GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE"

Transkriptio

1 INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA GR-D820E E LYT A DA FI Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 4 6 af hensyn til sikker brug af dette produkt. Hyvä asiakkaamme, Kiitämme tämän digitaalisen videokameran hankinnasta. Ennen kuin käytät kameraa, lue sivuilla 4 6 olevat varo-ohjeet. Kun noudatat näitä ohjeita, kameran käyttö on turvallista. Tegningerne i instruktionsbogen til dette videokamera er fra model. Tämän käyttöohjeen kaavakuvissa on kameranauhuri. DANSK SUOMI

2 2 DA Easy Start Guide 1. Forberedelse 1 Sæt akkumulatorbatteriet i. Lad akkumulatorbatteriet op ( 16). Camcorderens bund BATT. Bemærkninger: Akkumulatorbatteriet er ikke opladet, når du køber det. Oplad det før første anvendelse. Anvend JVC BN-VF808U/VF815U/ VF823U akkumulatorbatterier. Anvendelse af ikke-jvc batterier kan skade det indvendige opladningskredsløb. 2. Videooptagelse 1 Åbn LCD-skærmen. 2 Indstil strømkontakten til REC ( 13). 3. Afspilning Indstil MEMORY/VIDEO kontakten til VIDEO ( 13). 1 Indstil strømkontakten til PLAY ( 13). 2 Dette skærmbillede vil blive vist i cirka 3 sekunder. 16:9 BLANK/ INDEX MENU 16:9 WIDE SCREEN Indstil MEMORY/VIDEO kontakten til VIDEO ( 13).

3 DA 3 2 Sæt båndet i ( 18). Sørg for, at vinduessiden vender udad. OPEN/ EJECT PUSH Bemærkninger: Før du laver den faktiske optagelse af vigtige data, så foretag en optagelse og afspil de optagne data, så du ved, at billede og lyd er blevet optaget ordentligt. Som start anbefaler vi, at du anvender AUTO-indstilling A til optagelse. 3 Tryk på Optagelse Start/Stop-knappen for at starte optagelsen. Bemærk: Indstil dato og tid ( 19). 3 Vælg B/~~ for at starte afspilningen ( 8). Bemærk: Afspilning af et billede på et tilsluttet ( 41). Bemærk: Vi anbefaler, at du renser dine videohoveder før brug. Hvis du ikke har anvendt din camcorder i noget tid, kan hovederne være snavsede. Vi anbefaler periodisk rensning af videohovederne med et rensebånd (ekstra). DANSK

4 4 DA Læs Dette Først! Før du indspiller vigtige videoer, skal du foretage en prøveindspilning. Afspil prøveindspilningen for at sikre dig, at videoen og lyden er indspillet korrekt. Det anbefales at rense videohovederne før brug. Hovederne kan være snavsede, hvis du ikke har benyttet videokameraet i længere tid. Periodisk rengøring af videohovederne med en rensekassette anbefales (valgfri). Sørg for at opbevare kassettebåndene og videokameraet under korrekte forhold. Videohovederne bliver lettere snavsede, hvis kassettebåndene og videokameraet opbevares på et støvet sted. Kassettebåndene skal tages ud af videokameraet og opbevares i kassettebokse. Opbevar videokameraet i en taske eller beholder. Brug SP (Standard Play) indstilling til vigtige video-optagelser. LP-funktionen (Long Play) giver mulighed for at optage 50% mere video end SP-funktionen (Standard Play), men der kan forekomme en mosaiklignende støj under afspilning, afhængig af båndets egenskaber og anvendelsesmiljø. Så derfor anbefaler vi SP-funktionen til vigtige optagelser. Af hensyn til sikkerhed og pålidelighed. Det anbefales kun at anvende ægte JVCbatterier og -tilbehør i dette videokamera. Dette produkt indeholder patenteret og anden ophavsretslig teknologi og fungerer kun med JVC Data Battery. Brug JVC BN-VF808U/BN-VF815U/BN-VF823U batteripakkerne. Brug af almindelige ikke- JVC batterier kan forårsage skade på det interne opladningskredsløb. Sørg for, at du kun anvender kassetter med Mini DV/mærket. Dette videokamera er udelukkende beregnet til brug med digitale videobånd, SD-hukommelseskort og MultiMediaCardkort. Kun kassetter med mærket og hukommelseskort med mærket eller kan anvendes med dette videokamera. Husk, at dette videokamera ikke er kompatibelt med andre digitale videoformater. Det anbefales at benytte kassettebånd fra JVC. Alle kommercielt tilgængelige kassettebånd, som overholder MiniDV-standarden, kan benyttes sammen med videokameraet, men kassettebånd fra JVC er specielt udviklet til at få mest muligt ud af dette videokamera. Husk, at dette videokamera udelukkende er beregnet til private optagelser. Alle former for kommerciel brug uden gyldig tilladelse er forbudt. (Selv om du optager en begivenhed, f.eks. et show, en optræden eller udstilling til personlig brug, anbefales på det kraftigste, at du indhenter forhåndstilladelse). Efterlad IKKE enheden - på sted, der er varmere end 50 C. - på et sted, hvor fugtigheden er meget lav (under 35%) eller ekstremt høj (80%). - i direkte sollys. - i en lukket bil om sommeren. - i nærheden af et varmeapparat. LCD-skærmen er fremstillet ved hjælp af højpræcisionsteknologi. Det kan imidlertid ske, at der konstant vises sorte prikker eller kraftigt farvede prikker (røde, grønne eller blå) på LCDskærmen. Disse prikker optages ikke på båndet. Dette er ikke en funktionsfejl i apparatet. (Effektive punkter: mere end 99,99 %). Lad ikke batteriet være tilsluttet til videokameraet, når det ikke er i brug, og check jævnligt enheden, uanset om den bruges eller ej. Microsoft og Windows er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/ eller andre lande. Læs Også Forsigtighedsregler På Side Om Batterier FARE! Forsøg ikke at skille batterierne ad eller udsætte dem for ild eller høj varme, da det kan forårsage brand eller eksplosion. ADVARSEL! Lad ikke batteriet eller dets stikben komme i kontakt med metal, da det kan forårsage kortslutning og starte en brand. Hvis du vil deaktivere demonstrationstilstanden, skal du indstille DEMO MODE på OFF ( 29, 33).

5 DA 5 Sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL: UDSÆT IKKE DETTE APPARAT FOR REGN OG FUGT, DER GIVER RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISKE STØD. FORSIGTIGHEDSREGLER: Åbn ikke kabinettet på grund af fare for elektrisk stød. Der er ingen dele inden i, som en bruger kan udføre service på. Kontakt kvalificeret servicepersonale i forbindelse med service. Hvis du ikke skal bruge lysnetadapteren i længere tid, anbefales du at fjerne ledningen fra stikkontakten. Forsigtighedsregler for udskifteligt lithiumbatteri Lithiumbatteriet i dette apparat kan forårsage brand eller kemiske forbrændinger, såfremt det ikke behandles med varsomhed. Batteriet må ikke oplades, skilles ad, udsættes for temperaturer over 100 C eller brændes. Skift batteriet ud med Panasonic (Matsushita Electric), Sanyo, Sony eller Maxell CR2025. Der er fare for eksplosion og/eller risiko for brand, hvis batteriet ikke sættes rigtigt i. Et brugt batteri skal bortskaffes hurtigst muligt. Opbevar batterierne utilgængeligt for børn. Forsøg aldrig at skille batteriet ad og brænd det ikke. FORSIGTIGHEDSREGLER: Dette videokamera er konstrueret til at kunne benyttes sammen med PAL farve-tv. Den kan ikke benyttes til gengivelse på et TV af en anden standard. Liveoptagelse og afspilning på LCD-skærm er muligt overalt. Dette produkt indeholder patenteret og anden ophavsretslig teknologi og fungerer kun med JVC Data Battery. Anvend JVC BN-VF808U/BN-VF815U/BN- VF823U-batteripakninger og anvend den medfølgende multi-spændings lysnetadapter til at oplade dem eller skaf strøm direkte til videokameraet fra en stikkontakt i lysnettet. (Det kan eventuelt være nødvendigt med et adapter-stik ved brug i andre lande.) BEMAERKNINGER: Mærkeskiltet (serienummerskiltet) og sikkerhedsadvarsler findes på undersiden og/eller bagsiden af hovedenheden. Mærkeskiltet og sikkerhedsadvarsler på lysnetadapteren findes på dens over- og undersider. ADVARSEL: Batterier må ikke udsættes for høj varme fra direkte sollys, åben ild og lignende. FORSIGTIG: Netstikket skal til enhver tid være funktionsdygtigt. Hvis udstyret installeres i et skab eller på en hylde, skal du sikre dig, at der er tilstrækkelig plads omkring det til ventilation (10 cm eller mere på begge sider samt ved over- og bagsiden). Bloker ikke ventilationsåbningerne. (Hvis ventilationsåbningerne blokeres af en avis, et stykke stof el. lign., er det ikke sikkert, at varmen kan slippe ud.) Ingen kilder med åben ild, f.eks. stearinlys, må anbringes ovenpå apparatet. Når du skiller dig af med batterierne, bør du tage højde for miljøforhold samt strengt overholde lokale regler og love om bortskaffelse af batterierne. Apparatet må ikke udsættes for vanddryp eller - stænk. Anvend ikke dette udstyr på et badeværelse eller på steder, hvor der er vand. Undlad ligeledes at anbringe beholdere med vand eller væske (som for eksempel kosmetik eller medicin, blomstervaser, potteplanter, kopper osv.) oven på denne enhed. (Hvis der kommer vand eller væske ind i dette apparat, kan der opstå brand og/eller elektriske stød.) Du må ikke rette objektivet direkte mod solen. Dette kan føre til øjenskader og bevirke, at det interne kredsløb ikke fungerer. Desuden vil der være fare for brand eller elektrisk stød. FORSIGTIG! De følgende bemærkninger omhandler eventuel fysisk beskadigelse af videokameraet samt personskade. Når du bærer videokameraet, skal du sørge for, at den medfølgende rem er sat på og altid bliver brugt. Du må ikke bære eller holde videokameraet i LCD-skærmen, da du risikerer at tabe det, eller der kan opstå fejl. Pas på ikke at få fingrene i klemme i kassettedækslet. Giv ikke børn lov til at bruge videokameraet, da de i særlig grad er udsat for denne form for skade. Brug ikke et stativ på et ustabilt eller ujævnt underlag. Stativet kan vælte, hvorved videokameraet kan lide skade. FORSIGTIG! Tilslutning af kabler (lyd/video, S-Video, osv.) til videokameraet og anbringelse af det oven på et fjernsyn frarådes, da der i så fald vil være fare for at snuble over kablerne med skade til følge. DANSK

6 6 DA Brugerinformation om bortskaffelse af gammelt udstyr og batterier [EU] Disse symboler angiver, at det elektriske og elektroniske udstyr og batteriet med dette symbol ikke må bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald, når det skal smides ud. I stedet skal produktet indleveres på det relevante indsamlingssted for elektriske apparater og elektronisk udstyr samt batterier, hvor det bliver håndteret korrekt og efterfølgende genanvendt og recirkuleret i henhold til de love, der gælder i dit land samt direktiverne 2002/96/EC og /EC. Produkter Ved at bortskaffe disse produkter korrekt medvirker du til at bevare naturens ressourcer samt forhindre eventulle negative påvirkninger på miljøet og folkesundheden, der ellers kunne forårsages ved forkert affaldshåndtering af disse produkter. Du kan få mere information om indsamlingssteder og genanvendelse af dette produkt ved at kontakte din lokale kommune, dit renovationsselskab eller den forretning, hvor du har købt produktet. Batteri Bemærk: Tegnet Pb under symbolet for batterierne angiver, at dette batteri indeholder bly. Kære kunde, Forkert bortskaffelse af dette produkt kan være strafbart ifølge lovgivningen i nogle lande. [Professionelle brugere] Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, kan du på vores webside få oplysninger om tilbagetagning af produktet. [Lande uden for EU] Disse symboler er kun gyldige i EU. Hvis du ønsker at bortskaffe disse produkter, bedes du gøre det i overensstemmelse med gældende lovgivning eller andre regler i dit land for behandling af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr samt brugte batterier. [EU] Dette apparat er i overensstemmelse med gældende europæiske direktiver og standarder vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet og elektrisk sikkerhed. Europæisk repræsentant for Victor Company of Japan Limited er: JVC Technology Centre Europe GmbH Postfach Friedberg Tyskland

7 Indholo DA 7 Introduktion 8 Vedrørende Denne Instruktionsbog... 8 Tilbehør... 8 Sæt Objektivdækslet På... 9 Monter Støjfilteret... 9 Sæt Skulderremmen På... 9 Justering Af Håndstrop Stativfæste Brug af et SD-kort Klargøring af fjernbetjeningen Indeks...11 Indikatorer På LCD-Skærm...14 Strømtilførsel...16 Sprogindstillinger...17 Indstillinger Af Dato/Tid...17 Justering Af Displayets Lysstyrke...18 Isætning Og Udtagning Af En Kassette :9 Billedformat...18 Optagelse Og Afspilning 19 Grundlæggende Indspilning...19 Resterende Tid På Båndet Hurtigt Gennemsyn Automatisk/Manuel Tilstand Tidskode Zoom Dobbelt kamera Normal Afspilning...21 Tilbagespoling/Shuttle-Søgning Blanksøgning Afspilning Ved Hjælp Af Fjernbetjeningen...23 Slowmotion-gengivelse Gengivelse Med Et Enkeltbillede Ad Gangen...23 Zoom Under Afspilning Gengivelse Med Specielle Effekter D.S.C.-Optagelse Og - Afspilning 24 D.S.C.-Snapshot...24 Normal Gengivelse Af Billeder...25 Automatisk Gengivelse Af Billeder...25 Indeksgengivelse Af Filer...25 Fjernelse Af Skærmvisning...25 Nulstilling Af Filnavnet...26 Beskyttelse Af Filer...26 Sletning Af Filer...27 Indstilling Af I Udskrivningsinformation (DPOF-Indstilling) Udskrivning Af Alle Stillbilleder (Et Billedtryk Af Hvert) Sådan Udskriver Du Ved At Vælge Stillbilleder Og Antal Billedtryk Nulstilling Af Antallet Af Billedtryk Isætning Af Et Hukommelseskort Avancerede Faciliteter 29 Menuer For Detaljeret Justering...29 Ændring Af Menuindstillingerne Optagelsesmenuer Gengivelsesmenuer Indspilningfunktioner...35 LED-Indikator...35 Live-Slowmotion...35 Snapshot (Optag Stillbillede På Bånd)...35 Manuel Fokus...36 Eksponeringskontrol...36 Irisblænde-Lås...37 Modlyskompensation...37 Spot-Eksponeringskontrol...37 Indstilling Af Hvidbalance...38 Manuel Indstilling Af Hvidbalance...38 Wipe- Eller Fade-Effekter...39 Program AE, Effekter Og Lukkereffekter...39 Overspilning Af Stillbilleder Fra Et Bånd Til Et Hukommelseskort...40 Tilslutninger/Redigering...41 Tilslutning Til Et TV Eller En Videobåndoptager Overspilning Til En Videobåndoptager...41 Overspilning Til En Videoenhed, Der Er Udstyret Med Et DV-Stik (Digital Overspilning)...42 Tilslutning Til En PC...43 Lydkopiering...44 Indføjelsesredigering...44 Referencer 45 Fejlfinding...45 Forsigtighedsregler...48 Brugervedligeholdelse...50 SpecIifikationer...51 Termer...52 DANSK

8 8 DA Introduktion Vedrørende Denne Instruktionsbog Kontrolhåndtag ( 13) Betjeningshåndtaget kan betjenes på to måder. A Tryk på kontrolknappen (op/ned/venstre/ højre) for at vælge. Funktion For At Vælge 4/9 FOCUS Flyt betjeningshåndtaget op. 8 Flyt betjeningshåndtaget ned. 5 LIGHT* Flyt betjeningshåndtaget til højre. 3 QUICK REVIEW Flyt betjeningshåndtaget til venstre. * B Tryk betjeningshåndtaget ned for at vælge SET. SET Ikonerne, f.eks., angiver, at den pågældende funktion kun kan bruges på den angivne model. Tilbehør eller Lysnetadapter, vekselstrøm, AP-V19E Lyd-/videokabel (Ø3.5 mini-stik til RCA-stik) Skulderstrop ( 9) Batteri BN-VF808U Objektivhætte Støjfiltre ( 9, for montering) USB-Kabel CD-ROM Fjernbetjeningsenhed RM-V740U Litiumbatteri CR2025 Sidder i fjernbetjeningen. Bemærk: Sørg for at tilslutte de medfølgende kabler. Brug ikke andre kabler.

9 Introduktion DA 9 Sæt Objektivdækslet På Beskyt objektivet ved at sætte den medfølgende objektivhætte på videokameraet som vist i illustrationen Anbringes her under optagelse Monter Støjfilteret Sæt støjfilteret på kablet. Støjfilteret reducerer interferens. Løsn låsen 3 cm To omviklinger Sæt Skulderremmen På Træk velcrostrimlen af, og før stroppens ende gennem øjet. Før stroppen gennem spændet, juster længden og spænd stroppen fast ved hjælp af justeringsanordningen. Justeringsanordning Spænde Placer spændet nær øjet og sæt velcrostrimlen på igen. Øje DANSK

10 10 DA Introduktion Justering Af Håndstrop Åbn velcrostrimlen og juster håndstroppen. Før justering skal du fjerne eventuelle sikkerhedsmærkater, som sidder på velcroen. Brug af et SD-kort Indstil afbryderen på OFF 1 Åbn kortdækslet. Kortdæksel ( ) Velcrorem Stativfæste Ret videokameraets taphul ind efter stativets tap, og ret gevindhullet ind efter skruen, og sæt det på. Videokameraets underside 2 Isæt kortet med kontakterne forrest. 3 Luk kortdækslet. Hukommelseskort (ekstraudstyr) Kant med hak Sådan fjernes et SD-kort Tryk ind på SD-kortet. Når kortet kommer til syne, kan du trække det ud. Rør ikke terminalen på mærkatens bagside. Bemærkninger: Nogle typer hukommelseskort er ikke kompatible med dette videokamera. Rådfør dig med producenten eller forhandleren, før du køber et hukommelseskort. Før du bruger et nyt hukommelseskort, skal kortet formateres ( 28). PLEASE FORMAT Vises, når der er et problem med et hukommelseskort og det hukommelse er ødelagt, eller hvis det ikke er blevet initialiseret. Initialiser hukommelseskortet. CARD ERROR! Vises, når videokameraet ikke kan genkende det isatte hukommelseskort. Fjern kortet og isæt det igen. Gentag dette indtil der ikke vises nogen indikator. Hvis indikatoren stadig vises, er hukommelseskortet ødelagt.

11 Introduktion DA 11 Klargøring af fjernbetjeningen Der er medleveret et batteri inde i fjernbetjeningen på købstidspunktet. Fjern isoleringsmaterialet før brug. Sendestrålens virkeområde Indeks Fjernbetjenings sensor Effektiv afstand: 5 m Bemærk: Den udsendte stråle er muligvis ikke helt så effektiv eller kan medføre fejlfunktion, når fjernbetjeningssensoren udsættes direkte for sollys eller kraftig belysning. Sådan isættes et batteri igen Træk batteriholderen ud ved at trykke på låseanordningen. Låseanordning Litiumbatteri (CR2025) A Udsendelsesrude til infrarøde stråler B PAUSE-knap/Op-knap ( 23) C SLOW tilbagespolingsknap ( 23) D REW-knap Venstre-knap ( 23) E INSERT-knap ( 44) F SHIFT-knap ( 23) G DISPLAY-knap ( 25) H SLOW fremadspolingsnap ( 23) I PLAY-knap J FF-knap/Højre-knap ( 23) K A. DUB-knap ( 44) L STOP-knap/Ned-knap ( 23) M EFFECT-knap ( 23) N ON/OFF-knap ( 23) o Zoom-knapper (T/W)/Zoom ind/ud ( 21, 23) P START/STOP-knap Samme funktion som optagestart/stopknappen på videokameraet. Q S.SHOT-knap Samme funktion som SNAPSHOT på videokameraet. DANSK

12 12 DA Introduktion Indeks Bemærkninger: LCD-skærmen kan dreje 270. Der vises muligvis farvede, lyse prikker overalt på LCD-skærmen. Dette er dog normalt. Betjening med powerlink Videokameraet kan tændes/slukkes ved at åbne/lukke LCD-skærmen under en optagelse. 9 J Q M Y b Z O L 4 V U T S P R f c e d g h N X W a K 1 i

13 Introduktion DA 13 Betjeningsknapper a Kontrolhåndtag ( 8) : Venstre / Tilbagespoling [3] ( 21) / Hurtigt gennemsyn [QUICK REVIEW] ( 19) : Højre / fremadspoling [5] ( 21) / LED-lampe [LIGHT] ( 35) : Op / Afspil/ Pause [4/9] ( 21) / Manuel fokus [FOCUS] ( 36) : Ned / Stop [8] ( 21) / Modlyskompensation ( 37) / Spoteksponering ( 37) Tryk på: SET B Menuknap [MENU] ( 29) C Knappen Auto [AUTO] ( 20) D Databatteriknap [DATA] ( 17) E MEMORY/VIDEO Kontakten F Knap til start/stop af indspilning ( 19) G Zoomknap [T/W] ( 21) / Højttalerlydstyrkekontrol [VOL. +, ] ( 21) H Afbryder [REC, OFF, PLAY] I Låseknap J Kontakt til åbning/udskubning af kassette [OPEN/EJECT] ( 18) K Batteriudløserknap [BATT.] ( 16) L 16:9 Wide Screen-knap [16:9] ( 18) / Blanksøgning [BLANK] ( 22) / ndeksknap [INDEX] ( 25) M Snapshotknap [SNAPSHOT] ( 24, 35) / Live-slowmotionknap [SLOW] ( 35) Stik N S-Video-udgangsstik [S] ( 41) O USB-stik (Universal Serial Bus) ( 43) P Digital Video-stik [DV OUT] (i.link*) ( 42, 43) * i.link henviser til industrispecifikationerne IEEE samt deres udvidelser. -logoet benyttes til produkter, som opfylder i.link standarden. Stikkene er placeret under dækslerne. Q Lyd-/videoudgangsstik [AV] ( 41) R Jævnstrømsindgangsstik [DC] ( 16) Indikatorer S POWER/CHARGE Lampe ( 16) Andre Dele T LCD-skærm ( 12) U Øje til skulderstrop ( 9) V Håndstrop ( 9) W Kamerasensor (Sørg for ikke at dække dette område, da der er indbygget en sensor, som bruges ved optagelse) X Stereomikrofon Y Objektiv Z Højttaler ( 21) a LED-indikator ( 35) (Dette område må ikke dækkes til under optagelse) b Dæksel til kassetteholder ( 18) c Taphul ( 10) d Stativfæste ( 10) e Batteriets monteringsdel f Stikdæksel g Port til hukommelseskort h Kortdæksel i Fjernbetjeningssensor ( 11) Afbryderens Position Tryk på låseknappen, mens du indstiller afbryderen. REC: For indspilning på båndet. Hvis du vil optage på hukommelseskort. OFF: Slukning af videokameraet. PLAY: Gengivelse af en indspilning på båndet. Hvis du vil have vist et stillbillede på hukommelseskortet eller overføre et stillbillede fra hukommelseskortet til en pc. MEMORY/VIDEO Kontaktens position VIDEO: Hvis du vil optage på eller afspille et bånd. MEMORY: Hvis du vil optage på hukommelseskort eller have adgang til data på et hukommelseskort. DANSK

14 14 DA Introduktion Indikatorer På LCD-Skærm Kun under videooptagelse L SOUND :9 LP min 12BIT K 15:55 J a Indikator for bånd kører (Drejer når båndet kører.) B Indikatoren for valgt billedformat ( 18) C Indikator for Live-slowmotion ( 35) D Optagehastighed (SP/LP) ( 31) (kun indikator for LP vises) E Resterende tid på bånd ( 19) F REC: (Vises under indspilning.) ( 19) SLOW: (Vises når Live-slowmotion benyttes.) ( 35) G I: Indsæt ( 44) 9I:Indsæt pause H Indikator for valgt wipe/fade-effekt ( 39) I Indikator til Wind Cut ( 31) J Tidskode ( 20, 32) K Digital billedstabilisator ( DIS ) ( 30) (kun indikator for vises.) L SOUND 12BIT/16BIT: Indikator for lydtilstand ( 31) (Vises i ca. 5 sekunder efter at videokameraet er blevet tændt.) REC WH Både under video- og indspilning M 9 LCD S 10 x i q a Indikator for batteristand ( 47) B Betjeningstilstand ( 20) A : Automatisk tilstand M : Manuel tilstand C LED-indikator ( 35) D : Indikatoren Night-Scope ( 39) : Gain Up-tilstand ( 30) E Lukkerhastighed ( 40) F Indikator til hvidbalance ( 38) G Indikator til valgt effekt ( 40) H Indikator til valgt Program AE ( 39) 0 u y D.S.C.- 15 PHOTO I LCD : Indikator for LCDbaggrundsbelysning ( 32) (vises i ca. 5 sekunder, mens der skiftes mellem indendørs/udendørs lysstyrke). J Indikator til manuel fokusindstilling ( 36) K Dato/tid ( 17, 32) / L : Indikator til spot-eksponeringskontrol ( 37) : Indikator til modlyskompensation ( 37) ±: Indikator til justering af eksponering ( 36) : Indikator til irisblænde ( 37) M PHOTO: (Vises når der tages snapshot.) ( 24, 35) N Antal resterende billeder ( 24) (Viser det omtrentlige antal billeder, der kan gemmes ved D.S.C. optagelse.) t 640F 3 11: r e w

15 O Billedstørrelse/kvalitet: FINE 640F og STANDARD 640S (i rækkefølge efter kvalitet) ( 24, 31) P Kortikon ( 24) : Vises under indspilning. : Blinker hvidt, når et hukommelseskort ikke er isat. Q Indspilningsikon( 24) (Vises og blinker, når der optages) R Zoomindikator ( 21) S Omtrentlig zoom ( 21) Under Videoafspilning 12 BIT L VOLUME 11:13 20 :21 : a Indikator for batteristand ( 47) B Indikatoren Sound Mode ( 34) C Indikator for blanksøgning ( 22) D Båndhastighed (SP/LP) ( 31) (kun indikator for LP vises) E Indikator for variabel søgehastighed: x-10, x-3, x3 and x10 ( 22) F 4: Afspilning 5: Fremadspoling/Hurtigsøgning 3: Tilbagespoling/Hurtigsøgning 9: Pause : Afspil fremad billede for billede / Slowmotion Y 9: Afspil baglæns billede for billede / Slowmotion D: Lydkopiering 9 D: Lydkopiering pause G Dato/tid ( 17, 32) H VOLUME: Indikator til lydstyrke ( 21) I Tidskode ( 20, 32) 8 LP x3 BLANK SEARCH PUSH "STOP" BUTTON TO CANCEL 7 1 Introduktion Under D.S.C.-afspilning a Indikator for batteristand ( 47) B Mappe-/filnummer C Indikator for betjeningstilstand D Dato/tid : DA DANSK

16 16 DA Introduktion Strømtilførsel Opladning Af Batteriet 1 Indstil afbryderen på OFF ( 13). Pil Batteripakning BATT. POWER/ CHARGElampe 2 Indsæt batteriet. Sørg for, at pilen på batteriet vender i den rigtige retning, og skub det ind, indtil det låses på plads. 3 Tilslut AC-adapteren. POWER/CHARGE-indikatoren på videokameraet blinker og angiver, at opladningen er begyndt. Når POWER/CHARGE-indikatoren slukkes, er opladningen færdig. Tag lysnetadapterens netledning ud af stikkontakten. Tag lysnetadapteren ud af videokameraet. Sådan Tages Batteriet Ud Træk i batteriet, mens du trykker på BATT. for at fjerne det. Opladnings-/optagetid (ca.) Batteri Til stikkontakt i væggen (110Vat 240V) Nødvendig opladningstid Stik til BATT jævnstrøm Lysnetadapter Maksimal kontinuerlig optagetid BN-VF808U 1t.30min. 2t. (Medfølger) BN-VF815U 2 t. 40 min. 4 t. 05 min. BN-VF823U 3 t. 50 min. 6 t. 10 min. Bemærkninger: Hvis et fuldt opladt batteri sættes i enheden, vil, POWER/CHARGE-indikatoren blinke i ca. 10 sekunder, før den slukkes. Hvis batteridriftstiden stadig er meget kort efter en fuld opladning, er batteriet opbrugt og skal udskiftes. Køb et nyt batteri. Eftersom lysnetadapteren behandler elektricitet internt, bliver den varm, når den bruges. Anvend den derfor kun på steder med god ventilation. Efter 5 minutter i Optag-standby-tilstand med kassetten sat i og uden betjening, slukker videokameraet automatisk for strømmen fra vekselstrømsadapteren. I dette tilfælde starter opladningen af batteriet, hvis batteriet er tilsluttet til videokameraet. Undlad at trække i eller bøje strømforsyningens stik eller kabel. Det kan beskadige strømforsyningen. Anvendelse Af Batteriet Udfør trin 2 i Opladning Af Batteriet. Bemærkninger: Optagetiden reduceres betydeligt under følgende forhold: Zoom- eller optage-standby-indstilling aktiveres gentagne gange. Gengivelsestilstand aktiveres gentagne gange. LED-lampen bruges ofte. Inden længerevarende anvendelse anbefaler vi, at du holder nok batteripakninger i beredskab til at dække 3 gange den planlagte optagetid.

17 Kontrol af resterende batteriniveau Sæt batteriet på. DATA BATTERY CONDITION LEVEL 100% 50% 0% Når afbryderen indstilles til OFF, vises det resterende batteriniveau i ca. 5 sekunder, når du trykker kort på knappen. Hvis du trykker på knappen og holder den nede i flere sekunder, vises batteriniveauet i ca. 15 sekunder. Når afbryderen indstilles til PLAY eller REC, skal du trykke på DATA igen for at skifte til den normale skærm. Databatteristatus kan ikke vises under afspilning eller når der optages. Hvis COMMUNICATION ERROR vises i stedet for en batteristatus, selvom du forsøgte at trykke på DATA flere gange, kan der være et problem med batteriet. Kontakt i så fald din JVCforhandler. Batteridatadisplayet kan variere på grund af skiftende omgivelser hvis LCD-bagbelysningen er sat til AUTO ( 32). Brug af lysnetadapteren MAX TIME 120min Udfør trin 3 i Opladning Af Batteriet ( 16). Bemærk: Sørg for, at der er slukket for videokameraet, før strømkilden tages af. Undladelse af dette kan bevirke, at videokameraet ikke fungerer efter hensigten. Introduktion Sprogindstillinger DA 17 Det er muligt at skifte sproget på displayet ( 29, 33). 1 Sæt afbryderen på REC eller PLAY ( 13). Hvis den indstilles REC, skal indspilningstilstanden indstilles til M ( 20). 2 Tryk på MENU. 3 Vælg SETTING ( ). 4 Vælg LANGUAGE, og tryk på SET. A Vælg 2 SET Fn LANGUAGE ENGLISH FRANCAIS DEUTSCH ESPAÑOL ITALIANO SET RETURN 5 Vælg det ønskede sprog to tryk på SET. Tryk på når du ønsker at vende tilbage til den foregående menuskærm. 6 Tryk på MENU. Indstillinger Af Dato/Tid Dato/tid optages på båndet hele tiden, men visningen kan slås til eller fra ( 32, 34). Udfør trin 1 3 i Sprogindstillinger. 1 Vælg CLOCK ADJ. og tryk på SET. A Vælg Fn CLOCK ADJ. DATE. MONTH. YEAR 24h B SET :13 SET RETURN 2 Vælg det ønskede datovisningsformat, tryk på SET. Gentag dette trin for at angive tidsvisningsformat (vælg fra 24h eller 12h ), måned, dato, år, timer og minutter. Tryk på når du ønsker at vende tilbage til den foregående menuskærm/indstilling. 3 Tryk på MENU. DANSK

18 18 DA Introduktion Udfør trin 1 2 i Sprogindstillinger ( 17). 1 Vælg DISPLAY, ( ). 2 Vælg LCD BRIGHT, og tryk på SET. A Vælg 3 4 Vælg en passende lysstyrke og tryk på SET. Tryk på MENU. Der skal være strøm på videokameraet, for at du kan isætte eller udtage en kassette. 1 Skyd og hold OPEN/EJECT i retning af pilen og træk derefter kassetteholderdækslet åbent, træk derefter kassetteholderdækslet åbent, indtil det låser på plads. 2 SIsæt eller fjern et bånd, og tryk på PUSH for at lukke kassetteholderen. Vær påpasselig med kun at trykke på PUSH -delen, når du lukker kassetteholderen, da der ellers er risiko for. Når kassetteholderen er lukket, trækkes den automatisk tilbage. Vent til den er trukket helt tilbage, før du lukker Justering Af Displayets Lysstyrke 2 SET LCD BRIGHT ± 0 Isætning Og Udtagning Af En Kassette kassetteholderdækslet. Hvis batteripakningens effekt er lav, kan du muligvis ikke lukke kassetteholderdåkslet. Brug ikke magt. Skift batteripakningen ud med en, der er fuldt opladet, eller tilslut lysnetadapteren, før du går videre. Sørg for, at siden med ruden vender udad. Skrivebeskytt elsestap Kassetteholder 3 Luk kassetteholderdækslet godt, indtil det låses fast med et klik. Bemærkninger: Hvis kassetteholderen ikke åbner i løbet af et par sekunder, skal du lukke kassetteholderdækslet og prøve igen. Hvis båndet ikke går rigtigt ind, skal du åbne kassetteholderdækslet helt og tage kassetten ud. Vent nogle minutter og sæt den i igen. Vent et stykke tid, før du åbner kassetteholderdækslet, hvis videokameraet pludseligt er flyttet fra kolde til varme omgivelser. 16:9 Billedformat OPEN/ EJECT Dæksel til kassetteholder Du kan indspille video i 4:3- og 16:9-format. Som standard er kameraet indstillet til at indspille videoer i 16:9-formatet. 1 Indstil kontakten MEMORY/VIDEO på VIDEO ( 13). 2 Indstil afbryderen på REC ( 13). 3 Hvert tryk 16:9-knap skifter skærmstørrelse: 16:9 4:3 Bemærk: Hvis du optager videoer i 16:9-formatet, kan billedet se ud til at være strakt lidt i lodret retning, når du afspiller på et TV i 4:3-format ( 32, 34).

19 Optagelse Og Afspilning DA 19 Grundlæggende Indspilning Klargøring: Isæt kassette ( 16). Isætning af en kassette ( 18). Fjern objektivdækslet ( 9). Åbn LCD-skærmen helt ( 12). Vælg videoer i 4:3-format eller 16:9-format ( 18). Zoom-håndtag MEMORY/ VIDEO Afbryder Optagestart/stop-knap 1 Indstil kontakten MEMORY/VIDEO på VIDEO ( 13). 2 Sæt afbryderen i stilling REC ( 13). 3 Tryk på start/stop-knappen for at starte indspilning. REC vises på displayet, mens der indspilles. For at stoppe optagelsen skal du trykke på start/stop igen. Omtrentlig optagetid Bånd Optagehastighed SP LP 30 min. 30 min. 45 min. 60 min. 60 min. 90 min. 80 min. 80 min. 120 min. Bemaerkninger: Hvis Optag-standby-tilstanden fortsætter i 5 minutter, og der ikke foretages nogen handling, afbrydes strømmen til videokameraet automatisk. Luk og åbn LCD-skærmen for at tænde videokameraet igen. Hvis der er et blankt afsnit mellem optagelserne på båndet, afbrydes tidskoden, og der kan forekomme fejl, når båndet redigeres. For at undgå dette, se Optagelse fra et punkt inde på båndet ( 20). Hvis du vil optage i LP-tilstand (Long Play) ( 31). NO TAPE! Vises, hvis der ikke er isat et bånd, når du trykker optagestart/stop-knappen. USE CLEANING CASSETTE Forekommer, hvis der er snavs på hovederne under optagelse. Brug en rensekassette (ekstraudstyr) ( 4). Resterende Tid På Båndet Omtrentlig resterende tid vises på displayet. ---min betyder, at videokameraet beregner den resterende tid. Når den resterende tid kommer ned på 2 minutter, begynder indikatoren at blinke. Beregningens nøjagtighed kan variere, afhængigt af båndtypen. Hurtigt Gennemsyn Gør det muligt at kontrollere slutningen af den sidste optagelse. QUICK REVIEW 62 min Båndet spoles nogle sekunder tilbage og afspilles automatisk, hvorefter det afbrydes til optage-standby-indstilling til den næste optagelse. Starten af en afspilning kan være forvrænget. Dette er normalt. Skub zoomknappen frem og tilbage flere gange for at slå lyden til eller fra. DANSK

20 20 DA Optagelse Og Afspilning Automatisk/Manuel Tilstand Tryk på knappen AUTO gentagne gange for at skifte mellem automatisk og manuel indspilningstilstand. Når manuel vælges, vises indikatoren M på LCD- skærmen. Automatisk Funktion : A Du kan optage uden brug af specielle effekter eller manuelle justeringer. Manuel Funktion : M Du kan optage ved at indstille forskellige funktioner manuelt. Tidskode Under optagelse skrives der en tidskode på båndet. Denne kode er beregnet på lokalisering af scenerne på båndet under gengivelse. Display M For at forhindre dette udføres Optagelse Fra Et Punkt inde På Båndet ( 20) i de følgende tilfælde; Efter at du har afspillet et indspillet bånd og vil optage igen. Når strømmen afbrydes under en optagelse. Når et bånd tages ud og isættes igen under en optagelse. Når du optager på et delvist indspillet band. Når du vil fortsætte med at optage, og du har åbnet/lukket kassetteholderdækslet. Bemaerkninger: Tidskoden kan ikke nulstilles. Under hurtig frem- og tilbagespoling skifter tidskode-visningen i ryk. Tidskoden vises kun, når TIME CODE er indstillet til ON ( 32). Optagelse fra et punkt inde på båndet 1 Afspil et bånd, eller anvend blanksøgning ( 22) for at finde det punkt, hvorfra du vil påbegynde optagelsen, og aktiver derefter stillgengivelse ( 21). 2 Indstil afbryderen til REC ( 13), og start derefter en optagelse. Sekunder Minutter 12:34:24 Delbilleder (25del billeder = 1 sek) Optagelsens startpunkt Afsnit med optagelse Bånd med optagelse Tomt afsnit Tidskoderne 1, 3, og 4, begynder at tælle fra "00:00:00" (minutter: sekunder: billede). Tidskoden 2 fortsætter fra det sidste tidskodenummer. Hvis et blankt afsnit indspilles et stykke inde på båndet, afbrydes tidskoden. Når optagelsen genoptages, begynder tidskoden igen at tælle op fra 00:00:00.

21 Zoom Zoom ud W: Vidvinkel W VOL.+ T Du kan zoome op til 35X med den optiske zoom. Zoom over 35x sker via digital billedbehandling og kaldes derfor digital zoom. Der kan udføres digital zoom op til 800X. Indstil (ZOOM) til [70X] eller [800X]. ( 30) Optisk zoom (op til 35X) 35 Bemaerkninger: Makroindspilning er mulig så tæt som ca. 5 cm fra motivet, når zoomhåndtaget står hele vejen over mod W. Når der zoomes ind på et motiv, der er tæt på objektivet, kan kameraet zoome ud automatisk, afhængigt af afstanden til motivet. I så fald indstilles TELE MACRO på ON. ( 30) Dobbelt kamera Zoom ind T: Telefoto 800 Digital zoom (op til 800X) Du kan indfange og se stillbilleder uden at forstyrre den optagelse, der er i gang. Tryk på SNAPSHOT. 16:9 --- min 640F 13 PHOTO En underskærm vises i ca. 6 sekunder for at vise dig snapshotbilledet. Stillbilledet bliver gemt på hukommelseskortet, mens video bliver indspillet på kassettetape. "REC MEDIA" må kun indstilles til ( 31). 3 4/9 Optagelse Og Afspilning DA 21 Normal Afspilning MEMORY/VIDEO 16:9 BLANK/ INDEX 8 MENU 5 VOL. +/ Afbryder Højttaler 1 Sæt et bånd i ( 18). 2 Indstil kontakten MEMORY/VIDEO på VIDEO ( 13). 3 Sæt afbryderen i stilling PLAY ( 13). SET Skærmen ovenfor (som henviser til betjeningshåndtaget ( 8)) vil blive vist i ca. 3 sekunder på LCD-skærmen. 4 Tryk på 4/9 for at starte afspilning. Tryk på 4/9 for at sætte en afspilning på pause. Hvis et stillbillede vises i over 3 minutter, stoppes videokameraet automatisk. Tryk på 4/9 for at genoptage normal afspilning. Tryk på 8 for at stoppe afspilning. Tryk på 3 for at spole båndet tilbage eller på 5 for at spole det frem i stopindstilling. Tryk på SET for at vise skærmen for funktionshåndtering. Kontrol ol af højttalerlydstyrken Skub zoomknappen (VOL. +/ ) mod + for at skrue op for lyden eller mod for at skrue ned. Bemaerkninger: Gengivebilledet kan ses i LCD-skærmen, i søgeren eller på et tilsluttet TV ( 41). Hvis stop-indstillingen fortsætter i 5 minutter, når videokameraet strømforsynes fra et batteri, vil videokameraet automatisk blive afbrudt. Hvis et kabel er sat i AV-bøsningen, høres lyden ikke fra højttalerne. DANSK

22 22 DA Optagelse Og Afspilning HDV Vises, når billeder optaget i HDV-format er blevet fundet. Billederne i HDV-formatet kan ikke afspilles med dette videokamera. Tilbagespoling/Shuttle-Søgning Gør det muligt at udføre hurtig søgning i en af retningerne under video-gengivelse. Under gengivelse kan du trykke en gang på 5 for at spole frem eller en eller to gange på 3 for at spole tilbage. 3 5 x-10 x-3 x3 x10 Tryk på 4/9 når du vil fortsætte normal afspilning. Under afspilninger trykker og holder du på 5 eller 3. Søgningen fortsætter, så længe knappen holdes inde. Når knappen slippes, fortsætter den normale gengivelse. Obs: Under shuttle-søgning er dele af billedet muligvis ikke klart synligt, især i venstre side af skærmen. Under shuttle-søgning vil dele af billedet muligvis ikke være tydeligt synlige på skærmen. Hjælper dig med at finde stedet for start af optagelse inde på båndet for at undgå afbrydelser i tidskoden ( 20). 1 Udfør trin 1 3 i Normal Afspilning ( 21). 2 Tryk på BLANK. Blanksøgning BLANK SEARCH -indikatoren vises, og videokameraet starter automatisk søgning i baglæns eller forlæns retning og stopper på det sted, der er cirka 3 sekunders bånd før begyndelsen af den detekterede blanke del. Tryk på 8 eller BLANK for at annullere en blanksøgning. Bemaerkninger: Blanksøgning er en hjælp til at finde ud af, hvor du skal starte optagelse midt på et bånd for at undgå, at tidskoden afbrydes. Hvis den aktuelle position er i et optaget afsnit, vil videokameraet søge fremad. Hvis starten eller slutning af båndet nås under banksøgning, stopper videokameraet automatisk. Et blankt afsnit, som er kortere end 5 sekunder, vil måske ikke blive fundet. Det fundne blanke afsnit kan befinde sig mellem indspillede scener. Før du starter indspilning, skal du sikre dig, at der ikke er nogen indspillet scene efter det blanke afsnit.

23 Zoom (T/W) SLOW (YI) PLAY (venstre) SHIFT EFFECT Afspilning Ved Hjælp Af Fjernbetjeningen Slowmotion-gengivelse PAUSE eller (op) SLOW (IU) (højre) STOP eller (ned) ON/OFF Under normal videoafspilninger trykker du på SLOW (W eller X) mere end ca. 2 sekunder. Normal gengivelse genoptages efter ca. 10 minutter. For at afbryde langsom gengivelse midlertidigt, trykker du på PAUSE (9). For at afbryde langsom gengivelse midlertidigt, trykker du på PLAY (U). Bemaerkninger: Efter at du har trykket på SLOW (W eller X) og holdt den inde, vises der muligvis et stillbillede i nogle sekunder efterfulgt af en blå skærm i nogle sekunder. Dette er normalt. Under slowmotion-gengivelse vil der være forstyrrelser i videobilledet, og billedet kan virke ustabilt, specielt ved stabile optagelser. Dette er normalt. Gengivelse Med Et Enkeltbillede Ad Gangen Under normal afspilning eller afspilning af stillbilleder: Tryk flere gange på SLOW (W eller X). Hver gang SLOW (W eller X) trykkes ned, vises et enkeltbillede. Optagelse Og Afspilning DA 23 Zoom Under Afspilning Forstørrer det optagne billede op til 23X på ethvert tidspunkt under video-gengivelse og D.S.C. gengivelse. 1 Tryk på PLAY (U) for at starte videoafspilning. Eller udfør normal gengivelse af billeder. 2 Tryk på Zoom-knappen (T) på det sted, hvor du vil zoome ind. Tryk på Zoom-knappen (W) for at zoome ud. 3 Du kan flytte billedet rundt på skærmen for at finde en bestemt del af billedet. Mens du holder SHIFT nede, trykker du på w (venstre), e (højre), r (op) og t (ned). Zoom stoppes ved, at du trykker W ind og holder den inde, indtil forstørrelsen er blevet normal igen. Eller tryk på STOP (8), og tryk derefter på PLAY (U) under video-gengivelse. For at afslutte zoom under D.S.C. afspilning, trykker du på PLAY (U). Bemaerkninger: Zoom kan også anvendes under slowmotionog still-gengivelse. På grund af digital billedbehandling kan billedkvaliteten blive forringet. Gengivelse Med Specielle Effekter Muliggør tilføjelse af kreative effekter til gengivebilledet. SEPIA ( 40). MONOTONE ( 40). CLASSIC ( 40). STROBE ( 40). 1 Tryk på PLAY (U) for at starte afspilning. 2 Tryk på EFFECT. Valgmenuen PLAYBACK EFFECT vises. 3 Tryk på EFFECT for at flytte den fremhævede bjælke til den ønskede effekt. Den valgte funktion aktiveres, og efter 2 sekunder forsvinder menuen. For at deaktivere den valgte effekt trykker du på ON/OFF. Gentag fra trin 2 herover, hvis du vil ændre den valgte effekt. DANSK

24 24 DA Følgende betjeningsinstruktion ( 24 28) gælder model. Klargøring: Strømtilførsel ( 16). Isæt et hukommelseskort ( 10). Fjern objektivdækslet ( 9). Åbn LCD-skærmen helt ( 12). [PLAY] 4/9, SET 16:9 BLANK INDEX MENU [STOP] 8, D.S.C.-Optagelse Og -Afspilning INDEX MENU Afbryder SNAPSHOT MEMORY/ VIDEO 3 Tryk på SNAPSHOT. PHOTO -indikatoren vises, mens du tager et snapshot. For at slette uønskede stillbilleder, se Sletning Af Filer ( 27). Hvis du ikke ønsker at høre lyden af lukkeren, skal du sætte MELODY til OFF ( 33). Bemaerk: Hvis der ikke har været optaget i ca. 5 minutter, mens afbryderen er sat på REC og der ikke er strømforsyning fra batteriet, vil videokameraet slukke automatisk for at spare strøm. Hvis du vil optage igen. Luk og åbn LCD-skærmen, hvis du vil optage igen. CHECK CARD S WRITE PROTECTION SWITCH Vises, når du forsøger at optage digitale stillbilleder, mens skrivebeskyttelsestappen på SD-hukommelseskortet er sat i positionen LOCK. D.S.C.-Snapshot Du har mulighed for at anvende dit videokamera som digitalt stillkamera til at tage snapshots. Stillbilleder gemmes på hukommelseskortet. 1 Indstil kontakten MEMORY/VIDEO på MEMORY ( 13). 2 Sæt afbryderen i stilling REC ( 13). Ændring af billedkvaliteten ( 31). MEMORY CARD! Det ser ud som om der ikke er isat noget humommelseskort, mens knappen SNAPSHOT trykkes ind. Omtrentligt antal billeder, der kan gemmes Antallet forøges eller formindskes afhængigt af billedkvalitet, osv. Billedkvalitet 640 x 480/FINE 640 x 360/FINE 640 x 480/STANDARD 640 x 360/STANDARD Billedkvalitet 640 x 480/FINE 640 x 360/FINE 640 x 480/STANDARD 640 x 360/STANDARD SD-hukommelseskort 8MB 16MB 32MB 64MB 128MB 256MB 512MB 1GB 2GB MultiMediaCard 8MB 16MB 32MB Bemærk: Når du anvender et SD-kort med stor kapacitet, tager det tid at begynde optagelse efter at der er blevet tændt, hvis der ikke er meget plads på SDkortet. Kontroller optagefunktionen inden brug, og hvis du stadig føler, at det tager for lang tid at optage, så reducer det anvendte område på dit SD-kort ved at flytte data fra SD-kortet til din computer.

25 D.S.C.-Optagelse Og -Afspilning DA 25 Normal Gengivelse Af Billeder Billeder, som optages med videokameraet, nummereres automatisk og lagres derefter i nummereret rækkefølge på hukommelseskortet. Du kan se de lagrede billeder et ad gangen, som om du blader i et fotoalbum. 1 Udfør Klargøring i D.S.C Snapshot ( 24). 2 Indstil kontakten MEMORY/VIDEO på MEMORY ( 13). 3 Sæt afbryderen i stilling PLAY ( 13). Der vises et gemt billede. 4 Tryk på for at vise den forrige fil. Tryk på for at vise den næste fil. Bemaerk: Billeder, der optages og gemmes på kortet med et andet apparat med andre opløsninger end 640 x 480, vises kun som miniaturebilleder. Disse miniaturebilleder kan ikke overføres til en PC. NO IMAGES STORED Vises, hvis der ikke er nogen billedfiler på hukommelseskortet, når du forsøger gengivelse fra hukommelseskort.? Vises, når du gengiver en fil, som ikke er kompatibel med DCF, eller en fil, hvis størrelse ikke er kompatibel med dette videokamera. Automatisk Gengivelse Af Billeder Det er muligt automatisk at gennemløbe alle de billeder, som er lagret på hukommelseskortet. 1 Udfør trin 1 3 i Normal Gengivelse Af Billeder. 2 Tryk på 4/9 for at starte automatisk gengivelse. Hvis du trykker på under automatisk gengivelse, vises filerne i faldende rækkefølge. Hvis du trykker på under automatisk gengivelse, vises filerne i faldende rækkefølge. 3 Tryk på 8 for at afslutte automatisk gengivelse. Indeksgengivelse Af Filer Du kan se flere forskellige filer, som er gemt på hukommelseskortet, på én gang. Denne søgefunktion gør det let at finde en bestemt fil, som du ønsker. 1 Udfør trin 1 3 i Normal Gengivelse Af Billeder. 2 Tryk på INDEX. Valgt fil Valgt fil Indeksskærme n kommer frem. 3 Tryk,, eller for at flytte enkeltbilledet til den ønskede fil. 4 Tryk på SET. Indeksnummer Den valgte fil vises. Fjernelse Af Skærmvisning 1 Udfør trin 1 3 i Normal Gengivelse Af Billeder. 2 Tryk på MENU 3 Vælg DISPLAY, ( ). 4 Vælg ON SCREEN og tryk på SET. Menuen ON SCREEN vises. Tryk på, når du ønsker at vende tilbage til den foregående menuskærm. 5 Vælg OFF og tryk på SET. ON SCREEN OFF ON SET OFF RETURN 6 Tryk på MENU. Indikatoren for betjeningstilstand, mappe-/ filnummer og indikatoren for resterende batteriopladning vises. Vælg ON for at vise indikatorerne igen. ON DANSK

26 26 DA D.S.C.-Optagelse Og -Afspilning Nulstilling Af Filnavnet Ved nulstilling af filnavnet vil der blive oprettet en ny mappe. De nye filer, du opretter senere, gemmes i den nye mappe. Det er bekvemt at holde de nye filer adskilt fra tidligere oprettede filer. 1 Udfør trin 1 3 i Normal Gengivelse Af Billeder ( 25). 2 Tryk på MENU. 3 Vælg MEMORY CARD, ( ). 4 Vælg NO. RESET, press SET. og tryk på SET. Skærmen NO. RESET vises. 5 Vælg EXECUTE og tryk på SET. Den nye mappe (for eksempel 101JVCGR ) oprettes, og filnavnet på det næste billede starter fra DVC Bemaerk: Hvis filnavnet når op på DVC09999, oprettes der en ny mappe (som for eksempel 101JVCGR ), og filnavnene begynder forfra fra DVC Beskyttelse Af Filer Beskyttelsesfunktionen bidrager til at forhindre utilsigtet sletning af filer. 1 Udfør trin 1 3 in Normal Gengivelse Af Billeder ( 25). 2 Tryk på MENU. 3 Select MEMORY CARD, ( ). 4 Vælg PROTECT og tryk på SET. Menuen PROTECT vises. Tryk på, når du ønsker at vende tilbage til den foregående menuskærm. Sådan beskyttes den aktuelt viste fil 5 Vælg CURRENT og tryk på SET. Skærmen PROTECT vises. 6 PROTECT CURRENT PROT. ALL CANC. ALL SET RETURN Tryk på eller for at vælge den ønskede fil. 7 Vælg EXECUTE, og tryk på SET Vælg RETURN for at annullere beskyttelse. Gentag trin 6 og 7 for alle de filer, du vil beskytte. PROTECT PROTECT? EXECUTE RETURN Sådan beskyttes alle filer på hukommelseskortet 5 Vælg PROT.ALL og tryk på SET PROTECT-skærmen vises. 6 Vælg EXECUTE og tryk på SET. Vælg RETURN for at annullere beskyttelse. Bemaerk: Hvis mærket kommer frem, er den fil, som vises i øjeblikket, beskyttet. Sådan Ophæves Beskyttelsen Før det følgende udføres, skal du gennemføre trin 1 4 i Beskyttelse Af Filer. Sådan ophæves beskyttelsen af den aktuelt viste fil 5 Vælg CURRENT og tryk på SET. Skærmen PROTECT vises. 6 Tryk på eller for at vælge den ønskede fil. 7 Vælg EXECUTE og tryk på SET. Vælg RETURN for at annullere valget. Gentag trin 6 og 7 for alle de filer, du vil fjerne beskyttelse. Sådan ophæves beskyttelsen af alle filer på hukommelseskortet 5 Vælg CANC.ALL og tryk på SET. Skærmen PROTECT vises. 6 Vælg EXECUTE og tryk på SET. Vælg RETURN for at annullere valget.

27 D.S.C.-Optagelse Og -Afspilning DA 27 Sletning Af Filer Tidligere gemte filer kan slettes en ad gangen eller alle på en gang. 1 Udfør trin 1 3 i Normal Gengivelse Af Billeder ( 25). 2 Tryk på MENU. 3 Vælg MEMORY CARD, ( ). 4 Vælg DELETE og tryk på SET. Menuen DELETE vises. Tryk på, når du ønsker at vende tilbage til den foregående menuskærm. Sådan slettes den aktuelt viste fi 5 Vælg CURRENT og tryk på SET. Skærmen DELETE vises. 6 7 DELETE CURRENT ALL SET RETURN Tryk på eller for at vælge den ønskede fil. Vælg EXECUTE, og tryk på SET. Vælg RETURN for at annullere sletningen. Gentag trin 6 og 7 for alle de filer, du vil slette. DELETE DELETE? EXECUTE RETURN Bemaerk: Hvis -mærket vises, er den valgte fil beskyttet, og den kan ikke slettes. Sådan slettes alle filer på hukommelseskortet 5 Vælg ALL og tryk på SET. Skærmen DELETE vises 6 Vælg EXECUTE og tryk på SET. Vælg RETURN for at annullere sletningen. Bemaerkninger: Beskyttede filer ( 26) kan ikke slettes. Hvis du vil slette dem, skal du først ophæve beskyttelsen. Når filer først er slettet, kan de ikke genskabes igen. Kontrollér filerne, inden du sletter dem. Indstilling Af I Udskrivningsinformation (DPOF-Indstilling)* Dette videokamera er kompatibelt med DPOFstandarden (Digital Print Order Format), således at den kan understøtte fremtidige systemer som for eksempel automatisk udskrivning. * Op til et maksimum på 999 gemte filer på hukommelseskortet. Udskrivning Af Alle Stillbilleder (Et Billedtryk Af Hvert) 1 Udfør trin 1 3 i Normal Gengivelse Af Billeder ( 25) 2 Tryk på MENU. 3 Vælg MEMORY CARD, ( ). 4 Vælg DPOF og tryk på SET. Menuen DPOF vises. Tryk på, når du ønsker at vende tilbage til den foregående menuskærm. DPOF CURRENT ALL 1 RESET SET RETURN 5 Vælg ALL 1 og tryk på SET. Skærmen DPOF vises. DPOF ALL 1? EXECUTE RETURN 6 Vælg EXECUTE og tryk på SET. Vælg RETURN for at annullere valget. DANSK

28 28 DA D.S.C.-Optagelse Og -Afspilning Sådan Udskriver Du Ved At Vælge Stillbilleder Og Antal Billedtryk 1 Udfør trin 1 4 i Udskrivning Af Alle Stillbilleder (Et Billedtryk Af Hvert) ( 27). 2 Vælg CURRENT og tryk på SET. Skærmen DPOF vises. DPOF SHEETS 0 1 RETURN 3 Tryk på eller for at vælge den ønskede fil. 4 Tryk på eller for at vælge antalindikatoren (00) og tryk på SET. 5 Vælg antallet af billedtryk ved at trykke på for at øge antallet eller på for at reducere antallet, og tryk derefter på SET. DPOF SHEETS 0 1 Gentag trin 3 5 for det ønskede antal vdskrifter. Antallet af billedtryk kan indstilles til op til 15. For at ændre antallet af billedtryk skal du vælge billedet igen og ændre antallet. 6 Vælg RETURN og tryk på SET. Skærmen SAVE? vises. DPOF SAVE? EXECUTE CANCEL Hvis du ikke har ændret indstillinger i trin 3 5, vises menuen DPOF igen. 7 Vælg EXECUTE og tryk på SET. Vælg CANCEL for at annullere valget. Nulstilling Af Antallet Af Billedtryk 1 Udfør trin 1 4 i Udskrivning Af Alle Stillbilleder (Et Billedtryk Af Hvert) ( 27). 2 Vælg RESET og tryk på SET. Skærmen DPOF vises. 3 Vælg EXECUTE og tryk på SET. Vælg RETURN for at annullere valget. Antallet af billedtryk genindstilles til 0 for alle stillbilleder. Forsigtig: Når du udfører ovenstående, må du aldrig afbryde strømmen, da det kan medføre, at hukommelseskortet bliver beskadiget. Bemaerk: Når billedet udskrives på en printer, kommer der en sort stribe frem nederst på skærmen. Dette er normalt. Ved at indspille med DIS deaktiveret ( 30), kan dette undgås. Isætning Af Et Hukommelseskort Det er muligt til enhver tid at initialisere et hukommelseskort. Efter initialiseringen vil alle filer og data på hukommelseskortet, inklusive de beskyttede, være slettet. 1 Udfør trin 1 3 i Normal Gengivelse Af Billeder ( 25). Tryk på MENU. Vælg MEMORY CARD, ( ). Vælg FORMAT og tryk på SET. Skærmen FORMAT vises. FORMAT ERASE ALL EXISTING DATA? EXECUTE CANCEL 5 Vælg EXECUTE og tryk på SET. Hukommelseskortet initialiseres. Når rensningen er overstået, vises NO IMAGES STORED. Vælg CANCEL for at annullere initialiseringen.

GR-D650E GR-D640E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 19

GR-D650E GR-D640E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 19 DIGITALT VIDEOKAMERA GR-D650E GR-D640E For tilbehør: http://www.jvc.co.jp/english/accessory/ Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1) 3-088-337-71(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK] / Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Digital Video Camera Recorder DK FI

Lisätiedot

GR-D822E LYT1851-004A DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE

GR-D822E LYT1851-004A DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA GR-D822E LYT1851-004A DA FI Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

GR-D320E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co.

GR-D320E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co. Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 2 4 og 6, så De ikke risikerer skader på grund af betjeningsfejl.

Lisätiedot

2-548-308-71 (1) Digital Video Camera Recorder. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-HC90E. 2005 Sony Corporation.

2-548-308-71 (1) Digital Video Camera Recorder. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-HC90E. 2005 Sony Corporation. 2-548-308-71 (1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-HC90E Printed in Japan 2005 Sony Corporation Læs dette først Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne

Lisätiedot

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E 3-285-367-71(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DK/FI DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E Der findes flere oplysninger om dette produkt samt

Lisätiedot

GR-DA20E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1780-004A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE

GR-DA20E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1780-004A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA GR-DA20E LYT1780-004A DA FI Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI 2-887-135-81(1)

Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI 2-887-135-81(1) 2-887-135-81(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-097-197-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-243-237-62(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-M373NT CMT-M333NT 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 4-136-657-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH30 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-244-989-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX1 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX355 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-167-11(3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-EP315 CMT-EP313 2003 Sony Corporation 4-246-167-11(3) ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet DCR-TRV460E/TRV461E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-087-923-73(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-TRV460E/TRV461E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-087-923-73(1) 3-087-923-73(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK]/Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin DK FI Digital Video Camera Recorder DCR-TRV460E/TRV461E

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 2-674-628-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DX2D CMT-SX2D 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E

DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E 2-659-814-72(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E 2006 Sony Corporation Læs dette først DK 2 Inden du tager enheden i brug, skal du

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-249-411-52(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejlening Käyttöohjeet DK FI TM S200 SCD-XA9000ES 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome DANSK SUOMI Type HD8911 Register your product and get support at www.saeco.com/welcome 4219.460.2545.2 HD8911 INCANTO CMF FI, DA COVER A5 BW.indd 1 24-03-16 15:07 ESPRESSO 1 2 3 ESPRESSO LUNGO STEAM HOT

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet DCR-PC106E/PC107E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-089-179-71(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-PC106E/PC107E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-089-179-71(1) 3-089-179-71(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK] / Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Digital Video Camera Recorder DK FI

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-245-460-11(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CQ1 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B Brugsanvisning TØRRETUMBLER DK FI Dansk, Suomi, Indholdsfortegnelse Installation, Installation af tørretumbleren Ventilation Tilslutning af strøm Indledende oplysninger DK NO Norsk, FTCF B SV Svenska,

Lisätiedot

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation 3-060-986-52(1) CD/ Player DVP-S336/DVP-S335 CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S336 DVP-S335 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FR FI FR ES PT FR CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270 2001 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand

Lisätiedot

Compact Disc Changer System

Compact Disc Changer System 3-856-013-42 (1) Compact Disc Changer System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FIN Se den vedlagte monterings/tilslutningsvejledning. Asennus- ja liitäntäohjeet on laitteen mukana toimitetussa asennus-

Lisätiedot

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation 4-166-572-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-AF5 HT-AS5 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation 4-236-529-43(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-C700 2001 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F Klargøring IC-optager Betjeningsvejledning Ejer-registrering Modelnummeret sidder på bagpanelet, og serienummeret sidder inde i batterirummet. Noter serienummeret på pladsen nedenfor. Henvis til disse

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation 3-061-775-72(1) CD/ Player DVP-S735D CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S735D 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-956-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ20 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-884-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ300 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-037-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ260 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-GT740UI 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning

Compact Disc Player CDX-GT740UI 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstration (DEMO) -displayet, se side 6. Esittelynäyttötilan

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-193-086-31(1) Super Audio CD Player Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI SCD-XE800 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser,

Lisätiedot

Super Audio CD/ DVD RECEIVER

Super Audio CD/ DVD RECEIVER 4-240-874-51(2) Super Audio CD/ DVD RECEIVER Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FR FI FR AVD-S10 2002 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation 4-241-066-52(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-S550 2002 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX950F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX750F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-377-11(2) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI CMT-EX5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100. Video Projector. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Användarhandledning VPL-VW100. 2005 Sony Corporation

2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100. Video Projector. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Användarhandledning VPL-VW100. 2005 Sony Corporation 2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarhandledning DK FI SE VPL-VW100 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet 2-587-623-72(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/ DVD403E/DVD602E/DVD653E/ DVD703E/DVD803E Trykt på 100% genbrugspapir med planteoliebaseret

Lisätiedot

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation 2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAR-RD100 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-209-635-51(3) Multi Channel AV Receiver Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FR FI ES STR-DA5300ES Sony Corporation 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet

Lisätiedot

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation 4-241-650-21(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-SL5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet 2-587-623-72(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/ DVD403E/DVD602E/DVD653E/ DVD703E/DVD803E Trykt på 100% genbrugspapir med planteoliebaseret

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-398-070-22(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-046-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ860W 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Video Projector VPL-BW7. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning VPL-BW7 4-155-211-DFS (1) C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm. masterpage:back Cover

Video Projector VPL-BW7. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning VPL-BW7 4-155-211-DFS (1) C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm. masterpage:back Cover C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm masterpage:back Cover 00COV.fm Page 1 Thursday, October 1, 2009 3:44 PM 4-155-211-DFS (1) IM46 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning 2009 Sony Corporation

Lisätiedot

Flash HVL-F36AM. Käyttöohjeet. Betjeningsvejledning

Flash HVL-F36AM. Käyttöohjeet. Betjeningsvejledning Flash Käyttöohjeet Betjeningsvejledning DA FI HVL-F36AM Dansk Læs denne betjeningsvejledning grundigt, inden du tager produktet i brug, og gem den til fremtidig brug. ADVARSEL For at mindske fare for brand

Lisätiedot

VEJLEDNING KÄYTTÖOHJE GZ-MS120AE/BE/SE/PE GZ-MS95SE VIDEOKAMERA KAMERA

VEJLEDNING KÄYTTÖOHJE GZ-MS120AE/BE/SE/PE GZ-MS95SE VIDEOKAMERA KAMERA VEJLEDNING KÄYTTÖOHJE DA LYT2008-005C-M FI DANSK VIDEOKAMERA KAMERA GZ-MS120AE/BE/SE/PE GZ-MS95SE Kære kunde Tak, fordi du har købt dette videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne og

Lisätiedot

DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E

DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-81(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2006 Sony Corporation Læs dette først Inden du tager apparatet i brug, bør du læse denne brugervejledning grundigt og

Lisätiedot

FM/AM Compact Disc Player. Compact Disc Player

FM/AM Compact Disc Player. Compact Disc Player FM/AM Compact Disc Player CDX-HS70MW/CDX-HS70MS FM/MW/LW Compact Disc Player CDX-HR70MW/CDX-HR70MS Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet,

Lisätiedot

HOF851F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24

HOF851F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24 HOF851F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4.

Lisätiedot

BR 601 / 651 / 751 / 751C

BR 601 / 651 / 751 / 751C BR 601 / 651 / 751 / 751C BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6160 000(2)2006-10 B A Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BR 601/BR 651/BR 751/BR

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

Vaskemaskine Pesukone

Vaskemaskine Pesukone DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 27 Vaskemaskine Pesukone ZWGB 6140 P Indhold Om sikkerhed _ 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Frostsikring 4 Miljøhensyn 5 Produktbeskrivelse 5 Tekniske data _ 6 Installation

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette system hører følgende vejledninger: Kom godt i gang Giver grundlæggende beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening. Betjeningsvejledning

Lisätiedot

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2 DA FI NO SV Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning 2 22 42 62 S76010CMX2 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED...

Lisätiedot

Bluetooth Audio System

Bluetooth Audio System 4-157-841-21(1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstration (DEMO) -displayet, se side 7. Esittelynäyttötilan

Lisätiedot

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82 [da] [no] [fi] [sv] Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82 HB73G4.40S Indbygningsovn Innebygd stekeovn Kalusteisiin sijoitettava uuni Inbyggnadsugn Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-168-075-62(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH810 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Video Projector. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Användarhandledning SE VPL-AW15 VPL-AW10 3-198-141-DFS (1) 2007 Sony Corporation

Video Projector. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Användarhandledning SE VPL-AW15 VPL-AW10 3-198-141-DFS (1) 2007 Sony Corporation 3-198-141-DFS (1) Video Projector Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI Användarhandledning SE VPL-AW15 VPL-AW10 2007 Sony Corporation FORSIGTIG For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød

Lisätiedot

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-072-653-71 (3) Digital Video Camera Recorder Käyttöohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista ja säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Brugervejledning Inden du

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-235-738-11(1) FM Stereo FM-AM eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI ST-DE875 2001 Sony Corporation ADVASE Sikkerhedsregler Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for

Lisätiedot

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 DK NO SE FI Dansk (2-33) Norsk (34-65) Svenska (66-97) Suomi (98-129) LÆS DENNE MANUAL LES

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-874-458-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX70BTR CMT-HX50BTR 2008 Sony Corporation DK ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner. Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner. Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES ADVARSEL Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks. en bogreol eller et indbygget skab. Reducer risikoen

Lisätiedot

HÅNDBOG KÄYTTÖOHJE GZ-HD320BE GZ-HD300AE/BE/RE VIDEOKAMERA VIDEOKAMERA

HÅNDBOG KÄYTTÖOHJE GZ-HD320BE GZ-HD300AE/BE/RE VIDEOKAMERA VIDEOKAMERA HÅNDBOG KÄYTTÖOHJE VIDEOKAMERA VIDEOKAMERA GZ-HD320BE GZ-HD300AE/BE/RE DA FI Kære kunde Tak, fordi du har købt dette videokamera. Før brug bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 6

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-972-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ530/DZ630 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 ERF3865ACW ERF3865ACX...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED.........................................................

Lisätiedot

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Du kan få detaljerede oplysninger om knapper og funktioner

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-F5550. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2005 Sony Corporation

Compact Disc Player CDX-F5550. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2005 Sony Corporation FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV Se den medfølgende installations- og tilslutningsvejledning for installation og tilslutning. Asennusta ja liitäntöjä

Lisätiedot

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder Digial HD Video Camera Recorder HDR-AS30/AS30V 2013 Sony Corporaion 4-530-284-21(1) Digial HD-videokamera-opager Følgende beskriver de funkioner, der leveres/ændres med denne firmwareopdaering sam hvordan

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-255-292-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-HPX10W CMT-HPX9 CMT-HPX7 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret

Lisätiedot

ADVARSEL. Undtagen for kunder i USA og Canada

ADVARSEL. Undtagen for kunder i USA og Canada ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser, duge, gardiner osv. Du må ikke placere kilder med åben ild, f.eks. tændte stearinlys, på apparatet.

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-255-066-11(1) FM Stereo FM/AM Receiver Betjningsvejledning DK Käyttöohjeet FI STR-DB900 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for

Lisätiedot

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56111025(LPG/1300), 56111026(Petrol/1300), 56111027(Diesel/1300) 56111028 (LPG/1600), 56111029(Petrol/1600), 56111030(Diesel/1600)

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-210-566-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-235-284-22(3) FM Stereo FM-AM Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI STR-VA555ES 2001 Sony Corporation SPEAKERS R SURROUND L CENTER SURR BACK SURR BACK R SURR BACK L R SURROUND L CENTER SURR

Lisätiedot

BA 451/451 D BA 531/531 D

BA 451/451 D BA 531/531 D BA 451/451 D BA 531/531 D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6748 000(2)2006-10 B Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BA 451/451 D BA 531/531

Lisätiedot

Vaskemaskine Brugsanvisning. Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 WC0

Vaskemaskine Brugsanvisning. Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 WC0 Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 W0 1 Generelle sikkerhedsanvisninger Dette afsnit indeholder sikkerhedsanvisninger, som kan hjælpe med at forhindre personskader og materielle

Lisätiedot

Video Camera Recorder

Video Camera Recorder 3-072-312-71 (1) Video Camera Recorder Käyttöohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista ja säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Betjeningsvejledning Læs denne betjeningsvejledning

Lisätiedot

start 2.0 Brugsvejledning Käyttöohje Universaali lasten turvaistuin hyväksytty ECE R44/04:n mukaisesti

start 2.0 Brugsvejledning Käyttöohje Universaali lasten turvaistuin hyväksytty ECE R44/04:n mukaisesti start 2.0 Universelt sikkerhedssystem for børn godkendt i henhold til ECE R44/04 Universaali lasten turvaistuin hyväksytty ECE R44/04:n mukaisesti Brugsvejledning Käyttöohje Kun egnet til brug i køretøjer,

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-GT100. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2006 Sony Corporation

Compact Disc Player CDX-GT100. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2006 Sony Corporation FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, se side 8. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi lisätietoja

Lisätiedot

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 ERF3864AOW ERF3864AOX ERF3864AOK...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42

EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42 EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 ENG2854AOW DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2.

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System

BD/DVD Home Theatre System 4-147-235-11(1) Softwaren til dette system kan blive opdateret i fremtiden. Yderligere oplysninger om tilgængelige opdateringer findes på følgende URL: Kunder i Europa og Rusland: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-223-11 (1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-L7HD 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DCR-DVD505E/DVD905E Sony Corporation

(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DCR-DVD505E/DVD905E Sony Corporation 2-661-368-83(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD505E/DVD905E 2006 Sony Corporation Læs dette først Inden du tager apparatet i brug, bør du læse denne brugervejledning grundigt og gemme den

Lisätiedot

www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK

www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING B D 2 3 4 1 5 6 S311225 C S311223 E 4 3 31 6 19 2 1 30 2 32 18 3 21 27 26 1 5a

Lisätiedot

Blu-ray Disc Player BDP-S300. Operating Instructions

Blu-ray Disc Player BDP-S300. Operating Instructions Blu-ray Disc Player Operating Instructions BDP-S300 TM To find out useful hints, tips and information about Sony products and services please visit: www.sony-europe.com/myproduct ADVASEL For at undgå brand

Lisätiedot