Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI (1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI 2-887-135-81(1)"

Transkriptio

1 (1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted til kundesupport. Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja usein esitettyjä kysymyksiä on asiakastuen www-sivustolla. Trykt på 100% genbrugspapir med planteoliebaseret tryksværte uden VOC (flygtige organiske forbindelser). Painettu 100% kierrätetylle paperille käyttäen haihtuvista orgaanisista yhdisteistä vapaata kasvisöljypohjaista mustetta. Printed in Japan Se også "Handycam Håndbog" (PDF) I "Handycam Håndbog" (PDF) på den medfølgende CD-ROM kan du finde yderligere oplysninger om brug af camcorderen. Katso myös Handycam-käsikirja (PDF) Vakiovarusteisiin sisältyvällä CD-ROM-levyllä on Handycam-käsikirja (PDF), joka sisältää lisätietoja videokameran käytöstä Sony Corporation

2 2

3 Læs dette først Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne betjeningsvejledning grundigt og gemme den til fremtidig brug. ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. FORSIGTIG Udskift kun batteriet med den angivne type. I modsat fald kan der opstå brand eller ske personskade. TIL KUNDER I EUROPA OBS! De elektromagnetiske felter ved de specifikke frekvenser kan påvirke dette digitale videokameras lyd og billede. Dette produkt er blevet testet og fundet i overensstemmelse med de grænser, som er afstukket i EMC-direktivet for anvendelse af kabler, som er kortere end 3 meter. Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer) Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt. Relevant tilbehør: Fjernbetjening (DCR-SR50E/SR60E/SR70E/SR80E) Bemærk! Genstart programmet, eller afbryd forbindelsen, og tilslut kommunikationskablet igen (USB osv.), hvis statisk elektricitet eller elektromagnetisk interferens bevirker, at dataoverførslen afbrydes midtvejs (fejl). DK 3

4 Bemærkninger om brug Camcorderen er ikke støv-, dryp- eller vandtæt. Se "Forsigtig" (s.31). Du må ikke fjerne batteriet eller lysnetadapteren fra camcorderen, når nogen af lamperne på POWER-kontakten (s.10) eller ACCESSlampen* er tændt, så harddisken ikke bliver beskadiget. og de optagne billeder ikke går tabt. Optagelse Inden du begynder at optage, skal du kontrollere optagefunktionen for at sikre dig, at billedet og lyden optages uden problemer. Der kan ikke kompenseres for indholdet af optagelser, selvom der ikke kan ske optagelse eller afspilning på grund af en fejl i camcorderen. TV-farvesystemerne afhænger af landet eller området. Hvis du vil vise dine optagelser på et tv, skal du bruge et tv, der er baseret på PAL-systemet. Fjernsynsprogrammer, film, videobånd og andet materiale kan være ophavsretligt beskyttet. Uautoriseret optagelse af sådant materiale kan være i strid med den gældende ophavsretlige lovgivning. Du kan ikke kopiere software, der er beskyttet af ophavsret, til din camcorder. Gem alle dine optagne billeddata Gem alle dine optagne billeder, i tilfælde af, at dine billeddata skulle blive ødelagt. Det anbefales, at du gemmer billeddataene på en DVD ved hjælp af din computer*. Du kan også gemme dataene ved hjælp af videobåndoptageren/ DVD-enheden*. Det anbefales, at du regelmæssigt gemmer dine billeddata efter optagelse. Udsæt ikke camcorderen for stød eller vibrationer Camcorderens harddisk vil muligvis ikke blive genkendt, og optagelse eller afspilning er derfor ikke mulig. Faldsensor For at beskytte den interne harddisk mod stød under fald, har camcorderen en faldsensorfunktion*. Ved fald eller stød kan blokeringen til beskyttelse af camcorderen muligvis blive registreret på optagelsen. Hvis faldsensoren gentagne gange registrerer et fald, kan optagelsen/afspilningen blive afbrudt. Bemærkning om driftstemperaturer Når temperaturen i camcorderen bliver meget høj eller meget lav, må du ikke bruge camcorderen til optagelse eller afspilning for at beskytte camcorderen. I så fald vises en meddelelse på LCD-skærmen (s.29). Bemærkninger vedrørende tilslutning af camcorderen til en computer Du skal ikke formatere camcorderens harddisk ved hjælp af computeren. Den fungerer muligvis ikke korrekt. Bemærkning om camcorderen anvendt i højt beliggende områder Du må ikke tænde camcorderen i et område med lavt tryk, hvor højden over havet er mere end meter. Dette kan beskadige camcorderens harddisk. Bemærkning om bortskaffelse/ overførsel Hvis du udfører [HDD FORMAT]* eller formaterer camcorderen, sletter du muligvis ikke data helt fra harddisken. Når du overfører camcorderen til andre, anbefales det, at du udfører [EMPTY HDD]* for at gøre det vanskeligt at gendanne dine data. Herudover anbefales det, at du destruerer selve camcorderen, når du bortskaffer den, Dette kan forhindre gendannelse af data på camcorderens harddisk. Denne vejledning Billederne på LCD-skærmen i denne vejledning er indfanget med et digitalt stillbilledkamera, og kan således være forskellige fra det, du ser. Illustrationerne i denne vejledning er baseret på modellen DCR-SR80E. Skærmdisplayene på hvert sprog anvendes til at illustrere betjeningsprocedurerne. Skift om nødvendigt skærmsprog, før du bruger camcorderen.* Skærmbilleder i denne vejledning er fra Windows XP. Skærmbillederne kan variere afhængigt af computerens operativsystem. * Se også "Handycam Håndbog" (PDF). 4

5 Indholdsfortegnelse Læs dette først...3 Bemærkninger om brug...4 Introduktion Trin 1: Kontrol af det medfølgende tilbehør...6 Trin 2: Opladning af batteriet...8 Trin 3: Tænde og indstille dato og klokkeslæt...10 Trin 4: Justering af indstillinger før optagelse...11 Optagelse/afspilning Optagelse...12 Afspille...13 Dele af funktioner i camcorderen...14 Viste indikatorer under optagelse/afspilning...17 Sletning af billeder...19 Afspilning af billedet på et TV...19 Brug af en computer...20 Anvendelse af forskellige funktioner - opsætning...24 Fejlfinding Fejlfinding...27 Advarselsindikatorer...29 Yderligere oplysninger Forsigtig...31 Specifikationer

6 Trin 1: Kontrol af det medfølgende tilbehør Sørg for, at du har følgende dele, der følger med din camcorder. Tallet i parentes angiver tallet på den medfølgende del. Genopladeligt batteri NP-FP50 (1) (s.9) Lysnetadapter (1) (s.8) Objektivdæksel (1) (s.10) (DCR-SR30E/SR40E) Netledning (1) (s.8) Sådan sættes objektivdækslet på Handycam Station (1) (s.8) Før griberemmen gennem ringen i objektivdækslet. A/V-tilslutningskabel (1) (s.19) CD-ROM (1) (s.20) "ImageMixer for HDD Camcorder" (Software) "Handycam Håndbog" (PDF) "Betjeningsvejledning" (denne vejledning) (1) USB -kabel (1) 21-bens adapter (1) De modeller, hvor CE-mærket kun er trykt i bunden. Trådløs fjernbetjening (1) (DCR-SR50E/SR60E/SR70E/SR80E) Et lithiumbatteri af knaptypen er allerede isat. 6

7 Om fjernbetjeningen (DCR- SR50E/SR60E/SR70E/SR80E) Brug af fjernbetjeningen den første gang Fjern isoleringsarket, inden fjernbetjeningen tages i brug. Isoleringsark Introduktion Sådan skifter du batteriet i fjernbetjeningen 1 Sæt fingerneglen ind i slidsen for at trække batteriholderen ud, mens du trykker på tappen. 2 Anbring et nyt batteri med +-siden opad. 3 Sæt batteriholderen tilbage på plads i fjernbetjeningen, indtil den klikker på plads. Tap ADVARSEL! Batteriet kan eksplodere, hvis det bruges forkert. Du må ikke genoplade eller adskille batteriet eller smide det på åben ild. Der bruges et lithiumion-batteri af knaptypen (CR2025) i fjernbetjeningen. Brug ikke andre batterier end CR2025. Når lithiumion-batteriet bliver svagt, bliver fjernbetjeningens betjeningsafstand kortere, eller fjernbetjeningen virker ikke korrekt. Hvis dette er tilfældet, skal du udskifte batteriet med et Sony CR2025 lithiumion-batteri. Hvis du bruger et andet batteri, kan det forårsage risiko for brand eller eksplosion. 7

8 Trin 2: Opladning af batteriet 2 1 Batterienhed DC IN-stik 5 DC-stik 3 Lysnetadapter POWERkontakt CHGindikator 4 5 Netledning Til stikkontakten i væggen Du kan oplade batteriet, når du har isat "InfoLITHIUM"-batteriet (P-serien) i camcorderen. 1 Skub batteriet i pilens retning, indtil det klikker på plads. 2 Skub POWER-kontakten i pilens retning for at indstille den til OFF (CHG) (standardindstillingen). 3 Tilslut lysnetadapteren til DC INstikket i Handycam Station. Sørg for, at v-mærket på DC-stikket vender opad. 5 Sæt camcorderen godt ned i Handycam Station. CHG-indikatoren (opladning) lyser, og opladning begynder. CHG-indikatoren (opladning) slukkes, når batteriet er fuldt opladet. Tag camcorderen ud ad Handycam Station. Fjernelse af batteripakken Skub POWER-kontakten til OFF (CHG). Skub BATT (batteri)-udløserknappen, og fjern batteriet. 4 Forbind netledningen til lysnetadapteren og stikkontakten i væggen. BATT (batteri)- udløserknap 8 Når du fjerner batteriet, skal du sørge for, at ingen af indikatorerne til POWER-kontakten (s.10) er tændt.

9 Sådan oplader du batteriet kun med vekselstrømsadapteren Skub POWER-kontakten til OFF (CHG), og tilslut derefter lysnetadapteren til DC INstikket på camcorderen. DC IN-stik Brugstid for det medfølgende batteri NP-FP50 Opladningstid: Den omtrentlige tid (min.), der kræves, når du oplader et fuldt afladet batteri helt. Optagetid/Afspilningstid: Den omtrentlige tid (min.), der er til rådighed, hvis du anvender et fuldt opladet batteri. (Enhed:min.) DCR-SR30E/ SR40E DCR-SR50E/ SR60E/ SR70E/SR80E Opladningstid Optagetid* 1 Løbende optagetid DC-stik 125 Typisk optagetid* 4 65 POWER-kontakt Åbn stikdækslet 100* 2 110* 3 55* 2 60* 3 Afspilningstid * 2 Batteriet Skub POWER-kontakten til OFF (CHG), inden du udskifter batteriet. Strømmen leveres ikke fra batteriet, når lysnetadapteren er tilsluttet camcorderens DC INjackstik, selv hvis netledningen fjernes fra stikkontakten i væggen. Opladnings-/optage-/afspilningstid Tider målt med camcorderen ved 25 C. (10-30 C anbefales). Optage- og afspilningstiden bliver kortere, når du bruger camcorderen ved lave temperaturer. Optage- og afspilningstiden bliver kortere, afhængigt af de forhold, som du bruger camcorderen under. Lysnetadapteren Brug en stikkontakt i nærheden, når du bruger lysnetadapteren. Tag øjeblikkeligt lysnetadapteren ud af stikkontakten, hvis der opstår en fejlfunktion, når du bruger camcorderen. Undlad at placere lysnetadapteren på snæver plads, f.eks. mellem en væg og et møbel. Sørg for, at metalgenstande ikke kommer i kontakt med lysnetadapterens jævnstrømsstik eller batteriterminalen for at undgå kortslutning. Dette kan medføre, at apparatet ikke fungerer korrekt. SIKKERHEDSFORSKRIFTER Selv om den er slukket, tilføres der stadig strøm til camcorderen, så længe den er tilsluttet stikkontakten i væggen via lysnetadapteren. Introduktion * 1 Når [REC MODE] er indstillet til [HQ]. * 2 Når LCD-baggrundsbelysningen tændes. * 3 Når LCD-baggrundsbelysningen slukkes. * 4 Typisk optagetid viser tiden, mens du gentager optagelse start/stop, tilslutter og afbryder zoom. 9

10 Trin 3: Tænde og indstille dato og klokkeslæt 1 2 Tryk på knappen på LCDskærmen. Skærmbilledet [CLOCK SET] vises, når du bruger camcorderen første gang. 3&4 CLOCK SET AREA1 GMT +0.0 Lisbon, London SUMMERTIME OFF DATE 2006 Y 1 M 1 D 0 00 OK 1 Fjern objektivdækslet ved at trykke på begge tappe på siderne af hætten. Træk snoren til objektivdækslet ned, og fastgør den til håndremmen (DCR-SR30E/ SR40E). 2 Tænd for strømmen ved at skubbe POWER-kontakten i pilens retning, mens du trykker på den grønne knap i midten. Når du optager eller afspiller, kan du skubbe POWER-kontakten i pilens retning gentagne gange, indtil indikatoren lyser. (Film): Sådan optager du film (Stillbillede): Sådan optager du stillbilleder (PLAY/EDIT): Sådan afspiller du billeder på din camcorder eller sådan redigerer/sletter du dem. 3 Vælg det ønskede geografiske område med /, og tryk på. 4 Angiv [SUMMERTIME], [Y] (år), [M] (måned), [D] (dag), timer og minutter. Uret starter. Optagedato og -klokkeslæt vises ikke under optagelse, men optages automatisk på harddisken og vises under afspilning (se "Handycam Håndbog" (PDF)). Indstilling af dato og klokkeslæt Du kan indstille den ønskede dato og det ønskede klokkeslæt ved at trykke på t [SETUP] t TIME/ LANGU. t [CLOCK SET] (s.24). 10

11 Trin 4: Justering af indstillinger før optagelse grader (maks.) grader (maks.) 1 90 grader i forhold til camcorderen 3 Introduktion 16:9 (bredformat) 4:3 1 Åbn LCD-skærmen 90 grader i forhold til camcorderen (1), og drej den til den bedste vinkel for at optage eller afspille (2). 4 Stram griberemmen, og hold camcorderen rigtigt. 2 Skub POWER-kontakten i pilens retning gentagne gange, indtil de pågældende lamper lyser. (Film): For at optage film (Still): For at optage stillbilleder Når du aktiverer (Still), ændres skærmens billedformat til 4:3 automatisk. 3 Tryk på WIDE SELECT gentagne gange for at vælge det foretrukne billedformat (DCR-SR50E/SR60E/ SR70E/SR80E). 11

12 Optagelse Objektivdæksel Åbnes afhængigt af indstillingen af POWER-kontakten (DCR-SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E). PHOTO Bip 60min 1.0M FINE 123 Lukkerklik P-MENU Blinker b Lyser START/STOP B START/STOP A 1 60min REC 00:01:00 START/ STOP P-MENU [STBY] b [REC] 1 Skub POWER-kontakten i pilens retning gentagne gange, indtil de pågældende lamper lyser. Tryk kun på den grønne knap, når POWER-kontakten er i OFF (CHG). 2 Start optagelse. Film Tryk på START/STOP A (eller B). Tryk igen på START/STOP for at stoppe optagelse. Stillbilleder Tryk let på PHOTO for at justere fokus A, og tryk B helt ned. Du hører en lukkerlyd. Når forsvinder, er billedet optaget. Hvis ACCESS-indikatoren er tændt efter optagelse er afsluttet, betyder det, at der fortsat skrives data på harddisken. Udsæt ikke camcorderen for stød eller vibrationer, og fjern ikke batteriet eller lysnetadapteren. Du kan ikke optage film og stillbilleder samtidigt. Den maksimale fortløbende optagetid er omkring 13 timer. 12

13 Afspille 1 Skub POWER-kontakten gentagne gange for at tænde (PLAY/EDIT)- indikatoren. VISUAL INDEX-skærmbilledet vises på LCD-skærmen. Optagelsesdato Forrige 6 billeder Næste 6 billeder 60min DATE EDIT 12:34:01 P-MENU Søgning efter de foretrukne billeder ved hjælp af dato Den sidst optagne/afspillede film er markeret med i. Du kan også, når du trykker på i, afspille filmen fra det sted, hvor du tidligere stoppede den. 2 Start afspilningen. Film (Film)-fane (Stillbillede)- fane Tryk på (Film)-fanen for at afspille filmen. Skifter mellem afspilning og Starten af scenen/ pause, når du Næste den forrige scene trykker scene (Afspilningsliste)-fane Stillbilleder Tryk på (Still)-fanen for at afspille stillbillederne. Diasshow-knap Optagelse/afspilning P-MENU P-MENU Stop (gå til VISUAL INDEX-skærmen) Modsat retning/ Fremad Når afspilningen af den valgte film når til den sidste film, vender skærmen tilbage til VISUAL INDEX-skærmen. Gå til VISUAL INDEX-skærmen Forrige/Næste Tryk på / under pause for at afspille film langsomt. Et tryk på / gør tilbagespolningen/ den hurtige fremspoling ca. fem gange hurtigere, to tryk gør den ca. 10 gange hurtigere, tre tryk gør den ca. 30 gange hurtigere og fire tryk gør den ca. 60 gange hurtigere. ACCESS-lampen lyser eller blinker, når der læses billeddata fra camcorderens harddisk. Sådan justerer du lydstyrken Tryk på t [VOLUME], og juster den ved hjælp af /. Hvis du ikke kan finde [VOLUME] i du trykke på [SETUP] (s.24)., skal 13

14 Dele af funktioner i camcorderen Handycam Station Optagelse 1 NIGHTSHOT PLUS-kontakt Indstil NIGHTSHOT PLUS-kontakten til ON. ( og ["NIGHTSHOT PLUS"] vises). 2 Motorzoomgreb Bevæg motorzoomgrebet for at bruge zoom. Flyt motorzoomgrebet en smule for at opnå langsommere zoom. Flyt grebet mere, hvis du vil opnå hurtigere zoom. W:Bred Bredere vinkel T:Telefoto Tæt på 7 Optagelampe (DCR-SR50E/SR60E/SR70E/SR80E) Optageindikatoren lyser rødt under optagelse. Indikatoren blinker, når den resterende kapacitet i batteriet eller harddisken i camcorderen er lav. 8 Stik til kamerastativ (bund) Hvis du vil bruge et stativ, skal du koble det (medfølger ikke: længden af skruen skal være mindre end 5,5 mm) til kamerastativets gevind med en kamerastativskrue. 9 Zoom-knapper Tryk for at zoome ind/ud. 5 Indbygget stereomikrofon Optager lyd. 6 Fjernbetjeningssensor (DCR-SR50E/SR60E/SR70E/SR80E) Optager signalet fra fjernbetjeningen. 14

15 q; LCD-skærm Åbn LCD-skærmen 90 grader i forhold til camcorderen (1), og drej den 180 grader mod objektivsiden (2) for at optage i spejltilstand. qs krog til skulderrem Fastgør skulderremmen til camcorderen (medfølger ikke) med øsknerne til skulderremmen for at fastgøre skulderremmen. qd Knappen BACK LIGHT Tryk på BACK LIGHT for at få vist., hvis du vil justere eksponeringen til motiver i modlys. Tryk på BACK LIGHT igen, hvis du vil annullere modlysfunktionen. qf RESET-knap Tryk på RESET for at initialisere alle indstillingerne inkl. indstillingerne for dato og klokkeslæt, hvis du vil initialisere indstillingerne (Reset). qg DISP/BATT INFO-knap Du kan ændre indstillingerne for skærmen eller kontrollere den resterende batteriopladning. qh EASY-knap Når du trykker på EASY-knappen, fungerer de fleste indstillinger i camcorderen automatisk. På denne måde kan du betjene camcorderen på en enkel måde (Easy Handycam-betjening). Under Easy Handycam-betjening kan du muligvis ikke bruge nogle af knapperne på camcorderen. Afspille 2 Motorzoomgreb 9 Zoom-knapper Du kan vælge at forstørre billederne fra ca. 1,1 gange til 5 gange den oprindelige størrelse (Afspilningszoom). 1 Afspil det billede, du vil forstørre. 2 Forstør billedet med T (telefoto). Der vises en ramme på LCD-skærmen. 3 Tryk på den del, som du vil vise i midten af LCD-skærmen. 4 Juster forstørrelsen med W (vidvinkel)/ T (telefoto). Tryk på [END] for at annullere. qa Højttaler Lyden kommer ud af højttaleren under afspilning. qh EASY-knap Se vejledningen til EASY-knappen i "Optagelse". Tilslutning til andre enheder qj qk ql... Åbn stikdækslet. 3 Skodæksel (DCR-SR50E/SR60E/SR70E/SR80E) Åbn ved brug af Active Interface shoe. 4 Active Interface shoe (DCR-SR50E/SR60E/SR70E/SR80E) Active Interface shoe forsyner ekstratilbehøret, som f.eks. videolys, en blitz eller mikrofon med strøm. Tilbehøret kan aktiveres eller deaktiveres via camcorderens POWER-kontakt. qj DC IN-stik Tilsluttes til DC-stikket på lysnetadapteren. Optagelse/afspilning 15

16 qk A/V (audio/video)-stik Tilsluttes til A/V-tilslutningskablet. ql REMOTE-stik (DCR-SR50E/SR60E/SR70E/SR80E) Tilslut andet ekstratilbehør. w; DVD BURN-knap Opretter en DVD ved tilslutning af camcorderen til en computer. wa Interface-stik Tilsluttes til camcorderen og Handycam Station. ws (USB)-stik Tilsluttes til USB-kablet. 16

17 Viste indikatorer under optagelse/afspilning Optagelse af film Optagelse af stillbilleder 60min REC 00:01:00 [60min] 60min 112 P-MENU P-MENU 1 Resterende batteri (ca.) 2 Optagetilstand (HQ / SP / LP) 3 Optagestatus ([STBY] (standby) / [REC] (optagelse)) 4 Tæller (time: minut: sekund) 5 Resterende optagetid for film 6 Knap til gennemsyn 7 Knap til personlig menu Visning af film 8 Billedstørrelse (DCR-SR50E/SR60E/ SR70E/SR80E) 9 Kvalitet ([FINE] / [STD]) q; Antal stillbilleder, der kan optages Visning af stillbilleder Optagelse/afspilning 60min 100/112 60min 1/12 01:01: P-MENU P-MENU qa Afspilningstilstand qs Optagelsesmapper/-filer qd Videobetjeningknapper qf Antal afspillede film/samlet antal optagne film qg Knap til Forrige/Næste billede qh Optagemapper/-filer qj VISUAL INDEX-knap qk Knappen Forrige/Næste ql Antal afspillede stillbilleder/samlet antal optagne stillbilleder w; Diasshow-knap 17

18 Indikatorer på LCD-skærmen Når du kan ændre opsætningsindstillingerne, eller under optagelse eller afspilning, vises følgende indikatorer. Øverst til venstre Øverst i midten 60min STBY 00:01:00 [60min] Øverst til højre Midten Indikator E Betydning NightShot plus Super NightShot plus Color Slow Shutter PictBridge-tilslutning Advarsel Bund Bund Øverst til venstre Indikator Øverst i midten Indikator Øverst til højre Betydning Optagelse ved brug af selvudløser Fortløbende fotooptagelse/ Bracket-optagelse Blitzlys P-MENU Midten MICREF LEVEL lav Betydning Gentagelse af diasshow Indikator Betydning Billedeffekt Digitaleffekt 9 Manuelt fokus PROGRAM AE. Baggrundsbelysning n Hvidbalance WIDE SELECT SteadyShot fra Fleksibel lyspletmåler/ Eksponering DATA CODE under optagelse Optagedato og -klokkeslæt optages automatisk. De vises ikke under optagelse. Du kan dog markere dem som [DATA CODE] under afspilning. Indikator Betydning Fader LCD-baggrundsbelysning deaktiveret Faldsensor deaktiveret Faldsensor 18

19 Sletning af billeder 1 Vælg (Film)-fanen eller (Still)-fanen på VISUAL INDEXskærmbilledet. 2 Tryk på [EDIT] t [DELETE], og vælg derefter det billede, der skal slettes. Det valgte billede er markeret med. Afspilning af billedet på et TV Tilslut camcorderen til indgangsstikkene på et TV eller en videobåndoptager ved hjælp af A/V-tilslutningskabel 1 (medfølger) eller A/V tilslutningskabel med S VIDEO 2 (medfølger ikke). Se også yderligere oplysninger i "Handycam Håndbog" (PDF). A/V-stik 3 Tryk på t [YES]. Sådan sletter du alle film eller stillbilleder på én gang Tryk på [EDIT] t [DELETE ALL] i trin 2, og følg derefter vejledningen på skærmen. Sletning af et billeder efter dato 1 Tryk på [DATE] på VISUAL INDEXskærmbilledet, og tryk derefter på knappen Forrige/næste dato for at vælge datoen for det foretrukne billede. 2 Tryk på t [EDIT] t [DELETE DATE] t [YES]. Sletning af den sidste sekvens Du kan kontrollere den senest optagne film/ stillbillede. Du kan også slette de kontrollerede billeder. 1 Skub POWER-kontakten for at tænde (Film)- eller (Stillbillede)- indikatoren, og tryk derefter på. 2 Tryk på t [YES]. : Signalretning S VIDEO VIDEO (Gul) (Hvid) AUDIO (Rød) IN Videobåndoptagere eller TV'er Optagelse/afspilning 19

20 Brug af en computer På den medfølgende CD-ROM findes der følgende: "ImageMixer for HDD Camcorder" (Software) Software, der kan hjælpe dig med at få vist/ redigere/oprette en DVD på en computer, der er tilsluttet til camcorderen. "Handycam Håndbog" (PDF) Håndbog med introduktion til brug af camcorderen. Installer ovenstående på en computer ved at følge trinnene herunder. Visning "Handycam Håndbog" (PDF) For at kunne få vist "Handycam Håndbog" skal du installere Adobe Reader på din computer. x For Windows-brugere 1 Tænd computeren. 2 Placer den medfølgende CD-ROM i computerens diskdrev. Installationsskærmbilledet vises. 3 Klik på [Handycam Handbook]. Installationsskærmbilledet for "Handycam Håndbog" vises. 4 Vælg det ønskede sprog, og vælg modelnavnet for din Handycam. 5 Klik på [Handycam Handbook (PDF)]. Installationen begynder. Når installationen er fuldført, vises genvejsikonerne for "Handycam Håndbog" på skrivebordet på din computer. Modelnavnet for din Handycam er trykt i bunden af den. 6 Klik på [Exit] t [Exit], og tag derefter CD- ROM'en ud af computerens diskdrev. x For Macintosh-brugere 1 Tænd computeren. 2 Placer den medfølgende CD-ROM i computerens diskdrev. 3 Åbn mappen [Handbook] på CD-ROM'en, dobbeltklik på mappen [DK], og træk og slip derefter "Handbook.pdf" til din computer. Når du har installeret softwaren, kan du få vist håndbogen ved at dobbeltklikke på "Handbook.pdf". Installation af softwaren (medfølger) Den medfølgende software "ImageMixer for HDD Camcorder" er ikke kompatibel med Macintoshcomputere. Hvis du vil bruge camcorderen sammen med en Macintosh, skal du anvende kompatibel software, som findes på det følgende websted. Systemkravene til Macintosh vises også på webstedet. Pixelas hjemmeside: Kompatibel software: Capty MPEG Edit EX (videoredigeringssoftware) Capty DVD/VCD 2 (DVDfremstillingssoftware) 20 x Systemkrav Ved brug af den medfølgende software skal følgende systemkrav være opfyldt.

21 Operativsystem: Windows 2000 Professional (Service Pack 3 eller senere) /Windows XP Home Edition/ Windows XP Professional Standardinstallation er påkrævet. Det kan ikke garanteres, at programmet kører, hvis de ovenfor nævnte operativsystemer er blevet opgraderet. CPU: Intel Pentium III 800 MHz eller hurtigere (Pentium 4 1,7 GHz eller hurtigere anbefales) eller tilsvarende CPU Program: DirectX 9.0c eller senere. (Dette produkt er baseret på DirectX-teknologi. Det er nødvendigt at have DirectX installeret.) Lydsystem: 16 bit stereolydkort og stereohøjttalere Hukommelse: For Windows 2000 Professional: 128 MB eller mere (256 MB eller mere anbefales) For Windows XP Home Edition/ Professional Edition: 256 MB eller mere (512 MB eller mere anbefales) Harddisk: Nødvendig ledig hukommelse til installation: 300 MB eller mere Anbefalet ledig plads på harddisk til funktioner påkrævet: 14 GB eller mere (for DVD-system med to lag, 28 GB eller mere påkrævet) Ved kopiering af billeder til en computer kræves mere ledig plads på harddisken til lagring af billeddata end angivet ovenover. Skærm: 4 MB VRAM videokort, minimum dots, Mange farver (16-bit farve, farver). Dette produkt fungerer ikke med mindre end dots og 256 farver eller mindre. USB-port: Som standardudstyr (USB 2.0 anbefales) Camcorderen er kompatibel med Hi-Speed USB (USB2.0). Du kan overføre data med høj hastighed, hvis din computer er kompatibel med Hi-Speed USB (USB2.0) Når du tilslutter en USB-grænseflade, der ikke er kompatibel med Hi-Speed USB (USB2.0), vil overførselshastigheden for USB1.1 (USB fuld hastighed) blive brugt. DVD-drev: En DVD-brænder Vi kan ikke garantere fejlfri drift i alle anbefalede miljøer. x Installere software Du skal installere softwaren på din Windowscomputer. Installationen skal kun udføres én gang. 1 Kontroller, at camcorderen ikke er tilsluttet til computeren. 2 Tænd computeren. Log på som administrator. Luk alle aktive programmer på computeren, inden softwaren installeres. 3 Placer den medfølgende CD-ROM i computerens diskdrev. Installationsskærmbilledet vises. 4 Klik på [ImageMixer for HDD Camcorder]. Installationsskærmbilledet vises. Hvis skærmbilledet ikke vises, skal du følge trinnene nedenfor. 1Klik på [start], og klik derefter på [My Computer] (For Windows 2000, dobbeltklik på [My Computer] på skrivebordet.) 2Dobbeltklik på [CAMCORDERSOFT (E:)] (CD-ROM)* * Drevnavne, f.eks. E:, varierer, afhængigt af computeren. 3Dobbeltklik på [install.exe]. Optagelse/afspilning 21

22 5 Klik på [Install]. 6 Vælg sproget til det program, der skal installeres, og klik derefter på [Next]. 7 Klik på [Next]. 8 Læs [License Agreement], afkryds [I accept the terms of the license agreement], hvis du accepterer, og klik derefter på [Next]. qs Hvis skærmbilledet [Installing Microsoft DirectX ] vises, skal du følge nedenstående trin for at installere DirectX 9.0c. Hvis ikke, skal du fortsætte med trin qd. 1Læs [License Agreement], og klik derefter på [Next]. 9 Vælg det sted, hvor softwaren skal lagres, og klik på [Next]. 2Klik på [Next]. 0 Vælg [PAL], og klik derefter på [Next]. 3Klik på [Finish]. qa Klik på [Install] på skærmbilledet [Ready to Install the Program]. qd Kontroller, at [Yes, I want to restart my computer now.] er markeret, og klik derefter på [Finish]. Installationen af "ImageMixer for HDD Camcorder" starter. Computeren slukkes og starter derefter automatisk igen (genstart). 22

23 Når du fuldfører installationen, vises genvejsikonerne for [ImageMixer for HDD Camcorder] og [ImageMixer destination folder] på skrivebordet på din computer. qf Tag CD-ROM'en ud af computerens diskdrev. Optagelse/afspilning 23

24 Anvendelse af forskellige funktioner - opsætning 1 Skub POWER-kontakten i pilens retning gentagne gange, indtil de pågældende lamper lyser. : Indstillinger for film : Indstillinger for stillbilleder : Indstillinger for PLAY/EDIT 2 Tryk på LCD-skærmen for at vælge opsætningsindstillingen. Utilgængelige indstillinger vises nedtonet. x Sådan bruger du den personlige menus genveje I den personlige menu er der tilføjet genveje til ofte anvendte opsætningsindstillinger. Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Handycam Håndbog" (PDF). 1 Tryk på. 60min SETUP SPOT FOCUS SPOT METER STBY EXPO- SURE FADER FOCUS 2 Tryk på den ønskede opsætningsindstilling. Hvis den ønskede opsætningsindstilling ikke vises på skærmen, skal du trykke på /, indtil indstillingen vises. 3 Vælg den ønskede indstilling, og tryk på. x Sådan ændrer du opsætningsindstillingerne Du kan tilpasse de opsætningsindstillinger, der ikke er føjet til den personlige menu. 1 Tryk på t [SETUP]. 2 Vælg den ønskede opsætningsindstilling. Tryk på / for at vælge menupunktet, og tryk på. (Processen i trin 3 er den samme som den i trin 2). 3 Vælg den ønskede indstilling. Du kan også vælge indstillingen direkte ved at trykke på den. 4 Tilpas indstillingen. Når du har tilpasset indstillingen, skal du trykke på t (luk) for at skjule opsætningsskærmen. Hvis du ikke vil ændre indstillingerne, skal du trykke på for at vende tilbage til det forrige skærmbillede. x Sådan ændrer du opsætningsindstillingerne under betjening af Easy Handycam vises ikke under betjening af Easy Handycam. Tryk på [SETUP], hvorefter de tilgængelige opsætningsindstillinger vises. 24

25 Opsætningsindstillinger De tilgængelige opsætningsindstillinger varierer, afhængigt af betjeningstilstanden. De utilgængelige indstillinger er grå på LCD-skærmen på camcorderen. Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Handycam Håndbog" (PDF). CAMERA SET PROGRAM AE: SPOT METER: EXPOSURE: WHITE BAL.: AUTO SHUTTER: SPOT FOCUS: FOCUS: FLASH SET * 1 : SUPER NSPLUS: NS LIGHT: COLOR SLOW S: SELF-TIMER: SELF-TIMER: DIGITAL ZOOM: WIDE SELECT * 2 : STEADYSHOT: Optager billeder effektivt i forskellige situationer. Justerer og fastlægger eksponeringen af et motiv. Fastlægger et billedes lysstyrke. Justerer farvebalancen til optagemiljøets lysstyrke. Aktiverer automatisk den elektroniske lukker til justering af lukkerhastigheden. Vælger og justerer fokuspunktet, hvis du vil fokusere på et motiv, der ikke står midt i billedet. Justerer indstillingerne til fokusering på et motiv. Justerer de forskellige indstillinger til brug af en ekstern blitz. Optager et billede med en større følsomhed end NightShot plus. Optager klarere billeder med den lampe, der udsender infrarødt lys, ved at anvende NightShot plus. Optager et billede lysere i farver, selv i mørke omgivelser. Vælger, om selvudløseren skal indstilles til optagelse af et stillbillede. Vælger, om selvudløseren skal indstilles til optagelse af en film. Vælger zoomniveauet ved brug af digital zoom. Indstiller billedformatet svarende til en TV-skærm. Forhindrer et billede i at blive sløret. Optagelse/afspilning STILL SET BURST * 1 : QUALITY: IMAGE SIZE * 1 : Optager flere stillbilleder i rækkefølge. Vælger kvaliteten ved optagelse af et stillbillede. Vælger størrelsen ved optagelse af et stillbillede. PICT. APPLI. FADER: Vælger om der skal anvendes fading ind/ud. D. EFFECT: Optager yderligere digitale effekter. PICT. EFFECT: Optager med yderligere specialeffekter. REC CTRL * 3 : Viser betjeningsknapperne ved optagelse af et billede, der er lagret på en anden enhed, på camcorderen. USB SELECT * 4 : Vælger en funktion til tilslutning af camcorderen til en computer/printer. DEMO MODE: Viser demonstrationen af funktionerne i camcorderen. 25

26 HDD SET HDD FORMAT: HDD INFO: DROP SENSOR: EMPTY HDD: Initialiserer harddisken. Viser ledig plads på harddisken. Deaktiverer camcorderen, når der registreres et fald, for at beskytte dataene. Forhindrer gendannelse af dataene på harddisken. Viser kun dette element, når camcorderen tændes ved at trykke på DISP/BATT INFO, med lysnetadapteren tilsluttet til camcorderen. STANDARD SET REC MODE: VOLUME: MULTI-SOUND: MICREF LEVEL * 1 : LCD SET: TV TYPE * 1 : USB SPEED: DATA CODE: DISPLAY: REMAINING: REMOTE CTRL * 1 : REC LAMP * 1 : BEEP: DISP OUTPUT: SETUP ROTATE: A.SHUT OFF: CALIBRATION: Vælger billedkvalitet for en film. Justerer lydstyrken under afspilning af en film. Vælger, om afspilning af lyd skal være tospors lyd eller stereolyd. Vælger mikrofonens lydniveau ved optagelse af lyd. Indstiller forskellige indstillinger for LCD-skærmen. Vælger billedformatet for et billede, der udsendes fra camcorderen. Vælger hastigheden for dataoverførsel via USB-tilslutning. Viser dato og klokkeslæt og kameradata under afspilning. Vælger antallet af miniaturebilleder på VISUAL INDEX-skærmbilledet. Vælger, om der skal vises resterende plads på harddisken ved optagelse af en film. Vælger, om der skal modtages signaler fra fjernbetjeningen. Vælger, om REC-lampen på camcorderens frontpanel skal tændes. Vælger, om der skal udsendes et bip under betjening. Vælger, om der skal vises f.eks. en tæller på LCD-skærmen eller på et TV. Vælger, om der kan rulles op eller ned gennem opsætningsindstillingerne. Slukker automatisk camcorderen, når den ikke betjenes. Justerer berøringsskærmens følsomhed. TIME/LANGU. CLOCK SET: AREA SET: SUMMERTIME: LANGUAGE: Vælger dato og klokkeslæt. Indstiller en tidsforskel uden at standse uret i udlandet. Vælger, om der skal indstilles sommertid. Vælger det ønskede sprog på LCD-skærmen. * 1 DCR-SR50E/SR60E/SR70E/SR80E * 2 DCR-SR30E/SR40E * 3 DCR-SR60E/SR80E * 4 [USB SELECT] vises automatisk, når din camcorder tilsluttes til en computer eller anden enhed med USB-kablet. 26

27 Fejlfinding Hvis du støder på problemer under brugen af camcorderen, kan du benytte følgende tabel til at lokalisere og afhjælpe problemet. Hvis problemet fortsætter, skal du frakoble strømkilden og kontakte din Sony-forhandler. Bemærk, før du sender din camcorder til reparation Det kan være nødvendigt at initialisere eller ændre den nuværende harddisk i din camcorder afhængigt af problemet. I denne situation vil de data, der er lagret på harddisken, blive slettet. Sørg for at gemme (sikkerhedskopiere) dataene på harddisken (se "Handycam Håndbog" (PDF)) på et andet medie, før du sender camcorderen til reparation. Vi kan ikke garantere mod tab af data på harddisken. Ved reparation kontrollerer vi muligvis en mindre datamængde på harddisken for at forbedre tilstanden. Sony-forhandleren vil imidlertid hverken kopiere eller gemme dine data. Camcorderen fungerer ikke, selv når den er tændt og modtager strøm. Fjern lysnetadapteren fra stikkontakten i væggen, eller fjern batteriet, og foretag derefter tilslutning igen efter ca. et minut. Hvis funktionerne stadig ikke virker, skal du trykke på RESET-knappen (s.15) med en spids genstand. (Hvis du trykker på knappen RESET, nulstilles alle indstillinger, bortset fra punkter i den personlige menu. Temperaturen i camcorderen er meget høj. Sluk for camcorderen, og lad den stå et køligt sted. Temperaturen i camcorderen er meget lav. Lad camcorderen være et øjeblik med POWERkontakten slået til. Hvis du fortsat ikke kan betjene camcorderen, skal du slukke den og flytte den til et lunere sted. Lad camcorderen være der et stykke tid, og tænd den derefter. Knapperne fungerer ikke. Under Easy Handycam-betjening er de tilgængelige knapper begrænset. Annuller Easy Handycam-betjening. Yderligere oplysninger om betjening af Easy Handycam findes i afsnittet "Handycam Håndbog" (PDF). Fejlfinding Der tændes ikke for strømmen. Batteriet er ikke tilsluttet camcorderen. Sæt et opladt batteri i camcorderen (s.8). Batteriet er afladet eller er tæt på at være afladet. Oplad batteriet (s.8). Stikket til lysnetadapteren er blevet fjernet fra stikkontakten i væggen. Tilslut stikket til stikkontakten i væggen (s.8). Sæt camcorderen korrekt i Handycam Station (s.8). Strømmen bliver pludselig slået fra. Camcorderen slukkes automatisk, når du ikke har betjent den i ca. fem minutter (A.SHUT OFF). Ret indstillingen af [A.SHUT OFF], tænd for strømmen igen, eller brug lysnetadapteren. Batteriet er afladet eller er tæt på at være afladet. Oplad batteriet (s.8). 27

28 Der optages ikke film/stillbilleder ved at trykke på START/STOP eller PHOTO. Skub POWER-kontakten for at tænde (Film)- eller (Stillbillede)-indikatoren (s.10). Din camcorder optager det billede, du netop har taget, på camcorderens harddisk. Du kan ikke trykke på PHOTO, mens [CAPTURE] eller vises på LCD-skærmen. Camcorderens harddisk er fuld. Slet unødvendige billeder. Eller udfør [HDD FORMAT]. Temperaturen i camcorderen er meget høj. Sluk for camcorderen, og lad den stå et køligt sted. Temperaturen i camcorderen er meget lav. Lad camcorderen være et øjeblik med POWERkontakten slået til. Hvis du fortsat ikke kan betjene camcorderen, skal du slukke den og flytte den til et lunere sted. Lad camcorderen være der et stykke tid, og tænd den derefter. Optagelsen stopper. Temperaturen i camcorderen er meget høj. Sluk for camcorderen, og lad den stå et køligt sted. Temperaturen i camcorderen er meget lav. Sluk camcorderen, og anbring den på et varmt sted. Lad camcorderen være der et stykke tid, og tænd den derefter. Den maksimale fortløbende optagetid er omkring 13 timer. Opsætningsindstillinger vises nedtonet. Du kan ikke vælge nedtonede indstillinger i den aktuelle situation. Biplyden høres i fem sekunder. Temperaturen i camcorderen er meget høj. Sluk for camcorderen, og lad den stå et køligt sted. Der er opstået et problem i camcorderen. Sluk og tænd camcorderen, og betjen den derefter igen. 28

29 Advarselsindikatorer Selvdiagnosedisplay/ Advarselsindikatorer Se herunder, hvis der vises indikatorer på LCD-skærmen. Du kan selv afhjælpe nogle af symptomerne. Hvis problemet forsætter, selv når du har forsøgt at afhjælpe det et par gange, skal du kontakte Sony-forhandleren eller et lokalt, autoriseret Sony-servicecenter. C:04:00 (Advarsel på camcorderens harddisk)* Blinker hurtigt Der er muligvis opstået en fejl på harddisken i camcorderen. (Advarsel på camcorderens harddisk)* Blinker hurtigt Camcorderens harddisk er fyldt. Der er muligvis opstået en fejl på harddisken i camcorderen. C: (eller E:) ss:ss Selvdiagnosedisplay) C:04:ss Batteriet er ikke et "InfoLITHIUM"- batteri. Anvend et "InfoLITHIUM"- batteri (s.8). Tilslut lysnetadapterens jævnstrømsstik korrekt til DC IN-stikket på din Handycam Station eller camcorder (s.8). C:13:ss / C:32:ss Fjern strømkilden. Tilslut den igen, og betjen camcorderen. E:20:ss / E:31:ss / E:40:ss / E:61:ss / E:62:ss / E:91:ss / E:94:ss Der er opstået en fejl, som du ikke selv kan afhjælpe. Kontakt Sonyforhandleren eller et lokalt, autoriseret Sony-servicecenter. Oplys den femcifrede kode, som begynder med "E". E (Advarsel for batteristand) Blinker langsomt Batteriet er næsten afladet. Afhængigt af de driftsmiljømæssige forhold eller batteriets tilstand kan E blinke, selvom der er ca. 20 minutter resterende batteritid. (Advarsel om høj temperatur) Blinker langsomt Temperaturen i camcorderen stiger. Sluk for camcorderen, og lad den stå et køligt sted. Blinker hurtigt* Temperaturen i camcorderen er meget høj. Sluk for camcorderen, og lad den stå et køligt sted. (Advarsel om lav temperatur) Blinker hurtigt* Temperaturen i camcorderen er meget lav. Sørg for, at camcorderen bliver varm. Fejlfinding (Advarselsindikator for filer) Blinker langsomt Filen er beskadiget. Filen kan ikke læses. 29

30 (Advarselsindikator for kamerarystelse)* Lysmængden er utilstrækkelig, så der opstår let kamerarystelser. Brug blitzen. Camcorderen er ustabil, så der opstår let kamerarystelser. Hold camcorderen stabilt med begge hænder, og optag billedet. Men bemærk imidlertid, at advarselsindikatoren for kamerarystelse ikke forsvinder. * Du kan høre en melodi, når advarselsindikatorerne vises på skærmen. 30

31 Forsigtig Brug og vedligeholdelse Undgå at opbevare eller anvende camcorderen og tilbehøret følgende steder. Hvor det er ekstremt varmt, koldt eller fugtigt. Udsæt aldrig camcorderen eller tilbehøret for temperaturer over 60 C, f.eks. i direkte sollys, i nærheden af varmekilder eller i en bil, der holder parkeret i solen. Camcorderen og tilbehøret fungerer muligvis ikke korrekt, eller de kan blive deforme. I nærheden af magnetiske felter eller mekaniske vibrationer. Camcorderen fungerer muligvis ikke korrekt. I nærheden af stærke radiobølger eller stråling. Camcorderen kan muligvis ikke optage korrekt. I nærheden af AM-modtagere og videoudstyr. Der kan forekomme støj. På en strand eller støvede steder. Camcorderen fungerer muligvis ikke korrekt, hvis der kommer sand eller støv i dens indvendige dele. I visse tilfælde kan dette problem ikke afhjælpes. I nærheden af vinduer eller udendørs, hvor LCD-skærmen eller objektivet kan blive udsat for direkte sollys. Dette beskadiger det indvendige af LCD-skærmen. Betjen camcorderen ved 7,2 V (batteri) eller 8,4 V (lysnetadapter). Anvend det tilbehør, der anbefales i denne betjeningsvejledning, til brug af henholdsvis jævnstrøm eller vekselstrøm. Undgå, at camcorderen bliver våd, f.eks. fra regn eller havvand. Camcorderen fungerer muligvis ikke korrekt, hvis den bliver våd. I visse tilfælde kan dette problem ikke afhjælpes. Hvis du taber en genstand eller spilder væske i kabinettet, skal du frakoble camcorderen og få den efterset af en Sony-forhandler, inden du anvender den igen. Vær forsigtig ved håndtering af camcorderen, undlad at ændre eller skille den ad, undgå fysiske stød og slag, f.eks. slag, tab eller at træde på camcorderen. Udvis særlig forsigtighed ved håndtering af objektivet. Sæt POWER-kontakten på OFF (CHG), når du ikke anvender camcorderen. Pak ikke camcorderen ind i f.eks. et håndklæde for derefter at bruge den. Dette kan medføre overophedning inde i camcorderen. Når du fjerne stikket fra stikkontakten, skal du trække i selve stikket og ikke i ledningen. Undgå at beskadige netledningen ved f.eks. at stille noget tungt oven på den. Sørg for at holde metalkontakterne rene. Hold fjernbetjeningen og batteri af knaptypen uden for børns rækkevidde. Hvis et batteri sluges ved et uheld, skal du søge lægehjælp øjeblikkeligt (DCR-SR50E/SR60E/SR70E/SR80E). Hvis batteriets elektrolytiske væske er lækket: kontakt et lokalt, autoriseret Sonyservicecenter. vask huden de steder, der kan have været i kontakt med væsken. hvis du får væske i øjnene, skal de skylles med rigelige mængder vand, hvorefter du skal søge lægehjælp. x Når camcorderen ikke skal anvendes i længere tid Tænd for den nu og da, og lad den køre i ca. tre minutter, f.eks. ved afspilning af billeder eller ved optagelse. Brug batteriet helt op, før det gemmes væk. LCD-skærmen Undgå at udsætte LCD-skærmen for hårde tryk. Dette kan medføre sløring, og camcorderen vil muligvis ikke fungere korrekt. Hvis du anvender camcorderen i kolde omgivelser, kan der forekomme skyggebilleder på LCD-skærmen. Dette er ikke en fejl. Under brug af camcorderen er det muligt, at LCD-skærmens bagside opvarmes. Dette er ikke en fejl. x Sådan renser du LCD-skærmen Hvis LCD-skærmen er blevet snavset på grund af fingeraftryk eller støv, skal du bruge en rengøringsklud (medfølger ikke) til rengøring af LCD-skærmen. Hvis du bruger LCD-rensesættet (medfølger ikke), skal du ikke bruge rensevæsken direkte på LCD-skærmen. Brug køkkenrulle fugtet med væsken. Yderligere oplysninger 31

32 Håndtering af kabinettet Hvis kabinettet er snavset, skal du rengøre det med en blød klud, som er let fugtet med vand, og derefter tørre kabinettet med en tør og blød klud. Undlad følgende for at undgå at beskadige overfladen. Brug af kemikalier, f.eks. fortyndingsmiddel, rensebenzin, sprit, kemiske renseklude, insektspray og sololie. Håndtering med ovenfor nævnte stoffer på hænderne. At lade kabinettet være i kontakt med gummieller vinylgenstande i længere perioder. x Fremgangsmåder Tilslut camcorderen til en stikkontakt i væggen ved hjælp af den lysnetadapter, der fulgte med camcorderen, og lad camcorderen stå med POWER-kontakten slået fra i mere end 24 timer. Vedligeholdelse og opbevaring af kameraobjektivet Aftør objektivets overflade med en blød klud i følgende tilfælde: hvis der er fingeraftryk på objektivets overflade. i varme eller fugtige omgivelser. hvis objektivet udsættes for saltholdig luft som f.eks. ved stranden. Opbevar objektivet i omgivelser med tilstrækkelig ventilation og kun mindre snavs eller støv. Rengør linsen jævnligt som beskrevet herover for at forhindre mugdannelse. Det anbefales, at du betjener camcorderen ca. en gang om måneden, så den fungerer optimalt i lang tid. Sådan oplader du det indbyggede genopladelige batteri Camcorderen har et indbygget, genopladeligt batteri, så datoen, klokkeslættet og andre indstillinger bevares, selvom POWER-kontakten er sat på OFF (CHG). Det indbyggede genopladelige batteri oplades altid, mens du bruger camcorderen, men det aflades gradvist, hvis du ikke bruger camcorderen. Det genopladelige batteri aflades helt på ca. 3 måneder, hvis du slet ikke anvender camcorderen. Betjeningen af camcorderen bliver dog ikke påvirket, selvom det indbyggede genopladelige batteri ikke er opladet, så længe du ikke optager med dato. 32

33 Specifikationer System Videokomprimeringsformat MPEG2/JPEG (Stillbilleder) Harddisk DCR-SR30E/SR40E/SR50E/SR60E 30 GB DCR-SR70E/SR80E 60 GB Ved måling af mediekapaciteten svarer 1 GB til 1 millard byte, en størrelse, der bruges til datastyring. Lydkomprimeringsformat Dolby Digital 2ch Dolby Digital Stereo Creator Videosignal Videosignal PAL-farve, CCIR-standarder Optageformat Film MPEG2-PS Stillbillede Exif *1 Ver.2.2 Optagetid/Afspilningstid DCR-SR30E/SR40E/SR50E/SR60E HQ: Ca. 440 minutter SP: Ca. 650 minutter LP: Ca minutter DCR-SR70E/SR80E HQ: Ca. 880 minutter SP: Ca minutter LP: Ca minutter Antal film/stillbilleder, der kan optages Film: Maks Stillbillede: Maks Billedenhed DCR-SR30E/SR40E 3 mm (1/6-type) CCD (Charge Coupled Device) Brutto: Ca pixel Effektivt (Film): Ca pixel Effektivt (Stillbillede): Ca pixel DCR-SR50E/SR60E/SR70E/SR80E 3,27 mm (1/5,5-type) CCD (Charge Coupled Device) Brutto: Ca pixel Effektivt (Film, 4:3) Ca pixel Effektivt (Film, 16:9) Ca pixel Effektivt (Still, 4:3) Ca pixel Effektivt (Still, 16:9) Ca pixel Objektiv Carl Zeiss Vario Tessar Filterdiameter: 30 mm DCR-SR30E/SR40E Optisk:20, Digital:40, 800 F=1,8-3,1 DCR-SR50E/SR60E/SR70E/SR80E Optisk:12, Digital:24, 800 F=1,8-2,5 Brændvidde DCR-SR30E/SR40E f= mm Ved konvertering til et 35 mm stillbilledkamera For film: mm For stillbilleder: mm DCR-SR50E/SR60E/SR70E/SR80E f=3,0-36 mm Ved konvertering til et 35 mm stillbilledkamera For film: ,5 mm (16:9)* mm (4:3) For stillbilleder: mm (4:3) 43,6-523,2 mm (16:9) Farvetemperatur [AUTO], [ONE PUSH], [INDOOR] (3 200 K), [OUTDOOR] (5 800 K) Minimumbelysning DCR-SR30E/SR40E 5 lx (lux) (F1,8) 0 lx (lux) (under funktionen NightShot Plus) DCR-SR50E/SR60E/SR70E/SR80E 7 lx (lux) (F1,8) 0 lx (lux) (under funktionen NightShot Plus) *1 "Exif" er et filformat til stillbilleder og er etableret af JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). Filer i dette format kan indeholde yderligere oplysninger, f.eks. camcorderens indstilling på det tidspunkt, der blev optaget. *2 I 16:9-format er tallene for brændvidden de faktiske tal, der stammer fra vidvinkelpixel. Produceret under licens fra Dolby Laboratories. Yderligere oplysninger 33

34 Indgangs-/udgangsstik DCR-SR30E/SR40E/SR50E/SR70E Audio/Video-udgang 10-bens stik Videosignal: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm), ubalanceret Luminanssignal: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm), ubalanceret Krominanssignal: 0,3 Vp-p, 75 Ω (ohm), ubalanceret Lydsignal: 327 mv (ved udgangsimpedans 47 kω (kilohm)), udgangsimpedans mindre end 2,2 kω (kilohm) DCR-SR60E/SR80E Audio/Video-indgang/udgang 10-bens stik Indgang/udgang, automatisk kontakt Videosignal: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm), ubalanceret Luminanssignal: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm), ubalanceret Krominanssignal: 0,3 Vp-p, 75 Ω (ohm), ubalanceret Lydsignal: 327 mv (ved udgangsimpedans 47 kω (kilohm)), indgangsimpendans mere end 47 kω (kilohm), udgangsimpedans mindre end 2,2 kω (kilohm) REMOTE-stik Stereominiministik (ø 2,5 mm) LCD-skærm Billede DCR-SR30E/SR40E 6,2 cm (2,5 type) DCR-SR50E/SR60E/SR70E/SR80E 6,9 cm (2,7 type, billedformat 16:9) Samlet antal pixel ( ) Generelt Strømforsyningskrav 7,2 V (batteri) 8,4 V (Lysnetadapter) Gennemsnitligt strømforbrug DCR-SR30E/SR40E 2,2 W DCR-SR50E/SR60E/SR70E/SR80E 2,7 W Driftstemperatur 0 C til +40 C Opbevaringstemperatur 20 C til +60 C Mål (ca.) mm (b h d) inkl. fremspringende dele mm (b h d) inkl. fremspringende dele med det medfølgende monteret Vægt (ca.) DCR-SR30E/SR40E 340 g kun hovedenheden 390 g inkl. NP-FP50 genopladelig batteripakke og objektivdæksel DCR-SR50E/SR60E 350 g kun hovedenheden 390 g inkl. NP-FP50 genopladelig batteripakke DCR-SR70E/SR80E 360 g kun hovedenheden 400 g inkl. NP-FP50 genopladelig batteripakke Medfølgende tilbehør Se side 6. Handycam Station Indgangs-/udgangsstik DCRA-C162 (DCR-SR30E/SR40E/SR50E/SR70E) Audio/Video-udgang 10-bens stik Videosignal: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm), ubalanceret Luminanssignal: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm), ubalanceret Krominanssignal: 0,3 Vp-p, 75 Ω (ohm), ubalanceret Lydsignal: 327 mv (ved udgangsimpedans 47 kω (kilohm)), udgangsimpedans mindre end 2,2 kω (kilohm) USB-stik mini-b DCRA-C162 (DCR-SR60E/SR80E) Audio/Video-indgang/udgang 10-bens stik Indgang/udgang, automatisk kontakt Videosignal: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm), ubalanceret Luminanssignal: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm), ubalanceret Krominanssignal: 0,3 Vp-p, 75 Ω (ohm), ubalanceret Lydsignal: 327 mv (ved udgangsimpedans 47 kω (kilohm)), indgangsimpendans mere end 47 kω (kilohm), udgangsimpedans mindre end 2,2 kω (kilohm) USB-stik mini-b 34

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1) 3-088-337-71(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK] / Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Digital Video Camera Recorder DK FI

Lisätiedot

2-548-308-71 (1) Digital Video Camera Recorder. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-HC90E. 2005 Sony Corporation.

2-548-308-71 (1) Digital Video Camera Recorder. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-HC90E. 2005 Sony Corporation. 2-548-308-71 (1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-HC90E Printed in Japan 2005 Sony Corporation Læs dette først Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne

Lisätiedot

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E 3-285-367-71(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DK/FI DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E Der findes flere oplysninger om dette produkt samt

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet DCR-TRV460E/TRV461E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-087-923-73(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-TRV460E/TRV461E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-087-923-73(1) 3-087-923-73(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK]/Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin DK FI Digital Video Camera Recorder DCR-TRV460E/TRV461E

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E

DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E 2-659-814-72(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E 2006 Sony Corporation Læs dette først DK 2 Inden du tager enheden i brug, skal du

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet 2-587-623-72(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/ DVD403E/DVD602E/DVD653E/ DVD703E/DVD803E Trykt på 100% genbrugspapir med planteoliebaseret

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet 2-587-623-72(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/ DVD403E/DVD602E/DVD653E/ DVD703E/DVD803E Trykt på 100% genbrugspapir med planteoliebaseret

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet DCR-PC106E/PC107E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-089-179-71(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-PC106E/PC107E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-089-179-71(1) 3-089-179-71(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK] / Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Digital Video Camera Recorder DK FI

Lisätiedot

DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E

DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-81(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2006 Sony Corporation Læs dette først Inden du tager apparatet i brug, bør du læse denne brugervejledning grundigt og

Lisätiedot

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA GR-D820E E LYT1814-005A DA FI Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-167-11(3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-EP315 CMT-EP313 2003 Sony Corporation 4-246-167-11(3) ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FR FI FR ES PT FR CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270 2001 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-245-460-11(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CQ1 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation 4-236-529-43(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-C700 2001 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-244-989-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX1 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation 4-166-572-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-AF5 HT-AS5 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-884-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ300 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation 3-060-986-52(1) CD/ Player DVP-S336/DVP-S335 CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S336 DVP-S335 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

Super Audio CD/ DVD RECEIVER

Super Audio CD/ DVD RECEIVER 4-240-874-51(2) Super Audio CD/ DVD RECEIVER Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FR FI FR AVD-S10 2002 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation 4-241-066-52(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-S550 2002 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-398-070-22(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation 3-061-775-72(1) CD/ Player DVP-S735D CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S735D 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-193-086-31(1) Super Audio CD Player Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI SCD-XE800 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser,

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 4-136-657-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH30 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-249-411-52(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejlening Käyttöohjeet DK FI TM S200 SCD-XA9000ES 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-097-197-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DCR-DVD505E/DVD905E Sony Corporation

(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DCR-DVD505E/DVD905E Sony Corporation 2-661-368-83(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD505E/DVD905E 2006 Sony Corporation Læs dette først Inden du tager apparatet i brug, bør du læse denne brugervejledning grundigt og gemme den

Lisätiedot

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation 2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAR-RD100 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-037-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ260 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F Klargøring IC-optager Betjeningsvejledning Ejer-registrering Modelnummeret sidder på bagpanelet, og serienummeret sidder inde i batterirummet. Noter serienummeret på pladsen nedenfor. Henvis til disse

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette system hører følgende vejledninger: Kom godt i gang Giver grundlæggende beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening. Betjeningsvejledning

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-046-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ860W 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 2-674-628-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DX2D CMT-SX2D 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/ DVD305E/DVD605E/DVD705E/ DVD755E Sony Corporation

(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/ DVD305E/DVD605E/DVD705E/ DVD755E Sony Corporation 2-661-360-81(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/ DVD305E/DVD605E/DVD705E/ DVD755E 2006 Sony Corporation Læs dette først Inden du tager apparatet i brug, bør du læse

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet CCD-TRV228E/TRV428E DCR-TRV255E/TRV265E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Video Camera Recorder/Digital Video Camera Recorder

Kameran käyttöohjeet CCD-TRV228E/TRV428E DCR-TRV255E/TRV265E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Video Camera Recorder/Digital Video Camera Recorder 3-087-919-73(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK] / Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Video Camera Recorder/Digital Video

Lisätiedot

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-091-049-12 (1) Brugervejledning [DK]/Käyttöohjeet [FI] Digital Video Camera Recorder Brugervejledning Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne brugervejledning grundigt igennem og gemme den

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-377-11(2) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI CMT-EX5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner. Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner. Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES ADVARSEL Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks. en bogreol eller et indbygget skab. Reducer risikoen

Lisätiedot

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Du kan få detaljerede oplysninger om knapper og funktioner

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-243-237-62(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-M373NT CMT-M333NT 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-956-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ20 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

Flash HVL-F36AM. Käyttöohjeet. Betjeningsvejledning

Flash HVL-F36AM. Käyttöohjeet. Betjeningsvejledning Flash Käyttöohjeet Betjeningsvejledning DA FI HVL-F36AM Dansk Læs denne betjeningsvejledning grundigt, inden du tager produktet i brug, og gem den til fremtidig brug. ADVARSEL For at mindske fare for brand

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-GT740UI 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning

Compact Disc Player CDX-GT740UI 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstration (DEMO) -displayet, se side 6. Esittelynäyttötilan

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-168-075-62(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH810 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn

Lisätiedot

2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100. Video Projector. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Användarhandledning VPL-VW100. 2005 Sony Corporation

2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100. Video Projector. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Användarhandledning VPL-VW100. 2005 Sony Corporation 2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarhandledning DK FI SE VPL-VW100 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-972-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ530/DZ630 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX355 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-210-566-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Video Projector VPL-BW7. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning VPL-BW7 4-155-211-DFS (1) C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm. masterpage:back Cover

Video Projector VPL-BW7. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning VPL-BW7 4-155-211-DFS (1) C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm. masterpage:back Cover C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm masterpage:back Cover 00COV.fm Page 1 Thursday, October 1, 2009 3:44 PM 4-155-211-DFS (1) IM46 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning 2009 Sony Corporation

Lisätiedot

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome DANSK SUOMI Type HD8911 Register your product and get support at www.saeco.com/welcome 4219.460.2545.2 HD8911 INCANTO CMF FI, DA COVER A5 BW.indd 1 24-03-16 15:07 ESPRESSO 1 2 3 ESPRESSO LUNGO STEAM HOT

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System

BD/DVD Home Theatre System 4-147-235-11(1) Softwaren til dette system kan blive opdateret i fremtiden. Yderligere oplysninger om tilgængelige opdateringer findes på følgende URL: Kunder i Europa og Rusland: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

Compact Disc Changer System

Compact Disc Changer System 3-856-013-42 (1) Compact Disc Changer System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FIN Se den vedlagte monterings/tilslutningsvejledning. Asennus- ja liitäntäohjeet on laitteen mukana toimitetussa asennus-

Lisätiedot

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-072-653-71 (3) Digital Video Camera Recorder Käyttöohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista ja säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Brugervejledning Inden du

Lisätiedot

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B Brugsanvisning TØRRETUMBLER DK FI Dansk, Suomi, Indholdsfortegnelse Installation, Installation af tørretumbleren Ventilation Tilslutning af strøm Indledende oplysninger DK NO Norsk, FTCF B SV Svenska,

Lisätiedot

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-080-368-62( Digital Video Camera Recorder Käyttöohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista ja säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Brugervejledning Inden du tager

Lisätiedot

DCR-DVD106E/DVD108E/ DVD109E/DVD306E/DVD308E/ DVD608E/DVD708E

DCR-DVD106E/DVD108E/ DVD109E/DVD306E/DVD308E/ DVD608E/DVD708E 2-319-497-81(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet / DCR-DVD106E/DVD108E/ DVD109E/DVD306E/DVD308E/ DVD608E/DVD708E Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på

Lisätiedot

Vaskemaskine Pesukone

Vaskemaskine Pesukone DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 27 Vaskemaskine Pesukone ZWGB 6140 P Indhold Om sikkerhed _ 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Frostsikring 4 Miljøhensyn 5 Produktbeskrivelse 5 Tekniske data _ 6 Installation

Lisätiedot

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder Digial HD Video Camera Recorder HDR-AS30/AS30V 2013 Sony Corporaion 4-530-284-21(1) Digial HD-videokamera-opager Følgende beskriver de funkioner, der leveres/ændres med denne firmwareopdaering sam hvordan

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

FM/AM Compact Disc Player. Compact Disc Player

FM/AM Compact Disc Player. Compact Disc Player FM/AM Compact Disc Player CDX-HS70MW/CDX-HS70MS FM/MW/LW Compact Disc Player CDX-HR70MW/CDX-HR70MS Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet,

Lisätiedot

Video Camera Recorder

Video Camera Recorder 3-072-312-71 (1) Video Camera Recorder Käyttöohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista ja säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Betjeningsvejledning Læs denne betjeningsvejledning

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-235-738-11(1) FM Stereo FM-AM eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI ST-DE875 2001 Sony Corporation ADVASE Sikkerhedsregler Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for

Lisätiedot

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX950F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX750F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

Stereopladespiller Stereolevysoitin

Stereopladespiller Stereolevysoitin Stereopladespiller Stereolevysoitin Betjeningsvejledning Käyttöohjeet PS-J20 2000 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. Til kunder

Lisätiedot

Bluetooth Audio System

Bluetooth Audio System 4-157-841-21(1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstration (DEMO) -displayet, se side 7. Esittelynäyttötilan

Lisätiedot

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation 4-241-650-21(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-SL5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

DCR-HC32E/HC33E/ HC39E/HC42E/HC43E

DCR-HC32E/HC33E/ HC39E/HC42E/HC43E 2-584-907-73 (1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-HC32E/HC33E/ HC39E/HC42E/HC43E Printed in Japan 2005 Sony Corporation Læs dette først 2 Inden du tager enheden

Lisätiedot

Blu-ray Disc Player BDP-S300. Operating Instructions

Blu-ray Disc Player BDP-S300. Operating Instructions Blu-ray Disc Player Operating Instructions BDP-S300 TM To find out useful hints, tips and information about Sony products and services please visit: www.sony-europe.com/myproduct ADVASEL For at undgå brand

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-F5550. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2005 Sony Corporation

Compact Disc Player CDX-F5550. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2005 Sony Corporation FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV Se den medfølgende installations- og tilslutningsvejledning for installation og tilslutning. Asennusta ja liitäntöjä

Lisätiedot

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder 3-072-318-71 (2) Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder Käyttöohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista ja säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Betjeningsvejledning

Lisätiedot

HOF851F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24

HOF851F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24 HOF851F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4.

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-209-635-51(3) Multi Channel AV Receiver Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FR FI ES STR-DA5300ES Sony Corporation 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet

Lisätiedot

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-874-458-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX70BTR CMT-HX50BTR 2008 Sony Corporation DK ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

GR-D650E GR-D640E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 19

GR-D650E GR-D640E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 19 DIGITALT VIDEOKAMERA GR-D650E GR-D640E For tilbehør: http://www.jvc.co.jp/english/accessory/ Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

Betjeningsvejledning til kamera

Betjeningsvejledning til kamera 3-088-340-72(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK]/Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Digital Video Camera Recorder DK FI DCR-HC30E/HC40E

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

Video Projector. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Användarhandledning SE VPL-AW15 VPL-AW10 3-198-141-DFS (1) 2007 Sony Corporation

Video Projector. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Användarhandledning SE VPL-AW15 VPL-AW10 3-198-141-DFS (1) 2007 Sony Corporation 3-198-141-DFS (1) Video Projector Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI Användarhandledning SE VPL-AW15 VPL-AW10 2007 Sony Corporation FORSIGTIG For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød

Lisätiedot

GR-D822E LYT1851-004A DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE

GR-D822E LYT1851-004A DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA GR-D822E LYT1851-004A DA FI Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56111025(LPG/1300), 56111026(Petrol/1300), 56111027(Diesel/1300) 56111028 (LPG/1600), 56111029(Petrol/1600), 56111030(Diesel/1600)

Lisätiedot

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 ERF3865ACW ERF3865ACX...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED.........................................................

Lisätiedot

GR-D320E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co.

GR-D320E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co. Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 2 4 og 6, så De ikke risikerer skader på grund af betjeningsfejl.

Lisätiedot

GR-DA20E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1780-004A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE

GR-DA20E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1780-004A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA GR-DA20E LYT1780-004A DA FI Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

Aloita tästä Pika-aloitusopas

Aloita tästä Pika-aloitusopas Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System BDV-E6100 BDV-E4100 BDV-E3100 BDV-E2100 Start her Hurtig installationsvejledning Aloita tästä Pika-aloitusopas Börja här Snabbstartguide BDV-E6100 BDV-E4100 BDV-E3100

Lisätiedot

Portable CD/DVD Player

Portable CD/DVD Player 4-411-681-11(1) (DK-FI-SE) Portable CD/DVD Player DVP-FX780 Portable CD/DVD Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner DK FI SE DVP-FX780 2012 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere

Lisätiedot

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 ENG2854AOW DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2.

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-GT100. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2006 Sony Corporation

Compact Disc Player CDX-GT100. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2006 Sony Corporation FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, se side 8. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi lisätietoja

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-235-284-22(3) FM Stereo FM-AM Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI STR-VA555ES 2001 Sony Corporation SPEAKERS R SURROUND L CENTER SURR BACK SURR BACK R SURR BACK L R SURROUND L CENTER SURR

Lisätiedot

EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42

EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42 EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

EUF2745AOX EUF2745AOW BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 FI PAKASTIN SV FRYSSKÅP

EUF2745AOX EUF2745AOW BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 FI PAKASTIN SV FRYSSKÅP EUF2745AOX EUF2745AOW DA FRYSER FI PAKASTIN NO FRYSER SV FRYSSKÅP BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 8 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 3-856-122-32 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FIN Se den medfølgende installerings-/monteringsvejledning angående installering og tilslutning. Katso ohjeet asennuksesta

Lisätiedot

Video Projector. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning VPL-HW15 VPL-HW15 4-156-596-DFS(1) C:\000 JOBS\Covers\00COV_VPLHW15UC\01COV.

Video Projector. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning VPL-HW15 VPL-HW15 4-156-596-DFS(1) C:\000 JOBS\Covers\00COV_VPLHW15UC\01COV. C:\000 JOBS\Covers\00COV_VPLHW15UC\01COV.fm masterpage:back Cover 01COV.fm Page 1 Tuesday, October 6, 2009 12:19 PM 4-156-596-DFS(1) IM60 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning

Lisätiedot

HOD670F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21

HOD670F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 HOD670F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot