ISSN Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh Hannu Ahola (tilastot) Puh Selvitys 1/2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ISSN 1237-1288. Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067. Selvitys 1/2012."

Transkriptio

1 ISSN Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh Hannu Ahola (tilastot) Puh Selvitys 1/2012 Asunnottomat

2 Asunnottomuus Suomessa vuonna 2011 Yksinäisten asunnottomuus väheni, perheiden lisääntyi Vuoden 2011 lopussa Suomessa oli yksi asunnotonta ja 423 perhettä. Yksinäisten asunnottomien määrä väheni edellisvuodesta 271 henkilöllä (3,4 %), mutta asunnottomien perheiden määrä lisääntyi yli 20 prosenttia. Asunnottomuutta on seurattu vuodesta 1987 alkaen, jolloin oli Suomessa yli Nykyisellä noin asunnottoman tasolla ollaan oltu vuodesta 2003 (kuvio 1). Kuvio 1. Asunnottomien määrä Ulkona, tilap.suoj., asuntoloissa Tilap. tuttavien ja sukul. luona Laitoksissa Asunnottomat perheet Asunnottomuustiedot perustuvat Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ARAn asuntomarkkinakyselyyn, johon vastasi 296 kuntaa manner-suomen 320 kunnasta. 1 Asunnottomuutta oli tarkasteluajankohtana kunnassa. Useimmissa kunnissa oli alle kymmenen henkilöä. 34 kunnassa oli vähintään 20 henkilöä ja 54 kunnassa vähintään 10 henkilöä. Kuntakohtainen asunnottomuustilasto löytyy liitteestä 1. Asunnottomuus lisääntyi pääkaupunkiseudulla Asunnottomuus kasvoi pääkaupunkiseudun kolmessa suuressa kaupungissa yhteensä 150 hengellä vuonna oli Helsingissä vuoden lopulla ja perheitä 220. Espoo ohitti Vantaan ja nousi maan toiseksi suurimmaksi asunnottomuuskunnaksi. Asunnottomia oli Espoossa 620 ja Vantaalla 550 henkilöä. Vuonna 2011 pääkaupunkiseudun kolmen kunnan osuus Suomen asunnottomista nousi jo 60 prosenttiin, kun se vuotta aikaisemmin oli 56 prosenttia. 1 Kyselyn vastausprosentti oli 92,5. Kaikki yli asukkaan kunnat vastasivat kyselyyn. 2

3 Suhteessa väkilukuun oli eniten Helsingissä, jossa asukasta kohden oli 5,7 asunnotonta. Riihimäki (3,0), Vantaa (2,7) ja Espoo (2,5) olivat seuraavaksi suurimmat kaupungit tällä mittarilla mitattuna. Isoista kaupungeista vähiten oli Oulussa. Myös muut pääkaupunkiseudun ulkopuoliset isot kaupungit onnistuivat vähentämään asunnottomuuttaan Lahtea lukuun ottamatta (taulukko 1). Isojen kaupunkien asunnottomuutta on analysoitu tarkemmin taulukoiden 4-13 yhteydessä. Taulukko 1 Suurimmat asunnottomuuskunnat 2011 Kunta Asunnottomat yht. Yksinäiset pitkäaikais alle 25- vuotiaita Asunn. Perheet Muutos , henkilöä yht. Yksinäiset pitkäaikais alle 25- vuotiaita Asunn. Perheet Helsinki Vantaa Espoo Tampere Turku Kuopio Oulu Jyväskylä Lahti Joensuu yht * Kotka Pori Riihimäki Koko maa *) Vantaan 2010 tieto puuttuu. Pitkäaikaisasunnottomien määrä pienenee Pitkäaikaisasunnottomalla tarkoitetaan henkilöä, jonka asunnottomuus on pitkittynyt tai uhkaa pitkittyä sosiaalisten tai terveydellisten syiden vuoksi yli vuoden mittaiseksi tai asunnottomuutta on esiintynyt toistuvasti viimeisen kolmen vuoden aikana. Tavalliset asumisratkaisut eivät pitkäaikaisasunnottomien kohdalla toimi, vaan he tarvitsevat tukea ja erilaisia tukipalveluja asumisessaan. Pitkäaikaisasunnottomuutta on kartoitettu ARAn toimesta vuodesta 2008 alkaen. ARAn asuntomarkkinakyselyn mukaan pitkäaikais oli vuoden 2011 lopulla henkilöä, mikä on 37 prosenttia yksinäisistä asunnottomista. Pitkäaikaisasunnottomuus väheni vuodessa 244 henkilöllä (7,9 %). Helsingissä vähennystä oli 160, Turussa 71 ja Oulussa 57 henkilöä. Pitkäaikaisasunnottomuus lisääntyi Lahdessa 81, Vantaalla 31 ja Kuopiossa 13 henkilöllä. 3

4 Maahanmuuttajien ja naisten asunnottomuus lisääntyi Naisten asunnottomuus kasvoi yli 200 henkilöllä vuoteen 2010 verrattuna, mikä nosti naisten osuuden asunnottomista 17,5 prosentista 21 prosenttiin. Nuorten alle 25- vuotiaiden asunnottomuus pysyi lähes ennallaan, heidän osuutensa asunnottomista oli noin 18 prosenttia. Vuonna 2011 yksinäisten asunnottomien maahanmuuttajien määrä ylitti ensimmäisen kerran hengen rajan. Samalla heidän suhteellinen osuutensa asunnottomista nousi 9 prosentista yli 13 prosenttiin. Asunnottomista perheistä jo 40 prosenttia on maahanmuuttajaperheitä. Lisääntynyt maahanmuutto rasittaa erityisesti Helsinkiä, jossa asunnottomien maahanmuuttajien määrä nousi vuodessa 330 hengellä. Helsingistä haki asuntoa 70 prosenttia koko maa asunnottomista maahanmuuttajista ja perheistäkin yli 50 prosenttia. Taulukko 2. Asunnottomien määrä ryhmittäin vuosina Ulkona, porrashuon., ns. ensisuojissa yms Asuntoloissa tai majoitusliikkeissä Erilaisissa laitoksissa Vapautuvat vangit, joilla ei ole asuntoa Tilapäisesti tuttavien ja sukulaisten luona Yksinäiset asunnottomat yhteensä naisia alle 25 v maahanmuuttajia Asunnottomat perheet maahanmuuttajia Vuonna 2011 kunnat järjestivät asunnon yksinäiselle asunnottomalle ja 558 perheelle. Asutetuista 838 oli pitkäaikais. Uutta asunnottomuutta syntyy kuitenkin koko ajan. Isoihin kaupunkeihin hakeudutaan usein ilman tietoa asunnosta tai toimeentulosta. Asunnottomuuskierrettä lisää myös se, että asunnon jo saaneet epäonnistuvat asumisessaan. Syynä voi olla neuvonnan tai tukipalvelujen puute, mutta myös aikaisemmin arvioitua enemmän pelkästään velkaongelmista johtuvia syitä. PAAVO 1 - pitkäaikaisasunnottomuuden puolittaminen Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman, PAAVO I tavoitteena oli puolittaa pitkäaikaisasunnottomuus asuntojen määrällä mitattuna. Ohjelman tavoitteena oli tuottaa 1250 uutta palvelu- tai tukiasuntoa pitkäaikaisasunnottomille. Ohjelmaan osallistuivat Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Lahti, Jyväskylä, Kuopio, Joensuu ja Oulu. 4

5 Seuraavassa taulukossa on ARAn rahoittaman asuntotuotannon osuus aiesopimuskaupunkien pitkäaikaisasunnottomuuden poistoon vuosille Aiesopimuskunnat ovat saaneet tänä aikana ARAn myöntämää investointiavustusta noin 58 miljoonaa euroa asunnon rakentamiseen, perusparannukseen tai hankintaan. Taulukko 3. ARAn rahoittamat asunnot aiesopimuskunnissa * uudistuotanto peruspar./hankinta yhteensä Helsinki Espoo Vantaa Tampere Turku Oulu Jyväskylä Lahti Kuopio Joensuu yht *) Luvuissa mukana vain ARAn rahoittamat asunnot. Kunnilla voi olla muitakin asunnottomuuden vähentämiseen osoitettuja asuntoja ko. tarkastelujaksolla Asuntojen osalta määrälliset tavoitteet ylitettiin PAAVOssa, mutta pitkäaikaisasunnottomuus ei ole vielä puolittunut. Kuvio 2. Pitkäaikaisasunnottomien kehitys Koko maa Paavo-kunnat yht. Helsinki 5

6 PAAVO II - pitkäaikaisasunnottomuuden poistaminen Jyrki Kataisen hallituksen asuntopolitiikan tavoitteena on turvata alueellisesti ja sosiaalisesti tasapainoiset asuntomarkkinat, poistaa pitkäaikaisasunnottomuus sekä kehittää asumisen laatua. Hallitusohjelman mukaan pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa (PAAVO II) jatketaan, ja tehdään aiesopimukset vuosille Aiesopimukset tehdään samojen kaupunkien kanssa, jotka olivat mukana PAAVO I:n ohjelmassa. Näissä kymmenessä kaupungissa on edelleen eniten ARAn asuntomarkkinakyselyn mukaan. Ohjelman toteuttamiseen tarvittavien investointien ja tukipalveluiden rahoitus varmistetaan yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, Raha-automaattiyhdistyksen ja ARAn kanssa. Hallitusohjelmassa erityisryhmien asunto-olojen parantaminen varmistetaan siten, että investointiavustuksen osuus säilytetään vuosille vähintään nykyisellä eli 110 miljoonan vuositasolla. ARA varaa enintään 15 miljoonaa euroa vuodessa pitkäaikaisasunnottomien asuntojen uudistuotantoa, hankintaa ja perusparantamista varten. Yksi painopistealueista on nuorten asunnottomuuden ja syrjäytymisen ehkäisy. Kuvio 3. Yksinäiset asunnottomat aiesopimuskunnissa Helsinki Vantaa Espoo Tamper e Turku Kuopio Oulu Jyväskyl ä Lahti Joensu u

7 Asumisneuvonta vakiintuu Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman tarkoituksena on myös asunnottomuuden ennaltaehkäisy. Asumisneuvontatyöstä on saatu hyviä tuloksia muun muassa häätöprosessien estämisessä. Pitkäaikaisasunnottomuusohjelman yhtenä tavoitteena on vakiinnuttaa asumisneuvonta vahvistamalla sitä koskevat säädökset. Kuntia tuetaan asumisneuvontatyössä siten, että Valtion asuntorahastosta osoitetaan 0,6 miljoonaa euroa ARAn kautta rahoitettavaksi kuntien asumisneuvontaan tai ennaltaehkäisevään toimintaan. Rahoitus kohdennetaan toiminnan kustannuksiin. Vuonna 2011 ARAn rahoituksella tuettiin asumisneuvontaa eurolla. Asunnottomuuden tarkastelua aiesopimuskunnissa Taulukossa 2 on esitetty suurimpien kaupunkien asunnottomuuslukuja ja vertailutietoja sekä muutoksia vuosina 2010 ja Seuraavassa tarkastellaan kunkin aiesopimuskunnan asunnottomuustilannetta. Taulukoiden 4-13 tiedot perustuvat asuntomarkkinakyselyn poikkileikkaustilanteeseen. Yksityiskohtaisemman tarkastelun perusteella voidaan todeta, että monissa kaupungeissa on tapahtunut merkittäviä muutoksia asunnottomuusluvuissa puoleen ja toiseen, mikä saattaa olla joidenkin kaupunkien kohdalla tilastoinnin tarkentumisesta aiempiin vuosiin nähden. Kyselyssä ei kartoitettu asunnottomuuden taustalla olevia tekijöitä, joilla on ollut merkitystä asunnottomuuden syntymiseen tai pitkittymiseen, joten kuntakohtaisia asunnottomuustietoja arvioidaan oheisten taulukoiden numeeristen tietojen perusteella. 7

8 Taulukko 4. Helsingin asunnottomuuden vertailutiedot HELSINKI ensisuojissa yms. sairaaloissa tai muissa laitoksissa Vapautuvat vangit (ei as.) sukulaisten luona Helsinki yhteensä Asunnottomia naisia nuoria alle 25-v maahanmuuttajia Asunnottomat perheet perheissä lapsia maahanmuuttajaperheitä niissä lapsia yksin. asunnottomat perheet perheissä lapsia Helsingissä yksinäisten asunnottomien määrä lisääntyi hieman edellisvuodesta. Pitkäaikaisasunnottomuus kuitenkin väheni 160 henkilöllä. Asuntoloissa majailevien määrä väheni 160 henkilöllä, mutta tilapäisesti tuttavien ja sukulaisten luona asuvien määrä kasvoi 200 henkilöllä. Erilaisissa laitoksissa asunnon puutteen vuoksi asuvien ja vapautuvien vankien asuntotilanne pysyi entisellään vuoteen 2010 verrattuna. Naisten asunnottomuus lisääntyi selvästi, samoin naisten pitkäaikaisasunnottomuus. Nuortenkin asunnottomuus kasvoi myös hieman. Eniten heikentyi yksinäisten maahanmuuttajien asuntotilanne vuoden aikana, 330 henkilöllä. Myös asunnottomien perheiden määrä lisääntyi edellisvuodesta. Vuonna 2011 kaupungin asunto- ja sosiaalitoimi järjesti asunnon 292 perheelle ja 906 yksinäiselle asunnottomalle. Heistä pitkäaikais oli

9 Taulukko 5. Vantaan asunnottomuuden vertailutiedot VANTAA ensisuojissa yms sairaaloissa tai muissa laitoksissa Vapautuvat vangit (ei as.) sukulaisten luona Vantaa yhteensä Asunnottomia naisia nuoria alle 25-v maahanmuuttajia Asunnottomat perheet perheissä lapsia maahanmuuttajaperheitä niissä lapsia yksin. asunnottomat perheet perheissä lapsia Vantaalla yksinäisten asunnottomien määrä pysyi lähes ennallaan vuoden aikana, mutta pitkäaikaisasunnottomien määrä kääntyi kasvuun. Heitä oli 31 henkilöä enemmän edellisvuoteen verrattuna. Ulkona ja ensisuojissa majailevien sekä erilaisissa laitoksissa ja huoltokotityyppisissä asumispalveluissa asuvien osuus lisääntyi edellisvuodesta. Myös vapautuvien vankien asunnonsaanti vaikeutui. Suurimman asunnottomien ryhmän Helsingin tapaan muodostivat sukulaisten ja tuttavien luona asuvat. Heidän määränsä kuitenkin vähentyi edellisvuoteen nähden 28 henkilöllä. Asunnottomien naisten ja alle 25-vuotiaiden nuorten asunnottomuus lisääntyi reilusti. Naisia oli 113 enemmän asunnottomana ja nuoria 77 kuin vuonna Heistä joka viides oli pitkäaikaisasunnoton. Yllättävää on, ettei Vantaalla selvityksen mukaan esiintynyt maahanmuuttajien asunnottomuutta lainkaan, kun vielä vuosi sitten heitä oli asunnottomana 40. Vantaan asunto- ja sosiaalitoimen kautta asunnon sai 142 henkilöä. Heistä 50 oli pitkäaikaisasunnotonta. 9

10 Taulukko 6. Espoon asunnottomuuden vertailutiedot ESPOO ensisuojissa yms sairaaloissa tai muissa laitoksissa Vapautuvat vangit (ei as.) sukulaisten luona Espoo yhteensä Asunnottomia naisia nuoria alle 25-v maahanmuuttajia Asunnottomat perheet perheissä lapsia maahanmuuttajaperheitä niissä lapsia yksin. asunnottomat perheet perheissä lapsia Espoossa asunnottomuus kasvoi. Asunnottomia oli 99 enemmän kuin vuonna Asunnottomuus lisääntyi melko tasaisesti eri kohderyhmissä. Tilapäisesti tuttavien ja sukulaisten luona asuvien määrä on suuri kuten myös Vantaalla ja Helsingissä. Espoossa tässä kohderyhmässä on 427 asuntoa vailla olevaa henkilöä, joista pitkäaikais on puolet. Naisten, alle 25-vuotiaiden nuorten sekä yksinäisten maahanmuuttajien asuntotilanne heikentyi oleellisesti edellisvuoteen verrattuna. Asunnottomien perheiden määrä laski hieman. Asunnottomuuden lisääntyminen ei juuri vaikuttanut pitkäaikaisasunnottomuuden kasvuun. Kaupungin asunto- ja sosiaalitoimen kautta vuonna 2011 asunnon sai 52 perhettä ja 171 yksi asunnotonta, joista 67 oli pitkäaikaisasunnotonta. 10

11 Taulukko 7. Tampereen asunnottomuuden vertailutiedot TAMPERE ensisuojissa yms sairaaloissa tai muissa laitoksissa Vapautuvat vangit (ei as.) sukulaisten luona Tampere yhteensä Asunnottomia naisia nuoria alle 25-v maahanmuuttajia Asunnottomat perheet perheissä lapsia maahanmuuttajaperheitä niissä lapsia yksin. asunnottomat perheet perheissä lapsia Tampereen asunnottomuus vähentyi edelleen tasaisesti. Edellisvuoteen verrattuna oli 66 vähemmän. Eniten pieneni erilaisissa laitoksissa sekä tilapäisesti tuttavien luona asuvien määrä. Sen sijaan vapautuvien vankien ja ulkona asuvien asuntotilanne heikentyi jonkin verran, muuttuen samalla pitkäaikaisasunnottomuudeksi. Asunnottomien naisten määrä pysyi ennallaan edellisvuoteen verrattuna. Heitä oli asunnottomana 99, joista 26 oli pitkäaikaisasunnoton. Sen sijaan nuorten asunnottomuus vähentyi 25 henkilöllä vuoden aikana. Myös asunnottomien perheiden osuus pieneni selvästi. Maahanmuuttajien asunnottomuus lisääntyi hieman. Kaupungin asunto- ja sosiaalitoimen kautta 173 yksi asunnotonta ja 19 perhettä sai asunnon vuonna Heistä 27 oli pitkäaikaisasunnotonta. Kaupungin järjestämien asuntojen määrä väheni 32 edellisvuoteen verrattuna. 11

12 Taulukko 8. Turun asunnottomuuden vertailutiedot TURKU ensisuojissa yms sairaaloissa tai muissa laitoksissa Vapautuvat vangit (ei as.) sukulaisten luona Turku yhteensä Asunnottomia naisia nuoria alle 25-v maahanmuuttajia Asunnottomat perheet perheissä lapsia maahanmuuttajaperheitä niissä lapsia yksin. asunnottomat perheet perheissä lapsia Turun asunnottomuus kääntyi vuoden 2011 aikana reippaaseen laskuun, ensimmäistä kertaa Paavo I ohjelman aikana. Turku on saanut vähennettyä huomattavasti erilaisissa laitoksissa asuvien asunto-ongelmaa, mikä näkyy myös pitkäaikaisasunnottomuuden vähentymisenä 71 hengellä vuoteen 2010 verrattuna. Naisten ja yksinäisten maahanmuuttajien tilanne pysyi lähes ennallaan. Alle 25- vuotiaiden asunnottomien nuorten määrä vähentyi 10 henkilöllä. Asunnottomia perheitä ei Turussa ollut yhtään tarkasteluajankohtana. Kaupungin asunto- ja sosiaalitoimi järjesti vuoden aikana asunnon 130 yksinäisille asunnottomalle ja 43 perheelle. Kyselyn mukaan heistä yksikään ei ollut pitkäaikaisasunnoton. 12

13 Taulukko 9. Kuopion asunnottomuuden vertailutiedot KUOPIO ensisuojissa yms sairaaloissa tai muissa laitoksissa Vapautuvat vangit (ei as.) sukulaisten luona Kuopio yhteensä Asunnottomia naisia nuoria alle 25-v maahanmuuttajia Asunnottomat perheet perheissä lapsia maahanmuuttajaperheitä niissä lapsia yksin. asunnottomat perheet perheissä lapsia Kuopiossa asunnottomuus kääntyi laskuun edellisvuodesta, mutta pitkäaikaisasunnottomuus lisääntyi hiukan. Vuoteen 2010 verrattuna oli 56 vähemmän kuin vuonna Ulkosalla, asuntoloissa ja tilapäisesti tuttavien luona asuvien määrä vähentyi 77 henkilöllä, mutta laitoksissa asuvien määrä kasvoi 19 henkilöllä vuoden aikana. Eniten asunnottomuus väheni vuoden aikana naisten ja nuorten kohdalla, edellinen 53 ja jälkimmäinen 64 henkilöä. Asunnottomia maahanmuuttajia oli 8, viisi vähemmän kuin Asunnottomia perheitä oli tarkasteluajankohtana 2, lapsiperheitä ei yhtään. 131 yksi asunnotonta ja 8 perhettä sai asunnon viime vuonna kaupungin asunto- ja sosiaalitoimen kautta. Pitkäaikaisasunnottomista 14 sai asunnon vuonna Kaupungin järjestämien asuntojen määrä oli lähes puolta pienempi kuin vuotta aikaisemmin. 13

14 Taulukko 10. Oulun asunnottomuuden vertailutiedot OULU ensisuojissa yms sairaaloissa tai muissa laitoksissa Vapautuvat vangit (ei as.) sukulaisten luona Oulu yhteensä Asunnottomia naisia nuoria alle 25-v maahanmuuttajia Asunnottomat perheet perheissä lapsia maahanmuuttajaperheitä niissä lapsia yksin. asunnottomat perheet perheissä lapsia Oulussa asunnottomuus on poistunut lähes kokonaan. Tilastointimenetelmillä saattaa olla merkitys näin suureen yhden vuoden aikana tapahtuvaan muutokseen. Asunnottomia oli vain 40, joista 31 oli pitkäaikais. Asuntoloissa ja laitoksissa asunnon puutteen vuoksi asuvien asunnottomuus on poistunut Oulussa kokonaan. Myöskään tilapäisesti tuttavien ja sukulaisten luona asuvien asunnottomuutta ei esiintynyt. Oulu on kohdentanut asunnottomuusohjelman alle 30-vuotiaille pitkäaikaisasunnottomille. Nuorten asunnottomuus on käytännössä poistettu. Asunnottomia naisia oli 4, mutta maahanmuuttajia tai perheitä ei yhtään. Kaupungin asunto- ja sosiaalitoimen järjesti asunnon 66 yksinäiselle asunnottomalle vuoden 2011 aikana. 14

15 Taulukko 11. Jyväskylän asunnottomuuden vertailutiedot JYVÄSKYLÄ ensisuojissa yms sairaaloissa tai muissa laitoksissa Vapautuvat vangit (ei as.) sukulaisten luona Jyväskylä yhteensä Asunnottomia naisia nuoria alle 25-v maahanmuuttajia Asunnottomat perheet perheissä lapsia maahanmuuttajaperheitä niissä lapsia yksin. asunnottomat perheet perheissä lapsia Jyväskylässä yksinäisten asunnottomien määrä vähentyi 11 henkilöllä edellisvuoteen verrattuna. Pitkäaikais oli 38, mikä on 6 henkilöä vähemmän kuin Ylivoimaisesti suurin ryhmä, 165 henkilöä, on tilapäisesti tuttavien ja sukulaisten luona asuvat asunnottomat. Heidän määränsä pysyi lähes ennallaan. Asunnottomia naisia oli 27, heidän määränsä pieneni 8 henkilöllä. Nuoria asunnottomana oli 63 ja maahanmuuttajia 5, heidän määränsä pysyi lähes ennallaan vuoden takaiseen verrattuna. Kaupungin asunto- ja sosiaalitoimi järjesti asunnon 65 yksinäiselle henkilölle ja 7 perheelle. 15

16 Taulukko 12. Lahden asunnottomuuden vertailutiedot LAHTI ensisuojissa yms sairaaloissa tai muissa laitoksissa Vapautuvat vangit (ei as.) sukulaisten luona Lahti yhteensä Asunnottomia naisia nuoria alle 25-v maahanmuuttajia Asunnottomat perheet perheissä lapsia maahanmuuttajaperheitä niissä lapsia yksin. asunnottomat perheet perheissä lapsia Lahdessa sekä asunnottomien että pitkäaikaisasunnottomien määrä kasvoi vuoteen 2010 verrattuna. Asunnottomia oli 61 ja pitkäaikais 81 enemmän kuin edellisvuonna. Asuntoloissa oli 17 henkilöä, kun edellisvuonna heitä ei ollut lainkaan. Tilapäisesti tuttavien luona asuvien määrä lisääntyi oleellisesti ja yhä useamman kohdalla asunnottomuus pitkittyi pitkäaikaisasunnottomuudeksi. Myös naisten asunnottomuus kasvoi. Vuonna 2010 naisia oli 18, kun heitä oli 44 vuonna Kaikki olivat myös pitkäaikais. Asunnottomia perheitä oli 20, mikä on 12 perhettä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kaupungin asunto- ja sosiaalitoimen kautta järjestyi asunto 70 henkilölle, joista 50 oli pitkäaikaisasunnotonta. 16

17 Taulukko 13. Joensuun asunnottomuuden vertailutiedot JOENSUU ensisuojissa yms sairaaloissa tai muissa laitoksissa Vapautuvat vangit (ei as.) sukulaisten luona Joensuu yhteensä Asunnottomia naisia nuoria alle 25-v maahanmuuttajia Asunnottomat perheet perheissä lapsia maahanmuuttajaperheitä niissä lapsia yksin. asunnottomat perheet perheissä lapsia Joensuussa pitkäaikaisasunnottomuus vähentyi vuoden 2011 aikana 13 henkilöllä. Pitkäaikaisasunnottomien määrä väheni tilapäisesti tuttavien luona asuvien ja asuntoloissa asunnon puutteen vuoksi olevien henkilöiden kohdalla. Vaikka asunnottomuus on suhteellisen tasaisesti vähentynyt eri kohderyhmissä, oli laitoksissa olevien asunnottomien määrä lisääntynyt. Myös vapautuvien vankien asuntotilanne oli heikentynyt edellisvuodesta. Naisten asunnottomuus on pysynyt lähes samana. Asunnottomien nuorten määrä on hiukan laskenut, myös pitkäaikaisasunnottomien kohdalla. Maahanmuuttajien ja asunnottomien perheiden määrä oli vähäinen. Kaupungin asunto- ja sosiaalitoimi järjesti asunnon vuoden aikana 103 yksinäiselle asunnottomalle ja 33 perheelle. 17

Selvitys 1/2015. Asunnottomat 2014 29.1.2015. Ulkona, tilap.suoj., asuntoloissa. Kuvio 1. Asunnottomien määrä 1987 2014.

Selvitys 1/2015. Asunnottomat 2014 29.1.2015. Ulkona, tilap.suoj., asuntoloissa. Kuvio 1. Asunnottomien määrä 1987 2014. 1987 1988 1989 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 Lisätiedot: Hannu Ahola (tilastot) Puh. 4 996 67 Mari Stycz Puh. 5 572 6727 Selvitys 1/215

Lisätiedot

Selvitys 2/2014. Asunnottomat 2013 14.2.2014

Selvitys 2/2014. Asunnottomat 2013 14.2.2014 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola (tilastot) Puh. 4 996 67 Saara Nyyssölä Puh. 4 172 4917 Selvitys 2/214 Asunnottomat 213 14.2.214 Asunnottomuustiedot perustuvat Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

ARAn asuntomarkkinakysely kunnille ja asunnottomuuden tilastointi

ARAn asuntomarkkinakysely kunnille ja asunnottomuuden tilastointi ARAn asuntomarkkinakysely kunnille ja asunnottomuuden tilastointi Hannu Ahola 3.10.2012 12.10.2007 Tekijän nimi Historia ja tarkoitus Asuntomarkkinakyselyjä on tehty kunnille 1980-luvun puolivälistä lähtien

Lisätiedot

ISSN 1237-1288. Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. +358 40 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. +358 400 996 067. Selvitys 4/2011.

ISSN 1237-1288. Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. +358 40 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. +358 400 996 067. Selvitys 4/2011. ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. +358 40 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. +358 400 996 067 Selvitys 4/2011 Asunnottomat 2010 23.3.2011 Sisällys 1 ASUNNOTTOMIEN MÄÄRÄ KÄÄNTYI LASKUUN...

Lisätiedot

Selvitys 1/2013. Asunnottomat 2012 11.2.2013

Selvitys 1/2013. Asunnottomat 2012 11.2.2013 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067 Selvitys 1/2013 Asunnottomat 2012 11.2.2013 Asunnottomuustiedot perustuvat Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma II:n toimeenpanosuunnitelma

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma II:n toimeenpanosuunnitelma Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma II:n toimeenpanosuunnitelma Tausta Kh hyväksyi valtion ja Espoon kaupungin välisen aiesopimuksen 2012-2015 pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseksi 18.6.2012.

Lisätiedot

PAAVO-ohjelman seurantakyselyn tuloksia 2012-2014

PAAVO-ohjelman seurantakyselyn tuloksia 2012-2014 PAAVO-ohjelman seurantakyselyn tuloksia 2012-2014 30.1.2015 Ympäristöministeriö PAAVO ohjausryhmän kokous Sari Timonen, projektipäällikkö PAAVO-Verkostokehittäjät / Y-Säätiö Taustaa Asiakaskohtaisia tulolomakkeita

Lisätiedot

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9 Espoo % -00-0 0 0 00 0 -, -,, 0,,,,0, -, -, -0, -, -, -,, - v. -, -0,,,, -, Espoo -00-0 -0-0 - 0 Miljoonaa euroa 0 -, -, -, -,0 -, -,0 -, -,, 0,, 0,,, 0, - v. -, -0,,, 0, -, Helsinki % -00-0 0 0 00 0,

Lisätiedot

ARAn laina ja avustuspäätöksen on vuonna 2008 saanut kolme (3) hanketta, joissa on kaikkiaan 104 asuntopaikkaa pitkäaikaisasunnottomille.

ARAn laina ja avustuspäätöksen on vuonna 2008 saanut kolme (3) hanketta, joissa on kaikkiaan 104 asuntopaikkaa pitkäaikaisasunnottomille. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma Toimeenpanon seurantaraportti ja tilannekatsaus ajalta 1.9.2008 vuodelta 2008 Ohjelman organisoituminen Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma perustuu

Lisätiedot

Kunnan asuntomarkkinaselvitys (ARA3b) lähetetään ARAan 8.12.2015 mennessä sähköisellä lomakkeella Suomi.fi -sivuston kautta:

Kunnan asuntomarkkinaselvitys (ARA3b) lähetetään ARAan 8.12.2015 mennessä sähköisellä lomakkeella Suomi.fi -sivuston kautta: LOMAKKEEN ARA3b TÄYTTÖOHJE Yleistä Kunnan asuntomarkkinaselvitys (ARA3b) lähetetään ARAan 8.12.2015 mennessä sähköisellä lomakkeella Suomi.fi -sivuston kautta: www.suomi.fi/suomifi/tyohuone/viranomaisten_asiointi/

Lisätiedot

PAAVO II Starttiseminaari

PAAVO II Starttiseminaari PAAVO II Starttiseminaari Ympäristöministeriö 30.3.2012 Sari Timonen, suunnittelija Ympäristöministeriö sari.timonen@ymparisto.fi Juha Kaakinen, ohjelmajohtaja Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma

Lisätiedot

Asunto ensin -periaate

Asunto ensin -periaate Asunto ensin -periaate kotouttamisen ja integraation lähtökohtana? Marko Kettunen Maahanmuuttajat metropolissa seminaari 19.8.2010 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Lisätiedot

PAAVOSTA AUNEEN. Jyväskylä 16.10.2015. Jari Karppinen

PAAVOSTA AUNEEN. Jyväskylä 16.10.2015. Jari Karppinen PAAVOSTA AUNEEN Jyväskylä 16.10.2015 Jari Karppinen PAAVO 2008-2015 Asuntoloista asumisyksiköitä, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen ja AHVL:ään Noin 2 500 asuntoa tai asuntopaikkaa pitkäaikaisasunnottomille

Lisätiedot

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Syrjäytymisen kustannukset Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Vantaan kaupunki, perhepalvelut 2 Aikuissosiaalityö: Työttömyysprosentti Vantaalla on 8,9 %, Toimeentulotukea saa vantaalaisista 9,1

Lisätiedot

Selvitys 1/2017. Asunnottomat

Selvitys 1/2017. Asunnottomat 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Lisätiedot: Hannu Ahola Puh. 0400 996 067 Selvitys

Lisätiedot

Asunnottomat Helsinki 2014

Asunnottomat Helsinki 2014 Asunnottomat Helsinki 2014 2014 Vuosimuutos (hlöä) HELSINKI Ulkona, porrashuoneissa, ensisuojissa yms. Asuntoloissa, majoitusliikkeissä 120 70 30 0 160 70-50 -20 Laitosmaiset yksiköt 290 180-60 -40 Vapautuvat

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 6/2007 Marja-Leena Ikonen 10.4.2007 Asunnottomat 2006 20 000 Asunnottomat 1987-2006 18 000 16 000 14 000 Asunnottomat perheet Tilap. tuttavien

Lisätiedot

#Kotiin2026 Miten poistaa asunnottomuus kahdessa hallituskaudessa? Y-SÄÄTIÖN HALLITUSOHJELMATAVOITTEET

#Kotiin2026 Miten poistaa asunnottomuus kahdessa hallituskaudessa? Y-SÄÄTIÖN HALLITUSOHJELMATAVOITTEET #Kotiin2026 Miten poistaa asunnottomuus kahdessa hallituskaudessa? Y-SÄÄTIÖN HALLITUSOHJELMATAVOITTEET 1 2 Keitä me olemme? Yli 6 500 asuntoa erityisryhmille ERITYISASUMINEN KOHTUUHINTAINEN VUOKRA-ASUMINEN

Lisätiedot

Erityisryhmien tarpeet asunnottomuuden torjunnassa; mielenterveyskuntoutujien asuminen esimerkkinä

Erityisryhmien tarpeet asunnottomuuden torjunnassa; mielenterveyskuntoutujien asuminen esimerkkinä Erityisryhmien tarpeet asunnottomuuden torjunnassa; mielenterveyskuntoutujien asuminen esimerkkinä 17.10.2012 Tuula Tiainen Rakennetun ympäristön osasto tuula.tiainen@ymparisto.fi Erityisryhmät ja asuminen

Lisätiedot

Jyväskylän seutu. Asuntokatsaus 2012. Seudun kuntien asuntoryhmä 2013. Sisältö:

Jyväskylän seutu. Asuntokatsaus 2012. Seudun kuntien asuntoryhmä 2013. Sisältö: Jyväskylän seutu Asuntokatsaus 2012 Seudun kuntien asuntoryhmä 2013 Sisältö: Asuntoyhteistyö Jyväskylän seudulla Alueen asunto-olot Asuntomarkkinat Asuntorakentaminen Väestönmuutokset ja muuttoliike Asuntomarkkinat

Lisätiedot

ASUNNOTTOMUUDEN DYNAMIIKKA HELSINGISSÄ

ASUNNOTTOMUUDEN DYNAMIIKKA HELSINGISSÄ ASUNNOTTOMUUDEN DYNAMIIKKA HELSINGISSÄ 17.10.2012 Eeva Kostiainen Kaupunkitutkimus TA Oy Liikkuvuus asunnottomuuden ja asuntokannan välillä Tutkimuksen lähtökohtia Kattava kvantitatiivinen rekisteritutkimus

Lisätiedot

ISSN 1237-1288. Lisätiedot: Virpi Tiitinen Puh. +358 04 517 3400. Selvitys 5/2010. Asunnottomat 2009 3.5.2010

ISSN 1237-1288. Lisätiedot: Virpi Tiitinen Puh. +358 04 517 3400. Selvitys 5/2010. Asunnottomat 2009 3.5.2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Virpi Tiitinen Puh. +358 04 517 3400 Selvitys 5/2010 Asunnottomat 2009 3.5.2010 Asunnottomat 2009 Asunnottomien määrä on jonkin verran lisääntynyt Vuoden 2009 marraskuun puolivälissä

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 25.9.2015 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 Lahdessa oli vuoden 2014 lopussa 54 666 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 513 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Selvitys 1/2016. Asunnottomat 2015 10.2.2016. Kuvio 1. Asunnottomien määrä 1987 2015.

Selvitys 1/2016. Asunnottomat 2015 10.2.2016. Kuvio 1. Asunnottomien määrä 1987 2015. 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lisätiedot: Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067 Hanna

Lisätiedot

Y-Säätiön toiminta ja asunnottomuus. Pieksämäen koulukunta Tutkija, YTT, Maria Ohisalo

Y-Säätiön toiminta ja asunnottomuus. Pieksämäen koulukunta Tutkija, YTT, Maria Ohisalo Y-Säätiön toiminta ja asunnottomuus 1 Pieksämäen koulukunta 12.6.2018 Tutkija, YTT, Maria Ohisalo Y-Säätiön toiminta ja asunnottomuus Y-Säätiöstä Asunnottomuus Suomessa Mitä tarttis tehdä? 2 3 Y-Säätiöstä

Lisätiedot

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola p. 0400 996 067 Selvitys 2/2016 ARA-tuotanto 2015 18.2.2016 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Valtion tuki asumiseen: vuokra-asuntojen rakentamisen tuotantotukimuodot (joskus myös hankinta)

Valtion tuki asumiseen: vuokra-asuntojen rakentamisen tuotantotukimuodot (joskus myös hankinta) Valtion tuki asumiseen: vuokra-asuntojen rakentamisen tuotantotukimuodot (joskus myös hankinta) Korkotukilaina ja täytetakaus + investointi avustus (=100%) Korjausavustus: esim. puuttuvien hissien rakentaminen

Lisätiedot

ISSN Lisätiedot: Virpi Tiitinen Puh Selvityksiä 3/2009. Asunnottomat 2008

ISSN Lisätiedot: Virpi Tiitinen Puh Selvityksiä 3/2009. Asunnottomat 2008 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Virpi Tiitinen Puh. +35840 517 3400 Selvityksiä 3/2009 Asunnottomat 2008 30.4.2009 Asunnottomat 2008 Asunnottomien määrä on lisääntynyt Vuoden 2008 marraskuun puolivälissä Suomessa

Lisätiedot

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 4 996 67 Pekka Pelvas 4 67 831 Selvitys 7/211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 23.6.211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

RAY: AVUSTUSSTRATEGIAN 2012 2015 TOIMEENPANOSUUNNITELMA VUOSI 2013

RAY: AVUSTUSSTRATEGIAN 2012 2015 TOIMEENPANOSUUNNITELMA VUOSI 2013 Periaatteita ja kriteerejä 1 (6) Asunnottomuuden ja erityisryhmän käsitteet RAY:n avustamien kohteiden asukasvalinnassa Taustaa Suomen hallituksen asuntopolitiikan tavoitteena on turvata sosiaalisesti

Lisätiedot

ASUNNOTTOMUUSTYÖTÄ 10 VUOTTA LAHDESSA

ASUNNOTTOMUUSTYÖTÄ 10 VUOTTA LAHDESSA ASUNNOTTOMUUSTYÖTÄ 10 VUOTTA LAHDESSA Asumissosiaalisen työn teemapäivä 15.10.2018 Lahti Ari Juhanila, asuntoasiainpäällikkö PAAVOSTA AUNEEN JA AKUUN JA ASTAAN PAAVO metsien mies, ikääntynyt alkoholisti

Lisätiedot

Asunnottomuus - Helsinki 2013

Asunnottomuus - Helsinki 2013 Asunnottomuus - Helsinki 2013 HELSINKI asunnottomia 2013 pitkäaikaisia Vuosimuutos (hlöä) ensisuojissa yms. 90 70-10 -5 Asuntoloissa, majoitusliikkeissä 210 90-60 -20 350 220 50 20 Vapautuvat vangit (ei

Lisätiedot

Puolimatkan tilannekatsaus AUNE K E VÄT S EMI N A ARI

Puolimatkan tilannekatsaus AUNE K E VÄT S EMI N A ARI Puolimatkan tilannekatsaus AUNE K E VÄT S EMI N A ARI 1 9. 4. 2 0 1 8 Rahoitus 2016-2018 Kehittäminen ja koordinaatio Yhteensä 14,5M (tavoite ohjelmakaudella 24 M ) Ei huomioitu kaupunkien ja järjestöjen

Lisätiedot

Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille

Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille ISSN 12371288 Lisätiedot: Virpi Tiitinen Puh. +358 40 517 3400 Selvityksiä 1/2009 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille 4.3.2009 Vuokra-asuntotilanne

Lisätiedot

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman vuosiraportti 2010

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman vuosiraportti 2010 Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman vuosiraportti 2010 Sisällys 1 OHJELMAN MÄÄRÄLLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 3 1.1 Määrällinen tavoite 3 1.2 ARAn investointiavustukset 4 1.3 Tukihenkilöstön

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96 06.10.2014 Sivu 1 / 1 3797/02.07.00/2014 96 Yleisten rakennusten tontin vuokraus Kilosta Y-Säätiölle nuorisoasuntojen rakentamista varten kortteli 54144 tontti 10 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey,

Lisätiedot

Asunnottomat Selvitys 3/ Ulkona, ensisuojissa. Asuntoloissa. Laitoksissa asunnon puutteen vuoksi

Asunnottomat Selvitys 3/ Ulkona, ensisuojissa. Asuntoloissa. Laitoksissa asunnon puutteen vuoksi Selvitys 3/2019 Asunnottomat 2018 5.3.2019 822 ( 17 %) 283 (6 %) 229 (4 %) Ulkona, ensisuojissa 381 (8 %) Asuntoloissa Laitoksissa asunnon puutteen vuoksi Tilapäisesti tuttavien ja sukulaisten luona Ei

Lisätiedot

Investointiavustukset erityisryhmille

Investointiavustukset erityisryhmille ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh. +358 400 996 067 Selvitys 3/2011 Investointiavustukset erityisryhmille 24.2.2011 Erityisryhmien avustukset ARA myöntää avustuksia erityisryhmien asunto-olojen

Lisätiedot

AUNE - UUSI SIVU KÄÄNTYY ASUNNOTTOMUUSTYÖSSÄ

AUNE - UUSI SIVU KÄÄNTYY ASUNNOTTOMUUSTYÖSSÄ AUNE - UUSI SIVU KÄÄNTYY ASUNNOTTOMUUSTYÖSSÄ 26.11.2015 Jari Karppinen PAAVO 2008-2015 Asunto ensin periaate asunnottomuustyön johtavaksi periaatteeksi Asuntoloista asumisyksiköitä, joissa asuminen perustuu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 361. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 361. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 28.11.2016 Sivu 1 / 1 3850/2016 00.04.00.00 Sosiaali- ja terveyslautakunta 131 26.10.2016 361 Valtion ja Espoon kaupungin välinen sopimus asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelman

Lisätiedot

Maahanmuuttajien asunnottomuus Verkostopäivä 27.8.2013 VTT, Tutkija Marja Katisko, Diak, KatuMetro

Maahanmuuttajien asunnottomuus Verkostopäivä 27.8.2013 VTT, Tutkija Marja Katisko, Diak, KatuMetro Maahanmuuttajien asunnottomuus Verkostopäivä 27.8.2013 VTT, Tutkija Marja Katisko, Diak, KatuMetro Tutkimushanke osa Kaupunkitutkimus- ja metropolipolitiikka kehittämis- ja tutkimusohjelmaa Ohjelman tavoitteena

Lisätiedot

NOSTOJA VÄLIRAPORTISTA

NOSTOJA VÄLIRAPORTISTA NOSTOJA VÄLIRAPORTISTA Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma 2012 2015 J. Karppinen Rahoitus 2012-2013 Avustuksia: - Rakentamiseen ja asuntojen hankintaan myönnetty noin 21 M - Palvelujen tuottamiseen

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 2/2013

Asuntomarkkinakatsaus 2/2013 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Asuntomarkkinakatsaus 2/2013 3.5.2013 ARA kerää ja analysoi asuntomarkkinoita ja rakentamista koskevia tietoja sekä tekee niihin liittyviä selvityksiä.

Lisätiedot

ASUNTO ENSIN ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA 2016-2019. Asunto ensin konseptit ja sovellukset. Yhteiskehittäminen

ASUNTO ENSIN ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA 2016-2019. Asunto ensin konseptit ja sovellukset. Yhteiskehittäminen ASUNTO ENSIN ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA 2016-2019 ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISY ASUNNOTTOMUUDEN UUSIUTUMISEN TORJUNTA Aune EDULLISTEN VUOKRA-ASUNTOJEN TURVAAMINEN Vuokra-asuntojen

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

R I N N A L L A K U L K E M I S T A J A K O H T U U H I N T A I S I A K O T E J A

R I N N A L L A K U L K E M I S T A J A K O H T U U H I N T A I S I A K O T E J A R I N N A L L A K U L K E M I S T A J A K O H T U U H I N T A I S I A K O T E J A M i t e n n u o r t e n a s u m i s e n h a a s t e i s i i n v a s t a t a a n SUOMESSA ON 1600 ASUNNOTONTA ALLE 25-VUOTIASTA.

Lisätiedot

Investointiavustukset erityisryhmille 2005-2013

Investointiavustukset erityisryhmille 2005-2013 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh. +358 400 996 067 Selvitys 1/2014 Investointiavustukset erityisryhmille 2005-2013 21.1.2014 ARA myöntämillä investointiavustuksilla lisätään asumiskustannuksiltaan

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 1/2013

Asuntomarkkinakatsaus 1/2013 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Asuntomarkkinakatsaus 1/2013 31.1.2013 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) kerää ja analysoi asuntomarkkinoita ja rakentamista koskevia tietoja

Lisätiedot

Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisy

Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisy Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisy Sanna Jokinen Projektikoordinaattori Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke (2012-2015) Nuorisoasuntoliitto ry www.nal.fi/hanke Nuorisoasuntoliitto ry // www.nal.fi

Lisätiedot

Asunnottomat Selvitys 2/ Lisätiedot: Hannu Ahola, p Hanna Dhalmann, p Asunnottomat perheet

Asunnottomat Selvitys 2/ Lisätiedot: Hannu Ahola, p Hanna Dhalmann, p Asunnottomat perheet Lisätiedot: Hannu Ahola, p. 029 525 0855 Hanna Dhalmann, p. 029 525 0851 Selvitys 2/2018 Asunnottomat 2017 5.3.2018 20000 18000 16000 14000 12000 Asunnottomat perheet Laitoksissa Ulkona, tilap.suoj., asuntoloissa

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Irja Henriksson 2.6.2016 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Lahdessa oli vuoden 2015 lopussa 61 930 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 457 asuntokunnalla. Asuntokuntien keskikoko pienenee jatkuvasti.

Lisätiedot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot ISSN 1237 1288 Lisätiedot/More information: Kimmo Huovinen Puh./tel +358 40 537 3493 Selvityksiä 5/2008 Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot Rajoitusten alaiset ARA vuokra asunnot: määrä, omistajat ja

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 1 SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 2/2007 Marja-Leena Ikonen 8.2.2007 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2006 eräissä kaupungeissa Kysely yleishyödyllisille yhteisöille ARA

Lisätiedot

Kaupunkitutkimus- ja metropolipolitiikkaohjelma METROPOLIA-ALUE MUUTOKSESSA 14.3.2014 VTT, Tutkija Marja Katisko, Diak

Kaupunkitutkimus- ja metropolipolitiikkaohjelma METROPOLIA-ALUE MUUTOKSESSA 14.3.2014 VTT, Tutkija Marja Katisko, Diak Kaupunkitutkimus- ja metropolipolitiikkaohjelma METROPOLIA-ALUE MUUTOKSESSA 14.3.2014 VTT, Tutkija Marja Katisko, Diak Maahanmuuttajien asunnottomuus kasvanut pääkaupunkiseudulla (ARA:n tilastot; Kostiainen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 Kuntaliitto on julkaissut suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2014 kesäkuussa 2015. Julkaisun mukaan n terveydenhuollon ikävakioidut

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 9/27 Toni Pekka 27.11.27 Avustukset hissien rakentamiseen, korjaamiseen ja/tai liikuntaesteen poistamiseen vuosina 23-26 Hissien rakentamiseen

Lisätiedot

Väestönmuutokset 2011

Väestönmuutokset 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 17.6.2012 Väestönmuutokset 2011 Suomen kahdeksanneksi suurimman kaupungin Lahden väkiluku oli vuoden 2011 lopussa 102 308. Vuodessa väestömäärä lisääntyi

Lisätiedot

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 213 TIEDOTE 4/214 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan Kuopiossa 31.12.212 Tilastokeskuksen keväällä 214 julkaisemien

Lisätiedot

Asunto ensin - koulutus Sari Timonen, AUNE Verkostokehittäjät, Y- Säätiö

Asunto ensin - koulutus Sari Timonen, AUNE Verkostokehittäjät, Y- Säätiö Asunto ensin - koulutus 2019 1 Sari Timonen, AUNE Verkostokehittäjät, Y- Säätiö Taustaa: PAAVO 1 Pitkäaikaisasunnottomuuden puolittaminen 2008 2011 Taustalla Nimi ovessa työryhmäraportti Viisaiden miesten

Lisätiedot

Ajankohtaista JARI KARPPINEN OHJELMAJOHTAJA ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA (AUNE)

Ajankohtaista JARI KARPPINEN OHJELMAJOHTAJA ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA (AUNE) Ajankohtaista JARI KARPPINEN OHJELMAJOHTAJA ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA (AUNE) 2016-2019 Asunnottomuusohjelmien (Paavot ja AUNE) tuloksellisuus ja vaikuttavuus arviointi Tilaajat

Lisätiedot

Yhdessä tukien osaamista jakaen Hankkeen vaikutukset

Yhdessä tukien osaamista jakaen Hankkeen vaikutukset Yhdessä tukien osaamista jakaen 2016-2017 Hankkeen vaikutukset Yhdessä tukien osaamista jakaen -hankkeen loppuseminaari 14.12.2017, Helsinki Anna Leppo, Projektikoordinaattori, Kriminaalihuollon tukisäätiö

Lisätiedot

Kaijus Varjonen, fasilitaattori/sihteeri, SOCCA, Helsinki, kaijus.varjonen@hel.fi

Kaijus Varjonen, fasilitaattori/sihteeri, SOCCA, Helsinki, kaijus.varjonen@hel.fi P A A V O pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma 2008-2011 PAAVO- KEHITTÄJÄVERKOSTON TYÖRYHMÄ 4:N TYÖKOKOUS 2.9.2009 Yhteisöllinen integrointi - asuinaluelähtöiset toimintamallit Muistio työryhmän

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015. Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015. Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014 Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015 Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014 Mielenterveyskuntoutujat tarvitsevat arkeensa tukea Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen,

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 1/2016

Asuntotuotantokysely 1/2016 Asuntotuotantokysely 1/2016 Sami Pakarinen Helmikuu 2016 1 (2) Helmikuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmasti

Lisätiedot

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma 2008 2011

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma 2008 2011 Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma 2008 2011 Vuosiraportti 2009 1. Ohjelman määrällisten tavoitteiden toteutuminen Määrällinen tavoite: Ohjelman mukainen määrällinen tavoite on osoittaa pitkäaikaisasunnottomille

Lisätiedot

ALUSTAVIA tietoja PAAVO-ohjelman seurantakyselystä ja tulevia haasteita

ALUSTAVIA tietoja PAAVO-ohjelman seurantakyselystä ja tulevia haasteita ALUSTAVIA tietoja PAAVO-ohjelman seurantakyselystä ja tulevia haasteita 24.1.2014 ympäristöministeriö Sari Timonen, projektipäällikkö PAAVO-Verkostokehittäjät (Y-Säätiö, Sinauhasäätiö, HDL, Vva, Rauman

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN. Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino

LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN. Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino ESPOON JÄRJESTÖJEN YHTEISÖ Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY on alueellinen sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan järjestöjen

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 7/2002 15.3.2002 Pakolaisten asuttaminen Suomessa 1994-2001 Kuntien pakolaisille osoittamat asunnot 1994-2001 700 600 500 Aravavuokra-as.

Lisätiedot

Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet 2013 2014

Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet 2013 2014 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Selvitys 4/2014 Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet 2013 2014 31.10.2014 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA kerää ja analysoi

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös. asumisen ohjelmasta 2010-2015

Valtioneuvoston periaatepäätös. asumisen ohjelmasta 2010-2015 Valtioneuvoston periaatepäätös kehitysvammaisten asumisen ohjelmasta 2010-2015 Raija Hynynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Tarvitaanko kehitysvammalaitoksia?

Lisätiedot

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYHANKE (AUNE)

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYHANKE (AUNE) RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYHANKE 2016 2019 (AUNE) Nii, siis kyllähän tää on vaan mahdollistanu, että ku on se asunto ja tukipaikka. Ni sitte sen jälkeen niinku pystyy, tai se

Lisätiedot

Kohtuuhintainen asuminen asumisköyhyyden ehkäisijänä. Maria Ohisalo, yhteiskunta3eteiden tohtori tutkija, Y-Sää3ö

Kohtuuhintainen asuminen asumisköyhyyden ehkäisijänä. Maria Ohisalo, yhteiskunta3eteiden tohtori tutkija, Y-Sää3ö Kohtuuhintainen asuminen asumisköyhyyden ehkäisijänä 1 Maria Ohisalo, yhteiskunta3eteiden tohtori tutkija, Y-Sää3ö Suomalaisen asunno-omuustyön asiantun1ja Suomen neljänneksi suurin vuokranantaja ja asunnottomuustyön

Lisätiedot

LIIKKUVA TUKI KÖÖPENHAMINASSA kokemuksia Tanskan asunnottomuusstrategiasta. Lars Benjaminsen

LIIKKUVA TUKI KÖÖPENHAMINASSA kokemuksia Tanskan asunnottomuusstrategiasta. Lars Benjaminsen LIIKKUVA TUKI KÖÖPENHAMINASSA kokemuksia Tanskan asunnottomuusstrategiasta Lars Benjaminsen Esityksen teemat Yleiskatsaus Tanskan asunnottomuusohjelmaan Liikkuvan tuen malli Kokemuksia ACT-mallista Asunnottomuustilanteen

Lisätiedot

ASUNTO ENSIN-PERIAATTEEN JA ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDEN TOTEUTUMINEN. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma 2012 2015 (Paavo 2)

ASUNTO ENSIN-PERIAATTEEN JA ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDEN TOTEUTUMINEN. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma 2012 2015 (Paavo 2) ASUNTO ENSIN-PERIAATTEEN JA ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDEN TOTEUTUMINEN Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma 2012 2015 (Paavo 2) Asunnottomuudesta 7 850 yksinäistä asunnotonta ja 450 perhettä Asunnottomuus

Lisätiedot

Asuntopolitiikan kehittämistarpeet ja -haasteet

Asuntopolitiikan kehittämistarpeet ja -haasteet Asuntopolitiikan kehittämistarpeet ja -haasteet Yhteinen kuuleminen, Eduskunta 29.11.2017 Hannu Penttilä Apulaiskaupunginjohtaja Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialue Vantaan kaupunki Valtion

Lisätiedot

Nuorisoasuntoliitto ry Nuorten asumisen edunvalvoja. Nuorisoasuntoliitto rakennuttajan roolissa 20 vuotta kohtuuhintaista asumista

Nuorisoasuntoliitto ry Nuorten asumisen edunvalvoja. Nuorisoasuntoliitto rakennuttajan roolissa 20 vuotta kohtuuhintaista asumista Nuorisoasuntoliitto ry Nuorten asumisen edunvalvoja Nuorisoasuntoliitto rakennuttajan roolissa 20 vuotta kohtuuhintaista asumista Nuorisoasuntoliitto ry Perustettu 1971 27 paikallisyhdistyksen valtakunnallinen

Lisätiedot

Asuntopolitiikan kehittämistarpeet ja -haasteet

Asuntopolitiikan kehittämistarpeet ja -haasteet Asuntopolitiikan kehittämistarpeet ja -haasteet Talousvaliokunnan kuuleminen, Eduskunta 8.2.2018 Tomi Henriksson asumisasioiden päällikkö Hannu Penttilä apulaiskaupunginjohtaja Maankäytön, rakentamisen

Lisätiedot

Sosiaalinen isännöinti. Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja

Sosiaalinen isännöinti. Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja Sosiaalinen isännöinti Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja 28.9.2015 Historia Asu Ite pilottihanke toteutettiin 1.3. 31.12.2010 omalla rahoituksella, yksi asukasohjaaja Varsinainen

Lisätiedot

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI 1 Sisällys 1. Tausta... 2 2. Kohderyhmä... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Järjestäjät... 3 5. Resurssit... 4 6. Markkinointi... 5 7. Kurssin teemat... 5 8. Palautteiden kerääminen

Lisätiedot

Yleistä asumistukea saavien talouksien vuokrat tammikuussa 2011

Yleistä asumistukea saavien talouksien vuokrat tammikuussa 2011 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh. +358 400 996 067 Pirjo Ylöstalo, Kela Puh. 020 63 41390 Selvitys 1/2011 Yleistä asumistukea saavien talouksien vuokrat tammikuussa 2011 1.2.2010 Yleistä

Lisätiedot

Nimi ovessa -hanke 2010-2012. Asunto ensin periaate kehittämisen kehikkona

Nimi ovessa -hanke 2010-2012. Asunto ensin periaate kehittämisen kehikkona Nimi ovessa -hanke 2010-2012 Asunto ensin periaate kehittämisen kehikkona Hankkeen yhteistyöverkosto kehittäjäverkosto tutkimusverkosto kokemusasiantuntijat kv-yhteistyö KOORDINOINTI (SOCCA) TUTKIMUS kehittäminen

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 1 SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 1/2005 Olavi Lehtinen Pekka Pelvas 5.1.2005 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2004 eräissä kaupungeissa Kysely yleishyödyllisille yhteisöille

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

Rakennusliikkeet ja omistajayhteisöt ARA-tuotannossa

Rakennusliikkeet ja omistajayhteisöt ARA-tuotannossa ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Kimmo Huovinen Puh. 040 537 3493 Selvitys 3/2013 Rakennusliikkeet ja omistajayhteisöt ARA-tuotannossa Kilpailun edistäminen ja normaaleja vuokra-asuntoja omistukseensa rakennuttavien

Lisätiedot

Kuopio, asumisen päivät 9.4.2013

Kuopio, asumisen päivät 9.4.2013 Kuopio, asumisen päivät 9.4.2013 suunnittelupäällikkö Maritta Närhi Kuopion asumisen päivät 9.4.2013 suunnittelupäällikkö Maritta Närhi Päihde- ja mielenterveyspalvelujen hankinta 2012 - kaupungin oma

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1405/01.00.02/2014 94 Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimukset

Rajahaastattelututkimukset Rajahaastattelututkimukset www. mek.fi Talvi 1998-1999 - Talvi 2001-2002 Yhteenveto tuloksista ja tapahtuneesta kehityksestä Saapuneet matkan tarkoituksen mukaan... 2 Saapuneet vapaa-ajan matkailijat matkan

Lisätiedot

Muuttoliike 2007. 29.5.2008 Janne Vainikainen

Muuttoliike 2007. 29.5.2008 Janne Vainikainen Muuttoliike 27 29.5.28 Janne Vainikainen Muuttoliike 27 Tampereen saama muuttovoitto pieneni. Muuttovoittoa kertyi 927 henkilöä, kun edeltävänä vuonna voitto oli 1 331 henkilöä. Taustalla oli kotimaan

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2016

Asuntotuotantokysely 2/2016 Asuntotuotantokysely 2/2016 Sami Pakarinen Kesäkuu 2016 1 (2) Kesäkuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

ISSN Lisätiedot: Virpi Tiitinen Puh Selvityksiä 3/2008. Asunnottomat 2007

ISSN Lisätiedot: Virpi Tiitinen Puh Selvityksiä 3/2008. Asunnottomat 2007 ISSN 1237 1288 Lisätiedot: Virpi Tiitinen Puh. +358 40 517 3400 Selvityksiä 3/2008 Asunnottomat 2007 12.6.2008 Asunnottomat 2007 Asunnottomuus vähenee hitaasti Asunnottomuus on hieman vähentynyt Suomessa.

Lisätiedot

Hietaniemenkadun palvelukeskuksessa yöpyneiden asunnottomuuspolut

Hietaniemenkadun palvelukeskuksessa yöpyneiden asunnottomuuspolut Hietaniemenkadun palvelukeskuksessa yöpyneiden asunnottomuuspolut Verkostokehittäjät Työkokous 12.12.2016 Haastavimpien asiakkaiden asumisen tukeminen Sanna Sunikka Kriminaalihuollon tukisäätiö Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Perusopetuksen opetusryhmäkoko 2013

Perusopetuksen opetusryhmäkoko 2013 Perusopetuksen opetusryhmäkoko 2013 Taustaa Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtionavustusta opetusryhmien pienentämiseksi vuodesta 2010 lähtien. Vuosina 2013 ja 2014 myönnettävä summa on kasvanut

Lisätiedot

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012 Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012 Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 Hallituksen

Lisätiedot

Tietojen kerääminen, tallentaminen ja lähettäminen ARAan

Tietojen kerääminen, tallentaminen ja lähettäminen ARAan LOMAKKEEN ARA3b TÄYTTÖOHJE Yleistä Kunnan asuntomarkkinaselvitys lähetetään ARAan 8.12.2016 mennessä ARA3b verkkolomakkeella Suomi.fi -sivuston kautta: www.suomi.fi/suomifi/tyohuone/viranomaisten_asiointi/

Lisätiedot

Valtion terveiset ja toimenpiteet asumisen kehittämiseen. Hannu Rossilahti Kouvola

Valtion terveiset ja toimenpiteet asumisen kehittämiseen. Hannu Rossilahti Kouvola Valtion terveiset ja toimenpiteet asumisen kehittämiseen Hannu Rossilahti Kouvola 29.10.2014 johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 ARA-tuotannon määrä eri vuosikymmeninä

Lisätiedot

TAMPEREEN MUUTTOLIIKE 2007

TAMPEREEN MUUTTOLIIKE 2007 TILASTOTIEDOTE Sivu 1 / 7 TAMPEREEN MUUTTOLIIKE 2007 Ulkomaisen muuttoliikkeen merkitys kasvussa Tampereen vuonna 2007 saama muuttovoitto oli 927 henkilöä, mistä ulkomaisen muuttoliikkeen osuus oli peräti

Lisätiedot

ks. http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?path=1;29;60;498;75030;87898;88248

ks. http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?path=1;29;60;498;75030;87898;88248 Taulukko1. Tyytyväin en Ei osaa sanoa Tyytymätön Asunnon koko ja varusteet 84 8 8 5. Rauhallisuus ja yleinen järjestys 81 10 9 6. Asuinalueen arvostus 74 15 12 8. Liikenneturvallisuus 73 14 13 1. Melutaso

Lisätiedot

ASUNTO ENSIN, VAAN EI ASUNTO VAIN

ASUNTO ENSIN, VAAN EI ASUNTO VAIN ASUNTO ENSIN, VAAN EI ASUNTO VAIN JARI KARPPINEN OHJELMAJOHTAJA ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA (AUNE) 2016-2019 Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma 2016-2019 (AUNE) Taustalla

Lisätiedot

Suurten kaupunkien talousarviot 2008

Suurten kaupunkien talousarviot 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatauksia 2007 11 HEIKKI HELIN Suurten kaupunkien talousarviot 2008 Verkossa ISSN 1796-7236 ISBN 978-952-223-039-3 Painettu ISSN 1455-7266 LISÄTIETOJA Heikki Helin

Lisätiedot