Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 7575/ /2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (1) 89 Asianro 7575/ /2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla yksiköillä kaupunginvaltuustoon nähden sitovia eriä ovat toimintatulojen ja toimintamenojen yhteissummat. Perusturvan ja terveydenhuollon lautakunnalla on oikeus päättää tuloarvioiden ja määrärahojen siirroista alaistensa palvelualueiden välillä edellyttäen, että muutoksella ei ole vaikutusta palvelualueiden yhteenlaskettuun toimintakatteeseen. Kaupunginhallituksella on otto-oikeus perusturva- ja terveyslautakunnan päättämiin tuloarvioiden ja määrärahojen siirtoihin. Vuonna 2013 toteutuvat toimintatulot ja toimintamenot voidaan talousarvion muutosesitystä varten arvioida jo syyskuun tilanteen perusteella riittävän luotettavasti. Perusturvan toimintakatteen ylitys tulee olemaan vuonna 2013 syyskuun tilanteen pohjalta tehdyn ennusteen mukaan 8,1 M. Perusturvan tulojen arvioidaan alittuvan 0,9 M ja toimintakulujen ylittyvän 7,2 M. Perusturvassa henkilöstömenot pysyvät talousarvion mukaisina. Terveydenhuollon palvelualueella toimintakatteen ylitykseksi 2013 arvioidaan syyskuun tilanteen pohjalta 9,7 M, josta erikoissairaanhoidon menojen ylitys on 7,2 M ja oman toiminnan ylitys 2,5 M. Toimintatuotot toteutuvat terveydenhuollon palvelualueella budjetoitua pienempinä 1,1 M. Toimintakulut ovat ylittymässä 8,6 M (erikoissairaanhoidon palvelut siitä 7,2 M ). Terveydenhuollossa budjetoidut henkilöstömenot alittuvat 3,5 M. Perusturvan ja terveydenhuollon toimintakatteen ylitys 2013 tulee olemaan siten syyskuun tilanteen perusteella 17,8 M (elokuun tilanteeseen verrattuna ylitys olisi kuitenkin 1,1 M pienempi). Henkilöstömenoihin toteutuvasta säästöstä (palvelualueet yhteensä 3,5 M ) suuri osa noin 2,4 M johtuu siitä, että Servicaan siirtyneen henkilöstön (71 htv) koko vuodeksi budjetoituja palkkamenoja ei ole siirretty ostopalvelumenoihin. Talousarvion muutosesitys tehdään johdon syyskuun kuukausiraportoinnin perusteella. Esityksessä huomioidaan loppuvuoden menoihin vaikuttavat talousarviovuoden säästötoimet (mm. kaupunginhallituksen päättämät henkilöstömenojen säästöt, ostopalvelujen vähentäminen ja ostopalvelujen muuttaminen omaksi tuotannoksi). Avainprosesseittain keskeisimmät perustelut talousarviomuutokselle ovat: Vanhus- ja vammaispalvelut

2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (2) Toimintatuotot eivät toteudu talousarvion mukaisena (14,3 M ), vaan ne jäävät 0,7 M vajaaksi (ennuste 13,6 M ). Asiakasmaksutulot on arvioitu talousarviossa liian suuriksi. Toimintakulujen arvioidaan ylittyvän yhteensä 4,4 M. Lisämäärärahan tarve johtuu budjetoitujen menojen ylityksistä seuraavissa menoissa: vammaisten ja kehitysvammaisten asumispalvelujen ostot 1,0 M, vaikeavammaisten henkilökohtainen apu 1,8 M (oman avustajakeskuksen käynnistyminen pienentää loppuvuoden kustannuksia), kehitysvammaisten päivätoiminta 0,8 M ja avainprosessin henkilöstömenot 0,8 M. Lapsiperhepalvelut Toimintatuotot toteutuvat budjetoitua suurempina 0,09 M. Lastensuojelun palvelujen ostot ovat ylittymässä 1,6 M. Ylitys johtuu ennakoitua suuremmasta lastensuojelun sijoitusten ja avohuollon tukitoimien tarpeesta. Perhehoidon osuuden lisäys sijoituksista ei toteudu vielä kuluvana vuonna suunnitellun mukaisesti. Myös perhehoidon palkkioihin ja kulukorvauksiin tehdyt lakisääteiset korotukset aiheuttavat asiakaspalveluihin budjetoitujen menojen ylitystä. Aikuissosiaalipalvelut Toimintatuotot ylittyvät 0,8 M. Ylitys johtuu lähinnä perustoimeentulotuen valtionosuuden kasvamisesta (valtionosuus on puolet kunnan perustoimeentulotuen kustannuksista). Kuopio pilotin (työllistämisen kuntakokeilu) tuloihin syntyvä vajaus 0,4 M pilotin käynnistämisvaikeuksien vuoksi on otettu huomioon em. tulojen ylitysarviossa. Toimeentulotukimenoihin budjetoidut menot (avustukset) ylittävät hakijoiden määrän kasvun vuoksi talousarvion 1,2 M (talousarviomuutoksella toimeentulotukeen lisättiin 1,0 M ). Työmarkkinatuki, joka maksetaan Kelalle yli 500 päivää passiivisena työmarkkinatuen saajien kustannuksiin, ylittyy 0,9 M (työmarkkinatukeen lisättiin talousarviomuutoksella 1,0 M ). Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen ostot ylittävät 0,3 M (terveydenhuollon palvelualueelta on aikaisemmin siirretty ta-muutoksella asumispalveluihin 0,45 M ). Johdon tukipalvelut Toimintatuotot eivät toteudu aivan talousarvion mukaisina (vajaus 0,045 M ). Ero aiheutuu kehittämishankkeiden tuloutuksista, joita on saatu hankkeiden maksatusosuuksina budjetoitua vähemmän. Toimintakulut ovat budjetoitua pienemmät 1,0 M. Henkilöstökulut toteutuvat talousarvion mukaisena. Palvelujen ostot alittuvat 0,8 M. Avohoidon palvelut

3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (3) Avohoidossa (vastaanotto, suun terveydenhuolto, kuntoutus ja terveydenhoito) toimintatuotot alittuvat 0,4 M. Alitusta syntyy mm. suun terveydenhuollon tuloissa hammaslääkärivajauksen vuoksi. Toimintakulut ylittyvät 0,6 M. Ylitys on ostopalvelumenoissa (ylitys 2,5 M, ) ja hoitotarvikemenoissa (0,5 M ). Ostopalvelumenojen ylitys johtuu osaksi välinehuollon siirtymisestä omasta toiminnasta ostopalveluksi lukien. Ylitystä pienentää henkilöstömenoihin tuleva säästö 1,4 M. Sairaalapalvelut Toimintatuotot jäävät 0,9 M vajaiksi. Tämä johtuu myyntituottojen vähentymisestä Siilisetiltä Kuopiolle siirtyneissä toimipisteissä, koska aikaisemmin Siilinjärven asiakkaista saatuja tuloja ei enää kertynyt. Nämä tulot ovat kuitenkin sisältyneet talousarvioon. Myös asiakasmaksutulot toteutuvat budjetoitua pienempinä osastohoidon paikkojen vähentämisen takia. Toimintakulut ylittyvät 0,3 M. Ylitys johtuu lähinnä palvelujen ostojen kasvamisesta budjetoituun verrattuna (ylitys 2,1 M ) ja vuokramenojen ylityksestä (0,3 M ). Ostopalvelujen ylitys johtuu lähinnä laitoshuollon siirtymisestä ostopalveluksi Servicalta, ja ylitystä vähentää henkilöstömenoihin tuleva säästö 2,2 M. Mielenterveys- ja päihdepalvelut Avainprosessin toimintatuotot toteutuvat budjetoidun mukaisina (sisältää lähinnä asiakasmaksu- ja vuokratuloja). Toimintamenoihin on tulossa alitusta/säästöä 0,2 M, joka on lähinnä henkilöstömenojen säästöä. Erikoissairaanhoidon ostopalvelut Erikoissairaanhoidon ostopalvelukustannukset tulevat ylittymään 7,2 M. Talousarviossa on budjetoitu ostopalvelukustannuksiin 130,3 M. Sairaanhoitopiiristä saadun tiedon mukaan Kuopion jäsenkuntaosuus vuonna 2013 on 133,1 M (sisältää jatkohoitopaikkaa odottavien ennusteen mukaisen laskutuksen 0,38 M ). Kuopion Psykiatrian keskuksen Kuopiolta laskutettavat kustannukset ovat 3,6 M. Muuta erikoissairaanhoitopalvelujen ostoa on koko vuonna yhteensä 0,9 M. Isäntäkuntapalvelut Isäntäkuntapalvelujen (Tuusniemen perusterveydenhuollon palvelut ja Maaningan perusturvan ja terveydenhuollon palvelut) mahdolliset talousarviomuutokset neuvotellaan ao. kuntien kanssa, koska kunnat vastaavat aiheuttamisperiaatteella palveluista aiheutuvista menoista.

4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (4) Valmistelija Pirjo Saarinen Jari Saarinen puh Jarmo Rautjärvi puh Mari Annika Antikainen puh Jukka Uschanoff puh Arja Matsi puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle kaupungin talousarvion 2013 muuttamista siten, että - perusturvan toimintatuottoarviota vähennetään perusturvan toimintakuluihin lisätään terveydenhuollon toimintatuottoarviota vähennetään ja - terveydenhuollon toimintakuluihin lisätään (erikoissairaanhoidon palvelujen ostojen lisäys siitä on ) Päätös Merkittiin, että kokouksessa lautakunnan jäsenille jaettiin korjaussivut esittelytekstiin. Korjaukset tehtiin pöytäkirjaan. hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.

5 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (5)

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2015 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta... 11 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (31) Perusturva- ja terveyslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (31) Perusturva- ja terveyslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (31) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15.00 18.37 Paikka Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 3. kerros, ltk:n kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2014 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 1 2. Henkilötyövuosien seuranta... 7 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (24) Perusturva- ja terveyslautakunta 25.02.2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (24) Perusturva- ja terveyslautakunta 25.02.2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (24) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00 18.15 Paikka Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 4 krs, lautakunnan kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. 30.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1-2 Tulosennuste 3-4 Yleishallinto 5-22 virastopäällikön katsaus 5 Sosiaali- ja terveysvirasto 23-40 virastopäällikön

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:15-18:27 Paikka Lisätietoja Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 3. krs, lautakunnan kokoushuone Ennen varsinaista

Lisätiedot

Vuoden 2011 talousarvion. menojen ja tulojen kolmas. toteutumisennuste

Vuoden 2011 talousarvion. menojen ja tulojen kolmas. toteutumisennuste Vuoden 2011 talousarvion menojen ja tulojen kolmas toteutumisennuste 1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys...1 2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...1 3. Olennaiset muutokset kaupungin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kaupunginhallitus 03.06.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kaupunginhallitus 03.06.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-18:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS III/2014 Talousennuste

OSAVUOSIKATSAUS III/2014 Talousennuste OSAVUOSIKATSAUS III/2014 Talousennuste 10.11.2014 Turun kaupunki Sisällys 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 3 3. Varsinais-Suomen ja Turun seutukunnan

Lisätiedot

Talousarvio 2014, toiminnan raportointi. Tammi - huhtikuu

Talousarvio 2014, toiminnan raportointi. Tammi - huhtikuu Talousarvio 2014, toiminnan raportointi Tammi - huhtikuu SISÄLLYS Tulosennuste 1 Yleinen 3-4 Sosiaali- ja terveystoimi 5-8 Sivistystoimi 9-10 Ympäristövirasto 11-13 Satama 14-15 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. - 30.6.2015 SISÄLLYS Tulosennuste 1 Yleinen 2-20 Sosiaali- ja terveystoimi 21-36 Sivistystoimi 37-48 Ympäristövirasto 49 68 Vahinkotilasto 69-70 Naantalin Energia Oy

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2014 1.1.-30.6.2014

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2014 1.1.-30.6.2014 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2014 1.1.-30.6.2014 Kh:n käsittely 18.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-4 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.6.2014 5 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2013:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2013:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2013:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (88) Kaupunginvaltuusto. Aika 17.06.2013 maanantai klo 18:00-23:00

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (88) Kaupunginvaltuusto. Aika 17.06.2013 maanantai klo 18:00-23:00 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (88) Kokoustiedot Aika maanantai klo 18:00-23:00 Paikka Valtuusto-virastotalo, valtuustosali, Suokatu 42 Saapuvilla olleet jäsenet Markku Rossi, puheenjohtaja (Suomen

Lisätiedot

Menomäärärahojen ylitykset sitovuustasoilla yhteensä 1.043.125,53

Menomäärärahojen ylitykset sitovuustasoilla yhteensä 1.043.125,53 SELVITYKSET SITOVUUSTASOILLA TAPAHTUNEISTA MENOMÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSISTÄ JA TULOARVIOIDEN ALITUKSISTA v. KÄYTTÖTALOUSOSA Menomäärärahojen ylitykset sitovuustasoilla yhteensä 1.043.125,53 Vaalitoiminta:

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 19/2013

KUNNANHALLITUS No 19/2013 164 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 19/2013 KOKOUSAIKA 24.09.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 263 264 265 266 267 89 268 90 269

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS

VUODEN 2014 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 11.9.2014 Kuopion kaupunki, Seurantajulkaisut SE 2014:3 ISSN 0785-0344 VUODEN 2014 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS SISÄLLYSLUETTELO SIVU Talouden

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 304 Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Talousjohtaja Heli Lähteenmäki 29.9.2014: Liitteenä on koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain elokuun

Lisätiedot

TAMMI-HUHTIKUUN MAISEMARAPORTTI 2014

TAMMI-HUHTIKUUN MAISEMARAPORTTI 2014 TAMMI-HUHTIKUUN MAISEMARAPORTTI 2014 3000 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPE-TA) Huhtikuun toteutuman perusteella 2500 2000 1500 1000 500 0-500 -1000-1500 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri

Lisätiedot

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Kokouskutsu 1 (17) Aika 29.04.2015, klo 14:00 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Käsiteltävät asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2012 1 (76) Iisalmen terveyskeskus, vuodeosasto 2, kokoushuone, 2. krs

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2012 1 (76) Iisalmen terveyskeskus, vuodeosasto 2, kokoushuone, 2. krs Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2012 1 (76) Yhtymähallitus Aika 11.12.2012 klo 09:00-14:05 Paikka Iisalmen terveyskeskus, vuodeosasto 2, kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 235 Kokouksen

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2013 1.1.-30.6.2013

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2013 1.1.-30.6.2013 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2013 1.1.-30.6.2013 Kh:n käsittely 19.8.2013 Kv:n käsittely 26.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-4 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.6.2013 5 Käyttötalousosan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 28.5.2014 Seurantajulkaisut SE 2014:2 ISSN 0785-0344

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 28.5.2014 Seurantajulkaisut SE 2014:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 28.5.2014 Seurantajulkaisut SE 2014:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 2014 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-toukokuussa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2012:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2012:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2012:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys

1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys Turun kaupunki ENNUSTE 3/ /2012 TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVION MENOJENN JA TULOJEN TOTEUTUMISENNUSTE 1.11.2012 1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys Epävarmuus talouden suunnasta on pysynyt

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI Liite / KH 1.6.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2015 Hämeenlinnan kaupunki Talous- ja hallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetin toteutuminen. 3 Tuloslaskelma.. 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (26) Perusturva- ja terveyslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (26) Perusturva- ja terveyslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (26) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00 18.25 Paikka Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 4. krs, lautakunnan kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/2012

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/2012 0 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/ Yhtymähallitus 22.11. 226 Yhtymävaltuusto 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 4 Tuloslaskelma ja ennuste... 4 Kuntien maksuosuus

Lisätiedot