HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET"

Transkriptio

1 LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT KOKO VÄESTÖ vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotta täyttäneet vuotta täyttäneet vuotta täyttäneet vuotta täyttäneet KOTIHOITO Kotihoidon asiakkaat joulukuussa 2005/poikkileikkaustilanne p Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat 12/ Vantaa: Huom! Tänä vuonna ensimmäistä kertaa ilman palveltalon kotihoidon asiakkaita(ik ) Vanhusasiakkaat yht. yli 65v (Alle 65-vuotiaat) Espoo: väheneetty palvelutaloissa asuvat vuotiaat kotihoidon asiakkaat. RV+Aku vuotiaat v. täyttäneet v Säännöllisen kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakkaat % ikäryhmittäin Kaikki asiakkaat 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Vanhusasiakkaat yht. yli 65v. 86,8 84,5 78,2 89,0 89,5 90,4 87,3 (Alle 65-vuotiaat) 13,2 15,5 21,8 11,0 10,5 9,6 12, vuotiaat 14,3 18,4 19,2 11,3 14,2 14,8 14, vuotiaat 37,0 38,3 36,0 42,4 42,5 43,9 39,6 85 v. täyttäneet 35,5 27,8 22,9 35,3 32,8 31,7 33,2 Kotihoidon intensiivisyys joulukuussa 2005 Säännöllisen kotihoidon asiakkaat joulukuussa Espoo: valimra: Yli 80 h/kk kotihoitoa saavat h/kk kotihoitoa saavat h/kk kotihoitoa saavat h/kk kotihoitoa saavat alle 10h/kk kotihoitoa saavat tilapäiset asiakkaat Vantaa: Huom! Tänä vuonna ensimmäistä kertaa ilman palveltalon kotihoidon asiakkaita(ik ) Säännöllisen kotihoidon asiakkaat joulukuussa ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Yli 80 h/kk kotihoitoa saavat 0,0 0,4 2,3 0,2 4,9 0,8 1, h/kk kotihoitoa saavat 7,7 3,9 8,7 4,5 6,0 11,0 6, h/kk kotihoitoa saavat 12,3 12,7 16,9 16,8 14,5 20,2 14, h/kk kotihoitoa saavat 18,5 17,0 19,4 19,5 23,1 21,0 19,6 alle 10h/kk kotihoitoa saavat 61,5 66,0 52,7 59,0 51,5 46,9 58,0 tilapäiset asiakkaat (eivät mukana %) 0,7 24,2 167,6 19,3 16,3 123,7 29,2 Kotihoito yhteensä Kotihoidon asiakkaat v aikana (säänn. ja tilap.) Vantaa: Huom! Tänä vuonna ensimmäistä kertaa ilman palveltalon kotihoidon asiakkaita(ik ) yht. yli 65v , joista ostopalveluasiakkaita (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Pelkkää säännöllistä kotihoidon tukipalvelua yht. yli 65v Turku: Yöpartio on siirtynyt tervin tietoihin (Alle 65 vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet

2 LIITE 1(2) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET Pelkkiä tukipalveluja saaneet 65 v. % vuoden 65 v. peruspalveluasiakkaista 39,8 8,2 9,6 12,5 27,8 18,4 26,1 Kaikki käynnit Vantaa: Huom! Tänä vuonna ensimmäistä kertaa ilman palveltalon kotihoidon käyntejä (IK ) Käynnit:yli 65vuotiaat (Alle 65-vuotiaat) Turku: Ksh , kp käyntiä vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Kotihoidon oman toiminnan käynnit Turku:1) Sairaanhoidon vastaanottotoiminta lakkautettiin Käynnit: yli 65-vuotiaat portaittain vuoden 2004 aikana ja yöpartiossa siirtyi toinen työpari (Alle 65-vuotiaat) (4 sosiaalikeskuksen hoitajaa) sosiaalikeskuksen palvelutaloihin vuotiaat ja myös heidän käyntinsä sisältyvät vuoden 2004 lukuihin. Lisäksi vuotiaat käyntimäärien vähentymiseen vaikutti ajallisesti pitkän työ- 85 v. täyttäneet panoksen vaativien potilaiden suuri määrä. Kotihoidon ostopalvelukäynnit Käytännön kotisairaanhoitotyö jatkui entisen mukaisesti Käynnit: yli 65-vuotiaat (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet KOTIHOIDON kokonaiskustannukset (perus+tukipalvelut *Josta oman toiminnan kustannukset eur *Josta ostopalvelun kustannukset eur Kotihoidon oman käynnin kustannus EUR Kotihoidon ostopalvelukäynnin kustannus EUR Vantaa: Huom! Tänä vuonna ensimmäistä kertaa ilman palveltalon kotihoidon käyntejä (IK ) Kunnallisen toiminnan kustannukset % 92,2 91,6 93,7 98,6 84,8 98,8 92,8 Ostopalvelun kustannukset % 8,4 9,1 6,8 1,4 17,9 1,2 7,7 KOTIHOIDON 65v. kustannukset (perus+tukipalvelut) EUR yli 65-vuotiaat *Josta oman toiminnan kustannukset eur *Josta ostopalvelun kustannukset eur KOTIHOIDON 75v. kustannukset (perus+tukipalvelut) EUR yli 75-vuotiaat *Josta oman toiminnan kustannukset eur *Josta ostopalvelun kustannukset eur Kotihoidon +65v. Oman käynnin kustannus EUR Kotihoidon +65v. ostopalvelukäynnin kustannus EU Kotihoidon oman +65v.käynnin kustannus ILMAN T Kotihoidon +65v. ostopalvelukäynnin kustannus IL KOTIHOIDON PERUSPALVELUT Espoo: poistettu palvelutalojenkäyntien Oman toiminnan peruspalvelun kustannukset EUR ja oman toiminnan tukipalvelukäyntien Kustannukset EUR yli 65-vuotiaat kustannukset Kustannukset EUR yli 75-vuotiaat Turku: Ksh kp Ostopalvelujen peruspalvelun kustannukset Eu Turku: yli 65v. Osuus kustannuksista laskettu Kustannukset EUR yli 65-vuotiaat käyntien suhteessa.(aku ) Kustannukset EUR yli 75-vuotiaat KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oman toiminnan kotipalvelun tukipalvelujen kustannu Kustannukset EUR yli 65-vuotiaat Espoo: 93% kustannuksista Kustannukset EUR yli 75-vuotiaat jaettu käyntien suhteessa Ostopalvelujen kotipalveluntukipalvelujen kustannuks Kustannukset EUR yli 65-vuotiaat Kustannukset EUR yli 75-vuotiaat

3 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET OSAVUOROKAUTINEN HOITO VANHUSTEN PÄIVÄHOITO Vanhusten päivähoidon hoitopaikat Kaikki hoitopäivät vuonna Hoitopäivät yht. yli 65v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Kokonaiskustannukset Kustannukset EUR yli 65-vuotiaat EUR/hoitopäivä yli 65v EUR/hoitopäivä Ostopalvelun kustannukset (sisältyvät kokonaiskust) Ostopalvelun osuus % kokonaiskustannuksista 15,6 14,5 0,3 53,0 38,5 31,1 22,1 PÄIVÄSAIRAANHOITO Vanhusten päiväsairaanhoidon hoitopaikat Kaikki hoitopäivät vuonna Hoitopäivät yht. yli 65v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Kokonaiskustannukset EUR Kustannukset EUR yli 65-vuotiaat EUR/hoitopäivä yli 65v EUR/hoitopäivä Ostopalvelun kustannukset (sisältyvät kokonaiskust) 0 0 Ostopalvelun osuus % kokonaiskustannuksista 0 OMAISHOIDON TUKI Kaikki tuen saajat vuoden 2005 aikana Tuen saajat yli 65v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Tukea vain palveluina saaneet Espoo: ei ole Kaikki tuen saajat Tuen saajat yli 65v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet v Omaishoidontuen asiakkaat 2005 eri korvausluokissa Oulu:sama asiakas ollut eri korv.luokissa I II III IV V VI LIITE 1(3)

4 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET Omaishoidontuen asiakkaat 2005 eri korvausluokissa % I 4,1 1,6 3,5 0,4 16,9 27,5 7,9 II 19,4 12,4 34,0 36,2 2,7 63,9 25,8 III 37,3 37,0 16,8 63,4 19,5 8,6 33,5 IV 39,2 49,0 45,6 0,0 18,3 0,0 30,7 V 0,0 0,0 0,0 13,0 0,0 0,3 VI 0,0 0,0 0,0 29,6 0,0 1,8 Omaishoidontuen korvausluokat 2005 I EUR= , ,9-689 II EUR= , ,8-840,9 394 III EUR= , ,6-756,7 234 IV EUR= ,82 504,5-672, V EUR= 336,4-504,4 VI EUR= 0-336,3 Kokonaiskustannukset EUR Kustannukset EUR yli 65-vuotiaiden hoito EUR/asiakas yli 65v Omaishoidontuen kaikki hoitopalkkiot Omaishoidontuen yli 65v. hoitopalkkiot Hoitopalkkioiden osuus kustannuksista 78,9 93,1 82,5 94,5 73,4 86,9 82,0 Hoitopalkkio kuukudessa 65v tuensaajalle 303,4 330,8 315,5 341,6 575,0 345,0 338,2 MUUT VANHUKSILLE TARJOTTAVAT PALVELUT Palvelukeskus, korttelikerho jne. Kokonaiskustannukset 2005 EUR Kustannukset EUR yhteensä yli 65v. osuus EUR 65 v. täyttäneet Vanhuspalvelujen tuotantoon annettavat avustukset Espoo: Avustukset sisältyvät vyörytyksiin (ei sisällä yleisavustuksia) PALVELUASUMINEN PALVELUASUMINEN, JOSSA HENKILÖSTÖMITOITUS ALLE 0,2/ASUKAS Espoo: Espoossa ei ole Asukkaat yhteensä kaikki Yhteensä yli 65v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Kaikki asukkaat Oma toiminta Yli 65v. asukkaat Oma toiminta (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Kaikki asukkaat Ostopalvelut Yli 65v. asukkaat Ostopalvelut (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet ASUMISVUOROKAUDET 2005 (HENKILÖK alle 0,2/ASUKAS) Vantaa: Ei ole enää Vantaalla(IK ) Yhteensä kaikki Yhteensä yli 65v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet LIITE 1(4)

5 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET Kaikki asumisvuorokaudet, Oma toiminta Yli 65v. Asumisvuorokaudet, Oma toiminta (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Kaikki asumisvuorokaudet, ostopalvelut Yli 65v. Asumisvuorokaudet, ostopalvelut (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Kotihoidosta kevyeen palveluasumiseen siirretyt kustannukset Kotihoidosta kevyeen palveluasumiseen siirretyt 65+v. kustannukset Oma toiminta: Kokonaiskustannukset EUR Oma toiminta: Kustannukset EUR yli 65-vuotiaat Oma toiminta: Kustannukset EUR yli 75-vuotiaat EUR/asumisvrk Ostopalvelut (brutto) Kustannukset EUR yli 65-vuotiaat Kustannukset EUR yli 75-vuotiaat EUR/asumisvrk Ostopalvelut (netto) Kustannukset EUR yli 65-vuotiaat Kustannukset EUR yli 75-vuotiaat EUR/asumisvrk PALVELUASUMINEN, JOSSA HENKILÖSTÖMITOITUS 0,195-0,394/ASUKAS Kaikki asukkaat ASUKKAAT yli 65 v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet v Kaikki asukkaat Yli 65 v. asukkaat Oma toiminta (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet v Kaikki asukkaat Yli 65v. asukkaat Ostopalvelut (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet LIITE 1(5)

6 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET ASUMISVUOROKAUDET 2005 (HENKILÖK 0,195-0,394/ASUKAS) Yhteensä kaikki Yhteensä yli 65v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Oma toiminta (palveluasuminen>0,195<0,395) kaikki Oma toiminta yli 65 v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet ostop.asumispäivät/ Ostopalvelut (palveluasuminen >0,195<0,395) Ostopalvelut yli 65v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Kotihoidosta keskiraskaaseen palveluasumiseen siirretyt kustannukset Kotihoidosta keskiraskaaseen palveluasumiseen siirretyt 65+v. kustannukset Oma toiminta: Kokonaiskustannukset EUR Oma toiminta: Kustannukset EUR yli 65-vuotiaat Oma toiminta: Kustannukset EUR yli 75-vuotiaat EUR/asumisvrk Ostopalvelut (brutto) Kustannukset EUR yli 65-vuotiaat Kustannukset EUR yli 75-vuotiaat EUR/asumisvrk Ostopalvelut (netto) Huom: Mukana Vantaan bruttokustannukset. Kustannukset EUR yli 65-vuotiaat Kustannukset EUR yli 75-vuotiaat EUR/asumisvrk Ero ostopalvelujen Brutto- ja nettokustannusten väillä Ero % ostopalvelujen brutto- ja nettokustannusten väillä 45,9 0,0 48,9 10,6 32,2 TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN PALVELUASUMINEN, JOSSA HENKILÖSTÖMITOITUS = >0,4 /ASUKAS Kaikki asiakkaat ASUKKAAT yli 65 v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet v Oma toiminta: Kaikki asiakkaat Oma toiminta: Yli 65 v. asukkaat (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet LIITE 1(6)

7 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET Kaikki asukkaat Ostopalvelut Yli 65v. asukkaat Ostopalvelut (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet ASUMISVUOROKAUDET 2005 (henkilök =>0,4/AS) Kaikki asumisvuorokaudet yhteensä Yli 65 v. asumisvuorokaudet yhteensä (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Oma toiminta: Kaikki asumisvuorokaudet Oma toiminta: Yli 65 v. asumisvuorokaudet (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Ostopalvelu: Kaikki asumisvuorokaudet Ostopalvelut:Yli 65v. asumisvuorokaudet (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Oma toiminta: Kokonaiskustannukset EUR Oma toiminta: Kustannukset EUR yli 65-vuotiaat Oma toiminta: Kustannukset EUR yli 75-vuotiaat EUR/asumisvrk Ostopalvelut (brutto) Kustannukset EUR yli 65-vuotiaat Kustannukset EUR yli 75-vuotiaat EUR/asumisvrk BRUTTO Ostopalvelut (netto) Huom: Mukana Vantaan bruttokustannukset. Kustannukset EUR yli 65-vuotiaat Kustannukset EUR yli 75-vuotiaat EUR/asumisvrk NETTO Ero ostopalvelujen Brutto- ja nettokustannusten väillä Ero % ostopalvelujen Brutto- ja nettokustannusten väillä 29,2 48,9 10,2 14,3 18,7 VANHAINKODIT ASIAKKAAT Vanhainkodit kaikki asiakkaat VANHAINKODIT YHTEENSÄ, yli 65 v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet v joista lyhytaikaishoidossa joista lyhytaikaishoidossa yli 65v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Yli 65v. lyhytaikaishoidossa % 6,3 7,1 11,4 5,7 10,1 9,8 7,7 LIITE 1(7)

8 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET joista pitkäaikaishoidossa joista pitkäaikaishoidossa yli 65v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Oma toiminta, kaikki Oma toiminta, yli 65 v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet joista lyhytaikaishoidossa joista lyhytaikaishoidossa, yli 65 v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Yli 65v. lyhytaikaishoidossa % 9,9 3,0 10,9 4,9 11,1 6,5 8,3 Ostopalvelut, kaikki Ostopalvelut yli 65v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet joista lyhytaikaishoidossa, kaikki joista lyhytaikaishoidossa, yli 65v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet VANHAINKODIT HOITOPÄIVÄT 2005 Vanhainkodit yhteensä VANHAINKODIT YHTEENSÄ, yli 65 v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet v HOITOPÄIVISTÄ LYHYTAIKAISHOIDON HOITOPÄIVIÄ Kaikki lyhytaikaishoidon hoitopäivät Yli 65v. lyhytaikaishoidon päivät (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Yli 65v. lyhytaikaishoidon hoitopäivät % 6,3 7,3 11,4 5,2 9,8 11,3 7,7 Oma toiminta, kaikki hoitopäivät Oma toiminta, yli 65v. hoitopäivät (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet LIITE 1(8)

9 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET joista lyhytaikaishoidon hoitopäivät Yli 65v. lyhytaikaishoidon päivät (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Ostopalvelut kaikki Ostopalvelut, 65v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet joista lyhytaikaishoidon hoitopäivät Yli 65v. lyhytaikaishoidon päivät (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet VANHAINKODIT, KUSTANNUKSET OMA TOIMINTA YHTEENSÄ Vanhainkodit Vantaa: joista alle 65 v menoja EUR/hoitovrk OSTOPALVELUT BRUTTOKUSTANNUKSET YHT. Vanhainkodit EUR/hoitovrk Espoo: sis.vyörytykset samassa NETTOKUSTANNUKSET suhteessa kuin oma toiminta Vanhainkodit EUR/hoitovrk TERVEYSKESKUSSAIRAALAT ASIAKKAAT ASIAKKAAT TERVEYSKESKUSSAIRAALAT perussairaanhoito kaikki asiakkaat yhteensä Turku: Asiakasmäärä laskettu TERVEYSKESKUSSAIRAALAT perussairaanhoito yht. yli 65v ikäryhmittäisistä hoitopäivistä. (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet v joista lyhytaikaishoidossa (kaikki) joista lyhytaikaishoidossa yli 65v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Yli 65-vuotiaat lyhytaikaishoidossa % 36,7 34,8 0,0 18,3 48,5 82,1 35,3 LIITE 1(9)

10 LIITE 1(10) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET joista pitkäaikaisaikaishoidossa (kaikki) joista pitkäaikaishoidossa yli 65v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Oma toiminta Oma toiminta, yli 65v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet joista lyhytaikaishoidossa (kaikki) Vantaa: Ei saada ostopalvelujen osuutta joista lyhytaikaishoidossa yli 65 v eikä lyhytaikaishoidon osuutta tänä vuonna. (IK ) (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Ostopalvelut kaikki Vantaa: Sisältyvät omaan toimintaan, Ostopalvelut, yli 65 v ei saada tänä vuonna erikseen (IK ) (Alle 65-vuotiaat) Helsinki: Ostopalveluasiakkaiden ikäryhmitys vuotiaat hoitopäivien suhteessa. Aku vuotiaat v. täyttäneet joista lyhytaikaishoidossa (kaikki) joista lyhytaikaishoidossa yli 65v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet HOITOPÄIVÄT 2005 TERVEYSKESKUSSAIRAALAT perussairaanhoito yhteensä TERVEYSKESKUSSAIRAALAT perussairaanhoito yht. yli 65v (Alle 65-vuotiaat) HUOM! Turussa rakennemuutos: 98 ss vuotiaat siirtyi sisätautisairaalasta (esh) vanhusten vuotiaat terveyspalveluihin (terveyskeskussairaala) v. täyttäneet v joista lyhytaikaishoidon hoitopäivät Yli 65v. lyhytaikaishoidon päivät Vantaan la-hoitopäivät arvioitu v mukaan. (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet v Yli 65v. lyhytaikaishoidon hoitopäivät % 38,4 63,0 60,0 18,3 32,6 84,7 38,5 Oma toiminta yht Turku: HUOM! Turussa rakennemuutos: 98 ss siirtyi sisätautisairaa Oma toiminta yli 65v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 HEIKKI HELIN HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 6 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Heikki Helin, p. tel. 040 516 5976 sukunimi.etunimi@phnet.fi

Lisätiedot

TR2: Sosiaali- ja terveyspalvelut. Informaatiotilaisuus valtuustoille 4.11.2010 Akj Jukka T. Salminen Stj Paula Kokkonen

TR2: Sosiaali- ja terveyspalvelut. Informaatiotilaisuus valtuustoille 4.11.2010 Akj Jukka T. Salminen Stj Paula Kokkonen TR2: Sosiaali- ja terveyspalvelut Informaatiotilaisuus valtuustoille 4.11.2010 Akj Jukka T. Salminen Stj Paula Kokkonen Työryhmä Vantaa: apulaiskaupunginjohtaja i j Jukka T. Salminen (Soster), pj terveyspalvelujen

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 160. Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 160. Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 160 Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa Aki Kangasharju Teija Mikkola Tuomas Mänttäri Tero Tyni Maija Valta VATT Tutkimukset 160

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Palvelurakenteen muutos haaste palvelujen tuottajalle Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty 28.2.2013

Palvelurakenteen muutos haaste palvelujen tuottajalle Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty 28.2.2013 Palvelurakenteen muutos haaste palvelujen tuottajalle Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty 28.2.2013 4.3.2013 Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty 1 Palvelurakenteen muutos? Laitoksista koteihin Irti ammatillisista

Lisätiedot

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKINTAAN

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKINTAAN MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKINTAAN ELÄKKEENSAAJAN ETUUDET PALVELUJEN HANKINTAAN Eläkkeensaajana sinun kannattaa hyödyntää yhteiskunnan tarjoamat tuet ja vähennykset palvelujen hankintaan. Avun tarve

Lisätiedot

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Kuusikko-työryhmä Palvelukokonaisuus Hanna Ahlgren-Leinvuo 30.8.2012 Kuusikko-työskentelyn historia ja periaatteet

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(72) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen Tämä dokumentti sisältää kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujien sisältökuvaukset.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS TILASTO-OSA 2012. Kainuun maakunta -kuntayhtymä

TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS TILASTO-OSA 2012. Kainuun maakunta -kuntayhtymä TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS TILASTO-OSA 2012 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2 TILASTO-OSA 2012 Sisältö 1. Väestö 2. Luottamushenkilötoiminta 2.1. Maakuntavaltuusto 2.2. Maakuntahallitus 2.3. Koulutuslautakunta

Lisätiedot

Jyväskylän esimerkki rohkeasti kokeilemaan. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän esimerkki rohkeasti kokeilemaan. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Jyväskylän esimerkki rohkeasti kokeilemaan Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Markkinoiden hyödyntäminen / hyvinvointipalvelut osa elinkeinopolitiikkaa Jyväskylän näkökulma Jyväskylässä

Lisätiedot

VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot

VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot Luonnos loppuraportista 15.6.2014 LUONNOS, EI JAKELUUN Agenda 1 Yhteenveto 2 Yhteenveto haastatteluista 3 Kustannustavoitteet ja kolmen skenaarion

Lisätiedot

Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014

Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014 Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014 Mikkelin pty ja Pertunmaan pty 1 Sotepalveluselvitys / Toimipisteselvitys Loppuraportti versio 1.1 Laura Käsmä 15.5.2014 Sisällys 1. Yhteenveto 4 2. Johdanto 8 Selvityksen

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

17 KAINUUN VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISET LAITOS- JA ASUMISPALVELUT

17 KAINUUN VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISET LAITOS- JA ASUMISPALVELUT Finnwell-ohjelma TAPPO-projekti 2009 17 KAINUUN VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISET LAITOS- JA ASUMISPALVELUT Antti Alho Reijo Kekäläinen Erkki Vauramo Sara Viitala Finnwell-ohjelma Terveydenhuollon alueellisten

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2004 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Toimintakertomuksesta säädetään kuntalain 69 :ssä seuraavasti: "Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 1(12) PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 SOVELTAMISALA Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista

Lisätiedot

Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet

Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet 8.8.2014 Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet Kemijärven kaupunki Vammaispalvelut Sisällys Tiivistelmä... 2 Kehitysvammaisuus

Lisätiedot

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Kirjallinen kannanotto ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta Viite: Kutsunne

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014

TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014 TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014 Omaishoidontuki mahdollistaa henkilön kotihoidon alentuneesta toimintakyvystä, sairaudesta, vammasta

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Kemiönsaaren kunnan ikääntymispoliittinen ohjelma Peruspalveluosasto, Kemiönsaaren kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Hyvinvointi... 3 2.1

Lisätiedot

Toimintasuunnitelman laatiminen akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä

Toimintasuunnitelman laatiminen akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä Toimintasuunnitelman laatiminen akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä Päijät-Hämeen liitto Loppuraportti 3.2.2015 Tiivistelmä: Nykymallin haasteet

Lisätiedot

Omaishoidontuesta annetun lain 3 mukaan kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

Omaishoidontuesta annetun lain 3 mukaan kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät: OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY 1.3.2014 Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Usein joutuu miettimään mikä on heitteillejättöä, mikä ei. Selvitys laitospaikkojen vähentämisen vaikutuksista kotihoitoon

Usein joutuu miettimään mikä on heitteillejättöä, mikä ei. Selvitys laitospaikkojen vähentämisen vaikutuksista kotihoitoon Usein joutuu miettimään mikä on heitteillejättöä, mikä ei. Selvitys laitospaikkojen vähentämisen vaikutuksista kotihoitoon Sari Erkkilä Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry, 2010 SISÄLLYS JOHDANTO

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju

SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju Vuonna 2009 aloitettiin yhteistyö perusterveydenhuollon ja kehitysvammahuollon palveluiden järjestämisestä isäntäkuntamallilla

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2015

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 versio 2 Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 1 Sisällysluettelo 1 Talousarvion ja toimintasuunnitelman lähtökohdat... 2 1.1 Yleistä..

Lisätiedot