HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET"

Transkriptio

1 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT KOKO VÄESTÖ vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotta täyttäneet Liite 1 1(10) 65 vuotta täyttäneet vuotta täyttäneet vuotta täyttäneet KOTIHOITO Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2003/poikkileikkaustilanne Vantaa:Tehostetun palveluasumisen asiakkaat joulukuussa 2003/poikkileikkaustilanne Säännöllisen kotipalvelun ja kotisair. hoidon asiakkaat Vanhusasiakkaat yht yli 65v (Alle 65 vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat Vantaa: Tehostetut poistettu asiakkaista. Vanhusasiakkaat yht yli 65v (Alle 65 vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Säännöllisen kotisairaanhoidon asiakkaat (kaikki) Helsinki: Säännöllisen kotisairaanhoidon Vanhusasiakkaat yht yli 65v kokonaisasiakasmäärä sekä yhteiset (Alle 65 vuotiaat) asiakkaat ATJ-järjestelmästä vuotiaat Ikäryhmitys Pegasoksen tietojärjestelmän vuotiaat mukaisesti. 85 v. täyttäneet Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhteiset asiakkaat 12/ Yhteiset asiakkaat % kotihoidon asiakkaista 39,4 68,0 51,7 66,8 59,5 50,8 Kotihoidon intensiivisyys yhtenä päivänä joulukuussa Säännöllisen kotihoidon asiakkaat joulukuussa Vantaa: Tehostetut poistettu asiakkaista. Yli 80 h/kk kotihoitoa saavat h/kk kotihoitoa saavat h/kk kotihoitoa saavat h/kk kotihoitoa saavat alle 10h/kk kotihoitoa saavat tilapäiset asiakkaat Säännöllisen kotihoidon asiakkaat joulukuussa ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Yli 80 h/kk kotihoitoa saavat 0,0 0,0 1,9 2,5 7,4 1, h/kk kotihoitoa saavat 9,2 6,3 8,0 11,6 12,4 9, h/kk kotihoitoa saavat 13,2 10,8 15,5 22,3 19,9 15, h/kk kotihoitoa saavat 21,9 18,5 25,1 18,0 20,4 20,9 alle 10h/kk kotihoitoa saavat 55,7 64,4 49,5 45,7 39,8 52,0 tilapäiset asiakkaat (eivät mukana %) 4,2 108,4 0,0

2 Säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon eri avuntarveluokkiin kuuluvien asiakkaiden saaman avun määrä (käyntejä/tunteja) kuukaudessa 2003 Kaikki yhteensä Espoo: tietoa ei saada Yli 80 h/kk kotihoitoa saavat h/kk kotihoitoa saavat h/kk kotihoitoa saavat h/kk kotihoitoa saavat alle 10h/kk kotihoitoa saavat tilapäiset asiakkaat Säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon eri avuntarveluokkiin kuuluvien asiakkaiden saaman avun määrä prosentteina kokonaismäärästä (käyntejä/tunteja) joulukuussa 2003 Kaikki yhteensä Yli 80 h/kk kotihoitoa saavat 0,0.. 8,3 13,0 17,4 5, h/kk kotihoitoa saavat 31,5.. 28,8 29,5 23,3 29, h/kk kotihoitoa saavat 29,0.. 28,9 27,6 14,7 26, h/kk kotihoitoa saavat 21,7.. 17,8 13,9 14,4 18,8 alle 10h/kk kotihoitoa saavat 17,8.. 16,2 16,0 30,2 18,8 tilapäiset asiakkaat.. 6,4 35,9 5,3 Kotihoito yhteensä Kaikki oman toiminnan käynnit Käynnit:yli 65vuotiaat (Alle 65 vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Yli 65v. osuus käynneistä % 90,7 83,4 82,7 90,5 90,6 89,4 Kotihoito yhteensä, kustannukset Kustannukset EUR yli 65-vuotiaat Yli 65v. osuus kustannuksista % 90,4 83,7 82,3 90,1 90,8 89,1 EUR/65v käynti KOTIPALVELU Turku: Tehostetut poistettu asiakkaista 2003 Peruspalvelun asiakkaat v aikana (kaikki) päämiehen ikäryhmän mukaan yht yli 65v (Alle 65 vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Pelkkää tukipalvelua saaneet asiakkaat v aikana josta ateriapalvelua saaneet josta turvapalvelua saaneet josta siivouspalvelua saaneet Pelkkiä tukipalveluja saaneet % vuoden kaikista peruspalveluasikkaist 37,5 138,7 11,7 25,4 29,5 39,1 Kaikki oman toiminnan käynnit Käynnit:yli 65vuotiaat (Alle 65 vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Liite 1 2(10)

3 Omissa palvelutaloissa (-tehostetut) asuvien65+v. käynnit Turku: Tehostetut poistettu oman toiminnan Liite 1 Palvelutalokäyntien osuus (%) kaikista kotipalvelun käynneistä 31,3 27,2 0,0 0,0 0,0 19,0 käynneistä (10) Ostopalvelun peruspalvelun käynnit Vantaa:65 v- käynti/ 65 v- asiakas Ostopalvelukäyntejä % 2,0 8,1 2,7 0,0 6,8 3,1 Tilapäisten asiakkaiden palvelun osuus % annetuista palveluista 0,8 2,5 Tilapäisasiakkaiden käynnit (omat) Kokonaiskustannukset EUR Vantaa:Kustannuksista poistettu tehostetun Kustannukset EUR yli 65-vuotiaat palveluasumisen kotihoidon osuus. Kustannukset EUR yli 75-vuotiaat Vanhusten osuus tukipalvelukustannuksista: -kokonaiskustannuksista kaikki tukipalvelut kokonaisustannuksista ateriapalvelun osuus josta palvelutaloihin(-tehostetut) annettu kotip.kust v kustannukset ilman tukipalvelujen kustannuksia Tukipalvelujen osuus % kustannuksista 8,9 15,2 9,1 11,5 23,2 12,7 Ateriapalvelujen osuus % kustannuksista 6,3 4,1 6,2 0,0 9,2 5,8 EUR/käynti yli 65-v EUR/käynti kaikki EUR/käynti ILMAN TUKIPALVELUJEN KUSTANNUKSIA Vantaa: Ostopalvelun kustannukset (sisältyvät kokonaiskust) Vanhusten osuus ostopalvelun joista tukipalvelujen kustannuksia kustannuksista: Ostopalvelun osuus % kokonaiskustannuksista 3,8 10,1 4,9 0,0 4,7 4,1 KOTISAIRAANHOITO Kaikki asiakkaat vuoden 2003 aikana Potilaat yht.(yli 65v) (Alle 65 vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Kaikki oman toiminnan käynnit Käynnit yht. yli 65v (Alle 65 vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Ostopalvelukäynnit Ostopalvelukäyntejä % 1,9 7,7 0,6 2,7 2,41 Kokonaiskustannukset EUR Kustannukset EUR yli 65-vuotiaat Kustannukset EUR yli 75-vuotiaat EUR/käynti yli 65-vuotiaan luona Vantaa: EUR/käynti kaikkien luona Vanhusten osuus ostopalvelun Ostopalvelujen kust.(sisältyvät kokonaiskustannuksiin) kustannuksista: joista tukipalvelujen kustannuksia Ostopalvelun osuus % kokonaiskustannuksista 7,8 0,5 2,2

4 OSAVUOROKAUTINEN HOITO VANHUSTEN PÄIVÄHOITO Vanhusten päivähoidon Kaikki hoitopäivät vuonna Hoitopäivät(yli 65v) (Alle 65 vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Liite 1 4(10) Kokonaiskustannukset Kustannukset EUR yli 65-vuotiaat EUR/hoitopäivä yli 65-v EUR/hoitopäivä Ostopalvelun kustannukset (sisältyvät kokonaiskust) Ostopalvelun osuus % kokonaiskustannuksista 6,0 PÄIVÄSAIRAANHOITO Vanhusten päiväsairaanhoidon hoitopaikat Kaikki hoitopäivät vuonna Hoitopäivät(yli 65v) VANTAA: 2 päivää muistihäiriöisten tutkimus ja (Alle 65 vuotiaat) hoitoryhmälle, jossa 8 potilasta vuotiaat Espoo: päiväsairaanhoidon päivien ikäryhmitys vuotiaat vuodelta v. täyttäneet Kokonaiskustannukset EUR Kustannukset EUR yli 65-vuotiaat EUR/hoitopäivä yli 65-v EUR/hoitopäivä OMAISHOIDON TUKI Kaikki tuen saajat vuoden 2003 aikana Tuen saajat yli 65v (Alle 65 vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Tukea vain palveluina saaneet Kaikki tuen saajat Tuen saajat yli 65v Hki:Todellinen poikkileikkaustieto, ei vertailukelpoinen (Alle 65 vuotiaat) aikeisempiin vuosiin, jolloin kk:n tieto vuotiaat vuotiaat Espoon omaishoidontuen joulukuun asiakasmäärä 85 v. täyttäneet arvioitu 2002 perusteella Omaishoidontuen asiakkaat 2003 eri korvausluokissa I II III IV V VI

5 Omaishoidontuen asiakkaat 2003 eri korvausluokissa % I 4,2 1,8 4,2 0,9 12,3 4,7 II 18,6 12,2 37,4 37,6 3,0 19,3 III 43,8 32,9 58,4 61,5 6,5 40,5 IV 33,5 53,0 10,3 25,7 V 36,0 5,1 VI 31,9 4,5 Liite 1 5(10) Omaishoidontuen korvausluokat 2003 I EUR= , Helsinki ylimmän luokan maksut välillä eur. II EUR= 581, ,8-840,8 III EUR= 393, ,6-756,7 IV EUR= 225, ,5-672,5 V EUR= 336,4-504,4 Tampere: Kustannukset sisältävät eur vapaan VI EUR= 0-336,3 järj. kust sekä jakajien palkkakustannuksia. Kokonaiskustannukset EUR Helsinki: Omaishoidontukeen lisätty Koillisen tk:n Kustannukset EUR yli 65-vuotiaiden hoito maksama eur. EUR/asiakas yli 65-v Vantaa: Omissa vanhainkodeissa tapahtuvan EUR/asiakas kaikki omaishoitajien vapaan kustannukset euroa EUR/asiakas/kk yli 65-v ( eur yli 65v) eivät mukana omaishoidontuen EUR/asiakas/kk kaikki kustannuksissa vaan vanhainkodeissa. MUUT VANHUKSILLE TARJOTTAVAT PALVELUT Palvelukeskus, korttelikerho jne Sisältää päivätoimintakeskukset ja vanhusten osavuorokautisen hoidon. Kustannukset EUR yhteensä yli 65v. osuus Espoo: Kustannukset sisältävätmyös alle 65v. EUR 65v. täyttäneet osuuden. Vanhuspalvelujen tuotantoon annettavat avustukset (ei sisällä yleisavustuksia) PALVELUASUMINEN PALVELUASUMINEN, JOSSA HENKILÖSTÖMITOITUS ALLE 0,2/ASUKAS Asukkaat yhteensä kaikki Yhteensä yli 65v (Alle 65 vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet JOSTA: 0 0 Ostopalvelut 0 0 ASUMISVUOROKAUDET 2003 (HENKILÖK alle 0,2/ASUKAS) Yhteensä kaikki Yhteensä yli 65v (Alle 65 vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Oma toiminta:kokonaiskustannukset EUR Oma toiminta:kustannukset EUR yli 65-vuotiaat Oma toiminta:kustannukset EUR yli 75-vuotiaat Mk/asumisvrk

6 Ostopalvelut(netto) Kustannukset EUR yli 65-vuotiaat Kustannukset EUR yli 75-vuotiaat EUR/asumisvrk Liite 1 6(10) PALVELUASUMINEN, JOSSA HENKILÖSTÖMITOITUS 0,195-0,394 /ASUKAS Kaikki asukkaat ASUKKAAT yli 65v Alle 65 vuotiaat vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Kaikki asukkaat Yli 65v.Asukkaat Oma toiminta VANTAA: Oma toiminta: lisäksi Alle 65 vuotiaat palvelutaloissa asuu vuotiaat sellaista asukasta, vuotiaat jotka eivät saa säännöllisiä palveluja. 85 v. täyttäneet asukkaista säännöllisen kotihoidon piirissä(%) Kaikki asukkaat Yli 65v.Asukkaat Ostopalvelut VANTAA: Ostopalvelut: palvelut tuottaa Alle 65 vuotiaat yksityinen, palvelutalon omistaa kaupunki vuotiaat Talossa asuu lisäksi 21 sellaista, jotka eivät saa vuotiaat säännöllisesti palveluja. 85 v. täyttäneet Espoo:Ikäryhmitys asumispäivien suhteessa. ASUMISVUOROKAUDET 2003 (HENKILÖK 0,195-0,394/ASUKAS) Yhteensä kaikki Yhteensä yli 65v Alle 65 vuotiaat vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Oma toiminta( palveluasuminen>0,195<0,395)kaikki Oma toiminta yli 65v Alle 65 vuotiaat vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Ostopalvelut( palveluasuminen >0,195<0,395) Ostopalvelut yli 65v Alle 65 vuotiaat vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Oma toiminta:kokonaiskustannukset EUR Oma toiminta:kustannukset EUR yli 65-vuotiaat Oma toiminta:kustannukset EUR yli 75-vuotiaat EUR/asumisvrk Ostopalvelut (netto)

7 Kustannukset EUR yli 65-vuotiaat Kustannukset EUR yli 75-vuotiaat EUR/asumisvrk TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN PALVELUASUMINEN, JOSSA HENKILÖSTÖMITOITUS = >0,4 /ASUKAS Kaikki Asiakkaat ASUKKAAT yli 65v Alle 65 vuotiaat vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Oma toiminta:kaikki Asiakkaat Oma toiminta: Yli 65v.Asukkaat Alle 65 vuotiaat vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Kaikki Asukkaat Ostopalvelut Yli 65v.Asukkaat Ostopalvelut Alle 65 vuotiaat vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet ASUMISVUOROKAUDET 2003 (henkilök =>0,4/AS) Kaikki asumisvuorokaudet yhteensä Yli 65v. asumisvuorokaudet Yhteensä Alle 65 vuotiaat vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Oma toiminta: Kaikki asumisvuorokaudet Oma toiminta: Yli 65v. asumisvuorokaudet Alle 65 vuotiaat vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Ostopalvelu: Kaikki asumisvuorokaudet Ostopalvelut:Yli 65v.asumisvuorokaudet Alle 65 vuotiaat vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Oma toiminta:kokonaiskustannukset EUR Oma toiminta:kustannukset EUR yli 65-vuotiaat Oma toiminta:kustannukset EUR yli 75-vuotiaat EUR/asumisvrk Ostopalvelut (netto) Kustannukset EUR yli 65-vuotiaat Kustannukset EUR yli 75-vuotiaat EUR/asumisvrk Liite 1 7(10)

8 VANHAINKODIT PAIKAT ASIAKKAAT Vanhainkodit yht. kaikki VANHAINKODIT YHTEENSÄ, yli 65v Alle 65 vuotiaat vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet joista lyhytaikaishoidossa joista lyhytaikaishoidossa yli 65v Alle 65 vuotiaat vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Yli 65v lyhytaikaishoidossa % 5,4 15,7 13,1 6,7 10,9 16,4 HOITOPÄIVÄT 2003 Vanhainkodit yhteensä VANHAINKODIT YHTEENSÄ, yli 65v Alle 65 vuotiaat vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet HOITOPÄIVISTÄ LYHYTAIKAISHOIDON HOITOPÄIVIÄ Kaikki lyhytaikaishoidon hoitopäivät Yli 65v lyhytaikaishoidon päivät Alle 65 vuotiaat vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Yli 65v lyhytaikaishoidon hoitopäivät % 4,9 7,8 11,2 5,7 9,3 6,7 Oma toiminta, kaikki hoitopäivät Oma toiminta, yli 65v hoitopäivät Alle 65 vuotiaat vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet joista lyhytaikaishoidon hoitopäivät Yli 65v lyhytaikaishoidon päivät Alle 65 vuotiaat vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Ostopalvelut kaikki Ostopalvelut, 65v Alle 65 vuotiaat vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Liite 1 8(10)

9 joista lyhytaikaishoidon hoitopäivät Yli 65v lyhytaikaishoidon päivät Alle 65 vuotiaat vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet VANHAINKODIT, KUSTANNUKSET OMA TOIMINTA YHTEENSÄ Vanhainkodit EUR/hoitovrk OSTOPALVELUT BRUTTOKUSTANNUKSET YHT. Vanhainkodit EUR/hoitovrk NETTOKUSTANNUKSET Vanhainkodit EURMk/hoitovrk TERVEYSKESKUSSAIRAALAT TERVEYSKESKUSSAIRAALAT perussairaanhoito kaikki yhteensä TERVEYSKESKUSSAIRAALAT perussairaanhoito yht. yli 65v Alle 65 vuotiaat vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet v joista lyhytaikaishoidossa (kaikki) joista lyhytaikaishoidossa yli 65v alle 65 vuotiaat vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Yli 65vuotiaat lyhytaikaishoidossa % 38,7 38,2 67,9 11,0 50,2 36,8 HOITOPÄIVÄT 2003 TERVEYSKESKUSSAIRAALAT perussairaanhoito yhteensä TERVEYSKESKUSSAIRAALAT perussairaanhoito yht. yli 65v Alle 65 vuotiaat vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet joista lyhytaikaishoidon hoitopäivät Yli 65v lyhytaikaishoidon päivät Alle 65 vuotiaat vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Yli 65v lyhytaikaishoidon hoitopäivät % 37,4 66,5 60,8 8,3 30,5 35,4 Liite 1 9(10)

10 Oma toiminta yht Oma toiminta yli 65v Alle 65 vuotiaat vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Liite 1 10(10) joista lyhytaikaishoidon hoitopäivät Tampere: Tietojärjestelmä vaihtunut kesken Yli 65v lyhytaikaishoidon päivät vuotta, siksi lyhytaikaishoidon hoitopäivien Alle 65 vuotiaat määrä voi olla hieman epätarkka vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Ostopalvelut yht Ostopalvelut yli 65v Alle 65 vuotiaat Helsinki: Ostoaplveluhoitopäivien ikäryhmitys vuotiaat vuoden 2002 mukaan vuotiaat v. täyttäneet joista lyhytaikaishoidon hoitopäivät Yli 65v lyhytaikaishoidon päivät Espoo: Ostopalveluhoitopäivien määrä on suurempi Alle 65 vuotiaat kuin tilastoitu vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet TERVEYSKESKUSSAIRAALAT perussairaanhoito yhteensä KUSTANNUKSET EUR YHTEENSÄ (sis. myös alle 65-vuotiaiden hoidon) OMA TOIMINTA YHTEENSÄ Terveyskeskussairaalat yht Josta pitkäaikaishoito Josta akuuttihoito (lyhytaikaishoito) EUR/hoitovrk EUR/hoitovrk pitkäaikaishoito EUR/hoitovrk, akuuttihoito(lyhytaikaishoito) OSTOPALVELUT BRUTTOKUSTANNUKSET YHT. Turku: Perussairaanhoito Bruttokustannukset laskettu: Josta pitkäaikaishoito.. nettokustannukset+20eur*hoitopäivät. Josta akuuttihoito (lyhytaikaishoito).. EUR/hoitovrk EUR/hoitovrk pitkäaikaishoito EUR/hoitovrk, akuuttihoito(lyhytaikaishoito) NETTOKUSTANNUKSET Perussairaanhoito EUR/hoitovrk

11 PERUSTERVEYDENHUOLLON AVOHOITO HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET Avosairaanhoidon lääkärin vastaanottokäynnit 2003 Kaikki yhteensä Yli 65v. käynnit yhteensä ( Alle 65 vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Avosairaanhoidon lääkärin asiakkaat 2003 Kaikki yhteensä Espoo: tietoa ei saada Yli 65v. käynnit yhteensä ( Alle 65 vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet KUSTANNUKSET EUR YHTEENSÄ(Ilman kotisairaanhoitoa) KUSTANNUKSET EUR yli 65v ( Alle 65 vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet yli 65v. osuus % kokonaiskustannuksista EUR/käynti Kotisairaala (perusth) (perusth) (erikoissh) (erikoissh) Suoritteet Kaikki yhteensä Ikäryhmittäiset suoritteet yli 65v ( Alle 65 vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Asiakkaat Kotisairaalan kustannukset 2003 yhteensä KUSTANNUKSET EUR yli 65v EUR/hoitovrk ERIKOISSAIRAANHOITO (SOMAATTINEN JA PSYKIATRINEN YHTEENSÄ) ERIKOISSAIRAANHOIDON HOITOPAIKAT (Hp/365) ERIKOISSAIRAANHOIDON HOITOPAIKAT YLI 65V.(Hp/365) Yli 65v hoitoon käytettäviä ersa sairaasijoja % 29,0 26,3 25,8 50,9 48,7 36,0 ERIKOISSAIRAANHOIDON HOITOPAIKAT % YLI 65V./65v väestö 0,5 0,6 0,8 1,3 1,0 0,8 ERIKOISSAIRAANHOIDON HOITOPAIKAT % YLI 75V./75v väestö 0,6 0,8 1,2 1,9 1,4 1,1 ERIKOISSAIRAANHOIDON HOITOPAIKAT % YLI 85V./85v väestö 0,7 0,8 1,7 2,8 1,8 1,3 Liite 2 1(6)

12 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET SOMAATTISET JA PSYKIATRISET HOITOPÄIVÄT 2003 KAIKKI ERIKOISSAIRAANHOIDON HOITOPÄIVÄT yht Yli 65v erikoissairaanhoidon hoitopäivät ( Alle 65 vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Yli 65v osuus hoitopäivistä % 29,0 26,3 25,8 50,9 48,7 36,0 Oman toiminnan hoitopäivät yht Oman toiminnan hoitopäivät yli 65v ( Alle 65 vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Yli 65v osuus hoitopäivistä % 7,0 61,3 79,8 48,3 Ostopalveluhoitopäivät yht Ostopalveluhoitopäivät yli 65v ( Alle 65 vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Yli 65v osuus hoitopäivistä % 35,2 26,3 25,8 36,7 32,6 31,8 Ostopalvelujen osuus % yli 65v. hoitopäivistä 94,6 100,0 100,0 30,4 44,0 65,5 SOMAATTISET JA PSYKIATRISET ERIKOISSAIRAANHOIDON POLIKLINIKKAKÄYNNIT Kaikki käynnit yhteensä Kaikki yli 65v käynnit yhteensä ( Alle 65 vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Yli 65v osuus käynneistä % 18,8 13,6 14,2 20,1 21,7 18,0 Oman toiminnan käynnit yht Oma toiminta yli 65v käynnit ( Alle 65 vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Yli 65v osuus käynneistä % 15,5 18,2 15,9 16,2 Kaikki ostopalvelukäynnit Ostopalvelukäynnit yli 65v ( Alle 65 vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Yli 65v osuus käynneistä % 20,3 13,6 14,2 21,7 25,2 18,6 Ostopalvelujen osuus % yli 65v. käynneistä 73,7 100,0 100,0 58,8 72,4 76,6 Liite 2 2(6)

13 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET Liite 2 3(6) KUSTANNUKSET OMA+OSTO (VO+POLI)YHTEENSÄ KUSTANNUKSET EUR YHTEENSÄ Tampereen ikäryhmäkohtaiset KUSTANNUKSET EUR yli 65v kustannukset suoritteiden suhteessa. Yli 65v osuus kustannuksista % 29,5 21,6 21,4 42,2 37,8 30,4 ERIKOISSAIRAANHOITO Somaattinen SOMAATTISEN ERIKOISSAIRAANHOIDON HOITOPAIKAT (Hp/365) SOMAATTISEN ERIKOISSAIRAANHOIDON HOITOPAIKAT YLI 65V.(Hp/365) Yli 65v hoitoon käytettäviä ersa sairaansijoja % 41,6 34,5 37,1 62,8 57,3 48,0 SOMAATTISEN ERIKOISSAIRAANHOIDON HOITOPÄIVÄT 2003 Kaikki hoitopäivät yhteensä Kaikki yli 65v hoitopäivät ( Alle 65 vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Oma toiminta hoitopäivät yht Oma toimintahoitopäivät (yli 65v) ( Alle 65 vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Ostopalvelut hoitopäivät yht Ostopalvelut hoitopäivät yli 65v ( Alle 65 vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet SOMAATTISEN ERIKOISSAIRAANHOIDON KÄYNNIT 2003 Kaikki yhteensä Kaikki (yli 65v) ( Alle 65 vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Oma toiminta käynnit yht Oma toiminta käynnit (yli 65v) ( Alle 65 vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet

14 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET Ostopalvelut käynnit yht Ostopalvelut käynnit yli 65v ( Alle 65 vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet SOMAATTINEN ERIKOISSAIRAANHOITO OMA TOIMINTA YHTEENSÄ KUSTANNUKSET EUR YHTEENSÄ KUSTANNUKSET EUR yli 65v VUODEOSASTOHOITO KUSTANNUKSET EUR YHTEENSÄ KUSTANNUKSET EUR yli 65v EUR/hoitovrk AVOHOITO KUSTANNUKSET EUR YHTEENSÄ KUSTANNUKSET EUR yli 65v EUR/käynti OSTOPALVELUT BRUTTOKUSTANNUKSET EUR Yhteensä NETTOKUSTANNUKSET EUR Yhteensä NETTOKUSTANNUKSET EUR Yli 65v VUODEOSASTOHOITO BRUTTOKUSTANNUKSET EUR Yhteensä NETTOKUSTANNUKSET EUR YHTEENSÄ NETTOKUSTANNUKSET EUR yli 65v EUR/hoitovrk AVOHOITO BRUTTOKUSTANNUKSET EUR Yhteensä NETTOKUSTANNUKSET EUR YHTEENSÄ NETTOKUSTANNUKSET EUR yli 65v EUR/käynti ERIKOISSAIRAANHOITO Psykiatrinen hoito PSYKIATRISEN ERIKOISSAIRAANHOIDON HOITOPAIKAT (Hp/365) PSYKIATRISEN ERIKOISSAIRAANHOIDON HOITOPAIKAT YLI 65V.(Hp/365) Yli 65v hoitoon käytettäviä sairaasijoja % 11,9 9,8 8,6 20,8 22,1 13,8 PSYKIATRISET HOITOPÄIVÄT 2003 Kaikki HOITOPÄIVÄT yhteensä Kaikki HOITOPÄIVÄT yhteensä (yli 65v) (Alle 65 vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Liite 2 4(6)

15 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET Omat hoitopäivät yht Omat hoitopäivät yli 65v (Alle 65 vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Ostopalvelut hoitopäivät yht Ostopalvelut hoitopäivät yli 65v (Alle 65 vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Liite 2 5(6) Psykiatrisen erikoissairaanhoidon käynnit 2003 Oma ja osto kaikki käynnit yht Oma ja osto käynnit (yli 65v) ( Alle 65 vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Oma toiminta käynnit yht Oma toiminta käynnit (yli 65v) ( Alle 65 vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Espoo: Ostopalvelut käynnit yht Psykiatristen hoitokotien suoritteet, pv Ostopalvelut käynnit (yli 65v) joista 2555 yli 65v sekä kustannukset ( Alle 65 vuotiaat) eur lisätty psykiatrian ostopalvelun avohoito vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet PSYKIATRINEN ERIKOISSAIRAANHOITO KUSTANNUKSET OMA+OSTO (VO+POLI)YHTEENSÄ KUSTANNUKSET EUR YHTEENSÄ KUSTANNUKSET EUR yli 65v PSYKIATRINEN ERIKOISSAIRAANHOITO OMA TOIMINTA YHTEENSÄ KUSTANNUKSET EUR YHTEENSÄ KUSTANNUKSET EUR yli 65v VUODEOSASTOHOITO KUSTANNUKSET EUR YHTEENSÄ KUSTANNUKSET EUR yli 65v EUR/hoitovrk AVOHOITO KUSTANNUKSET EUR YHTEENSÄ KUSTANNUKSET EUR yli 65v EUR/käynti

16 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET PSYKIATRINEN ERIKOISSAIRAANHOITO OSTOPALVELUT BRUTTOKUSTANNUKSET EUR Yhteensä NETTOKUSTANNUKSET EUR Yhteensä NETTOKUSTANNUKSET EUR Yli 65v VUODEOSASTOHOITO BRUTTOKUSTANNUKSET EUR Yhteensä NETTOKUSTANNUKSET EUR Yhteensä NETTOKUSTANNUKSET EUR Yli 65v EUR/hoitovrk AVOHOITO BRUTTOKUSTANNUKSET EUR Yhteensä NETTOKUSTANNUKSET EUR Yhteensä NETTOKUSTANNUKSET EUR Yli 65v EUR/käynti Liite 2 6(6)

17 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO VÄESTÖTIEDOT KOKO VÄESTÖ vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotta täyttäneet vuotta täyttäneet vuotta täyttäneet vuotta täyttäneet Vanhusväestön osuus väestöstä vuotiaat 7,2 5,5 6,0 8,5 8,1 7, vuotiaat 4,7 2,8 2,5 6,1 5,2 4,3 85 vuotta täyttäneet 1,7 0,8 0,6 2,0 1,5 1,4 65 vuotta täyttäneet 13,6 9,1 9,2 16,6 14,9 12,8 75 vuotta täyttäneet 6,4 3,6 3,1 8,1 6,8 5,8 85 vuotta täyttäneet 1,7 0,8 0,6 2,0 1,5 1,4 KOTIHOITO Säännöllisen kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakkaat/ikäryhmä 1,2 0,6 0,5 1,3 1,0 1,0 (Alle 65 vuotiaat) 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0, vuotiaat 2,5 1,7 1,6 2,1 1,5 2, vuotiaat 8,8 8,0 7,6 8,3 6,8 8,2 85 v. täyttäneet 22,2 19,8 18,1 22,8 17,8 21,1 65v.täyt.asiakkaat/ 65 v. täytt. väestö 7,2 5,2 4,1 6,8 5,1 6,213 75v.täyt.asiakkaat %/75 v. täytt. väestö 12,4 10,5 9,6 11,8 9,3 11,3 Kotihoidon asiakkaat jouluk.intensiivisyysryhmittäin /65 vuotiaat asukkaat Kaikki yhteensä 7,2 5,2 4,1 6,8 5,1 6,2 Yli 80 h/kk kotihoitoa saavat 0,0 0,1 0,2 0,4 0, h/kk kotihoitoa saavat 0,7 0,3 0,3 0,8 0,6 0, h/kk kotihoitoa saavat 0,9 0,6 0,6 1,5 1,0 1, h/kk kotihoitoa saavat 1,6 1,0 1,0 1,2 1,0 1,3 alle 10h/kk kotihoitoa saavat 4,0 3,3 2,0 3,1 2,0 3,2 Liite 3 1(7)

18 KOTIHOITO YHTEENSÄ(Kotipalvelu ja kotisairaanhoito) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO Käynnit vuoden 2003 aikana Alle 65v.käynnit/ Alle 65v. väestö 0,4 0,3 0,3.. 0,3 0, v. käynnit/ v. väestö 7,6 4,7 5,3 6,7 3,7 6, v.käynnit/ 75-84v. väestö 28,1 19,2 0,6 26,0 20,7 25,0 85v.täyt.käynnit/ 85 v. täytt. väestö 86,0 62,5 70,8 80,2 50,3 76,2 65v.täyt.käynnit/ 65 v. täytt. väestö 24,7 14,1 14,5 22,6 14,5 20,3 75v.täyt.käynnit /75 v. täytt. väestö 43,7 28,4 32,1 39,2 27,4 37,6 KOTIPALVELU Asiakkaat vuoden 2003 aikana Alle 65v. asiakkaat %/ Alle 65v. väestö 0,5 0,1 0,4 0,2 0,2 0, v. asiakkaat %/ v. väestö 3,2 1,9 3,9 2,6 2,9 3, v.asiakkaat %/ 75-84v. väestö 12,2 9,3 0,4 10,7 11,7 11,7 85v.täyt.asiakkaat %/ 85 v. täytt. väestö 31,0 22,1 38,2 31,1 27,2 30,0 65v.täyt.asiakkaat %/ 65 v. täytt. väestö 9,9 5,9 8,9 9,0 8,5 8,9 75v.täyt.asiakkaat %/75 v. täytt. väestö 17,3 12,0 18,7 15,7 15,2 16,2 Käynnit vuoden 2003 aikana 65v.täyt.käynnit/ 65 v. täytt. väestö 19,2 11,5 11,4 17,0 12,2 15,9 75v.täyt.käynnit /75 v. täytt. väestö 34,4 23,4 25,2 30,1 23,3 29,8 KOTISAIRAANHOITO Potilat vuoden 2003 aikana 65v.täyt.potilaat %/ 65 v. täytt. väestö 14,6 8,5 12,9 15,8 15,6 14,1 75v.täyt.potilaat %/75 v. täytt. väestö 24,6 16,6 25,9 25,9 25,5 24,3 Käynnit vuoden 2003 aikana Alle 65v.käynnit/ Alle 65v. väestö 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0, v. käynnit/ v. väestö 2,0 1,0 1,0 2,2 0,8 1, v.käynnit/ 75-84v. väestö 6,6 4,1 5,3 7,3 3,1 5,7 85v.täyt.käynnit/ 85 v. täytt. väestö 16,6 8,8 13,4 15,0 7,3 13,9 65v.täyt.käynnit/ 65 v. täytt. väestö 5,5 2,6 3,0 5,6 2,3 4,4 75v.täyt.käynnit /75 v. täytt. väestö 9,3 5,1 6,9 9,1 4,1 7,7 PERUSTERVEYDENHUOLLON AVOHOITO 2003 Avosairaanhoidon ja aikuisten terv.neuvonnan käynnit 65v.täyt.käynnit/ 65 v. täytt. väestö 2,0 2,9 2,8 2,1 2,5 2,3 75v.täyt.käynnit/ 75 v. täytt. väestö 2,2 3,5 3,3 2,2 2,7 2,5 Liite 3 2(7)

19 OSAVUOROKAUTINEN HOITO HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO VANHUSTEN PÄIVÄHOITO Hoitopäivät vuoden 2003 aikana 65v.täyt.hoitopäivät/ 65 v. täytt. väestö 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 75v.täyt.hoitopäivät /75 v. täytt. väestö 0,7 0,7 0,5 0,8 0,7 PÄIVÄSAIRAANHOITO 65v.täyt.hoitopäivät/ 65 v. täytt. väestö 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 75v.täyt.hoitopäivät /75 v. täytt. väestö 0,3 0,1 0,3 0,2 0,1 0,2 OMAISHOIDON TUKI Omaishoidon tuen saajat vuoden 2003 aikana 65v.täyt.tuensaajat %/ 65 v. täytt. väestö 2,1 1,1 2,3 1,4 1,1 1,7 75v.täyt.tuensaajat % /75 v. täytt. väestö 3,1 1,7 4,0 2,2 1,6 2,6 Omaishoidon tuen saajat Alle 65v.tuensaajat %/ Alle 65v. väestö 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0, v. tuensaajat %/ v. väestö 0,9 0,5 1,4 0,6 0,5 0, v.tuensaajat %/ 75-84v. väestö 1,8 1,1 3,2 1,4 1,0 1,6 85v.täyt.tuensaajat %/ 85 v. täytt. väestö 3,4 2,2 5,1 2,6 1,9 3,0 65v.täyt.tuensaajat %/ 65 v. täytt. väestö 1,5 0,8 2,1 1,1 0,8 1,3 75v.täyt.tuensaajat % /75 v. täytt. väestö 2,2 1,3 3,6 1,7 1,2 2,0 PALVELUASUMINEN, henkilöstömitoitus alle 0,2 Yli 65v asukkaat %/65 v. täyttänyt väestö 1,9 0,0 0,0 0,2 0,8 1,0 Yli 75v asukkaat %/75 v. täyttänyt väestö 3,1 0,0 0,0 0,3 1,5 1, v. asumisvuorokaudet/ v. väestö 3,0 0,1 0,0 0,3 0,5 1, v.asumisvuorokaudet/ 75-84v. väestö 10,2 0,1 0,0 0,6 4,6 5,5 85v.täyt.asumisvuorokaudet/ 85 v. täytt. väestö 16,2 0,0 0,0 1,9 7,5 9,8 Yli 65 v. asumisvuorokaudet/ Yli 65 v. väestö 7,2 0,1 0,0 0,6 2,7 3,7 Yli 75 v. asumisvuorokaudet/ Yli 75 v. väestö 11,8 0,1 0,0 0,9 5,3 6,6 Liite 3 3(7)

20 PALVELUASUMINEN, henkilöstömitoitus vähintään 0,2 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO Yli 65v asukkaat %/65 v. täyttänyt väestö 0,7 1,1 1,0 0,6 0,7 0,8 Yli 75v asukkaat %/75 v. täyttänyt väestö 1,3 2,5 2,2 0,9 1,5 1,4 Yli 65v as. OMISSA PALV.TALOISSA %/65 v. t väest 0,6 0,4 1,0 0,1 0,0 0,4 Yli 75v as. OMISSA PALVT %/75 v. täyttänyt väestö 0,9 0,8 2,1 0,2 0,0 0,7 Alle 65v.asumisvuorokaudet/ Alle 65v. väestö 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0, v. asumisvuorokaudet/ v. väestö 1,0 0,7 1,5 1,0 0,5 0, v.asumisvuorokaudet/ 75-84v. väestö 3,9 6,4 6,1 2,0 3,7 3,9 85v.täyt.asumisvuorokaudet/ 85 v. täytt. väestö 7,7 19,9 17,8 5,9 13,4 10,0 Kaikki asumisvuorokaudet/yli 65-vuotiaat 2,9 4,1 4,7 2,0 3,1 3,1 Kaikki asumisvuorokaudet/yli 75-vuotiaat 6,1 10,4 13,6 4,1 6,8 6,9 Yli 65 v. asumisvuorokaudet/ Yli 65 v. väestö 2,8 4,1 3,9 2,0 3,0 3,0 Yli 75 v. asumisvuorokaudet/ Yli 75 v. väestö 4,9 9,2 8,4 3,0 5,9 5,4 TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Yli 65v asukkaat %/65 v. täyttänyt väestö 1,4 1,6 2,1 1,2 0,9 1,4 Yli 75v asukkaat %/75 v. täyttänyt väestö 2,6 3,4 4,9 2,0 1,6 2,5 Alle 65v.asumisvuorokaudet/ Alle 65v. väestö 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0, v. asumisvuorokaudet/ v. väestö 1,3 1,5 2,1 1,5 0,7 1, v.asumisvuorokaudet/ 75-84v. väestö 5,3 6,2 11,9 4,4 4,5 5,6 85v.täyt.asumisvuorokaudet/ 85 v. täytt. väestö 19,8 33,4 41,2 15,0 11,9 20,2 Yli 65 v. asumisvuorokaudet/ Yli 65 v. väestö 5,1 5,6 7,4 4,2 3,2 4,9 Yli 75 v. asumisvuorokaudet/ Yli 75 v. väestö 9,2 12,0 17,6 7,0 6,2 9,2 Liite 3 4(7)

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2006 560 905 231 704 187 281 174 868 204 337 128 962 1 488 057 KOKO VÄESTÖ 560 905 231 704 187 281 174 868 204

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2007 564 521 235 019 189 711 175 354 206 368 130 178 1 501 151 KOKO VÄESTÖ 564 521 235 019 189 711 175 354 206

Lisätiedot

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051 ESPOO/HELSINKI/TAMPERE/TURKU/VANTAA Vanhuspalvelut 2001 LIITE 1 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2002 559 718 216 836 179 856 173 686 197 853 1 327 949 KOKO VÄESTÖ

Lisätiedot

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2008 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585 1 513 837 KOKO VÄESTÖ 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2005 559 046 227 472 185 429 174 824 202 932 1 349 703 127 226 1 476 929 KOKO VÄESTÖ 559 046 227 472 185 429 174

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2002

VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2002 VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2002 16.12.2003 Aila Kumpulainen 1 Viisikko Työryhmä Kuvailulehti Tekijä(t) Viisikko-työryhmän vanhuspalvelujen

Lisätiedot

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2004

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2004 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2004 Vanhuspalvelun Kuusikko-työryhmä Aila Kumpulainen 1.11.05 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila

Lisätiedot

VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2003

VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2003 VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2003 Vanhuspalvelun Viisikko-työryhmä Aila Kumpulainen 22.11.2004 Viisikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila

Lisätiedot

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2006

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2006 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2006 Vanhuspalvelun Kuusikko-työryhmä Aila Kumpulainen 12.10.07 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila

Lisätiedot

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2005

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2005 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2005 Vanhuspalvelun Kuusikko-työryhmä Aila Kumpulainen 30.11.06 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila

Lisätiedot

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2007

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2007 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2007 Vanhuspalvelun Kuusikko-työryhmä Aila Kumpulainen 14.9.08 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu. vuonna 2014

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu. vuonna 2014 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2014 Anssi Vartiainen Kuusikko-työryhmän julkaisusarja 7/2015 Esipuhe Kuutoskaupungit, kuutoset tai Kuusikko

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 Kuntaliitto on julkaissut suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2014 kesäkuussa 2015. Julkaisun mukaan n terveydenhuollon ikävakioidut

Lisätiedot

Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014

Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014 Sivu 1 / 6 Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014 Aineisto Kustannusvertailussa mukana oleva aineisto on jaoteltu perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon ja näiden

Lisätiedot

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää.

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää. SIPOO Väestökehitys on runsaan 17 100 asukkaan kunta (väkiluku 31.12.1999) itäisellä Uudellamaalla. Kunnan väestö on keskimääräistä nuorempaa, alle 15 vuotiaita on noin 12 % väestöstä eli selvästi enemmän

Lisätiedot

THL:n avainindikaattorit Hyvinvointikompassi

THL:n avainindikaattorit Hyvinvointikompassi THL:n avainindikaattorit Hyvinvointikompassi Suuret kaupungit 2011-2013/2014 Perusterveydenhuolto Somaattinen erikoissairaanhoito Palveluiden kustannukset Lähde: www.sotkanet.fi Koonnut hanketyöntekijä

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu. vuonna 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu. vuonna 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2015 Anssi Vartiainen Kuusikko-työryhmän julkaisusarja 4/2016 Esipuhe Kuusikko-työssä vertaillaan kuutoskaupunkien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2013 1 (13) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/6 03.09.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2013 1 (13) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/6 03.09.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 12/2013 1 (13) 6 Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2012 HEL 2013-010663 T 07 01 03 Päätösehdotus Esittelijä Kustannusvertailun sisältö päättänee

Lisätiedot

Koko kunta ikääntyneen asialla

Koko kunta ikääntyneen asialla 1 Kuka hoitaa ikäihmiset tulevaisuudessa? 21.9.2010 Rita Oinas palvelujohtaja Vanhuspalvelut Oulun kaupunki Koko kunta ikääntyneen asialla 2 Oulun kaupungin vanhustyötä ohjaa kaupungin strateginen tavoite,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 23/2014 1 (11) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 18.11.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 23/2014 1 (11) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 18.11.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 23/2014 1 (11) 5 Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2013 HEL 2014-009072 T 07 01 03 Päätösehdotus Esittelijän perustelut Aineisto päättää merkitä tiedoksi

Lisätiedot

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ).

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ). Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin 31.12.24). Ikäryhmät 85 + v. 1,43 1,59 %-osuus koko maan väestöstä %-osuus suurten kaupunkien väestöstä 75-84 v. 4,74 5,68 65-74 v. 7,41 8,6

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu vuonna 2013

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu vuonna 2013 Kuusikkotyöryhmä Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu vuonna 2013 Anssi Vartiainen Kuusikko-työryhmän julkaisusarja 7/2014 Kuutostyöskentelyn historia

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2012

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2012 Kuusikkotyöryhmä Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2012 Anssi Vartiainen Kuusikko-työryhmän julkaisusarja 4/2013 Kuusikko-työskentelyn

Lisätiedot

Doctagonin Porvoon etälääkäripalveluiden arviointi 12.2.2014

Doctagonin Porvoon etälääkäripalveluiden arviointi 12.2.2014 1 Doctagonin Porvoon etälääkäripalveluiden arviointi 12.2.2014 Johdanto Doctagon Oy on kehittänyt toimintamallin jonka tarkoituksena on tuottaa kattava lääketieteellinen tuki vanhusten kotihoidolle alueilla

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Terveyden huollon i kavakioitu kustannusvertailu

Terveyden huollon i kavakioitu kustannusvertailu TERVEYDENHUOLLON 25. ATK-PAIVAT Kuopio, Hotelli Scandic 31.5-1.6.1999 erityisasiantuntija Yrjö Lahtinen Suomen Kuntaliitto Terveyden huollon i kavakioitu kustannusvertailu SUOMEN KUNTALIITTO Sairaalapalvelut

Lisätiedot

Hilmo-tietoa kotihoidon tiedontuottajille

Hilmo-tietoa kotihoidon tiedontuottajille Hilmo-tietoa kotihoidon tiedontuottajille Riikka Väyrynen 28.10.2014 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena Hilmo-kokonaisuus Kotihoidon laskenta 30.11. Tiedonkeruuprosessi Kehitysnäkymiä 28.10.2014

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Hilmo-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 28.9.2011

Esityksen sisältö. Hilmo-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 28.9.2011 Hilmo-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 28.9.2011 28.9.2011 Riikka Väyrynen 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena Hilmo-kokonaisuus Kotihoidon laskenta 30.11. Tiedonkeruuprosessi

Lisätiedot

Projektitutkijat Anssi Vartiainen ja Hanna Ahlgren-Leinvuo, Kuutosvertailut/ Helsingin kaupungin tietokeskus

Projektitutkijat Anssi Vartiainen ja Hanna Ahlgren-Leinvuo, Kuutosvertailut/ Helsingin kaupungin tietokeskus Palvelusisältöjen ja kustannusten määrittelytyön tärkeys taloudellisuus- ja tuottavuusvertailuissa. Kokemuksia kuutosvertailuista Kuntien tuottavuus- ja tuloksellisuus seminaari, Valtionvarainministeriö

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT KESÄKUU 2006 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 2 HAKEMISTO A sivu Apuvälineet 3 F Fysioterapia 3 H Hoitotarvikkeet 3 K Kotihoidon

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA LÄNSI- JA KESKI-UUDELLAMAALLA 2010

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA LÄNSI- JA KESKI-UUDELLAMAALLA 2010 5 IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA LÄNSI- JA KESKI-UUDELLAMAALLA 2010. SISÄLTÖ ALKUSANAT... 1 1. JOHDANTO... 2 1.1 Ikääntynyt väestö Länsi- ja Keski-Uudellamaalla... 4 2. 65 VUOTTA TÄYTTÄNEIDEN PALVELUT 2010...

Lisätiedot

HILMO-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille

HILMO-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille HILMO-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille 31.10.2012 30.10.2012 Päivi Tossavainen/THL 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena HILMO-kokonaisuus Sosiaalihuollon hoidon päättymisilmoitukset

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Hilmo-tietoa tiedontuottajille

Hilmo-tietoa tiedontuottajille Hilmo-tietoa tiedontuottajille Riikka Väyrynen 25.11.2014 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena HILMO-kokonaisuus Tiedonkeruuprosessi Kehitysnäkymiä 25.11.2014 2 1 TIETO-osasto Vastaa Lakisääteisestä

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Palvelusetelikysely kunnille tammi-helmikuussa 2012. Erityisasiantuntija Anu Nemlander

Palvelusetelikysely kunnille tammi-helmikuussa 2012. Erityisasiantuntija Anu Nemlander Palvelusetelikysely kunnille tammi-helmikuussa 2012 Erityisasiantuntija Anu Nemlander Palvelusetelikysely kunnille Uusi palvelusetelilainsäädäntö astui voimaan 1.8.2009 ja sitä sovelletaan kuntien järjestämiin

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet 631 638 573 615,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät 833 2 330 1 360 470 400 HENKILÖSTÖRESURSSI-

Lisätiedot

Kuusikko 2007 LIITE 1 1(4) Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja taloudellisten tukitoimien tiedonkeruu 2006

Kuusikko 2007 LIITE 1 1(4) Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja taloudellisten tukitoimien tiedonkeruu 2006 Kuusikko 2007 LIITE 1 1(4) Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja taloudellisten tukitoimien tiedonkeruu 2006 1 Vammaispalvelun asiakkaat vuonna 2006 Sisältää vammaispalvelulain (VpL) mukaisia palveluja

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2013. Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2013. Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2013 Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa Teija Mikkola, Anu Nemlander, Tero Tyni Suurten kaupunkien

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

Koukkuniemen vanhainkoti, Varpula-talo kerhohuone

Koukkuniemen vanhainkoti, Varpula-talo kerhohuone Tampere Pöytäkirja 2/2016 1 (12) Aika 20.10.2016, klo 16:00-18:08 Paikka Koukkuniemen vanhainkoti, Varpula-talo kerhohuone Käsitellyt asiat 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 11 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2010

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2010 Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2010 Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa Teija Mikkola Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2011

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2011 Teija Mikkola, Anu Nemlander, Tero Tyni Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2011 Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa Kaupunkien vertailuun

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

Nettokustannukset asukasta kohti /asukas pienimpiin kustannuksiin vuonna 2011 (Oulu) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Huom! Kuntien tehtävät vaihtelevat, esim. ammatillinen koulutus on joskus

Lisätiedot

Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 2007 sekä ennuste vuoteen 2020

Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 2007 sekä ennuste vuoteen 2020 Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 27 sekä ennuste vuoteen 22 Lapin seniori ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke 27 29 Sauli Juupaluoma Timo Nurmela SISÄLLYS Johdanto Kaavion numero

Lisätiedot

Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet. neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011

Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet. neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011 Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011 Valtakunnallisten tuottavuustavoitteiden valmistelu Tuottavuusohjelman koordinaatio- ja seurantatyöryhmän

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2014. Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2014. Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2014 Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa Teija Mikkola, Anu Nemlander, Tero Tyni Suurten kaupunkien

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2012

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2012 Teija Mikkola, Anu Nemlander, Tero Tyni Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2012 Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa Kaupunkien vertailuun

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

Laaja selvitys ympärivuorokautisesta hoidosta ja asumispalveluista Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella (OYS-erva)

Laaja selvitys ympärivuorokautisesta hoidosta ja asumispalveluista Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella (OYS-erva) Laaja selvitys ympärivuorokautisesta hoidosta ja asumispalveluista n yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella (OYS-erva) Päihdeasiakkaat, mielenterveysasiakkaat, kehitysvammaiset, vaikeavammaiset

Lisätiedot

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1 Marika Silvenius Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 1 Selvityksessä mukana olevat 21 Lapin kuntaa 1. Enontekiö 12. Ranua 2. Inari 13. Rovaniemi 3. Kemi 14. Salla 4. Kemijärvi 15. Savukoski, 5. Keminmaa

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen nykytila

Ikäihmisten palvelujen nykytila Ikäihmisten palvelujen nykytila Leena Forma Tutkijatohtori 28.9.2015 Vanhojen ihmisten palvelujen tutkimus Tampereen yliopistossa Terveystieteiden yksikkö: Yleistyvä pitkäikäisyys ja sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen tilastot vuodelta 2013, SOTKANET

Vanhuspalvelujen tilastot vuodelta 2013, SOTKANET 1 Vanhuspalvelujen tilastot vuodelta 213, SOTKANET Koonnut hanketyöntekijä Tuija Koivisto Sisällys 1. Ikääntyneiden tavallinen palveluasuminen... 3 2. Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen... 5 3. Vanhainkotihoito...

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO. Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti

KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO. Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti 1(6) 29.9.2014 KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti Tuottavuus ja taloudellisuus Palvelujen laatu

Lisätiedot

Palveluseteli, taustat, käyttöönotto ja kokemukset - rohkeasti kokeilemaan. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki

Palveluseteli, taustat, käyttöönotto ja kokemukset - rohkeasti kokeilemaan. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Palveluseteli, taustat, käyttöönotto ja kokemukset - rohkeasti kokeilemaan Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Markkinoiden hyödyntäminen / hyvinvointipalvelut osa elinkeinopolitiikkaa

Lisätiedot

Miesten ja naisten terveysmenot ikäryhmittäin 2011

Miesten ja naisten terveysmenot ikäryhmittäin 2011 Satu Kapiainen Janne Eskelinen Miesten ja naisten terveysmenot ikäryhmittäin 2011 RAPORTTI 17/2014 Raportti 17/2014 Satu Kapiainen & Janne Eskelinen Miesten ja naisten terveysmenot ikäryhmittäin 2011 Kirjoittajat

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2012 Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa Teija Mikkola, Anu Nemlander, Tero Tyni Suurten kaupunkien

Lisätiedot

3.4.8 Lohja. kustannukset olivat vertailukaupunkien seitsemänneksi pienimmät ja lasten ja perheiden palvelujen kustannukset kuudenneksi suurimmat.

3.4.8 Lohja. kustannukset olivat vertailukaupunkien seitsemänneksi pienimmät ja lasten ja perheiden palvelujen kustannukset kuudenneksi suurimmat. ..8 n sosiaali- ja terveystoimen ikävakioidut kokonaiskustannukset ( euroa/asukas) olivat vertailukuntien kahdeksanneksi suurimmat. Kustannukset olivat, prosenttia painotettua keskiarvoa suuremmat. Terveydenhuollon

Lisätiedot

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Case Tampere Tampere myllää perusteellisesti vanhuspalvelunsa (Yle 18.9.2013) Asiakkaalle

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd.

Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd. Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd. 50 45 40 35 Käyttökustannukset yht. Sosiaali- ja terveystoimi 2) Opetus- ja kulttuuritoimi 2) Muut tehtävät 30 25 20 15 10 5

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992)

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) 14.1.2016/ch SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2015, 114 MUUT ASIAKASMAKSUT / Koti- ja laitoshoito LYHYTAIKAINEN

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,6 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,6 % ROVANIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 61 551 16,6 % 67 659 69 617 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 10 175 (17%) 16

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Henkilöstöresurssiyksikkö 1/10 Toteuma % HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Sijaistyövuorot, kpl 5 677 9 795 10 500 10 572 101 % Sosiaalityö ja perhepalvelut 2/10 SOSIAALITYÖ Toteuma% Asiakkaiden käyntimäärät

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015 Palvelu Maksu / Tuloraja 2014 Maksu / Tuloraja 1.1.2015 alkaen Korotusperuste VANHUSPALVELUT Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat

Lisätiedot

Kuntien kestävyysvaje, taloudellisuus ja tuottavuusmittaus. Tuloksellisuuskampanjan asiantuntijaseminaari Kuntatalo 17.8.

Kuntien kestävyysvaje, taloudellisuus ja tuottavuusmittaus. Tuloksellisuuskampanjan asiantuntijaseminaari Kuntatalo 17.8. Kuntien kestävyysvaje, taloudellisuus ja tuottavuusmittaus Tuloksellisuuskampanjan Kuntatalo 17.8. Kestävyysvajeesta Kestävyysvaje vs. julkisen talouden alijäämä?» Alijäämä = euromäärä tai BKT osuus, jota

Lisätiedot

Emme ole yksin. Harriet Finne-Soveri. Geriatrian dosentti Ikäihmisten palvelut, THL

Emme ole yksin. Harriet Finne-Soveri. Geriatrian dosentti Ikäihmisten palvelut, THL Emme ole yksin Harriet Finne-Soveri Geriatrian dosentti Ikäihmisten palvelut, THL Tervetuloa 23. kansalliseen RAI seminaariin Tervetuloa Hoitajat, lääkärit, geronomit, sosionomit, fysio-ja toimintaterapeutit,

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.2010 YLEISTÄ Kotona asumista tuetaan ensisijaisesti tukipalvelujen avulla (ateria-, turva- ja kuljetuspalvelu).

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut - Terveyspalvelut - Sosiaalipalvelut ja etuudet - Varhaiskasvatus ja perusopetus - Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus - Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut

Lisätiedot

SOTE-piirin tietojohtamisen indikaattorit hyödynnetään soveltuvin osin kuntakokeilu hankkeessa. Merja Tepponen

SOTE-piirin tietojohtamisen indikaattorit hyödynnetään soveltuvin osin kuntakokeilu hankkeessa. Merja Tepponen SOTE-piirin tietojohtamisen indikaattorit hyödynnetään soveltuvin osin kuntakokeilu hankkeessa Merja Tepponen Matriisi: on ryhmitelty palvelu- ja ikäryhmiin Alleviivatut tekstit ovat linkkejä indikaattoreiden

Lisätiedot

Sote + henk res yksikkö 1/10

Sote + henk res yksikkö 1/10 Sote + henk res yksikkö 1/10 Toteuma % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Asukasluku Jämsä 22 552 22 155 21 851 21 824 99,9 % Asukasluku Kuhmoinen 2 554 2 406 2 374 2 373 100,0 % Vakinaiset virat/toimet 615,2 608

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Terveydenhuollon menot ikä- ja sukupuoliryhmittäin vuonna 2002

Terveydenhuollon menot ikä- ja sukupuoliryhmittäin vuonna 2002 Timo Hujanen, Hennamari Mikkola, Markku Pekurinen, Unto Häkkinen, Eija Teitto Terveydenhuollon menot ikä- ja sukupuoliryhmittäin vuonna 2002 Aiheita 24/2004 ISBN 951-33-1600-9 ISSN 1236-9845 Stakesin monistamo,

Lisätiedot

Taulukko 1. Terveydenhuoltomenot toiminnoittain 1995-2007, milj. euroa käyvin hinnoin

Taulukko 1. Terveydenhuoltomenot toiminnoittain 1995-2007, milj. euroa käyvin hinnoin Taulukko 1. Terveydenhuoltomenot toiminnoittain 1995-2007, milj. euroa käyvin hinnoin 1. Erikoissairaanhoito 2 470,1 2 595,6 2 611,6 2 738,9 2 840,4 3 055,2 3 328,9 3 622,4 3 858,3 4 054,5 4 324,4 4 590,0

Lisätiedot

11-20 tuntia/kk. 5-10 tuntia/kk

11-20 tuntia/kk. 5-10 tuntia/kk JUUPAJOEN KUNNAN SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 (keltaisella merkityt muutoksia/tarkennuksia) Sosiaalihuoltolain (388/2008) mukaisista palveluista perittäviä maksuja, korvauksia ja vuokria

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankinnat seminaari

Helsingin kaupungin hankinnat seminaari Helsingin kaupungin hankinnat seminaari 13.9.2011 Hotel Arthur Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty 13.9.2011 Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty Lakisääteisen järjestämisvastuun piiri Arvoverkko - käyttömenot

Lisätiedot

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta LIITEOSA (liite 16) Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta Selvitysalue, Keuruu, Multia ja Mänttä-Vilppula Lähde: Miettinen/FCG 5/2015 Lähtötiedot Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole Ltk 15.2.2012 s. 1/6 IKÄIHMISTEN ELÄMÄNLAADUN TURVAAMINEN 264 761 181 (43,1 %) Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 10.12.2013 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2014 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

Menot jaettava tehtäville 253-256 menolajille asiakaspalveluiden ostot kuntayhtymiltä.

Menot jaettava tehtäville 253-256 menolajille asiakaspalveluiden ostot kuntayhtymiltä. 1. Perusteet 1.1 - Kunta ostaa perusterveydenhoidon palvelut kuntayhtymältä (avohoito, vuodeosasto ja hammashoito). Miten kustannukset ilmoitetaan käyttötaloudessa (taulukko 01)? Menot jaettava tehtäville

Lisätiedot

Monikanavarahoitus ja valinnanvapaus

Monikanavarahoitus ja valinnanvapaus Monikanavarahoitus ja valinnanvapaus 17.9.2015 Oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin IV, Turku Timo Hujanen, Hennamari Mikkola, Kelan tutkimusosasto Valinnanvapaus ja monikanavarahoitus (MKR)? Palvelujärjestelmä

Lisätiedot

+ / - ed.v % MB 2015 % TP 2014 EST 2015. ERO TA15 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597 634 102 0 0,2

+ / - ed.v % MB 2015 % TP 2014 EST 2015. ERO TA15 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597 634 102 0 0,2 SIILINJÄRVEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kuukausiraportti TULOSALUEET TAMMI - HELMIKUU 2015 YHTEISET PALVELUT 16,67 Tot % voisi olla + / - ed.v TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 VANHUSPALVELUT Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö 563,00/kk 573,00/kk Asetus 2 henkilöä 1 039,00/kk 1

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT

OSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT 2015 OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT Sisällysluettelo Erikoissairaanhoito... 1 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 1 Ympäristöterveydenhuolto... 2 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 2 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto...

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä:

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä: ROVANIEMI Perusturvalautakunta KAUPKIRJ: 1160 /2013 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 25.11.2014 Sivu 1 122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen Lain sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

LAIHIAN KUNTA. Perusturvan asiakasmaksut 1.3.2015 lukien. Sisällys AVOPALVELUMAKSUT. 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu

LAIHIAN KUNTA. Perusturvan asiakasmaksut 1.3.2015 lukien. Sisällys AVOPALVELUMAKSUT. 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu Sivu 1 / 5 Sisällys AVOPALVELUMAKSUT 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu 2. Kotona annettava tilapäinen palvelu 3. Vanhusten asumispalvelut a. vuokra b. palvelumaksu c. peruspalvelumaksu d. hygieniamaksu

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 11.12.2014 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen Espoon kaupunki Omaishoidon tuki on palvelukokonaisuus, joka koostuu

Lisätiedot