KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones (1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1)"

Transkriptio

1 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän käyttöohjekirjan kohta Turvallisuusohjeet ennen kuin alat käyttää televisiota. Säilytä käyttöohjekirja tulevaa tarvetta varten. Bruksanvisning Innan du använder TV-apparaten är det viktigt att du läser avsnittet Säkerhetsinformation. Spara denna bruksanvisning för framtida referens. Manual de Instrucciones Antes de utilizar este televisor, lea atentamente el capítulo Normas de seguridad de este manual. Conserve el manual para futuras referencias. DK FI SE ES KLV-27HR3 KLV-23HR by Sony Corporation

2 Indledning Tak fordi du valgte dette Sony-produkt. Før TV-apparatet betjenes, læses denne vejledning grundigt og beholdes til senere opslag. Symboler, der anvendes i vejledningen: Vigtige oplysninger. Oplysninger om en funktion. 1,2... Instruktionsrækkefølge. Indholdsfortegnelse Knapper, der er skygget med hvidt på fjernbetjeningen, viser de knapper, du skal trykke på for at følge vejledningen. Oplyser om resultatet af vejledningen. Indledning... 3 Sikkerhedsoplysninger... 4 Forholdsregler... 7 Kom godt i gang Check det medfølgende tilbehør... 8 Oversigt over fjernbetjeningens knapper... 9 Oversigt over TV-apparatets knap og stik i siderne Oversigt over TV-apparatets indikatorer Isætning af batterier i fjernbetjeningen Aftagning af bagdækslet Tilslutning af antenne og video DK Første betjening Start af TV-apparatet og automatisk programindstilling TV-apparatets funktioner Indføring og brug af menusystemet Menuen Billedjustering Menuen Lydjustering Menuen Funktion Menuen Opsætning Manuel prg.-indstilling menu Andre funktioner Aut. Slukning Fastholdelse af billede Tekst-TV Yderligere oplysninger Tilslutning af andet udstyr til TV-apparatet...29 Visning af billeder fra udstyr, der er sluttet til TV-apparatet...31 Tekniske specifikationer...32 Fejlsøgning...33 Indholdsfortegnelse 3

3 Sikkerhedsoplysninger Netledning Tag netledningen ud, når anlægget flyttes. Flyt ikke på anlægget med netledningen tilsluttet. Det kan beskadige netledningen og forårsage brand eller stød. Hvis anlægget tabes eller beskadiges, skal det straks undersøges af en kvalificeret servicetekniker. Skader, der kræver service Hvis der opstår revner i skærmens overflade, må den ikke berøres, før netstikket er trukket ud. Ellers er der risiko for elektrisk stød. Ventilation Hold god plads omkring TV-apparatet. Ellers kan der blokeres for tilstrækkelig luftcirkulation, der kan forårsage overophedning og dermed brand eller skader på TV-apparatet. Hospitaler og lignende Placer ikke TV-apparatet på steder, hvor der anvendes lægeudstyr. Det kan forstyrre lægeinstrumenternes funktion. Løft Før TV-apparatet bæres, udtages alle kabler fra TVapparatet. Lysstofrør Dette TV-apparat benytter et særligt lysstofrør som lyskilde. Hvis skærmbilledet bliver mørkt, flimrer eller ikke vises, er lysstofrøret slidt og skal udskiftes. Kontakt en kvalificeret servicetekniker vedrørende udskiftning. 10 cm 30 cm 10 cm Sørg altid for så meget plads. Tilpasning af visningsvinklen for TV-apparatet Ved tilpasning af vinklen holdes standeren med hånden, så den ikke løsnes eller falder af. Pas på ikke at klemme fingrene mellem TV-apparatet og standeren. Opstil aldrig apparatet således: Væg Luftcirkulationen er blokeret. LCD-skærm Selvom LCD-skærmen er fremstillet med højpræcisionsteknologi og 99,99% eller flere effektive pixler, kan der forekomme sorte pletter eller lysende punkter (røde, blå eller grønne), der optræder konstant på LCD-skærmen. Dette er en strukturel egenskab ved LCD-skærmen er ikke en fejlfunktion. Udsæt ikke LCD-skærmens overflade for direkte sollys. Dette kan beskadige skærmens overflade. Tryk ikke og skrab ikke frontfilteret, og placer ikke genstande oven på skærmen. Billedet kan blive uensartet, eller LCD-skærmen kan blive beskadiget. Hvis dette TV-apparat anvendes på et koldt sted, kan der forekomme udtværing i billedet, eller billedet kan blive mørkt. Dette er ikke tegn på fejl. Fejlen forsvinder i takt med, at temperaturen stiger. Spøgelsesbilleder kan forekomme, når stillbilleder vises konstant. De kan dog forsvinde efter kort tid. Skærmen og kabinettet bliver varme, når TV-apparatet anvendes. Dette er ikke en fejlfunktion. 4 Sikkerhedsoplysninger

4 Strømkilder Overbelastning Dette apparat er kun beregnet til tilslutning til lysnettet med en spænding på V AC. Tilslut ikke for mange apparater til samme kontakt med risiko for brand eller elektrisk stød. Stikkontakt Brug ikke et netstik, der passer dårligt i kontakten. Sæt stikket helt ind i stikkontakten. Hvis den er løs, kan det give gnister med risiko for brand. Få elektrikeren til at skifte netstikket. Fugt Rør ikke netledningen med våde hænder. Hvis netledningen tilsluttes/frakobles med våde hænder, er der risiko for elektrisk stød. Tordenvejr Af sikkerhedsmæssige grunde må apparatet, dets net- eller antenneledning aldrig røres under tordenvejr. Netledning Hvis netledningen beskadiges, kan det forårsage brand eller stød. Kablet må ikke klemmes eller vrides for hårdt. Kobberlederne kan blive afisoleret eller nappet og dermed udgøre en risiko for brand eller elektrisk stød. Lav ikke ændringer ikke skader på netledningen. Sæt ikke tunge genstande på netledningen. Træk ikke i selve ledningen. Hold netledningen på afstand af varmekilder. Husk at tage fat i stikket, når du trækker netledningen ud. Hvis netledningen er beskadiget, må den ikke anvendes mere. Bed forhandleren eller Sony servicecenteret om at bytte det. Anvend ikke den medleverede netledning til andet udstyr. Brug kun en original Sony-netledning, ikke andre mærker. Elektrisk stød Rør ikke TV-apparatet med våde hænder. Det kan forårsage elektrisk stød og beskadige TV-apparatet. Korrodering Hvis du anvender dette TV-apparat nær kysten, kan salt i luften tære TV-apparatets metaldele og anrette indvendige skader eller brand. Det forkorter også TVapparatets levetid. Tag foranstaltninger til at nedbringe fugtighed og temperatur i det område, hvor apparatet er placeret. Beskyttelse af netledning Træk netledningen ud af stikkontakten ved at tage fat i stikket. Træk ikke i selve ledningen. Ledninger Træk netledningen ud, når der trækkes kabler. Sørg for at trække netledningen ud ved opkobling af hensyn til din egen sikkerhed. Rengøring Rengør netstikket med jævne mellemrum. Hvis stikket er tildækket med støv og bliver fugtigt kan isoleringsevnen ødelægges og dermed forårsage brand. Tag netstikket ud og rengør det med jævne mellemrum. Når apparatet ikke anvendes Af miljø- og sikkerhedsmæssige grunde, anbefales det, at anlægget slukkes, så det ikke står i standby når det ikke bruges. Afbryd fra stikkontakt. Kabler Pas på, at foden ikke fanges i et kabel. Det kan beskadige TV-apparatet. Installation Monter ikke ekstra dele for tæt på TV-apparatet. Hold ekstra dele på mindst 30 centimeters afstand fra TVapparatet. Hvis en video er installeret foran eller til højre for TV-apparatet, kan det forvrænge billedet. Varme Berør ikke TV-apparatets overflade. Den bliver ved at være varm, selv efter at TV-apparatet har været slukket i nogen tid. Olier Opstil ikke dette TV-apparat i restauranter, der benytter stegeolie. Støv, der opsuger olie, kan trænge ind i TVapparatet og beskadige det. Vand og fugt Anvend ikke dette TV-apparat tæt på vand for eksempel tæt på et badekar eller en bruseniche. Udsæt det heller ikke for regn, fugt eller røg. Det kan forårsage brand eller elektrisk stød. Anvend ikke TV-apparatet, hvor insekter kan trænge ind i det. Bortskafning af TV-apparatet Bortskaf ikke TV-apparatet sammen med det almindelige husholdningsaffald. LCD-skærmen indeholder små mængder flydende krystal og kviksølv. Lysstofrøret, der anvende i TV-apparatet, indeholder også kviksølv. Følg de lokale regler og forskrifter for bortskaffelsen Sikkerhedsoplysninger fortsat... 5 DK

5 Installation og flytning Ventilation Tildæk ikke ventilationshullerne i kabinettet. Det giver risiko for overophedning og brand. Hvis ventilationen ikke er korrekt, kan TVapparatet samle støv og blive snavset. Overhold følgende for opretholde en korrekt ventilation: Anbring ikke TV-apparatet, så det vender bagud eller sidelæns. Anbring ikke TV-apparatet, så det vender på hovedet eller er vippet over. Anbring ikke TV-apparatet på en hylde eller i et skab. Placer ikke TV-apparatet på et tæppe eller en seng. Tildæk ikke TV-apparatet med tæpper, gardiner, aviser og lignende. Montering i køretøj eller loft Monter ikke TV-apparatet i et køretøj. Bump fra kørslen kan få apparatet til at falde ned og anrette personskader. Hæng ikke TV-apparatet op i et loft. Servicering Adskil ikke kabinettet. Dette må kun overlades af kvalificeret personale. Udendørs anvendelse Sæt aldrig dette TV-apparatet op uden døre. Hvis TV-apparatet udsættes for regn, giver det risiko for brand eller elektrisk stød. Hvis TV-apparatet udsættes for direkte sollys, kan det blive overophedet og tage skade. Skibe og andre fartøjer Opstil ikke dette TV-apparat i et skib eller andet fartøj. Hvis TVapparatet udsættes for saltvand, kan det udløse brand eller beskadige TV-apparatet. Undgå at apparatet falder ned Placer TV-apparatet på en stabil stander. Hæng ikke noget op på TV-apparatet. Fugt og brændbare genstande Lad ikke TV-apparatet blive vådt. Spild aldrig væsker på TVapparatet. Hvis der alligevel spildes væske eller tabes større faste genstande på TV-apparatet, må det ikke betjenes. Det kan forårsage elektrisk stød eller skader på TVapparatet. Få det straks kontrolleret af kvalificeret personale. Undgå brand ved at holde brændbare genstande eller eller åbne flammer (f.eks. lys) væk fra apparatet. Fremspringende placering Opstil ikke TV-apparatet på udsatte steder. Hvis du opstiller TV-apparatet på nedenstående steder kan det forårsage personskader. Opstil ikke TV-apparatet på et sted, hvor det stikker frem, f.eks. på eller bag en søjle. Opstil ikke TV-apparatet nogen steder, hvor du kan slå hovedet ind i det. Rengøring Tag netledningen ud, når TV-apparatet rengøres. Hvis dette undlades, kan det forårsage elektrisk stød. Anbefalet sted til TV-apparatet Anbring TV-apparatet på et stabilt, vandret underlag. Ellers kan TVapparatet falde ned og forårsage personskader. Ventilationshuller Sæt ikke noget ind i ventilationshullerne. Hvis metal eller brændbart kommer ind i TV-apparatet, kan det forårsage brand eller elektrisk stød. Placering Placer aldrig TV-apparatet i varme, fugtige, meget støvede omgivelser. Opstil ikke TV-apparatet hvor det kan blive udsat for vibrationer. Rengøring af skærmens overflade Skærmens overflade er behandlet med en speciel coating, der forhindrer stærke lysreflekser. Sørg for at overholde følgende sikkerhedsforanstaltninger for at undgå at skade behandlingen. Fjern støv fra skærmens overflade ved at støve den blidt af med en blød klud. Hvis støvet er vanskeligt at fjerne, anvendes en blød klud, der er fugtet let med en tynd sæbeopløsning. Du kan vaske og bruge den bløde klud flere gange Anvend ikke rengøringsprodukter der indeholder slibemidler, antistatisk spray, syreholdige rengøringsmidler eller opløsningsmidler som f.eks. alkohol sprit og benzin. 6 Sikkerhedsoplysninger

6 Forholdsregler Sådan ser du TV på en komfortabel måde TV ses mest komfortabelt i en anbefalet afstand på fire til syv gange skærmens højde. Se TV i et rum med moderat belysning, da det belaster øjnene at se TV i dårlig belysning. Vedvarende betragtning af skærmen i længere tid kan også belaste øjnene. Om opstilling af TV-apparatet Opstil ikke TV-apparatet på steder, der er udsat for ekstreme temperaturer, for eksempel i direkte sollys eller tæt på radiatorer eller varmeblæsere. Hvis TV-apparatet udsættes for ekstreme temperaturer, kan det overophedes, hvilket kan forårsage deformationer af kabinettet eller give fejlfunktioner på apparatet. For at få et klart billede skal skærmen ikke udsættes for direkte belysning eller direkte sollys. Benyt om muligt spotlys, der rettes ned fra loftet. TV-apparatet afbrydes ikke fra lysnettet, når afbryderen er i Fra-position. Hvis du vil afbryde apparatet helt, skal stikket trækkes ud af stikkontakten. Om justering af lydstyrken Juster lyden, så naboerne ikke forstyrres. Lyden høres langt omkring om natten. Derfor foreslås det at lukke vinduerne eller anvende hovedtelefon. Ved anvendelse af hovedtelefoner justeres lydstyrken, så den ikke bliver så høj, at det kan forårsage høreskader. Om behandling af fjernbetjeningen Behandl fjernbetjeningen med omhu. Tab den ikke, træd ikke på den, og spild ikke nogen form for væske på den. Læg ikke fjernbetjeningen på steder nær en varmekilde eller på steder i direkte sollys, eller i fugtige lokaler. DK Om rengøring af kabinettet Sørg for at tage netledningen til TV-apparatet ud af stikkontakten før rengøring. Rengør kabinettet med en let fugtet blød klud. Anvend ikke rengøringsprodukter der indeholder slibemidler, antistatisk spray, syreholdige rengøringsmidler eller opløsningsmidler som eksempelvis sprit og benzin. Bemærk at nedbrydning af skærmens belægning eller andre materialer kan opstå, hvis TV-apparatet udsættes for flygtige opløsningsmidler som alkohol, fortynder, benzin eller insektmiddel, eller ved længere kontakt med gummi eller vinyl. Ventilationshuller kan med tiden samle støv, og det opsamlede støv kan nedsætte køleeffekten fra den indbyggede blæser. For at undgå dette anbefaler vi at fjerne støvet med jævne mellemrum (en gang om måneden) med en støvsuger. Om behandling og rengøring af TV-apparatets skærm Undgå nedbrydning af skærmbelægningen ved at følge nedenstående punkter. Tryk ikke og skrab ikke med hårde genstande på skærmen og kast ikke ting mod skærmen. Skærmen kan blive beskadiget. Sørg for at tage netledningen til TV-apparatet ud af stikkontakten før rengøring. Berør ikke TV-apparatet i nogen tid efter længere tids drift, da det bliver varmt. Vi anbefaler at berøre skærmens overflade så lidt som muligt. Rengør kabinettet med en let fugtet blød klud. Rengøring med en snavset rengøringsklud kan give skader på TVapparatet. Benyt aldrig nogen form for slibesvamp, skurepulver eller opløsningsmiddel som alkohol eller benzin. En sådan kontakt kan forårsage skader på skærmbelægningen. Sikkerhedsoplysninger 7

7 Kom godt i gang Check af det medfølgende tilbehør 1 Fjernbetjening (RM-Y1108): 1 Netledning (Type C-6): 2 batterier (størrelse AA): 8 Kom godt i gang

8 Oversigt over fjernbetjeningens knapper q; qa qs qd qg qh qk qf qj 1 Afbrydelse af lyden: Tryk på denne knap for at slukke for lyden på TV-apparatet. Tryk igen for at annullere. 2 TV I/ - Sådan sættes TV-apparatet på standby: Tryk på denne knap, hvis du ville slå TV-apparatet fra midlertidigt og sætte det på standby ( (Standby/Sleep) indikatoren på TV-apparatet lyser rødt). Tryk igen for at tænde TV-apparatet fra standby funktionen. For at spare strøm anbefaler vi helt at slukke for TV-apparatet, når det ikke anvendes. Hvis der ikke modtages noget signal eller TV-apparatet ikke betjenes i 15 minutter, går TV-apparatet automatisk i standby. 3 Fastholdelse af billede: Tryk på denne knap, hvis du vil fastholde billedet. Yderligere oplysninger om "Billedfastholdelse" på side Start af funktionen Aut. Slukning: Tryk på denne knap, hvis TV-apparatet automatisk skal gå i standby mode efter et angivet tidsrum. Yderligere oplysninger findes i "Funktionen Aut. Slukning" på side Valg af input-kilde: Tryk på disse knapper gentagne gange, til input-symbolet for den ønskede kilde vises på skærmen Valg af kanaler: Tryk på disse knapper for at vælge kanaler. For at få de to-cifrede kanalnumre indtastes andet ciffer inden 2,5 sekunder. 7 Visning af oplysninger på skærmen: Tryk på denne knap for at vise alle oplysninger på skærmen. Tryk igen for at annullere. DK 8 Visning af den sidst valgte kanal: Tryk på denne knap, hvis du vil se den sidst valgte kanal (Den sidste kanal, der blev set i mindst fem sekunder). 9 Fastext: Ved tekst-tv kan disse knapper anvendes som Fastext-knapper. YDerligere oplysninger findes på side 28. q; Valg af lydkvaliteten: Tryk på denne knap gentagne gange for at ændre lydkvaliteten. Oplysninger om de forskellige lydkvaliteter findes på side 20. qa Valg af Billed-funktion / justering af lysstyrken på tekst-tv-sider. a) Ved normal TV-funktion: Tryk på denne knap gentagne gange for at ændre billedfunktionen. Yderligere oplysninger findes i "Billedjustering" på side 18. b) Ved tekst-tv: Tryk på denne knap gentagne gange for at ændre lysstyrken på tekst-tv-siderne. fortsat... Kom godt i gang 9

9 q; qa qs qs qd qf V / v / B / b / OK-knapper: a) Når menuen vises: Anvend disse knapper til at betjene menusystemet. FLere oplysninger findes i "Brug af TV-apparatets menusystem" på side 17. b) Når menuen er slået fra: Tryk på OK for at få en oversigt over alle TVkanaler. Tryk derefter på V eller v for at vælge kanal, og tryk på OK for at se den valgte kanal. Valg af TV-funktion: Tryk på denne knap for at slå tekst-tv eller video input-funktionen fra. Valg af tekst-tv: Tryk på denne knap for at slå tekst-tv til. Flere oplysninger findes i "Tekst-TV" på side 28. qd qg qh qf qj qg MENU - Visning af menusystemet: Tryk på denne knap for at vise menuen på skærmen. Tryk på den igen for at fjerne menuen fra skærmen. qh 2 +/- Justering af TV-lydstyrken: Tryk på disse knapper for at justere TV-apparatets lydstyrke. qk qj qk PROG +/- Valg af kanaler: Tryk på disse knapper for at vælge næste eller forrige kanal. Valg af skærmformat: Tryk på denne knap gentagne gange for at ændre skærmens format. Se side 21. Knapperne med grønne symboler (undtagen for Flere oplysninger findes i "Tekst-TV" på side 28. (Tænd/Standby)) anvendes også til at betjene tekst-tv. 10 Kom godt i gang

10 Oversigt over TV-apparatets knap og stik i siderne Oversigt over TV-apparatets knapper Picture Freeze Tryk på denne knap for at fastholde billedet. Yderligere oplysninger fås i "Billedfastholdelse" på side 27 Auto Start Up Tryk og hold denne knap nede i tre sekunder for at starte Auto Start Up-sekvensen. Yderligere oplysninger fås i "Start af TVapparatet og automatisk programindstilling" på side 15. Lydstyrkeknap (+/-) Valg af Inputkilde Yderligere oplysninger findes i "Visning af billeder fra udstyr, der er sluttet til TV-apparatet" på side 31. Tænd / Sluk Program op eller nedknapper (til valg af TV-kanaler) DK Oversigt over stik i siderne S Video-indgangsstik 3 Video-indgangsstik 3 Audio-indgangsstik o3 Hovedtelefonstik Kom godt i gang 11

11 Oversigt over TV-apparatets indikatorer Fjernbetjeningen skal rettes mod denne modtager. Lyser grønt, når TVapparatet er tændt. Lyser rødt, når TVapparatet er i standby. Blinker rødt, når der trykkes på en knap på fjernbetjeningen. Lyser, når automatisk slukning er indstillet. Flere oplysninger findes i "Automatisk slukning" på side 27. Isætning af batterier i fjernbetjeningen Kontroller, at de medfølgende batterier vendes korrekt ved isætning. Husk altid at bortskaffe brugte batterier på en miljøvenlig måde. SONY CORPORATION JAPAN/4 SONY CORPORATION JAPAN/4 12 Kom godt i gang

12 Aftagning af bagdækslet Når du tilslutter kablerne, skal du fjerne TV-apparatets bagdæksel. Sørg for at sætte bagdækslet tilbage på TVapparatet, når du er færdig med at tilslutte kablerne. Aftagning af bagdækslet Hold bagdækslet som vist nedenfor og træk den først den nederste del af den ene side af dækslet ind mod dig selv. Dernæst aftager du den øverste del af dækslet. Gentag for den anden side af dækslet. DK Påsætning af bagdækslet Hold bagdækslet som vist nedenfor, og sæt de fire befæstelser til TV-apparatet og tryk derefter bagdækslet tilbage på to TV-apparatet set. Det er ikke nødvendigt at montere bagdækslet, hvis du monterer vægbeslag SU-LW1 (valgfrit tilbehør). Kom godt i gang 13

13 Tilslutning af antenne og video eller video Sørg for at tilslutte antennen før scartstikket. Flere oplysninger om tilslutning af video findes i "Tilslutning af udstyr til TV-apparatet" på side Kom godt i gang

14 Første betjening Sådan tændes TV-apparatet og automatisk indstilling Første gang, TV-apparatet tændes vises en række menuer på TV-apparatet, hvor man kan: 1) Vælge sproget i menuerne 2) Vælge det, land, hvor TV-apparatet skal benyttes, 3) Søge og gemme alle tilgængelige kanaler (TV-stationer) og 4) Ændre den rækkefølge, hvori kanalerne (TV-stationerne) vises på skærmen. Hvis nogle af disse indstillinger skal ændres senere, gøres det ved at vælge den tilsvarende funktion i (Menuen Opsætning) eller ved at trykke på Auto Start knappen foroven på TV-apparatet i mere end tre sekunder. Se side Sæt TV-stikket i en stikkontakt ( V AC, 50Hz) DK 2 Man trykker på afbryderen for tænd/sluk for at tænde for det. Første gang, der trykkes på denne knap, vil menuen Language (Sprog) automatisk komme til syne på skærmen. 3 Tryk på knapperne V, v, B eller b på fjernbetjeningen for at vælge det ønskede sprog. Tryk derefter på OK for at bekræfte valget. Derefter vises alle menuer på det valgte sprog. 4 Menuen Land vises automatisk. Tryk på v eller V for at vælge det land, hvor TV-apparatet skal anvendes. Trykke på OK for at bekræfte valget. Hvis det land, hvor TV-apparatet skal anvendes, ikke vises på listen, vælges "-" i stedet for et land. For at undgå forkerte tegn i tekst-tv på kyrilliske sprog anbefaler vi at vælge Rusland som land, hvis det ønskede land ikke vises på listen. Land Vælg land United Kingdom Ireland Nederland België/Belgique Luxembourg France Italia Schweiz/Suisse/Svizzera Deutschland Österreich Første betjening fortsat... 15

15 5 Menuen Auto prg.-indstilling vises på skærmen. Tryk på OK for at vælge Ja. Ønsker du at starte automatisk tuning? Ja Nej 6 TV-apparatet begynder på automatisk søgning og lagring af alle tilgængelige TV-kanaler for dig. Dette kan vare nogle minutter. Vær tålmodig og tryk ikke på nogen knapper, ellers gennemføres den automatiske indstilling måske ikke. Hvis der ikke blev fundet nogen kanaler under den automatiske indstilling, vises automatisk en meddelelse på skærmen, der beder om at få antennen tilsluttet. Check antenneforbindelsen (Se side 14). Tryk på OK for at genstarte den automatiske indstilling. Auto prg.-indstilling Fundne programmer: Ingen programmer fundet Tilsut venligst antennesignal Bekræft 7 Når alle tilgængelige kanaler er fundet og lagret, vises menuen Programsortering automatisk på skærmen der kan ændres på den rækkefølge, hvori kanalerne er lagret. a) Hvis du vil beholde stationskanalerne i den indstillede rækkefølge, skal du gå til trin 8. Programsortering 01 TVE 02 TVE2 03 TV3 04 C33 05 C27 06 C58 07 S02 08 S06 09 C44 10 C47 11 C48 b) Hvis kanalerne skal lagres i en anden rækkefølge: 1 Tryk på v eller V for at vælge programnummeret med den kanal (TV-station), du vil flytte til. Tryk på b. 2 Tryk på v eller V for at vælge den nye position for programnummeret til den valgte kanal (TV-station). Tryk på OK for at lagre. 3 Gentag trin b)1 og b)2, hvis du vil ændre rækkefølgen på de andre kanaler. Programsortering TVE TVE2 TV3 C33 C27 C58 S02 S06 C44 C47 C48 Forlad: MENU 01 TVE Forlad: MENU 8 Tryk på MENU for at fjerne menuen fra skærmen. TV-apparatet er nu klar til brug 16 Første betjening

16 TV-apparatets funktioner Brug af TV-apparatets menusystem TV-apparatet benytter et On-Screen menusystem til at guide dig gennem betjeningen. Følgende knapper på fjernbetjeningen benyttes ved betjening af menusystemet: 1 Sådan slås menuerne til: Tryk på MENU for at slå menuen på første niveau til. Billedjustering Billed-funktion Kontrast Lys Farvemætning Skarphed Baggr.lys Normalindst. Støjreduktion Farve tone Bruger Auto Normal Vælg: Set: OK Slu: MENU DK 2 Sådan navigerer du gennem menuerne: Fremhæv og marker den ønskede menu eller funktion ved at trykke på v eller V. Gå ind i den markerede menu eller funktion ved at trykke på b. Vend tilbage til sidste menu eller funktion ved at trykke på B. Skift indstillinger for den valgte funktion ved at trykke på v/v/b eller b. Bekræft og gem valget ved at trykke på OK. 3 Slukning af menuerne: Tryk på MENU for at fjerne menuen fra skærmen. TV-apparatets funktioner 17

17 Menuen Billedjustering Med menuen "Billedjustering" kan du ændre billedindstillingerne. Billedjustering Billed-funktion Kontrast Lys Farvemætning Skarphed Baggr.lys Normalindst. Støjreduktion Farve tone Bruger Auto Normal, Billedjustering Billed-funktion Kontrast Lys Farvemætning Skarphed Baggr.lys Normalindst. Støjreduktion Farve tone Bruger Auto Normal Sådan gør du: Tryk på MENU og tryk derefter på OK for at gå ind i denne menu. Tryk derefter på v eller V for at vælge den ønskede funktion, og tryk på OK. Læs til sidst i det følgende om betjeningen af hver enkelt funktion. Vælg: Set: OK Slu: MENU Vælg: Set: OK Tilb: Slu: MENU Billed-funktion Med denne funktion kan du tilpasse billedfunktionen efter det program, du ser. Når denne funktion er valgt, trykkes på OK. Tryk derefter gentagne gange på v eller V for at vælge: Live Bruger Film (til direkte udsendelser, DVD og digitale Set Top Box modtagere). (til individuelle indstillinger). (til film). Når den ønskede funktion er valgt, trykkes på OK for at lagre. Indstillingerne "Lys", "Farvemætning", "Skarphed" og "Baggr.lys" for "Live" og "Film" funktionerne er fastsat fra fabrikken for at give den bedste billedkvalitet. Kontrast Lys Tryk på B eller b for at reducere eller fremhæve billedkontrasten. Tryk derefter på OK for at gemme. Tryk på B eller b for at gøre billedet mørkere eller lysere. Tryk derefter på OK for at gemme. Denne funktion vises kun og kan kun justeres, hvis "Billed-funktion" er indstillet til "Bruger". Farvemætning Tryk på B eller b for at hæve eller sænke farveintensiteten. Tryk derefter på OK for at gemme. Denne funktion vises kun og kan kun justeres, hvis "Billed-funktion" er indstillet til "Bruger". Farvebalance Tryk på B eller b for at øge eller reducere de grønne farvetoner. Tryk derefter på OK for at gemme. Denne funktion vises kun for NTSC signal (f.eks. amerikanske videobånd). Skarphed Tryk på B eller b for at gøre billedet blødere eller skarpere. Tryk derefter på OK for at gemme. Denne funktion vises kun og kan kun justeres, hvis "Billed-funktion" er indstillet til "Bruger". Baggr. lystryk på B eller b for at gøre baggrundslyset mørkere eller lysere. Denne funktion vises kun og kan kun justeres, hvis "Billed-funktion" er indstillet til "Bruger". 18 TV-apparatets funktioner

18 Normalindst. Tryk på OK for at nulstille billedet til fabriksindstillingerne. Støjreduktion Denne funktion er indstillet til Auto for automatisk reduktion af sne på skærmen ved svagt signal. Den kan dog ændres. Når denne funktion er valgt, trykkes på b. Tryk derefter på v eller V for at vælge Fra. Tryk til sidst på OK for at lagre. Farve tone Med denne funktion kan man ændre billedets farvetone. Når denne funktion er valgt, trykkes på s b. Tryk derefter gentagne gange på v eller V for at vælge: Varm (Giver de hvide farver en rød nuance), Normal (Giver de hvide farver en neutral nuance), Kold (Giver de hvide farver en blå nuance). Tryk til sidst på OK for at lagre. DK TV-funktioner 19

19 Menuen Lydjustering Billedjustering Lydjustering Billed-funktion Kontrast Lys Farvemætning Skarphed Baggr.lys Normalindst. Støjreduktion Farve tone Vælg: Set: OK Slu: MENU Lyd effekter Diskant Bas Balance Normalindst. To-kanal lyd Auto volume m Bruger Auto Normal Naturlig Stereo Fra, Lydjustering Lyd effekter Diskant Bas Balance Normalindst. To-kanal lyd Auto volume Naturlig Stereo Fra Med menuen "Lydjustering" kan du ændre lydindstillingerne. Sådan gør du: Tryk på MENU og tryk på v for at vælge. Tryk derefter på OK for at gå ind i denne menu. Tryk derefter på v eller V for at vælge den ønskede funktion, og tryk på OK. Endelig kan du læse i det følgende om betjeningen af hver enkelt funktion. Vælg: Set: OK Slu: MENU Vælg: Set: OK Tilb: Slu: MENU LydeffekterMed denne funktion kan man tilpasse lydeffekten. Når denne indstilling er valgt, trykkes på OK. Tryk derefter gentagne gange på v eller V for at vælge: Naturlig (Fremhæver klarhed, detaljer og nærværet i lyden ved hjælp af "BBE High Definition Sound systemet**). Dynamisk ("BBE HighDefinition Sound systemet"* intensiverer klarhed, detaljer og nærværet i lyden til bedre opfattelse og musikalsk realisme). Fra Flad gengivelse. Når den ønskede funktion er valgt, trykkes på OK for at gemme. Denne funktion har ingen indflydelse på hovedtelefon-lyden. Diskant Bas Balance Tryk på B eller b for at reducere eller øge lyde med høj frekvens. Tryk derefter på OK for at gemme. Tryk på B eller b for at øge eller reducere lyde med lavere frekvens. Tryk derefter på OK for at gemme. Tryk på B eller b for at fremhæve højre eller venstre højttaler. Tryk derefter på OK for at gemme. Normalindst.Tryk på OK for at nulstille lyden til fabriksindstillingerne. To-kanal lyd Auto volume Tryk på b. Næste: Til stereoprogrammer: Tryk på v eller V for at vælge Stereo eller Mono. Tryk derefter på OK for at gemme. Til tosprogede udsendelser: Tryk på v eller V for at vælge Mono (til monokanaler, hvis tilgængelig), A (for kanal 1) eller B (for kanal 2). Tryk derefter på OK for at gemme. Tryk på b. Tryk derefter på v eller V for at vælge Til (Lydstyrken på kanalerne vil være den samme uafhængigt af udsendelsens signal, f.eks. ved reklamer) eller Fra (lydstyrken ændres efter udsendelsens signal). Tryk derefter på OK for at lagre. Denne funktion har ingen indflydelse på hovedtelefon-lyden. * BBE High Definition Sound system" er fremstillet af Sony Corporation på licens fra BBE Sound, Inc. Den dækkes af U.S. Patent Nr og Nr Ordet "BBE" og BBE logoet er varemærker, der tilhører BBE Sound, Inc. 20 TV-funktioner

20 Menuen Funktion Billedjustering Funktion Billed-funktion Kontrast Lys Farvemætning Skarphed Baggr.lys Normalindst. Støjreduktion Farve tone Vælg: Set: OK Slu: MENU m Strømsparefunk. Auto opsætning AV2 output TV højttaler RGB Centrering Bruger Auto Normal Standard Fra Auto Til 0, Funktion Strømsparefunk. Auto opsætning AV2 output TV højttaler RGB Centrering Standard Fra Auto Til 0 Med menuen "Funktion" kan du ændre forskellige indstillinger på TV-apparatet. Sådan gør du: Tryk på MENU, og tryk to gange på v for at vælge, tryk derefter på OK for at gå ind i denne menu. Tryk derefter på v eller V for at vælge den ønskede funktion, og tryk på OK. Endelig kan du læse i det følgende om betjeningen af hver enkelt funktion. Vælg: Set: OK Slu: MENU Vælg: Set: OK Tilb: Slu: MENU STRØMSPAREFUNKTIONEN Med denne funktion kan du reducere TV-apparatets strømforbrug. Sådan gør du: Når funktionen er valgt, trykkes på OK. Tryk derefter på v eller V for at vælge Reducer. Tryk derefter på OK for at gemme. DK AUTO OPSÆTNING Med denne funktion kan man automatisk ændre skærmens bredde/højdeforhold. Sådan gør du: Når funktionen er valgt, trykkes på OK. Tryk derefter på v eller V for at vælge Til (Hvis TVapparatet skal skifte skærmformat automatisk efter signalet) eller Fra (Hvis du vil beholde et foretrukket format). Tryk til sidst på OK for at lagre. Selvom du har valgt "Til" eller "Fra", kan skærmformatet altid ændres ved at trykke på gentagne gange på fjernbetjeningen og vælge et af følgende formater: SMART: Imitation af wide screen effekt til 4:3 udsendelser. 4/3: Konventionel 4:3 billedstørrelse, fuld billedinformation. SMART 4:3 14/9: Kompromis mellem 4:3 og 16:9 billedformat. ZOOM: Widescreen format for film i letterbox format. 14:9 ZOOM WIDE: Til udsendelser i 16:9 filmformat. Fuld billedinformation. WIDE I "SMART", "ZOOM" og "14/9" -formaterne beskæres en del af billedets top og bund. Tryk på v eller V for at justere billedpositionen på skærmen (f.eks. for at kunne læse undertekster). Afhængigt af formatet kan der altid være sorte bånd uanset den valgte funktion. TV-funktioner fortsat... 21

21 AV2 OUTPUT (udgang) Med indstillingen "AV2 Ouptut" kan du vælge kildeudgangen fra scartstikket, 2/ S så der fra dette Scart kan optages ethvert signal fra TV-apparatet eller det signal, der vises på TV-apparatet. Hvis video- eller DVD-optageren understøtter SmartLink, er denne procedure ikke nødvendig. Sådan gør du: Når menuen "Funktion" er åbnet som forklaret på den foregående side, og funktionen er valgt, trykkes på OK. Tryk derefter på v eller V for at vælge det ønskede udgangssignal: TV for at bruge antennen som kilde. AUTO for at bruge signalet, der ses på TV-apparatet. Hvis du vælger "AUTO", er udgangssignalet altid det samme, der vises på skærmen. Hvis der er sluttet en dekoder på Scart-stikket 2/ S 2 eller til en video, der er sluttet til dette Scart-stik, skal man huske at skifte "AV2 Output" til "TV" for at få en korrekt unscrambling. Alternativt sættes funktionen "Dekoder" i menuen "Manuel prg.-indstilling" til "Til" for de scramblede program. Yderligere oplysninger findes på side 26. TV HØJTTALER Med denne funktion kan du slå TV-apparatets højttalere fra, f.eks. for at høre lyden via et løst audio-anlæg, der er forbundet med TV-apparatet. Sådan gør du: Tryk på v eller V for at vælge en af følgende funktioner, og tryk på OK. Til En gang slukket Lyden sendes fra TV-apparatets højttalere. TV-apparatets højttalere slås midlertidigt fra, så du kan høre lyden via et løst audio-anlæg. Funktionen "TV højttaler" vender automatisk tilbage til "Til", når TV-apparatet slukkes. Perman. slukket TV-apparatets højttalere slås permanent fra, så du kan høre lyden via et løst audio-anlæg. TV-apparatets højttalere slås til igen ved at ændre funktionen "TV højttaler" til "Til". RGB CENTRERING Denne funktion er kun tilgængelig, hvis en RGB-kilde er sluttet til scartstik 1/ på TV-apparatets bagside. Under visning af et RGB signal kan det være nødvendigt at justere billedet. Med denne funktion kan du justere den vandrette billedposition, så billedet står midt på skærmen. Sådan gør du: Når du er gået ind i menuen "Funktion" som forklaret på side 21, og mens du ser en RGB-kilde, skal du vælge funktionen "RGB Centrering" og trykke på OK. Tryk derefter på B eller b for at justere billedets center mellem 5 og +5. Tryk til sidst på OK for at bekræfte og lagre. 22 TV-funktioner

22 Menuen Opsætning Billedjustering Opsætning Billed-funktion Kontrast Lys Farvemætning Skarphed Baggr.lys Normalindst. Støjreduktion Farve tone m Bruger Auto Normal Vælg: Set: OK Slu: MENU Sprog English Land United Kingdom Auto prg.-indstilling Programsortering Program navn AV preset Manuel prg.-indstilling, Opsætning Sprog English Land United Kingdom Auto prg.-indstilling Programsortering Program navn AV preset Manuel prg.-indstilling Med menuen "Opsætning" kan forskellige funktioner ændres på dette TV-apparat. Sådan gør du: Tryk på MENU og tryk på v tre gange for at vælge. Tryk derefter på OK for at gå ind i denne menu. Tryk derefter på v eller V for at vælge den ønskede funktion, og tryk på OK. Endelig kan du læse i det følgende om betjeningen af hver enkelt funktion. Vælg: Set: OK Slu: MENU Vælg: Set: OK Tilb: Slu: MENU SPROG Med denne funktion kan man vælge det sprog, menuerne vises på. DK Sådan gør du: Når funktionen er valgt, trykkes på OK og gås frem som i trin 3 i afsnittet at tænde TV-apparatet og om automatisk programindstilling på side 15. LAND Med denne funktion kan man vælge det land, hvor TV-apparatet skal bruges. Sådan gør du: Når funktionen er valgt, trykkes på OK og gås frem som i trin 4 i afsnittet at tænde TV-apparatet og om automatisk programindstilling på side 15. AUTO PROGRAMINDSTILLING (Auto prg.-indstilling) Med denne funktion kan man automatisk søge og lagre alle TV-kanaler. Sådan gør du: Når funktionen er valgt, trykkes på OK og gås frem som i trin 5 og 6 i afsnittet om at tænde TVapparatet og om automatisk programindstilling på side 16. PROGRAMSORTERING Med denne funktion kan man ændre rækkefølgen hvori TV-stationernes kanaler vises på skærmen. Sådan gør du: Når funktionen er valgt, trykkes på OK og gås frem som i trin 7 i afsnittet om at tænde TV-apparatet og om automatisk programindstilling på side 16. TV-funktioner fortsat... 23

23 PROGRAM NAVN Med denne funktion kan man navngive en kanal med op til fem tegn (bogstaver eller tal). Sådan gør du: 1 Når du er gået ind i menuen "Opsætning" som forklaret på foregående side, og når du har valgt denne funktion, skal du trykke på OK. Tryk derefter på v eller V for at vælge programnummeret med den kanal, du vil navngive. Tryk derefter på OK. 2 Tryk med første element i kolonnen Navn markeret på OK og på v, V, B eller b for at vælge bogstavet, og tryk derefter på OK. Når dette er gjort, trykkes på s v, V, B eller b for at vælge ordet "Slu" på skærmen. Tryk til sidst på OK for at slukke menuen på skærmen. Du kan rette et bogstav ved at vælge "%" i skærmbilledet for at gå tilbage og trykke på OK. En tom kan fås ved at vælge " " på skærmen og trykke på OK. AV PRESET Med denne funktion kan du: a) Navngive det løse udstyr, der er tilsluttet TV-apparatets stik. Sådan gør du: 1 Når du er gået ind i menuen "Opsætning" som forklaret på foregående side, og når du har valgt denne funktion, skal du trykke på OK. Tryk derefter på v eller V for at vælge den indgangskilde, du vil navngive: AV1 og AV2 for scartstikkene på bagsiden og AV3 for stikkene i siden. Tryk derefter to gange på OK. 2 Et navn vises automatisk i kolonnen med navne: a) Hvis et af de andre foruddefinerede navne, skal anvendes, trykkes på v eller V for at vælge det ønskede navn, og til sidst trykkes på OK. De foruddefinerede navne er: VIDEO, DVD, CABLE, GAME (Spil), CAM (videokamera) eller SAT (satellit). b)hvis et andet navn skal indstilles, skal du vælge Rediger og trykke på OK. Tryk derefter med det første element fremhævet på v, V, B eller b for at vælge bogstavet. Tryk derefter på OK. Når du er færdig, skal du trykke på v, V, B eller b for at vælge ordet "Slu" på skærmen og til sidst på OK for at slukke for menuen på skærmen. Bogstavet kan rettes ved at vælge "%" på skærmen for at gå tilbage og og trykke på OK. En tom kan fås ved at vælge " " på skærmen og trykke på OK. b) Skift lydstyrken på det tilsluttede ekstra udstyr. Sådan gør du: Når du er gået ind i menuen "Opsætning" som forklaret på foregående side, og når du har valgt denne funktion, skal du trykke på OK. Tryk derefter på v eller V for at vælge den indgangskilde, for hvilken du vil ændre indgangslydniveauet: AV1 og AV2 for scartstikkene på bagsiden og AV3 for stikkene i siden. Tryk derefter to gange på b for at markere kolonnen Lydniveau Scart. Tryk til sidst på OK og v eller V for at ændre lydstyrken i input til mellem -9 og TV-funktioner

24 Menuen Manuel prg.-indstilling Billedjustering Opsætning Billed-funktion Kontrast Lys Farvemætning Skarphed Baggr.lys Normalindst. Støjreduktion Farve tone m Bruger Auto Normal Vælg: Set: OK Slu: MENU Sprog English Land United Kingdom Auto prg.-indstilling Programsortering Program navn AV preset Manuel prg.-indstilling, Sprog English Land United Kingdom Auto prg.-indstilling Programsortering Program navn AV preset Manuel prg.-indstilling Med funktionen "Manuel prg.-indstilling" i menuen "Opsætning" kan du manuelt indstille hver enkelt kanal. Sådan gør du: Tryk på MENU, og tryk på v tre gange for at vælge, og tryk derefter på OK for at gå ind i menuen "Opsætning". Tryk derefter på v eller V for at vælge "Manuel prg.-indstilling", og tryk på OK. Læs til sidst i det følgende om betjeningen af hver enkelt funktion. Vælg: Set: OK Slu: MENU V lg: Set: OK Tilb: Slu: MENU Med funktionen "Manuel prg.-indstilling" kan du: DK a) Forudindstille kanaler eller videokanalen en ad gangen til en programrækkefølge efter eget valg. Sådan gør du: 1 Når menuen "Opsætning" er åbnet som forklaret på side 23, og funktionen er valgt med funktionen "Manuel prg.-indstilling", trykkes på OK. Med funktionen Program fremhævet trykkes på OK. Tryk på v eller V for at vælge, hvilket programnummer, du vil indstille kanalen på (ved video vælges program nummer "0"). Tryk derefter på B. 2 Følgende funktion er kun tilgængelig afhængigt af, hvilket land der er valgt i menuen "Land". Når funktionen System er valgt, trykkes på OK. Tryk derefter på v eller V for at vælge TV-apparatets sendesystem (B/G til vesteuropæiske lande, D/K for østeuropæiske lande, L for Frankrig eller I for Storbritannien). Tryk derefter på B. 3 Når funktionen Kanal er valgt, trykkes på OK. Tryk derefter på v eller V for at vælge kanalfunktionen ("C" for jordbundet eller "S" for kabelkanaler). Indtast derefter kanalnummeret på TV-stationen eller kanalen til videomaskinen med ciffertasterne direkte. Hvis du ikke kender kanalnummeret, skal du trykke på b ogv eller V for at søge efter det. Når du har indstillet på den ønskede kanal, skal du trykke to gange på OK for at lagre den. Gentag alle ovenstående trin for at indstille og lagre flere kanaler. b) Navngivning af en kanal med op til fem tegn. Sådan gør du: Når menuen "Opsætning" er åbnet som forklaret på side 23, og funktionen er valgt "Manuel prg.-indstilling" er valgt, trykkes på OK. Fremhæv derefter funktionen Program, og tryk på PROG +/- for at vælge programnummeret med den kanal, du vil navngive. Når det program, der skal navngives, vises på skærmen, skal du trykke på v eller V for at vælge funktionen Navn og trykke på OK. Tryk derefter med det første element fremhævet på v, V, B eller b for at vælge bogstavet. Tryk derefter på OK. Når dette er gjort, trykkes på v, V, B eller b for at vælge ordet "Slu" på skærmen. Tryk til sidst på OK for at slukke menuen på skærmen. Tryk til sidst på OK for at lagre. Bogstavet kan rettes ved at vælge "%" på skærmen for at gå tilbage og trykke på OK. En tom kan fås ved at vælge " " på skærmen og trykke på OK. TV-funktioner 25

25 c) Finindstilling af modtagelsen. Normalt vil AFT (Fra det engelske "Automatic Fine Tuning" = Automatisk finindstilling) give det bedst mulige billede, men du kan finindstille TV-apparatet manuelt for at opnå en bedre billed modtagelse, hvis billedet er forvrænget. Sådan gør du: Mens den kanal (TV-station), der skal finindstilles, vises, og når menuen "Opsætning" er åbnet som forklaret på side 23, og funktionen er valgt med funktionen "Manuel prg.-indstilling", trykkes på OK. Tryk derefter på v eller V for at vælge funktionen AFT og tryk på b. Tryk derefter på v eller V for at justere finindstillingen mellem -15 og +15. Tryk til sidst to gange på OK for at lagre. d) Forbedring af lyden for de enkelte kanaler ved forvrængning i mono-udsendelser. (Ikke tilgængelig, når "System" er stillet på "L".) Nogen gange kan et ikke-standardsignal give lydforvrængning eller periodiske afbrydelser ved modtagelse af monoprogrammer. Med funktionen Lydfilter kan du reducere denne effekt. Hvis du ikke oplever nogen forvrængning af lyden, anbefaler vi, at du lader funktionen Lydfilter stå på standardindstillingen "Fra". Sådan gør du: Når du er gået ind i menuen "Opsætning" som forklaret på side 23, og når du har valgt funktionen "Manuel prg.-indstilling", skal du trykke på OK. Tryk derefter på v eller V for at vælge funktionen Lydfilter og tryk på b. Tryk derefter på v eller V for at vælge Fra, Lav eller Høj. Du kan ikke modtage lyd i stereo eller som to-kanal lyd, når der er valgt "Lav" eller "Høj". e) Spring over eventuelle uønskede programnumre, når de er markeret med PROG +/--knapperne. Sådan gør du: Når du er gået ind i menuen "Opsætning" som forklaret på side 23, og når du har valgt funktionen "Manuel prg.-indstilling", skal du trykke på OK. Med funktionen Program fremhævet trykkes på PROG +/- for at vælge programnummeret med den kanal, der skal springes over. Når det program, der skal springes over, vises på skærmen, skal du trykke på v eller V for at vælge funktionen Udelad og trykke på b. Tryk derefter på v eller V for at vælge Til. Tryk til sidst to gange på OK for at bekræfte og lagre. Denne funktion kan senere annulleres ved at vælge "Fra" i stedet for "Til" i det foregående trin. f) Visning og optagning af scramblede kanaler (f.eks. fra en dekoder til betalingstv) ved anvendelse af en dekoder, der er forbundet med et Scart-stik 2/ S direkte eller via en video. Denne funktion er kun tilgængelig afhængigt af, hvilket land der er valgt i menuen "Land". Sådan gør du: Når menuen "Opsætning" er åbnet som forklaret på side 23, og funktionen er valgt med funktionen "Manuel prg.-indstilling", trykkes på OK. Tryk derefter på v eller V for at vælge funktionen Dekoder, og tryk på b. Tryk derefter på v eller V for at vælge Til. Tryk til sidst to gange på OK for at bekræfte og lagre. Denne funktion kan senere annulleres ved at vælge "Fra" i stedet for "Til" i det foregående trin. 26 TV-funktioner

26 Andre funktioner Aut. Slukning Med denne funktion kan du indstille TV-apparatet til at gå automatisk i standby efter et angivet tidsrum. Følgende tidsrum kan vælges: 30, 60, 90 og 120 minutter. Sådan gør du: Tryk gentagne gange på knappen på fjernbetjeningen, til det ønskede tidsrum vises på skærmen. Når funktionen Aut. Slukning er slået til, lyser indikatoren (Standby/Sleep) på TV-apparatet rødt. Sådan annulleres Aut. Slukning: Tryk på knappen gentagne gange på fjernbetjeningen, til der vises "Fra" på skærmen. Hvis du slukker for TV-apparatet og tænder det igen, nulstilles funktionen Aut. Slukning til "Fra". Tryk på på fjernbetjeningen for at visse den tilbageværende tid, før TV--apparatet går i standby. Meddelelsesboksen med "Sleep timeren slukker snart apparatet. Apparatet slukkes" vises 1 minut dør TV-apparatet går i standby. DK Billedfastholdelse Med denne funktion kan du fastholde billedet på TV-apparatet (f.eks. for at notere et telefonnummer eller en opskrift). Sådan gør du: Tryk på på fjernbetjeningen for at kunne fastholde billedet. Der vises et vindue i skærmens nederste venstre hjørne. Tryk på igen for at fjerne vinduet. Tryk på igen for at annullere billedfastholdelsen og vende tilbage til alm. TV mode. Justering af positionen for billedfastholdelsesvinduet Positionen for det vindue, der viser den aktuelt valgte kanal, kan tilpasses. Sådan gør du: Med TV-apparatet i billedfastholdelse trykkes på B, b, v or V for at tilpasses positionen for vinduet på TV-apparatets skærm. n n n n Andre funktioner 27

27 Tekst-TV Tekst-TV er en informationsservice, der sendes af de fleste TV-stationer. Indekssiden (normalt side 100) indeholder oplysninger om, hvordan tjenesten anvendes. Tekst-TV betjenes med følgende knapper på fjernbetjeningen: Sørg for at vise en kanal (TV-udsendelse) med et stærkt signal, ellers kan der forekomme fejl på tekst-tv. Sådan tændes tekst-tv: Efter at have valgt den TV-kanal, der bærer den tjeneste på tekst-tv, du vil bruge, ved at trykke på. Hver gang du trykker på, ændres skærmbilledet i cyklusser som følger: Tekst-TV Tekst-TV, sætte ind over t alm TV t tekst-tv t (gentag). Sådan vælges en side med tekst-tv: Indtast 3 cifre for sidetallet med cifferknapperne. Hvis du taster forkert, skal du indtaste det korrekte sidetal igen. Hvis tælleren på skærmen fortsat søger, er det fordi siden ikke er tilgængelig. Hvis det er tilfældet, indtastes et andet sidetal. Sådan går du ind på næste eller foregående side Tryk på PROG +( ) eller PROG - ( ). Fastholdelse af en tekst-tv side Visse tekst-tv-sider har undersider, der følger automatisk. Du kan stoppe dem ved at trykke på /. Tryk igen for at annullere fastholdelsen. Visning af skjulte oplysninger (f.eks. svar på en quiz) Tryk på /. Tryk igen for at skjule oplysningerne. Ændring af lysstyrke på tekst-tv: for at vælge mellem fire forskellige ind- Tryk under visning af tekst-tv gentagne gange på stillinger af lysstyrke. Afbrydning af tekst-tv: Tryk på. Hvis det er forkerte tekst-tv-tegn, der vises på kyrillisk, anbefaler vi at indstille "Sprog" i menuen "Opsætning" til "Rusland", hvis dit ønskede land ikke vises på listen. Flere oplysninger findes på side 23. Fastext Med Fastext kan du komme til sider blot med et tryk på en knap. Ved Fastext i tekst-tv-funktionen vises en farvekodet menu nederst på tekst-tv siden. Tryk på den farvede knap (rød, grøn, gul eller blå) for at få den tilsvarende side. 28 Andre funktioner

28 Yderligere oplysninger Tilslutning af andet udstyr til TV-apparatet Ved hjælp af følgende vejledning kan du tilslutte et bredt udvalg af ekstraudstyr til TV-apparatet. Tilslutningskabler medfølger ikke. A 3 3 Undgå sne på billedet ved at undlade at koble eksternt udstyr på stikkene A og B samtidigt. o3 B C DK D 8mm/Hi8/DVC videokamera S VHS/Hi8/DVC videokamera VCR Dekoder F DVD-optager E G DVD Hi-fi * "PlayStation" er et produkt fra Sony Computer Entertainment, Inc. * "PlayStation" er et varemærke, der tilhører Sony Computer Entertainment, Inc. PlayStation 2 "PlayStation"* Dekoder Yderligere oplysninger fortsat... 29

29 Tilslutning af video Oplysninger om tilslutning af en videomaskine findes i afsnittet "Tilslutning af antenne og video" på side 20 i denne vejledning. Tilslutning af a Video- eller DVD-optager, der understøtter SmartLink SmartLink er en direkte forbindelse mellem TV-apparatet og en SmartLink-kompatibel video-/dvd-optager. Flere oplysninger om Smartlink findes i brugsanvisningen til SmartLink video/dvd-optageren. Hvis du anvender en video eller DVD, der understøtter SmartLink, skal du slutte videoen til TV-apparatet med et scart-kabel til Scart 2/ S F. Hvis der er sluttet en dekoder eller Set Top Box på Scart 2/ S F eller til en video, der er sluttet til dette Scart-stik Vælg funktionen "Manuel prg.-indstilling" i menuen "Opsætning", gå ind i "Dekoder**" funktionen, og vælg "Til" (se side 26). Gentag denne funktion for hvert scramblet signal. **Denne funktion er kun tilgængelig afhængigt af, hvilket land der er valgt i menuen "Land". Tilslutning af audioudstyr til TV-apparatet Lytning til TV-lyden på Hi-fi udstyr. Slut audioudstyret til audio-udgangsstikkene E, hvis du vil forstærke audioudgangen fra TV-apparatet. Vælg derefter "Funktion" med menusystemet og indstil "TV højttaler" til "Perman. slukket" (se side 22). Lydstyrken på de eksterne højttalere kan ændres ved at trykke på fjernbetjeningens lydstyrkeknapper. Diskant- og basindstillingerne kan også ændres i menuen "Lydjustering" (se side 20). 30 Yderligere oplysninger

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation 2-067-275-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 4-102-916-21 (1) R PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag.

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-52EX1 KDL-46EX1 KDL-40EX1

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-52EX1 KDL-46EX1 KDL-40EX1 LCD Digital Colour TV Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning DK FI NO SE KDL-52EX1 KDL-46EX1 KDL-40EX1 2009 Sony Corporation 4-146-428-41(1) Indledning Tak fordi du valgte dette

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-245-460-11(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CQ1 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning DK FI NO SE KDL-40ZX1 2008 Sony Corporation 4-128-850-41(1) Indledning Tak fordi du valgte dette Sony-produkt. Før TV-apparatet

Lisätiedot

Indholdsfortegnelse. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Pakkens indhold... 2 Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 3 Strøm... 3 Strømkabel... 3 Fugt og vand... 3 Rengøring... 3 Ventilation... 3 Varme og

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation

4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation 4-143-834-41(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning DK GB FI NO HT-CT500 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke udsætte batterier eller enheder med batterier for meget

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-255-292-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-HPX10W CMT-HPX9 CMT-HPX7 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette system hører følgende vejledninger: Kom godt i gang Giver grundlæggende beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening. Betjeningsvejledning

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-40ZX1. 2009 Sony Corporation 4-146-430-41(1)

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-40ZX1. 2009 Sony Corporation 4-146-430-41(1) LCD Digital Colour TV Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning DK FI NO SE KDL-40ZX1 2009 Sony Corporation 4-146-430-41(1) Indledning Tak fordi du valgte dette Sony-produkt. Før TV-apparatet

Lisätiedot

Video Projector VPL-BW7. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning VPL-BW7 4-155-211-DFS (1) C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm. masterpage:back Cover

Video Projector VPL-BW7. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning VPL-BW7 4-155-211-DFS (1) C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm. masterpage:back Cover C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm masterpage:back Cover 00COV.fm Page 1 Thursday, October 1, 2009 3:44 PM 4-155-211-DFS (1) IM46 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning 2009 Sony Corporation

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX355 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100. Video Projector. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Användarhandledning VPL-VW100. 2005 Sony Corporation

2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100. Video Projector. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Användarhandledning VPL-VW100. 2005 Sony Corporation 2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarhandledning DK FI SE VPL-VW100 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller

Lisätiedot

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation 4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000 Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FI PT 2003 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så

Lisätiedot

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT 2-635-397-11(1) DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000 Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt,

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-437-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR3 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-167-11(3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-EP315 CMT-EP313 2003 Sony Corporation 4-246-167-11(3) ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-108-143-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS1 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-865-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje. Manual de instruções DK FI PT DAV-SB500W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-244-989-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX1 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 3-856-122-32 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FIN Se den medfølgende installerings-/monteringsvejledning angående installering og tilslutning. Katso ohjeet asennuksesta

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-847-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR4W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

FM Stereo/ FM-AM Receiver

FM Stereo/ FM-AM Receiver 2-596-577-22 (4) FM Stereo/ FM-AM Receiver Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI STR-DA7100ES Sony Corporation Printed in Malaysia 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-143-281-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS3 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Batterier eller enheder med batterier må ikke udsættes for meget høje temperaturer, f.eks.

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-441-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR2 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-377-11(2) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI CMT-EX5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-243-237-62(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-M373NT CMT-M333NT 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation 4-166-572-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-AF5 HT-AS5 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

(typer indgangssignal)... 38 Låsning af kanal... 21. Appendiks C: Understøttede DVI-opløsninger... 39 Kanallistefi lter (tilvalg)...

(typer indgangssignal)... 38 Låsning af kanal... 21. Appendiks C: Understøttede DVI-opløsninger... 39 Kanallistefi lter (tilvalg)... Indhold Funktioner... 2 Fotovisning via USB... 23 Indledning... 2 Slideshow-indstillinger... 23 Klargøring... 2 Musikvisning via USB... 24 Sikkerhedsforskrifter... 3 Optagelsesbibliotek... 24 Pakkens indhold...

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 2-674-628-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DX2D CMT-SX2D 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-247-422-12(1) Mini Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI MHC-WZ8D 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1)

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1) 4-129-926-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G950 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

Indholdsfortegnelse. Appendiks E: Softwareopgradering... 33 Specifi kationer... 34 Digital modtagelse (DVB-T)... 34 Digital modtagelse (DVB-C)...

Indholdsfortegnelse. Appendiks E: Softwareopgradering... 33 Specifi kationer... 34 Digital modtagelse (DVB-T)... 34 Digital modtagelse (DVB-C)... Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 3 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-209-635-51(3) Multi Channel AV Receiver Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FR FI ES STR-DA5300ES Sony Corporation 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV "Montering af beslaget til vægmontering" medfølger ikke som separat folder til dette tv. Monteringsvejledningen skal i stedet findes i brugervejledningen til tv'et. Seinäasennuskiinnittimen

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-095-519-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-170-059-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G15 2010 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller

Lisätiedot

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F Klargøring IC-optager Betjeningsvejledning Ejer-registrering Modelnummeret sidder på bagpanelet, og serienummeret sidder inde i batterirummet. Noter serienummeret på pladsen nedenfor. Henvis til disse

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System 3-209-409-13(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette TV-bord hører der følgende vejledninger: Betjeningsvejledning (denne bog) Giver beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening.

Lisätiedot

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation 3-060-986-52(1) CD/ Player DVP-S336/DVP-S335 CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S336 DVP-S335 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

Integrated Remote Commander

Integrated Remote Commander 2-588-610-41(1) Integrated Remote Commander Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RM-AV2500T 2005 Sony Corporation 2DK Funktioner RM-AV2500T fjernbetjeningen giver en centraliseret styring af alle dine

Lisätiedot

Video Projector. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Användarhandledning SE VPL-AW15 VPL-AW10 3-198-141-DFS (1) 2007 Sony Corporation

Video Projector. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Användarhandledning SE VPL-AW15 VPL-AW10 3-198-141-DFS (1) 2007 Sony Corporation 3-198-141-DFS (1) Video Projector Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI Användarhandledning SE VPL-AW15 VPL-AW10 2007 Sony Corporation FORSIGTIG For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød

Lisätiedot

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation 4-236-529-43(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-C700 2001 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-520-11 (2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-M700DVD 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-097-197-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Super Audio CD/ DVD RECEIVER

Super Audio CD/ DVD RECEIVER 4-240-874-51(2) Super Audio CD/ DVD RECEIVER Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FR FI FR AVD-S10 2002 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-RD Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-RD Sony Corporation 2-639-596-32(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-RD150 2005 Sony Corporation ADVARSEL Enheden må ikke udsættes for regn eller fugt, da dette kan medføre brand eller elektrisk

Lisätiedot

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation 4-248-406-41(3) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SC5 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre

Lisätiedot

Network Audio System

Network Audio System 2-592-381-12(1) Network Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI NAS-CZ1 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-408-151-11(2) (DK-FI-SE) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DK FI SE STR-DH830/STR-DH730 ADVARSEL For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette

Lisätiedot

DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E

DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E 2-659-814-72(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E 2006 Sony Corporation Læs dette først DK 2 Inden du tager enheden i brug, skal du

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-131-724-12(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH800 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-966-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ230/DZ231 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Overhead DVD Entertainment System

Overhead DVD Entertainment System Overhead DVD Entertainment System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Innehållsförteckning DA FI SV Se "Tilslutninger" på side 37 for installation og tilslutning. Asennusta ja liitäntöjä koskevat tiedot

Lisätiedot

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B Brugsanvisning TØRRETUMBLER DK FI Dansk, Suomi, Indholdsfortegnelse Installation, Installation af tørretumbleren Ventilation Tilslutning af strøm Indledende oplysninger DK NO Norsk, FTCF B SV Svenska,

Lisätiedot

MultyMedia TS 1. Brugervejledning Bruksanvisning Käyttöopas Bedieningshandleiding

MultyMedia TS 1. Brugervejledning Bruksanvisning Käyttöopas Bedieningshandleiding DA MultyMedia TS 1 SV FI Brugervejledning Bruksanvisning Käyttöopas Bedieningshandleiding NL med indbygget CONAX decodersystem og PCMCIA åbning til isætning af et CI modul. Til modtagelse af frie og krypterede

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-874-458-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX70BTR CMT-HX50BTR 2008 Sony Corporation DK ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

4-255-834-31(1) DAB/FM/AM Tuner. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Manual de instruções PT ST-SDB900. 2004 Sony Corporation

4-255-834-31(1) DAB/FM/AM Tuner. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Manual de instruções PT ST-SDB900. 2004 Sony Corporation 4-255-834-31(1) DAB/FM/AM Tuner Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI Manual de instruções PT ST-SDB900 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand må man ikke dække apparatets ventilationsåbninger

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 4-136-657-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH30 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-138-894-11(1) Multi Channel AV eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI ST-DN1000 2009 Sony Corporation ADVASE For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation 4-241-066-52(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-S550 2002 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

4-247-583-62(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. 2003 Sony Corporation 4-247-583-62(1) DK/FI

4-247-583-62(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. 2003 Sony Corporation 4-247-583-62(1) DK/FI 4-247-583-62(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SL50 HT-SL40 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for

Lisätiedot

GR-D822E LYT1851-004A DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE

GR-D822E LYT1851-004A DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA GR-D822E LYT1851-004A DA FI Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation 2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAR-RD100 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød

Lisätiedot

Wireless Audio System

Wireless Audio System 4-123-166-11(1) Wireless Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI AIR-SA20PK 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes for

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning Trykt på mindst 70 % genbrugspapir med brug af sværte baseret på vegetabilsk olie uden flygtuge organiske forbindelser. Painettu vähintään 70-prosenttisesti kierrätettävälle paperille käyttämällä VOC-vapaata

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-249-411-52(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejlening Käyttöohjeet DK FI TM S200 SCD-XA9000ES 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation 4-241-650-21(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-SL5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-212-591-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet DCR-TRV460E/TRV461E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-087-923-73(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-TRV460E/TRV461E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-087-923-73(1) 3-087-923-73(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK]/Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin DK FI Digital Video Camera Recorder DCR-TRV460E/TRV461E

Lisätiedot

MEX-BT5100. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning 3-276-520-12 (1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System

MEX-BT5100. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning 3-276-520-12 (1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System 3-276-520-12 (1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 20. Lue esittelytilan (DEMO)

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Tuner

FM Stereo FM-AM Tuner FM Stereo FM-AM Tuner Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI ST-SE570 ST-SE370 2001 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for brand eller stød undgås.

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-255-066-11(1) FM Stereo FM/AM Receiver Betjningsvejledning DK Käyttöohjeet FI STR-DB900 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for

Lisätiedot

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Du kan få detaljerede oplysninger om knapper og funktioner

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-482-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ330/DZ730 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

Video Projector. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning VPL-HW15 VPL-HW15 4-156-596-DFS(1) C:\000 JOBS\Covers\00COV_VPLHW15UC\01COV.

Video Projector. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning VPL-HW15 VPL-HW15 4-156-596-DFS(1) C:\000 JOBS\Covers\00COV_VPLHW15UC\01COV. C:\000 JOBS\Covers\00COV_VPLHW15UC\01COV.fm masterpage:back Cover 01COV.fm Page 1 Tuesday, October 6, 2009 12:19 PM 4-156-596-DFS(1) IM60 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-121-124-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G550 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-661-568-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ810W 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-683-505-11 (1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-U1BT 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation 3-061-775-72(1) CD/ Player DVP-S735D CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S735D 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-041-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ560 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FR FI FR ES PT FR CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270 2001 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-490-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-TZ230/TZ630 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-168-075-62(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH810 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-221-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ280 2009 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter sammen med dette

Lisätiedot

Indhold. Sikkerhedsforanstaltninger. Klargøring. Tiltænkt anvendelse. Strømkilde. Placering af tv et

Indhold. Sikkerhedsforanstaltninger. Klargøring. Tiltænkt anvendelse. Strømkilde. Placering af tv et Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Miljøinformation... 3 TV - Funktioner... 3 Medfølgende tilbehør... 4 Oversigt over tv et... 4 TV-betjeningsknapper & betjening... 4 Oversigt over fjernbetjening

Lisätiedot

Stereopladespiller Stereolevysoitin

Stereopladespiller Stereolevysoitin Stereopladespiller Stereolevysoitin Betjeningsvejledning Käyttöohjeet PS-J20 2000 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. Til kunder

Lisätiedot

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome DANSK SUOMI Type HD8911 Register your product and get support at www.saeco.com/welcome 4219.460.2545.2 HD8911 INCANTO CMF FI, DA COVER A5 BW.indd 1 24-03-16 15:07 ESPRESSO 1 2 3 ESPRESSO LUNGO STEAM HOT

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1) 3-088-337-71(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK] / Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Digital Video Camera Recorder DK FI

Lisätiedot

DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E

DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-81(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2006 Sony Corporation Læs dette først Inden du tager apparatet i brug, bør du læse denne brugervejledning grundigt og

Lisätiedot

GR-DA20E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1780-004A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE

GR-DA20E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1780-004A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA GR-DA20E LYT1780-004A DA FI Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA GR-D820E E LYT1814-005A DA FI Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-129-744-11(1) FM Stereo FM/AM Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DA1500ES 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-956-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ20 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

HT-R390. AV Receiver. Dansk Suomen Norsk. Introduktion... Da-2 Johdanto... Fi-2 Introduksjon...No-2

HT-R390. AV Receiver. Dansk Suomen Norsk. Introduktion... Da-2 Johdanto... Fi-2 Introduksjon...No-2 Dansk Suomen Norsk AV Receiver Introduktion... Da-2 Johdanto... Fi-2 Introduksjon...No-2 HT-R390 Instruktionsvejledning Tak fordi du købte en Onkyo AV-receiver. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt

Lisätiedot