Digital Video Camera Recorder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Digital Video Camera Recorder"

Transkriptio

1 (1) Brugervejledning [DK]/Käyttöohjeet [FI] Digital Video Camera Recorder Brugervejledning Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne brugervejledning grundigt igennem og gemme den til fremtidig brug. Käyttöohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista ja säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. TM SERIES DCR-DVD91E/DVD101E/ DVD201E 2004 Sony Corporation

2 2-DK

3 Velkommen! Tillykke med købet af denne Sony Handycam. Ved hjælp af Handycam kan du forevige livets højdepunkter med en fremragende billed- og lydkvalitet. Handycam er udstyret med mange avancerede funktioner, men den er samtidigt meget nem at betjene. Du vil snart kunne producere hjemmevideoer, som du kan få glæde af i mange år fremover. ADVARSEL For at undgå brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. Luk ikke kabinettet op, da der i så fald kan opstå fare for elektrisk stød. Overlad alt reparationsarbejde til kvalificeret servicepersonale. Getting Started Visse lande og områder har muligvis regler for bortskaffelse af det batteri, der anvendes som strømkilde for dette produkt. Kontakt de lokale myndigheder. Til brugerne i Europa OBS! De elektromagnetiske felter ved de specifikke frekvenser kan påvirke dette digitale videokameras lyd og billede. Dette produkt er blevet testet og fundet i overensstemmelse med de grænser, som er afstukket i EMC-direktivet for anvendelse af kabler, som er kortere end 3 meter. Bemærk! Genstart programmet, eller afbryd forbindelsen, og tilslut UBS-kablet igen, hvis statisk elektricitet eller elektromagnetisme bevirker, at dataoverførslen afbrydes midt på båndet (fejl). 3-DK

4 Læs dette først Hvad du kan gøre med dit DVD Handycam Dit DVD Handycam anvender DVD-R og DVD-RW som optagemedie. Du kan få glæde af dit DVD Handycam på mange måder, der er nye og forskellige fra en tape-baseret camcorder. Læs de næste sider for at finde ud af hvordan. Du kan hurtigt finde en sekvens ved hjælp af visning af et Visuelt indeks. Det Visuelle indeks viser miniaturerbilleder for film og stillbilleder optaget på disc'en i dit DVD Handycam. Du kan finde den ønskede sekvens hurtigt ved hjælp af dette praktiske indeks. Du kan afspille stillbilleder, det ene efter det andet. Du kan afspille stillbilleder, det ene efter det andet på dit DVD Handycam. Du kan også nyde afspilning af stillbilleder kontinuert på en DVD-afspiller, hvis du gør disc'en færdig. 4-DK

5 Du kan afspille en disc, som er optaget med dit DVD Handycam, i din DVDafspiller. Du kan afspille en disc, som er optaget med dit DVD Handycam i DVD-afspillere, der kan afspille DVD-R/DVD-RW. Læs dette først Du kan nemt redigere og kopiere en disc ved at tilslutte dit DVD Handycam til din computer. Du kan nemt redigere og kopiere en disc på din computer ved hjælp af den medfølgende ImageMixer Ver.1.5 for Sony DVD Handycam software. Du har også mulighed for at fremstille din egen originale DVD-disc. 5-DK

6 Hvad er forskellen mellem DVD-R og DVD-RW? Der er 2 mulige typer discs, og de adskiller sig fra hinanden på følgende måde. Hvilken disc kan jeg bruge? 8 cm DVD-R'er og 8 cm DVD-RW'er kan bruges. Hvordan kan jeg vælge mellem disse 2 discs? Det antal gange, der kan optages, er forskellig for disse 2 discs. Vælg den, der opfylder dine behov. 8 cm DVD-R Du kan bruge følgende discs: DMR30 (enkelt-sidet disc) DMR60DS (dobbelt-sidet disc) DVD-R'er kan der kun optages på én gang. De er egnet til opbevaring af optagelser i lang tid og til sikkerhedskopier. Optaget i VIDEO-tilstand. 8cm DVD-RW Du kan bruge følgende discs: DMW30 (enkelt-sidet disc) DMW60DS (dobbelt-sidet disc) DVD-RW'er kan overskrives gentagne gange. De er egnet til indsamling af kildemateriale og midlertidige optagelser. Du kan vælge VIDEO-tilstand eller VRtilstand til dine optagelser. 6-DK Andre discs end disse 2 typer kan ikke bruges i dit DVD Handycam. Eksempel på inkompatible discs 12cm DVD-R 12cm DVD-RW DVD+R DVD-RAM DVD+RW DVD-ROM CD-R CD-RW

7 Hvilken type afspiller kan jeg bruge til afspilning? Du kan afspille en disc, du har optaget med dit DVD Handycam i andre afspillere, hvis du gør disc'en færdig (se side 65). Den følgende liste viser eksempler på afspillere, der kan afspille en disc, som er optaget med dit DVD Handycam. Der garanteres imidlertid ikke afspilningskompatibilitet med alle afspillere.* 1 Læs dette først DVD-R (kun VIDEO-tilstand) Kompatible afspillere med DVD Video-format. DVD-afspiller/ DVD-optager Computer med et DVD-drev installeret DVD-RW (i VIDEO-tilstand) Afspillere, der kan afspille DVD- RW'er. DVD-RW (i VR-tilstand) Afspiller, der kan afspille DVD-RW'er i VR-tilstand. DVD-afspiller/ DVD-optager Computer med et DVD-drev installeret DVD-afspiller/ DVD-optager Computer med et DVD-drev installeret I VIDEO-tilstand og VR-tilstand (Video-optagelse) VIDEO-tilstand: En disc er meget kompatibel med andre afspillere. VR-tilstand: En disc kan redigeres i DVD Handycam, men afspillerne er begrænsede. * 1 DVD-R/RW-discs, som optages med Sony DVD Handycam camcordere, er designede til at være kompatible med og afspilles på hjemme-dvd-afspillere, computer-dvd-drev og PlayStation 2 videospilkonsoller.* 2 * 2 Afspilning i alle DVD-afspillere, computer-dvd-drev og PlayStation 2 konsoller garanteres ikke. Visse afspillere, drev og videospilkonsoller kan ikke læse disc'ene på grund af standarderne for optisk refleksion fra DVD-R/RW-disc'e og/eller på grund af indkodningsinkompabilitet. Se i specifikationerne for dit afspilningsudstyr angående yderligere oplysninger om kompatibilitet. 7-DK

8 Sådan klargør og bruger du dit DVD Handycam Klargøring Klargøring af en ny disc. Du kan starte optagelsen omgående med en DVD-R. Du skal formatere en DVD-RW før optagelse. Formatering er også nødvendig, når en tidligere optaget DVD-RW bruges igen. Vælg et optageformat (enten VIDEO-tilstand eller VR-tilstand) ved brug af DVD-RW. Optagelse Der kan optages både film og stillbilleder på en enkelt disc. Da dine film og stillbilleder automatisk optages i frie områder på disc'en, overskrives vigtige optagelser ikke. Hvis du gør disc'en med optagelsen færdig, kan du straks afspille den i DVD-afspillere osv. Afspilning Vælg en sekvens til afspilning i det viste Visuelle indeks. Hvis du afslutter disc'en efter optagelsen, kan du afspille den i DVD-afspillere osv. 8-DK Fortsættes på højre side.

9 Redigering Du kan tage en kopi af en disc, du har optaget, ved at tilslutte dit DVD Handycam til din computer med den medfølgende software. Se side 91 angående det anbefalede systemmiljø. Du kan fremstille en original DVD ved at redigere dine film/stillbilleder på din computer. Læs dette først Færdiggørelse Gør disc'en færdig, så den bliver kompatibel med andre DVD-afspillere. Du kan muligvis ikke optage yderligere, redigere eller formatere en disc, når den er færdiggjort, afhængigt af den anvendte type disc. Overskrive Redigere Formatere DVD-R Nej Nej Nej (VIDEO-tilstand) DVD-RW Ja* 1 Nej Ja* 3 (VIDEO-tilstand) DVD-RW Ja* 2 Ja* 2 Ja* 3 (VR-tilstand) *1 Ikke-færdiggjort påkrævet. *2 Ikke-færdiggjort ikke påkrævet. *3 Optagne data slettes. 9-DK

10 Indholdsfortegnelse Læs dette først Hvad du kan gøre med dit DVD Handycam... 4 Hvad er forskellen mellem DVD-R og DVD-RW?... 6 Sådan klargør og bruger du dit DVD Handycam... 8 Introduktion Brug af denne vejledning Kontrol at det medfølgende tilbehør Trin 1 Klargøring af strømkilden Isætning/fjernelse af batteriet Opladning af det isatte batteri Viser den resterende batteritid BATTERY INFO Tilslutning til et vægstik Trin 2 Afbrydelse af strømmen Trin 3 Justering af LCD-skærmen og søgeren Justering af vinklen og lysstyrken for LCD-skærmen Justering af søgeren Trin 4 Indstilling af dato og klokkeslæt Simpel indstilling af uret ved hjælp af tidsforskellen Trin 5 Klargøring af en disc til optagelse Optage film/stillbilleder Før optagelse Optagelse af film Sådan vælges optage-tilstand Sådan bruges zoom-funktionen Optagelse med emnet, og kontrol af billedet Spejl-tilstand Optagelse af stillbilleder Sådan vælges stillbilledkvaliteten og -størrelsen Sådan optages billeder uafbrudt (BURST, kun DCR-DVD201E) Justering af eksponeringen Justering af eksponeringen til motiver i modlys BACK LIGHT Manuel justering af eksponeringen Optagelse i mørke NightShot plus osv Sådan anvendes NightShot plus Sådan anvendes Super NightShot plus Sådan anvendes NightShot Light Sådan anvendes Color Slow Shutter Optagelse ved brug af selvudløser Om optagelse af film Om optagelse af stillbilleder Optagelse med funktionen widescreen- TV 16:9-bredformat Manuel justering af hvidbalancen Optageteknikker, der passer til omstændighederne PROGRAM AE Manuel fokusering Optagelse med specialeffekter Brug af fader (kun til film) Brug af specialeffekter Billedeffekt/Digitaleffekt Kontrol/sletning af den sidste sekvens Kontrol af den sidste sekvens Gennemgang Sletning af den sidste sekvens (kun DVD-RW'er) Visning af optagelserne Afspilning af en disc på din camcorder Valg og visning af en optagelse Visuelt indeks Forskellige afspilningsfunktioner Sådan vises indikatorerne under afspilning Display Forstørrelse af optagne billeder PB ZOOM (afspilningszoom) Automatisk afspilning af stillbilleder Diasshow Visning af optagelser på TV DK

11 Færdiggørelse af en disc til andre afspillere Færdiggørelse af en disc Ændring af disctitlen Afspilning af en disc på en DVD-afspiller mm Afspilning af en disc på en computer med et DVD-drev installeret Optagelse på en færdiggjort disc Ikkefærdiggjort (kun DVD-RW'er i VIDEO-tilstand) Optagelse igen på en brugt disc Formatering (kun DVD-RW'er) Bruge en disc i VR-tilstand (kun DVD-RW'er) Vælge afspilningsrækkefølgen på din camcorder Afspilningsliste Registrering af film eller stillbilleder i afspilningslisten Konvertere alle stillbillederne på en disc til en filmfil Photomovie Sletning af unødvendige sekvenser i afspilningslisten Ændring af rækkefølgen i afspilningslisten Opdeling af en film i afspilningslisten Afspille afspilningslisten Redigering af de oprindelige data Opdele en film Sletning af film/stillbilleder Få vist/kopiere discs/ redigere optagelserne på din computer (kun DCR-DVD101E/DVD201E) Tilslutning af din camcorder til din computer Introduktion Strømkrav Installation af USB-driveren Installere software Tilslutning af din camcorder til computeren Brug af online-hjælpen Få vist optagne sekvenser på din computer Få vist sekvenser på din disc Fremstilling af en kopi af en disc disckopiering Fremstilling af en disckopi Redigere og gemme sekvenser Redigering af film Gemme filmen på din computer Oprettelse af en original disc Oprettelse af en menu Redigering af indholdet Optagelse på en disc Tilslutning af camcorderen til et TV og en videobåndoptager Kopiering af en disc til bånd Tilslutning af camcorderen til en videobåndoptager Kopiering til et bånd Kopiering af et TV-program eller et videobånd til en disc (kun DCR-DVD101E/DVD201E) Tilslutning af camcorderen til et TV eller en videobåndoptager Valg af videostikket til brug i forbindelse med TV'et eller videobåndoptageren Kopiering af en disc Brugertilpasning af camcorderen Ændring af SETUP-displayet Valg af indstillingen for hvert menupunkt Fejlfinding Typer af fejlfinding og afhjælpning Selvdiagnosedisplay Advarselsindikatorer Advarselsmeddelelser Yderligere oplysninger Om disc'en Om "InfoLITHIUM"-batteriet Brug af camcorderen i udlandet Vedligeholdelse og sikkerhedsforskrifter Specifikationer Dele og kontrolknapper/indeks Dele og kontrolknapper Indeks Introduktion 11-DK

12 Introduktion Brug af denne vejledning Instruktionerne i denne vejledning omfatter de 3 modeller, som er angivet i nedenstående skema. Før du begynder at læse denne vejledning og betjene din camcorder, skal du checke modelnummeret i bunden af din camcorder. DCR-DVD201E er den model, der bruges til illustrationsformål. I modsat fald er modelnavnet indikeret på illustrationerne. Alle forskelle ved betjening er allerede angivet i teksten, f.eks. "kun DCR-DVD201E". Typer forskelle Model (DCR-) DVD91E DVD101E DVD201E 3,0 mm (1/6 type) 3,0 mm (1/6 type) 3,6 mm (1/5 type) Billedenhed CCD, ca. CCD, ca. CCD, ca pixel pixel pixel AUDIO/VIDEO-stik OUT IN/OUT IN/OUT USB-stik z z Bemærkning til TV-farvesystemer Copyright TV-farvesystemer er forskellige, afhængigt af landet eller området. Hvis du vil have vist dine optagelser på et TV, har du brug for et TV med PAL-system. TV-programmer, film, videobånd og andet materiale kan være beskyttet af copyright. Uautoriseret optagelse af sådanne materialer kan være en overtrædelse af copyrightlovgivningen. Du kan ikke kopiere copyright-beskyttet software i din camcorder. Der ydes ikke erstatning, hvis optagelsen eller afspilningen ikke virker på grund af en fejl i camcorderen, lagringsmedier osv. 12-DK

13 Brug af denne vejledning Pleje af camcorderen LCD-display/søger LCD-displayet og søgeren er fremstillet ved anvendelse af ekstrem højpræcisionsteknologi, så over 99,99 % af pixlerne fungerer. Imidlertid kan der konstant forekomme nogle små sorte og/eller lyse punkter (hvid, rød, blå eller grøn) på LCD-displayet og i søgeren. Disse punkter er normale ved fremstillingsprocessen og påvirker ikke på nogen måde optagelsen. Disc-kompatibilitet med andre afspillere Introduktion Disc'e, der er optaget med din camcorder, skal gøres færdig for at kunne afspilles i andre afspillere. Oplysninger om færdiggørelse af en disc finder du under "Færdiggørelse af en disc" (på side 65). Discs optaget i VIDEO-tilstand Du skal gøre en disc færdig, når al optagelse er afsluttet. Du kan ikke optage en ekstra sekvens på en disc, der er optaget i VIDEO-tilstand, når du har gjort den færdig. På DVD-RW kan du optage en ekstra sekvens ved at ophæve færdiggørelsen. Discs optaget i VR-tilstand Kun DVD-RW'er kan optages i VR-tilstand. Færdiggørelse er kun nødvendig, når andre DVD-RW-kompatible afspillere ikke kan afspille disc'en. Du kan optage igen med din camcorder på en færdiggjort disc optaget i VR-tilstand. Kompatible afspillere: DVD-afspillere, der kan afspille DVD-RW'er i VR-tilstand. Bemærk! Du kan muligvis ikke afspille visse færdiggjorte discs afhængigt af disc'en og afspillerne. 13-DK

14 Kontrol at det medfølgende tilbehør Kontrollér, at nedenstående tilbehør følger med din camcorder Trådløs fjernbetjening (1) (side 142) 2 AC-L15A/L15B AC-adapter (1), Netledning (1) (side 16) 3 NP-FM50 genopladeligt batteri (1) (side 15) 4 A/V-tilslutningskabel (1) 5 Skulderrem (1) 6 Linsehætte (1) (side 28) 7 USB-kabel (Hi-SPEED USB-kompatibel) (1) (side 92) Kun DCR-DVD101E/DVD201E. 8 DVD-R (DMR30) (1) 9 CD-ROM (SPVD-011 USB-driver) (1) Kun DCR-DVD101E/DVD201E. q; Rengøringsklud (1) qa 21-bens adapter (1) Kun for modeller med mærket trykt i bunden. 14-DK

15 Trin 1 Klargøring af strømkilden Isætning/fjernelse af batteriet Introduktion Når du skal sætte et batteri i, skal du lade det glide ind og op i pilens retning, indtil det klikker på plads. Fjernelse af batteriet 1 Lad batteriet glide i pilens retning, mens du trykker på batteriudløserknappen. 2 Lad batteriet glide ned. 1 BATT-udløserknap 2 15-DK

16 Trin 1 Klargøring af strømkilden Opladning af det isatte batteri Din camcorder fungerer kun med batteriet "InfoLITHIUM" (M-serien). Se side 130 for at få yderligere oplysninger om batteripakken "InfoLITHIUM". Åbn dækslet til DC IN-jackstikket. POWER/ CHG-lampe Med v-mærket på DCstikket vendende opad 4 Netledning AC-adapter Kontrollér, at batteriet er sat i camcorderen. 2 Åbn dækslet over DC IN-stikket, og tilslut den AC-adapter, der følger med din camcorder, til DC IN-stikket på camcorderen med stikkets v-mærke vendende opad. 3 Tilslut netledningen til AC-adapteren. 4 Tilslut netledningen til vægstikket. Opladningen begynder. Lampen POWER/CHG lyser orange under opladningen, og slukkes når opladningen er færdig (fuldt opladet). Efter opladning af batteriet Tag stikket til AC-adapteren ud af DC IN-stikket i camcorderen. Bemærk! Undgå, at metalgenstande kommer i kontakt med metaldelene i DC-stikket til ACadapteren. Dette kan bevirke en kortslutning, hvorved AC-adapteren beskadiges. Anbring AC-adapteren i nærheden af et vægstik. Hvis der opstår problemer med denne enhed under brug af AC-adapteren, skal du tage stikket ud af vægkontakten så hurtigt som muligt for at afbryde strømmen. Lampen POWER/CHG blinker muligvis, hvis batteriet ikke er sat rigtigt i, eller batteriet er beskadiget. 16-DK

17 Trin 1 Klargøring af strømkilden Opladningstid (fuld opladning)*1 batteri NP-FM50 (medfølger) 150 NP-QM71/QM71D 260 NP-QM91/QM91D 360 Optagetid med søgeren*2 batteri Kontinuert Typisk*3 DVD91E DVD101E DVD201E DVD91E DVD101E DVD201E NP-FM50 (medfølger) NP-QM71/QM71D NP-QM91/QM91D Introduktion Optagelsestid med LCD-display*2 LCD BACKLIGHT er slået ON batteri Kontinuert Typisk*3 DVD91E DVD101E DVD201E DVD91E DVD101E DVD201E NP-FM50 (medfølger) NP-QM71/QM71D NP-QM91/QM91D LCD BACKLIGHT er slået OFF batteri Kontinuert Typisk*3 DVD91E DVD101E DVD201E DVD91E DVD101E DVD201E NP-FM50 (medfølger) NP-QM71/QM71D NP-QM91/QM91D Afspilningstid*2 batteri Afspilningstid på LCD-skærm Afspilningstid med LCD-lukket DVD91E DVD101E DVD201E DVD91E DVD101E DVD201E NP-FM50 (medfølger) NP-QM71/QM71D NP-QM91/QM91D *1 Omtrentligt antal minutter, der kræves ved 25 C til at oplade et tomt batteri. Opladningstiden kan øges, hvis batteriets temperatur er meget høj eller lav på grund af omgivelsestemperauren. *2 Det omtrentlige antal minutter, du kan optage med et fuldt opladet batteri. *3 Det omtrentlige antal minutter, du kan optage, inkl. start/stop, zoom og tænd/sluk. Den faktiske batterilevetid kan være kortere. Bemærk! Hvis strømmen afbrydes, selvom indikatoren for resterende batteritid viser, at der er tilstrækkelig strøm på batteriet, skal batteriet oplades helt igen, så indikatoren for resterende batteritid viser korrekt. Batteriets ydelse reduceres ved lav omgivelsestemperatur, og optagelse kan være umulig, selvom der er op til 20 minutters batteritid tilbage. Oplad batteripakken helt i dette tilfælde. NP-FM30 anbefales ikke på grund af dets korte optagetid, når det anvendes i camcorderen. 17-DK

18 Trin 1 Klargøring af strømkilden Viser den resterende batteritid BATTERY INFO 1 Åbn LCD-skærmen. 2 Tryk på DISPLAY/BATT INFO. Den resterende batteritid vises i et stykke tid på LCD-displayet. BATTERY INFO BATTERY CHARGE LEVEL 0% 50% 100% BATTERY INFO BATTERY CHARGE LEVEL 0% 50% 100% REC TIME AVAILABLE LCD SCREEN : 96 min VIEWFINDER : 108 min REC TIME AVAILABLE LCD SCREEN : 120 min VIEWFINDER : 135 min Under opladning Fuldt opladet Bemærk! BATTERY INFO vises ikke, når der er tændt for strømmen til camcorderen. Den resterende batteritid vises muligvis ikke i følgende tilfælde: Batteriet er ikke installeret korrekt. Batteriet er beskadiget. Batteriet er afladet. Det tal, der vises som Battery Info, er den omtrentlige optagetid. Mens den resterende batteritid beregnes, vises "CALCULATING BATTERY INFO...". Det kan vare et stykke tid at vise den resterende batteritid, efter at du har trykket på DISPLAY/BATT INFO. Tilslutning til et vægstik Når du bruger din camcorder i lang tid, anbefales det, at du forsyner den med strøm fra vægstikket ved hjælp af AC-adapteren. 1 Åbn dækslet over DC IN-stikket, og tilslut den AC-adapter, der følger med din camcorder, til DC IN-stikket på camcorderen med stikkets v-mærke vendende opad. 2 Tilslut netledningen til AC-adapteren. 3 Tilslut netledningen til vægstikket. Se oplysningerne på side 16. Bemærk! AC-adapteren kan forsyne camcorderen med strøm, selvom batteriet er tilsluttet. DC IN-jackstikket har "kildeprioritet". Det betyder, at batteriet ikke kan levere strøm, hvis AC-adaptoren er tilsluttet DC IN-jackstikket, selvom netledningen ikke er sat i vægstikket. Din camcorder er ikke koblet fra AC-strømkilden (lysnettet), så længe den er forbundet til vægstikket, selvom selve camcorderen er slukket. 18-DK

19 Trin 2 Afbrydelse af strømmen Tryk på knappen POWER i nogle få sekunder. Camcorderen tændes, og POWER/ CHG-lampen lyser grønt. Når du tænder camcorderen for første gang, vises skærmbilledet CLOCK SET. POWER/CHG-lampe Introduktion POWER-knap Sådan slukkes for strømmen Tryk igen på knappen POWER i nogle få sekunder. Når POWER/CHG-lampen slukkes, afbrydes strømmen. Sådan indstilles funktionsskalaen Drej og indstil funktionsskalaen til den funktion, du ønsker at udføre, som f.eks. optagelse eller afspilning. : Afspil/redigér Vælg denne, når du afspiller eller redigerer de optagne sekvenser i camcorderen. : Film Vælg denne, når du optager film. : Stillbilleder Vælg denne, når du optager stillbilleder. 19-DK

20 Trin 3 Justering af LCD-skærmen og søgeren Justering af vinklen og lysstyrken for LCD-skærmen Justér lysstyrken og vinklen for LCD-skærmen korrekt for dig LCD BACKLIGHTknap 90 1 SETUP-knap 1 Åbn LCD-skærmen. 2 Indstil LCD-skærmen i den ønskede retning. Når du indstiller LCD-skærmens vinkel, skal du sørge for, at den er åbnet til fulde 90 grader. Du kan vende LCD-skærmen og derefter folde den tilbage mod camcorderen, så LCD-skærmen vender udad, som vist nedenfor. b Sådan justeres lysstyrken for LCD-skærmen 1 Tænd for strømmen ved at trykke på knappen POWER i nogle få sekunder. 2 Tryk på SETUP. SETUP-skærmbilledet vises. MANUAL SET PROGRAM AE P EFFECT D EFFECT WHT BAL AUTO SHTR [ SETUP ] : END 3 Brug multi-vælgeren til at vælge (LCD/VF SET). På side 23 kan du se, hvordan du bruger multi-vælgeren. LCD / VF SET LCD BRIGHT LCD B. L. LCD COLOR VF B. L. RETURN [ SETUP ] : END 20-DK

21 Trin 3 Justering af LCD-skærmen og søgeren 4 Brug multi-vælgeren til at vælge [LCD BRIGHT]. LCD / VF SET LCD BRIGHT [ SETUP ] : END 5 Brug multi-vælgeren til at justere lysstyrken for LCD-displayet. : Mørkere + : Lysere LCD-skærmens lysstyrke justeres. 6 Tryk på SETUP. SETUP-skærmbilledet forsvinder fra LCD-displayet. Introduktion Bemærk! [LCD B.L.] indstilles til [BRT NORMAL], når du lukker LCD-skærmen, når den vender udad. Tip! Du kan ændre baggrundsbelysningens lysstyrke. Vælg (LCD/VF SET), og derefter [LCD B.L.] på SETUP-skærmbilledet, når du bruger batteriet (side 113). Indstillingerne [LCD BRIGHT], [LCD B.L.] og [LCD COLOR] påvirker ikke billedets lysstyrke under optagelsen. LCD-skærmens baggrundsbelysning er normalt slået TIL. Når du bruger camcorderen udendørs, kan du slå den FRA, så batteriet holder længere. Når du slår LCD-baggrundsbelsyningen fra, vises ikonet på LCD-displayet. 21-DK

22 Trin 3 Justering af LCD-skærmen og søgeren Justering af søgeren Ved optagelse af billeder med LCD-skærmen lukket, skal du kontrollere billedet i søgeren. Indstil søgerlinsen efter dit syn, så billedet i søgeren fokuseres skarpt. 2 1 Indstillingsskalaen til søgerlinsen 1 Udvid søgeren. 2 Drej skalaen til indstilling af søgerlinsen, indtil du tydeligt kan se tegnene i søgeren. Tip! Hvis du installerer et batteri med stor kapacitet, som f.eks. NP-QM91/QM91D i din camcorder, kan du udvide søgeren og indstille vinklen. Du kan ændre baggrundsbelysningens lysstyrke for søgeren. Vælg [VF B.L.] på SETUP-skærmbilledet, når du bruger batteriet (side 113). Indstillingen [VF B.L.] påvirker ikke billedets lysstyrke under optagelsen. Optagelse af billeder med søgeren anbefales i følgende situationer: Når billederne på LCD-skærmen er vanskelige at se. Når du ønsker at spare på batteriforbruget. 22-DK

23 Trin 4 Indstilling af dato og klokkeslæt Indstil dato og klokkeslæt, når du bruger din camcorder for første gang. Indstil geografisk område, sommertid ([DST]), år, måned, dato, timer og minutter i denne rækkefølge. Hvis du ikke indstiller dato og klokkeslæt, vises [CLOCK SET], hver gang du tænder for camcorderen eller indstiller funktionsskalaen. Hvis du ikke bruger camcorderen i ca. 3 måneder, slettes dato og klokkeslæt muligvis fra hukommelsen, fordi det indbyggede genopladelige batteri i camcorderen er blevet afladet i denne periode. I dette tilfælde skal du oplade det indbyggede genopladelige batteri ved at tilslutte AC-adapteren og indstille dato og klokkeslæt igen (side 16,134). Introduktion SETUP-knap 1 Åbn LCD-skærmen. 2 Tænd for strømmen ved at trykke på knappen POWER i nogle få sekunder. CLOCK SET-skærmbilledet vises. CLOCK SET AREA 1 GMT Lisbon,London +0.0 DST OFF DATE Y M D : [ ENTER ] : NEXT ITEM 3 Brug multi-vælgeren til at vælge det ønskede geografiske område. Multi-vælger FAR NEAR Vælg med V/v/B/b, og tryk på knappen i midten for at bekræfte dit valg. 23-DK

24 Trin 4 Indstilling af dato og klokkeslæt CLOCK SET AREA 1 GMT Lisbon,London +0.0 DST OFF ON DATE Y M D : [ ENTER ] : NEXT ITEM 4 Brug multi-vælgeren til at indstille sommertid ([DST]) til [ON], om nødvendigt. CLOCK SET AREA 1 GMT +0.0 Lisbon, London DST OFF DATE Y M D : 00 [ ENTER ] : NEXT ITEM 5 Brug multi-vælgeren til at indstille året. CLOCK SET AREA 1 GMT +0.0 Lisbon, London DST OFF DATE Y M D : 00 [ ENTER ] : NEXT ITEM 6 Indstil måned, dag, timer og minutter efter samme procedure som i trin 5, og tryk derefter på knappen i midten. Uret går i gang. Det interne ur i din camcorder viser en 24-timers cyklus. Bemærk! Når du indstillet dato og klokkeslæt, kan du ikke gå tilbage til et tidligere indstillet element. Hvis du begår en fejl, kan du trykke på SETUP to gange og genstarte fra trinnets begyndelse ved at vælge (SETUP MENU) og derefter [CLOCK SET]. Tip! Hvis CLOCK SET-displayet ikke vises i trin 2, skal du trykke på SETUP og derefter vælge (SETUP MENU) og så [CLOCK SET] ved hjælp af multi-vælgeren. Hvis SETUP-displayet vises efter trin 6, skal du trykke på SETUP. SETUP-skærmbilledet forsvinder. 24-DK

25 Trin 4 Indstilling af dato og klokkeslæt Simpel indstilling af uret ved hjælp af tidsforskellen Du kan nemt indstille uret til lokal tid ved at indstille området. I SETUP-displayet skal du bruge multi-vælgeren til at vælge (OTHERS) og derefter [AREA SET]. Klodens tidsforskelle Introduktion Områdeindstilling Lisbon, London Berlin, Paris Helsinki, Cairo Moscow, Nairobi Tehran Abu Dhabi, Baku Kabul Karachi, Islamabad Calcutta, New Delhi Almaty, Dhaka Rangoon Bangkok, Jakarta HongKong, Singapore Seoul, Tokyo Adelaide, Darwin Melbourne, Sydney Områdekode Område- Tidszonekode differencer 1 GMT 2 +01: : : : : : : : : : : : : : :00 Tidszonedifferencer +11:00 +12:00 12:00 11:00 10:00 09:00 08:00 07:00 06:00 05:00 04:00 03:30 03:00 02:00 01:00 Områdeindstilling Solomon Is. Fiji, Wellington Eniwetok, Kwajalein Midway Is., Samoa Hawaii Alaska LosAngeles, Tijuana Denver, Arizona Chicago, Mexico City New York, Bogota Santiago St. John's Brasilia, Montevideo Fernando de Noronha Azores 25-DK

26 Trin 5 Klargøring af en disc til optagelse Der kræves en ny DVD-R eller DVD-RW til optagelse. Du kan ikke overskrive eller slette data, der er optaget på en DVD-R, men du kan slette data og optage på en DVD- RW. Klargøringsproceduren er forskellig, afhængigt af den type disc, du bruger. Bemærk! Når du indsætter eller fjerner en disc, skal du flytte griberemmen i bunden af camcorderen, så den ikke er i vejen for hånden osv. Udsæt ikke camcorderen for stød eller vibrationer, mens [DISC ACCESS] eller [PREPARING TO OPEN COVER] vises på LCD-displayet. Formatering er nødvendig, når du bruger en DVD-RW for første gang Sørg for, at disc'en ikke udsættes for fingeraftryk og støv. 1 Indstil funktionsskalaen til (Film) eller (Still). 2 Tænd for strømmen ved at trykke på knappen POWER i nogle få sekunder. 3 Lad kontakten OPEN til disc-dækslet glide i pilens retning. Åbningstonen høres én gang, og derefter udsender camcorderen bip med mellemrum. [PREPARING TO OPEN COVER] vises på LCD-displayet. Når biplyden stopper, åbnes disc-dækslet lidt automatisk. Åbn dækslet helt. ACCESS-lampe 4 Isæt disc en med mærkatsiden udad, og tryk derefter godt ned på midten af disc en, indtil den klikker og sidder godt fast på spindlen. 26-DK

27 Trin 5 Klargøring af en disc til optagelse 5 Luk dækslet til disc'en. Camcorderen starter med at genkende den isatte disc. Med en DVD-R kan du starte optagelsen omgående, når [DISC ACCESS] forsvinder fra LCD-displayet. FORMAT-displayet vises, når du isætter en DVD-RW. Fortsæt til trin 6. FORMAT REC FORMAT EXECUTE VIDEO Introduktion EST. PROCESS TIME : 7sec REC FORMAT : VIDEO 6 Brug multi-vælgeren til at vælge [REC FORMAT]. 7 Brug multi-vælgeren til at vælge det ønskede optageformat. Camcorderen er som standard indstillet til VIDEO. Se side 7 angående optagelse. 8 Brug multi-vælgeren til at vælge [EXECUTE]. 9 Brug multi-vælgeren til at vælge [YES]. Valg af optageformat er afsluttet. Disc-formateringen starter. Når formateringen er afsluttet, kan du starte optagelse på DVD-RW'en. Bemærk! Det kan tage et stykke tid at genkende disc en, afhængigt af disc-typen og forholdene. Hvis du lukker disc-dækslet med disc'en sat forkert i, kan der opstå fejl på camcorderen. Du kan muligvis høre motoren køre, når disc-dækslet er lukket uden en disc i. Dette er ikke en fejl. Fjern ikke batteriet og frakobl ikke AC-adapteren under formatering. Du kan fjerne disc'en, når der er tilsluttet en strømkilde til camcorderen, selvom den er slukket. Imidlertid starter disc-genkendelsen ikke automatisk, når du skifter disc. Fjernelse af disc'en Det kan tage et stykke tid at fjerne disc en afhængig af disc-forholdene og det optagne materiale. 1 Udfør trin 3 på side Fjern disc'en. Tip! Når du sætter en disc i, vises oplysninger, som f.eks. den dato, du begyndte at bruge den, og oplysninger om tidligere optagne områder i ca. 5 sekunder. Oplysningerne om tidligere optagne områder vises muligvis ikke korrekt, afhængigt af disc'ens tilstand. Se oplysningerne om disc-håndtering på side DK

28 Optage film/stillbilleder Før optagelse Bemærk! Sådan optages film/stillbilleder korrekt, bemærk følgende: Hold camcorderen rigtigt. Udsæt ikke din camcorder for stød eller vibrationer under optagelsen. Undgå at ridse, at sætte fingeraftryk eller at gøre disc'en beskidt. Sådan holder du camcorderen Hold din camcorder med fingrene inde i griberemmen. Sådan fastgøres griberemmen Fastgør griberemmen forsvarligt, som vist på illustrationen nedenfor Sådan sættes linsehætten på Sæt linsehætten på griberemmens metalstykker, som vist på illustrationen nedenfor, ved hjælp af remmen. Bemærk! Løft ikke camcorderen ved at tage fat i søgeren, LCD-skærmen eller batteriet. Søger LCD-skærm batteri 28-DK

29 Optagelse af film Udfør på forhånd "Introduktion" fra trin 1 til 5 (side 15 til 27). Følgende betjening er almindelig med VIDEO-tilstand og VR-tilstand Optagelampe Optage film/stillbilleder Fjern linsehætten ved at trykke på begge knapper på siderne af hætten. 2 Sæt batteriet i, eller tilslut AC-adapteren (side 15). 3 Åbn LCD-skærmen. Billedet vises ikke i søgeren, når LCD-skærmen åbnes. 4 Indstil funktionsskalaen til (Film). 5 Tænd for strømmen ved at trykke på knappen POWER i nogle få sekunder. 6 Indsæt en disc (side 26). Dette sætter din camcorder på standby. STBY0:00:00 -R VIDEO 29-DK

30 Optagelse af film 7 Tryk på START/STOP (z). Din camcorder begynder optagelsen. [REC] vises på LCD-displayet. Kameraoptagelampen, der sidder foran på din camcorder, lyser. Tryk på START/STOP igen for at standse optagelsen. REC 0:00:01 -R VIDEO Du kan betjene start/stop med knappen REC START/STOP på LDC-skærmen. Dette er nyttigt, når du optager film fra en lav vinkel. Efter optagelse 1 Fjern disc'en (side 27). 2 Sluk for strømmen ved igen at trykke på knappen POWER i nogle få sekunder. 3 Luk LCD-skærmen. 4 Fjern batteriet, eller frakobl AC-adapteren. Bemærk! Sørg for, at remmen til linsehætten ikke sidder fast i disc-dækslet, når du sætter en disc i eller fjerner den. Rør ikke ved den indbyggede mikrofon under optagelsen. Når ACCESS-lampen lyser, optages data på disc'en. Vær opmærksom på følgende, når der optages data, ellers kan dataene eller disc'en blive ødelagt. Udsæt ikke camcorderen for stød eller rystelser. Sluk ikke for strømmen. Fjern ikke batteriet, og frakobl ikke AC-adapteren. Åbn ikke disc-dækslet. Skrivetiden til disc'en for optagelse kan variere, afhængigt af optage-tilstanden (side 32). Der kan forekomme tidsforskelle mellem det sted, hvor du trykker på START/STOP og det aktuelle sted, hvor optagelsen starter/stopper. Sørg for, at POWER/CHG-lampen er slukket, når du fjerner strømkilden. Tip! Hvis du lader din camcorder være tændt ved hjælp af batteriet i 5 minutter, slukker camcorderen automatisk. Det sker for at spare batteristrøm og for at forhindre slid på batteriet. Tænd for strømmen igen ved at trykke på knappen POWER i nogle få sekunder. Du kan annullere, at strømmen automatisk afbrydes ved at indstille (SETUP MENU) - menupunktet [A. SHUT OFF] til [NEVER] i SETUP-displayet. 30-DK

31 Optagelse af film Indikatorer vist i optage-tilstand Disse indikatorer optages ikke på disc'e. 40min Resterende batteritid (side 18) Optage-tilstand (side 32) STBY/REC REC 0:00:01 -R [30min] VIDEO Tæller Disctype (side 6) Optageformat (side 7) Resterende tid Denne vises, når disc'en har været isat i 8 sekunder. Optage film/stillbilleder :23:45 Dato og klokkeslæt Datoen og klokkeslættet vises ca. 5 sekunder efter, at der er tændt for strømmen. Bemærk! Indikatoren til den resterende batteritid viser den omtrentlige kontinuerte resterende optagetid. Indikatoren vises måske ikke præcist, afhængigt af de omstændigheder, hvorunder du optager. Når du lukker LCD-skærmen og åbner den igen, kan det tage nogen tid før den korrekte resterende batteritid i minutter vises. Optagedataene (dato/klokkeslæt eller forskellige indstillinger, der er aktiveret, når der optages) vises ikke under optagelse. Imidlertid optages de automatisk på disc'en. Tryk på DATA CODE på fjernbetjeningen under afspilning (side 59) for at få vist optagedataene. 31-DK

32 Optagelse af film Sådan vælges optage-tilstand Din camcorder optager i HQ-tilstand (høj kvalitet), SP-tilstand (standard afspilning) og LP-tilstand (lang afspilning). Camcorderen er som standard indstillet til SP-tilstand. 1 Indstil funktionsskalaen til (Film). 2 Tryk på SETUP. MANUAL SET PROGRAM AE P EFFECT D EFFECT WHT BAL AUTO SHTR [ SETUP ] : END 3 Brug multi-vælgeren til at vælge (DISC SET). DISC SET REC MODE FORMAT FINALIZE UNFINALIZE DISC TITLE RETURN STBY SP REMAIN [30min] [ SETUP ] : END 4 Brug multi-vælgeren til at vælge [REC MODE]. DISC SET REC MODE FORMAT FINALIZE UNFINALIZE DISC TITLE RETURN [ SETUP ] : END HQ SP LP STBY REMAIN [30min] 5 Brug multi-vælgeren til at vælge den ønskede optage-tilstand. Optage-tilstand Optagetid* Oplysninger HQ 20 minutter Høj kvalitet SP 30 minutter Standard afspilning LP 60 minutter Lang afspilning * Tallene er cirkatal. Tabellen viser omtrentlig optagetid og de ovenstående tal gælder for en enkelt-sidet disc, og vil være det dobbelte for en dobbelt-sidet disc. 6 Tryk på SETUP. SETUP-skærmbilledet forsvinder fra LCD-displayet. Bemærk! Du kan optage i lang tid i LP-tilstand, men optage-tilstand er forringet sammenlignet med SP-tilstanden, og elektrisk støj kan forekomme i scener med hurtig bevægelse. Når du optager et objekt, som bevæger sig hurtigt, kan optagetiden afkortes. Du kan ikke anvende 16:9 widescreen, når du indstiller optage-tilstanden til [LP] i VIDEO-tilstand. 32-DK

33 Optagelse af film Sådan bruges zoom-funktionen Bevæg power zoom-håndtaget lidt for langsommere zoom. Bevæg det yderligere for en hurtigere zoom. Brug af zoom resulterer sjældent i optagelser, der ser bedre ud. W: Til vidvinkel (emne ses længere væk) T:Til telefoto (emne ses tættere på) Optage film/stillbilleder 1 cm* 80 cm * * Den minimumafstand, der kræves mellem din camcorder og emnet for at få skarp fokus i den stilling, håndtaget er i. Sådan bruges zoom større end 10 Zoom større en 10 udføres digitalt. Dwigital zoom kan indstilles til 20 eller 120. Billedets kvalitet forringes, når du bevæger power zoom-håndtaget mod "T" siden. Vælg det digitale zoom power i (CAMERA SET) - [D ZOOM] i SETUP-displayet, for at aktivere digital zoom (side 112). Digital zoom indstilles til [OFF] som standardindstilling. Indikatorens højre side viser det digitale zoomområde. Det digitale zoomområde vises, når du vælger den digitale motorzoom i skærmbilledet SETUP. W T Tip Hvis du ikke kan fokusere skarpt, skal ud bevæge power zoom-håndtaget til "W"-siden, indtil fokus er skarp. 33-DK

34 Optagelse af film Optagelse med emnet, og kontrol af billedet Spejl-tilstand Billedet på LCD-displayet er et spejlbillede. Imidlertid vil billedet være normalt, når der optages Åbn og drej LCD-skærmen 180 grader, som vist ovenfor. Indikatoren vises i søgeren og på LCD-displayet. Når funktionsskalaen er indstillet til (Film), vises Xz i standby-tilstand og z vises i optage-tilstand. Nogle indikatorer vises spejlvendt og andre vises ikke. 34-DK

35 Optagelse af stillbilleder Udfør på forhånd "Introduktion" fra trin 1 til 5 (side 15 til 27). Følgende betjening er almindelig i VIDEO-tilstand og VR-tilstand. Du kan optage stillbilleder og film på samme disc Optage film/stillbilleder 1 Fjern linsehætten ved at trykke på begge knapper på siderne af hætten. 2 Sæt batteriet i, eller tilslut AC-adapteren (side 15). 3 Åbn LCD-skærmen. Billedet vises ikke i søgeren, når LCD-skærmen åbnes. 4 Indstil funktionsskalaen til (Still). 5 Tænd for strømmen ved at trykke på knappen POWER i nogle få sekunder. 6 Indsæt en disc (side 26). Dette sætter din camcorder på standby. FINE 0 -R VIDEO 35-DK

36 Optagelse af stillbilleder 7 Tryk og hold PHOTO let nede, og kontrollér billedet. Når låseindikatoren AE/AF (z) holder op med at blinke og forbliver tændt, er din camcorder klar til optagelse. Lysstyrken i billedet og fokus justeres, rettes mod midten af billedet og indstilles. Antal optagne billeder FINE 0 -R VIDEO 8 Tryk PHOTO helt ned. [CAPTURE] vises, efter at lukkeren giver lyd. Optagelsen er færdig, når rulleindikatoren forsvinder. FINE -R VIDEO Det billede, der blev vist, da du trykkede helt ned på PHOTO i dette trin, optages. Når du trykker på PHOTO på fjernbetjeningen, optages det billede, der i øjeblikket vises på LCD-displayet. 36-DK

37 Optagelse af stillbilleder Bemærk! Når funktionsskalaen indstilles til (Still), virker de følgende funktioner ikke. 16:9 widescreen Digital zoom SteadyShot Super NightShot plus Color Slow Shutter Fader Billedeffekt Digitaleffekt Funktionen Sports lektion i [PROGRAM AE] (indikatoren blinker). Når ACCESS-lampen lyser, optages data på disc'en. Vær opmærksom på følgende, når der optages data, ellers kan dataene og disc'en blive ødelagt: Udsæt ikke din camcorder for stød eller vibrationer. Sluk ikke for strømmen. Fjern ikke batteripakken, og frakobl ikke AC-adapteren. Åbn ikke disc-dækslet. Når du trykker let på PHOTO i trin 7, flimrer billedet i et kort øjeblik. Dette er ikke en fejl. Du kan hverken slukke for strømmen eller trykke på PHOTO, når CAPTURE vises på LCD-displayet. Skrivetiden til disc'en for optagelse kan variere, afhængigt af stillbilledets størrelse. Optage film/stillbilleder Tip! Mængden af optagedata kan variere, afhængigt af indstillingerne af billedkvalitet og billedstørrelse, samt den type af billeder, du optager. Optagedataene (dato/klokkeslæt eller forskellige indstillinger, der er i gang, når der optages) vises ikke under optagelse. Imidlertid optages de automatisk på disc'en. Tryk på DATA CODE på fjernbetjeningen under afspilning for at få vist optagedataene. (side 59) Vinkelvisningen for stillbilleder er lidt bredere sammenlignet med vinkelvisningen for filmen (kun DCR-DVD201E). Hvis du lader din camcorder være tændt ved hjælp af batterierne i 5 minutter, slukker camcorderen automatisk. Det sker for at spare batteristrøm og for at forhindre slid på batteriet. Tænd for strømmen igen ved at trykke på knappen POWER i nogle få sekunder. Du kan annullere, at strømmen automatisk afbrydes ved at indstille (SETUP MENU) - menupunktet [A. SHUT OFF] til [NEVER] i SETUP-displayet. Billedstørrelsen vises ikke med DCR-DVD91E/DVD101E. 37-DK

38 Optagelse af stillbilleder Sådan vælges stillbilledkvaliteten og -størrelsen Sådan vælges stillbilledkvaliteten Du kan vælge billedkvaliteten fra [FINE] eller [STANDARD] for optagelse af stillbilleder. Standardindstillingen er [FINE]. 1 Indstil funktionsskalaen til (Still). 2 Tryk på SETUP. 3 Brug multi-vælgeren til at vælge (CAMERA SET). MANUAL SET PROGRAM AE FLASH MODE FLASH LVL WHT BAL [ SETUP ] : END 4 Brug multi-vælgeren til at vælge [QUALITY]. CAMERA SET SELFTIMER BURST QUALITY IMAGESIZE N. S. LIGHT RETURN OFF [ SETUP ] : END 5 Brug multi-vælgeren til at vælge den ønskede billedkvalitet. Antallet af optagedata kan variere, afhængigt af indstillingerne for billedkvalitet. Billedkvalitetsindstillinger FINE (FINE): Brug den tilstand, når du ønsker at optage billeder i høj kvalitet. Billederne komprimeres til ca. 1/4. STANDARD (STD): Dette er standardbilledkvaliteten for din camcorder. Billederne komprimeres til ca. 1/10. 6 Tryk på SETUP. SETUP-displayet forsvinder fra LCD-displayet. 38-DK

39 Optagelse af stillbilleder Sådan vælges stillbilledstørrelsen (kun DCR-DVD201E) Du kan vælge en af 2 billedstørrelser, eller Standardindstillingen er Indstil funktionsskalaen til (Still). 2 Tryk på SETUP. MANUAL SET PROGRAM AE FLASH MODE FLASH LVL WHT BAL [ SETUP ] : END 3 Brug multi-vælgeren til at vælge (CAMERA SET). Optage film/stillbilleder CAMERA SET SELFTIMER BURST QUALITY IMAGESIZE N. S. LIGHT RETURN OFF [ SETUP ] : END 4 Brug multi-vælgeren til at vælge [IMAGESIZE]. CAMERA SET SELFTIMER BURST QUALITY IMAGESIZE N. S. LIGHT RETURN 1152 x x 480 REMAIN [2000] [ SETUP ] : END 5 Brug multi-vælgeren til at vælge den ønskede billedstørrelse. Indikatoren ændres som følger: Tryk på SETUP SETUP-displayet forsvinder fra LCD-displayet. Tip! Billedstørrelsen er for DCR-DVD91E/DVD101E. 39-DK

40 Optagelse af stillbilleder Antallet af stillbilleder, der kan optages på en disc Din camcorder komprimerer billeddata til JPEG-format (filtype.jpg). Standardnavnet på billeddatafiler er følgende: : Dette filnavn vises på LCD-displayet på din camcorder. DSC00001.jpg: Dette filnavn vises på displayet på din pc. Antallet kan variere, afhængigt af indstillingerne af billedkvaliteten, billedstørrelsen samt den type af billeder, du optager. Det antal, der kan optages*2 Billedkvalitet Billedstørrelse DVD-RW DVD-R VIDEO VR VIDEO FINE * STANDARD * *1 Kun DCR-DVD201E. *2 Tabellen viser det omtrentlige antal, der kan optages, og ovenstående antal, gælder for en enkelt-sidet disc og vil være det dobbelte for en dobbelt-sidet disc. Filstørrelse for stillbilleder Billedkvalitet FINE Filstørrelse *1 150 KB STANDARD 60 KB Tabellen viser omtrentlig filstørrelse. *1 Kun DCR-DVD201E. 500 KB 200 KB 40-DK

41 Optagelse af stillbilleder Sådan optages billeder uafbrudt (BURST, kun DCR-DVD201E) Du kan optage stillbilleder uafbrudt ved at indstille [BURST]. NORMAL Din camcorder optager op til 4 stillbilleder i størrelsen eller 12 stillbilleder i størrelsen med ca. 0,7 sek. intervaller. EXP BRKTG (Vinkeleksponering) Din camcorder optager automatisk 3 billeder med 0,7 sek. intervaller ved forskellige eksponeringer. Optage film/stillbilleder 1 Indstil funktionsskalaen til (Still). 2 Tryk på SETUP. MANUAL SET PROGRAM AE FLASH MODE FLASH LVL WHT BAL [ SETUP ] : END 3 Brug multi-vælgeren til at vælge (CAMERA SET). CAMERA SET SELFTIMER BURST QUALITY IMAGESIZE N. S. LIGHT RETURN OFF [ SETUP ] : END 41-DK

42 Optagelse af stillbilleder 4 Brug multi-vælgeren til at vælge [BURST]. CAMERA SET SELFTIMER BURST QUALITY IMAGESIZE N. S. LIGHT RETURN OFF NORMAL EXP BRKTG [ SETUP ] : END 5 Brug multi-vælgeren til at vælge [NORMAL] eller [EXP BRKTG]. CAMERA SET SELFTIMER BURST QUALITY IMAGESIZE N. S. LIGHT RETURN NORMAL [ SETUP ] : END 6 Tryk på SETUP. SETUP-displayet forsvinder fra LCD-displayet. 7 Tryk PHOTO helt ned. Billeder optages uafbrudt efter indstillingerne, der er angivet ovenfor. I indstillingerne [NORMAL] optages billeder uafbrudt til det maksimale antal, når der trykkes på PHOTO. Bemærk! Du kan måske ikke optage billeder uafbrudt op til det maksimale antal, afhængigt af billedstørrelsen og den resterende kapacitet på disc'en. Blitzenheden (ekstra) er afbrudt under uafbrudt optagelse. Det tager længere tid at optage billeder uafbrudt til disc'en, sammenlignet med normal optagelse. Optag det næste stillbillede efter, at rulleindikatoren og ACCESSlampen slukkes. Tip! Når du optager med selvudløseren eller fjernbetjeningen, optages billeder automatisk op til det mulige maksimale antal. Effekten af exposure bracketing kan være vanskelig at se på LCD-displayet. Det anbefales, at du tilslutter din camcorder til et TV eller en pc for at se effekten. 42-DK

43 Justering af eksponeringen Justering af eksponeringen til motiver i modlys BACK LIGHT Manuel justering af eksponeringen Når du optager et motiv med lyskilde bagved motivet eller et motiv med en lys baggrund, skal du bruge modlys-funktionen. BACK LIGHTknap Justér eksponeringen manuelt i følgende tilfælde: når du har brug for at finjustere for motiver i modlyset. når motivet er for lyst mod baggrunden. når du optager billeder i mørke (f.eks. natsekvenser). Optage film/stillbilleder FAR NEAR 1 Indstil funktionsskalaen til (Film) eller (Still). 2 Tryk på BACK LIGHT. Indikatoren. vises på LCD-displayet. EXPOSUREknap Sådan annulleres BACK LIGHT Tryk på BACK LIGHT igen. Bemærk! Hvis du trykker på EXPOSURE, når du optager med BACK LIGHT, annulleres modlys-funktionen. 1 Indstil funktionsskalaen til (Film) eller (Still). 2 Tryk på EXPOSURE. Eksponeringsindikatoren vises. 0:00:00 -R VIDEO 43-DK

44 Justering af eksponeringen 3 Brug multi-vælgeren til at justere lysstyrken som vist nedenfor. : Mørkere +: Lysere Sådan vender du tilbage til automatisk eksponering Tryk på EXPOSURE igen. Bemærkninger Hvis du justerer eksponeringen manuelt, virker følgende funktioner ikke: Color Slow Shutter BACK LIGHT Cancorderen vender automatisk tilbage til den automatiske eksponeringsindstilling: hvis du ændrer virkningen af PROGRAM AE. hvis du sætter NIGHTSHOT PLUSkontakten til ON, mens du manuelt justerer eksponeringen. 44-DK

45 Optagelse i mørke NightShot plus osv. Funktionerne med infrarøde stråler, som f.eks. NightShot plus og Super NightShot plus eller Color Slow Shutter er nyttige, når du optager et motiv om natten eller på et mørkt sted. Med NightShot plus og Super NightShot plus er du i stand til at optage lyse film, og med Color Slow Shutter er det desuden muligt at optage film i realistiske farver. SUPER NS PLUS/ COLOR SLOW S- knap NIGHTSHOT PLUS-kontakt Bemærk! Undlad at bruge NightShot plus-funktionen i lyse omgivelser (f.eks. udendørs i dagtimerne). Dette kan resultere i, at der opstår fejl i camcorderen. Hvis det er svært at fokusere med autofokusfunktionen, skal du bruge NightShot plus og fokusere manuelt. Mens du optager med NigthShot Light, må du ikke dække den infrarøde sender (NightShot Light) med din finger. Du kan ikke anvende følgende funktioner, mens du bruger NigthShot plus: Eksponering PROGRAM AE (indikatoren blinker) Hvidbalance Optage film/stillbilleder NIGHTSHOT Light-sender Sådan anvendes NightShot plus 1 Indstil funktionsskalaen til (Film) eller (Still). 2 Sæt NIGHTSHOT PLUS-kontakten til ON. og ["NIGHTSHOT PLUS"]-indikatorerne blinker på LCD-displayet. Sådan annulleres NightShot plus Sæt NIGHTSHOT PLUS-kontakten til OFF. Sådan anvendes Super NightShot plus Super NightShot plus gør motiver mere end 16 gange lysere end de motiver, der er optaget i NigthShot plus. 1 Indstil funktionsskalaen til (Film). 2 Sæt NIGHTSHOT PLUS-kontakten til ON. 3 Tryk på SUPER NS PLUS. og ["SUPER NIGHTSHOT PLUS"]- indikatorerne blinker på LCD-displayet. Sådan annulleres Super NightShot plus Tryk på SUPER NS PLUS igen. Bemærk! Du kan ikke anvende Super NightShot plus til at optage stillbilleder med. Mens du bruger Super NightShot plus justeres lukkerhastigheden automatisk, afhængigt af lysstyrken. I den forbindelse kan billedets hastighed blive nedsat. Du kan ikke anvende følgende funktioner, mens du bruger Super NigthShot plus: Fader Eksponering Digitaleffekt PROGRAM AE Hvidbalance 45-DK

46 Optagelse i mørke NightShot plus osv. Sådan anvendes NightShot Light Billedet bliver klarere, når NightShot Light er tændt. NightShot Light-stråler er infrarøde og derfor usynlige. Den maksimale optageafstand ved brug af NightShot Light er ca. 3 m. For at anvende NIghtShot Light, skal du indstille (CAMERA SET) - [N.S.LIGHT] til [ON] på SETUP-displayet. Standardindstillingen er [ON]. Sådan anvendes Color Slow Shutter Color Slow Shutter giver mulighed for at optage farvebilleder i mørke omgivelser. Color Slow Slutter virker muligvis ikke normalt i totalt mørke. 1 Indstil funktionsskalaen til (Film). 2 Sæt NIGHTSHOT PLUS-kontakten til OFF. 3 Tryk på COLOR SLOW S. og [COLOR SLOW SHUTTER]- indikatorerne blinker på LCD-displayet. Sådan annulleres Color Slow Shutter Tryk på COLOR SLOW S igen for at få - indikatoren til at forsvinde. Bemærk! Du kan ikke anvende Color Slow Shutter til at optage stillbilleder med. Mens du bruger Color Slow Shutter justeres lukkerhastigheden automatisk, afhængigt af lysstyrken. I den forbindelse kan billedets hastighed blive nedsat. Du kan ikke anvende følgende funktioner, mens du bruger Color Slow Shutter: Fader Eksponering Digitaleffekt PROGRAM AE 46-DK

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1) 3-088-337-71(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK] / Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Digital Video Camera Recorder DK FI

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet DCR-TRV460E/TRV461E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-087-923-73(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-TRV460E/TRV461E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-087-923-73(1) 3-087-923-73(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK]/Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin DK FI Digital Video Camera Recorder DCR-TRV460E/TRV461E

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet DCR-PC106E/PC107E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-089-179-71(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-PC106E/PC107E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-089-179-71(1) 3-089-179-71(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK] / Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Digital Video Camera Recorder DK FI

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet 2-587-623-72(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/ DVD403E/DVD602E/DVD653E/ DVD703E/DVD803E Trykt på 100% genbrugspapir med planteoliebaseret

Lisätiedot

2-548-308-71 (1) Digital Video Camera Recorder. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-HC90E. 2005 Sony Corporation.

2-548-308-71 (1) Digital Video Camera Recorder. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-HC90E. 2005 Sony Corporation. 2-548-308-71 (1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-HC90E Printed in Japan 2005 Sony Corporation Læs dette først Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne

Lisätiedot

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E 3-285-367-71(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DK/FI DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E Der findes flere oplysninger om dette produkt samt

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet 2-587-623-72(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/ DVD403E/DVD602E/DVD653E/ DVD703E/DVD803E Trykt på 100% genbrugspapir med planteoliebaseret

Lisätiedot

DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E

DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-81(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2006 Sony Corporation Læs dette først Inden du tager apparatet i brug, bør du læse denne brugervejledning grundigt og

Lisätiedot

(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/ DVD305E/DVD605E/DVD705E/ DVD755E Sony Corporation

(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/ DVD305E/DVD605E/DVD705E/ DVD755E Sony Corporation 2-661-360-81(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/ DVD305E/DVD605E/DVD705E/ DVD755E 2006 Sony Corporation Læs dette først Inden du tager apparatet i brug, bør du læse

Lisätiedot

DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E

DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E 2-659-814-72(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E 2006 Sony Corporation Læs dette først DK 2 Inden du tager enheden i brug, skal du

Lisätiedot

(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DCR-DVD505E/DVD905E Sony Corporation

(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DCR-DVD505E/DVD905E Sony Corporation 2-661-368-83(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD505E/DVD905E 2006 Sony Corporation Læs dette først Inden du tager apparatet i brug, bør du læse denne brugervejledning grundigt og gemme den

Lisätiedot

DCR-DVD106E/DVD108E/ DVD109E/DVD306E/DVD308E/ DVD608E/DVD708E

DCR-DVD106E/DVD108E/ DVD109E/DVD306E/DVD308E/ DVD608E/DVD708E 2-319-497-81(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet / DCR-DVD106E/DVD108E/ DVD109E/DVD306E/DVD308E/ DVD608E/DVD708E Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet CCD-TRV228E/TRV428E DCR-TRV255E/TRV265E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Video Camera Recorder/Digital Video Camera Recorder

Kameran käyttöohjeet CCD-TRV228E/TRV428E DCR-TRV255E/TRV265E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Video Camera Recorder/Digital Video Camera Recorder 3-087-919-73(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK] / Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Video Camera Recorder/Digital Video

Lisätiedot

Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI 2-887-135-81(1)

Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI 2-887-135-81(1) 2-887-135-81(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted

Lisätiedot

Video Camera Recorder

Video Camera Recorder 3-072-312-71 (1) Video Camera Recorder Käyttöohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista ja säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Betjeningsvejledning Læs denne betjeningsvejledning

Lisätiedot

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F Klargøring IC-optager Betjeningsvejledning Ejer-registrering Modelnummeret sidder på bagpanelet, og serienummeret sidder inde i batterirummet. Noter serienummeret på pladsen nedenfor. Henvis til disse

Lisätiedot

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-080-368-62( Digital Video Camera Recorder Käyttöohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista ja säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Brugervejledning Inden du tager

Lisätiedot

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-072-653-71 (3) Digital Video Camera Recorder Käyttöohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista ja säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Brugervejledning Inden du

Lisätiedot

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder 3-072-318-71 (2) Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder Käyttöohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista ja säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Betjeningsvejledning

Lisätiedot

GR-D320E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co.

GR-D320E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co. Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 2 4 og 6, så De ikke risikerer skader på grund af betjeningsfejl.

Lisätiedot

Betjeningsvejledning til kamera

Betjeningsvejledning til kamera 3-089-850-61(2) Betjeningsvejledning til kamera DK Læs dette først Kameran käyttöohjeet FI Lue tämä ensin Digital Video Camera Recorder DCR-HC14E/HC15E 2004 Sony Corporation Dansk Inden du tager enheden

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-243-237-62(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-M373NT CMT-M333NT 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Integrated Remote Commander

Integrated Remote Commander 2-588-610-41(1) Integrated Remote Commander Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RM-AV2500T 2005 Sony Corporation 2DK Funktioner RM-AV2500T fjernbetjeningen giver en centraliseret styring af alle dine

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

GR-D650E GR-D640E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 19

GR-D650E GR-D640E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 19 DIGITALT VIDEOKAMERA GR-D650E GR-D640E For tilbehør: http://www.jvc.co.jp/english/accessory/ Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

GR-D822E LYT1851-004A DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE

GR-D822E LYT1851-004A DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA GR-D822E LYT1851-004A DA FI Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-075-067-72 (1) Digital Video Camera Recorder Käyttöohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista ja säilytä ohjeet myöhempää käyttötarvetta varten. Brugervejledning Inden

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-255-292-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-HPX10W CMT-HPX9 CMT-HPX7 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret

Lisätiedot

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA GR-D820E E LYT1814-005A DA FI Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

GR-DA20E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1780-004A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE

GR-DA20E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1780-004A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA GR-DA20E LYT1780-004A DA FI Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 3-287-077-63(2) Mini Hi-Fi Component System Betjeningsvejlednings DK Käyttöohje FI MHC-GT555 / GT444 MHC-GT222 / GT111 LBT-ZT4 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk

Lisätiedot

DCR-HC32E/HC33E/ HC39E/HC42E/HC43E

DCR-HC32E/HC33E/ HC39E/HC42E/HC43E 2-584-907-73 (1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-HC32E/HC33E/ HC39E/HC42E/HC43E Printed in Japan 2005 Sony Corporation Læs dette først 2 Inden du tager enheden

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-249-411-52(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejlening Käyttöohjeet DK FI TM S200 SCD-XA9000ES 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX355 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For

Lisätiedot

Startvejledning DANSK Aloitusopas Starthandbok

Startvejledning DANSK Aloitusopas Starthandbok Startvejledning DANSK Aloitusopas Starthandbok SUOMI SVENSKA CEL-SS2MA2M0 Gælder kun i EU (og EØS). Disse symboler betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald i henhold til

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 3-856-122-32 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FIN Se den medfølgende installerings-/monteringsvejledning angående installering og tilslutning. Katso ohjeet asennuksesta

Lisätiedot

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT 2-635-397-11(1) DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000 Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt,

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

VEJLEDNING KÄYTTÖOHJE GZ-MS120AE/BE/SE/PE GZ-MS95SE VIDEOKAMERA KAMERA

VEJLEDNING KÄYTTÖOHJE GZ-MS120AE/BE/SE/PE GZ-MS95SE VIDEOKAMERA KAMERA VEJLEDNING KÄYTTÖOHJE DA LYT2008-005C-M FI DANSK VIDEOKAMERA KAMERA GZ-MS120AE/BE/SE/PE GZ-MS95SE Kære kunde Tak, fordi du har købt dette videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne og

Lisätiedot

Network Audio System

Network Audio System 2-592-381-12(1) Network Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI NAS-CZ1 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning Trykt på mindst 70 % genbrugspapir med brug af sværte baseret på vegetabilsk olie uden flygtuge organiske forbindelser. Painettu vähintään 70-prosenttisesti kierrätettävälle paperille käyttämällä VOC-vapaata

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-167-11(3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-EP315 CMT-EP313 2003 Sony Corporation 4-246-167-11(3) ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå

Lisätiedot

Startvejledning. Aloitusopas. Starthandbok

Startvejledning. Aloitusopas. Starthandbok Startvejledning Aloitusopas Starthandbok DANSK SUOMI SVENSKA CEL-SR9CA2M0 Startvejledning Du kan finde mere detaljerede oplysninger i den fulde vejledning, der fulgte med på cd-rom'en DIGITAL CAMERA Manuals

Lisätiedot

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation 4-248-406-41(3) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SC5 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-245-460-11(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CQ1 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation 4-166-572-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-AF5 HT-AS5 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-244-989-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX1 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-847-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR4W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

HÅNDBOG KÄYTTÖOHJE GZ-HD320BE GZ-HD300AE/BE/RE VIDEOKAMERA VIDEOKAMERA

HÅNDBOG KÄYTTÖOHJE GZ-HD320BE GZ-HD300AE/BE/RE VIDEOKAMERA VIDEOKAMERA HÅNDBOG KÄYTTÖOHJE VIDEOKAMERA VIDEOKAMERA GZ-HD320BE GZ-HD300AE/BE/RE DA FI Kære kunde Tak, fordi du har købt dette videokamera. Før brug bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 6

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-874-458-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX70BTR CMT-HX50BTR 2008 Sony Corporation DK ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

Digital Recording Binoculars

Digital Recording Binoculars 4-464-708-12(1) Digital Recording Binoculars Betjeningsvejledning Käyttöopas Bruksanvisning DA FI SV DEV-30/50/50V Læs dette først Læs denne vejledning grundigt inden du tager enheden i brug, og gem den

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-247-422-12(1) Mini Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI MHC-WZ8D 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation 4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000 Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FI PT 2003 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-437-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR3 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-441-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR2 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation 4-241-066-52(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-S550 2002 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder Digial HD Video Camera Recorder HDR-AS30/AS30V 2013 Sony Corporaion 4-530-284-21(1) Digial HD-videokamera-opager Følgende beskriver de funkioner, der leveres/ændres med denne firmwareopdaering sam hvordan

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

ADVARSEL. Undtagen for kunder i USA og Canada

ADVARSEL. Undtagen for kunder i USA og Canada ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser, duge, gardiner osv. Du må ikke placere kilder med åben ild, f.eks. tændte stearinlys, på apparatet.

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-095-519-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Wireless Audio System

Wireless Audio System 4-123-166-11(1) Wireless Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI AIR-SA20PK 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes for

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FR FI FR ES PT FR CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270 2001 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-WS2D 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt.

Lisätiedot

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation 2-067-275-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

FM Stereo/ FM-AM Receiver

FM Stereo/ FM-AM Receiver 2-596-577-22 (4) FM Stereo/ FM-AM Receiver Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI STR-DA7100ES Sony Corporation Printed in Malaysia 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk

Lisätiedot

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Du kan få detaljerede oplysninger om knapper og funktioner

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

Startvejledning. Aloitusopas. Starthandbok

Startvejledning. Aloitusopas. Starthandbok Startvejledning Aloitusopas Starthandbok DANSK SUOMI SVENSKA CEL-SR8PA2M0 Startvejledning Du kan finde mere detaljerede oplysninger i den fulde vejledning, der fulgte med på cd-rom'en DIGITAL CAMERA Manuals

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-193-086-31(1) Super Audio CD Player Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI SCD-XE800 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser,

Lisätiedot

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1)

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1) 2-349-779-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-865-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje. Manual de instruções DK FI PT DAV-SB500W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-884-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ300 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation 2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAR-RD100 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-GT740UI 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning

Compact Disc Player CDX-GT740UI 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstration (DEMO) -displayet, se side 6. Esittelynäyttötilan

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-966-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ230/DZ231 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

(1) Betjeningsvejledning FIN. Käyttöohje CDP-XA20ES by Sony Corporation

(1) Betjeningsvejledning FIN. Käyttöohje CDP-XA20ES by Sony Corporation 3-860-005-31 (1) Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FIN CDP-XA20ES 1997 by Sony Corporation ADVARSEL! Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, således at risiko for brand eller stød undgås. Undlad

Lisätiedot

Wireless Network Audio System. NAS-Z200DiR/Z200iR Betjeningsvejledning

Wireless Network Audio System. NAS-Z200DiR/Z200iR Betjeningsvejledning Wireless Network Audio System NAS-Z200DiR/Z200iR Betjeningsvejledning ADVARSEL For at mindske risikoen for brand må enhedens ventilationsåbninger ikke være tildækket af aviser, duge, gardiner el. lign.

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-108-143-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS1 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 2-319-527-31(1) Super Audio CD Player Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI SCD-X501ES 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation 3-060-986-52(1) CD/ Player DVP-S336/DVP-S335 CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S336 DVP-S335 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B Brugsanvisning TØRRETUMBLER DK FI Dansk, Suomi, Indholdsfortegnelse Installation, Installation af tørretumbleren Ventilation Tilslutning af strøm Indledende oplysninger DK NO Norsk, FTCF B SV Svenska,

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-212-591-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Recorder Home Theatre System

DVD Recorder Home Theatre System 2-687-971-32(1) DVD Recorder Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI * * fås kun i områder med GUIDE Plus+ service * käytettävissä vain alueilla, joilla on GUIDE Plus+ -palvelu Sony

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-408-151-11(2) (DK-FI-SE) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DK FI SE STR-DH830/STR-DH730 ADVARSEL For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette

Lisätiedot

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation 3-061-775-72(1) CD/ Player DVP-S735D CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S735D 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 2-674-628-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DX2D CMT-SX2D 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Super Audio CD/ DVD RECEIVER

Super Audio CD/ DVD RECEIVER 4-240-874-51(2) Super Audio CD/ DVD RECEIVER Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FR FI FR AVD-S10 2002 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-GT50UI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2007 Sony Corporation

Compact Disc Player CDX-GT50UI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2007 Sony Corporation FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 14. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi lisätietoja s.

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-223-11 (1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-L7HD 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Bluetooth Audio System

Bluetooth Audio System 4-158-429-31(1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstration (DEMO) -displayet, se 7. Esittelynäyttötilan (DEMO)

Lisätiedot

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 4-102-916-21 (1) R PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag.

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-241-518-11 (2) Mini Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-CP505MD 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

Portable CD/DVD Player

Portable CD/DVD Player 4-411-681-11(1) (DK-FI-SE) Portable CD/DVD Player DVP-FX780 Portable CD/DVD Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner DK FI SE DVP-FX780 2012 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere

Lisätiedot

Audio Library System

Audio Library System J:\sony\jobb\stereo\P500\layout\sv\00GB+00COV-EUR.fm masterpage:right 00GB+00COV-EUR.fm Page 1 Friday, September 13, 2002 9:17 AM Audio Library System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA

Lisätiedot

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation 4-236-529-43(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-C700 2001 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-244-278-51(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI SCD-XB790 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød undgås.

Lisätiedot

Integrated AV Amplifier

Integrated AV Amplifier 3-856-144-31(1) Integrated AV Amplifier Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FIN TA-VE800G 1996 by Sony Corporation ADVASEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for brand eller

Lisätiedot