Yksikkökohtaiset toimenpiteet vuoden 2015 talousarvion toiminnan talouden tavoitteiden toteuttamiseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yksikkökohtaiset toimenpiteet vuoden 2015 talousarvion toiminnan talouden tavoitteiden toteuttamiseksi"

Transkriptio

1 Hallitus , OHEISMATERIAALI 3 HUS Yksikkökohtaiset toimenpiteet vuoden 2015 talousarvion toiminnan talouden tavoitteiden toteuttamiseksi Sairaanhoitoalueet HYKS-SAIRAANHOITOALUE Koska vuodelle 2015 talousarvion valmistelun yhteydessä laaditut talouden hallintaan liittyvät toimintasuunnitelmat toteutuvat ennusteen mukaan vain osittain tai eivät lainkaan, on sairaanhoitoalueen johdon ja HYKS-tulosyksiköiden välisissä seurantakokouksissa sovittu valmisteltavan ja käynnistettävän lisätoimenpiteitä, joiden tavoitteena on pienentää sairaanhoitoalueen sitovien nettokulujen ylitysuhkaa. Koko sairaanhoitoaluetta koskevat toimenpiteet ovat seuraavat: Henkilöstöön kohdistuvia - Lomapalkkavarauksen aiheuttamien henkilöstökulujen pienentäminen tarkastamalla ja käyttämällä edellisten kausien lomat ja säästövapaat - Lyhytaikaisten sijaisten käytön vähentäminen mm. oman henkilökunnan tehokkaammalla työnkierrolla - Vuokratyövoiman käytön vähentäminen - Lisätöiden vähentäminen, jossa osana on ns. urakkamallin mukaisten lisätöiden lopettaminen sairaanhoitoalueella 12. kesäkuuta. Tukipalveluihin kohdistuvia - Kuvantamis- ja laboratoriotutkimusten indikaatioiden tarkastus (erityisesti magneetti- ja tietokonetomografiatutkimuksissa) sekä käytön muu uudelleenarviointi (kuten rintarauhaskirurgiassa HUSLAB:n vartijaimusomukemääritysten määrän vähentäminen) - Verituotteiden sekä kalliiden lääkkeiden ja tarvikkeiden käytön ohjeistuksen tarkastus ja erityisvalvonta - Muiden tukipalvelujen (esim. potilaskuljetukset ja - siirrot, tekstinkäsittelypalvelut ja asiointipalvelut) käytön uudelleen arviointi Meilahden Tornisairaalan paluumuuttojen jälkeen Tuloihin kohdistuvia - Muiden kuin jäsenkuntatulojen lisääminen (mm. psykiatrian nettiterapiakampanja, Syöpäkeskuksen edustajan osallistuminen HYKSin Oy:n markkinointitilaisuuteen Pietarissa ja muu markkinointi) LISÄTOIMENPITEET HYKS-TULOSYKSIKÖITTÄIN HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOITO Määräaikaisen henkilökunnan käytön vähentäminen (muu henkilökunta, hoitohenkilökunta ja erityistyöntekijät) - teho-osastot, Töölö, M1 ja Teho20: (vrt. touko-joulukuu 2014)

2 - muu ATeK touko-joulukuun käyttö -2 % vrt edellisvuosi, n Lääke- ja verivalmisteiden kulutuksen pienentäminen 5 %:lla alkuvuoden tasosta. Tavoitteena säästö alkuvuoden toteumaan verrattuna. HYKS LASTEN JA NUORTEN SAIRAUDET Jatketaan talousarvion valmistelun yhteydessä laaditun toimintasuunnitelman mukaisesti. HYKS PSYKIATRIA Henkilöstökulujen ylitysuhka n. 0,5 milj. euroa. Henkilöstökulujen ylitysuhan pienentämiseksi käynnistetyt / suunnitellut toimenpiteet: Säästölista (konkreettiset) 1) Jo tehty ja vaikutukset tulossa: - Nuorisopsykiatrian kipinäosaston alasajo (4 HTV, vaikutukset painottuvat loppuvuoteen) - HYS- HYKS takapäivystysten yhdistäminen ( / v.) 2) Ei vielä tehty, tulossa: - > Porvoo mukaan edellä mainittuun takapäivystysrinkiin (vaikutus , jos toteutuisi heinäkuusta) - Valtakunnallinen Nuorisotakapäivystysrinki, säästöä , jos toteutuu syyskaudella Nettiterapiatuotannon lisääminen ( / v.) näkyy sitovissa nettokuluissa, toteutuu. Tilaoptimointia Kellokoskella loppuvuodesta, luopuminen keskitalosta ja talousrakennuksesta (toteutuu varmasti vuokrasäästö ) HYKS AKUUTTI Jatketaan talousarvion valmistelun yhteydessä laaditun toimintasuunnitelman toimeenpanoa. Tämän lisäksi selvitetään edelleen mahdollisuuksia vaikuttaa loppuvuoden henkilötyövuosien määrään ja tukipalvelujen (erityisesti kuvantamistutkimusten) sekä muiden HYKS- tulosyksiköiden palvelujen käyttöön. HYKS PÄÄ- JA KAULAKESKUS Lisäsopeutussuunnitelmat 6-12/2015 sitovien nettokulujen tavoitteisiin pääsemiseksi, sopeutustavoite 1,2 milj. euroa. Hammas-, suu- ja leukasairauksien linja, tavoite aikavälillä 6-12/2015 Palkkakulut ( ) - Lisätyöt - Etupäivystyksen järjestelyt - Ulkopuoliset etupäivystäjät Implanttikustannukset ( ) - Yksilöllisten implanttien määrä - Implanttimenetelmän valinta Röntgen- ja laboratoriotutkimukset ( ) - Tutkimusmäärien seuranta

3 Hammastekniset työt, laboratoriokustannukset ( ) - Töiden määrä - Hoitomenetelmä Korva-, nenä- ja kurkkutautien linja, tavoite aikavälillä 6-12/ Radiologisten tutkimusten vähentäminen ( ) - Kalliit kertakäyttöinstrumentit leikkaussalissa ( ) - Laboratoriokustannusten karsiminen ( ) - Logistiikka laskutuksen pienennys ( ) Neurokirurgian linja, tavoite aikavälillä 6-12/ Rutiininomaisten pään CT-kontrollien vähentäminen elektiivisillä, hyväkuntoisilla potilailla (arviolta 200 kpl/vuosi, à 194,60 /päivystystutkimus), tavoite Rutiininomaisen hemostaatti- ja tiivistelääkevalmisteiden käytön vähentäminen leikkauksissa n. 15 % viime vuoteen verrattuna (Tachosil, Tisseel, Floseal, Surgiflo), tavoite Rutiininomaisten kaularangan natiivi-rtg-tutkimusten välttäminen anteriorisen kaularangan dekompressioleikkauksen jälkeen (250 kpl/vuosi, à 43 ), tavoite Parenteraalisen nimodipiinin käyttöaiheiden tarkentaminen Neurokirurgian teho- ja valvontaosastolla (15 % kulutusvähennys v verrattuna), tavoite Neurologian linja, tavoite aikavälillä 6-12/ Määräaikaisen lääkäri- ja hoitajatyövoiman vähennys (eri toimipisteiden välillä joustavasti liikkuva työvoima, neurologikonsultti Helsingin kaupungille), euromääräinen tavoite (60 000) - Virheellinen kuluerä tutkimus- ja hoitovälineistä, budjetin korjaus, tavoite Kuvantamis- ja laboratoriopalveluiden käytön vähentäminen (kuvantamisen tarkempi kohdentaminen, päällekkäiset tutkimukset, rutiini lab. tutkimukset), tavoite Päiväsairaalan kalliiden infuusioiden vaikuttavuus- ja tarveharkinta, tavoite HUS Servisin palveluiden ja ATK-laitteiden ja ohjelmien rationalisointi, tavoite Apuvälineiden ja kuntoutuksen ostopalvelut, tavoite Silmätautien linja, tavoite aikavälillä 6-12/ Lääkekulujen hallittu rajoittaminen (Humira -> Remicade, Eylea -> Avastin), tavoite Leikkaussalivälineistön optimointi (Octane, Riboflaviini, ommellangat) sekä kuvantamistutkimukset, tavoite Lisätyöleikkausten rajoitus, tavoite

4 - Tutkimus- tai muulla vapaalla olevien työntekijöiden vakanssien täyttökielto ja SEUREn käyttö, tavoite Muut toimenpiteet (valmistelu kesken), tavoite HYKS SISÄTAUDIT JA KUNTOUTUS Valmistelu kesken, tulosyksikön suunnitelmat pyydetty perjantaiksi HYKS johtoon. HYKS SYDÄN- JA KEUHKOKESKUS - Lomakauden aikaisten sulkujen tehostaminen, tavoite Vuodeosaston osittainen viikko-osastotoiminta (9/2015 alkaen), tavoite Kardiologian linjan toimintaa kehittämällä pyritään vähentämään ostopalveluja muilta sairaanhoitopiireiltä. HYKS NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET - Määräaikaisen henkilökunnan tarvearviointi (tavoitteena henkilötyövuosien määrän vähentäminen) - Tarvikeostojen sekä eri tukipalveluostojen läpikäynti ja niiden käytön uudelleen arviointi HYKS SYÖPÄKESKUS - Kuvantamis- ja laboratoriotutkimusten indikaatioiden tarkastus - Vartijaimusolmukemääritysten määrää vähennetään v. 2015, jolloin rintakirurgian ostot HUSLAB:sta vähenevät. Tavoiteltava hyöty tänä vuonna arviolta Lääkkeiden osalta pyritään maksimoimaan muiden kuin iv-muotoisten lääkkeiden käyttö. - Eräistä uusista lääkkeistä on pyydetty FIMEA:n pika-arvio HUS kliinisen ryhmän arvion lisäksi. - Pyritään lisäämään ulkokuntatuloja osallistumalla mm. markkinointiin (koordinoiva lääkäri osallistuu HYKSin Oy Pietarin tilaisuuteen 15.5). - Tehostetaan eri ammattiryhmien välistä työnjakoa (sihteerien työtä pois hoitajilta), jotta lisätöiden tarve saadaan pidettyä mahdollisimman pienenä potilashoidon vaarantumatta. HYKS TUKIELIN- JA PLASTIIKKAKIRURGIA Sairaanhoitoalueen johdon ja tulosyksikön seurantakokous pidetään tiistaina , valmistelu kesken. HYKS TULEHDUSKESKUS - Henkilötyövuosien määrän hallinta työtehtävien järjestelyillä (myös Leanin edut hyödyntäen)

5 - Kliinisen lisätyön välttäminen - Sairauspoissaolojen hallinta (työhyvinvointi, rokotukset, sairaan lapsen hoitopalvelu) - Kalliiden lääkkeiden käytön uudelleentarkastelu - ERVA:n ulkopuolelle tarjottavien palvelujen kohdennettu markkinointi HYKS VATSAKESKUS Lisäsopeutussuunnitelmat 6-12/2015 sitovien nettokulujen tavoitteisiin pääsemiseksi, tavoiteltu hyöty yhteensä euroa. Kuvantamisen palvelujen laskutuksen väheneminen, tavoiteltu hyöty Linjoille euromääräiset säästötavoitteet - Endovaskulaaristen toimenpiteiden laskutuksen optimointi - Radiologisten tutkimusten käytön optimointi Sijaisten käytön vähentäminen - Kirurgisen sairaalan os. K5 kesäsulku: 4 hoitajaa 6 viikkoa, tavoiteltu hyöty Lyhytaikaisten sijaisten käytön vähentäminen - Olemassaolevan henkilöstön tehokkaampi työnkierto, tavoiteltu hyöty Matkakulut - Päivystyspotilaiden siirtoa eri sairaaloiden välillä vähennetään, tavoiteltu hyöty Alle euron hankinnat - Siirretään osa ei-välttämättömistä hankinnoista vuodelle 2016, tavoiteltava hyöty LOHJAN SAIRAANHOITOALUE Lohjan sairaanhoitoalueen alkuvuoden toiminta on ollut selvästi suunniteltua vilkkaampaa, mistä johtuen talousarvioon sisällytetty henkilöstöresurssien vähentäminen ei ole toteutunut. Päivystysasetuksen velvoitteiden täyttäminen, joihin talousarviossa ei ole varauduttu, on myös nostanut henkilöstökulujen tasoa. Henkilöstöresursseja vähentämällä voidaan vähentää yhden sairaanhoitoalueen henkilöstökuluja mutta se vähentää myös kertyvien suoritteiden määrä ja lisää riskiä siitä että hoitokuuvelvoitetta ei pystytä täyttämään. Odotusaikojen kasvattaminen nykytasosta edellyttäisi tiukempaa yli sh-aluerajojen ulottuvaa odottajamäärien ja odotusaikojen seurantaa. Kuntien tulisi myös arvioida omia läheteindikaatioitaan ja lähetekäytäntöjään. Toimenpiteet selvitetään kaikkien yhteispäivystykseen varattujen tällä hetkellä täyttämättä olevien vakanssien täytön lykkäämistä

6 taloudellisen tietoisuuden lisääminen koko henkilöstön keskuudessa vakinaisia ja pitkiä sijaistuksia koskevien täyttölupien myöntämisen keskitys sairaanhoitoalueen johtajalle. Lyhytaikaisten sijaisten (yli 1 vko) vakansseja koskevista täyttöluvista kaikkien esimiesten tulee sopia ylihoitajien tai tulosjohtajien kanssa. Yksityiskohtainen ohjeistus valmistellaan sairaanhoitoalueella päivittäisen resurssoinnin mallin jatkojalostaminen päivystysasetuksen mukaisten järjestelyjen HUS-tasoinen koordinointi Lohjan ja Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueiden välillä. Selvitetään vakanssilisäysten lykkäämistä selvitetään eri henkilöstöryhmien työaikojen yhdenmukaistamista vähennetään kliinisen lisätyön tekemistä tulosyksikkökohtaisella suunnitelmalla otetaan huomioon riski odottajamäärien kasvusta ja jopa hoitotakuurajojen ylittymisestä potilasturvallisuuden vaarantumatta. vähennetään sijaisten palkkaamista vaikka siinäkin on riskinä odottajamäärien kasvu psykiatrian osasto 3:n kesäsulku ja lopullinen sulku tulevassa vuodenvaihteessa. Asumisvalmennusyksikön aikaistettu sulku vuoden 2015 aikana. aloitetun ilmoittautumisprosessin selvitysaikataulun kiristäminen siten. Samanaikaisesti vauhditetaan osastonsihteeriprojektia jotta sen vaikutuksen alkaisivat näkyä käytännössä jo loppuvuodesta. HUS-Servisin ja HUS:n yhtymätason tulisi arvioida uudestaan omia hankkeitaan, joissa siirretään tehtäviä tukipalveluja tuottavilta yksiköiltä ydintoiminnan esimiestasolle. lääkäreiden ja erityistyöntekijöiden työvuorosuunnittelujärjestelmän aiheuttaman työmäärän ja ylityökustannusten arviointi ja vähentäminen HUS-tasolla HUS käynnistää keskustelut järjestöjen kanssa säästövapaista tai lomarahojen vaihdosta vapaaksi tms. LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUE Toimintatuottoja ja -kuluja seurataan jatkuvasti erikoisaloittain ja johtamistoimenpiteisiin ryhdytään tarpeen mukaan. Toimintakulut ovat neljältä kuukaudelta hieman alle budjetoidun. Eräät menoerät ovat kuitenkin olleet suunniteltua suuremmat (esim. varastotarvikkeet ja röntgentutkimukset) ja niitä selvitetään ja seurataan. Toimintatuotot ovat neljältä kuukaudelta budjetoitua suuremmat. Psykiatriassa viime vuosina tapahtuneiden suurten muutosten vuoksi psykiatrian hinnat eivät ole vastanneet kuluja. Sairaanhoitoalue on sen vuoksi alentanut kaikkia psykiatrian hintoja lukien.

7 Toimitilaratkaisujen vuoksi sairaanhoitoalueen toiminnassa joudutaan tekemään joitakin muutoksia jo vuonna Toiminnallisilla muutoksilla on myös taloudellisia seurauksia, joita seurataan vuoden aikana tarkkaan. PORVOON SAIRAANHOITOALUE Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos on kasvanut 3.4 % viime vuodesta, mutta alittaa silti talousarviossa olevan volyymin 3.1 %. Jäsenkuntalaskutus alittuu näin ollen 2.2 %, mutta muut palvelutulot ja maksutulot kompensoivat siten, että toimintatuotot alittuvat vain 0.3 %. Henkilöstökulut alittuvat 1.2 %, tarvikekulut 12.4 % ja muut toimintakulut 1.7 %. Ostopalvelukulut sen sijaan ylittyvät 6.7 %. Toimintakulut yhteensä mukaan lukien poistot ylittyvät vain 0.3 %. Sitovat nettokulut alittuvat 1.6 %. Toimintatuottojen kokonaiskertymä oli tammi-huhtikuussa 2015 yhteensä 23.9 Meur ja toimintakulujen vastaavasti 23.3 Meur. Toimintatuottojen ja -kulujen välisen suhteen uskotaan parantuvan syksyyn mennessä ja syksyyn suunnitellun palvelutuotannon lisäyksen uskotaan kasvattavan toimintatuottojen osuutta toimintakuluihin nähden. Johdon ennuste perustuu kausibudjetointiin ja vastaavaan toteumaan. Kausibudjettiin verrattuna toimintatuottojen vajaus on 0.3 % vastaten noin euroa. Vastaavasti kulut poistoilla lisättynä ylittävät kausibudjetin 0.3 % vastaten noin euroa. Siten tulos on kausibudjettiin verrattuna noin alijäämäinen ja vuositasolla riski vastaa noin alijäämää. Tämän alijäämän minimoimiseksi ja samalla kulujen sopeuttamiseksi talousarvion mukaisiksi tullaan sairaanhoitoalueella ryhtymään seuraavassa esitettyihin uusiin toimenpiteisiin: - Endoproteesileikkaustoiminnan lisääminen elokuusta alkaen (nettotavoite eur) Tulojen kasvu yhteensä eur - Kardiologian lisätyömääräysten loppuminen ( eur) - Uusien päivystysvakanssien käyttöönoton siirtyminen ( eur) - Nopsa-palkkioiden ylärajan laskeminen ( eur) - Kalustehankintojen jäädyttäminen/siirtäminen ( eur) - Laboratorio (näyttöönotto) kulujen karsinta ( eur) - Sanelutoiminnan (esim. pikasanelut) kulujen karsinta ( eur) - Tarvikevarastoinnin rationointi ( eur) Kulujen vähennys yhteensä eur Nettovaikutus tulokseen eur Kysynnän pysyessä ennallaan ja hoidon saatavuuden ollessa juuri ja juuri lain hyväksymissä rajoissa ei ole edellytyksiä toiminnan supistamiseen.

8 Tulosalueet HUS-TILAKESKUS HUS-Tilakeskuksen toimintakulujen ennustetaan pysyvän budjetin mukaisina, mikäli tilinpäätöksessä ei tule merkittäviä pakollisia varauksia. Ennakoimattomat, suuret sisäympäristökorjaukset voidaan osittain kattaa kunnossapidon budjetista, mutta niitä tulee tarkastella kohteittain ja arvioida korjausten kokonaisvaikutus. HUS-Tilakeskus on tiiviisti mukana sisäisten asiakkaiden ulkoisten vuokratilatarpeiden suunnittelussa. Ulkoisten vuokratilojen hankinta tapahtuu pääosin yksiköiden esityksestä. Joissain tapauksissa uutta tilaa joudutaan etsimään vuokrakohteen heikon kunnon vuoksi. Tilakeskuksen tehtävänä on etsiä tarjolla olevista vuokravaihtoehdoista edullisin käyttötarkoitukseen sopiva tila. Meilahden potilastornin valmistuminen aiheuttaa useita muuttoja Meilahden alueella ja Helsingin kiinteistöjen käyttäjätietojen säännöllinen päivittäminen onkin tärkeää vuoden 2015 sisäisten vuokrien oikeellisuuden kannalta. Tietojen saamiseksi on yksiköihin oltu yhteydessä useasti ja asiaa on käsitelty myös tilatoimikuntien kokouksissa. Muutoista johtuen myös tyhjät ja saneerattavat tilat ja niiden kustannus muuttuvat. Kesäkuun aikana tarkistetaan onko vuokriin sisältyvä tyhjien ja saneerattavien tilojen kustannus riittävä. Vuokratilojen ja potilastornin kuluja seurataan aktiivisesti ja rakennusten kunnossapidon suunnitelmia tarkennetaan tarvittaessa. HUS-Tietohallinto Tietohallinnon merkittävimmän kulukomponentin, palveluostojen osalta pyritään pitämään kustannukset huhtikuussa annetun koko vuoden ennusteen mukaisella tasolla toteuttamalla ainoastaan kaikkein välttämättömimmät hankinnat. Yhtymähallinto Yhtymähallinnossa on kustannusten osalta noudatettu tiukkaa tarveharkintaa alkuvuoden osalta ja siinä on onnistuttu hyvin. Yhtymähallinnossa pidättäydytään uusien henkilöiden palkkaamisesta. Poislähteneiden tilalle palkataan uusia henkilöitä vain toimitusjohtajan luvalla. Työterveyshuolto Lääkärirekrytointia jatketaan aktiivisesti, jotta vastaanottopalveluita voitaisiin lisätä loppuvuoden aikana. Lisäksi lisätään maksusitoumuspalveluiden käyttämistä toimintaprosessia sujuvoittamalla. Ulkoinen tarkastus Ei tarvetta erillisiin toimenpiteisiin. Henkilöstömenot palaavat normaalille tasolle lähikuukausina hoitovapaiden päättyessä. Ulkoisen tarkastuksen ja tarkastuslautakunnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015 tullaan saavuttamaan hyväksytyn talousarvion puitteissa.

9 Liikelaitokset HUS-Apteekki Koneellisen lääkkeiden annosjakelupalvelun kysyntä on edelleen vähentynyt, kuntien muuttaessa pitkäaikaishoidon yksiköitä palveluasunnoiksi. Palveluasuntojen asukkaiden tulee hankkia lääkkeet yksityisapteekista ja kustantaa ne itse. Nykyinen lääkelaki ei mahdollista lääkkeiden myyntiä HUS-Apteekista palveluasuntojen asukkaille. Lääkkeiden kilpailutus hankintakaudelle on käynnissä. Lääkkeiden valintapäätökset (HUS lääkevalikoima) tehdään tiiviissä yhteistyössä kliinisten yksiköiden kanssa. Lääkkeiden kahden vuoden hankinta-arvo on n. 250 milj. euroa. Kilpailutettujen lääkkeiden valintaprosessi saadaan päätökseen syyskuun 2015 loppuun mennessä. HUS-Apteekin asiakasvastaavat huolehtivat sisäisen lääkekustannusten raportoinnista ja informoivat sisäisiä asiakkaita mistä lääkekustannuksien kasvun muutokset johtuvat. Informaatiolla pyritään vaikuttamaan lääkekustannuksien kasvun kehitykseen. HUS-Desiko Liikelaitoksen tuottavuus- ja tuloskehitystä seurataan tarkasti vastuuyksiköiden esimiesten kanssa. Tarvittaessa tehdään alkuvuonna tuottavuutta parantavia muutoksia resursseihin vastuuyksikkötasolla. Laitteiden huolto- ja kunnossapitokustannuksien vähentämiseksi uudistetaan laitekantaa harkitusti. Terveydenhuollon tarvikkeiden virheelliset kirjaukset korjataan. HUSLAB Sisäisten asiakkaiden palveluiden käyttö on kasvanut alkuvuodesta selvästi ja myös euromääräinen myynti ylittää talousarviotason merkittävästi. Sisäisen laboratoriopalveluiden kysynnän kasvun taustalla on tunnistettu olevan mm. HUS:n sairaanhoitoalueilla lisääntynyt potilasmäärä, alkuvuoden infektiokausi ja eräiden uusien laboratoriotutkimusten käyttöönotto (esim. vastasyntyneiden aineenvaihduntasairauksien kattava seulonta ja uudet genetiikan tutkimukset). Sisäisten asiakkaiden kasvanut laboratoriopalvelujen käyttö on myös johtanut HUSLABin palvelujen ostojen talousarvioylitykseen (volyymisidonnaiset kuluerät ja alihankitut laboratoriopalvelut). Sisäisten asiakkaiden ohjaamista on jatkettu ja tullaan kehittämään yhteistyössä sairaanhoitoalueiden kanssa. Suoritteiden keskihintojen muutoksen osalta ei päästy tammi-huhtikuussa sisäiselle myynnille asetettuihin tavoitteisiin. Tämä oli edelleen pääosin seurausta kysynnän siirtymisestä yksikköhinnoiltaan kalliimpiin suoritteisiin. HUSLABin palvelujen budjetoitua suurempi kysyntä heijastuu henkilöstötarpeeseen ja johtaa osaltaan henkilöstökulujen budjettiylitykseen. Henkilöstökulujen kasvun taittamiseksi ryhdytään kuitenkin nyt toimenpiteisiin, mm. sijaisten käytön vähentämisen kautta. Syksyllä käynnistyvä muutto uudisrakennukseen tulee edellyttämään väliaikaista lisähenkilöstöä, jonka osalta on myös varmistuttava, että talousarviossa muuton toteuttamiseen tehty varaus tulee riittämään.

10 Viidestä palveluiden saatavuutta kuvaavista mittareista neljä toteutui tavoitteen mukaisesti. HUSLABissa jatketaan edelleen myös aktiivista toiminnan ja prosessien kehittämistyötä mm. useiden Lean-hankkeiden avulla. HUS-Kuvantaminen Henkilöstöresurssien, erityisesti lääkäreiden työpanoksen riittävyyden turvaamiseksi olisi tärkeää, että työnjako eri henkilöstöryhmien ja HUS:n yksiköiden kesken olisi järkevä. Tällä hetkellä riskinä on HUS:n sisäinen osaoptimointi kuluraameissa pysymiseksi, erityisesti tukipalveluissa. HUS-Servisin kanssa tullaan neuvottelemaan esimerkiksi henkilöstöhallinnon palveluiden järjestämisestä. Radiologian vastuualueelle ennustetaan merkittävää ylijäämää pääosin lisääntyneen tutkimusmäärän johdosta. Radiologisten tutkimusten hintoja tullaankin alentamaan lukien. Rajattujen potilasryhmien osalta neuvotellaan myös tutkimusten tekemisestä ilman lausuntoa lähettävän lääkärin niin pyytäessä. Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen vastuualueella on pitkät tutkimusjonot, jotka ovat edellyttäneet lisä- ja konsulttityötä suunniteltua enemmän. Prosesseja tehostetaan rasituskokeiden ja sydänperfuusiotutkimusten lean-hankkeilla. Kliinisen neurofysiologian vastuualueella on tehty opinnäytetyönä ENMGvaikuttavuustutkimus, jonka perusteella on PTH-tilaajille toimitettu uusi ohjeistus ENMGtutkimusten tilaamista varten. Ohjeessa mm. rajataan ENMG-tutkimusten indikaatioita. Tämä tullee vähentämään PTH-ENMG-tutkimusten määrää. HYKS:n puolella on valmisteilla kirurgian ylilääkärin kanssa ohjeistus, jolla ENMG-indikaatioista rajataan yksi diagnoosiryhmä pois. Lisäksi fysiatreja tullaan kouluttamaan ENMG-indikaatioista. Nämä toimenpiteet vähentävät palvelujen kysyntää erikoissairaanhoidossa. Lääkintätekniikan palveluiden myynti HUS-asiakkaille on ollut hieman budjetoitua alhaisempaa ja myös toimintakulut ovat alle budjetin. Talouden tasapainottamiseksi ulkoista myyntiä pyritään lisäämään. HUS-Logistiikka Tarvikekäytön seurantaa tulee tehostaa asiakasyksiköissä. HUS-Logistiikka tuottaa tietoa tarvikekäytöstä asiakkaille tuotetasolla vastuuyksiköittäin. Lisäksi voidaan antaa neuvontaa tuotteiden käytöstä. HUS-Logistiikka pyrkii ammattitaitoisen kilpailuttamisen kautta saamaan säästöä asiakkailleen. HUS-Servis HUS-Servisin alkuvuoden tulokseen sisältyi noin euron talousarvioylitys palvelulaskutuksessa, josta valtaosa aiheutui Hyksistä Servisiin keskitetyistä sihteeripalveluista. Tästä toiminnallisesta muutoksesta on laadittua talousarviomuutos HYKS:stä Servisiin siirtyneiden henkilöiden suhteessa ja tämän talousarviomuutoksen vaikutus on noin euroa. Tämä talousarvio ei sisälly huhtikuun raportteihin, joten tämä palvelulaskutuspoikkeama tulee supistumaan merkittävästi toukokuun tulosraporteissa. Loput noin talousarvioylityksestä on seurausta tekstinkäsittelyn odotettua suuremmasta kysynnästä. Toimintakulut ovat noin euroa alle

11 talousarvion ja kulujen odotetaan jäävän alle talousarviotason Harppi-hankkeen aiheuttamista lisäkustannuksista huolimatta. Kuluneen kevään aikana HUS-Servis on aktiivisesti järjestänyt asiakastapaamisia sairaanhoitoalueiden kanssa. Näiden tapaamisten pääpaino on ollut kartoittaa asiakkaan mahdollisuuksia säästää HUS-Servisin palveluostoissa ja löytää kustannustehokkaita palvelumalleja asiakaan tarpeiden mukaan. Tällaisia toimenpiteitä ovat olleet mm. sähköisten palveluiden käytön lisääminen sekä pika- ja kiirepalveluiden käytön korvaaminen edullisemmilla vaihtoehdoilla. Tekstinkäsittelyn resurssitehokkuuteen kiinnitetään huomiota tulevien kuukausien aikana, sillä alkuvuoden työntehokkuus laski edellisestä vuodesta. Alkuvuoden resurssitehokkuuden lasku oli seurausta edellisen vuoden Uranus-päivityksestä, Lastuhankkeesta ja palvelulupauksen nostosta. Lisäksi keväällä aloitettiin potilasasiakirjojen käännöspalvelutoiminta, kielentarkistimien hankinnan määrittely ja puheentunnistuspilotoinnin toinen osio. Puheentunnistuksen toisen pilotin tarkoituksena on testata erityisesti taustapuheentunnistuksen toimivuutta ja laajentaa puheentunnistusohjelmiston sanastoa. Talous- ja henkilöstöpalveluiden tärkeänä prioriteettina on HUS:n Harppi-projektiin osallistuminen. Projektin edetessä testaus- ja käyttöönottovaiheisiin tarvitaan tulevina kuukausina lisäresursointeja normaalin palvelutuotannon varmistamiseksi. Lisäksi talouspalveluissa valmistaudutaan uuden perintätoimijan kanssa yhteistyöhön ja tämä edellyttää järjestelmäliittymien testaamista. Lisäksi perintälain muutokset tulevat nostamaan myös perintäkuluja merkittävästi tulevina kuukausina edelliseen vuoteen nähden. Vastaavasti henkilöstöpalveluissa on haettu tehostamista sähköistä palkkaprosessia edelleen kehittämällä, mikä tulee näkymään erityisesti Dynasty- ja Titania-järjestelmien päivityksissä. Asiointipalveluissa arkistopalveluiden toimintoja sopeutetaan paperittoman potilashoidon ja sähköisen arkistoinnin käyttöönoton myötä. Sähköisen potilasarkiston XDS-ratkaisun pilotointi on käynnistynyt Töölössä ja tätä toimintamallia tullaan soveltamaan lähikuukausien aikana myös useissa muissa arkistoissa. Toisena sopeuttamissuunnitelman osa-alueena potilasarkistopalveluissa on aloitettu lean-projektin kartoitusvaihe prosessien tehostamiseksi. Kolmantena osa-alueena potilasarkiston sopeuttamisessa on lokakuussa aloitettu selvitys arkistojen keskittämisestä yhteen toimipaikkaan, mutta tämä edellyttää myös toimivan skannausprosessin kehittämistä potilasasiakirjojen käsittelyyn. Ravioli Elintarvikekustannusten hallintaan pitää kiinnittää erityistä huomioita hävikin hallinnan kautta. Hävikin hallintaan on aloitettu projekti, jossa mitataan ja kuvataan syntyvää hävikkiä ja näin pyritään vaikuttamaan asenteisiin ja sitä kautta hävikin syntyyn. Ravioli Meilahdessa tehtiin mittava potilasastianpesun koneiden vaihto. Tilan korjauksen aikana käytettiin kapasiteetiltaan huomattavasti pienempää pesukonetta ja väliaikaisesti tarvittiin myös henkilötyövoiman lisää. Tältä osin tilanne tasaantuu.

Yksikkökohtaiset toimenpiteet vuoden 2015 talousarvion toiminnan talouden tavoitteiden toteuttamiseksi

Yksikkökohtaiset toimenpiteet vuoden 2015 talousarvion toiminnan talouden tavoitteiden toteuttamiseksi HUS Yksikkökohtaiset toimenpiteet vuoden 2015 talousarvion toiminnan talouden tavoitteiden toteuttamiseksi Sairaanhoitoalueet Hyks-sairaanhoitoalue HYKS-sairaanhoitoalueen johdolla on seurantakokoukset

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 23.4.2015

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 23.4.2015 Hallitus 11.5.2015, LIITE 3 Toiminnan ja talouden seurantaraportti 23.4.2015 3/ 2015 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdon yhteenveto... 3 Tunnusluvut...

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMAT

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMAT HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMAT 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODEL-

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMAT

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMAT HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMAT 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE

Lisätiedot

HUS-Servis liikelaitos

HUS-Servis liikelaitos 1.1.1 Toiminnan tunnusluvut 2014 Toiminnan tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama-% TP 2014 / TA 2014 Muutos-% TP 2014 / TP 2013 Tuotanto (lkm, euroa) - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos

Lisätiedot

HUS 24.4.2014. Yksiköiden johdon esittämät toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta

HUS 24.4.2014. Yksiköiden johdon esittämät toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta HUS 24.4.2014 Tammi-maaliskuun raportointi Yksiköiden johdon esittämät toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta HYKS Erikoissairaanhoidon palvelukysyntä

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (41) SAIRAANHOITOPIIRI. Biomedicum Helsinki 1, Haartmaninkatu 8, Faculty Club, 6. krs.

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (41) SAIRAANHOITOPIIRI. Biomedicum Helsinki 1, Haartmaninkatu 8, Faculty Club, 6. krs. HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (41) AIKA 16.06.2015 klo 13:00-15:30 PAIKKA Biomedicum Helsinki 1, Haartmaninkatu 8, Faculty Club, 6. krs. KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 49 KUNTALAIN 51

Lisätiedot

HUS-hallintokeskus, hallituksen neuvotteluhuone, Stenbäckinkatu 9, Helsinki. Asia Otsikko Sivu

HUS-hallintokeskus, hallituksen neuvotteluhuone, Stenbäckinkatu 9, Helsinki. Asia Otsikko Sivu HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 3/2015 1 (22) Aika 10.04.2015 klo 08:30-10:10 Paikka HUS-hallintokeskus, hallituksen neuvotteluhuone, Stenbäckinkatu 9, Helsinki Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 25

Lisätiedot

Valtuusto 11.6.2014. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 2 (2)

Valtuusto 11.6.2014. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 2 (2) Valtuusto 11.6.2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 2 (2) Hyväksytty hallituksessa 24.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hallitus 7.10.2013, LIITE 4 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HYKS Medisiininen tulosyksikkö Lääkärien lisä- ja ylityöt -114-1,0 Tulosyks. joht/ylil. Hoito- ja muun henkilökunnan lisäja ylityöt

Lisätiedot

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus Vuoden toisessa osavuosikatsauksessa tarkastellaan sosiaali- ja terveysyhtymän toimintaa ja taloutta 30.6.2013 saakka. Vuonna 2012 uudistetun raportointikäytännön mukaisesti

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 2. Hallitus 24.3.2014

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 2. Hallitus 24.3.2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 2 Hallitus 24.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja arvio tulevasta kehityksestä 3 2.1.

Lisätiedot

Ravioli. 1.1.1 Ravioli liikelaitos. Toiminnan tunnusluvut 2014. Sitovat tavoitteet 2014. Tilinpäätös 2014 1

Ravioli. 1.1.1 Ravioli liikelaitos. Toiminnan tunnusluvut 2014. Sitovat tavoitteet 2014. Tilinpäätös 2014 1 1.1.1 liikelaitos Toiminnan tunnusluvut 2014 Poikkeama-% TA 2014 Muutos-% TP 2013 Toiminnan tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TP 2014 Tuotanto (lkm, euroa) Asiantuntijapalvelut, lkm 8 226 8 400 8 326-0,9 % 1,2

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 (42) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 (42) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 (42) AIKA 23.10.2013 klo 08:30-10:40 PAIKKA HUS-hallintokeskus, hallituksen neuvotteluhuone, Stenbäckinkatu 9, 4. krs., Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko

Lisätiedot

Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki. Asia Otsikko Sivu

Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki. Asia Otsikko Sivu ESITYSLISTA 2/2014 1 (60) VALTUUSTO AIKA 11.12.2014 klo 09:00 PAIKKA Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN 2 2 NIMENHUUTO

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI ESITYSLISTA 14/2015 1 (35) HALLITUS. AIKA 12.10.2015 klo 08:30

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI ESITYSLISTA 14/2015 1 (35) HALLITUS. AIKA 12.10.2015 klo 08:30 ESITYSLISTA 14/2015 1 (35) HALLITUS AIKA 12.10.2015 klo 08:30 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1-9 Asia Otsikko Sivu 1 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ

Lisätiedot

HUS-kuntayhtymän osavuosikatsaus 1-8/2011, osa 3

HUS-kuntayhtymän osavuosikatsaus 1-8/2011, osa 3 Hallitus 10.10.2011, OHEISMATERIAALI 5 1 (127) HUS-kuntayhtymän osavuosikatsaus 1-8/2011, osa 3 Tukipalveluyksiköt Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiiri Konsernitalous 28.9.2011 2 (127) Sisällysluettelo

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2015

OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2015 2015 OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2015 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus... 1 2. Strategisten tavoitteiden toteutuminen... 2 3. Henkilöstöä koskevat yleiset tiedot... 4 4. Talouden yleinen toteutuminen...

Lisätiedot

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Hallitus 24.11.2014 Sisällysluettelo Sivu 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Talousarvion laadinnan lähtökohdat 1 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Lisätiedot

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Hallitus 24.11.2014 Sisällysluettelo Sivu 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Talousarvion laadinnan lähtökohdat 1 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Valtuusto 12.6.2013 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Osa 2 (2) Hyväksytty hallituksessa 25.3.2013 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtunat

Lisätiedot

HUS-Apteekki liikelaitos SATU 26.2.2014 LIITE 3 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

HUS-Apteekki liikelaitos SATU 26.2.2014 LIITE 3 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 SATU 26.2.2014 LIITE 3 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 1 1 HUS-APTEEKKI LIIKELAITOS... 3 1.1.1 Toiminnan tunnusluvut 2013... 3 1.1.2 Sitovat tavoitteet 2013... 3 1.2 OLENNAISET TAPAHTUMAT

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 TAVOITEASETANTA JA VALMISTELUN PERIAATTEET SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAN 2016-2018 LINJAUKSET

TALOUSARVION 2016 TAVOITEASETANTA JA VALMISTELUN PERIAATTEET SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAN 2016-2018 LINJAUKSET HALLITUS 70 08.06.2015 TALOUSARVION 2016 TAVOITEASETANTA JA VALMISTELUN PERIAATTEET SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAN 2016-2018 LINJAUKSET 312/02/02/00/01/2015 HALL 70 Yleistä Esitys talousarvioksi 2016 ja taloussuunnitelmaksi

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 (19) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 (19) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 (19) AIKA 29.08.2014 klo 08:30-9:15 PAIKKA HUS-hallintokeskus, hallituksen neuvotteluhuone, Stenbäckinkatu 9, 4. krs., Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko

Lisätiedot

SATU 26.2.2014 LIITE 1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SATU 26.2.2014 LIITE 1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SATU 26.2.2014 LIITE 1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 HUS-Kuvantaminen liikelaitos Toiminnan tunnusluvut 2013 Toiminnan tunnusluvut TP 2012 TA 2013 TP 2013 Poikkeama-% TP 2013/ TA 2013 Tuotanto

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014. Osa 3 (3): Tukipalveluyksiköt

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014. Osa 3 (3): Tukipalveluyksiköt TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 Osa 3 (3): Tukipalveluyksiköt Halllitus 21.11.2011 1 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 Sisältö OSA 1

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 (31) SAIRAANHOITOPIIRI. HUSLAB-talo, Topeliuksenkatu 32, A-rappu, 7. krs, kokoushuone G7403

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 (31) SAIRAANHOITOPIIRI. HUSLAB-talo, Topeliuksenkatu 32, A-rappu, 7. krs, kokoushuone G7403 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 (31) AIKA 14.10.2015 klo 08:30-10:05 PAIKKA HUSLAB-talo, Topeliuksenkatu 32, A-rappu, 7. krs, kokoushuone G7403 KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 78 KUNTALAIN

Lisätiedot

Tulosalueittain raportit sisäisen valvonnan toteutuksesta

Tulosalueittain raportit sisäisen valvonnan toteutuksesta Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 1 (43) Sisäisen valvonnan raportti tammi-kesäkuu 2013 Tulosalueittain raportit sisäisen valvonnan toteutuksesta Johdanto... 2 Kainuun sote kuntayhtymä...

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoitoja peruspalveluliikelaitos. Talousarvion käyttösuunnitelma 2014

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoitoja peruspalveluliikelaitos. Talousarvion käyttösuunnitelma 2014 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoitoja peruspalveluliikelaitos Talousarvion käyttösuunnitelma 2014 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVIO ON SITOVA... 4 2. TOIMINTA JA TALOUS... 5 2.1. TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011. Hallitus 26.3.2012

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011. Hallitus 26.3.2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 Hallitus 26.3.2012 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtunat tilikaudella ja arvio tulevasta kehityksestä

Lisätiedot