Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä"

Transkriptio

1 Raportti 1 (13) Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Vastaajien perustiedot Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten pudasjärveläiset käyttävät sähköisiä palveluita ja mitä palveluita he haluaisivat hoitaa sähköisesti. Kysely toteutettiin internetissä Kyselyyn tuli yhteensä 143 vastausta, mutta varsinaisiin kysymyksiin sähköisten palveluiden käytöstä vastasi 135 henkilöä, sillä osa jätti vain yhteystietonsa osallistuakseen arvontaan. Sukupuolensa ilmoittaneista naisia oli 64 % ja miehiä 36 % (N=139). Vastaajista puolet kuului ikäryhmään vuotiaat, 23 % oli vuotiaita, 21 % yli 60-vuotiaita ja alle 25-vuotiaita oli vain 6 % (N=135). Naisista hieman yli puolet ja miehistä hieman alle puolet kuului ikäryhmään vuotiaat. Vastaajien asuinpaikka jakaantui tasaisesti keskustan alueelle ja hajaasutusalueelle (N=133). Kuva 1. Sukupuoli. N=139.

2 Raportti 2 (13) Kuva 2. Ikä. N=135. Kuva 3. Vastaajien ikäjakauma sukupuolittain. N=135 Kuva 4. Asun vakituisesti. N=133.

3 Raportti 3 (13) Verkkopankkitunnuksien ja mobiilivarmenteen käyttö Suurin osa (98 %) vastaajista käyttää verkkopankkia pankkiasioidensa hoitamiseen (N=135). Vastaajista 91 % käyttää verkkopankkitunnuksia myös muiden kuin pankkipalveluiden tunnistautumiseen. Mobiilivarmennetta on käyttänyt 24 % vastaajista. Miesten ja naisten välillä ei ole merkittävää eroa verkkopankin käytössä. Vastanneista miehistä kaikki käyttävät verkkopankkia pankkiasioittensa hoitamiseen ja naisista 96 %. Myöskään verkkopankkitunnusten käyttämisessä muihin kuin pankkipalveluiden tunnistautumiseen tai mobiilivarmenteen käytössä ei ollut merkittävää eroa sukupuolten välillä. Myöskään vastaajan asuinpaikalla ei näytä olevan merkittävää vaikutusta verkkopankkitunnusten tai mobiilivarmenteen käyttöön. Kuva 5. Käytän verkkopankkia pankkiasioitteni hoitoon. N=135. Kuva 6. Verkkopankin käyttäminen pankkiasioiden hoitamiseen sukupuolittain. N=134.

4 Raportti 4 (13) Kuva 7. Verkkopankin käyttäminen pankkiasioiden hoitamiseen asuinalueittain. N=133. Kuva 8. Verkkopankkitunnusten käyttö muiden kuin pankkipalveluiden tunnistautumiseen (esimerkiksi Oulunkaaren Omahoitopalveluun, Kelan verkkopalveluihin tai Veron verkkopalveluihin). N=135. Kuva 9. Verkkopankkitunnusten käyttö tunnistautumiseen sukupuolittain. N=134.

5 Raportti 5 (13) Kuva 10. Verkkopankkitunnusten käyttö tunnistautumiseen asuinalueittain. N=133. Kuva 11. Oletko käyttänyt mobiilivarmennetta tunnistautumiseen? N=134. Kuva 12. Mobiilivarmenteen käyttö sukupuolittain. N=133.

6 Raportti 6 (13) Kelan ja Veron verkkopalveluiden käyttö Vastaajista 66 % on käyttänyt Kelan verkkoasiointipalveluja ja 72 % on käyttänyt Veron verkkoasiointipalveluja. Naiset käyttävät Kelan ja Veron verkkopalveluita hieman enemmän kuin miehet. Haja-asutusalueella asuvat käyttävät Kelan ja Veron verkkopalveluita hieman enemmän kuin keskustassa asuvat. Kuva 13. Oletko käyttänyt Kelan verkkoasiointipalvelua? N=135. Kuva 14. Kelan verkkoasiointi sukupuolittain N=134.

7 Raportti 7 (13) Kuva 15. Kelan verkkoasiointi asuinalueen mukaan N=133. Kuva 16. Oletko käyttänyt Veron verkkoasiointipalvelua? N=132. Kuva 17. Veron verkkoasiointipalvelun käyttö sukupuolittain N=131.

8 Raportti 8 (13) Kansalaisen Asiointitili Kuva 18. Veron verkkoasiointipalvelun käyttö asuinalueen mukaan N=130. Kansalaisen Asiointitilistä on kuullut 32 % vastaajista (N=133), mutta vain 12 % on ottanut tilin käyttöönsä ja ainoastaan 10 % on asioinut Asiointitilin kautta. Kuva 19. Oletko kuullut Kansalaisen Asiointitilistä? N=133. Kuva 20. Oletko ottanut Kansalaisen Asiointitilin käyttösi? N=133. Kuva 21. Oletko asioinut Kansalaisen Asiointitilin kautta? N=131.

9 Raportti 9 (13) Pudasjärven kaupungin asiakaspalvelun chat Kyselyyn vastanneista 13 % (N=134) oli käyttänyt Pudasjärven kaupungin nettisivuilla olevaa asiakaspalvelun chatia. Naisten ja miesten välillä ei ole eroa chatin käytössä. Haja-asutusalueella asuvat käyttävät hieman enemmän chatia kuin keskustassa asuvat. Suurin osa vastaajista koki chatin käytön helpoksi (76 %) ja aikoi käyttää palvelua toistekin (84 %). Kuva 22. Oletko käyttänyt Pudasjärven kaupungin nettisivuilla olevaa asiakaspalvelun chatia? N=134 Kuva 23. Asiakaspalvelun chatin käyttö asuinalueen mukaan. N=132

10 Raportti 10 (13) Kuva 24. Jos olet käyttänyt, mitä mieltä olet palvelusta? N=34. Kyllä Ei Yhteensä Oliko palvelua helppo käyttää? 75,86% 24,14% 29 Aiotko käyttää myöhemminkin? 83,87% 16,13% 31 Taulukko 1. Kokemukset asiakaspalvelu chatin käytöstä. Vastauksia kysymykseen 14: Kerro omin sanoin mitä mieltä olet chat-palvelusta. N=34. - Oli helppo - Hyvää palvelua kaupunkilaisille. - - ihan hyvä palvelu jos on jotain kysyttävää... minulla ei ole ollut vielä tarvetta sitä käyttää - Kerran kokeillut, sieltä ei vastattu - Olettaisin, että chat-palvelut tulee avuksi, jos jotakin asioita ei Pudasjärven nettisivuilta löydy. Ei vielä ole ollut tarvetta chat palvelua käyttää - Varmaan kätevä heille, jotka sitä tarvitsevat. - chat palvet ovat yleensä hyviä - Op verkossa olen käyttänyt chat menestyksellisesti. - en tunne chat-palvelita - Tosi hyvä kun on kysyttävää niin saa nopeasti yhteyden ja asiaan vastauksen,vaikka en ole käyttänyt kaupungin chat palvelua olen käyttänyt muiden kun on ollut kysyttävää. - hyvät ja ihanat - se on nopea - Hyvä jotka sitä käyttävät. - muussa asioinnissa olen käyttänyt ja on kätevä

11 Raportti 11 (13) - Olisi varmaan hyvä tutustua kyseiseen palveluun. Harkitsen asiaa! - SE ON HYVÄ, SE ON TEKSTATTU. - Chatit on hyvä juttu, yleensä nopeampi, kuin puhelimeen jonottaminen ja paljon varmemmin toimiva kuin sp-yhteydenotto. - Hyvä palvelu. - Chat-palvelua on helppo käyttää ja se on kätevä. - Erinomainen lisäpalvelu kaupungilta. - Hyvä! - Erittäin tärkeä - en ole kokeillut - Hyvä, kun alan käyttää. - Nopea tapa ottaa yhteys tarvittaessa - Paikan päällä asiat paremmin hoituu. - Hyvä lisäpalvelu. - En ole vielä käyttänyt joten mielipidettä ei ole. - Kolme kertaa kysynyt ja vielä ei ole kertaakaan saanut vastausta, jospa neljännellä kerralla joku kerkiäis vastaamaan. - Oikein hyvä palvelu,ei välttämättä tarvi käydä paikan päällä tai edes soittaa. - Toimiva - En ole vielä käyttänyt - Toimii Toiveet sähköisistä palveluista Vastaajista yli puolet toivoi, että kansalaisopiston kursseille voisi ilmoittautua sähköisesti (68 %) ja että jätehuoltosopimuksen voisi tehdä sähköisesti (51 %). Hieman alle puolet toivoi sähköistä rakennuslupahakemusta (46 %) ja asuntohakemusta (41 %). Myös asunnon irtisanominen (36 %), kouluun ilmoittautuminen (35 %) ja päivähoitohakemus (29 %) halutaan hoitaa sähköisesti. Vastaajilla oli kiinnostusta hoitaa sähköisesti myös teiden kunnossapidon avustushakemukset (27 %), tonttivaraukset (25 %) ja päivähoitopaikan irtisanomiset (24 %). Avoimissa kysymyksissä esitettiin toiveeksi mm. toimeentulotuen hakeminen, terveyskeskuksen palveluita, erilaisia ilmoituksia sekä kokoustilojen ja kenttien varaukset sähköiseksi. Osa halusi kaiken mahdollisen sähköiseksi ja osan mielestä nykyiset sähköiset palvelut olivat kattavat ja osa ei osannut ehdottaa mitään uutta.

12 Raportti 12 (13) Kuva 25. Mitä seuraavista palveluista haluaisit hoitaa sähköisesti. N=127 Vastauksia kysymykseen 16. Mitä muita Pudasjärven kaupungin tarjoamia palveluita haluaisit hoitaa sähköisesti? N=31 - Keskustan allueen latujen reaaliaikainen kunnossapito olisi hyvä saada näkyviin nettisivuille. - Aika kattavat ovat palvelut, joten mieleen ei tule muita palveluja. - Kaikki :) Olen sisäilmasta sairastunut ja en halua asioida ollenkaan paikanpäällä. - Eos - Kairan kuituun liittymisen - kaukolämpö mittarin lukeminen eli kulutuksen ilmoitus - en mittään - ei tuu mieleen - En osaa sanoa onko tällä hetkellä tarvetta. - Esim hakemuksen etenemisen seuraaminen kirjaamisesta aina päätöksentekoon saakka. - Toimeentulotuki - Terveyskeskuksen palvelut. Sähköinen asiointi lääkärin / sairaanhoitajan kanssa palvelun käyttämiseen soveltuvissa tapauksissa. - En osaa sanoa. - Kaupungin kokouksien seuranta verkon kautta - omaishoidon tuki ja siihen liittyvät,"setelit " ja palvelut. - Kokoustilojen varaus Tapahtumien ilmoitukset lahovikaisten puiden kaato ilmoitus mm liikuntavälineiden varaus/vuokraus kentien varaus en tiedä - Työllistämisen kaupunkilisän hakeminen ja maksatus, rakennushankkeen katselmusten koollekutsumiset ja hankkeiden etenemisestä raportoimiset, osallistuvan budjetoinnin ideoiden toimittamiset kaupungille

13 Raportti 13 (13) - Kaikki. - Kaikki mahdollienen vain sähköiseen muotoon :) - En osaa sanoa. - Kattava tarjonta. - Kaikki mahdolliset. - on kattava - kaikkea mahdillista Liitteet Liite 1. Kyselylomake Liite 2. Kyselyn vastaukset, kaikki vastaajat Liite 3: Kyselyn vastaukset sukupuolittain Liite 4: Kyselyn vastaukset asuinalueen mukaan

14 Liite 1 1 (4) Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Vastaa kyselyymme ja autat meitä kehittämään palvelujamme. Samalla voit osallistua arvontaan, jossa palkintona: Lenovo 4G -tablet-tietokone, arvo n Kansalaisopiston kurssipassi lukuvuodelle , arvo 125. Oikeuttaa osallistumaan enintään kuudelle normaalihintaiselle kurssille lukuvuoden aikana. Puikkarin 10 kerran uintikortti, arvo 42. Pieniä tavarapalkintoja Kysely päättyy Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. 1. Sukupuoli Nainen Mies 2. Ikä alle yli Asun vakituisesti Keskustan alueella Haja-asutusalueella

15 Liite 1 2 (4) 4. Käytän verkkopankkia pankkiasioitteni hoitoon Kyllä Ei 5. Käytän verkkopankkitunnuksia myös muiden kuin pankkipalveluiden tunnistautumiseen (esimerkiksi Oulunkaaren Omahoitopalveluun, Kelan verkkopalveluihin tai Veron verkkopalveluihin) Kyllä Ei 6. Oletko käyttänyt mobiilivarmennetta tunnistautumiseen? Kyllä Ei 7. Oletko käyttänyt Kelan verkkoasiointipalvelua? Kyllä Ei 8. Oletko käyttänyt Veron verkkoasiointipalvelua? Kyllä Ei 9. Oletko kuullut Kansalaisen Asiointitilistä? asiointitili.suomi.fi Kyllä En

16 Liite 1 3 (4) 10. Oletko ottanut Kansalaisen Asiointitilin käyttösi? Kyllä En 11. Oletko asioinut Kansalaisen Asiointilin kautta? Kyllä En 12. Oletko käyttänyt Pudasjärven kaupungin nettisivuille olevaa asiakaspalvelun chatia? Kyllä En 13. Jos olet käyttänyt, mitä mieltä olet palvelusta? Oliko palvelua helppo käyttää? Kyllä Ei Aiotko käyttää myöhemminkin? 14. Kerro omin sanoin mitä mieltä olet chat-palvelusta

17 Liite 1 4 (4) 15. Mitä seuraavista palveluista haluaisit hoitaa sähköisesti Päivähoitohakemus Päivähoitopaikan irtisanominen Kouluun ilmoittautuminen Asuntohakemus Asunnon irtisanominen Tontin varaus Jätehuoltosopimus Teiden kunnossapidon avustushakemukset Rakennuslupahakemus Ilmoittautuminen kansalaisopiston kursseille 16. Mitä muita Pudasjärven kaupungin tarjoamia palveluita haluaisit hoitaa sähköisesti?

18 Liite 2 1 (7) Kyselyn vastaukset, kaikki vastaajat 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: Ikä Vastaajien määrä: Asun vakituisesti Vastaajien määrä: 133

19 Liite 2 2 (7) 4. Käytän verkkopankkia pankkiasioitteni hoitoon Vastaajien määrä: Käytän verkkopankkitunnuksia myös muiden kuin pankkipalveluiden tunnistautumiseen (esimerkiksi Oulunkaaren Omahoitopalveluun, Kelan verkkopalveluihin tai Veron verkkopalveluihin) Vastaajien määrä: Oletko käyttänyt mobiilivarmennetta tunnistautumiseen? Vastaajien määrä: 134

20 Liite 2 3 (7) 7. Oletko käyttänyt Kelan verkkoasiointipalvelua? Vastaajien määrä: Oletko käyttänyt Veron verkkoasiointipalvelua? Vastaajien määrä: Oletko kuullut Kansalaisen Asiointitilistä? asiointitili.suomi.fi Vastaajien määrä: 133

21 Liite 2 4 (7) 10. Oletko ottanut Kansalaisen Asiointitilin käyttösi? Vastaajien määrä: Oletko asioinut Kansalaisen Asiointilin kautta? Vastaajien määrä: Oletko käyttänyt Pudasjärven kaupungin nettisivuille olevaa asiakaspalvelun chatia? Vastaajien määrä: 134

22 Liite 2 5 (7) 13. Jos olet käyttänyt, mitä mieltä olet palvelusta? Vastaajien määrä: 34 Kyllä Ei Yhteensä Keskiarvo Oliko palvelua helppo käyttää? ,24 Aiotko käyttää myöhemminkin? ,16 Yhteensä ,2 14. Kerro omin sanoin mitä mieltä olet chat-palvelusta Vastaajien määrä: 34 - Oli helppo - Hyvää palvelua kaupunkilaisille. - - ihan hyvä palvelu jos on jotain kysyttävää... minulla ei ole ollut vielä tarvetta sitä käyttää - Kerran kokeillut, sieltä ei vastattu - Olettaisin, että chat-palvelut tulee avuksi, jos jotakin asioita ei Pudasjärven nettisivuilta löydy. Ei vielä ole ollut tarvetta chat palvelua käyttää - Varmaan kätevä heille, jotka sitä tarvitsevat. - chat palvet ovat yleensä hyviä - Op verkossa olen käyttänyt chat menestyksellisesti. - en tunne chat-palvelita - Tosi hyvä kun on kysyttävää niin saa nopeasti yhteyden ja asiaan vastauksen,vaikka en ole käyttänyt kaupungin chat palvelua olen käyttänyt muiden kun on ollut kysyttävää. - hyvät ja ihanat - se on nopea - Hyvä jotka sitä käyttävät. - muussa asioinnissa olen käyttänyt ja on kätevä - Olisi varmaan hyvä tutustua kyseiseen palveluun. Harkitsen asiaa! - SE ON HYVÄ, SE ON TEKSTATTU. - Chatit on hyvä juttu, yleensä nopeampi, kuin puhelimeen jonottaminen ja paljon varmemmin toimiva kuin spyhteydenotto. - Hyvä palvelu. - Chat-palvelua on helppo käyttää ja se on kätevä. - Erinomainen lisäpalvelu kaupungilta. - Hyvä! - Erittäin tärkeä - en ole kokeillut - Hyvä, kun alan käyttää.

23 Liite 2 6 (7) - Nopea tapa ottaa yhteys tarvittaessa - Paikan päällä asiat paremmin hoituu. - Hyvä lisäpalvelu. - En ole vielä käyttänyt joten mielipidettä ei ole. - Kolme kertaa kysynyt ja vielä ei ole kertaakaan saanut vastausta, jospa neljännellä kerralla joku kerkiäis vastaamaan. - Oikein hyvä palvelu,ei välttämättä tarvi käydä paikan päällä tai edes soittaa. - Toimiva - En ole vielä käyttänyt - Toimii 15. Mitä seuraavista palveluista haluaisit hoitaa sähköisesti Vastaajien määrä: 127

24 Liite 2 7 (7) 16. Mitä muita Pudasjärven kaupungin tarjoamia palveluita haluaisit hoitaa sähköisesti? Vastaajien määrä: 31 - Keskustan allueen latujen reaaliaikainen kunnossapito olisi hyvä saada näkyviin nettisivuille. - Aika kattavat ovat palvelut, joten mieleen ei tule muita palveluja. - Kaikki :) Olen sisäilmasta sairastunut ja en halua asioida ollenkaan paikanpäällä. - Eos - Kairan kuituun liittymisen - kaukolämpö mittarin lukeminen eli kulutuksen ilmoitus - en mittään - ei tuu mieleen - En osaa sanoa onko tällä hetkellä tarvetta. - Esim hakemuksen etenemisen seuraaminen kirjaamisesta aina päätöksentekoon saakka. - Toimeentulotuki - tarpeen mukaan voin käyttää kaikkia yllämainittuja ja uusiakin - Terveyskeskuksen palvelut. Sähköinen asiointi lääkärin / sairaanhoitajan kanssa palvelun käyttämiseen soveltuvissa tapauksissa. - En osaa sanoa. - Kaupungin kokouksien seuranta verkon kautta - omaishoidon tuki ja siihen liittyvät,"setelit " ja palvelut. - Kokoustilojen varaus Tapahtumien ilmoitukset lahovikaisten puiden kaato ilmoitus mm liikuntavälineiden varaus/vuokraus kentien varaus - en tiedä - Tilataan ja lähetetään ruokaliput suoraan työpaikalle tilaajalle.:) - Työllistämisen kaupunkilisän hakeminen ja maksatus, rakennushankkeen katselmusten koollekutsumiset ja hankkeiden etenemisestä raportoimiset, osallistuvan budjetoinnin ideoiden toimittamiset kaupungille - Kaikki. - Kaikki mahdollienen vain sähköiseen muotoon :) - En osaa sanoa. - Kattava tarjonta. - Kaikki mahdolliset. - on kattava - kaikkea mahdillista

25 Liite 3 1 (4) Kyselyn vastaukset, miesten ja naisten vertailu 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 139 Sukupuoli Nainen (N=89) Nainen 89 0 Mies Ikä Vastaajien määrä: 135 Sukupuoli Nainen (N=84) alle yli Asun vakituisesti Vastaajien määrä: 133 Sukupuoli Nainen (N=82) Keskustan alueella Haja-asutusalueella Käytän verkkopankkia pankkiasioitteni hoitoon Vastaajien määrä: 135 Sukupuoli Nainen (N=84) Kyllä Ei 3 0 Mies (N=50) Mies (N=50) Mies (N=50) Mies (N=50)

26 Liite 3 2 (4) 5. Käytän verkkopankkitunnuksia myös muiden kuin pankkipalveluiden tunnistautumiseen (esimerkiksi Oulunkaaren Omahoitopalveluun, Kelan verkkopalveluihin tai Veron verkkopalveluihin) Vastaajien määrä: 135 Sukupuoli Nainen (N=84) Kyllä Ei 9 3 Mies (N=50) 6. Oletko käyttänyt mobiilivarmennetta tunnistautumiseen? Vastaajien määrä: 134 Sukupuoli Nainen (N=83) Kyllä Ei Oletko käyttänyt Kelan verkkoasiointipalvelua? Vastaajien määrä: 135 Sukupuoli Nainen (N=84) Kyllä Ei Oletko käyttänyt Veron verkkoasiointipalvelua? Vastaajien määrä: 132 Sukupuoli Nainen (N=82) Kyllä Ei Mies (N=50) Mies (N=50) Mies (N=49)

27 Liite 3 3 (4) 9. Oletko kuullut Kansalaisen Asiointitilistä? asiointitili.suomi.fi Vastaajien määrä: 133 Sukupuoli Nainen (N=82) Kyllä En Oletko ottanut Kansalaisen Asiointitilin käyttösi? Vastaajien määrä: 133 Sukupuoli Nainen (N=82) Kyllä 11 5 En Mies (N=50) Mies (N=50) 11. Oletko asioinut Kansalaisen Asiointilin kautta? Vastaajien määrä: 131 Sukupuoli Nainen (N=82) Kyllä 9 4 En Mies (N=48) 12. Oletko käyttänyt Pudasjärven kaupungin nettisivuille olevaa asiakaspalvelun chatia? Vastaajien määrä: 134 Sukupuoli Nainen (N=83) Kyllä 10 6 En Mies (N=50)

28 Liite 3 4 (4) 13. Jos olet käyttänyt, mitä mieltä olet palvelusta? Vastaajien määrä: 34 Sukupuoli Oliko palvelua helppo käyttää? Nainen (N=17) Kyllä 13 8 Ei 4 3 Mies (N=11) Aiotko käyttää myöhemminkin? Sukupuoli Nainen (N=16) Kyllä Ei Mitä seuraavista palveluista haluaisit hoitaa sähköisesti Vastaajien määrä: 127 Sukupuoli Nainen (N=80) Päivähoitohakemus Päivähoitopaikan irtisanominen 23 6 Kouluun ilmoittautuminen Asuntohakemus Asunnon irtisanominen Tontin varaus Jätehuoltosopimus Teiden kunnossapidon avustushakemukset Rakennuslupahakemus Ilmoittautuminen kansalaisopiston kursseille Mies (N=14) Mies (N=44)

29 Liite 4 1 (4) Kyselyn vastaukset, asuinalueiden vertailu 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 139 Asun vakituisesti Keskustan alueella (N=68) Nainen Mies Ikä Vastaajien määrä: 135 Asun vakituisesti Keskustan alueella (N=68) alle yli Asun vakituisesti Vastaajien määrä: 133 Asun vakituisesti Keskustan alueella (N=68) Keskustan alueella 68 0 Haja-asutusalueella Käytän verkkopankkia pankkiasioitteni hoitoon Vastaajien määrä: 135 Asun vakituisesti Keskustan alueella (N=68) Kyllä Ei 1 2 Haja-asutusalueella (N=64) Haja-asutusalueella (N=65) Haja-asutusalueella (N=65) Haja-asutusalueella (N=65)

30 Liite 4 2 (4) 5. Käytän verkkopankkitunnuksia myös muiden kuin pankkipalveluiden tunnistautumiseen (esimerkiksi Oulunkaaren Omahoitopalveluun, Kelan verkkopalveluihin tai Veron verkkopalveluihin) Vastaajien määrä: 135 Asun vakituisesti Keskustan alueella (N=68) Kyllä Ei Oletko käyttänyt mobiilivarmennetta tunnistautumiseen? Vastaajien määrä: 134 Asun vakituisesti Keskustan alueella (N=68) Kyllä Ei Oletko käyttänyt Kelan verkkoasiointipalvelua? Vastaajien määrä: 135 Asun vakituisesti Keskustan alueella (N=68) Kyllä Ei Oletko käyttänyt Veron verkkoasiointipalvelua? Vastaajien määrä: 132 Asun vakituisesti Keskustan alueella (N=68) Kyllä Ei Haja-asutusalueella (N=65) Haja-asutusalueella (N=64) Haja-asutusalueella (N=65) Haja-asutusalueella (N=62)

31 Liite 4 3 (4) 9. Oletko kuullut Kansalaisen Asiointitilistä? asiointitili.suomi.fi Vastaajien määrä: 133 Asun vakituisesti Keskustan alueella (N=68) Kyllä En Oletko ottanut Kansalaisen Asiointitilin käyttösi? Vastaajien määrä: 133 Asun vakituisesti Keskustan alueella (N=67) Kyllä 7 9 En Oletko asioinut Kansalaisen Asiointilin kautta? Vastaajien määrä: 131 Asun vakituisesti Keskustan alueella (N=66) Kyllä 6 7 En Oletko käyttänyt Pudasjärven kaupungin nettisivuille olevaa asiakaspalvelun chatia? Vastaajien määrä: 134 Asun vakituisesti Keskustan alueella (N=68) Kyllä 7 10 En Jos olet käyttänyt, mitä mieltä olet palvelusta? Vastaajien määrä: 34 Asun vakituisesti Oliko palvelua helppo käyttää? Keskustan alueella (N=14) Kyllä 9 13 Ei 5 2 Haja-asutusalueella (N=64) Haja-asutusalueella (N=64) Haja-asutusalueella (N=63) Haja-asutusalueella (N=64) Haja-asutusalueella (N=15)

32 Liite 4 4 (4) Aiotko käyttää myöhemminkin? Asun vakituisesti Keskustan alueella (N=17) Kyllä Ei Mitä seuraavista palveluista haluaisit hoitaa sähköisesti Vastaajien määrä: 127 Asun vakituisesti Keskustan alueella (N=63) Päivähoitohakemus Päivähoitopaikan irtisanominen Kouluun ilmoittautuminen Asuntohakemus Asunnon irtisanominen Tontin varaus Jätehuoltosopimus Teiden kunnossapidon avustushakemukset Rakennuslupahakemus Ilmoittautuminen kansalaisopiston kursseille Haja-asutusalueella (N=14) Haja-asutusalueella (N=55)

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET 2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Taustatiedot... 3 Sukupuoli... 3 Ikä... 3 Asuinkunta... 4 Aikuissosiaalityön tai toimeentulotuen asiakkuus... 4 Oma tilanne

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Kansalaiskyselyn tulokset

Kansalaiskyselyn tulokset ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaiskyselyn tulokset

Lisätiedot

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI Sanna-Mari Kuoppamäki Jyväskylän yliopisto Esityksen sisältö MTV:n katsojapaneeli eri-ikäisten internetin käytöstä, laitteista ja asenteista Yli 50-vuotiaiden

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

Ikäihmiset ja sähköinen asiointi Miten saadaan kaikki mukaan?

Ikäihmiset ja sähköinen asiointi Miten saadaan kaikki mukaan? Ikäihmiset ja sähköinen asiointi Miten saadaan kaikki mukaan? Liitetaulukot selvitykseen 23.5.2017 Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton Ikäteknologiakeskus selvitti, miten ikäihmiset asioivat internetissä,

Lisätiedot

Toimeentulotuen perusprosessit uusiutuvat. Heli Kauhanen hankepäällikkö Tomeentulotuki 2017, Kela 25.5.2016

Toimeentulotuen perusprosessit uusiutuvat. Heli Kauhanen hankepäällikkö Tomeentulotuki 2017, Kela 25.5.2016 1 Toimeentulotuen perusprosessit uusiutuvat Heli Kauhanen hankepäällikkö Tomeentulotuki 2017, Kela 25.5.2016 Kelan tavoitteet toimeenpanossa Perustoimeentulotukea tarvitsevien asiakkaiden yhdenvertainen

Lisätiedot

AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE

AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE ORIVEDEN TULOKSET 1 YLEISKATSAUS Asiakaspalautetta kerättiin 24.10. 6.11.2016 2 Yhteensä Orivedeltä noin 450 vastaajaa Suurin osuus vastaanottotoiminnasta Ahkerimpia vastaajia

Lisätiedot

Näin Suomi kommunikoi

Näin Suomi kommunikoi Näin Suomi kommunikoi Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen suunnittelusta, analyysista ja raportoinnista on vastannut Prior Konsultointi Oy. Tutkimuksen toimeksiantaja on Elisa Oyj. Kyselyn kohderyhmänä olivat

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Asiakaskysely kirjastopalveluista Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lisätiedot

Kelan chattirobottikokeilut

Kelan chattirobottikokeilut Kelan chattirobottikokeilut 25.10.2018 Johanna.rahunen@kela.fi Näin Kela palvelee vuosi 2017 numeroina Kelan palvelut asiakkaille Etsi tietoa netistä www.kela.fi Asioi verkossa www.kela.fi Kysy chatissä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TOIMEENTULOTUEN ASIAKASKYSELY 2013 TAUSTATIEDOT 160 vastausta (2009) vastauksia 123) 44 prosenttia miehiä ja 56 prosenttia naisia Suhteessa

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Lasten ja nuorten palvelut Koulut. Mikko Kesä Minna Joutsen Jari Holttinen

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Lasten ja nuorten palvelut Koulut. Mikko Kesä Minna Joutsen Jari Holttinen Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Lasten ja nuorten palvelut Koulut Mikko Kesä Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan lasten ja nuorten opetuspalveluiden asiakastyytyväisyyden

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

HEKAN ASUKASKYSELY 2015: TYYTYVÄISYYS EDELLEEN KORKEALLA TASOLLA

HEKAN ASUKASKYSELY 2015: TYYTYVÄISYYS EDELLEEN KORKEALLA TASOLLA HEKAN ASUKASKYSELY 2015: TYYTYVÄISYYS EDELLEEN KORKEALLA TASOLLA 28.1.2016 1 TAUSTAA 28.1.2016 2 ASUKASKYSELYN TOTEUTUKSESTA Samalla mallilla vuodesta 2008 Kolmatta vuotta mukana myös asiointiin, asuntoon

Lisätiedot

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Liite 1. Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Kouvolan kaupunki Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta 1 1. Miehet ja naiset Kouvolan kaupungin henkilöstöstä naisia on 83,9 % ja

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta SUUNNITELMATYÖN TILANNEKATSAUS 03.05.07/ Mari Mikkola Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden

Lisätiedot

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen 1 OHJEET 1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen verkkopalveluun 2 1.2 Rekisteröityminen 2 1.2 Tunnistautuminen 3 1.2.1 Tunnistautuminen henkilökortilla 3 1.2.2 Mobiilivarmenteella tunnistautuminen

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

Netraudan verkkokaupan asiakaskysely Yhteenvetoraportti, N=1143, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Netraudan verkkokaupan asiakaskysely Yhteenvetoraportti, N=1143, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Netraudan verkkokaupan asiakaskysely Yhteenvetoraportti, N=1143, Julkaistu: 12014 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat VASTAAJAN TAUSTATIEDOTIkä 20 vuotta tai alle 3 0,26% 21-30 139 12,16% 31-40 346 30,27%

Lisätiedot

Havaintoja kuntalaiskyselystä + aluetilaisuudet

Havaintoja kuntalaiskyselystä + aluetilaisuudet Havaintoja kuntalaiskyselystä + aluetilaisuudet Kehittäjätapaaminen 17.11 Pasi Saukkonen Kyselyn lähtökohdat Kohderyhmänä kantakaupungin ulkopuoliset alueet (Pyhäselkä, Eno, Kiihtelysvaara, Tuupovaara)

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen Sivu 1 / 9 TAUSTATIEDOT 1. Minä olen asiakas omainen/lähnen Seuraavat kysymykset koskevat itse asiakasta. Mikäli olet omainen/lähnen, vastaa kysymyksiin asiakkaan näkökulmasta. 2. Ikä 0-17 vuotta 18 64

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Pankkipalvelut 2015 Kuluttajien näkemyksiä pankkien tarjonnasta. Anu Raijas & Mika Saastamoinen. kkv.fi. kkv.fi

Pankkipalvelut 2015 Kuluttajien näkemyksiä pankkien tarjonnasta. Anu Raijas & Mika Saastamoinen. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajien näkemyksiä pankkien tarjonnasta Anu Raijas & Mika Saastamoinen Sisältö Tausta Selvityksen toteutus Tulokset Yhteenveto ja johtopäätökset 13.1.2016 2 Tausta Pankkipalveluiden tarjonnan muutokset

Lisätiedot

Naisten ja miesten käsityksiä henkilöstöjohtamisesta, työhyvinvoinnista ja työn muutoksista kasvu- ja muissa yrityksissä

Naisten ja miesten käsityksiä henkilöstöjohtamisesta, työhyvinvoinnista ja työn muutoksista kasvu- ja muissa yrityksissä Naisten ja miesten käsityksiä henkilöstöjohtamisesta, työhyvinvoinnista ja työn muutoksista kasvu- ja muissa yrityksissä Kasvuyritysten ketterä henkilöstöjohtaminen toimintamalleja pk-yrityksille (KetteräHR)

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kunnat Kuntalaiskysely palveluiden saavutettavuudesta. Raportti. Julkaisuvapaa 31.3.2014 klo 15.00

Keski-Uudenmaan kunnat Kuntalaiskysely palveluiden saavutettavuudesta. Raportti. Julkaisuvapaa 31.3.2014 klo 15.00 Keski-Uudenmaan kunnat Kuntalaiskysely palveluiden saavutettavuudesta Raportti Julkaisuvapaa 31.3.2014 klo 15.00 Keski-Uudenmaan kunnat Kuntalaiskysely palveluiden saavutettavuudesta Taloustutkimus Oy

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Maanpuolustusjärjestöjen jäsenkysely turvallisuus- ja puolustuspoliittisista kysymyksistä

Maanpuolustusjärjestöjen jäsenkysely turvallisuus- ja puolustuspoliittisista kysymyksistä Maanpuolustusjärjestöjen jäsenkysely turvallisuus- ja puolustuspoliittisista kysymyksistä Taustatiedot Ensisijainen jäsenjärjestösi Sähköinen jäsenkysely toteutettiin 20.10. 5.11.2016 välisenä aikana ja

Lisätiedot

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015 15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.215 1 VAI 2 VUOTTA? 2 KYSELY 8-VUOTIAILLE VASTAUKSIA 5 Teetimme 5 puhelinhaastattelua vuonna 1935 syntyneille suomalaisille eläkeläisille

Lisätiedot

Isien osuuden kasvattaminen perhevapaista lainsäädännöllisin keinoin STTK 30.10.2014

Isien osuuden kasvattaminen perhevapaista lainsäädännöllisin keinoin STTK 30.10.2014 Isien osuuden kasvattaminen perhevapaista lainsäädännöllisin keinoin STTK 30.10.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen, jossa käsiteltiin seuraavia

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Lomakeluonnos Infoteksti: 1. Hyvää päivää. Olen N.N. Taloustutkimus Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta vapaa-ajan asumisesta ja palvelujen käytöstä Heinolan seudulla.

Lisätiedot

Kurikka-lehti Lukijatutkimus 2006

Kurikka-lehti Lukijatutkimus 2006 Kurikka-lehti Lukijatutkimus 2006 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Kurikka-lehden lukemiseen liittyviä asioita ja asemaa paikallisena tietolähteenä. Haastattelut tehtiin puhelimitse

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI Hannele Laaksonen 1. JOHDANTO...3 2. VASTAAJIEN TAUSTATIETOJA...4 3. HALLINTO- JA ELINKEINOTEIMEN PALVELUJEN ARVIOINTI...6 4.

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

DNA Digitaalinen asiointi ja digitaalinen palvelukokemus. Yhteenveto medialle

DNA Digitaalinen asiointi ja digitaalinen palvelukokemus. Yhteenveto medialle DNA Digitaalinen asiointi ja digitaalinen palvelukokemus Yhteenveto medialle 1 Tutkimusmenetelmä ja tiedonkeruu Kohderyhmä Näyte Tiedonkeruu Suomalaiset 15 4-vuotiaat Kohderyhmään kuuluvat vastaajat rekrytoitiin

Lisätiedot

VESANTO KYSELY VESANNON TULEVAISUUDESTA

VESANTO KYSELY VESANNON TULEVAISUUDESTA VESANTO KYSELY VESANNON TULEVAISUUDESTA Kuntien asema muuttuu lähitulevaisuudessa merkittävästi sote- ja maakuntauudistusten myötä. Myös Vesannon kunta valmistautuu näihin muutoksiin laatimalla uuden strategian

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon vastaanottojen

Lisätiedot

Kysely Varsinais-Suomen maakunnan verkkopalveluista. Jessica Ålgars-Åkerholm

Kysely Varsinais-Suomen maakunnan verkkopalveluista. Jessica Ålgars-Åkerholm Kysely Varsinais-Suomen maakunnan verkkopalveluista Jessica Ålgars-Åkerholm 9.8.2018 Toteutettiin Webropolilla. Suomeksi ja ruotsiksi, erillinen sote-aiheinen kysely Kysely oli avoinna 31.5. 4.7.2018.

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat itse asiakasta. Mikäli olet omainen/läheinen, vastaa kysymyksiin asiakkaan näkökulmasta.

Seuraavat kysymykset koskevat itse asiakasta. Mikäli olet omainen/läheinen, vastaa kysymyksiin asiakkaan näkökulmasta. Vammaispalvelun asiakastyytyväisyyskysely Vammaispalvelun ensimmäinen asiakastyytyväisyyskysely tehtiin syksyllä 2015. Tyytyväisyyskysely lähetettiin kaikille asiakkaille, joille oli tehty palvelupäätös

Lisätiedot

FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015

FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015 FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015 Analyysin on suorittanut Fiskars Oyj 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tulokset... 3 2.1 Taustatietoa vastaajista... 3 2.1.1Vastaajien vuokratilat... 4 2.2.

Lisätiedot

Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015. Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus

Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015. Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015 Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tämän tutkimuksen aineiston on kerännyt Taloustutkimus

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kysely Kaikukortin haltijoille

Kysely Kaikukortin haltijoille 1 Kysely Kaikukortin haltijoille Hyvä Kaikukortin haltija! Kaikukortti-toimintaa on kokeiltu Lappeenrannassa nyt 1.6.2017 lähtien. Tämän kyselyn tavoitteena on saada tietoa siitä, miten käyttökelpoisena

Lisätiedot

Tikkakosken asukaskysely 2010

Tikkakosken asukaskysely 2010 2010 Tikkakosken asukaskyselyn koontia Jyväskylän kaupungin innovaatiopalvelut - Asukaskyselyssä kerättiin tikkakoskelaisten ajatuksia alueen kehittämisestä ja kartoitettiin asukkaiden näkemyksiä Tikkakoskelle

Lisätiedot

3/2014. Tietoa lukijoista

3/2014. Tietoa lukijoista 3/2014 Tietoa lukijoista Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden, Suomen 2. luetuimman päivälehden, kuukausiliite. Se on maaseudulla asuvalle ihmiselle tehty aikakauslehti. Lehti on onnistunut tehtävässään ja

Lisätiedot

Kuntalaiskysely Pyhäselkä. Pasi Saukkonen

Kuntalaiskysely Pyhäselkä. Pasi Saukkonen Kuntalaiskysely Pyhäselkä Pasi Saukkonen 3.11.2015 Pyhäselkä (112 vastausta) % Koko aineisto (n. 500 vastausta) 0 20 40 60 80 100 Kaupunkilainen vai maalainen? kaupunkilainen 10 % Oletko mielestäsi 1)

Lisätiedot

Timmi järjestelmään rekisteröityminen ja käyttöoikeuksien laajentaminen

Timmi järjestelmään rekisteröityminen ja käyttöoikeuksien laajentaminen Käyttöohjeet Timmi järjestelmään 1 Timmi järjestelmään rekisteröityminen ja käyttöoikeuksien laajentaminen Timmi tilavarausjärjestelmään siirtyminen Jyväskylän kaupungin käytössä on Timmi tilavaraus- ja

Lisätiedot

Kytäjä Golf ry Seniorikysely Helmikuu 2015

Kytäjä Golf ry Seniorikysely Helmikuu 2015 Kytäjä Golf ry Seniorikysely Helmikuu 2015 Kytäjä Golf Ry:n Seniorikysely Ajankohta: Helmikuu 2015 Sähköpostiosoitteet: Kytäjä Golf Ry:n jäsenrekisteri Jäsenrekisterissä 1.2.2015 273 senioria (miehet 55v,

Lisätiedot

1 Taustatietoja (rasti ruutuun)

1 Taustatietoja (rasti ruutuun) KOUVOLAN KAUPUNGIN YHTEISPALVELUPISTEIDEN ASIAKASPALVELUKYSELY Yhtspalvelupisteet ovat paikallistiedon ja ylsasioinnin keskuksia, joista saa opastusta ja ylsneuvontaa Kouvolan kaupungin ja yhtstyökumppanden

Lisätiedot

Elisa Mobiilivarmenne. Turvallisesti aina mukana

Elisa Mobiilivarmenne. Turvallisesti aina mukana Turvallisesti aina mukana 1 78137_EL_varmenne_ohje_A5.indd 1 10.10.2011 16.04 Henkilökohtainen, sähköinen tunnistautumisväline Elisa Mobiilivarmenne mahdollistaa henkilöllisyyden todistamisen verkossa,

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010 Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon

Lisätiedot

AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE 2016

AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE 2016 AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE 2016 TAMPEREEN TULOKSET 1 YLEISKATSAUS Asiakaspalautetta kerättiin 24.10. 6.11.2016 2 Kaiken kaikkiaan lähes 2 900 vastaajaa Tampereelta ja Orivedeltä Tampereelta noin 2 500

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Kuntaliiton vertailututkimus (toteutus TNS gallup) Erityisasiantuntija Anu Nemlander, puh. 050 563 6180 Erityisasiantuntija Hannele Häkkinen, puh. 050 375 2164

Lisätiedot

Kansalaisilla hyvät valmiudet sähköisiin terveyspalveluihin

Kansalaisilla hyvät valmiudet sähköisiin terveyspalveluihin ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaisilla hyvät valmiudet

Lisätiedot

Ohje 1 (13) SÄHKÖINEN ASIOINTI

Ohje 1 (13) SÄHKÖINEN ASIOINTI Ohje 1 (13) Sähköisen asioinnin linkin kautta pääset kirjautumaan sähköisiin palveluihin henkilöhohtaisilla verkkopankkitunnuksilla. Valitse tunnistustapa => Pankkitunnistus Ohje 2 (13) Valitse pankki,

Lisätiedot

Perustiedot - Kaikki -

Perustiedot - Kaikki - KMO 13+ RTF Report - luotu 27.05.2015 15:22 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet final 13+ 73 40 23 Yhteensä 73 40 23 Perustiedot 1. Ikäni on (39) Ikäni on 2. Olen ollut oppilaana (36) Olen ollut oppilaana

Lisätiedot

Kuntalaiskysely Eno. Pasi Saukkonen

Kuntalaiskysely Eno. Pasi Saukkonen Kuntalaiskysely Pasi Saukkonen 27.10.2015 (131 vastausta) % Koko aineisto (n. 500 vastausta) 0 20 40 60 80 100 4% Kaupunkilainen vai maalainen? Oletko mielestäsi kaupunkilainen maalainen 67 % a) kaupunkilainen

Lisätiedot

Keskustelua perustoimeentulotuesta

Keskustelua perustoimeentulotuesta 1 Keskustelua perustoimeentulotuesta Kela Keskinen vakuutuspiiri ja asiakaspalveluyksikkö Lapuan ja Tampereen Hiippakunnat Sarita Alarotu ja Asko Riihioja 8.6.2016 2 Kelan organisaatio Keskinen alue 3

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Puskaputtaajat seurakyselyn yhteenveto

Puskaputtaajat seurakyselyn yhteenveto Puskaputtaajat seurakyselyn yhteenveto Summary1/2 59 vastausta (vastanneista naisia 8 ja miehiä 51) Kysely oli avoinna 2 viikkoa (11.2. 25.2.2015) 78% vastanneista kuului ikäryhmään 18-39 49% vastanneista

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

ASIAKASKYSELYN 2015 TULOSTEN YHTEENVETO

ASIAKASKYSELYN 2015 TULOSTEN YHTEENVETO ASIAKASKYSELYN 2015 TULOSTEN YHTEENVETO Asiakaskysely toteutettiin toukokuussa 2015. Kysely lähetettiin sähköpostilla ja kirjeellä yhteensä 937 työnantaja-asiakkaalle. Vastauksia saatiin 264 eli vastausprosentti

Lisätiedot

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA Yhteenveto Lähes kaikki vastanneet tiekunnat eivät ole käyttäneet aikaisemmin yksityisiä tieisännöintipalveluja. Vastaajat

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Terveyspalvelujen tulevaisuus Kansalaisten parissa toteutetun tutkimuksen tulokset Lasipalatsi 10.12.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kansalaisten parissa koskien terveyspalvelujen

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA

Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA 1. Johdanto Marraskuussa 2002 julkistetussa tutkimuksessa Arvon mekin ansaitsemme yhtenä tutkimuskohteena

Lisätiedot

Perustoimeentulotuen Kela-siirto 1.1.2017. Heli Kauhanen Hankepäällikkö Toimeentulotuki 2017 -hanke

Perustoimeentulotuen Kela-siirto 1.1.2017. Heli Kauhanen Hankepäällikkö Toimeentulotuki 2017 -hanke Perustoimeentulotuen Kela-siirto 1.1.2017 Heli Kauhanen Hankepäällikkö Toimeentulotuki 2017 -hanke Kelan tavoitteet toimeenpanossa Perustoimeentulotukea tarvitsevien asiakkaiden yhdenvertainen kohtelu

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

Kuntauudistuskysely akavalaisille 2012. Yhteenveto tuloksista 14.5.2012

Kuntauudistuskysely akavalaisille 2012. Yhteenveto tuloksista 14.5.2012 Kuntauudistuskysely akavalaisille 0 Yhteenveto tuloksista 4.5.0 Kuntauudistuksen tarpeellisuus ja kunnallisten palveluiden järjestäminen Kuntauudistus on tarpeen, koska suuremmat kunnat pystyvät tarjoamaan

Lisätiedot

Kuntalaiskysely. Tuupovaara. Pasi Saukkonen

Kuntalaiskysely. Tuupovaara. Pasi Saukkonen Kuntalaiskysely Pasi Saukkonen 20.10.2015 (104 vastausta) % Koko aineisto (n. 500 vastausta) 0 20 40 60 80 100 Kaupunkilainen vai maalainen? Oletko mielestäsi kaupunkilainen sekä maalainen että kaupunkilainen

Lisätiedot

Perustoimeentulotuen Kela-siirron toteuttaminen Kelan silmin. Heli Kauhanen Hankepäällikkö Toimeentulotuki 2017 -hanke

Perustoimeentulotuen Kela-siirron toteuttaminen Kelan silmin. Heli Kauhanen Hankepäällikkö Toimeentulotuki 2017 -hanke Perustoimeentulotuen Kela-siirron toteuttaminen Kelan silmin Heli Kauhanen Hankepäällikkö Toimeentulotuki 2017 -hanke Kelan tavoitteet toimeenpanossa Perustoimeentulotukea tarvitsevien asiakkaiden yhdenvertainen

Lisätiedot

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek TÄRKEYS = Palvelujen tärkeys minulle TOIMIVUUS = Miten kirjasto on onnistunut Kirjaston käyttäjäkysely 2013

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNGIN KYSELY MÖKKILÄISILLE Yhteenvetoraportti, N=30, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

KUHMON KAUPUNGIN KYSELY MÖKKILÄISILLE Yhteenvetoraportti, N=30, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat KUHMON KAUPUNGIN KYSELY MÖKKILÄISILLE Yhteenvetoraportti, N=30, Julkaistu: 12012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Tiedot vastaajasta (valitse oikea vaihtoehto) mies 17 56,67% 2. nainen 13 43,33% 30 100%

Lisätiedot

HEKAN ASUKASKYSELY 2016: ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYS SAMALLA HYVÄLLÄ TASOLLA KUIN AIEMPINA VUOSINA

HEKAN ASUKASKYSELY 2016: ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYS SAMALLA HYVÄLLÄ TASOLLA KUIN AIEMPINA VUOSINA HEKAN ASUKASKYSELY 2016: ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYS SAMALLA HYVÄLLÄ TASOLLA KUIN AIEMPINA VUOSINA 1.3.2017 1 TAUSTAA 1.3.2017 2 ASUKASKYSELYN TOTEUTUKSESTA Samalla mallilla vuodesta 2008 Neljättä vuotta mukana

Lisätiedot

Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet maisteriohjelmiin hyväksytyille

Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet maisteriohjelmiin hyväksytyille Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet maisteriohjelmiin hyväksytyille SISÄLTÖ Opiskelupaikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen Opintoportaali Uni Opetuksen alkaminen ja infopäivät LOAS ja opiskelijakortti Opintotuki

Lisätiedot

Hyvä kauniaislainen! Tällä kyselyllä haluamme selvittää mielipiteesi kaupungin palveluista. Kiitämme Sinua arvokkaasta tutkimusavustasi!

Hyvä kauniaislainen! Tällä kyselyllä haluamme selvittää mielipiteesi kaupungin palveluista. Kiitämme Sinua arvokkaasta tutkimusavustasi! ASUKASKYSELY 2016 2 Hyvä kauniaislainen! Tällä kyselyllä haluamme selvittää mielipiteesi kaupungin palveluista. Kiitämme Sinua arvokkaasta tutkimusavustasi! 1. MITEN TÄRKEINÄ PIDÄT ALLA MAINITTUJA HYVINVOINTIIN

Lisätiedot

Radio autossa -tutkimus

Radio autossa -tutkimus Radio autossa -tutkimus kasettisoitin 1968 ensimmäinen autoradio 1932 mp3-soitin 2002 fm-autoradio 1952 CD-soitin 1983 vakiovaruste Suomessa 1990-luvulla Uuden auton ostajien ikä % yli 60 vuotta 51-60

Lisätiedot

FENNOVOIMA Ydinvoimalaitoshanke, sosiaalisten vaikutusten arviointi, asukaskysely Pyhäjoki 10/2008

FENNOVOIMA Ydinvoimalaitoshanke, sosiaalisten vaikutusten arviointi, asukaskysely Pyhäjoki 10/2008 FENNOVOIMA Ydinvoimalaitoshanke, sosiaalisten vaikutusten arviointi, asukaskysely Pyhäjoki /28 1 Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa

Lisätiedot

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 212 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata neuvoloiden vastaanottojen asiakastyytyväisyyttä ja verrata eri

Lisätiedot

Kelan palvelukanavat. Asko Riihioja Kela Keskinen asiakaspalveluyksikkö ja vakuutuspiiri

Kelan palvelukanavat. Asko Riihioja Kela Keskinen asiakaspalveluyksikkö ja vakuutuspiiri Kelan palvelukanavat Asko Riihioja Kela Keskinen asiakaspalveluyksikkö ja vakuutuspiiri 10.6.2016 Kelan monipuolinen palvelukanavatarjonta Verkkopalvelu Puhelinpalvelu Posti Toimistokäynti Suorakorvaus

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Tasa arvovaalikone

Raportointi >> Perusraportti Tasa arvovaalikone heli.kiemunki (Lapin ammattiopisto), olet kirjautuneena sisään. 10. maaliskuuta 2011 10:16:23 Your boss is {0} Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help

Lisätiedot

Kuntalaiskysely. Kiihtelysvaara. Pasi Saukkonen

Kuntalaiskysely. Kiihtelysvaara. Pasi Saukkonen Kuntalaiskysely Kiihtelysvaara Pasi Saukkonen 14.10.2015 116 Kiihtelysvaaralaista vastaajaa % 0 20 40 60 80 100 Kaupunkilainen vai maalainen? kaupunkilainen 3% Oletko mielestäsi sekä maalainen että kaupunkilainen

Lisätiedot

SIJOITTUMISSEURANTA 2011

SIJOITTUMISSEURANTA 2011 SIJOITTUMISSEURANTA 2011 AlueEnnakko Alueellinen ennakointi työkaluksi Pohjois-Karjalassa -hanke Projektisuunnittelija Hanna Silvennoinen 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 4 2. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN JA VASTAUSMÄÄRÄT

Lisätiedot

NUORISOPALVELUT. Tämä kysely on osa Lapsiystävällinen kunta -alkukartoitustyötä. Se toteutetaan Webropol-kyselynä PE mennessä.

NUORISOPALVELUT. Tämä kysely on osa Lapsiystävällinen kunta -alkukartoitustyötä. Se toteutetaan Webropol-kyselynä PE mennessä. NUORISOPALVELUT Tämä kysely on osa Lapsiystävällinen kunta -alkukartoitustyötä. Se toteutetaan Webropol-kyselynä PE 5.4.2019 mennessä. Kyselyssä voit kertoa kokemuksistasi ja toiveistasi koskien Kittilän

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

N 3563. Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Promenade Research Oy

N 3563. Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Promenade Research Oy Taloyhtiön hallitustyö N 3563 Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Promenade Research Oy Vastaajat Sukupuoli Asema Rooli Asema Muu 4 % Nainen Puheenjoht 35 % aja 31 % Mies Hallituksen 65 % jäsen 65

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot