VEJLEDNING KÄYTTÖOHJE GZ-MS120AE/BE/SE/PE GZ-MS95SE VIDEOKAMERA KAMERA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VEJLEDNING KÄYTTÖOHJE GZ-MS120AE/BE/SE/PE GZ-MS95SE VIDEOKAMERA KAMERA"

Transkriptio

1 VEJLEDNING KÄYTTÖOHJE DA LYT C-M FI DANSK VIDEOKAMERA KAMERA GZ-MS120AE/BE/SE/PE GZ-MS95SE Kære kunde Tak, fordi du har købt dette videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 2-3, så du ikke risikerer skader på grund af betjeningsfejl. Hyvä asiakkaamme Kiitämme tämän videokameran hankinnasta. Lue sivuilla 2 ja 3 annetut turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöä. Kun noudatat näitä ohjeita, laitteen käyttö on turvallista. Se HÅNDBOGEN i den vedlagte cd-rom for at få fl ere oplysninger om betjeningen. SUOMI Lisätietoja toiminnoista on CD-ROM-levyllä toimitetussa KÄYTTÖOHJEESSA.

2 Sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL: UDSÆT IKKE DETTE APPARAT FOR REGN OG FUGT, DER GIVER RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISKE STØD. FORSIGTIGHEDSREGLER: Forsøg aldrig at lukke kabinettet op. Der er risiko for at få elektrisk stød. Der findes ingen dele i kameraet, som brugeren selv kan reparere. Reparationer og service skal udføres af fagfolk. Hvis De ikke anvender lysnetadapter i længere tid, anbefales det, at De tager netledningen ud af stikkontakten i væggen. BEMÆRKNINGER: Typebetegnelse og forsigtighedsregler er anbragt på undersiden og/eller bagsiden af hovedenheden. Serienummerpladen er placeret på batteripakningens monteringsdel. Information om mærkekapacitet og sikkerhedsforskrifter for lysnetadapteren sidder øverst og nederst på siden. ADVARSEL: Batteriet, kameraet med installeret batteri og fjernbetjeningen må ikke udsættes for stærk varme som f.eks. direkte sollys, ild eller lignende. Hvis udstyret installeres i et skab eller på en hylde, skal De sikre Dem, at der er tilstrækkelig plads omkring det, således at ventilationen ikke hindres (10 cm eller mere på begge sider samt over det og på bagsiden). Bloker ikke ventilationsåbningerne. (Hvis ventilationsåbningerne blokeres af en avis eller et stykke stof el. lign., er det ikke sikkert, at varmen kan slippe ud.) Ingen kilder med åben ild, som for eksempel stearinlys, må anbringes ovenpå apparatet. Når De skiller Dem af med batterierne, bør De tage miljø-problemerne i betragtning og overholde de lokale regler og love, der vedrører afhændelsen af disse batterier, til punkt og prikke. Dette apparat må ikke udsættes for vanddryp eller vandsprøjt. Anvend ikke dette udstyr på et badeværelse eller på steder, hvor der er vand. Undlad ligeledes at anbringe beholdere med vand eller væske (som for eksempel kosmetik eller medicin, blomstervaser, potteplanter, kopper osv.) ovenpå dette apparat. (Hvis der kommer vand eller væske ind i dette apparat, kan der opstå brand og/eller elektriske stød.) FORSIGTIG: Netstikket skal til enhver tid være funktionsdygtigt. Ret ikke objektivet direkte mod solen. Dette kan føre til øjenskader og bevirke, at det interne kredsløb ikke fungerer, som det skal. Desuden vil der være fare for brand og/eller elektrisk stød. FORSIGTIG! De følgende bemærkninger vedrører eventuel fysisk beskadigelse af kameraet og personskade. Hvis De bærer eller holder kameraet i LCDmonitoren, risikerer De at tabe eller beskadige den. Brug ikke et trebenet stativ, hvis underlaget er ustabilt eller ujævnt. Stativet kan vælte, hvorved kameraet kan lide skade. FORSIGTIG! Tilslutning af kabler (lyd/video, S-Video, osv.) til kameraet og anbringelse af det ovenpå et fjernsyn frarådes, da der i så fald vil være fare for at snuble over kablerne med nedfald af kameraet og materiel skade og personskade til følge.

3 Brugerinformation om bortskaffelse af gammelt udstyr og batterier Produkter Batteri Bemærk: Tegnet Pb under symbolet for batterierne angiver, at dette batteri indeholder bly. [EU] Disse symboler angiver, at det elektriske og elektroniske udstyr og batteriet med dette symbol ikke må bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald, når det skal smides ud. I stedet skal produktet indleveres på det relevante indsamlingssted for elektriske apparater og elektronisk udstyr samt batterier, hvor det bliver håndteret korrekt og efterfølgende genanvendt og recirkuleret i henhold til de love, der gælder i dit land samt direktiverne 2002/96/EC og 2006/66/EC. Ved at bortskaffe disse produkter korrekt medvirker du til at bevare naturens ressourcer samt forhindre eventulle negative påvirkninger på miljøet og folkesundheden, der ellers kunne forårsages ved forkert affaldshåndtering af disse produkter. Du kan få mere information om indsamlingssteder og genanvendelse af dette produkt ved at kontakte din lokale kommune, dit renovationsselskab eller den forretning, hvor du har købt produktet. Forkert bortskaffelse af dette produkt kan være strafbart ifølge lovgivningen i nogle lande. [Professionelle brugere] Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, kan du på vores webside få oplysninger om tilbagetagning af produktet. [Lande uden for EU] Disse symboler er kun gyldige i EU. Hvis du ønsker at bortskaffe disse produkter, bedes du gøre det i overensstemmelse med gældende lovgivning eller andre regler i dit land for behandling af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr samt brugte batterier. Husk på, at dette kamera udelukkende er beregnet til private indspilninger. Enhver kommerciel anvendelse uden forudgående tilladelse er forbudt. (Selv i tilfælde hvor du indspiller en begivenhed såsom et show, en forestilling eller en udstilling til personlig brug, anbefales det stærkt, at du på forhånd indhenter tilladelse.) Varemærker Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbelt-d symbolet er varemærker, tilhørende Dolby Laboratories. Windows er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Macintosh er et registreret varemærke tilhørende Apple Inc. itunes er et varemærke tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og andre lande. YouTube og YouTube-logoet er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende YouTube LLC. Andre produkt- og firmanavne i denne instruktionsbog er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. DANSK

4 Sådan kommer du i gang Oplad batteriet inden optagelse Sluk for camcorderen og sæt batteriet på. Åbn dækslet Access-indikator blinker: Adgang til filer Lysnetadapteren, batteriet eller SD-kortet må ikke fjernes, mens lampen blinker. Power/charge-indikator blinker: Oplader slukker: Opladning færdig Batteri Batteriet er ikke opladt på købstidspunktet. Lysnetadapter Til stikkontakt (110V til 240V) FORSIGTIG Sørg for at bruge batterier fra JVC. Hvis du bruger andre batterier end batterier fra JVC, gives der ingen garanti for sikkerhed og ydeevne. Sætte SD-kortet i Tryk på tænd/sluk-knappen ( ) for at slukke for camcorderen. Justering af håndstrop Juster stroppen og fastgør. Håndstrop Sæt kortet helt i. Fastgør ( ) B A Slot B Slot A 1. SD-kortet må kun sættes i og tages ud, mens der er slukket for strømmen. Ellers kan data på kortet blive ødelagt. 2. Formater et SD-kort, når det bruges for første gang. Udløser Træk ikke i remmen, når du åbner spændet. Træk i udløseren for at åbne den. Stram remmen, når du holder om camcorderen. Pas på ikke at tabe camcorderen, når du bærer den.

5 Indstilling af dato/tid Åbn LCD-monitoren for at Q tænde for camcorderen Tænd/slukknap ( ) S Vælg [CLOCK TING] KLOK INST INSTELLING KLOK GEBIEDINST INSTELLEN VOOR ZOMERTIJD STEL STAD, DATUM EN TIJD IN INSTEL AFSL. DANSK LCD-monitor Vælg [YES] inden for R 10 sekunder Før din finger på og ned på sensoren. Tryk derefter på OK. (Z p. 9) T Vælg den by, der ligger nærmest på det område, hvor du anvender camcorderen AREA TING GMT : :00 Vælg [ON] eller [OFF] UVælg [ON], hvis sommertid er gældende. FOR DAYLIGHT SAVING TIME DAYLIGHT SAVING TIME (DST) OFF Tryk på tænd/sluk-knappen i mindst 2 sekunder, når meddelelsen forsvinder, for at slukke for strømmen, og tryk derefter på den igen i mindst 2 sekunder. Rør ved sensorerne med din finger. Sensorerne virker ikke, hvis du rører ved dem med fingerneglen, eller hvis du har handsker på :00 DAYLIGHT SAVING TIME Indstil dato og tid VBerøringssensor: Indstiller dato og tid : Flytter markøren til højre OK: Uret starter CLOCK TING DATE TIME GMT 0:00 SAVE

6 Videoindspilning FORSIGTIG Det anbefales at udføre en prøveoptagelse før optagelse af en vigtig scene. Q Skub tilstandskontakten for at vælge tilstand! (video) R Vælg optagelsestilstand PLAY/REC Tilstanden skifter, når du trykker på knappen. Automatisk optagelseindikatoren vises. S Starte optagelse REC Resterende plads på SD-kortet Videokvalitet Optag/standby Tryk på knappen START/ STOP for at starte optagelsen, og tryk på den igen for at stoppe. [ 4 h 59 m ] 0 : 0 4 : 0 1 REC Optagelse

7 Afspilning Q Vælge afspilningstilstand DANSK PLAY/REC Tilstanden skifter, når du trykker på knappen. R Vælg den ønskede fil Indeksskærm VIDEO PLAYBACK 1/2 DIGEST :55 S Vælg (Rør ved OK) Afspilningsskærm 0:00: :55 L For at udføre funktioner som f.eks. forlæns søgning eller baglæns søgning (Z s. 22) L For at se filer på tv (Z s. 25) FORSIGTIG Glem ikke at lave kopier efter optagelse! For at kopiere filer til dvd'er (Z s. 29) For at kopiere filer ved hjælp af en VCR/DVD-optager (Z s. 34) For at afspille en oprettet DVD (Z s. 28) For at redigere filer på din computer (Z s. 29)

8 Indhold INTRODUKTION Standardudstyr Påsættelse af kernefi lteret...10 Stativfæste...11 Sæt Objektivdækslet På...11 Indeks Indikatorer på LCD-skærmen Nødvendige indstillinger før brug Opladning af batteriet...16 Indstilling af dato/tid...16 Sprogindstilling...17 Andre indstillinger Brug af et SD-kort...18 INDSPILNING/AFSPILNING Indspilning af filer Videoindspilning...19 Indspilning af stillbilleder...20 Zoom...21 LED-indikator...21 Kontrol af den resterende batteristrøm...21 Kontrol af den resterende plads på optagemediet...21 Afspilning af filer Videoafspilning...22 Afspilning af stillbilleder...23 Manuel indspilning Skifte til manuel optagelsestilstand...24 Baglyskompensation...24 Manuel indstilling i menu...24 REDIGERING Administration af filer Tage et foto fra en video...26 Sletning af filer...26 KOPIERING Kopiering af filer Bruge en dvd-brænder...27 Oprette en dvd ved hjælp af en pc...29 Kopiere filer til en VCR/dvd-optager...34 Brug med en transportabel medieafspiller Tænde for eksport-tilstand...35 Skifte eksportindstilling...35 Overføre filer til pc...35 Uploade filer til websteder Tænde for upload-tilstand...36 Uploade filer...36 YDERLIGERE OPLYSNINGER Ændre menuindstillingerne Fejlfinding Advarselsindikatorer Specifikationer Forsigtighedsregler Stikordsregister BRUG MEG TV Se filer på tv Tilslutning til tv...25 Betjening ved afspilning...25

9 Sådan anvendes berøringssensoren Når menuen vises på LCD-monitoren: Q R VIDEO DUBBING PLAYBACK PLAYBACK MPG FILE EDIT ON-SCREEN DISPLAY SWITCH DISPLAYED CONTENTS Q Før din finger på og ned på sensoren. R Vælg []. (Rør ved OK.) A B A Rør ved sensordelen ved siden af knappen på skærmen for at vælge en knap, der vises på den venstre side af skærmen. B Hvis du vil vælge en skærmknap, der vises i bunden af skærmen, skal du røre ved knapperne nedenunder. Læs denne VEJLEDNING for at kunne bruge dit VIDEOKAMERA. Se HÅNDBOGEN i den vedlagte cd-rom for at få flere oplysninger om betjeningen. Adobe Acrobat Reader TM eller Adobe Reader skal være installeret, for at du kan få vist HÅNDBOGEN. Adobe Reader kan hentes fra Adobes websted: Læs dette først! Opret en sikkerhedskopi af vigtige indspillede data Det anbefales at kopiere vigtige, indspillede data til en DVD eller et andet indspilningsmedie til lagring. JVC kan ikke gøres ansvarlig for mistede data. Foretag en prøveindspilning Før den faktiske indspilning af vigtige data skal du foretage en prøveindspilning og afspille de indspillede data for at kontrollere, at video og lyd er indspillet korrekt. Nulstil camcorderen, hvis det ikke fungerer korrekt Dette kamera anvender en mikrocomputer. Faktorer såsom baggrundsstøj og interferens kan medføre, at det ikke fungerer korrekt. Luk LCD-monitoren, og fjern strømforbindelsen (batteri eller lysnetadapter) fra camcorderen og sæt den til igen. Anvisninger for håndtering af batterier Sørg for at bruge JVC BN-VF808U/VF815U/ VF823U-batterier. Dette produkt indeholder patenteret teknologi og anden teknologi omfattet af ejendomsrettigheder, og er fremstillet til brug sammen med JVC-batteriet og ikke med andre batterier. JVC kan ikke garantere dette produkts sikkerhed og ydeevne, når det anvendes med andre batterier. Hvis camcorderen udsættes for en elektrostatisk ladning, skal du slukke det, før du bruger det igen. Hvis der opstår en funktionsfejl, skal du straks holde op med at bruge camcorderen og kontakte din JVC-forhandler Indspillede data kan gå tabt, når camcorderen repareres eller efterses. Opret sikkerhedskopier af alle data, før du sender udstyret til reparation eller eftersyn. INDSPILNING/ DANSK INTRODUKTION AFSPILNING BRUG MED TV REDIGERING KOPIERING YDERLIGERE OPLYSNINGER BEMÆRK Vælg dit ønskede sprog med et enkelt klik. Modelnavnet er angivet i bunden af dit videokamera. Da camcorderen kan blive anvendt til demonstration i en butik, er demonstrationstilstanden sat til ON som standard Demonstrationstilstanden deaktiveres ved at indstille [DEMO MODE] på [OFF].

10 Standardudstyr eller AP-V20E AP-V20E/AP-V17E Lysnetadapter BN-VF808U Batteri AV-Kabel USB-Kabel CD-ROM Støjfilter (x2) (2) Objektivhætte (Z s. 11) BEMÆRK Foretag alle tilslutninger med de medfølgende kabler. Brug ikke andre kabler. Påsættelse af kernefilteret Støjfiltret reducerer interferens, der skyldes tilslutning til andre enheder. Slut enden af kablet med kernefilen til videokameraet. Frigør stoppeanordningen. 3 cm Skal sluttes til videokameraet USB-kabel: Lav én vikling. Lysnetadapter: Lav to viklinger. Sæt Objektivdækslet På Beskyt objektivet ved at sætte den medfølgende objektivhætte på videokameraet som vist i illustrationen. Anbringes her under optagelse. 10

11 Stativfæste Placér camcorderens stiftskruehul over for stativets stiftskrue og monteringssoklen med skruen, og drej derefter camcorderen i urets retning for at montere den på stativet. Kameraets underside DANSK INTRODUKTION BEMÆRK Stativet må ikke anvendes på ustabilt eller ujævnt underlag. Det kan vælte og medføre alvorlige skader på camcorderen. 11

12 Indeks B A DC DC BEMÆRK LCD-skærmen kan dreje 270. Pas på ikke at tildække 4, 5 og 6 under indspilningen. 12

13 Camcorderen! Berøringssensor (Z s. 9) # OK-knap $ MENU-knap % Tænd/sluk-knap [ ] & UPLOAD-knap (Z s. 36) ( PLAY/REC-knap (Z s. 19, 20, 22, 23) ) Tilstandsknap [!, #] * DIRECT DVD-knap (Z s. 28) INFO-knap (Z s. 21) + Port til SD-kort, EXPORT-knap (Z s. 35) - AV-bøsning (Z s. 25, 34) DANSK INTRODUKTION. START/STOP -knap (Z s. 19) / SNAPSHOT-knap (Z s. 20) 0 Zoomhåndtag [W 7,T] (Z s. 21) Højttalerlydstyrke [ VOL+] (Z s. 22) 1 Højttaler 2 Jævnspændingsbøsning 3 USB-bøsning [ 2 ] (Z s. 27, 30) 4 Objektiv 5 LED-indikator (Z s. 21) 6 Stereomikrofon 7 Håndstrop 8 Rem 9 Fastgør : Taphul ; Stativfæste < Batteriudløserknap [BATT.] (Z s. 16) 13

14 Indikatorer på LCD-skærmen Under indspilning af både video og stillbilleder Kun under videoindspilning :55! Indikator for valgt : Automatisk tilstand 3 : Manuel tilstand # Indikator for effekttilstand $ Indikator for telemakrotilstand % LED-indikator (Z s. 21) & Indikator for scenevalg ( Hurtig visning-indikator (Z s. 19, 20) ) Zoomindikator * Port til SD Kort indikator Port A (standardindstilling) B Port B + Indikator for hvidbalance, Indikator for baggrundslys på skærm - Batteriindikator. Dato/tid (Z s. 16) / Indikator for manuel fokusindstilling (Z s. 29) 0 Indikator for baglyskompensation (Z s. 24) 1 Indikator for lysstyrkejustering. : Indikator for fotometri-områdekontrol 2 Lukkerhastighed! Tilstandsindikator # Eksporttilstandsindikator $ Tæller % Uploadtilstandsindikator & Videokvalitet: B (ULTRA FINE), C (FINE), D (NORMAL), E (ECONOMY) ( Resterende tid ) MREC: (Vises under indspilning). MQ: (Vises i indspilnings-standby-tilstand). * Indikator for digital billedstabilisator (DIS) (vises, når [DIS] er indstillet på [OFF]). + Automatisk medieskift, Indikator for Wind Cut - Indspilningsindikator (Z s. 19). Hændelsesindikator Kun under indspilning af stillbilleder! Tilstandsindikator # Fokusindikator $ Billedkvalitet: FINE (fin) eller STD (standard) % Antal resterende billeder & Indspilningsindikator (Z s. 20) ( Lukkertilstandsindikator ) Selvudløserindikator 14

15 Under videoafspilning 8 Under afspilning af stillbilleder DANSK INTRODUKTION : :55! Tilstandsindikator # Indikator for afspilning af afspilningsliste (vises ved afspilning af en afspilningsliste.) $ Videokvalitet: B (ULTRA FINE), C (FINE), D (NORMAL), E (ECONOMY) % Tæller & Afspilningstilstand F: Afspilning Q: Pause K: Søgning fremad J: Søgning tilbage G: Afspilning af slowmotion fremad E: Afspilning af slowmotion tilbage (Tallet til venstre viser hastigheden.) ( Batteriindikator ) Dato/tid (Z s. 16) * Lydstyrkeindikator! Tilstandsindikator # Mappe-/filnummer $ Indikator for afspilning af diasshow % Batteriindikator & Dato/tid (Z s. 16) 15

16 Nødvendige indstillinger før brug Opladning af batteriet L Sådan tages batteriet ud 1 Luk LCD-monitoren for at slukke for camcorderen. 2 Sæt batteriet på, og tilslut derefter lysnetadapteren. Med (pilen) på akkumulatorbatteriet pegende i den rigtige retning, glides akkumulatorbatteriet indtil det låses på plads. Pilen Lysnetadapter Til stikkontakt (110 V til 240 V) BEMÆRK Du kan også bruge kameraet udelukkende med lysnetadapteren. Den reelle optagelsestid kan være kortere afhængigt af optagelsesmiljøet, f.eks. ved optagelse af scener med hurtig bevægelse. Undlad at trække i eller bøje lysnetadapterens stik og kabel. Dette kan beskadige lysnetadapteren. Power/charge-indikatoren blinker for at indikere, at opladningen er startet. Når indikatoren slukkes, er opladningen færdig. L Kontrol af den resterende batteristrøm Se side 21. L Påkrævet opladnings-/indspilningstid (ca.) * Når LED-indikatoren er slukket, og skærmens baggrundslys er sat i tilstanden [STANDARD]. Batteri Opladningstid Indspilningstid BN-VF808U (medfølger) 1 hr. 50 min. 2 hr. 45 min.* BN-VF815U 2 hr. 40 min. 5 hr. 25 min.* Indstilling af dato/tid 1 Åbn LCD-monitoren for at tænde for camcorderen. 2 Rør ved MENU. 3 Vælg [DISPLAY TINGS]. VIDEO SELECT ASPECT RATIO WIND CUT AUTO SWITCH REC MEDIA DISPLAY TINGS CONFIGURE ON-SCREEN DISPLAY 4 Vælg [CLOCK ADJUST]. BN-VF823U 3 hr. 40 min. 8 hr. 10 min.* DISPLAY TINGS LANGUAGE CLOCK ADJUST DATE DISPLAY STYLE MONITOR BRIGHT DATE AND TIME 16

17 5 Vælg [CLOCK TING]. CLOCK ADJUST CLOCK TING AREA TING FOR DAYLIGHT SAVING TIME THE CITY, DATE AND TIME 6 Vælg den by, der ligger nærmest på det område, hvor du anvender camcorderen. Det valgt område bliver markeret Vigtigste by i det valgte område Tidsforskel til GMT AREA TING GMT : :55 7 Vælg [ON], hvis sommertid er gældende. [ON]: Uret sættes 1 time frem i forhold til det klokkeslæt, du har indstillet. [OFF]: Deaktiverer funktionen. 8 Indstil dato og tid. FOR DAYLIGHT SAVING TIME DAYLIGHT SAVING TIME (DST) :55 DAYLIGHT SAVING TIME Vælg punktet ved hjælp af berøringssensoren, og vælg () for at indstille. OFF 6 Vælg den by, der ligger nærmest på det område, hvor du rejser. Sprogindstilling Det er muligt at skifte sproget på displayet. 1 Åbn LCD-monitoren for at tænde for camcorderen. 2 Rør ved MENU. AREA TING GMT : :55 L Sådan kommer du tilbage til forrige skærm L Sådan lukkes skærmen Vælg []. 3 Vælg [DISPLAY TINGS]. VIDEO SELECT ASPECT RATIO WIND CUT AUTO SWITCH REC MEDIA DISPLAY TINGS DANSK INTRODUKTION CLOCK TING CONFIGURE ON-SCREEN DISPLAY DATE TIME GMT 0:00 4 Vælg [LANGUAGE]. DISPLAY TINGS SAVE 9 Vælg [SAVE]. Vælg [] for at nulstille indstillingen. Indstille uret til lokal tid på rejser Efter du har udført trin 1-4 (Z s. 16) 5 Vælg [AREA TING]. CLOCK ADJUST CLOCK TING AREA TING LANGUAGE CLOCK ADJUST DATE DISPLAY STYLE MONITOR BRIGHT ON-SCREEN DISPLAY LANGUAGE 5 Vælg det ønskede sprog. L Sådan kommer du tilbage til forrige skærm L Sådan lukkes skærmen Vælg []. FOR DAYLIGHT SAVING TIME WHEN IN ANOTHER COUNTRY 17

18 Andre indstillinger Brug af et SD-kort Hvis du vil indspille på et SD-kort, skal du udføre følgende betjeningstrin. Funktionsdygtighed er garanteret på følgende SD-kort. SD-kort eller SDHCkort kompatible med klasse 4 eller højere Panasonic-, TOSHIBA-, SanDisk-, ATP SD-kort (256 MB til 2 GB) eller SDHC-kort (4 GB til 32 GB). Hvis der benyttes andre medier, indspilles dataene muligvis ikke korrekt, eller allerede indspillede data kan gå tabt. Multimediekort understøttes ikke. Kort, der benyttes til videoindspilning på dette kamera, kan ikke afspilles på andre enheder. Visse kortlæsere (herunder indvendige kortlæsere i pc ere) vil muligvis ikke understøtte SDHC-formatet. Hvis du anvender et SDHC kort til optagelse og kommer ud for aflæsningsfejl, er den kortlæser, du anvender, muligvis ikke SDHC-understøttet. Anvend camcorderen eller andre SDHC-kompatible apparater til aflæsning af kortet. Q Indsæt et SD-kort Forberedelse: Tryk på tænd/sluk-knappen ( ) for at slukke for camcorderen. 1 Åbn SD-kortdækslet. 2 Sæt kortet korrekt i med det skrå hjørne først. Skråt hjørne BEMÆRK SD-kortet må kun sættes i og tages ud, mens der er slukket for strømmen. Ellers kan data på kortet blive ødelagt. Rør ikke terminalen på den modsatte side af mærkaten. R Skifte optagemedie Videokameraet er programmeret til at optage på PORT A fra fabrikken. Du kan skifte optagemedie til PORT B. Indstil [VALG AF VIDEOPORT] og [VALG AF BILLEDPORT] til [SLOT A] eller [SLOT B]. SCENE SELECT FOCUS INFORMATION MEDIA TING SLOT A ADJUST SLOT BRIGHTNESS B SHUTTER SPEED 1. Optagemediet skifter automatisk fra Port A til Port B og vice versa, når kortet i den valgte port er fuldt. 2. Du kan vælge Port A eller Port B manuelt som optagemedie til respektive video og still-billeder. S Formater et SD-kort, når det bruges for første gang Vælg [FORMAT SD CARD] for at formatere kortet. MEDIA TING VIDEO SLOT SELECTION IMAGE SLOT SELECTION FORMAT SD CARD ERASE ALL DATA 3 Luk SD-kortdækslet. L Sådan fjerner du et SD-kort Tryk ned på SD-kortet. Træk SD-kortet ud, når det stikker lidt ud af kameraet. 18

19 Indspilning af filer Videoindspilning Forberedelse: Åbn LCD-monitoren for at tænde for camcorderen. Indsæt et SD-kort. DANSK Skub tilstandskontakten for at vælge! (video). Tryk på PLAY/REC for at vælge optagetilstand. SNAPSHOT PLAY/REC 0 : 00 : 00 Tryk på START/STOP for at starte optagelsen. INDSPILNING/ AFSPILNING 0 : 00 : 01 REC L Stop af indspilning Tryk på knappen START/STOP igen. L Sådan kan du få vist den video, du lige har indspillet Vælg A i pausetilstand. Under visningen kan du slette videoen ved at vælge *. L Sådan ændres videokvaliteten Ændr indstillingerne i [VIDEO QUALITY]. Omtrentlig resterende optagetid Du kan også starte/stoppe optagelsen ved at vælge [REC] på LCD-monitoren. (Optagekontrol på skærmen) L Ændring af billedformatet (16:9/4:3) Ændr indstillingerne i [SELECT ASPECT RATIO]. L Indspilning af et stillbillede under videoindspilning Tryk SNAPSHOT. BEMÆRK Videoindspilningstilstanden vælges automatisk, når du afbryder camcorderen strømtilførsel og derefter tilslutter den igen. Hvis kameraet ikke betjenes i 5 minutter, når strømmen er tilsluttet, slukkes det automatisk for at spare strøm. Når batteriet er monteret, kan du tænde kameraet igen ved at åbne/lukke LCD-skærmen. Hvis lysnetadapteren bruges, kan du udføre en vilkårlig funktion som for eksempel at zoome. Efter indspilning af video 12 timer i træk stopper indspilningen automatisk. Hvis du vil sikre vedvarende optagelse, så indstil [AUTO SWITCH REC MEDIA] til [ON], før du starter optagelsen. Der oprettes en ny fil for hver 4 GB kontinuerlig indspilning. Camcorderen indspiller video i MPEG2-formatet, der er kompatibelt med SD-VIDEO-formatet. Dette camcorderen er ikke kompatibelt med andre digitale videoformater. 19

20 Indspilning af filer (Fortsat) Indspilning af stillbilleder Forberedelse: Åbn LCD-monitoren for at tænde for camcorderen. Indsæt et SD-kort. Skub tilstandskontakten for at vælge # (stillbilled)-tilstand. Tryk på PLAY/REC for at vælge optagetilstand. PLAY/REC Tryk SNAPSHOT halvt ned og hold den nede. Indikatoren? bliver grøn, når det billede, der skal indspilles, er i fokus. L Gennemsyn af det sidst optagede billede Vælg A efter indspilningen. Tryk på * under afspilning for at slette billedet. L Ændring af billedkvaliteten Ændr indstillingerne i [IMAGE QUALITY]. L Uafbrudt indspilning af stillbilleder Indstil på [CONTINUOUS SHOOTING] i [SHUTTER MODE]. Tryk SNAPSHOT helt ned for at tage et foto. FINE BEMÆRK DIS (Digital billedstabilisator) fungerer ikke under indspilning af stillbilleder. Hvis kameraet ikke betjenes i 5 minutter, når strømmen er tilsluttet, slukkes det automatisk for at spare strøm. Når batteriet er monteret, kan du tænde kameraet igen ved at åbne/lukke LCD-skærmen. Hvis lysnetadapteren bruges, kan du udføre en vilkårlig funktion som for eksempel at zoome. 20

21 Zoom Forberedelse: Vælg! eller #-tilstand. Vælg optagetilstand. Zoom ud Zoom ind W: Vidvinkel T: Telefoto Du kan også zoome ud/ind ved at vælge [W] eller [T] på LCD-skærmen. (Zoomkontrol på skærmen) Kontrol af den resterende batteristrøm Forberedelse: Sæt akkumulatorbatteriet i. Vælg optagetilstand.!-tilstand: Tryk tre gange på INFO, eller tryk på INFO og vælg ;. #-tilstand: Tryk på INFO. INFO DIRECT DVD BATTERY CONDITION 100% 50% 0% MAX TIME min DANSK INDSPILNING/ AFSPILNING Maksimal zoom (fabriksindstilling).!-tilstand [70X/DIGITAL] # -tilstand [35X/OPTICAL] L Ændring af den maksimale zoomindstilling (kun!-tilstand) Ændr indstillingerne i [ZOOM]. BEMÆRK Der kan udføres makroindspilning ned til cirka 5 cm fra motivet, når zoomhåndtaget er skubbet helt over på W. LED-indikator Forberedelse: Vælg! eller #-tilstand. Vælg optagetilstand. 1 Rør ved MENU. 2 Vælg [LIGHT]. 3 Vælg den ønskede indstilling. ON AUTO OFF LED-indikatoren forbliver tændt, uafhængigt af de omgivende forhold. LED-indikatoren tændes automatisk, ved optagelse i utilstrækkeligt lys. Deaktiverer denne funktion. L Sådan lukkes skærmen Vælg [] eller tryk på INFO. BEMÆRK Den viste optagetid er kun vejledende. Den vises i enheder a 10 minutter. Et tryk på knappen INFO, mens der sluttes til en pc, kan starte DVD-overspilning. Kontrol af den resterende plads på optagemediet Forberedelse: Vælg!-tilstand. Vælg optagetilstand. Tryk én gang på INFO-knappen (SLOT A) og to gange (SLOT B). INFO DIRECT DVD MAX RECORDING TIME SLOT A 14h27m 21h25m 28h27m 75h12m FREE USED Den maksimale optagetid vises for hver videokvalitet. L Sådan ændres videokvaliteten 1) Vælg videokvaliteten. 2) Vælg []. L Sådan ændres optagemediet 1) Tryk på INFO for at vælge SLOT A eller SLOT B. 2) Vælg []. L Sådan lukkes skærmen Vælg []. 21

22 Afspilning af filer Videoafspilning Forberedelse: Åbn LCD-monitoren for at tænde for camcorderen. Indsæt et SD-kort. Skub tilstandskontakten for at vælge! (video). Tryk på PLAY/REC for at vælge afspilningstilstand. VIDEO PLAYBACK 1/2 PLAY/REC Indeksskærmen vises. DIGEST :45 Vælg den ønskede fil. L Sådan går du til forrige eller næste side Rød ved [] eller [] i over et sekund. L Sådan afspiller du et par sekunder af hver udvalgte scene i de optagede videoer Rør ved [DIGEST]. L Sådan slettes en video Vælg *, mens afspilning er stoppet. L Sådan ændres antallet af miniaturebilleder (6 miniaturebilleder/20 miniaturebilleder) Flyt zoomknappen til [W] eller [T]. L Betjening under videoafspilning Knapper på skærmen N : Gå tilbage til første scene i filen O : Gå til første scene i næste fil L : Vend tilbage til indeksskærmen J : Søgning tilbage (under afspilning) E : Bagudrettet enkeltbilledafspilning (i pausetilstand)* F : Afspilning Q : Pause K : Søgning fremad (under afspilning) G : Fremadrettet enkeltbilledafspilning (i pausetilstand)* L Højttalerlydstyrke : Skru ned for lydstyrken + : Skru op for lydstyrken 22 * Langsom afspilning starter, når du bliver ved med at trykke på sensorknappen under E/ G i et stykke tid.

23 Afspilning af stillbilleder Forberedelse: Åbn LCD-monitoren for at tænde for camcorderen. Indsæt et SD-kort. Skub tilstandskontakten for at vælge # (stillbilled)-tilstand. Tryk på PLAY/REC for at vælge afspilningstilstand. DANSK PLAY/REC IMAGE PLAYBACK 1/2 Indeksskærmen vises. Vælg den ønskede fil :45 INDSPILNING/ AFSPILNING L Sådan går du til forrige eller næste side Rød ved [] eller [] i over et sekund. L Sådan slettes et foto Vælg *. L Sådan ændres antallet af miniaturebilleder (6 miniaturebilleder/20 miniaturebilleder) Flyt zoomknappen til [W]. L Betjening under afspilning af fotos Knapper på skærmen P : Skift afspilningsrækkefølgen for diasshow i bagudgående retning F : Skift afspilningsrækkefølgen for diasshow i fremadgående retning L : Gå tilbage til indeksskærmen N : Vis den forrige fil F : Start diasshowet Q : Afslut diasshowet O : Vis den næste fil 23

24 Manuel indspilning I manuel optagelsestilstand er det muligt at indstille fokus og skærmens lysstyrke manuelt. Skifte til manuel optagelsestilstand Forberedelse: Vælg! eller #-tilstand. Vælg optagetilstand. Tryk to gange på [A/M]. [4 h 59 m] Manuel indstilling i menu I manuel optagetilstand: 1 Rør ved MENU. 2 Vælg [MANUAL TING]. VIDEO M MANUAL TING LIGHT REGISTER EVENT VIDEO QUALITY USE DETAIL TINGS BASED 3 Vælg den ønskede menu. L Sådan kommer du tilbage til den automatiske indspilningstilstand Tryk på [A/M], så 4-indikatoren vises. Baglyskompensation Baglyskompensation gør motivet lysere ved at øge eksponeringen. I manuel optagetilstand: Vælg -. VIDEO SCENE SELECT FOCUS ADJUST BRIGHTNESS SHUTTER SPEED THE BRIGHTNESS OF THE 4 Vælg den ønskede indstilling. VIDEO SCENE SELECT FOCUS AUTO ADJUST MANUAL BRIGHTNESS SHUTTER SPEED Afhængigt af hvilken slags indstillinger du vælger, kan du indstille ved hjælp af berøringssensoren. L Sådan annulleres baglyskompensation Vælg - igen. REC BEMÆRK Hvis LCD-monitoren er vendt på hovedet, vises - ikke. Skift indstilling, hvis LCD-monitoren er i normal position. L Sådan kommer du tilbage til forrige skærm L Sådan lukkes skærmen Vælg []. 24

25 Se filer på tv Camcorderen er designet til brug sammen med PAL-farve-tv-signaler. Den kan ikke anvendes sammen med et tv med en anden standard. Tilslutning til tv Du kan sende videoer fra AV-bøsningen. L Sådan tilslutter du ved hjælp af AV-bøsningen. Forberedelse: Sluk for alle apparater. Jævnspændingsbøsning Til stikkontakt Lysnetadapter Betjening ved afspilning Efter tv'et er tilsluttet 1 Tænd for kameraet og tv'et. 2 Indstil tv'et på tilstanden VIDEO. 3 (Kun ved tilslutning af kameraet til videobåndoptageren/dvd-optageren) Tænd for VCR/DVD-optageren, og indstil VCR/DVD-optageren til AUXindgang. 4 Start afspilning på camcorderen. (Z s. 22, 23) DANSK INDSPILNING/ AFSPILNING L Sådan vises kameraets skærmvisning på tv'et Indstil [DISPLAY ON TV] på [ON]. AV-johto AV -bøsning AV-indgangsstik 25

26 Administration af filer FORSIGTIG Fjern ikke optagemediet og foretag ikke anden betjening (f.eks. at slutte for strømmen), mens der er adgang til filer. Sørg også for at anvende den medfølgende lysnetadapter, da dataene på optagemediet kan blive ødelagt, hvis batteriet bliver brugt op under brugen. Hvis dataene på optagemediet bliver ødelagt, skal optagemediet formateres, før det anvendes igen. Tage et foto fra en video Du kan optage den ønskede scene fra en optaget video og gemme den som et foto. Forberedelse: Vælg!-tilstand. Vælg afspilningstilstand. Tryk på SNAPSHOT, når afspilningen er sat på pause. BEMÆRK Optagne fotos gemmes med en opløsning på 640 x 360 (hvis videoen er optaget i 16:9) eller 640 x 480 (hvis videoen er optaget i 4:3). Billedet kan strækkes vandret eller lodret, afhængigt af videokildefilens kvalitet. Funktionen fortsat optagelse kan ikke anvendes til at tage billeder. Du kan ikke optage video under afspilning. Sletning af filer Beskyttede filer kan ikke slettes. Hvis du vil slette dem, skal du først fjerne beskyttelsen. Når filer først er slettet, kan de ikke genskabes igen. Kontroller filerne, inden du sletter dem. Forberedelse: Vælg! eller #-tilstand. Vælg afspilningstilstand. 1 Rør ved MENU. 2 Vælg [DELETE]. VIDEO DELETE UPLOAD TINGS SEARCH PLAYBACK PLAYLIST DELETE RECORDED VIDEO Sådan slettes den aktuelt viste fil Efter du har udført trin Vælg [CURRENT]. 4 Vælg [YES]. VIDEO DELETE CURRENT FILE SELECT DELETE ALL DELETE ONE SCENE AT A TIME DELETE? (REMAINING SCENES:0009) YES NO Du kan vælge den forrige eller næste fil ved at vælge { eller }. L Sådan lukkes skærmen Vælg []. 26

27 Kopiering af filer Kopieringsformer og enheder, der kan tilsluttes Dvd-brænder (CU-VD50/CU-VD3) Du kan kopiere videofiler, der er indspillet på dette kamera, over på DVD-diske. Videobåndoptager/ dvd-optager Du kan kopiere videofi ler, der er indspillet på dette videokamera, over på en videobåndoptager/dvdoptager. Pc Du kan kopiere videoog stillbilledfiler, der er indspillet på dette kamera, over på din pc. Bruge en DVDbrænder Understøttede diske: 12cm DVD-R, DVD-RW For så vidt angår DVD-r-diske kan der kun bruges ubrugte DVD-r-diske. For så vidt angår DVD-rw-diske kan der også bruges brugte DVD-rw-diske, men de skal formateres før indspilningen. Ved formatering af en disk slettes alt det indhold, der er indspillet på disken indtil det pågældende tidspunkt. Der kan ikke anvendes dobbeltlagsdiske. Angående færdiggøring efter kopiering Disken færdiggøres automatisk, så den kan afspilles på andre enheder. Efter færdiggørelsen kan disken kun afspilles, så der kan ikke tilføjes flere filer. Forberedelse: Tænd først for camcorderen, og tænd derefter på DVD-brænderen. Jævnspændingsbøsning Lysnetadapter Til stikkontakt DANSK KOPIERING BEMÆRK Det anbefales at anvende JVC's DVD-brænder (CU-VD50/CU-VD3). Ved brug af CU-VD20 eller CU-VD40 kan optagetiden vare cirka 2 gange længere end tiden, der er angivet i instruktionsvejledningen til DVDbrænderen. USBjackstik Tilslutning til en DVDbrænder USBbøsning Dvd-brænder *USB-kabel BEMÆRK Se også instruktionsvejledningen til DVD-brænderen. * Anvend USB-kablet, der fulgte med DVD-brænderen. 27

28 Kopiering af filer (Fortsat) Sikkerhedskopiere alle filer Forberedelse: Slut videokameraet til DVD-brænderen. Vælg!-tilstand. 1 Vælg [CREATE FROM ALL]. CREATE DVD CREATE FROM ALL SELECT AND CREATE CREATE DUPLICATE PLAYBACK COPY RECORDED VIDEOS 2 Vælg den ønskede menu. CREATE FROM ALL Sådan kopierer du videofiler, der aldrig er blevet kopieret Filer, der aldrig før er kopieret til dvd-diske, bliver automatisk udvalgt og kopieret. 1 Åbn LCD-monitoren for at tænde for camcorderen. 2 Tryk på DIRECT DVD. INFO DIRECT DVD ALL SCENES 28 UNSAVED SCENES COPY ALL VIDEOS TO DVD [ALL SCENES]: Alle filer på optagemediet bliver kopieret. [UNSAVED SCENES]: Filer, der aldrig er blevet kopieret til en dvddisk, bliver automatisk valgt og kopieret. 3 Vælg det ønskede disknummer. ALL(TOTAL:3) DVD1 DVD2 DVD3 DVD CREATION LIST CHECK Hvis du vælger [ALL], oprettes alle diskene på listen. Vælg [CHECK] for at få vist scener. Symbolet viser, at disken allerede er oprettet. 4 Vælg [YES] eller [NO]. [YES]: Viser miniaturebillederne efter gruppe. [NO]: Viser miniaturebillederne efter dato. 5 Vælg [EXECUTE]. Filerne bliver kopieret til disken. Når [COMPLETED] vises, skal du berøre OK. Isæt en ny disk, når [INSERT NEXT DISC PRESS [STOP] TO EXIT CREATE] vises. Resterende filer blive kopieret til den anden disk. Hvis du vil annullere kopieringen, skal du vælge [STOP]. 3 Vælg [EXECUTE]. UNSAVED SCENES READY TO CREATE DVD-R EXECUTE RETURN Oprettelsen af dvd-disken påbegyndes. Når [COMPLETED] vises, skal du trykke på OK. Isæt en ny disk, når [INSERT NEXT DISC PRESS [STOP] TO EXIT CREATE] vises. Resterende filer blive kopieret til den anden disk. Vælg [STOP] for at annullere dvdoprettelsen. L Sådan lukkes skærmen 1) Vælg []. 2) Vælg [], [], [?], når [YES] vises. L Afspilning af den oprettede disk ved hjælp af camcorderen 1) Tilslut camcorderen til dvd-brænderen. 2) Tænd først for camcorderen, og tænd derefter på dvd-brænderen. 3) Vælg [PLAYBACK]. 4) Vælg den ønskede mappe. 5) Vælg diskens oprettelsesdato. 6) Vælg den ønskede fil. Sådan kommer du tilbage til forrige

29 Oprette en DVD ved hjælp af en pc Læs JVC software-licensaftale i cd-rom-instruktionen før du installerer softwaren. Du kan kopiere dataene fra camcorderen og oprette en dvd ved hjælp af en pc. Q Installere softwaren på pc'en Systemkrav Windows Vista OS: Windows Vista Home Basic (SP1) Home Premium (SP1) (32-bit, forudinstalleret) CPU: En af følgende: Intel Pentium 4, 1,6 GHz eller højere Intel Pentium M, 1,4 GHz eller højere Intel Core Duo, 1,5 GHz eller højere RAM: Mindst 1 GB Windows XP OS: Windows XP Home Edition (SP2/SP3) Professional (SP2/SP3) (forudinstalleret) CPU: En af følgende: Intel Pentium 4, 1,6 GHz eller højere Intel Pentium M, 1,4 GHz eller højere Intel Core Duo, 1,5 GHz eller højere RAM: Mindst 512 MB Forberedelse: Læg den medfølgende cd-rom i pc'en. I Windows Vista vises dialogboksen til automatisk afspilning. 1 Klik på [Easy Installation]. Følg instruktionerne på skærmen. 2 Klik på [Next]. 3 Klik på [Finish]. Everio MediaBrowser-ikonet oprettes på skrivebordet. DANSK KOPIERING L Sådan kontrolleres pc-specifikationerne Højreklik på [Computer] (eller [My Computer]) i menuen [Start], og vælg [Properties]. BEMÆRK Sørg for, at din pc har et dvd-drev, der kan optages på. Hvis dit system ikke opfylder kravene, anbefales det at kopiere filerne ved hjælp af dvd-brænderen. Macintosh-brugere kan anvende softwaren, der følger med deres (imovie 08, iphoto), til at kopiere filer til deres computer. L Sådan får du vist instruktionsvejledningen til Everio MediaBrowser 1) Dobbeltklik på ikonet for Everio MediaBrowser. 2) Klik på [Help], og klik på [MediaBrowser Help]. Klik Klik 29

30 Kopiering af filer (Fortsat) R Sikkerhedskopiering på pc'en Forberedelse: Installér softwaren på pc'en. Sørg for, at der er tilstrækkelig ledig plads på pc'ens harddiskdrev. Luk LCD-monitoren for at slukke for camcorderen. Jævnspændingsbøsning Lysnetadapter Til stikkontakt 1 Åbn LCD-monitoren for at tænde for camcorderen. 2 Vælg [BACK UP]. USB MENU CREATE DVD UPLOAD EXPORT TO LIBRARY BACK-UP SAVE RECORDED VIDEO/STILL Everio MediaBrowser starter på pc'en. 3 Klik på [All volume in camcorder] og klik på [Next]. USB-bøsning 4 Klik på [Start]. USB-kabel Sikkerhedskopiering starter. USB-bøsning L Sådan afbrydes camcorderen fra pc'en 1) Højreklik på ikonet (Sikker fjernelse af hardware) i proceslinjen, og vælg [Safely remove USB Mass Storage Device]. 2) Følg instruktionerne på skærmen, og sørg for, at enheden kan fjernes sikkert. 3) Tag USB-kablet ud, og luk LCD-monitoren. BEMÆRK Det tager tid at sikkerhedskopiere mange videoer. 30

31 S Oprette brugerlister for at sortere filerne Du kan oprette en brugerliste med et bestemt emne (f.eks. Rejse eller Atletikstævne) og lægge filer vedrørende emnet ind under brugerlisten. Forberedelse: Foretag en sikkerhedskopiering på pc'en. 1 Klik på ikonet og åbn kalenderen. 2 Vælg [Movies only]. 3 Klik på [+]. 5 Dobbeltklik på optagelsesdatoen. Filerne optaget på denne dag vises. 6 Træk filen og slip den på brugerlisten. Gentag trin 5 og 6 for at tilføje flere filer til brugerlisten. DANSK KOPIERING 4 Indtast navnet på den nye bruger og klik på [OK]. 31

32 Kopiering af filer (Fortsat) T Kopiere filer til en dvd Forberedelse: Brug en skrivbar DVD. (Det anbefales at bruge en DVD-R-disk.) 5 Klik på [Start]. 1 Vælg brugerlisten og klik på [Create Disc]. 2 Klik på [Select files individually] og klik på [Next]. Hvis du vil tilføje alle filer til dvd'er, skal du klikke på [Select all files displayed], og derefter gå til trin 4. BEMÆRK Klik på [Help] og se "MediaBrowser Help" for at få oplysninger om betjening af Everio MediaBrowser. Adobe Reader skal være installeret for at læse "MediaBrowser Help". Adobe Reader kan hentes på Adobes websted: Se supportoplysningerne for at få hjælp til at betjene den leverede software. 3 Træk filen, og slip den på den nederste del, og klik på [Next]. 4 Indtast disknavnet, vælg topmenustilen, og klik på [Next]. 32

33 Mappestruktur og filtypenavne Indspilningsmedie [DCIM] [SD_VIDEO] [EXTMOV] [PRIVATE] [XXXJVCSO] [MGR_INFO] [PRGXXX] [PRGXXX.PGI] [MOVXXX.MOD] [MOVXXX.MOI] [PRGXXX] [MOV_XXX.MOD] * Oplysninger om f.eks. dato og klokkeslæt for indspilningen, indspillet med videofilen. Kundesupportoplysninger Indeholder stillbilledmapperne. Indeholder videofilmapperne. Administrationsoplysninger* for hele mediet Administrationsoplysninger* Videofil Administrationsoplysninger* for videofilerne Videofil med administrationsoplysninger er beskadiget. Indeholder administrations-oplysningsfiler om hændelser og/eller DVD-oprettelsesoplysninger for filer, der er gemt på camcorderen. Brug af denne software er kun tilladt i henhold til betingelserne i softwarelicensen. JVC Når du kontakter nærmeste JVC-kontor eller -forhandler i dit land angående softwaren (se JVC Worldwide Service Network på bedes du have de relevante oplysninger klar. Produktnavn, Model, Problem, Fejlmeddelelse PC (Producent, Model (Desktop/Laptop), CPU, Operativsystem, Hukommelse (MB), Ledig plads på harddisken (GB)) Bemærk, at der kan gå et stykke tid, inden du får svar på dit spørgsmål, afhængigt af hvad der spørges om. JVC kan ikke besvare spørgsmål om grundlæggende anvendelse af din pc eller spørgsmål om specifikationer eller ydeevne for operativsystemet, andre programmer eller drivere. Pixela Område Sprog Telefonnr # USA og Canada Engelsk (gratis) Europa (Storbritannien, Tyskland, Frankrig og Spanien) Andre lande i Europa Engelsk / Tysk / Fransk / Spansk Engelsk / Tysk / Fransk / Spansk/ Italiensk/ Hollandsk (gratis) Asien (Filippinerne) Engelsk Kina Chinees X = tal DANSK KOPIERING Hjemmeside: Se vores hjemmeside for de nyeste oplysninger og downloads. 33

34 Kopiering af filer (Fortsat) Kopiere filer til en VCR/DVD-optager Forberedelse: Opret en afspilningsliste. Sluk for alle apparater. L Sådan tilslutter du ved hjælp af AV-bøsningerne (analog kopiering). AV-bøsning AV Jævnspændingsbøsning 1 Åbn LCD-monitoren for at tænde for camcorderen. 2 Indstil videobåndoptageren/ dvdoptageren på inputtilstanden AUX. Kontrollér, at billederne fra camcorderen optages korrekt på VCR/DVD-optageren. 3 Afspil afspilningslister på camcorderen. 1) Rør ved MENU. 2) Vælg [DUBBING PLAYBACK]. 3) Vælg den ønskede afspilningsliste. 4) Vælg [YES]. (Der vises en sort skærm i 5 sekunder ved den første og den sidste scene.) AV-kabel Videobåndoptager/ DVD-optager Lysnetadapter AV-bøsning (Input) Til stikkontakt 4 På det sted, hvor du vil starte kopieringen, skal du starte indspilningen på videobåndoptageren/dvd-optageren. Se brugsanvisningen til videobåndoptageren/dvd-optageren. L Stop af kopiering Stop indspilningen på videobåndoptageren/ dvd-optageren, og tryk derefter på START/ STOP igen. L Sådan skjules datoen eller ikoner på skærmen Ændr indstillingerne i [DISPLAY ON TV]. 34

35 Brug med en transportabel medieafspiller Tænde for eksport-tilstand Du kan nemt overføre optagne videoer til itunes i eksporttilstand. Alle filer med eksportindstillingen slået til, bliver overført til pc. For yderligere oplysninger om overførsel henvises der til betjeningsvejledningen for MediaBrowser på cd-rom en. Forberedelse: Vælg!-tilstand. Vælg optagetilstand. Tryk to gange på EXPORT. EXPORT ON EXPORT TO LIBRARY MODE L Sådan slår du eksporttilstand fra Tryk to gange på EXPORT. Skifte eksportindstilling Du kan indstille de optagne videoer til eksportindstillingen. 3 Vælg [DONE]. L Sådan annulleres eksportindstillingen Vælg filen, og tryk på [LIB.] igen. L Sådan lukkes skærmen 1) Vælg [DONE]. 2) Vælg [YES]. Overføre filer til pc Klargøring: Installer itunes på en computer. 1 Tilslut camcorderen til pc'en med USB-kablet. 2 Vælg [EXPORT TO LIBRARY]. USB MENU CREATE DVD UPLOAD EXPORT TO LIBRARY BACK-UP EASY VIDEO REGISTRATION DANSK KOPIERING Forberedelse: Vælg!-tilstand. Vælg afspilningstilstand. 1 Tryk på EXPORT. EXPORT Alle filer med eksportindstillingen slået til, bliver overført til pc. L Kan ikke uploade filen til itunes Se Q&A, Seneste information, Downloadinformation etc. i [Klik for seneste produktinformation] i punktet Hjælp i det medfølgende Everio MediaBrowser-software. 2 Vælg filen og vælg [ ]. EXPORT TINGS 1/3 LIB. LIB. LIB. CHECK DONE Vælg [CHECK] for at tjekke filens indhold. 35

36 Uploade filer til websteder Tænde for upload-tilstand Uploade filer Du kan uploade filen til videodelingswebsteder (YouTube ) hurtigt efter optagelsen. For yderligere oplysninger om YouTube, besøg YouTube websiten: Se betjeningsvejledningen til MediaBrowser på cd-rommen ofr yderligere oplysninger om at uploade filer. 1 Tilslut camcorderen til pc'en med USB-kablet. Forberedelse: Vælg!-tilstand. Vælg optagetilstand. Tryk to gange på UPLOAD. UPLOAD 2 Vælg [UPLOAD]. USB MENU PLAYBACK ON PC CREATE DVD UPLOAD EXPORT TO LIBRARY EASY UPLOAD TO VIDEO ON UPLOAD REC Hvis du optager en fil med upload-tilstand slået til, stopper optagelsen automatisk 10 minutter efter optagelsen startes. Den resterende tid vises på LCD-monitoren. BEMÆRK Upload-tilstanden bliver slået fra, hver gang en optagelse er afsluttet. L Kan ikke uploade filen til YouTube Du har brug for en YouTube -konto for at kunne uploade filer til YouTube. Opret en konto. Se Q&A, Seneste information, Downloadinformation etc. i [Klik for seneste produktinformation] i punktet Hjælp i det medfølgende Everio MediaBrowser-software. 36

37 Ændre menuindstillingerne 1 Rør ved MENU. 2 Vælg den ønskede menu. VIDEO REGISTER EVENT VIDEO QUALITY ZOOM DIS L Sådan kommer du tilbage til forrige skærm L Sådan lukkes skærmen Vælg []. DANSK IMAGE BLURRED NEED TO 3 Vælg den ønskede indstilling. VIDEO REGISTER EVENT OFF VIDEO QUALITY ZOOM ON DIS Fejlfinding Se nedenstående tabel, før du bestiller service. Hvis løsningerne, der er angivet i tabellen ikke løser problemet, skal du kontakte nærmeste JVC-forhandler eller JVCservicecenter for instruktioner. Se også FAQ til nye produkter på JVC's websted. Følgende fænomener er ikke funktionsfejl. Camcorderen bliver varmt, når det bruges i længere tid. Batteriet bliver varmt, når det oplades. Ved afspilning af en video kan billedet stoppe et kort øjeblik eller lyden blive afbrudt ved splejsningspunkter mellem scener. LCD-monitoren bliver midlertidigt rød eller sort, når der optages sollys. Der vises sorte pletter eller røde, grønne og blå pletter LCD-monitoren. (LCD-monitoren indeholder 99,99 % effektive pixel, men 0,01 % pixel eller derunder kan være ineffektive.) YDERLIGERE OPLYSNINGER Strømtilførse Problem Der tilføres ikke strøm til camcorderen. Tilslut lysnetadapteren korrekt. Genoplad batteriet. Afhjælpning Visninge Visningen af den resterende batterilevetid er ikke korrekt. LCD-monitoren er vanskelig at se. Lad batteriet helt op, brug det helt op, og genoplad det igen. Hvis camcorderen anvendes i længere perioder ved høje eller lave temperaturer, eller hvis batteriet oplades gentagne gange, vises den resterende batterilevetid muligvis ikke korrekt. LCD-monitoren kan være vanskelig at se, hvis den bruges i kraftigt lys, som f.eks. i direkte sollys. 37

38 Fejlfinding (Fortsat) Optagelse Afspilning Andre problemer Problem Indspilning er ikke mulig. Optagelsen stopper af sig selv. Lyd eller video bliver afbrudt. Kan ikke finde en optaget video/billede. Camcorderen fungerer langsomt, når der skiftes mellem videotilstand og fototilstand, eller når strømmen slås til eller fra. Indikatoren blinker ikke under opladning af batteriet. Filen kan ikke uploades til YouTube. Kan ikke eksportere filen til itunes Afhjælpning SD kortet er fuldt. Slet de unødvendige filer eller skift SD-kort. Isæt et almindeligt SD-kort, og indstil [VIDEO SLOT SELECTION] og [IMAGE SLOT SELECTION] til [SLOT A] eller [SLOT B]. Optagelsen stopper automatisk efter 12 timers non-stop optagelse. Hvis du vil sikre vedvarende optagelse, så indstil [AUTO SWITCH REC MEDIA] til [ON], før du starter optagelsen. Nogle gange bliver afspilningen afbrudt ved forbindelsen mellem to scener. Det er ikke en funktionsfejl. [PLAYBACK MPG FILE], og søg derefter efter videoen på indeksskærmen. (Videofiler, der har beskadigede administrationsoplysninger kan afspilles). Annuller gruppevisning og datosøgefunktioner. Skift indstillingen i [VIDEO SLOT SELECTION] eller [IMAGE SLOT SELECTION]. (Filer på andre medier vises ikke). Skub tilstandsvælgeren for at vælge den ønskede tilstand (! eller #). Hvis der er mange filer (f.eks. videoer) på camcorderen, tager det tid for camcorder at svare. Det anbefales, at du kopierer alle filerne fra camcorderen til din computer og sletter filerne fra camcorderen. Kontrollér batteriets resterende levetid. (Indikatoren blinker ikke, hvis batteriet er fuldt opladet). Sørg for, at batteriet oplades inden for det tilladte temperaturområde ved opladning i varme eller kolde omgivelser. (Hvis batteriet oplades uden for det tilladte temperaturområde, kan opladningen blive afbrudt for at beskytte batteriet). Du har brug for en YouTube -konto for at kunne uploade filer til YouTube. Opret en konto. Se Q&A, Seneste information, Download-information etc. i [Klik for seneste produktinformation] i punktet Hjælp i det medfølgende Everio MediaBrowser-software. Se Q&A, Seneste information, Download-information etc. i [Klik for seneste produktinformation] i punktet Hjælp i det medfølgende Everio MediaBrowser-software. L Sådan nulstilles camcorderen, hvis den ikke fungerer normalt! Luk LCD-monitoren, og fjern strømforbindelsen (batteri eller lysnetadapter) fra camcorderen og sæt den til igen. # Udfør [FACTORY PRE]. 38

VEJLEDNING KÄYTTÖOHJE GZ-MS100 KAMERA MED HUKOMMELSE MUISTILLINEN VIDEOKAMERA

VEJLEDNING KÄYTTÖOHJE GZ-MS100 KAMERA MED HUKOMMELSE MUISTILLINEN VIDEOKAMERA VEJLEDNING KÄYTTÖOHJE DA LYT1924-005A FI DANSK KAMERA MED HUKOMMELSE MUISTILLINEN VIDEOKAMERA GZ-MS100 E Kære kunde Tak, fordi du har købt dette kamera med hukommelse. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

HÅNDBOG KÄYTTÖOHJE GZ-HD320BE GZ-HD300AE/BE/RE VIDEOKAMERA VIDEOKAMERA

HÅNDBOG KÄYTTÖOHJE GZ-HD320BE GZ-HD300AE/BE/RE VIDEOKAMERA VIDEOKAMERA HÅNDBOG KÄYTTÖOHJE VIDEOKAMERA VIDEOKAMERA GZ-HD320BE GZ-HD300AE/BE/RE DA FI Kære kunde Tak, fordi du har købt dette videokamera. Før brug bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 6

Lisätiedot

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA GR-D820E E LYT1814-005A DA FI Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

HÅNDBOG KÄYTTÖOHJE GZ-MG680BE GZ-MG645BE GZ-MG630AE/RE/SE VIDEOKAMERA VIDEOKAMERA

HÅNDBOG KÄYTTÖOHJE GZ-MG680BE GZ-MG645BE GZ-MG630AE/RE/SE VIDEOKAMERA VIDEOKAMERA HÅNDBOG KÄYTTÖOHJE VIDEOKAMERA VIDEOKAMERA GZ-MG680BE GZ-MG645BE GZ-MG630AE/RE/SE DA FI Kære kunde Tak, fordi du har købt dette videokamera. Før brug bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet DCR-TRV460E/TRV461E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-087-923-73(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-TRV460E/TRV461E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-087-923-73(1) 3-087-923-73(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK]/Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin DK FI Digital Video Camera Recorder DCR-TRV460E/TRV461E

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1) 3-088-337-71(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK] / Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Digital Video Camera Recorder DK FI

Lisätiedot

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E 3-285-367-71(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DK/FI DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E Der findes flere oplysninger om dette produkt samt

Lisätiedot

DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E

DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-81(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2006 Sony Corporation Læs dette først Inden du tager apparatet i brug, bør du læse denne brugervejledning grundigt og

Lisätiedot

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F Klargøring IC-optager Betjeningsvejledning Ejer-registrering Modelnummeret sidder på bagpanelet, og serienummeret sidder inde i batterirummet. Noter serienummeret på pladsen nedenfor. Henvis til disse

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet 2-587-623-72(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/ DVD403E/DVD602E/DVD653E/ DVD703E/DVD803E Trykt på 100% genbrugspapir med planteoliebaseret

Lisätiedot

DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E

DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E 2-659-814-72(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E 2006 Sony Corporation Læs dette først DK 2 Inden du tager enheden i brug, skal du

Lisätiedot

GR-D822E LYT1851-004A DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE

GR-D822E LYT1851-004A DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA GR-D822E LYT1851-004A DA FI Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-874-458-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX70BTR CMT-HX50BTR 2008 Sony Corporation DK ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet 2-587-623-72(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/ DVD403E/DVD602E/DVD653E/ DVD703E/DVD803E Trykt på 100% genbrugspapir med planteoliebaseret

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI 2-887-135-81(1)

Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI 2-887-135-81(1) 2-887-135-81(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

GR-D650E GR-D640E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 19

GR-D650E GR-D640E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 19 DIGITALT VIDEOKAMERA GR-D650E GR-D640E For tilbehør: http://www.jvc.co.jp/english/accessory/ Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet DCR-PC106E/PC107E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-089-179-71(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-PC106E/PC107E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-089-179-71(1) 3-089-179-71(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK] / Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Digital Video Camera Recorder DK FI

Lisätiedot

2-548-308-71 (1) Digital Video Camera Recorder. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-HC90E. 2005 Sony Corporation.

2-548-308-71 (1) Digital Video Camera Recorder. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-HC90E. 2005 Sony Corporation. 2-548-308-71 (1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-HC90E Printed in Japan 2005 Sony Corporation Læs dette først Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-095-519-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DCR-DVD505E/DVD905E Sony Corporation

(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DCR-DVD505E/DVD905E Sony Corporation 2-661-368-83(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD505E/DVD905E 2006 Sony Corporation Læs dette først Inden du tager apparatet i brug, bør du læse denne brugervejledning grundigt og gemme den

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-490-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-TZ230/TZ630 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

BRUGSVEJLEDNING TIL PC TIETOKONEEN KÄYTTÖOHJE

BRUGSVEJLEDNING TIL PC TIETOKONEEN KÄYTTÖOHJE BRUGSVEJLEDNING TIL PC TIETOKONEEN KÄYTTÖOHJE DA FI Kære kunde Nogle af kameraillustrationerne i brugsanvisningen kan variere lidt i forhold til Deres kamera. Windows er enten et registreret varemærke

Lisätiedot

GR-DA20E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1780-004A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE

GR-DA20E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1780-004A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA GR-DA20E LYT1780-004A DA FI Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-097-197-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

GR-D320E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co.

GR-D320E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co. Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 2 4 og 6, så De ikke risikerer skader på grund af betjeningsfejl.

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 4-136-657-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH30 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-482-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ330/DZ730 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT 2-635-397-11(1) DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000 Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt,

Lisätiedot

(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/ DVD305E/DVD605E/DVD705E/ DVD755E Sony Corporation

(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/ DVD305E/DVD605E/DVD705E/ DVD755E Sony Corporation 2-661-360-81(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/ DVD305E/DVD605E/DVD705E/ DVD755E 2006 Sony Corporation Læs dette først Inden du tager apparatet i brug, bør du læse

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-255-292-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-HPX10W CMT-HPX9 CMT-HPX7 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-683-505-11 (1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-U1BT 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

ADVARSEL. Undtagen for kunder i USA og Canada

ADVARSEL. Undtagen for kunder i USA og Canada ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser, duge, gardiner osv. Du må ikke placere kilder med åben ild, f.eks. tændte stearinlys, på apparatet.

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 3-287-077-63(2) Mini Hi-Fi Component System Betjeningsvejlednings DK Käyttöohje FI MHC-GT555 / GT444 MHC-GT222 / GT111 LBT-ZT4 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-956-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ20 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-966-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ230/DZ231 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-247-422-12(1) Mini Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI MHC-WZ8D 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 2-674-628-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DX2D CMT-SX2D 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-884-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ300 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-091-049-12 (1) Brugervejledning [DK]/Käyttöohjeet [FI] Digital Video Camera Recorder Brugervejledning Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne brugervejledning grundigt igennem og gemme den

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-437-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR3 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-245-460-11(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CQ1 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-221-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ280 2009 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter sammen med dette

Lisätiedot

DCR-DVD106E/DVD108E/ DVD109E/DVD306E/DVD308E/ DVD608E/DVD708E

DCR-DVD106E/DVD108E/ DVD109E/DVD306E/DVD308E/ DVD608E/DVD708E 2-319-497-81(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet / DCR-DVD106E/DVD108E/ DVD109E/DVD306E/DVD308E/ DVD608E/DVD708E Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på

Lisätiedot

Wireless Network Audio System. NAS-Z200DiR/Z200iR Betjeningsvejledning

Wireless Network Audio System. NAS-Z200DiR/Z200iR Betjeningsvejledning Wireless Network Audio System NAS-Z200DiR/Z200iR Betjeningsvejledning ADVARSEL For at mindske risikoen for brand må enhedens ventilationsåbninger ikke være tildækket af aviser, duge, gardiner el. lign.

Lisätiedot

Network Audio System

Network Audio System 2-592-381-12(1) Network Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI NAS-CZ1 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation 4-248-406-41(3) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SC5 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-847-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR4W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-441-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR2 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-865-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje. Manual de instruções DK FI PT DAV-SB500W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

FM Stereo/ FM-AM Receiver

FM Stereo/ FM-AM Receiver 2-596-577-22 (4) FM Stereo/ FM-AM Receiver Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI STR-DA7100ES Sony Corporation Printed in Malaysia 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX355 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-243-237-62(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-M373NT CMT-M333NT 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Indholdsfortegnelse. Appendiks E: Softwareopgradering... 33 Specifi kationer... 34 Digital modtagelse (DVB-T)... 34 Digital modtagelse (DVB-C)...

Indholdsfortegnelse. Appendiks E: Softwareopgradering... 33 Specifi kationer... 34 Digital modtagelse (DVB-T)... 34 Digital modtagelse (DVB-C)... Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 3 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-223-11 (1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-L7HD 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1)

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1) 2-349-779-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation 2-067-275-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-167-11(3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-EP315 CMT-EP313 2003 Sony Corporation 4-246-167-11(3) ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet CCD-TRV228E/TRV428E DCR-TRV255E/TRV265E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Video Camera Recorder/Digital Video Camera Recorder

Kameran käyttöohjeet CCD-TRV228E/TRV428E DCR-TRV255E/TRV265E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Video Camera Recorder/Digital Video Camera Recorder 3-087-919-73(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK] / Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Video Camera Recorder/Digital Video

Lisätiedot

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 4-102-916-21 (1) R PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag.

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation 2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAR-RD100 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød

Lisätiedot

Bluetooth Audio System

Bluetooth Audio System 4-158-429-31(1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstration (DEMO) -displayet, se 7. Esittelynäyttötilan (DEMO)

Lisätiedot

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation 4-166-572-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-AF5 HT-AS5 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

(typer indgangssignal)... 38 Låsning af kanal... 21. Appendiks C: Understøttede DVI-opløsninger... 39 Kanallistefi lter (tilvalg)...

(typer indgangssignal)... 38 Låsning af kanal... 21. Appendiks C: Understøttede DVI-opløsninger... 39 Kanallistefi lter (tilvalg)... Indhold Funktioner... 2 Fotovisning via USB... 23 Indledning... 2 Slideshow-indstillinger... 23 Klargøring... 2 Musikvisning via USB... 24 Sikkerhedsforskrifter... 3 Optagelsesbibliotek... 24 Pakkens indhold...

Lisätiedot

Startvejledning DANSK Aloitusopas Starthandbok

Startvejledning DANSK Aloitusopas Starthandbok Startvejledning DANSK Aloitusopas Starthandbok SUOMI SVENSKA CEL-SS2MA2M0 Gælder kun i EU (og EØS). Disse symboler betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald i henhold til

Lisätiedot

Portable CD/DVD Player

Portable CD/DVD Player 4-411-681-11(1) (DK-FI-SE) Portable CD/DVD Player DVP-FX780 Portable CD/DVD Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner DK FI SE DVP-FX780 2012 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere

Lisätiedot

Startvejledning. Aloitusopas. Starthandbok

Startvejledning. Aloitusopas. Starthandbok Startvejledning Aloitusopas Starthandbok DANSK SUOMI SVENSKA CEL-SR9CA2M0 Startvejledning Du kan finde mere detaljerede oplysninger i den fulde vejledning, der fulgte med på cd-rom'en DIGITAL CAMERA Manuals

Lisätiedot

Super Audio CD/ DVD RECEIVER

Super Audio CD/ DVD RECEIVER 4-240-874-51(2) Super Audio CD/ DVD RECEIVER Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FR FI FR AVD-S10 2002 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation 4-236-529-43(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-C700 2001 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-249-411-52(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejlening Käyttöohjeet DK FI TM S200 SCD-XA9000ES 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-244-989-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX1 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FR FI FR ES PT FR CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270 2001 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-212-591-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation 3-060-986-52(1) CD/ Player DVP-S336/DVP-S335 CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S336 DVP-S335 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

Startvejledning. Aloitusopas. Starthandbok

Startvejledning. Aloitusopas. Starthandbok Startvejledning Aloitusopas Starthandbok DANSK SUOMI SVENSKA CEL-SR8PA2M0 Startvejledning Du kan finde mere detaljerede oplysninger i den fulde vejledning, der fulgte med på cd-rom'en DIGITAL CAMERA Manuals

Lisätiedot

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-072-653-71 (3) Digital Video Camera Recorder Käyttöohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista ja säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Brugervejledning Inden du

Lisätiedot

Audio Library System

Audio Library System J:\sony\jobb\stereo\P500\layout\sv\00GB+00COV-EUR.fm masterpage:right 00GB+00COV-EUR.fm Page 1 Friday, September 13, 2002 9:17 AM Audio Library System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-398-070-22(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-037-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ260 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Overhead DVD Entertainment System

Overhead DVD Entertainment System Overhead DVD Entertainment System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Innehållsförteckning DA FI SV Se "Tilslutninger" på side 37 for installation og tilslutning. Asennusta ja liitäntöjä koskevat tiedot

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

Integrated Remote Commander

Integrated Remote Commander 2-588-610-41(1) Integrated Remote Commander Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RM-AV2500T 2005 Sony Corporation 2DK Funktioner RM-AV2500T fjernbetjeningen giver en centraliseret styring af alle dine

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-193-086-31(1) Super Audio CD Player Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI SCD-XE800 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser,

Lisätiedot

4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation

4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation 4-143-834-41(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning DK GB FI NO HT-CT500 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke udsætte batterier eller enheder med batterier for meget

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 3-856-122-32 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FIN Se den medfølgende installerings-/monteringsvejledning angående installering og tilslutning. Katso ohjeet asennuksesta

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-095-506-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-BX5 CMT-BX3 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation 4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000 Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FI PT 2003 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så

Lisätiedot

Video Camera Recorder

Video Camera Recorder 3-072-312-71 (1) Video Camera Recorder Käyttöohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista ja säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Betjeningsvejledning Læs denne betjeningsvejledning

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-52EX1 KDL-46EX1 KDL-40EX1

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-52EX1 KDL-46EX1 KDL-40EX1 LCD Digital Colour TV Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning DK FI NO SE KDL-52EX1 KDL-46EX1 KDL-40EX1 2009 Sony Corporation 4-146-428-41(1) Indledning Tak fordi du valgte dette

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-GT50UI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2007 Sony Corporation

Compact Disc Player CDX-GT50UI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2007 Sony Corporation FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 14. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi lisätietoja s.

Lisätiedot

Wireless Audio System

Wireless Audio System 4-123-166-11(1) Wireless Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI AIR-SA20PK 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes for

Lisätiedot

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Du kan få detaljerede oplysninger om knapper og funktioner

Lisätiedot

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-080-368-62( Digital Video Camera Recorder Käyttöohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista ja säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Brugervejledning Inden du tager

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-40ZX1. 2009 Sony Corporation 4-146-430-41(1)

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-40ZX1. 2009 Sony Corporation 4-146-430-41(1) LCD Digital Colour TV Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning DK FI NO SE KDL-40ZX1 2009 Sony Corporation 4-146-430-41(1) Indledning Tak fordi du valgte dette Sony-produkt. Før TV-apparatet

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System 3-209-409-13(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette TV-bord hører der følgende vejledninger: Betjeningsvejledning (denne bog) Giver beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening.

Lisätiedot