Mini HI-FI Component System

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mini HI-FI Component System"

Transkriptio

1 (1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation

2 ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes for regn eller fugt. For at reducere risikoen for brand, må man ikke tildække apparatets åbninger med aviser, duge, gardiner etc. Anbring ikke kilder til åben ild, som for eksempel tændte stearinlys, oven på apparatet. For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må man ikke udsætte dette apparat for vanddryp eller vandsprøjt, og der må ikke anbringes beholdere med væske, som f.eks. vaser, oven på apparatet. Batterier eller et apparat med installerede batterier må ikke udsættes for ekstrem varme som for eksempel sol, ild og lignende. Installer ikke apparatet, hvor pladsen er meget begrænset, som f.eks. i en bogreol eller et indbygget skab. Eftersom netstikket anvendes til at afbryde forbindelsen mellem apparatet og lysnettet, skal apparatet sluttes til en nemt tilgængelig stikkontakt i væggen. Skulle du observere noget unormalt med apparatet, skal du straks tage netstikket ud af stikkontakten. Et kraftigt lydtryk fra øretelefoner og hovedtelefoner kan medføre høresvækkelse. Til kunder i Europa Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer) Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt. Dette apparat er klassificeret som et CLASS 1 LASER-produkt. Denne afmærkning sidder på undersiden af apparatet. FORSIGTIG Anvendelse af optiske instrumenter med dette produkt vil øge risikoen for øjenskader. 2 DK

3 Til kunder i Europa Fjernelse af udtjente batterier (gælder i den Europæiske Union samt europæiske lande med særskilte indsamlingssystemer) Dette symbol på batteriet eller emballagen betyder, at batteriet leveret med dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes korrekt, tilsikres det, at de mulige negative konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering af batteriet, forebygges. Materialegenindvendingen bidrager ligeledes til at beskytte naturens resourcer. Hvis et produkt kræver vedvarende elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden samt ydeevnen eller data integritet, må batteriet kun fjernes af dertil uddannet personale. For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør det udtjente produkt kun afleveres på dertil indrettede indsamlingspladse beregnet til affaldshåndtering af elektriske og elektroniske produkter. Med hensyn til øvrige batterier, se venligst afsnittet der omhandler sikker fjernelse af batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et indsamlingsted beregnet til affaldshåndtering og genindvinding af batterier. Yderlige information om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor produktet blev købt. Bemærkning til kunder i lande, hvor EU-direktiverne gælder Producenten af dette produkt er Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Germany. Se de angivne adresser i de separate service- og garantidokumenter angående service og garanti. Angående DualDiscs En DualDisc er et tosidet discprodukt, som har til DVD-optaget materiale på den ene side og digitalt lydmateriale på den anden side. Men eftersom siden med lydmaterialet ikke er i overensstemmelse med Compact Disc (CD) standarden, kan der ikke garanteres for afspilning på dette produkt. Musikdisks kodet med teknologi til beskyttelse af ophavsret Dette produkt er beregnet til af afspille disce, der er i overensstemmelse med standarden for Compact Disc (CD). Nogle pladeselskaber har på det seneste lanceret forskellige musikdisks kodet med teknologi til beskyttelse af ophavsret. Vær opmærksom på, at der blandt disse disks er nogle, der ikke følger CD-standarden, og de kan muligvis ikke afspilles på dette produkt. DK Fortsat l 3 DK

4 Angående multi-session disce Når der afspilles multi-session-disce med forskellige formater for hver session, vil formatet for den første session blive genkendt som disctypen. Spor i den anden eller efterfølgende session afspilles, hvis de har de samme formater som den første session. "WALKMAN" og "WALKMAN" logoet er registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation. MICROVAULT er et varemærke tilhørende Sony Corporation. MPEG Layer-3 lydkodningsteknologi og patenter er på licens fra Fraunhofer IIS og Thomson. Windows Media er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/ eller andre lande. ipod er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Om denne brugervejledning LBT-DJ2i består af: Enhed HCD-DJ2i Højttalersystem Fronthøjttalere SS-DJ2i Subwoofer SA-WG2i 4 DK

5 Indholdsfortegnelse Om denne brugervejledning...4 Guide til dele og kontroller...6 Information på displayet...11 Introduktion Tilslutning af systemet...12 Placering af højttalerne...15 Indstilling af uret...16 Basal anvendelse Afspilning af en CD/ MP3-disc...16 Sådan hører du radio...18 Overførsel til et USB-apparat...19 Afspilning af musik fra et USB-apparat...23 Afspilning på din ipod...25 Anvendelse af ekstra apparater..27 Indstilling af lyden...28 Sådan skaber man en partyatmosfære...29 Inspiration for DJ'en Ændring af displayet...31 Visning af information på displayet...32 Anden betjening Oprettelse af dit eget program Programmeret afspilning Programmering af faste radiostationer Brug af radiodatasystemet (RDS) Indstilling af lydeffekten Syng med Anvendelse af timeren Yderligere oplysninger Fejlfinding Meddelelser Forholdsregler Specifikationer Apparater, som er kompatible med dette system Stikordsregister DK

6 < Guide til dele og kontroller I denne manual forklares det hovedsageligt, hvordan du betjener udstyret ved hjælp af dets knapper, men de samme betjeninger kan også udføres med knapperne på fjernbetjeningen med de samme eller lignende navne. Enhed Set forfra Set ovenfra 9 q; qa qsqd3 9 wj wh wg wf wd ws < qf qg qh qj waw; ql 4 qk 6 DK

7 Fjernbetjening wh ek ej eh eg ef ed 4 1 wk q; wl e; ea qh es A "/1 (tændt/standby) (side 14, 15, 39, 45) Tryk for at tænde eller slukke for systemet. STANDBY-indikator Lyser grønt, når der er tændt for systemet. Lyser rødt, når systemet er i standbyindstilling. B i (jackstik) (side 30, 49) Tilslut hovedtelefonerne. C Display (side 11, 31, 32, 45) D Enhed: VOLUME +/ (side 16, 23, 25, 27, 40) Drej for at regulere højttalerlydstyrken. Fjernbetjening: VOLUME +/ 1) (side 16, 18, 23, 25, 27, 37, 40) Tryk for at regulere højttalerlydstyrken. 1) VOLUME + knappen har et berøringspunkt. Anvend berøringspunktet som reference, når du betjener systemet. E A (side 15, 16, 41) Tryk for at åbne eller lukke discskuffen. F Disc-skuffe (side 15, 16, 41, 45) G IR-modtager (side 40) H MIC (jackstik) (side 36, 40, 49) Tilslut en ekstra mikrofon. I ipod 1-stik (side 14, 25, 26) ipod 2-stik (side 14, 25, 26) Anbring en ekstra ipod på stikket, hvis du vil lytte til lydindholdet i din ipod. J GROOVE (side 28) Tryk for at forstærke bassen. K indikator Lyser, når et ekstra USB-apparat genkendes eller under overførsel eller sletning. (USB) port (side 20, 21, 23, 43, 49) Tilslut et ekstra USB-apparat. L OPTIONS (side 21, 28, 31) Tryk for at vælge strømilluminationsmønster, subwooferniveau, MP3 BOOSTER+ funktion og USB SELECT. M ERASE (side 21) Tryk for at slette lydfiler eller mapper på det tilsluttede, optionelle USB-apparat. N REC TO USB (side 20) Tryk for at overføre til det tilsluttede optionelle USB-apparat. Guide til dele og kontroller Fortsat l 7 DK

8 O Funktionsknapper (på CHANNEL B): USB (side 21, 23, 31, 33) CD (side 15, 16, 20, 31, 33) TUNER/BAND (side 19, 31) ipod 2 (side 25, 31) LINE IN 2 (side 27, 31) Tryk for at vælge en funktion. P Afspilningsknapper for CHANNEL B- funktioner: Enhed: HS (afspilning/pause) (side 16, 20, 23, 25, 41) Fjernbetjening: N 2)3) (afspilning) (side 16, 23, 25, 41) Fjernbetjening: X 2) (pause) (side 17, 26) Tryk for at begynde eller pausestoppe afspilning. x 2) (stop) (side 17, 23) Tryk for at stoppe afspilning eller overførsel. Enhed: l/l (gå tilbage/gå frem) (side 17, 24, 33) Fjernbetjening:./> 2) (gå tilbage/gå frem) (side 17, 24, 33) Tryk for at vælge et spor eller en fil. Enhed: TUNE +/ (side 18) Fjernbetjening: +/ (stationsindstilling) (side 18, 34) Tryk for at stille ind på en radiostation. +/ 2) (side 17, 23, 33) Tryk for at vælge en mappe. Fjernbetjening: m/m 2) (tilbagespoling/fremadspoling) (side 17, 24) Tryk for at finde et punkt på et spor eller i en fil. Enhed: ENTER (side 17, 24, 28, 31, 33) Tryk for at indlæse indstillinger. Enhed: MENU/RETURN (side 17, 24) Tryk for at gå tilbage til ipodmenuen. Tryk for at gå tilbage til forældermappen. Tryk for at afslutte søgefunktion. JOG DIAL (side 17, 21, 24, 26, 28, 29, 31) Drej for at vælge et spor, en fil eller en mappe. Drej for at vælge en indstilling i menuen OPTIONS. Drej for at rulle ipod-menuerne op eller ned. 2) For at anvende CHANNEL A funktionerne med brug af fjernebtjeningen, skal man holde CHANNEL A inde og derefter trykke på denne knap. 3) N knappen har et berøringspunkt. Anvend berøringspunktet som reference, når du betjener systemet. Q LOW (side 36) MID (side 36) HIGH (side 36) Drej for at regulere niveauet af frekvensbånd. R PAD I (side 29, 45) PAD II (side 29) Tryk for at tilføje slagtøjslyd. S Tændt-indikator 8 DK

9 T CROSS FADER-skydeknap (side 20, 30, 38, 40) Skyd til venstre eller højre for at blande lyden fra CHANNEL A og B. U MIC LEVEL (side 36, 40) Drej for at regulere mikrofonlydstyrken. V i CHANNEL SELECT (side 30) Tryk for at lytte til CHANNEL A eller B gennem en hovedtelefon. A/B-indikator Indikerer den valgte CHANNELudgang til hovedtelefonen. i LEVEL (side 30) Drej for at regulere hovedtelefonlydstyrken. W BEAT ON/OFF (side 29) Tryk for at aktivere eller deaktivere beat-rytmen. BEAT PATTERN (side 29) Tryk for at vælge beat-rytmen. BEAT LEVEL (side 29) Tryk for at regulere beat-niveauet. BPM CONTROL (side 29) Tryk for at indlæse lydkildens tempo. BEAT SPEED (side 30) Tryk for at ændre beat-hastigheden X Afspilningsknapper for CHANNEL A- funktioner: HS (afspilning/pause) (side 25) Tryk for at begynde eller pausestoppe afspilning. l/l (gå tilbage/gå frem) (side 26) Tryk for at vælge et spor eller en fil. ENTER (side 28, 31) Tryk for at indlæse indstillinger. MENU/RETURN (side 26) Tryk for at gå tilbage til ipodmenuen. Tryk for at gå tilbage til forældermappen. Tryk for at afslutte søgefunktion. JOG DIAL (side 26, 28, 29, 31) Drej for at vælge en indstilling i menuen OPTIONS. Drej for at rulle ipod-menuerne op eller ned. Y Funktionsknapper (på CHANNEL A): ipod 1 (side 25, 31) LINE IN 1 (side 27, 31) Tryk for at vælge en funktion.. Z DISPLAY (side 16, 27, 31, 32, 35) Tryk for at ændre informationen på displayet. wj SURROUND (side 28) Tryk for at vælge surroundeffekten. wk CLEAR (side 34) Tryk for at slette et forprogrammeret spor eller fil. wl TIMER MENU (side 16, 37, 38) Tryk for at indstille uret og timerne. e; V/v/B/b 2) (side 16, 26, 37) Tryk for at vælge menuposterne. 2) (side 16, 26, 34, 37) Tryk for at indlæse indstillinger. ea TOOL MENU 2) (side 26) Tryk for at gå tilbage til ipodmenuen. Fortsat l 9 DK Guide til dele og kontroller

10 es FUNCTION +/ (side 16, 18, 21, 25, 27) Tryk for at vælge en funktion på CHANNEL B. For at vælge en funktion på CHANNEL A, skal du holde CHANNEL A inde og derefter trykke på denne knap. ed CHANNEL A (side 25, 26) Hold inde for at aktivere knappen med orange skrift for at anvende CHANNEL A-funktionen. Hold f.eks. CHANNEL A inde, og tryk på N for at begynde afspilning af ipod 1. ef O RETURN 2) (side 26) Tryk for at gå tilbage til ipodmenuen. Tryk for at gå tilbage til den tidligere visning af menuen OPTIONS. eg TUNER MEMORY (side 34) Tryk for at forindstille en radiostation. eh PLAY MODE/TUNING MODE 2) (side 17, 18, 24, 33, 35, 41, 45) Tryk for at vælge afspilningsindstillingen for CD, USB eller ipod funktion. Tryk for at vælge stationsindstillingsfunktionen. ej REPEAT/FM MODE 2) (side 17, 19, 24, 45) Tryk for at ændre indstillingen af gentaget afspilning. Tryk for at vælge FM-modtagning (monofonisk eller stereo). ek SLEEP (side 37) Tryk for at indstille afbryderautomatikken. 2) For at anvende CHANNEL A funktionerne med brug af fjernebtjeningen, skal man holde CHANNEL A inde og derefter trykke på denne knap. 10 DK

11 Information på displayet Guide til dele og kontroller ql qk qj qh qg qf qd qs qa q; A A Indikator for niveauet af lydkildeafspilning på CHANNEL A. B Lyser i et par sekunder under funktionsskift. C Lyser, hvis MP3-filen indeholder ID3 tag-information. D Lyser, når et filnavn vises (side 32). E " " lyser, når et kunstnernavn vises. " " lyser, når et mappenavn vises. F Viser den aktuelle status og information (side 32). G Lyser under overførsel til et ekstra USB-apparat (side 19). H Indikatorer for TUNER-funktionen (side 18). I A Indikator for niveauet af lydkildeafspilning på CHANNEL B. J Indikator for BEAT BLEND-niveau (side 29). K Lyser, når MP3 BOOSTER+ funktionen er aktiveret (side 28). L Lyser, når timeren er indstillet (side 37). M Lyser, når et ekstra USB-apparat genkendes (side 20). N Indikator for equalizer (side 36). O Angiver den type disc eller fil, som systemet genkendte. P Angiver den valgte afspilningsindstilling (side 17, 24). Q Lyser, når surround-effekten er aktiveret (side 28). R "GROOVE" lyser, når "GROOVE ON" er valgt. "Z-GROOVE" lyser, når "Z-GROOVE ON" er valgt (side 28). S "N" lyser under afspilning. "NX" lyser, når afspilningen er pausestoppet. 11 DK

12 Introduktion Tilslutning af systemet Subwoofer (Bagpanel) G F E 4 Enhed (Venstre panel) B C D 3 Enhed (Højre panel) B A Til AM-rammeantenne 2 Til FM-ledningsantenne 3 Fra subwoofer 4 Til fronthøjttalerne A Antenner Find et sted od en refning, der giver god modtagning, og sæt derefter antennerne op. FM 75 Ω COAXIAL-jackstikket varierer, alt efter modellerne. Træk FMledningsantennen vandret ud FM 75 COAXIAL AM Bemærk Hold antennerne på god afstand af højttalerledningerne, netledningen og USBkablet for at undgå, at der samles støj op. B LINE IN 1 L/R, LINE IN 2 L/Rjackstik Anvend et lydkabel til at slutte til lydudgangsjackstikkene på et ekstra apparat (som for eksempel en bærbar lydafspiller). AM-rammeantenne 12 DK

13 C D-LIGHT SYNC OUT-jackstik Tilslut D-LIGHT SYNC kontrolleren. Det er nødvendigt at slutte D-LIGHT SYNC kontrolleren til en lysanordning* (medfølger ikke). Lysanordningen vil reagere i overensstemmelse med de styresignaler, som sendes af D-LIGHT SYNC kontrolleren, når en musikkilde modtages fra apparatet. For detaljer om anvendelsen af D-LIGHT SYNC kontrolleren og lysanordningen, henviser vi til den brugsvejledning, som følger med den respektive anordning. D-LIGHT SYNC kontrollerledning E FRONT SPEAKER-terminaler Slut fronthøjttalerens venstre/højre til terminalerne på subwooferen. Sæt kun den nøgne del af højttalerledningerne i FRONT SPEAKER-terminalerne. R L FRONT SPEAKER Introduktion * Se brugsvejledningen, som følger med D-LIGHT SYNC kontrolleren, angående den anbefalede lysanordning. Bemærk Lyseffekten kan variere, afhængigt af den tilsluttede lysanordning eller den type musik, der afspilles. D SYSTEM CONTROL-jackstik Forbind system-stikket på subwooferen til SYSTEM CONTROL-jackstikket på apparatet. Sæt stikket på SYSTEM CONTROLledningen i jackstikket og stram derefter stikkets skruer. Apparat (Venstre panel) Bemærk Sørg for kun at anvende de medfølgende højttalere. F VOLTAGE SELECTOR (SPÆNDINGSVÆLGER) På modeller med en spændingsvælger på subwooferen, skal spændingsvælgeren (VOLTAGE SELECTOR) sættes i stillingen for den lokale spænding. Afhængigt af modellen, kan VOLTAGE SELECTOR være forskellig. VOLTAGE SELECTOR 120V 220V V Subwoofer (Bagpanel) Stik Skruer SYSTEM CONTROL-ledning Fortsat l 13 DK

14 G Strøm Sæt først subwooferens netledning i en stikkontakt i væggen, når alle andre tilslutninger er udført. Demonstrationen vises i displayet. Når der trykkes på "/1, tænder systemet, og demonstrationen slutter automatisk. Hvis den medfølgende adapter på stikket ikke passer til stikkontakten i væggen, kan den tages af stikket (gælder kun modeller, som er udstyret med en adapter). Anvendelse af din ipod Sæt ipod-dok-adapteren ind i ipod 1- eller 2-stikket inden brugen. For detaljer om de medfølgende ipoddok-adaptere henvises til de brugsvejledninger, som følger med ipoddok-adapterne. Anvendelse af fjernbetjeningen Skyd batteridækslet åbent og fjern det, og sæt de to medfølgende R6-batterier (størrelse AA) i med E siden først, så polerne vender rigtigt som vist herunder. E e e E Bemærk Hvis du ikke anvender fjernbetjeningen i en længere periode, skal du fjerne batterierne for at undgå skade, der kan opstå på grund af lækage og ætsning. Ved normal anvendelse bør batterierne vare i omkring seks måneder. Når fjernbetjeningen ikke længere fungerer, skal du udskifte begge batterier med to nye. Apparater med installerede batterier må ikke udsættes for ekstrem varme som for eksempel sol, ild og lignende. For at tage ipod-dok-adapteren af, skal du trække den opad med en fingernegl eller et fladt objekt med anvendelse af sprækken inden i adapteren. Sprække 14 DK

15 Montering af højttalerfødderne Monter de medfølgende højttalerfødder på hvert hjørne på undersiden af fronthøjttalerne for at stabilisere højttalerne og forhindre at de vælter. Placering af højttalerne Du kan anbringe dine højttalere som vist herunder. A Fronthøjttaler (venstre) B Fronthøjttaler (højre) C Subwoofer D Enhed Introduktion Eksempel 1: Anbring højttalerne i samme afstand fra din lytteposition. A B Når apparatet transporteres Udfør nedenstående for at beskytte disc-mekanismen. Brug knapperne på apparatet til betjeningen. 1 Tryk på "/1 for at tænde for systemet. 2 Tryk på CD. 3 Tryk på A for at åbne discskuffen og tage discen ud. 4 Tryk på A igen for at lukke discskuffen. Vent til "No Disc" vises på displayet. 5 Hold CD nede og tryk derefter på "/1, indtil "STANDBY" vises på displayet. "MECHA LOCK" vises derefter på displayet. 6 Tag netledningen ud af forbindelse. Bemærk Inden du transporterer enheden, skal du sørge for at tage USB-apparatet eller ipod en (ipod erne) ud af forbindelse. Eksempel 2: Velegnet placering for Djing. A D D B C C Bemærk Anbring højttalerne mindst 0,3 meter væk fra enheden. Sørg for at anbringe subwooferen horisontalt. 15 DK

16 Indstilling af uret Brug knapperne på fjernbetjeningen til betjeningen. 1 Tryk på "/1 for at tænde for systemet. 2 Tryk på TIMER MENU. Timeangivelsen blinker på displayet. Hvis "PLAY SET?" blinker på displayet, skal du trykke på V eller v gentagne gange for at vælge "CLOCK SET?", og tryk derefter på. 3 Tryk gentagne gange på V eller v for at indstille timetallet. 4 Tryk på. Minutangivelsen blinker på displayet. 5 Tryk gentagne gange på V eller v for at indstille minuttallet. 6 Tryk på. Uret går i gang. Bemærk Urindstillingerne går tabt, hvis netledningen tages ud af forbindelse eller der opstår en strømafbrydelse. Visning af uret, når der er slukket for systemet Tryk gentagne gange på DISPLAY, indtil uret vises. Uret vises i et par sekunder (undtagen når ipod er tilsluttet). Når en ipod er tilsluttet, skifter displayet automatisk til visning af uret. Se side 31 angående detaljer. Basal anvendelse Afspilning af en CD/ MP3-disc 1 Tryk på CD (eller gentagne gange på FUNCTION +/ på fjernbetjeningen for at vælge "CD". 2 Tryk på A. 3 Sæt en disc i disc-skuffen med etikettesiden opad. Når du afspiller en 8 cm-disc, som for eksempel er CDsingle, skal du lægge den på den inderste cirkel i skuffen. 4 Tryk på A for at lukke discskuffen. Anvend ikke magt, når du trykker på disc-skuffen for at lukke den, da dette kan medføre fejlfunktion. 5 Tryk på HS på CHANNEL B (eller på N på fjernbetjeningen) for at starte afspilning. 6 Drej VOLUME +/ (eller tryk på VOLUME +/ på fjernbetjeningen) for at regulere lydstyrken. 16 DK

17 Anden betjening For at Stoppe afspilningen Pause i afspilningen Vælg et spor eller en fil Vælg en mappe på en MP3 disc Vælg en fil på en MP3-disc, mens du observerer mappe- og filnavnene på displayet (TRACK SEARCH) Find et punkt på et spor eller i en fil 1) Gør følgende Tryk på x. Tryk på HS på CHANNEL B (eller på X på fjernbetjeningen). Tryk igen på HS (eller på X på fjernbetjeningen) for at genoptage afspilningen. Tryk gentagne gange på l eller L på CHANNEL B (eller. eller > på fjernbetjeningen). For AUDIO CD kan du også dreje JOG DIAL på CHANNEL B og derefter trykke på ENTER på CHANNEL B. (TRACK SEARCH) Tryk gentagne gange på +/, og tryk derefter på ENTER på CHANNEL B. Brug knapperne på CHANNEL B til betjeningen. 1 Drej JOG DIAL for at vælge den ønskede mappe, og tryk derefter på ENTER. 2 Drej JOG DIAL for at vælge den ønskede fil, og tryk derefter på ENTER. Tryk på RETURN for at gå tilbage til den foregående operation. Hold l eller L (eller m eller M på fjernbetjeningen) nede under afspilning, og slip den på det ønskede punkt. For at Afspil alle sporene eller filerne på discen (discene) eller i mappen 2) gentagelsesvis 3) (Gentaget afspilning) Afspille et enkelt spor eller en fil gentagelsesvis 4) (Gentaget afspilning) Gør følgende Tryk gentagne gange på REPEAT på fjernbetjeningen under afspilning, indtil "REP" lyser på displayet. Tryk gentagne gange på REPEAT på fjernbetjeningen under afspilning, indtil "REP 1" lyser på displayet. 1) Det er ikke sikkert, at den forløbne spilletid vil blive vist korrekt, afhængigt af MP3 filerne. 2) Når " " eller " SHUF" er valgt for MP3 filer. 3) Afspil gentagelsevis op til fem gange. 4) Et spor eller en fil afspilles gentagelsesvis, indtil afspilning stoppes. Ændring af afspilningsindstillingen Tryk gentagne gange på PLAY MODE på fjernbetjeningen, mens afspilningen er stoppet. Følgende afspilningsindstillinger kan vælges. Normal afspilning (alle spor eller MP3- filer på discen) (" ", "SHUF" og "PGM" slukker) Normal/mappe-afspilning (alle MP3- filer i mappen eller alle spor på discen) (" "* lyser) Tilfældig afspilning ("SHUF" eller " SHUF"* lyser) Programmeret afspilning ("PGM" lyser) (side 33) * Når en AUDIO CD afspilles, vil (SHUF) afspilning udføre den samme operation som normal (tilfældig) afspilning. Fortsat l Basal anvendelse 17 DK

18 Angående afspilning af disce De følgende disce/situationer kan øge den tid, det tager at begynde afspilning: en disc optaget med en kompliceret træstruktur. en disc optaget i multi-session. en disc, hvortil der kan føjes data (ikkefinaliseret disk). når filerne i en anden mappe lige er blevet afspillet. Når discen er indsat, læser systemet alle filerne på discen. Hvis der er mange mapper eller ikke-mp3-filer på discen, kan det tage længere tid, før afspilningen begynder, eller før afspilning af den næste MP3-fil begynder. MP3-filer afspilles i den rækkefølge, hvori de er optaget på discen. Det anbefales, at du ikke gemmer andre typer filer eller unødvendige mapper på en disc, som indeholder MP3-filer. Systemet kan kun afspille MP3-filer med filnavnstilføjelsen ".mp3 ". Forsøg på at afspille filer af ikke-mp3-format, der har filnavnstilføjelsen ".mp3", kan resultere i støj eller fejlfunktion. En mappe, som ikke indeholder en MP3-fil, vil blive sprunget over. Systemet kan genkende højst 255 mapper (inklusive rodmappe). 511 MP3 filer. 512 MP3 filer og mapper på en enkelt disc. 8 mappeniveauer. Afhængig af kryptering/skrive-software, optageudstyret eller den optagemedia, som anvendtes til at optage en MP3-fil, kan man få problemer som f.eks. afspilning, der ikke kan udføres, lydudfald og støj. Sådan hører du radio Brug knapperne på fjernbetjeningen til betjeningen. 1 Tryk gentagne gange på FUNCTION +/ for at vælge FM eller AM båndet. 2 Tryk gentagne gange på TUNING MODE, indtil "AUTO" lyser på displayet. 3 Tryk på +/. Du kan også bruge TUNE +/ på enheden. Stationssøgningen stopper automatisk, når er station går igennem og "TUNED" lyser på displayet. Når der er stillet ind på et FM-program i stereo, vil "STEREO" lyse på displayet. Bemærk Hvis "TUNED" ikke begynder at lyse og stationssøgningen ikke stopper, bedes du se "Indstilling på en station med et svagt signal" herunder. 4 Tryk på VOLUME +/ for at regulere lydstyrken. Standsning af automatisk stationssøgning Tryk på x. Indstilling på en station med et svagt signal Brug knapperne på fjernbetjeningen til betjeningen. 1 Tryk gentagne gange på TUNING MODE, indtil "AUTO" og "PRESET" forsvinder fra displayet. 2 Tryk gentagne gange på +/ for at stille ind på den ønskede station. Du kan også bruge TUNE +/ på enheden. 18 DK

19 Ændring af AMstationsindstillingsintervallet (undtagen modellerne til Europa) AM-stationsindstillingsintervallet er forindstillet på fabrikken til 9 khz (eller 10 khz for nogle områder). Brug knapperne på enheden til betjeningen. 1 Tryk gentagne gange på TUNER/ BAND for at vælge AM båndet. 2 Tryk på "/1 for at slukke anlægget. 3 Når demonstrationen kommer frem, skal du holde ENTER på CHANNEL B nede og derefter trykke på "/1. Systemet tænder automatisk. "AM 9K STEP" eller "AM 10K STEP" vises på displayet. Når du ændrer intervallet, slettes alle de forudindstillede AM-stationer. Tip Hvis du vil forbedre radiomodtagningen, skal du justere de medfølgende antenner eller tilslutte en ekstern antenne. Mindskning af statisk støj på en svag FM-stereostation Tryk gentagne gange på FM MODE på fjernbetjeningen, indtil "MONO" lyser på displayet. Der er ingen stereoeffekt, men modtagningen forbedres. Overførsel til et USBapparat Det er muligt at overføre musik fra en lydkilde til et ekstra USB-apparat ved at man slutter det til (USB) porten på enheden. Lydformatet, som overføres af dette system, er MP3. Den omtrentlige størrelse af overførslen er omkring 1 MB pr. minut af overførselstiden (undtagen MP3-disc). De filer, som er overført til USBapparatet, er kun til personlig brug. Se "Apparater, som er kompatible med dette system" (side 51) amgående en liste over USB-apparater, som kan sluttes til dette system. Der er tre måder, hvorpå man kan overføre til et USB-apparat. CD-USB-synkroniseret overførsel: Det er nemt at overføre en hel disc til et USB-apparat. REC1-overførsel: Det er nemt at overføre et enkelt spor eller en fil fra en disc, som er under afspilning, tilbage til et USB-apparat. Manuel overførsel: Det er muligt kun at overføre den ønskede del fra en lydkilde (undtagen CD). Bemærk Hvis BEAT BLEND er aktiveret under manuel overførsel, vil beatlyden blive overført til USB-apparatet. Niveauet af den overførte lyd under manuel overførsel afhænger af CROSS FADERskyderens position. Basal anvendelse Fortsat l 19 DK

20 Brug knapperne på apparatet til betjeningen. 1 Slut et overførbart USB-apparat til (USB) porten på enheden. USB-apparat 2 Gør overførselskilden klar. For CD-USB-synkroniseret overførsel: Tryk på CD og sæt derefter den disc, du vil overføre, i disc-skuffen. Det er muligt at overføre spor eller filer på en disc i den ønskede rækkefølge ved hjælp af funktionen programmeret afspilning. Udfør trin 2 til og med 6 i "Oprettelse af dit eget program" på side 33. Afspilningsindstillingen skifter imidlertid automatisk til normal afspilning, hvis du begynder at overføre i funktionen programmeret afspilning, uden at der er programmeret nogen spor eller filer, tilfældig afspilning eller gentaget afspilning. For REC1-overførsel: Tryk på CD og sæt derefter den disc, du vil overføre, i disc-skuffen. Vælg det ønskede spor eller den ønskede fil, der skal overføres, og tryk derefter på HS på CHANNEL B. For manuel overførsel: Tryk på funktionsknappen (undtagen CD) for at vælge den kilde, du vil overføre. Hvis du vil optage den "miksede" lyd fra 2 lydkilder, skal du vælge en funktionsknap på både CHANNEL A og B. Den optagne lyd afhænger af CROSS FADER-skyderens position. Se side 30 angående detaljer. 3 Begynd overførsel. For CD-USB-synkroniseret overførsel: Tryk på REC TO USB. "SYNC" og "REC" begynder at lyse på displayet. Overførslen begynder derefter, når "Don t Remove USB" kommer frem på displayet. Når overførslen er færdig, stopper discen og USB-apparatet automatisk. For REC1-overførsel: Tryk på REC TO USB. "REC" lyser i displayet. Overførslen begynder derefter, når "Don t Remove USB" kommer frem på displayet. Når overførslen er færdig, fortsætter afspilningen af discen. For manuel overførsel: Tryk på REC TO USB. "REC" lyser i displayet. Overførslen begynder derefter, når "Don t Remove USB" kommer frem på displayet. Begynd afspilning af den kilde, der skal overføres. En ny fil oprettes automatisk efter omkring 1 times overførsel. Det er også muligt når som helst at oprette en ny fil under overførsel ved at trykke på REC TO USB. "New Track" kommer frem på displayet, og overførslen fortsætter som en ny fil. Hvis du imidlertid trykker på REC TO USB et par sekunder efter at den nye fil er oprettet, kan filen ikke oprettes og "Not in Use" kommer frem på displayet. For at stoppe overførslen, skal du trykke på x. 20 DK

21 Tip Hvis der høres støj under overførslen fra radioen, skal du flytte den respektive antenne, så støjen mindskes. Bemærk Overførsel stopper automatisk, når du skifter funktion eller radiofrekvensbånd på CHANNEL B. Når en ny MP3-fil oprettes, vil et par sekunder af musikkilden gå tabt. Valg af overførselsdestinationen på et USB-apparat Hvis USB-apparatet har mere end en hukommelse (f.eks.en intern hukommelse og et hukommelseskort), kan du vælge, til hvilken hukommelse, der skal læses, og derefter begynde overførslen. 1 Slut USB-apparatet til (USB) porten på enheden. 2 Tryk på OPTIONS. 3 Drej JOG DIAL for at vælge "USB SELECT". 4 Tryk på ENTER. Hukommelsens navn vises. Det viste navn varierer, afhængigt af USB-apparatets specifikationer. 5 Drej JOG DIAL for at vælge det ønskede drev. Gå videre til trin 6, hvis der kun kan vælges en enkelt hukommelse. Tryk på OPTIONS for at annullere denne operation. 6 Tryk på ENTER, og tryk derefter på OPTIONS for at afslutte menuen OPTIONS. 7 Begynd overførsel ved at følge trin 2 og 3 i "Overførsel til et USBapparat" (side 19). Fjernelse af USB apparatet 1 Tryk på USB (eller gentagne gange på FUNCTION +/ på fjernbetjeningen for at vælge "USB"). 2 Hold, når afspilning er stoppet, x nede på enheden, indtil "No Device" kommer frem på displayet. 3 Fjern USB apparatet. Sletning af lydfiler eller mapper fra USB apparatet Det er muligt at slette lydfiler eller mapper fra USB apparatet. 1 Slut et overførselsbart USBapparat til (USB) porten på enheden. 2 Tryk på USB (eller gentagne gange på FUNCTION +/ på fjernbetjeningen for at vælge "USB"). 3 For at slette en lydfil, skal man trykke gentagne gange på l eller L på CHANNEL B (eller på. eller > på fjernbetjeningen) for at vælge lydfilen. For at slette en mappe, skal man trykke gentagne gange på +/ for at vælge mappen. 4 Tryk på ERASE. "Track Erase?" eller "Folder Erase?", og "Push ENTER" kommer skiftevis frem på displayet. For at annullere sletteoperationen, skal du trykke på x. 5 Tryk på ENTER på CHANNEL B (eller på på fjernbetjeningen). Den valget lydfil eller mappe slettes. Basal anvendelse Fortsat l 21 DK

22 Bemærk Programlisten slettes, når slettebetjeningen udføres. Det er ikke muligt at slette lydfiler og mapper i funktionen tilfældig afspilning eller programmeret afspilning. Regler for oprettelse af mapper og filer Når der overføres til et USB-apparat for første gang, vil en "MUSIC"-mappe blive oprettet direkte under "ROOT". Mapper og MP3-filer frembringes inden for denne "MUSIC"-mappe på følgende måde i overensstemmelse med overførselsmetoden. CD-USB synkroniseret overførsel 1) Mappenavn Filnavn MP3-disc Samme som overførselskilden 2) AUDIO CD CDDA001 3) TRACK001 4) Overførselskilde REC1 overførsel Overførselskilde Mappenavn Filnavn MP3-disc Samme som overførselskilden 2) REC1 5) AUDIO CD TRACK001 4) Manuel overførsel Overførselskilde Mappenavn Filnavn TUNER FM TUNER AM LINE IN FLDR001 3) TRACK001 4) ipod 1) I programafspilningsindstilling er mappenavnet "PGM_xxx", og filnavnet afhænger af overførselskilden (AUDIO CD eller MP3-disc). 2) Op til 32 tegn tildeles til navnet. 3) Mappenumre tildeles derefter serielt. 4) Filnumre tildeles derefter serielt. 5) En ny fil overføres i "REC1"-mappen, hver gang REC1-overførsel udføres. Bemærk Fjern ikke USB apparatet under overførsel eller sletning. Dette kan ødelægge dataene på USB apparatet eller beskadige USB apparatet selve. Forbind ikke systemet og USB apparatet via en USB hub. Det er ikke muligt at tage discen ud under overførsel fra discen til USB. Når der overføres fra en MP3-disc, overføres MP3-filerne med den samme bithastighed som de originale MP3-filer. Når der overføres fra en anden lydkilde, vil sporene blive overført som 128 kbps MP3-filer. Når der overføres fra en MP3-disc, vil der ikke være nogen lyd. Hvis du annullerer overførslen, før den er færdig, vil der blive oprettet en MP3-fil op til det punkt, hvor overførslen blev stoppet. Overførsel stopper automatisk, hvis: USB-apparatet løber tør for plads under overførsel. antallet af lydfiler på USB apparatet når grænsen for det nummer, som systemet kan genkende. En mappe, som indeholder filer af ikkelydformat eller undermapper, kan ikke slettes. Det højeste antal mapper, som kan oprettes på et enkelt USB-apparat af dette system, er 997. Det højeste antal MP3-filer, som kan oprettes på et enkelt USB-apparat af dette system, er 999. Det højeste antal lydfiler og mapper kan variere, afhængigt af lydfilen og mappestrukturen. Hvis en mappe eller en fil, som du forsøger at overføre, allerede eksisterer på et USBapparat med det samme navn, tilføjes der et efterfølgende tal efter navnet, uden at den originale mappe eller fil overskrives. Hvis du udfører overførsel efter sletning, vil de nye overførte filer eller mapper muligvis have de samme navne som de slettede filer og mapper. Derfor kan afspilningsrækkefølgen være anderledes end overførselsrækkefølgen. 22 DK

23 Afspilning af musik fra et USB-apparat Det er muligt at afspille musik fra et ekstra USB-apparat ved at man slutter det til (USB) porten på enheden. De lydformater, som kan afspilles af dette system, er følgende: MP3*/WMA*/AAC* Når du afspiller fra et USB-apparat, kan du vælge den interne hukommelse eller et hukommelseskort som afspilningskilde. Se trin 1 til og med 6 i "Valg af overførselsdestinationen på et USBapparat" (side 21) angående detaljer. Se "Apparater, som er kompatible med dette system" (side 51) angående en liste over USB-apparater, som kan sluttes til systemet. * Filer med copyrightbeskyttelse (Digital Rights Management) kan ikke afspilles på dette system. Filer, som er nedhentede fra en onlinemusikforretning, må ikke afspilles på dette system. 1 Tryk på USB (eller gentagne gange på FUNCTION +/ på fjernbetjeningen for at vælge "USB". 2 Slut et ekstra USB-apparat til (USB) porten på enheden. Når USB-apparatet tilsluttes, skifter displayet som vist herunder: USB Reading t lydstyrkemærkat* * "Storage Drive" kommer frem, hvis der ikke er tildelt nogen lydstyrkemærkat til USB-apparatet. "WALKMAN" kommer frem, når en Sony digital musikafspiller er tilsluttet. Bemærk Afhængigt af typen af USB-apparatet, kan der gå et par sekunder, inden "USB Reading" kommer frem på displayet. 3 Tryk på HS på CHANNEL B (eller på N på fjernbetjeningen). 4 Drej VOLUME +/ (eller tryk på VOLUME +/ på fjernbetjeningen) for at regulere lydstyrken. Fjernelse af USB-apparatet 1 Tryk på USB (eller gentagne gange på FUNCTION +/ på fjernbetjeningen for at vælge "USB"). 2 Hold, når afspilning er stoppet, x nede på enheden, indtil "No Device" kommer frem på displayet. 3 Fjern USB-apparatet. Anden betjening For at Stoppe afspilningen Pause i afspilningen Vælg den næste eller foregående mappe Gør følgende Tryk på x. For at annullere fortsættelsesafspilning, skal du trykke to gange på x og bekræfte, at "RESUME" forsvinder fra displayet. Tryk på HS på CHANNEL B (eller på X på fjernbetjeningen). Tryk på HS på CHANNEL B (eller på X påfjernbetjeningen) igen for at fortsætte afspilningen. 1) Tryk gentagne gange på +/, og tryk derefter på ENTER på CHANNEL B. Basal anvendelse Fortsat l 23 DK

24 For at Vælg den næste eller foregående fil Gør følgende Tryk gentagne gange på l eller L på CHANNEL B (eller. eller > på fjernbetjeningen), og tryk derefter på ENTER på CHANNEL B. Vælg en fil, mens Brug knapperne på du observerer CHANNEL B til mappe- og betjeningen. filnavnene på 1 Drej JOG DIAL for at displayet (TRACK vælge den ønskede SEARCH) mappe, og tryk derefter på ENTER. 2 Drej JOG DIAL for at vælge den ønskede fil, og tryk derefter på ENTER. Tryk på RETURN for at gå tilbage til den foregående operation. Lokalisering af et punkt på et i en fil Afspil alle filerne i USB-apparatet eller mappen gentagne gange (Gentaget afspilning) Afspilning af en fil gentagne gange 2) (Gentaget afspilning) Hold l eller L på CHANNEL B (eller m eller M på fjernbetjeningen) nede under afspilning, og slip den på det ønskede punkt. Tryk gentagne gange på REPEAT på fjernbetjeningen under afspilning, indtil "REP" lyser på displayet. Tryk gentagne gange på REPEAT på fjernbetjeningen under afspilning, indtil "REP 1" lyser på displayet. Ændring af afspilningsindstillingen Tryk gentagne gange på PLAY MODE på fjernbetjeningen, mens afspilningen er stoppet. Følgende afspilningsindstillinger kan vælges. Normal afspilning (alle filer på USBapparatet) (" ", "SHUF" og "PGM" slukker) Normal/mappe-afspilning (alle filer i mappen på USB-apparatet) (" " lyser) Tilfældig afspilning ("SHUF" eller " SHUF" lyser) Programmeret afspilning ("PGM" lyser) (side 33) Angående USB-apparatet De følgende situationer kan øge den tid, det tager at begynde afspilning: mappestrukturen er kompleks. hukommelseskapaciteten er meget stor. Når USB-apparatet er tilsluttet, vil systemet læse alle filerne på USB-apparatet. Hvis der er mange mapper eller filer på USB-apparatet, kan det tage lang tid at fuldføre læsningen af USB apparatet. Forbind ikke systemet og USB apparatet via en USB hub. Afhængigt af den foregående operation, du har udført med USB-apparatet, kan funktionstiden for USB-apparatet variere. Hvis der slukkes for systemet i indstillingen fortsættelsesafspilning, vil afspilning begynde fra begyndelsen af lydfilen, når der igen tændes for systemet. 1) Når en VBR (variabel bithastighed) lydfil afspilles, kan systemet fortsætte afspilning fra et andet punkt. 2) En fil afspilles gentagne gange, indtil afspilningen stoppes. 24 DK

25 Dette system understøtter ikke nødvendigvis alle de funktioner, som findes i et tilsluttet USB apparat. Afspilningsrækkefølgen for systemet kan afvige fra afspilningsrækkefølgen for det tilsluttede USB-apparat. Hold altid x nede på enheden og bekræft, at "No Device" kommer frem, inden du fjerner USB-apparatet. Fjernelse af USB-apparatet, mens "No Device" ikke vises, kan ødelægge dataene på den eller beskadige selve USBapparatet. Det anbefales, at du ikke gemmer andre typer filer eller unødvendige mapper på et USBapparat, som indeholder lydfiler. En mappe, som ikke indeholder en lydfil, vil blive sprunget over. Filer og mapper afspilles i alfabetisk rækkefølge i dette system. Systemet kan kun afspille MP3 filer med filnavnstilføjelse ".mp3". WMA filer med filnavnstilføjelse ".wma". AAC filer med filnavnstilføjelse ".m4a". Bemærk, at selv hvis filnavnene har ovennævnte filnavnstilføjelser, kan systemet frembringe støj eller kan fungere forkert, hvis den aktuelle fil ikke er den samme. Systemet kan genkende højst 999 mapper. 999 lydfiler. Det højeste antal lydfiler og mapper kan variere, afhængigt af lydfilen og mappestrukturen. Kompabilitet med al kodnings/ skrivningssoftware, optageapparater, og optagemedia kan ikke garanteres. Et ikkekompatibelt USB-apparat kan frembringe støj eller lydudfald eller kan måske slet ikke afspille. Transporter ikke enheden, når USB-apparatet er tilsluttet. Når USB-apparatet ikke anvendes, skal det tages ud af forbindelse. Når du har tilsluttet USB-apparatet, skal du være påpasselig med at håndtere USBapparatet forsigtigt, da det ellers kan fungere forkert. Afspilning på din ipod Du kan lytte til lydindholdet, som er gemt i din ipod på dette system. 1 Tryk på ipod 1 eller ipod 2. Anvendelse af fjernbetjeningen: Hold CHANNEL A inde og tryk gentagne gange på FUNCTION +/ for at vælge "ipod 1". Tryk gentagne gange på FUNCTION +/ for at vælge "ipod 2". 2 Anbring ipod en (ipod erne). 3 Tryk på HS på den respektive CHANNEL (eller på N* på fjernbetjeningen) for at begynde afspilning. * For at afspille ipod 1, skal man holde CHANNEL A inde og derefter trykke på denne knap. 4 Drej VOLUME +/ (eller tryk på VOLUME +/ på fjernbetjeningen) for at regulere lydstyrken. Bemærk Til at betjene den ipod, som er sluttet til ipod 1-stikket, skal du anvende knapperne på CHANNEL A på apparatet. Hvis du vil betjene din ipod med fjernbetjeningen, skal du holde CHANNEL A inde og derefter trykke på den ønskede knap. Når du slutter en ipod til apparatet, vil den automatisk tænde, hvis der er tændt for systemet. Basal anvendelse Fortsat l 25 DK

26 Når du anbringer eller fjerner din ipod, skal du håndtere den i den samme vinkel som ipodstikkets vinkel på apparatet, og undlad at vride eller bøje din ipod for at forhindre skade på stikket. Undlad at bære apparatet med en ipod sat på stikket. Dette kan føre til fejlfunktion. Når du anbringer eller fjerner din ipod, skal du beskytte apparatet med den ene hånd og være påpasselig med ikke at komme til at trykke på ipod-kontrollerne ved en fejltagelse. Pausestop afspilningen, inden du tilslutter din ipod. Afhængigt af den tilsluttede ipod, er det ikke sikkert, at du kan anvende m or M under afspilning af video. I dette tilfælde kan du gå hurtigt tilbage eller frem ved at holde l eller L (eller. eller > på fjernbetjeningen) nede. Til at ændre lydstyrkeniveauet, anvendes VOLUME +/. Lydstyrkeniveauet ændres ikke, selv hvis det reguleres på din ipod. Dette ipod 1- og ipod 2-stik er kun designet til ipod. Det er ikke muligt at tilslutte nogen andre lydafspillere. For at anvende en ipod, skal du se betjeningsvejledningen for din ipod. Sony påtager sig ikke noget ansvar for det tilfælde, at data, som er optaget til ipod, tabes eller ødelægges, når en ipod anvendes med dette enhed. Visse ipod-betjeninger kan muligvis ikke udføres med knapperne på enheden eller fjernbetjeningen. Anden betjening Du kan betjene din ipod med de følgende knapper på fjernbetjeningen eller selve apparatet. Fjernbetjeningens knapper er tildelt kontrolfunktioner på CHANNEL B, hvis du vil betjene den ipod, som er sluttet til ipod 1-stikket, skal du holde CHANNEL A inde og derefter trykke på den ønskede knap. For at Pausestoppe afspilningen Rulle ipodmenuerne op/ned. Gør følgende Tryk på HS (eller på X på fjernbetjeningen). Drej JOG DIAL (eller tryk gentagne gange på V/v på fjernbetjeningen). For at Vælge et spor eller kapitel i audiobook/ podcast Vælge den ønskede post Afspille hurtigt fremad elle rhurtigt tilbage Gør følgende Tryk gentagne gange på l eller L (eller på. eller > på fjernbetjeningen). Tryk på ENTER (eller på b eller på fjernbetjeningen). Hold l eller L (eller på m eller M på fjernbetjeningen) nede under afspilning, og slip den på det ønskede punkt. Fungerer i stor Tryk på MENU/RETURN udstrækning som (eller på B eller Menu-knappen TOOL MENU eller på din ipod O RETURN på fjernbetjeningen). Du kan gå tilbage til den foregående menu eller vælge en menu i lighed med MENU-knappen på din ipod eller berøringsbetjeningen på ipod touch. Sæt ipod til Shuffle Songs Sæt ipod til Repeat Songs Tryk gentagne gange på PLAY MODE på fjernbetjeningen. Tryk gentagne gange på REPEAT på fjernbetjeningen. Bemærk Til at betjene den ipod, som er sluttet til ipod 1- stikket, skal du anvende knapperne på CHANNEL A på apparatet. Til at betjene den ipod, som er sluttet til ipod 2-stikket, skal du anvende knapperne på CHANNEL B på apparatet. 26 DK

27 Anvendelse af systemet som batterioplader Du kan anvende systemet som en batterioplader for din ipod, når systemet er tændt eller slukket. Opladningen begynder, når din ipod er anbragt på ipod 1- eller ipod 2-stikket. Opladestatus kommer frem på ipodskærmen og når systemet er slukket, vil enhedens display skifte til visning af uret. Se betjeningsvejledningen for din ipod angående detaljer. Standsning af ipod-opladningen Fjern din ipod. Hvis du stopper opladningen af din ipod, når systemet er slukket, skal du trykke gentagne gange på DISPLAY, indtil displayet slukker (energisparetilstand). Anvendelse af ekstra apparater 1 Slut en bærbar lydafspiller til LINE IN 1- eller LINE IN 2- jackstikkene ved hjælp af et lydkabel (medfølger ikke). 2 Drej VOLUME +/ i retningen mod uret (eller tryk på VOLUME på fjernbetjeningen) for at regulere lydstyrken. 3 Tryk på LINE IN 1 på CHANNEL A eller LINE IN 2 på CHANNEL B. Anvendelse af fjernbetjeningen: Hold CHANNEL A inde og tryk gentagne gange på FUNCTION +/ for at vælge "LINE IN 1". Tryk gentagne gange på FUNCTION +/ for at vælge "LINE IN 2". Hvis du vil høre lyden fra begge de tilsluttede apparater samtidigt, skal du vælge begge funktioner på apparatet. 4 Start afspilning af det/de tilsluttede apparat(er). 5 Drej VOLUME +/ (eller tryk på VOLUME +/ på fjernbetjeningen) for at regulere lydstyrken. Basal anvendelse 27 DK

28 Indstilling af lyden Tilføjelse af en lydeffekt For at Forstærk bassen og opnå en kraftigere lyd Indstil surroundeffekten Gør følgende Tryk gentagne gange på GROOVE, indtil "GROOVE"* eller "Z-GROOVE"* lyser på displayet. Tryk gentagne gange på SURROUND, indtil "SURROUND" lyser på displayet. * Lydstyrken skifter til effektindstilling og equalizerkurven skifter. Indstilling af subwooferniveauet Du kan indstille subwooferniveauet til at udsende lavfrekvenslyden. 1 Tryk på OPTIONS. 2 Drej JOG DIAL for at vælge "SUBWOOFER LEVEL", og tryk derefter på ENTER. 3 Drej JOG DIAL for at vælge det ønskede subwooferniveau, og tryk derefter på ENTER. Du kan indstille subwooferniveauet i 4 niveauer (0 db, 4 db, 7 db, 10 db). For at afslutte OPTIONS menuen, trykkes på OPTIONS. Forbedring af lydkvaliteten Det er muligt at forbedre lydkvaliteten ved at anvende MP3 BOOSTER+ funktionen. 1 Tryk på OPTIONS. 2 Drej JOG DIAL for at vælge "MP3 BOOSTER+", og tryk derefter på ENTER. 3 Drej JOG DIAL for at vælge "AUTO", og tryk derefter på ENTER. For at afslutte OPTIONS menuen, trykkes på OPTIONS. Bemærk Når en lydfil afspilles, aktiveres MP3 BOOSTER+ funktionen automatisk, hvis du har sat "MP3 BOOSTER+" til "AUTO". "BOOSTER" lyser på displayet. 28 DK

29 Sådan skaber man en party-atmosfære Inspiration for DJ'en Anvendelse af trommepuderne BEAT BLEND Med trommepuderne har du mulighed for at tilføje slagtøj under afspilning. Denne effekt kan anvendes med enhver kilde. For at Gør følgende Tilføje trommelyden Ændre trommelyden Skabe en trommehvirvel Tryk på PAD I eller PAD II for at frembringe den respektive lyd. Hold PAD I eller PAD II nede og drej derefter JOG DIAL for at vælge den ønskede lyd. Betegnelsen for trommelyden kommer frem på displayet. Den lyd, du vælger, vil blive gemt i PAD I eller PAD II. 1 Hold PAD I og PAD II nede. "CHAIN" vises i displayet. 2 Drej JOG DIAL i retningen med uret for at udsende PAD II-lyd og i retningen mod uret for at udsende PAD I-lyd. Regulere af Tryk gentagne gange på trommelydstyrken BEAT LEVEL. Tip PAD I- og PAD II-indikatoren lyser, når du trykker på den respektive knap. Anvendelse af beat-funktionerne Med beat-funktionerne kan du opnå mange forskellige rytmer. De kan anvendes med enhver kilde. 1 Tryk gentagne gange på BEAT ON/OFF for at deaktivere beatmønsteret. 2 Hold BEAT PATTERN nede og drej JOG DIAL for at vælge det ønskede beatmønster. 3 Tryk en gang på BPM CONTROL for at starte tempoinput. 4 Ved at følge musikkens tempo, trykker du 4 gange på BPM CONTROL for at indtaste tempoet. Ved hvert tryk på BPM CONTROL vil det blinkende "B" blive erstattet med en boks. 5 Tryk på BPM CONTROL igen for at begynde afspilning af beatmønsteret. The BPM (beat pr. minut) værdien kommer frem på displayet. Ændring af beat-mønsteret Hold BEAT PATTERN nede og drej JOG DIAL for at vælge det ønskede beatmønster. Betegnelsen for beatmønsteret kommer frem på displayet. Basal anvendelse Fortsat l 29 DK

30 Ændring af beat-hastigheden Hold BEAT SPEED nede og drej JOG DIAL for at vælge den ønskede hastighed (BPM ). Tilbagestilling af beat-hastigheden til standardhastigheden (BPM 120) Tryk samtidigt på MENU/RETURN på CHANNEL A og BEAT SPEED. Bemærk Beattempo-input annulleres, hvis du trykker på en anden knap end BPM CONTROL. Hvis du indtaster et tempo mindre end BPM 40, vil "Hit Faster" komme frem på displayet. Tryk igen i et hurtigere tempo. Hvis du indtaster et tempo mere end BPM 200, vil "Hit Slower" komme frem på displayet. Tryk igen i et langsommere tempo. Hvis tempoet i beat-mønsteret ikke modsvarer tempoet i musikken, skal du ændre hastigheden manuelt, efter at du har indtastet tempoet. Tips Det er muligt at anvende trommepuderne og beat-funktionen samtidigt. Det er muligt at overføre lyden fra trommepuden eller beatmønsteret til et USB-apparat udelukkende ved hjælp af funktionen manuel overførsel. Anvendelse af crossfaderen Du kan isolere lyden fra CHANNEL A og B eller blande dem sammen med brug af crossfaderen. Ved at flytte CROSS FADER-skyderen fra en position til en anden, kan du variere udgangssignalerne fra henholdsvis CHANNEL A og B. For at Gør følgende Lytte til udelukkende CHANNEL A Lytte til udelukkende CHANNEL B Skyd CROSS FADERskydeknappen hele vejen til venstre. Skyd CROSS FADER - skydeknappen hele vejen til højre. For at Mikse lyden fra CHANNEL A og B Gør følgende Skyd CROSS FADERskyderen til positionen med den procentdel af lydkilderne, du vil mikse. Medhør Cue Du kan medhøre lydkildeafspilningen på CHANNEL A eller B gennem en hovedtelefon uden afbrydelse af lyden fra højttalerne. Funktionen Medhør Cue gør det nuligt at søge efter et punkt til lydmiksning, inden du udfører Crossfader. 1 Slut en hovedtelefon (medfølger ikke) til i-jackstikket. Bemærk Sørg for at sætte i LEVEL til MIN, inden du tilslutter hovedtelefonen. 2 Tryk gentagne gange på i CHANNEL SELECT for at vælge CHANNEL A eller B. Indikatoren for den valgte kanal begynder at lyse. 3 Drej i LEVEL for at regulere hovedtelefonens lydstyrkeniveau. Bemærk Lyden fra hovedtelefonen er den samme som indgangskilden. Du kan ikke høre lyden fra mikrofonen og BEAT BLEND gnnem en hovedtelefon. Hovedtelefonlyden vil ikke blive påvirket af CROSS FADER-skyderens position. 30 DK

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 3-287-077-63(2) Mini Hi-Fi Component System Betjeningsvejlednings DK Käyttöohje FI MHC-GT555 / GT444 MHC-GT222 / GT111 LBT-ZT4 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-244-989-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX1 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX355 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-167-11(3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-EP315 CMT-EP313 2003 Sony Corporation 4-246-167-11(3) ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-874-458-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX70BTR CMT-HX50BTR 2008 Sony Corporation DK ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-377-11(2) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI CMT-EX5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-245-460-11(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CQ1 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 4-136-657-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH30 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-255-066-11(1) FM Stereo FM/AM Receiver Betjningsvejledning DK Käyttöohjeet FI STR-DB900 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-243-237-62(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-M373NT CMT-M333NT 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation 4-241-650-21(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-SL5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-209-635-51(3) Multi Channel AV Receiver Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FR FI ES STR-DA5300ES Sony Corporation 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-037-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ260 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-097-197-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-249-411-52(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejlening Käyttöohjeet DK FI TM S200 SCD-XA9000ES 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-095-519-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-193-086-31(1) Super Audio CD Player Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI SCD-XE800 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser,

Lisätiedot

Super Audio CD/ DVD RECEIVER

Super Audio CD/ DVD RECEIVER 4-240-874-51(2) Super Audio CD/ DVD RECEIVER Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FR FI FR AVD-S10 2002 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FR FI FR ES PT FR CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270 2001 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 4-130-442-12(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI MHC-GTZ5 MHC-GTZ4 / GTZ4i MHC-GTZ3 / GTZ3i MHC-GTZ2 / GTZ2i LBT-GTZ4i 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-956-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ20 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation 4-236-529-43(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-C700 2001 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-GT740UI 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning

Compact Disc Player CDX-GT740UI 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstration (DEMO) -displayet, se side 6. Esittelynäyttötilan

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-398-070-22(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-235-284-22(3) FM Stereo FM-AM Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI STR-VA555ES 2001 Sony Corporation SPEAKERS R SURROUND L CENTER SURR BACK SURR BACK R SURR BACK L R SURROUND L CENTER SURR

Lisätiedot

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation 4-166-572-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-AF5 HT-AS5 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

FM/AM Compact Disc Player. Compact Disc Player

FM/AM Compact Disc Player. Compact Disc Player FM/AM Compact Disc Player CDX-HS70MW/CDX-HS70MS FM/MW/LW Compact Disc Player CDX-HR70MW/CDX-HR70MS Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet,

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 2-674-628-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DX2D CMT-SX2D 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-884-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ300 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-168-075-62(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH810 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn

Lisätiedot

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation 4-241-066-52(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-S550 2002 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 3-286-483-63(1) Mini Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI MHC-GTX888 MHC-GTX787 MHC-GTX777 LBT-ZTX7 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette system hører følgende vejledninger: Kom godt i gang Giver grundlæggende beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening. Betjeningsvejledning

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-046-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ860W 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

ADVARSEL. Undtagen for kunder i USA og Canada

ADVARSEL. Undtagen for kunder i USA og Canada ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser, duge, gardiner osv. Du må ikke placere kilder med åben ild, f.eks. tændte stearinlys, på apparatet.

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System

BD/DVD Home Theatre System 4-147-235-11(1) Softwaren til dette system kan blive opdateret i fremtiden. Yderligere oplysninger om tilgængelige opdateringer findes på følgende URL: Kunder i Europa og Rusland: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-F5550. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2005 Sony Corporation

Compact Disc Player CDX-F5550. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2005 Sony Corporation FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV Se den medfølgende installations- og tilslutningsvejledning for installation og tilslutning. Asennusta ja liitäntöjä

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Tuner

FM Stereo FM-AM Tuner FM Stereo FM-AM Tuner Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI ST-SE570 ST-SE370 2001 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for brand eller stød undgås.

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner. Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner. Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES ADVARSEL Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks. en bogreol eller et indbygget skab. Reducer risikoen

Lisätiedot

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation 3-060-986-52(1) CD/ Player DVP-S336/DVP-S335 CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S336 DVP-S335 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E 3-285-367-71(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DK/FI DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E Der findes flere oplysninger om dette produkt samt

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-255-292-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-HPX10W CMT-HPX9 CMT-HPX7 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-241-674-21(1) FM Stereo FM-AM eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI ST-DB780 2002 Sony Corporation ADVASE For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for regn

Lisätiedot

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation 3-061-775-72(1) CD/ Player DVP-S735D CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S735D 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-095-506-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-BX5 CMT-BX3 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA GR-D820E E LYT1814-005A DA FI Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation 2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAR-RD100 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød

Lisätiedot

Bluetooth Audio System

Bluetooth Audio System 4-157-841-21(1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstration (DEMO) -displayet, se side 7. Esittelynäyttötilan

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-210-566-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-972-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ530/DZ630 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

FM Stereo/ FM-AM Receiver

FM Stereo/ FM-AM Receiver 2-596-577-22 (4) FM Stereo/ FM-AM Receiver Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI STR-DA7100ES Sony Corporation Printed in Malaysia 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-683-505-11 (1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-U1BT 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-235-738-11(1) FM Stereo FM-AM eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI ST-DE875 2001 Sony Corporation ADVASE Sikkerhedsregler Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for

Lisätiedot

Compact Disc Changer System

Compact Disc Changer System 3-856-013-42 (1) Compact Disc Changer System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FIN Se den vedlagte monterings/tilslutningsvejledning. Asennus- ja liitäntäohjeet on laitteen mukana toimitetussa asennus-

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-GT100. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2006 Sony Corporation

Compact Disc Player CDX-GT100. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2006 Sony Corporation FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, se side 8. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi lisätietoja

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-223-11 (1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-L7HD 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Network Audio System

Network Audio System 2-592-381-12(1) Network Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI NAS-CZ1 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 3-856-122-32 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FIN Se den medfølgende installerings-/monteringsvejledning angående installering og tilslutning. Katso ohjeet asennuksesta

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1) 3-088-337-71(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK] / Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Digital Video Camera Recorder DK FI

Lisätiedot

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F Klargøring IC-optager Betjeningsvejledning Ejer-registrering Modelnummeret sidder på bagpanelet, og serienummeret sidder inde i batterirummet. Noter serienummeret på pladsen nedenfor. Henvis til disse

Lisätiedot

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Du kan få detaljerede oplysninger om knapper og funktioner

Lisätiedot

MEX-BT5100. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning 3-276-520-12 (1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System

MEX-BT5100. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning 3-276-520-12 (1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System 3-276-520-12 (1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 20. Lue esittelytilan (DEMO)

Lisätiedot

Audio Library System

Audio Library System J:\sony\jobb\stereo\P500\layout\sv\00GB+00COV-EUR.fm masterpage:right 00GB+00COV-EUR.fm Page 1 Friday, September 13, 2002 9:17 AM Audio Library System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-876-338-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-EH26 CMT-EH25 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-482-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ330/DZ730 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation 4-248-406-41(3) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SC5 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre

Lisätiedot

Aloita tästä Pika-aloitusopas

Aloita tästä Pika-aloitusopas Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System BDV-E6100 BDV-E4100 BDV-E3100 BDV-E2100 Start her Hurtig installationsvejledning Aloita tästä Pika-aloitusopas Börja här Snabbstartguide BDV-E6100 BDV-E4100 BDV-E3100

Lisätiedot

Wireless Audio System

Wireless Audio System 4-123-166-11(1) Wireless Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI AIR-SA20PK 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes for

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-247-422-12(1) Mini Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI MHC-WZ8D 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-490-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-TZ230/TZ630 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 3-867-06-54() Mini Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning DK FI SE MHC-NX 999 by Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV Se den medfølgende installations- og tilslutningsvejledning for installation og tilslutning. Asennusta ja liitäntöjä

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-221-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ280 2009 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter sammen med dette

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-252-492-11(1) Mini Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI MHC-GX750/GX450/GX250 MHC-RG555/RG551S/RG444S/ RG441/RG333/RG222/ RG221/RG121/RG100 MHC-RX550 2004 Sony Corporation ADVARSEL

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-131-724-12(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH800 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Wireless Network Audio System. NAS-Z200DiR/Z200iR Betjeningsvejledning

Wireless Network Audio System. NAS-Z200DiR/Z200iR Betjeningsvejledning Wireless Network Audio System NAS-Z200DiR/Z200iR Betjeningsvejledning ADVARSEL For at mindske risikoen for brand må enhedens ventilationsåbninger ikke være tildækket af aviser, duge, gardiner el. lign.

Lisätiedot

Blu-ray Disc Player BDP-S300. Operating Instructions

Blu-ray Disc Player BDP-S300. Operating Instructions Blu-ray Disc Player Operating Instructions BDP-S300 TM To find out useful hints, tips and information about Sony products and services please visit: www.sony-europe.com/myproduct ADVASEL For at undgå brand

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-246-311-11(1) Mini Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI MHC-RG660 MHC-RG550 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-143-281-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS3 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Batterier eller enheder med batterier må ikke udsættes for meget høje temperaturer, f.eks.

Lisätiedot

Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI 2-887-135-81(1)

Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI 2-887-135-81(1) 2-887-135-81(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted

Lisätiedot

Bluetooth Audio System

Bluetooth Audio System 4-158-429-31(1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstration (DEMO) -displayet, se 7. Esittelynäyttötilan (DEMO)

Lisätiedot

2-548-308-71 (1) Digital Video Camera Recorder. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-HC90E. 2005 Sony Corporation.

2-548-308-71 (1) Digital Video Camera Recorder. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-HC90E. 2005 Sony Corporation. 2-548-308-71 (1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-HC90E Printed in Japan 2005 Sony Corporation Læs dette først Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne

Lisätiedot

Network Audio System MEX-1GP. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning

Network Audio System MEX-1GP. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning Network Audio System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, se side 13. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi lisätietoja sivulta

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-GT50UI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2007 Sony Corporation

Compact Disc Player CDX-GT50UI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2007 Sony Corporation FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 14. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi lisätietoja s.

Lisätiedot

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 DK NO SE FI Dansk (2-33) Norsk (34-65) Svenska (66-97) Suomi (98-129) LÆS DENNE MANUAL LES

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-966-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ230/DZ231 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B Brugsanvisning TØRRETUMBLER DK FI Dansk, Suomi, Indholdsfortegnelse Installation, Installation af tørretumbleren Ventilation Tilslutning af strøm Indledende oplysninger DK NO Norsk, FTCF B SV Svenska,

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-GT44IP. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning

Compact Disc Player CDX-GT44IP. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV Se på side 12, hvordan visning af demonstrationen (DEMO) kan annulleres. Lue s. 12 lisäohjeita esittelytilan (DEMO)

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-241-668-23(2) FM Stereo FM-AM eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI ST-VA333ES 2002 Sony Corporation SPEAKES ONT CENTE + + OUND BACK + + + IMPEDANCE SEECTO 4 Ω 8 Ω AC OUTET ADVASE For at undgå

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-254-373-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX11 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-441-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR2 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-239-806-11 (2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-EP707 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX950F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

Stereopladespiller Stereolevysoitin

Stereopladespiller Stereolevysoitin Stereopladespiller Stereolevysoitin Betjeningsvejledning Käyttöohjeet PS-J20 2000 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. Til kunder

Lisätiedot