GR-DA20E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GR-DA20E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1780-004A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE"

Transkriptio

1 INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA GR-DA20E LYT A DA FI Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 2 4 af hensyn til sikker brug af dette produkt. Hyvä asiakkaamme, Kiitämme tämän digitaalisen videokameran hankinnasta. Ennen kuin käytät kameraa, lue sivuilla 2 4 olevat varo-ohjeet. Kun noudatat näitä ohjeita, kameran käyttö on turvallista. DANSK SUOMI

2 2 DA Læs Dette Først! Før du indspiller vigtige videoer, skal du foretage en prøveindspilning. Afspil prøveindspilningen for at sikre dig, at videoen og lyden er indspillet korrekt. Det anbefales at rense videohovederne før brug. Hovederne kan være snavsede, hvis du ikke har benyttet videokameraet i længere tid. Periodisk rengøring af videohovederne med en rensekassette anbefales (valgfri). Sørg for at opbevare kassettebåndene og videokameraet under korrekte forhold. Videohovederne bliver lettere snavsede, hvis kassettebåndene og videokameraet opbevares på et støvet sted. Kassettebåndene skal tages ud af videokameraet og opbevares i kassettebokse. Opbevar videokameraet i en taske eller beholder. Brug SP (Standard Play) indstilling til vigtige video-optagelser. LP-funktionen (Long Play) giver mulighed for at optage 50% mere video end SP-funktionen (Standard Play), men der kan forekomme en mosaiklignende støj under afspilning, afhængig af båndets egenskaber og anvendelsesmiljø. Så derfor anbefaler vi SP-funktionen til vigtige optagelser. Af hensyn til sikkerhed og pålidelighed. Det anbefales kun at anvende ægte JVCbatterier og -tilbehør i dette videokamera. Dette produkt indeholder patenteret og anden ophavsretslig teknologi og fungerer kun med JVC Data Battery. Brug JVC BN-VF808U/BN-VF815U/BN-VF823U batteripakkerne. Brug af almindelige ikke- JVC batterier kan forårsage skade på det interne opladningskredsløb. Sørg for, at du kun anvender kassetter med Mini DV/mærket. Husk, at dette videokamera ikke er kompatibelt med andre digitale videoformater. Det anbefales at benytte kassettebånd fra JVC. Alle kommercielt tilgængelige kassettebånd, som overholder MiniDV-standarden, kan benyttes sammen med videokameraet, men kassettebånd fra JVC er specielt udviklet til at få mest muligt ud af dette videokamera. Husk, at dette videokamera udelukkende er beregnet til private optagelser. Alle former for kommerciel brug uden gyldig tilladelse er forbudt. (Selv om du optager en begivenhed, f.eks. et show, en optræden eller udstilling til personlig brug, anbefales på det kraftigste, at du indhenter forhåndstilladelse). Efterlad IKKE enheden - på sted, der er varmere end 50 C. - på et sted, hvor fugtigheden er meget lav (under 35%) eller ekstremt høj (80%). - i direkte sollys. - i en lukket bil om sommeren. - i nærheden af et varmeapparat. LCD-skærmen er fremstillet ved hjælp af højpræcisionsteknologi. Det kan imidlertid ske, at der konstant vises sorte prikker eller kraftigt farvede prikker (røde, grønne eller blå) på LCDskærmen. Disse prikker optages ikke på båndet. Dette er ikke en funktionsfejl i apparatet. (Effektive punkter: mere end 99,99 %). Lad ikke batteriet være tilsluttet til videokameraet, når det ikke er i brug, og check jævnligt enheden, uanset om den bruges eller ej. Læs Også Forsigtighedsregler På Side Om Batterier FARE! Forsøg ikke at skille batterierne ad eller udsætte dem for ild eller høj varme, da det kan forårsage brand eller eksplosion. ADVARSEL! Lad ikke batteriet eller dets stikben komme i kontakt med metal, da det kan forårsage kortslutning og starte en brand. Hvis du vil deaktivere demonstrationstilstanden, skal du indstille DEMO MODE på OFF ( 19, 22).

3 DA 3 Sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL: UDSÆT IKKE DETTE APPARAT FOR REGN OG FUGT, DER GIVER RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISKE STØD. FORSIGTIGHEDSREGLER: Åbn ikke kabinettet på grund af fare for elektrisk stød. Der er ingen dele inden i, som en bruger kan udføre service på. Kontakt kvalificeret servicepersonale i forbindelse med service. Hvis du ikke skal bruge lysnetadapteren i længere tid, anbefales du at fjerne ledningen fra stikkontakten. FORSIGTIGHEDSREGLER: Dette videokamera er konstrueret til at kunne benyttes sammen med PAL farve-tv. Den kan ikke benyttes til gengivelse på et TV af en anden standard. Liveoptagelse og afspilning på LCD-skærm er muligt overalt. Dette produkt indeholder patenteret og anden ophavsretslig teknologi og fungerer kun med JVC Data Battery. Anvend JVC BN-VF808U/BN-VF815U/BN-VF823Ubatteripakninger og anvend den medfølgende multi-spændings lysnetadapter til at oplade dem eller skaf strøm direkte til videokameraet fra en stikkontakt i lysnettet. (Det kan eventuelt være nødvendigt med et adapter-stik ved brug i andre lande.) BEMAERKNINGER: Mærkeskiltet (serienummerskiltet) og sikkerhedsadvarsler findes på undersiden og/eller bagsiden af hovedenheden. Mærkeskiltet og sikkerhedsadvarsler på lysnetadapteren findes på dens over- og undersider. ADVARSEL: Batterier må ikke udsættes for høj varme fra direkte sollys, åben ild og lignende. FORSIGTIG: Netstikket skal til enhver tid være funktionsdygtigt. Hvis udstyret installeres i et skab eller på en hylde, skal du sikre dig, at der er tilstrækkelig plads omkring det til ventilation (10 cm eller mere på begge sider samt ved over- og bagsiden). Bloker ikke ventilationsåbningerne. (Hvis ventilationsåbningerne blokeres af en avis, et stykke stof el. lign., er det ikke sikkert, at varmen kan slippe ud). Ingen kilder med åben ild, f.eks. stearinlys, må anbringes ovenpå apparatet. Når du skiller dig af med batterierne, bør du tage højde for miljøforhold samt strengt overholde lokale regler og love om bortskaffelse af batterierne. Apparatet må ikke udsættes for vanddryp eller - stænk. Anvend ikke dette udstyr på et badeværelse eller på steder, hvor der er vand. Undlad ligeledes at anbringe beholdere med vand eller væske (som for eksempel kosmetik eller medicin, blomstervaser, potteplanter, kopper osv.) oven på denne enhed. (Hvis der kommer vand eller væske ind i dette apparat, kan der opstå brand og/eller elektriske stød.) Du må ikke rette objektivet direkte mod solen. Dette kan føre til øjenskader og bevirke, at det interne kredsløb ikke fungerer. Desuden vil der være fare for brand eller elektrisk stød. FORSIGTIG! De følgende bemærkninger omhandler eventuel fysisk beskadigelse af videokameraet samt personskade. Når du bærer videokameraet, skal du sørge for, at den medfølgende rem er sat på og altid bliver brugt. Du må ikke bære eller holde videokameraet i LCD-skærmen, da du risikerer at tabe det, eller der kan opstå fejl. Pas på ikke at få fingrene i klemme i kassettedækslet. Giv ikke børn lov til at bruge videokameraet, da de i særlig grad er udsat for denne form for skade. Brug ikke et stativ på et ustabilt eller ujævnt underlag. Stativet kan vælte, hvorved videokameraet kan lide skade. FORSIGTIG! Tilslutning af kabler (lyd/video, S-Video, osv.) til videokameraet og anbringelse af det oven på et fjernsyn frarådes, da der i så fald vil være fare for at snuble over kablerne med skade til følge. DANSK

4 4 DA Oplysninger til brugere om bortskaffelse af gammelt udstyr [EU] Dette symbol angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald, når det er kassabelt. I stedet skal produktet afleveres på det relevante opsamlingssted til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr, så det kan blive behandlet, renoveret Bemærk! Dette symbol gælder kun i EU. og genbrugt korrekt i overensstemmelse med den lokale lovgivning. Kære kunde, [EU] Dette apparat er i overensstemmelse med gældende europæiske direktiver og standarder vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet og elektrisk sikkerhed. Europæisk repræsentant for Victor Company of Japan Limited er: JVC Technology Centre Europe GmbH Postfach Friedberg Tyskland Ved korrekt bortskaffelse af dette produkt hjælper du med at bevare de naturlige ressourcer og med at forhindre de potentielt negative virkninger på miljøet og menneskers sundhed, der ellers kunne opstå ved forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt de lokale myndigheder, renovationsselskabet eller den butik, hvor du har købt udstyret, for at få flere oplysninger om opsamlingssted og genbrug af dette produkt. Det kan i henhold til den lokale lovgivning være strafbart at behandle dette affald forkert. (Firmabrugere) Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, kan du på vores webside få information om tilbagetagning af produktet. [Andre lande uden for EU] Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, skal du gøre det i overensstemmelse med den gældende nationale lovgivning eller andre regulativer i dit land for behandling af gammelt elektrisk og elektronisk afffald.

5 Indholo DA 5 Introduktion 6 Tilbehør... 6 Sæt Objektivdækslet På... 6 Monter Støjfilteret... 6 Sæt Skulderremmen På... 7 Justering Af Håndstrop... 7 Stativfæste... 7 Indeks... 8 Indikatorer På LCD-Skærm...10 Strømtilførsel...11 Sprogindstillinger...12 Indstillinger Af Dato/Tid...12 Justering Af Displayets Lysstyrke...13 Isætning Og Udtagning Af En Kassette :9 Billedformat...13 Optagelse Og Afspilning 14 Grundlæggende Indspilning...14 Resterende Tid På Båndet Hurtigt Gennemsyn Zoom Tidskode Optagelse Fra Et Punkt Inde På Båndet Normal Afspilning...16 Still-Gengivelse Tilbagespoling/Shuttle-Søgning Blanksøgning Tilslutning Til Et TV Eller En Videobåndoptager...18 Avancerede Faciliteter 19 Menuer For Detaljeret Justering...19 Ændring Af Menuindstillingerne...19 Optagelsesmenuer...20 Gengivelsesmenuer...23 Indspilningfunktioner...24 Manuel Fokus...24 Eksponeringskontrol...24 Irisblænde-Lås...25 Modlyskompensation...25 Spot-Eksponeringskontrol...25 Indstilling Af Hvidbalance...26 Manuel Indstilling Af Hvidbalance...26 Wipe- Eller Fade-Effekter...27 Program AE, Effekter Og Lukkereffekter...27 Redigering...28 Overspilning Til En Videobåndoptager...28 Overspilning Til En Videoenhed, Der Er Udstyret Med Et DV-Stik (Digital Overspilning)...29 Tilslutning Til En PC...30 Referencer 31 Fejlfinding...31 Forsigtighedsregler...33 Brugervedligeholdelse...35 SpecIifikationer...36 Termer...37 Vedrørende Denne Instruktionsbog Kontrolhåndtag ( 9) Betjeningshåndtaget kan betjenes på to måder. A Tryk på kontrolknappen (op/ned/venstre/ højre) for at vælge. Funktion For At Vælge 4/9 FOCUS Flyt betjeningshåndtaget op. 8 Flyt betjeningshåndtaget ned. 5 16:9 Flyt betjeningshåndtaget til højre. 3 QUICK REVIEW Flyt betjeningshåndtaget til venstre. B Tryk betjeningshåndtaget ned for at vælge SET. DANSK SET 16:9 16:9

6 6 DA Introduktion Tilbehør eller Lysnetadapter, vekselstrøm, AP-V19E Lyd-/videokabel (Ø3.5 mini-stik til RCA-stik) Skulderstrop ( 7) Batteri Objektivhætte BN-VF808U Bemærk: Sørg for at tilslutte de medfølgende kabler. Brug ikke andre kabler. (A) (B) Støjfiltre til kabler Stort filter (A): Lyd-/videokabel Lille filter (B): Lysnetadapter Sæt Objektivdækslet På Beskyt objektivet ved at sætte den medfølgende objektivhætte på videokameraet som vist i illustrationen. Anbringes her under optagelse Monter Støjfilteret Sæt støjfilteret på kablet. Støjfilteret reducerer interferens. Løsn låsen 3 cm En omvikling (Lyd-/Videokabel) To omviklinger (Lysnetadapter)

7 BATT Introduktion DA 7 Sæt Skulderremmen På Træk velcrostrimlen af, og før stroppens ende gennem øjet. Før stroppen gennem spændet, juster længden og spænd stroppen fast ved hjælp af justeringsanordningen. Placer spændet nær øjet og sæt velcrostrimlen på igen. Justeringsanordning Spænde Øje Justering Af Håndstrop Åbn velcrostrimlen og juster håndstroppen. Før justering skal du fjerne eventuelle sikkerhedsmærkater, som sidder på velcroen. Stativfæste Ved montering af videokameraet på et stativ retter du stativets orienteringstap og skruer ind efter gevindhullet og taphullet på videokameraet. Stram derefter skruen til i urets retning. Nogle stativer er ikke udstyret med tapper. DANSK

8 8 DA Introduktion Indeks U 7 PLAY OFF REC 8 T S R L M N O W Q a 1 XY 0 DV 2 K 34 P BATT Sådan Justeres LCD-Skærmen V Z Skub LCD-skærmen til den mest behagelige position. Skærmen kan skubbes 30 i alt (15 nedad og 15 opad). 30 Bemærk: Der vises muligvis farvede, lyse prikker overalt på LCDskærmen. Dette er dog normalt.

9 Introduktion DA 9 Betjeningsknapper a Kontrolhåndtag ( 5) : Venstre / Tilbagespoling [3] ( 16) / Hurtigt gennemsyn [QUICK REVIEW] ( 14) : Højre / fremadspoling [5] ( 16) / 16:9 Wide Screen-knap [16:9] ( 13) : Op / Afspil/ Pause [4/9] ( 16) / Manuel fokus [FOCUS] ( 24) : Ned / Stop [8] ( 16) / Modlyskompensation ( 25) / Spoteksponering ( 25) Tryk på: SET B Menuknap [MENU] ( 19) C Knappen Auto [AUTO] ( 9) D Databatteriknap [DATA] ( 12) E Knap til start/stop af indspilning [START/STOP] ( 14) F Zoomknap [T/W] ( 15) / Højttalerlydstyrkekontrol [VOL. +, ] ( 16) G Afbryder [PLAY, OFF, REC] H Låseknap I Kontakt til åbning/udskubning af kassette [OPEN/EJECT] ( 13) J Batteriudløserknap [BATT.] ( 11) Stik Stikket findes under LCD-skærmen. K Digital Video-stik [DV OUT] (i.link*) ( 29, 30) * i.link henviser til industrispecifikationerne IEEE samt deres udvidelser. -logoet benyttes til produkter, som opfylder i.link standarden. Stikkene er placeret under dækslerne. L Lyd-/videoudgangsstik [AV] ( 18) M Jævnstrømsindgangsstik [DC] ( 11) Indikatorer N POWER/CHARGE Lampe ( 11) Andre Dele O LCD-skærm ( 8) P Øje til skulderstrop ( 7) Q Håndstrop ( 7) R Kamerasensor (Sørg for ikke at dække dette område, da der er indbygget en sensor, som bruges ved optagelse). S Stereomikrofon T Objektiv U Højttaler ( 16) V Batteridæksel ( 11) W Dæksel til kassetteholder ( 13) X Taphul ( 7) Y Stativfæste ( 7) Z Batteriets monteringsdel ( 11) a Stikdæksel Afbryderens Position Tryk på låseknappen, mens du indstiller afbryderen. PLAY: Gengivelse af en indspilning på båndet. OFF: Slukning af videokameraet. REC: For indspilning på båndet. Automatisk/Manuel Tilstand PLAY OFF REC Tryk på knappen AUTO gentagne gange for at skifte mellem automatisk og manuel indspilningstilstand. Når manuel vælges, vises indikatoren M på LCD- skærmen. Automatisk Funktion: A Du kan optage uden brug af specielle effekter eller manuelle justeringer. Manuel Funktion: M Du kan optage ved at indstille forskellige funktioner manuelt. M DANSK

10 10 DA Introduktion Indikatorer På LCD-Skærm Under Videoindspilning 1 16:9 2 M 10 x SOUND 12BIT 9 s 15:55 a REC 3 11: q w a Indikator for batteristand ( 32) B Betjeningstilstand ( 9) A : Automatisk tilstand M : Manuel tilstand C : Indikatoren Night-Scope ( 28) : Gain Up-tilstand ( 20) D Lukkerhastighed ( 28) E Indikator til hvidbalance ( 26) F Indikator til valgt effekt ( 28) G Indikator til valgt Program AE ( 27) H SOUND 12BIT/16BIT: Indikator for lydtilstand ( 21) (vises i ca. 5 sekunder, når videokameraet er tændt.) I Digital billedstabilisator ( DIS ) ( 20) (kun indikator for vises) J Tidskode ( 21) K Indikator til manuel fokusindstilling ( 24) L Dato/tid ( 21) M Indikator til Wind Cut ( 20) N Indikator for valgt wipe/fade-effekt ( 27) O : Indikator til spot-eksponeringskontrol ( 25) : Indikator til modlyskompensation ( 25) ±: Indikator til justering af eksponering ( 24) : Indikator til irisblænde ( 25) P REC: (Vises under indspilning.) ( 14) Q Indikator for bånd kører (Drejer når båndet kører.) R Resterende tid på bånd ( 14) S Optagehastighed (SP/LP) ( 21) (kun LP-indikator vises) T Indikatoren for valgt billedformat ( 13) (kun 16:9-indikator vises) U Zoomindikator ( 15) V Omtrentlig zoom ( 15) p o LP i min WH y u t r e Under Videoafspilning LP x3 12 BIT L BLANK SEARCH PUSH "STOP" BUTTON TO CANCEL VOLUME 11:13 20 :21 : a Indikator for batteristand ( 32) B Indikatoren Sound Mode ( 23) C Indikator for blanksøgning ( 17) D Båndhastighed (SP/LP) (kun indikator for LP vises) E Indikator for variabel søgehastighed: x-10, x-3, x3 og x10 ( 17) F 4: Afspilning 5: Fremadspoling/Hurtigsøgning 3: Tilbagespoling/Hurtigsøgning 9: Pause G Dato/tid ( 23) H VOLUME: Indikator til lydstyrke ( 16) I Tidskode ( 23) 7

11 Introduktion DA 11 Strømtilførsel Opladning Af Batteriet 1 Indstil afbryderen på OFF ( 9). 2 Åbn batteridækslet. Tryk på OPEN og skub batteridækslet af videokameraet den retning, der er vist nedenfor. 3 Indsæt batteriet. Lad (pil) på batteriet pege i den korrekte retning og isæt batteriet, indtil det låses fast. Sæt batteridækslet på igen. (Kun for BN-VF808U) 4 Tilslut AC-adapteren. DC bøsning AV DC Lysnetadapter Pil Til stikkontakt i væggen (110V at 240V) blinker og viser, at opladningen er i gang. Når slukkes, er opladningen færdig. Tag AC-adapteren ud af stikkontakten og videokameraet. Tag AC-adapteren ud af stikkontakten og videokameraet. Sådan Tages Batteriet Ud Skub og hold batteriudløserknappen, BATT. ( 9), og fjern derefter batteriet. Opladnings-/optagetid (ca.) Batteri Nødvendig opladningstid Maksimal kontinuerlig optagetid BN-VF808U 1t.30min. 1t.55min. (Medfølger) BN-VF815U 2 t. 40 min. 3 t. 45 min. BN-VF823U 3 t. 50 min. 5 t. 40 min. Bemærkninger: Hvis et fuldt opladt batteri sættes i enheden, vil, -indikatoren blinke i ca. 10 sekunder, før den slukkes. Eftersom lysnetadapteren behandler elektricitet internt, bliver den varm, når den bruges. Anvend den derfor kun på steder med god ventilation. Efter 5 minutter i Optag-standby-tilstand med kassetten sat i og uden betjening, slukker videokameraet automatisk for strømmen fra vekselstrømsadapteren. I dette tilfælde starter opladningen af batteriet, hvis batteriet er tilsluttet til videokameraet. Undlad at trække i eller bøje strømforsyningens stik eller kabel. Det kan beskadige strømforsyningen. Anvendelse Af Batteriet Udfør trin 2 3 i Opladning Af Batteriet. Bemærkninger: Optagetiden reduceres betydeligt under følgende forhold: Zoom- eller optage-standby-indstilling aktiveres gentagne gange. Gengivelsestilstand aktiveres gentagne gange. Inden længerevarende anvendelse anbefaler vi, at du holder nok batteripakninger i beredskab til at dække 3 gange den planlagte optagetid. Obs: Sørg for, at der er slukket for videokameraet, før strømkilden tages af. Undladelse af dette kan bevirke, at videokameraet ikke fungerer efter hensigten. DANSK

12 12 DA Introduktion Databatterisystem Du kan kontrollere den resterende batteristrøm og den mulige indspilningstid. 1 Sæt afbryderen på REC eller PLAY ( 9). 2 Tryk på DATA, og skærmen med batteristatus bliver vist. BATTERY CONDITION LEVEL 100% 50 0 Tryk da på DATA igen for at vende tilbage til den normale skærm. Databatteristatus kan ikke vises under afspilning eller når der optages. Hvis COMMUNICATION ERROR vises i stedet for en batteristatus, selvom du forsøgte at trykke på DATA flere gange, kan der være et problem med batteriet. Kontakt i så fald din JVC-forhandler. Brug af lysnetadapteren MAX TIME 115min Udfør trin 4 i Opladning Af Batteriet ( 11). Sprogindstillinger Det er muligt at skifte sproget på displayet. ( 22) A Vælg 2 SET Vælg LANGUAGE, og tryk på SET eller. Vælg det ønskede sprog to tryk på SET eller. Tryk på MENU. LANGUAGE ENGLISH FRANCAIS ESPAÑOL ITALIANO NEDERLANDS 1 Sæt afbryderen på REC eller PLAY ( 9). Hvis den indstilles REC, skal indspilningstilstanden indstilles til M ( 9). 2 Tryk på MENU. 3 Vælg SYSTEM, og tryk på SET eller Tryk på når du ønsker at vende tilbage til den foregående menuskærm. A Vælg Indstillinger Af Dato/Tid CLOCK ADJ. DATE. MONTH. YEAR 24h : 26 B SET Dato/tid optages på båndet hele tiden, men visningen kan slås til eller fra ( 21, 23). Udfør trin 1 2 i Sprogindstillinger. 1 Vælg DISPLAY, og tryk på SET eller. 2 Vælg CLOCK ADJ. og tryk på SET eller. 3 Vælg det ønskede datovisningsformat, tryk på SET eller. Gentag dette trin for at angive tidsvisningsformat (vælg fra 24h eller 12h ), måned, dato, år, timer og minutter. 4 Tryk på MENU. Tryk på når du ønsker at vende tilbage til den foregående menuskærm/indstilling.

13 A Vælg Justering Af Displayets Lysstyrke Skrivebeskytt elsestap Kassetteholder Introduktion DA 13 Sørg for, at siden med ruden vender udad. OPEN/ EJECT 2 SET Udfør trin 1 2 i Sprogindstillinger ( 12). 1 Vælg DISPLAY, og tryk på SET eller. 2 Vælg BRIGHT, og tryk på SET eller. 3 Vælg en passende lysstyrke og tryk på SET eller. 4 Tryk på MENU. Tryk på når du ønsker at vende tilbage til den foregående menuskærm/indstilling. Isætning Og Udtagning Af En Kassette Der skal være strøm på videokameraet, for at du kan isætte eller udtage en kassette. 1 Skyd og hold OPEN/EJECT i retning af pilen og træk derefter kassetteholderdækslet åbent, træk derefter kassetteholderdækslet åbent, indtil det låser på plads. 2 SIsæt eller fjern et bånd, og tryk på PUSH for at lukke kassetteholderen. Vær påpasselig med kun at trykke på PUSH -delen, når du lukker kassetteholderen, da der ellers er risiko for, at du får fingrene i klemme i kassetteholderen og derved kommer til skade eller forårsager skade på videokameraet. Når kassetteholderen er lukket, trækkes den automatisk tilbage. Vent til den er trukket helt tilbage, før du lukker BRIGHT ± 0 kassetteholderdækslet. Hvis batteripakningens effekt er lav, kan du muligvis ikke lukke kassetteholderdåkslet. Brug ikke magt. Skift batteripakningen ud med en, der er fuldt opladet, eller tilslut lysnetadapteren, før du går videre. 3 Luk kassetteholderdækslet godt, indtil det låses fast med et klik. Bemærkninger: Hvis kassetteholderen ikke åbner i løbet af et par sekunder, skal du lukke kassetteholderdækslet og prøve igen. Hvis kassetteholderen stadig ikke åbner, skal du slukke for videokameraet og tænde for det igen. Hvis båndet ikke går rigtigt ind, skal du åbne kassetteholderdækslet helt og tage kassetten ud. Vent nogle minutter og sæt den i igen. Vent et stykke tid, før du åbner kassetteholderdækslet, hvis videokameraet pludseligt er flyttet fra kolde til varme omgivelser. 16:9 Billedformat Du kan indspille video i 4:3- og 16:9-format. Som standard er kameraet indstillet til at indspille videoer i 4:3-formatet. 1 Indstil afbryderen på REC ( 9). 2 Hvert tryk 16:9-knap skifter skærmstørrelse: 16:9 4 : 3 16 : 9 Dæksel til kassetteholder Bemærk: Hvis du optager videoer i 16:9-formatet, kan billedet se ud til at være strakt lidt i lodret retning, når du afspiller på et TV i 4:3-format. ( 21, 23) DANSK

14 14 DA Optagelse Og Afspilning Grundlæggende Indspilning Før du fortsætter, skal du udføre nedenstående trin: Strømtilførsel ( 11). Isætning af en kassette ( 13). Fjern objektivdækslet ( 6). Vælg videoer i 4:3-format eller 16:9-format ( 13). Optagestart/stop-knap TAPE! Kommer hvis et bånd ikke isættes, når optagestart/stop-knappen trykkes ned, mens afbryderen er indstillet til REC. USE CLEANING CASSETTE Forekommer, hvis der er snavs på hovederne under optagelse. Brug en rensekassette (ekstraudstyr). ( 2) Afbryder Zoomhåndtag Resterende Tid På Båndet Omtrentlig resterende tid vises på displayet. ---min betyder, at videokameraet beregner den resterende tid. Når den resterende tid kommer ned på 2 minutter, begynder indikatoren at blinke. 1 Sæt afbryderen i stilling REC ( 9). 2 Tryk på START/STOP-knappen for at starte indspilning. REC vises på displayet, mens der indspilles. For at stoppe optagelsen skal du trykke på START/STOP igen. Omtrentlig optagetid Bånd Optagehastighed SP LP 30 min. 30 min. 45 min. 60 min. 60 min. 90 min. 80 min. 80 min. 120 min. Bemaerkninger: Hvis Optag-standby-tilstanden fortsætter i 5 minutter, og der ikke foretages nogen handling, afbrydes strømmen til videokameraet automatisk. Hvis der er et blankt afsnit mellem optagelserne på båndet, afbrydes tidskoden, og der kan forekomme fejl, når båndet redigeres. For at undgå dette, se Optagelse Fra Et Punkt inde På Båndet ( 15). Hvis du vil optage i LP-tilstand (Long Play) ( 21). Den tid, det tager at beregne og vise den resterende tid på båndet, og nøjagtigheden af beregningen kan variere alt efter, hvilken type bånd der anvendes. Hurtigt Gennemsyn 62 min Gør det muligt at kontrollere slutningen af den sidste optagelse. Tryk på QUICK REVIEW under indspilning-standbytilstand. QUICK REVIEW Båndet spoles nogle sekunder tilbage og afspilles automatisk, hvorefter det afbrydes til optage-standby-indstilling til den næste optagelse. Bemaerkninger: Starten af en afspilning kan være forvrænget. Dette er normalt. Skub zoomknappen frem og tilbage flere gange for at slå lyden til eller fra.

15 Zoom Zoom ud W: Vidvinkel Du kan zoome op til 34X med den optiske zoom. Zoom over 34x sker via digital billedbehandling og kaldes derfor digital zoom. Der kan udføres digital zoom op til 800X. Indstil (ZOOM) til [68X] eller [800X]. ( 20) Bemaerkninger: Makroindspilning er mulig så tæt som ca. 5 cm fra motivet, når zoomhåndtaget står hele vejen over mod W. Når der zoomes ind på et motiv, der er tæt på objektivet, kan kameraet zoome ud automatisk, afhængigt af afstanden til motivet. I så fald indstilles TELE MACRO på ON. ( 20) Tidskode W VOL.+ T Optisk zoom (op til 34X) 34 Zoom ind T: Telefoto 800 Digital zoom (op til 800X) Under optagelse skrives der en tidskode på båndet. Denne kode er beregnet på lokalisering af scenerne på båndet under gengivelse. Display 12:34:24 Minutter Sekunder Delbilleder* (25del billeder = 1 sek) Optagelse Og Afspilning DA 15 Hvis en optagelse starter fra et blankt afsnit, begynder tidskoden at tælle fra 00:00:00 (minut:sekund:delbillede). Hvis indspilningen starter lige efter en tidligere indspillet scene, fortsætter tidskoden fra det sidste tidskodenummer. Hvis et blankt afsnit indspilles et stykke inde på båndet, afbrydes tidskoden. Når optagelsen genoptages, begynder tidskoden igen at tælle op fra 00:00:00. Det betyder, at videokameraet kan indspille de samme tidskoder, som findes i en tidligere optaget scene. For at forhindre dette udføres Optagelse Fra Et Punkt inde På Båndet ( 15) i de følgende tilfælde; Efter at du har afspillet et indspillet bånd og vil optage igen. Når strømmen afbrydes under en optagelse. Når et bånd tages ud og isættes igen under en optagelse. Når du optager på et delvist indspillet band. Når du optager på et blankt afsnit et stykke inde på båndet. Når du vil fortsætte med at optage, og du har åbnet/lukket kassetteholderdækslet. Bemaerkninger: Tidskoden kan ikke nulstilles. Under hurtig frem- og tilbagespoling skifter tidskode-visningen i ryk. Tidskoden vises kun, når TIME CODE er indstillet til ON. ( 21) Optagelse Fra Et Punkt inde På Båndet 1 Afspil et bånd, eller anvend blanksøgning ( 17) for at finde det punkt, hvorfra du vil påbegynde optagelsen, og aktiver derefter stillgengivelse ( 16). 2 Indstil afbryderen til REC ( 9), og start derefter en optagelse. * Delbilleder vises ikke under optagelse. DANSK

16 16 DA Optagelse og Afspilning Normal Afspilning VOL.+ W T Afbryder VOL. +/ 4/9 SET MENU Sæt et bånd i ( 13). 2 Sæt afbryderen i stilling PLAY ( 9). Bemaerkninger: Gengivebilledet kan ses i LCD-skærmen, i søgeren eller på et tilsluttet TV ( 18). Hvis stop-indstillingen fortsætter i 5 minutter, når videokameraet strømforsynes fra et batteri, vil videokameraet automatisk blive afbrudt. Hvis et kabel er sat i AV-bøsningen, høres lyden ikke fra højttalerne. HDV Vises, når billeder optaget i HDV-format er blevet fundet. Billederne i HDV-formatet kan ikke afspilles med dette videokamera. Still-Gengivelse Holder pause under video-gengivelse. 1 Tryk på 4/9 under afspilning. 2 Tryk på 4/9 når du vil fortsætte normal afspilning. Hvis still-gengivelse fortsætter i mere end 3 minutter, vil videokameraet automatisk blive indstillet til stop. SET Skærmen ovenfor (som henviser til betjeningshåndtaget ( 5)) vil blive vist i ca. 3 sekunder på LCD-skærmen. 3 Tryk på 4/9 for at starte afspilning. 4 Tryk på 8 for at stoppe afspilning. Tryk på 3 for at spole båndet tilbage eller på 5 for at spole det frem i stopindstilling. Tryk på SET for at vise skærmen for funktionshåndtering. Kontrol ol af højttalerlydstyrken Skub zoomknappen (VOL. +/ ) mod + for at skrue op for lyden eller mod for at skrue ned.

17 Optagelse og Afspilning DA 17 Tilbagespoling/Shuttle-Søgning Gør det muligt at udføre hurtig søgning i en af retningerne under video-gengivelse. 1 Under gengivelse kan du trykke en gang på 5 for at spole frem eller en eller to gange på 3 for at spole tilbage. 3 5 x-10 x-3 x3 x10 2 Tryk på 4/9 når du vil fortsætte normal afspilning. Under afspilninger trykker og holder du på 5 eller 3. Søgningen fortsætter, så længe knappen holdes inde. Når knappen slippes, fortsætter den normale gengivelse. En ubetydelig mosaik-effekt vises på skærmen under shuttle-søgning. Dette er normalt. Obs: Under shuttle-søgning er dele af billedet muligvis ikke klart synligt, især i venstre side af skærmen. Under shuttle-søgning vil dele af billedet muligvis ikke være tydeligt synlige på skærmen. Hjælper dig med at finde stedet for start af optagelse inde på båndet for at undgå afbrydelser i tidskoden ( 15). 1 Indstil afbryderen til PLAY ( 9). 2 Tryk på MENU. 5 Vælg EXECUTE, og tryk derefter på SET eller. Blanksøgning 3 Vælg TAPE, og tryk derefter på SET eller. 4 Vælg BLANK SEARCH, og tryk derefter på SET eller. BLANK SEARCH -indikatoren vises, og videokameraet starter automatisk søgning i baglæns eller forlæns retning og stopper på det sted, der er cirka 3 sekunders bånd før begyndelsen af den detekterede blanke del. Tryk på 8 for at annullere Blanksøgning. Bemaerkninger: Blanksøgning er en hjælp til at finde ud af, hvor du skal starte optagelse midt på et bånd for at undgå, at tidskoden afbrydes. Hvis den aktuelle position er i et optaget afsnit, vil videokameraet søge fremad. Hvis starten eller slutning af båndet nås under banksøgning, stopper videokameraet automatisk. Et blankt afsnit, som er kortere end 5 sekunder, vil måske ikke blive fundet. Det fundne blanke afsnit kan befinde sig mellem indspillede scener. Før du starter indspilning, skal du sikre dig, at der ikke er nogen indspillet scene efter det blanke afsnit. DANSK

18 18 DA Optagelse og Afspilning Tilslutning Til Et TV Eller En Videobåndoptager TV Lyd-/ videokabel (medleveret) eller Til AV stik Videobåndoptager a Gul VIDEO IN (Tilslut når dit TV/ videobåndoptager kun har A/V inputstik.) b Rød til AUDIO R IN. c Hvid til AUDIO L IN. 1 Sørg for, at der er slukket for samtlige apparater. 2 Tilslut videokameraet til et TV eller en videobåndoptager som vist i illustrationen. Hvis du bruger en videobåndoptager, skal du gå til trin 3. Ellers skal du gå til trin 4. 3 Forbind videobåndoptagerens udgang til TV'ets indgang. Følg instruktionerne i instruktionsbogen til videobåndoptageren. 4 Tænd for videokameraet, videobåndoptageren og TV'et. 5 Indstil videobåndoptageren til AUXfunktion, og indstil TV'et til VIDEO-funktion. 6 Start afspilning på videokameraet ( 16). Indstil 16:9 OUTPUT i Gengivelsesmenuer, så billedet passer til dit TV (16:9-TV eller 4:3-TV) ( 21, 23). Angivelse af, om de følgende displays vises på et tilsluttet TV Dato/tid Indstil DATE/TIME på ON eller OFF ( 23). Tidskode Indstil TIME CODE på ON eller OFF ( 23). På skærmen Indstil ON SCREEN på OFF, LCD eller LCD/TV ( 23). Bemaerkninger: Det anbefales at anvende lysnetadapteren som strømforsyning i stedet for batteriet ( 11). For at se billedet og høre lyden fra videokameraet uden at sætte et band eller hukommelseskort i skal videokameraets afbryder sættes i stilling REC. Indstil derefter dit TV til den rigtige indgang. Husk at lukke helt ned for TV'ets lydstyrke, så der ikke lyder voldsom støj, når du tænder for videokameraet. Konverterobjektiv og av-kabel kan muligvis ikke bruges samtidig, afhængigt af det pågældende konverterobjektiv. Brug af JVC-konverterobjektiv anbefales. Ikke alle konverterobjektiver understøtter dette videokamera.

19 Menuer For Detaljeret Justering DA 19 Ændring Af Menuindstillingerne Dette videokamera er udstyret med et letanvendeligt skærmorienteret menusystem, som simplificerer mange af de detaljerede videokameraindstillinger ( 19 23). Afbryder A Vælg 2 SET 16:9 MENU 1 For menu til videoindspilning: Sæt afbryderen i stilling REC ( 9). Indstil indspilningstilstand til M ( 9). For videogengivelsesmenuerne: Sæt afbryderen i stilling PLAY ( 9). 2 Tryk på MENU. Menu-skærmen vises. Skærm for menu til videoindspilning FUNCTION CAMERA TAPE DISPLAY SYSTEM EXIT Skærm for videogengivelsesme TAPE DISPLAY SYSTEM EXIT 3 Vælg den ønskede funktion, og tryk på SET eller. Den valgte funktionsmenu vises. Eksempel: FUNCTION-menu. Nuværende indstilling FUNCTION WIPE/FADER PROGRAM AE EFFECT EXPOSURE W.BALANCE SHUTTER EXIT 4 Vælg det ønskede valg, og tryk på SET eller. Eksempel: WIPE/FADER-menu. WIPE/FADER OFF OFF WHITE WH BLACK BK SLIDE SCROLL Tryk på når du ønsker at annullere eller vende tilbage til den foregående menuskærm. Gentag proceduren, hvis du ønsker at indstille andre funktionsmenuer. WH OFF OFF +_ 0 AUTO OFF 5 Vælg den ønskede indstilling og tryk på SET eller. Valget er gennemført. 6 Tryk på MENU. Menuskærmen lukkes. DANSK

20 20 DA Menuer For Detaljeret Justering Optagelsesmenuer Indstillingerne i menuen FUNCTION og CAMERA kan kun ændres, når afbryderen er indstillet til REC. FUNCTION Menuer Indstillinger: [ ] = Standardindstilling WIPE/FADER ( 27), Wipe- Eller Fade-Effekter. PROGRAM AE ( 27, 28), Program AE, Effekter Og Lukkereffekter. EFFECT ( 27, 28), Program AE, Effekter Og Lukkereffekter. EXPOSURE ( 24), Eksponeringskontrol. W. BALANCE ( 26), Indstilling Af Hvidbalance. SHUTTER ( 27, 28), Program AE, Effekter Og Lukkereffekter. ZOOM [34X] : Ved indstillingen 34X under anvendelse af digital zoom vil zoomforstørrelsen blive indstillet til 34X, eftersom digital zoom vil blive deaktiveret. 68X : Muliggør anvendelsen af den digitale zoom. Ved at behandle og forstørre billeder digitalt muliggøres zoom fra 34X (den optiske zoomgrænse) til maks. 68X digital forstørrelse. 800X : Muliggør anvendelsen af den digitale zoom. Ved at behandle og forstørre billeder digitalt muliggøres zoom fra 34X (den optiske zoomgrænse) til maks. 800X digital forstørrelse. TELE MACRO [OFF] : Deaktiverer funktionen. ON : Når afstanden til motivet er mindre end 1 m, indstilles TELE MACRO til ON. Du kan indspille et så stort motiv som muligt på en afstand af ca. 40 cm. Afhængigt af zoomindstillingen kan objektivet gå ud af fokus. DIS OFF : Deaktiverer funktionen. (Ikonet DIS vises). CAMERA [ON] : Til at kompensere for ustabile billeder, som er forårsaget af kamerarysten, især ved stor forstørrelse. Bemaerkninger: Det er ikke sikkert, at kameraet kan stabiliseres helt, hvis hænderne ryster meget, eller afhængigt af indspilningsforholdene. Kobl denne funktion fra, hvis der optages med videokameraet på stativ. DIS kan ikke aktiveres, når du har valgt NIGHT i PROGRAM AE eller STROBE i EFFECT. GAIN UP OFF : Giver dig mulighed for at optage mørke scener, uden at det er nødvendigt at justere billedlysstyrken. [AGC] : Helhedsindtrykket kan være kornet, men billedet er lyst. AUTO : Lukkerhastigheden justeres automatisk. Optagelse af et motiv under lave eller ringe lysforhold med en langsom lukkerhastighed giver et lysere billede end i AGC-indstillingen, men motivets bevægelser er ikke så jævne og naturlige. Helhedsindtrykket kan være kornet. vises, mens lukkerhastigheden automatisk indstilles. WIND CUT [OFF] : Deaktiverer funktionen. ON : Hjælper med at dæmpe støj, der er forårsaget af vind. Indikatoren vises. Lydkvaliteten ændres. Dette er normalt.

21 Menuer For Detaljeret Justering DA 21 TAPE Menuer Indstillinger: [ ] = Standardindstilling REC MODE [SP]* : Sådan optages i SP-tilstand (Standard Play) LP : Lang gengivelse mere økonomisk, da optagetiden er 1,5 gange så lang. * SP-indikatoren vises ikke på skærmen. Bemaerkninger: Hvis optagehastigheden ændres, vil det gengivne billede blive sløret ved skiftet. Det anbefales, at bånd, som indspilles i LP-tilstand på dette videokamera, også gengives på dette videokamera. Under gengivelse af et band, som er optaget pa et andet videokamera, kan der være blokke med ståj, eller der kan være midlertidige afbrydelser i lyden. SOUND MODE [12BIT] : Muliggør video-optagelse af stereolyd på fire separate kanaler. (Svarer til 32 khztilstand på tidligere modeller). 16BIT : Muliggør video-optagelse af stereolyd på to separate kanaler. (Svarer til 48 khzfunktionen på tidligere modeller). DISPLAY -indstillingerne undtagen ( CLOCK ADJ., 16:9 OUTPUT og BRIGHT ) bruges kun, når der optages. Menuer Indstillinger: [ ] = Standardindstilling ON SCREEN LCD : Forhindrer, at videokameraets display (undtagen dato, tid og tidskode) vises på den tilsluttede TV-skærm. [LCD/TV] : Får videokameraets display til at komme frem på skærmen, når videokameraet er tilsluttet et TV. DISPLAY DATE/TIME [OFF] : ON : CLOCK ADJ. TIME CODE [OFF] : ON : Dato/tid vises ikke. Dato/tid vises altid. 12, Indstillinger Af Dato/Tid. Tidskoden vises ikke. Tidskoden vises på videokameraet og på det tilsluttede TV. Enkeltbillednumre vises ikke under optagelsen ( 15). 16:9 OUTPUT For at få dit TV til at vise billeder i 16:9-format, skal TV'ets skærmstørrelse indstilles korrekt. [4:3TV] : Til TV med 4:3-skærmformat. 16:9TV : Til TV med 16:9-skærmformat. BRIGHT 13, Justering Af Displayets Lysstyrke. DANSK

22 22 DA Menuer For Detaljeret Justering SYSTEM -funktionerne, som indstilles, når afbryderen er sat i stilling REC, aktiveres også, når afbryderen er sat i stilling PLAY. Menuer Indstillinger: [ ] = Standardindstilling LANGUAGE [ENGLISH] / FRANCAIS / ESPAÑOL / ITALIANO / NEDERLANDS Sprogindstillingen kan ændres. ( 12) MELODY OFF : Deaktiverer funktionen. [ON] : Der høres en tone ved hver betjening. SYSTEM DEMO MODE OFF : [ON] : CAM RESET [CANCEL] : EXECUTE : Automatisk demonstration vil ikke finde sted. Demonstrerer visse funktioner, f.eks. Wipe/Fader og Effect osv., og kan bruges til at bekræfte, hvordan disse funktioner virker. Demonstrationen starter i følgende tilfælde: Når menuskærmen lukkes efter, at DEMO MODE bliver sat på ON. Med DEMO MODE sat på ON, hvis der ikke foretages nogen betjening i ca. 3 minutter efter, at afbryderen er sat på REC. Hvis du foretager en betjening under demonstrationen, vil demonstrationen stoppe midlertidigt. Hvis du ikke foretager nogen betjening i mere end 3 minutter derefter, vil demonstrationen fortsætte. Bemaerk: Hvis der er en kassette i videokameraet, kan demonstrationen ikke aktiveres. Nulstiller ikke alle indstillinger til fabriksindstillingen. Nulstiller alle indstillinger til fabriksindstillingen.

23 Menuer For Detaljeret Justering DA 23 Indstillingerne nedenfor gælder kun for videogengivelse. SOUND L/R og NARRATION Under gengivelse fra bånd registrerer videokameraet den lydfunktion, optagelsen er foretaget med, og gengiver lyden. Vælg den lydtype, billedgengivelsen skal ledsages af. TAPE Menuer NARRATION Gengivelsesmenuer Indstillinger: [ ] = Standardindstilling Selvom dette videokamera ikke kan udføre lyddubbing, kan du høre lyden fra et lyddubbet bånd, når du afspiller med denne funktion. [OFF]: ON: MIX: SOUND L/R [STEREO ]: SOUND L : SOUND R : BLANK SEARCH Den originale lyd gengives både på kanalerne L og R i stereo. Overspillet lyd gengives både på kanalerne L og R i stereo. De originale og overspillede lyde gengives både i stereo på både L - og R -kanalerne. Lyd gengives både på kanalerne L og R i stereo. Lyden fra L -kanalen gengives. Lyden fra R -kanalen gengives. [CANCEL] / EXECUTE 17, Blanksøgning. Hver indstilling (undtagen OFF i ON SCREEN, DATE/TIME og TIME CODE ) er sammenkædet med DISPLAY, som vises, når afbryderen sættes på REC. Indstillingerne (undtagen OFF i ON SCREEN ) er de samme som i beskrivelsen på ( 21). DISPLAY Menuer ON SCREEN DATE/TIME CLOCK ADJ. TIME CODE 16:9 OUTPUT BRIGHT Indstillinger: [ ] = Standardindstilling OFF / [LCD] / LCD/TV Når indstillingen er OFF, forsvinder videokameraets display. [OFF] / ON 12, Indstillinger Af Dato/Tid [OFF] / ON 15, Tidskode [4:3TV] / 16:9 TV 21, 16:9 OUTPUT 13, Justering Af Displayets Lysstyrke SYSTEM Hver indstilling (undtagen DEMO MODE ) sammenkædes med SYSTEM, som vises, når afbryderen sættes på REC. Parametrene er de samme som i beskrivelsen på side 22. DANSK

24 24 DA Indspilningfunktioner Manuel Fokus Videokameraets Full Range AF-system giver kontinuerlig optagemulighed fra næroptagelse (helt ned til ca. 5 cm fra motivet) til uendeligt. Det kan imidlertid være umuligt at opnå korrekt fokus, afhængigt af optageforholdene. Brug i så fald manuel fokusering. FOCUS Eksponeringskontrol Manuel indstilling af eksponeringen anbefales i de følgende situationer: Under optagelse med bagbelysning, eller hvis baggrunden er for lys. Under optagelse med en reflekterende, naturlig baggrund, som for eksempel på stranden eller på en skitur. Hvis baggrunden er meget mørk, eller motivet er lyst. A Vælg 4 Tryk på eller for at fokusere på et motiv. Hvis fokusniveauet ikke kan indstilles yderligere, vil, eller begynde at blinke. 5 Tryk på SET. Justering af fokus er nu gennemført. Nulstilling af auto-fokus Tryk på FOCUS to gange. Manuel fokusering anbefales i følgende situationer. Hvis to motiver overlapper hinanden i den samme scene. SET Indikator for manuel fokusering 1 Indstil afbryderen på REC ( 9). 2 Indstil indspilningstilstand til M ( 9). 3 Tryk på FOCUS. Indikatoren for manuel fokusering vises. Hvis belysningen er svag.* Hvis motivet ikke indeholder kontrast (forskel på lys og mørke), som for eksempel en flad, ensfarvet væg eller en skyfri, blå himmel.* Når et mørkt objekt knapt er synligt på LCDskærmen.* Hvis scenen indeholder meget små mønstre eller identiske mønstre, der gentages regelmæssigt. Når motivet påvirkes af solstråler eller lys, der reflekteres fra vand. Ved optagelse af et motiv, hvor baggrunden har stor kontrast. * Følgende advarsler om lav kontrast blinker:,, eller. 2 SET EXPOSURE ± 0 1 Indstil afbryderen på REC ( 9). 2 Indstil optageindstilling til M ( 9). 3 Tryk på MENU. 4 Vælg FUNCTION, og tryk på SET eller. 5 Vælg EXPOSURE, og tryk på SET eller. 6 Valg passende eksponering og tryk på SET eller. Tryk for at gøre billedet lysere. Tryk for at gøre billedet mørkere, (maks +/-6). 7 Tryk på MENU. Bemaerkninger: Hvis justeringen ikke fører til nogen synlig ændring i lysstyrken, sættes GAIN UP til AUTO ( 20). Du kan ikke anvende manuel eksponeringskontrol, når PROGRAM AE er indstillet til SPOTLIGHT eller SNOW ( 27), eller sammen med modlyskompensation.

25 Irisblænde-Lås I lighed med det menneskelige øjes pupil trækker irisblænden sig sammen i kraftigt lys for at forhindre, at der kommer for meget lys ind, og udvider sig i mørke for at slippe mere lys ind. Anvend denne funktion i de følgende situationer: Når du optager et motiv i bevægelse. Hvis afstanden til motivet ændrer sig (så størrelsen ændres på LCD-skærmen), som for eksempel hvis motivet fjerner sig. Under optagelse med en reflekterende, naturlig baggrund, som for eksempel på stranden eller på en skitur. Under optagelse i lyset fra spotlights. Under zoom. 1 Udfør trin 1 5 i Eksponeringskontrol ( 24). 2 Juster zoomforholdet, så motivet fylder LCD-skærmen, og tryk derefter på SET eller og hold knappen nede min. 2 sekunder. -indikatoren vises. 3 Tryk på SET eller. Irisblænden er låst. 4 Tryk på MENU. Modlyskompensation Modlyskompensation gør hurtigt motivet lysere. Ved enkel betjening gør modlyskompensationen hurtigt det mørke motiv lysere ved at forøge eksponeringen. SET Indspilningfunktioner DA 25 Spot-Eksponeringskontrol Når der vælges et spotmåleområde, bliver eksponeringskompensationen mere nøjagtig. 1 Indstil afbryderen på REC ( 9). 2 Indstil indspilningstilstand til M ( 9). 3 Tryk to gange på så indikatoren for spoteksponeringskontrol vises. Der vises en spotmåleramme midt i LCD-skærmen. 4 Tryk på SET. Spoteksponeringskontrol aktiveres. Eksponeringen justeres, så lysstyrken i det valgte område optimeres. Låsning af irisblænden Efter trin 3 skal du trykke på SET og holde den nede i mindst 2 sekunder. -indikatoren vises, og irisblænden låses. Annullering af spoteksponeringskontrol Tryk en gang på, så -indikatoren forsvinder. Bemaerkninger: Afhængigt af optagelokaliteten og -forholdene kan der muligvis ikke opnas et optimalt resultat. STROBE i EFFECT kan ikke benyttes sammen med spoteksponeringskontrol. 1 Indstil afbryderen på REC ( 9). 2 Indstil indspilningstilstand til M ( 9). 3 Tryk på så indikatoren for modlyskompensation vises. Sådan annulleres modlyskompensation Tryk to gange på så -indikatoren forsvinder. Bemaerk: Anvendelse af modlyskompensation kan medføre, at lyset omkring motivet bliver for skarpt, og at motivet bliver hvidt. DANSK

26 26 DA Indspilningfunktioner Indstilling Af Hvidbalance Hvidbalancen refererer til korrektheden af farvegengivelse under forskellige lysforhold. Hvis hvidbalancen er korrekt, vil alle andre farver også blive gengivet nøjagtigt. Hvidbalancen indstilles normalt automatisk. Mere erfarne brugere af videokameraer kan dog med fordel styre denne funktion manuelt for at opnå en mere professionel gengivelse af farve/tone. 1 Indstil afbryderen på REC ( 9). 2 Indstil indspilningstilstand til M ( 9). 3 Indstil W.BALANCE til den ønskede tilstand. ( 20) Indikatoren for den valgte funktion, undtagen AUTO, vises. W. BALANCE [AUTO]: Hvidbalancen justeres automatisk. MWB : Indstil hvidbalancen manuelt, når der optages under forskellige lysforhold. ( 26, Manuel Indstilling Af Hvidbalance ). FINE : Udendørs på en solskinsdag. CLOUD : Udendørs på en skyet dag. HALOGEN : Et videolys eller en lignende type lys anvendes. [ ]= Standardindstilling Manuel Indstilling Af Hvidbalance Indstil hvidbalancen manuelt, når der optages under forskellige lysforhold. Hvidt Papir 1 Indstil afbryderen på REC ( 9). 2 Indstil indspilningstilstand til M ( 9). 3 Hold et ark hvidt papir foran motivet. Juster zoom eller stil dig i en afstand, hvor det hvide papir fylder skærmen. Vælg MWB i menuen W.BALANCE 4 ( 20) og tryk og hold derefter SET eller indtil begynder at blinke. Når indstillingen er gennemført, holder op med at blinke. 5 Tryk på SET eller for at vælge indstillingen. 6 Tryk på MENU. Menu-skærmen lukker, og indikatoren for manuel hvidbalance vises. Bemaerkninger: I trin 3, kan det være vanskeligt at fokusere på det hvide papir. Fokuser i dette tilfælde manuelt ( 24). Eftersom farvetemperaturen er forskellig afhængigt af lyset, skal du bruge denne funktion til at få et mere naturligt resultat. Når du har justeret hvidbalance manuelt, bevares indstillingen i hukommelsen, selv om du slukker for videokameraet eller fjerner batteriet. Hvidbalance kan ikke aktiveres samtidig med TWILIGHT i PROGRAM AE ( 27). Hvidbalance kan ikke aktiveres, hvis SEPIA eller MONOTONE -tilstanden er aktiveret.

27 Disse effekter gør det muligt for dig at skabe sceneovergange med professionelt tilsnit. Brug dem til at peppe overgangen mellem scenerne op. Wipe eller fade virker, når video-optagelsen begyndes, eller når den stoppes Wipe- Eller Fade-Effekter Indstil afbryderen på REC ( 9). Indstil indspilningstilstand til M ( 9). Indstil WIPE/FADER i FUNCTION Menu. ( 20) Tryk på optagestart/stopknappen for at aktivere fade-ind/ud eller wipe-ind/ud. Bemaerk: Det er muligt at forlænge en wipe eller fade ved at trykke på optagestart/stop-knappen og holde den inde. WIPE/FADER [OFF]: Deaktiverer funktionen. WHITE : Fader ind eller ud til en hvid skærm. BLACK : Fader ind eller ud til en sort skærm. SLIDE : Wipe-ind fra højre mod venstre eller wipe-ud fra venstre mod højre. SCROLL : Scenen skubbes ind fra den nederste mod den øverste del af en sort skærm, eller den skubbes ud fra den øverste til den nederste del, indtil skærmen til sidst er sort. [ ]=Standardindstilling Indspilningfunktioner DA 27 Program AE, Effekter Og Lukkereffekter 1 Indstil afbryderen på REC ( 9). 2 Indstil indspilningstilstand til M ( 9). 3 Indstil EFFECT, PROGRAM AE eller SHUTTER i FUNCTION Menu. ( 20) Den valgte effekt vil blive vist i ca. 2 sekunder, før videokameraet vender tilbage til menuskærmen. Bemaerkninger: Lukkereffekter kan ikke bruges i forbindelse med NIGHT. Når et motiv er for lyst eller for reflekterende, kan der opstå en lodret stribe (udtværing). Udtværing ses oftest, når SPORTS eller en tilstand af SHUTTER 1/500 og 1/4000 er valgt. PROGRAM AE [OFF]: Deaktiverer funktionen. SPORTS (Variabel lukkerhastighed: 1/250 1/4000): Denne indstilling gør det muligt at fange motiver i hurtig bevægelse i et delbillede ad gangen, så livlig, stabil slowmotion-gengivelse muliggøres. Jo hurtigere lukkerhastigheden er, desto mørkere bliver billedet. Brug denne lukkerhastighed under gode lysforhold. SNOW : Kompenserer for motiver, som ellers kan blive for mørke, når der optages i omgivelser med stærkt lys, som for eksempel på steder med sne. SPOTLIGHT : Kompenserer for motiver, som ellers kan blive for lyse, når der optages i meget stærkt, direkte lys, som for eksempel under et spotlight. TWILIGHT : Får natindspilninger til at se mere naturlige ud. Hvidbalance ( 26) sættes automatisk til AUTO. Når Twilight (tusmørke) vælges, indstiller videokameraet automatisk fokus fra cirka 10 m til uendeligt. Til afstande mindre end 10 m skal fokus indstilles manuelt. DANSK

28 28 DA Indspilningfunktioner NIGHT : Med denne funktion kan mørke motiver eller områder gøres endnu lysere, end de ville være i god, naturlig belysning. Selv om det optagede billede ikke er kornet, kan det se ud, som om det har stroboskop-effekt på grund af den langsomme lukkerhastighed. I Night-Scope kan det være svært at stille skarpt med videokameraet. For at forhindre dette anbefales brug af et kamerastativ. [ ]=Fabriksindstilling EFFECT [OFF]: Deaktiverer funktionen. SEPIA : De sekvenser, der optages, bliver brunlige som gamle fotografier. MONOTONE : Dine sekvenser optages som klassiske sorthvide film. CLASSIC : Giver optagelserne en stroboskop-effekt. STROBE : Optagelsen kommer til at ligne en række snapshotbilleder. MIRROR : Opretter et spejlbillede i venstre halvdel af skærmen, anbragt over for det normale billede i den anden halvdel af skærmen. [ ]=Fabriksindstilling SHUTTER [OFF]: Deaktiverer funktionen. SHUTTER 1/50: Lukkerhastigheden fastlåses til 1/50 af et sekund. De sorte striber, som normalt ses ved optagelse fra en TVskærm, bliver smallere. SHUTTER 1/120: Lukkerhastigheden fastlåses til 1/120 af et sekund. Den flimren, som opstår ved optagelse i lys fra lysstofrør eller kviksølvlamper, bliver mindre udtalt. SHUTTER 1/500 / SHUTTER 1/4000: (Se PROGRAM AE - SPORTS - tilstanden). [ ]=Fabriksindstilling Anvendelse af dette videokamera som en afspiller 1 Sæt videokameraets og videobåndoptagerens indgangsbøsninger i forbindelse som vist i illustrationen ( 18) Tilslutning Til Et TV Eller En Videobåndoptager. 2 Udfør trin 1 6. ( 18) 3 På det sted, hvor du vil starte overspilningen, skal du starte optagelsen på videobåndoptageren. (Se brugsanvisningen til videoapparatet.) 4 For at stoppe overspilningen skal du stoppe optagelsen på videobåndoptageren og derefter stoppe afspilningen på videokameraet. Angivelse af, om de følgende displays vises på et tilsluttet TV Redigering Overspilning Til En Videobåndoptager Dato/tid Indstil DATE/TIME til ON eller OFF ( 21). Tidshode Indstil TIME CODE til ON eller OFF ( 21). På skærmen Indstil ON SCREEN til OFF, LCD eller LCD/TV ( 21). Bemaerk: Det anbefales at anvende lysnetadapteren som strømforsyning i stedet for batteriet. ( 11)

GR-D822E LYT1851-004A DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE

GR-D822E LYT1851-004A DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA GR-D822E LYT1851-004A DA FI Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

GR-D320E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co.

GR-D320E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co. Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 2 4 og 6, så De ikke risikerer skader på grund af betjeningsfejl.

Lisätiedot

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA GR-D820E E LYT1814-005A DA FI Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

GR-D650E GR-D640E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 19

GR-D650E GR-D640E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 19 DIGITALT VIDEOKAMERA GR-D650E GR-D640E For tilbehør: http://www.jvc.co.jp/english/accessory/ Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1) 3-088-337-71(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK] / Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Digital Video Camera Recorder DK FI

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet DCR-TRV460E/TRV461E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-087-923-73(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-TRV460E/TRV461E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-087-923-73(1) 3-087-923-73(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK]/Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin DK FI Digital Video Camera Recorder DCR-TRV460E/TRV461E

Lisätiedot

2-548-308-71 (1) Digital Video Camera Recorder. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-HC90E. 2005 Sony Corporation.

2-548-308-71 (1) Digital Video Camera Recorder. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-HC90E. 2005 Sony Corporation. 2-548-308-71 (1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-HC90E Printed in Japan 2005 Sony Corporation Læs dette først Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet DCR-PC106E/PC107E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-089-179-71(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-PC106E/PC107E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-089-179-71(1) 3-089-179-71(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK] / Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Digital Video Camera Recorder DK FI

Lisätiedot

DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E

DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E 2-659-814-72(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E 2006 Sony Corporation Læs dette først DK 2 Inden du tager enheden i brug, skal du

Lisätiedot

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E 3-285-367-71(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DK/FI DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E Der findes flere oplysninger om dette produkt samt

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet 2-587-623-72(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/ DVD403E/DVD602E/DVD653E/ DVD703E/DVD803E Trykt på 100% genbrugspapir med planteoliebaseret

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet 2-587-623-72(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/ DVD403E/DVD602E/DVD653E/ DVD703E/DVD803E Trykt på 100% genbrugspapir med planteoliebaseret

Lisätiedot

DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E

DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-81(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2006 Sony Corporation Læs dette først Inden du tager apparatet i brug, bør du læse denne brugervejledning grundigt og

Lisätiedot

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F Klargøring IC-optager Betjeningsvejledning Ejer-registrering Modelnummeret sidder på bagpanelet, og serienummeret sidder inde i batterirummet. Noter serienummeret på pladsen nedenfor. Henvis til disse

Lisätiedot

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation 2-067-275-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1)

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1) 2-349-779-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-072-653-71 (3) Digital Video Camera Recorder Käyttöohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista ja säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Brugervejledning Inden du

Lisätiedot

VEJLEDNING KÄYTTÖOHJE GZ-MS120AE/BE/SE/PE GZ-MS95SE VIDEOKAMERA KAMERA

VEJLEDNING KÄYTTÖOHJE GZ-MS120AE/BE/SE/PE GZ-MS95SE VIDEOKAMERA KAMERA VEJLEDNING KÄYTTÖOHJE DA LYT2008-005C-M FI DANSK VIDEOKAMERA KAMERA GZ-MS120AE/BE/SE/PE GZ-MS95SE Kære kunde Tak, fordi du har købt dette videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne og

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-255-292-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-HPX10W CMT-HPX9 CMT-HPX7 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-097-197-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet CCD-TRV228E/TRV428E DCR-TRV255E/TRV265E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Video Camera Recorder/Digital Video Camera Recorder

Kameran käyttöohjeet CCD-TRV228E/TRV428E DCR-TRV255E/TRV265E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Video Camera Recorder/Digital Video Camera Recorder 3-087-919-73(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK] / Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Video Camera Recorder/Digital Video

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning Trykt på mindst 70 % genbrugspapir med brug af sværte baseret på vegetabilsk olie uden flygtuge organiske forbindelser. Painettu vähintään 70-prosenttisesti kierrätettävälle paperille käyttämällä VOC-vapaata

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-244-989-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX1 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 4-136-657-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH30 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 4-102-916-21 (1) R PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag.

Lisätiedot

Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI 2-887-135-81(1)

Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI 2-887-135-81(1) 2-887-135-81(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

HÅNDBOG KÄYTTÖOHJE GZ-HD320BE GZ-HD300AE/BE/RE VIDEOKAMERA VIDEOKAMERA

HÅNDBOG KÄYTTÖOHJE GZ-HD320BE GZ-HD300AE/BE/RE VIDEOKAMERA VIDEOKAMERA HÅNDBOG KÄYTTÖOHJE VIDEOKAMERA VIDEOKAMERA GZ-HD320BE GZ-HD300AE/BE/RE DA FI Kære kunde Tak, fordi du har købt dette videokamera. Før brug bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 6

Lisätiedot

Video Camera Recorder

Video Camera Recorder 3-072-312-71 (1) Video Camera Recorder Käyttöohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista ja säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Betjeningsvejledning Læs denne betjeningsvejledning

Lisätiedot

FM Stereo/ FM-AM Receiver

FM Stereo/ FM-AM Receiver 2-596-577-22 (4) FM Stereo/ FM-AM Receiver Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI STR-DA7100ES Sony Corporation Printed in Malaysia 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk

Lisätiedot

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-091-049-12 (1) Brugervejledning [DK]/Käyttöohjeet [FI] Digital Video Camera Recorder Brugervejledning Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne brugervejledning grundigt igennem og gemme den

Lisätiedot

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation 4-166-572-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-AF5 HT-AS5 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/ DVD305E/DVD605E/DVD705E/ DVD755E Sony Corporation

(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/ DVD305E/DVD605E/DVD705E/ DVD755E Sony Corporation 2-661-360-81(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/ DVD305E/DVD605E/DVD705E/ DVD755E 2006 Sony Corporation Læs dette først Inden du tager apparatet i brug, bør du læse

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 2-674-628-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DX2D CMT-SX2D 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-243-237-62(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-M373NT CMT-M333NT 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-080-368-62( Digital Video Camera Recorder Käyttöohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista ja säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Brugervejledning Inden du tager

Lisätiedot

(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DCR-DVD505E/DVD905E Sony Corporation

(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DCR-DVD505E/DVD905E Sony Corporation 2-661-368-83(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD505E/DVD905E 2006 Sony Corporation Læs dette først Inden du tager apparatet i brug, bør du læse denne brugervejledning grundigt og gemme den

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX355 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-249-411-52(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejlening Käyttöohjeet DK FI TM S200 SCD-XA9000ES 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation 3-060-986-52(1) CD/ Player DVP-S336/DVP-S335 CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S336 DVP-S335 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-167-11(3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-EP315 CMT-EP313 2003 Sony Corporation 4-246-167-11(3) ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-956-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ20 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation 3-061-775-72(1) CD/ Player DVP-S735D CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S735D 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-247-422-12(1) Mini Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI MHC-WZ8D 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-037-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ260 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-520-11 (2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-M700DVD 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-874-458-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX70BTR CMT-HX50BTR 2008 Sony Corporation DK ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

VEJLEDNING KÄYTTÖOHJE GZ-MS100 KAMERA MED HUKOMMELSE MUISTILLINEN VIDEOKAMERA

VEJLEDNING KÄYTTÖOHJE GZ-MS100 KAMERA MED HUKOMMELSE MUISTILLINEN VIDEOKAMERA VEJLEDNING KÄYTTÖOHJE DA LYT1924-005A FI DANSK KAMERA MED HUKOMMELSE MUISTILLINEN VIDEOKAMERA GZ-MS100 E Kære kunde Tak, fordi du har købt dette kamera med hukommelse. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100. Video Projector. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Användarhandledning VPL-VW100. 2005 Sony Corporation

2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100. Video Projector. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Användarhandledning VPL-VW100. 2005 Sony Corporation 2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarhandledning DK FI SE VPL-VW100 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller

Lisätiedot

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT 2-635-397-11(1) DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000 Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt,

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-865-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje. Manual de instruções DK FI PT DAV-SB500W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-408-151-11(2) (DK-FI-SE) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DK FI SE STR-DH830/STR-DH730 ADVARSEL For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-245-460-11(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CQ1 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

DCR-DVD106E/DVD108E/ DVD109E/DVD306E/DVD308E/ DVD608E/DVD708E

DCR-DVD106E/DVD108E/ DVD109E/DVD306E/DVD308E/ DVD608E/DVD708E 2-319-497-81(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet / DCR-DVD106E/DVD108E/ DVD109E/DVD306E/DVD308E/ DVD608E/DVD708E Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-966-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ230/DZ231 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-108-143-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS1 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-884-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ300 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-437-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR3 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-482-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ330/DZ730 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-847-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR4W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-285-996-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ660 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder 3-072-318-71 (2) Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder Käyttöohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista ja säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Betjeningsvejledning

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-52EX1 KDL-46EX1 KDL-40EX1

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-52EX1 KDL-46EX1 KDL-40EX1 LCD Digital Colour TV Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning DK FI NO SE KDL-52EX1 KDL-46EX1 KDL-40EX1 2009 Sony Corporation 4-146-428-41(1) Indledning Tak fordi du valgte dette

Lisätiedot

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B Brugsanvisning TØRRETUMBLER DK FI Dansk, Suomi, Indholdsfortegnelse Installation, Installation af tørretumbleren Ventilation Tilslutning af strøm Indledende oplysninger DK NO Norsk, FTCF B SV Svenska,

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-441-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR2 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

(typer indgangssignal)... 38 Låsning af kanal... 21. Appendiks C: Understøttede DVI-opløsninger... 39 Kanallistefi lter (tilvalg)...

(typer indgangssignal)... 38 Låsning af kanal... 21. Appendiks C: Understøttede DVI-opløsninger... 39 Kanallistefi lter (tilvalg)... Indhold Funktioner... 2 Fotovisning via USB... 23 Indledning... 2 Slideshow-indstillinger... 23 Klargøring... 2 Musikvisning via USB... 24 Sikkerhedsforskrifter... 3 Optagelsesbibliotek... 24 Pakkens indhold...

Lisätiedot

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation 4-241-650-21(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-SL5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-041-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ560 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Indholdsfortegnelse. Appendiks E: Softwareopgradering... 33 Specifi kationer... 34 Digital modtagelse (DVB-T)... 34 Digital modtagelse (DVB-C)...

Indholdsfortegnelse. Appendiks E: Softwareopgradering... 33 Specifi kationer... 34 Digital modtagelse (DVB-T)... 34 Digital modtagelse (DVB-C)... Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 3 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Lisätiedot

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome DANSK SUOMI Type HD8911 Register your product and get support at www.saeco.com/welcome 4219.460.2545.2 HD8911 INCANTO CMF FI, DA COVER A5 BW.indd 1 24-03-16 15:07 ESPRESSO 1 2 3 ESPRESSO LUNGO STEAM HOT

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-212-591-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-046-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ860W 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-170-059-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G15 2010 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller

Lisätiedot

4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation

4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation 4-143-834-41(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning DK GB FI NO HT-CT500 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke udsætte batterier eller enheder med batterier for meget

Lisätiedot

Digital Recording Binoculars

Digital Recording Binoculars 4-464-708-12(1) Digital Recording Binoculars Betjeningsvejledning Käyttöopas Bruksanvisning DA FI SV DEV-30/50/50V Læs dette først Læs denne vejledning grundigt inden du tager enheden i brug, og gem den

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-223-11 (1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-L7HD 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Flash HVL-F36AM. Käyttöohjeet. Betjeningsvejledning

Flash HVL-F36AM. Käyttöohjeet. Betjeningsvejledning Flash Käyttöohjeet Betjeningsvejledning DA FI HVL-F36AM Dansk Læs denne betjeningsvejledning grundigt, inden du tager produktet i brug, og gem den til fremtidig brug. ADVARSEL For at mindske fare for brand

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-398-070-22(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Network Audio System

Network Audio System 2-592-381-12(1) Network Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI NAS-CZ1 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

Wireless Network Audio System. NAS-Z200DiR/Z200iR Betjeningsvejledning

Wireless Network Audio System. NAS-Z200DiR/Z200iR Betjeningsvejledning Wireless Network Audio System NAS-Z200DiR/Z200iR Betjeningsvejledning ADVARSEL For at mindske risikoen for brand må enhedens ventilationsåbninger ikke være tildækket af aviser, duge, gardiner el. lign.

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning DK FI NO SE KDL-40ZX1 2008 Sony Corporation 4-128-850-41(1) Indledning Tak fordi du valgte dette Sony-produkt. Før TV-apparatet

Lisätiedot

Dansk. Suomi. Svenska INSTRUKTIONSMANUAL KÄYTTÖOPAS ANVÄNDARHANDBOK

Dansk. Suomi. Svenska INSTRUKTIONSMANUAL KÄYTTÖOPAS ANVÄNDARHANDBOK Dansk Suomi Svenska INSTRUKTIONSMANUAL KÄYTTÖOPAS ANVÄNDARHANDBOK Dansk Tak, fordi du har valgt et Canon-produkt. Canon Speedlite 320EX er en flash med mange funktioner beregnet til brug sammen med Canon

Lisätiedot

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation 4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000 Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FI PT 2003 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-683-505-11 (1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-U1BT 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-095-519-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FR FI FR ES PT FR CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270 2001 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand

Lisätiedot

Indholdsfortegnelse. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Pakkens indhold... 2 Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 3 Strøm... 3 Strømkabel... 3 Fugt og vand... 3 Rengøring... 3 Ventilation... 3 Varme og

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-221-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ280 2009 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter sammen med dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-490-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-TZ230/TZ630 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-075-067-72 (1) Digital Video Camera Recorder Käyttöohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista ja säilytä ohjeet myöhempää käyttötarvetta varten. Brugervejledning Inden

Lisätiedot

Video Projector. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Användarhandledning SE VPL-AW15 VPL-AW10 3-198-141-DFS (1) 2007 Sony Corporation

Video Projector. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Användarhandledning SE VPL-AW15 VPL-AW10 3-198-141-DFS (1) 2007 Sony Corporation 3-198-141-DFS (1) Video Projector Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI Användarhandledning SE VPL-AW15 VPL-AW10 2007 Sony Corporation FORSIGTIG For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød

Lisätiedot

Wireless Audio System

Wireless Audio System 4-123-166-11(1) Wireless Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI AIR-SA20PK 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes for

Lisätiedot

Digital Surround Headphone System

Digital Surround Headphone System Digital Surround Headphone System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV MDR-DS4000 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå fare for brand eller stød må enheden ikke udsættes for

Lisätiedot

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX950F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

Video Projector VPL-BW7. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning VPL-BW7 4-155-211-DFS (1) C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm. masterpage:back Cover

Video Projector VPL-BW7. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning VPL-BW7 4-155-211-DFS (1) C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm. masterpage:back Cover C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm masterpage:back Cover 00COV.fm Page 1 Thursday, October 1, 2009 3:44 PM 4-155-211-DFS (1) IM46 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning 2009 Sony Corporation

Lisätiedot