DVD Home Theatre System

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DVD Home Theatre System"

Transkriptio

1 (1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR4W 2004 Sony Corporation

2 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller stød. Anbring ikke enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller i et skab. Undlad at dække enhedens ventilationsåbninger med aviser, duge, gardiner, mv. Og placer ikke tændte stearinlys på enheden. Undlad at anbringe genstande med væske, f.eks. vaser, på enheden, da dette kan medføre risiko for brand eller stød. Anbring ikke enheden og diskene i nærheden af udstyr med kraftige magneter, f.eks. mikrobølgeovne eller store højttalere. Anbring ikke tunge genstande på enheden. Hvis enheden flyttes direkte fra et koldt til et varmt sted, kan der dannes kondens i dvd hjemmebiografsystemet, hvilket kan beskadige linserne. Første gang du installerer enheden, eller hvis enheden er blevet flyttet fra et koldt til et varmt sted, bør der gå ca.30 min., før den tages i brug. Batterier må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald, men skal bortskaffes som farligt affald. Forholdsregler Dette apparat er klassificeret som et KLASSE 1 LASERprodukt. Mærkaten sidder på undersiden af enheden. Sikkerhed Hvis der falder noget ned i kabinettet, skal strømmen afbrydes, og enheden skal kontrolleres af kvalificeret personale, før den tages i brug igen. Strømmen til enheden er ikke afbrudt, så længe netledningen sidder i stikkontakten. Dette gælder også, selvom selve enheden er blevet slukket. Tag stikket ud af stikkontakten, hvis du ikke vil bruge enheden i en længere periode. Du skal tage stikket ud ved at trække i stikket, aldrig i ledningen. Installation Sørg for rigelig luftcirkulation for at forhindre indvendig varmeophobning. Anbring ikke enheden på overflader (tæpper osv.) eller i nærheden af materialer (gardiner osv.), der kan blokere ventilationsåbningerne. Anbring ikke enheden i nærheden af varmekilder, f.eks. radiatorer eller ventilationskanaler, eller på steder med direkte sollys, meget støv, mekaniske vibrationer eller rystelser. Anbring ikke enheden i skrå stilling. Den er kun beregnet til at blive betjent i vandret stilling. 2 DK

3 Velkommen! Tak, fordi du valgte dette Sony dvd hjemmebiograf-system. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tager produktet i brug, og gem den til senere brug. Forholdsregler Strømkilder Netledningen må kun udskiftes hos en autoriseret forhandler. Placering Anbring afspilleren på et sted med tilstrækkelig ventilation for at undgå overophedning af afspilleren. Når der afspilles ved høj lydstyrke i længere tid, bliver kabinettet for varmt at røre ved. Dette er ikke en fejl. Rør ikke ved kabinettet. Anbring ikke enheden et sted med begrænset plads, hvor ventilationen er dårlig, da dette kan medføre overophedning. Undgå at blokere blæseren eller ventilationsåbningerne ved at anbringe noget på afspilleren. Afspilleren må heller ikke anbringes på en blød overflade, f.eks. et tæppe, da dette kan blokere ventilationsåbningerne i bunden af afspilleren. Afspilleren er udstyret med en højeffektforstærker. Hvis blæseren eller ventilationsåbningerne blokeres, kan afspilleren blive for varm, og der kan opstå fejl. Anbring ikke afspilleren i nærheden af varmekilder eller på et sted med direkte sollys, meget støv eller mekaniske vibrationer. Betjening Hvis afspilleren bringes direkte fra et koldt til et varmt sted eller placeres i et rum med høj luftfugtighed, er der risiko for, at der dannes kondensvand på linserne inde i afspilleren. Hvis der dannes kondens, fungerer afspilleren muligvis ikke korrekt. I så fald skal disken fjernes, hvorefter afspilleren skal stå tændt i cirka en halv time, indtil fugten fordamper. Hvis du flytter afspilleren, skal eventuelle disks fjernes, da de ellers kan blive beskadiget. Hvis du vil spare strøm, kan afspilleren slukkes helt med knappen "/1 på hovedenheden (STANDBY lyser). Hvis afspilleren skal slukkes helt, skal du trække netledningen ud af stikkontakten. Lydstyrkeregulering Skru ikke op for lyden, når du lytter til en sektion med meget lave lyde eller uden lyd. Hvis du gør dette, kan højttalerne blive ødelagt, når der pludselig afspilles en sektion med meget kraftige lydsignaler. Rengøring Rengør kabinettet, panelet og kontrolknapperne med en blød klud, der er fugtet let med et mildt rengøringsmiddel. Anvend ikke skuresvampe, skurepulver eller opløsningsmidler, såsom sprit eller rensebenzin. Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du har spørgsmål, eller hvis der opstår problemer med afspilleren. Diskrengøring Brug ikke cd/dvd-rensedisks, da sådanne kan forårsage fejl. Tv-skærmens farver Hvis højttalerne forstyrrer tv-skærmens farver, skal tv'et straks slukkes. Det kan tændes igen efter 15 til 30 minutter. Hvis farverne fortsat er uregelmæssige, skal højttalerne placeres længere væk fra tv'et. Fabriksskiltet sidder under enheden. VIGTIGT! Vigtigt: Denne afspiller kan vise et stillvideobillede eller et billede på tv-skærmen uendeligt. Hvis stillvideobilledet eller billedet på tv-skærmen vises i længere tid, er der risiko for permanent beskadigelse af tv-skærmen. Projektions-tv er særlig følsomme over for dette. Flytning af afspilleren Følg nedenstående fremgangsmåde, når du flytter afspilleren for at beskytte de interne dele: 1 Sørg for, at disken er taget ud af afspilleren. 2 Tryk på FUNCTION for at vælge "DVD". 3 Tryk på., > og Z på samme tid. "MECHA LOCK" vises på frontpaneldisplayet. Tryk på "/1 for at annullere. 4 Tag netledningen ud af stikkontakten. 3 DK

4 Indholdsfortegnelse Velkommen!...3 Forholdsregler...3 Om denne betjeningsvejledning...6 Denne afspiller kan afspille følgende disks...6 Diskudtryk...6 Bemærkninger vedr. disks...9 Oversigt over kontrolmenudisplayet...10 Introduktion Udpakning...12 Sådan sætter du batterier i fjernbetjeningen...12 Trin 1: Tilslutning af højttalersystemet...13 Trin 2: Antennetilslutning...20 Trin 3: Tilslutning af tv- og videokomponenter...22 Trin 4: Tilslutning af netledning...25 Trin 5: Justering af det trådløse system...26 Trin 6: Hurtig installation...31 Indstilling af højttalerne...33 Afspilning af disks Afspilning af disks...34 Genoptagelse af afspilning fra det punkt, hvor du stoppede en disk...36 (Genoptag afspilning) Brug af dvd'ens menu...37 Afspilning af video-cd'er med PBCfunktioner (Playback Control Afspilningskontrol) (Ver. 2.0)...37 (PBC-afspilning (Playback Control Afspilningskontrol)) Afspilning af et MP3-lydspor...38 Afspilning af JPEG-billedfiler...40 Oprettelse af dit eget program...42 (Programafspilning) Afspilning i vilkårlig rækkefølge...44 (Afspilning i vilkårlig rækkefølge) Afspilning flere gange...45 (Gentag afspilning) Søgning efter et bestemt punkt på en disk (Scan, afspilning i slowmotion) Søgning efter titel/kapitel/spor/indeks/ album/fil Visning af oplysninger om disken Lydindstillinger Lydændringer Surroundsound Valg af afkodningstilstand for surroundlydens bagsignal Brug af lydeffekter Brug af yderligere funktioner Ændring af vinkler Visning af undertekster Låsning af disks (BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING, BØRNESIKRING) Andre betjeningsmuligheder Betjening af tv'et med den medfølgende fjernbetjening Brug af funktionen SONY TV DIRECT Brug af video eller andre enheder Multipleks broadcast-lyd (DUAL MONO) Radio Brug af radiodatasystemet (RDS) Brug af timerfunktionen Sådan ændrer du lysstyrken i frontpaneldisplayet Gendannelse af standardindstillinger DK

5 Indstillinger og justeringer Brug af installationsmenuen...81 Indstilling af sproget til displayet og lydsporet...82 (SPROG-INDSTILLING) Visningsindstillinger...83 (SKÆRMINDSTILLING) Brugerindstillinger...84 (BRUGERDEFINERET INDSTILLING) Højttalerindstillinger...85 (HØJTTALEROPSÆTNING) Hurtig installation og nulstilling...91 (INSTALLATION) Yderligere oplysninger Fejlfinding...92 Specifikationer...95 Ordliste...97 Oversigt over visning og knapper Liste over sprogkoder Liste over menupunkter i dvd'ens installationsmenu Oversigt over menuen AMP Indeks Lynoversigt over fjernbetjeningen DK

6 Om denne betjeningsvejledning Instruktionerne i denne betjeningsvejledning beskriver knapperne på fjernbetjeningen. Du kan også bruge knapperne på afspilleren, hvis de har de samme eller lignende navne som dem på fjernbetjeningen. Følgende symboler findes i denne vejledning. Symbol Betydning Funktioner til afspilning af DVD VIDEO'er, dvd-r/dvd-rw i videotilstand og dvd+r/dvd+rw Funktioner til afspilning af video-cd Funktioner til afspilning af cd Funktioner til afspilning af Super Audio CD'er og lyd-cd'er Funktioner til afspilning af MP3*- lydspor Funktioner til JPEG-filer * MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) er et standardformat defineret af ISO/MPEG, som komprimerer lyddata. Denne afspiller kan afspille følgende disks Diskformat DVD VIDEO Super Audio CD Video-cd Disklogo Diskformat Cd-r/cd-rw (lyd) (MP3- filer) (JPEGfiler) "DVD VIDEO"-logoet er et varemærke. Diskudtryk Disklogo Titel Den længste sektion af et billede eller musik på en dvd, film, osv. i videoprogrammer eller et helt album i lydprogrammer. Kapitel Sektioner af et billede eller et musikstykke, der er mindre end titler. En titel består af flere kapitler. Ikke alle disks indeholder kapitler. Album Sektion af et musikstykke eller et billede på en data-cd, der indeholder MP3-lydspor eller JPEG-filer. Spor Sektion af et billede eller et musikstykke på en video-cd, Super Audio CD, cd eller MP3. Indeks (Super Audio CD, cd)/ videoindeks (video-cd) Et nummer, der opdeler et spor i sektioner, så du lettere kan finde det ønskede punkt på en VIDEO CD, Super Audio CD eller cd. På nogle disks er der ikke optaget indekser. Sekvens På en video-cd med PBC-funktioner (Playback Control Afspilningskontrol) (side 37) er menuskærmbillederne, levende billeder og stillbilleder opdelt i sektioner, der kaldes "sekvenser". Fil Sektion af et billede på en data-cd, der indeholder JPEG-billedfiler. Lyd-cd 6 DK

7 Dvdstruktur VIDEO CD-, Super Audio CDeller cdstruktur MP3- struktur JPEGstruktur Bemærkning vedr. PBC (Playback Control Afspilningskontrol) (video-cd'er) Denne afspiller kan afspille video-cd'er af både Ver. 1.1 og Ver Afhængigt af disktypen kan du gøre brug af to typer afspilninger. Disktype Video-cd'er uden PBCfunktioner (Playback Control Afspilningskon trol) (Ver. 1.1-disks) Video-cd'er med PBCfunktioner (Playback Control Afspilningskon trol) (Ver. 2.0-disks) Titel Kapitel Spor Indeks Album Spor Album Fil Disk Disk Disk Disk Gør det muligt at Afspille video (levende billeder) og musik. Afspille interaktive programmer ved hjælp af menuer på tvskærmen (PBC-afspilning (Playback Control Afspilningskontrol)) og bruge Ver. 1.1-disks. Det er desuden muligt at afspille stillbilleder i høj opløsning, hvis disse er optaget på disken. Om Multi Session CD Denne afspiller kan afspille Multi Session CD'er, når den første session indeholder et MP3-lydspor. Det er også muligt at afspille MP3-spor, der er optaget i senere sessioner. Denne afspiller kan afspille Multi Session CD'er, når den første session indeholder en JPEG-billedfil. Det er også muligt at afspille JPEG-billedfiler, der er optaget i senere sessioner. Hvis lydspor og billeder i musik-cd-format eller video-cd-format optages i den første session, er det kun den første session, der afspilles. Områdekode Afspilleren har en områdekode på bagsiden, hvilket betyder, at den kun kan afspille dvd'er, der er mærket med en tilsvarende områdekode. Afspilleren kan også afspille dvd'er, der er mærket ALL. Hvis du forsøger at afspille andre dvd'er, vises meddelelsen [Afspilning af denne plade er ikke tilladt i denne geografiske region.] på tvskærmen. Det er ikke sikkert, at der er angivet nogen områdekode på dvd'en, selvom den ikke kan afspilles i det pågældende område. Eksempler på disks, som afspilleren ikke kan afspille Følgende disktyper kan ikke afspilles i afspilleren: Cd-rom'er (undtagen ".MP3", ".JPG" eller ".JPEG") Cd-r/cd-rw-disks undtagen dem, der er optaget i følgende formater: Lyd-cd-format Video-cd-format MP3-/JPEG-format, der er i overensstemmelse med ISO9660* niveau 1/niveau 2 eller dets udvidede format, Joliet Datasektioner på cd-extra'er Dvd-rom Dvd-lyddisks Dvd-ram Dvd-rw i VR-tilstand (videoptagelse) fortsættes 7 DK

8 Progressive JPEG-filer * Et logisk fil- og mappeformat på cd-rom'er, defineret af ISO (International Standard Organization) Undgå at indsætte følgende disks: En dvd med en anden områdekode (side 7, 99). En disk med en afvigende form (f.eks. kort-, hjerte- eller stjerneformet). En disk med påklæbet papir eller klistermærker. En disk med tape eller cellofantape. Bemærkninger vedrørende cd-r/cd-rw/dvd-r/dvdrw (videotilstand)/dvd+r/dvd+rw Visse cd-r/cd-rw/dvd-r/dvd-rw (videotilstand)/dvd+r/ dvd+rw kan ikke afspilles på denne afspiller. Dette kan skyldes optagelsens kvalitet, cd'ens fysiske tilstand, optagerens egenskaber eller softwarens oprindelse. En disk kan ikke afspilles, hvis den ikke er afsluttet korrekt. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til optageren. Bemærk, at der ikke kan afspilles disks, der er oprettet i Packet Write-format. Musikdisks med teknologi til beskyttelse af ophavsret Dette produkt er beregnet til at afspille disks, der følger cd-standarden (Compact Disc). Nogle pladeselskaber har her på det seneste lanceret forskellige musikdisks kodet med teknologi til beskyttelse af ophavsret. Vær opmærksom på, at der blandt disse disks er nogle, der ikke følger cdstandarden, og de kan muligvis ikke afspilles på dette produkt. Ophavsret Dette produkt gør brug af teknologi til beskyttelse af ophavsret i overensstemmelse med amerikanske patenter og andre immaterielle rettigheder. Brug af denne teknologi til beskyttelse af ophavsret skal autoriseres af Macrovision Corporation og er kun beregnet til privatbrug og andre former for begrænset visning, medmindre andet er autoriseret af Macrovision Corporation. Reverse engineering eller disassemblering er forbudt. Denne afspiller gør brug af Dolby* Digital og Dolby Pro Logic (II) afpasset matrixsurrounddekoder og DTS** Digital Surround System. * Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. ** Fremstillet på licens fra Digital Theater Systems, Inc. "DTS", "DTS-ES", "Neo:6" og "DTS Digital Surround" er varemærker tilhørende Digital Theater Systems, Inc. Bemærkning vedr. afspilningsfunktioner for dvd'er og video-cd'er Nogle afspilningsfunktioner for dvd'er og videocd'er kan være bevidst fastsat af softwareproducenterne. Eftersom denne afspiller afspiller dvd'er og video-cd'er i overensstemmelse med det diskindhold, som softwareproducenterne har udviklet, er nogle af afspilningsfunktionerne muligvis ikke tilgængelige. Se også de instruktioner, der følger med dvd'erne eller video-cd'erne. 8 DK

9 Bemærkninger vedr. disks Håndtering af disks Hold i diskens kant for ikke at gøre den beskidt. Rør ikke ved overfladen. Sæt ikke papir eller tape fast på disken. Udsæt ikke disken for direkte sollys eller varmekilder, f.eks. varmluftskanaler, og efterlad den ikke i en bil, der er parkeret i direkte sollys, da temperaturen i bilen kan stige voldsomt. Anbring disken i coveret efter afspilning. Rengøring Rengør disken med en renseklud før afspilning. Aftør disken fra midten og ud. Brug ikke opløsningsmidler, såsom rensebenzin, fortynder, rensemidler eller antistatisk spray, der er beregnet til vinyl-lp'er. Denne afspiller kan kun afspille en almindelig rund disk. Hvis du forsøger at afspille en disk med en afvigende form (f.eks. kort-, hjerte- eller stjerneformet), kan det opstå fejl. Brug ikke en disk, hvor der er påsat mærkater eller fastgjort ringe. 9 DK

10 Oversigt over kontrolmenudisplayet Vælg den ønskede funktion med kontrolmenuen. Kontrolmenudisplayet vises, når der trykkes på DVD DISPLAY. Yderligere oplysninger findes på de sider, der er angivet i parenteserne. Aktuelt titelnummer (Video CD/Super Audio CD/cd: spornummer) Aktuelt kapitelnummer (Video CD/Super Audio CD/cd: indeksnummer) Spilletid Disknavn eller disktype Samlede antal optagne titler eller spor Aktuel titel DVD 1 2 ( 2 7 ) TITLE ( 3 4 ) T 1 : 3 2 : 5 5 Samlede antal optagne kapitler eller indekser Afspilningsstatus (NAfspilning, XPause, xstop, osv.) DVD Den type disk, der afspilles Ikon for valgt kontrolmenupunkt Kontrolmenupunkter 1: ENGELSK 2: FRANSK 3: SPANSK Aktuel indstilling Indstillinger Funktionsnavn for valgt kontrolmenupunkt Betjeningsmeddele UNDERTEKST Vælg: ENTER Oversigt over kontrolmenupunkter PLADE TITEL (kun dvd) (side 47)/ SEKVENS (kun video-cd ved PBC-afspilning (Playback Control Afspilningskontrol)/ SPOR (kun video-cd) (side 47) KAPITEL (kun dvd) (side 48)/ INDEKS (kun video-cd) (side 48) ALBUM (kun MP3) (side 39, 47) SPOR (kun Super Audio CD/cd/ MP3) (side 39, 47) Viser navnet eller typen på den disk, der ilægges. Vælger den titel (dvd) eller det spor (video-cd), der skal afspilles. Viser sekvensen (video-cd ved PBC-afspilning (Playback Control Afspilningskontrol). Vælger det kapitel (dvd) eller det indeks (video-cd), der skal afspilles. Vælger det album (MP3), der skal afspilles. Vælger det spor (Super Audio CD/cd/MP3), der skal afspilles. (side 48) INDEKS (kun Super Audio CD/cd) KLOKKEN (side 49) Viser indekset og vælger det indeks (Super Audio CD), der skal afspilles. Viser den forløbne og den resterende spilletid. Angiver tidskoden for søgning efter billeder og musik. LYD (kun dvd/video-cd/super Audio CD/cd/MP3) (side 54) Ændrer lydindstillingen. (side 64) UNDERTEKST (kun dvd) Viser underteksterne. Ændrer sprog for undertekster. 10 DK

11 ALBUM (kun JPEG) (side 40) FIL (kun JPEG) (side 40) DATO (kun JPEG) (side 53) VINKEL (kun dvd) (side 63) INDSTILLING (kun video-cd/ Super Audio CD/cd/MP3/JPEG) (side 44) REPEAT (side 45) BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING (side 65) Vælger det album (JPEG), der skal afspilles. Vælger den fil (JPEG), der skal afspilles. Viser datoen. Ændrer vinklen. Vælger afspilningstilstand. Afspiller hele disken (alle titler/alle spor), en titel/et kapitel/ spor/album eller indholdet af et program flere gange. Indstiller disken, så den ikke kan afspilles. Tip Hver gang, du trykker på DVD DISPLAY, ændres kontrolmenuen på følgende måde: Kontrolmenudisplay m Kontrolmenudisplay fra Punkterne på kontrolmenuen varierer, afhængigt af disken. Kontrolmenuens indikatorikon lyser grønt t, medmindre du indstiller [GENTAG] til [FRA]. Indikatoren [VINKEL] lyser kun grønt, når der er optaget flere vinkler på en disk. 11 DK

12 Introduktion Udpakning Kontroller, at du har følgende dele: Højttalere (5) Subwoofer (1) IR-sender a) (1) IR-modtager a)b) (1) Fod til IR-modtager b) (1) AM-rammeantenne (1) FM-ledningsantenne (1) Højttalerkabler (3,5 m 3, 10 m 1) Fjernbetjening (RM-SP320) (1) R03-batterier (AAA) (2) Betjeningsvejledning Højttalere - Tilslutning og installation (kort) (1) Sådan sætter du batterier i fjernbetjeningen Du kan fjernbetjene afspilleren ved hjælp af den medfølgende fjernbetjening. Sæt to R03- batterier (AAA) i fjernbetjeningen, og sørg for, at batteriernes 3- og #-pol vender korrekt. Når du bruger fjernbetjeningen, skal du rette den mod fjernbetjeningsmodtageren på afspilleren. Fjern klappen. a) Kablerne til IR-senderen og -modtageren er kun beregnet til dette system. Du kan ikke bruge andre forlængerledninger. b) Bruges, når IR-modtageren i surroundhøjttaler (L) ikke kan modtage infrarøde stråler på grund af placeringen. Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Brug af IR-modtageren" (side 28). Bemærk! Efterlad ikke fjernbetjeningen på et meget varmt eller fugtigt sted. Brug ikke et nyt batteri sammen med et gammelt batteri. Undgå at tabe genstande ned i fjernbetjeningens batterirum, f.eks. under udskiftning af batterierne. Udsæt ikke fjernbetjeningsmodtageren for direkte sollys eller direkte lys fra lamper. Dette kan medføre fejl. Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid, skal batterierne tages ud for at forhindre eventuelle skader forårsaget af lækkende batterier og korrosion. 12 DK

13 Trin 1: Tilslutning af højttalersystemet Tilslut det medfølgende højttalersystem ved hjælp af de medfølgende højttalerkabler, og sørg for, at indgangenes farver svarer til farverne på kablerne. Tilslut kun de højttalere, der leveres med denne afspiller. Du opnår den bedste surroundsound ved at angive højttalerparametre (afstand, niveau, osv.) som beskrevet på side 33. Introduktion Nødvendige kabler Højttalerkabler Højttalerkablernes stik og kabelkappe har samme farve som mærkaterne på de stik, der skal tilsluttes. ( ) (+) ( ) (+) kabelkappe Nødvendigt udstyr til trådløst system IR-sender Sender lyd via infrarøde stråler. Sluttes til afspilleren. Surroundhøjttaler (L) Surroundhøjttaler (L) indeholder en IR-modtager. Den modtager lyd fra IR-senderen og sender lyden til surroundhøjttaler (R). Tilslut surroundhøjttaler (R). IR-modtager POWER ON OFF ONLY FOR DIR-R2 Bagside af surroundhøjttaler (L) fortsættes 13 DK

14 IR-modtager Bruges, når surroundhøjttalerens IR-modtager ikke kan modtage infrarøde stråler på grund af placeringen. Tilslut surroundhøjttaler (L). Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Brug af IRmodtageren" (side 28). Når du bruger foden på IR-modtageren, skal den monteres, så deltamærkerne på IR-modtageren og foden er ud for hinanden. IR-modtager Deltamærker Fod til IR-modtager Bemærk! Når du slutter IR-modtageren til surroundhøjttaler (L), aktiveres IR-modtageren. Surroundhøjttalerens (L) IRmodtager aktivers ikke automatisk. 14 DK

15 Klemmer til højttalertilslutning Tilslut Fronthøjttalere Centerhøjttaler Subwoofer Surroundhøjttaler (R) IR-sender Til SPEAKER FRONT L-klemme (hvid) og R-klemme (rød) til afspilleren SPEAKER CENTER-klemme (grøn) til afspilleren SPEAKER WOOFER-klemmer (lilla) til afspilleren SPEAKER-klemme (grå) til surroundhøjttaler (L) DIR-T1-stik (pink) til afspilleren Introduktion Højre fronthøjttaler (R) Centerhøjttaler Venstre fronthøjttaler (L) SPEAKER FRONT R CENTER FRONT L R VIDEO AUDIO IN L DIR-T1 EURO AV OUTPUT(TO TV) WOOFER WOOFER SURROUND BACK R L AUDIO IN SAT IR-sender Bunden af fronthøjttaleren Subwoofer Bagside af surroundhøjttaler (L) POWER ON OFF Bunden af fronthøjttaleren Surroundhøjttaler (R) ONLY FOR DIR-R2 IR-modtager Bruges, når du ikke bruger IRmodtageren på surroundhøjttaler (L) (side 28). Surroundhøjttaler (L) med IRmodtager Bunden af surroundhøjttaleren Bunden af surroundhøjttaleren ONLY FOR SS-TS21 SPEAKER fortsættes 15 DK

16 Bemærkning vedr. placering af højttalerne Højttalerne må ikke anbringes i skrå stilling. Højttalerne må ikke anbringes på steder, hvor de udsættes for: Meget varme eller kulde Støv eller snavs Meget fugt Vibrationer Direkte sollys Du skal være forsigtig med at anbringe subwooferen eller høje højttalere på et specialbehandlet gulv (vokset, olieret, poleret, osv.), da dette kan give pletter eller misfarvning. Du må ikke læne dig op af højttaleren, eller lade børn lege med dem, da de kan vælte. Bemærkninger vedr. placering af IR-sender og surroundhøjttaler (L) (eller IR-modtager) Anbring ikke surroundhøjttaler (L) (eller IR-modtageren) på et sted med direkte sollys, eller hvor den udsættes for kraftigt lys f.eks. fra en glødelampe. Kablerne til IR-senderen og -modtageren er kun beregnet til dette system. Du kan ikke bruge andre forlængerledninger. Tip til surroundhøjttaler (L) Du kan bytte om på positionen for surroundhøjttaler (L) og (R), afhængigt af stikkontakten og højttalerplaceringen (side 25). Bemærk! Sørg for, at højttalerkablets isolering ikke hænger fast i SPEAKER-klemmen. Tip Tilslut højttalerkablet, når du har bøjet højttalertråden for enden af isoleringsdelen. På denne måde undgår du, at højttalerkablet sætter sig fast i SPEAKER-klemmen. 16 DK

17 Sådan tilslutter du en surround-baghøjttaler Denne afspiller er kompatibel med et 6.1-surroundsystem. Når du afspiller en dvd, der er kompatibel med et 6.1-surroundsystem, f.eks. en DTS-ES-disk, skal du tilslutte en surround-baghøjttaler (ekstraudstyr) og indstille dens parametre (se "Højttalerindstillinger" på side 85). SPEAKER FRONT R WOOFER CENTER FRONT L WOOFER DIR-T1 SURROUND BACK R R VIDEO AUDIO IN L L AUDIO IN SAT EURO AV OUTPUT(TO TV) OPTICAL DIGITAL IN SAT AM FM 75 COAXIAL Introduktion Forstærk AUDIO IN Surround-baghøjttaler Tip Du kan også opnå 6.1-surroundsound, når du afspiller en 2- eller 5.1-kanalskilde ved hjælp af afkodningsfunktionen for det bageste surroundsignal (se "Valg af afkodningstilstand for surroundlydens bagsignal" på side 60). Sådan undgår du at kortslutte højttalerne Kortslutning af højttalerne kan beskadige afspilleren. Følg nedenstående anvisninger for at undgå kortslutning, når du tilslutter højttalerne. Kontroller, at blottede ledningstråde i højttalerkablerne ikke kommer i kontakt med andre højttalerklemmer eller blottede ledningstråde i et andet højttalerkabel. Eksempler på højttalerkabler i dårlig stand En afisoleret ende af et højttalerkabel, der er i kontakt med en anden højttalerterminal. Afisolerede kabelender, der er i kontakt med hinanden, da der er fjernet for meget isolering. Når alle komponenter, højttalere og netledningen er tilsluttet, kan du prøve at udsende en testtone for at kontrollere, om alle højttalerne er tilsluttet korrekt. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om udsendelse af en testtone, skal du se side 87. Hvis der ikke kommer lyd ud af en højttaler, når der udsendes en testtone, eller hvis testtonen høres fra en anden højttaler end den, der aktuelt vises på frontpaneldisplayet, kan højttaleren være kortsluttet. Hvis dette sker, skal højttalertilslutningen kontrolleres igen. Bemærk! Sørg for at sætte højttalerkablet i den korrekte klemme: 3 til 3 og # til #. Hvis kablerne byttes om, kommer lyden til at mangle bas og bliver muligvis forvrænget. Hvis højttalerkablet sættes i det forkerte stik, eller hvis der skrues op for lyden, så der er risiko for kortslutning, vises "PROTECT" (beskyt) på frontpaneldisplayet, og afspilleren går i standby. Tag netledningen ud af stikkontakten, og sæt den i igen. Tænd derefter afspilleren. 17 DK

18 Sådan skifter du et højttalerkabel Hvis du vil bruge et andet højttalerkabel, skal du sætte stikket på et andet kabel. Afmontering Griberanordning Sørg for, at griberanordningen vender nedad. Tryk stikket ned mod en plan overflade, og hold den der, mens kablet trækkes ud af stikket. Montering Tryk stikket ned mod en plan overflade, og monter det nye højttalerkabel. Bemærk, at kablet med stregen skal monteres i stikkets minusside (-). Bemærk! Pas på, du ikke beskadiger overfladen af bordet, e.l., når du afmonterer/monterer højttalerkablerne. Når du bruger subwooferkablet skal du være opmærksom på, at de negative kabler er de to yderste sorte kabler eller kablerne med bogstaver. ( ) ( ) (+) ( ) (+) ( ) Hvis subwooferkablet sættes i det forkerte stik, eller hvis der skrues op for lyden, så der er risiko for kortslutning, vises "PROTECT" (beskyt) på frontpaneldisplayet, og afspilleren går i standby. Tag netledningen ud af stikkontakten, og sæt den i igen. Tænd derefter afspilleren. Tip Alle højttalerkabler af typen AWG 18-AWG 22 kan bruges. Før du monterer et nyt kabel, skal du fjerne 10 mm af isoleringen og sno de blottede ledningstråde i begge kabler. 10 mm 18 DK

19 Om det trådløse system Det trådløse system bruger et digitalt, infrarødt lydoverførselssystem (Digital Infrared Audio Transmission) (side 97). Nedenstående tegning viser det infrarøde overførselsområde (rækkevidden for de infrarøde stråler). Brug af IR-modtageren i surroundhøjttaler (L) Set fra oven Infrarødt signal Set fra siden Infrarødt signal Introduktion IR-sender Ca. 10 m IR-sender Ca. 10 m Surroundhøjttaler (L) IR-modtager Surroundhøjttaler (L) Brug af IR-modtageren Set fra oven Set fra siden Infrarødt signal Infrarødt signal IR-sender Ca. 10 m IR-sender Ca. 10 m IR-modtager IR-modtager Bemærk! Anbring ikke surroundhøjttaler (L) (eller IR-modtager) på et sted med direkte sollys, eller hvor den udsættes for kraftigt lys f.eks. fra en glødelampe. Brug kun den surroundhøjttaler (L) (eller IR-modtager), der fulgte med dette system. 19 DK

20 Trin 2: Antennetilslutning Tilslut de medfølgende AM/FM-antenner, så du kan høre radio. Klemmer til antennetilslutning Tilslut AM-rammeantenne FM-ledningsantenne Til AM-klemmerne FM 75Ω COAXIAL-stik AM-rammeantenne SPEAKER FRONT R CENTER FRONT L R VIDEO AUDIO IN L OPTICAL DIGITAL IN AM FM 75 DIR-T1 EURO AV OUTPUT(TO TV) COAXIAL WOOFER WOOFER SURROUND BACK R L AUDIO IN SAT SAT FM-ledningsantenne Bemærk! Placer AM-rammeantennen på afstand af afspilleren og andet udstyr for at undgå støj. FM-ledningsantennen skal rettes helt ud. Når FM-ledningsantennen er tilsluttet, skal den placeres så vandret som muligt. Tip Når du tilslutter den medfølgende AF-rammeantenne, skal ledning (A) og ledning (B) sættes i klemmerne. AM B A 20 DK

21 Tip Hvis FM-modtagelsen er dårlig, skal du bruge et 75-ohm koaksialt kabel (ekstraudstyr) og slutte afspilleren til en udendørs FM-antenne, som vist nedenfor. Udendørs FM-antenne Introduktion System AM FM 75 COAXIAL fortsættes 21 DK

22 Trin 3: Tilslutning af tv- og videokomponenter Nødvendige kabler SCART-kabel (EURO AV) til tilslutning af tv (ekstraudstyr) Lydkabler (ekstraudstyr) Når du tilslutter et kabel, skal du sørge for at sætte de farvemærkede stik i de korrekte komponentstik. Hvid (L/audio) Rød (R/audio) Stik til tilslutning af videoudstyr Tilslut Til Tv (VIDEO IN) T EURO AV OUTPUT (TO TV)-stik Videobåndoptager (AUDIO OUT) VIDEO (AUDIO IN)-stik Digital satellitmodtager SAT (AUDIO IN)-stik (AUDIO OUT) Tilslutning af afspilleren til et tv Slut afspilleren til tv'et med SCART-kablet (EURO AV). SCART-kablet (EURO AV) skal sættes i afspillerens T EURO AV OUTPUT (TO TV)-stik. Når du bruger et SCART-kabel (EURO AV), skal du kontrollere, at tv'et understøtter S-video- eller RGB-signalerne. Hvis tv'et understøtter S-video, skal tv'ets indgangstilstand ændres til RGB-signaler. Yderligere oplysninger findes i den betjeningsvejledning, der fulgte med det tv, der skal tilsluttes. 22 DK

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-865-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje. Manual de instruções DK FI PT DAV-SB500W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-437-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR3 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-441-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR2 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation 4-248-406-41(3) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SC5 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-884-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ300 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-956-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ20 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation 4-236-529-43(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-C700 2001 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation 4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000 Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FI PT 2003 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så

Lisätiedot

Super Audio CD/ DVD RECEIVER

Super Audio CD/ DVD RECEIVER 4-240-874-51(2) Super Audio CD/ DVD RECEIVER Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FR FI FR AVD-S10 2002 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-966-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ230/DZ231 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation 4-241-066-52(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-S550 2002 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-037-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ260 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-398-070-22(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-046-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ860W 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-661-568-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ810W 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-972-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ530/DZ630 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-041-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ560 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-221-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ280 2009 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter sammen med dette

Lisätiedot

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT 2-635-397-11(1) DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000 Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt,

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-285-996-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ660 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-212-591-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation 3-060-986-52(1) CD/ Player DVP-S336/DVP-S335 CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S336 DVP-S335 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAV-EA Sony Corporation

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAV-EA Sony Corporation 4-250-175-52(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAV-EA20 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAV-SA Sony Corporation

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAV-SA Sony Corporation 4-244-994-54(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAV-SA30 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation 2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAR-RD100 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-644-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje. Manual de instruções DK FI PT DAV-SB300 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-210-566-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-687-448-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation (1) http://www.sony.net/ 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt,

Lisätiedot

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation 3-061-775-72(1) CD/ Player DVP-S735D CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S735D 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-234-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W * *Kun DAV-DZ880W Vain DAV-DZ880W Apenas DAV-DZ880W 2009 Sony Corporation

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-249-411-52(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejlening Käyttöohjeet DK FI TM S200 SCD-XA9000ES 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-097-197-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-482-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ330/DZ730 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-490-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-TZ230/TZ630 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-891-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ700FW 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 4-136-657-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH30 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-247-422-12(1) Mini Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI MHC-WZ8D 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 2-674-628-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DX2D CMT-SX2D 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAV-LF1 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller stød. Anbring

Lisätiedot

4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation

4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation 4-143-834-41(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning DK GB FI NO HT-CT500 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke udsætte batterier eller enheder med batterier for meget

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-095-519-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System

BD/DVD Home Theatre System 4-147-235-11(1) Softwaren til dette system kan blive opdateret i fremtiden. Yderligere oplysninger om tilgængelige opdateringer findes på følgende URL: Kunder i Europa og Rusland: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-255-292-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-HPX10W CMT-HPX9 CMT-HPX7 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-874-458-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX70BTR CMT-HX50BTR 2008 Sony Corporation DK ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-687-567-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAV-DZ210D 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-976-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ830W 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-683-505-11 (1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-U1BT 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-298-612-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ360WA 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-661-556-14(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ110/DZ111/DZ119/DZ410 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-594-461-12(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT Sony Corporation http://www.sony.net/ 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S536D DVP-S535D Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S536D DVP-S535D Sony Corporation 3-061-301-81(1) CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S536D DVP-S535D 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System

BD/DVD Home Theatre System 4-109-710-11(1) BD/DVD Home Theatre System BDV-IT1000/BDV-IS1000 Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning

BD/DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning 4-147-231-11(1) Dette systems software bliver muligvis opdateret i fremtiden. Se følgende URL for at få detaljerede oplysninger vedrørende tilgængelige opdateringer. Kunder i Europa: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-RD Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-RD Sony Corporation 2-639-596-32(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-RD150 2005 Sony Corporation ADVARSEL Enheden må ikke udsættes for regn eller fugt, da dette kan medføre brand eller elektrisk

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-193-086-31(1) Super Audio CD Player Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI SCD-XE800 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser,

Lisätiedot

FM Stereo/ FM-AM Receiver

FM Stereo/ FM-AM Receiver 2-596-577-22 (4) FM Stereo/ FM-AM Receiver Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI STR-DA7100ES Sony Corporation Printed in Malaysia 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk

Lisätiedot

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation 4-166-572-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-AF5 HT-AS5 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-143-281-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS3 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Batterier eller enheder med batterier må ikke udsættes for meget høje temperaturer, f.eks.

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-108-143-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS1 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S by Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S by Sony Corporation 3-866-504-72(1) CD/DVD Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 DVP-S325 1999 by Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

Overhead DVD Entertainment System

Overhead DVD Entertainment System Overhead DVD Entertainment System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Innehållsförteckning DA FI SV Se "Tilslutninger" på side 37 for installation og tilslutning. Asennusta ja liitäntöjä koskevat tiedot

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S525D by Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S525D by Sony Corporation 3-865-642-83 (1) CD/DVD Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 DVP-S525D 1999 by Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1)

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1) 2-349-779-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette system hører følgende vejledninger: Kom godt i gang Giver grundlæggende beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening. Betjeningsvejledning

Lisätiedot

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation 2-067-275-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player DVP-S725D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S725D by Sony Corporation

(1) CD/DVD Player DVP-S725D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S725D by Sony Corporation 3-866-153-63(1) CD/ Player DVP-S725D CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 DVP-S725D 1999 by Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-WS2D 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt.

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FR FI FR ES PT FR CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270 2001 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-S Sony Corporation

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-S Sony Corporation 4-236-189-43(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-S800 2001 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

(2) Home Theater System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet HT-BE Sony Corporation

(2) Home Theater System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet HT-BE Sony Corporation 4-240-621-52(2) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-BE1 2002 Sony Corporation Advarsel! Velkommen! Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-695-607-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Network Audio System

Network Audio System 2-592-381-12(1) Network Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI NAS-CZ1 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

4-247-583-62(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. 2003 Sony Corporation 4-247-583-62(1) DK/FI

4-247-583-62(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. 2003 Sony Corporation 4-247-583-62(1) DK/FI 4-247-583-62(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SL50 HT-SL40 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-244-278-51(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI SCD-XB790 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød undgås.

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-408-151-11(2) (DK-FI-SE) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DK FI SE STR-DH830/STR-DH730 ADVARSEL For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-245-460-11(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CQ1 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-520-11 (2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-M700DVD 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

Portable CD/DVD Player

Portable CD/DVD Player 4-411-681-11(1) (DK-FI-SE) Portable CD/DVD Player DVP-FX780 Portable CD/DVD Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner DK FI SE DVP-FX780 2012 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-131-724-12(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH800 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-230-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ680 / DZ780 2009 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1) 3-088-337-71(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK] / Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Digital Video Camera Recorder DK FI

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-244-989-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX1 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX355 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-168-075-62(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH810 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-170-059-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G15 2010 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller

Lisätiedot

MEX-R1 MEX-R5. _ÉíàÉåáåÖëîÉàäÉÇåáåÖ= h óíí çüàééí= _êìâë~åîáëåáåö= Multi Disc Player Multi Disc Player. «=OMMR=pçåó=`çêéçê~íáçå

MEX-R1 MEX-R5. _ÉíàÉåáåÖëîÉàäÉÇåáåÖ= h óíí çüàééí= _êìâë~åîáëåáåö= Multi Disc Player Multi Disc Player. «=OMMR=pçåó=`çêéçê~íáçå Multi Disc Player Multi Disc Player _ÉíàÉåáåÖëîÉàäÉÇåáåÖ= h óíí çüàééí= _êìâë~åîáëåáåö= a^ cf ps Se den medfølgende installations- og tilslutningsvejledning for installation og tilslutning. Asennusta ja

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 3-856-122-32 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FIN Se den medfølgende installerings-/monteringsvejledning angående installering og tilslutning. Katso ohjeet asennuksesta

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System 3-209-409-13(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette TV-bord hører der følgende vejledninger: Betjeningsvejledning (denne bog) Giver beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening.

Lisätiedot

Blu-ray Disc Player BDP-S300. Operating Instructions

Blu-ray Disc Player BDP-S300. Operating Instructions Blu-ray Disc Player Operating Instructions BDP-S300 TM To find out useful hints, tips and information about Sony products and services please visit: www.sony-europe.com/myproduct ADVASEL For at undgå brand

Lisätiedot

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 4-102-916-21 (1) R PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag.

Lisätiedot

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F Klargøring IC-optager Betjeningsvejledning Ejer-registrering Modelnummeret sidder på bagpanelet, og serienummeret sidder inde i batterirummet. Noter serienummeret på pladsen nedenfor. Henvis til disse

Lisätiedot

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1)

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1) 4-129-926-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G950 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E

DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-81(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2006 Sony Corporation Læs dette først Inden du tager apparatet i brug, bør du læse denne brugervejledning grundigt og

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-095-506-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-BX5 CMT-BX3 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 2-319-527-31(1) Super Audio CD Player Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI SCD-X501ES 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot