Compact Disc Recorder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Compact Disc Recorder"

Transkriptio

1 (1) Compact Disc Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FR FI RCD-W500C/W Sony Corporation

2 ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for regn eller kraftig fugt. For at forhindre brand, må man ikke dække apparatets ventilationsåbninger med aviser, duge, gardiner etc. Anbring desuden ikke tændte lys ovenpå apparatet. For at forebygge brand og fare for elektrisk stød må der aldrig anbringes genstande indeholdende væsker, såsom vaser eller lignende, oven på apparatet. Dette apparat er et CLASS 1 LASER produkt. Denne etikette er anbragt udvendigt på bagsiden af apparatet. FORSIGTIG KLASSE 1M-LASERSTRÅLING NÅR ÅBEN OG LÅSEN ER SAT UD AF KRAFT. SE IKKE DIREKTE IND I LASERSTRÅLEN GENNEM OPTISKE INSTRUMENTER. Følgende advarselsetikette er anbragt inde i apparatet. Smid aldrig batterier ud med almindeligt skrald. Skil dig af med dem ifølge reglerne for bortskaffelse af kemisk affald. 2 DK

3 Indholdsfortegnelse Til at begynde med Udpakning... 6 Tilslutning af systemet... 6 Følgende typer CD er kan anvendes med dette apparat... 7 Almindelige betjeninger CD-afspilning... 8 Afspilning af en CD med MP3-filer... 9 Anvendelse af displayet Lokalisering af et bestemt spor Lokalisering af et bestemt punkt på et spor Gentagelse af spor/cd er (Repeat-afspilning) Afspilning i tilfældig rækkefølge (Shuffle Play) vordan man laver sit eget program (Program Play) Optagelse/Redigering Inden optagelse Synkroniseret optagelse af en CD til CD-R eller CD-RW Manuel optagelse på en CD-R eller CD-RW Indstilling af optageniveauet Markering af spornumre under optagelse Optagelse med indtoning og udtoning (Rec Fader) Færdiggøring af en CD-R eller CD-RW Ophævelse af færdiggøringen af en CD-RW Fravalg af spor på en CD-RW Navngivning af spor/cd er Nyttige tips angående optagelse Anden information Anvendelse af Setup-menuen Meddelelser Selvdiagnosefunktion Systembegænsninger Fejlfinding Tekniske specifikationer DK 3 DK

4 Velkommen Tak for købet af denne Sony CD-afspiller/ optager. Læs venligst denne brugsvejledning grundigt, inden apparatet tages i brug, og gem den til senere konsultation. Om denne brugsvejledning Anvisningerne i denne brugsvejledning gælder 2 modeller: RCD-W500C og RCD-W100. Modellen på illustrationerne er model RCD-W500C. Information Forklaringerne i denne brugsvejledning beskriver kontrollerne på apparatet. Det er også muligt at anvende kontrollerne på fjernbetjeningen, hvis de har de samme eller lignende navne som dem på apparatet. Nedenstående symbol anvendes i denne brugsvejledning: Angiver, at det er muligt at udføre Z betjeningen med fjernbetjeningen. Regler for korrekt anvendelse Om sikkerheden Tag apparatet ud af forbindelse, hvis der er kommet et fremmedlegeme eller væske ind i det, og få det undersøgt af en kvalificeret fagmand, inden du begynder at bruge det igen. Anvendelse af optiske instrumenter med dette produkt vil øge risikoen for øjenskader. Om strømforsyningen Kontroller, inden apparatet tages i brug, at dets driftsspænding er identisk med den lokale spænding. Driftsspændingen er angivet på navnepladen på bagsiden af apparatet. Apparatet vil stadig være tilsluttet lysnettet, så længe dets netledning sidder i en stikkontakt i væggen, selv hvis strømmen er afbrudt på selve apparatet. Sørg altid for at tage apparatets netledning ud af stikkontakten i væggen, hvis du ikke skal anvende apparatet i længere tid. Tag altid fat i stikket, når du tager netledningen ud, aldrig i ledningen. Netledningen må kun udskiftes af en kvalificeret fagmand. Om kondens i apparatet vis apparatet bringes direkte fra et koldt til et varmt sted eller anbringes i et rum med høj luftfugtighed, kan der dannes kondens på linserne indeni apparatet. vis det sker, er det ikke sikkert, at apparatet vil fungerer ordentligt. I dette tilfælde skal CD en, CD-R en eller CD-RW en tages ud og apparatet skal efterlades i tændt tilstand i omkring en time, indtil fugten er fordampet. Om korrekt behandling af CD er Tag altid fat i CD ens kant, så den ikke bliver snavset. Rør ikke ved CD ens overflade. Sæt ikke klæbende papir eller tape på CD en. vis der sidder lim eller lignende substanser på CD en skal disse fjernes, inden CD en anvendes. Om opbevaring Udsæt ikke CD er for direkte sol eller varmekilder som for eksempel varmluftskanaler, og efterlad dem ikke i en bil, der er parkeret i solen, da temperaturen i bilen kan stige kraftigt. Opbevar altid CD er i deres æsker. Opbevar ikke CD er liggende ovenpå hinanden eller opret uden æsker. Om rengøring Fingeraftryk eller støv på CD en kan bevirke, at lyden gengives dårligt eller at der forekommer lydudfald. Tør CD en med en klud, inden den afspilles. vis CD en stadig er snavset, efter at den er tørret af med kluden, skal den tørres af igen med en let fugtet klud. Tør derefter den tilbageværende fugt af med en tør klud. Anvend ikke opløsningsmidler, som for eksempel rensebenzin, fortynder, almindelige rengøringsmidler eller antistatisk spray, som er beregnet til vinyl-lp-plader. 4 DK

5 Angående CD er Fejlagtig læsning eller støj kan forekomme med de følgende typer CD er, hvis disse optages til en CD-R eller CD-RW. CD er med påsatte klæbemærkater CD er af uregelmæssig form (som for eksempel hjerte- eller stjerneformede) CD er med kraftig påtrykning på kun en del af overfladen (dette kan påvirke CD ens balance i CD-bakken) Gamle CD er Ridsede CD er Snavsede CD er Skæve CD er Angående synkroniseret optagelse med høj hastighed Når en CD optages, kan visse forhold bevirke, at der opstår lydudfald, støj i optagelsen eller endog uønskede spor på CD-R en eller CD-RW en. vis dette sker, skal CD en rengøres som beskrevet i afsnittet "Om rengøring" herover, og optagelse til CD-R en eller CD-RW en skal kun udføres med brug af funktionen for synkroniseret optagelse med almindelig hastighed. Angående CD-R- og CD-RWafspilning Det er ikke sikkert, at afspilning af en CD-R eller CD-RW, som er optaget på en CD-Reller CD-RW-optager, er mulig på grund af optageforholdene (for eksempel snavset CD etc.). Bemærk venligst ligeledes, at det er nødvendigt at færdiggøre en CD-R eller en CD-RW, inden den afspilles på i dette apparat eller et andet system end det, der anvendes til at udføre optagelsen. (Færdiggøring er en proces, hvorved optagelsen fuldføres). Efter færdiggøring af CD-R en kan den afspilles i enhver almindelig CD-afspiller. Der kan dog forekomme lydudfald under afspilningen, hvis optagekvaliteten er dårlig. Når CD-RW en er færdiggjort, kan den kun afspilles i en CD-RW-kompatibel afspiller. Musikdisc'e kodet med teknologi til beskyttelse af ophavsret Dette produkt er beregnet til at afspille disc'e, der følger cd-standarden (Compact Disc). Nogle pladeselskaber har her på det seneste lanceret forskellige musikdisc'e kodet med teknologi til beskyttelse af ophavsret. Vær opmærksom på, at der blandt disse disc'e er nogle, der ikke følger cd-standarden, og de kan muligvis ikke afspilles på dette produkt. 5 DK

6 Til at begynde med Udpakning Kontroller, at nedenstående udstyr følger med apparatet: Lydkabler Phonostik 2 (rødt/hvidt) y Phonostik 2 (rødt/hvidt) (2) Fjernbetjening (remote) (1) R6 (størrelse AA) batterier (2) vordan batterierne sættes i fjernbetjeningen Apparatet kan fjernbetjenes med den medfølgende fjernbetjening. Sæt to R6 (størrelse AA) batterier i fjernbetjeningen, således at 3 og # enderne på batterierne modsvarer afmærkningerne indeni batterirummet. Når fjernbetjeningen anvendes, skal den rettes mod fjernbetjeningessensoren på apparatet. Tilslutning af systemet I dette afsnit forklares det, hvordan man tilslutter apparatet til en forstærker. Sørg for at afbryde strømmen til hvert enkelt apparat, inden tilslutningerne udføres. Tilslutning af apparatet til en forstærker Forbind forstærkeren til ANALOG IN/OUTjackstikkene ved hjælp af lydkablerne (medfølger), og sørg for at de farvekodede stikpropper sættes i de rigtige jackstik på apparaterne: røde (R) i røde, og hvide (L) i hvide. Sørg for at trykke stikpropperne helt ind, således at støj og brum forhindres. Lydkabler (medfølger) (2) vid (L) Rød (R) vid (L) Rød (R) RCD-W500C/W100 ANALOG IN OUT L R Forstærker TAPE/MD OUT IN L R Tip Ved normal anvendelse bør batterierne holde i omkring seks måneder. Skift begge batterier ud med nye, når apparatet ikke længere kan styres med fjernbetjeningen. Bemærk Lad ikke fjernbetjeningen ligge på et sted med stærk varme eller høj luftfugtighed. Vær påpasselig med ikke at komme til at tabe fremmedlegemer ind i fjernbetjeningen, specielt når batterierne skiftes ud. Udsæt ikke fjernbetjeningssensoren for direkte lys fra solen eller andre lyskilder. Dette kan bevirke, at apparatet ikke fungerer efter hensigten. vis fjernbetjeningen ikke skal anvendes i længere tid, skal batterierne tages ud, således at risiko for beskadigelse forårsaget af udsivning af batterielektrolyt samt korrosion undgås. l: Signalretning Tilslutning af apparatet til et digitalt apparat Tilslut et apparat (som for eksempel en digital forstærker, en CD-afspiller, en DATbåndoptager eller en MD-afspiller via DIGITAL OPTICAL IN/OUT-jackstikkene (S/PDIF-firkantet type) ved hjælp af et lyslederkabel (medfølger ikke). Sørg for at trykke stikket ind, indtil det gå på plads med et klik. Lyslederkabel (medfølger ikke) 6 DK

7 Til at begynde med Tilslutning af netledningen Sæt netledningen i en stikkontakt i væggen. Bemærk Monter afspilleren, så netledningen straks kan tages ud af vægstikket, hvis der opstår problemer. Anbring afspilleren på en plan, vandret flade. vis afspilleren anbringes i hældende stilling, kan dettte medføre fejlfunktion og/eller beskadigelse af afspilleren. Følgende typer CD er kan anvendes med dette apparat Der kan anvendes tre typer CD er i dette apparat: Audio-CD er CD er med dette logo kan afspilles i både (CD-afspiller) og DECK B (CD-R- eller CD-RW-optager) på dette apparat. vis nedenstående sker under CD-afspilning eller - optagelse, kan det medføre læsefejl eller støj i optagelsen: CD-bakken eller andre dele af systemet udsættes for stød. Systemet er anbragt på en hældende eller blød flade. Systemet er anbragt i nærheden af en højttaler, en dør eller andre kilder til vibration. Audio-CD-R CD er med dette logo kan kun optages en gang. Når CD en er færdiggjort (side 29), kan den afspilles i enten (CD-afspiller) eller i (CD-R- eller CD-RWoptager) eller i en hvilken som helst almindelig CDafspiller (det er ikke sikkert, at den kan afspilles i alle CD-afspillere), inklusive modeller, som er beregnet til hjemmebrug, brug i bilen samt bærbare modeller. (En CD, som ikke er færdiggjort, kan kun afspilles i ). Bemærk venligst, når du køber en CD-R, at det skal være en audio-cd-r. En CD-R, som er beregnet til computerbrug, kan ikke anvendes med dette apparat. Audio-CD-RW CD er med dette logo er optagbare og desuden regenererbare. Når CD en er færdiggjort (side 29), kan den afspilles i enten (CDafspiller) eller (CD-R- eller CD-RW-optager) og CD-RW-kompatible afspillere. Afspilning i de fleste almindelige CD-afspillere i handelen er ikke muligt, med mindre afspilleren er CD-RW-kompatibel. (En CD, der ikke er færdiggjort, kan kun afspilles i ). Bemærk venligst, når du køber en CD-RW, at det skal være en audio-cd-rw. En CD-RW, som er beregnet til computerbrug, kan ikke anvendes med dette apparat. Dette logo betyder, at et apparat er kompatibelt med audio-cd-r og audio- CD-RW (både audio-cd-r og audio- CD-RW kan anvendes). Bemærk I denne afspiller kan man kun afspille MP3-filer på. Vi henviser til "Afspilning af en CD med MP3-filer" på side 11 angående detaljer. 7 DK

8 8 DK Almindelige betjeninger CD-afspilning Dette apparat er udstyret med to deck. I denne brugsvejledning kaldes CDafspillersektionen blot og CD-R- og CD-RW-optagesektionen. Når fjernbetjeningen anvendes, skal / indstilles til for at man kan betjene (CD-afspiller-sektion) eller til for at man kan betjene (CD-R- eller CD-RW-optagesektion). 1-5 A (OPEN/CLOSE for RCD-W100) POWER OPEN/CLOSE X AMS x PLAY MODE 1 Tænd for forstærkeren og indstil lydstyrken til minimum. 2 Indstil forstærkerens indgangsvælger for at vælge dette apparat. 3 Tryk på POWER. 4 Tryk på OPEN/CLOSE (eller på en af 1-5 A knapperne for på RCD-W500C) og læg en CD i den indvendige cirkel i (eller B). Tryk på OPEN/CLOSE (eller A) igen for at lukke CD-bakken. Med etikettesiden opad 5 For i RCD-W500C: Tryk gentagne gange på PLAY MODE for at vælge kontinuerlig afspilning. Når du vælger ALL S 1 / AMS x X PLAY MODE Afspilles Alle CD er i apparatet efter hinanden i overensstemmelse med deres CD-nummer. Kun den valgte CD. 6 Tryk på. Apparatet påbegynder afspilning. Reguler lydstyrken på forstærkeren. For at Stoppe afspilningen Pausestoppe afspilningen Vælge CD (for i RCD-W500C) Gå til den næste CD (for i RCD-W500C) Z Gå til det næste spor Gå til begyndelsen af det aktuelle spor eller det foregående spor Tage CD en ud *AMS: Automatisk musiksensor Gør følgende: Tryk på x. Tryk på X. Tryk på knappen igen eller tryk på, når du vil fortsætte afspilningen. Tryk på en af 1-5 knapperne. Tryk på SKIP på fjernbetjeningen. Drej AMS* i retningen med uret, mens SELECT-indikatoren på displayet er slukket (eller tryk på > på fjernbetjeningen). Drej AMS i retningen mod uret, mens SELECT-indikatoren på displayet er slukket (eller tryk på. på fjernbetjeningen). Tryk på OPEN/CLOSE (eller A), alt efter hvor den CD, du vil tage ud, befinder sig. Tips Det er muligt at begynde afspilning fra et bestemt spor i trin 6. 1 Drej AMS, mens SELECT-indikatoren lyser på displayet (eller tryk på./> eller talknapperne på fjernbetjeningen) for at vælge det spor, du vil afspille (se "Anvendelse af displayet" på side 13 angående detaljer om den viste information). 2 Tryk på. Det er muligt at tage CD er ud eller lægge dem i, mens det andet deck anvendes. Tryk på OPEN/ CLOSE (eller A) på det deck, som ikke er i anvendelse, for at åbne dets bakke, og tag så CD en ud eller læg den i. 1-5-knappens indikator lyser orange, når der er en CD i bakken. Indikatoren lyser grønt, når CD en er valgt (gælder kun RCD-W500C). Der kan tilsluttes hovedtelefoner til PONESjackstikket på forpladen. Reguler lydstyrken ved at dreje PONE LEVEL. Det er muligt at skifte enhver CD ud med en anden i de andre CD-bakker, mens en CD afspilles i DECK A i RCD-W500C. Tryk på A på det deck, som ikke anvendes til afspilning, og fjern eller ilæg en CD (Ex-Change-funktion).

9 Almindelige betjeninger Bemærk Det er ikke muligt at anvende begge deck samtidigt. vis du begynder at afspille en CD, mens en CD er under afspilning i et andet deck, vil afspilningen af CD en i det første deck stoppe. Det er kun muligt at afspille ikke-færdiggjorte CD-R er eller CD-RW er i. Vi henviser til afsnittet "Færdiggøring af en CD-R eller CD-RW" på side 29 angående en detaljeret forklaring af færdiggøring. Sørg for at lukke CD-skufferne, når apparatet ikke anvendes, for at forhindre støv og snavs i at trænge ind i apparatet og forhindre, at CD-skuffen lider skade. Når du tænder for apparatet, vil du høre en mekanisk støj fra apparatet. Dette er normalt og ikke tegn på fejlfunktion. Afspilningsindstillingen annulleres, når der slukkes for apparatet. Afspilning af en CD med MP3-filer Om MP3-filer MP-3 (MPEG 1 Audio Layer-3) er en standardteknologi og et standardformat til komprimering af en lydsekvens. Filen komprimeres til omkring 1/10 af dens oprindelige størrelse. Lyd, som ligger udenfor området af den menneskelige hørelse, komprimeres, mens den hørlige lyd ikke komprimeres. Afspilning af nogle MP3-filer er måske ikke muligt. Dette afhænger af kodningen. Kodningsmetoden (for eksempel den bithastighed, der er valgt til kodningen) vil påvirke lydkvaliteten af de MP3-filer, som laves. Den bithastighed, som typisk anvendes til MP3-filer, er 128 kbps. Om ID3-mærker ID3-mærker er den tekstinformation (sportitel, albumtitel, kunstnernavn etc.), som er gemt i MP3-filerne. Angående CD er Det er muligt at afspille CD er, som er optaget på CD-ROM, CD-R (optagbare CD er) og CD-RW (regenererbare CD er). CD en skal være af ISO 9660* 1 niveau 1- eller niveau 2-format eller Jolieteller Romeo-ekspansionsformatet. Det er muligt at anvende en CD, som er optaget i Multi Sessionformatet* 2. * 1 ISO 9660-format Den almindeligste standard for fil- og mappeformater på en CD-ROM. Der er adskillige specifikationsniveauer. I niveau 1 skal filnavne være i 8.3-formatet (ikke flere end 8 karakterer og ikke flere end tre karakterer i filforlængelsen ".MP3") og med store bogstaver. Mappenavne kan ikke være længere end otte karakterer. Der kan ikke være flere end otte indlejrede mappeniveauer. Niveau 2- specifikationerne tillader filnavne på op til 31 karakterer. ver mappe kan indeholde op til 8 træer. For Joliet eller Romeo i ekspansionsformat, skal man bekræfte indholdet af skrive/softwaren etc. * 2 Multi Session Dette er en optagemetode, som gør det muligt at tilføje data med brug af Track-At-Once-metoden. Konventionelle CD er begynder ved et CDkontrolområde kaldet Lead-in og slutter ved et område kaldet Lead-out. En multi-sessions-cd har flere sessioner, hvor hvert Lead-in- og Lead-outsegment regnes for en enkelt session. CD-EXTRA: Et format, hvor CD-DA (lyd) data optages på sporene i sektion 1 og computerdata på sporene i session 2. Mixed CD: Et format, hvor computerdata optages på det første spor og CD-DA (lyd) data på de efterfølgende spor indenfor en session. fortsættes 9 DK

10 Bemærk Med andre formater end ISO 9660 niveau 1, er det ikke sikkert, at mappenavne og filnavne vil blive korrekt vist. Ved navngivning skal man huske at tilføje filnavnstilføjelsen ".MP3" til filnavnet. vis filnavnstilføjelsen ".MP3" føjes til en anden fil end MP3, kan apparatet ikke genkende filen ordentligt og vil derfor frembringe tilfældig støj, som kan øve skade på højttalerne. Det varer længere, før afspilningen begynder, når de følgende CD er anvendes. en CD, som er optaget med en kompliceret træstruktur. en CD, som er optaget i funktionen Multi Session. en CD, til hvilken der kan føjes data (ikkefærdiggjort CD). Forsigtig ved afspilning af en CD, som er optaget i Multi Session. CD-DA (lyd) data eller MP3-filer, som er lagret på en Multi Session-CD, kan være omfattet af visse restriktioner med hensyn til afspilning. vis CD en begynder med en CD-DA-session, vil den blive regnet for en CD-DA (lyd) disk, og afspilningen fortsætter, indtil man kommer til en MP3-session. vis CD en begynder med en MP3-session, vil den blive regnet for en MP3-disk, og afspilningen fortsætter, indtil man kommer til en CD-DA (lyd) session. Afspilningsområdet for en MP3-disk bestemmes af træstrukturen af de filer, som produceres via analyse af CD en. En CD med et blandet CD-format vil blive regnet for en CD-DA (lyd) disk. Afspilningsgrækkefølgen af MP3-filer Afspilningsrækkefølgen af mapperne og filerne er som vist herunder: Mappe (album) MP3-filer (spor) 3 Træ1 Træ2 Træ3 Træ4 Træ DK Bemærk Denne afspiller er ikke i stand til at læse MP3-filer, hvis filnavnet ikke slutter med forlængelsen ".mp3". Mapper, som ikke indeholder MP3-filer, springes over. Når der anvendes en CD med mange træer, varer det længere, inden afspilningen begynder. Vi anbefaler, at du kun laver et eller to træer for hver CD. Det højeste antal MP3-filer og mapper ialt er 300, og det højeste antal mapper er 150 (inklusive rodmappe og tomme mapper). vis det højeste antal mapper eller MP3-filer overskrides, vil de efterfølgende mapper/mp3-filer ikke blive anerkendt. vis du for eksempel ilægger en CD med 151 mapper, vil afspilleren kun læse 150 mapper. CD-afspilleren kan afspille MP3-filer i mapper, som er indlejret op til 8 lag nede i mappetræet.

11 Almindelige betjeninger Tip For at specificere en ønsket afspilningsrækkefølge foran mappe- eller filnavnet, skal man indtaste rækkefølgen nummervist (for eksempel "01", "02") og derefter optage indholdet på en CD. (Rækkefølgen varierer, afhængigt af skrive-softwaren.) Angående afspilning af MP3-filer Der kan opstå problemer som umuliggørelse af afspilning, afbrydelse af lyden og støj, afhængigt af den kodnings/skrive-software, det optageapparat eller den optagemedia, som anvendtes på det tidspunkt, hvor en MP3-fil blev optaget. Afspilning af en CD med MP3-filer (kun ) Dette system er i stand til at afspille CD er med MP3-filer. 1 Tænd for forstærkeren og reguler lydstyrken til minimum. 2 Sæt forstærkerens indgangsvælger i stillingen for dette apparat. 3 Tryk på POWER. 4 Tryk på OPEN/CLOSE (eller på en af 1-5 A knapperne for RCD-W500C) og læg en CD i. Tryk på OPEN/CLOSE (eller på A) igen for at lukke CDbakken. 1-5 A(OPEN/CLOSE for RCD-W100) POWER AMS X x PLAY MODE / +/ 5 Tryk gentagne gange på PLAY MODE for at vælge funktionen for kontinuerlig afspilning. Når du vælger ALL S 1 * Med etikettesiden opad Afspiller afspilleren Alle CD er i afspilleren i CD ens nummerorden. Kun den CD, du har valgt. Alle MP3-filer i det valgte album på den valgte CD. * vis en CD, som ikke indeholder noget album, afspilles med "" valgt, vil CD en blive afspillet på samme måde som i 1 indstilling. 6 For at vælge et album, skal man trykke på, indtil SELECTindikatoren begynder at lyse på displayet og derefter dreje AMS, indtil det ønskede album kommer frem (eller trykke på +/ på fjernbetjeningen). 7 Tryk på. Afspilleren begynder afspilning. Reguler lydstyrken på forstærkeren. fortsættes 11 DK

12 For at Stoppe afspilningen Pausestoppe afspilningen Vælge CD (for i RCD-W500C) Gå til den næste CD (for i RCD-W500C) Z Gå til det næste spor Gå til begyndelsen af det aktuelle spor eller det foregående spor Gå til det næste album Gå tilbage til det foregående album Tage CD en ud Gør følgende: * AMS: Automatisk musiksensor Tryk på x. Tryk på X. Tryk på denne knap igen eller tryk på for at fortsætte afspilningen. Tryk på en af 1-5 knapperne. Tryk på SKIP på fjernbetjeningen. Drej AMS* i retningen med uret, mens SELECTindikatoren på displayet er slukket (eller tryk på > på fjernbetjeningen). Drej AMS i retningen mod uret, mens SELECTindikatoren på displayet er slukket (eller tryk på. på fjernbetjeningen). Drej AMS i retningen med uret, mens SELECTindikatoren på displayet lyser (eller tryk på + på fjernbetjeningen). Drej AMS i retningen mod uret, mens SELECTindikatoren på displayet lyser (eller tryk på på fjernbetjeningen). Tryk på OPEN/CLOSE (eller på A), alt efter hvor den CD, du vil tage ud, befinder sig, efter at afspilningen er stoppet. Tips Funktionen af AMS-kontrollen skifter i overensstemmelse med SELECTindikatoren på displayet. Når indikatoren er slukket, anvendes AMS-kontrollen til at vælge spor. Når indikatoren lyser, anvendes AMS-kontrollen til at vælge albummer. Tryk på for at tænde eller slukke SELECT-indikatoren. Afspilningen kan begyndes fra et bestemt spor i trin 7. 1 Drej AMS, mens SELECT-indikatoren på displayet er slukket (eller tryk på./> eller talknapperne på fjernbetjeningen) for at vælge det spor, der skal afspilles (se "Anvendelse af displayet" på side 13 angående detaljer om den viste information). 2 Tryk på. Det er muligt at tage CD er ud eller lægge dem i under afspilning på det andet deck. Tryk på OPEN/ CLOSE (eller på A) på det deck, der ikke er i brug, for at åbne dets bakke, og tag en CD ud eller læg den i. 1-5-indikatoren lyser orange, når CD en er i bakken. Indikatoren lyser grønt, når CD en er valgt (gælder kun RCD-W500C). Der kan tilsluttes en hovedtelefon til PONESjackstikket på forpladen. Drej PONE LEVELkontrollen for at regulere lydstyrken. Det er muligt at udskifte en hvilken som helst CD i de andre CD-bakker under afspilning af en CD i i RCD-W500C. Tryk på A på det deck, som ikke afspiller, for at åbne dets bakke, og tag CD en ud eller læg den i (Ex-Change-funktion). Bemærk Det er kun muligt at afspille ikke-færdiggjorte CD-R er eller CD-RW er i. Vi henviser til "Færdiggøring af en CD-R eller CD-RW" på side 29, angående en detaljeret forklaring af færdiggøring. Sørg for at lukke CD-bakkerne, når afspilleren ikke anvendes, for at forhindre støv og snavs i at trænge ind og for at forebygge skade på CD-bakken. Når du tænder for afspilleren, vil der lyde mekanisk støj fra den. Dette er normalt og ikke nogen fejlfunktion. Det er ikke sikkert, at alle MP3-filer kan afspilles. "0:00" kommer frem, når en del af ID3 ver. 2- mærket springes over. Overspringstiden afhænger af størrelsen af ID3 ver. 2-mærket. 12 DK

13 Almindelige betjeninger Anvendelse af displayet På displayet på forpladen kan du få information om CD en. vis fjernbetjeningen anvendes, skal / sættes til, hvis skal anvendes eller til, hvis skal anvendes. Ændring af displayet Tryk på DISPLAY, mens afspilleren er stoppet eller afspiller. Ved hvert tryk på denne knap kan du ændre displayet som vist herunder: / delt display < m Detaljeret display for m Detaljeret display for / delt display TOC REC CD - RW TOC REC CD - RW TOC REC CD - RW TIME / DISPLAY Detaljeret display for Detaljeret display for Display på forpladen DISPLAY TIME SCROLL TIME Tips Når et af de detaljerede display vises, vil CD-, sporog albumtitlerne blive vist som angivet herunder: CD- eller albumtitlen kommer frem, hver gang afspilleren stoppes. Titlen på det valgte spor vises, når et spor er under afspilning. Vi henviser til afsnittet "Navngivning af spor/ CD er" på side 32 angående navngivning af en CD og sporene på den. Det er muligt at vise CD- og sportitler som rulletekst, hvis de er for lange til at blive vist på displayet. Z Tryk på SCROLL på fjernbetjeningen for at se resten af titlen. Tryk på SCROLL igen, hvis du vil pausestoppe rulleteksten, og en gang til, når du vil fortsætte med at vise rulleteksten. Når en CD, som indeholder CD-tekst, lægges i CD-bakken, vil "" begynde at lyse på displayet. Bemærk Med hensyn til nogle MP3-filer kan nogle karakterer ikke vises. Disse karakterer vises som et mellemrum eller som systemets oprindelige karakter. Display mens afspilleren er stoppet Informationen på displayet ser ud som vist herunder: Når en CD/CD-R/CD-RW er lagt i: Det samlede antal spor og den samlede spilletid TOC REC CD - RW Når en CD med MP3-filer er lagt i: Det samlede antal MP3-filer på albummet TOC REC CD - RW MP3 Tip CD-titlen og det samlede antal albummer vises lige efter at afspilleren læser TOC-information for MP3- filer. Bemærk Den samlede spilletid vises ikke for MP3-filer. ID3-mærket vises ikke for MP3-filer. Det højeste antal MP3-filer og mapper ialt er 300, og det højeste antal mapper er 150 (inklusive rodmappe og tomme mapper). vis det højeste antal mapper eller MP3-filer overskrides, vil de efterfølgende mapper/mp3-filer ikke blive anerkendt. fortsættes 13 DK

14 Når du har lagt en ikke-færdiggjort CD-R eller CD-RW i, kan du også bekræfte, hvor meget optagetid, der er tilbage, ved at trykke på TIME. Informationen ser ud som vist herunder: Det samlede antal spor og den samlede spilletid TOC REC Display under afspilning Tryk gentagne gange på TIME under afspilning. Ved hvert tryk på knappen for det deck, i hvilket der er lagt en CD, skifter displayet som vist herunder: Spornummer og spilletid TOC REC CD - RW CD - RW Den tilbageværende optagetid for CD en (gælder kun ikke-færdiggjorte CD-R og CD-RW) TOC REC CD - RW Spornummer og spilletid TOC REC Spornummeret og optagetiden for det spor, som er under optagelse TOC CD - RW TOC REC CD - RW TOC REC CD - RW REC CD - RW Spornummeret og den tilbageværende tid på det spor, der er under afspilning Den samlede, tilbageværende tid på CD en (i funktionen for kontinuerlig afspilning) Display under optagelse Tryk gentagne gang på TIME under optagelse. Ved hvert tryk på knappen, skifter displayet for som vist herunder: Spornummeret og den tilbageværende tid på det spor, der er under afspilning TOC REC CD - RW Den samlede optagetid for CD-R eller CD-RW TOC REC CD - RW Den samlede, tilbageværende tid på CD en (i funktionen for kontinuerlig afspilning) TOC REC CD - RW Tips Når denne afspiller viser sportitler for MP3-filer, prioriteres filinformation i denne rækkefølge: ID3 ver. 1-mærke, ID3 ver. 2-mærke, MP3-filnavn. Det afhænger dog af CD en, om informationen vises på denne måde. Når ID3-mærket vises for MP3-filer, vil "ID3" lyse. ID3-mærket består af sportitel, albumtitel og kunstnernavn. 14 DK Bemærk Den tilbageværende tid vises ikke for MP3-filer. Niveaumåleren vises ikke, når der afspilles MP3- filer.

15 Almindelige betjeninger Display for CD-information på De herunder viste indikatorer viser, hvilken type optagbar CD, der er i CD-skuffen, og hvorvidt den optagbare CD allerede er færdiggjort. TOC-indikator TOC REC CD - RW indikator CD/CD-R/RWindikator Lokalisering af et bestemt spor Det er muligt hurtigt at lokalisere et hvilket som helst spor under afspilning af en CD, hvis man anvender AMS (automatisk musiksensor) drejeknappen på decket,. og > knapperne på fjernbetjeningen eller talknapperne på fjernbetjeningen. vis fjernbetjeningen anvendes, skal / sættes til, hvis skal anvendes eller til, hvis skal anvendes. CD/CD-R/RW-indikator "CD" begynder at lyse, når en CD eller en færdiggjort CD-R lægges i CD-bakken. Når en ikke-færdiggjort CD-R lægges i CD-bakken, vil "CD-R" begynde at lyse. Når en CD-RW lægges i CD-bakken, vil "CD-RW" begynde at lyse. AMS AMS TOC-indikatoren "TOC" begynder at lyse, når en ikkefærdiggjort CD-R eller CD-RW lægges i CD-bakken. Vi henviser til side 29 angående færdiggøring og til side 30 angående ophævelse af færdiggøring. -indikatoren "" begynder at lyse, når en CD, som indeholder en CD-tekst, lægges i CD-bakken. Når "" har en rød indramning på displayet på, vil informationen ikke blive optaget. I dette tilfælde skal CD en færdiggøres for at informationen kan optages. vis CD en tages ud eller der slukkes for afspilleren, vil -informationen blive slettet. vis du forsøger at åbne CD-skuffen inden færdiggøring, vil "TEXT Edited" komme frem på displayet. CD-bakken kan åbnes, hvis du trykker på OPEN/CLOSE, mens meddelelsen vises. /./> Talknapper/>10 +/ fortsættes 15 DK

16 For at lokalisere Det næste eller efterfølgende spor Begyndelsen af det aktuelle eller foregående spor Det næste eller efterfølgende album Begyndelsen af det foregående album Et bestemt spornummer eller spornavn direkte Gør følgende: Drej under afspilning AMS i retningen med uret, mens SELECT-indikatoren på displayet er slukket (eller tryk gentagne gange på > på fjernbetjeningen), indtil sporet er fundet. Drej under afspilning AMS i retningen mod uret, mens SELECT-indikatoren på displayet er slukket (eller tryk på. på fjernbetjeningen), indtil sporet er fundet. Drej AMS i retningen med uret, mens SELECTindikatoren på displayet lyser (eller tryk på + på fjernbetjeningen). Drej AMS i retningen mod uret, mens SELECTindikatoren på displayet lyser (eller tryk på på fjernbetjeningen). Drej i stopindstilling AMS, mens SELECT-indikatoren på displayet er slukket (eller tryk gentagne gange på./> på fjernbetjeningen), indtil spornummeret eller spornavnet er fundet, og tryk derefter på. Tip For at pausestoppe afspilningen ved begyndelsen af et spor, skal du dreje AMS, mens SELECTindikatoren på displayet er slukket (eller tryk på./> på fjernbetjeningen) efter at afspilningen er pausestoppet. Direkte afspilning med brug af talknapperne Z Det er muligt at afspille et spor direkte ved hjælp af talknapperne. Tryk på det spornummer, der skal afspilles. vis du vælger et spornummer over 10, skal du først trykke på >10 og derefter på den tilsvarende talknap. Eksempel: For at indtaste 15: Tryk på >10 efterfulgt af 1 og 5. Lokalisering af et bestemt punkt på et spor Z Det er muligt at lokalisere et bestemt punkt på et spor under afspilning eller pause i afspilningen. vis fjernbetjeningen anvendes, skal / sættes til, hvis skal anvendes eller til, hvis skal anvendes. / m/m For at lokalisere et punkt Mens du hører med på lyden Mens du betragter displayet Gør følgende old m eller M på fjernbetjeningen inde under afspilning, indtil punktet er fundet. old m eller M inde på fjernbetjeningen under pause, indtil punktet er fundet. Lyden høres ikke under operationen. Tip "-Over-" kommer frem, hvis CD en når slutningen. Drej AMS i retningen mod uret (eller tryk på. eller m på fjernbetjeningen). Bemærk Spor, som kun er et par sekunder lange, kan være for korte til at finde med søgefunktionen. Med hensyn til sådanne spor er det bedre at afspille CD en med almindelig hastighed. 16 DK

17 Almindelige betjeninger Gentagelse af spor/cd er (Repeat-afspilning) Z Det er muligt at gentage spor i en hvilken som helst afspilningsmåde. vis fjernbetjeningen anvendes, skal / sættes til, hvis skal anvendes eller til, hvis skal anvendes. / REPEAT x Gentagelse af kun det aktuelle spor Tryk gentagne gange på REPEAT under afspilning af det spor, der skal gentages, indtil "REP1" bgynder at lyse. Standsning af gentaget afspilning Tryk på x. Annullering af gentaget afspilning Tryk gentagne gange på REPEAT, indtil "REP" og "REP1" slukker. Bemærk Når spor er blevet gentaget fem gange i den samme afspilningsmåde, stopper afspilningen. Når "ALL S SUF" (side 18) er valgt, er gentagelse af alle sporene på CD en ikke mulig (gælder i RCD-W500C). Gentageindstillingen annulleres, når der slukkes for afspilleren. Gentagelse af alle sporene på CD en Tryk gentagne gange på REPEAT, indtil "REP" begynder at lyse på displayet, og tryk derefter på. Afspilleren gentager CD erne/sporene/mp3- filerne som vist herunder: Når CD en afspilles i ALL S Kontinuerlig afspilning (side 8, 11) 1 Kontinuerlig afspilning (side 8, 11) (side 11) 1 SUF (gælder i RCD-W500C)/ SUF (gælder i RCD-W500C og DECK A/B i RCD-W100) (side 18) SUF (gælder ) (side 18) Programafspilning (side 19) Gentager afspilleren Alle sporene på alle CD erne. Alle sporene på den aktuelle CD. Alle MP3-filerne på det aktuelle album. Alle sporene på den aktuelle CD i tilfældig rækkefølge. Alle MP3-filer på det aktuelle album i tilfældig rækkefølge. ele programmet. 17 DK

18 Afspilning i tilfældig rækkefølge (Shuffle Play) Det er muligt at lade afspilleren "blande" sporene og derefter afspille dem i tilfældig rækkefølge. vis fjernbetjeningen anvendes, skal / sættes til, hvis skal anvendes eller til, hvis skal anvendes. x PLAY MODE / PLAY MODE PLAY MODE x 2 Tryk på. ";" vises på displayet, mens sporene "blandes", hvorefter sporene afspilles. Standsning af afspilning i tilfældig rækkefølge Tryk på x. Annullering af afspilning i tilfældig rækkefølge Tryk på PLAY MODE, mens afspilleren er stoppet, indtil "SUF" forsvinder. Tip For at sfspille fra begyndelsen af det aktuelle spor igen, skal man dreje AMS i retningen mod uret, mens SELECT-indikatoren er slukket (eller tryk på.på fjernbetjeningen). Det er ikke muligt at gå tilbage til spor, som allerede er afspillet. Bemærk vis "ALL S SUF" er valgt i "REP"- indstilling, vil "REP" blive annulleret (gælder i RCD-W500C). Det er ikke muligt at ændre afspilningsindstillingen (med PLAY MODE) under afspilning. Det er kun muligt at anvende " SUF" med CD er, som indeholder MP3-filer. Indstillingen af afspilningsmåden annulleres, når du slukker for afspilleren. x 1 Tryk gentagne gange på PLAY MODE, mens afspilleren er stoppet, for at vælge afspilning i tilfældig rækkefølge som vist herunder: vis du vælger ALL S SUF (gælder i RCD-W500C) 1 SUF (gælder i RCD-W500C) SUF (gælder DECK B i RCD-W500C og /B i RCD-W100) SUF (gælder ) Afspiller afspilleren Alle spor på alle CD er i tilfældig rækkefølge. Alle spor på den aktuelle CD i tilfældig rækkefølge. Alle spor på CD en i tilfældig rækkefølge. Alle MP3-filer på det aktuelle album i tilfældig rækkefølge. 18 DK

19 Almindelige betjeninger vordan man laver sit eget program (Program Play) Det er muligt at vælge afspilningsrækkefølgen for sporene og MP3-filerne på CD en og dermed lave sine egne programmer på op til 25 trin. vis fjernbetjeningen anvendes, skal / sættes til, hvis skal anvendes eller til, hvis skal anvendes. 1-5 x CLEAR AMS x PLAY MODE AMS PLAY MODE / PLAY MODE./> SKIP CLEAR 1 Tryk gentagne gange på PLAY MODE, mens afspilleren er stoppet, indtil "PGM" begynder at lyse på displayet. 2 Tryk, når i RCD-W500C anvendes, på en af 1-5 knapperne (eller på SKIP på fjernbetjeningen) for at vælge det ønskede CD-nummer. 3 Drej AMS (eller tryk på./> på fjernbetjeningen) for at vælge det ønskede spornummer, og tryk derefter på AMS (eller PLAY MODE). For at pogrammere MP3-filer, skal du trykke på, indtil SELECT-indikatoren på displayet begynder at lyse, og drej derefter AMS (eller tryk på +/ på fjernbetjeningen) for at vælge den ønskede albumtitel. x +/ Tryk på, indtil SELECTindikatoren begynder at lyse på displayet, drej AMS (eller tryk på./> på fjernbetjeningen) for at vælge det ønskede spornummer, og tryk derefter på AMS (eller PLAY MODE). 4 Gentag trin 3, hvis du vil programmere flere spor (trin 2 til 3 for i RCD-W500C). 5 Tryk på for at begynde programafspilning. Afspilleren begynder nu at afspille sporene i den programmerede rækkefølge. Programmering af alle spor på en valgt CD (gælder kun i RCD-W500C) eller et valgt album (gælder kun ) Drej, når at det første nummer er kommet frem i trin 3, AMS i retningen mod uret (eller tryk på. på fjernbetjeningen) for at vælge "AL" i stedet for et spornummer. (Det er ikke muligt at programmere alle spor på CD en for MP3-filer.) Standsning af programafspilning Tryk på x. Annullering af programafspilning Tryk gentagne gange på PLAY MODE, indtil "PGM" forsvinder. Fravalg af det sidst programmerede spor Tryk på CLEAR. (Tryk på CLEAR på fjernbetjeningen for.) Ved hvert tryk på knappen vil det sidst programmerede spor blive slettet. Tips Det er også muligt at vælge spornummeret med talknapperne på fjernbetjeningen i trin 3 herover. Programmet bibeholdes, selv efter at programafspilningen er færdig. Når du trykker på, kan du afspille det samme program igen. Tryk på TIME, mens afspilleren er stoppet, hvis du vil bekræfte det samlede antal programmerede spor. Bemærk Det er ikke muligt at lave et program, som indeholder spor fra både og. "Step Full!" kommer frem på displayet, hvis du programmerer flere end 25 trin. Slet de unødvendige spor, hvis du vil indtaste flere spor. Programmet slettes, når du slukker for afspilleren. vis den samlede programtid overstiger 99 minutter og 59 sekunder, vil "--.--" komme frem på displayet. Det er ikke muligt at ændre afspilningsmåde (med PLAY MODE) under afspilning. vis du programmerer et MP3-spor, vil "--.--" komme frem på displayet. (Den samlede afspilningstid for MP3-filer vises ikke.) 19 DK

20 Optagelse/Redigering Inden optagelse Om optagbare CD er En optagbar CD er en audio-cd-r eller en audio- CD-RW, som er udstyret med nedenstående logo. Det er kun muligt at optage en gang på Audio- CD-R er. Der kan derimod optages flere gange på audio-cd-rw er. Vi henviser til side 7 angående detaljer. Om færdiggøring Færdiggøring er en afsluttende redigeringsproces, som gør det muligt at afspille optagne CD-R er og CD-RW er i andre afspillere. Når først en CD-R er færdiggjort, kan det optagne materiale ikke ændres. Det på en CD-RW optagne materiale kan ændres, selv efter færdiggørelsen. Vi henviser til side 29 angående detaljer. CD er, som ikke er færdiggjort, kan kun afspilles på i denne afspiller. Vi henviser til side 7 angående detaljer. Om kopispærresystemet (Serial Copy Management System) Kopispærresystemet gør det kun muligt at lave en enkelt kopi af en digitalt optaget kilde. Denne afspiller er underlagt kopispærresystemet. Det er ikke muligt at lave en digital optagelse fra en digitalt optaget CD-R eller CD-RW. I dette tilfælde må man nøjes med en analog optagelse. Om optagelse af MP3-filer MP3-filer ændres til audio-cd-format, inden de optages på CD en. Derfor kan datamængden blive for stor til at den kan rummes på en enkelt CD. Eftersom denne afspiller genkender copyrightinformationen for MP3-filer, er der følgende restriktioner: Det er kun muligt at udføre synkroniseret optagelse med almindelig hastighed. Det er ikke muligt at lave en manuel optagelse. Den digitale data ændres til analog data, hvorefter den optages. Det er ikke muligt at lave digitale optagelser direkte. Det er ikke muligt at regulere optageniveauet. Den mindste CD-DA-længde er 4 sekunder. Derfor kan antallet af spor, som er lavet med funktionen for synkroniseret optagelse, afvige fra den oprindelige CD. Når der optages fra til, kan den på displayet viste afspilnings- og optagetid være forskellig. Dette vil ikke have nogen indflydelse på optagelsen. Automatisk ændring af digitale samplingfrekvenser En indbygget samplingfrekvenskonverter ændrer automatisk samplingfrekvensen for diverse digitale kilder til 44,1 kz-samplingfrekvens. Dette gør det muligt at høre med på og optage kilder som for eksempel DAT-bånd eller satellitudsendelser på 32 kz eller 48 kz. 20 DK

21 Optagelse/Redigering Optagelsestyper De følgende typer optagelse er mulige, afhængigt af lydkilden. Vi henviser til referencesiderne angående detaljer om hver enkelt operation. Når der optages fra Make-Disc synkroniseret optagelse* 1 (Make Disc On) Optager alle spor på den valgte CD i den originale rækkefølge. Synkroniseret optagelse (Make Disc Off) Optager fra en enkelt CD (eller fra flere CD er med RCD-W500C) i den ønskede rækkefølge. Det er også muligt at optage i programmeret rækkefølge. Synkroniseret optagelse med høj hastighed* 2 (side 23) Optager med høj hastighed. Lyden kan ikke høres under optagelsen. Synkoniseret optagelse med almindelig hastighed (side 24) Optager med almindelig hastighed under medhør af lyden. Synkroniseret optagelse med høj hastighed* 2 Synkoniseret optagelse med almindelig hastighed Manuel optagelse (side 25) Optager ved at vælge eller redigere sporene manuelt. Automatsk Ekstra CD-TEXT Optageniveau færdiggøring optagelse kopi a 3 a a a Når der optages fra det apparat, der er tilsluttet DIGITAL OPTICAL IN-jackstikket Manuel optagelse (side 25) a Når der optages fra det apparat, der er tilsluttet ANALOG IN-jackstikket Manuel optagelse (side 25) a Samme som det oprindelige Justerbar via betjening på menuen Justerbar via betjening på menuen Justerbar med REC LEVEL * 1 Sæt på forhånd "Make Disc" til "On" i Setup-menuen (side 35). * 2 Selv hvis synkroniseret optagelse med høj hastighed vælges, vil optagehastigheden automatisk blive ændret til almindelig hastighed i de følgende tilfælde: vis CD en indeholder information om kopispærresystemet. vis afspilningmåden for er "PGM". vis CD en i indeholder MP3-filer. * 3 Sørg for at anvende en tom CD (som ikke er optaget). fortsættes 21 DK

22 Tips Udfør færdiggøring (side 29), hvis du vil afspille den optagne CD i eller en anden CDafspiller. Lav et program (side 19), hvis du vil optage dine favoritspor fra CD erne i. Se side 28, hvis spormarkeringerne ikke er udført korrekt under udførelse af an analog optagelse fra et tilsluttet apparat. Se side 25 angående, hvordan man optager fra flere CD er. Angående optagelse Det er ikke muligt at optage over eksisterende materiale. Afspilleren begynder automatisk optagelsen fra slutningen af eventuelt eksisterende materiale. Sørg for, at den tilbageværende optagbare tid på CD-R en eller CD-RW en er længere end kilde- CD ens spilletid, specielt hvis du vil optage alle sporene. Vi henviser til "Meddelelser" på side 36, hvis der kommer en meddelelse frem på displayet. Optagelsen stopper automatisk, hvis den pausestoppes i mere end cirka 3 minutter. Angående kopispærring Nogle CD er i handelen har en kopispærrekode, som forhindrer at CD en optages. I et sådant tilfælde vil "Cannot Copy" og enten "C12" eller "C41" skiftevis komme frem på displayet. Undlad at flytte afspilleren eller tage den ud af forbindelse i nedenstående situationer. vis dette gøres, er det ikke sikkert, at optagelsen kan fuldføres ordentligt. vis "Finalize", "Unfinalize", "Erase" eller "OPC" kommer frem på displayet: Afspilleren er ifærd med at opdatere indholdsfortegnelsen (TOC). vis "PMA Writing" kommer frem på displayet: Afspilleren er i færd med at opdatere sporinformationen. Synkroniseret optagelse af en CD til CD-R eller CD-RW Det er nemt at lave digitale optagelser fra en CD til en CD-R eller CD-RW. Se side 20, inden du begynder at optage. Der er to typer synkroniseret optagelse. Make-Disc synkroniseret optagelse (Make Disc On) Optager en CD i dens originale spornummerrækkefølge uanset den valgte optagemåde og færdiggør derefter CD en. Sørg for at anvende en CD, som ikke er optaget. ("Blank Disc" bør komme frem på displayet, når du lægger CD en i ). For at anvende Make-Disc synkroniseret optagelse, skal du på forhånd sætte "Make Disc" i Setup-menuen til "On" (side 35). CD-tekst (hvis indeholdt på CD en) optages automatisk. Det er muligt at etikettere CDnavnet eller spornavnet (op til 70 karakterer hver og 40 spor pr. CD). Bemærk Når er i programindstilling, vil Make-Disc synkroniseret optagelse blive annulleret, uanset indstillingen på Setup-menuen. Synkoniseret optagelse (Make Disc Off) CD en skal færdiggøres efter optagelsen. Før CD en er færdiggjort, kan den ikke afspilles på nogen CD-afspiller. Vi henviser til afsnittet "Færdiggøring af en CD-R eller CD-RW" på side 29. CD-tekst på CD en optages ikke automatisk på CD en. Vi henviser til afsnittet "Navngivning af spor/cd er" (side 32). 22 DK

23 Optagelse/Redigering Bemærk Det er ikke muligt at pausestoppe optagelsen under synkroniseret optagelse. vis gentaget afspilning er valgt, vil den automatisk blive annulleret. vis tilfældig afspilning er valgt, vil den automatisk blive annulleret. De følgende funktioner virker ikke under synkoniseret optagelse: Funktionen for tavshedsudløst pause Niveausynkroniseringsfunktionen Funktionen for manuel pause Optagelse med indtoning, udtoning Indstilling af optageniveau (optageniveauet indstilles til det samme optageniveau som på den originale CD) Under synkroniseret optagelse, vil den direkte optagefunktion være aktiveret, uanset indstillingen på Setup-menuen. Når der udføres digital optagelse af en CD, som er optaget under kontrol af kopispærresystemet (SCMS), vælger afspilleren automatisk analog optagelse. Optagelse med høj hastighed ændres til optagelse med almindelig hastighed. Vi henviser til side 20 angående detaljer om kopispærresystemet (SCMS). vis du kopierer en almindelig CD, som har en kopispærrekode, vil afspilleren automatisk vælge analog optagelse. Optagelse med høj hastighed ændres til optagelse med almindelig hastighed. SBM-funktionen kan kun anvendes til analog optagelse (side 34). Det er ikke muligt at stoppe optagelsen, når der færdiggøres i Make-Disc synkroniseret optagelse. Synkroniseret optagelse med høj hastighed Det er nemt at lave digitale optagelser fra en CD til en CD-R eller CD-RW, hurtigere end synkroniseret optagelse med almindelig hastighed. Det er ikke muligt at høre med på optagelyden under optagelsen. Sæt "Make Disc" i Setup-menuen til "On" på forhånd (side 35), hvis du vil anvende Make-Disc synkroniseret optagelse. Sæt / til, hvis du anvender fjernbetjeningen. POWER 1-5 A(OPEN/CLOSE for RCD-W100) / CD SYNCRO IG OPEN/CLOSE CD SYNCRO IG 1 Tryk på POWER. 2 Tryk på OPEN/CLOSE på og læg en optagbar CD-R eller CD-RW i CD-bakken. Tryk på OPEN/CLOSE på igen for at lukke CD-bakken. x x Med etikettesiden opad "TOC Reading" kommer frem. Afspilleren begynder at læse TOC (Indholdsfortegnelse) data og viser CD-typen i decket på displayet. fortsættes 23 DK

24 3 Tryk på OPEN/CLOSE på (en af 1-5 A knapperne for RCD-W500C) og læg en CD i CD-bakken. Tryk på OPEN/CLOSE (eller på A) på igen for at lukke CD-bakken. Når du udfører synkroniseret Make-Discoptagelse, vil den anvendte CD i blive optaget. Når du udfører synkroniseret optagelse, kan du vælge den CD, du vil optage, og afspilningsmåden. vis du vælger "ALL S" og selv om du kun vil optage en enkelt CD, kan det ske, at CD er, som du ikke ønsker at optage, alligevel vil blive optaget. 4 Tryk på CD SYNCRO IG. indstilles til standby til optagelse, og indstilles til standby til afspilning. 5 Tryk, når "New Track" er kommet frem på displayet, på på for at begynde optagelsen. Synkroniseret optagelse med høj hastighed begynder. og stopper automatisk, når optagelsen er færdig. Standsning af optagelsen Tryk på x. Bemærk Når du udfører synkroniseret optagelse i pogrammeret rækkefølge, ændres optagehastigheden automatisk til almindelig hastighed. Det er kun muligt at udføre synkoniseret optagelse med almindelig hastighed. vis du vælger "ALL S", selv om du kun vil optage en enkelt CD, kan det ske, at CD er, som du ikke ønsker at optage, alligevel optages. Synkoniseret optagelse med almindelig hastighed CD en optages med den samme hastighed som den afspillende CD. Det er muligt at høre med på lyden under optagelsen. For at anvende Make-Disk synkroniseret optagelse, skal du på forhånd sætte "Make Disc" i Setup-menuen til "On" (side 35). Sæt / til, hvis du anvender fjernbetjeningen. / CD CD SYNCRO NORMAL CD SYNCRO NORMAL 1 Udfør trin 1 til og med 3 som i afsnittet "Synkroniseret optagelse med høj hastighed" på side Tryk på CD SYNCRO NORMAL. indstilles til standby til optagelse, og indstilles til standby til afspilning. Når en CD-R eller en CD-RW lægges i decket, optimeres afspilleren til den bedst mulige optagelse, og "OPC" vises midlertidigt på displayet. Bekræft at den tomme CD er anbragt korrekt i bakken, hvis "Not Blank" kommer frem. x x 24 DK

25 Optagelse/Redigering 3 Tryk på på for at begynde optagelsen, når "New Track" er kommet frem på displayet. Den synkroniserede optagelse begynder. og stopper automatisk, når optagelsen er færdig. Standsning af optagelsen Tryk på x. Optagelse af udelukkende dine CD-favoritspor Det er muligt at optage udelukkende dine CD-favoritspor, hvis du anvender programafspilning. Udfør mellem trin 1 og 2 trin 1 til og med 4 som i afsnittet "vordan man laver sit eget program (Program Play)" (side 19). Bemærk Når programafspilning er valgt, er det ikke muligt at udføre Make-Disc synkroniseret optagelse. Optagelse fra flere CD er (gælder kun RCD-W500C) Indstil i trin 1 afspilningsmåden til "ALL S" eller "PGM" og programmer den CD, du vil optage, og fortsæt derefter til trin 2. Bemærk Når afspilningsmåden er sat til "ALL S", vil optagelse begynde fra den CD, hvis indikator lyser grønt. Derefter optages de efterfølgende CD er. (Efter CD nummer 5, vælges CD nummer 1). vis du vælger "ALL S", selv om du kun vil optage en enkelt CD, kan det ske, at CD er, du ikke ønsker at optage, alligevel vil blive optaget. Manuel optagelse på en CD-R eller CD-RW Det er muligt at begynde optagelsen fra slutningen af det eksisterende materiale. Se side 20, inden du begynder optagelsen. Sæt / til, hvis du anvender fjernbetjeningen. Når optagelsen er færdig, skal CD en færdiggøres. Før CD en er korrekt færdiggjort, vil den ikke kunne afspilles på nogen CD-afspiller. Vi henviser til afsnittet "Færdiggøring af en CD-R eller CD-RW" på side 29. / INPUT X OPEN/CLOSE X x REC z x INPUT REC z 1 Tænd for forstærkeren og lydkilden og vælg derefter lydkilde på forstærkeren. 2 Tryk på OPEN/CLOSE på og læg en optagbar CD-R eller CD-RW i. Tryk på OPEN/CLOSE igen for at lukke CD-bakken. Med etikettesiden opad fortsættes 25 DK