OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti"

Transkriptio

1 OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta Kuntatekniikkapäivät 1

2 Turun rinnakkaishanke Luoda käytännössä kuntien infraomaisuuden ylläpitoon Yhtenäinen ylläpidon tuoterakenne Yhtenäinen ylläpidon käsitteistö Yhtenäinen ylläpidon kustannusseuranta Ylläpitotehtävien ja kustannusten vertailtavuus Yhteiset ylläpidon tuoterakenteet mahdollistavat Urakka-asiakirjojen yhtenäistäminen Hankintojen vertailtavuuden tehostaminen Kustannusten seurannan kehittäminen Yhteiset ylläpidon rakenteet vahvistavat Ylläpidon tilaajien ammattitaitoa Auttavat kehittämään omaa toimintaa 5

3 Aikataulu Tuotteistusta pohditaan ekosysteemipalveluiden, kustannusten ja asukaslähtöisyyden näkökulmista. Tuotteistusta pohditaan tilaajan näkökulmasta Kick-off Tuotteet, lakisääteisyys, perusomaisuus, erillis- ja erityistuotteet Urakointi, kutsuttu urakoitsijoita Kustannusrakenne Laivaseminaari Turku&Pori Ekosysteemi /osallisuus Loppuraportti Osallistujia työpajoissa ollut hlöä Turkulaisten lisäksi Pori, Espoo, Raisio, Helsinki, Kaarina, Tampere, Jyväskylä Mukana myös Aalto-yliopisto, Kuntamaisema, Rapal, Infra ry, Kuntaliitto, Tekes

4 Yhtenäinen tuotteistus, miksi? Alueurakoinnit lisääntyy (työvaiheittain tai kokonaisuuksina, katu ja viher - yhdessä ja erikseen jne) Sisällöt erilaisia ei vertailukelpoisuutta Mahdollistaa markkinoiden kehittämisen, innovatiivisuus, ekosysteemi Mahdollistaa vertailtavuuden organisaatioista huolimatta Selkeyttää päätöksentekoa, läpinäkyvyys, TALOUS OPUS liittyy Hankintojen yhteinen kehittäminen, mitattavuuteen, markkinoiden kehittämiseen ja kadunpidon tehostamiseen

5 Tahtotila Erityistuotteet, määrittelemättömät Erillistuotteet, modulit. Tehtäväkokonaisuudet joilla hintalappu PERUSOMAISUUS (Lakisääteiset + kaikissa kaupungeissa yhteiset tehtävät Nykyinen käytäntö INFRARYL tuotantonimikkeistö (luonnos), Alueurakoinnin yleinen tehtäväluettelo 2003, VHT 14 Viheralueiden hoidon laatuvaatimukset Uusi rakenne 8

6 Onko tämä vain Turun malli? Mahdolliset muut erillistuotteet Esittäjän nimi 9

7 PERUSOMAISUUS Lakisääteiset + kaikissa kaupungeissa tehtäviä kokonaisuuksia PERUSTUOTTEET TA Lakisääteiset + kaikissa kaupungeissa tehtäviä kokonaisuuksia Erityistuotteet, määrittelemättömät Erillistuotteet, modulit. Tehtäväkokonaisuudet joilla hintalappu PERUSOMAISUUS (Lakisääteiset + kaikissa kaupungeissa yhteiset tehtävät PERUSTUOTTEET Talvihoito Ajoratojen talvihoito Kevyen liik.väylien ja muiden al.talvihoito Hiekoitushiekan poisto Viheralueiden hoito Kasvillisuuden hoito Niittyjen hoito Taajamametsien hoito Liikennealueiden hoito Päällystettyjen väylien hoito Sorapäällysteisten väylien hoito Puistokäytävien ja reitistöjen hoito Puhtaanapito Liikennealueiden puhtaanapito Viheralueiden puhtaanapito Kalusteiden ja varusteiden hoito Kalusteiden ja varusteiden hoito Rakenteiden hoito Kuivatusjärjestelmien hoito Siltarakenteiden hoito Muiden rakenteiden hoito

8 ERILLISTUOTTEET Tehtäväkokonaisuuksia joita mahdollista tilata ja seurata kustannuksia organisaatiosta riippumatta ERILLISTUOTTEET TA Tehtäväkokonaisuuksia joita mahdollista tilata ja seurata kustannuksia organisaatiosta riippumatta Erityistuotteet, määrittelemättömät Erillistuotteet, modulit. Tehtäväkokonaisuudet joilla hintalappu PERUSOMAISUUS (Lakisääteiset + kaikissa kaupungeissa yhteiset tehtävät ERILLISTUOTTEET Kunnossapito Liikennealueiden kunnossapito Viheralueiden kunnossapito Yksityisteiden kunnossapito Kalusteiden ja varust.kunnossapito Rakenteiden kunnossapito Talvihoidon erillistuote Lumen kuormaus ja kuljetus Lumensijoituspaikkojen hoito ja kunnossapito Kunnossa- ja puhtaanapidon erillistuote Ilkivalta Tapahtumat Leikkipaikkojen hoito ja kunnossapito Leikkipaikkojen hoito ja kunnossapito Talousmetsien hoito Talousmetsien hoito Erityisalueiden hoito ja kunnossapito Virkistysalueet Laiturit, venepaikat, vesiväylät Maatalous Ulkovalaistuksen käyttö ja kunnossapito Liikenteen valo-ohjauksen käyttö ja kunnossapito 11

9 ERITYISTUOTTEET ERITYISTUOTTEET Kaupunkikohtaisia, Turussa esim Erityistuotteet, määrittelemättömät Erillistuotteet, modulit. Tehtäväkokonaisuudet joilla hintalappu PERUSOMAISUUS (Lakisääteiset + kaikissa kaupungeissa yhteiset tehtävät ERITYISTUOTTEET JA YLEISKUSTANNUKSET Erityistuotteet Föri Joulu Liikennekeskus Katulämmitys Ruissalon hoitosuunnitelma Isännöinti Opus Yleiskustannukset Puhtaanapitopalvelut M.alueiden rak.&kun. Majoitus- ja rav.palvelut Asiantuntijapalvelut Henkilöstön koulutus Muut palvelut Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut 12

10 Erityistuotteet, määrittelemättömät Erillistuotteet, modulit. Tehtäväkokonaisuudet joilla hintalappu Tuotteistuksen tulee toimia - Urakoinnin kannalta, markkinoita mahdollistava - Kustannusseurannan kannalta, vertailtavuus - Kustannusseuranta suora, ei laskennallinen. Järjestelmä tuottaa kustannustiedot kokonaisuuksiin. - Sen tulee olla organisaatiorakenteesta riippumaton PERUSOMAISUUDEN TUOTERYHMÄ (muodostuu päätuotteista) PERUSTUOTTEET (Lakisääteiset + kaikissa kaupungeissa yhteiset tehtävät Rakenteiden hoito Viheralueiden hoito ja puhtaanapito Katualueiden ja muiden Yleisten alueiden hoito ja puhtaanapito talvihoito Kalusteiden, varusteiden ja laitteiden hoito ja puhtaanapito TUOTE PÄÄTUOTE ESIM. Talvihoito (sisältää Turussa 8 eri tehtäväkorttia, jotka ei ole suoraan alla olevat tehtävät) Auraus Polanteen poisto ja paannejään tasaustyöt Lumen siirto- ja kuljetustyöt VAIN LÄHISIIRTO Pienalueiden lumenpoistotyöt TEHTÄVÄKORTTI Määrittää halutun laadun Liukkauden torjunnan työt Hiekoitusmateriaalin poistotyöt Kuivatusjärjestelmään kohdistuvat talvihoitotyöt Valmistelevat työt - Aurausviittojen ja lumiaitojen asennus- ja poistotyöt - Talvikauteen varautumiseen liittyvät työt 13

11 VERTAILTAVUUS Päätöksen teon tuki Erityistuotteet, määrittelemättömät, URAKOINTI, Sisältö sama, laatu jokaisen kaupungin päätettävissä, Ekosysteemimalli, tilaaja ohjaa Tahtotila saadaan sopimuksin, ASUKAS osallisuus Palaute (ASPA) Asukatyytyväisyyskyselyt Erillistuotteet, modulit Tehtäväkokonaisuudet joilla hintalappu Painopisteet, bonus/ sanktiot TALVIHOITO, auraus, liukkauden torjunta PERUSOMAISUUS Lakisääteiset + kaikissa PUHTAANAPITO kaupungeissa yhteiset tehtävät - Alueurakoinnin yleinen VIHERALUEIDEN HOITO tehtäväluettelo, INFRYL VARUSTEET, LAITTEET Urakoitsijan Kompetenssi vaatimukset Turvallinen tie kulkea miellyttävä siisti ympäristö oleskelua, reittejä toimivat ja turvalliset kalusteet

12 Pohdintoja, kokemuksia - Hyötynä ja rasitteena on, että kaupungeilla nyt jo hyvin samankaltainen rakenne - Tekniset muutokset loppujen lopuksi pieniä, ajatusmallin muutos haasteellisempi - Selkiyttänyt kieltä ja ennen kaikkea kustannusrakennetta - Avoimuus ja läpinäkyvyys mahdollistuu / pakottuu - Kustannustietoisuus lisääntyy - Tuotteistuksen kuvaus on työkalu palvelukokonaisuuksien rakentamisessa. - Osallisuuden lisääntyminen talouden tiukentuessa. Asukkaat otettava mukaan palveluiden suunnitteluun. Turussa pilottina Runosmäen vanhuskeskus, jossa arvioidaan infran ylläpitoon liittyviä asioita palvelumuotoilun keinoin. - Osallistava budjetointi onko mahdollista infran ylläpidossa?

13 Kiitos 16