Multi Channel AV Receiver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Multi Channel AV Receiver"

Transkriptio

1 (3) Multi Channel AV Receiver Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FR FI ES STR-DA5300ES Sony Corporation 2007 Sony Corporation

2 ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For at undgå brand må apparatets ventilation aldrig blokeres af aviser, duge, gardiner eller lignende. Og anbring aldrig tændte, levende lys på apparatet. Enheden må ikke installeres på et indelukket sted, f.eks. i en bogreol eller i et indbygget skab. For at forebygge brand og fare for elektrisk stød må der aldrig anbringes genstande indeholdende væske, eksempelvis vaser, på apparatet. Monter afspilleren, så netledningen straks kan tages ud af vægstikket, hvis der opstår problemer. Smid ikke batteriet ud sammen med almindeligt husholdningsaffald. Bortskaf batteriet i henhold til gældende regler for kemisk affald. Batterier eller apparatur med batterier i må ikke udsættes for stærk varme såsom sollys, ild eller lignende. Til kunder i Europa Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer) Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt. Producenten af dette produkt er Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Germany. For service eller garanti henviser vi til de adresser, som fremgår af vedlagte garantidokument. 2 DK

3 Om denne brugsvejledning Anvisningerne i denne brugsvejledning gælder model STR-DA5300ES. Bekræft dit modelnummer, som findes i nederste højre hjørne af forpladen. Anvisningerne i denne brugsvejledning beskriver kontrollerne på den medfølgende fjernbetjening. Du kan også anvende kontrollerne på receiveren, hvis de har de samme eller lignende betegnelser som dem på fjernbetjeningen. "Neural-THX" og "neural THX" introduceret i brugsanvisningen og vist på displayet og på GUI skærmmenuen betyderneural-thx Surround. Denne receiver er udstyret med Dolby* Digital og Pro Logic Surround samt DTS** Digital Surround System. * Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, Surround EX og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. ** Fremstillet på licens fra DTS, Inc. Fremstillet under licens fra DTS, Inc. "DTS", "DTS-ES" og "Neo:6" er registrerede varemærker tilhørende DTS, Inc. og "DTS-HD Master Audio", "DTS- HD High Resolution Audio" og "DTS 96/24" er varemærker tilhørende DTS, Inc. Denne receiver er udstyret med High-Definition Multimedia Interface (HDMI ) teknologi. Den i denne receiver installerede fonttype (Shin Go R) er leveret af MORISAWA & COMPANY LTD. Disse navne er varemærker tilhørende MORISAWA & COMPANY LTD., og ophavsretten til fonten tilhører ligeledes MORISAWA & COMPANY LTD. ipod er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Alle andre varemærker og registrerede varemærker tilhører deres respektive indehavere. I denne vejledning er - og -symbolerne ikke angivet. Undertegnede Sony Corporation erklærer herved, at denne STR-DA5300ES Multikanals AV-receiver overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. For yderligere information gå ind på følgende hjemmeside: Mærket Bluetooth og Bluetoothlogoerne tilhører Bluetooth SIG, Inc., og Sony Corporation s brug af disse sker under licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere. "M-crew Server" er et varemærke tilhørende Sony Corporation. "x.v.colour" er et varemærke tilhørende Sony Corporation. DK HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC. Dette produkt, der anvender Neural Surround, THX Technologies, er fremstillet under licens fra Neural Audio Corporation og THX Ltd. Sony Corporation giver hermed brugeren en ikke-eksklusiv, ikkeoverdragelig, begrænset ret til brug af dette produkt, og andre relaterede teknologier lovligt licenserede, ejet af Neural Audio Corporation og/eller THX Ltd., følgende amerikanske og udenlandske patentlove og afventende patentlove. Neural Surround er et varemærke ejet af Neural Audio Corporation, THX er et varemærke tilhørende THX Ltd., som muligvis er registreret i nogle jurisdiktioner. 3 DK

4 Indholdsfortegnelse Klargøring Beskrivelse af delene og deres placering...6 1: Installation af højttalerne : Tilslutning af højttalere : Tilslutning af skærmen a: Tilslutning af lydudstyr b: Tilslutning af videoapparaterne : Tilslutning af antennerne : Klargøring af receiveren og fjernbetjeningen : Betjening af receiveren ved hjælp af GUI (Graphical User Interface) : Klargøring af højttalerne : Automatisk kalibrering af de rigtige indstillinger (Auto Calibration)...47 Afspilning Valg af et apparat...54 Hvordan man lytter til en Super Audio CD/ CD...56 Hvordan man ser en DVD/Blu-ray Disc...57 Anvendelse af videospil...58 Hvordan man ser en video...59 Anvendelse af forstærkeren Indstillinger af lyden (Audio settings menu)...60 Indstillinger af videoen (Video settings menu)...61 Indstillinger for HDMI (HDMI menu)...61 Indstillinger af systemet (System settings menu)...62 Anvendelse af surroundlyd Anvendelse af et forprogrammeret lydfelt...63 Indstilling af lydeffekten...70 Anvendelse af bagsurrounddekodningsindstillingen Anvendelse af surroundeffekten ved lave lydstyrkeniveauer (NIGHT MODE) Avanceret opsætning af højttalere Manuel justering af højttalerindstillingerne Indstilling af equalizeren Tunerbetjeninger Lytning til FM/AM-radio Anvendelse af Radio Data System (RDS) (Kun europæisk model) Anden anvendelse Ændring af analoge videoindgangssignaler Anvendelse af DIGITAL MEDIA PORTadapteren Navngivning af indgange Skift mellem digital og analog lyd (INPUT MODE) Anvendelse af lyd/billeder fra andre indgange Ændring af displayet Anvendelse af afbryderautomatikken Optagelse med brug af receiveren Lytning til lyden i en anden zone (ZONE 2/ ZONE 3-betjeninger) Anvendelse af en to-forstærkers tilslutning Anvendelse af CONTROL S styresystemet Betjening uden tilslutning af fjernsynet DK

5 Anvendelse af fjernbetjeningen Betjening af hvert enkelt apparat ved hjælp af fjernbetjeningen Programmering af fjernbetjeningen Automatisk udførelse af flere kommandoer i rækkefølge (Makroafspilning) Indstilling af fjernbetjeningskoder, som ikke er indprogrammeret i fjernbetjeningen Sletning af hele indholdet i fjernbetjeningens hukommelse Supplerende information Ordforklaring Forsigtighedsregler Fejlfinding Tekniske data Stikordsregister DK

6 Klargøring Beskrivelse af delene og deres placering Forside Status af POWER-knappen Fra Receiveren er slået fra (indledende indstilling). Tryk på POWER for at tænde for receiveren. Du kan ikke tænde for receiveren på fjernbetjeningen. Aftagning af dækslet Tryk på PUSH. Hold dækslet borte fra børn, efter at det er taget af. Tændt/standby Tryk på?/1 på fjernbetjeningen for at tænde for receiveren eller stille den i standbyindstilling. Når du trykker på POWER på receiveren, vil receiveren blive slukket. 6 DK

7 Navn A POWER B AUTO CAL MIC-jackstik C TONE MODE TONE D MEMORY/ ENTER TUNING MODE TUNING E Fjernbetjeningssensor F DIMMER G DISPLAY H SUR BACK DECODING I Display Funktion Tryk for at slukke og tænde for receiveren. Tilslutter den medfølgende optimeringsmikrofon for Digital Cinema Auto Calibrationfunktionen (side 47). Indstiller FRONT/ CENTER/ SURROUND/ SURROUND BACK BASS og TREBLE. Tryk gentagne gange på TONE MODE for at vælge BASS eller TREBLE, og drej dernæst TONE for at indstille niveauet. Tryk for at anvende en tuner (FM/AM) (side ). Modtager signalerne fra fjernbetjeningen. Tryk gentagne gange for at indstille displayets lysstyrke. Tryk gentagne gange for at vælge information, som vises på displayet. Tryk for at aktivere SB DECODING (side 72). Den aktuelle status for det valgte apparat eller en liste over valgbare poster vises her (side 97). Navn Funktion J 2CH/A.DIRECT Tryk for at vælge A.F.D. lydfelt (side 63). MOVIE MUSIC K ZONE/ POWER, SELECT L DMPORT M HDMI N PHONESjackstik O SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) P VIDEO 3 IN/ PORTABLE AV IN-jackstik Q MULTI CHANNEL DECODINGindikator Tryk gentagne gange på SELECT for at vælge zone 2, zone 3 eller hovedzone. Hver gang du trykker på POWER, bliver udgangssignalerne for den valgte zone tændt eller slukket (side 102). Tryk for at vælge lyd-/ videoindgangssignaler fra det apparat, som er sluttet til DIGITAL MEDIA PORTadapteren (side 23, 88). Tryk for at vælge indgangskilde fra det apparat, som er sluttet til HDMI INjackstikket. Sluttes til hovedtelefoner. Skift til OFF, A, B, A+B for fronthøjttalerne (side 46). Sluttes til et bærbart audio/videoapparat som for eksempel et videokamera eller et videospil. Lyser, når multikanallydsignaler dekodes. Klargøring fortsættes 7 DK

8 Navn R INPUT SELECTOR S MASTER VOLUME Funktion Drej for at vælge den indgangskilde, der skal afspilles. For at vælge indgangskilde for zone 2 eller zone 3 skal du trykke på ZONE/ SELECT (qa) for at vælge zone 2 eller zone 3 først ("ZONE 2 INPUT" eller "ZONE 3 INPUT" vises på displayet) og derefter dreje INPUT SELECTOR for at vælge indgangskilden. Drej for at regulere lydstyrken for alle højttalerne samtidigt. 8 DK

9 Bagside Klargøring A DIGITAL INPUT/OUTPUT-sektion OPTICAL IN/ OUT-jackstik COAXIAL INjackstik HDMI IN/ OUT*-jackstik Slut til en DVDafspiller, Super Audio CD-afspiller, etc. COAXIALjackstikket giver en lyd af bedre kvalitet (side 20, 22, 23, 31, 32). Slut til en DVDafspiller, Blu-ray Disc-afspiller eller en satellit-tuner. Et billede og lyden sendes ud til fjernsynet eller en projektor (side 20, 28). B Kontroljackstik til Sony-udstyr og andre eksterne apparater IR REMOTE IN/OUTjackstik TRIGGER OUT-jackstik CTRL S IN/ OUT-jackstik Slut til en IRrepeater (side 103, 104). Slut til sammenkoblet til/fra af strømforsyning på andre 12V TRIGGERkompatible apparater eller forstærkeren/ receiveren i zone 2 eller zone 3 (side 105). Slut til Sonyfjernsyn, DVDafspiller eller videobåndoptager med CONTROL S- jackstik (side 108). C DMPORT Sluttes til en Sony DIGITAL MEDIA PORT-adapter (side 23). fortsættes 9 DK

10 D COMPONENT VIDEO INDGANGS-/ UDGANGS-sektion Y, P B /C B, P R / C R IN/OUT*- jackstik E ANTENNA-sektion FM ANTENNAjackstik AM ANTENNAjackstik F RS-232C-port Sluttes til en DVDafspiller, et fjernsyn eller en satellit-tuner (side 20, 31, 32). Sluttes til den FMledningsantenne, som følger med denne receiver (side 38). Sluttes til den AMrammeantenne, som følger med denne receiver (side 38). Anvendes til vedligeholdelse og servicering. G AUDIO INDGANGS-/UDGANGSsektion AUDIO IN/ OUT-jackstik Slut til en kassettebåndoptager eller en MDafspiller, etc. (side 20, 22, 23, 26). MULTI Slut til en Super CHANNEL Audio CD-afspiller INPUT-jackstik eller en DVDafspiller, som har et analogt lydjackstik til 7.1-kanals eller 5.1-kanals lyd (side 22, 25). PRE OUTjackstik Slut til en ekstern effektforstærker. H VIDEO/AUDIO INDGANGS-/ UDGANGS-sektion AUDIO IN/ OUT-jackstik VIDEO IN/ OUT*-jackstik S VIDEO IN/ OUT*-jackstik AUDIO OUTjackstik VIDEO OUTjackstik EXT VIDEO IN-jackstik I SPEAKERS-sektion Slut til en videobåndoptager eller en DVDafspiller etc. (side 20, 31, 32, 33). Slut til apparatet i zone 2 eller zone 3 (side 102). Sluttes til apparatet, når du vil se i PIPvinduet (Picture in Picture). Sluttes til højttalerne (side 18). * Du kan se det valgte indgangsbillede, hvis du forbinder MONITOR VIDEO OUT-jackstikket til et fjernsyn(side 20). Du kan betjene denne receiver ved hjælp af en GUI (Graphical User Interface) (side 42). 10 DK

11 Fjernbetjening Navn Funktion Du kan anvende den medfølgende fjernbetjening RM-AAL009 til at betjene receiveren og styre de Sony-lyd/ videoapparater med, som fjernbetjeningen er programmeret til at styre (side 120). RM-AAL009 A AV?/1 (tændt/ standby) B?/1 (tændt/ standby) C Indgangsknapper D ZONE 2 ZONE 3 E AMP Tryk for at tænde og slukke for de lyd-/videoapparater, som fjernbetjeningen er programmeret til at betjene (side 120). Hvis du trykker på?/1 (B) samtidigt, vil receiveren og andre Sony-apparater slukke (SYSTEM STANDBY). Bemærk AV?/1-knappens funktion skifter automatisk, hver gang der trykkes på indgangsknappen (C). Tryk for at slukke og tænde for receiveren. Hvis ZONE 2 eller ZONE 3 vælges, tændes og slukkes der kun for receiveren med denne knap. For at slukke for alle apparaterne, inklusive en forstærker i zone 2 eller zone 3, skal du trykke på?/1 og AV?/1 (A) samtidigt (SYSTEM STANDBY). Besparelse af strøm i standbyindstilling. Når "HDMI Control" (side 61) og "RS-232C Control" (side 62) er indstillet på "OFF". Tryk på en af knapperne for at vælge det apparat, du vil anvende. Tryk på knappen med lyserød etikette, efter at du har trykket på SHIFT (wj). Når du trykker på en af indgangsknapperne, tænder receiveren. Knapperne er fabriksprogrammerede til at styre Sony-apparater (side 54). Du kan programmere fjernbetjeningen til at styre apparater af andet fabrikat end Sony ved at følge trinnene i "Programmering af fjernbetjeningen" (side 120). Tryk for at muliggøre zone 2- eller zone 3-betjeningen (side 102). Tryk for at aktivere receiverbetjeningen (side 42). Klargøring fortsættes 11 DK

12 Navn F MUSIC G MOVIE H Talknapper Funktion Tryk for at vælge lydfelt (side 68). Tryk for at vælge lydfelt (side 68). Tryk for at forindstille/stille ind på faste stationer. vælge spornumre i CDafspilleren, DVD-afspilleren, Blu-ray Disc-afspilleren eller MD-afspilleren. Tryk på 0/10 for at vælge spornummer 10. vælge kanalnumre på videobåndoptageren eller satellit-tuneren. Tryk på talknapperne for at vælge fjernsynskanaler, efter at du har trykket på TV (wk). Navn O m/m a) x a) X a) a) b) H./> a) TUNING +/ P PRESET + b) / TV CH +/ Funktion Tryk for at betjene DVDafspilleren, Blu-ray Discafspilleren, CD-afspilleren, MD-afspilleren, kassettebåndoptageren eller det apparat, der er sluttet til DIGITAL MEDIA PORTadapteren etc. Tryk for at vælge station (side 116). Tryk for at registrere FM/AMradiostation eller vælge faste stationer. Tryk på TV (wk), og tryk dernæst på TV CH +/ for at betjene fjernsynet, satellittuneren, videobåndoptageren, etc. I ENTER Tryk for at indtaste værdien, efter at du har valgt en kanal, en disk eller et spor med talknapperne. MEMORY Tryk for at gemme en station under anvendelse af tuneren. J AMP MENU Tryk for at vise menuen til betjeningen af receiveren. K V/v/B/b Tryk på V/v/B/b for at vælge menuposterne. Tryk derefter på for at indtaste valget. L OPTIONS Tryk for at vise og vælge poster fra mulighedsmenuerne for receiveren, DVD-afspilleren og Blu-ray Disc-afspilleren. TOOLS Tryk for at vise og vælge poster fra mulighedsmenuerne for DVD-afspilleren eller Blu-ray Disc afspilleren, etc. M MENU Tryk for at vise menuen til betjeningen af lyd-/ videoapparater. SCREEN/ DSPL CONTROL Tryk på SHIFT (wj), dernæst på MENU for at skifte displayindstillingen for menuen mellem SCREEN (for at vise menuen på fjernsynsskærmen) og DSPL (for at vise menuen på displayet). N B / b Tryk for at vælge albummet. 12 DK

13 Navn Q F1/F2 MACRO1, MACRO2 TV/INPUT WIDE PIP Funktion Tryk på TV (wk), og tryk derefter på F1 eller F2 for at vælge et apparat, der skal betjenes. HDD-optager F1: HDD F2: DVD-afspiller, Blu-ray Disc-afspiller DVD/VHS combo-afspiller F1: DVD-afspiller, Blu-ray Disc-afspiller F2: VHS Tryk på AMP (5), og tryk dernæst på MACRO 1 eller MACRO 2 for at klargøre makrofunktionen (side 124). Tryk samtidigt på TV/INPUT og TV (wk) for at vælge indgangssignalet (fjernsynsindgang eller videoindgang). Tryk gentagne gange for at vælge bredformatbilledindstillingen. Tryk på SHIFT (wj), og tryk dernæst på PIP for at ændre billedet i PIP (Picture in Picture)-vinduet. Billedet vil blive ændret som beskrevet herunder. EXT VIDEO t ZONE 2 VIDEO t OFF. Du kan bytte om på positionen af hovedskærmen og PIP-vinduet (bytte) ved at trykke på (qa). Du kan udvide og gøre vinduet mindre ved hjælp af V/v (qa). Du kan også ændre vinduets position ved hjælp af B/b (qa). Bemærk HDMI-videosignalerne sendes ikke ud, mens PIP-vinduet vises. RESOLUTION Tryk på SHIFT (wj), og tryk dernæst gentagne gange på RESOLUTION for at ændre opløsningen af signaludgangen fra HDMI OUT eller COMPONENT VIDEO MONITOR OUT-jackstik (side 88). Navn R DVD/ TOP MENU, MENU NIGHT MODE INPUT MODE SLEEP TEST TONE S MUTING T MASTER VOL +/ TV VOL +/ U DISC SKIP V RETURN/ EXIT O Funktion Tryk for at vise menuerne for DVD-afspilleren på fjernsynsskærmen. Brug dernæst V/v/B/b og for at udføre betjeninger på menuen (side 118). Tryk på AMP (5), og tryk dernæst på NIGHT MODE for at aktivere NIGHT MODEfunktionen (side 74). Tryk på AMP (5), og tryk derefter på INPUT MODE for at vælge indgangsindstillingen, når de samme apparater er sluttet til både de digitale og analoge jackstik (side 93). Tryk på SHIFT (wj), og tryk derefter på SLEEP for at aktivere afbryderautomatikfunktionen og det tidsrum, efter hvilket receiveren slukker automatisk (side 100). Tryk på SHIFT (wj), og tryk dernæst på TEST TONE for at sende testtonen fra hver højttaler ud. Tryk for at slukke midlertidigt for lyden. Tryk på knappen igen for at genskabe lyden. Tryk for at regulere lydstyrken for alle højttalerne samtidigt. Tryk på TV (wk), og tryk derefter på TV VOL +/ for at regulere fjernsynets lydstyrkeniveau. Tryk for at springe en disk over, når en multidisk-skifter anvendes. Tryk for at gå tilbage til den foregående menu eller afslutte menuen, mens menuen eller on-screen-guiden for videobåndoptageren, DVDafspilleren eller satellit-tuneren vises på fjernsynsskærmen. Klargøring fortsættes 13 DK

14 Navn W DISPLAY X CLEAR Tryk for at vælge information, som vises på displayet, fjernsynsskærmen eller videobåndoptageren, satellittuneren, CD-afspilleren, DVDafspilleren, Blu-ray Discafspilleren eller MDafspilleren. Bemærk Tryk på knappen for at vise menuen på fjernsynsskærmen i SCREEN-indstillingen. Tryk for at slette en fejl, hvis du har trykket på den forkerte talknap. gå tilbage til kontinuerlig afspilning etc. på satellittuneren eller DVDafspilleren. >10 Tryk for at vælge spornumre over 10 på videobåndoptageren, satellittuneren, CD-afspilleren eller MD-afspilleren. kanalnumre for den digitale CATV-tilslutning. D.TUNING Y 2CH/ A.DIRECT Z A.F.D. wj SHIFT wk TV wl RM SET UP Funktion Tryk for at indtaste den direkte stationsindstillingsfunktion (side 84). Tryk for at vælge lydfelt (side 63) eller for at ændre den valgte indgangslyd til analogsignal uden nogen indstilling (side 115). Tryk for at vælge lydfelt (side 66). Tryk for at tænde knappen. Den ændrer fjernbetjeningsknappens funktion, så knapperne med lyserøde betegnelser aktiveres. Tryk for at muliggøre fjernsynsbetjening. Tryk for at klargøre fjernbetjeningen. b) Disse knapper er forsynet med berøringsprikker (H, PRESET+). Anvendes som et mærke for betjening. Bemærk Nogle af de i denne sektion forklarede funktioner vil muligvis ikke fungere. Ovenstående forklaring skal kun tjene som et eksempel. Derfor kan ovenstående betjening være umulig eller kan fungere anderledes end beskrevet, afhængigt af apparatet. a) Se oversigten på side 119 angående information om de knapper, der kan anvendes til at styre hvert enkelt apparat. 14 DK

15 RM-AAU016 Denne fjernbetjening kan kun anvendes til at betjene receiveren. Du kan styre receiverens hovedfunktioner med simple betjeninger ved hjælp af denne fjernbetjening. Navn A?/1 (tændt/ standby) B 2CH/ A.DIRECT A.F.D. MOVIE MUSIC C SCREEN/ DSPL CONTROL D V/v/B/b Funktion Tryk for at slukke og tænde for en receiver. Tryk for at vælge lydfelt (side 63). Tryk for at skifte displayindstillingen for menuen mellem SCREEN (for at vise menuen på fjernsynsskærmen) og DSPL (for at vise menuen på displayet). Når du har trykket på SCREEN/ DSPL CONTROL (3), skal du trykke på V/v/B/b for at vælge menuposten. Tryk derefter på for at indtaste valget. Navn E OPTIONS F MENU G DMPORT N x Tryk for at vise og vælge poster fra mulighedsmenuerne. Tryk for at vise menuen til betjeningen af receiveren. Tryk for at betjene det apparat, der er sluttet til DIGITAL MEDIA PORT-adapteren (side 54). Begynder afspilning. Stopper afspilning../> Springer spor over. H INPUT SELECTOR Tryk for at vælge den indgangskilde, der skal afspilles. I MASTER Tryk for at indstille lydniveauet. VOLUME +/ J MUTING K RETURN/ EXIT L DISPLAY M PIP Funktion Tryk for at slukke midlertidigt for lyden. Tryk på knappen igen for at genskabe lyden. Tryk for at vende tilbage til den foregående menu eller afslutte menuen. Tryk for at vælge den information, som vises på displayet. Bemærk Tryk på knappen for at vise menuen på fjernsynsskærmen i SCREEN-indstillingen. Tryk på PIP for at ændre billedet i PIP (Picture in Picture)-vinduet. Billedet vil blive ændret som beskrevet herunder. EXT VIDEO t ZONE 2 VIDEO t OFF. Du kan bytte om på positionen af hovedskærmen og PIP-vinduet (bytte) ved at trykke på (4). Du kan udvide og gøre vinduet mindre ved hjælp af V/v (4). Du kan også ændre vinduets position ved hjælp af B/b (4). Bemærk HDMI-videosignalerne sendes ikke ud, mens PIP-vinduet vises. Klargøring 15 DK

16 1: Installation af højttalerne Denne receiver muliggør anvendelse af et 7.1- kanalsystem (7 højttalere og en subwoofer). Anvendelse af et 5.1/7.1- kanalsystem For at opnå den fulde effekt af en biograflignende multikanal-surroundlyd kræves der fem højttalere (to fronthøjttalere, en centerhøjttaler og to surroundhøjttalere) samt en subwoofer (5.1-kanalsystem). Der kan opnås high fidelity-gengivelse af DVD-software-optaget lyd i Surround EXformat, hvis en ekstra bagsurroundhøjttaler (6.1-kanalsystem) eller to bagsurroundhøjttalere (7.1-kanalsystem) tilsluttes. Se "Anvendelse af bagsurrounddekodningsindstillingen" (side 72). Eksempel på en opstilling af et 7.1-kanals højttalersystem Eksempel på opstilling af et 5.1- kanals højttalersystem AVenstre fronthøjttaler BHøjre fronthøjttaler CCenterhøjttaler DVenstre surroundhøjttaler EHøjre surroundhøjttaler HSubwoofer AVenstre fronthøjttaler BHøjre fronthøjttaler CCenterhøjttaler DVenstre surroundhøjttaler EHøjre surroundhøjttaler FVenstre bagsurroundhøjttaler GHøjre bagsurroundhøjttaler HSubwoofer 16 DK

17 Tips Vinklen A bør være den samme. Klargøring Når et 6.1-kanals højttalersystem tilsluttes, skal bagsurroundhøjttaleren anbringes bag siddepositionen. Eftersom subwooferen ikke udsender stærkt retningsbestemte signaler, kan den anbringes hvor som helst, det ønskes. 17 DK

18 2: Tilslutning af højttalere Sørg for at koble netledningen fra, før du tilslutter ledningerne. H G F E B B FRONT SPEAKERS B-tilslutninger a) A B B D C B A A Monofonisk lydkabel (medfølger ikke) B Højttalerkabler (medfølger ikke) AFronthøjttaler A (L) BFronthøjttaler A (R) CCenterhøjttaler DSubwoofer b) EBagsurroundhøjttaler (L) c) FBagsurroundhøjttaler (R) c) GSurroundhøjttaler (L) HSurroundhøjttaler (R) a) Hvis du har et ekstra fronthøjttalersystem, skal det sluttes til FRONT SPEAKERS B- tilslutninger. Du kan vælge det fronthøjttalersystem, du vil anvende, med SPEAKERS-knappen (OFF/A/B/A+B) på forsiden (side 46). 18 DK

19 b) Hvis du tilslutter en subwoofer med automatisk standbyfunktion, skal du deaktivere funktionen, når du ser film. Hvis den automatiske standbyfunktion er aktiveret, indkobles standbyindstillingen automatisk, baseret på niveauet af indgangssignalet til en subwoofer, hvorefter det ikke er sikkert, at lyden høres. c) Hvis du kun tilslutter en enkelt bagsurroundhøjttaler, skal den sluttes til SURROUND BACK SPEAKERS L- tilslutningerne. Klargøring Bemærk Når du tilslutter alle højttalerne med en nominel impedans på 8 ohm eller mere, skal du sætte "Impedance" i Speaker settings menuen til "8 Ω". Med andre tilslutninger skal den sættes til "4 Ω". Vi henviser til "8: Klargøring af højttalerne" (side 45) angående detaljer. Før du tilslutter netledningen, skal du sørge for, at højttalerledningernes metaltråde ikke rører ved hinanden mellem SPEAKERS-tilslutningerne. Tip Anvend PRE OUT-jackstikkene, hvis du vil slutte visse højttalere til en anden effektforstærker. Det samme signal kommer ud fra både SPEAKERStilslutningerne og PRE OUT-jackstikkene. Hvis du for eksempel kun vil slutte fronthøjttalerne til en anden forstærker, skal denne forstærker sluttes til PRE OUT FRONT L og R-jackstikkene. ZONE 2-tilslutning Du kan programmere SURROUND BACK SPEAKER-tilslutningerne E og F til højttalerne i zone 2. Indstil "Sur Back Assign" til "ZONE 2" i Speaker settings menuen. Se "Lytning til lyden i en anden zone (ZONE 2/ZONE 3-betjeninger)" (side 102) for detaljer om tilslutning og betjening i zone DK

20 3: Tilslutning af skærmen Du kan se det valgte indgangsbillede, hvis du forbinder MONITOR VIDEO OUTjackstikket til et fjernsyn. Du kan betjene denne receiver ved hjælp af en GUI (Graphical User Interface). Det er ikke nødvendigt at sætte alle kablerne i forbindelse. Tilslut lyd- og videokablerne i overensstemmelse med jackstikkene på dine apparater. Fjernsynsskærm Lydsignaler Videosignaler A B C D E F A Digitalt lyslederkabel (medfølger ikke) B Lydkabel (medfølger ikke) C Komponentvideoledning (medfølger ikke) D HDMI-kabel (medfølger ikke) E S videoledning (medfølger ikke) F Videoledning (medfølger ikke) 20 DK

21 Bemærk Sørg for at koble netledningen fra, før du tilslutter ledningerne. Slut billeddisplay-apparater, som for eksempel en fjernsynsskærm eller en projektor, til MONITOR VIDEO OUT-jackstikket på receiveren. Det er ikke sikkert, at du kan optage, selv hvis du tilslutter optageapparater. Tænd for receiveren, når billedet og lyden fra et afspilningsapparat sendes ud til et fjernsyn via receiveren. Hvis der ikke er tændt for receiveren, vil hverken billede eller lyd blive transmitteret. Afhængigt af status af tilslutningen mellem fjernsynet og antennen, kan billedet på fjernsynsskærmen blive forvrænget. Anbring i dette tilfælde antennen længere væk fra receiveren. Klargøring Tips Receiveren er udstyret med en funktion for ændring af videosignaler. Vi henviser til "Angående ændring af videosignaler" (side 36) angående detaljer. Lyden fra fjernsynet kommer fra de højttalere, som er sluttet til receiveren, hvis du forbinder lydudgangsjackstikket på fjernsynet og TV INjackstikkene på receiveren. Sæt i denne konfiguration lydudgangsjackstikket på fjernsynet til "Fixed", hvis det kan skiftes mellem enten "Fixed" eller "Variable". Pauseskærmen aktiveres, når GUI-menuen vises på fjernsynsskærmen, og der ikke har været noget forsøg på at betjene det i 15 minutter. 21 DK

22 4a: Tilslutning af lydudstyr Tilslutning af apparaterne I dette afsnit beskrives det, hvordan apparaterne sluttes til denne receiver. Se "Apparater, som skal tilsluttes" herunder angående de sider, hvor det beskrives, hvordan hvert apparat tilsluttes, inden du begynder at udføre tilslutningerne. Gå videre til "5: Tilslutning af antennerne" (side 38), når alle dine apparater er tilsluttet. Apparater, som skal tilsluttes Super Audio CDafspiller/ CD-afspiller Side Med digital lydudgang 23 Med multikanallydudgang Kun med analog lydudgang MD-afspiller Med digital lydudgang 23 Kun med analog lydudgang Kassettebåndoptager, analog pladespiller Lydindgangs-/udgangsjackstik, der skal tilsluttes Lydkvaliteten afhænger af, hvilket jackstik, der anvendes. Vi henviser til den følgende illustration. Vælg tilslutningskonfigurationen i overensstemmelse med jackstikkene på apparaterne. Digital Analog Lyd af høj kvalitet Bemærk Når digitale lyslederkabler sættes i forbindelse, skal deres stik sættes lige ind, indtil de klikker på plads. Digitale lyslederkabler må ikke bøjes eller sammenbindes. Tip Alle de digitale lydjackstik er kompatible med samplingfrekvenser på 32 khz, 44,1 khz, 48 khz, og 96 khz. 22 DK

23 Tilslutning af apparater med digitale lydindgangs-/ udgangsjackstik Den følgende illustration viser, hvordan en Super Audio CD-afspiller, CD-afspiller, en MD-afspiller og en DIGITAL MEDIA PORTadapter tilsluttes. Klargøring DIGITAL MEDIA PORTadapter MD-afspiller Super Audio CDafspiller, CDafspiller A B B C A Digitalt lyslederkabel (medfølger ikke) B Lydkabel (medfølger ikke) C Koaksialt digitalkabel (medfølger ikke) Bemærk Sørg for at koble netledningen fra, før du tilslutter ledningerne. Overhold de følgende forsigtighedsregler, når du afbryder DIGITAL MEDIA PORT-adapteren. Fjern DIGITAL MEDIA PORT-adapteren, efter at du har fjernet ledningen, når ledninger er sluttet til COMPONENT VIDEO-jackstikket. Fjern DIGITAL MEDIA PORT-adapteren ved at klemme på siderne af stikket, eftersom stikket sidder fastlåst. fortsættes 23 DK

24 Bemærkning til afspilning af en Super Audio CD på en Super Audio CD-afspiller Der kommer ingen lyd, når der afspilles en Super Audio CD på en Super Audio CDafspiller, der kun er sluttet til COAXIAL SA-CD/CD IN-jackstikket på denne receiver. Når du afspiller en Super Audio CD, skal afspilleren sluttes til MULTI CHANNEL INPUT eller SA-CD/CD INjackstik. Vi henviser til den brugsanvisning, som følger med Super Audio CDafspilleren. Tilslut en afspiller, der kan udsende DSDsignaler fra HDMI-jackstikket til receiveren ved hjælp af et HDMI-kabel. Du kan ikke lave digitale afspilninger af en Super Audio CD. Når digitale lyslederkabler sættes i forbindelse, skal deres stik sættes lige ind, indtil de klikker på plads. Digitale lyslederkabler må ikke bøjes eller sammenbindes. Hvis du vil tilslutte flere digitale apparater, men ikke kan finde en ledig indgang Se "Anvendelse af lyd/billeder fra andre indgange" (side 94). 24 DK

25 Tilslutning af apparater med multikanal-udgangsjackstik Hvis din DVD- eller Super Audio CD-afspiller er udstyret med multikanal-udgangsjackstik, kan du slutte den til MULTI CHANNEL INPUT-jackstikkene på denne receiver og dermed opnå multikanallyd. Alternativt kan multikanal-indgangsjackstikkene anvendes til tilslutning af en ekstern multikanal-dekoder. Klargøring DVD-afspiller, Super Audio CD-afspiller, etc. A B A Lydkabel (medfølger ikke) B Monofonisk lydkabel (medfølger ikke) Bemærk Sørg for at koble netledningen fra, før du tilslutter ledningerne. DVD- og Super Audio CD-afspillere har ikke SURROUND BACK-jackstikkene. Når "Sur Back Assign" er sat til "BI-AMP" eller "ZONE 2" i Speaker settings menuen, vil indgangen til SUR BACK-jackstikkene være ugyldig. Lydindgangssignaler fra MULTI CHANNEL INPUT-jackstik sendes ikke ud til nogen lydudgangsjackstik. Signalerne kan ikke blive optaget. 25 DK

26 Tilslutning af apparater med analoge lydjackstik Den følgende illustration viser, hvordan et apparat med analoge jackstik, som for eksempel en kassettebåndoptager, en pladespiller etc., tilsluttes. Super Audio CDafspiller, CD-afspiller Kassettebåndoptager A A A A MD-afspiller Pladespiller A Lydkabel (medfølger ikke) Bemærk Hvis din pladespiller har en jordledning, skal den sluttes til (U) SIGNAL GND-tilslutningen. Sørg for at koble netledningen fra, før du tilslutter ledningerne. 26 DK

27 4b: Tilslutning af videoapparaterne Tilslutning af apparaterne I dette afsnit beskrives det, hvordan apparaterne sluttes til denne receiver. Se "Apparater, som skal tilsluttes" herunder angående de sider, hvor det beskrives, hvordan hvert apparat tilsluttes, inden du begynder at udføre tilslutningerne. Gå videre til "5: Tilslutning af antennerne" (side 38), når alle dine apparater er tilsluttet. Videoindgangs-/ udgangsjackstik, der skal tilsluttes Billedkvaliteten afhænger af tilslutningsjackstikket. Vi henviser til den følgende illustration. Vælg tilslutning i overensstemmelse med jackstikkene på dine apparater. Klargøring Apparater, som skal tilsluttes Side Fjernsynsskærm 20 Med HDMI-jackstik 28 DVD-afspiller, Blu-ray Disc-afspiller 31 Satellit-tuner, CATV-system 32 DVD-optager, videobåndoptager 33 Videokamera, videospil etc. 33 Digital Analog Billede af høj kvalitet 27 DK

28 Tilslutning af apparater med HDMI-jackstik HDMI er en forkortelse for High-Definition Multimedia Interface. Det er en grænseflade, som transmitterer video- og lydsignaler i digitalt format. HDMI-egenskaber Et digitalt lydsignal, der sendes af HDMI, kan sendes fra højttalerne og PRE OUTjackstikkene på receiveren. Dette signal understøtter Dolby Digital, DTS, DSD og lineær PCM. Lineær PCM (samplingfrekvens under 192 khz) med digitale lydsignaler på op til 8 kanaler kan modtages med denne receiver gennem HDMI-jackstikket. Analoge videosignaler, som indgår til VIDEO-jackstikket, S VIDEO-jackstikket eller COMPONENT VIDEO-jackstikkene, kan sendes ud som HDMI-signaler. Lydsignaler sendes ikke ud fra et HDMI OUT-jackstik, hvis billedet er ændret. Denne receiver understøtter DSDtransmission (Super Audio CD), udvidet med HDMI ver1.2. Denne receiver understøtter High Bitrate Audio (DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD), DeepColor og xvycctransmission, udvidet med HDMI ver1.3. Denne receiver understøtter HDMI CONTROL-funktionen. Se "HDMI CONTROL-vejledning", som følger med receiveren. HDMI IN6 indgår, som bliver betragtet som lydkvalitet. Tilfør IN6, når du har brug for højere kvalitetslyd. Du kan også bruge IN6- jackstik på samme måde som HDMI IN1 til IN5-jackstikkene. 28 DK

29 DVD-afspiller Satellit-tuner Blu-ray Disc-afspiller, PS3, hard disk-optager Lyd/videosignaler Lyd/videosignaler Lyd/videosignaler A A A Klargøring A Lyd/videosignaler Fjernsynsskærm, projektor etc. A HDMI-kabel (medfølger ikke) fortsættes 29 DK

30 Bemærkning til tilslutning af kabler Vi anbefaler anvendelse af et Sony HDMIkabel. Vi anbefaler anvendelse af et HDMI-kabel med HDMI-logoet (fremstillet af Sony) til HDMI-jackstikket, der svarer til høj hastighed (et HDMI version1.3a, kategori 2- kabel), når du ser billeder eller lytter til lyd under en DeepColor-transmission, eller når du ser et videobillede på 1080p eller højere. Vi anbefaler ikke anvendelse af et HDMI- DVI-konversionskabel. Hvis du slutter et HDMI-DVI-konversionskabel til et DVI-Dapparat, er det ikke sikkert, at lyden og/eller billedet vil blive udsendt. Tilslut andre lydkabler eller digitale tilslutningsledninger, og sæt derefter "Input Assign" i Input mulighedsmenuen, hvis lyden ikke udsendes korrekt. Sørg for at koble netledningen fra, før du tilslutter ledningerne. Angående HDMI-tilslutninger Bekræft klargøringen af det tilsluttede apparat, hvis et billede er dårligt, eller hvis der ikke kommer nogen lyd fra et apparat, som er tilsluttet ved hjælp af HDMI-kablet. Et lydsignal, som indgår til HDMI INjackstikket, sendes ud fra højttalerudgangsjackstikkene, HDMI OUTjackstikket og PRE OUT-jackstikkene. Det sendes ikke ud fra nogen andre lydjackstik. Videosignal, som indgår til HDMI INjackstikket, kan kun sendes ud fra HDMI OUT-jackstikket. Videoindgang kan ikke sendes ud fra VIDEO OUT-jackstikkene, S VIDEO OUT-jackstikkene eller MONITOR VIDEO OUT-jackstikkene. Lyd- og videosignaler i HDMI-indgang sendes ikke ud fra HDMI OUT-jackstikket, mens receivermenuen vises. Når du vil lytte til lyden fra fjernsynshøjttaleren, skal du sætte "HDMI Audio" til "TV+AMP" i HDMI-settings menuen. Hvis den sættes til "AMP", sendes lyden ikke ud fra fjernsynshøjttaleren. Sørg for at tænde receiveren, når video- og lydsignaler fra et afspilningsapparat sendes ud til et fjernsyn gennem denne receiver. Med mindre der er tændt for receiveren, vil hverken video- eller lydsignaler blive transmitteret. Lydsignaler (samplingfrekvens, bitlængde etc.), som sendes fra et HDMI-jackstik, kan blive undertrykt af det tilsluttede apparat. Bekræft klargøringen af det tilsluttede apparat, hvis et billede er dårligt, eller hvis der ikke kommer nogen lyd fra et apparat, som er tilsluttet ved hjælp af HDMI-kablet. Lyden kan blive afbrudt, hvis samplingfrekvensen, antallet af kanaler med lydudgangssignaler eller lydformatet af lydudgangssignalerne fra afspilningsapparatet ændres. Hvis det tilsluttede apparat ikke er kompatibelt med copyright-beskyttet teknologi (HDCP), kan billedet og/eller lyden fra HDMI OUT-jackstikket blive forvrænget eller måske ikke blive udsendt. Bekræft i dette tilfælde specifikationen for det tilsluttede apparat. Vi henviser til brugsanvisningen for hvert tilsluttet apparat angående detaljer. Du kan kun anvende High Bitrate Audio (DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD), DSD, multikanals lineær PCM med en HDMI-tilslutning. Sæt billedopløsningen for afspilleren til over 720p/1080i for at kunne anvende High Bitrate Audio (DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD). Der skal foretages bestemte indstillinger af afspillerens billedopløsning, før du kan anvende DSD og multikanals lineær PCM. Vi henviser til afspillerens brugsanvisning. Ikke alle HDMI-apparater understøtter alle funktionerne, der er defineret af den specifikke HDMI-version. For eksempel vil apparater, der understøtter HDMI, ver. 1.3a, muligvis ikke understøtte DeepColor. 30 DK

31 Tilslutning af en DVD-afspiller, Blu-ray Disc-afspiller Den følgende illustration viser, hvordan en DVD-afspiller, Blu-ray Disc-afspiller tilsluttes Det er ikke nødvendigt at sætte alle kablerne i forbindelse. Tilslut lyd- og videokablerne i overensstemmelse med jackstikkene på dine apparater. Bemærk For at udsende multikanal-digitallyd, skal den digitale lydudgangsindstilling på DVD-afspilleren, Blu-ray Disc-afspilleren udføres. Vi henviser til den brugsanvisning, som følger med DVDafspilleren, Blu-ray Disc-afspilleren. Sørg for at koble netledningen fra, før du tilslutter ledningerne. Klargøring DVD-afspiller, Blu-ray Disc-afspiller Lydsignaler Videosignaler A B C D E F A Digitalt lyslederkabel (medfølger ikke) B Koaksialt digitalkabel (medfølger ikke) C Lydkabel (medfølger ikke) * Når du tilslutter et apparat, der er udstyret med et OPTICAL-jackstik, skal du sætte "Input Assign" i indgangsmenuen. D Komponentvideoledning (medfølger ikke) E S videoledning (medfølger ikke) F Videoledning (medfølger ikke) 31 DK

32 Tilslutning af en satellit-tuner, et CATV-system Den følgende illustration viser, hvordan en DVD-afspiller, et CATV-system tilsluttes. Det er ikke nødvendigt at sætte alle kablerne i forbindelse. Tilslut lyd- og videokablerne i overensstemmelse med jackstikkene på dine apparater. Lydsignaler Satellit-tuner, CATV-system Videosignaler A B C D E A Digitalt lyslederkabel (medfølger ikke) B Lydkabel (medfølger ikke) C Komponentvideoledning (medfølger ikke) D S videoledning (medfølger ikke) E Videoledning (medfølger ikke) Bemærk Sørg for at koble netledningen fra, før du tilslutter ledningerne. 32 DK

33 Tilslutning af apparater med analogt video- og lydjackstik Den følgende illustration viser, hvordan man tilslutter et apparat, som har analoge jackstik, Lydsignaler som for eksempel en DVD-afspiller eller en videobåndoptager etc. Det er ikke nødvendigt at sætte alle kablerne i forbindelse. Tilslut lyd- og videokablerne i overensstemmelse med jackstikkene på dine apparater. DVD-optager, videobåndoptager Videosignaler Klargøring A B C Til VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN-jackstikkene (Forside) Videokamera, videospil B D A Lydkabel (medfølger ikke) B S videoledning (medfølger ikke) C Videoledning (medfølger ikke) D Lyd/videokabel (medfølger ikke) Bemærk Sørg for at koble netledningen fra, før du tilslutter ledningerne. 33 DK

34 Funktion for ændring af videosignaler Denne receiver er udstyret med en funktion til ændring af videosignaler. Det er muligt at udsende videosignalerne, når denne receiver er tilsluttet via MONITOR VIDEO OUTjackstikket som vist på illustrationen. Videosignaler kan sendes ud som HDMI video-, komponentvideo- og S videosignaler. S videosignaler kan sendes ud som HDMI video-, komponentvideo- og videosignaler. Komponentvideosignaler kan sendes ud som HDMI video-, S video- og videosignaler. For detaljer om videoændringsfunktionen, se "I oversigten over videoindgangs/ udgangskonvertering klassificeret af menuindstillingerne" (side 37). 34 DK

35 I receiverens ændringsoversigt for videoindgange/udgange Se "I oversigten over videoindgangs/udgangskonvertering klassificeret af menuindstillingerne" (side 37) for koverteringsfunktioner for billeder. Klargøring Udgangssignaler Indgangssignaler UDGANGS-jackstik INDGANGS-jackstik HDMI IN 1/2/3/4/5/6 A COMPONENT VIDEO IN B HDMI OUT COMPONENT VIDEO MONITOR OUT MONITOR S VIDEO OUT a : Videosignaler ændres og udsendes gennem videokonverteren. f : Den samme type signaler som indgangssignalets sendes ud. Videosignaler ændres ikke. X : Videosignaler sendes ikke ud. * Videosignaler sendes ud, når "Resolution" er sat til "DIRECT" i Video settings menuen. MONITOR VIDEO OUT f X X X a a/f a a S VIDEO IN C a a a/f* a VIDEO IN D a a a a/f* fortsættes 35 DK

36 Angående ændring af videosignaler Når video- eller S videosignaler fra en videobåndoptager etc. ændres på denne receiver og derefter sendes til dit fjernsyn, kan billedet på fjernsynsskærmen, afhængigt af status af det udsendte videosignal, blive forvrænget i vandret retning, eller der vil måske slet ikke komme noget billede frem. HDMI-videosignaler kan ikke ændres til komponent-videosignaler, S videosignal og videosignaler. De ændrede videosignaler sendes kun fra MONITOR VIDEO OUT-jackstikkene. De sendes ikke fra VIDEO OUT-jackstik, S VIDEO OUT-jacksstik eller ZONE 2 VIDEO OUT-jackstikket. Når du anvender en videobåndoptager med et billedforbedringskredsløb, som for eksempel TBC, kan billederne blive forvrængede eller måske ikke komme frem. Deaktiver i et sådant tilfælde funktionen for billedforbedringskredsløbet. Opløsningen af de signaler, der sendes ud til COMPONENT VIDEO MONITOR OUTjackstikkene, ændres op til 1080i. Opløsningen af de signaler, der sendes ud til HDMI OUT-jackstikket, ændres op til 1080p. COMPONENT VIDEO MONITOR OUTjackstikkene har restriktioner mht. opløsning, når opløsningen for videosignaler, som er beskyttet af copyrightteknologi, ændres. Der kan sendes en opløsning på op til 480p ud til COMPONENT VIDEO MONITOR OUTjackstikkene. HDMI OUT-jackstikket har ingen restriktioner mht. opløsning. Videosignaler, for hvilke opløsningen er blevet ændret, kan hverken sendes ud fra COMPONENT VIDEO MONITOR OUTjackstikkene eller HDMI OUT-jackstikkene. Videosignalerne sendes ud fra HDMI OUTjackstikket, når begge er tilsluttet. Sæt "Resolution" til "AUTO" eller "480i/ 576i" i Video settings menuen for at udsende videosignalerne fra MONITOR VIDEO OUT, MONITOR S VIDEO OUT, COMPONENT VIDEO MONITOR OUTjackstikket, når begge er tilsluttet. Tilslutning af et optageapparat Slut optageapparatet til receiverens VIDEO OUT-jackstik eller S VIDEO OUT-jackstik under optagelse. Slut ledninger til indgangsog udgangssignaler til den samme type jackstik, da VIDEO OUT-jackstik og S VIDEO OUT-jackstik ikke har nogen opkonverteringsfunktion. Bemærk Det er ikke sikkert, at signaler fra MONITOR VIDEO OUT-jackstikkene vil blive korrekt optaget. 36 DK

37 I oversigten over videoindgangs/udgangskonvertering klassificeret af menuindstillingerne For detaljerede oplysninger om "Resolution" menuindstilling, se "Indstillinger af videoen (Video settings menu)" (side 61) og for betjening, se "Ændring af analoge videoindgangssignaler" (side 88). "Resolution" menuindstilling HDMI OUTjackstik COMPONENT VIDEO MONITOR OUT-jackstik MONITOR S VIDEO OUTjackstik MONITOR VIDEO OUTjackstik Indgangssignaler DIRECT Komponentvideo X f X X AUTO (indledende indstilling) Udgang fra S video X X f X Video X X X f Komponentvideo ab) ab) ab) S video a) a a b) a b) a b) Video a b) a b) a b) 480i/576i Komponentvideo a c) a a a S video a c) a a a Video a c) a a a 480p/576p Komponentvideo a a X X S video a a f X Video a a X f 720p, 1080i Komponentvideo a a d) X X S video a a d) f X Video a a d) X f 1080p Komponentvideo a f X X S video a X f X Video a X X f Klargøring a : Videosignaler ændres og udsendes gennem videokonverteren. f : Den samme type signaler som indgangssignalets sendes ud. Videosignaler ændres ikke. X : Videosignaler sendes ikke ud. a)opløsningen sættes automatisk, afhængigt af den tilsluttede skærm. b)når fjernsynet er sluttet til andre jackstik end HDMI-jackstikkene, bliver der udsendt 480i/576i signaler, når "Resolution" er sat til "AUTO". c)480p/576p signaler sendes ud, selv om 480i/576i er indstillet. d)videosignaler uden copyright-beskyttelse sendes ud baseret på settings menuen. Videosignaler med copyright-beskyttelse sendes ud som 480p. Bemærk Videosignaler sendes ikke ud fra COMPONENT VIDEO MONITOR OUT, MONITOR S VIDEO OUT eller MONITOR VIDEO OUT-jackstikkene, når skærmen, etc., er sluttet til HDMI OUT-jackstikket. Hvis du vælger en opløsning, som det tilsluttede fjernsyn ikke understøtter, i "Resolution" menuen, kan billederne fra fjernsynet ikke udsendes korrekt. Konverterede HDMI billedudgangssignaler understøtter ikke "x.v.colour". Konverterede HDMI billedudgangssignaler understøtter ikke DeepColor. 37 DK

38 5: Tilslutning af antennerne Tilslut den medfølgende AM-rammeantenne og FM-ledningsantenne. FM-ledningsantenne (medfølger) AM-rammeantenne (medfølger) * Stikkets form varierer alt efter området. Bemærk For at forhindre opsamling af støj skal AMrammeantennen holdes på god afstand af receiveren og andre apparater. Sørg for, at FM-ledningsantennen er helt udstrakt. Når FM-ledningsantennen er tilsluttet, skal den holdes så vandret som muligt. Sørg for at koble netledningen fra, før du tilslutter ledningerne. 38 DK

39 6: Klargøring af receiveren og fjernbetjeningen Tilslutning af netledningen Sæt den medfølgende netledning i AC INtilslutningen på receiveren, og sæt derefter netledningen i en stikkontakt i væggen. Bemærk Før du tilslutter netledningen, skal du sørge for, at højttalerledningernes metaltråde ikke rører ved hinanden mellem SPEAKERS-tilslutningerne. Tilslut netledningen helt. Udførelse af indledende klargøring Inden receiveren tages i brug for første gang, skal den initialiseres ved hjælp af nedenstående fremgangsmåde. Denne fremgangsmåde kan også anvendes til at sætte de indstillinger, du har foretaget, tilbage til fabriksindstillingerne. 1,2 2,3 2,3 Klargøring AC IN-tilslutning Til en stikkontakt i væggen Netledning (medfølger) 1 Tryk på POWER for at slukke for receiveren. 2 Hold POWER nede, mens du trykker på TONE MODE og DMPORT for at tænde for receiveren. 3 Giv slip på TONE MODE og DMPORT efter nogle få sekunder. Når "MEMORY CLEARING..." er blevet vist på displayet i et stykke tid, vises "MEMORY CLEARED!". Alle de indstillinger, du har ændret eller indstillet, bliver nulstillet til de indledende indstillinger. Der vil være et mellemrum på flere millimeter mellem stikket og bagsiden, selv når netledningen sættes helt ind. Ledningen skal sættes i forbindelse på denne måde. Dette er ikke nogen fejlfunktion. 39 DK

40 Isætning af batterier i fjernbetjeningen Sæt to R6 (størrelse AA) batterier i RM- AAL009 fjernbetjeningen. Sæt to R6 (størrelse AA) batterier i RM- AAU016 fjernbetjeningen. Sørg for, at polariteten er korrekt, når du sætter batterierne i. RM-AAL009 RM-AAU016 Bemærk Lad ikke fjernbetjeningen ligge på steder, hvor der er meget varmt og fugtigt. Anvend ikke et nyt batteri sammen med gamle batterier. Anvend ikke manganbatterier og andre slags batterier sammen. Udsæt ikke fjernbetjeningssensoren for direkte sol eller andre lyskilder. Dette kan medføre fejlfunktion. Hvis fjernbetjeningen ikke skal anvendes i et længere tidsrum, skal batterierne tages ud, således at risiko for beskadigelse forårsaget af udsivning af batterielektrolyt og korrosion undgås. Når batterierne skiftes ud, kan de programmerede fjernbetjeningskoder blive slettet. Hvis dette sker, skal du programmere fjernbetjeningskoderne igen (side 120). Tip Når receiveren ikke længere kan betjenes med fjernbetjeningen, skal alle batterierne skiftes ud med nye. Om kommandoindstillingen Receiveren og fjernbetjeningen benytter sig af den samme kommandoindstilling. Hvis receiverens og fjernbetjeningens kommandoindstillinger er forskellige, kan fjernbetjeningen ikke anvendes til at styre receiveren. Hvis kommandoindstillingerne for både receiveren og fjernbetjeningen er i den indledende indstilling (AV SYSTEM 2), er det ikke nødvendigt at genindstille dem. Du kan ændre kommandotilstanden (AV SYSTEM 1 eller AV SYSTEM 2) for receiveren og fjernbetjeningen. Hvis både receiveren og det andet Sony-apparat reagerer på den samme fjernbetjeningskommando, skal du ændre kommandoindstillingen for enten apparatet eller receiveren til en anden kommandoindstilling, således at apparatet ikke længere reagerer på den samme kommandoindstilling som receiveren. Ændring af receiverens kommandoindstilling 2CH/A.DIRECT Tænd for receiveren, mens du trykker på 2CH/A.DIRECT. Når kommandoindstillingen er sat til "AV2", vises "COMMAND MODE [AV2]" på displayet. Når kommandoindstillingen er sat til "AV1", vises "COMMAND MODE [AV1]" på displayet. 40 DK

41 Ændring af RM-AAL009 fjernbetjeningens kommandoindstilling 1 1 Ændring af RM-AAU016- fjernbetjeningens kommandoindstilling Klargøring DISPLAY 2 1 Tryk på?/1, mens du trykker på RM SET UP. RM SET UP-knappen blinker. 2 Tryk på 1 eller 2, mens RM SET UPknappen blinker. Når du trykker på 1, sættes kommandoindstillingen til AV SYSTEM 1. Når du trykker på 2, sættes kommandoindstillingen til AV SYSTEM 2. 3 Tryk på ENTER, når RM SET UPknappen lyser. RM SET UP-knappen blinker to gange, og processen med indstilling af kommandoindstillingen er nu fuldført. Tip Når du trykker på RM SET UP, skal du anvende en tynd ståltråd, for eksempel en papirclips. 3 MUTING Tryk og hold DISPLAY nede, og tryk dernæst samtidigt på MUTING og. 41 DK

FM Stereo/ FM-AM Receiver

FM Stereo/ FM-AM Receiver 2-596-577-22 (4) FM Stereo/ FM-AM Receiver Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI STR-DA7100ES Sony Corporation Printed in Malaysia 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk

Lisätiedot

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation 4-166-572-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-AF5 HT-AS5 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-168-075-62(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH810 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-255-066-11(1) FM Stereo FM/AM Receiver Betjningsvejledning DK Käyttöohjeet FI STR-DB900 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-235-284-22(3) FM Stereo FM-AM Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI STR-VA555ES 2001 Sony Corporation SPEAKERS R SURROUND L CENTER SURR BACK SURR BACK R SURR BACK L R SURROUND L CENTER SURR

Lisätiedot

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation 4-241-650-21(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-SL5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-131-724-12(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH800 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-209-649-51(2) Multi Channel AV Receiver Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FR FI ES STR-DA3300ES Sony Corporation 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-249-411-52(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejlening Käyttöohjeet DK FI TM S200 SCD-XA9000ES 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-235-738-11(1) FM Stereo FM-AM eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI ST-DE875 2001 Sony Corporation ADVASE Sikkerhedsregler Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX355 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For

Lisätiedot

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation 3-060-986-52(1) CD/ Player DVP-S336/DVP-S335 CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S336 DVP-S335 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-244-989-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX1 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-241-674-21(1) FM Stereo FM-AM eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI ST-DB780 2002 Sony Corporation ADVASE For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 4-136-657-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH30 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-243-237-62(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-M373NT CMT-M333NT 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-875-814-71(1) Multi Channel AV Receiver Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI STR-DA6400ES 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 2-674-628-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DX2D CMT-SX2D 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-097-197-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette system hører følgende vejledninger: Kom godt i gang Giver grundlæggende beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening. Betjeningsvejledning

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System

BD/DVD Home Theatre System 4-147-235-11(1) Softwaren til dette system kan blive opdateret i fremtiden. Yderligere oplysninger om tilgængelige opdateringer findes på følgende URL: Kunder i Europa og Rusland: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner. Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner. Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES ADVARSEL Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks. en bogreol eller et indbygget skab. Reducer risikoen

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-138-894-11(1) Multi Channel AV eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI ST-DN1000 2009 Sony Corporation ADVASE For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Super Audio CD/ DVD RECEIVER

Super Audio CD/ DVD RECEIVER 4-240-874-51(2) Super Audio CD/ DVD RECEIVER Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FR FI FR AVD-S10 2002 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-398-070-22(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-037-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ260 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-245-460-11(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CQ1 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation 3-061-775-72(1) CD/ Player DVP-S735D CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S735D 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-193-086-31(1) Super Audio CD Player Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI SCD-XE800 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser,

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-408-151-11(2) (DK-FI-SE) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DK FI SE STR-DH830/STR-DH730 ADVARSEL For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-377-11(2) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI CMT-EX5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation 2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAR-RD100 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-884-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ300 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation 4-236-529-43(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-C700 2001 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-972-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ530/DZ630 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-046-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ860W 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-956-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ20 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E 3-285-367-71(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DK/FI DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E Der findes flere oplysninger om dette produkt samt

Lisätiedot

Blu-ray Disc Player BDP-S300. Operating Instructions

Blu-ray Disc Player BDP-S300. Operating Instructions Blu-ray Disc Player Operating Instructions BDP-S300 TM To find out useful hints, tips and information about Sony products and services please visit: www.sony-europe.com/myproduct ADVASEL For at undgå brand

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-210-566-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-167-11(3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-EP315 CMT-EP313 2003 Sony Corporation 4-246-167-11(3) ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-129-744-11(1) FM Stereo FM/AM Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DA1500ES 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation 4-241-066-52(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-S550 2002 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-143-281-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS3 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Batterier eller enheder med batterier må ikke udsættes for meget høje temperaturer, f.eks.

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Tuner

FM Stereo FM-AM Tuner FM Stereo FM-AM Tuner Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI ST-SE570 ST-SE370 2001 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for brand eller stød undgås.

Lisätiedot

2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100. Video Projector. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Användarhandledning VPL-VW100. 2005 Sony Corporation

2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100. Video Projector. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Användarhandledning VPL-VW100. 2005 Sony Corporation 2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarhandledning DK FI SE VPL-VW100 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation

4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation 4-143-834-41(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning DK GB FI NO HT-CT500 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke udsætte batterier eller enheder med batterier for meget

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-170-059-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G15 2010 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 3-287-077-63(2) Mini Hi-Fi Component System Betjeningsvejlednings DK Käyttöohje FI MHC-GT555 / GT444 MHC-GT222 / GT111 LBT-ZT4 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FR FI FR ES PT FR CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270 2001 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand

Lisätiedot

Video Projector VPL-BW7. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning VPL-BW7 4-155-211-DFS (1) C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm. masterpage:back Cover

Video Projector VPL-BW7. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning VPL-BW7 4-155-211-DFS (1) C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm. masterpage:back Cover C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm masterpage:back Cover 00COV.fm Page 1 Thursday, October 1, 2009 3:44 PM 4-155-211-DFS (1) IM46 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning 2009 Sony Corporation

Lisätiedot

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1)

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1) 4-129-926-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G950 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-241-668-23(2) FM Stereo FM-AM eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI ST-VA333ES 2002 Sony Corporation SPEAKES ONT CENTE + + OUND BACK + + + IMPEDANCE SEECTO 4 Ω 8 Ω AC OUTET ADVASE For at undgå

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-GT740UI 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning

Compact Disc Player CDX-GT740UI 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstration (DEMO) -displayet, se side 6. Esittelynäyttötilan

Lisätiedot

4-247-583-62(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. 2003 Sony Corporation 4-247-583-62(1) DK/FI

4-247-583-62(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. 2003 Sony Corporation 4-247-583-62(1) DK/FI 4-247-583-62(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SL50 HT-SL40 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-289-205-12(2) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DA2400ES 2008 Sony Corporation ADVARSEL Dette apparat må ikke udsættes for væske eller fugt, da det udgør en brandfare

Lisätiedot

Integrated AV Amplifier

Integrated AV Amplifier 3-856-144-31(1) Integrated AV Amplifier Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FIN TA-VE800G 1996 by Sony Corporation ADVASEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for brand eller

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF100 HT-SS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF100 HT-SS Sony Corporation 4-130-029-62(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SF100 HT-SS100 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

Bluetooth Audio System

Bluetooth Audio System 4-157-841-21(1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstration (DEMO) -displayet, se side 7. Esittelynäyttötilan

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-108-143-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS1 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-209-590-61(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HTP-78SS 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-168-043-62(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH510 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Video Projector. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning VPL-HW15 VPL-HW15 4-156-596-DFS(1) C:\000 JOBS\Covers\00COV_VPLHW15UC\01COV.

Video Projector. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning VPL-HW15 VPL-HW15 4-156-596-DFS(1) C:\000 JOBS\Covers\00COV_VPLHW15UC\01COV. C:\000 JOBS\Covers\00COV_VPLHW15UC\01COV.fm masterpage:back Cover 01COV.fm Page 1 Tuesday, October 6, 2009 12:19 PM 4-156-596-DFS(1) IM60 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-874-458-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX70BTR CMT-HX50BTR 2008 Sony Corporation DK ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

FM/AM Compact Disc Player. Compact Disc Player

FM/AM Compact Disc Player. Compact Disc Player FM/AM Compact Disc Player CDX-HS70MW/CDX-HS70MS FM/MW/LW Compact Disc Player CDX-HR70MW/CDX-HR70MS Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet,

Lisätiedot

(3) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-DDWG Sony Corporation

(3) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-DDWG Sony Corporation 3-283-375-61(3) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-DDWG800 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation 2-067-275-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA GR-D820E E LYT1814-005A DA FI Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF360 HT-SS Sony Corporation

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF360 HT-SS Sony Corporation 4-130-031-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SF360 HT-SS360 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-182-050-11(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DN2010 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må man ikke udsætte dette

Lisätiedot

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B Brugsanvisning TØRRETUMBLER DK FI Dansk, Suomi, Indholdsfortegnelse Installation, Installation af tørretumbleren Ventilation Tilslutning af strøm Indledende oplysninger DK NO Norsk, FTCF B SV Svenska,

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF1300 HT-SS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF1300 HT-SS Sony Corporation 3-295-946-62(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SF1300 HT-SS1300 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 3-856-122-32 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FIN Se den medfølgende installerings-/monteringsvejledning angående installering og tilslutning. Katso ohjeet asennuksesta

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-212-591-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-121-124-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G550 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller

Lisätiedot

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF1200 HT-SS Sony Corporation

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF1200 HT-SS Sony Corporation 3-210-767-62(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-SF1200 HT-SS1200 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-129-784-12(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH700 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Video Projector. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Användarhandledning SE VPL-AW15 VPL-AW10 3-198-141-DFS (1) 2007 Sony Corporation

Video Projector. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Användarhandledning SE VPL-AW15 VPL-AW10 3-198-141-DFS (1) 2007 Sony Corporation 3-198-141-DFS (1) Video Projector Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI Användarhandledning SE VPL-AW15 VPL-AW10 2007 Sony Corporation FORSIGTIG For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SS1000P Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SS1000P Sony Corporation 2-681-272-62(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-SS1000P 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-F5550. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2005 Sony Corporation

Compact Disc Player CDX-F5550. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2005 Sony Corporation FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV Se den medfølgende installations- og tilslutningsvejledning for installation og tilslutning. Asennusta ja liitäntöjä

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-681-273-72(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HTP-36SS 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-174-068-71(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DN1010 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må man ikke udsætte dette

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-255-292-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-HPX10W CMT-HPX9 CMT-HPX7 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-247-422-12(1) Mini Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI MHC-WZ8D 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Integrated AV Amplifier

Integrated AV Amplifier 3-856-168-31(1) Integrated AV Amplifier Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FIN TA-VE700 1996 by Sony Corporation ADVASE Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for brand eller

Lisätiedot

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1)

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1) 2-349-779-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Du kan få detaljerede oplysninger om knapper og funktioner

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-RD Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-RD Sony Corporation 2-639-596-32(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-RD150 2005 Sony Corporation ADVARSEL Enheden må ikke udsættes for regn eller fugt, da dette kan medføre brand eller elektrisk

Lisätiedot

Aloita tästä Pika-aloitusopas

Aloita tästä Pika-aloitusopas Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System BDV-E6100 BDV-E4100 BDV-E3100 BDV-E2100 Start her Hurtig installationsvejledning Aloita tästä Pika-aloitusopas Börja här Snabbstartguide BDV-E6100 BDV-E4100 BDV-E3100

Lisätiedot

4-255-834-31(1) DAB/FM/AM Tuner. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Manual de instruções PT ST-SDB900. 2004 Sony Corporation

4-255-834-31(1) DAB/FM/AM Tuner. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Manual de instruções PT ST-SDB900. 2004 Sony Corporation 4-255-834-31(1) DAB/FM/AM Tuner Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI Manual de instruções PT ST-SDB900 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand må man ikke dække apparatets ventilationsåbninger

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-GT100. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2006 Sony Corporation

Compact Disc Player CDX-GT100. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2006 Sony Corporation FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, se side 8. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi lisätietoja

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System 3-209-409-13(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette TV-bord hører der følgende vejledninger: Betjeningsvejledning (denne bog) Giver beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening.

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-094-455-11(1) Multi Channel AV eceiver Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI ST-DG910 2007 Sony Corporation ADVASE For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-966-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ230/DZ231 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot