(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções Sony Corporation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation"

Transkriptio

1 (6) Stylish AV System DAV-DS1000 Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FI PT 2003 Sony Corporation

2 ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød undgås. Anbring ikke apparatet et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller i et skab. Undlad at dække apparatets ventilation med aviser, duge, gardiner osv. Og placer ikke tændte stearinlys på apparatet. Undlad at anbringe objekter fyldt med væske, f.eks. vaser, på apparatet, så risikoen for brand eller stød undgås. Dette apparat er klassificeret som et KLASSE 1 LASER-produkt. Mærkaten er placeret nederst på undersiden af kontrolenheden. Smid ikke batterierne i skraldespanden, men bortskaf dem i henhold til reglerne om bortskaffelse af kemisk affald. Forholdsregler Sikkerhed Hvis der falder noget ned i kabinettet, skal strømmen afbrydes og apparatet kontrolleres af en autoriseret reparatør, før det tages i brug igen. Strømmen til apparatet er ikke afbrudt, så længe kablet er tilsluttet stikkontakten, selvom selve apparatet er blevet slukket. Tag stikket ud af stikkontakten, hvis du ikke vil bruge apparatet i en længere periode. Du skal tage stikket ud ved at trække i stikket, aldrig i ledningen. Installation Sørg for rigelig luftcirkulation for at forhindre indvendig varmeophobning. Anbring ikke apparatet på overflader (tæpper o.lign.) eller tæt på materialer (gardiner o.lign.), der kan blokere ventilationsåbningerne. Anbring ikke apparatet tæt på varmekilder, såsom radiatorer eller ventilationskanaler, eller på steder med direkte sollys, meget støv, mekaniske vibrationer eller rystelser. Anbring ikke apparatet i skrå stilling. Det er kun beregnet til at blive betjent i vandret stilling. Anbring ikke apparatet og pladerne i nærheden af udstyr med kraftige magneter, såsom mikrobølgeovne eller store højttalere. Anbring ikke tunge genstande på apparatet. Hvis enheden bringes direkte fra et koldt til et varmt sted, kan der dannes kondens inde i Stylish AVsystemet, hvilket beskadiger linserne. Når du installerer apparatet første gang, eller når det flyttes fra et koldt til et varmt sted, bør der gå ca. 30 min. før det tages i brug. Installer højttalerne ude af vejen, så man ikke falder over kablerne. Højttalerne kan falde ned og forårsage personskade eller skade på anlægget. Tak, fordi du har købt dette Sony Stylish AV-system. Før du tager produktet i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning omhyggeligt og gemme den til senere brug. 2 DK

3 Forholdsregler Sikkerhed Hvis der tabes en genstand eller spildes væske i kabinettet, skal strømmen afbrydes og systemet efterses af faguddannet personale, inden afspilleren igen tages i brug. Stå ikke op på subwooferen, da du kan falde ned og komme til skade eller beskadige systemet. Strømkilder Netledningen må kun udskiftes hos en autoriseret forhandler. Placering Anbring afspilleren på et sted med tilstrækkelig ventilation for at undgå overophedning af afspilleren. Når der afspilles ved høj lydstyrke i længere tid, bliver kabinettet for varmt at røre ved. Dette er ikke en fejl. Du bør dog undgå at berøre kabinettet. Anbring ikke apparatet et sted med begrænset plads, hvor ventilationen er dårlig, da dette kan medføre overophedning. Undgå at blokere ventilationsåbningerne ved at lægge noget på systemet. Systemet er udstyret med en højeffektforstærker. Hvis ventilationsåbningerne øverst blokeres, kan enheden blive for varm, og dette kan medføre fejlfunktion. Anbring ikke afspilleren på en blød overflade, f.eks. et tæppe, da dette kan blokere ventilationshullerne i bunden af afspilleren. Anbring ikke afspilleren nær varmekilder eller på et sted med direkte sollys, meget støv eller mekaniske vibrationer. Betjening Hvis afspilleren bringes direkte fra et koldt til et varmt sted eller placeres i et rum med høj luftfugtighed, er der risiko for, at der dannes kondensvand på linserne please delete i afspilleren. Hvis der dannes kondensvand, fungerer afspilleren muligvis ikke korrekt. I så fald skal disc en fjernes, hvorefter afspilleren skal stå tændt i cirka en halv time, indtil fugten fordamper. Hvis du flytter afspilleren, skal eventuelle discs fjernes. Hvis den pågældende disc ikke fjernes, kan den blive beskadiget. Hvis du vil spare strøm, kan systemet slukkes helt med knappen! på subwooferen. Selvom indikatoren forbliver tændt i et stykke tid, er systemet helt slukket. Lydstyrkeregulering Skru ikke op for lydstyrken, når du lytter til en sektion med meget lave eller ingen lydsignaler. Hvis du gør dette, kan højttalerne blive ødelagt, hvis der pludseligt afspilles en sektion med kraftige lydsignaler. Rengøring Rengør kabinettet, panelet og kontrolknapperne med en blød klud, der er fugtet let med et mildt rengøringsmiddel. Anvend ikke skuresvampe, skurepulver eller opløsningsmidler, såsom sprit eller rensebenzin. Kontakt venligst nærmeste Sony-forhandler, hvis du har spørgsmål eller problemer med afspilleren. Rengøring af discs Anvend ikke CD/DVD-rensediscs, da anvendelsen af disse kan forårsage fejlfunktion. TV-skærmens farver Hvis højttalerne forårsager forstyrrelse af TVskærmens farver, skal TV et straks slukkes. Det kan tændes igen efter minutter. Hvis farveforstyrrelsen fortsætter, skal højttalerne placeres længere væk fra TV et. Fabriksskiltet er placeret udvendigt på undersiden af kontrolenheden og tuneren. VIGTIGT! Advarsel!: Dette system kan vise et stillvideobillede eller et billede på TV-skærmen uendeligt. Hvis stillvideobilledet eller billedet på TV-skærmen vises i længere tid, er der risiko for permanent beskadigelse af TVskærmen. Projektions-TV er særlig følsomme over for dette. DK Ved transport af systemet Når du transporterer systemet, skal du bruge følgende fremgangsmåde for at beskytte de indvendige dele. Hvis der sidder en disc i systemet, skal den fjernes ved at trykke på Z. Når disc en er fjernet, skal du trykke på Z igen for at lukke disc-bakken. Når discbakken er lukket, skal du vente i mindst 10 sekunder derefter kan du slukke systemet. Hvis systemet har stået i over 10 sekunder uden disc og med discbakken lukket, kan du slukke systemet. 3 DK

4 Indholdsfortegnelse ADVARSEL... 2 Velkommen!... 2 Forholdsregler... 3 Om denne betjeningsvejledning... 6 Dette system kan afspille følgende disc-typer... 6 Discs... 9 Oversigt over dele og kontrolknapper Vejledning til kontrolmenudisplayet Introduktion Hurtigt overblik Udpakning Brug af fjernbetjeningen Trin 1: Tilslutning af højttalersystemet Trin 2: Antennetilslutning Trin 3: Tv-tilslutning Trin 4: Tilslutning af videoudstyr Trin 5: Tilslutning af netledning og strøm Indstilling af højttalerne Forudindstilling af radiostationer Afspilning af discs Afspilning af discs Sådan genoptager du afspilning fra det punkt, hvor du stoppede en disc (Genoptag afspilning) Brug af DVD ens menu Afspilning af VIDEO CD er med PBC-funktioner (PBC-afspilning) Afspilning af et MP3-lydspor Oprettelse af dit eget program (Programmeret afspilning) Afspilning i tilfældig rækkefølge (Tilfældig afspilning) Afspilning gentagne gange (Gentaget afspilning) Søgning efter en sekvens Søgning efter et bestemt sted på en disc (Scan, Slowmotion) Søgning efter titel/kapitel/spor/indeks/album Visning af oplysninger om disc en Visning af spilletid og resterende spilletid DK

5 Lydindstillinger Lydændringer Automatisk afkodning af audioindgangssignalet (automatisk afkodning) Anvendelse af surround sound Kun brug af fronthøjttalerne og subwooferen (2-kanals stereo) Afspilning af film Ændring af vinkler Visning af undertekster Yderligere funktioner Låsning af discs (BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING, BØRNESIKRING) Andre betjeningsmuligheder Betjening af TV et med den medfølgende fjernbetjening Brug af videoen eller en anden enhed Når du lytter til radioen Brug af radiodatasystemet (RDS) Navngivning af forudindstillede stationer Ændring af lysstyrken i frontpaneldisplayet Ændring af lysstyrken i subwooferens fod FR Indstillinger og justeringer Brug af klargøringsdisplayet Indstilling af sproget for displayet eller lydsporet (SPROG-INDSTILLING) Displayindstillinger (SKÆRMINDSTILLING) Brugerdefinerede indstillinger (BRUGERDEFINERET INDSTILLING) Højttalerindstillinger (HØJTTALEROPSÆTNING) Yderligere oplysninger Fejlfinding Selvdiagnose-funktion (når der vises tal/bogstaver på displayet) Ordliste Specifikationer Liste over sprogkoder Liste over DVD-menupunkter i klargøringsdisplayet Indeks Lynoversigt over fjernbetjeningen DK

6 Om denne betjeningsvejledning Instruktionerne i denne betjeningsvejledning beskriver knapperne på fjernbetjeningen. Du kan også bruge knapperne på kontrolenheden, hvis de har de samme eller lignende navne som dem på fjernbetjeningen. Betydningen af de symboler, der anvendes i denne betjeningsvejledning, er beskrevet nedenfor: Symbol Betydning Symbol Betydning Funktioner til DVDvideoafspilning Funktioner tilgængelige i tilstanden VIDEO CD Funktioner tilgængelige i tilstanden CD z Funktioner til Super Audio CDafspilning og lyd-cdafspilning Funktioner tilgængelige for MP3*- lydspor Flere praktiske funktioner Dette system kan afspille følgende disc-typer Disc-type DVD-VIDEO Super Audio CD VIDEO CD Musik-CD "DVD VIDEO"-logoet er et varemærke. * MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) er et standardformat defineret af ISO/MPEG, som komprimerer lyddata. 6 DK

7 Disc-udtryk Titel De længste sektioner af billeder eller musik på en DVD, film osv. i videoprogrammer eller et helt album i lydprogrammer. Kapitel Sektioner af en film eller et musikstykke, der er mindre end titler. En titel består af flere kapitler. På nogle discs er der ikke optaget kapitler. Album Sektion af et musikstykke på en DATACD, der indeholder MP3-lydspor. Spor Dele af et billede eller et musikstykke på en VIDEO CD, Super Audio CD, CD eller MP3. Indeks (Super Audio CD, CD)/ videoindeks (VIDEO CD) Et nummer, der opdeler et spor i sektioner, så du let kan finde det ønskede punkt på en VIDEO CD eller en Super Audio CD. På nogle discs er der ikke optaget indekser. Sekvens På en VIDEO CD med PBC-funktioner (side 40) er menuskærmbilleder, levende billeder og still-billeder opdelt i sektioner, der kaldes "sekvenser". DVDstruktur VIDEO CD-, Super Audio CDeller CDstruktur MP3- struktur Titel Kapitel Spor Indeks Album Spor Disc Disc Disc Bemærkning om PBC (Playback Control) (VIDEO CD er) Dette system kan afspille VIDEO CD er af både Ver. 1.1-typen og Ver. 2.0-typen. Afhængigt af disc-typen kan du anvende to typer afspilninger. Med disctypen VIDEO CD er uden PBCfunktioner (Ver. 1.1-discs) VIDEO CD er med PBCfunktioner (Ver. 2.0-discs) Områdekode Kan du Både afspille video (levende billeder) og musik. Afspille interaktive programmer ved hjælp af menuer på TV-skærmen (PBC-afspilning) og benytte Ver 1.1 discfunktionerne til videoafspilning. Det er desuden muligt at afspille stillbilleder i høj opløsning, hvis disse er optaget på disc en. Systemets områdekode findes på undersiden af kontrolenheden, og systemet kan kun afspille DVD er, der har samme områdekode. DVD er med mærket ALL kan også afspilles på dette system. Hvis du forsøger at afspille andre DVD er, vises meddelelsen "Afspilning af denne disc er ikke tilladt i dette geografiske område." på TV-skærmen. Afhængigt af DVD en er der muligvis ikke angivet nogen områdekode, selvom afspilning af DVD en ikke er mulig i det pågældende geografiske område. fortsættes 7 DK

8 Eksempler på discs, som afspilleren ikke kan afspille Afspilleren kan ikke afspille følgende disctyper: CD-ROM er (herunder foto-cd er) CD-R/CD-RW-discs undtagen dem, der er optaget i følgende formater: MUSIC CD-format VIDEO CD-format MP3-format som er i overensstemmelse med ISO9660* niveau 1/niveau 2 eller dets udvidede format, Joliet Datasektioner på CD ens Special Features DVD-ROM er DVD-lyddiscs * Et logisk fil- og mappeformat på CD-ROM er, defineret af ISO (International Standard Organization) Undgå at indsætte følgende discs: En DVD med en anden områdekode (side 7, 79). En disc i en afvigende form (f.eks. kort-, hjerte- eller stjerneformet). En disc med påklæbet papir eller klistermærker. En disc med lim fra cellofantape eller et klistermærke på. Bemærkning om afspilning af CD-R/CD- RW/DVD-R/DVD-RWs (Video tilstand) Nogle CD-R-, CD-RW- DVD-R- eller DVD- RW-discs kan ikke afspilles på denne afspiller. Dette afhænger af optagekvaliteten, disc ens fysiske tilstand eller optagerens egenskaber. En disc kan desuden ikke afspilles, hvis den ikke er korrekt afsluttet. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til optageren. Bemærk, at discs oprettet i Packet Write-format ikke kan afspilles. Musikdisc e kodet med teknologi til beskyttelse af ophavsret Dette produkt er beregnet til at afspille disc e, der følger cd-standarden (Compact Disc). Nogle pladeselskaber har her på det seneste lanceret forskellige musikdisc e kodet med teknologi til beskyttelse af ophavsret. Vær opmærksom på, at der blandt disse disc e er nogle, der ikke følger cd-standarden, og de kan muligvis ikke afspilles på dette produkt. 8 DK Bemærkning om afspilningsfunktioner for DVD er og VIDEO CD er Nogle afspilningsfunktioner for DVD er og VIDEO CD er kan være bevidst fastsat af softwareproducenterne. Eftersom dette system afspiller DVD er og VIDEO CD er i overensstemmelse med det disc-indhold, som softwareproducenterne har udviklet, er nogle af afspilningsfunktionerne muligvis ikke tilgængelige. Se også de instruktioner, der følger med DVD erne eller VIDEO CD erne. Ophavsret Dette produkt anvender teknologi til beskyttelse af ophavsret, der er beskyttet af metodekrav i bestemte amerikanske patenter og andre immaterielle ejendomsrettigheder, der ejes af Macrovision Corporation og andre rettighedshavere. Brug af denne teknologi til beskyttelse af ophavsret skal godkendes af Macrovision Corporation og er kun beregnet til privatbrug og andre former for begrænset visning, medmindre andet er godkendt af Macrovision Corporation. Reverse engineering eller demontering er forbudt. Dette system anvender Dolby* Digital og Dolby Pro Logic (II) afpasset matrixsurround-dekoder og DTS** Digital Surround System. * Fremstillet under licens licens fra Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. ** Fremstillet under licens fra Digital Theater Systems, Inc. "DTS" og "DTS Digital Surround" er varemærker tilhørende Digital Theater Systems, Inc.

9 Discs Håndtering af discs Tag fat i disc ens kant for ikke at tilsmudse disc en. Undgå at berøre overfladen. Sæt ikke papir eller tape fast på disc en. Udsæt ikke disc en for direkte sollys eller varmekilder, f.eks. varmluftskanaler, og efterlad den ikke i en parkeret bil i direkte sollys, da temperaturen i bilen kan stige voldsomt. Anbring disc en i omslaget efter afspilning. Rengøring Rengør disc en med en renseklud før afspilning. Aftør disc en fra midten og ud. Anvend ikke opløsningsmidler, såsom rensebenzin, fortynder, rensemidler eller antistatisk spray, der er beregnet til LP er af vinyl. Systemet kan kun afspille en almindelig rund disc. Hvis du bruger en disc med en afvigende form (f.eks. kort-, hjerte- eller stjerneformet), kan det medføre fejlfunktion. Undgå at bruge en disc, hvorpå der er fastgjort mærkater eller ringe. fortsættes 9 DK

10 Oversigt over dele og kontrolknapper Se de sider, der er angivet i parentes, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Kontrolenhed xfrontpanel 1 (fjernbetjeningsmodtager) (18) 2 Frontpaneldisplay (11) 3 Kontrolknapper (7,./>, PRESET /+, x, BAND, PUSH FUNCTION) (37) xsidepanel 1 Disc-bakke/disc-åbning (36) 2 Z (åbn/luk) (36) 3 VOLUME /+ (36) 4 PHONES-bøsning (36) 10 DK

11 Frontpaneldisplay xved afspilning af en DVD DVD Aktuelt lydsignal Afspilningsstatus Lyser, når du ændrer vinklen Lyser, når MUTING er slået til PCM PRO LOGIC ; DIGITAL H X TITLE CHAP ANGLE REPEAT 1 MUTING Aktuelt surroundformat Aktuelt titelnummer Aktuelt kapitelnummer Indikator for lydstyrke/spilletid Aktuel gentagelsestilstand xved afspilning af en Super Audio CD, CD, VIDEO CD eller MP3 Aktuelt lydsignal Afspilningsstatus Aktuelt spornummer Indikator for lydstyrke/spilletid Aktuel afspilningsfunktion Lyser, når MUTING er slået til SA CD VIDEO CD PCM PRO LOGIC H X TRACK INDEX REPEAT 1 PROGRAM SHUFFLE MUTING PBC Disc-format Aktuelt surroundformat Aktuelt indeksnummer (indeksindikatoren vises ikke under MP3-afspilning). Aktuel gentagelsestilstand Lyser under PBC-afspilning (gælder kun for VIDEO CD er) fortsættes 11 DK

12 xnår du lytter til radioen Lyser ved automatisk tuning Aktuelt bånd Forudindstillet nummer TUNER STEREO MONO AUTO PRO LOGIC FM AM TUNED Mono-/stereoeffekt Aktuelt surroundformat Lydstyrke Lyser, når MUTING er slået til MUTING xnår du lytter til tilsluttet videoudstyr VIDEO Aktuelt surroundformat PRO LOGIC Lydstyrke Lyser, når MUTING er slået til MUTING 12 DK

13 HIGH LOW OFF OUTPUT (TO TV) INPUT (FROM VIDEO) FRONT R REAR R CENTER FRONT L REAR L IMPEDANCE USE 4Ω Subwoofer Øverst på panelet 1! afbryderknap og tænd/standbyindikator (36) 2 FOOT LIGHT-kontakt (68) 3 EURO AV OUTPUT (TO TV)-bøsning (26, 72) 4 EURO AV INPUT (FROM VIDEO)- bøsning (27) 5 SYSTEM CONNECTOR-bøsning (19) 6 TUNER INPUT-bøsning (25) 7 WIRELESS REAR L/R-bøsninger (20) 8 SPEAKER-bøsninger (20, 24) EURO AV EURO AV FOOT LIGHT SYSTEM CONNECTOR TUNER INPUT L WIRELESS REAR R SPEAKER fortsættes 13 DK

14 Fjernbetjening Bagside 3 Z (åbn/luk) (36, 38) 4 NAME-knap (navn) (66) 5 STEREO/MONO-knap (65) 6 MEMORY-knap (hukommelse) (34) 7 CLEAR-knap (slet) (42, 44, 45, 47) 8 PLAY MODE-knap (afspilningsfunktion) (42, 44) 9 AUDIO-knap (lyd) (50) q; ANGLE-knap (vinkel) (56) qa SUBTITLE-knap (undertekster) (57) qs VOL +/ -knapper (lydstyrke +/ ) (63, 65) >10 10/0 qd./> PREV/NEXT-knapper, TV CH /+, PRESET /+-knapper. (./> forrige/næste, TV CH/ forudindstilling /+) (34, 38, 40, 63, 65) qf H PLAY/SELECT-knap (afspil/vælg) (36, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 59) qg DVD TOP MENU (39) qh DVD DISPLAY-knap (DVD-display) (41, 44, 45, 47, 49, 50, 56, 57, 58) qj C/X/x/c/ENTER-knapper (34, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 50, 56, 57, 58, 59, 66, 69) qk DVD SETUP-knap (DVD-indstilling) (59, 69) ql 1 (STANDBY-knap) (standby) (36, 65) w; DIMMER-knap (displaylys) (67) wa TV/VIDEO-knap (63) ws REPEAT-knap (gentag) (42, 45) wd MUTING-knap (slå lyd fra) (38) wf TIME-knap (spilletid) (49) 14 DK Bemærk! Denne fjernbetjening lyser i mørke. Før fjernbetjeningen kan lyse, skal den dog have været udsat for lys i et stykke tid. 1 RESET-knap (18) 2 TV [/1 (tænd/standby-knap) (tænd/standby) (63) wg FUNCTION-knap (funktion) (34, 36, 64, 65, 66) wh BAND-knap (bånd) (34) wj Nummerknapper (39, 40, 42, 47, 56, 58, 59, 63) wk SOUND FIELD +/ -knap (lydfelt) (52, 55) wl ENTER-knap (63) e; COMMAND MODE DVD/TV-knap (63) ea m/m/ / SLOW-knapper, TUNING /+-knapper (34, 46, 65) es x STOP-knap (36, 38, 40, 58) ed X PAUSE-knap (38) ef DVD MENU-knap (DVD-menu) (39) eg O RETURN-knap (retur) (40, 41, 58, 59) eh DISPLAY-knap (AMP-menu) (52, 55, 65)

15 Vejledning til kontrolmenudisplayet Anvend kontrolmenuen til at vælge den ønskede funktion. Kontrolmenudisplayet vises, når der trykkes på DVD DISPLAY. Se de sider, der er angivet i parentes, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Kontrolmenu Det titelnummer, der aktuelt afspilles (VIDEO CD/Super Audio CD/CD: spornummer) Discnavn eller disctype Det kapitelnummer, der aktuelt afspilles (VIDEO CD/Super Audio CD/CD: indeksnummer) Spilletid Samlede antal optagne titler eller spor Samlede antal optagne kapitler eller indekser Navn på titel, der afspilles nu DVD 1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE 1 8 ( 3 4 ) T 1 : 3 2 : 5 5 Afspilningsstatus (NAfspilning, XPause, xstop osv.) DVD Den type disc, der afspilles Ikon for valgt kontrolmenupunkt Kontrolmenupunkter 1: ENGELSK 2: FRANSK 3: SPANSK Aktuel indstilling Valgmuligheder Funktionsnavn for valgt kontrolmenupunkt Betjeningsmeddelelse UNDERTEKST Vælg: ENTER Oversigt over kontrolmenupunkter PLADE TITEL (kun DVD) (side 47)/ SEKVENS (kun VIDEO CD ved PBCafspilning)/SPOR (kun VIDEO CD) (side 47) KAPITEL (kun DVD) (side 48)/ INDEKS (kun VIDEO CD) (side 48) ALBUM (kun MP3) (side 41, 47) SPOR (kun Super Audio CD/ CD/MP3) (side 41, 47) INDEKS (kun Super Audio CD/ CD) (side 48) Viser navnet eller typen på den disc, der ilægges. Vælger den titel (DVD), den sekvens (VIDEO CD ved PBC-afspilning) eller det spor (VIDEO CD), der skal afspilles. Vælger det kapitel (DVD) eller det indeks (VIDEO CD), der skal afspilles. Vælger det album (MP3), der skal afspilles. Vælger det spor (Super Audio CD/CD/ MP3), der skal afspilles. Viser indekset og vælger det indeks (Super Audio CD), der skal afspilles. fortsættes 15 DK

16 KLOKKEN (side 48) LYD (kun DVD/VIDEO CD/ Super Audio CD/CD) (side 50) UNDERTEKST (kun DVD) (side 57) VINKEL (kun DVD) (side 56) INDSTILLING (kun VIDEO CD/ Super Audio CD/CD/MP3) (side 44) GENTAG (side 45) BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING (side 58) Viser den forløbne og den resterende spilletid. Angiver tidskoden for søgning efter billeder og musik. Justerer lydindstillingen. Viser underteksterne. Ændrer underteksternes sprog. Ændrer vinklen. Vælger afspilningstilstand. Afspiller hele disc en (alle titler/alle spor), én titel/ét kapitel/spor/album eller indholdet af et program flere gange. Indstiller disc en, så den ikke kan afspilles. z Hver gang, du trykker på DVD DISPLAY, ændres kontrolmenuen på følgende måde:, Kontrolmenudisplay m Kontrolmenudisplay fra Kontrolmenupunkterne afhænger af den aktuelle disc. z Indikatoren for kontrolmenuikonet lyser grønt t, medmindre du angiver indstillingen GENTAG til "FRA". Indikatoren "VINKEL" lyser kun grønt, når vinklerne kan ændres. 16 DK

17 Introduktion Introduktion Hurtigt overblik I dette kapitel får du et hurtigt overblik, så du kan begynde at bruge afspilleren med det samme. Se side 70, hvis du vil vælge displaysprog. Se side 71, hvis du vil vælge formatforholdet for det TV, der skal tilsluttes. Udpakning Kontroller, at du har følgende dele: Subwoofer (1) Centerhøjttaler (1) Fronthøjttalere (2) Trådløse baghøjttalere (2) Kontrolenhed (1) Tuner (1) Fjernbetjening (til solenergi) RM-SS1000 (1) Fjernbetjening (til batterier) RM-SS1000B (1) R6-batterier (størrelse AA) (2) Bagplade (til subwoofer) (1) Højttalerkabler (5 m 3, 20 m 2) Tunerkabel (MINI DIN 8 ben, 2 m 1) FM-ledningsantenne (1) Udgangskabler til trådløs data (til fronthøjttalere) (MINI DIN 6 ben, 5 m 2) SCART-kabler (EURO AV) (3 m 2) Netledning (til baghøjttalere) (2) Puder (til centerhøjttaler) (4) Betjeningsvejledning (1) Højttalertilslutning og installation (kort) (1) 17 DK

18 Brug af fjernbetjeningen Du kan betjene systemet ved hjælp af den medfølgende fjernbetjening. Fjernbetjeningen til dette system bruger solceller til indendørs brug, der kan generere nok batterikraft fra den normale belysning i rummet. Sørg for, at fjernbetjeningen altid er placeret i et oplyst rum med forsiden op ad, så et stort batteriforbrug undgås. På denne måde forbliver batteriet opladet. Når du bruger fjernbetjeningen, skal du rette den mod fjernbetjeningsmodtageren på kontrolenheden. Bemærk! Efterlad ikke fjernbetjeningen på et meget varmt eller fugtigt sted. Udsæt ikke fjernbetjeningsmodtageren for direkte sollys eller direkte lys fra lamper. Dette kan medføre fejlfunktion. Udsæt ikke fjernbetjeningens solceller for direkte sollys, da dette kan beskadige den. Hvis fjernbetjeningen placeres med forsiden nedad eller efterlades et mørkt sted over en længere periode, sker der ingen batteriopladning, og yderligere brug vil få batterierne til at aflade (fjernbetjeningen fungerer ikke). Hvis der placeres genstande på fjernbetjeningen, kan dette medføre, at knapperne trykkes ned i en længere periode, hvilket kan reducere batteriets levetid. Efterhånden som batteriet løber tørt, bliver rækkevidden kortere. z Hvis batteriet løber tørt, skal det oplades ved at placere fjernbetjeningen i et meget oplyst rum i mere end fem dage. Opladningstiden afhænger af, hvor lyst der er i rummet. z Ved levering er batteriet helt opladet. Du kan dermed bruge fjernbetjeningen i 340 dage (100 gange om dagen), uden at skulle lade solcellerne op. z Når fjernbetjeningen ikke fungerer, selvom solcellebatteriet er ladet op i et rum med lys. Tryk på RESET-knappen øverst på bagsiden af fjernbetjeningen ved hjælp af en spids genstand, f.eks. spidsen af en stifteblyant, som vist nedenfor. 18 DK

19 FOOT LIGHT FOOT LIGHT HIGH HIGH LOW OFF LOW OFF EURO AV OUTPUT (TO TV) EURO AV INPUT (FROM VIDEO) SYSTEM CONNECTOR TUNER INPUT L WIRELESS REAR R FRONT R CENTER FRONT L REAR R REAR L SPEAKER IMPEDANCE USE 4Ω Introduktion Trin 1: Tilslutning af højttalersystemet Tilslutning af subwooferen Sæt systemstikket fra kontrolenheden i SYSTEM CONNECTOR-bøsningen på subwooferen. Når du indsætter stikket fra SYSTEM CONNECTOR-kablet, skal du presse og holde fast i begge sider af stikket. Kontrolenhed SYSTEM CONNECTORkabel Subwoofer fortsættes 19 DK

20 Tilslutning af de trådløse højttalere (trådløs tilslutning) Du behøver ikke slutte baghøjttalerne til systemet. Lydsignalerne overføres fra de tilsluttede fronthøjttalere til baghøjttalerne. Du kan kun bruge de højttalere, der leveres med dette system. Bemærk! Når du bruger højttalerne i den trådløse tilslutning, skal du sørge for at indstille "TILSLUTNING" til "TRÅDLØS TILSLUTNING" i "HØJTTALEROPSÆTNING" (side 32). Klemmer til højttalertilslutning Tilslut Fronthøjttalerne Centerhøjttalerne Baghøjttalerne Til WIRELESS REAR L- og R-bøsninger SPEAKER FRONT L- (hvid) og R-bøsninger (rød) SPEAKER CENTER-bøsning (grøn) Netstrøm Ved hjælp af Kablerne til trådløse dataudgange Højttalerkablerne Højttalerkablet Netledningerne Kabler til trådløse dataudgange Netledninger Slut baghøjttalernes netledninger til stikkontakten, når alle tilslutninger er udført. Højttalerkabel Højttalerkablernes stik og kabelkappe har samme farve som mærkaterne på de bøsninger, de skal tilsluttes. Grå (+) ( ) Kabelkappe Sort (+) ( ) Slut det medfølgende højttalersystem til subwooferen ved hjælp af de medfølgende højttalerkabler, således at bøsningernes og kablernes farver er ens. Tilslut kun de højttalere, der leveres med dette system. Den bedst mulige surroundsound opnås ved at angive højttalerparametrene (afstand, niveau, osv.). Se side DK

21 FOOT LIGHT HIGH LOW OFF OUTPUT (TO TV) EURO AV EURO AV INPUT (FROM VIDEO) SYSTEM CONNECTOR TUNER INPUT L WIRELESS REAR R FRONT R CENTER FRONT L REAR R REAR L SPEAKER IMPEDANCE USE 4Ω Introduktion Centerhøjttaler Fronthøjttaler (H) Subwoofer Fronthøjttaler (V) Kabel til trådløs dataudgang L WIRELESS REAR R Kabel til trådløs dataudgang Højttalerkabel FRONT R CENTER FRONT L Højttalerkabel Højttalerkabel Baghøjttaler (H) Baghøjttaler (V) Til netstrøm Til netstrøm Netledning Netledning fortsættes 21 DK

22 z Du kan tænde/slukke for baghøjttalerne på den kontakt, der sidder på det nederste sidepanel på hver baghøjttaler. Indikatoren på hver baghøjttaler ændres på følgende måde: Subwoofer slået til/data modtages (grøn), subwoofer slået til/ingen data (blinker grøn), subwoofer slået fra (rød). Kontakt Sådan undgår du at kortslutte højttalerne Kortslutning af højttalerne kan beskadige systemet. For at undgå dette skal du træffe følgende forholdsregler, når du tilslutter højttalerne. Kontroller, at blottede ledningstråde i højttalerkablerne ikke er i kontakt med andre højttalerbøsninger eller blottede ledningstråde i et andet højttalerkabel. Eksempler på dårlig installation af højttalerkablerne Den afisolerede ende af et højttalerkabel er i kontakt med en anden højttalerklemme. Afisolerede kabelender er i kontakt hinanden, da der er fjernet for meget isolering. Når alt udstyr, alle højttalere og netledningen er tilsluttet, kan du prøve at udsende en testtone for at kontrollere, om alle højttalerne er tilsluttet korrekt. Oplysninger om udsendelse af en testtone findes på side 33. Hvis der ikke høres lyde fra en højttaler, når der udsendes en testtone, eller hvis testtonen høres fra en anden højttaler end den, der aktuelt vises på frontpaneldisplayet, kan højttaleren være kortsluttet. Hvis dette sker, skal højttalertilslutningen kontrolleres igen. Bemærk! Sørg for, at højttalerkablerne er sluttet til de korrekte klemmer på udstyret: 3 til 3 og # til #. Hvis kablerne byttes om, vil lyden blive forvrænget og mangle bas. 22 DK

23 Introduktion Om de trådløse baghøjttalere Dette trådløse baghøjttalersystem gør brug af Digital Infrared Audio Transmission-systemet (side 78). Følgende tegning viser det infrarøde transmissionsområde (det område, som de infrarøde stråler kan dække). Set fra oven Set fra siden Infrarødt signal Infrarødt signal Ca. 5 m Ca. 5 m Front- Højttalere Ca. 10 m Baghøjttalere 45 Ca. 10 m Baghøjttalere Front- Højttalere Ca. 5 m Ca. 5 m Bemærk! Når du bruger baghøjttalerne i et trådløst system, må de ikke placeres på et sted, hvor de udsættes for direkte sollys eller skarpt lys, f.eks. fra en glødelampe, da dette kan reducere lydsignalets rækkevidde. Hvis det rum, som de trådløse baghøjttalere placeres i, er for stort, eller hvis der er for højt til loftet, f.eks. i en stor sal, skal du sørge for, at der ikke er forhindringer, f.eks. en person eller en genstand, i linjen mellem fronthøjttalerens øverste del og baghøjttalerens øverste del, da dette kan afbryde lyden fra baghøjttalerne. Der kan komme blandede signaler, hvis du bruger dette trådløse baghøjttalersystem sammen med en infrarød transmissionsenhed, som bruger frekvensområde 3 MHz - 6 MHz. z Hvis du bliver nødt til at placere baghøjttalerne et sted, hvor den trådløse tilslutning ikke kan bruges, anbefales det at tilslutte højttalerne via kablerne (side 24). fortsættes 23 DK

24 FOOT LIGHT HIGH LOW OFF EURO AV OUTPUT (TO TV) EURO AV INPUT (FROM VIDEO) SYSTEM CONNECTOR TUNER INPUT L WIRELESS REAR R FRONT R CENTER FRONT L REAR R REAR L SPEAKER IMPEDANCE USE 4Ω Tilslutning af baghøjttalerne ved hjælp af højttalerkablerne (kabeltilslutning) Du kan også tilslutte baghøjttalerne ved hjælp af højttalerkablerne. I sådanne tilfælde behøver du ikke slutte kablerne til trådløse dataudgange til fronthøjttalerne. Bemærk! Når du bruger højttalerne i kabeltilslutning, skal du sørge for at indstille "TILSLUTNING" til "KABELTILSLUTNING" i "HØJTTALEROPSÆTNING" (side 32). Når du bruger højttalerne i kabeltilslutning, skal netledningerne ikke sluttes til baghøjttalerne. Hvis baghøjttalerne er slået til, kommer der ingen lyd ud af baghøjttalerne. Klemmer til højttalertilslutning Tilslut Fronthøjttalerne Centerhøjttalerne Baghøjttalerne Til SPEAKER FRONT L- (hvid) og R-bøsninger (rød) SPEAKER CENTER-bøsning (grøn) SPEAKER REAR L- (blå) og R-bøsninger (grå) Fronthøjttaler (H) Fronthøjttaler (V) Centerhøjttaler Subwoofer FRONT R CENTER FRONT L REAR R REAR L IMPEDANCE USE 4Ω SPEAKER Baghøjttaler (H) Baghøjttaler (V) 24 DK

25 OUTPUT (TO TV) EURO AV EURO AV INPUT (FROM VIDEO) FOOT LIGHT HIGH LOW OFF SYSTEM CONNECTOR TUNER INPUT L WIRELESS REAR R FRONT R CENTER FRONT L REAR R REAR L SPEAKER IMPEDANCE USE 4Ω Introduktion Trin 2: Antennetilslutning Tilslutning af tuneren Slut AM-rammeantennen og FM-ledningsantennen til tunerboksen. AM-rammeantenne FM-ledningsantenne Tilslutning af tuneren Slut tuneren til subwooferen ved hjælp af det medfølgende tunerkabel. Tuner Tunerkabel Bemærk! Hold AM-rammeantennen væk fra subwooferen og andet udstyr for at undgå interferens. Sørg for at rette FM-ledningsantennen helt ud. Når FM-ledningsantennen er tilsluttet, skal den placeres så vandret som muligt. z Hvis FM-modtagelsen er dårlig Brug et 75-ohm koaksialkabel (medfølger ikke) til at slutte systemet til en udendørs FM-antenne som vist nedenfor. Udendørs FM-antenne Tuner 25 DK

26 FOOT LIGHT HIGH LOW OFF EURO AV OUTPUT (TO TV) EURO AV INPUT (FROM VIDEO) SYSTEM CONNECTOR TUNER INPUT L WIRELESS REAR R FRONT R CENTER FRONT L REAR R REAR L SPEAKER IMPEDANCE USE 4Ω Trin 3: Tv-tilslutning Slut systemet til tv et ved hjælp af det medfølgende SCART-kabel (EURO AV). Sørg for at slutte SCART-kablet (EURO AV) til T EURO AV OUTPUT (TO TV)-bøsningen på subwooferen. Tv SCART-kabel (EURO AV) Subwoofer Bemærk! Tilslutningen skal ske omhyggeligt for at undgå interferens. Se den vejledning, der fulgte med tv et. Systemet kan ikke udsende videosignaler fra udstyr. Systemet kan ikke udsende lydsignaler fra det tilsluttede tv. Når du lytter til lydsignaler fra tv et via de tilsluttede højttalere, skal tv ets indgangslydsignal sluttes til t EURO AV INPUT (FROM VIDEO)-bøsningen. Når forbindelsen etableres med et SCART-kabel (EURO AV), skal du kontrollere, at tv et er tilpasset VIDEO- eller RGB-signalerne. Hvis tv et er tilpasset VIDEO, skal inputtilstanden på tv et ændres til RGB-signaler. Se den vejledning, der fulgte med det tv, der skal tilsluttes. Ved tilslutning til et standard-tv med 4:3-skærm Billedet passer muligvis ikke til tv-skærmen. Dette afhænger af den valgte disc. Se side 71, hvis du vil ændre formatet. 26 DK

27 FOOT LIGHT HIGH LOW OFF EURO AV OUTPUT (TO TV) EURO AV INPUT (FROM VIDEO) SYSTEM CONNECTOR TUNER INPUT L WIRELESS REAR R FRONT R CENTER FRONT L REAR R REAR L SPEAKER IMPEDANCE USE 4Ω Introduktion Trin 4: Tilslutning af videoudstyr Bemærk! Se den vejledning, der fulgte med det udstyr, der skal tilsluttes. Tilslutning af en videobåndoptager Slut SCART-kablet (EURO AV) til t EURO AV INPUT (FROM VIDEO)-bøsningen på subwooferen. Tilslutningen skal ske omhyggeligt for at undgå fugt og støj. Videobåndoptager SCART-kabel (EURO AV) Subwoofer Bemærk! Du må ikke slutte systemet til en videobåndoptager. Hvis du leder videosignaler gennem systemet via en videobåndoptager, modtager du muligvis ikke et klart billede på tv-skærmen. Hvis du ikke kan se billedet fra en videobåndoptager gennem systemet, når det er sluttet til et tv med RGBbøsning, skal du indstille til t (Audio/Video) på tv et. Hvis du vælger (RGB), kan tv et ikke modtage signalet fra videobåndoptageren. Hvis du vil bruge videobåndoptagerens SmartLink-funktion, skal du slutte videobåndoptageren til tv ets SmartLink-bøsning. SmartLink-funktionen fungerer muligvis ikke korrekt, hvis din videobåndoptager er sluttet til tv et via SCARTbøsningerne (EURO AV) på subwooferen. Hvis du slutter systemet til tv et via SCART-bøsningerne (EURO AV), synkroniseres tv ets indgangskilde automatisk med systemet, når du starter afspilning eller trykker på en vilkårlig knap (undtagen!) på subwooferen eller trykker på 1 på fjernbetjeningen. Hvis dette er tilfældet, skal du skifte til TV med COMMAND MODE DVD/ TV-knappen. Systemet kan ikke udsende S-videosignaler. Når du vælger "DVD" ved at trykke på FUNCTION (side 64), sendes video- og RGB-signalerne ikke gennem t EURO AV INPUT (FROM VIDEO)-bøsningen. Systemet kan heller ikke udsende videosignaler fra udstyr. Når du vælger "VIDEO" ved at trykke på FUNCTION (side 64), sendes lydsignalet fra t EURO AV INPUT (FROM VIDEO)-bøsningen gennem de tilsluttede højttalere. Lydsignalet sendes ikke gennem T EURO AV OUTPUT (TO TV)-bøsningen. 27 DK

28 Trin 5: Tilslutning af netledning og strøm Når alle tilslutninger er udført, skal netledningerne fra subwooferen og baghøjttalerne tilsluttes netstrøm. Tilslut derefter netledningerne fra tv-/videoudstyr. Før tilslutning af netledningerne Saml subwooferens kabler med kabelbånd, og sæt derefter bagplade på subwooferen. Træk kabelbåndet med knoppen fremad for at løsne båndet. SYSTEM CONNECTOR Sådan fjerner du kabelbåndet Kabelbånd Subwoofer Bagplade Bemærk! Kabelbåndet må ikke sidde stramt. Sådan tænder du for strømmen Når du har sat netledningen i stikkontakten, skal du tænde for subwooferen og baghøjttalerne (når du bruger trådløse baghøjttalere). Afbryderknappen! sidder øverst på subwooferen (side 13). Når du trykker på! på subwooferen, skifter systemet til standby. Du skal derefter trykke på 1 på fjernbetjeningen for at tænde systemet. Baghøjttalernes afbryderknap sidder på det nederste sidepanel (side 22). Kontakt 28 DK

29 Introduktion Indstilling af højttalerne Placering af højttalerne Optimal surround sound forudsætter, at alle højttalere på nær subwooferen har samme afstand til lyttepositionen (A). Hvis det er nødvendigt, er det imidlertid muligt at placere centerhøjttaleren op til 1,6 meter nærmere (B) og baghøjttalerne op til 4,6 meter nærmere (C) lyttepositionen. Fronthøjttalerne kan placeres 1,0-15,0 meter (A) fra lyttepositionen. Baghøjttalerne kan enten placeres bag eller ved siden af lyttepositionen, afhængigt af rummets form, osv. Ved trådløs tilslutning (side 20) skal de placeres, så den venstre og højre fronthøjttaler står med front mod de respektive baghøjttalere. Placering af baghøjttalerne ved siden af lyttepositionen B Placering af baghøjttalerne bag lyttepositionen B A 45 A A 60 A C C C C Bemærk! Anbring ikke center- og baghøjttalerne længere væk fra lyttepositionen end fronthøjttalerne. Om magnetisk afskærmet højttaler (for at forhindre forstyrrelse af farverne på tv-skærmen) Subwooferen i dette system er magnetisk afskærmet for at forhindre magnetisk lækage. Imidlertid kan der forekomme nogen lækage, da der anvendes en højstyrkemagnet. Hvis subwooferen anvendes sammen med et CRT-baseret tv eller en CRT-baseret projektor, skal subwooferen installeres mindst 0,3 meter fra tv-apparatet, osv. Hvis den installeres for tæt på, kan der forekomme farveforstyrrelser på skærmen. Hvis der opstår farveforstyrrelser Sluk tv-apparatet én gang, og tænd det igen efter 15 til 30 minutter. Hvis der opstår farveforstyrrelser igen Placer subwooferen længere væk fra tv-apparatet. Hvis der stadig opstår farveforstyrrelser efter udførelse af ovennævnte Sørg for, at der ikke er nogen magnetisk genstand i nærheden af subwooferen. Der kan opstå farveforstyrrelser på grund af gensidig påvirkning mellem subwooferen og den magnetiske genstand. Eksempler på mulige kilder til magnetisk interferens: magnetiske låse på en tv-sokkel osv., medicinsk udstyr, legetøj osv. fortsættes 29 DK

30 Bemærkning om placering af højttalerne Vær forsigtig, når du anbringer subwooferen eller front- og baghøjttalerne på et specialbehandlet gulv (vokset, olieret, poleret, osv.), da det kan medføre pletter eller misfarvning. Indstilling af højttalerparametre For at opnå optimal surround sound skal du indstille størrelsen på de tilsluttede højttalere samt deres afstand fra lyttepositionen. Brug derefter testtonen til at justere højttalernes lydstyrke og balance til samme niveau. Vælg "HØJTTALEROPSÆTNING" i klargøringsdisplayet. Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Brug af klargøringsdisplayet" (side 69). Standardindstillingerne er understreget. HØJTTALEROPSÆTNING STØRRELSE: AFSTAND: NIVEAU: BALANCE: TILSLUTNING: TESTTONE: Sådan vender du tilbage til standardindstillingen Vælg menupunktet, og tryk derefter på CLEAR. xstørrelse Indstil parametrene for center- og baghøjttalerne (CENTER og BAG), hvis der ikke tilsluttes center- eller baghøjttalere, eller hvis baghøjttalerne flyttes. Da indstillingerne for fronthøjttalerne og subwooferen ligger fast, kan du ikke foretage ændringer. FRONT CENTER BAG SUBWOOFER JA JA: Vælg denne indstilling under normale omstændigheder. INGEN: Vælg denne indstilling, hvis der ikke anvendes en centerhøjttaler. BAG, SIDE: Angiv en position og højde for at aktivere DCS-funktionerne (Digital Cinema Surround). INGEN: Vælg denne indstilling, hvis der ikke anvendes baghøjttalere. JA Bemærk! Når du vælger et menupunkt, forsvinder lyden et øjeblik. Afhængigt af de øvrige højttaleres indstillinger kan subwooferen udsende en kraftig lyd. 30 DK

31 Introduktion Angivelse af baghøjttalerens placering Hvis du vælger andet end "INGEN" under "BAG", skal du angive baghøjttalernes placering. BAG SIDE Vælg denne indstilling, hvis baghøjttalerne er placeret i område B. Vælg denne indstilling, hvis baghøjttalerne er placeret i område A. Disse parametre er ikke tilgængelige, når "BAG" er indstillet til "INGEN". Positionstegning A B A B 20 xafstand Standardafstanden for højttalerne i forhold til lyttepositionen er vist nedenfor. 5 m 5 m 5 m 3,4 m 3,4 m Husk at ændre den valgte indstilling i klargøringsdisplayet, hvis du flytter højttalerne. fortsættes 31 DK

32 FRONT 5 m CENTER 5 m BAG 3,4 m Fronthøjttalernes afstand fra lyttepositionen kan indstilles i intervaller på 0,2 meter fra 1,0 til 15,0 meter. Centerhøjttalerens position kan flyttes op til 1,6 meter fremad mod lyttepositionen i intervaller på 0,2 meter. Baghøjttalernes position kan flyttes op til 4,6 meter tættere på lyttepositionen fra fronthøjttalerpositionen i intervaller på 0,2 meter. Bemærk! Lyden afbrydes et kort øjeblik, når afstanden indstilles. Hvis de enkelte front- eller baghøjttalere ikke anbringes i samme afstand fra lyttepositionen, er det afstanden til den nærmeste højttaler, der skal angives. Anbring ikke baghøjttalerne længere væk fra lyttepositionen end fronthøjttalerne. AFSTAND-indstillingen er ikke tilgængelig ved Super Audio CD. xniveau De enkelte højttaleres niveau kan justeres på følgende måde. Indstil "TESTTONE" til "TIL", så du nemt kan foretage justeringen. CENTER 0 db BAG 0 db SUBWOOFER 0 db Indstiller niveauet for centerhøjttaleren ( 6 db til +6 db, intervaller på 1 db). Indstiller niveauet for baghøjttalerne ( 6 db til +6 db, intervaller på 1 db). Indstiller niveauet for subwooferen ( 6 db til +6 db, intervaller på 1 db). xbalance Balancen for de venstre og højre højttalere kan justeres på følgende måde. Indstil "TESTTONE" til "TIL", så du nemt kan foretage justeringen. FRONT (CENTER) BAG (CENTER) Indstil balancen mellem venstre og højre fronthøjttaler (du kan justere balancen 6 trin til venstre eller højre fra midten). Indstil balancen mellem venstre og højre baghøjttaler (du kan justere balancen 6 trin til venstre eller højre fra midten). Sådan indstiller du lydstyrken for alle højttalerne på én gang Tryk på VOLUME /+ på kontrolenheden eller VOL +/ på fjernbetjeningen. xtilslutning Vælg tilslutningsmetode for baghøjttalerne. BAG TRÅDLØS TILSLUTNING BAG KABELTILSLUTNING Vælg denne, når baghøjttalerne skal bruges i trådløs tilslutning (side 20). Vælg denne, når baghøjttalerne skal bruges i kabeltilslutning (side 24). 32 DK

33 Introduktion xtesttone Højttalerne udsender en testtone til justering af "BALANCE" og "NIVEAU". FRA TIL Testtonen udsendes ikke fra højttalerne. Testtonen udsendes skiftevis fra hver højttaler. Når der er valgt "BALANCE", udsendes testtonen samtidigt fra både venstre og højre højttalere. Når der er valgt "NIVEAU", udsendes testtonen kun fra den højttaler, som du er ved at justere. Justering af højttalernes lydstyrke og niveau 1 Når du stopper afspilningen, skal du trykke på DVD SETUP og derefter vælge "HØJTTALEROPSÆTNING" i klargøringsdisplayet. 2 Vælg "TESTTONE", og indstil den til "TIL". Testtonen udsendes på skift fra de enkelte højttalere. 3 Vælg "BALANCE" eller "NIVEAU" fra lyttepositionen, og indstil værdien for "BALANCE" og "NIVEAU" vha. X/x. Testtonen udsendes samtidigt fra både højttalerne til venstre og til højre. 4 Vælg "TESTTONE", og indstil "TESTTONE" til "FRA" for at deaktivere testtonen. Bemærk! Lyden afbrydes et øjeblik, når højttalerindstillingerne justeres. 33 DK

34 Forudindstilling af radiostationer Det er muligt at forudindstille 20 FM-stationer og 10 AM-stationer på tv-skærmen. Kontroller, at der er skruet helt ned for lyden, før der stilles ind på stationerne. MEMORY FUNCTION BAND >10 10/0 PRESET /+ TUNING /+ ENTER 1 Tryk på FUNCTION, indtil der står "TUNER" på frontpaneldisplayet. TUNER-oplysningerne vises på tv-skærmen. 2 Tryk på BAND, indtil det ønskede bånd vises. Hver gang du trykker på BAND, skifter båndet mellem AM og FM. 3 Tryk på TUNING-knappen + eller, og hold den nede, indtil frekvensen begynder at skifte, og slip derefter knappen. Scanningen stopper, når systemet finder en station. "TUNED" og "STEREO" (stereoprogram) vises. TUNER TUNED STEREO BAND : FM MHz ST A T I ON : 34 DK

35 Introduktion 4 Tryk på MEMORY. Et forudindstillet nummer blinker. Forudindstillet nummer TUNER 1 TUNED STEREO BAND : FM MHz ST A T I ON : 5 Tryk på PRESET + eller for at vælge det ønskede nummer. TUNER 7 TUNED STEREO BAND : FM MHz ST A T I ON : 6 Tryk på ENTER. "COMPLETE" vises, og stationen gemmes. 7 Gentag trin 2 til 6 for at gemme andre stationer. Sådan stiller du ind på en station med et svagt signal Tryk gentagne gange på TUNING-knappen + eller i trin 3 for at stille ind på stationen manuelt. Sådan ændrer du et forudindstillet nummer Start forfra fra trin DK

36 Afspilning af discs Afspilning af discs Nogle handlinger er muligvis anderledes eller begrænsede, afhængigt af den valgte DVD eller VIDEO CD. Se den betjeningsvejledning, der fulgte med disc en. 4 Ilæg en disc, når "OPEN" vises på frontpanelets display. Skub disc en ind i disc-åbningen, indtil disc en trækkes ind automatisk. Etiketsiden skal vende fremad Disc-bakke/ Disc-åbning Z VOLUME /+ 7, x, PUSH FUNCTION Tilslutning af hovedtelefoner Z FUNCTION 5 Tryk på H (eller skub kontrolknappen på kontrolenheden opad mod 7). Systemet starter afspilningen (fortsat afspilning). Juster lydstyrken ved at trykke på VOLUME /+ på kontrolenheden. >10 10/0 H x Efter trin 5 Afhængigt af den valgte disc, vises der en menu på tv-skærmen. Du kan afspille disc en interaktivt ved at følge anvisningerne i menuen. DVD (side 39), VIDEO CD (side 40). 36 DK 1 Tænd tv et. 2 Indstil tv ets indgangsvælger til systemet. 3 Tryk på! øverst på subwooferens panel, og tryk derefter på 1 på fjernbetjeningen. Systemet tændes. Hvis systemet ikke er indstillet til "DVD", skal du trykke på FUNCTION (eller trykke på kontrolknappen på kontrolenheden) for at vælge "DVD". Disc-bakken åbnes automatisk. Om disc-bakken Disc-bakken åbner automatisk, når du vælger funktionen "DVD". Disc-bakken lukkes, hvis systemtilstanden er indstillet til andet end "DVD", eller når systemet er i standby-tilstand. Disc-bakken lukker også automatisk, hvis der ikke trykkes på en knap på kontrolenheden eller fjernbetjeningen inden for et minut. Bemærk, at disc-bakken ikke lukkes, mens der indsættes en disc i disc-åbningen, eller hvis klargøringsdisplayet vises. Når disc-bakken lukkes, skal du trykke på Z for at åbne den igen.

37 Afspilning af discs Sådan fjerner du disc en Tryk på Z. Fjern disc en, når den er skubbet ud af systemet. "OPEN" vises på frontpaneldisplayet. Sådan tænder du systemet Tryk på! på subwooferen. Systemet går i standby-tilstand, og!-indikatoren (tænd/ standby) på subwooferen lyser rød (kontrolenhedens kontrolknap-indikator lyser også rød). Tryk på 1 på fjernbetjeningen for at tænde systemet (!- indikatoren (tænd/standby) på subwooferen lyser grøn, kontrolenhedens kontrolknapindikator slukkes, og der er lys i frontpaneldisplayet). I standby-tilstand kan systemet også tændes ved at trykke på Z eller skubbe kontrolknappen på kontrolenheden opad mod 7, eller ved at trykke på H på fjernbetjeningen. Sådan slukker du systemet Tryk på 1 på fjernbetjeningen. Systemet går i standby-tilstand, og!-indikatoren (tænd/standby) på subwooferen lyser rød (kontrolenhedens kontrolknap-indikator lyser også rød). Tryk på! på subwooferen, hvis du vil slukke systemet helt. Tryk ikke på! på subwooferen for at slukke, mens discbakken er åben. Du må ikke slukke systemet ved at trykke på! under afspilning af en disc. Dette kan annullere menuindstillingerne. Når du slukker systemet, skal du først trykke på x (eller skubbe kontrolknappen på kontrolenheden nedad mod x) for at stoppe afspilningen og derefter trykke på 1 på fjernbetjeningen. Sådan sparer du på strømmen i standby-tilstand Tryk én gang på 1 på fjernbetjeningen. z Når systemet er i standby-tilstand, lyser! - indikatoren (tænd/standby) på subwooferen rød (kontrolenhedens kontrolknap-indikator lyser også rød). Sådan annullerer du standbytilstanden Tryk én gang på 1 på fjernbetjeningen. Brug af kontrolknappen Du kan også betjene systemet ved at skubbe kontrolknappen på kontrolenheden opad/ nedad/til højre/til venstre. Retning R r t T Tryk Funktion DVD: 7 Afspil/pause* DVD: x Stop Tuner: Skift bånd DVD: > Gå til det næste kapitel, spor eller den næste sekvens/m Hurtig fremspoling (når du skubber knappen til højre og holder den der) Tuner: Preset + DVD:. Gå tilbage til det forrige kapitel, spor eller den forrige sekvens/m Hurtig tilbagespoling (når du skubber knappen til venstre og holder den der) Tuner: Preset Skift funktion * Når du skubber kontrolknappen opad, skifter funktionen automatisk til DVD-tilstand. Hver gang du skubber kontrolknappen opad, skifter funktionen mellem afspilnings- og pausetilstand. Du kan ikke bruge funktionen SELECT under afspilning af en video-cd med PBC-funktioner ved at skubbe kontrolknappen opad (side 40). fortsættes 37 DK

38 Flere betjeningsmuligheder Z MUTING Sådan genoptager du afspilning fra det punkt, hvor du stoppede en disc (Genoptag afspilning) >10 10/0./> H x X Når du stopper disc en, husker systemet det punkt, hvor du trykkede på x. Genoptag afspilning fungerer, så længe du ikke fjerner disc en også selvom systemet går i standby-tilstand, når du trykker på 1. >10 10/0 Hvis du vil Skal du Stoppe afspilningen Trykke på x. Sætte afspilningen Trykke på X. på pause Genoptage Trykke på X eller H. afspilningen efter en pause Gå til det næste Trykke på >. kapitel, spor eller den næste sekvens under fortsat afspilning Gå tilbage til det Trykke på.. forrige kapitel, spor eller den forrige sekvens under fortsat afspilning Stoppe afspilningen Trykke på Z. og fjerne disc en Slå lyden fra Trykke på MUTING. Hvis du vil have lyden tilbage, skal du trykke på MUTING igen (eller trykke på VOLUME + på kontrolenheden). Bemærk! Afspilleren slukker automatisk, hvis DVDafspilningen har været sat på pause i ca. en time. H 1 Tryk på x for at stoppe afspilningen, mens du afspiller en disc. Du kan starte disc-afspilningen fra det punkt, hvor du stoppede disc en. Hvis du ikke kan starte afspilningen fra det pågældende punkt, er det ikke muligt at genoptage afspilningen. 2 Tryk på H. Afspilleren starter afspilningen fra det punkt, hvor du stoppede disc en i trin 1. z Hvis du vil foretage afspilning fra begyndelsen af disc en, skal du trykke på x to gange og derefter trykke på H. x 38 DK

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation 4-236-529-43(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-C700 2001 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

Super Audio CD/ DVD RECEIVER

Super Audio CD/ DVD RECEIVER 4-240-874-51(2) Super Audio CD/ DVD RECEIVER Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FR FI FR AVD-S10 2002 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation 4-241-066-52(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-S550 2002 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation 4-248-406-41(3) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SC5 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre

Lisätiedot

acette Luxaflex Facette Monteringsvejledning

acette Luxaflex Facette Monteringsvejledning acette Monteringsvejledning Indhold Forberedelse Montering Betjening Afmontering ADVARSEL Små børn kan blive kvalt i løkken af kæder, bånd og snore, der bruges til betjening af gardinprodukter. De kan

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-865-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje. Manual de instruções DK FI PT DAV-SB500W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-437-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR3 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-847-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR4W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-441-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR2 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-956-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ20 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation 3-060-986-52(1) CD/ Player DVP-S336/DVP-S335 CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S336 DVP-S335 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-884-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ300 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation 3-061-775-72(1) CD/ Player DVP-S735D CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S735D 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-398-070-22(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-255-292-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-HPX10W CMT-HPX9 CMT-HPX7 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-966-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ230/DZ231 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Super Audio CD/ DVD RECEIVER

Super Audio CD/ DVD RECEIVER 4-240-933-53(3) Super Audio CD/ DVD RECEIVER Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FR FI FR AVD-S50 2002 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-212-591-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-167-11(3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-EP315 CMT-EP313 2003 Sony Corporation 4-246-167-11(3) ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 4-136-657-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH30 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

Compact AV System DAV-S400. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções FI FR (2) 2002 Sony Corporation

Compact AV System DAV-S400. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções FI FR (2) 2002 Sony Corporation 4-240-074-51(2) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-S400 2002 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-221-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ280 2009 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter sammen med dette

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-097-197-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-S Sony Corporation

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-S Sony Corporation 4-236-189-43(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-S800 2001 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

(2) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C Sony Corporation

(2) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C Sony Corporation 4-241-068-42(2) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-C770 2002 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT 2-635-397-11(1) DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000 Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt,

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-245-460-11(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CQ1 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-037-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ260 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-249-411-52(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejlening Käyttöohjeet DK FI TM S200 SCD-XA9000ES 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-285-996-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ660 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-247-422-12(1) Mini Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI MHC-WZ8D 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-490-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-TZ230/TZ630 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-041-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ560 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-874-458-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX70BTR CMT-HX50BTR 2008 Sony Corporation DK ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-244-989-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX1 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-482-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ330/DZ730 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAV-SA Sony Corporation

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAV-SA Sony Corporation 4-244-994-54(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAV-SA30 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-095-519-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAV-EA Sony Corporation

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAV-EA Sony Corporation 4-250-175-52(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAV-EA20 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-046-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ860W 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation 2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAR-RD100 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-190-828-15(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-LF1 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

CD/DVD Player DVP-NS355 DVP-NS360 DVP-NS585P DVP-NS590P. Käyttöohje FI. Betjeningsvejledning DK. Bruksanvisning SE (1)

CD/DVD Player DVP-NS355 DVP-NS360 DVP-NS585P DVP-NS590P. Käyttöohje FI. Betjeningsvejledning DK. Bruksanvisning SE (1) 3-089-857-42(1) CD/DVD Player Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI Bruksanvisning SE DVP-NS355 DVP-NS360 DVP-NS585P DVP-NS590P 2004 Sony Corporation ADVARSEL! Udsæt ikke afspilleren for regn eller fugt,

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 2-674-628-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DX2D CMT-SX2D 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-972-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ530/DZ630 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-234-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W * *Kun DAV-DZ880W Vain DAV-DZ880W Apenas DAV-DZ880W 2009 Sony Corporation

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S525D by Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S525D by Sony Corporation 3-865-642-83 (1) CD/DVD Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 DVP-S525D 1999 by Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette system hører følgende vejledninger: Kom godt i gang Giver grundlæggende beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening. Betjeningsvejledning

Lisätiedot

FM Stereo/ FM-AM Receiver

FM Stereo/ FM-AM Receiver 2-596-577-22 (4) FM Stereo/ FM-AM Receiver Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI STR-DA7100ES Sony Corporation Printed in Malaysia 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-RD Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-RD Sony Corporation 2-639-596-32(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-RD150 2005 Sony Corporation ADVARSEL Enheden må ikke udsættes for regn eller fugt, da dette kan medføre brand eller elektrisk

Lisätiedot

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation 4-166-572-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-AF5 HT-AS5 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S by Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S by Sony Corporation 3-866-504-72(1) CD/DVD Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 DVP-S325 1999 by Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-661-568-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ810W 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player DVP-S725D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S725D by Sony Corporation

(1) CD/DVD Player DVP-S725D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S725D by Sony Corporation 3-866-153-63(1) CD/ Player DVP-S725D CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 DVP-S725D 1999 by Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller

Lisätiedot

Overhead DVD Entertainment System

Overhead DVD Entertainment System Overhead DVD Entertainment System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Innehållsförteckning DA FI SV Se "Tilslutninger" på side 37 for installation og tilslutning. Asennusta ja liitäntöjä koskevat tiedot

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-143-281-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS3 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Batterier eller enheder med batterier må ikke udsættes for meget høje temperaturer, f.eks.

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-882-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ100 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-170-059-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G15 2010 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S536D DVP-S535D Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S536D DVP-S535D Sony Corporation 3-061-301-81(1) CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S536D DVP-S535D 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

(2) Home Theater System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet HT-BE Sony Corporation

(2) Home Theater System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet HT-BE Sony Corporation 4-240-621-52(2) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-BE1 2002 Sony Corporation Advarsel! Velkommen! Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-644-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje. Manual de instruções DK FI PT DAV-SB300 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 3-856-122-32 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FIN Se den medfølgende installerings-/monteringsvejledning angående installering og tilslutning. Katso ohjeet asennuksesta

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-683-505-11 (1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-U1BT 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

4-247-583-62(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. 2003 Sony Corporation 4-247-583-62(1) DK/FI

4-247-583-62(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. 2003 Sony Corporation 4-247-583-62(1) DK/FI 4-247-583-62(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SL50 HT-SL40 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for

Lisätiedot

4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation

4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation 4-143-834-41(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning DK GB FI NO HT-CT500 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke udsætte batterier eller enheder med batterier for meget

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-408-151-11(2) (DK-FI-SE) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DK FI SE STR-DH830/STR-DH730 ADVARSEL For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-210-566-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1)

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1) 4-129-926-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G950 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-520-11 (2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-M700DVD 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FR FI FR ES PT FR CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270 2001 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand

Lisätiedot

Network Audio System

Network Audio System 2-592-381-12(1) Network Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI NAS-CZ1 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-170-066-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G5 2010 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller i

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1) 3-088-337-71(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK] / Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Digital Video Camera Recorder DK FI

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX355 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-377-11(2) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI CMT-EX5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-193-086-31(1) Super Audio CD Player Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI SCD-XE800 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser,

Lisätiedot

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 4-102-916-21 (1) R PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag.

Lisätiedot

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation 2-067-275-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System

BD/DVD Home Theatre System 4-109-710-11(1) BD/DVD Home Theatre System BDV-IT1000/BDV-IS1000 Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-108-143-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS1 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

Wireless Audio System

Wireless Audio System 4-123-166-11(1) Wireless Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI AIR-SA20PK 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes for

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 3-287-077-63(2) Mini Hi-Fi Component System Betjeningsvejlednings DK Käyttöohje FI MHC-GT555 / GT444 MHC-GT222 / GT111 LBT-ZT4 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G900 RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G900 RHT-G Sony Corporation 3-291-731-12(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G900 RHT-G1500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-244-278-51(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI SCD-XB790 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød undgås.

Lisätiedot

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1)

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1) 2-349-779-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAV-LF1 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller stød. Anbring

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-209-635-51(3) Multi Channel AV Receiver Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FR FI ES STR-DA5300ES Sony Corporation 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning

BD/DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning 4-147-231-11(1) Dette systems software bliver muligvis opdateret i fremtiden. Se følgende URL for at få detaljerede oplysninger vedrørende tilgængelige opdateringer. Kunder i Europa: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation 4-241-650-21(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-SL5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-255-066-11(1) FM Stereo FM/AM Receiver Betjningsvejledning DK Käyttöohjeet FI STR-DB900 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-131-724-12(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH800 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-168-075-62(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH810 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet DCR-TRV460E/TRV461E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-087-923-73(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-TRV460E/TRV461E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-087-923-73(1) 3-087-923-73(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK]/Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin DK FI Digital Video Camera Recorder DCR-TRV460E/TRV461E

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-687-448-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation (1) http://www.sony.net/ 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt,

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-095-506-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-BX5 CMT-BX3 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot