Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B"

Transkriptio

1 Brugsanvisning TØRRETUMBLER DK FI Dansk, Suomi, Indholdsfortegnelse Installation, Installation af tørretumbleren Ventilation Tilslutning af strøm Indledende oplysninger DK NO Norsk, FTCF B SV Svenska, Advarsler, Generelle sikkerhedsregler Energibesparelse og respekt miljøet Rengøring og vedligeholdelse, Afbrydelse af strømforsyning Rengøring af filter efter hver cyklus Kontrol af tromlen efter hver cyklus Tømning af vandopsamlingsbeholder efter hver cyklus Rengøring af kondensator Rengøring af tørretumbleren Beskrivelse af tørretumbler, For at åbne lågen Funktionerne Betjeningspanel Displayet, Start og programmer, 0 Valg af et program Programtabel Betjeningsknapper Vasketøj, Opdeling af vasketøjet Vaskemærker Tørretid Dette symbol minder om, at man skal læse brugsanvisningen. Fejlfinding, Servicetjeneste, Reservedele Information om genbrug og bortskaffelse Bortskaffelse af elektriske husholdningsapparater! Hold denne brugervejledning ved hånden i tilfælde af, at det bliver nødvendigt med opslag. Tag den med, når du flytter. Hvis du sælger eller videregiver maskinen, skal du sikre, at denne bog følger med tumbleren, så den nye ejer kan få oplysninger om advarsler og tumblerens funktion.! Læs denne vejledning omhyggeligt. De næste sider indeholder vigtige oplysninger om installation og ideer om, hvordan maskinen fungerer.

2 Installation DK Installation af tørretumbleren Åben ild kan beskadige tørretumbleren. Derfor skal den installeres på afstand af gaskomfurer, ovne, eller kogeplader. Hvis maskinen skal installeres under en bordplade, skal man sørge for en afstand på 0 mm mellem toppen af maskinen og andre genstande oven over den og en afstand på mm mellem siderne og væggene eller andre elementer ved siden af maskinen. På denne måde sikres en tilstrækkelig luftcirkulation. Apparatet skal installeres med bagsiden op mod en væg Ventilation Når tørretumbleren er i gang, skal der være tilstrækkelig ventilation. Tørretumbleren skal installeres et sted uden fugt, hvor der er passende luftcirkulation. Det er vigtigt, at der tilføres en luftstrømning til tørretumbleren, så vandet, der dannes under tørring, kan kondensere. Tørretumbleren kan ikke fungere korrekt, hvis den installeres i et lukket rum eller inden i et møbelelement.! Hvis tørretumbleren installeres i et lille eller koldt rum, kan der dannes en smule kondens.! Det tilrådes ikke at installere tørretumbleren i et skab, og den må ikke installeres bag en låselig dør, en skydedør eller en dør med dørlås på den modsatte side af tørretumblerens låge. Tømning af vandet Hvis maskinen placeres i nærheden af et afløbsrør, kan det kondenserede vand løbe direkte ud, og så er der ikke behov for at installere en beholder til opsamling af vandet. I sådanne tilfælde er det ikke nødvendigt at tømme vandbeholderen efter hver cyklus. Hvis tørretumbleren placeres oven på eller ved siden af en vaskemaskinen, kan de to maskiner bruge samme afløb. Man skal blot frakoble røret, som vist i figuren A, og tilslutte det til afløbet. Hvis røret ikke kan nå hen til afløbet, kan man købe og tilslutte et rør med samme diameter i den nødvendige længde. For at installere det nye rør skal man blot udskifte det eksisterende, som vist i figuren B, og anbringe det i samme position.! Afløbet må ikke være placeret højere oppe end m. fra tørretumblerens bund.! Efter installation af tørretumbleren skal man sikre sig, at røret ikke er bøjet eller forvredet noget sted. 0 mm mm mm Fig. A Less than m Fig. B Tilslutning af strøm Inden stikket sættes i stikkontakten skal man kontrollere følgende: Man må ikke have våde hænder. Stikkontakten skal have jordforbindelse. Stikkontakten skal kunne modstå maskinens maksimale effekt, som fremgår af typeskiltet (se Beskrivelse af tørretumbleren). Spændingen skal være inden for de angivne grænseværdier på typeskiltet (se Beskrivelse af tørretumbleren). Stikkontakten skal passe til tørretumblerens stik. I modsat fald skal stikkontakt eller stik udskiftes.! UNDGÅ BRUG AF FORLÆNGERLEDNINGER.! Tørretumbleren må ikke installeres udendørs, heller ikke under et halvtag. Det kan være meget farligt, hvis tørretumbleren udsættes for regnvejr eller uvejr.! Efter installation af tørretumbleren skal man kunne nå ind til både stik og stikkontakt.! Strømkablet må ikke være bøjet eller klemt sammen.! Hvis stikket er med påstøbt stikkrop, skal det bortskaffes på en sikker måde. Det må IKKE efterlades, hvor det kan sættes i en stikkontakt og forårsage elektrisk stød.! Strømkablet skal efterses jævnligt. Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, dennes servicerepræsentant eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare. (se Servicetjeneste). De autoriserede forhandlere kan levere nye eller længere strømkabler mod et ekstra beløb.

3 ! Producenten fralægger sig ethvert ansvar, såfremt ovennævnte regler ikke følges.! Er man i tvivl om ovennævnte, skal man kontakte en elektriker. Indledende oplysninger Når tørretumbleren er installeret, skal man rense den indvendigt i tromlen og fjerne det snavs, der kan have ophobet sig under transporten, inden den sættes i gang. Maks. påfyldning af vasketøj: kg DK Produktdata Forordning /0. Varemærke Hotpoint/Ariston Maskinmodell FTCF B PY (EU) Nominel kapacitet for bomuldsvasketøj for "normal bomuldsprogram" ved fuld maskine kg Denne husholdningstørretumbler er en.0 Kondensator Energiklasse på skalaen A+++ (mest effektiv) til D (mindst effektiv) B Det vægtede årlige energiforbrug (AEc)* kwh ) 0.0 Denne husholdningstørretumbler er en Automatisk Energiforbrug ved fuld maskine; Edry kwh ). Energiforbrug ved halvfuld maskine; Edry½ kwh ). Strømforbrug: Slukket tilstand (Po) Watt 0. Strømforbrug: Left ontilstand (Pl) Watt. Varigheden af left ontilstanden for energistyringssystem minutter 0 Prog. Tid vægtet (Tt) fuld & halvfuld maskine minutter ) Fuld maskine (Tdry) minutter Halvfuld maskine (Tdry½) minutter Tørreevneklasse på skalaen A (mest effektiv) til G (mindst effektiv) B Gennemsnitlig tørreevne % vægtet (Ct) fuld & halvfuld maskine ) fuld maskine (Cdry) halvfuld maskine (Cdry½) Emission af luftbåren støj db(a) re pw.0 ) "Normal bomuldsprogrammet" med fyld eller halvfuld maskine og "Standard bomuldsprogrammet" med halvfyld maskine er standardprogrammerne, som oplysningerne på mærkaten og på skemaet henviser til. Disse programmer er egnet til at tørre bomuldstøj på skabsniveau (0 %), og de er de mest effektive programmer med hensyn til energiforbrug. Den halvfyldte maskine er halvdelen af den nominelle fyldning. ) Forbrug pr. år er baseret på 0 tørrecyklusser for normal bomuldsprogram ved fuld og halvfuld maskine, og forbruget ved de energibesparende funktioner. Det faktiske energiforbrug pr. cyklus afhænger af, hvordan apparatet benyttes. ) Vægtet gennemsnit af vaske med fuld maskine og vaske med halvfuld maskine. Forordning /0. Syntetisk: energiforbrug ved fuld maskine; kwh. Syntetisk: fuld maskine minutter Syntetisk: Halvfuld maskine Ikke relevant (N/A)

4 Advarsler DK! Maskinen er konstrueret og bygget til internationale sikkerhedsstandarder. Disse advarsler gives af sikkerhedsmæssige årsager og bør følges nøje. Generelle sikkerhedsregler Denne tørretumbler må anvendes af personer (herunder børn på år og op) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner til at bruge den, eller manglende erfaring og viden, hvis de overvåges eller instrueres i brug af maskinen af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Denne tørretumbler er konstrueret til husholdningsbrug og ikke til kommercielt brug. Berør ikke maskinen uden fodtøj eller med våde hænder eller fødder. Træk maskinen ud af stikkontakten ved at trække i stikket, ikke i ledningen. Når tørreren ikke bruges skal den slukkes og tages ud af stikkontakten. Hold døren lukket for at sikre, at børn ikke bruger maskinen som legetøj. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med tørretumbleren. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn. Børn under år skal holdes væk fra tørretumbleren, hvis der ikke holdes øje med dem konstant. Maskinen skal installeres korrekt og have korrekt ventilation. Luftindsugningen foran på tørretumbleren må ikke blokeres (se Installation). Brug aldrig tumbleren på tæpper, hvor opstillingshøjden kan hindre luften i at komme ind i tumbleren fra foden. Kontroller, om tumbleren er tom, før du fylder den. Tumblerens bagside kan blive meget varm. Rør den aldrig, når den kører. Anvend ikke tumbleren, uden at filter, vandbeholder og kondensator er sikkert monteret (se Vedligeholdelse). Overfyld ikke tumbleren (se Vasketøj). Læg ikke beklædningsgenstande, der er så våde, at de drypper, i tumbleren. Gennemse omhyggeligt alle anvisninger på tøjets vaskemærker (se Vasketøj). Tørtrømle ikke store, forede genstande. Tørtrømle ikke acrylfibre ved høje temperaturer. Sluk ikke for tumbleren, hvis der stadig er varm tøj i maskinen. Rengør filteret efter hver tørring (se Vedligeholdelse). Tøm vandbeholderen efter hver gang (se Vedligeholdelse). Rengør kondensatorenheden regelmæssigt (se Vedligeholdelse). Der må ikke samle sig fnug omkring tørreren. Kravl aldrig op på tumbleren. Det kan forårsage skader. Følg altid de elektriske standarder og krav (se Installation). Køb altid originale reservedele og tilbehør (se Service). For at minimere risikoen for brand i tørretumbleren bør du gøre følgende: Tøj må kun tumbles, hvis det er vasket med sæbe og vand, skyllet og centrifugeret. Det er forbundet på grund af brandfare at tørre tøj, der IKKE er vasket med vand. Tør ikke tøj, der er behandlet med kemiske produkter. Tør ikke ting, der er plettet eller gennemvædet af plante eller madlavningsolie, da det udgør en brandfare. Olieinficerede dele kan selvantændes spontant, særligt hvis de udsættes for varmekilder, såsom en tørretumbler. Delene bliver varme, hvilket forårsager en oxideringsreaktion med olien, som skaber varme. Hvis varmen ikke kan slippe væk, kan delene blive varme nok til at antændes. Hvis man stabler, lagrer eller lægger olieinficerede dele i bunker, kan det forhindre varmen i at slippe væk, hvilket kan forårsage brandfare. Hvis det ikke kan undgås at lægge tøj i tørretumbleren, som enten indeholder plante eller madlavningsolie, eller som er blevet forurenet af hårplejeprodukter, skal disse dele først vaskes med ekstra vaskemiddel, da dette kan reducere (men ikke helt fjerne) risikoen. Tøjet må ikke fjernes fra tørretumbleren og stables eller lægges i bunke, så længe det er varmt. Tøj, der tidligere er blevet renset eller vasket i, gennemblødt eller tilsmudset af benzin, tørrenseopløsningsmidler eller andre brændbare eller eksplosive

5 substanser må ikke tørretumbles. Yderst brændbare substanser, der almindeligvis anvendes i husholdningen, herunder madlavningsolie, acetone, denatureret sprit, petroleum, pletfjerningsmidler, terpentin, voks og voksfjerner. Sørg for, at disse dele vaskes i varmt vand med ekstra vaskemiddel, før de tørres i tørretumbleren. Tør ikke dele, der indeholder skumgummi (også kendt som latexskum) eller lignende gummiagtige materialer i tørretumbleren. Skumgummimateriale kan ved opvarmning forårsage brand ved spontan antænding. Blødgøringsmiddel eller lignende produkter må ikke bruges i en tørretumbler til modvirkning af statisk elektricitet, med mindre denne praksis særskilt anbefales af producenten af blødgøringsmidlet. Undertøj, der indeholder metalstivere, f.eks. brystholdere med metalbøjler, må ikke tørres i tørretumbleren. Tørretumbleren kan blive beskadiget, hvis én af disse stivere eller bøjler går løs under tørreprocessen. Gummi og plastikting, såsom badehætter eller gummilagener, polyten og papir må ikke tørres i tørretumbleren. Ting med gummi på den ene side, tøj forsynet med gummipuder, puder, gummistøvler og gummibelagte tennissko må ikke tørretumbles. Fjern alle genstande fra lommerne, såsom lightere og tændstikker. DK! ADVARSEL: Stop aldrig tumbleren før tørreperioden udløber medmindre alle genstande hurtigt fjernes og spredes ud, således at varmen dissiperer. Energibesparelse og respekt for miljøet Vrid tøjet for at fjerne overskydende vand, før det tumbles (Vælg centrifugering, hvis du først bruger en vaskemaskine). Dermed spares energi og tid ved tørringen. Tør altid med maskinen fyldt til maksimum det sparer energi: Enkelte genstande eller små fyldninger kan være længere om at tørre. Rengør filteret efter hver tørring for at begrænse energiomkostningerne (se Vedligeholdelse).

6 Rengøring og vedligeholdelse DK Afbrydelse af strømforsyning! Frakobl tørretumbleren fra strømforsyningen, når den ikke er i brug, samt under rengøring og vedligeholdelse. Rengøring af filter efter hver cyklus Filtret er en vigtig komponent i tørringen. Det opsamler de uldtotter og fnug, der dannes under tørring. Efter endt tørring skal man derfor rense filtret og skylle det under rindende vand eller rengøre det med en støvsuger. Hvis filtret tilstoppes, spærres for lufttilstrømningen inden i tørretumbleren. Tørretiderne forlænges og energiforbruget stiger. Det kan desuden medføre skade på tørretumbleren. Filtret sidder foran tørretumblerens gummipakning (se figuren). Sådan fjernes filtret:. Træk filtrets plastikhåndtag opad (se figuren).. Rens filtret for fnug og sæt det på plads igen. Kontroller, at filtret er sat korrekt i og flugter med tørretumblerens gummipakning.! Tag ikke tørretumbleren i brug, før filtret er sat korrekt på plads. Kontrol af tromlen efter hver cyklus Drej tromlen manuelt for også at fjerne de små tekstiler (lommetørklæder), som kan være tilbage i tørretumbleren. Rengøring af tromlen! Ved rengøring af tromlen skal man undgå brug af slibende midler, ståluld eller rengøringsmidler til rustfrit stål. Det kan medføre misfarvning af tromlen i rustfrit stål, et fænomen, der kan forårsages af en blanding af vand og/eller rengøringsmidler, såsom skyllemiddel fra vask. Misfarvningen har ingen indvirkning på tørretumblerens ydeevne. Tømning af vandopsamlingsbeholder efter hver cyklus Tag beholderen ud af tørretumbleren og tøm den i vasken eller et andet sted, og sæt den tilbage på plads. Kontroller altid beholderen til opsamling af vand, og tøm den, inden der startes et nyt tørreprogram. Hvis beholderen til opsamling af vand ikke tømmes, kan det skabe følgende problemer: Standsning af maskinens opvarmning (tøjet vil således stadig være fugtigt efter endt tørring). Lampen Tøm beholder tænder for at angive, at beholderen er fuld. Aktivering af systemet til opsamling af vand Når tørretumbleren er ny, opsamler vandbeholderen ikke vand, før systemet er blevet aktiveret. Det kan tage eller tørrecyklusser. Når systemet er aktiveret, opsamler det vand under hver cyklus Rengøring af kondensator Tag jævnligt (en gang hver måned) kondensatoren ud og rengør den for eventuelle ophobninger af fnug ved at skylle den under vandhanen med koldt vand, som man skal lade løbe ned ad bagsiden af kondensatoren. Sådan fjernes kondensatoren:. Frakobl tørretumbleren fra strømforsyningen og åbn lågen.. Åbn låget til kondensatoren (se figuren), frigør de tre låse ved at dreje dem 0 venstre om, og tag derefter kondensatoren ud ved at trække i grebet.. Rengør overfladen på pakningerne og sæt enheden på plads med pilene vendende opad, og sørg for, at låsene fastgøres korrekt.

7 Rengøring af tørretumbleren De udvendige dele i metal og plastik samt gummidelene kan vaskes af med en fugtig klud. Man skal jævnligt (hver. måned) rengøre luftindsugningsristen på forsiden samt udluftningshullerne på bagsiden af tørretumbleren med en støvsuger for at fjerne ophobninger af uldtotter, knug og støv. Fjern også fnugophobninger på forsiden af kondensatoren og filterområderne ved at passere en støvsuger henover.! Anvend aldrig opløsningsmidler eller slibemidler.! Lad jævnligt tørretumbleren efterse af en autoriseret tekniker med henblik på sikkerheden på elektriske og mekaniske dele (se Servicetjeneste). Hurtige tips! Husk at rense filterholderen og kondensatorfilteret efter hver tørring.! Husk at tømme vandbeholderen efter hver brug.! Ved at gøre dette, får du de bedste resultater! DK Beholder til opsamling af vand Filter Hane Bagest Kondensator Luftindsugning Kondensator Låseanordninger Håndtag Kondensatorlåg Forrest

8 Beskrivelse af tørretumbler DK For at åbne lågen Funktionerne Luge Vandbeholder Typeskilt Filter Model og serienumre Kondensatorenhed (åbent dæksel) Betjeningspanel Håndtag på kondensatordæksel (træk for at åbne) Rist på luftindtag PROGRAMknappen Indikator Låseknap og HØJT NIVEAUknap og indikatorlampe indikatorlampe 0 Tænd/slukknap TÆND/SLUKknappen : Hvis tørretumbleren og denne knap trykkes og holdes inde i mere end sekunder, slukker tørretumbleren. Knappen tæller ned:,,, Off, og derefter slettes programmet. Tryk og hold i mere end sekunder for at starte tørretumbleren igen. PROGRAMknappen vælger programmet: Drej, indtil indikatoren peger på det program, som du ønsker at vælge (se Start og Programmer). Knapperne INDSTILLING vælger de muligheder, som er tilgængelige for programmet, som du har valgt. Den tændte indikatorlampe viser den valgte option (se Start og Programmer). START/PAUSEknap og indikatorlampe starter det valgte program. Når du trykker på denne knap, lyder et bip, og knappen, som viser programmets forløb, blinker for at bekræfte. Mens et program er under udførelse, kan det stilles i pause og tumbleren standses ved at trykke på denne knap. Indikatorlampen lyser grønt, når programmer kører. Den blinker gult, hvis programmet er i pause, og den blinker grønt, hvis tumbleren er i standby og venter på at starte et program (se Start og Programmer). Displayet viser tørre eller forsinkelsestiden sammen med ikoner, som er tændte, og viser advarselsinformation. Desuden viser displayet, hvor langt programmet er i forløbet. Display og vælgerknapper INDSTILLINGSknap og indikatorlampe START/PAUSE knap og indikatorlampe De tre knapper under displayet vælger Automatisk eller Timer og forsinket start, hvis ønsket (se Start og Programmer eller Displayet). Låseknap/indikatorlampe : Tryk og hold denne knap, efter du har valgt program og indstillinger. Indikatorlampen tænder. Dette forhindrer, at programindstillingerne kan ændres. Når indikatorlampen er tændt, er de andre knapper deaktiverede. Hold knappen inde for at slette. Indikatorlampen slukker. Ikonet Tøm vandbeholder : Signalerer, at vandbeholderen skal tømmes. Det tager nogle sekunder, før displayet opdaterer, efter du har tømt vandbeholderen. Tørretumbleren skal køre, for at displayet kan opdatere (se Betjeningsknapper). Bemærk: Hvis vandbeholderen er fuldt, blinker tøm vandbeholderikonet, og displayet viser H0. Varmen er slukket, og dit tøj tørrer ikke. Ikonet Rens Filter : Oplyser før hver programstart, at det er nødvendigt at rense filteret hver gang tørretumbleren bruges (se Rengøring og vedligeholdelse). Ikonet Rens kondensator : Oplyser, at det er nødvendigt at rense kondensatoren med regelmæssige mellemrum (se Rengøring og vedligeholdelse).

9 Displayet Displayet har tre sektioner med hver sin tilhørende knap. DK Sensortørring Når du har valgt et program, som har mulighed for Sensortørring, skal du trykke på og slippe knappen, indtil det ønskede sensortørringsniveau vises. Hvis sensorindstillingen ikke er tilgængelig, blinker displayet og summeren bipper tre gange.! Nogle tørreprogrammer er ikke kompatible med alle sensortørringsniveauer. Tilgængelige tørreniveauer: Rulletørt: Tørrer dit tøj, så det er klart til at blive strøget med maskine eller rullet. Strygetørt: Tørrer dit tøj, så det er klart til at blive strøget med strygejern. Tidsindstillet Tørring Timer (Forsinkelse) Bøjletørring plus: Skånetørring af sart vasketøj, som hænges på bøjle til endelig tørring. Bøjletørring: Let tørt: Skabstørt: Ekstra tørt: Tørring af sart vasketøj, som hænges på bøjle til endelig tørring. Tørrer sart vasketøj, så det er klart til at blive lagt væk. Tørrer dit vasketøj, så det er klart til at blive lagt væk. Tørrer dit vasketøj, så du kan tage det på med det samme. Hvis du har valgt et program, som har Tidsindstillet Tørring, trykker du på knappen Tidsindstillet Tørring, og ikonet tænder. Displayet reducerer den valgte tid, hver gang du trykker og slipper denne knap (se Start og Programmer). Alle programmer, som har timerindstillinger, har forskellig tid til rådighed, og valget af op til tørretider afhænger blandt andet af den temperatur, som du har valgt. Hvert tryk på knappen sænker tørretiden. Hvis du ønsker at ændre dit valgt, trykker du på sensorknappen, og indstillingerne for sensorniveauerne vil være tilgængelige. Hvis Timer ikke er tilgængelig, blinker displayet, og summeren bipper tre gange. Den valgte tid bliver stående på displayet, når programmet er startet, og du kan ændre den under programforløbet, hvis du ønsker. Når du har valgt et program, som har en Forsinket timer funktion, kan der vælges en forsinket tid. Hver gang der trykkes på knappen Forsinket timer rykker timeren frem i stigninger på 0 minutter fra 0:0 til :0 og derefter i stigninger fra 0h till h og derefter OFF, og efter fem sekunderbliver forsinkelsen annulleret. Ved forsinkelser på mere end 0 timer viser displayet nedtælling af tiden i timer indtil 0 timer. Derefter viser displayet : og fortsætter nedtællingen i minutter. Ved forsinkelser på timer eller mindre viser displayet timer og minutter og tæller ned i minutter i resten af forsinkelsestiden. Efter et tryk på START/PAUSEknappen kan forsinkelsestiden ændres eller slettes. Når forsinkelsestiden er udløbet, slukker ikonet og Time to End vises på displayet. Bemærk: I dette tidsrum drejer tumbleren af og til for at forhindre, at tøjet krøller. Tid til slut Hvis forsinkelsesikonet er slukket, er den viste tid Tid til slut for det program, der er i gang. Når der er valgt tidsindstillede programmer, er den viste tid under programmet den faktiske resterende tid. Når der er valgt et automatisk program, er den viste tid et skøn over den resterende tid. Når programmet er valgt, viser displayet den tid, der kræves for at tørre en fuld maskine. Den resterende tid overvåges konstant under tørringen, og tiden ændres for at vise den mest præcise beregning. Tiden til slut vises i timer og minutter og tæller ned for hvert minut. Kolonet mellem timer og minutter blinker for at vise, at tiden tæller ned. Displayet viser også, hvis der er et problem med din tørretumbler. Hvis dette sker viser displayet F efterfulgt af et fejlkodenummer, de fire indstillingslamper og pauselampen blinker også orange (se Fejlfinding).

10 Start og programmer DK Valg af et program. Slut tørretumleren til en stikkontakt.. Sorter vasketøjet efter materiale (se Vasketøj).. Åbn lugen, og kontroller, at filteret er rent og monteret, og at vandbeholderen er tom (se Vedligeholdelse).. Fyld maskinen, og kontroller at ingen genstanden forhindrer lugen i at lukke tæt. Luk lugen.. Hvis ingen indikatorlamper tænder: Tryk på TÆND/SLUKknappen.. Vælg et program ved at følge programvejledningen (se Programmer) samt indikationerne for de forskellige materialer (se Vasketøj). Vælg et program ved at dreje PROGRAMknappen.. Vælg timer eller tørregrad: Hvis du ønsker at vælge timer, trykker og slipper du knappen, når den ønskede tid vises. eller Skift fra standardtørringens indstillinger til at aktivere sensorstyret tørring ved at trykke på sensorknappen og slippen den, når den ønskede tørregrad vises (se Displayet).! Se Programtabeller for alle oplysninger om hvert enkelt program.. Indstil en forsinkelsestid og andre valg, hvis ønsket.. START/PAUSEindikatorlampen begynder at blinke grønt: tryk på START/PAUSEknappen for at starte. Det grønne indikatorlampe blinker ikke længere. Under tørreprogrammet kan du kontrollere dit vasketøj og tage de genstande ud, som allerede er tørre, mens resten fortsætter med at tørre. Når du lukker lugen igen, skal du trykke på START/PAUSEknappen for at genoptage tørringen. (Når lugen åbnes, blinker START/PAUSEknappen gult. Når lugen lukkes igen, og START/PAUSEknappen trykkes, blinker START/PAUSEknappen ikke længere gult, men viser i stedet grønt). 0. Lydsignalet bipper gange, når programmet er gennemført. (Bemærk: Hvis LYD er valgt, bipper signalet gange hver 0 sekunder i minutter). Åbn døren, tag vasketøjet ud, rens filteret og sæt det tilbage igen. Tøm vandbeholderen, og sæt den tilbage igen (se Vedligeholdelse).. Træk tørretumblerens stik ud af stikkontakten. Bemærk: Denne tørretumbler opfylder alle krav i de nye energisparedirektiver. Den er udstyret med et automatisk standbysystem, som deaktiveres efter ca. 0 minutter, hvis der ikke spores nogen aktivitet. Tryk og hold TÆND/SLUKknappen neden, indtil tørreren genaktiveres. Programtable Programmet Beskrivelse af program Maks. påfyldt vægt Normal Bomuld max. Denne betjeningsvejledning kan bruges til flere modeller med ikoner og/eller programnavn på forpanelet. Dette er et program for bomuldstekstiler. For programmet Normal Bomuld iht. EU forskrift /0 vælges Program med Høj varme og Tørhedsniveau Skabstørt (Standardkonfiguration/Indledende standard). Dette er det mest effektive program hvad angår energiforbrug (EU /0). 0 0 Mulige indstillinger Tørregrad (standardindstillingen er fremhævet ) 0 Skjorter kg Høj varme Dette program er beregnet til skjorter i bomuld. Programmet kan tørre op til kg tøj (cirka 0 skjorter). Medium varme Dette program er beregnet til skjorter i syntetisk materiale eller blandinger af naturlige og syntetiske fibre som f.eks. polyester og bomuld. Programmet kan tørre op til kg tøj (cirka skjorter). Tøj, som tørres med indstillingen Skabstørt er normalt klart til brug. Kanter og søm kan være en anelse fugtige. Hvis det er tilfældet, kan du forsøge at vende skjorterne på vrangen og køre programmet igen i kort tid Sengetøj & Håndklæder max. Dette er et program for bomuldshåndklæder og sengetøj. Tøjmængder der tørres ved hjælp af den Ekstra Tørhedsindstilling er normalt klar til brug, men kanter og sømme kan være en smule fugtige, specielt hvis det drejer sig om større tekstiler. Hvis dette er tilfældet, prøv at folde de mud og køre programmet igen i en kort periode Bemærk:. Disse indstillinger kan ikke vælges samtidigt.. Programmets varighed afhænger af, hvor meget tøj du lægger i tumbleren, materialerne, hvor hårdt tøjet er centrifugeret og andre indstillinger, som du har valgt. Normalt er tøjet klart til at blive brugt. Kanter og søm kan være let fugtige. Hvis det er tilfældet, kan du forsøget at vende tøjet på vrangen og starte programmet igen for en kort tid. Dog ikke for programmer, hvor dette ikke er forudset.. Med indstillingen Høj temperatur aktiveret. 0

11 Start og programmer Programmet Beskrivelse af program Maks. påfyldt vægt Antiallergi max. Syntetiske Denne betjeningsvejledning kan bruges til flere modeller med ikoner og/eller programnavn på forpanelet. Dette program har modtaget et godkendelsesmærkat fra den engelske allergikerforening. Dette kendetegner en effektiv reduktion og eliminering af allergener fra tøj ved hjælp af den særlige antiallergiske cyklus. Takket være en konstant temperatur i et forlænget tidsrum er det muligt at neutralisere virkningen fra det mest almindelige allergener (herunder støvmider og pollen). Kan bruges med en fuld tørretumbler til at tørre og behandle vasketøjet, eller til behandling af kg tørt vasketøj. Dette program er til syntetiske materialer med lav varme eller til blandinger af syntetiske materialer/bomuld med mellemvarme Mulige indstillinger Tørregrad (standardindstilling fremhævet ) DK kg 0 Lyntørring kg Dette program er egent til små mængder vasketøj, maks. kg. Bemærk: Kan kun bruges med indstillingen Skabstørt. Tørretiden er væsentligt reduceret med en tidsbesparelse på op til % for bomuld (med Høj varmeindstillingen) og 0 % for syntetiske fibre (med Medium varmeindstillingen). Jeans kg Dette er et program, der er konstrueret til denimbomuld. Inden du tørrer dine jeans, skal du vende de forreste lommer med vrangen udad. Det kan bruges for tøjmængder med en størrelse på op til kg (omkring par). Vasketøj med mørke og lyse farver må ikke blandes. Det kan også bruges til andre klædningsstykker, der er lavet af de samme materialer, som for eksempel jakker. Vaskemængder der bruger den Ekstra Tørindstilling bliver normalt klar til brug, men kanter og sømme kan være en smule fugtige. Hvis dette er tilfældet, prøv at vende vrangen ud af dine jeans og køre programmet igen i en kort periode.! Vi anbefaler ikke at du bruger dette program, hvis dine jeans har elastikbælter, knapper eller broderier. 0 0 Uld kg Silke 0, kg Dette er et program til tørring af tørretumblesikre stoffer mærket med symbolet. Det kan bruges til mængder på op til kg (cirka sweatere). Vi anbefaler at vende tøjet med vrangen udad før tørring. Tøj, der er tørret med dette program, er normalt klart til brug, men visse tykke stoffer kan stadig have let fugtige kanter. Lade dette tørre naturligt, da for lang tids tørring i tumbleren vil kunne beskadige stoffet.! Til forskel fra andre materialer er det ikke muligt at ændre på uldstof, der er krympet, d.v.s. det kan ikke strækkes tilbage til den oprindelige størrelse og form.! Dette program er ikke egnet til akrylstoffer. Dette er et program til tørring af delikat silke. Den kan bruges til tøjmængder op til 0.kg. Vaskemængder der bruger indstillingen Skabstørt bliver normalt klar til brug, men kanter og sømme kan være en smule fugtige. Hvis dette er tilfældet, prøv at vende vrangen ud af dine artikler og køre programmet igen i en kort periode Delikat kg Dette er et program til tørring af dit delikate tøj, dvs. akryl. Den kan bruges til tøjmængder op til kg. Vasketøj, der tørres på dette program, er normalt klar til at tage på, men ved kraftigere tøjstykker kan kanterne være lidt fugtige. Hvis dette er tilfældet, kan man vende tøjet med vrangen udad og køre programmet igen i en kort periode. Bemærk:. Disse indstillinger kan ikke vælges samtidigt.. Programmets varighed afhænger af, hvor meget tøj du lægger i tumbleren, materialerne, hvor hårdt tøjet er centrifugeret og andre indstillinger, som du har valgt. Normalt er tøjet klart til at blive brugt. Kanter og søm kan være let fugtige. Hvis det er tilfældet, kan du forsøget at vende tøjet på vrangen og starte programmet igen for en kort tid. Dog ikke for programmer, hvor dette ikke er forudset.. Med indstillingen Høj temperatur aktiveret.

12 Start og programmer DK Programmet Beskrivelse af program Maks. påfyldt vægt Dyner single Baby cyklus kg Denne betjeningsvejledning kan bruges til flere modeller med ikoner og/eller programnavn på forpanelet.! Vær forsigtig med dette program, TØR IKKE nogle genstande, som er beskadiget og hvis fyld kan blokere filteret og udluftningen og udgøre en brandfare. Må kun bruges bruges til dyner til en person: IKKE egnet til dobbelt eller king size genstande. Mængder tørret med dette program er normalt klar til brug, men kan have visse fugtige steder. Hvis dette er tilfældet, kan du prøve at folde dem ud og ryste dem og køre programmet igen i en kort periode. Også egnet til dynjakker. Vælg høj varme til dundyner og mellem varme for syntetiske dyner. Det er et program til tørring af små babytøjdele og sengetøj (bomuld og chenille) samt til tørring af sart tøj. TØR IKKE ting som hagesmækker og blebukser, der har plastikindlæg. Den kan bruges til tøjmængder op til kg. Vasketøj, der tørres på dette program, er normalt klar til at tage på, men ved kraftigere tøjstykker kan kanterne være lidt fugtige. Hvis dette er tilfældet, kan man vende tøjet med vrangen udad og køre programmet igen i en kort periode Mulige indstillinger Tørregrad (standardindstilling fremhævet ) Tøjdyr, kg Med dette program kan man lettere fjerne støv og vaske tøjdyr oftere, fordi tørretiden er meget kortere, end hvis dyrene skulle tørre på tørresnoren. Det er en skånsom tørrecyklus, som tørrer ved lav temperatur og med bløde, mekaniske bevægelser, så man bedst bevarer det oprindelige udseende og pelsens glans. Bemærk: Allergiråd: læg tøjdyret i fryseren i timer, hvorefter det vaskes og tørres. Gentages hver uge. Før tørring fjernes eventuelt tilbehør, såsom tøj, halsbånd eller lydæsker, og plastikøjne tørres af med en klud og beskyttes med afdækningstape (malertape). Programtiden varierer efter den præcise sammensætning af materialer. Den maksimale mængde må ikke overstige, kg, og et enkelt tøjstykke må ikke veje mere end 00 g. 0 Varm og Nyd PreIron, kg Opfrisk Varm & Nydprogrammet hjælper med at opvarme håndklæder & badekåber så det giver en varm fornemmelse efter et karbad eller brusebad. Det er også anvendelig til opvarmning tøj før du klæder dig på om vinteren. Programmet opvarmer tøjet op til (kropstemperaturen), og holder den samme temperatur i maksimalt timer, eller indtil brugeren standser programmet ved at åbne lågen. Mængde: kg.! Bemærk: Mens programmet kører roterer et ikon i displayet, indtil temperaturmålet er nået, hvormed ikonet for tørreniveau blinker. PreIron er et kort 0 minutters program ( minutters varme efterfulgt af minutter kold tumbling), som giver fylde til fibre i tøj, som har ligget længe i samme position eller på samme sted. Cyklussen gør fibrene spændstige, og gør det nemme at stryge og lægge tøjet sammen.! PreIron er ikke et tørreprogram og bør ikke bruges til vådt tøj. Sådan opnår du det bedste resultat:. Fyld ikke mere end den maksimale vægt i maskinen. Disse angivelser er for tør vægt: Fibre: Maksimal vægt; Bomuld og blandet bomuld:, kg Syntetisk: kg; Denim: kg. Tøm tørretumbleren, så snart programmet er afsluttet. Hæng tøjet op eller stryg det, eller læg det sammen, og gem det bort i skabet. Hvis det ikke er muligt, kan du gentage programmet. PreIron virker forskelligt på de forskellige fibre. Programmet fungerer effektivt på almindelige fibre som bomuld eller blandet bomuld, og mindre effektivt på akrylfibre eller materiale som Tencel.! Opfrisk er ikke et tørreprogram, og må ikke bruges til våde beklædningsdele. Det kan bruges til en hvilken som helst størrelse af vasketøj, men er mere effektiv til mindre vaskemængder. Du må ikke overbelaste din tørretumbler (se Vasketøj). Dette er 0minutters program, som udlufter dit tøj med kold luft. Kan også bruges til at afkøle varmt tøj. Bemærk:. Disse indstillinger kan ikke vælges samtidigt.. Programmets varighed afhænger af, hvor meget tøj du lægger i tumbleren, materialerne, hvor hårdt tøjet er centrifugeret og andre indstillinger, som du har valgt. Normalt er tøjet klart til at blive brugt. Kanter og søm kan være let fugtige. Hvis det er tilfældet, kan du forsøget at vende tøjet på vrangen og starte programmet igen for en kort tid. Dog ikke for programmer, hvor dette ikke er forudset.. Med indstillingen Høj temperatur aktiveret.

13 Start og programmer Betjeningsknapper Programknap! Advarsel! Hvis knappen START/PAUSE har skiftet position, efter du har trykket på programknappen, ændrer den nye position IKKE det valgte program. Du kan ændre det valgte program ved at trykke på START/ PAUSEknappen. Indikatorlampen blinker gult for at angive, at programmet er i pause. Vælg det nye program og de ønskede indstillinger. Herefter lyser indikatorlampen grønt. Tryk igen på START/PAUSEknappen for at starte det nye program. INDSTILLINGSknapper og indikatorlamper Disse knapper bruges til at brugerindstille det valgte program efter dit eget ønske. Du skal have valgt et program med programvælgeren, inden du kan vælge en indstilling. Ikke alle indstillinger kan vælges for alle programmer (se Start og Programmer). Hvis en indstilling ikke er tilgængelig, og du trykker på knappen, blinker displayet, og summeren bipper tre gange. Hvis en indstilling er tilgængelig, er indikatorlampen for indstillingen tændt for at bekræfte valget. Efter du har trykket på START/PAUSEknappen, er det kun indstillingen for lydsignal, som kan ændres (hvor den er tilgængelig). Programforløbikoner ( Tørring, kold tumbling) Disse er en del af displayet og angiver programmets fremadskriden. Hvert ikon tænder efterhånden, som de enkelte faser starter. Tidsforsinkelse (timer) Nogle programstarter kan forsinkes (se Start og Programmer) i op til timer. Sørg for, at vandbeholderen er tømt inden tidsforsinkelsen indstilles. I dette tidsrum drejer tumbleren af og til for at forhindre, at tøjet krøller. Strygeklart Med denne valgmulighed kan du tørre vasketøj, hvor kun noget af tøjet skal stryges, og du ikke ønsker at tørre disse genstande helt. Når det strygeklare fugtighedsniveau er nået, udsendes et lydsignal for at fortælle at tøjet, som skal stryges, nu kan fjernes. Derefter stopper tumbleren, og lampen Start/Pause blinker orange. Fjern tøjet, som du ønsker at stryge, luk lugen, og tryk på Start/Pauseknappen. Tumbleren fortsætter, indtil resten af tøjet har nået den ønskede tørhedsgrad. Programmet kan bruges til tørring af op til kg tøj. Bemærk: Denne valgmulighed er ikke tilgængelig med tørhedsgraden Iron Dry (strygetørt) og Damp Dry (fugtigt). Varmeknapper og indikatorlamper Ikke alle programmer giver dig mulighed for at ændre tørretemperaturen, mens andre programmer giver mulighed for at indstille alle tre temperaturtrin: Lav, medium og høj. Når temperaturtrinnene er tilgængelige, kan du ændre temperaturen ved at trykke på denne knap indtil indikatorlampen er tænder ud for det ønskede trin. Mindre filtreret tøj Denne valgmulighed har en tumblerbevægelse, som reducerer sammenfiltring og knuder i dit tøj. Dette program giver det bedste resultat med små portioner tøj. DISPLAY : Displayet viser enten den resterende forsinkelsestid før programmet starter, eller det angiver den resterende tid, før programmet slutter (se Display). Kolontegnet mellem timer og minutter blinker for at vise, at timeren tæller ned. Når programfasen med kold tumbling er afsluttet, viser displayet End. Tøm vandbeholderikon/beholder (Hvis din tørretumbler er tilsluttet et afløb, kan du ignorere dette ikon fordi vandbeholderen ikke skal tømmes). Hvis ikonet er tændt ( ), er det en påmindelse om, at du skal tømme vandbeholderen. Hvis vandbeholderen bliver fyldt under programmet, slukker tumbleren for varmen og kører et tidsrum med kold tumbling. Derefter udsendes et lydsignal, og ikonet fuld vandbeholder. Displayet viser H0, og tøm vandbeholder er tændt. blinker ikonet Du skal tømme vandbeholderen og genstarte tumbleren, eller tørrer tøjet ikke. Når du har genstartet tørretumbleren, tager et par sekunder, før displayet er genopfrisket. Du kan undgå dette ved altid at tømme vandbeholderen, hver gang du bruger tørretumbleren (se Vedligeholdelse). Åbning af lugen Hvis du åbner lugen, mens programmet er i funktion (eller trykker på knappen Start/Pause), så stopper tørretumbleren og følgende indikation er aktiv: START/PAUSEindikatorlampen begynder at blinke gult. Nedtællingen fortsætter under forsinkelsesfasen. START/PAUSEknappen skal trykkes for at genoptage programforsinkelsen. START/PAUSEknappen skal trykkes for at genoptage programmet. Programforløbets indikatorlampe skifter til at vise den aktuelle status, og Start/Pauseindikatorlampen skifter fra blinkende til at lyse fast grøn. Hvis programknappen flyttes ændres programmet og START/PAUSEindikatorlampen blinker grønt. Du kan bruge dette til at vælge genopfriskningsprogrammet til at afkøle tøjet, hvis det er tilstrækkeligt tørt. Tryk igen på START/PAUSEknappen for at starte et nyt program. Bemærk: Hvis der opstår en strømafbrydelse, skal du slukke for strømmen eller fjerne stikket. Når strømmen genoprettes, skal du trykke og holde TÆND/SLUKknappen, inden tørretumbleren starter igen. Tryk derefter på Start/Pauseknappen. DK

14 Vasketøj DK Opdeling af vasketøjet Se symbolerne på vaskemærkaterne i tøjet for at kontrollere, om tøjet må tørretumbles. Opdel vasketøjet alt efter tekstiltype. Tøm lommer og kontroller, at knapperne sidder fast. Luk knapper og hæfter og fastspænd stropper og snore uden at stramme dem helt. Vrid tøjet for at få mest muligt vand ud af det.! Fyld ikke tørretumbleren med tøj, der er drivvådt. Maks. påfyldning af vasketøj Fyld ikke tromlen til over maksimal kapacitet. Følgende værdier er vægten på tørt tøj: Naturfibre: maks. kg Syntetiske fibre: maks. kg! Tørretumbleren må ikke overbelastes for at undgå en forringelse af maskinydelsen. Vaskemærker Kontroller tøjets vaskemærker, inden de for første gang lægges i tørretumbleren. Herunder listes nogle af de mest almindelige symboler: Kan tørretumbles. Kan ikke tørretumbles. Tørring ved høj temperatur. Tørring ved lav temperatur. Tørretid Tiderne er omtrentlige og kan variere alt efter: Mængden af vand i tekstilerne efter centrifugering. Håndklæder og sarte tekstiler tilbageholder meget vand. Tekstiler: Tekstiler af samme type, men af forskellig tykkelse kan have forskellige tørretider. Mængde af vasketøj: Enkelte tøjstykker eller små mængder kan tage længere tid om at tørre. Tørring: Hvis tekstilerne skal stryges, kan de tages ud af maskinen, mens de stadig af en smule fugtige. Det tekstiler, der skal være helt tørre, kan derimod efterlades i længere tid. Indstillet temperatur. Rumtemperatur: Jo lavere den omgivende temperatur er i rummet, hvor tørretumbleren er installeret, jo længere tager det at tørre tøjet. Volumen: Der skal tages særlig hensyn til visse voluminøse tekstiler under tørringen. Det anbefales at tage dem ud og ryste dem og lægge dem tilbage i tørretumbleren. Dette skal gentages flere gange under tørringen.! Undgå at tørre tekstilerne for meget. Alle tekstiler indeholder en naturlig fugt, som har til formål at bevare blødheden og luftigheden. De angivne tider vedrører de automatiske programmer for Skabstørring. Vægtangivelserne gælder for tørt tøj. Tørretider Bomuld Høj Varme Tørretider o/min i vaskemaskine Vægt kg kg kg kg kg kg kg kg Tørretid i minutter Syntetisk Lav Varme Tørretider o/min i vaskemaskine Vægt kg kg kg Tørretid i minutter Bemærk: Når tørrecyklussen er afsluttet kan bomuldsfibre stadig være fugtige, hvis du har blandet bomuldsfibre med syntetiske fibre. Hvis det er tilfældet, er det tilstrækkeligt kort at eftertørre tøj i bomuld.

15 Fejlfinding Hvis din tumbler ikke fungerer: Inden du tilkalder den tekniske assistance (se Servicetjeneste), bør du følge disse fejlsøgningsråd: Tørretumbleren starter ikke. Stikket er ikke sat i stikkontakten, eller der er ikke kontakt. Der har været strømafbrydelse. Sikringen er sprunget. Prøv at tilslutte et andet apparat til stikkontakten. Bruger du forlængerledning? Prøv at sætte tørretumblerens stik direkte i stikkontakten. Er døren korrekt lukket? PROGRAMknappen er ikke indstillet korrekt (se Start og Programmer). START/PAUSEknappen er ikke blevet trykket (se Start og Programmer). DK Tørrecyklussen starter ikke. Du har indstillet en forsinkelsestid (se Start og Programmer). Tørretiden er lang. Filteret er ikke blevet renset (se Vedligeholdelse). Vandbeholderen skal tømmes... Ikonet Fuld vandbeholder blinker, displayet viser H0 og ikonet tøm vandbeholder er tændt (se Vedligeholdelse). Skal kondensatoren renses? (se Vedligeholdelse). Temperaturindstillingen er ikke ideel for den type fibre, som du tørrer (se Start og Programmer samt Vasketøj). Der er ikke valgt korrekt tørretid i forhold til vægten (se Vasketøj). Risten på luftindtaget er tilstoppet (se Installation og Vedligeholdelse). Vasketøjet var for vådt (se Vasketøj). Tørretumbleren var overfyldt (se Vasketøj). Ikonet fuld vandbeholder blinker og H0 vises på displayet, men tørretumbleren har kun kørt i et kort tidsrum. Vandbeholderen var muligvis ikke tom ved programmets start. Afvent aldrig signalet for fuld vandbeholder. Kontroller og tøm beholderen før start af hvert nyt program (se Vedligeholdelse). Ikonet tøm vandbeholder er tændt, men vandbeholderen er ikke fuld. Dette er normalt. Hvis ikonet er tændt er det blot en påmindelse om at huske at tømme vandbeholderen (se Start og Programmer). Programmet er slut, men tøjet er mere fugtigt end forventet.! Af sikkerhedshensyn har programmet en maksimal funktionstid på timer. Hvis et automatiske program ikke har aflæst den ønskede endelige fugtighedsgrad inden for dette tidsrum, så afslutter tørretumbleren programmer og slukker. Kontroller alle de punkterne nævnt herover. Hvis resultatet stadig er fugtigt tøj, skal du kontakte servicecenteret (se Servicetjeneste). Displayet viser fejlkoden F efterfulgt af to cifre Hvis displayet viser en fejl: Slut for maskine, og træk stikket ud. Rens filter og kondensatorenhed (se Vedligeholdelse). Sæt stikket tilbage i stikkontakten, tænd maskinen og start et program. Hvis der stadig vises en fejlmeddelelse: Noter koden ned, og kontakt servicecenteret (se Servicetjeneste).

16 Servicetjeneste DK Inden opringning til servicecentret: Følg fejlfindingsguiden for at se, om det er muligt at rette fejlen selv (se Fejlfinding). I modsat fald sluk for tørretumbleren, og ring til det nærmeste servicecenter. Oplysninger, som skal gives servicecentret: Navn, adresse og postnummer. Telefonnummer. Fejlens art. Købsdato. Maskinmodellen (Mod.). Serienummer (S/N). Disse oplysninger findes på etiketten bag lågen. Reservedele Denne tørretumbler er en avanceret maskine. Hvis man forsøger selv at reparere den, eller hvis man overlader den til ikkekvalificeret personale, risikerer man at udsætte personer for fare, beskadige maskinen og tilsidesætte garantien på reservedele. Hvis der er problemer ved brug af denne maskine, henvises til en autoriseret tekniker. Information om genbrug og bortskaffelse Vi er bevidste om miljøet og forbeholder os retten til brug af genvundne dele for at mindske kundens omkostninger og minimere materialeforbruget. Bortskaffelse af emballagematerialet: Følg de lokale regler, så emballagen kan genbruges. For at undgå at børn kommer til skade, skal man tage lågen og stikket af og skære strømkablet over. Disse dele skal bortskaffes separat for at sikre sig, at maskinen ikke længere kan tilsluttes en stikkontakt. Bortskaffelse af elektriske husholdningsapparater Det europæiske direktiv 00//EF om affald af elektronisk og elektrisk udstyr foreskriver, at husholdningsapparater ikke må smides ud sammen med almindeligt byaffald. Apparaterne skal indsamles separat for en optimal udnyttelse af eventuelle materialer til genbrug og genanvendelse og for at forhindre helbredsmæssige og miljømæssige skader. Symbolet med krydset over skraldespanden på produktet, vil påminde dig om dit ansvar til at indsamle disse produkter separat. For yderligere oplysninger om korrekt bortskaffelse af husholdningsapparater, kan man henvende sig til den offentlige affaldsservice eller til forhandleren. Dette husholdningsapparat stemmer overens med følgende EFdirektiver: 00//EF (Lavspændingsdirektivet). 00/0/EF (Elektromagnetisk kompatibilitet).

17 Käyttöohjeet KUIVAUSRUMPU FI Suomi, FTCF B Tämä tunnus kehottaa sinua lukemaan tämän käyttöoppaan.! Säilytä käyttöopas helposti saavutettavassa paikassa, jotta voit katsoa sitä tarvittaessa. Säilytä opas aina kuivausrummun läheisyydessä; mikäli laite myydään tai annetaan toiselle henkilölle, muista toimittaa käyttöopas laitteen mukana, jotta myös uudet omistajat voivat tutustua kuivausrummun käyttöä koskeviin varoituksiin ja suosituksiin.! Lue ohjeet huolellisesti: seuraavilla sivuilla on tärkeitä tietoja asennuksesta sekä hyödyllisiä suosituksia kodinkoneen käyttöön. Sisällysluettelo Asennus, Kuivausrummun sijoittaminen Ilmanvaihto Sähköliitäntä Alustavat tiedot Varoituksia, 0 Yleisiä turvallisuusohjeita Energian säästö ja ympäristön kunnioittaminen Hoito ja huolto, Sähkönsyötön katkaiseminen Nukkasihdin puhdistus jokaisen jakson jälkeen Rummun tarkistus jokaisen jakson jälkeen Veden keräysastian tyhjennys jokaisen jakson jälkeen Lauhdutinyksikön puhdistus Kuivausrummun puhdistus Kuivausrummun kuvaus, Luukun aukaisu Ominaisuudet Ohjauspaneeli Näyttö, Käynnistys ja ohjelmat, Ohjelman valitseminen Ohjelmataulukko Ohjaimet Pyykki, 0 Pyykkien lajittelu Hoitoohjeet Kuivausajat Vianetsintä, Huoltoapu, Varaosat Tietoja kierrätystä ja lopullista hävittämistä varten Vanhojen kodinkoneiden käytöstä poisto FI

18 Asennus FI Kuivausrummun sijoittaminen Liekit saattavat vahingoittaa kuivausrumpua, joka tulee siten asentaa kauas kaasuliesistä, uuneista, lämpöpattereista tai keittotasoista. Jos kodinkone asennetaan työtason alle, tulee jättää vähintään 0 mm:n tila kodinkoneen yläpaneelin ja muiden sen yläpuolella olevien esineiden väliin sekä mm:n tila kodinkoneen laitojen ja seinien tai sen vierellä olevien huonekalujen väliin. Tällä tavoin voidaan taata riittävä ilmankierto. Laite on asennettava takapinta seinää vasten. Ilmanvaihto Kun kuivausrumpu on toiminnassa, tulee huolehtia riittävästä ilmanvaihdosta. Varmista, että kuivausrummun asennuspaikka ei ole kostea ja että sen ilmankierto on riittävä. Kuivausrummun ympärillä oleva riittävä ilmankierto on erittäin tärkeää, jotta taataan pesun aikana kertyneen veden tiivistyminen; kuivausrumpu ei toimi oikein, jos se asetetaan suljettuun paikkaan tai huonekalun sisälle.! Jos kuivausrumpua käytetään pienessä tai kylmässä huoneessa, voi tapahtua vähäistä tiivistymistä.! Kuivausrumpua ei suositella asentamaan kaapin sisälle; kodinkonetta ei tule koskaan asentaa avaimella suljettavan oven tai liukuoven taakse tai siten, että avattavan oven saranapuoli on kuivausrummun luukkua vastapäätä. Veden poisto Jos kone liitetään lähelle viemäriä, tiivistynyt vesi voidaan ohjata siihen suoraan ilman, että joudutaan käyttämään veden keräysastiaa. Tässä tapauksessa ei ole tarpeen huolehtia veden keräysastian tyhjennyksestä jokaisen jakson jälkeen. Jos kuivausrumpu sijoitetaan pesukoneen päälle tai viereen, ne voivat käyttää yhteistä viemäriä. Riittää, että irrotetaan kuvassa A osoitettu letku ja liitetään se viemäriin. Jos viemäri on letkun ulottumattomissa, voidaan ostaa uusi letku, jonka halkaisija vastaa alkuperäistä ja jonka pituus voidaan valita tarpeen mukaan. Uuden letkun asentamiseksi riittää, että vaihdetaan se olemassa olevan letkun tilalle kuten osoitetaan kuvassa B työntäen se samaan asentoon.! Viemärin tulee sijaita vähintään m alempana kuin kuivausrummun pohja.! Kuivausrummun asentamisen jälkeen varmista, että poistoletku ei ole taittunut tai vääntynyt. 0 mm mm mm Kuva A Less than m Kuva B Sähköliitäntä Ennen pistokkeen liittämistä sähköpistorasiaan tarkista seuraavat kohdat: Varmista, että kätesi ovat kuivat. Pistorasian tulee olla maadoitettu. Pistorasian tulee kestää koneen enimmäisteho, joka osoitetaan toimintatietojen arvokilvessä (katso Kuivausrummun kuvaus). Syöttöjännitteen tulee sisältyä arvoihin, jotka osoitetaan toimintatietojen arvokilvessä (katso Kuivausrummun kuvaus) Pistorasian tulee olla yhteensopiva kuivausrummun pistoketyypin kanssa. Päinvastaisessa tapauksessa huolehdi pistorasian tai pistokkeen vaihdosta.! ÄLÄ KÄYTÄ JATKOJOHTOJA.! Kuivausrumpua ei saa asentaa ulkotiloihin, vaikka ne olisivat suojaisia. Voi olla erittäin vaarallista, jos tämä kodinkone altistuu sateelle tai ukonilmalle.! Myös kuivausrummun asennuksen jälkeen sähköjohdon ja pistokkeen tulee olla helposti saavutettavissa.! Sähköjohto ei saa joutua taitoksiin tai puristuksiin.! Jos vaihdettava pistoke on sisäänrakennettua tyyppiä, se tulee hävittää asianmukaiselle turvallisella tavalla. ÄLÄ jätä sitä paikkaan, josta se voidaan työntää pistorasiaan aiheuttaen sähköiskun.! Sähköjohto on tarkastettava säännöllisin väliajoin. Jos sähköjohto on vahingoittunut, se on vaihdatettava valmistajalla, hänen huoltopalvelullaan tai muulla ammattihenkilöllä vaarojen välttämiseksi. (katso Huoltoapu). Voit ostaa uuden tai pidemmän sähköjohdon valtuutetulta jälleenmyyjältä.

19 ! Valmistaja kieltäytyy kaikesta vastuusta, mikäli näitä määräyksiä ei noudateta.! Mikäli sinulla on kysymyksiä edellä mainitusta, käänny pätevän sähköteknikon puoleen. Alustavat tiedot Kun kuivausrumpu on asennettu, ennen sen käyttöönottoa puhdista rumpu ja poista kuljetuksen aikana mahdollisesti kerääntynyt lika. Täytön enimmäismäärät: kg FI Tuotteen tiedot Asetuksen /0 Merkki Hotpoint/Ariston laitteen malli FTCF B PY (EU) Puuvillatekstiilien nimelliskapasiteetti "vakiopuuvillaohjelmalle" täydellä rummulla kg.0 Tämä kotitalouksien kuivausrumpu on Kondensoiva Energiatehokkuusluokka asteikolla A+++:sta (vähän kuluttava) D:hen (paljon kuluttava) B Painotettu vuotuinen energiankulutus (AEc)* kwh ) 0.0 Tämä kotitalouksien kuivausrumpu on Automaattinen Energiankulutus täydellä rummulla; Edry kwh ). Energiankulutus vajaalla rummulla; Edry½ kwh ). Tehonkulutus: pois päältä tilassa (Po) Wattia 0. Tehonkulutus: päälle jätettynä tilassa (Pl) Wattia. Päälle jätettynä tilan' kesto tehonhallintajärjestelmää varten minuuttia 0 Painotettu ohjelman kesto (Tt) täydellä ja vajaalla rummulla minuuttia ) Täysi rumpu (Tdry) minuuttia Vajaa rumpu (Tdry½) minuuttia Kondensointitehokkuusluokka asteikolla G:stä (vähiten tehokas) A:han (tehokkain) B Keskimääräinen kondensointitehokkuus % painotettu (Ct) täydellä ja vajaalla rummulla ) täydellä rummulla (Cdry) vajaalla rummulla (Cdry½) Äänitaso db(a) re pw.0 ) "Puuvilla Standard ohjelma" täydellä koneella ja puolitäytöllä sekä "vakiopuuvillaohjelma" puolitäytöllä ovat vakioohjelmia, joihin kilven ja kortin tiedot viittaavat; kyseiset ohjelmat soveltuvat kuivaamaan kaappikuivaksi (0%) puuvillavaatteet ja ne ovat tehokkaimmat ohjelmat, kun huomioidaan energian kulutus. Puolitäyttö on puolet nimelliskapasiteetista. ) Vuosikulutus perustuu 0:lle vakiopuuvillaohjelman kuivauskerralle täydellä ja vajaalla rummulla sekä tehonsäästötilojen energiankulutukselle. Todellinen energiankulutus kuivauskertaa kohden riippuu laitteen käyttötavasta. ) Painotettu keskiarvo jaksolle täydellä koneella ja jaksolle puolitäytöllä. Asetuksen /0. Synteettiset: Energiankulutus täydellä rummulla; kwh. Synteettiset: Täysi rumpu minuuttia Synteettiset: Vajaa rumpu Ei sovellu (N/A)

20 Varoituksia FI! Tämä laite on suunniteltu ja valmistettu kansainvälisten turvallisuusmääräysten mukaisesti. Nämä varoitukset on annettu turvallisuussyistä ja niitä on noudatettava huolellisesti. Yleisiä turvallisuusohjeita Tätä kuivausrumpua saavat käyttää henkilöt (mukaan lukien vuotiaat lapset), joiden fyysinen, aistitoimintojen tai henkinen suorituskyky on alentunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoja laitteen käytöstä, jos heitä valvoo ja ohjaa heidän turvallisuudesta vastuussa oleva henkilö. Tämä kuivausrumpu on tarkoitettu vain kotikäyttöön ei ammattikäyttöön. Älä koske laitteeseen ollessasi paljain jaloin, tai jos kätesi tai jalkasi ovat märät. Irrota pistoke seinästä vetämällä pistokkeesta ei johdosta. Sammuta kuivaaja käytön jälkeen ja irrota pistoke seinästä. Pidä ovi suljettuna, estääksesi lapsia leikkimästä sillä. Lapsia on valvottava, etteivät he pääse leikkimään kuivausrummulla. Lapset eivät saa suorittaa puhdistus ja huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa. Alle vuotiaat lapset on pidettävä kaukana kuivausrummusta, jos heitä ei valvota jatkuvasti. Kuivaaja täytyy asentaa ohjeiden mukaisesti ja ilmastoinnin täytyy olla asianmukainen. Ilmanottoaukkoa kuivaajan edessä ei saa koskaan tukkia (katso Asennus). Älä koskaan käytä kuivaajaa pitkänukkaisen maton päällä, jossa nukka voin tunkeutua kuivaajan sisälle alapuolelta. Tarkista, että kuivaaja on tyhjä ennen kuin täytät sen pyykeillä. Kuivaajan takaosa saattaa lämmetä erittäin kuumaksi. Älä koske takaosaan kuivaajan toimiessa. Älä käytä kuivaajaa, jos suodatin, vesiastia ja lauhdutin eivät ole kunnolla paikoillaan (katso Kunnossapito). Älä ylitä kuivaajan sallittua täyttömäärää (katso Pyykit). Älä laita kuivaajaan vettä tippuvia pyykkejä. Tarkista huolella kaikki pyykeissä olevat hoitoohjeet (katso Pyykit). Älä laita kuivaajaan suuria, paksua valmisteita. Älä kuivaa akryylikuituja korkeassa lämpötilassa. Älä sammuta kuivaajaa, kun sen sisällä on lämpimiä pyykkejä. Puhdista suodatin jokaisen käyttökerran jälkeen (katso Kunnossapito). Tyhjennä vesiastia jokaisen käyttökerran jälkeen (katso Kunnossapito). Puhdista lauhdutin säännöllisesti (katso Kunnossapito). Älä päästää nukkaa kertymään kuivajaan ympärille. Älä koskaan kiipeä kuivaajan päälle. Siitä saattaa aiheutua vahinkoa. Noudata aina sähkömääräyksiä (katso Asennus). Osta aina alkuperäisvaraosia ja tarvikkeita (katso Huolto). Tulipalovaaran vähentämiseksi rumpukuivaajassa täytyy huomioida seuraavat asiat: Laita kuivaajaan vain sellaisia pyykkejä, jotka on pesty vedellä ja pesuaineella, huuhdeltu ja lingottu. Tulipalovaara on olemassa, jos pyykkejä EI OLE pesty vedellä. Älä kuivaa valmisteita, jotka on käsitelty kemiallisilla aineilla. Älä rumpukuivaa vaatekappaleita, jotka ovat tahraantuneet tai kostuneet kasvi tai keittoöljyillä: se aiheuttaa tulipalovaaran. Öljyyntyneet vaatekappaleet voivat syttyä itsekseen erityisesti joutuessaan alttiiksi rumpukuivaajan kaltaisille lämmönlähteille. Vaatekappaleiden kuumeneminen aiheuttaa hapettumisreaktion öljyn kanssa ja hapettuminen luo lisää kuumuutta. Jos kuumuus ei voi poistua, kappaleet voivat kuumentua tarpeeksi syttyäkseen tuleen. Öljyyntyneiden vaatekappaleiden pinoaminen tai kasaaminen voi estää lämpöä poistumasta ja aiheuttaa siten palovaaran. Jos kasvi tai keittoöljyjä sisältäviä tai hiustenhoitotuotteista likaantuneita kankaita on välttämätöntä laittaa rumpukuivaajaan, ne täytyy ensin pestä erityispesunaineella: tämä vähentää vaaraa, mutta ei poista sitä. Niitä ei saa poistaa kuivaajasta ja pinota tai kasata heti kuumina. Älä rumpukuivaa vaatekappaleita, jotka on aikaisemmin puhdistettu tai pesty petroolilla/bensiinillä, kemiallisen pesun liuottimilla tai muilla tulenaroilla tai räjähtävillä aineilla tai sellaisista 0

Vaskemaskine Pesukone

Vaskemaskine Pesukone DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 27 Vaskemaskine Pesukone ZWGB 6140 P Indhold Om sikkerhed _ 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Frostsikring 4 Miljøhensyn 5 Produktbeskrivelse 5 Tekniske data _ 6 Installation

Lisätiedot

Vaskemaskine Brugsanvisning. Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 WC0

Vaskemaskine Brugsanvisning. Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 WC0 Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 W0 1 Generelle sikkerhedsanvisninger Dette afsnit indeholder sikkerhedsanvisninger, som kan hjælpe med at forhindre personskader og materielle

Lisätiedot

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome DANSK SUOMI Type HD8911 Register your product and get support at www.saeco.com/welcome 4219.460.2545.2 HD8911 INCANTO CMF FI, DA COVER A5 BW.indd 1 24-03-16 15:07 ESPRESSO 1 2 3 ESPRESSO LUNGO STEAM HOT

Lisätiedot

RENLIG DK NO FI SE FWM7

RENLIG DK NO FI SE FWM7 RENLIG DK NO FI SE FWM7 DANSK 4 NORSK 29 SUOMI 54 SVENSKA 79 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Tilpasning 10 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd

Lisätiedot

EDH3674PW3 DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 35 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 51

EDH3674PW3 DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 35 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 51 EDH3674PW3 DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 35 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 51 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

EDH3674PW3. DA Tørretumbler Brugsanvisning 2 FI Kuivausrumpu Käyttöohje 19 NO Tørketrommel Bruksanvisning 36 SV Torktumlare Bruksanvisning 53

EDH3674PW3. DA Tørretumbler Brugsanvisning 2 FI Kuivausrumpu Käyttöohje 19 NO Tørketrommel Bruksanvisning 36 SV Torktumlare Bruksanvisning 53 EDH3674PW3 DA Tørretumbler Brugsanvisning 2 FI Kuivausrumpu Käyttöohje 19 NO Tørketrommel Bruksanvisning 36 SV Torktumlare Bruksanvisning 53 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...

Lisätiedot

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 ERF3865ACW ERF3865ACX...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED.........................................................

Lisätiedot

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX950F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX750F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

INSTRUCTION BOOK GCC 570NB. Condenser Tumble Dryer. English. Dansk. Norsk. Svenska. Suomi. Italiano. Français. Slovensko

INSTRUCTION BOOK GCC 570NB. Condenser Tumble Dryer. English. Dansk. Norsk. Svenska. Suomi. Italiano. Français. Slovensko INSTRUCTION BOOK Condenser Tumble Dryer GCC 570NB English Dansk Norsk Svenska Suomi Italiano Español Français Slovensko 2 13 24 35 46 57 68 79 90 INDEKS Introduktion Leveringsoplysninger Udpakning af produktet

Lisätiedot

EUF2745AOX EUF2745AOW BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 FI PAKASTIN SV FRYSSKÅP

EUF2745AOX EUF2745AOW BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 FI PAKASTIN SV FRYSSKÅP EUF2745AOX EUF2745AOW DA FRYSER FI PAKASTIN NO FRYSER SV FRYSSKÅP BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 8 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 ERF3864AOW ERF3864AOX ERF3864AOK...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

HOF851F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24

HOF851F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24 HOF851F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4.

Lisätiedot

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56111025(LPG/1300), 56111026(Petrol/1300), 56111027(Diesel/1300) 56111028 (LPG/1600), 56111029(Petrol/1600), 56111030(Diesel/1600)

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.0 09/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 7 8 6 9 5 4 10 11 B C 3 2 12 13 14 D E 1 A F

Lisätiedot

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2 DA FI NO SV Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning 2 22 42 62 S76010CMX2 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED...

Lisätiedot

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82 [da] [no] [fi] [sv] Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82 HB73G4.40S Indbygningsovn Innebygd stekeovn Kalusteisiin sijoitettava uuni Inbyggnadsugn Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 ENG2854AOW DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2.

Lisätiedot

HOD670F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21

HOD670F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 HOD670F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX T65270AC http://fi.yourpdfguides.com/dref/4252978

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX T65270AC http://fi.yourpdfguides.com/dref/4252978 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42

EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42 EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

VACUUM CLEANER IV 055 IV

VACUUM CLEANER IV 055 IV VACUUM CLEANER IV 055 IV 150 A E B C Type: DustClass: Power: D G F Serial No.: Voltage: Ref. No.: Frequency: Current: Tot Weight: IP 55 H I Nilfisk-Advance 26862 Guardamiglio (Lo) - Italy www.nilfisk-advance.com

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX355 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36

EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36 EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Lisätiedot

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.0 09/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 6 7 5 8 4 3 9 10 B C 2 11 D E 1 A Kære kunde!

Lisätiedot

ERC3215AOW. DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17

ERC3215AOW. DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17 ERC3215AOW DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. BETJENING...5 4. FØR IBRUGTAGNING... 7 5.

Lisätiedot

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER. Installation, 2

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER. Installation, 2 Brugsanvisning TØRRETUMBLER Indholdsfortegnelse DK Dansk,1 NO Norsk, 33 FTCF 87B FI Suomi,17 SV Svenska,49 Installation, 2 Advarsler, 4 Rengøring og vedligeholdelse, 6 Betjeningspanel, 8 Displayet, 9 Start

Lisätiedot

Brugervejledning Bruksanvisning IM 8612 90 X

Brugervejledning Bruksanvisning IM 8612 90 X Brugervejledning Bruksanvisning DA SV IM 8612 90 X DA Tillykke med dit nye GRAM produkt Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager produktet i brug. Gør dig fortrolig med dit nye GRAM produkt og de

Lisätiedot

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 DK NO SE FI Dansk (2-33) Norsk (34-65) Svenska (66-97) Suomi (98-129) LÆS DENNE MANUAL LES

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 27 Pesukone LFL 75884

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 27 Pesukone LFL 75884 DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 27 Pesukone LFL 75884 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL... 6 5. PROGRAMMER...

Lisätiedot

BR 601 / 651 / 751 / 751C

BR 601 / 651 / 751 / 751C BR 601 / 651 / 751 / 751C BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6160 000(2)2006-10 B A Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BR 601/BR 651/BR 751/BR

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine FI Käyttöohje 34 Kuivaava pesukone L76680WD

DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine FI Käyttöohje 34 Kuivaava pesukone L76680WD DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine FI Käyttöohje 34 Kuivaava pesukone L76680WD 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 7 4. BETJENINGSPANEL...

Lisätiedot

Brugervejledning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER EDPA 745 A1

Brugervejledning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER EDPA 745 A1 Brugervejledning TØRRETUMBLER DK Dansk, 1 NO Norsk, 33 EDPA 745 A1 www.indesit.com! Dette symbol minder om, at man skal læse brugsanvisningen.! Denne håndbog skal opbevares, så den altid og nemt kan konsulteres.

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning Køle-/fryseskab Jääpakastin Kombiskap Kyl-frys ENB34933W ENB34933X ENB38933W ENB38933X 2 electrolux INDHOLD Electrolux. Thinking of you. Se mere

Lisätiedot

ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44

ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44 ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-249-411-52(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejlening Käyttöohjeet DK FI TM S200 SCD-XA9000ES 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL!

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! Frost Free Køle-og Fryseskab type II Frost Free Kyl-och Frysskåp typ II Pakkaselta Jääkaappipakastin tyypin II Frost Free Kjøleseksjonen-Fryseskap type II CN236230X ADVARSEL! For at sikre køleapparatets

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 24 Pesukone LAVAMAT FL67804 LAVAMAT FL67806

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 24 Pesukone LAVAMAT FL67804 LAVAMAT FL67806 DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 24 Pesukone LAVAMAT FL67804 LAVAMAT FL67806 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET...

Lisätiedot

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E 3-285-367-71(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DK/FI DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E Der findes flere oplysninger om dette produkt samt

Lisätiedot

www.krups.com ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA83xx DANSK Udelukkende til brug i en almindelig husholdning HOTLINE i DK : 44 66 31 55

www.krups.com ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA83xx DANSK Udelukkende til brug i en almindelig husholdning HOTLINE i DK : 44 66 31 55 IFU_KR_COFFEEMAKER_EA83xx_DA 23/05/11 09:50 PageA1 DANSK DE EN ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA83xx IT PT FR ES NL Udelukkende til brug i en almindelig husholdning Garantiens varighed afhænger af

Lisätiedot

Din brugermanual LG RC-7020A5 http://da.yourpdfguides.com/dref/3908762

Din brugermanual LG RC-7020A5 http://da.yourpdfguides.com/dref/3908762 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 27 Pesukone F 76184 LW

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 27 Pesukone F 76184 LW DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 27 Pesukone F 76184 LW 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Lisätiedot

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Du kan få detaljerede oplysninger om knapper og funktioner

Lisätiedot

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 26 Käyttöohje... 48 Bruksanvisning... 70

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 26 Käyttöohje... 48 Bruksanvisning... 70 [da] [no] [fi] [sv] Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 26 Käyttöohje... 48 Bruksanvisning... 70 HB33G1.45S Indbygningsovn Innebygd stekeovn Kalusteisiin sijoitettava uuni Inbyggnadsugn Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

SUOMI NORSK SVENSKA DANSK. Bruksanvisning Käyttöohje. Brugsanvisning Bruksanvisning. Version 2.1 08/2011. Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co.

SUOMI NORSK SVENSKA DANSK. Bruksanvisning Käyttöohje. Brugsanvisning Bruksanvisning. Version 2.1 08/2011. Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.1 08/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 8 9 10 7 11 6 5 4 12 13 14 3 2 C D F G H J 15

Lisätiedot

Brugsanvisning...2 Käyttöohje... 15 Bruksveiledning... 28 Bruksanvisning... 41

Brugsanvisning...2 Käyttöohje... 15 Bruksveiledning... 28 Bruksanvisning... 41 [da] [fi] [no] [sv] Brugsanvisning...2 Käyttöohje... 15 Bruksveiledning... 28 Bruksanvisning... 41 HF25M2L2 HF25M2R2 HF25M6L2 HF25M6R2 HF25M5L2 HF25M5R2 Mikrobølgeovn Mikroaaltouuni Mikrobølgeovn Mikro

Lisätiedot

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri DK SE FI DE OXO s brugervenlige mandolin er det perfekte værktøj til at skabe kulinariske sensationer hurtigt og nemt.

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-244-989-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX1 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat: www.electrolux.com/shop

Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat: www.electrolux.com/shop EHH6540FOK...... DA INDUKTIONSKOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI INDUKTIOTASO KÄYTTÖOHJE 18 FR TABLE DE CUISSON À NOTICE D'UTILISATION 34 INDUCTION SV INDUKTIONSHÄLL BRUKSANVISNING 53 2 www.electrolux.com

Lisätiedot

FI JÄÄPAKASTIN NO KOMBISKAP SV KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 BRUKSANVISNING 36 BRUKSANVISNING 53

FI JÄÄPAKASTIN NO KOMBISKAP SV KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 BRUKSANVISNING 36 BRUKSANVISNING 53 EN3601MOW DA KØLE-/FRYSESKAB FI JÄÄPAKASTIN NO KOMBISKAP SV KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 BRUKSANVISNING 36 BRUKSANVISNING 53 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattfritt Water Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattefrit Water Skræmmeanordning med bevægelsessensor og vandudkaster Kattfritt Water Karkotin, jossa on liikeanturi ja vesisuihkutin Kattfritt

Lisätiedot

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación JACOBSEN Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación HR 5111 Turf Mower With ROPS Product Number: 69116 - Engine type: Kubota V2203

Lisätiedot

IAN 89602 SEWING MACHINE SNM 33 B1 SYMASKINE OMPELUKONE SYMASKIN. Brugs- og sikkerhedsanvisninger. Käyttö- ja turvallisuusohjeet

IAN 89602 SEWING MACHINE SNM 33 B1 SYMASKINE OMPELUKONE SYMASKIN. Brugs- og sikkerhedsanvisninger. Käyttö- ja turvallisuusohjeet SEWING MACHINE SNM 33 B1 SYMASKINE Brugs- og sikkerhedsanvisninger OMPELUKONE Käyttö- ja turvallisuusohjeet SYMASKIN Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar IAN 89602 Før du læser, vend siden med billeder

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-243-237-62(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-M373NT CMT-M333NT 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK

www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING B D 2 3 4 1 5 6 S311225 C S311223 E 4 3 31 6 19 2 1 30 2 32 18 3 21 27 26 1 5a

Lisätiedot

4/2014 FORM NO. 56091067

4/2014 FORM NO. 56091067 4/2014 FORM NO. 56091067 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56107512 (4 cyl LPG), 56107513 (4 cyl Diesel), 56107514 (4 cyl LPG / cab), 56107515 (4 cyl Diesel / cab) 56107517 (4 cyl Gasoline/Petrol

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette system hører følgende vejledninger: Kom godt i gang Giver grundlæggende beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening. Betjeningsvejledning

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-956-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ20 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-193-086-31(1) Super Audio CD Player Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI SCD-XE800 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser,

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-884-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ300 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Compact Disc Changer System

Compact Disc Changer System 3-856-013-42 (1) Compact Disc Changer System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FIN Se den vedlagte monterings/tilslutningsvejledning. Asennus- ja liitäntäohjeet on laitteen mukana toimitetussa asennus-

Lisätiedot

Fritstående komfur HCE7442.3U Spis HCE7442.3U Vapaasti seisova liesi HCE7442.3U Komfyr HCE7442.3U. [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning...

Fritstående komfur HCE7442.3U Spis HCE7442.3U Vapaasti seisova liesi HCE7442.3U Komfyr HCE7442.3U. [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning... Fritstående komfur HCE7442.3U Spis HCE7442.3U Vapaasti seisova liesi HCE7442.3U Komfyr HCE7442.3U [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning...27 [fi] Käyttöohje... 50 [no] Bruksveiledning... 74 Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FR FI FR ES PT FR CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270 2001 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand

Lisätiedot

Video Projector VPL-BW7. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning VPL-BW7 4-155-211-DFS (1) C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm. masterpage:back Cover

Video Projector VPL-BW7. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning VPL-BW7 4-155-211-DFS (1) C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm. masterpage:back Cover C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm masterpage:back Cover 00COV.fm Page 1 Thursday, October 1, 2009 3:44 PM 4-155-211-DFS (1) IM46 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning 2009 Sony Corporation

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-167-11(3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-EP315 CMT-EP313 2003 Sony Corporation 4-246-167-11(3) ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå

Lisätiedot

Brugsanvisning...3 Käyttöohje... 16 Bruksveiledning... 29 Bruksanvisning... 42

Brugsanvisning...3 Käyttöohje... 16 Bruksveiledning... 29 Bruksanvisning... 42 [da] [fi] [no] [sv] Brugsanvisning...3 Käyttöohje... 16 Bruksveiledning... 29 Bruksanvisning... 42 EH...FE.. Kogesektion Keittotaso Kokesone Häll EH...FE... 2 Ø = cm Indholdsfortegnelse[da] Brugsanvisning

Lisätiedot

[da] Brugs- og monteringsvejledning 3 [fi] Käyttö- ja asennusohje 19 [no] Bruks- og monteringsveiledning 34 [sv] Bruks- och monteringsanvisning 49

[da] Brugs- og monteringsvejledning 3 [fi] Käyttö- ja asennusohje 19 [no] Bruks- og monteringsveiledning 34 [sv] Bruks- och monteringsanvisning 49 [da] Brugs- og monteringsvejledning 3 [fi] Käyttö- ja asennusohje 19 [no] Bruks- og monteringsveiledning 34 [sv] Bruks- och monteringsanvisning 49 EH...BM..., EH..BL..., EH...BE..., EH...BA... Kogesektion

Lisätiedot

Flash HVL-F36AM. Käyttöohjeet. Betjeningsvejledning

Flash HVL-F36AM. Käyttöohjeet. Betjeningsvejledning Flash Käyttöohjeet Betjeningsvejledning DA FI HVL-F36AM Dansk Læs denne betjeningsvejledning grundigt, inden du tager produktet i brug, og gem den til fremtidig brug. ADVARSEL For at mindske fare for brand

Lisätiedot

BA 451/451 D BA 531/531 D

BA 451/451 D BA 531/531 D BA 451/451 D BA 531/531 D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6748 000(2)2006-10 B Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BA 451/451 D BA 531/531

Lisätiedot

2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100. Video Projector. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Användarhandledning VPL-VW100. 2005 Sony Corporation

2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100. Video Projector. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Användarhandledning VPL-VW100. 2005 Sony Corporation 2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarhandledning DK FI SE VPL-VW100 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller

Lisätiedot

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation 4-166-572-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-AF5 HT-AS5 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

DCU 7230 DCU 7230 S. Tørretumbler Brugermanualen Kuivaaja Käyttöoppaan Tørketrommel Brukerhåndboken Torktumlare Bruksanvisningen

DCU 7230 DCU 7230 S. Tørretumbler Brugermanualen Kuivaaja Käyttöoppaan Tørketrommel Brukerhåndboken Torktumlare Bruksanvisningen Tørretumbler Brugermanualen Kuivaaja Käyttöoppaan Tørketrommel Brukerhåndboken Torktumlare Bruksanvisningen DCU 7230 DCU 7230 S 2960310418_KM/280814.1900 Læs denne vejledning, inden du tager produktet

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-245-460-11(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CQ1 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

WIP64-3/WIF64-3 WIP70-3/WIF70-3 WIP80-3/WIF80-3 WIS41-1 WIS41-3 WIS41-4 WIS41-4SQ

WIP64-3/WIF64-3 WIP70-3/WIF70-3 WIP80-3/WIF80-3 WIS41-1 WIS41-3 WIS41-4 WIS41-4SQ Brugsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade (S. 3 16) Bruksanvisning NO Keramisk induksjonsplatetopp (S. 17 31) Bruksanvisning SE Keramisk induktionshäll (S. 32 44) Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation 4-236-529-43(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-C700 2001 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

Super Audio CD/ DVD RECEIVER

Super Audio CD/ DVD RECEIVER 4-240-874-51(2) Super Audio CD/ DVD RECEIVER Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FR FI FR AVD-S10 2002 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-097-197-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

HOC620B. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 15 NO Platetopp Bruksanvisning 28 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 41

HOC620B. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 15 NO Platetopp Bruksanvisning 28 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 41 HOC620B DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 15 NO Platetopp Bruksanvisning 28 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 41 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4

Lisätiedot

Video Projector. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Användarhandledning SE VPL-AW15 VPL-AW10 3-198-141-DFS (1) 2007 Sony Corporation

Video Projector. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Användarhandledning SE VPL-AW15 VPL-AW10 3-198-141-DFS (1) 2007 Sony Corporation 3-198-141-DFS (1) Video Projector Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI Användarhandledning SE VPL-AW15 VPL-AW10 2007 Sony Corporation FORSIGTIG For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød

Lisätiedot

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation 3-060-986-52(1) CD/ Player DVP-S336/DVP-S335 CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S336 DVP-S335 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

FW 33L8143. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 25

FW 33L8143. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 25 FW 33L8143 DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 25 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL... 6 5. PROGRAMTABEL...7

Lisätiedot

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA GR-D820E E LYT1814-005A DA FI Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 2-674-628-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DX2D CMT-SX2D 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Vaskemaskine Pesukone

Vaskemaskine Pesukone DA FI Brugsanvisning 2 Käyttöohje 18 Vaskemaskine Pesukone ZWF 71460W Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Produktbeskrivelse af apparatet 4 Beskrivelse af betjeningspanel 5 Programtabel

Lisätiedot

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation 4-241-066-52(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-S550 2002 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

Address: Località Novella Terza, 26862 Guardamiglio (LO) - Italy. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature:

Address: Località Novella Terza, 26862 Guardamiglio (LO) - Italy. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature: SWEEPER RS 500 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014085(3)2006-06 B A B EC Machinery Directive 98/37/EC EN 12100-1, EN 12100-2, EN 294, EN 349 EC Low Voltage Directive 73/23/EEC

Lisätiedot

Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsuger Bruksanvisning golvdammsugare Käyttöohje Pölynimurit HS14. M.-Nr. 10 202 090

Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsuger Bruksanvisning golvdammsugare Käyttöohje Pölynimurit HS14. M.-Nr. 10 202 090 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsuger Bruksanvisning golvdammsugare Käyttöohje Pölynimurit HS14 M.-Nr. 10 202 090 da... 4 no... 25 sv... 46 fi... 67 2 da - Indhold Råd om sikkerhed

Lisätiedot

SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 9098868000 Edition 1 2010-11 Printed

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 4-136-657-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH30 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

Stereopladespiller Stereolevysoitin

Stereopladespiller Stereolevysoitin Stereopladespiller Stereolevysoitin Betjeningsvejledning Käyttöohjeet PS-J20 2000 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. Til kunder

Lisätiedot

CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 909 6754 000 Edition 3 2010-03 Printed

Lisätiedot