Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti)"

Transkriptio

1 Sivu 1 / / / Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) Valmistelijat / lisätiedot: Tossavainen Titta, puh. (09) Nordqvist Seija, puh. (09) Päätösehdotus Suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtaja Titta Tossavainen Suomenkielisen varhaiskasvatus - ja päättää merkitä tiedoksi raportin Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Selostus Kuusikkoraportissa on tarkasteltu pienten lasten hoitojärjestelmää ja sen kustannuksia vuodelta 2011 Suomen kuudessa suurimmassa kaupungissa: Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Turussa, Tampereella ja Oulussa. Näistä kaupungeista käytetään tässä raportissa nimitystä Kuusikko. Pienten lasten hoitojärjestelmän kokonaisuudesta raportissa on keskitytty tarkastelemaan kunnan järjestämää päivähoitoa (kunnallinen ja kunnan ostama) kunnan tukemaa päivähoitoa (yksityisen hoidon tuki), lasten kotihoidon tukea. Edellä mainittujen palvelun lisäksi päivähoito- ja varhaiskasvatuspalveluihin liittyvät perusopetuslain mukainen esiopetus ja päivähoitolain mukainen leikki- ja muu toiminta (avoin varhaiskasvatus). Raportissa tarkastellaan myös esiopetukseen ja kunnalliseen kerhotoimintaan osallistuneiden määriä sekä avoimen varhaiskasvatustoiminnan kustannuksia. Kuusikkovertailu sisältää Espoossa sekä suomen- että ruotsinkielisen päivähoidon.

2 Sivu 2 / 2 Raportti löytyy: 2012_nettiin.pdf Päivähoitoikäiset ja heidän sijoittuminen päivähoidon palveluihin Kuusikon kunnissa päivähoitoikäisten lasten määrä kasvoi jo neljättä vuotta peräkkäin. Kuusikon kunnissa oli vuoden 2011 lopussa päivähoitoikäistä (10 kk - 6v) lasta. Päivähoitoikäisiä lapsia oli vuoden 2011 lopussa 2,4 prosenttia (2 545 lasta) enemmän kuin edellisenä vuonna. Absoluuttisesti eniten päivähoitoikäisten lasten määrä kasvoi Helsingissä (1 120 lasta). Kaikissa Kuusikon kunnissa alle 3 -vuotiaiden lasten ikäluokat olivat suurempia kuin 3-6 -vuotiaiden lasten ikäluokat. Espoossa päivähoitoikäisten lasten osuus väestöstä oli edellisten vuosien tavoin suurin 8,6 prosenttia, Vantaalla 8,0 prosenttia, Oulussa 7,8 prosenttia, Helsingissä ja Tampereella päivähoitoikäisten lasten osuus väestöstä oli 6,0 prosenttia ja Turussa pienin 5,6 prosenttia. Muita kuin kotimaisia kieliä äidinkielenään puhuvien osuus päivähoitoikäisistä lapsista on kasvanut kaikissa Kuusikon kunnissa. Eniten vieraskielisiä päivähoitoikäisiä lapsia on Helsingissä 14,2 prosenttia, Vantaalla 13,6 prosenttia. Espoossa vieraskielisiä päivähoitoikäisiä lapsia oli 11,7 prosenttia. Oulussa vieraskielisten osuus oli huomattavasti muita kuntia pienempi 3,8 prosenttia. Pienten lasten hoitojärjestelmän käyttäjinä oli keskimäärin 92,8 prosenttia kuntien päivähoitoikäisistä lapsista, Espoossa 93,4 prosenttia. Kunnallisessa päiväkotihoidossa olevien lasten määrä kasvoi kaikissa Kuusikon kunnissa. Kuusikkokunnissa yli puolet 53,3 prosenttia päivähoitoikäisistä lapsista oli hoidossa kunnallisessa päiväkodissa. Perhepäivähoidossa olevien lasten määrä väheni kaikissa kunnissa entisestään. Ostopalvelupäivähoidossa olevien lasten määrä väheni Espoota lukuun ottamatta kaikissa kunnissa. Yksityisen hoidon tuella hoidettujen lasten määrä kasvoi pääkaupunkiseudun kunnissa, mutta väheni muissa kunnissa. Kuusikkokunnista Turku ja Oulu ovat ottaneet käyttöön lasten päivähoidon palvelusetelin. Palvelusetelillä järjestetty päivähoito painottuu päiväkotihoitoon ja näkyy Turussa ja Oulussa yksityisen hoidon tuella hoidettavien ja ostopalvelupäivähoidossa olevien lasten lukumäärän vähenemisenä. Kaikkiaan kunnan järjestämässä ja tukemassa päivähoidossa oli yhteensä lasta, 3,5 prosenttia (2 494 lasta) enemmän kuin vuoden 2010 lopussa. Kunnan järjestämässä ja tukemassa päivähoidossa oli keskimäärin 68,6 prosenttia päivähoitoikäisistä, Espoossa 69,4 prosenttia.

3 Sivu 3 / 3 Kotihoidon tuen käyttö väheni kaikissa kunnissa paitsi Turussa. Vuoden lopussa oli kotihoidon tuella yhteensä lasta, mikä on 1,5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vaihtoehtona päivähoidolle ovat avoimen varhaiskasvatuksen palvelut, joista yksi on kunnallinen kerhotoiminta. Kuusikkokuntien päivähoitoikäisistä osallistui kunnalliseen kerhotoimintaan yhteensä lasta, 2,6 prosenttia päivähoitoikäisistä lapsista. Espoossa kerhotoimintaan osallistui 352 lasta, 1,6 prosenttia päivähoitoikäisistä lapsista. Kerhotoimintaan osallistuneet lapset olivat pääasiassa 2 vuotta täyttäneitä. Päivähoidon palvelujen ulkopuolella olevia lapsia on kaikissa ikäryhmissä. Pienten lasten hoitojärjestelmän kustannukset Pienten lasten hoitojärjestelmän: kunnan järjestämän ja tukeman päivähoidon sekä kotihoidon tuen vuosikustannukset olivat Kuusikon kunnissa yhteensä 921 miljoonaa euroa, mikä oli 4,1 prosenttia enemmän kuin vuonna Päivähoidon palvelujen kokonaiskustannukset kasvoivat edellisestä vuodesta suhteellisesti eniten Oulussa. Avoimen varhaiskasvatuksen kustannukset eivät sisälly kokonaiskustannuksiin. Avoimen varhaiskasvatuksen kustannukset olivat Kuusikko-kunnissa yhteensä yli 18 miljoonaa euroa, Espoossa 3,5 miljoonaa euroa. Päivähoitojärjestelmän kokonaisuuden kannalta avoimen varhaiskasvatuksen kustannukset ovat pienet, noin 1-3 prosenttia kokonaiskustannuksista. Helsingissä osuus on suurin 3 prosenttia. Helsinki euroa Espoo euroa Vantaa euroa Turku euroa Tampere euroa Oulu euroa Kuusikko euroa Pienten lasten hoitojärjestelmän vuosikustannukset päivähoitoikäistä (10 kk - 6 v) lasta kohden vuonna 2011 olivat Päivähoidon vuosikustannuksia lasta kohden voidaan verrata parhaiten hoitomuodoittain. Kuusikon kuntien kunnallisen päivähoidon kustannusrakenne on viime vuosina eriytynyt muun muassa päiväkotien ja ryhmäperhepäiväkotien

4 Sivu 4 / 4 ruokahuollon ja siivouksen järjestämisen muutoksista johtuen. Tukea tarvitsevien lasten rakenteellisten tukitoimien määrä ja painottuminen vaikuttavat kustannuksiin. Päivähoitopalvelujen kustannuksiin vaikuttavat myös yksityisen hoidon ja kotihoidon tuen kuntalisien suuruudet. Vuosikustannukset lasta kohden 2011 Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Kunnallinen päiväkoti/ laskennallinen lapsi Kunnallinen perhepäivähoito Lasten yksityisen hoidon tuki Lasten kotihoidon tuki Espoon päivähoitopalvelut ja muut Kuusikon kunnat Seuraavassa on vertailtu toiminnoittain Espoon päivähoitopalveluja ja niiden kustannuksia muiden kuntien kanssa. Kunnalliset päiväkodit Lapset Kuusikon kuntien kunnallisissa päiväkodeissa oli vuoden lopussa lasta, mikä oli 4,3 prosenttia enemmän kuin vuonna Espoon kunnallisissa päiväkodeissa oli yhteensä lasta, 4,9 prosenttia (443 lasta) enemmän kuin edellisenä vuonna. Kunnallisessa päiväkotihoidossa olevien lasten määrä kasvoi suhteellisesti eniten Helsingissä, Espoossa ja Oulussa. Alle 3 -vuotiaiden lasten osuus kunnallisten päiväkotien lapsista kasvoi edellisestä vuodesta Helsinkiä ja Vantaata lukuun ottamatta kaikissa Kuusikon kunnissa. Alle 3 -vuotiaiden lasten osuus kunnallisten päiväkotien lapsista oli Espoossa 21,3 prosenttia, Helsingissä 19,8 prosenttia ja Vantaalla 19,3 prosenttia. Espoossa ilta- ja ympärivuorokautisessa hoidossa oli lapsia yhteensä 329, joista 239 lasta oli kunnallisissa päiväkodeissa. Henkilöstö

5 Sivu 5 / 5 Kuusikon kunnissa on hoito- ja kasvatushenkilöstön varahenkilöstöä kunnallisissa päiväkodeissa lukuun ottamatta Oulua. Pääkaupunkiseudun kunnat hankkivat henkilöstövuokrausyritykseltä (Seure) hoito- ja kasvatushenkilöstön sijaisia sekä avustajia. Espoossa kunnallisten päiväkotien henkilöstön määrä oli vuoden lopussa Hoito- ja kasvatushenkilöstön määrän lisäys oli 38 työntekijää. Lastentarhanopettajien tai vastaavan koulutuksen saaneiden osuus päiväkotien hoito- ja kasvatushenkilöstöstä oli Kuusikon alhaisin eli 36,4 prosenttia, Kuusikon kunnissa keskimäärin 40,1 prosenttia. Päivähoitoasetuksen mukaan vähintään joka kolmannella päiväkotien hoito- ja kasvatustehtävissä työskentelevällä tulee olla vähintään lastentarhanopettajan tai vastaava tutkinto. Kuusikon kunnissa tukipalvelut järjestettiin kunnan tukipalveluista vastaavan yksikön tai liikelaitoksen toimesta. Espoossa päiväkotien henkilöstöön kuului vuoden lopussa 61 yhdistettyä työtä tekevää laitosapulaista, jotka toimivat ruokapalvelu- ja lapsiryhmän avustamistehtävissä. Kustannukset Kunnallisen päiväkotihoidon vuosikustannukset laskennallista lasta kohden (eri - ikäiset lapset tehty kuntien kesken vertailukelpoisiksi ottamalla huomioon lasten ikä ja hoidon kesto) olivat keskimäärin euroa Kuusikon kunnissa. Kustannukset laskennallista lasta kohden kasvoivat edellisestä vuodesta kaikissa Kuusikon kunnissa. Espoossa kunnallisen päiväkotihoidon yksikkökustannukset laskennallista lasta kohden olivat euroa, Helsingissä euroa ja Vantaalla euroa. Turussa vuosikustannukset laskennallista lasta kohden olivat euroa, Tampereella euroa ja Oulussa euroa. Kuusikon kuntien väliset erot kunnallisen päiväkotihoidon deflatoiduissa (vuoden 2011 rahan arvoon muutetut vuosikustannukset) kustannuksissa laskennallista lasta kohden ovat tasoittuneet luvun aikana. Pääkaupunkiseudun kuntien muita Kuusikon kuntia suurempiin kustannuksiin vaikuttaa tukipalvelujen korkeimmat kustannukset sekä muun muassa se, että kunnallisissa päiväkodeissa järjestettyyn erityiseen tukeen ohjataan enemmän resursseja kuin muissa kunnissa. Henkilöstökulut ovat suurin päiväkotihoidon suurin menoerä, keskimäärin noin 70 prosenttia päiväkotihoidon kustannuksista. Kuntatyönantajat vastaavat yhdessä kunnallisten eläkkeiden rahoituksesta. Työnantajan eläkemaksu koostuu kolmesta osasta: palkkaperusteisesta maksusta, varhaiseläkemenoperusteisesta maksusta ja eläkemenoon perustuvasta maksusta. Henkilöstösivukulut ja

6 Sivu 6 / 6 eläkemaksut ovat suurimmat Helsingissä ja pienimmät Vantaalla. Espoossa henkilöstösivukulut olivat euroa laskennallista lasta kohden, mikä on 13,8 prosenttia laskennallisen lapsen vuosikustannuksista. Henkilöstön sijaistamisjärjestelmän kustannuksissa oli eroja. Varahenkilöstön kustannukset laskennallista lasta kohden olivat Espoossa 170 euroa, Vantaalla 21 euroa ja Helsingissä 63 euroa, Tampereella 70 euroa ja Turussa 48 euroa. Pääkaupunkiseudun kunnissa käytettiin lisäksi vuokratyövoimaa lyhytaikaisiin sijaisuuksiin. Espoossa ja Vantaalla hankitaan hoito- ja kasvatushenkilöstön sijaisten lisäksi myös avustajia vuokratyönä. Oulussa käytetään työllistämistuella palkattuja avustajia, joiden kustannukset eivät näy Kuusikkovertailun kustannuksissa. Päiväkotien avustavan henkilöstön kustannukset laskennallista lasta kohden olivat Espoossa 166 euroa. Muissa pääkaupunkiseudun kunnassa vastaavat kustannukset olivat Helsingissä 196 euroa ja Vantaalla 118 euroa. Tilakustannusten osuus kunnallisen päiväkotihoidon vuosikustannuksista lasta kohden oli korkein Espoossa. Muissa Kuusikon kunnissa tilakustannusten osuus pieneni, mutta kasvoi edellisestä vuodesta Espoossa, Vantaalla ja Turussa. Päiväkotien tukipalvelujen kustannukset laskennallista lasta kohden olivat suurimmat Tampereella, Espoossa ja Vantaalla. Ateria-, siivous- ja laitoshuollon kulujen osuus päiväkotihoidon kokonaiskustannuksista on kasvanut. Ateriapalvelujen kustannukset lasta kohden ovat suurimmat Espoossa ja pienimmät Oulussa. Kasvun taustalla on osaltaan palvelujen ulkoistaminen, minkä vuoksi päivähoidon mahdollisuudet vaikuttaa kustannuksiin ovat vähäiset. Päiväkotien koko selittää osaltaan kuntien välisiä eroja päiväkotihoidon kustannuksissa. Kuusikko- työryhmän vuonna 2008 laatiman kartoituksen mukaan Espoossa päiväkodit olivat suhteutettuna lasten määrään pienimpiä ja suurimpia Tampereella. Ateria- ja laitoshuollon palvelujen järjestäminen sekä sijaisjärjestelyt ovat kalliimpia pienissä kuin suuremmissa yksiköissä. Kunnallinen perhepäivähoito Kunnalliseen perhepäivähoitoon sisältyy hoitajan kotona tapahtuva perhepäivähoito, kolmiperhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito. Perhepäivähoidossa olevien lasten osuus kaikista kunnan järjestämässä ja tukemassa päivähoidossa olevista lapsista on vuosi vuodelta vähentynyt kaikissa Kuusikon kunnissa.

7 Sivu 7 / 7 Vuonna 2011 kunnallisessa perhepäivähoidossa oli yhteensä lasta, mikä on 4 prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden lopussa. Espoossa perhepäivähoidossa oli yhteensä lasta, 4,6 prosenttia vähemmän kuin vuonna Perhepäivähoitajat siirtyivät työaikalainsäädännön alaisuuteen Heidän viikottainen työaikansa voi olla enintään 40 tuntia ja päivittäinen työaika 9 tuntia. Lasten hoitoaikojen ja perhepäivähoitajien työajan yhteensovittaminen tuli haasteelliseksi. Myös perhepäivähoitajien siirtyminen eläkkeelle vähentää omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien määrää, eikä tilalle saada uusia kunnallisia perhepäivähoitajia. Kuusikon kunnissa oli vuoden lopussa yhteensä 706 kotonaan työtä tekevää perhepäivähoitajaa ja kolmiperhepäivähoitajaa, mikä on 64 hoitajaa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Espoossa hoitajan kotona tapahtuvassa perhepäivähoidossa sekä hoitajien että perhepäivähoidossa olevien lasten määrä väheni, vuoden lopussa oli työssä 108 hoitajaa ja hoidossa 358 lasta. Ryhmäperhepäivähoidossa oli yhteensä lasta. Kuusikon kuntien ryhmäperhepäivähoidossa oli yhteensä 526 työntekijää. Turussa ei ole ryhmäperhepäivähoitoa lainkaan. Espoossa ryhmäperhepäivähoitoa oli eniten, 235 työntekijää ja hoidossa 847 lasta. Hoitajan kotona tapahtuvan ja kolmiperhepäivähoidon vuosikustannukset lasta kohden olivat keskimäärin euroa, mikä oli 1,4 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Kustannukset lasta kohden vähenivät Espoossa (3,3 prosenttia) ja Tampereella ja kasvoivat muissa Kuusikon kunnissa. Vuosikustannukset lasta kohden olivat Espoossa euroa, Helsingissä euroa ja Vantaalla euroa. Ryhmäperhepäivähoidon vuosikustannukset lasta kohden olivat Kuusikon kunnissa keskimäärin euroa lasta kohden, Espoossa euroa lasta kohden. Erityinen tuki päivähoidossa Erityistä tukea tarvitsevien lasten tiedonkeruuta tarkennettiin Kuusikkokuntien erityisen tuen asiantuntijoista kootussa työryhmässä. Lasten määränä koottiin kaikki erityistä/kasvun ja oppimisen tukea tarvitsevat lapset sekä heistä erikseen lapset, joilla on rakenteellisia tukitoimia, avustaja kohdennettuna yhdelle tai useammalle lapselle, integroitu ryhmä, erityisryhmä, erityispedagoginen tuki tavallisessa ryhmässä, suhdeluvun väljennys, pienennetty ryhmä tai muut rakenteelliset tukitoimet. Kuusikko-kuntien kunnallisessa päivähoidossa oli vuonna 2011 yhteensä tukea saavaa lasta. Tukea saavien osuus kunnallisessa päivähoidossa olevista lapsista oli keskimäärin 6,6 prosenttia. Espoossa

8 Sivu 8 / 8 rakenteellisia tukitoimia sai yhteensä 718 lasta, 5,9 prosenttia kunnan järjestämässä päivähoidossa olevista lapsista. Espoossa yleisin rakenteellinen tukimuoto oli integroitu ryhmä, Vantaalla vähintään 2 lapselle kohdennettu avustaja ja Helsingissä ja Turussa lasten ja hoito- ja kasvatushenkilöstön suhdeluvun väljentäminen. Oulussa yleisenä tukimuotona käytetään työllistämistuella palkattuja avustajia. Kuusikkokunnat panostavat päivähoidossa olevien lasten erityiseen tukemiseen käytetyn henkilöstön osalta noin 37 milj. euroa vuodessa, Espoossa 7,8 milj. euroa. Muiden rakenteellisten tukitoimien kustannuksia ei ollut mahdollista laskea ilman merkittävää tiedonkeruuta. Ostopalvelupäivähoito, yksityisen hoidon tuki ja palveluseteli Kuusikon kunnissa ostopalvelupäivähoidossa olevien lasten osuus kunnan järjestämässä ja tukemassa päivähoidossa olevista lapsista oli 5,7 prosenttia, yksityisen hoidon tuen osuus 10,2 prosenttia ja palvelusetelin osuus 2,13 prosenttia. Palveluseteli on käytössä Turussa ja Oulussa, mikä on vaikuttanut ostopalvelu- ja yksityisen hoidon tuen päivähoidon osuuden muutoksiin kunnissa. Espoossa oli yksityisessä päivähoidossa yhteensä lähes 30 prosenttia kunnan järjestämässä ja tukemassa päivähoidossa olevista lapsista. Ostopalveluna järjestetyssä päivähoidossa oli 15,4 prosenttia ja yksityisen hoidon tuella 13,3 prosenttia kunnan järjestämässä ja tukemassa päivähoidossa olevista lapsista. Ostopalvelupäivähoito Kuusikon kuntien ostopalvelupäivähoidossa oli yhteensä lasta, mikä oli 13,3 prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden lopussa. Lasten määrä laski erityisesti Turussa. Lasten määrä väheni hieman myös Helsingissä ja Oulussa. Suurin osa ostopalvelupäivähoidosta on päiväkotihoitoa. Espoossa ostopalvelupäivähoidossa oli lasta ostopalvelupäiväkodeissa, esiopetukseen liittyvässä päivähoidossa kouluilla sekä ryhmäperhepäiväkodissa. Espoossa ostetaan myös vuorohoitoa ja tukea tarvitsevien lasten päivähoitoa. Ostopalvelupäivähoidon vuosikustannukset olivat Espoossa 21,1 milj. euroa. Lapsikohtaisia kustannuksia ei voi verrata kuntien kesken muun muassa erilaisten sopimuskäytäntöjen vuoksi. Yksityisen hoidon tuki Yksityisen hoidon tuella oli Kuusikon kunnissa yhteensä lasta, mikä oli 8,8 prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden lopussa. Lukumäärän vähenemisen taustalla on palvelusetelijärjestemän käyttöönotto Turussa ja Oulussa. Yksityisen hoidon tuella olevien lasten määrä kasvoi

9 Sivu 9 / 9 pääkaupunkiseudun kunnissa, erityisesti Helsingissä. Espoossa kasvoi lasten määrä 1,9 prosentilla edellisestä vuodesta, lasten määrän ollessa Yksityisen hoidon tuen lakisääteinen hoitoraha ja hoitolisä sidottiin kansaeläkeindeksiin, mikä merkitsi alkaen 0,4 prosentin korotusta. Yksityisen hoidon tuen vuosikustannukset lasta kohden olivat Espoossa euroa, Helsingissä euroa, Vantaalla euroa, Turussa euroa, Tampereella euroa ja Oulussa euroa. Kuusikon kunnat maksavat kuntakohtaisia lisiä, joiden osuus yksityisen hoidon tuen kustannuksista oli keskimäärin 64,4 prosenttia, Espoossa 68 prosenttia. Palveluseteli Palvelusetelilain uudistus (2009) on mahdollistanut palvelusetelin käyttöönoton laajentamisen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelusetelillä järjestetty päivähoito painottuu päiväkotihoitoon. Palvelusetelijärjestelmässä asiakas valitsee palveluntuottajan itse. Palveluntuottajan on oltava elinkeinon harjoittaja, eli palvelusetelillä ei voi palkata lastenhoitajaa kotiin. Palvelusetelijärjestelmässä kunta myöntää asiakkaalle palvelusetelin, jonka arvo riippuu asiakkaan tuloista. Kuusikon kunnista päivähoidon palveluseteli on otettu käyttöön Turussa vuoden 2010 alusta ja Oulussa keväällä Turussa palvelusetelijärjestelmän piirissä oli viime vuoden lopussa 675 lasta ja Oulussa 911. Esiopetus Kuusikon kunnissa toteutetaan perusopetuslain mukaista esiopetusta kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa. Esiopetukseen osallistui keskimäärin 88,6 prosenttia kuusivuotiaista lapsista. Espoossa päiväkodeissa toteutettuun esiopetukseen osallistui 89,7 prosenttia kuusivuotiaista lapsista. Lasten kotihoidon tuki Lasten kotihoidon tuella oli vuoden lopussa yhteensä lasta, mikä oli 1,5 prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden lopussa. Kotihoidon tuen käyttö väheni kaikissa muissa kunnissa paitsi Turussa, jossa sen käyttö lisääntyi 5,5 prosenttia. Kotihoidon tuella oli keskimäärin 24,1 prosenttia Kuusikon kuntien päivähoitoikäisistä lapsista. Espoossa kotihoidon tuella olevien lasten määrä väheni 91 lapsella. Kotihoidon tuella oli vuoden lopussa lasta, 24 prosenttia päivähoitoikäisistä lapsista. Myös lasten kotihoidontuen lakisääteinen hoitoraha ja hoitolisä sidottiin kansaneläkeindeksiin alkaen ja siihen tehtiin 0,4 prosentin korotus. Lasten kotihoidon tuen kuntalisää maksetaan muissa kunnissa paitsi Turussa.

10 Sivu 10 / 10 Kotihoidon tuen vuosikustannukset lasta kohden olivat keskimäärin euroa, mikä oli 1,2 prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden lopussa. Espoossa kotihoidon tuen kustannukset lasta kohden olivat euroa. Kuntalisän osuus vuosikustannuksista lasta kohden oli Espoossa 31,5 prosenttia (1 516 euroa), Helsingissä 36,2 prosenttia, Vantaalla 26,8 prosenttia, Tampereella 20,7 prosenttia ja Oulussa 12,1 prosenttia. Kotihoidon tuen suuruuteen vaikuttavat kuntalisien lisäksi kotihoidon tuella olevien perheiden lasten määrä ja tulosidonnaista hoitolisää saaneiden perheiden osuus kaikista kotihoidon tukea saaneista perheistä. Asiakaspalaute lasten päivähoidon palveluista Lasten päivähoitoa koskevien asiakastyytyväisyyskyselyjen tuloksia kerättiin lasten päivähoidon Kuusikko-raporttiin nyt ensimmäistä kertaa. Kuntien asiakastyytyväisyyskyselyiden tuloksia ei ole mahdollista verrata, sillä kyselyt on toteutettu eri tavoin ja niiden sisältö poikkeaa toisistaan. Pääkaupunkiseudun kunnat (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) toteuttivat vuoden 2011 lokakuussa yhteisen asiakastyytyväisyyskyselyn. Saatujen tulosten perusteella vanhemmat olivat kokonaisuutena tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä päivähoidon toimivuuteen. Espoossa yleisarvio päivähoitopalveluista oli 4,12, Helsingissä 4,11 ja Vantaalla 4,10, vertailuasteikko oli 1-5. Kyselyssä vanhemmilta kysyttiin päivähoidon kehittämiskohteita. Tärkeimmäksi kehittämiskohteeksi nousi lapsen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen. Valitsemalla asian kehittämiskohteeksi, vanhemmat korostivat asioiden merkittävyyttä lastensa päivähoidossa. Yllä oleviin asioihin liittyviä toimenpiteitä Espoossa - Päiväkotien henkilöstön koulutustasoa nostetaan vuosittain talousarvion puitteissa muuttamalla vakansseja lastentarhanopettajan vakansseiksi - Palveluverkkosuunnitelman mukaisesti luovutaan pienistä epätarkoituksenmukaisista päivähoitotiloista, kuitenkin ensin kysyntää vastaava hoitopaikkamäärä tulee olla käytettävissä - Yksikkökustannusten alentamiseksi jatketaan tukipalvelujen kustannusrakenteen selvittämistä - Kasvun ja oppimisen tuen järjestämisen periaatteiden mukaisesti tarkistetaan tuen rakenteellisia tukitoimia - Seurataan edelleen hoitotakuun ja kotihoidon tuen Espoo-lisän maksuperusteiden muutoksen vaikutuksia Tiedoksi

11 Sivu 11 / 11

Saunalahden päiväkoti, os. Kummelivuorentie 2, 02330 Espoo

Saunalahden päiväkoti, os. Kummelivuorentie 2, 02330 Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 31.10.2012 Sivu 1 / 23 Kokoustiedot Aika 31.10.2012 keskiviikko klo 18:20-20:05 Paikka Saunalahden päiväkoti, os. Kummelivuorentie 2, 02330 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet Taru

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015)

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015) Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015) Päivähoitoikäisten (10kk 6v) lasten määrän muutos vuosina 2010 2014, kun vuosi 2010=1 1,140 1,120

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2013

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2013 Kuusikkotyöryhmä Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2013 Hanna Ahlgren-Leinvuo Kuusikko-työryhmän julkaisusarja 5/2014 Kuuden suurimman kaupungin lasten

Lisätiedot

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Liite 23 Opetus- ja kasvatusltk 27.11.2014 Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Kuntaliitto (Lahtinen & Selkee) on vuonna 2014 tehnyt selvityksen varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla 06.06.2013 Sivu 1 / 1 2608/01.03.00/2013 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. (09) 816

Lisätiedot

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen talousarvioehdotus vuosille 2013-2015

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen talousarvioehdotus vuosille 2013-2015 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen talousarvioehdotus vuosille 2013-2015 Päivähoitoon tulevien lasten määrä vaihtelee vuosittain ennakoimattomasti ja erityisesti alle 3 - vuotiaiden lasten määrän muutokset

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016 Palvelut Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 1..01 Tyytyväisyys palveluihin lisääntynyt Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin palveluihin on lisääntynyt viime vuosina. Koko Espoossa ja etenkin Matinkylä-Olarin

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON PALVELUSOPIMUS JA BUDJETTINÄKYMÄT 2007

PÄIVÄHOIDON PALVELUSOPIMUS JA BUDJETTINÄKYMÄT 2007 PÄIVÄHOIDON PALVELUSOPIMUS JA BUDJETTINÄKYMÄT 2007 Kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä päivähoidon ja perusopetuksen johtokunnan sopimusseminaari Eerola, Längelmäki 27.4.2006 Leena Viitasaari, päivähoidon

Lisätiedot

Roosaliinan päiväkoti, os. Huvilinnanpiha 4, 02600 Espoo

Roosaliinan päiväkoti, os. Huvilinnanpiha 4, 02600 Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 03.10.2013 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 03.10.2013 torstai klo 18:10-19:45 Paikka Roosaliinan päiväkoti, os. Huvilinnanpiha 4, 02600 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet Tiina Thure-Toivanen,

Lisätiedot

Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palveluiden ja kustannusten vertailu 2002

Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palveluiden ja kustannusten vertailu 2002 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palveluiden ja kustannusten vertailu 2002 Lasten päivähoidon Kuusikko-työryhmä Anne Peltonen 17.9.2003 Viisikko Työryhmä Kuvailulehti Tekijä(t) Kuusikko-työryhmän

Lisätiedot

Projektitutkijat Anssi Vartiainen ja Hanna Ahlgren-Leinvuo, Kuutosvertailut/ Helsingin kaupungin tietokeskus

Projektitutkijat Anssi Vartiainen ja Hanna Ahlgren-Leinvuo, Kuutosvertailut/ Helsingin kaupungin tietokeskus Palvelusisältöjen ja kustannusten määrittelytyön tärkeys taloudellisuus- ja tuottavuusvertailuissa. Kokemuksia kuutosvertailuista Kuntien tuottavuus- ja tuloksellisuus seminaari, Valtionvarainministeriö

Lisätiedot

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen talousarvioehdotus vuosille 2015-2017

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen talousarvioehdotus vuosille 2015-2017 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen talousarvioehdotus vuosille 2015-2017 Päivähoitoon tulevien lasten määrä vaihtelee vuosittain ennakoimattomasti ja erityisesti alle 3 -vuotiaiden lasten määrän muutokset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1 1116/2016 01.00.02 101 Henkilöstökertomus vuodelta 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011 06.03.2012 Sivu 1 / 1 1106/00.01.02/2012 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Ulla Valtonen, puh. (09) 816 45536 Anna-Liisa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos 17.09.2014 Sivu 1 / 1 3684/05.17.00/2014 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos Valmistelijat / lisätiedot: Marja Dahl, puh. 050 306 2416 Mari Ahlström,

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Helsinki 12.12.2014 Aki Miettinen Kehitysjohtaja Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa

Lisätiedot

PALVELUSETELI YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON RAHOITUSVAIHTOEHTONA

PALVELUSETELI YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON RAHOITUSVAIHTOEHTONA Sivistyslautakunta 70 11.09.2014 Kunnanhallitus 269 29.09.2014 Valtuusto 88 08.10.2014 PALVELUSETELI YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON RAHOITUSVAIHTOEHTONA SIVIS 70 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. 39 Maahanmuuttajataustaisten lasten suomen kielen oppimisen tukeminen varhaiskasvatuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. 39 Maahanmuuttajataustaisten lasten suomen kielen oppimisen tukeminen varhaiskasvatuksessa 11.11.2014 Sivu 1 / 1 4579/12.01.00/2014 39 Maahanmuuttajataustaisten lasten suomen kielen oppimisen tukeminen varhaiskasvatuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Elina Pulli,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUOHJAUS JA YKSITYINEN PERHEPÄIVÄHOITO JYVÄSKYLÄSSÄ 24.9.2014 Auli Majuri-Naappi

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUOHJAUS JA YKSITYINEN PERHEPÄIVÄHOITO JYVÄSKYLÄSSÄ 24.9.2014 Auli Majuri-Naappi VARHAISKASVATUKSEN PALVELUOHJAUS JA YKSITYINEN PERHEPÄIVÄHOITO JYVÄSKYLÄSSÄ 24.9.2014 Auli Majuri-Naappi 29.9.2014 Varhaiskasvatuksen palveluohjaustiimi Yksityisen pph:n ohjaajat (2½ hlöä) (5 hlöä) Palvelupäällikkö

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1405/01.00.02/2014 94 Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Lautakuntien kokoushuone, Kamreerintie 3 B, 12 krs, 02770 Espoo

Lautakuntien kokoushuone, Kamreerintie 3 B, 12 krs, 02770 Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 12.02.2015 Sivu 1 / 18 Kokoustiedot Aika 12.02.2015 torstai klo 17:35-19:30 Paikka Lautakuntien kokoushuone, Kamreerintie 3 B, 12 krs, 02770 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet Tiina

Lisätiedot

Avointa varhaiskasvatusta järjestetään kerhotoimintana, asukaspuistoissa ja avoimissa päiväkodeissa.

Avointa varhaiskasvatusta järjestetään kerhotoimintana, asukaspuistoissa ja avoimissa päiväkodeissa. 314 SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKKÖ Palvelut Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tehtävänä on tarjota ja kehittää varhaiskasvatusikäisten (10 kk - 6 v) lasten ja heidän perheidensä tarpeiden

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Sivistystoimen neuvottelupäivät 4.10.2012 Tarja Kahiluoto, neuvotteleva virkamies Esityksen aiheita Poimintoja hallitusohjelmasta

Lisätiedot

Lasten päivähoito 2014 Barndagvård 2014

Lasten päivähoito 2014 Barndagvård 2014 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Lasten päivähoito 2014 Barndagvård 2014 Salla Säkkinen +358 29 524 7064 salla.sakkinen@thl.fi Tuula Kuoppala +358 29 524 7234 tuula.kuoppala@thl.fi Terveyden

Lisätiedot

Sopimus lastenhoidon tuen kuntalisän maksamisesta Kansaneläkelaitoksen maksaman tuen yhteydessä

Sopimus lastenhoidon tuen kuntalisän maksamisesta Kansaneläkelaitoksen maksaman tuen yhteydessä Mallisopimus lastenhoidon tuen kunnallisesta lisästä 1.8.2016 alkaen Kunnan tulee kirjoittaa tämä sopimus kokonaisuudessaan, puuttuvien kohtien täydentäminen ei riitä. Sopimus lastenhoidon tuen kuntalisän

Lisätiedot

Kunnanhallitus: Päivähoitopalveluiden sähköistys toteutetaan suunnittelukaudella vaiheittain.

Kunnanhallitus: Päivähoitopalveluiden sähköistys toteutetaan suunnittelukaudella vaiheittain. VARHAISKASVATUS tilivelvollinen varhaiskasvatusjohtaja Tarja Leppikangas-Maunula Varhaiskasvatuspalvelut Esiopetus 3910 Lähdehaan päiväkoti 3210 Esiopetus Köyhäjoki 3915 Henkilökohtaiset avustajat 3216

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin kuntalisä kotihoidon tukeen/kokeilu 1.8.2010 31.12.2011

Rovaniemen kaupungin kuntalisä kotihoidon tukeen/kokeilu 1.8.2010 31.12.2011 Rovaniemen kaupungin kuntalisä kotihoidon tukeen/kokeilu 1.8.2010 31.12.2011 Perhepalvelujohtaja: Rovaniemen kaupunki on teettänyt selvityksen kotihoidontuen kuntalisän maksamisen vaikutuksista keväällä

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki vuonna 2013

Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki vuonna 2013 Kuusikkotyöryhmä Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki vuonna 2013 Hanna Ahlgren-Leinvuo Kuusikko-työryhmän julkaisusarja 6/2014 Kuusikko-työskentelyn historia ja periaatteet Kuutoskaupungit, kuutoset

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 Kuntaliitto on julkaissut suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2014 kesäkuussa 2015. Julkaisun mukaan n terveydenhuollon ikävakioidut

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön seuranta II/ennakkotieto vuoden 2014 tilinpäätöksestä

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön seuranta II/ennakkotieto vuoden 2014 tilinpäätöksestä 12.02.2015 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 3 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön seuranta II/ennakkotieto vuoden 2014 tilinpäätöksestä Valmistelijat / lisätiedot: Anne Peltonen, puh. 050 320 9753

Lisätiedot

LASTEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄ / ALOITTEET 75/08.050/2010 142/08.050/2009. Ptltk 40 Liitteet 1-2.

LASTEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄ / ALOITTEET 75/08.050/2010 142/08.050/2009. Ptltk 40 Liitteet 1-2. Perusturvalautakunta 40 07.04.2010 Kunnanhallitus 79 12.04.2010 Perusturvalautakunta 48 21.04.2010 Kunnanhallitus 93 26.04.2010 Perusturvalautakunta 56 19.05.2010 Kunnanhallitus 127 07.06.2010 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2012

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2012 17.04.2013 Sivu 1 / 1 1774/00.01.01/2013 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2012 Päätösehdotus Valmistelijat / lisätiedot: Marjatta Korhonen, puh. (09)

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012 Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012 KOMISSION TIEDONANTO 2011 On olemassa selkeää näyttöä siitä, että laadukas varhaiskasvatus johtaa huomattavasti parempiin tuloksiin perustaitoa mittaavissa kansainvälisissä

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta HE 80/2015

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta HE 80/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta HE 80/2015 vp Asiantuntijalausunto sivistysvaliokunnalle Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki. vuonna 2014

Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki. vuonna 2014 Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki vuonna 2014 Hanna Ahlgren-Leinvuo Kuusikko-työryhmän julkaisusarja 6/2015 Esipuhe Kuutoskaupungit, kuutoset tai Kuusikko muodostuu Suomen kuudesta väkiluvultaan

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN PERUSKOULUN ENSIMMÄISELLE LUOKALLE

ILMOITTAUTUMINEN PERUSKOULUN ENSIMMÄISELLE LUOKALLE ILMOITTAUTUMINEN PERUSKOULUN ENSIMMÄISELLE LUOKALLE Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoitetaan - vuonna 2008 syntyneet lapset sekä - vuonna 2007 syntyneet lapset, joiden perusopetuksen alkamista on

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnan varhaiskasvatusstrategia

Pyhäjoen kunnan varhaiskasvatusstrategia Pyhäjoen kunnan varhaiskasvatusstrategia Kunnanhallitus 10.12.2012 Kunnanvaltuusto 19.12.2012 Sisällys Johdanto...3 1. Päivähoitoon liittyvät käsitteet...3 2. Päivähoidon toimintaympäristön lähimenneisyyden

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA

NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA (päivitetty 16.3.2016) KUNNALLISEN VARHAISKASVATUKSEN VAIHTOEHDOT Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on vanhempainrahakauden päätyttyä mahdollisuus valita

Lisätiedot

Nykyiset trendit lasten kotihoidontuen käytöstä

Nykyiset trendit lasten kotihoidontuen käytöstä Nykyiset trendit lasten kotihoidontuen käytöstä Sosiaaliturvan abc Anita Haataja 31.5.2012 Sisältö Kotihoidon tuki Tukimuodoista, käyttäjämääristä ja kustannuksista Osittainen hoitoraha Kuntalisät 2 Lakisääteistä

Lisätiedot

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Seudullinen sivistystoimityöryhmä Marraskuu 2014 28.11.2014 Page 1 3.Varhaiskasvatus : Palveluseteli yli kuntarajojen kokopäivähoitoon sekä avoimeen

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 2 ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016. Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016. Opetuslautakunta 26.01.

Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016. Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016. Opetuslautakunta 26.01. Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016 Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016 Opetuslautakunta 26.01.2016 7 Valmistelija: varhaiskasvatuspalveluiden esimies Anna Karlsson,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 307. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 307. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 2393/05.10.01/2014 307 Valtuustoaloite perhepäivähoidon kehittämisestä (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Leena Heikkinen, puh. 050 331 6638 Jaana Suihkonen,

Lisätiedot

Palveluseteliselvitys koskien Vihdin yksityistä päiväkotihoitoa

Palveluseteliselvitys koskien Vihdin yksityistä päiväkotihoitoa Palveluseteliselvitys koskien Vihdin yksityistä päiväkotihoitoa Yksityisen hoidon tuki Lapsen hoidon järjestämiseksi vanhemman tai muun huoltajan osoittamalle hoidon tuottajalle suoritettavaa tukea. Tuottaja

Lisätiedot

Vantaan sivistystoimi

Vantaan sivistystoimi Vantaan sivistystoimi Paula Ylöstalo-Kuronen Apulaiskaupunginjohtaja 12.9.2012 Sivistystoimen visio ja toiminta-ajatus Vantaa on kasvuun, oppimiseen, uudistumiseen ja sivistykseen luottava lasten, nuorten

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 197. 197 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 197. 197 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 25.09.2013 Sivu 1 / 1 4015/12.01.00/2012 197 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Marjo Tuoriniemi,

Lisätiedot

(Valmistelija/lisätietoja: päivähoidon päällikkö Erja Sihlman puh. 040 314 5734)

(Valmistelija/lisätietoja: päivähoidon päällikkö Erja Sihlman puh. 040 314 5734) Perusturvalautakunta 53 21.05.2014 Perusturvalautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 57 02.03.2015 Kunnanhallitus 68 09.03.2015 Lasten kotihoidon tuen kuntalisä / Kuntalaisaloite 52/02.05.01/2014 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

12.2.2016. Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi

12.2.2016. Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi Lausunto 1 (5) Opetus- ja kulttuuriministeriö Viite OKM/2/010/2016 Asia: Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi Pyydettynä lausuntona Opetusalan

Lisätiedot

Hallituksen esitys HE 80/2015 vp

Hallituksen esitys HE 80/2015 vp 1 (7) Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta Hallituksen esitys HE 80/2015 vp JHL:n lausunnon keskeinen sisältö / HE varhaiskasvatuslain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö LAUSUNTO Yleissivistävän koulutuksen ja varhais- 22.4.2016 kasvatuksen osasto. Sosiaali- ja terveysvaliokunta 26.4.

Opetus- ja kulttuuriministeriö LAUSUNTO Yleissivistävän koulutuksen ja varhais- 22.4.2016 kasvatuksen osasto. Sosiaali- ja terveysvaliokunta 26.4. Opetus- ja kulttuuriministeriö LAUSUNTO Yleissivistävän koulutuksen ja varhais- 22.4.2016 kasvatuksen osasto Sosiaali- ja terveysvaliokunta 26.4.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

1. JOHDANTO... 3 5. VARHAISERITYISKASVATUKSEN JOHTAMISRAKENNE JA PÄÄTÖKSENTEKO... 21 6. PORVOON VARHAISERITYISKASVATUKSEN KEHITTÄMISKOHTEITA...

1. JOHDANTO... 3 5. VARHAISERITYISKASVATUKSEN JOHTAMISRAKENNE JA PÄÄTÖKSENTEKO... 21 6. PORVOON VARHAISERITYISKASVATUKSEN KEHITTÄMISKOHTEITA... VARHAISERITYISKASVATUKSEN LINJAUKSET 1.8.2012 alkaen Sivistyslautakunta 6.6.2012 Sisältö 1. JOHDANTO... 3 2. VARHAISERITYISKASVATUKSEN NYKYTILANNE PORVOOSSA... 4 2.1 Erityistä tukea tarvitsevat lapset

Lisätiedot

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Palvelusetelikysely kunnille tammi-helmikuussa 2012. Erityisasiantuntija Anu Nemlander

Palvelusetelikysely kunnille tammi-helmikuussa 2012. Erityisasiantuntija Anu Nemlander Palvelusetelikysely kunnille tammi-helmikuussa 2012 Erityisasiantuntija Anu Nemlander Palvelusetelikysely kunnille Uusi palvelusetelilainsäädäntö astui voimaan 1.8.2009 ja sitä sovelletaan kuntien järjestämiin

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA Sivistystoimen toimiala Varhaiskasvatuspalvelut 12.8.2011 1(8)

NURMIJÄRVEN KUNTA Sivistystoimen toimiala Varhaiskasvatuspalvelut 12.8.2011 1(8) Varhaiskasvatuspalvelut 12.8.2011 1(8) LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN SEURANTA AJALLA 1.10.2002 31.3.2011 - YHTEENVETO 1. Lähtökohtia Lasten kotihoidon tuen kuntalisää on maksettu Nurmijärven kunnassa

Lisätiedot

Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros, 02770 Espoo

Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros, 02770 Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 06.06.2013 Sivu 1 / 17 Kokoustiedot Aika 06.06.2013 torstai klo 17:35-20:15 Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros, 02770 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012. Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä

Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012. Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012 Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä Kuntaliitto selvitti keväällä 2012, kuinka monessa Manner-Suomen kunnassa

Lisätiedot

Lasten kotihoidon tukeen kuuluu lakisääteinen kotihoidon tuki ja kunnan itsensä päättämä kuntalisä (Espoo-lisä).

Lasten kotihoidon tukeen kuuluu lakisääteinen kotihoidon tuki ja kunnan itsensä päättämä kuntalisä (Espoo-lisä). Suomenkielinen varhaiskasvatus KÄYTTÖSUUNNITELMA 2013 Varhaiskasvatuspalvelut Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tehtävänä on tarjota, mahdollistaa ja kehittää perheiden tarpeiden mukaisia, monimuotoisia

Lisätiedot

SELVITYS YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIN KÄYTTÖÖNOTOSTA MUHOKSEN KUNNASSA

SELVITYS YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIN KÄYTTÖÖNOTOSTA MUHOKSEN KUNNASSA SELVITYS YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIN KÄYTTÖÖNOTOSTA MUHOKSEN KUNNASSA Sisällys 1 TAUSTAA PALVELUSETELISTÄ 3 2 VARHAISKASVATUSPALVELUT MUHOKSELLA 4 2.1 Kunnalliset varhaiskasvatuspalvelut 4 2.2

Lisätiedot

Yksityisen perhepäivähoidon valvonta (ja ohjaus)

Yksityisen perhepäivähoidon valvonta (ja ohjaus) Yksityisen perhepäivähoidon valvonta (ja ohjaus) Oulussa Omassa kodissaan työskenteleviä yksityisiä perhepäivähoitajia 95 (kunnallisia hoitajia 120) Työsopimussuhteisia (yksityisen hoidon tuella palkattuja)

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen tila ja tulevaisuus

Varhaiskasvatuksen tila ja tulevaisuus Varhaiskasvatuksen tila ja tulevaisuus Kotihoidon tuen puolittaminen Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaus Varhaiskasvatuslain uudistaminen Jarkko Lahtinen jarkko.lahtinen@kuntaliitto.fi Syyskuussa

Lisätiedot

Vammaispalvelun palveluseteliprojekti

Vammaispalvelun palveluseteliprojekti Vammaispalvelun palveluseteliprojekti Hinnoittelu- ja sopimusprojekti 28.10.2010 Projektijohtaja Vammaispalvelujen palveluseteliprojekti Yhteistyössä: Asiakasedustajia Kuntia, erityisesti Helsinki ja Vantaa

Lisätiedot

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet:

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Yleisohje Laskennalla voit laskea arvion kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen määristä. Jos asut Ahvenanmaalla, tarkista lastenhoidon tuen määrä omasta asuinkunnastasi,

Lisätiedot

Palveluseteli, taustat, käyttöönotto ja kokemukset - rohkeasti kokeilemaan. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki

Palveluseteli, taustat, käyttöönotto ja kokemukset - rohkeasti kokeilemaan. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Palveluseteli, taustat, käyttöönotto ja kokemukset - rohkeasti kokeilemaan Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Markkinoiden hyödyntäminen / hyvinvointipalvelut osa elinkeinopolitiikkaa

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Varhaiskasvatuskyselyraportti II: hallinto, kuntalisät, palveluseteli

Varhaiskasvatuskyselyraportti II: hallinto, kuntalisät, palveluseteli Lahtinen Jarkko & Selkee Johanna Varhaiskasvatuskyselyraportti II: hallinto, kuntalisät, palveluseteli Selvitys varhaiskasvatuksen hallinnosta, kuntalisistä ja niiden maksatusperusteista sekä palvelusetelistä

Lisätiedot

Iitin kunnan yksityisen päivähoidon tuen, yksityisen hoidon tuen kuntalisän, periaatteet. Koulutuslautakunta 26.04.2013 24

Iitin kunnan yksityisen päivähoidon tuen, yksityisen hoidon tuen kuntalisän, periaatteet. Koulutuslautakunta 26.04.2013 24 Koulutuslautakunta 24 26.04.2013 Koulutuslautakunta 16 08.04.2015 Iitin kunnan yksityisen päivähoidon tuen, yksityisen hoidon tuen kuntalisän, periaatteet 129/05.01.00/2013 Koulutuslautakunta 26.04.2013

Lisätiedot

Kuusikko 2007 Liite 1 1(3)

Kuusikko 2007 Liite 1 1(3) Kuusikko 2007 Liite 1 1(3) TOIMEENTULOTUEN TIEDONKERUUN MÄÄRITELMÄT 2006 Toimeentulotuella tarkoitetaan toimeentulotukilain (1412/97) mukaan kunnan varoista suoritettua viimesijaista taloudellista tukea

Lisätiedot

Omaishoidon tuen kuntakysely 2012

Omaishoidon tuen kuntakysely 2012 Omaishoidon tuen kuntakysely 2012 - Alustavia tuloksia ja havaintoja. 18.1.2013 EERO SILJANDER, CHESS/THL. 1 Omaishoidon tuen kuntakysely 2012 taustat ja aineisto. STM:n toimeksiantona THL:lle 2012 toteuttaa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. 20 Esitys kaupunginhallitukselle varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. 20 Esitys kaupunginhallitukselle varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksesta 17.02.2016 Sivu 1 / 1 5324/2015 02.05.00 20 Esitys kaupunginhallitukselle varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksesta Valmistelijat / lisätiedot: Arja Puronen, puh. 046 877 3807 Greta Hämäläinen,

Lisätiedot

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja 12.02.2014 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 12.2.2014 keskiviikko klo 17:54-19:50 Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Tiina

Lisätiedot

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Kuusikko 2007 LIITE 1 1(4) Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja taloudellisten tukitoimien tiedonkeruu 2006

Kuusikko 2007 LIITE 1 1(4) Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja taloudellisten tukitoimien tiedonkeruu 2006 Kuusikko 2007 LIITE 1 1(4) Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja taloudellisten tukitoimien tiedonkeruu 2006 1 Vammaispalvelun asiakkaat vuonna 2006 Sisältää vammaispalvelulain (VpL) mukaisia palveluja

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINVOINTILAUTAKUNTA VARHAISKASVATUSPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Päiväkotihoito Päiväkotihoito 0-2 vuotiaalle lapselle hpv 63,17 13 200 833

Lisätiedot

Sopimus lastenhoidon tuen kuntalisän maksamisesta Kansaneläkelaitoksen maksaman tuen yhteydessä

Sopimus lastenhoidon tuen kuntalisän maksamisesta Kansaneläkelaitoksen maksaman tuen yhteydessä Mallisopimus lastenhoidon tuen kunnallisesta lisästä Kunnan tulee kirjoittaa tämä sopimus kokonaisuudessaan, puuttuvien kohtien täydentäminen ei riitä. Sopimus lastenhoidon tuen kuntalisän maksamisesta

Lisätiedot

Korkein maksuprosentti Korkeimman maksun tuloraja 2 1 403 11,5 3 925 3 1 730 9,4 4 815 4 2 053 7,9 5 724 5 2 191 7,9 5 862 6 2 328 7,9 5 999

Korkein maksuprosentti Korkeimman maksun tuloraja 2 1 403 11,5 3 925 3 1 730 9,4 4 815 4 2 053 7,9 5 724 5 2 191 7,9 5 862 6 2 328 7,9 5 999 NAANTALIN KAUPUNKI 15.6.2016 Sivistysvirasto, varhaiskasvatus MAKSUTIEDOTE PÄIVÄHOITOLASTEN VANHEMMILLE Kunnallisessa kokopäivähoidossa noudatetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa (734/1992,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Sosiaali- ja terveysministeriölle Sosiaali- ja terveysministeriölle Pyydettynä lausuntona hallituksen esityksestä laiksi lastenhoidon tuista (STM062:00/2014) Väestöliitto ry lausuu kunnioittaen seuraavaa: Väestöliitto ei kannata ehdotusta

Lisätiedot

Oulun seudun lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma (LNPO)

Oulun seudun lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma (LNPO) Oulun seudun lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma (LNPO) Taloustiedon keräämisen toimintamalli Vaihe 3 Kustannusten keräystaulukon täyttöohjeet vuodelta 2012 Ohjelman tavoitteet Tavoitteena on rakentaa

Lisätiedot

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002. +DOOLWXNVHQ HVLW\V(GXVNXQQDOOH ODLNVL VRVLDDOL MD WHU YH\GHQKXROORQ DVLDNDVPDNVXLVWD DQQHWXQ ODLQ D Q PXXWWDPLVHVWD Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua

Lisätiedot

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 110/2009 vp Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun suuruudesta vuonna 2010 ja sairausvakuutuslain 7 luvun :n ja 18 luvun :n muuttamisesta Eduskunnalle ALOITTEEN

Lisätiedot

Talousjohtamisen näkökulmia varhaiskasvatuspalveluissa

Talousjohtamisen näkökulmia varhaiskasvatuspalveluissa Talousjohtamisen näkökulmia varhaiskasvatuspalveluissa Johtajuusfoorumi 19.3.2013 Tampere Arto Lamberg Varhaiskasvatusjohtaja TIIVISTELMÄ Palveluiden järjestäminen Kunnan toiminnassa on keskeistä strategisten

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Koulutuslautakunta 17.4.2012 46 2 1 JOHDANTO...3 2 PÄIVÄHOIDON VERKOSTOSELVITYKSEN TAVOITTEET...3 3 PÄIVÄHOIDON PERUSTEHTÄVÄ...3 4 IISALMEN KAUPUNGIN PÄIVÄHOITO...4

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kaupunginvaltuusto 55 15.06.2015. 55 Asianro 1974/01.02.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kaupunginvaltuusto 55 15.06.2015. 55 Asianro 1974/01.02.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta 24 22.4.2015 Kaupunginhallitus 160 18.5.2015 55 Asianro 1974/01.02.00/2015 Lausunto perhepäivähoitajien palkkausta koskevaan valtuustoaloitteeseen

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Helsingissä

Varhaiskasvatus Helsingissä Varhaiskasvatus Helsingissä Lasten varhaiskasvatus on hoitoa, kasvatusta ja opetusta, jotka nivoutuvat toisiinsa. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on hyvinvoiva lapsi, jolla on hyvät kasvun, oppimisen ja

Lisätiedot

Peruspalvelujen tila -raportti 2016, osa II Kuntatalouden ja -hallinnon neuvottelukunta

Peruspalvelujen tila -raportti 2016, osa II Kuntatalouden ja -hallinnon neuvottelukunta Peruspalvelujen tila -raportti 2016, osa II Kuntatalouden ja -hallinnon neuvottelukunta Valtiovarainministeriön julkaisu 9/2016 Kunta-asiat VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2008 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585 1 513 837 KOKO VÄESTÖ 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585

Lisätiedot

juha.leppialho@asikkala.fi 1. Sivistyslautakunta kuulee ATK-päällikkö Veijo Heikkistä internet-pohjaisesta hälytysjärjestelmästä

juha.leppialho@asikkala.fi 1. Sivistyslautakunta kuulee ATK-päällikkö Veijo Heikkistä internet-pohjaisesta hälytysjärjestelmästä Sivistyslautakunta 91 17.12.2012 Kunnanhallitus 77 18.03.2013 Valtuustoaloite / Kotihoidontuen kuntalisä 485/00.02.00/2012 379/00.02.00/2012 SLTK 91 17.12.2012 SLTK 28.8.2012 Valmistelija/lisätietoja Juha

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 153. 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 153. 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 23.09.2015 Sivu 1 / 1 3991/12.01.00/2015 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin sosiaali- ja terveys- sekä lasten päivähoitopalvelujen datat Helsinki Loves Developers, 15.10.2015

Kuuden suurimman kaupungin sosiaali- ja terveys- sekä lasten päivähoitopalvelujen datat Helsinki Loves Developers, 15.10.2015 Kuuden suurimman kaupungin sosiaali- ja terveys- sekä lasten päivähoitopalvelujen datat Helsinki Loves Developers, Projektitutkija Hanna Ahlgren-Leinvuo, Kuutosvertailut (Kuusikko), Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Selvitys 1/2015. Asunnottomat 2014 29.1.2015. Ulkona, tilap.suoj., asuntoloissa. Kuvio 1. Asunnottomien määrä 1987 2014.

Selvitys 1/2015. Asunnottomat 2014 29.1.2015. Ulkona, tilap.suoj., asuntoloissa. Kuvio 1. Asunnottomien määrä 1987 2014. 1987 1988 1989 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 Lisätiedot: Hannu Ahola (tilastot) Puh. 4 996 67 Mari Stycz Puh. 5 572 6727 Selvitys 1/215

Lisätiedot

Limingan vuoropäivähoito (lisätietoja valtuustoaloitteeseen)

Limingan vuoropäivähoito (lisätietoja valtuustoaloitteeseen) 1 Limingan vuoropäivähoito (lisätietoja valtuustoaloitteeseen) Valmistelija: Varhaiskasvatusjohtaja Minna Kärkkäinen p. 050 9175853 Limingan varhaiskasvatuspalvelut järjestetään pääosin lähipalveluina.

Lisätiedot