DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E"

Transkriptio

1 (1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E 2006 Sony Corporation

2 Læs dette først DK 2 Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne betjeningsvejledning omhyggeligt og gemme den til fremtidig brug. ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. FORSIGTIG Udskift kun batteriet med den angivne type. I modsat fald kan der opstå brand eller ske personskade. Til brugerne i Europa OBS! De elektromagnetiske felter ved de specifikke frekvenser kan påvirke dette digitale videokameras lyd og billede. Dette produkt er blevet testet og fundet i overensstemmelse med de grænser, som er afstukket i EMC-direktivet for anvendelse af kabler, som er kortere end 3 meter. Bemærk! Genstart programmet eller afbryd forbindelsen, og tilslut kommunikationskablet igen (USB osv.), hvis statisk elektricitet eller elektromagnetisk interferens bevirker, at dataoverførslen afbrydes midtvejs (fejl). Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer) Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt. Tilgængeligt tilbehør: Fjernbetjening Bemærkninger om brug Dit videokamera leveres med to forskellige betjeningsvejledninger. "Betjeningsvejledning" (denne vejledning) "First Step Guide (Introduktion)", der indeholder oplysninger om tilslutning af videokameraet til en computer og brug af den medfølgende software (findes på den medfølgende cd-rom) Kassetter, der kan bruges i videokameraet Du kan bruge mini-dv-kassetter, der er mærket. Videokameraet er ikke kompatibelt med kassetter med Cassette Memory-funktion (s. 118). "Memory Stick", der kan bruges i videokameraet Der findes to størrelser "Memory Stick". Du kan bruge en "Memory Stick Duo", der er mærket eller (s. 119). "Memory Stick Duo" (denne størrelse understøttes af videokameraet).

3 "Memory Stick" (denne størrelse understøttes ikke af videokameraet). Du kan ikke bruge andre typer hukommelseskort end "Memory Stick Duo". "Memory Stick PRO" og "Memory Stick PRO Duo" kan kun bruges med "Memory Stick PRO"-kompatibelt udstyr. Brug af en "Memory Stick Duo" med "Memory Stick"-kompatibelt udstyr Sørg for at sætte din "Memory Stick Duo" ind i Memory Stick Duo-adapteren. Memory Stick Duo-adapter Brug af videokameraet Du må ikke holde videokameraet i følgende dele. Søger Batteri Videokameraet er ikke støvsikkert, drypsikkert eller vandtæt. Se afsnittet "Vedligeholdelse og forholdsregler" (s. 124). Før du slutter videokameraet til en anden enhed med et USB- eller i.link-kabel, skal du kontrollere, at stikket er sat korrekt i. Det må ikke tvinges i, da det kan beskadige stikket og medføre fejl i videokameraet. DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E: Tag fat i din Handycam Station og i DC-stikket, og fjern AC-adapteren fra din Handycam Station. DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E: Vælg OFF (CHG) med knappen POWER, når videokameraet sættes i eller fjernes fra din Handycam Station. Om menupunkterne, LCD-panelet, søgeren og objektivet Et menupunkt, der er nedtonet, er ikke tilgængeligt under den aktuelle optagelse eller afspilning. LCD-skærmen og søgeren er fremstillet ved hjælp af en teknologi, der er kendetegnet ved ekstrem høj præcision, og andelen af effektive pixel udgør 99,99 %. Der kan dog forekomme små sorte og/eller lyse punkter (hvide, røde, blå eller grønne), som konstant vises på LCD-skærmen og i søgeren. Disse punkter er opstået under fremstillingsprocessen og påvirker på ingen måde optagelsen. DK LCD-panel Skodæksel (DCR-HC94E/HC96E) Fortsættes, DK 3

4 Læs dette først (fortsat) Sort punkt Hvidt, rødt, blåt eller grønt punkt Hvis LCD-skærmen, søgeren eller objektivet udsættes for direkte sollys i længere tid, kan der opstå fejl i videokameraet. Du må ikke rette videokameraet mod solen. Det kan medføre fejl i videokameraet. Tag i stedet billeder af solen under svage lysforhold, f.eks. ved skumringstid. Om afspilning Inden du begynder at optage, skal du kontrollere optagefunktionen for at sikre dig, at billede og lyd optages uden problemer. Der kan ikke kompenseres for indholdet af en optagelse dette gælder også, selvom den manglende optagelse eller afspilning skyldes en fejl i videokameraet, på lagringsmediet, osv. Tv-farvesystemer varierer, afhængigt af land/område. Hvis du vil se optagelserne på et tv, skal du bruge et tv, der er baseret på PAL. Tv-programmer, film, videobånd og andet materiale kan være ophavsretligt beskyttet. Uautoriseret optagelse af sådant materiale kan være i strid med loven om ophavsret. Om denne betjeningsvejledning Billederne på LCD-skærmen og i søgeren, der bruges som eksempler i denne betjeningsvejledning, er taget med et digitalkamera (stillbilleder) og kan derfor afvige fra de billeder, der vises på din skærm eller i din søger. Skærmvisningerne på hvert sprog bruges til at illustrere betjeningen. Du kan vælge et andet skærmsprog, før du bruger videokameraet (s. 65). Illustrationerne i denne vejledning viser modellen DCR-HC96E. Modelnavnet findes i bunden af videokameraet. Design og specifikationer på optagemedie og tilbehør kan ændres uden varsel. Om Carl Zeiss-objektivet Videokameraet er udstyret med et Carl Zeiss-objektiv, der er udviklet i samarbejde med Carl Zeiss i Tyskland og Sony Corporation. Dette objektiv producerer fremragende billeder. Det indeholder målesystemet MTF til videokameraer og sikrer den kvalitet, der er kendetegnet for Carl Zeiss-objektiver. MTF= Modulation Transfer Function. Den numeriske værdi angiver den mængde lys, der rammer motivet i objektivet. DCR-HC94E/HC96E: Objektivet til videokameraet er T -belagt for at undertrykke uønskede refleksioner og opnå ægte farvegengivelse. DK 4

5 Indholdsfortegnelse Læs dette først...2 Introduktion Trin 1: Kontrol af det medfølgende tilbehør...8 Trin 2: Opladning af batteriet...9 Trin 3: Tænd for strømmen, og hold videokameraet korrekt...14 Trin 4: Justering af LCD-panelet og søgeren...16 Trin 5: Brug af berøringspanelet...17 Ændring af sprog Skærmindikatorernes betydning (displayoversigt) Trin 6: Indstilling af dato og klokkeslæt...19 Trin 7: Isættelse af et bånd eller en "Memory Stick Duo"...20 Trin 8: Valg af billedformat (16:9 eller 4:3) til billedoptagelser (DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E)...22 Optagelse og afspilning Let optagelse og afspilning (Easy Handycam)...24 Optagelse...26 Afspilning...27 Funktioner, der bruges til optagelse, afspilning osv Optagelse Sådan bruges zoom Sådan bruges blitz (DCR-HC94E/HC96E) Sådan optages i mørke (NightShot plus) (DCR-HC36E/HC44E/HC46E) Sådan optages i mørke (NightShot) (DCR-HC94E/HC96E) Sådan justeres eksponeringen for motiver i modlys (BACK LIGHT) Sådan justeres fokus for et motiv, der ikke er midt i billedet (SPOT FOCUS) Sådan fastsættes eksponeringen for det valgte motiv (fleksibel spotmåler) Sådan optages i spejltilstand Sådan bruges et kamerastativ Sådan bruges en skulderrem Afspilning Sådan afspilles billeder i rækkefølge (SLIDE SHOW) Sådan bruges zoom under afspilning Fortsættes, DK 5

6 Optagelse/afspilning Sådan kontrolleres batteriniveauet (batterioplysninger) Sådan slås bekræftelsesbiplyden fra (BEEP) Sådan bruges specialeffekter Sådan initialiseres indstillingerne (RESET) Navne på andre dele og funktioner Indikatorer under optagelse og afspilning Søgning efter startpunktet Søgning efter den sidste sekvens i den seneste optagelse (END SEARCH) Manuel søgning (EDIT SEARCH) Visning af de senest optagne sekvenser (gennemsyn af optagelser) Fjernbetjening Hurtig søgning efter en ønsket sekvens (Zero set memory) Søgning efter en sekvens ud fra optagedato (datosøgning) Afspilning af et billede på et tv Brug af menuen Brug af menupunkterne...40 Menupunkter Menuen CAMERA SET Indstillinger, der bruges til at justere videokameraet til optageforholdene (EXPOSURE/WHITE BAL./STEADYSHOT, osv.) Menuen MEMORY SET Indstillinger for din "Memory Stick Duo" (BURST/QUALITY/IMAGE SIZE/ ALL ERASE/NEW FOLDER, osv.) Menuen PICT.APPLI Specialeffekter på billeder eller flere funktioner i forbindelse med optagelse/ afspilning (SLIDE SHOW/PICT. EFFECT/FRAME REC, osv.) Menuen EDIT/PLAY Indstillinger for redigering eller afspilning i forskellige tilstande (VAR. SPD PB/END SEARCH, osv.) Menuen STANDARD SET Indstillinger til optagelse på bånd eller andre grundlæggende indstillinger (REC MODE/MULTI-SOUND/LCD/VF SET/DISP OUTPUT, osv.) Menuen TIME/LANGU (CLOCK SET/WORLD TIME/LANGUAGE) Tilpasning af den personlige menu DK 6

7 Dubbing/redigering Dubbing til videobåndoptager/dvd, osv Optagelse fra et tv eller fra en videobåndoptager osv. (DCR-HC36E/HC46E/HC96E)...70 Dubbing af billeder fra bånd til en "Memory Stick Duo"...73 Dubbing af lyd til et bånd med indhold...74 Sletning af billeder fra en "Memory Stick Duo"...76 Mærkning af billeder på en "Memory Stick Duo" med særlige oplysninger (udskrivningsmærke/skrivebeskyttelse)...77 Udskrivning af billeder (PictBridge-kompatibel printer)...78 Stik til tilslutning af eksterne enheder...80 Brug af en computer Før du læser "First Step Guide (Introduktion)" på din computer...82 Installation af software og "First Step Guide (Introduktion)" på computeren...85 Visning af "First Step Guide (Introduktion)"...89 Oprettelse af en dvd (Direkte adgang til "Click to DVD")...90 Tilslutning af en analog videobåndoptager til computeren via videokameraet (funktion til signalkonvertering (DCR-HC96E))...93 Fejlfinding Fejlfinding...95 Advarselsindikatorer og meddelelser Yderligere oplysninger Brug af videokameraet i udlandet Understøttede kassettebånd Om "Memory Stick" Om "InfoLITHIUM"-batteriet Om i.link Vedligeholdelse og forholdsregler Specifikationer Indeks DK 7

8 Introduktion Trin 1: Kontrol af det medfølgende tilbehør Kontroller, at følgende tilbehør fulgte med videokameraet. Tallet i parentes angiver antal medfølgende tilbehør. Kassettebånd og "Memory Stick Duo" er ekstraudstyr. Yderligere oplysninger om kassetter og "Memory Stick Duo", der kan bruges i videokameraet, findes på side 2, 118 og 119. USB-kabel (1) (s. 78, 82) Objektivdæksel (1) (DCR-HC36E/HC44E/HC46E) (s. 14, 24, 26) AC-adapter (1) (s. 9) Netledning (1) (s. 9) Sådan monteres objektivdækslet Træk snoren til objektivdækslet gennem metalspændet på håndremmen, som vist nedenfor. Handycam Station (1) (DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E) (s. 9) Genopladeligt batteri (1) (s. 9, 121) NP-FP30 (DCR-HC36E) NP-FP50 (DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E) Trådløs fjernbetjening (1) (s. 36) Et lithiumbatteri (knapbatteri) er allerede isat. A/V-tilslutningskabel (1) (s. 38, 70, 93) cd-rom "Picture Package Ver.1.5.1" (1) (s. 82) 21-bens adapter (1) (DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E) (s. 39) Kun til modeller, der er mærket i bunden. Betjeningsvejledning (denne vejledning) (1) DK 8

9 Trin 2: Opladning af batteriet "InfoLITHIUM"-batteriet (serie P) (s. 121) kan lades op, når det sidder i videokameraet. DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E: 1 Ret batteriets kontakter ind efter videokameraets (1), sæt batteriet på, og klik det på plads (2). Knappen POWER DC IN-stik 2 1 Introduktion Handycam Station DC-stik 2 Drej knappen POWER i pilens retning til OFF (CHG) (standardindstilling). Til en vægkontakt Netledning AC-adapter DCR-HC36E: Knappen POWER DC IN-stik DC-stik 3 Slut AC-adapteren til DC IN-stikket på din Handycam Station (gælder modellerne DCR-HC44E/HC46E/HC94E/ HC96E) eller til videokameraet (gælder model DCR-HC36E). DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E: DC IN-stik Til en vægkontakt Netledning AC-adapter v -mærket skal vende opad Fortsættes, DK 9

10 Trin 2: Opladning af batteriet (fortsat) DCR-HC36E: v-mærket skal vende mod LCDskærmen DC IN-stik Indikatoren CHG (opladning) lyser, og opladningen begynder. Luk DC IN-dækslet, når videokameraet sættes i din Handycam Station. DCR-HC36E: Slut netledningen til AC-adapteren, og sæt den i en vægkontakt. Indikatoren CHG (opladning) 4 DCR-HC44E/HC46E/HC94E/ HC96E: Slut netledningen til AC-adapteren, og sæt den i en vægkontakt. Sæt videokameraet i din Handycam Station, og kontroller, at det er sat helt i bund. DCR-HC94E/HC96E: Indikatoren CHG (opladning) lyser, og opladningen begynder. Indikatoren / CHG (opladning) 5 Indikatoren CHG (opladning) holder op med at blinke, når batteriet er ladet helt op. Tag AC-adapteren ud af DC IN-stikket. DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E: Tag fat i både din Handycam Station og i DC-stikket, når AC-adapteren skal tages ud af DC IN-stikket. DCR-HC44E/HC46E: Indikatoren CHG (opladning) DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E: Sådan oplades batteriet med AC-adapteren alene Sluk for strømmen, og slut AC-adapteren til videokameraets DC IN-stik. Videokameraet kan bruges, mens det er tilsluttet en strømkilde, f.eks. en vægkontakt som vist på tegningen. Batteriet aflades ikke. DK 10

11 v-mærket skal vende mod LCDskærmen Knappen POWER Sådan fjernes batteriet 1 Indstil knappen POWER til OFF (CHG). Tryk ned på udløserknappen V BATT (batteri) med den ene hånd. 2 Og tag batteriet ud i pilens retning med den anden. Knappen POWER DC IN-stik DC-stik Til en vægkontakt AC-adapter Netledning 1 2 Introduktion DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E: Sådan fjernes videokameraet fra din Handycam Station Sluk for strømmen, og fjern videokameraet fra din Handycam Station ved at tage fat i både videokameraet og din Handycam Station. DCR-HC36E: Sådan bruges en ekstern strømkilde Videokameraet kan bruges med strøm fra en vægkontakt ved at udføre samme tilslutning, som når batteriet skal lades op. Batteriet aflades ikke. Opbevaring af batteriet Hvis batteriet skal opbevares i en længere periode, skal det aflades helt (s. 122). Opladningstid Anslået tid (min.) for at oplade et helt afladet batteri. Batteri Udløserknappen V BATT (batteri) Opladningstid NP-FP30* NP-FP50* NP-FP NP-FP NP-FP * 1 Inkluderet med model DCR-HC36E * 2 Inkluderet med modellerne DCR-HC44E/ HC46E/HC94E/HC96E Optagetid Anslået tilgængelig tid (min.) for et helt opladet batteri. Fortsættes, DK 11

12 Trin 2: Opladning af batteriet (fortsat) DCR-HC36E Batteri NP-FP30 (inkluderet) Alle tider er målt under følgende forhold: Øverst: Ved optagelse med LCD-skærm. Nederst: Ved optagelse med søger, mens LCDpanelet er lukket. * "Typisk optagetid" angiver en optagetid ved gentagen start/stop af optagelse, tænd/sluk og zoom. DCR-HC44E/HC46E Kontinuerlig optagetid NP-FP NP-FP NP-FP NP-FP Batteri NP-FP50 (inkluderet) Kontinuerlig optagetid NP-FP NP-FP NP-FP Typisk optagetid* Typisk optagetid* Alle tider er målt under følgende forhold: Øverst: Ved optagelse med LCD-skærm. Midt: Når LCD-baggrundsbelysningen slukkes. Nederst: Ved optagelse med søger, mens LCDpanelet er lukket. * "Typisk optagetid" angiver en optagetid ved gentagen start/stop af optagelse, tænd/sluk og zoom. DCR-HC94E/HC96E Batteri NP-FP50 (inkluderet) Alle tider er målt under følgende forhold: Øverst: Ved optagelse med LCD-skærm. Midt: Når LCD-baggrundsbelysningen slukkes. Nederst: Ved optagelse med søger, mens LCDpanelet er lukket. * "Typisk optagetid" angiver en optagetid ved gentagen start/stop af optagelse, tænd/sluk og zoom. Afspilningstid Anslået tilgængelig tid (min.) for et helt opladet batteri. DCR-HC36E Kontinuerlig optagetid NP-FP NP-FP NP-FP Batteri Med åbnet LCD-panel Typisk optagetid* Med lukket LCD-panel NP-FP30 (inkluderet) NP-FP NP-FP NP-FP NP-FP DK 12

13 DCR-HC44E/HC46E Batteri Med åbent LCD-panel* * Når LCD-baggrundsbelysningen tændes. DCR-HC94E/HC96E Batteri Med åbent Med lukket LCD-panel* LCD-panel NP-FP50 (inkluderet) NP-FP NP-FP NP-FP * Når LCD-baggrundsbelysningen tændes. Med lukket LCD-panel NP-FP50 (inkluderet) NP-FP NP-FP NP-FP AC-adapter Brug den nærmeste vægkontakt, når du bruger AC-adapteren. Hvis der opstår fejl, mens du bruger videokameraet, skal du omgående tage AC-adapteren ud af vægkontakten. Du må ikke bruge en AC-adapter, der er placeret på et sted med begrænset plads, f.eks. mellem en væg og et møbel. Du må ikke kortslutte AC-adapterens DC-stik eller batteriklemmerne med metalgenstande. Dette kan medføre fejl. FORHOLDSREGEL Selvom der er slukket for videokameraet, tilføres det stadig strøm, når det er sluttet til en vægkontakt via AC-adapteren. Introduktion Batteri Indstil knappen POWER til OFF (CHG), før batteriet udskiftes. Nedenfor beskrives nogle situationer, hvor indikatoren CHG (opladning) blinker under opladningen, eller hvor batterioplysningerne (s. 31) ikke vises korrekt. Batteriet er ikke isat korrekt. Batteriet er beskadiget. Batteriet er slidt (kun for batterioplysninger). Batteriet leverer ingen strøm, så længe AC-adapteren sidder i videokameraets DC IN-stik eller i den Handycam Station, der fulgte med modellerne DCR-HC44E/HC46E/HC94E/ HC96E. Dette gælder også, selvom netledningen er taget ud af vægkontakten. Tider for opladning, optagelse og afspilning Tiderne for videokameraet er målt ved 25 C (10-30 C anbefales). Optage- og afspilningstiden reduceres, når videokameraet bruges ved lave temperaturer. Reduktionen af optage- og afspilningstiden afhænger af de forhold, som videokameraet bruges under. DK 13

14 Trin 3: Tænd for strømmen, og hold videokameraet korrekt Hvis du vil optage eller afspille, skal du dreje på knappen POWER for at aktivere den ønskede indikator. Første gang du bruger videokameraet, vises skærmen [CLOCK SET] (s. 19). Knappen POWER Beskrivelse af indikatorer CAMERA-TAPE: Hvis du vil optage på et bånd. CAMERA-MEMORY: Hvis du vil optage på en "Memory Stick Duo". PLAY/EDIT: Hvis du vil afspille eller redigere billeder. Når du har indstillet dato og klokkeslæt [CLOCK SET], s. 19), vises den korrekte dato og det korrekte klokkeslæt nogle få sekunder på LCD-skærmen, næste gang du tænder videokameraet. 2 Hold videokameraet korrekt. 1 Drej knappen POWER i pilens retning for at aktivere den ønskede indikator. DCR-HC36E/HC44E/HC46E: Fjern objektivdækslet ved at trykke ind på udløserne på begge sider af dækslet. 3 Sørg for at få et godt greb omkring det, og spænd håndremmen. DCR-HC94E/HC96E: Objektivdækslet åbnes automatisk, når knappen POWER indstilles til CAMERA-TAPE eller CAMERA- MEMORY. Hvis knappen POWER er indstillet til OFF (CHG), skal du dreje på den, mens du trykker på den grønne knap DK 14

15 Sådan slukkes for strømmen Indstil knappen POWER til OFF (CHG). DCR-HC36E/HC44E/HC46E: Sæt først objektivdækslet på, når strømmen er afbrudt. Videokameraet er fra starten indstillet til at slukke automatisk ved inaktivitet i ca. 5 minutter dette er for at spare batteri ([A.SHUT OFF], s. 64). Følg anvisningerne, hvis der vises advarselsmeddelelser på skærmen (s. 114). Introduktion DK 15

16 Trin 4: Justering af LCD-panelet og søgeren LCD-panelet Åbn LCD-panelet 90 grader i forhold til videokameraet (1), og drej det derefter til den bedst egnede vinkel for optagelse eller afspilning (2). DISP/BATT INFO Søgeren Du kan se billeder i søgeren for at spare på batteriet, eller hvis billedkvaliteten på LCD-skærmen er dårlig. Søger Maks. 180 grader 2 Maks. 90 grader 1 90 grader i forhold til videokameraet Du må ikke trykke på knapperne på LCD-rammen, når du åbner eller justerer LCD-panelet. Hvis du drejer LCD-panelet 180 grader til objektivsiden, kan du lukke LCD-panelet, mens LCD-skærmen vender udad. Dette er praktisk under afspilning. Søgerens justeringsmekanisme Justeres, indtil billedet er tydeligt. Du kan justere lysstyrken for søgerens baggrundsbelysning ved at vælge [LCD/VF SET] [VF B.LIGHT] (s. 62). Du kan bruge søgeren til at justere indstillingen [FADER] og [EXPOSURE] (s. 56). DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E: Sådan slukkes for LCD-baggrundsbelysningen for at spare på batteriet Tryk på DISP/BATT INFO, og hold den nede i nogle få sekunder, indtil vises. Denne indstilling er nyttig, når du bruger videokameraet i lyse omgivelser, eller når du vil spare på batteriet. Det optagne billede påvirkes ikke af indstillingen. Hvis du vil aktivere LCD-baggrundsbelysningen, skal du trykke på DISP/BATT INFO og holde den nede i nogle få sekunder, indtil forsvinder. Yderligere oplysninger om justering af LCD-skærmens lysstyrke findes under [LCD/VF SET] ved [LCD BRIGHT] (s. 62). DK 16

17 Trin 5: Brug af berøringspanelet Du kan afspille optagne billeder (s. 27) eller ændre indstillinger (s. 40) med berøringspanelet. Hold hånden på venstre side af LCD-panelet for at understøtte det. Tryk derefter på knapperne på skærmen. DISP/BATT INFO DCR-HC36E/ HC44E/HC46E DCR-HC94E/ HC96E Ændring af sprog Du kan ændre skærmvisningen til at vise meddelelser på et bestemt sprog. Vælg skærmsproget under [LANGUAGE] i menuen (TIME/LANGU.) (s. 40, 65). Skærmindikatorernes betydning (displayoversigt) Du kan let finde betydningen af de indikatorer (s. 34), der vises på LCD-skærmen. Introduktion 1 Tryk på. 60min MENU DISP GUIDE : : 1/3 TELE MACRO EXPO- SURE SPOT FOCUS FADER Tryk på knappen på LCD-skærmen. De samme handlinger kan udføres ved at trykke på knapperne på LCD-rammen. Pas på du ikke kommer til at trykke på knapperne på LCD-rammen, mens du bruger berøringspanelet. Juster LCD-skærmen, hvis knapperne på berøringspanelet ikke fungerer korrekt (CALIBRATION) (s. 125). Der vises muligvis prikker på LCD-skærmen. Dette er ikke en fejl. Prikkerne kommer ikke med på optagelsen. Sådan skjules skærmindikatorerne Tryk på DISP/BATT INFO for at slå skærmindikatorerne (f.eks. tidskoden) til eller fra. Tryk på [MENU], mens du bruger Easy Handycam (s. 24). 2 Tryk på [DISP GUIDE]. Select area for guide. DISP GUIDE END De viste indikatorer afhænger af indstillingerne. Fortsættes, DK 17

18 Trin 5: Brug af berøringspanelet (fortsat) 3 Tryk på det område, der indeholder den indikator, som du ønsker en beskrivelse af. DISP GUIDE 1/2 FOCUS: MANUAL PROGRAM AE: SPOTLIGHT STEADYSHOT: OFF END Betydningen af de indikatorer, der vises i området, vises på skærmen. Hvis du ikke kan finde den indikator, som du ønsker en beskrivelse af, skal du trykke på / for at gå frem eller tilbage mellem siderne. Tryk på for at vende tilbage til den skærm, hvor du valgte område. Sådan afsluttes funktionen Tryk på [END]. DK 18

19 Trin 6: Indstilling af dato og klokkeslæt Indstil datoen og klokkeslættet første gang, du bruger videokameraet. Hvis du ikke indstiller dato og klokkeslæt, vises skærmen [CLOCK SET], hver gang du tænder videokameraet eller ændrer indstilling for knappen POWER. Hvis videokameraet ikke er blevet brugt i ca. 3 måneder, aflades det indbyggede genopladelige batteri, og datoen og klokkeslættet bliver muligvis slettet fra hukommelsen. Hvis sådanne tilfælde skal du oplade det genopladelige batteri og indstille dato og klokkeslæt igen (s. 126). 3 Vælg [CLOCK SET] med /, og tryk derefter på. CLOCK SET : : DATE 2006Y 1M 1D 0: 00 OK 4 Angiv [Y] (år) med /, og tryk derefter på. Du kan angive et hvilket som helst år op til Introduktion CLOCK SET : : DATE 2006Y 1 M 1D 0: 00 Knappen POWER Gå til trin 4, første gang du indstiller uret. 1 Tryk på t [MENU]. 60min : : OK 5 Angiv [M] (måned), [D] (dag), timer og minutter, og tryk derefter på. Uret starter. CAMERA SET PROGRAM AE SPOT METER EXPOSURE OK 2 Vælg menuen (TIME/LANGU.) med /, og tryk derefter på. Datoen og klokkeslættet vises ikke under optagelsen, men optages automatisk på båndet. Oplysningerne vises under afspilningen (yderligere oplysninger om [DATA CODE] findes på side 63 (under Easy Handycam kan du kun indstille [DATE/TIME])). 60min : : DISP OUTPUT MENU ROTATE A. SHUT OFF CLOCK SET WORLD LANGUAGE PROGRAM AE : : OK DK 19

20 Trin 7: Isættelse af et bånd eller en "Memory Stick Duo" Kassettebånd Du kan kun bruge mini-dv - kassetter (s. 118). Optagetiden varierer, afhængigt af [ REC MODE] (s. 61). 2 Isæt en kassette (kassettevinduet skal vende udad), og tryk derefter på. Tryk let på midten af kassetten. Kassettevindue 1 Skub og hold udløserknappen OPEN/EJECT i pilens retning, og åbn dækslet. Udløserknappen OPEN/EJECT Kassetterum Dæksel Kassetterummet kommer automatisk til syne og åbnes. Kassetterummet glider automatisk tilbage på plads. Du må ikke tvinge kassetterummet i ved at trykke på den del, der er mærket {DO NOT PUSH}, mens det glider på plads. Dette kan medføre fejl. 3 Luk dækslet. Sådan fjernes kassetten Åbn dækslet på samme måde som beskrevet i trin 1, og fjern kassetten. DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E: Du må ikke isætte/fjerne en kassette, når videokameraet sidder i din Handycam Station. Dette kan medføre fejl. DK 20

21 "Memory Stick Duo" Du kan bruge kun bruge en "Memory Stick Duo", der er mærket eller (s. 119). Antal billeder og optagetid varierer, afhængigt af billedkvaliteten eller billedstørrelsen. Yderligere oplysninger findes på side 52. DCR-HC36E/HC44E/HC46E: Indikator for tilslutning 1 Åbn LCD-panelet. v-mærket skal vende mod LCD-skærmen Introduktion Hvis du tvinger en "Memory Stick Duo" ind i slotten i den forkerte retning, kan det ødelægge din "Memory Stick Duo", "Memory Stick Duo"-slotten eller billeddataene. 2 Sæt en "Memory Stick Duo" i "Memory Stick Duo"-slotten, så den vender korrekt, og skub den ind, indtil den klikker på plads. DCR-HC94E/HC96E: Indikator for tilslutning Sådan fjernes en "Memory Stick Duo" Tryk let på din "Memory Stick Duo", og træk den ud langs siden af videokameraet. Du må ikke fjerne din "Memory Stick Duo" fra slotten ved at trække hårdt i den, da den kan gå i stykker. Når indikatoren for tilslutning lyser eller blinker, er videokameraet i gang med at læse/ skrive data. Du må ikke ryste eller slå på videokameraet, afbryde strømmen, fjerne din "Memory Stick Duo" eller fjerne batteriet. Dette kan ødelægge billeddataene. Vær omhyggelig, når du isætter eller fjerner din "Memory Stick Duo", så din "Memory Stick Duo" ikke springer tilbage og falder ud. v-mærket skal vende mod LCD-skærmen DK 21

22 Trin 8: Valg af billedformat (16:9 eller 4:3) til billedoptagelser (DCR-HC44E/HC46E/HC94E/ HC96E) Hvis du optager billederne i tilstanden 16:9 (wide), kan du få dem vist i bredformat og i høj kvalitet. Hvis billederne skal vises på et widescreen-tv, anbefales det at vælge optagetilstanden 16:9 (wide). Knappen WIDE SELECT Valg af billedformat til filmoptagelser på bånd Sørg for at indstille knappen POWER til CAMERA-TAPE. Tryk flere gange på WIDE SELECT for at vælge det foretrukne billedformat. 16:9* 4:3* Knappen POWER Når du ser billeder, der er optaget i billedformatet 16:9 med [TV TYPE] indstillet til [4:3], kan billederne virke grovkornede, afhængigt af motivet (s. 39). Optagelse af et motiv i bevægelse eller et stillbillede på en "Memory Stick Duo" 1 Indstil knappen POWER til CAMERA- MEMORY. Billedformatet skifter til 4:3. 2 Tryk WIDE SELECT for at vælge det foretrukne billedformat. Hvis du optager film (MPEG MOVIE EX) i billedformatet 16:9 (wide), vises der sorte bjælker øverst og nederst på billedet under afspilningen. Yderligere oplysninger om antal optagne billeder findes på side 52. DCR-HC44E/HC46E: Stillbilleder har et fast billedformat på [0.7M] ( ) i tilstanden 16:9 (wide). I tilstanden 4:3 kan du vælge op til [1.0M] ( ). DCR-HC94E/HC96E: Stillbilleder har et fast billedformat på [2.3M] ( ) i tilstanden 16:9 (wide). I tilstanden 4:3 kan du vælge op til [3.0M] ( ). * Ved visning på en LCD-skærm. Det kan se anderledes ud i søgeren. Forskelle i visningsvinklen mellem 4:3 og 16:9 varierer, afhængigt af zoom. Hvis du afspiller et billede på et tv, skal du indstille [TV TYPE] til afspilning i tv'ets billedformat (s. 39). DK 22

23 Introduktion DK 23

24 Optagelse og afspilning Let optagelse og afspilning (Easy Handycam) Med Easy Handycam justeres de fleste kameraindstillinger automatisk optimalt, så du slipper for at tage stilling til detaljerede indstillinger. Skrifttyperne på skærmen er større, så de er lettere at læse. DCR-HC36E/HC44E/HC46E: Fjern objektivdækslet (s. 14). DCR-HC36E: A DCR-HC36E/ HC44E/HC46E DCR-HC94E/ HC96E E Hvis knappen POWER er indstillet til OFF (CHG), skal du dreje på den, mens du trykker på den grønne knap. B D F C Film 1 Drej på knappen POWER E for at aktivere indikatoren CAMERA-TAPE. Stillbilleder (4:3) 1 Drej på knappen POWER E for at aktivere indikatoren CAMERA-MEMORY. 2 Tryk på EASY A. vises på skærmen B. 2 Tryk på EASY A. vises på skærmen B. 3 Tryk på REC START/STOP F (eller C) for at starte en optagelse.* 1 3 Tryk på PHOTO D for at optage.* 2 Bip 60min EASY 3.0M30 Lukkerklik 60min EASY REC MENU Indikatoren skifter fra [STBY] til [REC]. Tryk igen på F for at stoppe optagelsen. Tryk let på knappen, og hold den i denne position for at indstille fokus. MENU Blinker t Lyser Tryk knappen helt ned for at optage. Når forsvinder, er billedet blevet optaget. DK 24 * 1 Film optages på en kassette i tilstanden SP (Standard Play). * 2 Stillbilleder optages på en "Memory Stick Duo" i kvaliteten [FINE].

25 Afspilning af film og stillbilleder Drej på knappen POWER E for at aktivere indikatoren PLAY/EDIT. Tryk på knapperne på skærmen B. Film Stillbilleder Tryk på, og tryk Tryk på t derefter på for at / for at vælge et starte en afspilning. billede. A C A B C B A Tryk på denne knap for at stoppe B Tryk på denne knap for at afspille eller sætte afspilningen på pause C Tryk på en af disse knapper for at spole frem eller tilbage MENU A Tryk på denne knap for at afspille et bånd B Tryk på disse knapper for at gå frem eller tilbage C Tryk på denne knap for at slette (s. 76) Optagelse og afspilning x Sådan annulleres Easy Handycam Tryk igen på EASY A. forsvinder fra skærmen. x Justerbare menuindstillinger med Easy Handycam Tryk på [MENU] for at få vist justerbare menuindstillinger. Yderligere oplysninger om indstillinger findes på side 41. Næsten alle indstillingerne vender automatisk tilbage til standardindstillingen (s. 42). vises ikke, når der bruges Easy Handycam. Annuller brug af Easy Handycam, hvis du vil føje effekter eller indstillinger til billeder. Næsten alle indstillingerne vender tilbage til den forrige indstilling. x Knapper, der ikke understøttes af Easy Handycam Følgende knapper understøttes ikke af Easy Handycam, da elementerne indstilles automatisk. [Invalid during Easy Handycam operation.] vises muligvis, hvis du forsøger at bruge knapper, der ikke understøttes af Easy Handycam. Knappen BACK LIGHT (s. 29) Knappen PHOTO (i tilstanden CAMERA-TAPE) (s. 26). Knappen REC START/STOP (i tilstanden CAMERA-MEMORY) (s. 26). DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E: Når knappen DISP/BATT INFO holdes nede (s. 16) DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E: Knappen WIDE SELECT (i tilstanden CAMERA-MEMORY) (s. 22) DK 25

26 3.0M Optagelse Objektivdæksel (DCR-HC36E/HC44E/HC46E) Fjern objektivdækslet ved at trykke ind på udløserne på begge sider af dækslet. Objektivdæksel (DCR-HC94E/HC96E) Åbnes afhængigt af indstillingen for knappen POWER. DCR-HC36E: PHOTO Knappen POWER REC START/STOP B REC START/STOP A 1 Drej knappen POWER i pilens retning for at aktivere den ønskede indikator og vælge det ønskede optagemedie. Hvis du vil optage på bånd, skal du aktivere indikatoren CAMERA-TAPE. Hvis du vil optage på en "Memory Stick Duo", skal du aktivere indikatoren CAMERA-MEMORY. Hvis knappen POWER er indstillet til OFF (CHG), skal du dreje på den, mens du trykker på den grønne knap. 2 Start optagelsen. Film Tryk på REC START/STOP A (eller B). 60min REC 60min A Stillbilleder Tryk let på PHOTO, og hold den nede for at kontrollere billedet (A). Tryk den derefter helt ned (B). Bip Lukkerklik Indikatoren (A) skifter fra [STBY] til [REC] (kun bånd). Filmens lyd (MPEG MOVIE EX) optages på "Memory Stick Duo" i mono. Blinker t Lyser Der høres en lukkerlyd. Når er billedet blevet optaget. forsvinder, DK 26 Sådan stoppes en filmoptagelse Tryk igen på REC START/STOP. Du kan optage et stillbillede på en "Memory Stick Duo", mens der optages en film på et bånd, eller mens videobåndoptageren er i standby, ved at trykke helt ned på PHOTO. Stillbillederne fastsættes til billedformatet [0.2M] til 16:9-skærme (DCR-HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E) eller [VGA (0.3M)] til 4:3-skærme. Sådan gennemses den seneste optagelse på en "Memory Stick Duo" Tryk på. Tryk på t [YES] for at slette et billede.

27 Afspilning 1 Drej knappen POWER i pilens retning for at aktivere indikatoren PLAY/EDIT. 2 Start afspilningen. Film Afspilning fra bånd: Tryk på, og tryk derefter på for at starte en afspilning. A C B A Tryk på denne knap for at stoppe. B Tryk på denne knap for at afspille eller sætte afspilningen på pause. Afspilningen stopper automatisk, hvis den har været sat på pause i over 3 minutter. C Tryk på en af disse knapper for at spole frem eller tilbage. Afspilning fra en "Memory Stick Duo": Tryk på t / for at vælge et billede med, og tryk derefter på. Stillbilleder Tryk på. Det senest optagne billede vises. A B C P-MENU A Tryk på denne knap for at afspille et bånd. B Tryk på disse knapper for at gå frem eller tilbage. C Tryk på denne knap for at få vist en oversigtsskærm. Når der isættes en "Memory Stick Duo", skal du trykke på for at aktivere. vises ikke, når der isættes en "Memory Stick Duo" uden billeddata. Optagelse og afspilning Sådan indstilles lyden Tryk på t [VOLUME] og derefter på / for at indstille lyden. Hvis du ikke kan finde [VOLUME] i, skal du trykke på [MENU] (s. 40). Sådan søges efter en sekvens under afspilning Tryk på /, og hold den nede under afspilningen (billedsøgning), eller tryk på /, mens båndet spoles frem eller tilbage (visning under spoling). Du kan afspille i forskellige tilstande ([ VAR. SPD PB], s. 60). Sådan vises billeder på en "Memory Stick Duo" på oversigtsskærmen Tryk på. Tryk på et af billederne for at skifte til enkeltvisningstilstand. A A Tryk på en af disse knapper for at få vist de forrige/næste 6 billeder B Det viste billede, inden der skiftes til oversigtsskærm. C Filmikon Hvis du vil have vist billeder i andre mapper, skal du trykke på t t [PB FOLDER], vælge en mappe med / og derefter trykke på (s. 55). B C DK 27

28 Funktioner, der bruges til optagelse, afspilning osv. 2 1 Optagelse Sådan bruges zoom Skub en lille smule til zoomknappen 2 for at zoome langsomt. Skub lidt mere til zoomknappen for at zoome hurtigere. Bredere visningsvinkel: (vidvinkel) DCR-HC36E: DCR-HC44E/HC46E: DCR-HC94E/HC96E: Næroptagelser: (telefoto) Du kan ikke ændre zoomhastighed med zoomknapperne 5 på LCD-rammen. Den mindst mulige afstand mellem videokameraet og motivet, der tillader skarp fokus, er ca. 1 cm for vidvinkel og ca. 80 cm for telefoto. Du kan indstille [DIGITAL ZOOM] (s. 50), hvis du vil zoome til niveauer over følgende: 20 (DCR-HC36E) 12 (DCR-HC44E/HC46E) 10 (DCR-HC94E/HC96E) Sørg for at holde fingeren på zoomknappen. Hvis du flytter fingeren fra zoomknappen, kan betjeningen af zoomknappen muligvis høres på optagelsen. Sådan bruges blitz (DCR-HC94E/ HC96E)... 7 Tryk flere gange på (blitz) for at vælge den ønskede indstilling. Ingen indikator (automatisk blitz): Blitzen slås automatisk til, når der ikke er nok lys. r (tvungen blitz): Blitzen bruges altid, uanset lysforholdene. r (ingen blitz): Blitzen bruges ikke. DK 28

29 Den anbefalede afstand til motivet, når du bruger den indbyggede blitz, er 0,3 til 2,5 m. Fjern alt støv fra blitzens overflade, før den tages i brug. Effekten af blitzen kan forringes, hvis den er blevet misfarvet af varme eller støv. Blitzens indikator for opladning blinker, når blitzen lades op og lyser konstant, når batteriet er ladt op. I tilstanden CAMERA-TAPE tager det et stykke tid at lade blitzen helt op. Blitzen er muligvis ikke effektiv, når den bruges i lyse omgivelser, f.eks. hvis du optager et motiv i modlys. Monteret forsatslinse (ekstraudstyr) kan danne skygge på billedet. Du kan ændre blitzens lysstyrke med indstillingen [FLASH LEVEL], eller du kan forhindre røde øjne med indstillingen [REDEYE REDUC] i [FLASH SET] (s. 48). Sådan optages i mørke (NightShot plus) (DCR-HC36E/HC44E/HC46E)... 3 Indstil knappen NIGHTSHOT PLUS 3 til ON ( og [ NIGHTSHOT PLUS ] vises). Brug funktionen Super NightShot plus, hvis der skal optages et lysere billede (s. 48). Brug funktionen Color Slow Shutter, hvis der skal optages et billede med tro farvegengivelse (s. 49). Funktionen NightShot plus og Super NightShot plus bruger infrarødt lys. Vær derfor opmærksom på, at du ikke blokerer for den infrarøde port 1 med fingrene eller andre genstande. Fjern forsatslinsen (ekstraudstyr), hvis den er monteret. Juster fokuseringen manuelt ([FOCUS], s. 47), når det er svært at opnå automatisk fokusering. Du må ikke bruge disse funktioner i omgivelser, hvor der er meget lys. Dette kan medføre fejl. Funktionen NightShot og Super NightShot bruger infrarødt lys. Vær derfor opmærksom på, at du ikke blokerer for den infrarøde port 1 med fingrene eller andre genstande. Fjern forsatslinsen (ekstraudstyr), hvis den er monteret. Juster fokuseringen manuelt ([FOCUS], s. 47), når det er svært at opnå automatisk fokusering. Du må ikke bruge disse funktioner i omgivelser, hvor der er meget lys. Dette kan medføre fejl. Sådan justeres eksponeringen for motiver i modlys (BACK LIGHT)... 6 Hvis du vil justere eksponeringen for motiver i modlys, skal du trykke på BACK LIGHT 6 for at få vist.. Tryk igen på BACK LIGHT for at annullere modlysfunktionen. Sådan justeres fokus for et motiv, der ikke er midt i billedet (SPOT FOCUS)... 4 Se [SPOT FOCUS] på side 47. Sådan fastsættes eksponeringen for det valgte motiv (fleksibel spotmåler)... 4 Se [SPOT METER] på side 45. Optagelse og afspilning Sådan optages i mørke (NightShot) (DCR-HC94E/HC96E)... 8 Indstil knappen NIGHTSHOT 8 til ON ( og [ NIGHTSHOT ] vises). Brug funktionen Super NightShot, hvis der skal optages et lysere billede (s. 49). Brug funktionen Color Slow Shutter, hvis der skal optages et lysere farvebillede i dæmpet belysning (s. 49). Fortsættes, DK 29

30 Funktioner, der bruges til optagelse, afspilning osv. (fortsat) 2 DCR-HC36E: qh qs 9 q; qa qd 2 1 Der vises et spejlbillede af motivet på LCDskærmen, men billedet optages som normalt. Sådan bruges et kamerastativ... qj Monter kamerastativet (ekstraudstyr) på stativholderen qj med en skrue, der er beregnet til kamerastativet. Skruen må ikke være længere end 5,5 mm. 5 4 qg qf DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E: qh 5 4 qg qf qj qd 2 Sådan optages i spejltilstand... qh Åbn LCD-panelet qh 90 grader i forhold til videokameraet (1), og drej det 180 grader mod objektivsiden (2). Sådan bruges en skulderrem... qs Sæt skulderremmen (ekstraudstyr) på krogen qs. Afspilning Sådan afspilles billeder i rækkefølge (SLIDE SHOW)... 4 Se [SLIDE SHOW] på side 56. Sådan bruges zoom under afspilning Du kan forstørre billederne fra ca. 1,1, gang til 5 gange originalstørrelsen. Forstørrelsen kan justeres med zoomknappen 2 eller med zoomknapperne 5 på LCD-rammen. 1 Afspil det billede, du vil forstørre. 2 Forstør billedet med T (telefoto). 3 Tryk på skærmen på det punkt, som du ønsker vist i midten af den viste ramme. 4 Juster forstørrelsen med W (vidvinkel)/ T (telefoto). Tryk på [END] for at annullere handlingen. Du kan ikke ændre zoomhastighed med zoomknapperne 5 på LCD-rammen. DK 30

31 Optagelse/afspilning Sådan kontrolleres batteriniveauet (batterioplysninger)... qd Indstil knappen POWER til OFF (CHG), og tryk derefter på DISP/BATT INFO qd. Batterioplysningerne vises i ca. 7 sekunder. Hvis du vil have vist batterioplysningerne i op til 20 sekunder, skal du trykke på DISP/ BATT INFO igen, mens oplysningerne vises. Batteriniveau (ca.) Optagekapacitet (ca.) Sådan slås bekræftelsesbiplyden fra (BEEP)... 4 Se [BEEP] på side 64. Navne på andre dele og funktioner I Fjernbetjeningsmodtager Ret fjernbetjeningen (s. 36) mod fjernbetjeningsmodtageren for at betjene videokameraet. J Indikator for optagelse (DCR-HC94E/ HC96E) Indikatoren for optagelse lyser rødt under optagelsen (s. 64). Indikatoren for optagelse blinker, hvis båndet er ved at løbe ud, eller hvis batteriet er ved at være brugt. K Intern stereomikrofon DCR-HC94E/HC96E: Hvis der monteres en Active Interface Shoe-kompatibel mikrofon, bruges denne mikrofon (s. 74). O Højttaler Under afspilning kommer lyden fra højttaleren. Yderligere oplysninger om indstilling af lyd findes på side 27. Optagelse og afspilning Sådan bruges specialeffekter... 4 Se menuen (PICT.APPLI.) på side 55. Sådan initialiseres indstillingerne (RESET)... qf Tryk på RESET qf for at initialisere alle indstillingerne, herunder datoen og klokkeslættet. Menupunkter, der er tilpasset i den personlige menu, initialiseres ikke. DK 31

32 Indikatorer under optagelse og afspilning Optagelse af film Optagelse af stillbilleder I tilstanden CAMERA-TAPE qa 60min M FINE 11 P-MENU 6 7 qs 7 A Batteriniveau (ca.) B Optagetilstand (SP eller LP) (61) C Optagestatus ([STBY] (standby) eller [REC] (optagelse)) D Under optagelse: Båndtæller (timer: minutter: sekunder) Under afspilning: Båndtæller (timer: minutter: sekunder)/tidskode (timer: minutter: sekunder: billede) E Optagekapacitet for bånd (ca.) (64) F Knappen END SEARCH/EDIT SEARCH/gennemsyn af optagelse (35) G Knappen til personlig menu (40) I tilstanden CAMERA-MEMORY H Optagemappe (55) I Billedformat (22, 52) (DCR-HC44E/ HC46E/HC94E/HC96E) J Kvalitet ( eller ) (52) K Indikator for "Memory Stick Duo" og antal billeder, der kan optages (ca.) L Knap til gennemsyn (26) Datakode under afspilning Dataene for dato/klokkeslæt og kameraets indstilling optages automatisk. De vises ikke på skærmen under optagelsen, men du kan kontrollere dem som [DATA CODE] under afspilning (s. 63). A B C D E A Optagemappe (55) B Anslået optagetid C Filmformat (54) D Indikator for optagestart (vises i ca. 5 sekunder) E Knap til gennemsyn (26) DK 32

33 Yderligere oplysninger findes på siderne i ( ). Indikatorerne, der vises under optagelsen, optages ikke. Visning af film Visning af stillbilleder Visning fra et bånd 1 2 qd qg 9 qh qj 3.0M wd wf MEMORY PLAY qk ql qf M Indikator for båndafspilning N Knapper til betjening af video (27) Om en "Memory Stick Duo" A B C 7 0:00:00 A Navn på datafil B Knapper til afspilning/pause (27) C Knapper til visning af forrige/næste billede (27) D Billedformat (54) E Afspilningstid F Knap til visning af forrige/næste sekvens En filmfil deles op i maksimum 60 sekvenser. Antallet af sekvenser, som filmfilen deles op i, afhænger af filmens længde. Vælg den sekvens, som afspilningen skal starte fra, og tryk derefter på for at starte afspilningen. D E F w; wa ws 7 O Navn på datafil P Billednummer/samlet antal optagne billeder i den aktuelle afspilningsmappe Q Afspilningsmappe (55) R Ikon for forrige/næste mappe Følgende indikatorer vises, når det første eller sidste billede i den aktuelle mappe vises, og når der er flere mapper på den samme "Memory Stick Duo". : Tryk på for at gå til den forrige mappe. : Tryk på for at gå til den næste mappe. : Tryk på / for at gå til den forrige eller næste mappe. S Knap til sletning af billede (76) T Knap til valg af afspilningsbånd (27) U Knapper til visning af forrige/næste billede (27) V Knap til visning af oversigtsskærm (27) W Mærke, der angiver, at billedet er beskyttet (77) X Udskrivningsmærke (77) Optagelse og afspilning Fortsættes, DK 33

34 Indikatorer under optagelse og afspilning (fortsat) Yderligere oplysninger findes på siderne i ( ). Indikatorer, når der foretages ændringer Brug [DISP GUIDE] (s. 17) til at finde betydningen af de indikatorer, der vises på LCD-skærmen. Ikke alle indikatorer vises, når du bruger [DISP GUIDE]. Øverst til venstre Øverst til højre I midten Indikator Betydning Night Shot/NightShot plus (29) Super NightShot/Super NightShot plus (48) Color Slow Shutter (49) PictBridge-tilslutning (78) E Z Advarsel (113) I bunden Øverst til venstre Indikator Øverst til højre Indikator +3 I midten Betydning AUDIO MODE (61) Kontinuerlig fotooptagelse (51) Optagelse med selvudløser (49) WIDE SELECT (22, 50) Intervalfotooptagelse (59) Blitz (48) Billedoptagelse (58) Betydning A/V t DV OUT (63, 93) DV-indgang (70) DV-udgang (67) i.link-tilslutning (67, 70) Zero set memory (36) Diasshow (56) LCD-baggrundsbelysning slået fra (16) I bunden Indikator Anden indikator Betydning AE SHIFT (47) Billedeffekt (58) Digital effekt (56) 9 Manuel fokusering (47) PROGRAM AE (45) Skarphed (47). Baggrundsbelysning (29) n Hvidbalance (46) FLD/FRAME (52) SteadyShot slået fra (51) Progressiv optagelse (51) Zebra (49) Telemakro (48) Fleksibel spotmåler (45)/ EXPOSURE (46) Panel slået fra (56) Indikator Betydning Oplysninger (114) DK 34

35 Søgning efter startpunktet Kontroller, at indikatoren CAMERA- TAPE lyser (s. 26). Søgning efter den sidste sekvens i den seneste optagelse (END SEARCH) [END SEARCH] kan ikke bruges, når kassetten fjernes efter endt optagelse. Manuel søgning (EDIT SEARCH) Du kan søge efter et startpunkt til den næste optagelse, mens billederne vises på skærmen. Der afspilles ingen lyd under søgningen. 1 Tryk på. Tryk på t. 60min STBY 0:00:00 60min END SEARCH EXECUTING CANCEL 0:00:00 Tryk her for at annullere funktionen. Den sidste sekvens i den seneste optagelse afspilles i ca. 5 sekunder. Videokameraet skifter derefter til standby på det sted, hvor den sidste optagelse sluttede. [END SEARCH] virker ikke korrekt, når der er en tom sektion mellem de optagne sektioner på båndet. Du kan også vælge [END SEARCH] i menuen. Når indikatoren PLAY/EDIT lyser, skal du vælge genvejen til [END SEARCH] i den personlige menu (s. 40). 1 EDIT 2 Tryk på (for at gå tilbage)/ (for at gå fremad), og slip den på det sted, hvor optagelsen skal starte. Visning af de senest optagne sekvenser (gennemsyn af optagelser) Du kan få vist ca. 2 sekunder af den sekvens, der blev optaget lige umiddelbart før, du stoppede båndet. Tryk på t. Optagelse og afspilning 60min STBY 0:00:00 EDIT De sidste 2 sekunder (ca.) af den seneste sekvens afspilles. Derefter skifter videokameraet til standby. DK 35

36 Fjernbetjening Fjern isoleringsarket, før fjernbetjeningen tages i brug. Isoleringsark 6 * 1 Ikke tilgængelig med Easy Handycam, når knappen POWER er indstillet til CAMERA- TAPE. * 2 Ikke tilgængelig med Easy Handycam. Ret fjernbetjeningen mod fjernbetjeningsmodtageren for at betjene videokameraet (s. 31). Yderligere oplysninger om udskiftning af batteriet findes på side q; Hurtig søgning efter en ønsket sekvens (Zero set memory) 1 Tryk på ZERO SET MEMORY 5 under en afspilning på et sted, som du ønsker at finde senere. Båndtælleren nulstilles til "0:00:00", og vises på skærmen. 60min 0:00:00 A PHOTO* 1 (s. 26) Tryk på denne knap for at optage skærmbilledet på en "Memory Stick Duo" som et stillbillede. B SEARCH M. (s. 37)* 2 C. >* 2 D Knapper til betjening af video (tilbagespoling, afspilning, fremadspoling, pause, stop, slowmotion) (s. 27) E ZERO SET MEMORY* 2 F Sender G REC START/STOP (s. 24, 26) H Zoom (s. 28, 30) I DISPLAY (s. 17) J Knapper til brug af hukommelse (indeks* 2, /+, afspilning fra hukommelse) (s. 27) P-MENU Hvis båndtælleren ikke vises, skal du trykke på DISPLAY 9. 2 Tryk på STOP 4 for at stoppe afspilningen. 3 Tryk på mrew 4. Båndet stopper automatisk, når båndtælleren når "0:00:00". Båndtælleren skifter til tidskodevisningen, og skærmen med nulstillingen forsvinder. DK 36

37 4 Tryk på PLAY 4. Afspilning begynder fra det sted på båndet, hvor båndtælleren står på "0:00:00". Sådan annulleres handlingen Tryk på STOP 4. Funktionen til datosøgning virker ikke korrekt, når der er en tom sektion mellem optagne sektioner på båndet. Sådan annulleres handlingen Tryk igen på ZERO SET MEMORY 5, før der spoles tilbage. Der kan forekomme en afvigelse på flere sekunder mellem tidskoden og båndtælleren. Funktionen Zero set memory virker ikke korrekt, hvis der er en tom sektion mellem optagne sektioner på båndet. Søgning efter en sekvens ud fra optagedato (datosøgning) Du kan finde det sted på båndet, hvor optagedatoen skifter. Optagelse og afspilning 1 Drej på knappen POWER for at aktivere indikatoren PLAY/EDIT. 2 Tryk på SEARCH M Tryk på.(forrige)/>(næste) 3 for at vælge en optagedato. 60min 0:00:00:00 30min DATE -01 SEACH P.MENU DK 37

38 Afspilning af et billede på et tv Du kan slutte videokameraet til indgangsstikket på et tv eller en videobåndoptager med A/V-tilslutningskablet (1) eller med A/V-tilslutningskablet med S VIDEO (2). Slut videokameraet til vægkontakten med den medfølgende AC-adapter (s. 9). Yderligere oplysninger findes også i de betjeningsvejledninger, der fulgte med det udstyr, som skal tilsluttes. DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E: Du må ikke isætte/fjerne en kassette, når videokameraet sidder i din Handycam Station. Dette kan medføre fejl. DCR-HC36E: A/V OUT-stik 1 A/V OUT (Gul) (Hvid) (Rød) Videobåndoptager eller tv Til S VIDEO-stik : Signalflow DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E: A/V- eller A/V OUT-stik 2 1 A/V (Gul) (Hvid) (Rød) Videobåndoptager eller tv Til S VIDEO-stik : Signalflow 2 DK 38

39 A A/V-tilslutningskabel (inkluderet) DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E: Både din Handycam Station og dit videokamera er udstyret med A/V-stik (s. 80). Slut A/V-tilslutningskablet til din Handycam Station eller til videokameraet, afhængigt af opsætningen. B A/V-tilslutningskabel med S VIDEO (ekstraudstyr) Når der sluttes til en anden enhed via S VIDEO-stikket ved hjælp af A/V-tilslutningskablet med et S VIDEOkabel, gengives billederne mere realistisk end med det medfølgende A/V-tilslutningskabel. Tilslut A/V-tilslutningskablets hvide og røde stik (venstre/højre lydkanal) og S VIDEO-stik (S VIDEO-kanal). I dette tilfælde er det ikke nødvendigt at tilslutte det gule stik (standardvideo). S VIDEO-tilslutningen sender ikke lyd. Du kan få vist tidskoden på tv-skærmen ved at indstille [DISP OUTPUT] til [V-OUT/PANEL] (s. 64). DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E: Du må ikke slutte A/V-tilslutningskablet til din Handycam Station og dit videokamera samtidigt, da dette kan give billedforstyrrelser. Når videokameraet sluttes til et tv via en videobåndoptager Slut videobåndoptageren til videobåndoptagerens LINE IN-indgang. Indstil videobåndoptagerens indgangsvælger til LINE (VIDEO 1, VIDEO 2, osv.), hvis videobåndoptageren har en indgangsvælger. Sådan indstilles billedformatet til det tilsluttede tv (16:9/4:3) (DCR-HC44E/ HC46E/HC94E/HC96E) Indstil billedets billedformat i overensstemmelse med tv'ets skærmformat. 1 Drej på knappen POWER for at aktivere indikatoren PLAY/EDIT. 2 Tryk på t [MENU] t (STANDARD SET) t [TV TYPE] t [16:9] eller [4:3] t. Billedet kan flimre, når du indstiller [TV TYPE] til [4:3], eller når billedformatet skifter mellem 16:9 og 4:3. Ikke alle 4:3-tv viser stillbilleder, der er optaget i billedformatet 4:3, i fuld skærmvisning. Dette er ikke en fejl. Når du afspiller et billede, der er optaget i billedformatet 16:9 på et 4:3-tv, der ikke understøtter 16:9-signalet, skal du indstille [TV TYPE] til [4:3]. Når tv'et er mono (har kun ét lydindgangsstik) Slut A/V-tilslutningskablets gule stik til videoindgangsstikket, og slut det hvide stik (venstre kanal) eller det røde stik (højre kanal) til lydindgangsstikket på tv'et eller videobåndoptageren. Hvis tv'et/videobåndoptageren har en 21-bens adapter (EUROCONNECTOR) Du skal bruge en 21-bens adapter til at slutte videokameraet til et tv, så du kan få vist de optagne billeder. Denne adapter er kun beregnet til output. En sådan adapter leveres med modellerne DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E, der er mærket på det nederste panel, men ikke med model DCR-HC36E. Tv/ videobåndoptager Optagelse og afspilning DK 39

2-548-308-71 (1) Digital Video Camera Recorder. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-HC90E. 2005 Sony Corporation.

2-548-308-71 (1) Digital Video Camera Recorder. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-HC90E. 2005 Sony Corporation. 2-548-308-71 (1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-HC90E Printed in Japan 2005 Sony Corporation Læs dette først Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1) 3-088-337-71(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK] / Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Digital Video Camera Recorder DK FI

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet DCR-TRV460E/TRV461E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-087-923-73(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-TRV460E/TRV461E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-087-923-73(1) 3-087-923-73(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK]/Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin DK FI Digital Video Camera Recorder DCR-TRV460E/TRV461E

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet DCR-PC106E/PC107E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-089-179-71(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-PC106E/PC107E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-089-179-71(1) 3-089-179-71(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK] / Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Digital Video Camera Recorder DK FI

Lisätiedot

DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E

DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-81(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2006 Sony Corporation Læs dette først Inden du tager apparatet i brug, bør du læse denne brugervejledning grundigt og

Lisätiedot

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E 3-285-367-71(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DK/FI DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E Der findes flere oplysninger om dette produkt samt

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet 2-587-623-72(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/ DVD403E/DVD602E/DVD653E/ DVD703E/DVD803E Trykt på 100% genbrugspapir med planteoliebaseret

Lisätiedot

Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI 2-887-135-81(1)

Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI 2-887-135-81(1) 2-887-135-81(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet 2-587-623-72(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/ DVD403E/DVD602E/DVD653E/ DVD703E/DVD803E Trykt på 100% genbrugspapir med planteoliebaseret

Lisätiedot

DCR-HC32E/HC33E/ HC39E/HC42E/HC43E

DCR-HC32E/HC33E/ HC39E/HC42E/HC43E 2-584-907-73 (1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-HC32E/HC33E/ HC39E/HC42E/HC43E Printed in Japan 2005 Sony Corporation Læs dette først 2 Inden du tager enheden

Lisätiedot

DCR-DVD106E/DVD108E/ DVD109E/DVD306E/DVD308E/ DVD608E/DVD708E

DCR-DVD106E/DVD108E/ DVD109E/DVD306E/DVD308E/ DVD608E/DVD708E 2-319-497-81(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet / DCR-DVD106E/DVD108E/ DVD109E/DVD306E/DVD308E/ DVD608E/DVD708E Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet CCD-TRV228E/TRV428E DCR-TRV255E/TRV265E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Video Camera Recorder/Digital Video Camera Recorder

Kameran käyttöohjeet CCD-TRV228E/TRV428E DCR-TRV255E/TRV265E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Video Camera Recorder/Digital Video Camera Recorder 3-087-919-73(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK] / Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Video Camera Recorder/Digital Video

Lisätiedot

(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DCR-DVD505E/DVD905E Sony Corporation

(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DCR-DVD505E/DVD905E Sony Corporation 2-661-368-83(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD505E/DVD905E 2006 Sony Corporation Læs dette først Inden du tager apparatet i brug, bør du læse denne brugervejledning grundigt og gemme den

Lisätiedot

(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/ DVD305E/DVD605E/DVD705E/ DVD755E Sony Corporation

(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/ DVD305E/DVD605E/DVD705E/ DVD755E Sony Corporation 2-661-360-81(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/ DVD305E/DVD605E/DVD705E/ DVD755E 2006 Sony Corporation Læs dette først Inden du tager apparatet i brug, bør du læse

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-080-368-62( Digital Video Camera Recorder Käyttöohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista ja säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Brugervejledning Inden du tager

Lisätiedot

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA GR-D820E E LYT1814-005A DA FI Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

GR-D822E LYT1851-004A DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE

GR-D822E LYT1851-004A DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA GR-D822E LYT1851-004A DA FI Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-072-653-71 (3) Digital Video Camera Recorder Käyttöohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista ja säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Brugervejledning Inden du

Lisätiedot

Video Camera Recorder

Video Camera Recorder 3-072-312-71 (1) Video Camera Recorder Käyttöohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista ja säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Betjeningsvejledning Læs denne betjeningsvejledning

Lisätiedot

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-091-049-12 (1) Brugervejledning [DK]/Käyttöohjeet [FI] Digital Video Camera Recorder Brugervejledning Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne brugervejledning grundigt igennem og gemme den

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

GR-DA20E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1780-004A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE

GR-DA20E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1780-004A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA GR-DA20E LYT1780-004A DA FI Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

GR-D650E GR-D640E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 19

GR-D650E GR-D640E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 19 DIGITALT VIDEOKAMERA GR-D650E GR-D640E For tilbehør: http://www.jvc.co.jp/english/accessory/ Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

GR-D320E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co.

GR-D320E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co. Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 2 4 og 6, så De ikke risikerer skader på grund af betjeningsfejl.

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F Klargøring IC-optager Betjeningsvejledning Ejer-registrering Modelnummeret sidder på bagpanelet, og serienummeret sidder inde i batterirummet. Noter serienummeret på pladsen nedenfor. Henvis til disse

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-865-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje. Manual de instruções DK FI PT DAV-SB500W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-884-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ300 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-167-11(3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-EP315 CMT-EP313 2003 Sony Corporation 4-246-167-11(3) ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå

Lisätiedot

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT 2-635-397-11(1) DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000 Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt,

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-874-458-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX70BTR CMT-HX50BTR 2008 Sony Corporation DK ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-966-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ230/DZ231 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation 2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAR-RD100 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød

Lisätiedot

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation 4-248-406-41(3) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SC5 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre

Lisätiedot

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder 3-072-318-71 (2) Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder Käyttöohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista ja säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Betjeningsvejledning

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-847-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR4W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-490-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-TZ230/TZ630 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-037-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ260 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-437-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR3 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-245-460-11(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CQ1 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-221-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ280 2009 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter sammen med dette

Lisätiedot

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation 2-067-275-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-482-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ330/DZ730 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-441-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR2 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1)

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1) 2-349-779-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation 3-060-986-52(1) CD/ Player DVP-S336/DVP-S335 CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S336 DVP-S335 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-244-989-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX1 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 4-136-657-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH30 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation 3-061-775-72(1) CD/ Player DVP-S735D CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S735D 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 3-856-122-32 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FIN Se den medfølgende installerings-/monteringsvejledning angående installering og tilslutning. Katso ohjeet asennuksesta

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-249-411-52(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejlening Käyttöohjeet DK FI TM S200 SCD-XA9000ES 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-095-519-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-046-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ860W 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation 4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000 Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FI PT 2003 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-255-292-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-HPX10W CMT-HPX9 CMT-HPX7 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-398-070-22(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-097-197-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FR FI FR ES PT FR CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270 2001 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-956-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ20 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 4-102-916-21 (1) R PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag.

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning Trykt på mindst 70 % genbrugspapir med brug af sværte baseret på vegetabilsk olie uden flygtuge organiske forbindelser. Painettu vähintään 70-prosenttisesti kierrätettävälle paperille käyttämällä VOC-vapaata

Lisätiedot

2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100. Video Projector. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Användarhandledning VPL-VW100. 2005 Sony Corporation

2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100. Video Projector. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Användarhandledning VPL-VW100. 2005 Sony Corporation 2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarhandledning DK FI SE VPL-VW100 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller

Lisätiedot

Audio Library System

Audio Library System J:\sony\jobb\stereo\P500\layout\sv\00GB+00COV-EUR.fm masterpage:right 00GB+00COV-EUR.fm Page 1 Friday, September 13, 2002 9:17 AM Audio Library System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA

Lisätiedot

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation 4-166-572-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-AF5 HT-AS5 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-108-143-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS1 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning DK FI NO SE KDL-40ZX1 2008 Sony Corporation 4-128-850-41(1) Indledning Tak fordi du valgte dette Sony-produkt. Før TV-apparatet

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-041-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ560 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 2-674-628-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DX2D CMT-SX2D 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Betjeningsvejledning til kamera

Betjeningsvejledning til kamera 3-089-850-61(2) Betjeningsvejledning til kamera DK Læs dette først Kameran käyttöohjeet FI Lue tämä ensin Digital Video Camera Recorder DCR-HC14E/HC15E 2004 Sony Corporation Dansk Inden du tager enheden

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-285-996-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ660 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-52EX1 KDL-46EX1 KDL-40EX1

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-52EX1 KDL-46EX1 KDL-40EX1 LCD Digital Colour TV Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning DK FI NO SE KDL-52EX1 KDL-46EX1 KDL-40EX1 2009 Sony Corporation 4-146-428-41(1) Indledning Tak fordi du valgte dette

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System

BD/DVD Home Theatre System 4-147-235-11(1) Softwaren til dette system kan blive opdateret i fremtiden. Yderligere oplysninger om tilgængelige opdateringer findes på følgende URL: Kunder i Europa og Rusland: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 3-287-077-63(2) Mini Hi-Fi Component System Betjeningsvejlednings DK Käyttöohje FI MHC-GT555 / GT444 MHC-GT222 / GT111 LBT-ZT4 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-170-059-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G15 2010 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-408-151-11(2) (DK-FI-SE) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DK FI SE STR-DH830/STR-DH730 ADVARSEL For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-234-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W * *Kun DAV-DZ880W Vain DAV-DZ880W Apenas DAV-DZ880W 2009 Sony Corporation

Lisätiedot

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-075-067-72 (1) Digital Video Camera Recorder Käyttöohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista ja säilytä ohjeet myöhempää käyttötarvetta varten. Brugervejledning Inden

Lisätiedot

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation 4-236-529-43(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-C700 2001 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette system hører følgende vejledninger: Kom godt i gang Giver grundlæggende beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening. Betjeningsvejledning

Lisätiedot

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation 4-241-066-52(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-S550 2002 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-972-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ530/DZ630 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-40ZX1. 2009 Sony Corporation 4-146-430-41(1)

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-40ZX1. 2009 Sony Corporation 4-146-430-41(1) LCD Digital Colour TV Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning DK FI NO SE KDL-40ZX1 2009 Sony Corporation 4-146-430-41(1) Indledning Tak fordi du valgte dette Sony-produkt. Før TV-apparatet

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-193-086-31(1) Super Audio CD Player Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI SCD-XE800 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser,

Lisätiedot

MEX-BT5100. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning 3-276-520-12 (1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System

MEX-BT5100. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning 3-276-520-12 (1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System 3-276-520-12 (1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 20. Lue esittelytilan (DEMO)

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-210-566-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

VEJLEDNING KÄYTTÖOHJE GZ-MS120AE/BE/SE/PE GZ-MS95SE VIDEOKAMERA KAMERA

VEJLEDNING KÄYTTÖOHJE GZ-MS120AE/BE/SE/PE GZ-MS95SE VIDEOKAMERA KAMERA VEJLEDNING KÄYTTÖOHJE DA LYT2008-005C-M FI DANSK VIDEOKAMERA KAMERA GZ-MS120AE/BE/SE/PE GZ-MS95SE Kære kunde Tak, fordi du har købt dette videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne og

Lisätiedot

Startvejledning. Aloitusopas. Starthandbok

Startvejledning. Aloitusopas. Starthandbok Startvejledning Aloitusopas Starthandbok DANSK SUOMI SVENSKA CEL-SR9CA2M0 Startvejledning Du kan finde mere detaljerede oplysninger i den fulde vejledning, der fulgte med på cd-rom'en DIGITAL CAMERA Manuals

Lisätiedot

Betjeningsvejledning til kamera

Betjeningsvejledning til kamera 3-088-340-72(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK]/Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Digital Video Camera Recorder DK FI DCR-HC30E/HC40E

Lisätiedot

Video Projector VPL-BW7. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning VPL-BW7 4-155-211-DFS (1) C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm. masterpage:back Cover

Video Projector VPL-BW7. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning VPL-BW7 4-155-211-DFS (1) C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm. masterpage:back Cover C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm masterpage:back Cover 00COV.fm Page 1 Thursday, October 1, 2009 3:44 PM 4-155-211-DFS (1) IM46 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning 2009 Sony Corporation

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-247-422-12(1) Mini Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI MHC-WZ8D 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Integrated Remote Commander

Integrated Remote Commander 2-588-610-41(1) Integrated Remote Commander Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RM-AV2500T 2005 Sony Corporation 2DK Funktioner RM-AV2500T fjernbetjeningen giver en centraliseret styring af alle dine

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-143-281-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS3 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Batterier eller enheder med batterier må ikke udsættes for meget høje temperaturer, f.eks.

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-243-237-62(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-M373NT CMT-M333NT 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Overhead DVD Entertainment System

Overhead DVD Entertainment System Overhead DVD Entertainment System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Innehållsförteckning DA FI SV Se "Tilslutninger" på side 37 for installation og tilslutning. Asennusta ja liitäntöjä koskevat tiedot

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-661-568-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ810W 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1)

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1) 4-129-926-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G950 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot