Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä /JP

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP"

Transkriptio

1 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä /JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen 3 kk jaksotettu alijäämä ilman rahastokirjauksia on euroa. Talousarvioon budjetoitujen rahastokirjausten jälkeen ali-/ylijäämää olisi talousarvion mukaisesti n. 0 euroa. Toimintatuotot ovat olleet noin 10,34 milj. euroa ja toimintakulut noin 9,55 milj. euroa. Toimintatuotot ja kulut ovat talousarvion mukaiset. Vuosikatteeksi jää euroa, joka riittää euron poistoihin. Koulutusyhtymän tulosta heikentää Kiinteistöosakeyhtiö Kokkolan Laser Parkin purkamisesta aiheutunut tappio, jonka vaikutus koko vuoden osalta on euroa. Kiinteistöosakeyhtiön velat ja varallisuus siirtyivät koulutusyhtymälle vuoden alusta. Tappio aiheutuu siitä, että Laser Parkin velat sekä koulutusyhtymän taseesta purkautuva Laser Park Oy:n osakeomistus, ovat suuremmat kuin Laser Parkilta koulutusyhtymän taseeseen siirtyvä omaisuus. LaserPark-kiinteistössä on toiminut ammattiopiston metallialan koulutus. Tulosalueitten jaksotettu tulos ja ali-/ylijäämä on seuraava: Tulosalueet (sisäinen/ulkoinen) Tulos 1-3, Ali-/ylijäämä, Konsernipalvelut Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus Jaksotuksissa on huomioitu tuloista ammatillinen lisäkoulutus, EU-tuet ja vakiintuneet myyntikoulutukset sekä kuluista kiinteistöverot. Hankkeiden osalta tulot ja kulut on arvioitu. Talous on toteutunut talousarvion tavoitteiden mukaisesti, sillä tulostavoite vuodelle 2015 oli euroa ja ylijäämä 0 euroa. Taloustilanne on tyydyttävä, sillä toimintatuotot riittävät kattamaan toimintakulut ja poistot. Vuoteen 2014 verrattuna jaksotetut toimintatuotot ovat vähentyneet n. 1 milj. euroa. Valtionosuusrahoitusta vähentää 100 opiskelijapaikan leikkaus. Hanketuloissa on myös laskua ohjelmakauden vaihtumisesta johtuen. Toimintakulut ovat pysyneet budjetissa. Kolmen ensimmäisen kuukauden perusteella voidaan todeta, että vuonna 2014 saavutetut säästöt ovat jatkuneet myös vuoden 2015 puolella. Loppuvuoden osalta on tärkeää pysyä edelleen talousarviossa sekä hakea säästöjä vuotta 2016 varten.

2 2 (ULKOINEN) TULOSLASKELMA (ULKOINEN) TP 2014 TA 2015 Tot. 1-3/2015 Tot/TA % Tot/TP14 % Myyntituotot ,4 20,9 Maksutuotot ,6 31,9 Tuet ja avustukset ,2 46,9 Vuokratuotot ,4 44,5 Muut tuotot ,4 7,4 YHTEENSÄ ,2 22,9 Henkilöstökulut ,9 23,2 Palvelujen ostot ,7 21,7 Aineet ja tarvikkeet ,8 26,6 Avustukset ,6 30,6 Vuokrat ,8 31,9 Muut kulut ,6 17,7 YHTEENSÄ ,8 23,6 TOIMINTAKATE ,4 16,5 Rahoitus, netto ,5 13,2 Jaksotetut tuotot 0 VUOSIKATE ,4 16,7 Poistot ,0 24,2 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,7-9,6 Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos YLI-/ALIJÄÄMÄ Koulutusyhtymän toimintatuotot ja toimintakulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Henkilöstökustannukset ovat budjetin mukaiset ja palvelujen ostot ovat jääneet alle tavoitteen. Aineissa ja tarvikkeissa, avustuksissa sekä vuokrissa on pientä ylitystä. Poistot ovat 3 % budjetoitua suuremmat. Edellisvuoteen verrattuna toimintatuotot ovat pudonneet merkittävästi. Alkuvuoden osalta pudotus on ollut n. 2 %, joten koko vuoden osalta olisi odotettavissa n. 8 % lasku, jos toimintatuotoissa ei tapahdu kasvua. Henkilöstökuluissa on saatu aikaiseksi jonkin verran säästöä edellisvuoteen verrattuna. Lomarahat sekä käynnistyvä hanketoiminta nostavat jonkin verran henkilöstökuluja loppuvuoden osalta. Rahoituskustannukset tulevat toteutumaan talousarvion mukaisesti. Korkojen maksut painottuvat loppuvuoteen.

3 3 (SIS/ULK) KONSERNIPALVELUT Myyntituotot ,1 23,3 Tuet ja avustukset ,0 0,0 Vuokratuotot ,0 44,6 Muut tuotot ,0 9,2 YHTEENSÄ ,6 23,6 Henkilöstökulut ,6 23,1 Palvelujen ostot ,1 26,8 Aineet ja tarvikkeet ,7 28,9 Avustukset ,5 36,5 Vuokrat ,4 23,3 Muut kulut ,9 25,5 YHTEENSÄ ,1 25,6 TOIMINTAKATE ,3 11,9 Rahoitus, netto ,0 0,1 VUOSIKATE ,7 11,9 Poistot ,2 24,0 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,9 87,1 Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos YLI-/ALIJÄÄMÄ Konsernipalvelujen toimintakulut ovat n euroa yli budjetoidun. Ylitystä on palvelujen ostoissa, aineissa ja tarvikkeissa sekä vuokrissa. Maksettavat avustukset tasaantuvat loppuvuotta kohden.

4 4 HALLINTO- ja IT-PALVELUT Myyntituotot ,2 20,0 Tuet ja avustukset ,0 0,0 Vuokratuotot ,0 0,0 Muut tuotot ,0 22,5 YHTEENSÄ ,1 20,0 Henkilöstökulut ,3 24,0 Palvelujen ostot ,8 24,0 Aineet ja tarvikkeet ,3 33,0 Avustukset ,5 36,5 Vuokrat ,9 33,7 Muut kulut ,0 3,6 YHTEENSÄ ,2 25,9 TOIMINTAKATE ,3-763,0 Rahoitustuotot ja -kulut ,1 0,0 Jaksotetut tuotot VUOSIKATE , ,5 Poistot ,4 22,7 Satunnaiset erät 0 TILIKAUDEN TULOS ,4 183,5 Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos YLI-/ALIJÄÄMÄ Konsernipalvelujen yksikkönä toimivaan Hallinto- ja IT-palveluihin sisältyy - Luottamushenkilöhallinnon kustannukset - Johdon ja yleishallinnon kustannukset - Talous- ja henkilöstöhallinto - Tietohallinto sekä IT-tukipalvelut - Yhteiset koulutusyhtymän toimintaa koskevat kustannukset kuten vakuutukset, yhteiset henkilöstötilaisuudet jne. Toimintatuotot ovat budjetissa, vaikka hankerahoituksia ei ole vielä toimintaan kohdistunut. Toimintakulut ovat ylittäneet talousarvion n eurolla. Vuokrakuluissa on kasvua. Alkuvuodesta on toimistojen osalta jouduttu tekemään erilaisia tilapäisjärjestelyä, jotka voivat nostaa vuokrakulut koko vuoden osalta reilusti yli budjetoidun.

5 5 KIINTEISTÖ- JA RUOKAPALVELUT Myyntituotot ,5 24,7 Tuet ja avustukset ,0 0,0 Vuokratuotot ,9 0,0 Muut tuotot ,0 6,5 YHTEENSÄ ,4 25,2 Henkilöstökulut ,4 22,3 Palvelujen ostot ,5 28,5 Aineet ja tarvikkeet ,4 28,3 Avustukset ,0 0,0 Vuokrat ,2 12,1 Muut kulut ,8 26,4 YHTEENSÄ ,6 25,5 TOIMINTAKATE ,4 24,1 Rahoitustuotot ja -kulut ,0-0,5 VUOSIKATE ,6 24,0 Poistot ,0 24,1 Satunnaiset erät 0 TILIKAUDEN TULOS ,8 24,4 Poistoeron muutos Varausten muutos 0 Rahastojen muutos 0 YLI-/ALIJÄÄMÄ Konsernipalvelujen yksikkönä toimivaan Kiinteistö- ja ruokapalvelujen kustannuksiin sisältyy - Kiinteistöjen ylläpito (kiinteistöhoito, laitoshuolto, lämpö, vesi, sähkö yms.) - Opiskelija- ja henkilöstöruokalat - Kiinteistöjen poistot - Kiinteistöverot - Talonrakennus ja korjaus - Tilavuokraus Kiinteistöpalvelut tuottaa palveluja myös ulkopuolisille asiakkaille, joita ovat - Centria ammattikorkeakoulu Oy - Kiinteistöosakeyhtiö Kokkolan Kampus - Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Kiinteistö- ja ruokapalvelujen osalta suurin osa toimintatuotoista laskutetaan toteutuneen mukaan yksiköiltä. Vastaavasti myös myyntitoiminnasta jäävät tuotot pienentävät omilta opistoilta perittäviä kiinteistö- ja opiskelijaruokailun kustannuksia. Vuoden 2015 osalta ennakot ovat pitäneet hyvin paikkaansa ja talous on toteutunut talousarvion mukaisesti. Edellisvuoteen verrattuna toimintakulut ovat nousseet vain n. 0,5 %.

6 6 K-P AMMATTIOPISTO Myyntituotot ,6 17,3 Tuet ja avustukset ,7 33,0 Vuokratuotot ,6 30,3 Muut tuotot ,5 8,1 YHTEENSÄ ,6 17,9 Henkilöstökulut ,8 22,9 Palvelujen ostot ,0 10,6 Aineet ja tarvikkeet ,5 26,0 Avustukset ,6 24,7 Vuokrat ,9 41,8 Muut kulut ,3 5,0 YHTEENSÄ ,5 17,5 TOIMINTAKATE ,2 23,8 Rahoitustuotot ja -kulut ,2 VUOSIKATE ,8 25,7 Poistot, joista ,6 Irtaimisto ,7 Kiinteistöt ,6 Satunnaiset erät ,0 TILIKAUDEN TULOS ,4 32,6 Poistoeron muutos Varausten muutos 0 Rahastojen muutos 0 YLI-/ALIJÄÄMÄ Ammattiopiston osalta on muutettu kirjaustapaa sisäisten palveluostojen osalta. Tämä vaikuttaa siihen että myyntituotot ja palvelujen ostot eroavat jonkin verran talousarviosta ja edellisvuoden tilinpäätöksestä. Muitten tuottojen ja kulujen osalta vertailua voidaan tehdä. Ammattiopiston henkilöstökulut ovat toteutuneet budjetin mukaisesti. Aineet ja tarvikkeet sekä avustukset ovat ylittyneet jonkin verran. Vuokrakustannuksien osalta vaikutusta on ollut Laser Parkin kiinteistöllä, joka on siirtynyt koulutusyhtymän omaksi kiinteistöksi. Tämä on pudottanut vuokrakustannuksia, mutta lisännyt poistoja. Vuokrakustannuksia on tullut vastaavasti lisää kampushallin käyttöönoton myötä. Ammattiopiston jaksotettu tulos on euroa, joka ylittää talousarvion tavoitteen.

7 7 K-P AIKUISKOULUTUS Myyntituotot ,1 18,3 Maksutuotot ,6 0,0 Tuet ja avustukset ,2 58,4 Vuokratuotot ,2 Muut tuotot ,3 5,4 YHTEENSÄ ,2 22,9 Henkilöstökulut ,0 24,1 Palvelujen ostot ,8 23,3 Aineet ja tarvikkeet ,0 18,0 Avustukset ,1 23,2 Vuokrat ,1 22,1 Muut kulut ,4 16,1 YHTEENSÄ ,5 23,5 TOIMINTAKATE ,9 19,6 Rahoitustuotot ja -kulut ,7-0,3 VUOSIKATE ,1 20,4 Poistot ,4 24,5 Irtaimisto ,9 27,4 Kiinteistöt ,7 22,9 Satunnaiset erät 0,0 TILIKAUDEN TULOS ,6 18,7 Poistoeron muutos Varausten muutos 0 Rahastojen muutos 0 YLI-/ALIJÄÄMÄ Aikuiskoulutuksen osalta on muutettu kirjaustapaa sisäisten palveluostojen osalta. Tämä vaikuttaa siihen että myyntituotot ja palvelujen ostot eroavat jonkin verran talousarviosta ja edellisvuoden tilinpäätöksestä. Muitten tuottojen ja kulujen osalta vertailua voidaan tehdä. Henkilöstökulut ovat jääneet hieman alle budjetin ja ovat myös pienemmät kuin edellisvuonna. Vuokrakustannuksissa on ollut kasvua, mutta niiden osalta tilanne tasaantuu loppuvuodesta. Tilikauden jaksotettu tulos on euroa, joka on talousarvion tavoitteen mukainen.

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2015. Johtoryhmä 6.8.2015 Yhtymähallitus 20.8.2015

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2015. Johtoryhmä 6.8.2015 Yhtymähallitus 20.8.2015 w 2015 Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2015 Johtoryhmä 6.8.2015 Yhtymähallitus 20.8.2015 1 Sisällys 1 YHTYMÄN YLEINEN TILANNE... 3 1.1 TILANNEARVIO 1.1.-30.6.2015... 3 1.2. OPISKELIJATILANNE...

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2013

OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2013 LEPPÄVIRRAN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2013 (KH 3.6.2013) Yleiskatsaus Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Käyttötalouden yhteenveto Investoinnit Kunnanhallitukseen / -valtuustoon nähden sitova määrärahataso

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes Print Tampereen

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-31.8.2014

Kajaanin kaupunki TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-31.8.2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-31.8.2014 upunginhallitus 23.9.2014 Ka SISÄLLYSLUETTELO KAJAANIN KAUPUNGIN TALOUS JA HENKILÖSTÖ 1.1. 31.8.2014... 1 Talous...1 VEROTULOT 2012 2014... 8 Verotulot...8

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2015 Kaupunginhallitus 26.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO Kajaanin kaupungin talous ja henkilöstö 1.1. 30.4.2015...1 Talous... 1 Verotulot 2013 2015... 10 Verotulot...

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2014

Kajaanin kaupunki TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2014 Kaupunginhallitus 27.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO KAJAANIN KAUPUNGIN TALOUS JA HENKILÖSTÖ 1.1. 30.4.2014... 1 Talous...1 VEROTULOT 2012 2014... 9 Verotulot...9

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 2014

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 214 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 214 SISÄLLYSLUETTELO Sivu TOIMINNAN KEHITYS TAMMI-HUHTIKUUSSA 214 1 Somaattinen erikoisairaanhoito 2 Leikkaustoiminta 2 Psykiatrinen hoito

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2015 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta... 11 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. - 30.6.2015 SISÄLLYS Tulosennuste 1 Yleinen 2-20 Sosiaali- ja terveystoimi 21-36 Sivistystoimi 37-48 Ympäristövirasto 49 68 Vahinkotilasto 69-70 Naantalin Energia Oy

Lisätiedot

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 SISÄLLYSLUETTELO

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 SISÄLLYSLUETTELO EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Lähtökohdat talousarviovuodelle 2015 ----------------------------------------------------- 2 Euran kunnan väestö, työllisyys ja elinkeinorakenne -------------------------------------

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2015 Julkaistu 20.5.2015 1 Oulunkaari: kustannusten jakaantuminen (TA 2015, menot) 3 287 000 3 % 17 105 000 14 % 5 792 000 5 % 6 015 000 4,9 % 44 644 000 36 % 45 270

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2012

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2012 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2012 HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS 2012 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 2 (82) Sisällysluettelo 1 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN TALOUS 2012... 4 1.1 Verotulot ja kirkon

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2013 kuukausiseuranta (elokuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2013 kuukausiseuranta (elokuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2013 kuukausiseuranta (elokuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuukausiseuranta jaetaan kaupunginvaltuustolle ja sisällytetään valtuuston 30.9.2013 käsittelemään toiseen osavuosikatsaukseen.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus. Tammi huhtikuu 2015. Kouvolan kaupunki

Osavuosikatsaus. Tammi huhtikuu 2015. Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi huhtikuu Kouvolan kaupunki Sisällysluettelo 1 Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalous... 1 2 Kouvolan toimintaympäristö... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste...

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. 30.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1-2 Tulosennuste 3-4 Yleishallinto 5-22 virastopäällikön katsaus 5 Sosiaali- ja terveysvirasto 23-40 virastopäällikön

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 2 EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 SISÄLLYSLUETTELO Lähtökohdat talousarviovuodelle 2014 3 Euran kunnan väestö, työllisyys ja elinkeinorakenne -------------------------------------- 5 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.6.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.6.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla kesäkuun lopussa

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 130 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2014 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 1 2. Henkilötyövuosien seuranta... 7 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2013 Liitteet Liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2013 Liitteet Liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tilinpäätös Liitteet Liikelaitokset Kaupunginhallitus 31.3.2014 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos Tilinpäätös Uudenkaupungin Veden johtokunta 12.2.2014 Sisällysluettelo I Toimintakertomus...

Lisätiedot

Koko sosiaali- ja terveyspalveluissa tuet ja avustukset toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Koko sosiaali- ja terveyspalveluissa tuet ja avustukset toteutuvat talousarvion mukaisesti. Tuotantolautakunta LIITTEET 14.5.2014 Mikkelin kaupunki SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI TUOTANTOLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUMINEN, SEURANTARAPORTTI 1.1.- 31.3.2014 TUOTANTOLAUTAKUNTA YHTEENSÄ SEKÄ MIKKELI Toimintatuottojen

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag Sosiaali- ja terveyslautakunta 180 23.09.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag 985/02/02/02/2014 SosTe 180 Valmistelija:

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS III/2014 Talousennuste

OSAVUOSIKATSAUS III/2014 Talousennuste OSAVUOSIKATSAUS III/2014 Talousennuste 10.11.2014 Turun kaupunki Sisällys 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 3 3. Varsinais-Suomen ja Turun seutukunnan

Lisätiedot

Talousarvio 2014, toiminnan raportointi. Tammi - huhtikuu

Talousarvio 2014, toiminnan raportointi. Tammi - huhtikuu Talousarvio 2014, toiminnan raportointi Tammi - huhtikuu SISÄLLYS Tulosennuste 1 Yleinen 3-4 Sosiaali- ja terveystoimi 5-8 Sivistystoimi 9-10 Ympäristövirasto 11-13 Satama 14-15 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2013

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2013 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto TASEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO: 1 Toimintakertomus 6 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 6 1.2 Kaupungin hallinnossa tapahtuneet

Lisätiedot