(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S Sony Corporation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation"

Transkriptio

1 (1) CD/ Player DVP-S336/DVP-S335 CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S336 DVP-S Sony Corporation

2 ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød undgås. Undlad at åbne kabinettet for at undgå elektrisk stød. Overlad alt reparationsarbejde til kvalificeret servicepersonale. Netledningen må kun skiftes af en kvalificeret forhandler. Forholdsregler Sikkerhed Denne enhed fungerer ved V vekselstrøm, 50/60 Hz. Kontroller, at enhedens driftsspænding er den samme som den lokale strømforsyning. Hvis der tabes noget i kabinettet, skal strømmen afbrydes, og enheden bør kontrolleres af faguddannet personale, før den tages i brug igen. Strømmen til enheden er ikke afbrudt, så længe den er tilsluttet stikkontakten, heller ikke hvis selve enheden er blevet slukket. Tag stikket ud af stikkontakten, hvis du ikke vil bruge enheden i en længere periode. Du skal tage stikket ud ved at trække i stikket, aldrig i ledningen. Tak, fordi du har købt en Sony CD/afspiller. Før du tager enheden i brug, bør du læse denne vejledning grundigt og beholde den til fremtidig brug. Dette apparat er klassificeret som et KLASSE 1 LASER-produkt. KLASSE 1 LASER PRODUKTMÆRKATEN findes på bagsiden. ADVARSEL! Brug af optiske instrumenter sammen med dette produkt forøger risikoen for øjenskader. Da den laserstråle, der bruges i denne CD/-afspiller, er skadelig for øjnene, bør du undgå at skille kabinettet ad. Overlad alt reparationsarbejde til kvalificeret servicepersonale. Denne etiket findes på den laserbeskyttende afskærmning. Installation Sørg for rigelig luftcirkulation for at forhindre, at produktet bliver overophedet. Placer ikke enheden på overflader (tæpper o.lign.) eller tæt på materialer (gardiner o.lign.), der kan blokere ventilationsspalterne. Anbring ikke enheden tæt på varmekilder, f.eks. radiatorer eller ventilationskanaler, eller på steder med direkte sollys, meget støv, mekaniske vibrationer eller rystelser. Anbring ikke enheden i skrå stilling. Den er kun beregnet til at blive betjent i vandret stilling. Anbring ikke enheden og pladerne i nærheden af udstyr med stærke magneter, f.eks. mikrobølgeovne eller store højttalere. Placer ikke tunge genstande på enheden. Hvis enheden flyttes direkte fra et koldt til et varmt sted, kan der dannes kondens i CD/-afspilleren, hvilket beskadiger linserne. Når du installerer enheden første gang, eller når du flytter den fra et koldt til et varmt sted, bør du vente ca. 30 min., før du tager den i brug. 2 DK

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Om denne manual 4 Denne afspiller kan afspille følgende plader: 4 Forholdsregler 6 Bemærkninger om pladerne 6 Afspilning i tilfældig rækkefølge (Tilfældig afspilning) 42 Afspilning flere gange (Gentaget afspilning) 43 Gentagelse af en bestemt del (A-B Gentag) 44 Introduktion 7 Udpakning 7 TV-tilslutninger 8 Tilslutninger til modtager (forstærker) kanals surround-tilslutninger 13 Tilslutninger til 5.1-kanals surround 14 Valg af sprog til displayet på skærmen 16 Betjeningsaktiverede lydeffekter (lyd-feedback) 17 Afspilning af plader 18 Afspilning af plader 18 Søgning efter et bestemt punkt på en plade 20 Genoptagelse af afspilning fra det punkt, hvor du har stoppet pladen (Genoptag afspilning) 21 Brug af ens menu 22 Afspilning af video-cd er med PBC-funktioner (PBC-afspilning) 23 Brug af displayet på frontpanelet 24 Brug af forskellige funktioner i kontrolmenuen 26 Brug af kontrolmenuen 26 Liste over elementer i kontrolmenuen 28 Søgning efter en titel/et kapitel/et spor/et indeks/ en sekvens 29 Kontrol af spilletid og resterende tid 30 Valg af et startpunkt ved hjælp af tidskoden 30 Visning af pladeoplysningerne 31 Ændring af lydene 32 Visning af undertekster 34 Ændring af vinkler 35 Digital Cinema Sound-indstillinger 36 Kontrol af afspilningsoplysningerne 37 Låsning af plader (brugerdefineret børnesikring) 38 Oprettelse af dit eget program (Programmeret afspilning) 40 Indstillinger og justeringer 46 Brug af klargøringsmenuen 46 Liste over elementer i klargøringsmenuen 48 Valg af displaysproget eller lydsporet (SPROG-INDSTILLING) 49 Indstillinger for skærm (SKÆRMINDSTILLING) 50 Brugerdefinerede indstillinger (BRUGERDEFINERET INDSTILLING) 51 Indstillinger for lyd (LYDINDSTILLING) 55 Subwoofer-opsætning (HØJTTALEROPSÆTNING) 57 Yderligere oplysninger 59 Fejlfinding 59 Selvdiagnose-funktion 62 Specifikationer 63 Ordliste 64 Liste over sprogkoder 66 Stikordsregister til dele og knapper 67 Indeks 70 DK 3 DK

4 NO. SONY CORPORATION MADE IN JAPAN Om denne manual Retningslinjer Instruktionerne i denne vejledning beskriver knapperne på afspilleren. Du kan også bruge knapperne på fjernbetjeningen, hvis de har de samme eller lignende navne som dem på afspilleren. Ikonerne til højre bruges i denne vejledning. Ikon Z z Betydning Angiver, at du kun kan bruge fjernbetjeningen til at udføre opgaven. Angiver tip, der gør opgaven nemmere. XAngiver, at funktionen gælder for video er Angiver, at funktionen gælder for videocd er. Angiver, at funktionen gælder for lydcd er. Denne afspiller kan afspille følgende plader: Pladelogo -video er Video-cd er Lyd-cd er Indhold Lyd + video Lyd + video Lyd Pladestørrelse 12 cm 8 cm 12 cm 8 cm 12 cm 8 cm (cd-single) Spilletid Ca. 4 t (for enkeltsidet )/ca. 8 t (for dobbeltsidet ) Ca. 80 min. (for enkeltsidet )/ca. 160 min. (for dobbeltsidet ) 74 min. 20 min. 74 min. 20 min. Logoet VIDEO er et varemærke. Når du afspiller en NTSC-plade, udsender denne afspiller kun videosignalet i NTSC-systemet. I det tilfælde forekommer der billedstøj, hvis TV et bruger PAL-systemet. Områdekode for de er, du kan afspille på denne enhed En områdekode er angivet på bagsiden af -afspilleren, og der kan kun afspilles er, X Områdekode MODEL NO. der er mærket med den tilsvarende områdekode. DVP 8306 CD/ PLAYER AC 00V 00Hz 22W er med mærket ALL kan også afspilles på denne enhed. Hvis du forsøger at afspille andre er, vises meddelelsen Afspilning af denne plade er ikke tilladt i denne geografisk region på TV-skærmen. Afhængigt af en er der muligvis ikke angivet nogen områdekode, selvom afspilning af en ikke er mulig i den pågældende geografiske region. Bemærkning om afspillefunktioner for er og video-cd er Nogle afspilningsfunktioner på er og video-cd er kan være bevidst fastsat af softwareproducenterne. Da denne afspiller afspiller er og video-cd er i overensstemmelse med det pladeindhold, softwareproducenterne har udviklet, er nogle af afspilningsfunktionerne muligvis ikke tilgængelige. Se også i de instruktioner, der fulgte med erne eller video-cd erne. 4 DK

5 Udtryk i forbindelse med plader Titel Den længste sektion af billeder eller musik på en, filmen etc. i videosoftware eller navnet på et album i lydsoftware. Kapitel Sektioner af et billede eller et musikstykke, der er mindre end titler. En titel består af flere kapitler. Hvert kapitel tildeles et kapitelnummer, der gør det let for dig at finde det ønskede kapitel. Afhængigt af pladen er der muligvis ingen kapitler indspillet. Spor Sektioner af et billede eller et musikstykke på en video-cd eller en cd. Hver enkelt spor tildeles et spornummer, der gør det let for dig at finde det ønskede spor. Plader, afspilleren ikke kan afspille Afspilleren kan ikke afspille andre plader end dem, der er angivet i tabellen på side 4. CD-R er, cd-rom er, herunder fotocd er, datasektioner på CD-EXTRA er, -rom er, -lyd, HD-lag (high density) på Super Audio-cd er etc. kan ikke afspilles. Titel Plade struktur Video-cdeller cdstruktur Kapitel Spor Indeks Plade Indeks (cd) / Video-indeks (video-cd) Et nummer, der inddeler et spor i nogle sekvenser, så det er nemt at finde det ønskede punkt på en video-cd eller cd. Afhængigt af pladen er der muligvis ingen indekser indspillet. Sekvens På en video-cd med PBC-funktioner (afspilningskontrol) inddeles menuerne, de levende billeder og still-billederne i sektioner, der kaldes sekvenser. Hver enkelt sekvens tildeles et sekvensnummer, der gør det let for dig at finde den ønskede sekvens. Bemærkning om PBC (Afspilningsstyring) (video-cd er) Denne afspiller stemmer overens med ver. 1.1 og ver. 2.0 i videocd-standarderne. Du kan bruge to typer afspilning afhængigt af pladetypen. Pladetype Video-cd er uden PBC-funktioner (ver. 1.1-plader) Video-cd er med PBC-funktioner (ver. 2.0-plader) Du kan Bruge videoafspilning (levende billeder) samt musik. Afspille interaktiv software ved hjælp af menuer, der vises på TV-skærmen (PBCafspilning), ud over videoafspilningsfunktionerne på ver plader. Endvidere kan du afspille stillbilleder med en høj opløsning, hvis de findes på pladen. Når der afspilles DTS*-kodede cd er, høres der meget støj fra de analoge stereoudgange. Brugeren skal tage de nødvendige forholdsregler, når -afspillerens analoge stereoudgange er tilsluttet en forstærker, for at undgå eventuel skade på lydsystemet. Et eksternt 5.1-kanals dekodersystem af typen DTS Digital Surround skal tilsluttes den digitale udgang på afspilleren, hvis du vil bruge DTS Digital Surround -afspilning. Dette produkt omfatter teknologi til beskyttelse af ophavsret, der er beskyttet af metodekrav i bestemte amerikanske patenter og andre intellektuelle ejendomsrettigheder, der ejes af Macrovision Corporation og andre rettighedshavere. Brug af denne teknologi til beskyttelse af ophavsret skal autoriseres af Macrovision Corporation og er kun beregnet til privatbrug og andre former for begrænset visningsbrug, medmindre andet er autoriseret af Macrovision Corporation. Reverse engineering eller demontering er forbudt. * DTS er et varemærke tilhørende Digital Theater Systems, Inc. 5 DK

6 Forholdsregler Om sikkerhed Advarsel! Brug af optiske instrumenter sammen med dette produkt øger risikoen for øjenskader. Hvis en genstand eller væske tabes ned i kabinettet, skal strømmen afbrydes, og afspilleren kontrolleres af faguddannet personale, før den tages i brug igen. Om strømkilder Strømmen til afspilleren er ikke afbrudt, så længe den er tilsluttet stikkontakten, heller ikke hvis selve afspilleren er blevet slukket. Hvis du ikke skal bruge afspilleren i længere tid, skal du sørge for at tage stikket til afspilleren ud af stikkontakten. Hvis du vil tage strømledningen ud (netledningen), skal du tage fat om selve stikket - træk aldrig i ledningen. Hvis strømledningen (netledningen) skal udskiftes, skal det foretages hos en kvalificeret forhandler. Om placering Placer afspilleren, hvor der er tilstrækkelig ventilation, for at forhindre, at afspilleren bliver overophedet Placer ikke afspilleren på en blød overflade, f.eks. et tæppe, der kan blokere ventilationshullerne i bunden. Placer ikke afspilleren i nærheden af varmekilder eller på steder, hvor den udsættes for direkte sollys, meget støv eller mekaniske rystelser. Om betjeningen Hvis afspilleren bringes direkte fra et koldt til et varmt sted eller placeres i et rum med høj luftfugtighed, kan der dannes kondensvand på linserne i afspilleren. Hvis dette forekommer, fungerer afspilleren muligvis ikke korrekt. I dette tilfælde skal du fjerne pladen og lade afspilleren stå tændt i en halv time, indtil fugten er fordampet. Når du flytter afspilleren, skal du fjerne eventuelle plader. Pladen kan blive beskadiget, hvis den ikke fjernes. Om justering af lydstyrken Skru ikke op for lyden, mens du lytter til en del med meget lave eller ingen lydsignaler. Hvis du gør det, kan højttalerne beskadiges, når du spiller en del med kraftige lydsignaler. Om rengøring Rengør kabinettet, panelet og kontrolknapperne med en blød klud, der er fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke skuresvampe, skurepulver eller opløsningsmidler, såsom sprit og rensebenzin. Hvis du har spørgsmål eller problemer i forbindelse med afspilleren, skal du kontakte den nærmeste Sonyforhandler. 6 DK VIGTIG BEMÆRKNING Forsigtig: Den indbyggede -afspiller kan vise et still-videobillede eller et billede i klargøringsdisplayet på TV-skærmen uendeligt. Hvis du viser stillvideobilledet eller billedet i klargøringsdisplayet på TV-skærmen gennem længere tid, risikerer du at beskadige TV-skærmen. Projektions-TV er særligt følsomme over for dette. Bemærkninger om pladerne Om håndtering af plader Tag fat i pladens kant for ikke at tilsmudse den. Berør ikke cd ens overflade. Sæt ikke papir eller tape fast på pladen. Hvis der kommer lim (eller lignende) på pladen, skal du fjerne det helt, inden du igen bruger pladen. Udsæt ikke pladen for direkte sollys eller varmekilder, f.eks. varmluftkanaler, og efterlad den ikke i en bil parkeret i direkte sollys, da temperaturen i bilen kan stige voldsomt. Anbring pladen i hylsteret efter afspilning. Om rengøring Rengør pladen med en renseklud før afspilning. Aftør den fra midten og ud. Undlad at bruge opløsningsmidler, såsom rensebenzin, fortynder, rensemidler eller antistatisk spray beregnet til LP er. På nye plader Anvend ikke cd er med usædvanlige former, f.eks. hjerteformede cd er, da de kan bevirke fejlfunktion i afspilleren.

7 Introduktion Udpakning I dette afsnit beskrives, hvordan CD/ -afspilleren tilsluttes til et TV (med lyd/video-indgangsbøsninger) og/eller en AV-receiver (forstærker). Du kan ikke tilslutte denne afspiller til et TV uden et videoindgangsstik. Sørg for at slukke for strømmen til hver enkelt komponent, før tilslutningerne foretages. Kontroller, at du har følgende dele: Lyd-/videokabel (1) Fjernbetjening RMT-D115P (1) R6-batterier (størrelse AA) (2) Indsættelse af batterier i fjernbetjeningen Du kan fjernbetjene afspilleren ved hjælp af den medfølgende fjernbetjening. Indsæt to R6 (AA)-batterier, så + og - på batterierne svarer til diagrammet i batterirummet. Når du bruger fjernbetjeningen, skal du rette den mod fjernbetjeningsmodtageren på afspilleren. Introduktion Bemærk! Placer ikke fjernbetjeningen et meget varmt eller fugtigt sted. Tab ikke fremmedlegemer i fjernbetjeningens batterirum, f.eks. under udskiftning af batterier. Udsæt ikke fjernbetjeningsmodtageren for direkte sollys eller lysapparaturer, da det kan medføre fejlfunktion. Tag batterierne ud af fjernbetjeningen, hvis du ikke skal bruge den i en længere periode, for at undgå, at de beskadiges som følge af batterilækage og -ætsning. 7 DK

8 TV-tilslutninger Introduktion Med denne tilslutning lytter du til lyden gennem TVhøjttalere (L:venstre, R:højre). Læs nærmere i vejledningen til den komponent, der skal tilsluttes. Du kan ikke tilslutte denne afspiller til et TV uden et SCARTstik (EURO AV) eller et videoindgangsstik. z Du kan lytte til surround sound vha. tv ets indbyggede højttalere Du kan bruge 3D sound imaging til at skabe virtuelle baghøjttalere ved hjælp af lyden fra indbyggede TV-højttalere uden at bruge virkelige baghøjttalere (VES TV: Virtual Enhanced Surround TV). Yderligere oplysninger findes på side 36. CD/-afspiller Nødvendige ledninger SCART-kabel (EURO AV) (medfølger ikke) (2) Sørg for, at tilslutningerne slutter tæt, for at undgå brummen og støj. Læs nærmere i vejledningen til det TV, der skal tilsluttes. Bemærk! Når du angiver LINE til S VIDEO eller RGB under BRUGERDEFINERET INDSTILLING i klargøringsdisplayet, skal du bruge et SCART-kabel (EURO AV), der er tilpasset hvert signal. Når du tilslutter ved hjælp af SCART-kablet, skal du kontrollere, at TV et er tilpasset til S-VIDEO eller RGB. Læs nærmere i vejledningen til det TV, der skal tilsluttes. LINE-1 (RGB) - TV LINE-2 AUDIO OUT DIGITAL OUT PCM/DTS/MPEG/ DOLBY DIGITAL R L COAXIAL OPTICAL VIDEO OUT S VIDEO OUT WOOFER Til et vekselstrømsstik Videobåndoptager Til T LINE-1 (RGB)-TV Til i LINE-2 Til SCART-udgang (EURO AV) TV Til SCART-indgang (EURO AV) : Signalretning 8 DK

9 Hvis dit TV har to SCART-stik (EURO AV) CD/-afspiller LINE-1 (RGB) TV LINE-2 Hvis dit TV ikke har noget SCART-stik (EURO AV) Du kan tilslutte afspilleren til et TV (med lyd-/videoindgangsbøsninger) ved hjælp af det medfølgende lyd-/ videokabel. Hvis TV et har en S video-indgang, skal komponenten tilsluttes via S video-udgangen ved hjælp af et S- videokabel (medfølger ikke) i stedet for videokablet. Du får et bedre billede. Når du tilslutter kablerne, skal du sørge for, at det farvekodede kabel passer sammen med de rette bøsninger på komponenterne. Gul (video) til gul, rød (højre) til rød og hvid (venstre) til hvid. Introduktion Lyd-/videokabel (medfølger) (1) Videobåndoptager Gul Hvid (L) Rød (R) Gul Hvid (L) Rød (R) x Sådan lytter du til lyden gennem TV-højttalere TV Til SCART indgang (EURO AV) CD/-afspiller AUDIO OUT TV INPUT R L VIDEO OUT VIDEO L i i WOOFER R AUDIO Til SCART indgang (EURO AV) x Hvis dit TV har en S-video-indgang S-videokabel (medfølger ikke) (1) TV CD/-afspiller AUDIO OUT S VIDEO IN R L S VIDEO OUT WOOFER INPUT L AUDIO R 9 DK

10 TV-tilslutninger Introduktion Bemærk! Læs nærmere i vejledningen til den komponent, der skal tilsluttes. Undlad at tilslutte denne afspiller til en videobåndoptager. Hvis du gør det, kan der forekomme billedstøj. VCR TV Indstillinger for afspilleren Visse justeringer af indstillinger er nødvendige for afspilleren, afhængigt af TV et eller andre komponenter, der skal tilsluttes. Brug klargøringsdisplayet til at ændre de forskellige indstillinger. Yderligere oplysninger om brugen af klargøringsdisplayet findes på side 46. CD/afspiller Tilslut direkte Afhængigt af TV et eller receiveren (forstærkeren) opstår der muligvis lydforvrængning, fordi niveauet for lydudgangen er højt. Angiv i dette tilfælde AUDIO ATT i LYDINDSTILLING til TIL på klargøringsdisplayet. Yderligere oplysninger findes på side 55. Hvis du ikke kan se billederne fra en videobåndoptager via denne afspiller, der er tilsluttet et TV med RGB-komponentstik, skal du indstille til t (Audio/Video) på TV et. Hvis du vælger (RGB), kan TV et ikke modtage signalet fra videobåndoptageren. Hvis du vil bruge videobåndoptagerens SmartLink-funktion, skal du tilslutte videobåndoptageren til TV ets SmartLink-stik og tilslutte CD/-afspilleren til TV et med et andet stik. Hvis du tilslutter afspilleren til TV et via SCART-stikkene, indstilles indgangskilden for TV et automatisk til afspilleren, når du starter afspilning eller trykker på en hvilken som helst knap undtagen! på afspilleren på fjernbetjeningen. Tryk i givet fald på TV/ på fjernbetjeningen for at returnere indgangen til TV et. Sådan tilsluttes afspilleren til et TV med bredformat Angiv TV TYPE i SKÆRMINDSTILLING til 16:9 (standardindstilling) i klargøringsmenuen. Yderligere oplysninger findes på side 50. Sådan tilsluttes afspilleren til et normalt TV Angiv TV TYPE i SKÆRMINDSTILLING til 4:3 LETTER BOX eller 4:3 BESKÅRET i klargøringsmenuen. Yderligere oplysninger findes på side 50. Sådan tilsluttes afspilleren til et TV eller en videobåndoptager via et SCART-stik (EURO AV), der passer til S video- eller RGB-signalerne Angiv LINE i BRUGERDEFINERET INDSTILLING til S VIDEO eller RGB i klargøringsdisplayet. Yderligere oplysninger findes på side 51. Når du spiller en plade, der er optaget med NTSCfarvesystemet, udsender afspilleren videosignalet eller klargøringsdisplayet osv. i NTSC-farvesystemet, og billedet vises måske ikke på TV er med PALfarvesystemet. I dette tilfælde skal du åbne pladeskuffen og fjerne pladen. 10 DK

11 Tilslutninger til modtager (forstærker) Denne tilslutning er beregnet til afspilning af lyden via højttalere, der er tilsluttet til en receiver uden en indbygget DTS-, Dolby* Digital- eller MPEG-dekoder. Læs desuden nærmere i vejledningen til den komponent, der skal tilsluttes. z Du kan høre surround-lyd, selv hvis du kun tilslutter fronthøjttalere Du kan bruge 3D sound imaging til at skabe virtuelle baghøjttalere ved hjælp af lyden fra fronthøjttalerne (L, R) uden at bruge virkelige baghøjttalere (VES - Virtual Enhanced Surround). Yderligere oplysninger findes på side 36. z Hvis du har en digital komponent med indbygget DTS-, Dolby Digital- eller MPEG-dekoder, kan du lytte til multikanal-surround-lyd ved at tilslutte komponenten via DIGITAL OUT OPTICAL- eller COAXIALstikket ved hjælp af en optisk eller koaksial digitalledning (medfølger ikke). Yderligere oplysninger om tilslutninger finder du på side 14. Nødvendige ledninger Lydkabel (medfølger ikke) (1) Hvid (L) Rød (R) S-videokabel (medfølger ikke) (1) Hvid (L) Rød (R) Når du tilslutter ledningerne, skal du sørge for, at den farvekodede ledning passer sammen med de rette bøsninger på komponenterne. Rød (højre) til rød og hvid (venstre) til hvid. Sørg for, at tilslutningerne slutter tæt, for at undgå brummen og støj. Hvis du har en digital komponent, f.eks. en receiver (forstærker) med et digitalt stik, DAT eller MD, skal du tilslutte komponenten i DIGITAL OUT OPTICAL- eller COAXIAL-stikket ved hjælp af en optisk eller koaksikal digitalledning (medfølger ikke). Introduktion * Produceret under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. Fortrolige ikke-udgivede værker Dolby Laboratories. Alle rettigheder forbeholdes. Optisk digitalledning (medfølger ikke) (1) Koaksial digitalledning (medfølger ikke) (1) CD/-afspiller AUDIO OUT R L DIGITAL OUT PCM/DTS/MPEG/ DOLBY DIGITAL COAXIAL OPTICAL LINE-1 (RGB) - TV VIDEO OUT S VIDEO OUT LINE-2 WOOFER Til et vekselstrømsstik Til AUDIO OUT (R, L) Til DIGITAL OUT (COAXIAL) Til DIGITAL OUT (OPTICAL) Tag dækslet af. Til S VIDEO OUT Til S-videoindgang INPUT S VIDEO TV eller Til optisk digital indgang DIGITAL IN OPTICAL Forstærker med digitalstik, MDafspiller, DATafspiller osv. eller Til koaksial digital indgang COAXIAL CD L Receiver (forstærker) R : Signalretning Til lydindgang 11 DK

12 Tilslutninger til modtager (forstærker) Introduktion Bemærk! Du kan ikke se et billede med et S video-signal, hvis TV et ikke er tilpasset S-videosignalet. Tilslut komponenten via videoindgangen ved hjælp af videokablet (medfølger ikke) i stedet for S-videokablet, hvis TV et ikke har en S video-indgang. Yderligere oplysninger findes på side 9. Se vejledningen, der fulgte med TV et. Læs nærmere i vejledningen til den komponent, der skal tilsluttes. Du kan ikke optage lyd digitalt fra plader optaget i surroundformat med flere kanaler, direkte ved hjælp af en MD- eller DAT-afspiller. Når du tilslutter komponenter via DIGITAL OUT OPTICALeller COAXIAL-stikket, skal du sætte Virtual Enhanced Surround (VES) til FRA. Ellers udsender afspilleren ikke de nedenstående signaler fra DIGITAL OUT OPTICAL- eller COAXIAL-stikket. Dolby Digital-signaler (når du angiver DOLBY DIGITAL i LYDINDSTILLING til D-PCM ) MPEG AUDIO Når du har foretaget tilslutningerne ved hjælp af en optisk eller koaksikal digitalledning, skal du ikke angive DOLBY DIGITAL til DOLBY DIGITAL, MPEG til MPEG og DTS til TIL. I så fald kommer der pludselig en høj lyd fra højttalerne, hvilket kan genere ørene eller beskadige højttalerne. Indstillinger for afspilleren Visse justeringer af indstillinger er nødvendige for afspilleren, afhængigt af de komponenter, der skal tilsluttes. Brug klargøringsmenuen til at ændre de forskellige indstillinger. Yderligere oplysninger om brugen af klargøringsmenuen findes på side 46. Angiv LYDINDSTILLING -elementerne i klargøringsdisplayet (side 55) som vist i illustrationen nedenfor for at høre lyde via højttalere tilsluttet en receiver (forstærker) med et digitalt stik og uden indbygget DTS-, Dolby Digital- eller MPEG-dekoder eller for at udsende lyden til en digital komponent, f.eks. en DAT- eller MD-optager. Dette er standardindstillingerne. LYDINDSTILLING AUDIO ATT: FRA AUDIO DRC: STANDARD DOWN MIX: DOLBY SURROUND DIGITAL UDGANG: TIL DOLBY DIGITAL: D-PCM MPEG: PCM DTS: FRA Indstil: Afslut: DISPLAY Indstil elementerne som vist Indstil VES til FRA på kontrolmenudisplayet (side 36). Når du vælger en anden VES-tilstand end FRA, kommer der ingen lyd fra højttalerne. Bemærk Angiv DOWN MIX til NORMAL i LYDINDSTILLING i klargøringsdisplayet (side 56), hvis der udsendes signaler, der ikke gengiver Dolby Surround-effekten (Pro Logic) fra DIGITAL OUT OPTICAL- eller COAXIAL-stikket. 12 DK

13 2+1-kanals surround-tilslutninger Denne tilslutning er beregnet til afspilning af lyden via venstre og højre højttaler på TV et, eller højttalere, der er tilsluttet til en receiver og subwooferen. Du kan høre dybe basfrekvenser, hvis du tilslutter en subwoofer. Læs nærmere i vejledningen til den komponent, der skal tilsluttes. Angiv SUBWOOFER i HØJTTALEROPSÆTNING til JA i klargøringsdisplayet (side 57). Angiv derefter FRONTHØJTTALER til TV, når du bruger TV ets højttalere, eller til STOR, MIDDEL eller LILLE, når du bruger de højttalere, der er tilsluttet receiveren. z Du kan lytte til surround-lyd, selv hvis du kun tilslutter fronthøjttalere Du kan bruge 3D sound imaging til at skabe virtuelle baghøjttalere ved hjælp af lyden fra fronthøjttalerne (L, R) uden at bruge virkelige baghøjttalere (Virtual Enhanced Surround). Yderligere oplysninger findes på side 36. Nødvendige ledninger Lydkabel (medfølger ikke) (1) Hvid (L) Rød (R) S-videokabel (medfølger ikke) (1) Når du tilslutter ledningerne, skal du sørge for, at den farvekodede ledning passer sammen med de rette bøsninger på komponenterne. Rød (højre) til rød og hvid (venstre) til hvid. Sørg for, at tilslutningerne slutter tæt, for at undgå brummen og støj. Monolydkabel (medfølger ikke) (1) Et til en subwoofer Hvid (L) Rød (R) Introduktion CD/afspiller AUDIO OUT DIGITAL OUT PCM/DTS/MPEG DOLBY DIGITAL LINE-1 (RGB) - TV LINE-2 R L COAXIAL OPTICAL VIDEO OUT S VIDEO OUT WOOFER Til et vekselstrømsstik Til AUDIO OUT (WOOFER) Til AUDIO OUT (R, L) Til S VIDEO OUT Til S VIDEO-indgang TV Subwoofer (Aktiv type) eller Til lydindgang INPUT VIDEO L AUDIO R S VIDEO INPUT Til lydindgang Receiver (forstærker) CD L R : Signalretning Bemærk! Du kan ikke se billedet med S-videosignalet, hvis dit TV ikke er tilpasset til S-videosignalet. Hvis dit TV ikke har en S VIDEOindgang, skal du tilslutte komponenten via VIDEO INPUTstikket ved hjælp af videokablet (medfølger ikke) i stedet for S- videokablet. Yderligere oplysninger findes på side 9. Se i brugervejledningen til dit TV. 13 DK

14 Tilslutninger til 5.1-kanals surround Introduktion I forbindelse med er, der indeholder DTS-, Dolby- Digital- eller MPEG- AUDIO-lyd, kan du lytte til surround-lyd og skabe biograf- eller koncertsalseffekt ved hjælp af en digital komponent med en indbygget DTS-, Dolby Digital- eller MPEG-dekoder (medfølger ikke). Afspilleren udsender surround-lyd-signaler fra DIGITAL OUT OPTICAL- og COAXIAL-stikkene. Hvis du bruger en receiver (forstærker) med OPTICALeller COAXIAL-stik og 6 højttalere, får du en endnu mere virkelighedsnær lydoplevelse i dit eget hjem. Bemærk! Når en har et lydspor med 7.1 kanaler optaget i MPEG lydformat, er udgangslydsignalerne blandet til 5.1 kanaler. Indstillinger til afspilleren Visse justeringer af indstillinger er nødvendige for afspilleren, afhængigt af de komponenter, der skal tilsluttes. Brug klargøringsdisplayet til at ændre de forskellige indstillinger. Yderligere oplysninger om brugen af klargøringsmenuen findes på side 46. Når du tilslutter en lydkomponent med indbygget Dolby Digital-dekoder A Angiv DIGITAL UDGANG i LYDINDSTILLING til TIL, og angiv derefter DOLBY DIGITAL til DOLBY DIGITAL på klargøringsdisplayet. (side 56) Nødvendige ledninger Optisk digitalledning* (medfølger ikke) (1) Koaksial digitalledning* (medfølger ikke) (1) S-videokabel (medfølger ikke) (1) Når du tilslutter en lydkomponent med en indbygget MPEG-dekoder B Angiv DIGITAL UDGANG i LYDINDSTILLING til TIL, og angiv derefter MPEG til MPEG på klargøringsdisplayet. (side 56) Når du tilslutter en lydkomponent med en indbygget DTS-dekoder C Angiv DIGITAL UDGANG i LYDINDSTILLING til TIL, og angiv derefter DTS til TIL på klargøringsdisplayet. (side 56) * Tilslut komponenten via DIGITAL OUT OPTICAL- eller COAXIAL-stikket ved hjælp af en optisk eller koaksial digitalledning (medfølger ikke). Det er ikke nødvendigt at tilslutte begge disse ledninger. Se illustrationen på næste side. LYDINDSTILLING AUDIO ATT: FRA AUDIO DRC: STANDARD DOWN MIX: DOLBY SURROUND DIGITAL UDGANG: TIL DOLBY DIGITAL: DOLBY DIGITAL MPEG: MPEG DTS: TIL Bemærk! Tilslut ikke netledningen til en stikkontakt, og tryk ikke på POWER-knappen, før alle tilslutninger er foretaget. Læs vejledningen, der leveres med den komponent, der skal tilsluttes. Stikkene på ledningerne skal skubbes helt ind i bøsningerne. Løse forbindelser kan forårsage summen og støj. Indstil: Afslut: DISPLAY Bemærk! Når du ikke tilslutter en lydkomponent med indbygget Dolby Digital-dekoder, skal du ikke angive DOLBY DIGITAL til DOLBY DIGITAL. Når du ikke tilslutter en lydkomponent med indbygget MPEG-dekoder, skal du ikke angive MPEG til MPEG. Når du ikke tilslutter en lydkomponent med indbygget DTSdekoder, skal du ikke angive DTS til TIL. 14 DK

15 Til S VIDEOindgang S VIDEO IN TV Introduktion Til S VIDEO OUT CD/-afspiller LINE-1 (RGB) - TV LINE-2 AUDIO OUT DIGITAL OUT PCM/DTS/MPEG/ DOLBY DIGITAL R L COAXIAL OPTICAL VIDEO OUT S VIDEO OUT WOOFER Til DIGITAL OUT (OPTICAL) Tag dækslet af. Til DIGITAL OUT (COAXIAL) Til et vekselstrømsstik Til optisk digital indgang Til koaksial digital indgang DIGITAL TV/LD IN AC-3 RF TV/LD VIDEO 2 VIDEO 1 MONITOR S-LINK CTRL A1 5.1 INPUT PRE OUT AC OUTLET FRONT REAR C FRONT REAR WOOFER C IN IN COAX OPT S-VIDEO S-VIDEO S-VIDEO S-VIDEO S-VIDEO S-VIDEO S-VIDEO IN IN OUT IN OUT IN OUT VIDEO VIDEO VIDEO VIDEO VIDEO VIDEO VIDEO L L R R AV-modtager (forstærker) med indbygget DTSdekoder, Dolby Digital-dekoder eller MPEGdekoder TV/LD IN OPT CD IN OPT MD/DAT IN OPT MD/DAT OUT OPT SIGNAL GND IN PHONO AUDIO IN IN TUNER AUDIO IN IN CD AUDIO OUT REC OUT AUDIO IN IN MD/DAT AUDIO OUT REC OUT TAPE AUDIO IN IN L R L R WOOFER SPEAKERS B FRONT A REAR R L R L R L C + Centerhøjttaler Fronthøjttaler (R) INPUT Subwoofer (aktiv type) Fronthøjttaler (L) Baghøjttaler (R) : Signalretning Baghøjttaler (L) 15 DK

16 Valg af sprog til displayet på skærmen Introduktion Du kan vælge sproget til klargøringsmenuen, kontrolmenuen eller til de meddelelser, der vises på skærmen. Standardindstillingen er ENGLISH Vælg LANGUAGE SETUP ved hjælp af M/m, og tryk derefter på. LANGUAGE SETUP OSD: MENU: AUDIO: SUBTITLE: ENGLISH ENGLISH ORIGINAL AUDIO FOLLOW </M/m/, DISPLAY To set, press, then. To quit, press DISPLAY. 4 Vælg OSD ved hjælp af M/m, og tryk derefter på, eller. De sprog, du kan vælge, vises. Disse sprog varierer, afhængigt af afspilleren. 1 Når afspilleren er i stop-tilstand, skal du trykke på DISPLAY og vælge SETUP ved hjælp af M/m. Elementerne på skærmmenuen varierer, afhængigt af hvorvidt der er en plade i afspilleren. LANGUAGE SETUP OSD: MENU: AUDIO: SUBTITLE: ENGLISH ENGLISH ESPAÑOL DANSK SVENSKA SUOMI NORSK PORTUGUÊS STOP To set, press, then. To quit, press SETUP. 5 Vælg det ønskede sprog ved hjælp af M/m, og tryk derefter på. Valgt element SETUP Select: SPROG-INDSTILLING DISPLAYSPROG: -MENU: LYD: UNDERTEKST: DANSK ENGLISH ORIGINAL FLØG LYD 2 Tryk på. Klargøringsdisplayet vises på TV-skærmen. LANGUAGE SETUP OSD: MENU: AUDIO: SUBTITLE: ENGLISH ENGLISH ORIGINAL AUDIO FOLLOW Indstil: Afslut: DISPLAY 6 Tryk på DISPLAY. Indstillingsdisplayet forsvinder. To set, press, then. To quit, press DISPLAY. 7 Tryk flere gange på DISPLAY for at deaktivere menuskærmbilledet. 16 DK

17 Sådan vender du tilbage til det forrige skærmbillede Tryk på ORETURN. Sådan foretages en annullering under et valg Tryk på DISPLAY. Bemærk! De sprog, du kan vælge, er vist i trin 4. Flere oplysninger findes på side 49. Betjeningsaktiverede lydeffekter (lyd-feedback) Afspilleren udsender betjeningsaktiverede lyde ved følgende handlinger. Den betjeningsaktiverende lyd-feedback er som standard deaktiveret. Betjening Tænd for strømmen Sluk for strømmen Betjeningsaktiveret lyd Et bip To bip Introduktion Tryk på H Tryk på X Stop af afspilning Betjening er ikke mulig Et bip To bip Et langt bip Tre bip! A Tryk på! på afspilleren, og tryk derefter på fjernbetjeningen. Strømindikatoren lyser grønt. Tryk på A, og tag pladen ud, hvis der er en plade i afspilleren. Tryk derefter på A igen for at lukke pladeskuffen. 2 Tryk på og hold X på afspilleren nede i over to sekunder. Der høres ét bip og lyd-feedback aktiveres. Sådan deaktiveres funktionen til lyd-feedback Når der ikke er en plade i afspilleren, skal du trykke på X på afspilleren og holde den inde i mere end to sekunder. Du hører to bip, og funktionen til lyd-feedback er deaktiveret. 17 DK

18 Afspilning af plader I dette kapitel beskrives, hvordan en /cd/video-cd afspilles. Afspilning af plader Afhængigt af en eller video-cd en er nogle af handlingerne muligvis anderledes eller begrænsede. Se i vejledningen til pladen.! Strømindikator H A Når du spiller en plade, der er optaget med NTSC-farvesystemet, udsender afspilleren videosignalet eller klargøringsdisplayet osv. i NTSC-farvesystemet, og billedet vises måske ikke på TV er med PAL-farvesystemet. I så fald skal du åbne pladeskuffen og fjerne pladen Tænd for TV et. Tænd for TV et, og vælg videoindgangen for at se billederne fra afspilleren. Når du bruger en receiver (forstærker) Tænd for receiveren (forstærkeren), og vælg den korrekte indstilling for at høre lyden fra afspilleren. 2 Tryck på! på spelaren. Spelaren växlar över till standbyläge och strömindikatorn växlar till rött. 3 Tryck på A på spelaren och placera en skiva i skivfacket. Spelaren slås på automatiskt och strömindikatorn lyser grönt. Med afspilningssiden nedad 4 Tryk på H. Pladeskuffen lukkes, og afspilleren starter afspilningen (Fortsat afspilning). Juster lydstyrken på TV et eller receiveren (forstærkeren). Efter trin 4 xved afspilning af en Der vises muligvis en -menu eller titelmenu på TVskærmen (se side 22). xved afspilning af en video-cd Afhængigt af video-cd en vises en menu på TVskærmen. Du kan afspille pladen interaktivt ved at følge vejledningen i menuen. (Oplysninger om PBCafspilning findes på side 23.) 18 DK

19 Sådan tændes afspilleren Tryk på! på afspilleren. Afspilleren er nu standby, og strømindikatoren lyser rødt. Tryk derefter på fjernbetjeningen. Afspilleren tænder, og strømindikatoren lyser grønt. Når afspilleren er standby, kan den også tændes vha. A på afspilleren eller ved at trykke på H. Sådan slukkes afspilleren Tryk på fjernbetjeningen. Afspilleren er nu standby, og strømindikatoren lyser rødt. Tryk på! på afspilleren for at slukke for strømmen til afspilleren. Bemærkninger om afspilning af DTS-lydsporene på en cd Afspil ikke DTS-lydspor uden først at have tilsluttet afspilleren til en lydkomponent med en indbygget DTS-dekoder. Afspilleren udsender DTS-signalet via DIGITAL OUT OPTICAL- og COAXIAL-stikkene, selvom DTS i LYDINDSTILLING er angivet til FRA i klargøringsdisplayet. Det kan genere dine ører eller beskadige højttalerne. Angiv lyden til STEREO, når du afspiller DTS-lydspor på en cd. (Se Ændring af lyden på side 32). Hvis du angiver lyden til 1/V eller 2/H, kommer der ingen lyd fra DIGITAL OUT OPTICAL- og COAXIAL-stikkene. Hvis du afspiller en cd med et DTS-lydspor, kan der komme en høj lyd fra AUDIO OUT-stikkene, som generer ørerne eller beskadiger højttalerne. Yderligere betjening Z./> H X A H./> X x x Afspilning af plader Bemærkninger om afspilning af DTS-lydsporene på en Signalerne fra DTS-lydsporene udsendes kun fra DIGITAL OUT OPTICAL- og COAXIAL-stikkene. Der kommer ingen lyd fra AUDIO OUT-stikkene. Hvis afspilleren er tilsluttet en lydkomponent uden en indbygget DTS-dekoder, skal du ikke angive DTS i DIGITAL UDGANG til TIL i klargøringsmenuen. I givet fald høres en høj lyd fra højttalerne, når du afspiller DTSlydsporet, hvilket påvirker ørerne og/eller beskadiger højttalerne. Når du angiver DTS i LYDINDSTILLING til FRA, høres ingen lyd fra DIGITAL OUT OPTICAL og COAXIAL-stikkene, selvom du afspiller DTS-lydspor på er. Hvis du vil Stoppe Holde pause Genoptage afspilning efter pause Gå til næste kapitel, spor eller sekvens med funktionen Fortsat afspilning Betjening Tryk på x. Tryk på X. Tryk på X eller H. Tryk på >. Bemærk! Hvis du lader afspilleren eller fjernbetjeningen være i pauseeller stopindstilling i 15 minutter, vises pauseskærmen automatisk. Tryk på H for at fjerne pausebilledet. (Oplysninger om slukning af pauseskærmen finder du på side 48). Hvis du ikke bruger afspilleren eller fjernbetjeningen i mere end 30 minutter, når en plade ikke afspilles, slukkes afspilleren automatisk. (Auto Power Off-funktion) Sluk ikke for afspilleren ved at trykke på!, mens der afspilles en plade, da det kan annullere menuindstillingerne. Tryk først på x for at stoppe afspilningen, og tryk derefter på fjernbetjeningen for at slukke for afspilleren. Tryk på! på afspilleren, når strømindikatoren lyser rødt, og afspilleren er standby. Gå til det foregående kapitel, spor eller den foregående sekvens med funktionen Fortsat afspilning Stoppe afspilningen, og fjerne pladen Tryk på.. Tryk på Z. Du kan afspille plader i forskellige tilstande, f.eks. Programmeret afspilning ved hjælp af menuen på skærme (kontrolmenuen). Oplysninger om kontrolmenuhandlinger findes på side DK

20 Søgning efter et bestemt punkt på en plade Z Du kan finde et bestemt sted på en plade hurtigt ved at få vist billedet eller afspille langsomt. Søgning efter et sted langsomt ved at se på skærmen (Afspilning i slowmotion) Afspilning af plader / Du kan kun bruge denne funktion til er eller videocd er. Tryk på eller, når afspilleren er i pausetilstand. Når du finder det ønskede punkt, skal du trykke på H for at vende tilbage til normal hastighed. Hver gang du trykker på knappen eller under afspilning i slow motion, ændres afspilningshastigheden. Der findes to hastigheder. Ved hvert tryk ændres retningen på følgende måde: Afspilningsretning 1 y 2 Bemærk! Afhængigt af en/video-cd en kan du måske ikke udføre alle de beskrevne handlinger. Modsat retning (kun ) 1 y 2 Afspilningshastigheden for 2 /2 er langsommere end for 1 /1. Hurtig søgning efter et punkt ved hjælp af hurtig fremspoling eller hurtig tilbagespoling (Scan) Tryk på eller under afspilning af en plade. Når du finder det ønskede sted, skal du trykke på H for at vende tilbage til normal hastighed. Hver gang du trykker på knappen eller under speed scan, ændres afspilningshastigheden. Hver gang du trykker på knappen eller under hastighedsscanning, ændres afspilningshastigheden. Der findes tre hastigheder. Ved hvert tryk ændres angivelsen på følgende måde: Afspilningsretning x2b (kun /cd) t 1M t 2M R Modsat retning x2b (kun ) t 1m t 2m R Afspilningshastigheden på x2b/x2b er dobbelt så hurtig som normal hastighed. Afspilningshastigheden for 2M/2m er hurtigere end for 1M/1m. 20 DK

21 Genoptagelse af afspilning fra det punkt, hvor du har stoppet pladen (Genoptag afspilning) Afspilleren husker det sted, hvor du stoppede pladen RESUME vises på displayet på frontpanelet, du kan genoptage afspilningen derfra. Så længe pladeskuffen ikke åbnes, fungerer Genoptag afspilning, selvom afspilleren sættes i standby-tilstand med et tryk på fjernbetjeningen. H x Bemærk! Genoptag afspilning er ikke tilgængelig på alle er. Genoptag afspilning er ikke tilgængelig med funktionen Afspilning i tilfældig rækkefølge eller Programmeret afspilning. Afhængigt af hvor du stoppede pladen, kan afspilleren muligvis genoptage afspilningen fra et andet punkt. Det punkt, hvor du har stoppet afspilningen, slettes, når: du åbner eller lukker pladeskuffen du slukker for strømmen ved at trykke på! på afspilleren du ændrer afspilningsfunktionen du starter afspilningen efter valg af titel, kapitel eller spor du ændrer indstillingerne i klargøringsdisplayet Afspilning af plader H x 1 Tryk på x for at stoppe afspilningen, mens du afspiller en plade. RESUME vises på displayet på frontpanelet og Disken starter igen fra det aktuelle punkt. Tryk på [STOP] igen, hvis du vi starte fra begyndelsen. Hvis RESUME ikke vises, er Genoptag afspilning ikke tilgængelig. 2 Tryk på H. Afspilleren starter afspilningen fra det punkt, hvor du stoppede pladen i trin 1. z Sådan afspilles fra begyndelsen af pladen Når spilletiden vises i displayet på frontpanelet, før du starter afspilning, skal du trykke på x for at nulstille spilletiden og derefter trykke på H. 21 DK

22 Brug af ens menu Afspilning af plader Nogle er har en titelmenu eller en -menu, der kun findes på er. Brug af titelmenuen En er inddelt i lange afsnit med film eller et musikstykke kaldet titler. Når du afspiller en, der indeholder flere titler, kan du vælge den ønskede titel ved hjælp af titelmenuen. TITLE </M/m/, Brug af -menuen Med nogle er kan du vælge indholdet af pladen ved hjælp af menuen. Når du afspiller disse er, kan du vælge sproget for underteksterne og lyden osv. ved hjælp af -menuen. MENU </M/m/, MENU TITLE </M/m/, </M/m/, 1 Tryk på TITLE. Titelmenuen vises på TV-skærmen. Indholdet af menuen varierer fra plade til plade. 2 Tryk på </M/m/, for at vælge den ønskede titel. Afhængigt af pladen kan du bruge nummerknapperne til at vælge titlen. 3 Tryk på. Afspilleren begynder at afspille den valgte titel. Bemærk! På nogle er kan du muligvis ikke vælge titlen. På nogle er, kaldes en titelmenu blot en menu eller titel i den vejledning, der følger med pladen. Tryk på kan også hedde Tryk på SELECT. 1 Tryk på -MENU. -menuen vises på TV-skærmen. Indholdet af menuen varierer fra plade til plade. 2 Tryk på </M/m/, for at vælge det element, du vil ændre. Afhængigt af pladen kan du bruge nummerknapperne til at vælge elementet. 3 Gentag trin 2 for at ændre andre elementer. 4 Tryk på. z Hvis du vil vælge sproget for -menuen Rediger indstillingen ved hjælp af -MENU i SPROG- INDSTILLING i klargøringsdisplayet. Yderligere oplysninger findes på side 49. Bemærk! Afhængigt af en kaldes en -menu muligvis bare en menu i vejledningen til pladen. 22 DK

23 Afspilning af video-cd er med PBC-funktioner (PBC-afspilning) Ved afspilning af video-cd er med PBC-funktioner (afspilningskontrol) (ver. 2.0-plader) kan du udføre enkel interaktiv betjening, søgefunktioner og lignende. Med PBC-afspilning er det muligt at afspille video-cd er interaktivt ved at følge menuen på TV-skærmen. På denne afspiller, kan du bruge nummerknapperne,,., >, M/m og ORETURN under PBCafspilning. H./> ORETURN M/m Sådan vender du tilbage til menuen Tryk på ORETURN,. eller > z Sådan annulleres PBC-afspilning af en video-cd med PBCfunktioner, og sådan afspilles pladen med funktionen Fortsat afspilning Du kan gøre det på to måder. Før du begynder at afspille, skal du vælge det ønskede spor ved hjælp af. eller > og derefter trykke på eller H. Før du begynder at afspille, skal du vælge spornummeret ved hjælp af nummerknapperne på fjernbetjeningen og derefter trykke på eller H. Der står Afspilning uden PBC. på TV-skærmen, og afspillerne starter Fortsat afspilning. Du kan ikke afspille stillbilleder, f.eks. en menu. Tryk på x to gange, og tryk derefter på H for at vende tilbage til PBC-afspilning. Bemærk! Afhængigt af video-cd en står der Tryk på eller Tryk på SELECT i trin 3 i den medfølgende vejledning. Afspilning af plader Nummerknapper /> H M/m ORETURN 1 Start afspilningen af en video-cd med PBCfunktioner ved at følge trin 1 til 4 i Afspilning af plader på side Vælg det ønskede emnenummer. Tryk på M/m for at vælge emnenummeret. Du kan også vælge elementets nummer med nummerknappen på fjernbetjeningen. 3 Tryk på. 4 Følg vejledningen i menuen, når du skal udføre interaktive handlinger. Se i vejledningen til pladen, da fremgangsmåden kan variere afhængig af video-cd en. 23 DK

24 Brug af displayet på frontpanelet Z Du kan kontrollere oplysningerne om pladen, f.eks. det samlede antal titler, spor eller den resterende tid, ved hjælp af displayet på frontpanelet. Kontrol af den resterende tid Tryk på TIME/TEXT. Hver gang du trykker på TIME/TEXT under afspilning af pladen, ændres visningen som vist nedenfor. Afspilning af plader Ved afspilning af en Visning af oplysninger under afspilningen af pladen Aktuelt surroundformat Pladetype Lyser, når afspilleren udsender signalet i NTSCformat TIME/TEXT Aktuelt kapitelnummer NTSC TITLE CHAP HOUR MIN SEC MPEG PGM SHUFFLE DTS ANGLE REPEAT1 Digital A-B Spilletid og nummer for det aktuelle kapitel Resterende tid for det aktuelle kapitel Spilletid og nummer for den aktuelle titel Resterende tid for den aktuelle titel Tekst TITLE CHAP HOUR MIN SEC Tryk på TIME/ TEXT TITLE CHAP HOUR MIN SEC Tryk på TIME/ TEXT TITLE HOUR MIN SEC Tryk på TIME/ TEXT TITLE HOUR MIN SEC Tryk på TIME/ TEXT Afspilningsstatus Aktuel Aktuelt titelnummer afspilningsfunktion Lyser, når du kan skifte vinkel Spilletid Tryk på TIME/TEXT Bemærk! På nogle er vises kapitelnummeret eller tiden måske ikke, eller du kan ikke ændre displayet på frontpanelet. Mens du anvender Afspilning i tilfældig rækkefølge eller Programmeret afspilning, vises spilletiden og den resterende tid for pladen ikke. 24 DK

25 Ved afspilning af en cd/video-cd Visning af oplysninger under afspilning af en plade Afspilningsstatus VIDEO CD CD Pladetype Lyser, når afspilleren udsender signalet i NTSCformat Aktuel afspilningsfunktion Aktuelt spornummer Aktuelt indeksnummer NTSC TRACK INDEX MIN SEC PGM SHUFFLE REPEAT1 A-B PBC Lyser under PBC-afspilning (kun video-cd) Spilletid Kontrol af den resterende tid Tryk på TIME/TEXT. Hver gang du trykker på TIME/TEXT under afspilning af en plade, ændres displayet som vist nedenfor. Spilletid og aktuelt spornummer CD Resterende tid for det aktuelle spor CD Pladens spilletid CD TRACK INDEX MIN SEC Tryk på TIME/ TEXT TRACK INDEX MIN SEC Tryk på TIME/ TEXT MIN SEC Afspilning af plader z Ved afspilning af video-cd er med PBC-funktioner Det aktuelle sekvensnummer vises i stedet for det aktuelle spornummer og det aktuelle indeksnummer. I dette tilfælde ændres displayet på frontpanelet ikke, når du trykker på TIME/ TEXT. Hvis der indspilles en TEKST på pladen, ændres displayet på frontpanelet til et tekstdisplay, når du trykker på TIME/TEXT (se side 31). Resterende tid for pladen CD Tekst Tryk på TIME/ TEXT MIN SEC Tryk på TIME/ TEXT CD Tryk på TIME/TEXT Bemærk! Mens du anvender Afspilning i tilfældig rækkefølge eller Programmeret afspilning, vises spilletiden og den resterende tid for pladen ikke. 25 DK

26 Brug af forskellige funktioner i kontrolmenuen I dette kapitel beskrives, hvordan plader afspilles med forskellige funktioner, samt hvordan de praktiske funktioner i menuen på skærmen bruges (kontrolmenu). Brug af kontrolmenuen Ved hjælp af kontrolmenudisplayet kan du vælge startpunktet, afspille sekvenser i den ønskede rækkefølge, ændre visningsvinklerne, foretage Digital Cinema Soundindstillinger og lignende. Valgmulighederne varierer, afhængigt af pladetypen. Yderligere oplysninger om hvert element i kontrolmenudisplayet findes på side DISPLAY ORETURN </M/m/, </M/m/, DISPLAY ORETURN 1 Tryk på DISPLAY for at få vist kontrolmenuen på TV-skærmen. 1 2 ( 2 7 ) 1 8 ( 3 4 ) C 0 1 : 3 2 : 5 5 Aktuelt punkt TITEL Vælg: 26 DK

27 2 Vælg det ønskede element ved hjælp af M/m. Elementer 1 2 ( 2 7 ) 1 8 ( 3 4 ) C 0 1 : 3 2 : 5 5 1: ENGELSK Sådan foretages en annullering under et valg Tryk på ORETURN. Sådan får du vist andre elementer Hver gang du trykker på DISPLAY, ændres kontrolmenudisplayet på følgende måde: Valgt punkt 3 Tryk på. UNDERTEKST Vælg: 1 2 ( 2 7 ) 1 8 ( 3 4 ) C 0 1 : 3 2 : 5 5 1: ENGELSK FRA 1: ENGELSK 2: FRANSK 3: SPANSK UNDERTEKST Vælg: 4 Vælg det ønskede element ved hjælp af M/m. 1: ENGELSK FRA 1: ENGELSK 2: FRANSK 3: SPANSK 1 2 ( 2 7 ) 1 8 ( 3 4 ) C 0 1 : 3 2 : 5 5 Annuller: RETURN Valgt punkt Elementer,Kontrolmenu 1 m Kontrolmenu 2 (Elementerne ændres til andre elementer bortset fra de tre øverste elementer) m AVANCERET-menu (se side 37) m Kontrolmenu deaktiveret Elementerne på kontrolmenudisplayet varierer afhængigt af pladen. z Nogle elementer kan vælges direkte Nogle elementer kan vælges ved at trykke på den pågældende knap på fjernbetjeningen. I det tilfælde vises kun det valgte element. Se siderne med de pågældende elementer for at få en vejledning i brug af fjernbetjeningen. Bemærk! For nogle elementer i kontrolmenuen er det nødvendigt med andre handlinger end valg af indstillingen. Yderligere oplysninger om disse elementer findes under de respektive emner. Brug af forskellige funktioner i kontrolmenuen UNDERTEKST Vælg: Annuller: RETURN 5 Tryk på. 1 2 ( 2 7 ) 1 8 ( 3 4 ) C 0 1 : 3 2 : 5 5 FRA UNDERTEKST Vælg: 27 DK

28 Liste over elementer i kontrolmenuen TITEL (kun ) (side 29)/ SEKVENS (video-cd kun under PBCafspilning) (side 29)/ SPOR (kun video-cd) (side 29) KAPITEL (kun ) (side 29)/ INDEKS (kun video-cd) (side 29) SPOR (kun cd) (side 29) VES (kun ) (side 36) Vælg en tilstand, hvor du kan høre surround-lyd over flere kanaler, f.eks. Dolby Digital og MPEG. Selv hvis du kun tilslutter fronthøjttalere, gør Virtual Enhanced Surround (VES) det muligt for dig at høre 3Dlyd ved hjælp af 3D sound imaging, hvor der oprettes virtuelle baghøjttalere ved hjælp af lyden fra fronthøjttalerne (L, R), uden at der bruges rigtige baghøjttalere. Brug af forskellige funktioner i kontrolmenuen INDEKS (kun cd) (side 29) Du kan søge efter et sted på en ved at vælge titlen, kapitlet, sporet, indekset eller sekvensen. KLOKKEN/TEKST (side 30, 31) Du kan kontrollere spilletiden og den resterende tid for den aktuelle titel, det aktuelle kapitel og spor, den samlede spilletid samt den resterende tid for pladen. Du kan også søge ved at indtaste tidskoden. Du kan kontrollere -teksten eller cd-teksten på pladen på TV-skærmen og displayet på frontpanelet. LYD (side 32) Hvis en er optaget med flersprogede spor, kan du vælge det ønskede sprog under afspilning af en. Hvis en er optaget i flere lydformater (PCM, Dolby Digital, MPEG eller DTS), kan du vælge det ønskede lydformat, mens en afspilles. På multiplex-cd er eller video-cd er kan du vælge lyden fra højre eller venstre kanal og lytte til lyden fra den valgte kanal gennem både højre og venstre højttaler. UNDERTEKST (kun ) (side 34) På er, hvor flersprogede undertekster er optaget, kan du ændre sproget for underteksten på ethvert tidspunkt, mens du afspiller en og aktivere eller deaktivere det, når du vil. VINKEL (kun ) (side 35) På er, hvor der er optaget flere vinkler (multivinkler), kan du ændre vinklen i en sekvens. AVANCERET (kun ) (side 37) Du kan kontrollere oplysningerne om bit-hastigheden eller den position, hvor pladen afspilles (lag). BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING (side 38) Du kan udføre den indledende klargøring justere billedet og lyden samt angive forskellige udgange på klargøringsdisplayet. Det samme kodeord bruges til både børnesikring (side 52) og brugerdefineret børnesikring. INSTALLATION (side 46) Du kan udføre den indledende klargøring justere billedet og lyden samt angive forskellige udgange på klargøringsdisplayet. Du kan også angive et sprog til underteksterne og klargøringsdisplayet, begrænse børns afspilning osv. Yderligere oplysninger om brugen af klargøringsdisplayet findes på side 48. PROGRAM (side 40) Du kan afspille pladens indhold i den ønskede rækkefølge ved at arrangere rækkefølgen af titlerne, kapitlerne eller sporene på pladen for at oprette dit eget program. SHUFFLE (side 42) Afspilleren kan indstilles til at springe mellem titler, kapitler eller spor og afspille dem i vilkårlig rækkefølge. Efterfølgende afspilning i vilkårlig rækkefølge kan resultere i en anden afspilningsrækkefølge. GENTAG (side 43) Du kan spille alle titlerne/sporene på en plade eller en enkelt titel/et enkelt kapitel/et enkelt spor flere gange. A-B GENTAG (side 44) Du kan afspille en bestemt del af en titel, et kapitel eller et spor flere gange. 28 DK

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation 3-061-775-72(1) CD/ Player DVP-S735D CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S735D 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

Super Audio CD/ DVD RECEIVER

Super Audio CD/ DVD RECEIVER 4-240-874-51(2) Super Audio CD/ DVD RECEIVER Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FR FI FR AVD-S10 2002 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation 4-236-529-43(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-C700 2001 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-249-411-52(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejlening Käyttöohjeet DK FI TM S200 SCD-XA9000ES 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation 4-241-066-52(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-S550 2002 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S536D DVP-S535D Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S536D DVP-S535D Sony Corporation 3-061-301-81(1) CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S536D DVP-S535D 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-956-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ20 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S by Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S by Sony Corporation 3-866-504-72(1) CD/DVD Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 DVP-S325 1999 by Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player DVP-S725D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S725D by Sony Corporation

(1) CD/DVD Player DVP-S725D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S725D by Sony Corporation 3-866-153-63(1) CD/ Player DVP-S725D CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 DVP-S725D 1999 by Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-884-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ300 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S525D by Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S525D by Sony Corporation 3-865-642-83 (1) CD/DVD Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 DVP-S525D 1999 by Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-037-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ260 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 4-136-657-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH30 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-097-197-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-398-070-22(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-193-086-31(1) Super Audio CD Player Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI SCD-XE800 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser,

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-972-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ530/DZ630 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation 4-166-572-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-AF5 HT-AS5 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX355 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 2-674-628-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DX2D CMT-SX2D 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation 2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAR-RD100 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FR FI FR ES PT FR CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270 2001 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-046-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ860W 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-209-635-51(3) Multi Channel AV Receiver Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FR FI ES STR-DA5300ES Sony Corporation 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-210-566-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-255-066-11(1) FM Stereo FM/AM Receiver Betjningsvejledning DK Käyttöohjeet FI STR-DB900 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation 4-241-650-21(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-SL5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-168-075-62(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH810 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System

BD/DVD Home Theatre System 4-147-235-11(1) Softwaren til dette system kan blive opdateret i fremtiden. Yderligere oplysninger om tilgængelige opdateringer findes på følgende URL: Kunder i Europa og Rusland: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-245-460-11(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CQ1 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-235-284-22(3) FM Stereo FM-AM Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI STR-VA555ES 2001 Sony Corporation SPEAKERS R SURROUND L CENTER SURR BACK SURR BACK R SURR BACK L R SURROUND L CENTER SURR

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-167-11(3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-EP315 CMT-EP313 2003 Sony Corporation 4-246-167-11(3) ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette system hører følgende vejledninger: Kom godt i gang Giver grundlæggende beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening. Betjeningsvejledning

Lisätiedot

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation 4-248-406-41(3) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SC5 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre

Lisätiedot

Blu-ray Disc Player BDP-S300. Operating Instructions

Blu-ray Disc Player BDP-S300. Operating Instructions Blu-ray Disc Player Operating Instructions BDP-S300 TM To find out useful hints, tips and information about Sony products and services please visit: www.sony-europe.com/myproduct ADVASEL For at undgå brand

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-244-989-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX1 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-243-237-62(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-M373NT CMT-M333NT 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-441-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR2 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-437-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR3 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-847-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR4W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation 4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000 Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FI PT 2003 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så

Lisätiedot

Video Projector VPL-BW7. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning VPL-BW7 4-155-211-DFS (1) C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm. masterpage:back Cover

Video Projector VPL-BW7. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning VPL-BW7 4-155-211-DFS (1) C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm. masterpage:back Cover C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm masterpage:back Cover 00COV.fm Page 1 Thursday, October 1, 2009 3:44 PM 4-155-211-DFS (1) IM46 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning 2009 Sony Corporation

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-235-738-11(1) FM Stereo FM-AM eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI ST-DE875 2001 Sony Corporation ADVASE Sikkerhedsregler Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-221-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ280 2009 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter sammen med dette

Lisätiedot

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E 3-285-367-71(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DK/FI DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E Der findes flere oplysninger om dette produkt samt

Lisätiedot

2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100. Video Projector. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Användarhandledning VPL-VW100. 2005 Sony Corporation

2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100. Video Projector. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Användarhandledning VPL-VW100. 2005 Sony Corporation 2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarhandledning DK FI SE VPL-VW100 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-865-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje. Manual de instruções DK FI PT DAV-SB500W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

FM Stereo/ FM-AM Receiver

FM Stereo/ FM-AM Receiver 2-596-577-22 (4) FM Stereo/ FM-AM Receiver Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI STR-DA7100ES Sony Corporation Printed in Malaysia 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-520-11 (2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-M700DVD 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-966-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ230/DZ231 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-247-422-12(1) Mini Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI MHC-WZ8D 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-212-591-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1) 3-088-337-71(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK] / Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Digital Video Camera Recorder DK FI

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-244-278-51(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI SCD-XB790 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød undgås.

Lisätiedot

Overhead DVD Entertainment System

Overhead DVD Entertainment System Overhead DVD Entertainment System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Innehållsförteckning DA FI SV Se "Tilslutninger" på side 37 for installation og tilslutning. Asennusta ja liitäntöjä koskevat tiedot

Lisätiedot

Compact Disc Changer System

Compact Disc Changer System 3-856-013-42 (1) Compact Disc Changer System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FIN Se den vedlagte monterings/tilslutningsvejledning. Asennus- ja liitäntäohjeet on laitteen mukana toimitetussa asennus-

Lisätiedot

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA GR-D820E E LYT1814-005A DA FI Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

Aloita tästä Pika-aloitusopas

Aloita tästä Pika-aloitusopas Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System BDV-E6100 BDV-E4100 BDV-E3100 BDV-E2100 Start her Hurtig installationsvejledning Aloita tästä Pika-aloitusopas Börja här Snabbstartguide BDV-E6100 BDV-E4100 BDV-E3100

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-131-724-12(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH800 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-041-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ560 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-108-143-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS1 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 3-856-122-32 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FIN Se den medfølgende installerings-/monteringsvejledning angående installering og tilslutning. Katso ohjeet asennuksesta

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-285-996-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ660 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-490-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-TZ230/TZ630 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-482-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ330/DZ730 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-377-11(2) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI CMT-EX5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

(1) Betjeningsvejledning FIN. Käyttöohje CDP-XA20ES by Sony Corporation

(1) Betjeningsvejledning FIN. Käyttöohje CDP-XA20ES by Sony Corporation 3-860-005-31 (1) Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FIN CDP-XA20ES 1997 by Sony Corporation ADVARSEL! Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, således at risiko for brand eller stød undgås. Undlad

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-GT740UI 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning

Compact Disc Player CDX-GT740UI 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstration (DEMO) -displayet, se side 6. Esittelynäyttötilan

Lisätiedot

Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI 2-887-135-81(1)

Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI 2-887-135-81(1) 2-887-135-81(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-143-281-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS3 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Batterier eller enheder med batterier må ikke udsættes for meget høje temperaturer, f.eks.

Lisätiedot

Video Projector. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Användarhandledning SE VPL-AW15 VPL-AW10 3-198-141-DFS (1) 2007 Sony Corporation

Video Projector. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Användarhandledning SE VPL-AW15 VPL-AW10 3-198-141-DFS (1) 2007 Sony Corporation 3-198-141-DFS (1) Video Projector Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI Användarhandledning SE VPL-AW15 VPL-AW10 2007 Sony Corporation FORSIGTIG For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød

Lisätiedot

MEX-R1 MEX-R5. _ÉíàÉåáåÖëîÉàäÉÇåáåÖ= h óíí çüàééí= _êìâë~åîáëåáåö= Multi Disc Player Multi Disc Player. «=OMMR=pçåó=`çêéçê~íáçå

MEX-R1 MEX-R5. _ÉíàÉåáåÖëîÉàäÉÇåáåÖ= h óíí çüàééí= _êìâë~åîáëåáåö= Multi Disc Player Multi Disc Player. «=OMMR=pçåó=`çêéçê~íáçå Multi Disc Player Multi Disc Player _ÉíàÉåáåÖëîÉàäÉÇåáåÖ= h óíí çüàééí= _êìâë~åîáëåáåö= a^ cf ps Se den medfølgende installations- og tilslutningsvejledning for installation og tilslutning. Asennusta ja

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder Digial HD Video Camera Recorder HDR-AS30/AS30V 2013 Sony Corporaion 4-530-284-21(1) Digial HD-videokamera-opager Følgende beskriver de funkioner, der leveres/ændres med denne firmwareopdaering sam hvordan

Lisätiedot

Stereopladespiller Stereolevysoitin

Stereopladespiller Stereolevysoitin Stereopladespiller Stereolevysoitin Betjeningsvejledning Käyttöohjeet PS-J20 2000 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. Til kunder

Lisätiedot

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1)

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1) 4-129-926-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G950 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-241-674-21(1) FM Stereo FM-AM eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI ST-DB780 2002 Sony Corporation ADVASE For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for regn

Lisätiedot

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT 2-635-397-11(1) DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000 Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt,

Lisätiedot

4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation

4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation 4-143-834-41(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning DK GB FI NO HT-CT500 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke udsætte batterier eller enheder med batterier for meget

Lisätiedot

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B Brugsanvisning TØRRETUMBLER DK FI Dansk, Suomi, Indholdsfortegnelse Installation, Installation af tørretumbleren Ventilation Tilslutning af strøm Indledende oplysninger DK NO Norsk, FTCF B SV Svenska,

Lisätiedot

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Du kan få detaljerede oplysninger om knapper og funktioner

Lisätiedot

(1) Betjeningsvejledning FIN. Käyttöohje CDP-CE305 CDP-C by Sony Corporation

(1) Betjeningsvejledning FIN. Käyttöohje CDP-CE305 CDP-C by Sony Corporation 3-810-585-62 (1) Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FIN CDP-CE305 CDP-C661 1996 by Sony Corporation ADVARSEL! Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, således at risiko for brand eller stød undgås.

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner. Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner. Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES ADVARSEL Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks. en bogreol eller et indbygget skab. Reducer risikoen

Lisätiedot

Bluetooth Audio System

Bluetooth Audio System 4-157-841-21(1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstration (DEMO) -displayet, se side 7. Esittelynäyttötilan

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-170-059-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G15 2010 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-138-894-11(1) Multi Channel AV eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI ST-DN1000 2009 Sony Corporation ADVASE For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-874-458-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX70BTR CMT-HX50BTR 2008 Sony Corporation DK ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-234-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W * *Kun DAV-DZ880W Vain DAV-DZ880W Apenas DAV-DZ880W 2009 Sony Corporation

Lisätiedot

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-S Sony Corporation

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-S Sony Corporation 4-236-189-43(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-S800 2001 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-255-292-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-HPX10W CMT-HPX9 CMT-HPX7 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret

Lisätiedot

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAV-SA Sony Corporation

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAV-SA Sony Corporation 4-244-994-54(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAV-SA30 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-F5550. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2005 Sony Corporation

Compact Disc Player CDX-F5550. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2005 Sony Corporation FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV Se den medfølgende installations- og tilslutningsvejledning for installation og tilslutning. Asennusta ja liitäntöjä

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-095-519-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Network Audio System

Network Audio System 2-592-381-12(1) Network Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI NAS-CZ1 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot