 3247,9 3281,0 HTV1 2830,0 2757,6 2811,6 Maksetut palkat / asukas Asukkaat / Henkilöstö 15,2 15,7 15,6 Henkilöstön kokonaiskeski-ikä 44,9 44,9 45,1 Naisten osuus henkilöstöstä 77,3 % 77,6 % 77,1 % Yli 50-vuotiaita henkilöstöstä 42,7 % 42,5 % 40,1 % Vuodesta 2012 vuoteen 2013 sekä vakituisten että määräaikaisten määrä laski. Vuonna 2014 vakituisten määrä keskiarvotunnusluvussa laski hieman ja määräaikaisten määrä nousi. On huomioitava, että luvuissa on liikelaitokset mukana. Kesäkuukausina määräaikaisten määrä kasvoi kesätyöstä johtuen. Henkilöstörakenteessa naisten suhteellinen osuus henkilöstöstä on hieman laskenut vuoteen 2013 verrattuna. Kaupungin keski-ikä on vähän noussut, 44,9:stä 45,1:een, mutta yli 50-vuotiaiden osuus henkilöstöstä on pienentynyt 2,4 %. Maksettujen palkkojen määrä asukaslukuun suhteutettu pysyi samalla tasolla. Henkilöstömäärää ja -rakennetta, henkilötyövuosia eli työpanosta ja maksettuja palkkoja avataan tarkemmin niiden omissa osioissa (sivulta 6 alkaen). Henkilöstökertomus

7 Henkilöstömäärän muutokset Henkilöstömäärä (keskiarvo) Kotkan kaupunki ja liikelaitokset, Kotkan Kaupunki * -100 Kymenlaakson pelastuslaitos Kymijoen työterveys ICT Kymi Yhteensä *Sisältää tulkit (64 henkilöä) vuonna 2014 Kokonaishenkilöstömäärässä ei tapahtunut suuria muutoksia vuonna Kaupungin omassa organisaatiossa henkilöstön määrä on jonkin verran noussut. Liikelaitoksien henkilöstömäärät ovat eläneet pienin muutoksin. Kahden vuoden aikajänteellä Kotkan kaupungin henkilöstömäärä vähentyi 100 henkilöllä. Kaupungissa liikelaitoksineen työskenteli viime vuonna 110 henkilöä vähemmän kuin vuonna Henkilöstömäärän muutos hahmottuu paremmin ammattiluokkia tarkasteltaessa. Henkilöstömäärän muutos vuonna 2014 Kotkan kaupunki, ammattiluokittain Ammattiluokat Hoitohenkilöstö Kiinteistöhenkilöstö Kotipalveluhenkilöstö Lääkärit Muu henkilöstö * 51 Opetushenkilöstö Päivähoitohenkilöstö Sosiaalityöntekijät Tekninen henkilöstö Teknisten tuntipalkkaiset Toimistohenkilöstö *Sisältää tulkit (64 henkilöä) vuonna Kotkan kaupunki

8 Vuonna 2014 henkilöstömäärä laski kaikissa ammattiluokissa paitsi hoitohenkilöstössä, muussa henkilöstössä ja lääkäreissä. Kahden vuoden tarkastelujaksolla kiinteistöhenkilöstön, kotipalveluhenkilöstön, opetushenkilöstön, teknisten tuntipalkkaisten ja toimistohenkilöstön väheneminen on ollut merkittävä. Painopiste on siirtynyt yhä voimakkaammin hyvinvointipalvelujen tuottamiseen. Alla oleva kuvio kuvaa Kotkan kaupungin henkilöstömäärän kuukausittain vuosina Siinä näkyvät kasvupiikkeinä kesällä palveluksessa olevat kesätyöntekijät. Muutostrendi on kuitenkin ilmiselvä; henkilöstömäärä on pudonnut aiempiin vuosiin verrattuna , / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /12 Henkilöstökertomus

9 Henkilöstörakenne Henkilöstömäärä - Aktiivi ja lepäävä henkilöstö Kotkan kaupungin tehtäväalueet ja liikelaitokset, Aktiivi Lepäävä Aktiivi Lepäävä Konsernipalvelut 614,4 36,9 568,0 25,1 Hyvinvointipalvelut 2 221,0 231, ,4 187,7 Kotkan kaupunki yhteensä 2 835,4 268, ,4 212,8 Kymenlaakson pelastuslaitos 252,1 18,8 253,0 10,0 Kymijoen työterveys 94,7 5,2 89,6 4,5 ICT Kymi 19,8 1,8 21,0 3,0 Kaupunki ja liikelaitokset 3 202,0 294, ,0 230,3 Henkilöstömäärää havainnollistaa aktiivin ja lepäävän henkilöstön tarkastelu. Aktiivi henkilöstö kuvaa sitä osaa työvoimasta, joka on tosiasiallisesti työssä tarkasteluhetkellä. Lepäävä henkilöstö tarkoittaa sitä osaa henkilöstöstä, joka tarkasteluhetkenä on ollut yli 21 päivää poissa töistä muusta syystä kuin normaalilla vuosilomalla. Tämä käsittää pääasiassa pitkillä sairauspoissaoloilla, perhevapailla tai palkattomilla vapailla olevia henkilöitä. Kotkan kaupungilla lepäävän henkilöstön määrä on laskenut selvästi vuoden 2014 aikana, samoin liikelaitoksissa lukuunottamatta ICT-Kymiä. Kaupungin organisaatiossa on tehty pitkäjänteistä työtä sairauspoissaolojen vähentämiseksi ja se näkyy myös näissä luvuissa. oli 45,2 vuotta. Kotkan kaupungin henkilöstö on keski-iältään hiukan nuorempaa kuin keskimäärin kuntatyönantajalla (45,7 vuotta / 2013). Korkein keski-ikä on konsernipalveluiden vakituisilla. Vakituiset palvelussuhteet ovat pitkiä. Kotkan kaupungin ja sen liikelaitoksien vakituinen työntekijä on ollut samalla työnantajalla keskimäärin 15 vuotta. Määräaikaiset palvelussuhteet ovat kestäneet keskimäärin vuoden verran, erotuksena Kymenlaakson pelastuslaitos, jossa määräaikaisuudet ovat selvästi pidempiä. Henkilöstön keski-ikä on edelleen kohtalaisen korkea. Kaupungin ja liikelaitoksien henkilöstön keski-ikä vuonna 2014 Henkilöstön keski-ikä ja keskimääräinen palvelusaika vuosina Kotkan kaupungin tehtäväalueet ja liikelaitokset, 12/2014 Keski-ikä Keskimääräinen palvelusaika Vakit. Määr. Yhteensä Vakit. Määr. Konsernipalvelut 52,0 39,7 50,6 20,2 1,0 Hyvinvointipalvelut 47,0 39,0 44,2 14,1 0,8 Kotkan kaupunki yhteensä 47,7 39,1 44,9 15,0 1,0 Kymenlaakson pelastuslaitos 44,0 38,0 42,6 12,8 5,8 Kymijoen työterveys 48,1 50,3 48,3 8,4 2,1 ICT Kymi 44,8 35,7 43,7 12,0 1,0 Kaupunki ja liikelaitokset 47,8 39,0 45,2 15,0 1,1 8 Kotkan kaupunki

10 Henkilöstön keski-ikä, keskimääräinen palvelusaika ja henkilöstömäärä Joulukuussa 2014, Kotkan kaupungin vastuualueittain Keski-ikä Keskimääräinen palvelusaika Henkilöstömäärä Ylläolevasta taulukosta käy ilmi henkilöstörakenne vastuualueittain. Se on järjestetty vakinaisen henkilöstömäärän mukaisesti, suurin ylimpänä. Joulukuussa 2014 tarkasteltuna kaupungin suurin vastuualue oli opetustoimi. Taulukosta nähdään myös henkilöstön keski-ikä sekä keskimääräinen palvelusaika vastuualueittain. Vak. Määr. Yht. Vak. Määr. Vak. Määr. Yht. Opetustoimi 46,2 37,9 43,1 12,7 1,0 457,3 130,2 587,5 Vanhustenhuolto 46,1 38,9 43,5 13,4 1,0 437,2 152,4 589,6 Päivähoito 49,1 37,7 45,6 18,3 0,4 362,5 84,4 446,9 Terveydenhuolto 47,5 39,7 45,3 12,9 0,5 296,2 78,6 374,8 Sosiaalihuolto 46,5 43,8 45,4 13,9 0,9 213,8 155,5 369,3 Kuntatekniikka 51,9 39,9 50,2 19,2 0,6 285,4 34,5 319,9 Kaupunkikehitys ja kulttuuri 51,1 42,0 50,3 19,1 0,7 77,0 3,8 80,8 Hallinto 52,4 38,0 51,1 22,8 1,0 77,0 8,5 85,5 Hyvinvointineuvola 48,3 35,4 46,4 14,8 0,6 56,0 6,5 62,5 Kaupunkisuunnittelu 52,9 38,8 51,9 23,4 3,4 75,0 7,9 82,8 Liikuntayksikkö 47,0 27,8 42,8 17,8 0,8 28,6 4,0 32,6 Talous 51,3 50,0 51,2 17,8 0,1 19,0 0,0 19,0 Nuorisotyö 47,4 31,0 46,3 9,7 0,3 12,3 0,0 12,3 Henkilöstökertomus

11 Vakituisten ja määräaikaisten osuus kokonaishenkilöstöstä Kotkan kaupunki, kuukausittain Vakituisten ja määräaikaisten osuus kokonaishenkilöstöstä Henkilöstö yht % 23% 23% 22% 22% 21% 21% 20% 20% 19% 19% 18% Vak. yht. Määräaik. yht. Määräaikaiset% Ylläoleva pylväskuvio havainnollistaa vuosien vakituisen ja määräaikaisen henkilöstömäärän kehitystä. Kotkan kaupungin sukupuolijakauma on säilynyt hyvin naisvoittoisena. Ikäjakaumassa näkyy selvästi yli 40-vuotiaan henkilöstön suuri osuus. Kaupungin tyypillisin työntekijä on vuotias nainen. Henkilöstön ikärakenne sukupuolittain Kotkan kaupunki, joulukuu 2014 Henkilöstön ikärakenne sukupuolittain 2014/ Nainen Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen Mies 19 ja 19 ja alle alle ja 65 ja yli yli Aktiivi henkilöstömäärä Lepäävä henkilöstömäärä 10 Kotkan kaupunki

12 Työpanos Työpanosmittareita on kaksi: HTV1 = yhden kokoaikaisen henkilön tekemä todellinen työpanos vuodessa poislukien kaikki poissaolot ja lomat HTV2 = yhdelle kokoaikaiselle henkilölle maksettu työpanos vuodessa poislukien vain palkattomat poissaolot (ei lomat) Maksettu työpanos (htv2) vuonna 2014 ja muutos Kotkan kaupunki ja liikelaitokset HTV2 Muutos Vakit. Määr. Yht. Vakit Määr. Yht. Kotkan Kaupunki 2234,0 673,1 2907,1 15,4 15,4 30,7 Kymenlaakson pelastuslaitos 199,2 60,1 259,3 13,2-9,9 3,3 Kymijoen Työterveys 89,1 4,0 93,0-1,1-1,1-2,3 ICT Kymi 18,4 3,2 21,6-0,0 1,3 1,3 Kaupunki ja liikelaitokset 2540,7 740,3 3281,0 27,4 5,7 33,1 Vuonna 2014 kaupungin työpanos (HTV2) nousi sekä vakinaisen että määräaikaisen henkilöstön osalta, kuten myös liikelaitoksissa lukuun ottamatta Kymijoen Työterveyttä. Tehty työpanos (HTV1) on luonnollisesti noussut maksetun työpanoksen kanssa. Hyvä merkki on se, että nousu on tapahtunut maksettua työpanosta enemmän Tämä tarkoittaa sitä, että tehdyn ja maksetun työpanoksen suhde on säilynyt hyvänä. Kaupungin tavoite on alentaa sekä vakituisen että määräaikaisen henkilöstön HTV-lukuja vuosina Tehty työpanos (htv1) vuonna 2014 ja muutos Kotkan kaupunki ja liikelaitokset HTV1 Muutos Vakit. Määr. Yht. Vakit Määr. Yht. Kotkan Kaupunki 1865,7 624,8 2490,5 33,7 20,3 54,0 Kymenlaakson pelastuslaitos 166,7 59,4 226,1 10,9-9,0 1,9 Kymijoen Työterveys 73,5 3,4 77,0-1,5-1,4-2,8 ICT Kymi 14,9 3,1 18,0-0,4 1,4 1,0 Kaupunki ja liikelaitokset 2120,9 690,7 2811,6 42,7 11,3 54,0 Henkilöstökertomus

13 Henkilöstömenot Maksetut palkat vuonna 2014 ja muutos Kotkan kaupunki ja liikelaitokset 2014 Muutos Vakit. Määr. Yht. Vakit. Määr. Yht. Kotkan Kaupunki Kymenlaakson pelastus Kymijoen Työterveys ICT Kymi Kaupunki ja liikelaitokset Kotkan kaupungin ja liikelaitosten vuonna 2014 maksama palkkasumma laski vuoteen 2013 verrattuna noin euroa ja vuoteen 2012 verrattuna noin euroa voimaan tullut palkkojen yleiskorotuksen (á 20 / työntekijä) kokonaisvaikutus maksettuun palkkasummaan oli yhteensä noin euroa. Kotkan kaupungin ja sen liikelaitoksien palkkakulujen lasku oli vuoteen 2013 verrattuna pienempää ja osittaista kohdistuen määräaikaisiin palvelussuhteisiin. Voidaan kuitenkin sanoa, että kaupunki on edelleen onnistuneesti hillinnyt palkkakustannuksiaan. Määräaikaisten palkkasumman edelleen jatkunut lasku tukee tätä kehitystä. Määräaikaisille maksettu palkkasumma pieneni noin 4,5 % verrattuna edellisvuoteen. Tässä esitetyt luvut ovat maksettujen palkkojen raportoinnin mukaisia ja poikkeavat tilinpäätöksen luvuista sekä henkilöstötuloslaskelmasta mm. sivukulujen ja investointeihin kohdistuvien kustannuksien johdosta. 12 Kotkan kaupunki

14 Lisätyöt vuonna 2014, tehdyt tunnit ja kustannukset, muutos Kotkan kaupunki ja liikelaitokset 2014 Muutos Tunnit Kustannus Tunnit Kustannus Kotkan Kaupunki Kymenlaakson pelastuslaitos Kymijoen Työterveys ICT Kymi Kaupunki ja liikelaitokset Yksi kaupungin säästöohjelman tavoitteista on lisä- ja ylitöistä aiheutuvien kustannusten vähentyminen. Lisätyöt ovat vähentyneet kaupungin osalta, mutta liikelaitoksista ICT Kymin ja Kymenlaakson pelastuslaitoksen osalta kasvaneet. Vuonna 2014 ylityöt ovat vähentyneet edellisvuoteen verrattuna merkittävästi lukuunottamatta ICT Kymiä. Jatkossa kaupunki pyrkii edelleen siirtämään työpanosta enemmän säännöllisen työajan puolella hoidettaviin tehtäviin siinä määrin kuin työaikojen suunnittelu sen mahdollistaa. Tulevina vuosina ylityökustannusten voidaan odottaa edelleen laskevan tai vähintään pysyvän ennallaan. Kotkan kaupungilla on voimassa suositus palkattomasta virka- ja työvapaasta säästösyistä vuosille Kotkan kaupunki työnantajana suosittelee henkilöstölle palkattoman vapaan ottamista ja esimiehille sen myöntämistä siinä laajuudessa, kuin se toiminnan kannalta on mahdollista eikä aiheuta sijaiskustannuksia. Vuoden 2014 lopullinen summa palkattomista vapaista säästösyistä oli ,60 euroa. Päiviä kertyi yhteensä 2440 ja niitä pitäneitä henkilöitä oli 433. Tässä esitetyt luvut ovat maksettujen palkkojen raportin mukaisia ja poikkeavat hiukan osavuosikatsauksen luvuista. Ylityöt vuonna 2014, tehdyt tunnit ja kustannukset, muutos Kotkan kaupunki ja liikelaitokset 2014 Muutos Tunnit Kustannus Tunnit Kustannus Kotkan Kaupunki Kymenlaakson pelastuslaitos Kymijoen Työterveys ICT Kymi Kaupunki ja liikelaitokset Henkilöstökertomus

15 Sairauspoissaolot ja -kustannukset Sairauspoissaolot henkilöä kohden ja sairauspoissaolojen kustannukset 2014 ja muutos, Kotkan kaupunki ja liikelaitokset SPO / Hlö Muutos Vakit Määrä Yht. Kustannus SPO / Hlö Kustannus Kotkan Kaupunki 17,6 11,9 16, , Kymenlaakson pelastuslaitos 16,4 0,8 12, , Kymijoen Työterveys 12,1 12,4 12, , ICT Kymi 21,1 0,9 18, , Kaupunki ja liikelaitokset 17,3 11,0 16, , Viime vuonna Kotkan kaupungin henkilöstön sairauspoissaolojen määrä jatkoi vauhdikasta 2013 alkanutta laskuaan. Jo toisena peräkkäisenä vuonna sairauspoissaolopäivien määrä väheni yli kaksi päivää, ollen vuonna ,3 päivää/henkilö. Vuonna 2013 laskua tapahtui 2,1 päivää/henkilö ja vuonna 2014 saavutettiin huikean 2,3 päivän laskun. Kesäkuussa 2013 valtuuston hyväksymään talouden tasapainottamisohjelmaan kirjattu tavoite sairauspoissaolopäivien vähentämisestä päivällä / henkilö / vuosi meneillään olevalla valtuustokaudella on jo ylittynyt. Liikelaitosten henkilöstön sairauspoissaolopäivien määrä nousi edelliseen vuoteen verrattuna. Sairauspoissaolopäivien väheneminen tapahtui suurelta osin kaupungin vakituisen henkilöstön sairastavuuden alentumisena (2,7 päivää /henkilö). Talouden tasapainottamisen kannalta painopiste on oikea. Sekä Kymenlaakson pelastuslaitoksella että ICT Kymissä vakinainen henkilöstö sairasti edellisvuotta enemmän. Sairauspoissaolojen kustannukset laskivat vuonna 2014 vajaat puoli miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Sairauspoissaoloista aiheutuvat kustannukset alentuivat myös Kymenlaakson pelastuslaitoksen ja Kymijoen Työterveyden osalta vaikka niissä päivien määrä nousi. Kaupungin sairauspoissaolosta aiheutuneet kokonaiskustannukset olivat lähes 5,4 M. Sairauspoissaolojen kustannukset koostuvat palkkasummasta, jonka organisaatio on maksanut sairastamisesta ja sairauspoissaolojen sijaistamisesta aiheutuneista kustannuksista.sairauspoissaolojen kestoja tarkasteltaessa merkillepantavaa oli yli 20 päivää pitkien sairauspoissaolojen selkeä vähentyminen. Tämä aikaansaatiin varaisen tuen ja työhönpaluun tukitoimien tehostetulla ja aktiivisella käytöllä. Esimiesten ja työterveyshuollon yhteistyö oli tiivistä. Tästä esimerkkinä mainittakoon se, että työterveysneuvotteluja käytiin lähes 200. Eri pituisten sairauspoissaolojen osuus kaikista sairauspoissaolopäivistä Kotkan kaupunki, ,0 % 20,0 % 21,2 % 22,4 % 18,3 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % 11,6 % 8,0 % 7,8 % 5,0 % 5,9 % 0,0 % 1-3 pv 4-10 pv pv pv pv pv pv pv yli 180 pv 14 Kotkan kaupunki

16 Sen sijaan lyhyet sairauspoissaolot, korkeintaan 10 päivää puolestaan lisääntyivät. Niiden osuus oli lähes 44 % kaikista sairauspoissaolopäivistä kun vastaava osuus vuonna 2013 oli 37 %. Sairauspoissaolojen kustannukset eivät alentuneet samassa suhteessa kuin vuonna Yhtenä selittävän tekijänä on sairauspoissaolojen pituuden painopisteen siirtyminen lyhyempiin poissaoloihin. Diagnoosiluokista tuki- ja liikuntaelinsairauksista lääkärin kirjoittamat sairauspoissaolot vähentyivät kiitettävästi jo toisena vuonna peräkkäin. Pudotusta oli 19 %, lähes 4000 päivää. Työhyvinvointisuunnitelman mukaiset tules-vaivojen ennaltaehkäisyyn keskittyneet toimenpiteet tuottivat toivottua tulosta. Myös kuntoutustoiminnalla oli vaikutusta tules-vaivojenvähentymisessä. Vuoden 2014 alussa voimaan tullut ryhmäkuntoutusten palkallisuus kaksinkertaisti lääkinnälliseen kuntoutukseen osallistuneiden henkilöiden määrän. SAIRAUSPOISSAOLOPÄIVÄT / HENKILÖ KOTKAN KAUPUNKI VASTUUALUEITTAIN, ,8 26,7 19,4 16,6 13,4 14,4 14,3 7,9 10,7 8,4 9,9 6,0 KAKU Kaupunkikeh. ja kulttuurin vast.alue, HALL Hallinnon vastuualue, TELA Tekninen lautakunta, TARA Talouden vastuualue, TERV Terveydenhuollon vastuualue, VANH Vanhustenhuollon vastuualue, SOSH Sosiaalihuollon vastuualue, OPET Opetustoimen vastuualue, PAIV Päivähoidon vastuualue, NUOR Nuorisotyön yksikkö, HNLA Hyvinvointineuvolan vastuualue, LIIKUNTA Liikuntalautakunta Henkilöstökertomus

17 Työhyvinvointi- ja virkistystoiminta Työhyvinvointia tukevaa toimintaa järjestettiin vuonna 2014 työhyvinvointisuunnitelman mukaisesti. Henkilöstöstrategian tavoitteiden mukaisesti henkilökunnan työhyvinvointi ja ammattitaidon parantaminen olivat keskiössä edelleen vuonna Jo vuosia käytössä olleen varhaisen tuen mallin käyttämistä tuettiin mm. järjestämällä esimiehille koulutustilaisuus sujuvasta työterveysneuvottelusta. Työkykyongelmien varhainen havaitseminen ja niihin ratkaisujen löytäminen on osa esimiehen työhyvinvointijohtamista. Vuonna 2013 aloitettu tupakasta vieroitus jatkui. Lähes 20 henkilöä osallistui työterveyshuollon toteuttamaan ja työnantajan rahoittamaan yksilölliseen vieroitukseen. Kustannukset tästä toiminnasta olivat noin 5000 euroa. Työterveyshuoltoyhteistyötä jatkettiin myös liikuntareseptitoiminnassa. Työterveyslääkäri, -hoitaja tai -fysioterapeutti suosittelee tilanteen mukaan asiakkaalle osallistumista henkilöstöpalvelujen organisoimiin ohjattuihin liikuntaryhmiin, kuntosalille tai vesiliikuntaan. Vuoden 2014 kuluessa toteutui yhteensä 10 liikuntareseptiryhmää. Perinteinen kaupungin henkilöstön tyhy-iltapäivä toteutettiin syyskuussa 2014 Keisarillisen kalastusmajan koskimaisemasa, kuohuvan Langinkosken äärellä. Osallistujilla oli mahdollisuus tutustua Keisarilliseen kalastusmajaan roolioppaan johdolla, seruata Kymenlaakson pelastuslaitoksen vedessä tapahtunutta pelastautumisharjoitusta ja osallistua kaupunginpuutarhurin pitämään alueen puustoesittelyyn. Iltapäivä tarjosi myös mahdollisuuden osallistua erilaisiin liikuntatuokioihin. TUETUN VIRKISTYSTOIMINNAN KÄYNTIMÄÄRÄT KOTKAN KAUPUNKI, Paikka / Tapahtuma Kotkan kaupunginteatteri Luovin avantouinti Sapokan avantouinti Kymi sinfonietta Uimahallit Maretarium Meripäiväjuoksu Vuonna 2013 määräaikaisesti käyttöön otettua, yksityisellä palveluntuottajalla toteutetun leikkauksen kustannusten korvausta jatkettiin vuonna Harkinnanvaraisen edun saamiseksi tuli määriteltyjen ehtojen täyttyä ja myöntöön vaikuttivat myös vamman laatu ja työntekijän työtehtävät. Toimintamallin mukaisesti vuonna 2014 korvattiin yhteensä seitsemän leikkausta ja niistä koitui kustannuksia yhteensä euroa. Henkilöstön työhyvinvointia tuettiin myös koulutusten myötä. Vuoden 2014 aikana järjestettiin useita koko henkilöstölle suunnattuja koulutustilaisuuksia. Aihepiireinä olivat mm. ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen, muutostilanteissa eteneminen ja työyhteisötaitojen oivaltaminen. Eurolla uimaan -käytäntö on lisännyt henkilöstön uimahallikäyntejä kahden vuoden voimassaoloaikana lähes 50 %. Samoin syksyllä 2013 alkanut kahdesti viikossa toteutettava vesijuoksuohjaus on saavuttanut suuren suosion. Vuoden 2014 aikana oli 58 ohjauskertaa. Jokaiseen ohjaukseen osallistui keskimäärin 13 henkilöä, käyntikertojen kokonaislukumäärän ollessa 763. Vesijuoksun lisäksi henkilöstöllä oli mahdollisuus osallistua Kotkan Opiston kanssa yhteistyössä toteutettuihin liikuntaryhmiin. 16 Kotkan kaupunki

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi Henkilöstöraportti 2014 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA... 2 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 5 Henkilöstömäärä... 5 Henkilötyövuosi... 6 Työajan jakautuminen...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sisältö Lukijalle... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Johtamisen arvot... 4 1.2 Henkilöstösopimus osana talouden tasapainottamisohjelmaa... 4 1.3 Yhteistoiminta... 5 1.4 Yhteistoimintamenettely...

Lisätiedot

Sisällys HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 3

Sisällys HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 3 Henkilöstökertomus 2014 2 Sisällys Kaupunginjohtajan tervehdys...4 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014...5 AVAINLUKUJA HENKILÖSTÖSTÄ...7 RIITTÄVIN RESURSSEIN...7 Henkilöstön määrässä laskua...7 Sitoutunut henkilöstö...9

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Henkilöstökertomus

Kouvolan kaupungin. Henkilöstökertomus Kouvolan kaupungin Henkilöstökertomus 2012 Tekstit: Konsernipalvelut / Henkilöstöpalvelut Henkilöstökertomustyöryhmä Taitto: Suvi Lantta Kansi: Eeva Forsman Kouvolan kaupungin julkaisu 2013 Henkilöstökertomus

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

PORIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 PORIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1. Henkilöstön määrä ja rakenne... 4 Henkilöstömäärä... 4 Henkilötyövuosi... 6 Sukupuolijakauma... 6 Henkilöstön ikärakenne... 6 Henkilöstön vaihtuvuus...

Lisätiedot

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus Janakkalan kunnan henkilöstökertomus 2014 2 (29) JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 HENKILÖSTÖKULUT... 5 Palkkakustannukset sivukuluineen... 5 Henkilötyövuosi... 6 Kunta-alan palkkausjärjestelmä... 6

Lisätiedot

Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012. Henkilöstökertomus. www.nurmijarvi.fi

Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012. Henkilöstökertomus. www.nurmijarvi.fi Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012 Henkilöstökertomus 2011 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Olennaisia tapahtumia kertomusvuonna... 3 2. Kunnan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki Sisältö 1 Alkusanat... 3 2 Henkilöstöohjelma 2014 2017... 4 3 Tuloksellisuuden parantaminen... 5 Henkilöstörakenne ja työpanos... 5 Työvoimakustannukset 2014...

Lisätiedot

PORI. Henkilöstöraportti 2013 Porin kaupunki

PORI. Henkilöstöraportti 2013 Porin kaupunki PORI Henkilöstöraportti 2013 Porin kaupunki Sisällysluettelo Esipuhe... 3 Henkilöstötyö on hyvä työ... 3 1. Henkilöstömäärä... 4 Sukupuolijakauma... 5 Henkilötyövuosi... 5 2. Henkilöstön ikärakenne...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

Henkilöstöraportti 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 Henkilöstöraportti 2014 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1 1. Alkusanat... 2 2. Henkilöstö... 5 2.1. Henkilöstön kokonaismäärä

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 30.3.2015

Henkilöstökertomus 30.3.2015 Henkilöstökertomus 30.3.2015 Vahvistamme hyvää, ajantasaista ammatillista osaamista ja työn hallintaa. Panostamme erityisesti ikääntyvän henkilöstön työkyvyn ja ammattitaidon ylläpitoon sekä uuden henkilöstön

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI

Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 SISÄLLYS JOHDANTO... 1 KAUPUNKISTRATEGIA... 2 HENKILÖSTÖ TUNNUSLUKUINA... 3 Henkilöstömäärä ja rakenne... 3 Työajan jakautuminen... 8 Henkilöstön

Lisätiedot

Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TAVOITE... 1 2. TAVOITTEELLINEN JA ONNISTUNUT VUOSI 2014... 2 Hallintosääntö... 2 Henkilöstön määrä... 2 Henkilöstömenot...

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin henkilöstökertomus 2007 LUONNOS 10.4.2008

Jyväskylän kaupungin henkilöstökertomus 2007 LUONNOS 10.4.2008 Jyväskylän kaupungin henkilöstökertomus 2007 LUONNOS 10.4.2008 2 SISÄLTÖ KOHTI UUTTA JYVÄSKYLÄÄ 3 HENKILÖSTÖVOIMAVARAT 5 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET 5 HENKILÖSTÖN RAKENNE 8 VAIHTUVUUS JA

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014. Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki

Henkilöstökertomus 2014. Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 JOHDANTO... 1 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 2.1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS... 2 2.2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TOIMIALOITTAIN...

Lisätiedot

Yhtymähallitus 28.4.2014/87 Liite nro 5 Henkilöstökertomus 2013

Yhtymähallitus 28.4.2014/87 Liite nro 5 Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Sisällysluettelo 1. Henkilöstökatsaus... 3 2. Henkilöstövoimavarat... 4 2.1 Henkilöstön määrä... 4 2.2 Rekrytointi ja sijaistenhallinta... 6 2.3 Henkilötyövuodet... 8 2.4 Työajan

Lisätiedot

Hyvää työpäivää! HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

Hyvää työpäivää! HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 Hyvää työpäivää! HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 Kuvassa keskustelemassa GE-kirurgian erikoislääkäri Matti Tolonen sekä päivystysalueen osastonlääkäri Ilana Lyytinen. 2 HUS HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Henkilöstökertomus

Kouvolan kaupungin. Henkilöstökertomus Kouvolan kaupungin Henkilöstökertomus 2011 Tekstit: Henkilöstöyksikkö Henkilöstökertomustyöryhmä Taitto: Suvi Lantta Kansi: Eeva Forsman Kouvolan kaupungin julkaisu 2012 Henkilöstökertomus 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 28.4.2015 Liite 1 153 Mikkelin kaupungin työllisyydenhoidon seuranta vuodelta 2014 Sisällysluettelo: Mikkelin kaupungin yhteenveto vuodelta 2014 Työttömyysluvut Nuorten alle 25-vuotiaiden

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Liite 1 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Yhteistyötoimikunta 12.5.2015 17 Liite 4 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1 Henkilöstön määrä... 3 2.2

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 HENKILÖSTÖSTRATEGIA JA SEN TOTEUTTAMINEN... 2 Houkutteleva ja kilpailukykyinen työpaikka, johtaminen kunnossa joka tasolla ja henkilökunnan uudistustahto...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014. Taulukoissa käytetyt lyhenteet. Osaavan työvoiman varmistaminen. Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen.

Henkilöstökertomus 2014. Taulukoissa käytetyt lyhenteet. Osaavan työvoiman varmistaminen. Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen. HENKILÖSTÖ- KERTOMUS VANTAAN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS Osaavan työvoiman varmistaminen Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen Palkitseminen Terveysjohtaminen Kunta10 Henkilöstökeskuksen palvelut Sammandrag

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013

LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 YT-toimikunta 24.3.2014 9 Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu Henkilöstöjaosto 24.32014 22 Sisällys 1. HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014 HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014 Kauhavan kaupunki 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...3 2. HENKILÖSTÖHALLINTOA KOSKEVAT LINJAUKSET SEKÄ OHJEET...3 3. HENKILÖSTÖVOIMAVARAT...4 3.1. Henkilökunnan määrä...4

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2013

Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 1 JOHDANTO... 1 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 2.1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS... 2 2.2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TOIMIALOITTAIN...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2008

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2008 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstövoimavarat... 5 2.1 Henkilöstön määrä... 5 2.2 Sukupuolijakauma... 7 2.3 Ikäjakauma... 8 2.4 Ammattialajakauma... 11 2.5 Palvelusaika... 13 2.6 Eläköityminen...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Porvoon kaupunki

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Porvoon kaupunki HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Porvoon kaupunki Sisältö 1 Alkusanat... 3 2 Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2010 2013... 5 3 Työhyvinvointi... 7 Työhyvinvointimäärärahat... 7 Voi hyvin toiminta... 8 Savuton Porvoo

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2013

Henkilöstökertomus 2013 sivu Henkilöstökertomus 2013 Eteva kuntayhtymä Johtoryhmä 5.2.2014 Yhteistyötoimikunta 18.2.2014 Yhtymähallitus 27.2.2014 1 Pta-liite 2 Yhtymäkokous 23.4.2014 6 Pta-liite 2 1 1 Johdannoksi... 3 2 Henkilöstövoimavarat...

Lisätiedot

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus Janakkalan kunnan henkilöstökertomus 2009 2 (26) UUDISTUSTEN VUOSI... 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 PALKAT JA PALKKIOT... 6 Palkkakustannukset... 6 Henkilötyövuosi... 6 Kannustava palkka... 7 HENKILÖSTÖN RAKENNE...

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot