GR-D650E GR-D640E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GR-D650E GR-D640E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 19"

Transkriptio

1 DIGITALT VIDEOKAMERA GR-D650E GR-D640E For tilbehør: Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 2 5, så De ikke risikerer skader på grund af betjeningsfejl. DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 19 OPTAGELSE & GENGIVELSE MED DIGITALT STILLKAMERA (D.S.C.) 27 AVANCEREDE FACILITETER 33 REFERENSER 47 TERMER Bagsiden INSTRUKTIONSBOG Indstil DEMO MODE til OFF for at deaktivere demonstrationen. ( s. 33, 35) LYT A DA

2 2 DA Før optagelse af en vigtig video skal du sørge for at foretage en prøveoptagelse. Afspil prøveoptagelsen for at sikre, at video og lyd er optaget korrekt. Det anbefales, at du rengør videohovederne før brug. Hvis du ikke har brugt videokameraet et stykke tid, kan hovederne være blevet snavsede. Periodisk rengøring af videohovederne med en rensekassette anbefales (valgfri). Sørg for at opbevare kassettebånd og videokamera under de rigtige forhold. Videohovederne kan blive hyppigere snavsede, hvis kassettebåndene og videokameraet opbevares på et støvet sted. Kassettebåndene skal tages ud af videokameraet og opbevares i kassettekasser.opbevar videokameraet i en taske eller beholder Brug SP-funktionen (standard) til vigtige videooptagelser. LP-funktionen (Long Play) giver mulighed for at optage 50% mere video end SP-funktionen (standard), men der kan forekomme en mosaiklignende støj under afspilning, afhængig af båndets egenskaber og anvendelsesmiljø.så SPfunktionen anbefales til vigtige optagelser. Sikkerhed og pålidelighed. Det anbefales kun at anvende ægte JVC-batterier og -tilbehør i dette videokamera. Dette produkt indeholder patenteret og anden ejendomsretslig teknologi og fungerer kun med JVC Data Battery. Brug JVC BNVF707U/ VF714U/VF733U batteripakker. Brug af almindelige ikke-jvc batterier kan forårsage skade på det interne opladningskredsløb. Sørg for kun at anvende kassetter med mærket Mini DV. Sørg for, at De kun anvender hukommelseskort med mærket eller. Denne camcorder er udelukkende beregnet til brug med digitale videobånd, SDhukommelseskort og MultiMediaCard-kort. Kun kassetter med mærket og hukommelseskort med mærket eller kan anvendes med denne camcorder. LÆS DETTE FØRST! Sørg for kun at anvende hukommelseskort med mærket eller. Husk, at dette videokamera kun er beregnet private forbrugere.alle former for kommerciel brug uden gyldig tilladelse er forbudt. (Selv om du optager en begivenhed, f.eks. et show, en optræden eller udstilling til personlig brug, anbefales på det kraftigste, at du indhenter forhåndstilladelse). Efterlad IKKE enheden - på et sted, der er varmere end 50 C (122 F) - på et sted, hvor fugtigheden er meget lav (under 35%) eller med ekstremt meget lys (80%). - i direkte sollys. - i en lukket bil om sommeren. - i nærheden af et varmeapparat. LCD-skærmen er fremstillet ved hjælp af højpræcisionsteknologi. Imidlertid kan der konstant forekomme sorte pletter eller lyspletter (rød, grøn eller blå) på LCD-skærmen. Disse pletter optages ikke på båndet. Dette skyldes ikke en fejl i enheden. (Effektive dots: mere end 99,99%) Lad ikke batteriet være tilsluttet til camcorderen, når den ikke er i brug, og check jævnligt enheden, uanset om den bruges eller ej.

3 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ADVARSEL: UDSÆT IKKE DETTE APPARAT FOR REGN OG FUGT, DER GIVER RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISKE STØD. FORSIGTIGHEDSREGLER: Forsøg aldrig at lukke kabinettet op. Der er risiko for at få elektrisk stød. Der findes ingen dele i videokameraet, som brugeren selv kan reparere. Reparationer og service skal udføres af fagfolk. Hvis De ikke anvender lysnetadapter i længere tid, anbefales det, at De tager netledningen ud af stikkontakten i væggen. FORSIGTIG: For at undgå elektrisk stød eller beskadigelse af apparatet, skal den lille ende af netledningen trykkes godt ind i lysnetadapteren, indtil den ikke kan rokkes, hvorefter den store ende af netledningen sættes i et vekselstrømsudtag. FORSIGTIGHEDSREGLER: Denne camcorder er konstrueret til at kunne benyttes sammen med PAL farve-tv. Den kan ikke benyttes til gengivelse sammen med et TV af en anden standard. Optagelse og gengivelse via LCD-monitoren/søgeren kan imidlertid lade sig gøre hvor som helst i verden. Dette produkt omfatter patenteret og andet ophavsretsligt beskyttet teknologi, og det fungerer kun med JVC Databatteri. Anvend JVC BN-VF707U/VF714U/VF733U batteripakningen og anvend den medfølgende multi-spændings lysnetadapter til at oplade dem eller strømforsyne camcorderen fra en stikkontakt i lysnettet. (Det kan eventuelt være nødvendigt med et adapter-stik ved brug i andre lande.) DA 3 Forsigtighedsregler for udskifteligt lithiunbatteri Lithium-batteriet i dette apparat kan forårsage brand eller kemiske forbrændinger, såfremt det ikke behandles med varsomhed. Batteriet må ikke oplades, skilles ad, udsættes for mere end 100 C eller brændes. Skift batteriet ud med Panasonic (Matsushita Electric), Sanyo, Sony eller Maxell CR2025. Der er fare for eksplosion og/eller risiko for brand, hvis batteriet ikke sættes rigtigt i. Brugte batterier skal hurtigst muligt afleveres til destruktion. Opbevar batterierne utilgængeligt for børn. Forsøg aldrig at skille batteriet ad og brænd det ikke. NB: Typebetegnelse (serienummerpladen) og forsigtighedsregler er anbragt på undersiden og/eller bagsiden af hovedenheden. Information om mærkekapacitet og sikkerhedsforskrifter for lysnetadapteren sidder på øverst og nederst på siden. Hvis udstyret installeres i et skab eller på en hylde, skal De sikre Dem, at der er tilstrækkelig plads omkring det, således at ventilationen ikke hindres (10 cm eller mere på begge sider samt over det og på bagsiden). Bloker ikke ventilationsåbningerne. (Hvis ventilationsåbningerne blokeres af en avis eller et stykke stof el. lign., er det ikke sikkert, at varmen kan slippe ud). Ingen kilder med åben ild, som for eksempel stearinlys, må anbringes ovenpå apparatet. Når De skiller Dem af med batterierne, bør De tage miljø-problemerne i betragtning og overholde de lokale regler og love, der vedrører afhændelsen af disse batterier, til punkt og prikke. Dette apparat må ikke udsættes for vanddryp eller vandsprøjt. Anvend ikke dette udstyr på et badeværelse eller på steder, hvor der er vand. Undlad ligeledes at anbringe beholdere med vand eller væske (som for eksempel kosmetik eller medicin, blomstervaser, potteplanter, kopper osv.) ovenpå dette apparat. (Hvis der kommer vand eller væske ind i dette apparat, kan der opstå brand og/eller elektriske stød.)

4 4 DA Ret ikke objektivet eller søgeren direkte mod solen. Dette kan føre til øjenskader og bevirke, at det interne kredsløb ikke fungerer som det skal. Desuden vil der være fare for brand og/eller elektrisk stød. FORSIGTIG! De følgende bemærkninger vedrører eventuel fysisk beskadigelse af camcorderen og personskade. Når De bærer camcorderen, skal De sørge for, at den medfølgende rem er sat på og altid bruge den. Hvis De bærer eller holder camcorderen i søgeren eller i LCD-monitoren, risikerer De at tabe eller beskadige den. Pas på ikke at få fingrene i klemme i kassettedækslet. Giv ikke børn lov til at bruge camcorderen, da de i særlig grad er udsat for at komme til skade ved at få fingrene i klemme. Brug ikke et trebenet stativ, hvis underlaget er ustabilt eller ujævnt. Stativet kan vælte, hvorved camcorderen kan lide skade. FORSIGTIG! Tilslutning af kabler (lyd/video, S-Video, osv.) til camcorderen og anbringelse af den ovenpå et fjernsyn frarådes, da der i så fald vil være fare for at snuble over kablerne med materiel skade og personskade til følge. Oplysninger til brugere om bortskaffelse af gammelt udstyr [EU] Dette symbol angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald, når det er kassabelt. I stedet skal produktet afleveres på det relevante opsamlingssted til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr, så det kan blive behandlet, renoveret og genbrugt korrekt i overensstemmelse med den lokale lovgivning. Bemærk! Dette symbol gælder kun i EU. Ved korrekt bortskaffelse af dette produkt hjælper du med at bevare de naturlige ressourcer og med at forhindre de potentielt negative virkninger på miljøet og menneskers sundhed, der ellers kunne opstå ved forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt de lokale myndigheder, renovationsselskabet eller den butik, hvor du har købt udstyret, for at få flere oplysninger om opsamlingssted og genbrug af dette produkt. Det kan i henhold til den lokale lovgivning være strafbart at behandle dette affald forkert. (Firmabrugere) If you wish to dispose of this product, please visit our web page to obtain information about the take-back of the product. [Andre lande uden for EU] Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, skal du gøre det i overensstemmelse med den gældende nationale lovgivning eller andre regulativer i dit land for behandling af gammelt elektrisk og elektronisk afffald.

5 Før De anvender camcorderen Sørg for, at De kun anvender kassetter med mærket. Sørg for, at De kun anvender hukommelseskort med mærket eller. Denne camcorder er udelukkende beregnet til brug med digitale videobånd, SD-hukommelseskort og MultiMediaCard-kort. Kun kassetter med mærket og hukommelseskort med mærket eller kan anvendes med denne camcorder. Husk, at denne camcorder ikke er kompatibelt med andre digitale videoformater. Husk, at denne camcorder udelukkende er beregnet til private optagelser. Enhver kommerciel anvendelse uden forudgående tilladelse er forbudt. (Selv i tilfælde, hvor De optager en begivenhed som f.eks. et show, en forestilling eller en udstilling til personlig brug, bør De indhente tilladelse på forhånd.) Før De indspiller vigtige videoer, skal De foretage en prøveindspilning. Gengiv prøveindspilningen for at sikre Dem, at videoen og lyden er indspillet korrekt. Det anbefales at rense videohovederne før brug. Hovederne kan være snavsede, hvis De ikke har benyttet camcorderen i længere tid. Det anbefales jævnligt at rense videohovederne med en rensekassette (ekstraudstyr). Sørg for at opbevare kassettebåndene og camcorderen under korrekte forhold. Videohovederne bliver lettere snavsede, hvis kassettebåndene og camcorderen opbevares i støvede omgivelser. Kassettebånd skal tages ud af camcorderen og opbevares i kassetteetuier. Opbevar camcorderen i en taske eller i en anden beholder. Brug SP-indstilling (Standard Play) til vigtige video-optagelser. I LP-indstilling (Long Play) kan De optage 50% mere video end i SP-indstilling (Standard Play), men der kan opstå mosaiklignende støj under gengivelsen afhængigt af båndets type og optageforholdene. Derfor anbefales SP-indstilling til vigtige optagelser. Det anbefales at benytte kassettebånd fra JVC. Alle kommercielt tilgængelige kassettebånd, som overholder MiniDV-standarden, kan benyttes sammen med camcorderen, men kassettebånd fra JVC er specielt udviklet til at få mest muligt ud af denne camcorder. Læs også FORSIGTIGHEDSREGLER på side DA 5 Microsoft og Windows er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Macintosh er et registreret varemærke tilhørende Apple Computer. QuickTime er et registreret varemærke tilhørende Apple Computer.

6 6 DA Vigtige funktioner i camcorderen Wipe/fade-effekter De kan benytte wipe/fade-effekter til at skabe sceneovergange med professionelt tilsnit. ( s. 41) Fade-ind Baglyskompensation Tryk på BACKLIGHT-knappen for at belyse et billede, som er mørkt pga. baglys. ( s. 40) De kan også vælge et måleområde, så eksponeringskompensationen bliver mere nøjagtig. ( s. 40, Spoteksponeringskontrol) Fade-ud Program AE, effekter og shutter-effekter Indstillingen SPORTS gør det f.eks. muligt at fange motiver i hurtig bevægelse i ét delbillede ad gangen, så livlig, stabil slowmotion-gengivelse muliggøres. ( s. 41) LED-lampe De kan belyse motivet under mørke forhold med den LED-lampe. ( s. 37) Databatteri De kan kontrollere status for batteriet ved blot at trykke på DATA-knappen. ( s. 14) 100% Live-slowmotion De kan indspille og afspille dyrebare øjeblikke eller scener, der er svære at se, ved langsommere hastighed. Lyden indspilles og afspilles i realtid. ( s. 37) Knappen Auto BATTERY CONDITION 50% 0% MAX TIME LCD min FINDER min Du kan skifte optageindstillingen mellem manuel indstilling og standardindstilling i videokameraet ved at trykke på knappen AUTO. ( s. 15) M

7 TIL AT BEGYNDE MED 8 Indeks... 8 Standardudstyr Strømforsyning Betjeningstilstand Indstilling af sprog Indstilling af dato/tid Justering af greb Justering af søgeren Justering af displayets lysstyrke Montering på stativ Isætning og udtagning af en kassette Isætning og udtagning af et hukommelseskort VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 19 VIDEO-OPTAGELSE Grundlæggende optagelse Resterende tid på båndet LCD-monitor og søger Zoomning Tele-funktion Kreative optagelser Interface-optagelse Tidskode Hurtigt gennemsyn Optagelse fra et punkt inde på båndet VIDEO-GENGIVELSE Normal gengivelse Still-gengivelse Shuttle-søgning Blanksøgning Tilslutning til et TV eller en videobåndoptager...23 Afspilning ved hjælp af fjernbetjeningen YDERLIGERE FUNKTIONER FOR DIGITALT STILLKAMERA (D.S.C.) 27 D.S.C.-OPTAGELSE Grundlæggende optagelse (D.S.C.-snapshot) D.S.C.-GENGIVELSE Normal gengivelse af billeder Automatisk gengivelse af billeder Indeksgengivelse af filer Fjernelse af skærmvisning YDERLIGERE FUNKTIONER FOR DIGITALT STILLKAMERA (D.S.C.) Nulstilling af filnavnet Beskyttelse af filer Sletning af filer Indstilling af udskrivningsinformation (DPOFindstilling) Initialisering af et hukommelseskort INDHOLD DA 7 AVANCEREDE FACILITETER 33 MENUER TIL DETALJERET INDSTILLING Ændring af menuindstillingerne Optagelsesmenuer Gengivelsesmenuer FUNKTIONER TIL OPTAGELSE LED-lampe Live-slowmotion Bredformat (Wide Mode) Night-Scope Snapshot (Optag stillbillede på bånd) Manuel fokusering Eksponeringskontrol Irisblænde-lås Baglyskompensation Spoteksponeringskontrol Indstilling af hvidbalance Manuel justering af hvidbalance Wipe- eller fade-effekter Program AE, effekter og shutter- effekter REDIGERING Overspilning til eller fra en videobåndoptager Overspilning til eller fra et videoapparat, som er udstyret med en DV-bøsning (digital overspilning) Tilslutning til en PC Lydoverspilning Indføjelsesredigering REFERENSER 47 FEJLFINDING BRUGERVEDLIGEHOLDELSE FORSIGTIGHEDSREGLER TEKNISKE SPECIFIKATIONER TERMER Bagsiden

8 8 DA TIL AT BEGYNDE MED Indeks

9 Kontroller a Tilbagespolingsknap [3] ( s. 22) Venstre-knap [ ] Hurtigt gennemsyn-knap [QUICK REVIEW] ( s. 21) B Indstil-knap [SET] ( s. 16) Databatteri-knap [DATA] ( s. 14) C Stopknap [8] ( s. 22) Baglyskompenstionsknap [BACKLIGHT] ( s. 40) Ned-knap [ ] D VIDEO/MEMORY-kontakt ( s. 15) E Gengive/pause-knap [4/9] ( s. 22) Manuel fokuseringsknap [FOCUS] ( s. 38) Op-knap [ ] F Blank-søgeknap [BLANK] ( s. 22) Tele-knap [1.3x TELE] ( s. 20) G Menu-knap [MENU] ( s. 33) H Fremspolingsknap [5] ( s. 22) Højre-knap [ ] Natteknap [NIGHT] ( s. 38) I Indeks-knap [INDEX] ( s. 28) Knap til LED-lampe [LIGHT] ( s. 37) J Diopter-justeringskontrol ( s. 17) K Auto-knap [AUTO] ( s. 15) L Snapshot-knap [SNAPSHOT] ( s. 38) Live-slowmotion-knap ( s. 37) M Motorzoomknap [T/W] ( s. 20) Lydstyrkekontrol til højttalere [VOL. +, ] ( s. 22) N Batteriudløserknap [PUSH BATT.] ( s. 13) O Optagestart/stop-knap ( s. 19) P Afbryder [REC, OFF, PLAY] ( s. 15) Q Låseknap ( s. 15) R Kassette Open/Eject-knap [OPEN/EJECT] ( s. 17) S Bred 16:9 Knap [16:9] ( s. 38) Bøsninger Bøsningerne sidder under dækslerne. T Lyd/video-indgangs**/udgangsbøsning [AV] ( s. 23, 42) U S-Video-indgangs**/udgangsbøsning [S] ( s. 23, 42) V DC-indgangsbøsning [DC] ( s. 13) W USB-bøsning (Universal Serial Bus) ( s. 45) X Digital Video-bøsning [DV IN**/OUT] (i.link*) ( s. 44, 45) * i.link refererer til IEEE industrispecifikationen og dennes tilføjelser. Logoet anvendes til produkter, der er i overensstemmelse med i.link-standarden. ** gælder kun GR-D650E TIL AT BEGYNDE MED Indikatorer Y POWER/CHARGE-indikator ( s. 13, 19) Andre dele Z LCD-monitor ( s. 19) a Søger ( s. 17) b Hukommelseskortdæksel [ ] ( s. 18) c Beslag til batteri ( s. 14) d Øje til skulderrem ( s. 12) e Højttaler ( s. 22) f Håndrem ( s. 16) g Objektiv h LED-lampe ( s. 37) i Kamerasensor (Sørg for ikke at tildække dette område, da der her er indbygget en sensor, som er nødvendig til optagelse.) j Stereomikrofon k Hul til beslag ( s. 17) l Gevindhul til stativ ( s. 17) m Kassetteholderdæksel ( s. 17) n Åbning til hukommelseskort ( s. 18) DA 9 TIL AT BEGYNDE MED

10 10 DA TIL AT BEGYNDE MED Indikatorer i LCD-monitoren/søgeren Kun under video-optagelse 1 2 TELE LP min PAUSE WH 6 7 Under både video- og D.S.C.-optagelse M x q w PHOTO 3 e r t q 0 SOUND 12 BIT 15: a Indikator for båndtransport ( s. 19) (Roterer, når båndet kører.) B Tele-indikator ( s. 20) C Live-slowmotion-indikator ( s. 37) D Optagehastighed (SP/LP) ( s. 34) (Kun LP-indikatoren vises) E Resterende tid på båndet ( s. 19) F REC: (Vises under optagelse.) ( s. 19) PAUSE: (Vises under optage-standby indstilling.) ( s. 19) SLOW: (Vises under brug af live-slowmotion.) ( s. 37) G Indikator for valgt wipe/fade-effekt ( s. 41) H Dato/tid ( s. 35) I Tidskode ( s. 35) J Digital billedstabilisator ( DIS ) ( s. 34) K SOUND 12BIT/16BIT: Indikator for lydindstilling ( s. 34) (Vises cirka 5 sekunder efter at der er tændt for camcorderen.) Kun under D.S.C.-optagelse : 13 AM a Billedstørrelse: 1280 (1280 x 960), 1024 (1024 x 768) og 640 (640 x 480) ( s. 27) B Billedkvalitet: (FINE) og (STANDARD) (ordnet efter kvalitet) ( s. 36) C Resterende antal billeder ( s. 27) (Viser det omtrentlige tilbageværende antal billeder, der kan gemmes under D.S.C.- optagelse.) u y a Indikator for resterende batterikapacitet b Betjeningstilstand A : Automatisk funktion M : Manuel funktion C Indikator for LED-lampe ( s. 37) D : Night-Scope-indikator ( s. 38) : Gain Up-funktion ( s. 35) E Lukkerhastighed ( s. 42) F Indikator for hvidbalance ( s. 40) G Valgt effektindikator ( s. 41) H Indikator for valgt program AE med specielle effekter ( s. 41) I Omtrentligt zoomforhold ( s. 20) J Zoom-indikator ( s. 20) K Optagelses-ikon ( s. 27) L Kort-ikon ( s. 27) : Vises under optagelse. : Blinker i hvidt, når der ikke er isat noget hukommelseskort. : Blinker gult, når camcorderen indlæser data til hukommelseskortet. M PHOTO: (Vises, når der tages snapshot.) ( s. 27) N : Indikator for spoteksponeringskontrol ( s. 40) : Indikator for baglyskompensation ( s. 40) : Indikator for irisblænde-lås ( s. 39) ±: Indikator for justering af eksponering ( s. 40) O Indikator for Wind Cut ( s. 35) P Dato ( s. 16) Q Indikator for manuel fokusering ( s. 38)

11 Under 16.9-optagelse Indikator Bredformat (16:9) 16:9 TIL AT BEGYNDE MED Under D.S.C.-gengivelse DA 11 BRIGHT 5 25x Den nederste del af skærmen bliver sort, når 16:9 vælges i bredformat ( s. 37). Nogle af indikatorerne vises i området. Under video-gengivelse 1 25min 12BIT 9 BLANK SEARCH PUSH "STOP" BUTTON TO CANCEL VOLUME 15:29: PHOTO 120min 1:15 PM a Indikator for resterende batterikapacitet ( s. 49) b Indikator for lydindstilling ( s. 22) C Båndhastighed (SP/LP) ( s. 34) (Kun LP-indikatoren vises) D Kassetteindikator E 4: Gengivelse 5: Fremspoling/hurtig billedsøgning 3: Tilbagespoling/hurtig billedsøgning 9: Pause 9 U: Gengivelse med et enkeltbillede ad gangen/slowmotion i fremad retning Y 9: Gengivelse med et enkeltbillede ad gangen/slowmotion i baglæns retning D: Lydoverspilning 9D: Pause i lydoverspilning F Dato/tid ( s. 35) G VOLUME: Indikator for lydstyrke ( s. 22) BRIGHT: Indikator for lysstyrkekontrol (LCDmonitor/søger) ( s. 17) H Tidskode ( s. 21) I Indikator for lydindstilling ( s. 34) 3 2 a Mappe/filnummer ( s. 28) b Indikator for betjeningstilstand ( s. 28) C Indikator for lysstyrkekontrol (LCD-monitor/ søger) ( s. 17) TIL AT BEGYNDE MED

12 12 DA TIL AT BEGYNDE MED Standardudstyr ELLER ELLER Hvordan objektivhætten sættes på For at beskytte objektivet skal De sætte den medfølgende objektivhætte på camcorderen som vist i illustrationen. BEMÆRK: For at kontrollere at objektivhætten sidder rigtigt, skal De se efter, at hætten er justeret til camcorderen. Placer her, når der optages. a Lysnetadapter AP-V17E, AP-V19E eller AP-V14E b Netledning (kun til AP-V14E) c Batteripakning BN-VF707U d Audio/Video-kabel (Ø3,5 mini-stik til RCAstik) e USB-kabel f Støjfilter (til USB-kabel, s. 13 til montering) g CD-ROM h Fjernbetjening RM-V740U i Litiumbatteri CR2025* (til fjernbetjeningen) j Skulderrem (se i højre kolonne for montering) k Objektivhætte (se i højre kolonne for montering) * Der er sat et litiumbatteri i fjernbetjeningen (med isoleringsplast) ved leveringen. Fjern det isolerende ark for at tage fjernbetjeningen i anvendelse. BEMÆRKNINGER: De medfølgende kabler kan være forsynet med et eller flere støjfiltre, således at camcorderens optimale ydelse sikres. Hvis et kabel kun har et støjfilter, bør den ende, som er nærmest filteret, tilsluttes camcorderen. Sørg for at anvende de medfølgende kabler til tilslutninger. Anvend aldrig andre kabler. Sådan sættes skulderremmen på Se illustrationen. 1 Før remmen gennem øjet. 2 Fold den tilbage, og før den gennem rembåndet og spændet. Løsn remmen i spændet, og stram den derefter for at justere længden af remmen. 3 Træk rembåndet helt ned mod øjet. Rembånd Øje Spænde

13 Sådan fastgøres støjfilteret Sæt støjfiltrene på kablerne. Støjfilteret reducerer støj. 1 Frigør holderne i begge ender af støjfiltret. Holder 2 Før kablet gennem støjfiltret, så der er ca. 3 cm kabel mellem stikket og støjfiltret. Sno kablet én gang omkring ydersiden af støjfiltret som vist på tegningen. Støjfilter 3 cm Sno én gang. 3 Luk støjfiltret, så det klikker på plads. BEMÆRKNINGER: Pas på ikke at beskadige kablet. Når De tilslutter et kabel, skal enden med støjfiltret sluttes til camcorderen. Strømforsyning TIL AT BEGYNDE MED DA 13 Denne camcorders 2-vejs strømforsyning giver Dem mulighed for at vælge den strømkilde, der passer bedst. Anvend ikke strømforsyningsenheder, som hører til andet udstyr. Opladning af batteripakningen Batteripakning Pil Til DC bøsning Beslag for batteri Til stikkontakt i væggen Afbryder PUSH BATT. Lysnetadapter (Eksempel: AP-V17E) POWER/ CHARGEindikator 1 Sæt afbryderen i stilling OFF. 2 Vend batteripakningen, så pilen peger nedad, og skub batteripakningen let mod monteringsdelen til batteripakningen a. 3 Tryk batteripakningen ned, indtil den låses fast b. 4 Tilslut lysnetadapteren til camcorderen. 5 Tilslut netledningen til lysnetadapteren. (gælder kun AP-V14E) 6 Sæt lysnetadapteren i en vekselstrømsstikkontakt. POWER/CHARGEindikatoren på camcorderen begynder at blinke som indikation af, at opladningen er begyndt. 7 Når POWER/CHARGE-indikatoren slukkes, er opladningen færdig. Tag lysnetadapterens netledning ud af stikkontakten. Tag lysnetadapteren ud af forbindelse med camcorderen. TIL AT BEGYNDE MED FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE

14 14 DA TIL AT BEGYNDE MED Aftagning af batteripakningen Tryk batteripakningen opad, mens der trykkes på PUSH BATT., for at tage den ud. Batteripakning Opladetid BN-VF707U* Cirka 1 timer 30 min. BN-VF714U Cirka 2 timer 40 min. BN-VF733U Cirka 5 timer 40 min. * Medfølger BEMÆRKNINGER: Dette produkt omfatter patenteret og andet ophavsretsligt beskyttet teknologi, og det fungerer kun med JVC Databatteri. Anvend JVC BN-VF707U/VF714U/VF733U batteripakningen. Brug af almindelige ikke-jvc-batterier kan beskadige de interne kredsløb. Hvis beskyttelseshætten sidder på batteripakningen, skal den fjernes først. Camcorderen kan ikke anvendes under opladning. Opladning er ikke mulig, hvis der anvendes en forkert type batteripakning. Det er ikke sikkert, at opladeindikatoren POWER/ CHARGE-indikatoren lyser, når batteripakningen oplades for første gang eller efter længere tids opbevaring uden brug. Tag i dette tilfælde batteripakningen ud af camcorderen, og prøv at oplade igen. Hvis batteridriftstiden stadig er meget kort, efter at en fuld opladning har fundet sted, er batteriet udtjent, og det skal udskiftes. Anskaf et nyt batteri. Eftersom lysnetadapteren behandler elektricitet internt, vil den blive varm under opladningen. Anvend den derfor kun på et godt ventileret sted. Ved at anvende AA-VF7-batteriopladeren (ekstraudstyr) kan De oplade BN-VF707U/ VF714U/VF733U-batteripakningen uden camcorderen. Efter 5 minutter i Optag-standby-tilstand med kassetten sat i og uden betjening ( PAUSE indikatoren vises muligvis ikke) slukker camcorderen automatisk for strømmen fra vekselstrømsadapteren. I dette tilfælde starter opladningen af batteriet, hvis batteriet er tilsluttet til camcorderen. Anvendelse af batteripakningen Udfør trin 2 3 under Opladning af batteripakningen. Maksimal kontinuerlig optagetid Batteripakning LCD-monitor til Søger til BN-VF707U* 1 timer 30 min. 1 timer 40 min. BN-VF714U 3 timer 5 min. 3 timer 25 min. BN-VF733U 7 timer 20 min. 8 timer * Medfølger BEMÆRKNINGER: Optagetiden reduceres betydeligt under følgende forhold: Zoom- eller optage-standby-indstilling aktiveres gentagne gange. LCD-monitoren anvendes gentagne gange. Gengivelsestilstand aktiveres gentagne gange. LED-lampen benyttes. Inden længerevarende anvendelse anbefaler vi, at De holder nok batteripakninger i beredskab til at dække 3 gange den planlagte optagetid. OBS: Sørg for, at der er slukket for camcorderen, før strømkilden tages af. Forsømmelse af dette kan bevirke, at camcorderen ikke fungerer efter hensigten. Databatterisystem De kan kontrollere den resterende batterikapacitet og den tid, der kan indspilles. 1) Sørg for, at batteriet er monteret, og at afbryderknappen er sat i stilling OFF. 2) Åbn LCD-monitoren helt. 3) Tryk på DATA. Statusskærmen for batteriet vises. Skærmen vises i 3 sekunder, hvis knappen nedtrykkes og slippes hurtigt, og i 15 sekunder, hvis knappen holdes nede i flere sekunder. Hvis COMMUNICATION ERROR vises i stedet for batteristatusskærmen, selv om De har prøvet at trykket på DATA flere gange, kan der være et problem med batteriet. Kontakt i så fald Deres JVC-forhandler. Brug af lysnetadapteren Udfør trin 4 5 under Opladning af batteripakningen. BEMÆRK: Den medfølgende netledning er forsynet med automatisk spændingsvalg i området 110 V til 240 V. Om batterierne FARE! Forsøg ikke at skille batterierne ad, og udsæt dem ikke for ild eller stærk varme, da det kan medføre brand eller eksplosion. ADVARSEL! Lad ikke batteriet eller dets terminaler komme i berøring med metaller, da dette kan resultere i kortslutning og risiko for brand.

15 Sådan gendannes den præcise visning af indikatoren for batteristrøm. Hvis indikatoren for batteristrøm afviger fra den faktiske driftstid, skal batteriet oplades helt og derefter drænes helt. Denne funktion vender dog muligvis ikke tilbage, hvis batteriet er blevet brugt i lang tid under ekstremt høje/lave temperaturer eller er opladet for mange gange. Betjeningstilstand For at tænde for camcorderen skal De sætte afbryderen til enhver anden betjeningstilstand end OFF, mens der trykkes på låseknappen på kontakten. VIDEO/ MEMORY MENU AUTO Låseknap POWER/ CHARGEindikator Afbryder TIL AT BEGYNDE MED Automatisk/manuel funktion DA 15 VIDEO/MEMORY-kontaktens position VIDEO: Giver Dem mulighed for at optage på et bånd eller gengive et bånd. Hvis REC SELECT er indstillet til / ( s. 36), optages stillbilleder både på båndet og på hukommelseskortet. MEMORY: Giver Dem mulighed for at optage på et hukommelseskort eller at få adgang til data på et hukommelseskort. Nar afbryderen er sat i stilling REC, vises den aktuelt valgte billedstorrelse. Tryk på knappen AUTO gentagne gange for at skifte mellem automatisk og manuel. Når manuel vælges, vises indikatoren M på LCDskærmen. Automatisk funktion: A Du kan optage uden brug af specielle effekter eller manuelle justeringer. Manuel funktion: M Manuel optagelse er mulig ved indstilling af forskellige funktioner. TIL AT BEGYNDE MED Vælg den ønskede betjeningstilstand med afbryderen og VIDEO/MEMORY-kontakten. Afbryderens position REC: Giver mulighed for at optage på bånd. Giver mulighed for at indstille forskellige optagefunktioner ved hjælp af menuerne. ( s. 33) OFF: Giver Dem mulighed for at slukke for camcorderen. PLAY: Muliggør gengivelse af en optagelse på båndet. Muliggør gengivelse af et stillbillede, der er gemt på hukommelseskortet eller overførsel af et stillbillede fra hukommelseskortet til en computer. Giver Dem mulighed for at angive forskellige gengivefunktioner via menuerne. ( s. 33) Power-Linked betjening M Når afbryderen er sat til REC, kan De også tænde/slukke camcorderen ved at åbne/lukke LCD-monitoren eller trække søgeren ud eller skubbe den ind. INFORMATION: Følgende forklaringer i manualen antager, at De anvender LCD-monitoren. Hvis De vil anvende søgeren, skal De lukke LCD-monitoren og trække søgeren helt ud.

16 16 DA TIL AT BEGYNDE MED Indstilling af sprog De kan ændre sproget i displayet. ( s. 33, 35) 1 Sæt afbryderen i stilling REC, mens låseknappen på afbryderen holdes nede. 2 Åbn LCD-monitoren helt. ( s. 19) Indstil optagefunktionen til M. 3 Tryk på MENU. Menu-skærmen kommer frem. 4 Tryk på,, eller for at vælge DISPLAY, og tryk på SET. DISPLAY-menuen kommer frem. 5 Tryk på,, eller for at vælge LANGUAGE, og tryk på SET. 6 Tryk på eller for at vælge det ønskede sprog, og tryk derefter på SET eller. 7 Tryk på MENU. Menuskærmen forsvinder. Indstilling af dato/tid Dato og tid optages altid på båndet. De kan vælge, om De vil se denne information under gengivelse. ( s. 35, 36) 1 Udfør trin 1 4 i Indstilling af sprog. 2 Tryk,, eller vælg CLOCK ADJ., og tryk på SET. Datodisplayformatet fremhæves. 3 Tryk på eller for at vælge det ønskede 0001 DEMO LANGUAGE LANGUAGE ENGLISH FRANÇAIS DEUTSCH ESPAÑOL ITALIANO CLOCK ADJ. DATE. MONTH. YEAR 24h : 00 datodisplayformat, og tryk derefter på SET eller. Vælg blandt MONTH.DATE.YEAR, DATE.MONTH.YEAR eller YEAR.MONTH.DATE. 4 Tryk på eller for at vælge det ønskede klokkeslætdisplayformat, og tryk derefter på SET eller. Vælg "24h" eller "12h". 5 Indstil år, måned, dag, time og minut. Tryk på eller for at vælge værdien, og tryk derefter på SET eller. Gentag dette trin, indtil du har angivet alle indstillingerne. Tryk på for at gå tilbage til den forrige indstilling. 6 Tryk på MENU. Menu-skærmen forsvinder. Justering af greb 1 Juster velcroremmen. 2 Stik højre hånd ind gennem løkken, og tag fat i grebet. 3 Juster håndremmen i forhold til Deres tommelfinger og fingre, så De ubesværet kan betjene optagestart/stopknappen, afbryderen og motorzoomknappen. Sørg for at fastgøre velcroremmen, hvor stillingen er passende.

17 Justering af søgeren 1 Sæt afbryderen i stilling REC, mens låseknappen på afbryderen holdes nede. 2 Sørg for, at LCD-monitoren er lukket og låst fast. Træk søgeren helt ud, og juster den manuelt for at opnå det tydeligst mulige billede. 3 Drej diopter-justeringskontrollen, indtil indikatorerne i søgeren er skarpt fokuserede. Eksempel: Diopter-justeringskontrol FORSIGTIG: Pas på ikke at få fingrene i klemme, når søgeren skubbes tilbage. Justering af displayets lysstyrke 1 Sæt afbryderen i stilling REC eller PLAY, mens låseknappen på afbryderen holdes nede. Hvis du er i Optagetilstand, skal du angive optagetilstanden til M. ( s. 15) 2 Åbn LCD-monitoren helt. ( s. 19) MENU For at justere lysstyrken i søgeren skal De trække søgeren helt ud og BRIGHT indstille PRIORITY til FINDER ( s. 33, 35). 3 Tryk på MENU. Menu-skærmen kommer frem. Hvis du er i afspilningsfunktionen, skal du gå tilbage til trin 5. 4 Tryk på,, eller for at vælge DISPLAY, og tryk derefter på SET. Menuen DISPLAY vises. 5 Tryk på,, eller for at vælge BRIGHT, og tryk derefter på SET. TIL AT BEGYNDE MED DA 17 Menuskærmbilledet lukkes, og lysstyrkeindikatoren vises. 6 Tryk på eller, indtil den ønskede lysstyrke nås, og tryk derefter på SET eller. 7 Tryk på MENU menuskærmen lukker. Montering på stativ Ved montering af camcorderen på et stativ retter De stativets orienteringstap og skrue ind efter gevindhullet og taphullet på camcorderen. Stram derefter skruen til i urets retning. Nogle stativer er ikke udstyret med tapper. Isætning og udtagning af en kassette Der skal være strøm på camcorderen, for at De kan isætte eller udtage en kassette. OPEN/EJECT PUSH Kassetteholderdæksel Slettegarderingstap Kassetteholder Sørg for, at siden med ruden vender udad. 1 Skyd og hold OPEN/EJECT i retning af pilen, og træk derefter kassetteholderdækslet åbent, indtil det låser på plads. Kassetteholderen åbnes automatisk. Rør ikke ved de indvendige dele. FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE TIL AT BEGYNDE MED

18 18 DA TIL AT BEGYNDE MED 2 Sæt et bånd i, eller tag det ud, og tryk på PUSH for at lukke kassetteholderen. Vær påpasselig med kun at trykke på PUSH - delen, når De lukker kassetteholderen, da der ellers er risiko for, at De får fingrene i klemme i kassetteholderen og derved kommer til skade eller forårsager skade på camcorderen. Når kassetteholderen er lukket, trækkes den automatisk tilbage. Vent, til den er trukket helt tilbage, før De lukker kassetteholderdækslet. Hvis batteripakningens effekt er lav, kan De muligvis ikke lukke kassetteholderdækslet. Brug ikke magt. Skift batteripakningen ud med en, der er fuldt opladet, eller tilslut lysnetadapteren, før De går videre. 3 Luk kassetteholderdækslet godt, indtil det låses fast med et klik. Beskyttelse af værdifulde optagelser Skyd slettegarderingstappen på bagsiden af båndet mod SAVE. Dette forhindrer båndet i at blive slettet. Hvis De senere vil optage på båndet, skal De skyde knappen tilbage mod REC, før båndet sættes i. BEMÆRKNINGER: Hvis kassetteholderen ikke åbner i løbet af et par sekunder, skal De lukke kassetteholderdækslet og prøve igen. Hvis kassetteholderen stadig ikke åbner, skal De slukke for camcorderen og tænde for den igen. Hvis båndet ikke går rigtigt ind, skal De åbne kassetteholderdækslet helt og tage kassetten ud. Vent nogle minutter, og sæt den i igen. Vent et stykke tid, før De åbner kassetteholderdækslet, hvis camcorderen pludseligt er flyttet fra kolde til varme omgivelser. Isætning og udtagning af et hukommelseskort Kortdæksel ( ) Hukommelseskort (ekstraudstyr) Skrive/slettebeskyttelsestap Mærkat Kant med hak 1 Sørg for, at der er slukket for camcorderen. 2 Åbn kortdækslet ( ). 3 For at isætte et hukommelseskort skal De skubbe det ind med kanten med hakket først. For at udtage et hukommelseskort skal De skubbe på det én gang. Træk hukommelseskortet ud, når det kommer ud fra camcorderen. Berør ikke terminalen på siden modsat mærkatet. 4 Luk kortdækslet. Beskyttelse af værdifulde filer (kun tilgængeligt med SD-hukommelseskort) Skyd skrivebeskyttelsesknappen på siden af hukommelseskortet mod LOCK. Dette forhindrer hukommelseskortet i at blive slettet. Hvis De senere vil optage på hukommelseskortet, skal De skyde knappen tilbage mod LOCK, før hukommelseskortet sættes i. BEMÆRKNINGER: Nogle typer hukommelseskort er ikke kompatible med denne camcorder. Rådfør Dem med producenten eller forhandleren, før De køber et hukommelseskort. Før De bruger et nyt hukommelseskort, skal kortet formateres. ( s. 32) OBS: Undlad at isætte eller udtage hukommelseskortet, mens der er tændt for camcorderen, da dette kan medføre beskadigelse af hukommelseskortet, eller at camcorderen ikke kan registrere, om kortet er sat i.

19 Grundlæggende optagelse BEMÆRK: Før De fortsætter, skal De udføre nedenstående trin: Strømforsyning ( s. 13) Isætning af en kassette ( s. 17) 1 Fjern objektivhætten. ( s. 12) 2 Åbn LCD-monitoren helt. 3 Sæt VIDEO/MEMORY-kontakten i stilling VIDEO. 4 Sæt afbryderen i stilling REC, mens låseknappen på afbryderen holdes nede. POWER/CHARGE-indikatoren lyser, og camcorderen indstilles til optage-standby. PAUSE vises. Hvis De vil optage i LP-tilstand (Long Play), s Tryk på optagestart/stop-knappen for at starte optagelsen. T REC kommer frem på displayet, mens der optages. 6 Tryk på optagestart/stop-knappen igen for at stoppe optagelsen. Camcorderen indstilles igen til optage-standby. Omtrentlig optagetid VIDEO/MEMORY Motorzoomknap POWER/CHARGE-indikator Låseknap Optagestart/stop-knap Bånd Optagehastighed SP LP 30 min. 30 min. 45 min. 60 min. 60 min. 90 min. 80 min. 80 min. 120 min. BEMÆRKNINGER: Hvis Optag-standby-tilstanden fortsætter i 5 minutter, og der ikke foretages nogen handling ( PAUSE -indikatoren vises muligvis ikke), afbrydes strømmen til camcorderen automatisk. Tænd camcorderen igen ved at skubbe søgeren tilbage og trække den ud igen eller ved at lukke og åbne LCD-skærmen igen. VIDEO-OPTAGELSE DA 19 Hvis der er et blankt afsnit mellem optagelserne på båndet, afbrydes tidskoden, og der kan forekomme fejl, når båndet redigeres. Se Optagelse fra et punkt inde på båndet ( s. 21) for, hvordan dette kan undgås. Til at slå lyden fra, s. 33, 35. Resterende tid på båndet Den omtrentlige resterende 62 min tid på båndet vises i displayet. ---min angiver, at camcorderen er ved at beregne den resterende tid. Når den resterende tid kommer ned på 2 minutter, begynder indikatoren at blinke. Den tid, det tager at beregne og vise den resterende tid på båndet, og nøjagtigheden af beregningen kan variere alt efter, hvilken type bånd der anvendes. LCD-monitor og søger Ved brug af LCD-monitoren: Sørg for, at søgeren er skubbet ind. Træk i LCDmonitorens kant, og åbn LCD-monitoren helt. Monitoren kan dreje 270 (90 nedad og 180 opad). Ved brug af søgeren: Sørg for, at LCD-monitoren er lukket og låst fast. Træk søgeren helt ud BEMÆRKNINGER: Billedet vil ikke komme frem samtidigt i LCDmonitoren og søgeren. Når søgeren trækkes ud, mens LCD-monitoren er åben, kan De vælge, hvilken af de to, der skal bruges. Indstil PRIORITY til den ønskede indstilling på SYSTEM menuen. ( s. 33, 35) Der kan forekomme lyse farveprikker over hele LCD-monitoren eller i søgeren. Dette er dog ikke nogen fejlfunktion. ( s. 48) FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE

20 20 DA VIDEO-OPTAGELSE Zoomning Producer ind/udzoomningseffekt eller en hurtig ændring i billedforstørrelsen. Zoom ind Skyd motorzoomknappen mod T. Zoom ud Skyd motorzoomknappen mod W. Jo længere De skyder motorzoomknappen, desto hurtigere sker zoomningen. Zoom ind (T: Telefoto) 1 x 10 x 10x 20x BEMÆRKNINGER: Fokuseringen kan blive ustabil under zoomning. Indstil i dette tilfælde zoomen, mens camcorderen er i optage-standby, lås fokus ved at anvende den manuelle fokusering ( s. 38), og zoom ind eller ud i optagetilstand. Zoomning er mulig til maks. 700X, eller den kan ændres til 15X forstørrelse med anvendelse af optisk zoomning. ( s. 34) Zoomforstørrelse på over 15X foretages via digital billedbehandling, hvorfor det kaldes digital zoom. Under digital zoom kan billedkvaliteten være forringet. Digital zoom kan ikke anvendes, når VIDEO/ MEMORY-kontakten er sat i stilling MEMORY. Makrooptagelse (helt ned til cirka 5 cm fra motivet) kan udføres, når motorzoomknappen er skubbet hele vejen til W. Vi henviser også til TELE MACRO i FUNCTION-menuen på side 34. Når De optager et motiv tæt ved objektivet, skal De først zoome ud. Hvis der zoomes ind i autofokusindstilling, kan camcorderen zoome ud automatisk afhængigt af afstanden mellem camcorderen og motivet. Dette sker ikke, når TELE MACRO er sat til ON. ( s. 34) 40x Zoom ud (W: Bredformat) Digitalt zoomområde 15X (optisk) zoomområde Omtrentligt zoomforhold Tele-funktion Udfører med det samme klar zoom af et billede under optagelse eller optagelse/standby. Tryk på 1.3x TELE skiftevis under optagelse eller optagelse/standby for at slå den til/fra. Når du vælger TELE ON. Vises teleindikatoren TELE. BEMÆRKNINGER: Kun tilgangelig, nar VIDEO/MEMORY-kontakten er sat til VIDEO. Tele-funktionen kan ikke anvendes, når 16:9 bredtilstand (16:9 indikator) er valgt. Kreative optagelser I visse situationer kan man opnå mere dramatiske resultater, hvis man anvender anderledes optagevinkler. Hold camcorderen i den ønskede position, og drej LCDmonitoren i den mest bekvemme retning. Monitoren kan dreje 270 (90 nedad og 180 opad). Interface-optagelse Den person, du optager, kan se sig selv på LCDskærmen, og du kan også optage dig selv, mens du ser dit eget billede på LCD-skærmen. 1) Åbn LCD-skærmen, og vip den 180 opad, så den vender fremad. Træk derefter søgeren helt ud. 2) Peg med objektivet mod motivet (dig selv ved selvportræt), og start optagelsen.

GR-D320E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co.

GR-D320E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co. Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 2 4 og 6, så De ikke risikerer skader på grund af betjeningsfejl.

Lisätiedot

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA GR-D820E E LYT1814-005A DA FI Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

GR-D822E LYT1851-004A DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE

GR-D822E LYT1851-004A DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA GR-D822E LYT1851-004A DA FI Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

GR-DA20E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1780-004A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE

GR-DA20E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1780-004A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA GR-DA20E LYT1780-004A DA FI Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet DCR-TRV460E/TRV461E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-087-923-73(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-TRV460E/TRV461E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-087-923-73(1) 3-087-923-73(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK]/Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin DK FI Digital Video Camera Recorder DCR-TRV460E/TRV461E

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1) 3-088-337-71(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK] / Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Digital Video Camera Recorder DK FI

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet DCR-PC106E/PC107E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-089-179-71(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-PC106E/PC107E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-089-179-71(1) 3-089-179-71(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK] / Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Digital Video Camera Recorder DK FI

Lisätiedot

DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E

DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E 2-659-814-72(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E 2006 Sony Corporation Læs dette først DK 2 Inden du tager enheden i brug, skal du

Lisätiedot

2-548-308-71 (1) Digital Video Camera Recorder. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-HC90E. 2005 Sony Corporation.

2-548-308-71 (1) Digital Video Camera Recorder. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-HC90E. 2005 Sony Corporation. 2-548-308-71 (1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-HC90E Printed in Japan 2005 Sony Corporation Læs dette først Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne

Lisätiedot

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F Klargøring IC-optager Betjeningsvejledning Ejer-registrering Modelnummeret sidder på bagpanelet, og serienummeret sidder inde i batterirummet. Noter serienummeret på pladsen nedenfor. Henvis til disse

Lisätiedot

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E 3-285-367-71(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DK/FI DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E Der findes flere oplysninger om dette produkt samt

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

VEJLEDNING KÄYTTÖOHJE GZ-MS120AE/BE/SE/PE GZ-MS95SE VIDEOKAMERA KAMERA

VEJLEDNING KÄYTTÖOHJE GZ-MS120AE/BE/SE/PE GZ-MS95SE VIDEOKAMERA KAMERA VEJLEDNING KÄYTTÖOHJE DA LYT2008-005C-M FI DANSK VIDEOKAMERA KAMERA GZ-MS120AE/BE/SE/PE GZ-MS95SE Kære kunde Tak, fordi du har købt dette videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne og

Lisätiedot

DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E

DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-81(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2006 Sony Corporation Læs dette først Inden du tager apparatet i brug, bør du læse denne brugervejledning grundigt og

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-255-292-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-HPX10W CMT-HPX9 CMT-HPX7 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet 2-587-623-72(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/ DVD403E/DVD602E/DVD653E/ DVD703E/DVD803E Trykt på 100% genbrugspapir med planteoliebaseret

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet 2-587-623-72(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/ DVD403E/DVD602E/DVD653E/ DVD703E/DVD803E Trykt på 100% genbrugspapir med planteoliebaseret

Lisätiedot

FM Stereo/ FM-AM Receiver

FM Stereo/ FM-AM Receiver 2-596-577-22 (4) FM Stereo/ FM-AM Receiver Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI STR-DA7100ES Sony Corporation Printed in Malaysia 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk

Lisätiedot

HÅNDBOG KÄYTTÖOHJE GZ-HD320BE GZ-HD300AE/BE/RE VIDEOKAMERA VIDEOKAMERA

HÅNDBOG KÄYTTÖOHJE GZ-HD320BE GZ-HD300AE/BE/RE VIDEOKAMERA VIDEOKAMERA HÅNDBOG KÄYTTÖOHJE VIDEOKAMERA VIDEOKAMERA GZ-HD320BE GZ-HD300AE/BE/RE DA FI Kære kunde Tak, fordi du har købt dette videokamera. Før brug bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 6

Lisätiedot

Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI 2-887-135-81(1)

Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI 2-887-135-81(1) 2-887-135-81(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX355 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For

Lisätiedot

Video Camera Recorder

Video Camera Recorder 3-072-312-71 (1) Video Camera Recorder Käyttöohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista ja säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Betjeningsvejledning Læs denne betjeningsvejledning

Lisätiedot

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-072-653-71 (3) Digital Video Camera Recorder Käyttöohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista ja säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Brugervejledning Inden du

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-874-458-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX70BTR CMT-HX50BTR 2008 Sony Corporation DK ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet CCD-TRV228E/TRV428E DCR-TRV255E/TRV265E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Video Camera Recorder/Digital Video Camera Recorder

Kameran käyttöohjeet CCD-TRV228E/TRV428E DCR-TRV255E/TRV265E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Video Camera Recorder/Digital Video Camera Recorder 3-087-919-73(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK] / Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Video Camera Recorder/Digital Video

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-223-11 (1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-L7HD 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-097-197-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 4-136-657-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH30 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-095-519-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-080-368-62( Digital Video Camera Recorder Käyttöohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista ja säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Brugervejledning Inden du tager

Lisätiedot

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation 2-067-275-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-091-049-12 (1) Brugervejledning [DK]/Käyttöohjeet [FI] Digital Video Camera Recorder Brugervejledning Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne brugervejledning grundigt igennem og gemme den

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

Integrated AV Amplifier

Integrated AV Amplifier 3-856-144-31(1) Integrated AV Amplifier Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FIN TA-VE800G 1996 by Sony Corporation ADVASEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for brand eller

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-244-989-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX1 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-247-422-12(1) Mini Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI MHC-WZ8D 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-243-237-62(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-M373NT CMT-M333NT 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1)

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1) 2-349-779-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-683-505-11 (1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-U1BT 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation 3-061-775-72(1) CD/ Player DVP-S735D CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S735D 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DCR-DVD505E/DVD905E Sony Corporation

(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DCR-DVD505E/DVD905E Sony Corporation 2-661-368-83(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD505E/DVD905E 2006 Sony Corporation Læs dette først Inden du tager apparatet i brug, bør du læse denne brugervejledning grundigt og gemme den

Lisätiedot

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT 2-635-397-11(1) DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000 Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt,

Lisätiedot

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 4-102-916-21 (1) R PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag.

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-167-11(3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-EP315 CMT-EP313 2003 Sony Corporation 4-246-167-11(3) ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå

Lisätiedot

VEJLEDNING KÄYTTÖOHJE GZ-MS100 KAMERA MED HUKOMMELSE MUISTILLINEN VIDEOKAMERA

VEJLEDNING KÄYTTÖOHJE GZ-MS100 KAMERA MED HUKOMMELSE MUISTILLINEN VIDEOKAMERA VEJLEDNING KÄYTTÖOHJE DA LYT1924-005A FI DANSK KAMERA MED HUKOMMELSE MUISTILLINEN VIDEOKAMERA GZ-MS100 E Kære kunde Tak, fordi du har købt dette kamera med hukommelse. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-408-151-11(2) (DK-FI-SE) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DK FI SE STR-DH830/STR-DH730 ADVARSEL For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette

Lisätiedot

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation 3-060-986-52(1) CD/ Player DVP-S336/DVP-S335 CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S336 DVP-S335 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-520-11 (2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-M700DVD 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/ DVD305E/DVD605E/DVD705E/ DVD755E Sony Corporation

(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/ DVD305E/DVD605E/DVD705E/ DVD755E Sony Corporation 2-661-360-81(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/ DVD305E/DVD605E/DVD705E/ DVD755E 2006 Sony Corporation Læs dette først Inden du tager apparatet i brug, bør du læse

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-249-411-52(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejlening Käyttöohjeet DK FI TM S200 SCD-XA9000ES 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

DCR-DVD106E/DVD108E/ DVD109E/DVD306E/DVD308E/ DVD608E/DVD708E

DCR-DVD106E/DVD108E/ DVD109E/DVD306E/DVD308E/ DVD608E/DVD708E 2-319-497-81(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet / DCR-DVD106E/DVD108E/ DVD109E/DVD306E/DVD308E/ DVD608E/DVD708E Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på

Lisätiedot

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation 4-166-572-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-AF5 HT-AS5 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder 3-072-318-71 (2) Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder Käyttöohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista ja säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Betjeningsvejledning

Lisätiedot

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation 4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000 Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FI PT 2003 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så

Lisätiedot

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation 4-236-529-43(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-C700 2001 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

Overhead DVD Entertainment System

Overhead DVD Entertainment System Overhead DVD Entertainment System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Innehållsförteckning DA FI SV Se "Tilslutninger" på side 37 for installation og tilslutning. Asennusta ja liitäntöjä koskevat tiedot

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 3-287-077-63(2) Mini Hi-Fi Component System Betjeningsvejlednings DK Käyttöohje FI MHC-GT555 / GT444 MHC-GT222 / GT111 LBT-ZT4 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-437-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR3 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

Network Audio System

Network Audio System 2-592-381-12(1) Network Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI NAS-CZ1 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

ADVARSEL. Undtagen for kunder i USA og Canada

ADVARSEL. Undtagen for kunder i USA og Canada ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser, duge, gardiner osv. Du må ikke placere kilder med åben ild, f.eks. tændte stearinlys, på apparatet.

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 2-674-628-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DX2D CMT-SX2D 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-865-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje. Manual de instruções DK FI PT DAV-SB500W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-490-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-TZ230/TZ630 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation

4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation 4-143-834-41(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning DK GB FI NO HT-CT500 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke udsætte batterier eller enheder med batterier for meget

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-245-460-11(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CQ1 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 3-856-122-32 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FIN Se den medfølgende installerings-/monteringsvejledning angående installering og tilslutning. Katso ohjeet asennuksesta

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning Trykt på mindst 70 % genbrugspapir med brug af sværte baseret på vegetabilsk olie uden flygtuge organiske forbindelser. Painettu vähintään 70-prosenttisesti kierrätettävälle paperille käyttämällä VOC-vapaata

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-847-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR4W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-209-635-51(3) Multi Channel AV Receiver Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FR FI ES STR-DA5300ES Sony Corporation 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet

Lisätiedot

(typer indgangssignal)... 38 Låsning af kanal... 21. Appendiks C: Understøttede DVI-opløsninger... 39 Kanallistefi lter (tilvalg)...

(typer indgangssignal)... 38 Låsning af kanal... 21. Appendiks C: Understøttede DVI-opløsninger... 39 Kanallistefi lter (tilvalg)... Indhold Funktioner... 2 Fotovisning via USB... 23 Indledning... 2 Slideshow-indstillinger... 23 Klargøring... 2 Musikvisning via USB... 24 Sikkerhedsforskrifter... 3 Optagelsesbibliotek... 24 Pakkens indhold...

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-482-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ330/DZ730 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

Indholdsfortegnelse. Appendiks E: Softwareopgradering... 33 Specifi kationer... 34 Digital modtagelse (DVB-T)... 34 Digital modtagelse (DVB-C)...

Indholdsfortegnelse. Appendiks E: Softwareopgradering... 33 Specifi kationer... 34 Digital modtagelse (DVB-T)... 34 Digital modtagelse (DVB-C)... Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 3 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-441-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR2 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-221-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ280 2009 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter sammen med dette

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-037-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ260 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B Brugsanvisning TØRRETUMBLER DK FI Dansk, Suomi, Indholdsfortegnelse Installation, Installation af tørretumbleren Ventilation Tilslutning af strøm Indledende oplysninger DK NO Norsk, FTCF B SV Svenska,

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-398-070-22(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Video Projector VPL-BW7. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning VPL-BW7 4-155-211-DFS (1) C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm. masterpage:back Cover

Video Projector VPL-BW7. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning VPL-BW7 4-155-211-DFS (1) C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm. masterpage:back Cover C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm masterpage:back Cover 00COV.fm Page 1 Thursday, October 1, 2009 3:44 PM 4-155-211-DFS (1) IM46 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning 2009 Sony Corporation

Lisätiedot

HÅNDBOG KÄYTTÖOHJE GZ-MG680BE GZ-MG645BE GZ-MG630AE/RE/SE VIDEOKAMERA VIDEOKAMERA

HÅNDBOG KÄYTTÖOHJE GZ-MG680BE GZ-MG645BE GZ-MG630AE/RE/SE VIDEOKAMERA VIDEOKAMERA HÅNDBOG KÄYTTÖOHJE VIDEOKAMERA VIDEOKAMERA GZ-MG680BE GZ-MG645BE GZ-MG630AE/RE/SE DA FI Kære kunde Tak, fordi du har købt dette videokamera. Før brug bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne

Lisätiedot

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-075-067-72 (1) Digital Video Camera Recorder Käyttöohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista ja säilytä ohjeet myöhempää käyttötarvetta varten. Brugervejledning Inden

Lisätiedot

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation 4-248-406-41(3) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SC5 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-193-086-31(1) Super Audio CD Player Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI SCD-XE800 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser,

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-131-724-12(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH800 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Matkustaminen Liikkuminen

Matkustaminen Liikkuminen - Sijainti Jeg er faret vild. Et tiedä missä olet. Kan du vise mig hvor det er på kortet? Tietyn sijainnin kysymistä kartalta Hvor kan jeg finde? Tietyn rakennuksen / n sijainnin tiedustelu Olen eksyksissä.

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FR FI FR ES PT FR CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270 2001 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-285-996-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ660 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-108-143-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS1 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-966-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ230/DZ231 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation 4-241-066-52(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-S550 2002 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-WS2D 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt.

Lisätiedot

Wireless Audio System

Wireless Audio System 4-123-166-11(1) Wireless Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI AIR-SA20PK 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes for

Lisätiedot

Compact Disc Changer System

Compact Disc Changer System 3-856-013-42 (1) Compact Disc Changer System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FIN Se den vedlagte monterings/tilslutningsvejledning. Asennus- ja liitäntäohjeet on laitteen mukana toimitetussa asennus-

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-884-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ300 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-170-059-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G15 2010 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller

Lisätiedot

Super Audio CD/ DVD RECEIVER

Super Audio CD/ DVD RECEIVER 4-240-874-51(2) Super Audio CD/ DVD RECEIVER Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FR FI FR AVD-S10 2002 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

Wireless Network Audio System. NAS-Z200DiR/Z200iR Betjeningsvejledning

Wireless Network Audio System. NAS-Z200DiR/Z200iR Betjeningsvejledning Wireless Network Audio System NAS-Z200DiR/Z200iR Betjeningsvejledning ADVARSEL For at mindske risikoen for brand må enhedens ventilationsåbninger ikke være tildækket af aviser, duge, gardiner el. lign.

Lisätiedot