Innovatiivinen tuotteistus- ja kustannusvertailujärjestelmä. Ville Niukko Kuntamaisema Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Innovatiivinen tuotteistus- ja kustannusvertailujärjestelmä. Ville Niukko Kuntamaisema Oy 9.5.2014"

Transkriptio

1 Innovatiivinen tuotteistus- ja kustannusvertailujärjestelmä Ville Niukko Kuntamaisema Oy

2 Innovatiivinen tuotteistus- ja kustannusvertailujärjestelmä Kuntamaisema Oy:n osahankkeen tavoitteena varmistaa asiakaskuntiensa käytössä olevan Maisema-mallin toimivuus erilaisissa tuotanto-organisaatioissa nyt ja tulevaisuudessa. Hankkeen tuloksena reaaliaikainen kustannustietoisuus parantuu ja kustannusten läpinäkyvyys lisääntyy => mahdollistaa kuntien aiempaa paremman vertailun (benchmarking). Yhdenmukaisesti laskettua ja reaaliaikaista tuotehintatietoa on mahdollista seurata Kuntamaisema Oy:n laskentajärjestelmässä kunnan oman toteumaraportoinnin syklien mukaisesti.

3 Innovatiivinen tuotteistus- ja kustannusvertailujärjestelmä Kuntien välillä yhtenevä tuoterakenne mahdollistaa kustannusvertailun sekä kuntakohtaisten yksikkökustannusten seurannan. Kustannuslaskennan ja raportoinnin kehittämistyö edesauttaa virkamiesten ja luottamushenkilöiden tuloksekasta teknisen toimen kokonaisuuden johtamista. Laajemmin ymmärrettynä kyseessä on teknisen toimen tiedolla johtamisen kehittäminen.

4 Yksikköhinnat ja vertailtavuus Kustannuspaikkojen tai tunnisteiden laajuus ja vastaamattomuus organisaatiorakenteen kanssa Hallintokustannukset ja niiden vyöryttäminen kiinnostaa Kustannuspaikat henkilöityneet Tuotteelle kohdistuvan työpanoksen kohdistaminen luotettavasti ilman työajan seurantaa, palkkojen jako prosenteilla Tarkastelu prosessina vaikeaa, kun kustannukset siiloissa Mittaroinnissa huomioitava panos- ja tuotosmittarit sekä tuotteiden yksiselitteinen määrittely Osakokonaisuuksien tarkastelu prosesseina yli tp-jaksojen

5 JOHDANTO Asukaskohtaiset kokonaiskustannukset tuoteryhmittäin ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET (ML. POISTOT) 300 Liikenneverkko Viheralueet Asukaskohtaiset kokonaiskustannukset Turussa ovat 127 euroa liikenneverkkopalveluiden ja viheralueiden osalta. Verrokkikuntien keskikustannus on 179 euroa. 5

6 LIIKENNEVERKKOPALVELUT Asukaskohtaiset kustannukset LIIKENNEVERKKOPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET 250 Liikenneväylien kunnossapito Katuvalaistus ja liikenteen ohjauslaitteet Muut kulut Liikenneverkkopalveluiden asukaskohtaiset kustannukset (92 ) ovat vertailukuntien keskitasoa (134 ) matalammat. 6

7 LIIKENNEVERKKOPALVELUT Liikenneväylien ylläpito LIIKENNEVÄYLIEN YLLÄPITOKUSTANNUKSET JA MÄÄRÄ Imatra Imatra Runsaasti liikenneväyliä, neliökustannus verrattain matala Liikenneväyliä verrattain paljon, neliökustannuksetkin melko korkeat Liikenneväylät (m2) / asukas Raisio 2011 Raisio 2012 Kemi 2012 Lieksa Lieksa Kemi 2011 Liminka 2012 Kempele Kempele Mikkeli 2012 Liminka 2011 Mikkeli TA 2012 Liikenneväyliä verrattain vähän, neliökustannuksetkin melko matalat Vähemmän liikenneväyliä, neliökustannus verrattain korkea Vertailukuntien keskimääräinen neliökustannus on 1,06. Liikenneväylien määrä asukasta on keskimäärin 53 m2. 40 Lieto 2011Lieto 2012 Kerava Turku Jalasjärvi Jalasjärvi Mäntsälä 2011 Kuvan kustannukset ilman poistoja 20 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 Kustannus / hoidetut liikenneväylät (m2) 7

8 LIIKENNEVERKKOPALVELUT Katuvalaistus ja liikenteenohjauslaitteet Kustannus / ohjauslaite KATUVALAISIMET JA LIIKENTEENOHJAUSLAITTEET Turku 2013 Mikkeli 2012 Imatra 2012 Kemi 2012 Riihimäki 2012 Mikkeli TA 2012 Imatra 2011 Kempele 2012 Raisio 2011 Raisio 2012 Kempele 2011 Korkeat ohjauslaitteiden ja pienet valaisinten kustannukset Sekä ohjauslaitteiden että valaisinten kustannukset melko matalat Sekä ohjauslaitteiden että valaisinten kustannukset melko korkeat Matalat ohjauslaitteiden ja suuret valaisinten kustannukset Katuvalaistuksen kustannus valaisinta on 89 vertailukuntien keskiarvon ollessa 82. Liikenteenohjauslaitteen kustannus on (vertailukuntien keskiarvo ). Kuvan kustannukset ilman poistoja Kerava Kerava Lieto 2012 Lieto Kustannus / valaisin 8

9 VIHERALUEPALVELUT Asukaskohtaiset kustannukset VIHERALUEPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET 70 Rakennetut puistot ja muut maisemahoidon alueet Leikkipaikat Metsät Muut palvelut Viheraluepalveluiden asukaskohtaiset kustannukset (35,90 ) ovat vertailukuntiin nähden keskitasoa matalammat. Rakennettujen puistojen kustannus asukasta on Turussa 32,0 ja vertailukunnissa keskimäärin 21,8. 9

10 VIHERALUEPALVELUT Leikkipaikat Leikkipaikkojen pinta-ala ja neliökustannus Leikkipaikkoja (m2) Kustannus / m2 3,3 2,9 2,3 2,3 1,9 2,1 2,1 1,5 1,6 1,7 1,3 0,9 0,9 0,6 0,7 0,5 0,4 0,9 0,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Leikkipaikkojen koko on m2 Kustannus neliötä on Turussa 2,3 ja vertailukunnissa keskimäärin 1,5. 10

11 JOHDANTO Asukaskohtaiset kokonaiskustannukset tuoteryhmittäin ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET (ML. POISTOT) 120 Kaavoitus Kiinteistö- ja mittaus Suunnittelu ja rakenn Asukaskohtaiset kokonaiskustannukset ovat Porissa 42 ja vertailukunnissa keskimäärin

12 KAAVOITUSPALVELUT Asukaskohtaiset kustannukset KAAVOITUSPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET 35 Yleiskaavoitus Asemakaavoitus Muut kulut Kaavoituspalveluiden asukaskohtaiset kustannukset ovat Porissa 14,4. Vertailukuntien keskikustannus on 17,4 asukasta. 12

13 KAAVOITUSPALVELUT Asemakaavoitus Kustannus / hyväksytty kaava k-m2 15,0 10,0 5,0 ASEMAKAAVOITUKSEN KUSTANNUKSET Imatra 2011 Imatra 2012 Raisio 2011 Lieto 2011 Lieto 2012 Pori 2012 Raisio 2012 Mikkeli Mikkeli Kempele TA Kemi Riihimäki 2012 Kerava 2011 Kerava , Kustannus / hyväksytty kaava kpl Kaavan kustannus kerrosneliötä korkea, kappaletta matala Kaavan kustannus sekä kerrosneliötä että kappaletta matala Kaavan kustannus sekä kerrosneliötä että kappaletta korkea Kaavan kustannus kerrosneliötä matala, kappaletta korkea Kustannus hyväksyttyä kaavaa on Vertailukuntien keskikustannus on Kerros-m2 kustannus on 3,79. Vertailukuntien keskikustannus kerros-m2 on 5,36. Vuoden 2012 aikana Porissa hyväksyttiin 14 asemakaavaa, kerros-m2 (+ rantaasemakaavoitus 1 kpl/73 ha) 13

