Video Projector VPL-BW7. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning VPL-BW DFS (1) C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm. masterpage:back Cover

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Video Projector VPL-BW7. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning VPL-BW7 4-155-211-DFS (1) C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm. masterpage:back Cover"

Transkriptio

1 C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm masterpage:back Cover 00COV.fm Page 1 Thursday, October 1, :44 PM DFS (1) IM46 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning 2009 Sony Corporation DFS (1)

2 C:\000 JOBS\DFS_DA\01REG.fm 00COV.book Page 2 Friday, September 25, :21 PM FORSIGTIG For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn eller fugt. For at undgå elektrisk stød må kabinettet ikke åbnes. Overlad alt servicearbejde til fagkyndige. TIL DETTE APPARAT SKAL DER ETABLERES JORDFORBINDELSE. FORSIGTIG Der er risiko for eksplosion, hvis udskiftning af batteriet ikke udføres korrekt. Udskift udelukkende med et batteri af samme eller tilsvarende type, som anbefalet af producenten. Når du bortskaffer batteriet, skal du overholde loven, der gælder i det pågældende land eller område. FORSIGTIG Når enheden opstilles, skal der indsættes en lettilgængelig afbrydelsesanordning i den faste ledning, eller strømledningen skal tilsluttes en let tilgængelig stikkontakt nær enheden. Hvis der skulle opstå en fejl under enhedens drift, skal afbrydelsesanordningen betjenes for at slukke for strømmen, eller strømstikket skal afbrydes. ADVARSEL: DENNE ADVARSEL ER KUN GÆLDENDE FOR USA. Ved anvendelse i USA skal det ULregistrerede strømkabel, der er angivet herunder, anvendes. BRUG INGEN ANDEN STRØMLEDNING. Stikhætte Parallelt blad med jordningsben (NEMA 5-15P-konfiguration) Ledning Type SJT, tre 16 eller 18 AWGledninger Længde Minimum 1,5 m, mindre end 4,5 m Normering Minimum 10 A, 125 V Hvis denne enhed bruges med en anden spænding end 120V kræves brug af en anden netledning eller et mellemstik eller begge. Overlad service til kvalificeret personale for at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød. ADVARSEL: DENNE ADVARSEL ER KUN GÆLDENDE FOR ANDRE LANDE. 1. Brug den godkende netledning (hovedledning med tre ledninger)/ apparatstik/stik med jordningskontakter, der overholder sikkerhedsbestemmelserne i hvert enkelt land (hvis relevant). 2. Brug netledningen (hovedledning med tre ledninger)/apparatstik/stik, som overholder relevante normeringer (spænding, ampere). Hvis du har spørgsmål til brugen af ovenstående netledning/apparatstik/stik, bør du kontakte kvalificeret servicepersonale. VIGTIGT! Mærkepladen er placeret i bunden. Sådan installerer du batterier Der følger to størrelse AA (R6) batterier med fjernbetjeningen. Få at undgå eksplosionsfare, skal du anvende størrelse AA (R6) mangan- eller alkaliske batterier. Til kunder i USA Dette udstyr er testet, og det er konstateret, at det er i overensstemmelse med grænserne for en digital enhed af Klasse B ifølge Del 15 i FCC-reglerne. Det er hensigten med disse grænser at foreskrive en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i forbindelse med installation i private hjem. Dette udstyr frembringer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med vejledningen, forstyrre radiokommunikation pga. interferens. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forstyrrer radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan fastslås ved at slukke og tænde udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at fjerne interferensen ved hjælp af et eller flere af følgende tiltag: DK 2

3 C:\000 JOBS\DFS_DA\01REG.fm 00COV.book Page 3 Friday, September 25, :21 PM - Nyindstil eller flyt antennemodtageren. - Øg afstanden mellem udstyret og modtageren. - Slut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet. - Henvend dig til forhandleren eller en erfaren radio-/ tv-tekniker for at få assistance. Du advares om, at ændringer eller modifikationer af en hvilken som helst art, der ikke udtrykkeligt er godkendt i denne vejledning, kan gøre din godkendelse til betjening af dette udstyr ugyldig. Alle interface-kabler der anvendes til at forbinde perifere enheder skal beskyttes for at henholde sig til regulativerne for digitale apparater iht. subdel B i del 15 af FCCregulativerne. Denne enhed er i overensstemmelse med Del 15 i FCC-reglerne. Brug er underlagt følgende to betingelser: (1) enheden må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) enheden skal acceptere modtaget interferens, herunder interferens, der kan medføre uønsket funktion. Hvis du har spørgsmål om dette produkt, kan du kontakte: Sonys kundeservice eller Overensstemmelseserklæring Firmanavn: SONY Model: Ansvarlig: Sony Electronics Inc. Adresse: Via Esprillo, San Diego, CA USA. Telefonnummer: Denne enhed er i overensstemmelse med Del 15 i FCC-reglerne. Brug er underlagt følgende to betingelser: (1) enheden må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) enheden skal acceptere modtaget interferens, herunder interferens, der kan medføre uønsket funktion. Til kunder i Canada Denne digitale enhed af Klasse B er i overensstemmelse med den canadiske ICES-003. Til kunder i Europa Producenten af dette produkt er Sony Corporation, Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Tyskland. For eventuelle serviceeller garantispørgsmål henvises der til adresserne, der er angivet i de separate service- eller garantidokumenter. Bortskaffelse af brugte pærer Til kunder i USA Pæren i dette produkt indeholder kviksølv. På grund af miljømæssige hensyn kan der gælde særlige bestemmelser vedrørende bortskaffelse af materialerne. Oplysninger vedrørende bortskaffelse eller genbrug kan fås ved at kontakte de lokale myndigheder eller Electronic Industries Alliance ( Til kunder i Taiwan For kundene i Norge Dette utstyret kan kobles til et IT-strømfordelingssystem. 3 DK

4 C:\000 JOBS\DFS_DA\02COVTOC.fm 00COV.book Page 4 Friday, September 25, :21 PM Indholdsfortegnelse Forholdsregler... 5 Knappernes placering Overside/forside/side... 6 Bagside/bund... 8 Fjernbetjening Tilslutninger og klargøring Udpakning Trin 1: Installation af projektoren Inden projektoren opstilles Placering af projektoren og en skærm Trin 2: Tilslutning af projektoren Tilslutning til en VCR Tilslutning til en computer Trin 3: Justering af billedpositionen Trin 4: Sådan vælges menusprog Fremvisning Projicering af billedet på skærmen Slukning Valg af Wide Screen-indstilling Valg af indstillingen Picture Viewing Justering af billedkvaliteten Brug af andre funktioner Brug af menuerne Betjening via menuerne...32 Menuen PICTURE SETTING...34 Menuen INPUT SETTING...36 Om forvalgshukommelsesnummer...38 Menuen SET SETTING...39 Menuen MENU SETTING...41 Menuen INSTALL SETTING...42 Menuen INFORMATION...44 Indgangssignaler og justerbare emner/indstillingsemner...45 Andet Fejlfinding...46 Lister over meddelelser...48 Udskiftning af pæren...49 Rengøring af luftfilteret...51 Specifikationer...52 Monteringsdiagram...56 Gulvopstilling (frontprojektion)...56 Loftsophængning (frontprojektion)...58 Indeks...62 DK 4

5 C:\000 JOBS\DFS_DA\03CAU.fm 00COV.book Page 5 Friday, September 25, :21 PM Forholdsregler Om sikkerhed Kontroller, at enhedens driftsspænding er identisk med spændingen i den lokale strømforsyning. Hvis der kommer væske eller genstande ind i kabinettet, skal enheden afbrydes og kontrolleres af fagfolk, inden videre brug. Tag apparatets stik ud af stikkontakten, hvis det ikke skal bruges i flere dage. Træk ledningen ud ved at trække i stikket. Træk aldrig i selve ledningen. Stikkontakten skal være let tilgængelig og befinde sig i nærheden af apparatet. Apparatet er ikke afbrudt fra vekselstrømskilden (lysnettet), så længe det er tilsluttet stikkontakten, heller ikke selvom der er slukket for det. Se ikke ind i objektivet, mens lampen er tændt. Placer ikke din hånd eller andre genstande nær ventilationshullerne. Den luft, der blæses ud, er varm. Pas på ikke at få fingrene i klemme i regulatoren. Anbring ikke klæde eller papir under enheden. Om forebyggelse af intern varmeudvikling Efter at have tændt for strømmen med?/1 (On/standby) kontakten må du ikke koble enheden fra stikkontakten mens ventilatoren kører. Forsigtig Projektoren er udstyret med ventilationshuller (indsugning) og ventilationshuller (udblæsning). Undgå at blokere eller placere noget nær disse huller, da der ellers kan opstå intern varmeudvikling, som forårsager billedforringelse eller beskadiger projektoren. Om genindpakning Gem den originale papkasse og emballage. Det er praktisk, hvis apparatet skal forsendes. For at beskytte apparatet bedst muligt, bør det genindpakkes, som det oprindeligt var indpakket af fabrikken. Rengøring af objektivet Objektivets overflade er specielt behandlet til at reducere lysreflekser. Da ukorrekt vedligeholdelse kan forringe projektorens ydelse, bør du være opmærksom på følgende: Tør forsigtigt objektivet med en blød klud, såsom en rengøringsklud eller en pudseklud. Vanskelige pletter kan fjernes med en blød klud, såsom en rengøringsklud eller en pudseklud, der er fugtet med vand. Brug aldrig opløsningsmidler som f.eks. alkohol, benzen eller fortynder eller syreholdige, alkaliske eller slibende rensemidler eller kemiske rengøringsklude, da de vil beskadige objektivoverfladen. Rengøring af kabinettet Fjern evt. støv fra kabinettet med en blød klud. Hvis støv ikke er til at få af, skal det aftørres med en blød klud, der er let fugtet i en opløsning af mildt rengøringsmiddel. Brug aldrig nogen type slibeklods, alkalisk/syreholdig rengøringsmiddel, skurepulver eller flygtige opløsningsmidler, f.eks. alkohol, benzen, fortynder eller sprøjtemidler. Brug af sådanne materialer eller forlænget kontakt med gummi- eller vinylmaterialer kan medføre beskadigelse af skærmfladen og kabinetmaterialet. Sorte punkter og lyse punkter (rød, blå eller grøn) på skærmen Projektoren er fremstillet ved hjælp af præcisionsteknologi. Du kan imidlertid muligvis se små sorte prikker og/eller skinnende prikker (røde, blå eller grønne) på projektoren. Dette er et normalt resultat af fremstillingsmetoden, og det er ikke tegn på en fejlfunktion. 5 DK

6 C:\000 JOBS\DFS_DA\04GET.fm 00COV.book Page 6 Friday, September 25, :21 PM Knappernes placering Overside/forside/side Du kan bruge knapperne på kontrolpanelet, der har de samme navne som knapperne på fjernbetjeningen, til at betjene projektoren qa DK 6

7 C:\000 JOBS\DFS_DA\04GET.fm 00COV.book Page 7 Friday, September 25, :21 PM a Ventilationshuller (udblæsning) b Objektiv Tag objektivdækslet af før projicering. c Forreste fjernbetjeningsføler d?/1 (On/standby)-kontakten Tænder for projektoren, når den er i standby. For at slukke for strømmen skal du trykke to gange på kontakten?/1 afhængigt af meddelelsen eller holde kontakten?/1 inde i ca. et sekund. Indikatoren?/1 (On/standby) lyser eller blinker under følgende betingelser: Lyser rødt, når der sættes en netledning i en stikkontakt. I standby kan du tænde for projektoren med kontakten?/1. Lyser rødt, når temperaturen i projektoren bliver høj, eller projektoren ikke fungerer. Lyser grønt, når der er tændt for strømmen, og når den er klar til brug. Blinker grønt, indtil projektoren er klar til brug, efter tænding. Blinker også grønt, når blæseren kører, og der er slukket for strømmen med kontakten?/1. Blæseren kører i ca. 90 sekunder, efter der er slukket for strømmen. (1 side 26) Lyser orange, når den energisparende tilstand er aktiveret. h MENU-knap i PIC MUTING-knap q; Zoomring qa Fokusring Knappernes placering e INPUT-knap f M/m/</, (pil) / knapperne (enter)- g LAMP/COVER-indikatorer 7 DK

8 C:\000 JOBS\DFS_DA\04GET.fm 00COV.book Page 8 Friday, September 25, :21 PM Bagside/bund S VIDEO VIDEO INPUT A INPUT SERVICE 0 qa qs qd DK 8

9 C:\000 JOBS\DFS_DA\04GET.fm 00COV.book Page 9 Friday, September 25, :21 PM a Ventilationshuller (indsugning)/ dæksel til luftfilter b Regulator (forreste knap) c Lampedæksel d Regulator Justerer billedpositionen. (1 side 22) e S VIDEO INPUT-stik (mini DIN 4-bens) Forbinder til videoudstyrs Svideoudgang. f VIDEO INPUT-stik (fono-type) Forbinder til videoudstyrs videoudgang. g INPUT A-stik (HD D-sub 15- bens, hun) Indsender et computersignal, video- GBR-signal, Component-signal eller DTV-signal afhængigt af det tilsluttede udstyr. Forbindes til udgangsstikket på udstyret ved hjælp af det medfølgende kabel eller et ekstrakabel. Sikkerhedsbøjle m Sikkerhedslås Forbindes til et ekstra sikkerhedskabel (fra Kensington). Webadresse: Bemærk For at opretholde optimal funktion skal luftfilteret renses hver gang, du udskifter pæren. (1 side 51) Knappernes placering h HDMI-stik Forbinder til videoudstyrs videoudgang eller computer, der er udstyret med HDMI/DVI-udgangsstik (digital). i SERVICE RS-232C-stik (D-sub 9-bens, hun) Bruges udelukkende til service. Denne er ikke til kundebrug. j Stik til vekselstrømforsyning Tilslutning til den medfølgende netledning. k Regulator justeringsknap Tryk på den for at trække regulatoren ud. (1 side 22) l Sikkerhedsbøjle Der skal sluttes en antityverikæde eller - wire (kommercielt tilgængelig) til den. Hvis den er svær at skubbe ud, skal du skubbe sikkerhedsbøjlen ud ved hjælp af en skruetrækker. 9 DK

10 C:\000 JOBS\DFS_DA\04GET.fm 00COV.book Page 10 Friday, September 25, :21 PM Fjernbetjening qa qs qd qf 7 8 qg DK 10

11 C:\000 JOBS\DFS_DA\04GET.fm 00COV.book Page 11 Friday, September 25, :21 PM a LIGHT-knap Belyser knapperne på fjernbetjeningen. b INPUT-knap c FREEZE-tast Fryser det projicerede billede. Tryk på knappen igen for at annullere frysningen af billedet. d M/m/</, (pil)/ knapperne (enter)- o CONTRAST +/ -knap Justerer det hvide område på billeder (hvidtniveau). Knappernes placering e MENU-knap f WIDE MODE-knap Ændrer Wide Screen-indstillinger i forhold til det modtagne videosignal. g PICTURE MODE-knapper Vælger den indstilling for billedvisning, der passer bedst til programtypen eller forholdene i rummet. h BRIGHT +/ -knap Justerer billedets lysstyrke. i Infrarød sender j?/1 (On/standby)-kontakten k PIC MUTING-knap Fjerner billedet. Tryk igen for at gendanne billedet. l APA (Auto Pixel Alignment)- knap Justerer automatisk et billede til klareste mulige indstilling, når der modtages et signal fra en computer. (1 side 39) m RESET-Knap Nulstiller værdien af et punkt til den fabriksindstillede værdi. Denne knap fungerer, når menuen eller et indstillingspunkt vises på skærmen. n ADJ PIC-knap Justerer billedkvaliteten ved at vælge justeringsindstillingerne. 11 DK

12 C:\000 JOBS\DFS_DA\05PRE.fm 00COV.book Page 12 Friday, September 25, :21 PM Tilslutninger og klargøring Dette afsnit beskriver, hvordan projektoren og skærmen installeres, hvordan det udstyr, hvorfra billedet skal projiceres, tilsluttes osv. Udpakning Kontroller, at papkassen indeholder følgende: Fjernbetjening (1) og batterier i størrelse AA (R6) (2) Vekselstrømsnetledning (1) Objektivhætte (1) Ved leveringen sidder objektivhætten på projektoren. Tag denne objektivhætte af, når projektoren skal bruges. Signalkabel (HD D-sub 15-bens y 3 fono-stik) (1) ( , SONY) Betjeningsvejledning (denne håndbog) Garantikort (1) Sådan sættes batterierne i fjernbetjeningen Tryk og skub til siden for at åbne. Sæt batterierne E i med siden først, som vist på tegningen. Hvis de sættes i med magt eller med polerne omvendt, kan det forårsage en kortslutning, og der kan udvikles varme. Forsigtig! ved håndtering af fjernbetjeningen Håndter fjernbetjeningen forsigtigt. Tab den ikke, træd ikke på den, og spild ikke væske på den. Anbring ikke fjernbetjeningen i nærheden af en varmekilde, udsat for direkte sollys eller et fugtigt rum. DK 12

13 C:\000 JOBS\DFS_DA\05PRE.fm 00COV.book Page 13 Friday, September 25, :21 PM Trin 1: Installation af projektoren Projektoren viser billedet fra en videobåndoptager eller en anden enhed. Projektoren kan bruges på forskellige steder, og du kan let nyde visning af smukke billeder. Inden projektoren opstilles Fejlagtig installation Placer ikke projektoren i følgende omgivelser, da det kan forårsage funktionsfejl eller beskadigelse af projektoren. Sted med dårlig ventilation Varmt og fugtigt Undgå at opstille apparatet et sted med meget høj temperatur eller stor fugtighed eller et sted med meget lav temperatur. For at undgå kondensering af fugt må apparatet ikke opstilles et sted, hvor temperaturen kan stige pludseligt. Tilslutninger og klargøring Steder udsat for direkte kold eller varm luft fra et klimaanlæg Sørg for passende luftcirkulation for at hindre intern varmeudvikling. Anbring ikke apparatet på overflader (gulvtæpper, tæpper osv.) eller i nærheden af materialer (gardiner, forhæng), der kan blokere ventilationshullerne. Når der udvikles varme som følge af blokering af ventilationshuller, udfører temperaturføleren dens funktion og afbryder automatisk strømmen. Der skal være mindst 30 cm fri plads omkring apparatet. Pas på, at der ikke kommer små objekter, f.eks. papirstykker eller støvklatter, ind i ventilationshullerne. Installation af projektoren et sådant sted kan medføre fejlfunktion pga. kondensering af fugt eller temperaturstigning. I nærheden af en varme-eller røgføler Det kan medføre, at føleren ikke fungerer korrekt. Meget støvede og tilrøgede steder 13 DK

14 C:\000 JOBS\DFS_DA\05PRE.fm 00COV.book Page 14 Friday, September 25, :21 PM Undgå at opstille apparatet i meget støvede eller ekstremt røgfyldte miljøer. I modsat fald blokeres luftfilteret, hvilket kan medføre funktionsfejl eller beskadige apparatet. Støv, der forhindrer luften i at passere gennem filteret, kan få temperaturen til at stige inde i apparatet. Rengør luftfilteret, når du udskifter lampen. Uegnede betingelser Brug ikke projektoren under følgende betingelser. Stil aldrig enheden på siden Undgå at anvende enheden, mens den står på siden. Den kan resultere i fejlfunktion. Placer aldrig et blokerende objekt foran objektivet Placer ikke noget objekt lige foran objektet, der kan blokere lyset under projiceringen. Varmen fra lyset kan beskadige objektet. Brug knappen PIC MUTING til at afskære billedet. Anvend ikke sikkerhedsbøjlen til transport eller installation Vip aldrig enheden til højre eller venstre Undgå at tippe apparatet til en vinkel på 15, og opstil udelukkende apparatet på en plan overflade eller monteret i loftet. En sådan opstilling kan resultere i farveskygger eller afkorte pærens levetid. Bloker aldrig ventilationshullerne Anvend sikkerhedsbøjlen på bagsiden af projektoren til at forhindre tyveri ved f.eks. at påsætte et tyveribeskyttelseskabel, der kan fås i handlen. Hvis du løfter projektoren ved at holde sikkerhedsbøjlen eller hænger projektoren ved hjælp af denne bøjle, kan det medføre fejl eller beskadigelse på projektoren. Brug i stor højde Hvis projektoren anvendes i højder over 1.500meter, skal der vælges High Altitude Mode i menuen INSTALL SETTING. Hvis denne funktionsmåde ikke indstilles, når projektoren bruges i store højder, kan det få uønskede virkninger, f.eks. gøre driften af visse komponenter mindre pålidelig. Undgå at bruge noget, der dækker ventilationshullerne (udblæsning/ indsugning), da der ellers kan opstå intern varmeudvikling. DK 14

15 C:\000 JOBS\DFS_DA\05PRE.fm 00COV.book Page 15 Friday, September 25, :21 PM Placering af projektoren og en skærm. Installationsafstanden mellem projektoren og en skærm varierer afhængigt af størrelsen af skærmen. 1 Bestem installationsafstanden mellem projektoren og skærmen. Set fra siden Skærm Tilslutninger og klargøring Afstand fra skærmen til midten af objektivet * Regulator ikke udstrakt, og V Keystone-funktion er udført. Når Wide Mode i menuen INPUT SETTING er indstillet til Full 2 Projekteret billedstørrelse (diagonalt) (tommer) Enhed: m Min. afstand 1,2 2,5 3,1 4,6 6,2 7,7 9,3 Maks. afstand 1,5 2,9 3,7 5,6 7,4 9,3 11,1 Der kan være en lille forskel mellem den aktuelle værdi og den værdi, der er angivet i tabellen herover. Bemærkninger til Wide Mode-indstillinger Når Wide Mode i menuen INPUT SETTING ikke er indstillet til Full 2, kan der forekomme sorte bånd i bunden og toppen eller til højre eller venstre på skærmen. Når Wide Mode i menuen INPUT SETTING er indstillet til 4:3, er det projekterede billede (diagonalt) ca. 88% af størrelsen Full 2. Når Wide Mode i menuen INPUT SETTING er indstillet til 16:9, er det projekterede billede (diagonalt) ca. 97% af størrelsen Full 2. Der findes yderligere oplysninger om installation på side Monteringsdiagram på side DK

16 C:\000 JOBS\DFS_DA\05PRE.fm 00COV.book Page 16 Friday, September 25, :21 PM 2 Placer projektoren, så objektivet befinder sig parallelt for skærmen. Set fra oven Skærm Bemærk Når der anvendes en skærm med ujævn overflade, kan der afhængigt af afstanden mellem skærm og projektor og af zoom-forstørrelserne til tider ses striber på skærmen. Dette er ikke en fejl ved projektoren. DK 16

17 C:\000 JOBS\DFS_DA\05PRE.fm 00COV.book Page 17 Friday, September 25, :21 PM Trin 2: Tilslutning af projektoren Når du laver tilslutninger, skal du sørge for at gøre følgende: Sluk for alt udstyr, inden du foretager nogen form for tilslutninger. Brug de korrekte kabler ved hver tilslutning. Isæt kabelstikkene korrekt; dårlige tilslutninger kan medføre fejlfunktion eller dårlig billedkvalitet. Når du trækker et kabel ud, skal du sørge for at trække i stikket, ikke i selve kablet. Se betjeningsvejledningen til det tilsluttede udstyr. Tilslutning til en VCR Tilslutninger og klargøring Sådan tilsluttes en DVD-afspiller/-optager eller en Blu-ray diskafspiller, der er udstyret med HDMI-udgang Billederne bliver bedre ved at slutte en DVD-afspiller/-optager og Blu-ray diskafspiller, der er udstyret med HDMI-udgang, til projektorens HDMI-indgang. Projektorens bagside AV-forstærker Højttalere UT A INPUT SERVICE DVD-afspiller/-optager og Blu-ray diskafspiller osv. med HDMI-udgangen til HDMI-udgang HDMI kabel (medfølger ikke) : Video-signalflow Når der anvendes et ekstra HDMI-kabel, skal du sørge for, at kablet har det påkrævede HDMI-logo.... Denne projektor understøtter HDMI-kompatibel tilslutning af pc-skærm. Den understøtter også HDCP. 17 DK

18 C:\000 JOBS\DFS_DA\05PRE.fm 00COV.book Page 18 Friday, September 25, :21 PM Bemærkninger Når der tilsluttes udstyr til projektorens HDMI-indgang, skal du sørge for at anvende udstyr, der har det påkrævede HDMI-logo. Når der tilsluttes et HDMI-kabel til projektoren, skal du sørge for, at v-mærket på den nedre del af projektorens HDMI-indgang og v-mærket på kablets stik er i samme position. Hvis billedet fra et udstyr, der er tilsluttet projektoren, ikke er tydeligt, skal du kontrollere indstillingerne for det tilsluttede udstyr. Projektorens HDMI-stik er ikke kompatibelt med signalet DSD (Direct Stream Digital) eller CEC (Consumer Electronics control). Sådan tilsluttes en DVD-afspiller/-optager eller en Blu-ray diskafspiller eller digital tuner, som er udstyret med video GBR-/komponent-videostik. Projektorens bagside AV-forstærker Højttalere S VIDEO VIDEO INPUT A INPUT DVD-afspiller/-optager, HDDoptager, Blu-ray diskafspiller, digital tuner, osv., som er udstyret med video GBR-/ komponent-videostik til RGB- eller Componentudgang Signalkabel (HD D-sub 15-bens (han) y 3 fono-stik) (medfølger) : Video-signalflow Indstil aspektforhold ved at trykke på WIDE MODE på fjernbetjeningen eller ved at bruge Wide Mode i menuen INPUT SETTING i forhold til indgangssignalet. Når du slutter projektoren til et video-gbr-udgangsstik, skal du vælge Video GBR. Hvis du slutter den til komponent-udgangsstik, skal du vælge Component i forbindelse med indstillingen Input-A Signal Sel. i menuen SET SETTING. DK 18

19 C:\000 JOBS\DFS_DA\05PRE.fm 00COV.book Page 19 Friday, September 25, :21 PM Sådan tilsluttes en VCR, der er udstyret med S-videostik eller videostik Du kan tilslutte en DVD-afspiller/-optager, videooptager med harddisk, VCR eller laserdiskafspiller, der ikke er udstyret med component-videostik. Se også betjeningsvejledningen til det pågældende udstyr. Projektorens bagside S VIDEO VIDEO INPUT A INPUT Højttalere Videoudstyr AV-forstærker Tilslutninger og klargøring Til S-video eller videoudgang S-video eller videokabel (medfølger ikke) : Video-signalflow Tip Brug S Video-stik til at opnå bedre videoydelse. Hvis udstyret, der skal tilsluttes, ikke har et S-videostik, skal kablet sættes i videoudgangen. 19 DK

20 C:\000 JOBS\DFS_DA\05PRE.fm 00COV.book Page 20 Friday, September 25, :21 PM Tilslutning til en computer Projektorens bagside Computer INPUT A INPUT SERVICE til skærmudgang til DVI-Dudgang HD D-sub 15-bens kabel (medfølger ikke) eller HDMI-DVI-D kabel (medfølger ikke) : Video-signalflow Tip Indstil Input-A Signal Sel. i menuen SET SETTING til Auto eller Computer. Hvis udgangssignalet ikke vises korrekt, skal indstillingen Computer vælges. (1 side 39) Bemærkninger Projektoren accepterer signaler af typen VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+ og WXGA. Vi anbefaler dog, at du stiller din computers udgangssignal til WXGA for den eksterne computerskærm. Anvend et kommercielt tilgængeligt overgangsstik til at tilslutte en Macintosh-computer, der er forsynet med videoudgangsstik af typen med to rækker ben. Hvis du indstiller din computer, f.eks. en bærbar computer, til at udlæse signalet til både computerens display og til den eksterne computerskærm, vises billedet på den eksterne computerskærm muligvis ikke korrekt. Indstil computeren til kun at udlæse til en ekstern computerskærm. For yderligere oplysninger se den brugervejledning, der følger med din computer. For indstillinger af computeren, skal du konsultere fabrikanten af computeren. Projektorens HDMI-stik er ikke kompatibelt med signalet DSD (Direct Stream Digital) eller CEC (Consumer Electronics control). Når der tilsluttes et HDMI-kabel til projektoren, skal du sørge for, at v-mærket på den nedre del af projektorens HDMI-indgang og v-mærket på kablets stik er i samme position. DK 20

21 C:\000 JOBS\DFS_DA\05PRE.fm 00COV.book Page 21 Friday, September 25, :21 PM Trin 3: Justering af billedpositionen Projicer et billede på skærmen, og juster derefter billedets position. 1,2 4 6 Tilslutninger og klargøring Efter at have tilsluttet netledningen til projektoren, skal du sætte stikket i stikkontakten, tilslutte al udstyr og tage objektivdækslet af. Kontakten?/1 (On/standby) lyser rødt, og projektoren går i standbytilstand. 2 Tryk på kontakten?/1 (On/ standby) for at tænde for projektoren. Kontakten?/1 (On/standby) blinker grønt, og lyser derefter grønt. 3 Tænd for det udstyr, der er tilsluttet projektoren. Se betjeningsvejledningen til det tilsluttede udstyr. 4 Tryk på INPUT for at projicere billedet over på skærmen. Hver gang du trykker på knappen, skifter indgangsindikationen og udstyret, der skal projiceres. (1 side 26) 21 DK

22 C:\000 JOBS\DFS_DA\05PRE.fm 00COV.book Page 22 Friday, September 25, :21 PM Råd Du kan vælge det ønskede sprog for menuskærmen. For yderligere oplysninger henvises der til Trin 4: Sådan vælges menusprog. (1 side 23) Indstilles Auto Input Search til On i menuen SET SETTING, vises inputstikket med effektive signaler automatisk, når du trykker på INPUT. (1 side 39) 5 Juster billedets øverste eller nederste position. Brug regulatoren til at justere billedpositionen. Bemærk Hvis du indstiller V Keystone til Auto, justeres V Keystone-korrektion automatisk. Den justeres dog eventuelt ikke perfekt afhængigt af rumtemperaturen eller skærmvinklen. I dette tilfælde bør den justeres manuelt. 7 Juster billedstørrelsen med zoomknappen. 8 Juster fokus med fokusringen. Brug af regulatoren Løft projektoren, mens du trykker på regulatorjusteringsknappen, og juster hældningen af projektoren. Slip derefter knappen for at låse regulatoren. Regulator justeringsknap Bemærkninger Sørg for ikke at stille projektoren på dine fingre. Skub ikke hårdt på toppen af projektoren, og træk ikke hårdt i den, mens regulatoren er ude. Den kan resultere i fejlfunktion. 6 Juster billedets trapezformede forvrængning. V keystone-justeringen udføres automatisk, når du justerer hældningen af projektoren vha. regulatoren. Hvis du ønsker at udføre automatisk keystonejustering, skal du indstille V Keystone i menuen INSTALL SETTING til Manual. (1 side 42) DK 22

23 C:\000 JOBS\DFS_DA\05PRE.fm 00COV.book Page 23 Friday, September 25, :21 PM Trin 4: Sådan vælges menusprog Du kan vælge et af sytten sprog til at vise menuen og andre skærmdisplay. Standardindstillingen er engelsk. For at ændre det aktuelle menusprog skal du indstille det ønskede sprog med menuskærmen. 2,3,4 1 Tilslutninger og klargøring 2,3, DK

24 C:\000 JOBS\DFS_DA\05PRE.fm 00COV.book Page 24 Friday, September 25, :21 PM 1 Tryk på MENU. Menuvinduet vises. Den aktuelt valgte menu vises som en gul knap. 2 Tryk på M/m for at vælge menuen MENU SETTING, og tryk på. Indstillingerne for den valgte menu vises. 3 Tryk på M/m for at vælge Language, og tryk på. 4 Tryk på M/m/</, for at vælge et sprog, og tryk på. Menuen skifter til det valgte sprog. Sådan ryddes menuen. Tryk på MENU. Menuen forsvinder automatisk, hvis du ikke trykker på en knap inden for et minut. DK 24

25 C:\000 JOBS\DFS_DA\06PRO.fm 00COV.book Page 25 Friday, September 25, :21 PM Fremvisning Dette afsnit beskriver, hvordan projektoren betjenes, så der kan vises billeder fra udstyr, der er tilsluttet projektoren. Det beskriver desuden, hvordan billedkvaliteten kan indstilles efter din smag. Projicering af billedet på skærmen Fremvisning 1, Efter at have tilsluttet netledningen til projektoren, skal du sætte stikket i stikkontakten, tilslutte al udstyr og tage objektivdækslet af. Kontakten?/1 (On/standby) lyser rødt, og projektoren går i standbytilstand. 2 Tryk på kontakten?/1 (On/standby) for at tænde projektoren. 25 DK

26 C:\000 JOBS\DFS_DA\06PRO.fm 00COV.book Page 26 Friday, September 25, :21 PM DK 26 Kontakten?/1 (On/standby) blinker grønt, og lyser derefter grønt. Projektoren kan ikke anvendes, mens kontakten?/1 blinker. 3 Tænd for det udstyr, der er tilsluttet projektoren. Se betjeningsvejledningen til det tilsluttede udstyr. 4 Tryk gentage gange på INPUT for at vælge det input, du ønsker projiceret på skærmen. Hver gang du trykker på knappen, kan du vælge indgangen i følgende sekvens. Input-A t HDMI t Video t S-Video Sådan vises billedet fra Computer/Component sluttet til stikket INPUTA Computer/videooptager osv. tilsluttet til HDMIstik (digital) Videoudstyr sluttet til VIDEO INPUT-stikket Videoudstyr sluttet til S VIDEO INPUTstikket Tryk INPUT for at vise Input-A HDMI Video S-Video Bemærkninger Hvis Auto Input Search indstilles til On, søger projektoren efter signalerne fra det tilsluttede udstyr og viser den indgangskanal, hvor indgangssignalerne findes. (1 side 39) Når det analoge signal kommer fra en computer, justerer funktionen Smart APA (Auto Pixel Alignment) billedet fra det tilsluttede udstyr til bedste visning. Afhængigt af hvilken type computer du har, for eksempel en bærbar eller en computer med fast LCD-skærm, kan det blive nødvendigt, at du skifter computerens udgangssignal til projektoren ved at trykke på visse taster (f.eks. LCD / VGA, /, osv.), når du har ændret indstillingerne på computeren. Tasten, der bruges til at skifte computeren til output til projektoren, varierer afhængigt af computertypen. F7 og Fn Slukning eller Fx 1 Tryk på kontakten?/1. Meddelelsen POWER OFF? Please press?/1 key again. vises på skærmen. Bemærk Meddelelsen forsvinder, hvis du trykker på en hvilken som helst tast (dog ikke kontakten?/1), eller hvis du ikke trykker på nogen tast i fem sekunder. 2 Tryk på kontakten?/1 igen. Kontakten?/1 blinker grønt, og ventilatoren fortsætter med at køre for at mindske intern varmeudvikling. Ligeledes blinker kontakten?/1 hurtigt de første 60 sekunder. I løbet af de 60 sekunder kan du ikke tænde for kontakten?/1 igen med denne kontakt. 3 Tag stikket ud af stikkontakten, når ventilatoren er holdt op med at køre, og kontakten?/1 lyser rødt.

27 C:\000 JOBS\DFS_DA\06PRO.fm 00COV.book Page 27 Friday, September 25, :21 PM Valg af Wide Screen-indstilling Du kan anvende Wide Screen-indstillingen i overensstemmelse med det modtagne videosignal. Normal Et billede i størrelsesforhold 4:3 vises midt på skærmen, så skærmen udfyldes vertikalt. Originalbillede Når Wide Mode er valgt Fremvisning WIDE MODEknap Tryk på WIDE MODE. Hver gang du trykker på knappen, kan du ændre indstillingen Wide Mode. Du kan også vælge den i menuen. (1 side 37) Wide Zoom (Når SD-signalet er indgangssignal) Et billede i størrelsesforhold 4:3 forstørres og fylder skærmen ud. Der er skåret en smule af den øvre og den nedre del af skærmen. Originalbillede Når Wide Mode er valgt Full Et billede formindsket til 4:3 vises med det korrekte størrelsesforhold. Et billede i størrelsesforhold 4:3 forstørres vandret, så det fylder en 16:9-skærm. Originalbillede Sammenpresset Når Wide Mode er valgt Tip Sammenpresset: Et billede, der oprindeligt har et 16:9-formatforhold, optages vandret sammenpresset til et 4:3-billede. 27 DK

28 C:\000 JOBS\DFS_DA\06PRO.fm 00COV.book Page 28 Friday, September 25, :21 PM Zoom (Når SD- eller pc-signalet er indgangssignal) Et normalt billede med formatforholdet 16:9 forstørres lodret og vandret i samme forhold, så det passer til skærmen. Brug denne indstilling til at få vist et postkasse -billede eller et postkasse -billede med sidepaneler. Originalbillede Postkasse -billede med sidepaneler Når Wide Mode er valgt Full 3 (Når pc-signalet er indgangssignal) Viser et billede på punkter på hele skærmen uden at ændre originalbilledets formatforhold. Originalbillede Når Wide Mode er valgt Postkasse -billede Full 1 (Når pc-signalet er indgangssignal) Viser et billede på hele skærmen uden at ændre originalbilledets formatforhold. Bemærkninger Ændring af originalbilledets formatforhold giver et udseende, der adskiller sig fra originalbilledet. Bemærk, at hvis projektoren bruges til kommercielle formål eller til offentlig fremvisning, kan ændring af det originale billede ved skift af formatforhold udgøre en krænkelse af forfatterens eller producentens lovmæssigt beskyttede rettigheder. Originalbillede Når Wide Mode er valgt Full 2 (Når pc-signalet er indgangssignal) Viser et billede på hele skærmen. Originalbillede Når Wide Mode er valgt DK 28

29 C:\000 JOBS\DFS_DA\06PRO.fm 00COV.book Page 29 Friday, September 25, :21 PM Valg af indstillingen Picture Viewing Du kan vælge den indstilling for Picture Viewing, der passer bedst til programtypen eller rumforholdene. PICTURE MODEknapper DYNAMIC STANDARD CINEMA USER 1, USER 2 og USER 3 Tryk på en af PICTURE MODEknapperne (DYNAMIC, STANDARD, CINEMA og USER 1, USER 2 og USER 3). DYNAMIC Billedet gøres tilpas lyst til visning af billedet i et rum med meget lys. STANDARD Kvaliteten af billeder bliver mere naturlig end et billedet gengivet via funktionen DYNAMIC. CINEMA Anbefales til visning af en film i mørke omgivelser. Fremvisning USER 1, USER 2 og USER 3 Du kan justere billedets kvalitet, så det passer til din smag, og gemme indstillingerne i den valgte hukommelse på projektoren. Tryk på én af knapperne USER 1, USER 2 og USER 3 og juster derefter billedet ved hjælp af knapperne på fjernbetjeningen eller menuerne. (1 sider 30 og 34) Indstillingerne gemmes, og du kan få vist billedet med den justerede billedkvalitet ved at trykke på knappen. 29 DK

30 C:\000 JOBS\DFS_DA\06PRO.fm 00COV.book Page 30 Friday, September 25, :21 PM Justering af billedkvaliteten Du kan justere billedkvaliteten, så den passer til din smag, ved at vælge justeringsindstillingerne med fjernbetjeningen. De justerede data kan gemmes i hver billedindstilling. 1 Tryk på ADJ PIC. Hver gang du trykker på knappen, vises følgende justeringsvinduer* i rækkefølge. * Nogle af justeringsvinduerne vises ikke afhængigt af indgangssignalet. Du finder yderligere oplysninger under Indgangssignaler og justerbare emner/indstillingsemner. (1 side 45) ADJ PIC-knap Contrast Brightness Color Hue Sharpness Gamma Mode Color Temp. DDE Du finder oplysninger om de enkelte justeringer i menuen PICTURE SETTING (1 side 35). 2 Foretag en indstilling eller justering af et punkt. Ændring af justeringsniveauet For at øge værdien trykkes der på,. For at mindske værdien trykkes der på <. Ændring af indstillinger Tryk på M/m for at ændre indstillingen. DK 30

31 C:\000 JOBS\DFS_DA\06PRO.fm 00COV.book Page 31 Friday, September 25, :21 PM Brug af andre funktioner Du kan midlertidigt slukke for eller standse et projiceret billede. PIC MUTINGknap FREEZEknap Tryk på PIC MUTING. Tryk for midlertidigt at slukke for et projiceret billede. Tryk på PIC MUTING igen for at vende tilbage til den foregående skærm. Tryk på FREEZE. Et projiceret billede kan standses for at vise det bedre. Der vises FREEZE på skærmen, når der trykkes på en knap. Tryk på FREEZE igen for at vende tilbage til den foregående skærm. Fremvisning Bemærk Funktionen FREEZE er kun tilgængeligt for computersignalet. 31 DK

32 C:\000 JOBS\DFS_DA\07MEN.fm 00COV.book Page 32 Friday, September 25, :21 PM Brug af menuerne Dette afsnit beskriver, hvordan diverse justeringer og indstillinger foretages med ved hjælp af menuerne. Betjening via menuerne Projektoren er udstyret med en skærmmenu til at lave diverse justeringer og indstillinger. Nogle af de justerbare/indstillelige emner vises i en pop-up-menu, i en justeringsmenu uden hovedmenu eller i det følgende menuvindue. Hvis du vælger et emnenavn efterfulgt af pile ( ), blive det følgende menuvindue med indstillingerne vist. For at ændre menusproget se Trin 4: Sådan vælges menusprog. (1 side 23) RESETknap 2,3,4 1 Displaypunkter Indikatorerne for indgangssignal og indstilling af indgangssignal vises i øverste højre hjørne af menuvinduet. Indstillingsindikator for indgangssignal Når Input-A er valgt: Viser indstillingen Auto eller Input-A Signal Sel. i menuen SET SETTING. Når Video eller S-Video er valgt: Viser indstillingen Auto eller Color System i menuen SET SETTING. 1 Tryk på MENU. Menuvinduet vises. Den aktuelt valgte menu vises som en gul knap i kolonne i venstre side. SET SETTING Smart APA: On Auto Input Search: Off Input-A Signal Sel.: Component Color System: Auto Power Saving: Off CC Display: Off Lamp Timer Reset Input-A Indikator for indgangssignal Indstillingsindikator for indgangssignal Indikator for indgangssignal Viser den valgte indgangskanal. x vises, når der ikke indsendes noget signal. Du kan skjule denne indikator ved hjælp af Status i menuen MENU SETTING. 2 Tryk på M/m for at vælge menuen, og tryk på, eller. De emner, der kan indstilles eller justeres med den valgte menu, vises. 3 Tryk på M/m for at vælge et emne, du vil indstille eller justere, og tryk på, eller. DK 32

33 C:\000 JOBS\DFS_DA\07MEN.fm 00COV.book Page 33 Friday, September 25, :21 PM De punkter, der kan indstilles, vises i pop op-menuen, justeringsmenuen eller i det næste menuvindue. Pop-up-menu Menu Indstillingspunkter MENU SETTING Status: Language: Menu Position: Start Up Image Justeringsmenu Næste menuvindue Menu PICTURE SETTING ADJUST PICTURE Contrast: 80 Brightness: 50 Gamma Mode: Off Color Temp.: High On English Top left Bottom Left Center Top Right Bottom Right Input A Indstillingspunkter A Input A Standard Emner, der ikke kan justeres Justerbare emner varierer afhængigt af indgangssignalerne. Emner, der ikke kan justeres eller indstilles, vises ikke i menuen. (1 side 45) Sådan ryddes menuen Tryk på MENU. Menuen forsvinder automatisk, hvis du ikke trykker på en knap inden for et minut. Sådan nulstilles emner, der er blevet justeret Vælg et punkt, du vil nulstille, og tryk derefter på tasten RESET på fjernbetjeningen. Meddelelsen Complete! vises på skærmen, og indstillingerne for det valgte emne nulstilles til deres fabriksstillede værdier. De elementer, der kan nuistilles, er: Contrast, Brightness, Color, Hue og Sharpness på menuen Adjust Picture... i menuen PICTURE SETTING Dot Phase, H Size og Shift på menuen Adjust Signal... i menuen INPUT SETTING Lagring af indstillingerne Indstillingerne lagres automatisk i projektorens hukommelse, når der trykkes på knappen. Brug af menuerne 4 Foretag en indstilling eller justering af et punkt. Ændring af justeringsniveauet For at øge værdien trykkes der på M/,. For at mindske værdien trykkes der på m/<. Tryk på for at gendanne den tidligere skærm. Ændring af indstillinger Tryk på M/m for at ændre indstillingen. Tryk på for at gendanne den tidligere skærm. Afhængigt af det valgte emne kan den foregående skærm gendannes ved at trykke på <. Hvis der ikke indsendes et signal Hvis der ikke er et indgangssignal, meddelelsen Cannot adjust this item. vises på skærmen. 33 DK

34 C:\000 JOBS\DFS_DA\07MEN.fm 00COV.book Page 34 Friday, September 25, :21 PM Menuen PICTURE SETTING Menuen PICTURE SETTING bruges til justering af billedet. PICTURE SETTING Input A PICTURE SETTING ADJUST PICTURE Picture Mode Standard Adjust Picture... Contrast: 80 Brightness: 50 Gamma Mode: Off Color Temp.: High Input-A Standard Funktioner Du kan vælge den indstilling for billedvisning, der passer bedst til programtypen eller forholdene i rummet. Dynamic: Vælg denne for at gøre billedet tilpas lyst til visning af billedet i et rum med meget lys. Standard: Vælg denne for at opnå et mere naturligt billede end det billede, der vises vha. indstillingen Dynamic. Cinema: Vælg denne til visning af film osv. i mørke omgivelser. User 1, User 2, User 3: Du kan justere kvaliteten af billedet, så det passer til din smag, og derefter gemme indstillingerne. Når indstillingerne er gemt, kan du se billedet med den justerede billedkvalitet ved at trykke på PICTURE MODE på fjernbetjeningen. Sådan gemmes indstillingerne 1 Vælg User 1, User 2, eller User 3. 2 Juster de punkter, du ønsker at justere, i menuerne. Råd Du kan justere billedets kvalitet i Dynamic, Standard eller Cinema og gemme indstillingerne. For at nulstille alt til de værdier, der var indstillet fra fabrikken, skal du vælge Picture Mode og trykke på RESET på fjernbetjeningen. Nogle punkter vises muligvis ikke i menuen PICTURE SETTING afhængigt af indgangssignaltypen. For yderligere oplysninger se Indgangssignaler og justerbare emner/ indstillingsemner (1 side 45). Indstillingspunkter Picture Mode Standardindstilling Indstil i overensstemmelse med indgangssignalet. DK 34

35 C:\000 JOBS\DFS_DA\07MEN.fm 00COV.book Page 35 Friday, September 25, :21 PM Adjust Picture... Contrast Brightness Color Hue Sharpness Gamma Mode Color Temp. DDE (Dynamic Detail Enhancer) Funktioner Projektoren kan gemme hver billedindstillingsværdi for følgende menupunkter for hver billedtilstand separat. Justerer det hvide område på billeder (hvidtniveau). Jo højere indstilling, desto større bliver kontrasten. Jo lavere indstilling, desto mindre bliver kontrasten. Du kan også foretage justeringer ved at trykke på CONTRAST+/ på fjernbetjeningen. Justerer billedets lysstyrke. Jo højere indstilling, desto lysere bliver billedet. Jo lavere indstilling, desto mørkere bliver billedet. Du kan også foretage justeringer ved at trykke på BRIGHT+/ på fjernbetjeningen. Justerer farvetæthedens intensitet. Jo højere indstilling, desto mere intens bliver farven. Jo lavere indstilling, desto mindre intens bliver farven. Justerer farvetonen. Jo højere indstilling, desto grønnere bliver billedet. Jo lavere indstilling, desto mere rødligt bliver billedet. Gør billedets konturer skarpere eller reducerer støjen. Jo højere indstilling, desto skarpere bliver billedet. Jo lavere indstilling, desto mindre skarpt bliver billedet, hvorved støjen reduceres. Justerer billednuancens svarkarakterisitika. Vælg en yndlingstone fra tre muligheder. Gamma1: Gør en scene en lille smule lysere. Gamma2: Gør en scene lysere. Gamma3: Gør en scene mørkere. Off: Gamma Mode er stillet til Off. Justerer farvetemperaturen. High: Giver hvide farver en blå nuance. Middle: Giver en neutral nuance mellem High og Low. Low: Giver de hvide farver en rød nuance. Afhængigt at den filmkilde, du har valgt, skal du foretage en indstilling for afspilning. Off: Afspiller et videosignal i et interlace-format uden konvertering. Progressive: Konverterer et videosignal i interlaceformat til et Progressive-format. Film: Vælg normalt denne indstilling. Gengiver 2-3 Pull-Down-filmkilder med jævn billedbevægelse. Når et videosignal med et andet format end 2-3 Pull-Down indsendes, vælges Progressive automatisk. Indstillingspunkter Standardindstilling Off Indstil i overensstemmelse med indgangssignalet. Film Brug af menuerne 35 DK

36 C:\000 JOBS\DFS_DA\07MEN.fm 00COV.book Page 36 Friday, September 25, :21 PM Menuen INPUT SETTING Menuen INPUT SETTING bruges til justering af indgangssignalet. Når signalet indsendes fra en computer Adjust Signal... Wide Mode: Over Scan: Normal Off H Size Shift Funktioner Justerer LCD-panelets punktfase samt signaludgangen fra en computer. Justerer billedet yderligere for finere billede, efter at billedet er justeret ved tryk på APA-tasten. Justerer den vandrette størrelse af et billede fra en computer. Justerer indstillingen i overensstemmelse med indgangssignalets punkter. (1 side 54) Justerer billedets position. H: Når indstillingen for H (vandret) øges, flyttes billedet til højre, og efterhånden som indstillingen mindskes, flyttes billedet til venstre. Brug </, til at justere den vandrette position. V: Når indstillingen for V (lodret) øges, flyttes billedet opad, og efterhånden som indstillingen mindskes, flyttes billedet nedad. Brug M/m til at justere den lodrette position. Indstillingspunkter Adjust Signal... Dot Phase Standardindstilling Indstil i overensstemmelse med indgangssignalet. Indstil i overensstemmelse med indgangssignalet. Indstil i overensstemmelse med indgangssignalet. DK 36

37 C:\000 JOBS\DFS_DA\07MEN.fm 00COV.book Page 37 Friday, September 25, :21 PM Wide Mode (Når videosignalet er indgangssignal) Wide Mode (Når videosignalet er pc-signal) Over Scan Funktioner Du kan indstille billedets formatforhold til at blive vist for det aktuelle indgangssignal. Dette element aktiveres kun, når der indsendes et videosignal (forudindstillede hukommelsesnumre 1 til 11). Normal: Et billede i størrelsesforhold 4:3 vises midt på skærmen, så skærmen udfyldes vertikalt. Full: Et billede formindsket til 4:3 vises med det korrekte størrelsesforhold. Et billede i størrelsesforhold 4:3 forstørres vandret, så det fylder en 16:9-skærm. Zoom: Et normalt billede med formatforholdet 16:9 (kun SD-signal) forstørres lodret og vandret i samme forhold, så det passer til skærmen. Wide Zoom: Et billede i størrelsesforhold 4:3 (kun SD-signal) forstørres og fylder skærmen ud. Der er skåret en smule af den øvre og den nedre del af skærmen. Du kan indstille billedets formatforhold til at blive vist for det aktuelle indgangssignal. Dette element aktiveres kun, når der indsendes et pc-signal (forudindstillede hukommelsesnumre 21 til 63). Full 1: Viser et billede på hele skærmen uden at ændre originalbilledets formatforhold. Full 2: Viser et billede på hele skærmen. Full 3: Viser et billede på punkter på hele skærmen uden at ændre originalbilledets formatforhold. Normal: Viser billedet, idet én pixel fra indgangsbilledelementet matches med den pågældende fra LCD'en. Billedet bliver tydeligt, men billedstørrelsen bliver mindre. Zoom: Et normalt billede med formatforholdet 16:9 forstørres lodret og vandret i samme forhold, så det passer til skærmen. Skjuler billedets yderste kanter. On: Skjuler det indsendte billedes yderste kanter. Vælg denne indstilling, hvis der er støj i kanten af billedet. Off: Projicerer hele det indsendte billede. Indstil i overensstemmelse med indgangssignalet. Indstillingspunkter Standardindstilling Indstil i overensstemmelse med indgangssignalet. On Brug af menuerne Bemærkninger Nogle af indstillingspunkterne for Wide Mode vises ikke på skærmen i forhold til indgangssignalet. Bemærk, at hvis projektoren bruges til kommercielle formål eller til offentlig fremvisning, kan ændring af det originale billede ved skift af formatforhold udgøre en krænkelse af forfatterens eller producentens lovmæssigt beskyttede rettigheder. 37 DK

38 C:\000 JOBS\DFS_DA\07MEN.fm 00COV.book Page 38 Friday, September 25, :21 PM Om forvalgshukommelsesnummer Denne projektor har 45 typer forvalgsdata for indgangssignaler (forvalgshukommelsen). Når et forvalgt signal indsendes, finder projektoren automatisk signaltypen og husker dataene for signalet fra forvalgshukommelsen for at justere det til det bedst mulige billede. Hukommelsesnummeret og signaltypen for dette signal vises i menuen INFORMATION (1 side 44). Du kan også justere de forvalgte data med menuen INPUT SETTING. Se skemaet på side 54 for at finde ud af, om signalet er registreret til forvalgshukommelsen. Bemærk Når formatforholdet for indgangssignalet ikke er Full 2, vises en del af skærmen i sort. DK 38

39 C:\000 JOBS\DFS_DA\07MEN.fm 00COV.book Page 39 Friday, September 25, :21 PM Menuen SET SETTING Menuen SET SETTING bruges til at ændre projektorens indstillinger. SET SETTING Input-A Smart APA: On Auto Input Search: Off Input-A Signal Sel.: Auto Color System: Auto Power Saving: Off CC Display: Off Lamp Timer Reset Auto Input Search Input-A Signal Sel. Color System Funktioner APA (Auto Pixel Alignment) justerer automatisk Dot Phase, H Size og Shift i menuen INPUT SETTING til indgangssignalet fra en computer. On: Når der indsendes et signal fra en computer, fungerer APA automatisk, så billedet kan ses tydeligt. Du kan justere billedet ved at trykke på APA på fjernbetjeningen, også når Smart APA er indstillet til On. Off: APA fungerer kun, når du trykker på APA-tasten på fjernbetjeningen. Detekterer indgangssignalet og viser automatisk det fundne indgangssignal, når der trykkes på knappen INPUT. Når den er indstillet til On, finder projektoren indgangssignalerne i følgende rækkefølge: Input-A, HDMI, Video og S-Video. Den angiver indgangskanalen, når der tændes for strømmen, eller der trykkes på knappen INPUT. Vælger typen af indgangssignal fra udstyret, der er sluttet til stikket INPUT A. Vælger typen af indgangssignal fra udstyret ved at vælge Input-A med knappen INPUT. Auto: Vælger indgangssignalet automatisk. Computer: Indsender signalet fra en computer. Component: Indsender component-signalet fra en dvd-afspiller/-optager, Blu-ray diskafspiller, digital tuner osv. Video GBR: Indsender signalet fra et tv-spil eller en HDTV-udsendelse. Vælger farvesystem for indgangssignalet. Hvis du vælger Auto, finder projektoren indgangssignalets farvesystem automatisk. Hvis billedet er forvrænget eller farveløst, skal du vælge farvesystem i overensstemmelse med indgangssignalet. Indstillingspunkter Smart APA Standardindstilling On Off Auto Auto Brug af menuerne 39 DK

2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100. Video Projector. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Användarhandledning VPL-VW100. 2005 Sony Corporation

2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100. Video Projector. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Användarhandledning VPL-VW100. 2005 Sony Corporation 2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarhandledning DK FI SE VPL-VW100 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller

Lisätiedot

Video Projector. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Användarhandledning SE VPL-AW15 VPL-AW10 3-198-141-DFS (1) 2007 Sony Corporation

Video Projector. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Användarhandledning SE VPL-AW15 VPL-AW10 3-198-141-DFS (1) 2007 Sony Corporation 3-198-141-DFS (1) Video Projector Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI Användarhandledning SE VPL-AW15 VPL-AW10 2007 Sony Corporation FORSIGTIG For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød

Lisätiedot

Video Projector. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning VPL-HW15 VPL-HW15 4-156-596-DFS(1) C:\000 JOBS\Covers\00COV_VPLHW15UC\01COV.

Video Projector. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning VPL-HW15 VPL-HW15 4-156-596-DFS(1) C:\000 JOBS\Covers\00COV_VPLHW15UC\01COV. C:\000 JOBS\Covers\00COV_VPLHW15UC\01COV.fm masterpage:back Cover 01COV.fm Page 1 Tuesday, October 6, 2009 12:19 PM 4-156-596-DFS(1) IM60 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-884-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ300 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation 4-166-572-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-AF5 HT-AS5 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Stereopladespiller Stereolevysoitin

Stereopladespiller Stereolevysoitin Stereopladespiller Stereolevysoitin Betjeningsvejledning Käyttöohjeet PS-J20 2000 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. Til kunder

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System

BD/DVD Home Theatre System 4-147-235-11(1) Softwaren til dette system kan blive opdateret i fremtiden. Yderligere oplysninger om tilgængelige opdateringer findes på følgende URL: Kunder i Europa og Rusland: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette system hører følgende vejledninger: Kom godt i gang Giver grundlæggende beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening. Betjeningsvejledning

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-046-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ860W 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation 2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAR-RD100 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-209-635-51(3) Multi Channel AV Receiver Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FR FI ES STR-DA5300ES Sony Corporation 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet

Lisätiedot

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation 3-060-986-52(1) CD/ Player DVP-S336/DVP-S335 CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S336 DVP-S335 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E 3-285-367-71(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DK/FI DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E Der findes flere oplysninger om dette produkt samt

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

Super Audio CD/ DVD RECEIVER

Super Audio CD/ DVD RECEIVER 4-240-874-51(2) Super Audio CD/ DVD RECEIVER Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FR FI FR AVD-S10 2002 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation 4-236-529-43(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-C700 2001 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1) 3-088-337-71(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK] / Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Digital Video Camera Recorder DK FI

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-398-070-22(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-972-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ530/DZ630 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-210-566-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation 4-241-066-52(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-S550 2002 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-956-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ20 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-168-075-62(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH810 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-244-989-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX1 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-097-197-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation 3-061-775-72(1) CD/ Player DVP-S735D CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S735D 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome DANSK SUOMI Type HD8911 Register your product and get support at www.saeco.com/welcome 4219.460.2545.2 HD8911 INCANTO CMF FI, DA COVER A5 BW.indd 1 24-03-16 15:07 ESPRESSO 1 2 3 ESPRESSO LUNGO STEAM HOT

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 2-674-628-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DX2D CMT-SX2D 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-245-460-11(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CQ1 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-037-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ260 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-167-11(3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-EP315 CMT-EP313 2003 Sony Corporation 4-246-167-11(3) ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå

Lisätiedot

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B Brugsanvisning TØRRETUMBLER DK FI Dansk, Suomi, Indholdsfortegnelse Installation, Installation af tørretumbleren Ventilation Tilslutning af strøm Indledende oplysninger DK NO Norsk, FTCF B SV Svenska,

Lisätiedot

Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI 2-887-135-81(1)

Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI 2-887-135-81(1) 2-887-135-81(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 4-136-657-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH30 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA GR-D820E E LYT1814-005A DA FI Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-235-738-11(1) FM Stereo FM-AM eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI ST-DE875 2001 Sony Corporation ADVASE Sikkerhedsregler Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

2-548-308-71 (1) Digital Video Camera Recorder. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-HC90E. 2005 Sony Corporation.

2-548-308-71 (1) Digital Video Camera Recorder. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-HC90E. 2005 Sony Corporation. 2-548-308-71 (1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-HC90E Printed in Japan 2005 Sony Corporation Læs dette først Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation 4-241-650-21(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-SL5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-249-411-52(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejlening Käyttöohjeet DK FI TM S200 SCD-XA9000ES 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX355 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FR FI FR ES PT FR CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270 2001 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand

Lisätiedot

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder Digial HD Video Camera Recorder HDR-AS30/AS30V 2013 Sony Corporaion 4-530-284-21(1) Digial HD-videokamera-opager Følgende beskriver de funkioner, der leveres/ændres med denne firmwareopdaering sam hvordan

Lisätiedot

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX950F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-GT740UI 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning

Compact Disc Player CDX-GT740UI 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstration (DEMO) -displayet, se side 6. Esittelynäyttötilan

Lisätiedot

Blu-ray Disc Player BDP-S300. Operating Instructions

Blu-ray Disc Player BDP-S300. Operating Instructions Blu-ray Disc Player Operating Instructions BDP-S300 TM To find out useful hints, tips and information about Sony products and services please visit: www.sony-europe.com/myproduct ADVASEL For at undgå brand

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-193-086-31(1) Super Audio CD Player Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI SCD-XE800 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser,

Lisätiedot

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX750F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner. Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner. Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES ADVARSEL Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks. en bogreol eller et indbygget skab. Reducer risikoen

Lisätiedot

Flash HVL-F36AM. Käyttöohjeet. Betjeningsvejledning

Flash HVL-F36AM. Käyttöohjeet. Betjeningsvejledning Flash Käyttöohjeet Betjeningsvejledning DA FI HVL-F36AM Dansk Læs denne betjeningsvejledning grundigt, inden du tager produktet i brug, og gem den til fremtidig brug. ADVARSEL For at mindske fare for brand

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-235-284-22(3) FM Stereo FM-AM Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI STR-VA555ES 2001 Sony Corporation SPEAKERS R SURROUND L CENTER SURR BACK SURR BACK R SURR BACK L R SURROUND L CENTER SURR

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-255-066-11(1) FM Stereo FM/AM Receiver Betjningsvejledning DK Käyttöohjeet FI STR-DB900 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for

Lisätiedot

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation 2-067-275-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 ERF3865ACW ERF3865ACX...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED.........................................................

Lisätiedot

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1)

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1) 2-349-779-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

Bluetooth Audio System

Bluetooth Audio System 4-157-841-21(1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstration (DEMO) -displayet, se side 7. Esittelynäyttötilan

Lisätiedot

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Du kan få detaljerede oplysninger om knapper og funktioner

Lisätiedot

FM/AM Compact Disc Player. Compact Disc Player

FM/AM Compact Disc Player. Compact Disc Player FM/AM Compact Disc Player CDX-HS70MW/CDX-HS70MS FM/MW/LW Compact Disc Player CDX-HR70MW/CDX-HR70MS Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet,

Lisätiedot

Compact Disc Changer System

Compact Disc Changer System 3-856-013-42 (1) Compact Disc Changer System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FIN Se den vedlagte monterings/tilslutningsvejledning. Asennus- ja liitäntäohjeet on laitteen mukana toimitetussa asennus-

Lisätiedot

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattfritt Water Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattefrit Water Skræmmeanordning med bevægelsessensor og vandudkaster Kattfritt Water Karkotin, jossa on liikeanturi ja vesisuihkutin Kattfritt

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-377-11(2) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI CMT-EX5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 ERF3864AOW ERF3864AOX ERF3864AOK...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Tuner

FM Stereo FM-AM Tuner FM Stereo FM-AM Tuner Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI ST-SE570 ST-SE370 2001 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for brand eller stød undgås.

Lisätiedot

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 DK NO SE FI Dansk (2-33) Norsk (34-65) Svenska (66-97) Suomi (98-129) LÆS DENNE MANUAL LES

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-243-237-62(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-M373NT CMT-M333NT 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 ENG2854AOW DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2.

Lisätiedot

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2 DA FI NO SV Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning 2 22 42 62 S76010CMX2 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED...

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-F5550. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2005 Sony Corporation

Compact Disc Player CDX-F5550. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2005 Sony Corporation FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV Se den medfølgende installations- og tilslutningsvejledning for installation og tilslutning. Asennusta ja liitäntöjä

Lisätiedot

EUF2745AOX EUF2745AOW BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 FI PAKASTIN SV FRYSSKÅP

EUF2745AOX EUF2745AOW BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 FI PAKASTIN SV FRYSSKÅP EUF2745AOX EUF2745AOW DA FRYSER FI PAKASTIN NO FRYSER SV FRYSSKÅP BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 8 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

HOF851F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24

HOF851F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24 HOF851F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4.

Lisätiedot

FM Stereo/ FM-AM Receiver

FM Stereo/ FM-AM Receiver 2-596-577-22 (4) FM Stereo/ FM-AM Receiver Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI STR-DA7100ES Sony Corporation Printed in Malaysia 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-GT100. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2006 Sony Corporation

Compact Disc Player CDX-GT100. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2006 Sony Corporation FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, se side 8. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi lisätietoja

Lisätiedot

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 4-102-916-21 (1) R PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag.

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-108-143-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS1 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82 [da] [no] [fi] [sv] Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82 HB73G4.40S Indbygningsovn Innebygd stekeovn Kalusteisiin sijoitettava uuni Inbyggnadsugn Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

Vaskemaskine Brugsanvisning. Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 WC0

Vaskemaskine Brugsanvisning. Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 WC0 Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 W0 1 Generelle sikkerhedsanvisninger Dette afsnit indeholder sikkerhedsanvisninger, som kan hjælpe med at forhindre personskader og materielle

Lisätiedot

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation 4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000 Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FI PT 2003 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så

Lisätiedot

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F Klargøring IC-optager Betjeningsvejledning Ejer-registrering Modelnummeret sidder på bagpanelet, og serienummeret sidder inde i batterirummet. Noter serienummeret på pladsen nedenfor. Henvis til disse

Lisätiedot

Aloita tästä Pika-aloitusopas

Aloita tästä Pika-aloitusopas Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System BDV-E6100 BDV-E4100 BDV-E3100 BDV-E2100 Start her Hurtig installationsvejledning Aloita tästä Pika-aloitusopas Börja här Snabbstartguide BDV-E6100 BDV-E4100 BDV-E3100

Lisätiedot

DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E

DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E 2-659-814-72(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E 2006 Sony Corporation Læs dette først DK 2 Inden du tager enheden i brug, skal du

Lisätiedot

ERC3215AOW. DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17

ERC3215AOW. DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17 ERC3215AOW DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. BETJENING...5 4. FØR IBRUGTAGNING... 7 5.

Lisätiedot

Vaskemaskine Pesukone

Vaskemaskine Pesukone DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 27 Vaskemaskine Pesukone ZWGB 6140 P Indhold Om sikkerhed _ 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Frostsikring 4 Miljøhensyn 5 Produktbeskrivelse 5 Tekniske data _ 6 Installation

Lisätiedot

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56111025(LPG/1300), 56111026(Petrol/1300), 56111027(Diesel/1300) 56111028 (LPG/1600), 56111029(Petrol/1600), 56111030(Diesel/1600)

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-408-151-11(2) (DK-FI-SE) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DK FI SE STR-DH830/STR-DH730 ADVARSEL For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette

Lisätiedot

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL!

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! Frost Free Køle-og Fryseskab type II Frost Free Kyl-och Frysskåp typ II Pakkaselta Jääkaappipakastin tyypin II Frost Free Kjøleseksjonen-Fryseskap type II CN236230X ADVARSEL! For at sikre køleapparatets

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning Køle-/fryseskab Jääpakastin Kombiskap Kyl-frys ENB34933W ENB34933X ENB38933W ENB38933X 2 electrolux INDHOLD Electrolux. Thinking of you. Se mere

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

BA 451/451 D BA 531/531 D

BA 451/451 D BA 531/531 D BA 451/451 D BA 531/531 D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6748 000(2)2006-10 B Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BA 451/451 D BA 531/531

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-143-281-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS3 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Batterier eller enheder med batterier må ikke udsættes for meget høje temperaturer, f.eks.

Lisätiedot

RENLIG DK NO FI SE FWM7

RENLIG DK NO FI SE FWM7 RENLIG DK NO FI SE FWM7 DANSK 4 NORSK 29 SUOMI 54 SVENSKA 79 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Tilpasning 10 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd

Lisätiedot

MEX-BT5100. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning 3-276-520-12 (1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System

MEX-BT5100. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning 3-276-520-12 (1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System 3-276-520-12 (1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 20. Lue esittelytilan (DEMO)

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-138-894-11(1) Multi Channel AV eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI ST-DN1000 2009 Sony Corporation ADVASE For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-212-591-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot