Micro Hi-Fi Component System

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Micro Hi-Fi Component System"

Transkriptio

1 (2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-M700DVD 2002 Sony Corporation

2 ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for regn eller kraftig fugt. For at undgå elektrisk stød, må kabinettet ikke åbnes. Overlad alle reparationer til kvalificeret personale. Installer ikke apparatet hvor pladsen er meget begrænset, som f.eks. i en bogreol eller et indbygget skab. Patentrettigheder i USA og andre lande benyttes med licens fra Dolby Laboratories. Dette apparat er et CLASS 1 LASER produkt. Denne etikette sidder udvendigt på bagsiden. Nedenstående advarselsmærkat sidder indeni apparatet. Dette system er udstyret med Dolby* Digital, Pro Logic Surround, DTS**, og DTS Digital Surroundsystemet. * Produceret på licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. ** Fremstillet på licens fra Digital Theater Systems, Inc. Patent i DTS og DTS Digital Surround er registrede varemærker for Digital Theater Systems, Inc. Bemærk angående afspilning af DTS-lyd DVD-pladens DTS-lyd sendes kun fra OPTICAL OUT-jackstikket, ikke fra højttalerne. Hvis du vil høre DVD-pladens lyd i et andet format end DTS, skal du vælge DOLBY DIGITAL eller et andet lydformat (side 25). For at høre DVD- eller CD-pladers DTS Digital surroundlyd, skal du tilslutte en 5.1-kanals ekstern DTS Digital Surround-dekoder til OPTICAL OUTjackstikket på dette apparat. Når du afspiller en CD-plade, som er optaget i DTS-format, kan det ske, at der høres kraftig støj fra højttalerne. Indstil lydstyrken til minimum og vær påpasselig med ikke at øve skade på højttalersystemet. VIGTIGT For at forhindre brand, må man ikke dække apparatets ventilationsåbninger med aviser, duge, gardiner etc. Anbring desuden ikke tændte lys ovenpå apparatet. For at forebygge brand og fare for elektrisk stød må der aldrig anbringes genstande indeholdende væsker, såsom vaser eller lignende, oven på apparatet. Smid aldrig batterier ud med almindeligt skrald. Skil dig af med dem ifølge reglerne for bortskaffelse af kemisk affald. Forsigtig: Dette system er istand til at fastholde et videostillbillede eller et on-screen displaybillede på fjernsynsskærmen uendeligt. Hvis man lader videostillbilledet eller on-screen display-billedet stå på fjernsynsskærmen i længere tid, risikerer man permanent skade på fjernsynsskærmen. Projektionsfjernsyn er særligt udsatte for dette. SÆLGEREN PÅTAGER SIG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVAR FOR DIREKTE, FORBUNDNE ELLER FØLGESKADER AF EN HVILKEN SOM HELST KARAKTER, ELLER TAB ELLER UDGIFTER SOM FØLGE AF FEJL VED PRODUKTET ELLER BRUG AF PRODUKTET. 2 DK

3 Indholdsfortegnelse Følgende plader kan afspilles i dette system... 6 Liste over knappernes placering og henvisningssider Hovedapparat... 7 Fjernbetjeningen... 8 Til at begynde med Tilslutning af musikanlægget... 9 Isætning af to R6 (størrelse-aa) batterier i fjernbetjeningen Indstilling af uret DVD/VIDEO CD/CD Afspilning af plader: Isætning af en plade Pladeafspilning Normal afspilning/afspilning i tilfældig rækkefølge/gentaget afspilning/slowmotion-afspilning Hvordan man laver sit eget program Program-afspilning Fortsættelse af afspilningen fra det punkt, hvor pladen standsedes Resume-afspilning Gentaget afspilning Repeat-afspilning DVD-afspilning med anvendelse af menuen Afspilning af VIDEO CD er med PBCfunktioner (Ver. 2.0) PBC-afspilning Opsætning for DVD/VIDEO CD/CD Anvendelse af opsætningsdisplayet Indstilling af sproget til displayet eller lydsporet LANGUAGE SETUP Indstillinger for displayet SCREEN SETUP Specialindstillinger CUSTOM SETUP Visning af information om pladen: Kontrol af spilletiden og den resterende tid Kontrol af afspilningsinformationen ADVANCED Lydindstilling Ændring af lyden Film: Søgning efter en titel/et kapitel/et spor/et indeks/ en scene Ændring af vinklerne Visning af underteksterne Anvendelse af forskellige andre funktioner: Låsning af plader CUSTOM PARENTAL CONTROL/ PARENTAL CONTROL MD-afspilning Isætning af en MD-plade Afspilning af en MD-plade Normal afspilning/afspilning i tilfældig rækkefølge/ gentaget afspilning Programmering af MD-spor Programafspilning Afspilning af udelukkende sporene i den ønskede gruppe DK fortsættes 3 DK

4 4 DK Indholdsfortegnelse (fortsat) MD-optagelse Inden optagelsen begyndes Optagelse af spor i grupper Gruppefunktion Optagelse af en CD til en MD CD-MD synkroniseret optagelse Optagelse af et bånd på en MD TAPE-MD synkroniseret optagelse Manuel optagelse på en MD-plade Manuel optagelse Start af optagelse med 6 sekunders forprogrammeret lyddata Time Machine-optagelse Optagetips Tilføjelse af LP: til et spornavn under MDLP-optagelse/Markering af spornumre/smart Space/Regulering af optageniveauet Forklaring af optageindstillingerne MD-redigering Inden redigering begyndes Navngivning af en MD Navngivningsfunktion Registrering af optagne spor til en ny gruppe Create-funktion Ophævelse af grupperegistreringer Release-funktion Sletning af optagelser Erase-funktion Flytning af optagne spor Move-funktion Deling af optagne spor Divide-funktion Kombination af optagne spor Combine-funktion Ophævelse af den sidste redigering Fortryd-funktion Ændring af det optagne niveau efter optagelse S.F. Edit-funktion Tuner Programmering af radiostationer Radiomodtagning Navngivning af faste stationer Stationsnavn Anvendelse af RDS (Radio Data System)* Bånd-afspilning Isætning af et bånd Båndafspilning Bånd-optagelse Optagelse af dine favorit-cd/md-spor på et bånd CD/MD-TAPE synkro-optagelse Manuel optagelse på et bånd Manuel optagelse Lydregulering Indstilling af lyden Virtuel surroundlyd Timer Hvis du vil falde i søvn til musik Afbryderautomatik Hvis du vil vågne til musik Daglig timer Timerstyret optagelse af radioprogrammer... 69

5 Andre egenskaber Afspilning af en MD-plade og en DVDplade samtidigt BGMD-funktion Display Slukning af displayet Effektbesparelsesindstilling Anvendelse af displayet Ekstra apparater Tilslutning af ekstraudstyret Lytning til lyd fra et tilsluttet apparat Opnåelse af 5.1-kanallyd med en forstærker (ekstraudstyr) Optagelse af lyd fra et tilsluttet apparat.. 75 Optagelse på et tilsluttet apparat Fejlfindingsoversigt Problemer og afhjælpning Selvdiagnosedisplay Anden information Regler for anvendelse Systembegrænsninger hos MD-optageren Specifikationer Ordforklaring Liste over sprogkoder Liste over kontrolmenupunkter Liste over opsætningsdisplaypunkter * Gælder kun modellen til Europa. 5 DK

6 Følgende plader kan afspilles i dette system DVD VIDEO- Lyd-CD er VIDEO plader CD er Pladelogo Indhold Audio + Audio Audio + Video Video DVD VIDEO logoet er et varemærke. Plader, som systemet ikke kan afspille CD-ROM (inklusive PHOTO-CD er) Alle andre CD-R-plader end musik- og VCDformat CD-R-plader Datadele på CD-Extra er DVD-ROM DVD lydplader Superlyd-CD er Bemærk Visse CD-R-/CD-RW-plader eller DVD-R-/DVD-RWplader kan ikke afspilles i systemet på grund af formatet, optagekvaliteten eller pladens fysiske beskaffenhed, eller på grund af optageapparatets egenskaber. Desuden kan pladen ikke afspilles, hvis den ikke er korrekt færdigbehandlet. Vi henviser til brugsanvisningen for optageapparatet angående yderligere information. Regionskoder for DVD-plader, som kan spilles i dette system. Dit system har en regionskode, som er angivbet på bagsiden af apparatet. Det betyder, at kun DVD-plader med identiske regionskoder kan afspilles i dette system. DVD-plader, som er udstyret med ALL mærket, kan også afspilles i dette system. Hvis man forsøger at afspille andre DVD-plader, vil meddelelsen Playback prohibited by area limitation. (Afspilning forbudt pga. områdebegrænsninger) komme frem på TV-skærmen. Det afhænger af DVD-pladen, om den er udstyret med en mærkat med indikering af regionskode, uanset om afspilning af DVD-pladen er forbudt pga. af områdebegrænsning. Angående afspilningsoperationer for DVD-plader og VIDEO CD-plader Visse afspilningsoperationer for DVD-plader og VIDEO CD-plader kan med fortsæt være fastsat af software-producenterne. Eftersom dette system spiller DVD-plader og VIDEO CD-plader i overensstemmelse med det af software-producenterne designede indhold, kan nogle af afspilningsfunktionerne mangle. Vi henviser også til de instruktioner, som følger med DVD- og VIDEO CD-pladerne. Angående PBC (Playback Control = afspilningsstyring) (VIDEO CDplader) Dette system opfylder kravene i Ver. 1.1 og Ver 2.0 i standarderne for VIDEO CD-plader. Der kan anvendes to slags afspilninger, alt efter pladetypen. Pladetype Du kan VIDEO CDplader uden PBCfunktioner (Ver. 1.1 plader) VIDEO CDplader med PBCfunktioner (Ver. 2.0 plader) Afspille video (levende billeder) såvel som musik. Afspille interaktiv software med brug af menuskærme på TV-skærmen (PBC-afspilning) i tilgift til Ver. 1.1 pladernes videogengivefunktioner. Ydermere kan man afspille stillbilleder med høj opløsning, hvis sådanne findes på pladen. Ophavsret Dette produkt indeholder ophavsretsligt beskyttet teknologi, som er beskyttet af andre U.S.-patenters metodekrav, andre intellektuelle ejendomskrav, som indehaves af Macrovision Corporation og andre rettighedsejere. Anvendelse af denne ophavsretsligt beskyttede teknologi skal autoriseres af Macrovision Corporation og er udelukkende beregnet til hjemmebrug og anden begrænset anvendelse, med mindre anden tilladelse fra Macrovision Corporation foreligger. Teknologi-kopiering (Reverse engineering) og adskillelse er forbudt. MODEL NO. HCD-M700 DVD DECK RECEIVER AC: XX V XX Hz XX W 6 DK X Regionskode

7 Liste over knappernes placering og henvisningssider Parts Liste over Identification knappernes placering og henvisningssider Hvordan denne side anvendes Anvend denne side til at finde placeringen af knapperne og andre dele af musikanlægget, som er nævnt i teksten. Illustrationsnummer r PLAY MODE qg (9, 13, 14) R Navn på knap/del R Henvisningsside Hovedapparat ALFABETISK RÆKKEFØLGE A P DIRECTION qk (63 65) Displayrude 2 DVD NX w; (12, 13, 16, 18) ENTER/START qf (40, 41, 64) Fjernbetjeningssensor 5 FUNCTION ws (12, 14, 33, 35, 36, 39, 41 45, 47, 48, 50 56, 58, 63, 65, 74) MD-indstikssprække 7 (33) MD NX w; (33, 34, 36, 39, 41) PHONES-jackstik ql Pladeskuffe 0 (12) PLAY MODE qk (12, 14, 15, 33, 35, 41, 47) 1 R V REC MODE qg (40 42) REPEAT/FM MODE qj (13, 34, 61, 62) SYNCHRO MODE qh (40, 41, 64) TAPE nn wa (63 65) TUNER BAND wa (60 62) TUNING +/ 3 (60 62) TUNING MODE qk (60 62) VOLUME +/ 8 2 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE?/1 (Tænd/sluk) 1 m/m 3 l/l 3 x 4 Z DVD 9 Z MD 6 z MD qd z TAPE qa X TAPE qs?/1 ML 3 lm ws wa w; nn NX NX + x Z Z z z X ql qk qj qh qf qd qa qg qs 7 DK

8 Fjernbetjeningen ALFABETISK RÆKKEFØLGE A D ANGLE eg (28) AUDIO ej (25) BASS/TREBLE qd (65) BGMD wl (70) CLEAR el (14, 15, 17, 27, 35, 49, 62) CLOCK/TIMER SELECT rs (69, 70) CLOCK/TIMER SET rd (11, 68, 69) CURSOR T/t 5 (11, 48, 49) DISPLAY w; (23, 35, 63, 71, 72) DSG qs (65) DVD DISPLAY qg (16, 17, 19, 20, 23 25, 27 29, 66) DVD MENU qa (17) DVD TOP MENU qj (17) DVD SETUP eh (19, 30) DVD N/SELECT wa (12 18, 21, 32, 42) DVD X wa (13, 42) DVD x wa (13, 16, 18, 29) DVD./> 7 (13, 14, 18) DVD t / T 8 (13) E N ENTER/YES wd (11, 14, 35, 42 60, 62, 68 70) FUNCTION ql (12, 14, 33, 35, 36, 39, 41 45, 47, 48, 50 56, 58, 63, 65, 74) GROUP ra (36, 38 40, 48 51) GROUP SKIP wk (36, 39, 40, 48, 49, 51) MD N wg (33, 35, 36, 39, 41) MD X wg (34) MD x wg (34, 39 42, 46) MD m/m 2 (34, 54) MD./> 3 (34 36, 48, 50, 52 59) MD z wg (39, 41, 44, 45) MENU +/ 4 (11, 43 60, 65, 68 70) MENU/NO wf (43 47, 49 60, 62) NAME EDIT/SELECT r; (48, 62) Nummerknapper e; (13, 15, 17, 18, 27 32, 34, 48, 61) P V PLAY MODE/TUNING MODE 0 (12, 14, 15, 33, 35, 41, 47, 60 62) REPEAT/FM MODE 9 (13, 34, 61, 62) RETURN O qf (18, 27, 30, 31) SCROLL qk (49, 72) SLEEP wh (68) SUBTITLE ed (28) TAPE nn ws (63 65) TAPE X ws (63, 65) TAPE x ws (63 65) TAPE m/m 6 (63) TUNER BAND ek (60 62) TUNER +/ ea (60 62) wj (10) TV/VIDEO es (10) VOL +/ ef BESKRIVELSE AF (Tænd/sluk) 1 V/v/B/b/ENTER qh wh wg wf wd ws wa w; ql qk qj qh qg N X x m M z. > nn X x N X x B V v + b O m. t M > y q; qa qs qd qf rd rs ra r; el ek ej eh eg N X x m M z. > nn X x N X x B V v + b O m. t M > y + wj wk wl e; ea es ed ef 8 DK

9 Til at begynde med Til at begynde med Tilslutning af musikanlægget Følg trin 1 til og med 5 i nedenstående procedure for at tilslutte musikanlægget ved hjælp af de medfølgende ledninger og det medfølgende tilbehør. AM-rammeantenne FM-antenne Højre højttaler 2 Venstre højttaler Tilslut højttalerne. Sæt den højre og venstre højttalerledning i SPEAKER-klemterminalerne som vist herunder. R L SPEAKER IMPEDANCE USE 6-16Ω 2 Tilslut FM- og AM-antennerne. Gør AM-rammeantennen klar, inden du tilslutter den. Jackstiktype A ANTENNA AM U Stræk FM- ledningsantennen AMrammeantenne ud i vandret retning FM75Ω Jackstiktype B Stræk FMledningsantennen ud i vandret AMrammeantenne retning ANTENNA AM U U FM75Ω 9 DK fortsættes

10 Tilslutning af musikanlægget (fortsat) 3 Forbind videoindgangs-jackstikket på dit fjernsyn til VIDEO OUT-jackstikket ved hjælp af videokablet. Isætning af to R6 (størrelse-aa) batterier i fjernbetjeningen ] } } ] Når der anvendes et fjernsyn Tænd for fjernsynet og vælg videoindgangen, således at du kan se billederne fra dette system. Et par tips Hvis du ønsker videobilleder af endnu højere kvalitet, kan du anvende et S-videokabel (ekstraudstyr) til at forbinde S VIDEOindgangsjackstikket på fjernsynet til S VIDEO OUT-jackstikket. Tilslut ikke fjernsynet via videobåndoptageren, da dette kan forårsage farveforstyrrelser på fjernsynsskærmen. 4 På modeller med spændingsvælger skal spændingsvælgeren (VOLTAGE SELECTOR) sættes i stillingen for den lokale spænding. 110V-120V Betjening af et Sony-TV De følgende knapper på fjernbetjeningen kan anvendes til at betjene et Sony-TV. For at Tryk på Tænde og slukke for fjernsynet TV?/1. Skifte fjernsynets videoindgang TV/VIDEO. Et tip Skift begge batterier ud med nye, hvis fjernbetjeningen ikke mere er istand til at styre musikanlægget. Bemærk Tag batterierne ud for at forhindre risiko for beskadigelse forårsaget af batteriudsivning og korrosion, hvis du ikke agter at bruge fjernbetjeningen i længere tid. 220V-240V VOLTAGE SELECTOR 5 Sæt netledningen i en stikkontakt i væggen. Fjern den medfølgende stikadapter (kun for modeller med adaptor), hvis stikket ikke passer til stikkontakten i væggen. Tryk for at tænde for systemet. 10 DK

11 Til at begynde med Indstilling af uret 1 Tryk på?/1 for at tænde for musikanlægget. 2 Tryk på CLOCK/TIMER SET på fjernbetjeningen. 3 Tryk gentagne gange på MENU + eller på fjernbetjeningen for at indstille timeangivelsen. 4 Tryk på ENTER/YES eller CURSORt på fjernbetjeningen. 5 Tryk gentagne gange på MENU + eller på fjernbetjeningen for at indstille minutangivelsen. 6 Tryk på ENTER/YES på fjernbetjeningen. Uret begynder at gå. Hvordan uret stilles 1 Tryk på CLOCK/TIMER SET på fjernbetjeningen. 2 Tryk på MENU + eller på fjernbetjeningen for at vælge CLOCK SET? og tryk derefter på ENTER/YES på fjernbetjeningen. 3 Udfør samme procedure som i trin 3 til 6 herover. 11 DK

12 DVD/VIDEO CD/CD Afspilning af plader Isætning af en plade 1 Tryk på Z DVD. Pladeskuffen komme ud. 2 Læg en plade i pladeskuffen med mærkatsiden opad. Når du vil spille en 8 cm-plade, lægges den i skuffens inderste cirkel. 3 Tryk på Z DVD igen for at lukke pladeskuffen. Pladeafspilning Normal afspilning/afspilning i tilfældig rækkefølge/gentaget afspilning/scan/slowmotionafspilning Tænd for fjernsynet og vælg videoindgangen, inden du begynder at afspille en DVD- eller VIDEO CD-plade. Afhængigt af DVD-pladen eller VIDEO CD-pladen, kan visse operationer være anderledes eller begrænsede. Vi henviser til de instruktioner, der følger med pladen. Spornummer 1 Tryk gentagne gange på FUNCTION for at skifte funktionen til DVD. 2 Tryk i stop-indstilling gentagne gange på PLAY MODE (eller på PLAY MODE/ TUNING MODE på fjernbetjeningen), indtil den ønskede indstilling kommer frem på displayet. Vælg For at spille Intet display Sporene på pladen i den (Normal afspilning) oprindelige rækkefølge. SHUF Alle sporene på pladen i (afspilning i tilfældig tilfældig rækkefølge. rækkefølge) PGM (programafspilning) HOUR DVD DVD-indikator MIN L-SYNC SEC Spilletid Sporene på pladen i den ønskede rækkefølge (se Hvordan man laver sit eget program på side 14). 3 Tryk på DVD NX (eller på DVD N på fjernbetjeningen). 12 DK Bemærk Det er ikke muligt at skifte afspilningsfunktion under afspilning. Når der afspilles DVD-plader, kan der ikke anvendes afspilning i tilfældig rækkefølge (shuffle) i kapitler. Det afhænger desuden af DVD-pladen, om denne afspilningsmåde kan anvendes. Når der skiftes funktion, kan DVD-indikatoren begynde at lyse, selv hvis der ikke er lagt nogen plade i.

13 DVD/VIDEO CD/CD Andre betjeninger For at Stoppe afspilning Pausestoppe afspilning Vælge et spor eller et kapitel Finde et punkt på et spor eller kapitel Afspille gentagne gang* (gentaget afspilning) Lokalisere et punkt hurtigt i funktionen hurtigt frem eller hurtigt tilbage (scan) Ændre afspilningshastigheden** (slowmotion-afspilning) Tage pladen ud Gør følgende Tryk på x (eller på DVD x på fjernbetjeningen). Tryk på DVD NX (eller på DVD X på fjernbetjeningen). Tryk igen, når du vil fortsætte afspilningen. Tryk gentagne gange på l eller L (eller på DVD. eller > på fjernbetjeningen). Fortsæt med at trykke på m eller M under afspilning og slip den ved det ønskede punkt. Tryk gentagne gange på REPEAT/FM MODE under afspilning, indtil REP eller REP1 kommer frem på displayet. REP: Alle spor på pladen. REP1: Kun den titel, det kapitel eller det spor, der er under afspilning. For at annullere den gentagne afspilning, trykkes gentagne gange på på REPEAT/FM MODE, indtil REP og REP1 er forsvundet fra displayet. Tryk under afspilning på DVD t eller T på fjernbetjeningen. Hastigheden skifter ved hvert tryk på knappen (3 trin). For at gå tilbage til normal afspilning, skal du trykke på DVD NX (eller på DVD N på fjernbetjeningen). Tryk på DVD t eller T på fjernbetjeningen i pauseindstilling. Hastigheden skifter ved hvert tryk på knappen (2 trin). For at gå tilbage til normal afspilning, skal du trykke på DVD NX (eller på DVD N på fjernbetjeningen). Tryk på Z DVD. * Det afhænger af DVD-pladen, om gentaget afspilning kan anvendes. Gentaget afspilning kan ikke anvendes ved afspilning af VIDEO CDplader med PBC-funktioner. Det er ikke muligt at vælge REP1 under programafspilning. ** Gælder kun DVD og VIDEO CD. Et par tips Afhængigt af pladen kan der komme en menu frem på fjernsynsskærmen. Pladen kan afspilles interaktivt ved at man følger anvisningerne på menuen (se side 17 for DVD og side 18 for VIDEO CD). Kontrolmenuen kan anvendes til at udføre gentagen afspilning (side 16). Indtastning af spornumme rmed fjernbetjeningen Det er også muligt at vælge det ønskede spor med fjernbetjeningen under normal afspilning. Tryk på nummerknapperne, og tryk derefter på ENTER. Afspilningen begynder automatisk. 13 DK

14 Hvordan man laver sit eget program Program-afspilning Det er muligt at lave et program på op til 25 trin. Anvendelse af displayet på forpladen 1 Tryk gentagne gange på FUNCTION for at skifte funktionen til DVD. 2 Tryk gentagne gange på PLAY MODE/ TUNING MODE på fjernbetjeningen i stop-indstilling, indtil PGM kommer frem. 3 Tryk gentagne gange på DVD. eller > på fjernbetjeningen, indtil den ønskede titel eller det ønskede spornummer kommer frem. Tryk på ENTER/YES på fjernbetjeningen, når du programmerer en DVD-plade, og tryk derefter gentagne gange på DVD. eller > på fjernbetjeningen, indtil det ønskede kapitelnummer kommer frem. 5 Gentag trin 3 og 4, hvis du vil programmere flere spor. 6 Tryk på DVD N på fjernbetjeningen. Andre betjeninger For at Annullere programmeret afspilning Gør følgende Tryk gentagne gange på PLAY MODE/TUNING MODE på fjernbetjeningen i stop-indstilling, indtil både SHUF og PGM er forsvundet. Bekræfte Tryk gentagne gange på DVD programrækkefølgen.. eller > på fjernbetjeningen under programafspilning. Føje et spor til Udfør trin 3 og 4 i stop-indstilling. slutningen af programmet. Et par tips Det program, du har lavet, vil blive bevaret i hukommelsen, efter at programafspilningen er afsluttet. Tryk på DVD N på fjernbetjeningen, hvis du vil afspille det samme program igen. Programmet vil imidlertid blive slettet, hvis du åbner pladeskuffen. ---:-- kommer frem, hvis den samlede programtid overstiger minutter eller hvis der er programmeret DVD-titler/kapitler. PGM CD L-SYNC Bemærk Afhængigt af DVD-pladen er det ikke sikkert, at programafspilning kan udføres. Valgt titel- eller spornummer 4 Tryk på ENTER/YES på fjernbetjeningen. Titlen/kapitlet eller sporet programmeres. Trin-nummeret kommer frem efterfulgt af det sidst programmerede titel- eller spornummer. Hvis du kommer til at lave en fejl, kan du slette det sidste trin fra programmet ved at trykke på CLEAR på fjernbetjeningen. MIN SEC PGM CD L-SYNC 14 DK Sidst programmerede titel- eller spornummer Samlet spilletid

15 DVD/VIDEO CD/CD Anvendelse af on-screen displayet Modellen til Nordamerika er den model, som anvendes til OSD (on-screen) illustrationsformål. 1 Tryk gentagne gange på PLAY MODE/ TUNING MODE på fjernbetjeningen, indtil PROGRAM kommer frem på onscreen displayet. Programdisplayet kommer frem på skærmen. PROGRAM 1. TITLE 2. TITLE 3. TITLE 4. TITLE 5. TITLE 6. TITLE 7. TITLE T C ALL Vælg den titel, det kapitel eller det spor, du vil programmere. x Når en DVD programmeres Vælg for eksempel 03 i titel 02. Tryk på V/v eller på nummerknapperne for at vælge 02 under T og tryk derefter på ENTER. PROGRAM 1. TITLE 2. TITLE 3. TITLE 4. TITLE 5. TITLE 6. TITLE 7. TITLE Kapitler optaget på pladen T C ALL x Når en VIDEO CD eller en CD programmeres Vælg for eksempel spor 02. Tryk på V/v eller på nummerknapperne for at vælge 02 under T og tryk derefter på ENTER. Annullering af et trin Tryk på CLEAR på fjernbetjeningen. Ved hvert tryk på knappen vil det sidst programmerede trin blive fravalgt. Det er også muligt at fravælge et trin ved at vælge under T på on-screen displayet og trykke på ENTER. 3 Gentag trin 2, hvis du vil programmere flere titler, kapitler eller spor. 4 Tryk på DVD N på fjernbetjeningen for at begynde programafspilning. Programafspilning begynder. Når programmet er slut, kan du starte det samme program igen ved at trykke på DVD N på fjernbetjeningen. For at gå tilbage til normal afspilning Tryk gentagne gange på PLAY MODE/ TUNING MODE på fjernbetjeningen, indtil CONTINUE kommer frem på fjernsynsskærmen. Bemærk Det viste antal titler, kapitler eller spor er det samme som det antal, der er optaget på pladen. Tryk derefter på V/v eller på nummerknapperne for at vælge 03 under C og tryk derefter på ENTER. Valgt titel og kapitel PROGRAM 1. TITLE TITLE 3. TITLE 4. TITLE 5. TITLE 6. TITLE 7. TITLE T C ALL DK

16 Fortsættelse af afspilningen fra det punkt, hvor pladen standsedes Resume-afspilning Dette system husker det punkt, hvor du standsede pladen, så du kan fortsætte afspilningen fra dette punkt. 1 Tryk under afspilning af en plade på x (eller på DVD x på fjernbetjeningen) for at stoppe afspilningen. RESUME kommer frem på displayet. Hvis RESUME ikke kommer frem, betyder det, at fortsat afspilning ikke er mulig. 2 Tryk på DVD NX (eller på DVD N på fjernbetjeningen). Afspilningen begynder fra det punkt, hvor pladen standsedes i trin 1. For at se fra begyndelsen af pladen Tryk to gange på x (eller på DVD x på fjernbetjeningen), og tryk derefter på DVD NX (eller på DVD N på fjernbetjeningen). Bemærk Afhængigt af hvor pladen standsedes, kan afspilleren fortsætte afspilning fra et andet punkt. Fortsat afspilning annulleres, hvis: du åbner pladeskuffen. du ændrer afspilningsmåden. du ændrer indstillingerne på opsætningsdisplayet. Gentaget afspilning Repeat-afspilning Det er muligt at afspille alle titlerne/sporene eller en enkelt titel/kapitel/spor på en plade. I funktionerne tilfældig afspilning og programafspilning gentager afspilleren titlerne eller sporene i tilfældig eller programmeret rækkefølge. Anvend fjernbetjeningen til disse betjeninger. 1 Tryk på DVD DISPLAY under afspilning. Kontrolmenuen kommer frem. 2 Tryk gentagne gange på V eller v for at vælge REPEAT, og tryk derefter på ENTER. Alternativerne for REPEAT kommer frem. 3 Tryk gentagne gange på V eller v for at vælge indstillingen for fortsat afspilning. x Når en DVD afspilles og programafspilningen er sat til OFF OFF: afspilning gentages ikke. DISC: alle titlerne gentages. TITLE: den aktuelle titel gentages. CHAPTER: det aktuelle kapitel gentages. x Når en VIDEO CD/CD afspilles og programafspilningen er sat til OFF OFF: afspilningen gentages ikke. DISC: alle sporene gentages. TRACK: det aktuelle spor gentages. x Når programafspilning er sat til ON OFF: afspilning gentages ikke. ON: programafspilning og afspilning i tilfældig rækkefølge (shuffle) gentages. 4 Tryk på ENTER. 16 DK

17 DVD/VIDEO CD/CD Annullering af gentaget afspilning Vælg OFF i trin 3 eller tryk på CLEAR. Slukning af kontrolmenuen Tryk gentagne gange på DVD DISPLAY, indtil kontrolmenuen er slukket. Et tip Det er muligt at indstille gentaget afspilning, mens afspilningen er stoppet. Tryk gentagne gange på REPEAT/FM MODE for at vælge indstillingen, og tryk derefter på DVD N. Gentaget afspilning begynder. DVD-afspilning med anvendelse af menuen Nogle DVD-plader har menuer, som gør fornøjelsen ved at afspille dem større. DVDplader kan afspilles med brug af disse menuer. Anvend fjernbetjeningen til at udføre betjeningerne. Anvendelse af DVDtopmenuen En DVD-plade er opdelt i lange sektioner af et billede eller et musikstykke kaldet titler. Når du afspiller en DVD-plade, som indeholder flere titler, kan du vælge den ønskede titel med brug af menuen. 1 Tryk på DVD TOP MENU. Menuen kommer frem på fjernsynsskærmen. Indholdet af menuen er forskelligt fra plade til plade. 2 Tryk på V/v/B/b eller på nummerknapperne for at vælge den titel, du vil afspille. 3 Tryk på ENTER. Afspilningen begynder fra den valgte titel. Anvendelse af DVD-menuen Nogle DVD-plader giver dig mulighed for at vælge pladeindholdet med brug af en menu. Når du afspiller disse DVD-plader, kan du vælge poster som for eksempel sproget til underteksterne og sproget til lyden med brug af DVD-menuen. 1 Tryk på DVD MENU. Menuen kommer frem på fjernsynsskærmen. Indholdet af menuen er foskelligt fra plade til plade. 2 Tryk på V/v/B/b eller på nummerknapperne for at vælge den post, du vil ændre. 3 Gentag trin 2, hvis du vil ændre andre poster. 4 Tryk på ENTER. 17 DK

18 Afspilning af VIDEO CD er med PBC-funktioner (Ver. 2.0) PBC-afspilning Menuerne på fjernsynsskærmen kan anvendes til at afspille pladens interaktive software. Menuformatet og strukturen kan være forskellig fra plade til plade. 1 Tryk på DVD NX (eller på DVD N på fjernbetjeningen) for at begynde afspilning af en VIDEO CD med PBCfunktioner (Ver. 2.0). PBC-menuen kommer frem på fjernsynsskærmen. 2 Tryk gentagne gange på V/v eller på nummerknapperne på fjernbetjeningn for at vælge det ønskede postnummer. 3 Tryk på ENTER på fjernbetjeningen. 4 Fortsæt afspilningen som anvist i menuerne, så du kan anvende interaktiv afspilning. Vi henviser til brugsvejledningen for pladen, da betjeningsproceduren kan afvige alt efter VIDEO CD en. For at gå tilbage til menuen Tryk på RETURN O på fjernbetjeningen. Annullering af afspilningen med PBCfunktioner Tryk, når afspilningen er stoppet, på DVD.eller > på fjernbetjeningen eller på nummerknapperne på fjernbetjeningen for at vælge et spor, og tryk derefter på DVD N på fjernbetjeningen. Play without PBC (afspilning uden PBC) kommer frem på fjernsynsskærmen, hvorefter afspilningen begynder fra det valgte spor. Stillbilleder, som for eksempel menuskærmene, vil ikke blive vist. For at gå tilbage til PBC-afspilning, skal du trykke to gange på DVD x på fjernbetjeningen og derefter på DVD N på fjernbetjeningen. Bemærk Afhængigt af VIDEO CD-pladen, kan Press ENTER i trin 3 fremstå som Press SELECT i brugsvejledningen for pladen. Tryk i dette tilfælde på DVD N på fjernbetjeningen. 18 DK

19 DVD/VIDEO CD/CD Opsætning for DVD/VIDEO CD/CD Anvendelse af opsætningsdisplayet Ved at anvende opsætningsdisplayet kan du udføre forskellige justeringer af for eksempel billede og lyd. Du kan også vælge et sprog til underteksterne og opsætningsdisplayet, blandt andre muligheder. Vi henviser til side angående detaljer om hver post på opsætningsdisplayet. Se desuden side 93 angående en generel liste over poster på opsætningsdisplayet. Modellen til Nordamerika er den model, der anvendes i OSD (on-screen display) illustrationerne i dette afsnit. Anvend fjernbetjeningen til at udføre betjeningerne. 1 Tryk på DVD DISPLAY, når afspilningen er stoppet. Kontrolmenuen kommer frem. Hvis du trykker på DVD SETUP, kan du gå direkte til trin 4. 2 Tryk gentagne gange på V eller v for at vælge SETUP, og tryk derefter på ENTER. Alternativerne for SETUP vises. 1 2 ( 2 7 ) 1 8 ( 3 4 ) T 1 : 3 2 : 5 5 CUSTOM RESET CUSTOM DVD 4 Tryk gentagne gange på V eller v for at vælge opsætningsposten fra den viste liste, og tryk derefter på ENTER. Den valgte opsætningspost kommer frem. Eksempel: SCREEN SETUP Valgt post Opsætningsposter SCREEN SETUP TV TYPE: SCREEN SAVER: BACKGROUND: 16:9 ON JACKET PICTURE 5 Tryk gentagne gange på V eller v for at vælge en post, og tryk derefter på ENTER. Alternativerne for den valgte post kommer frem. Eksempel: TV TYPE. SCREEN SETUP TV TYPE: SCREEN SAVER: BACKGROUND: 16:9 16:9 4:3 LETTER BOX 4:3 PAN SCAN Alternativer 6 Tryk gentagne gange på V eller v for at vælge en indstilling, og tryk derefter på ENTER. Indstillingen vælges og opsætningen er nu fuldført. Eksempel: 4:3 PAN SCAN Valgt indstilling 3 Tryk gentagne gange på V eller v for at vælge CUSTOM, og tryk derefter på ENTER. Opsætningsdisplayet forsvinder. SCREEN SETUP TV TYPE: SCREEN SAVER: BACKGROUND: 4:3 PAN SCAN ON JACKET PICTURE Hovedposter LANGUAGE SETUP OSD: DVD MENU: AUDIO: SUBTITLE: ENGLISH ENGLISH ORIGINAL ENGLISH fortsættes 19 DK

20 Anvendelse af opsætningsdisplayet (fortsat) Slukning af opsætningsdisplayet Tryk gentagne gange på DVD DISPLAY, indtil opsætningsdisplayet forsvinder. Et tip Hvis du vælger RESET i trin 3, kan du nulstille alle SETUP -indstillingerne på side (med undtaglse af PARENTAL CONTROL) til standardindstillingerne. Vælg YES og tryk på ENTER for at nulstille indstillingerne (det tager et par sekunder), når du har valgt RESET og trykket på ENTER. Tryk ikke på?/1, når du nulstiller systemet. Indstilling af sproget til displayet eller lydsporet x SUBTITLE (gælder kun DVD) Skifter underteksternes sprog. Vælg sproget fra den viste liste.* Hvis AUDIO FOLLOW vælges, vil sproget til underteksterne skifte i overensstemmelse med det sprog, som valgtes til lydsporet. * Hvis du vælger OTHERSt i DVD MENU, AUDIO eller SUBTITLE, skal du vælge og indtaste sprogkoden fra listen ved hjælp af nummerknapperne (side 91). Herefter vises sprogkoden (4-cifre), næste gang du vælger OTHERSt. Bemærk Hvis du vælger et sprog, som ikke er optaget på DVD-pladen, vil et af de optagne sprog automatisk blive valgt (med undtagelse af OSD ). LANGUAGE SETUP LANGUAGE SETUP muliggør indstilling af forskellige sprog til on-screen displayet eller lydsporet. Vælg LANGUAGE SETUP i opsætningsdisplayet. LANGUAGE SETUP OSD: DVD MENU: AUDIO: SUBTITLE: ENGLISH ENGLISH ORIGINAL ENGLISH x OSD (on-screen display) Skifter displaysprog på skærmen. Vælg sproget fra den viste liste. x DVD MENU (gælder kun DVD) Vælg sproget til DVD-menuen.* x AUDIO (gælder kun DVD) Skifter lydsporets sprog. Vælg sproget fra den viste liste.* Hvis ORIGINAL vælges, vil det sprog, som har forrang på pladen, blive valgt. 20 DK

21 DVD/VIDEO CD/CD Indstillinger for displayet SCREEN SETUP Vælg indstillinger i overensstemmelse med det tilsluttede fjernsyn. Vælg SCREEN SETUP i opsætningsdisplayet. SCREEN SETUP TV TYPE: SCREEN SAVER: BACKGROUND: 16:9 ON JACKET PICTURE x SCREEN SAVER Ind- og udkobler pauseskærmen. Hvis pauseskærmen kobles ind, vil pauseskærmbilledet komme frem, når du efterlader afspilleren i pause- eller stopindstilling i 15 minutter eller hvis du afspiller en CD-plade i mere end 15 minutter. Pauseskærmen bidrager til at forhindre at din displayanordning lider skade (spøgelsesbillede). Tryk på DVD N for at koble pauseskærmen ud. ON: Kobler pauseskærmen ind. OFF: Kobler pauseskærmen ud. x TV TYPE (gælder kun DVD) Vælg aspektforholdet for det tilsluttede fjernsyn. 16:9: Vælg dette, hvis du anvender et fjernsyn med bredformat-skærm eller et fjernsyn med bredformatfunktion. 4:3 LETTER BOX: Vælg dette, hvis du anvender et fjernsyn med 4:3 skærm. Denne indstilling frembringer et bredt skærmbillede med striber øverst og nederst på skærmen. x BACKGROUND Vælg baggrundsfarve eller billede på fjernsynsskærmen, når afspilningen er stoppet eller under afspilning af en CD-plade. JACKET PICTURE: Omslagsbilledet (stillbillede) vises i baggrunden, men kun hvis omslagsbilledet allerede er optaget på pladen (CD-EXTRA etc.). Hvis pladen ikke indeholder noget omslagsbillede, vil GRAPHICS blive vist. GRAPHICS: Det forindstillede billede i systemet vises i baggrunden. BLUE: Baggrundsfarven er blå. BLACK: Baggrundsfarven er sort. 4:3 PAN SCAN: Vælg dette, hvis du anvender et fjernsyn med 4:3 skærm. Denne indstilling viser et bredt skærmbillede på hele skærmen og afskærer de dele, som ikke passer. Bemærk Afhængigt af DVD-pladen, kan det ske, at 4:3 LETTER BOX vælges automatisk i stedet for 4:3 PAN SCAN og vice versa. 21 DK

22 Specialindstillinger CUSTOM SETUP Vælg CUSTOM SETUP i opsætningsdisplayet. CUSTOM SETUP PAUSE MODE: PARENTAL CONTROL TRACK SELECTION: x COLOR SYSTEM (Undtagen for modellen til Europa) Vælg farvesystemet, når du afspiller en VIDEO CD. AUTO: Sender videosignalet i pladens system, enten PAL eller NTSC. Vælg AUTO, hvis dit fjernsyn betjener sig af et DUAL-system. PAL: Ændrer en NTSC-plades videosignal og sender det i PAL-systemet. NTSC: Ændrer en PAL-plades videosignal og sender det i NTSC-systemet. Bemærk Det er ikke muligt at ændre selve pladens farvesystem. x PAUSE MODE (gælder kun DVD) Vælg billedet i pauseindstilling. AUTO OFF AUTO: Et billede indeholdende motiver i dynamisk bevægelse sendes uden dirren. Vælg normalt denne position. FRAME: Et billede indeholdende motiver, som ikke bevæger sig dynamisk, sendes med høj billedopløsning. x PARENTAL CONTROL t (gælder kun DVD) Vælg et kodeord og et niveau til begrænsning af afspilningen for DVD-plader, som har afspilningsbegrænsning for mindreårige. Vi henviser til Begrænsning af afspilning udført af mindreårige (forældrestyring) på side 30. x TRACK SELECTION (gælder kun DVD) Giver forrang til det lydspor, som indeholder det største antal kanaler, når du afspiller en DVD, på hvilken der er optaget flere lydformater (PCM-, DTS- eller Dolby Digitalformat). OFF: Ingen forrang. AUTO: Forrang. Bemærk Når der indstilles til AUTO, kan sprogindstillingen blive ændret. TRACK SELECTION -indstillingen har højere prioritet end AUDIO -indstillingen i LANGUAGE SETUP (side 20). Hvis PCM-, DTS- og Dolby Digital-lydspor har det samme antal kanaler, vil systemet vælge PCM-, DTS- og Dolby Digital-lydspor i denne rækkefølge. Afhængigt af DVD-pladen, kan lydkanalen med forrang forvælges. I dette tilfælde er det ikke muligt at give forrang til DTS- eller Dolby Digitallydformat ved at vælge AUTO. 22 DK

23 DVD/VIDEO CD/CD Visning af information om pladen Kontrol af spilletiden og den resterende tid Det er muligt at kontrollere spilletiden og den resterende tid for den aktuelle titel, det aktuelle kapitel eller spor og den totale spilletid på pladen. Anvend fjernbetjeningen til betjeningerne. 1 Tryk på DVD DISPLAY under afspilning. Kontrolmenuen kommer frem. 2 Tryk gentagne gange på DISPLAY for at ændre tidsinformationen. Displayet og den tidsvisning, som du kan ændre, afhænger af den plade, du spiller. 1 2 ( 2 7 ) 1 8 ( 3 4 ) T 1 : 3 2 : 5 5 Tidsinformation DVD Pladetype x Når en VIDEO CD spilles (med PBCfunktioner) **:** Spilletid for den aktuelle scene x Når en VIDEO CD (uden PBCfunktioner) eller en CD spilles T **:** Spilletid for det aktuelle spor T **:** Resterende tid på det aktuelle spor D **:** Spilletid for den aktuelle plade D **:** Resterende tid på den aktuelle plade Udkobling af kontrolmenuen Tryk gentagne gange på DVD DISPLAY, indtil kontrolmenuen forsvinder. x Når en DVD-plade spilles T **:**:** Spilletid for den aktuelle titel T **:**:** Resterende tid for den aktuelle titel C **:**:** Spilletid for det aktuelle kapitel C **:**:** Resterende tid for det aktuelle kapitel 23 DK

24 Kontrol af afspilningsinformationen ADVANCED (gælder kun DVD) Det er muligt at kontrollere information som for eksempel bithyppigheden eller det lag på pladen, som afspilles. Under afspilning af en plade, vil afspilningsbilledets omtrentlige bithyppighed altid blive angivet som Mbps (megabits pr. sekund) og lyden som Kbps (kilobits pr. sekund). Anvend fjernbetjeningen til betjeningerne. 1 Tryk på DVD DISPLAY under afspilning. Kontrolmenuen kommer frem. 2 Tryk gentagne gange på V eller v for at vælge ADVANCED, og tryk derefter på ENTER. Alternativerne for ADVANCED kommer frem. 1 2 ( 2 7 ) 1 8 ( 3 4 ) T 1 : 3 2 : 5 5 OFF BIT RATE LAYER BIT RATE DVD 3 Tryk gentagne gange på V eller v for at vælge punktet. Se Visning af hvert punkt angående hvert punkt. BIT RATE: Angiver bithyppigheden. LAYER: Angiver laget og opsamlingspunktet. 4 Tryk på ENTER. Afslutning af ADVANCED displayet Vælg OFF i trin 3. Visning af hvert punkt Ved at trykke gentagne gange på DVD DISPLAY, kan du vise enten BIT RATE eller LAYER, alt efter hvilken der valgtes i ADVANCED. BIT RATE Bithyppighed hentyder til mængden af video-/ lyddata pr. sekund på en plade. Jo højere bithyppigheden er, desto større vil datamængden være. Hvis bithyppighedsniveauet er højt, er der en stor mængde data. Dette betyder dog ikke altid, at det er muligt at opnå billede og lyd af højere kvalitet. LAYER BIT RATE 384kbps Mbps Lyd Video Kommer frem, hvis DVDpladen har dobbeltlag Dette punkt angiver omtrentligt, hvor pladen spilles. Hvis DVD-pladen har dobbeltlag, angiver afspilleren, hvilket lag der læses. ( Layer 0 eller Layer 1 ). Vi henviser til side 89 (DVD) angående detaljer om lagene. Udkobling af kontrolmenuen Tryk gentagne gange på DVD DISPLAY, indtil kontrolmenuen forsvinder. 24 DK

25 DVD/VIDEO CD/CD Lydindstilling Ændring af lyden Hvis en DVD-plade er optaget med flersprogede spor, kan man vælge det ønskede sprog, mens DVD-pladen er under afspilning. Hvis DVD-pladen er optaget i flere lydformater, kan det ønskede lydformat vælges, mens DVD-pladen spilles. Med stereo-cd-plader eller VIDEO CD-plader kan man vælge lyden fra højre eller venstre kanal og lytte til lyden fra den valgte kanal gennem både højre og venstre højttaler. (I dette tilfælde vil lyden miste stereovirkningen). For eksempel er det muligt at vælge den venstre kanal og høre instrumenterne udelukkende fra begge højttalere, hvis der spilles en plade med vokaldelen i højre kanal og instrumentdelen i venstre kanal. Anvend fjernbetjeningen til betjeningerne. 1 Tryk på DVD DISPLAY under afspilning. Kontrolmenuen kommer frem. 2 Tryk gentagne gange på V eller v for at vælge AUDIO, og tryk derefter på ENTER. Alternativerne for AUDIO kommer frem. 3 Tryk gentagne gange på V eller v for at vælge det ønskede lydsignal. x Når en DVD-plade afspilles Antallet af sprog er forskelligt, afhængigt af DVD-pladen. Når der vises 4-cifre, repræsenterer de sprogkoden (se sprogkodelisten på side 91). Når det samme sprog vises to eller flere gange, betyder det, at DVD-pladen er optaget i flere lydformater. x Når en VIDEO CD eller CD afspilles STEREO: Almindelig stereolyd. 1/L: Lyden fra den venstre kanal (mono). 2/R: Lyden fra den højre kanal (mono). Standardindstillingen er STEREO. 4 Tryk på ENTER. Udkobling af kontrolmenuen Tryk gentagne gange på DVD DISPLAY, indtil kontrolmenuen forsvinder. Et tip Det er muligt at vælge lydindstillingen ved at trykke på AUDIO. Ved hvert tryk på knappen skifter indstillingen. Bemærk Det er ikke muligt at ændre lyden for plader med flere lydformater. Afhængigt af DVD-pladen, er det ikke sikkert at du kan ændre lyden, selv hvis DVD-pladen er optaget i flere lydformater. For VIDEO CD-plader og CD-plader vil indstillingen gå tilbage til STEREO, når du slukker for systemet eller åbner pladeskuffen. Under DVD-afspilning kan lyden automatisk skifte. Visning af lydinformationen på pladen (gælder kun DVD) Når AUDIO vælges, vil de kanaler der afspilles, blive vist på skærmen. 1 2 ( 2 7 ) 1 8 ( 3 4 ) T 1 : 3 2 : 5 5 1: ENGLISH * PCM, DTS eller DOLBY DIGITAL vises. For DOLBY DIGITAL vises kanalerne i det afspillende spor numerisk som vist herunder: For Dolby Digital 5.1 ch: Frontkomponent 2 + Centerkomponent 1 Aktuelt lydformat* DVD PROGRAM FORMAT DOLBY DIGITAL 3/2.1 L LS C LFE Afspillende programformat** Bagkomponent 2 DOLBY DIGITAL 3 / 2. 1 LFE (lavfrekvenseffekt) komponent 1 R RS fortsættes 25 DK

26 Ændring af lyden (fortsat) ** Bogstaverne i programformatdisplayet står for de følgende lydkomponenter optaget på sporet, uanset, det aktuelle antal højttalere: L: Front (venstre) R: Front (højre) C: Center (mono) LS: Bag (venstre) RS: Bag (højre) S: Bag (mono): Bagkomponenten for det Dolby Surround-behandlede signal eller Dolby Digital-signalet. LFE: LFE (lavfrekvenseffekt) DTS LFE er altid omkranset af en ubrudt linie, uanset LFE-komponenten. PROGRAM FORMAT DTS 3/2.1 L LS C LFE R RS Display-eksempler er som vist herunder: PCM (stereo) PROGRAM FORMAT PCM 48kHz 24bit Dolby Surround PROGRAM FORMAT DOLBY DIGITAL 2/0 DOLBY SURROUND L C R S Dolby Digital 5.1ch LFE er altid omkranset af en ubrudt linie, uanset LFE-signalkomponenten. PROGRAM FORMAT DOLBY DIGITAL 3/2.1 L LS C LFE R RS 26 DK

27 DVD/VIDEO CD/CD Film Søgning efter en titel/et kapitel/et spor/et indeks/ en scene Det er muligt at udføre søgning på en DVDplade efter titel eller kapitel, og man kan udføre søgning på en VIDEO CD- eller CD-plade efter spor, indeks eller scene. Eftersom titler og spor er forsynet med specielle numre på pladen, kan man vælge det ønskede ved at indtaste det relevante nummer. Eller man kan søge efter en scene ved at bruge tidskoden (TIME SEARCH). Anvend fjernbetjeningen til betjeningerne. 1 Tryk på DVD DISPLAY. Kontrolmenuen kommer frem. 2 Tryk gentagne gange på V or v for at vælge søgemetoden. x Når en DVD-plade afspilles TITLE, CHAPTER eller TIME Vælg TIME for TIME SEARCH. x Når en VIDEO CD-plade afspilles TRACK eller INDEX x Når en VIDEO CD-plade (med PBCfunktioner) afspilles SCENE x Når en CD-plade afspilles TRACK eller INDEX 3 Tryk på ENTER. ** (**) skifter til -- (**). Tallet i parentes angiver det samlede antal titler, kapitler, spor, indeks eller scener. 4 Tryk gentagne gange på V eller v, eller tryk på nummerknapperne for at vælge nummeret på titlen, kapitlen, sporet, indekset eller scenen, du vil søge efter. Hvis du laver en fejl Tryk på CLEAR for at annullere nummeret, og vælg derefter et andet nummer. 5 Tryk på ENTER. Afspilningen begynder fra det valgte nummer. Søgning efter en scene med brug af tidskoden (TIME SEARCH) (gælder kun DVD) 1 Vælg TIME i trin 2. T **:**:** (den aktuelle titels spilletid) vælges. 2 Tryk på ENTER. T **:**:** skifter til T --:--:--. 3 Indtast tidskoden med nummerknapperne og tryk derefter på ENTER. For for eksempel at finde scenen ved 2 timer, 10 minutter og 20 sekunder efter begyndelsen, behøver du blot at indtaste 2:10:20. Annullering Tryk på RETURN O. Udkobling af kontrolmenuen Tryk gentagne gange på DVD DISPLAY, indtil kontrolmenuen forsvinder. Bemærk Det viste nummer på titler, kapitler eller spor er det samme som det, der er optaget på pladen. Når en VIDEO CD-plade med PBC-funktioner afspilles, vil indeksnummeret ikke komme frem. Hvis kapitelnummeret ikke kommer frem, kan du ikke udføre søgning på pladen efter kapitel. Nummeret i parentes kommer ikke frem, hvis det er 100 eller derover. 27 DK

28 Ændring af vinklerne (gælder kun DVD) Under afspilning af en DVD-plade, på hvilken der er optaget forskellige vinkler (multivinkler) for en scene, vil ANGLE - indikatoren lys grønt. Dette betyder, at synsvinklerne kan ændres. For eksempel under afspilning af en scene med et kørende tog, er det muligt at vise billedet enten fra forenden af toget, fra det venstre togvindue eller fra det højre togvindue, uden at togets bevægelse forstyrres. Anvend fjernbetjeningen til at udføre betjeningerne. 1 Tryk på DVD DISPLAY under afspilning. Kontrolmenuen kommer frem. 2 Tryk gentagne gange på V eller v for at vælge ANGLE. Vinkelnummeret kommer frem. Tallet i parentes angiver det samlede antal vinkler. 3 Tryk på b eller ENTER. Vinkelnummeret skifter til. 4 Vælg den ønskede vinkel med nummerknapperne eller V/v, og tryk derefter på ENTER. Vinklen ændres til den ønskede vinkel. Udkobling af kontrolmenuen Tryk gentagne gange på DVD DISPLAY, indtil kontrolmenuen forsvinder. Bemærk Det er muligt at vælge vinklen ved at trykke på ANGLE. Ved hvert tryk på knappen skifter vinklen. Et tip Afhængigt af DVD-pladen er det ikke sikkert, at vinklerne kan ændres, selv hvis der er optaget multivinkler på DVD-pladen. Visning af underteksterne (gælder kun DVD) Med DVD-plader, på hvilke der er optaget flersprogede undertekster, er det muligt at ændre undertekstsproget under afspilning af en DVD-plade eller ind- og udkoble underteksterne, når dette ønskes. For eksempel kan du vælge det sprog, du gerne vil lære, og aktivere underteksterne for at opnå en bedre forståelse. Anvend fjernbetjeningen til at udføre betjeningerne. 1 Tryk på DVD DISPLAY under afspilning. Kontrolmenuen kommer frem. 2 Tryk gentagne gange på V eller v for at vælge SUBTITLE, og tryk derefter på ENTER. Alternativerne for SUBTITLE kommer frem. 3 Tryk gentagne gange på V eller v for at vælge det ønskede sprog, og tryk derefter på ENTER. Underteksterne vises på det valgte sprog. Annullering af SUBTITLEindstillingen Vælg OFF i trin 3. Udkobling af kontrolmenuen Tryk gentagne gange på DVD DISPLAY, indtil kontrolmenuen forsvinder. Et tip Underteksten kan vælges ved indtrykning af SUBTITLE. Ved hvert tryk på knappen skifter sproget. Bemærk Når der vises 4-cifre i trin 3, hentyder disse cifre til sprogkoden. Vi henviser til sprogkodelisten på side 91 angående hvilket sprog, koden repræsenterer. Afhængigt af DVD-pladen, er det ikke sikkert, at underteksterne kan ændres, selv hvis der er optaget flersprogede undertekster på DVD-pladen. 28 DK

29 DVD/VIDEO CD/CD Anvendelse af forskellige andre funktioner Låsning af plader CUSTOM PARENTAL CONTROL/ PARENTAL CONTROL Der kan anvendes to slags afspilningsbegrænsning på en plade. Brugertilpasset forældrestyring Afspilningsbegrænsningen kan indstilles således, at systemet ikke spiller uønskede plader. Det er muligt at anvende det samme kodeord for forældrestyret afspilning for op til 50 plader. Når kodeordet for plade nummer 51 indstilles, vil afspilningsbegrænsningen for den første plade blive annulleret. Forældrestyring Afspilning af visse DVD-plader kan begrænses til et forudbestemt niveau, som for eksempel brugernes alder. Uønskede scener afspilles ikke eller erstattes af andre scener. Det samme kodeord anvendes til både brugertilpasset forældrestyring og forældrestyring. Anvend fjernbetjeningen til at udføre betjeningerne. Brugertilpasset forældrestyring 1 Ilæg den plade, som skal låses. Tryk på DVD x for at stoppe afspilningen, hvis pladen er under afspilning. 2 Tryk på DVD DISPLAY, når afspilningen er stoppet. Kontrolmenuen kommer frem. 3 Tryk gentagne gange på V eller v for at vælge CUSTOM PARENTAL CONTROL, og tryk derefter på ENTER. CUSTOM PARENTAL CONTROL vælges. 1 8 ( 3 4 ) 1 2 ( 2 7 ) T 1 : 3 2 : 5 5 DVD 4 Tryk gentagne gange på V eller v for at vælge ON t, og tryk derefter på ENTER. x Hvis du ikke har indtastet et kodeord Displayet til indtastning af et nyt kodeord kommer frem. CUSTOM PARENTAL CONTROL Enter a new 4-digit password, then press ENTER. Indtast et 4-cifret kodeord med nummerknapperne, og tryk derefter på ENTER. Displayet til bekræftelse af kodeordet kommer frem. x Hvis du allerede har indtastet et kodeord Displayet til indtastning af kodeordet kommer frem. CUSTOM PARENTAL CONTROL Enter password, then press ENTER. 5 Indtast eller genindtast dit 4-cifrede kodeord med nummerknapperne, og tryk derefter på ENTER. Custom parental control is set kommer frem, og skærmen går tilbage til kontrolmenudisplayet. Hvis du kommer til at lave en fejl, når du indtaster kodeordet Tryk på B, inden du trykker på ENTER, og indtast det korrekte nummer. fortsættes OFF ON PASSWORD 29 DK

30 Låsning af plader (fortsat) Hvis du laver en fejl Tryk på RETURN O, og begynd derefter fra trin 3 igen. Udkobling af kontrolmenuen Tryk på RETURN O, og tryk derefter gentagne gange på DVD DISPLAY, indtil kontrolmenuen forsvinder. Deaktivering af funktionen for brugertilpasset, forældrestyring 1 Vælg OFF t i trin 4 og tryk derefter på ENTER. 2 Indtast dit 4-cifrede kodeord med nummerknapperne, og tryk derefter på ENTER. Ændring af kodeordet 1 Vælg PASSWORD t i trin 4, og tryk derefter på ENTER. Displayet til indtastning af kodeordet kommer frem. 2 Indtast dit 4-cifrede kodeord med nummerknapperne, og tryk derefter på ENTER. 3 Indtast et nyt 4-cifret kodeord med nummerknapperne, og tryk derefter på ENTER. 4 Genindtast kodeordet med nummerknapperne for at bekræfte det, og tryk derefter på ENTER. Afspilning af plader, som er underkastet brugertilpasset forældrestyring 1 Ilæg den plade, for hvilken den brugertilpassede forældrestyring er indstillet. CUSTOM PARENTAL CONTROL - displayet kommer frem. 2 Indtast dit 4-cifrede kodeord med nummerknapperne, og tryk derefter på ENTER. Systemet er nu klar til afspilning. Et tip Hvis du glemmer kodeordet, skal du indtaste det 6- cifrede tal med nummerknapperne, når CUSTOM PARENTAL CONTROL -displayet beder dig om dit kodeord, og derefter trykke på ENTER. Displayet vil bede dig om at indtaste et nyt 4-cifret kodeord. Begrænsning af afspilning udført af mindreårige (forældrestyring) (gælder kun DVD) 1 Tryk på DVD SETUP, når afspilningen er stoppet. Opsætningsdisplayet kommer frem. 2 Tryk gentagne gange på V eller v for at vælge CUSTOM SETUP, og tryk derefter på ENTER. CUSTOM SETUP -displayet kommer frem. CUSTOM SETUP PAUSE MODE: PARENTAL CONTROL TRACK SELECTION AUTO OFF 3 Tryk gentagne gange på V eller v for at vælge PARENTAL CONTROLt, og tryk derefter på ENTER. x Hvis der ikke er indtastet noget kodeord Displayet til registrering af et nyt kodeord kommer frem. CUSTOM SETUP PARENTAL CONTROL Enter a new 4-digit password, then press ENTER. Indtast et 4-cifret kodeord med nummerknapperne, og tryk derefter på ENTER. Displayet til indtastning af kodeordet kommer frem. 30 DK

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-240-859-12(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-M90DVD 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-247-422-12(1) Mini Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI MHC-WZ8D 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-243-237-62(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-M373NT CMT-M333NT 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX355 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 2-674-628-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DX2D CMT-SX2D 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-223-11 (1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-L7HD 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-244-989-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX1 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-377-11(2) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI CMT-EX5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

FM Stereo/ FM-AM Receiver

FM Stereo/ FM-AM Receiver 2-596-577-22 (4) FM Stereo/ FM-AM Receiver Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI STR-DA7100ES Sony Corporation Printed in Malaysia 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-241-518-11 (2) Mini Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-CP505MD 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-097-197-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-WS2D 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt.

Lisätiedot

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation 3-060-986-52(1) CD/ Player DVP-S336/DVP-S335 CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S336 DVP-S335 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 4-136-657-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH30 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

Super Audio CD/ DVD RECEIVER

Super Audio CD/ DVD RECEIVER 4-240-874-51(2) Super Audio CD/ DVD RECEIVER Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FR FI FR AVD-S10 2002 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-255-292-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-HPX10W CMT-HPX9 CMT-HPX7 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-956-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ20 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 3-287-077-63(2) Mini Hi-Fi Component System Betjeningsvejlednings DK Käyttöohje FI MHC-GT555 / GT444 MHC-GT222 / GT111 LBT-ZT4 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk

Lisätiedot

Overhead DVD Entertainment System

Overhead DVD Entertainment System Overhead DVD Entertainment System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Innehållsförteckning DA FI SV Se "Tilslutninger" på side 37 for installation og tilslutning. Asennusta ja liitäntöjä koskevat tiedot

Lisätiedot

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation 4-241-650-21(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-SL5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S by Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S by Sony Corporation 3-866-504-72(1) CD/DVD Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 DVP-S325 1999 by Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation 4-236-529-43(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-C700 2001 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation 3-061-775-72(1) CD/ Player DVP-S735D CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S735D 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-209-635-51(3) Multi Channel AV Receiver Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FR FI ES STR-DA5300ES Sony Corporation 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-249-411-52(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejlening Käyttöohjeet DK FI TM S200 SCD-XA9000ES 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FR FI FR ES PT FR CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270 2001 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-966-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ230/DZ231 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S525D by Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S525D by Sony Corporation 3-865-642-83 (1) CD/DVD Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 DVP-S525D 1999 by Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-255-066-11(1) FM Stereo FM/AM Receiver Betjningsvejledning DK Käyttöohjeet FI STR-DB900 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for

Lisätiedot

4-247-583-62(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. 2003 Sony Corporation 4-247-583-62(1) DK/FI

4-247-583-62(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. 2003 Sony Corporation 4-247-583-62(1) DK/FI 4-247-583-62(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SL50 HT-SL40 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-441-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR2 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation 4-248-406-41(3) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SC5 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 3-856-122-32 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FIN Se den medfølgende installerings-/monteringsvejledning angående installering og tilslutning. Katso ohjeet asennuksesta

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-233-761-13 (3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-CP500MD 2001 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-437-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR3 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

MEX-R1 MEX-R5. _ÉíàÉåáåÖëîÉàäÉÇåáåÖ= h óíí çüàééí= _êìâë~åîáëåáåö= Multi Disc Player Multi Disc Player. «=OMMR=pçåó=`çêéçê~íáçå

MEX-R1 MEX-R5. _ÉíàÉåáåÖëîÉàäÉÇåáåÖ= h óíí çüàééí= _êìâë~åîáëåáåö= Multi Disc Player Multi Disc Player. «=OMMR=pçåó=`çêéçê~íáçå Multi Disc Player Multi Disc Player _ÉíàÉåáåÖëîÉàäÉÇåáåÖ= h óíí çüàééí= _êìâë~åîáëåáåö= a^ cf ps Se den medfølgende installations- og tilslutningsvejledning for installation og tilslutning. Asennusta ja

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-167-11(3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-EP315 CMT-EP313 2003 Sony Corporation 4-246-167-11(3) ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå

Lisätiedot

Integrated AV Amplifier

Integrated AV Amplifier 3-856-144-31(1) Integrated AV Amplifier Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FIN TA-VE800G 1996 by Sony Corporation ADVASEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for brand eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-221-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ280 2009 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter sammen med dette

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-241-668-23(2) FM Stereo FM-AM eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI ST-VA333ES 2002 Sony Corporation SPEAKES ONT CENTE + + OUND BACK + + + IMPEDANCE SEECTO 4 Ω 8 Ω AC OUTET ADVASE For at undgå

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-884-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ300 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Network Audio System

Network Audio System 2-592-381-12(1) Network Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI NAS-CZ1 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation 4-241-066-52(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-S550 2002 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-245-460-11(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CQ1 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-398-070-22(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player DVP-S725D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S725D by Sony Corporation

(1) CD/DVD Player DVP-S725D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S725D by Sony Corporation 3-866-153-63(1) CD/ Player DVP-S725D CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 DVP-S725D 1999 by Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-241-674-21(1) FM Stereo FM-AM eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI ST-DB780 2002 Sony Corporation ADVASE For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-874-458-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX70BTR CMT-HX50BTR 2008 Sony Corporation DK ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-037-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ260 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S536D DVP-S535D Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S536D DVP-S535D Sony Corporation 3-061-301-81(1) CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S536D DVP-S535D 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-490-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-TZ230/TZ630 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 3-867-06-54() Mini Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning DK FI SE MHC-NX 999 by Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-865-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje. Manual de instruções DK FI PT DAV-SB500W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-847-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR4W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F Klargøring IC-optager Betjeningsvejledning Ejer-registrering Modelnummeret sidder på bagpanelet, og serienummeret sidder inde i batterirummet. Noter serienummeret på pladsen nedenfor. Henvis til disse

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-233-755-12 (2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-CP100 2001 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation 2-067-275-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 4-102-916-21 (1) R PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag.

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-246-311-11(1) Mini Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI MHC-RG660 MHC-RG550 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-235-284-22(3) FM Stereo FM-AM Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI STR-VA555ES 2001 Sony Corporation SPEAKERS R SURROUND L CENTER SURR BACK SURR BACK R SURR BACK L R SURROUND L CENTER SURR

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-482-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ330/DZ730 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1)

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1) 2-349-779-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation 4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000 Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FI PT 2003 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-095-519-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-041-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ560 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

(1) Betjeningsvejledning FIN. Käyttöohje CDP-XA20ES by Sony Corporation

(1) Betjeningsvejledning FIN. Käyttöohje CDP-XA20ES by Sony Corporation 3-860-005-31 (1) Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FIN CDP-XA20ES 1997 by Sony Corporation ADVARSEL! Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, således at risiko for brand eller stød undgås. Undlad

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-285-996-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ660 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-168-075-62(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH810 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette system hører følgende vejledninger: Kom godt i gang Giver grundlæggende beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening. Betjeningsvejledning

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-244-278-51(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI SCD-XB790 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød undgås.

Lisätiedot

(1) Betjeningsvejledning FIN. Käyttöohje CDP-CE305 CDP-C by Sony Corporation

(1) Betjeningsvejledning FIN. Käyttöohje CDP-CE305 CDP-C by Sony Corporation 3-810-585-62 (1) Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FIN CDP-CE305 CDP-C661 1996 by Sony Corporation ADVARSEL! Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, således at risiko for brand eller stød undgås.

Lisätiedot

Audio Library System

Audio Library System J:\sony\jobb\stereo\P500\layout\sv\00GB+00COV-EUR.fm masterpage:right 00GB+00COV-EUR.fm Page 1 Friday, September 13, 2002 9:17 AM Audio Library System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA

Lisätiedot

Integrated Remote Commander

Integrated Remote Commander 2-588-610-41(1) Integrated Remote Commander Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RM-AV2500T 2005 Sony Corporation 2DK Funktioner RM-AV2500T fjernbetjeningen giver en centraliseret styring af alle dine

Lisätiedot

Compact Hi-Fi Component System

Compact Hi-Fi Component System 4-239-181-11(2) Compact Hi-Fi Component System Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI CHC-TB20 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-252-492-11(1) Mini Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI MHC-GX750/GX450/GX250 MHC-RG555/RG551S/RG444S/ RG441/RG333/RG222/ RG221/RG121/RG100 MHC-RX550 2004 Sony Corporation ADVARSEL

Lisätiedot

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT 2-635-397-11(1) DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000 Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt,

Lisätiedot

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation 4-166-572-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-AF5 HT-AS5 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 4-130-442-12(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI MHC-GTZ5 MHC-GTZ4 / GTZ4i MHC-GTZ3 / GTZ3i MHC-GTZ2 / GTZ2i LBT-GTZ4i 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Tuner

FM Stereo FM-AM Tuner FM Stereo FM-AM Tuner Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI ST-SE570 ST-SE370 2001 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for brand eller stød undgås.

Lisätiedot

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-S Sony Corporation

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-S Sony Corporation 4-236-189-43(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-S800 2001 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-683-505-11 (1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-U1BT 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-239-806-11 (2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-EP707 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-212-591-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

4-255-834-31(1) DAB/FM/AM Tuner. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Manual de instruções PT ST-SDB900. 2004 Sony Corporation

4-255-834-31(1) DAB/FM/AM Tuner. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Manual de instruções PT ST-SDB900. 2004 Sony Corporation 4-255-834-31(1) DAB/FM/AM Tuner Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI Manual de instruções PT ST-SDB900 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand må man ikke dække apparatets ventilationsåbninger

Lisätiedot

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAV-EA Sony Corporation

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAV-EA Sony Corporation 4-250-175-52(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAV-EA20 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

(1) Compact Disc Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet CDP-CX Sony Corporation

(1) Compact Disc Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet CDP-CX Sony Corporation 4-238-112-53(1) Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX455 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-129-744-11(1) FM Stereo FM/AM Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DA1500ES 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-131-724-12(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH800 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Integrated AV Amplifier

Integrated AV Amplifier 3-856-168-31(1) Integrated AV Amplifier Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FIN TA-VE700 1996 by Sony Corporation ADVASE Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for brand eller

Lisätiedot

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAV-SA Sony Corporation

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAV-SA Sony Corporation 4-244-994-54(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAV-SA30 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-408-151-11(2) (DK-FI-SE) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DK FI SE STR-DH830/STR-DH730 ADVARSEL For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-254-373-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX11 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-143-281-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS3 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Batterier eller enheder med batterier må ikke udsættes for meget høje temperaturer, f.eks.

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-972-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ530/DZ630 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA GR-D820E E LYT1814-005A DA FI Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

HT-R390. AV Receiver. Dansk Suomen Norsk. Introduktion... Da-2 Johdanto... Fi-2 Introduksjon...No-2

HT-R390. AV Receiver. Dansk Suomen Norsk. Introduktion... Da-2 Johdanto... Fi-2 Introduksjon...No-2 Dansk Suomen Norsk AV Receiver Introduktion... Da-2 Johdanto... Fi-2 Introduksjon...No-2 HT-R390 Instruktionsvejledning Tak fordi du købte en Onkyo AV-receiver. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt

Lisätiedot