14 KIINTEISTÖ- JA MITTAUSPALVELUT Asukaskohtaiset kustannukset KIINTEISTÖ- JA MITTAUSPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET 60 Maastotietopalvelut Paikkatietopalvelut Kiinteistöinsinööripalvelut Tonttipalvelut Kiinteistö- ja mittauspalveluiden asukaskohtaiset kustannukset (18,8) ovat alle vertailukuntien keskiarvon (30,2 ). Kustannusten jakautuminen alatuotteisiin vaihtelee kuntien kustannuspaikkajaosta riippuen. Kokonaiskustannukset kattavat kaikissa kunnissa samat palvelut. 14

15 KIINTEISTÖ- JA MITTAUSPALVELUT Kiinteistöinsinööripalvelut 14 KIINTEISTÖINSINÖÖRIPALVELUIDEN KUSTANNUKSET Raisio 2011 Korkea kokonaiskustannus, matala rekisteröityä Kustannukset korkeat sekä asukasta että rekisteröityä Kustannus / asukas Liminka 2011 Liminka 2012 Kemi 2012 Imatra 2012 Kemi 2011 Imatra 2011 Mikkeli 2012 Mikkeli TA Pori 2012Lieto 2012 Lieto 2011 Raisio 2012 Riihimäki 2012 Kerava 2012 Kerava 2011 Kustannukset matalat sekä asukasta että rekisteröityä Matala kokonaiskustannus, korkea rekisteröityä Rekisteröidyn kiinteistön kustannus on 948. Asukaskohtainen kustannus on 2,3. Rekisteröidyillä kiinteistöillä tarkoitetaan tässä raportissa ko. vuoden aikana tehtyjä tonttijakoja, tontin lohkomisia ja yleisen alueen lohkomisia. Rasitetoimituksia ei ole huomioitu. Porissa rekisteröitiin 202 kpl kiinteistöjä vuonna Kustannus / rekisteröidyt kiinteistöt 15

16 KIINTEISTÖ- JA MITTAUSPALVELUT Tonttipalvelut 14,0 TONTTIPALVELUIDEN KUSTANNUKSET Imatra 2012 Korkea kokonaiskustannus, matala operoitua Kustannukset korkeat sekä asukasta että operoitua Kustannus / asukas 12,0 10,0 8,0 Kemi 2011 Kemi 2012 Imatra 2011 Raisio 2012 Raisio 2011 Pori 2012 Kerava 2011 Kerava 2012 Kustannukset matalat sekä asukasta että operoitua Matala kokonaiskustannus, korkea operoitua 6,0 4,0 2,0 Liminka 2011 Liminka 2012 Riihimäki 2012 Mikkeli Lieksa Lieto 2011 Mikkeli TA 2012 Lieto , Kustannus / operoidut kiinteistöt Operoidun kiinteistön kustannus on Asukaskohtainen kustannus on 7,0. Operoiduilla kiinteistöillä tarkoitetaan tässä raportissa vuoden aikana ostettuja, vuokrattuja ja myytyjä kiinteistöjä. Porissa luovutettiin (myydyt ja vuokratut) 89 kpl kiinteistöjä vuonna

17 KIINTEISTÖ- JA MITTAUSPALVELUT Tonttipalvelut TONTTIPALVELUIDEN TUOTOT Kerava 2011 Verrattain korkeat kokonaistuotot mutta matalat Tuotot verrattain korkeat sekä kokonaisuutena että Tuotot / asukas Lieto 2012 Lieto 2011 Tuotot verrattain matalat sekä kokonaisuutena että Verrattain matalat kokonaistuotot mutta korkeat 100 Liminka Mikkeli TA 2012 Imatra Riihimäki 2012 Raisio 2012 Kemi 2011 Kemi Liminka Raisio 2011 Pori 2012 Mikkeli Kerava 2012 Operoidun kiinteistön tuotto on Asukaskohtainen tuotto on 70,7. Vertailukuntien keskimääräinen tuotto operoitua on 89. Lieksa 2011 Lieksa Tuotot / operoidut kiinteistöt 17

18 Tiivistetysti Oleellista on Määritellä yleiset tietotarpeet ja käsitteet Huomioida johdon eri tasot Päättää, mitä tehdään ja tarvittaessa korjata Tarvittavat järjestelmät ovat jo olemassa. Viime kädessä kyse on (ihmisten) johtamisesta.

Opus - Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi

Opus - Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi Kuntien rooli on muuttumassa entistä enemmän palvelujen tuottajasta niiden järjestäjäksi. Kuntien palveluiden järjestämisessä mahdollisia näkökulmia ovat esimerkiksi paikalliset markkinat tai uudet toimintatavat

Lisätiedot

Askola. Palveluverkkoselvitys 2014 2025

Askola. Palveluverkkoselvitys 2014 2025 Askola Palveluverkkoselvitys 2014 2025 6.2.2014 PALVELUVERKKOSELVITYS 2 Tiivistelmä Askolan kunnan palveluverkkoselvityksen tarkoituksena on luoda yleiset tavoitteet kunnan kiinteistöjen omistamiselle

Lisätiedot

Kustannusten muodostuminen vanhusten tehostetussa palveluasumisessa ja kotihoidossa

Kustannusten muodostuminen vanhusten tehostetussa palveluasumisessa ja kotihoidossa 1 Susanna Honkamaa, KTK, Aalto yliopisto 24.10.14 Kustannusten muodostuminen vanhusten tehostetussa palveluasumisessa ja kotihoidossa Iäkkäiden hyvinvoinnin kannalta on olennaista, että vanhustenhuollon

Lisätiedot

Vihdin kunta. VIHTI Palveluverkkoselvitys 2014 2029

Vihdin kunta. VIHTI Palveluverkkoselvitys 2014 2029 Vihdin kunta VIHTI Palveluverkkoselvitys 2014 2029 TIIVISTELMÄ Vihdin kunnan palveluverkkoselvityksen tarkoitus on luoda yleiset tavoitteet kunnan kiinteistöjen omistamiselle ja hoidolle. Selvityksessä

Lisätiedot

Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014

Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014 Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014 Mikkelin pty ja Pertunmaan pty 1 Sotepalveluselvitys / Toimipisteselvitys Loppuraportti versio 1.1 Laura Käsmä 15.5.2014 Sisällys 1. Yhteenveto 4 2. Johdanto 8 Selvityksen

Lisätiedot

Lämpimästi tervetuloa Maisema seminaariin!

Lämpimästi tervetuloa Maisema seminaariin! Lämpimästi tervetuloa Maisema seminaariin! Maisema tarjoaa kuntien käyttöön yksinkertaiset ja käytännönläheiset työkalut talouden ja toiminnan johtamiseen. Maisema on tiedolla johtamista. MAISEMA-SEMINAARIN

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Heikki Miettinen Yhdyskuntatekniset palv 00 Johdanto Selvityksen taustaa

Lisätiedot

Tukipalveluselvitys keskushallinnon, teknisen ja kiinteistöpalveluiden näkökulmasta

Tukipalveluselvitys keskushallinnon, teknisen ja kiinteistöpalveluiden näkökulmasta PÖYTYÄN KUNTA Tukipalveluselvitys keskushallinnon, teknisen ja kiinteistöpalveluiden näkökulmasta Selvitys FCG KONSULTOINTI OY P25461P001 Selvitys 1 (29) Riitta Ekuri ja Kimmo Haapasalo Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2012

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2012 Teija Mikkola, Anu Nemlander, Tero Tyni Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2012 Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa Kaupunkien vertailuun

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYKSEN TYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI

YHDISTYMISSELVITYKSEN TYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI Liite 6. ASKOLA LAPINJÄRVI LOVIISA MYRSKYLÄ PORNAINEN PORVOO SIPOO LAPPTRÄSK LOVISA MÖRSKOM BORGNÄS BORGÅ SIBBO ASKOLAN, LAPINJÄRVEN, LOVIISAN, MYRSKYLÄN, PORNAISTEN, PORVOON JA SIPOON YHDISTYMISSELVITYKSEN

Lisätiedot

TAMMI-HUHTIKUUN MAISEMARAPORTTI 2014

TAMMI-HUHTIKUUN MAISEMARAPORTTI 2014 TAMMI-HUHTIKUUN MAISEMARAPORTTI 2014 3000 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPE-TA) Huhtikuun toteutuman perusteella 2500 2000 1500 1000 500 0-500 -1000-1500 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri

Lisätiedot

OPUS hanke. Porin pilotti: Tontin muodostuksen palvelujen tuotteistus. Markku Mäkitalo Pasi Lappalainen

OPUS hanke. Porin pilotti: Tontin muodostuksen palvelujen tuotteistus. Markku Mäkitalo Pasi Lappalainen OPUS hanke Porin pilotti: Tontin muodostuksen palvelujen tuotteistus Markku Mäkitalo Pasi Lappalainen Tontin muodostuksen palvelujen tuotteistus Tiivistelmä Tontin muodostuksen palvelujen tuotteistus

Lisätiedot

MUUT PALVELUT -TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI

MUUT PALVELUT -TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI MUUT PALVELUT -TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI Sisällysluettelo 1. Muut palvelut / loppuraportti... 2 2. Työryhmämme organisointi ja työskentelytapa... 2 2.1 Ryhmän kokoonpano... 2 2.2 Sidosryhmävuorovaikutus...

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2014. Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2014. Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2014 Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa Teija Mikkola, Anu Nemlander, Tero Tyni Suurten kaupunkien

Lisätiedot

Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä

Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä Ympäristöministeriön raportteja 5 2013 Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä Hanna Kaleva, Jessica Niemi, Jari Ylönen ja Mikko Hietala YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

ARA-talojen hoitokulut ja kulurakenne

ARA-talojen hoitokulut ja kulurakenne ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN RAPORTTEJA 3 2014 ARA-talojen hoitokulut ja kulurakenne Jessica Niemi, Mikko Hietala ja Hanna Kaleva Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ASUMISEN RAHOITUS-

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2011

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2011 Teija Mikkola, Anu Nemlander, Tero Tyni Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2011 Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa Kaupunkien vertailuun

Lisätiedot

Kuntamaisemasta apua omaan päätöksentekoomme. Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen 25.5.2010 Kuntamaisema Seminaari

Kuntamaisemasta apua omaan päätöksentekoomme. Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen 25.5.2010 Kuntamaisema Seminaari Kuntamaisemasta apua omaan päätöksentekoomme Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen 25.5.2010 Kuntamaisema Seminaari Raisio Asukkaita reilu 24 000 Yrityksiä yli 1400 Sosiaali- ja terveyspalvelut isäntäkuntamallilla

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

TYÖRYHMIEN VÄLIRAPORTIT

TYÖRYHMIEN VÄLIRAPORTIT TYÖRYHMIEN VÄLIRAPORTIT Sisällysluettelo 1. Muut palvelut -työryhmä / väliraportti... 2 2. Työryhmän organisointi ja työskentelytapa... 2 3. Työryhmämme tarkastelun kohteena olevan palvelun tai teeman

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

RIIHIMÄEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 RIIHIMÄEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin 0400

Lisätiedot

ERA17-toimintaohjelman alustavat vaikutus- ja kustannusarviot

ERA17-toimintaohjelman alustavat vaikutus- ja kustannusarviot ERA17-toimintaohjelman alustavat vaikutus- ja kustannusarviot 12.11.2010 Iivo Vehviläinen, Juha Vanhanen ja Julia Illman Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Energiatehokas maankäyttö...

Lisätiedot

Tarjous Maisemasta Peruspalveluliikelaitos JYTAlle 3.2.2012

Tarjous Maisemasta Peruspalveluliikelaitos JYTAlle 3.2.2012 Tarjous Maisemasta Peruspalveluliikelaitos JYTAlle 3.2.2012 Sari Kujala Tarjouksen vastaanottaja Palveluliikelaitos JYTA Tilaajajohtaja Eija Kellokoski-Kari Mäntöläntie 2 69730 Tunkkari Tarjouksen antaja

Lisätiedot

LAIHIAN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS LAIHIAN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS. Laihian kunta. Loppuraportti 7.5.

LAIHIAN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS LAIHIAN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS. Laihian kunta. Loppuraportti 7.5. KAUPALLINEN SELVITYS Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 7.5.2014 LAIHIAN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS Ramboll Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO P +358

Lisätiedot

Mäntsälän kiinteistöjen kehittämisohjelma 24.5.2013

Mäntsälän kiinteistöjen kehittämisohjelma 24.5.2013 Mäntsälän kiinteistöjen kehittämisohjelma 2013 2025 24.5.2013 MÄNTSÄLÄN KIINTEISTÖJEN KEHITTÄMISOHJELMA 1 TIIVISTELMÄ Mäntsälän kunnan kiinteistöjen kehittämisohjelman tarkoitus on luoda yleiset tavoitteet

Lisätiedot

Kunnanhallitus 101 13.04.2015. Mäntsälän kiinteistöjen hoidon ja huollon selvitys 164/01.00.00/2015. Kunnanhallitus 101

Kunnanhallitus 101 13.04.2015. Mäntsälän kiinteistöjen hoidon ja huollon selvitys 164/01.00.00/2015. Kunnanhallitus 101 Kunnanhallitus 101 13.04.2015 Mäntsälän kiinteistöjen hoidon ja huollon selvitys 164/01.00.00/2015 Kunnanhallitus 101 Kuntatalous on suurien haasteiden edessä. Rakenteita ja toimintatapoja on kehitettävä

Lisätiedot

Analyysi Porvoon kaupungin taloudesta ja palveluista

Analyysi Porvoon kaupungin taloudesta ja palveluista Analyysi Porvoon kaupungin taloudesta ja palveluista Syyskuu 2009 Petri Virtanen, Pentti Meklin, Sara Lamminmäki 30.9.2009 Net Effect Oy www.neteffect.fi Sisällysluettelo 1. Selvityksen tausta... 3 2.

Lisätiedot

Vuoden 2012 arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 30.5.2013

Vuoden 2012 arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 30.5.2013 Vuoden 2012 arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 30.5.2013 1 2 VUODEN 2012 ARVIOINTI SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 1 Talousarvio ja tilinpäätös 2012... 5 1.1 Talouden tunnusluvut ja vertailut muihin

Lisätiedot

Kestävän kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden MITTAAMISEN KÄSIKIRJA

Kestävän kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden MITTAAMISEN KÄSIKIRJA Kestävän kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden MITTAAMISEN KÄSIKIRJA 2 Sisältö Ehdotukset/kannanotot Kunnille ja kuntayhtymille 3 Ehdotukset/kannanotot Kansallisille toimijoille 5 1. Taustaa 7 2. Kestävän

Lisätiedot

Kuutoskaupunkien ekologisen kestävyyden indikaattorit 2006 2010

Kuutoskaupunkien ekologisen kestävyyden indikaattorit 2006 2010 Kuutoskaupunkien ekologisen kestävyyden indikaattorit 26 21 Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa Kannen kuva: Taitto Tina Kristiansson Jarmo Honkanen Ilmestymisvuosi 212 ISBN 978-952-5465-58-7

Lisätiedot