Mini Hi-Fi Component System

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mini Hi-Fi Component System"

Transkriptio

1 (1) Mini Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI MHC-WZ8D 2003 Sony Corporation

2 ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For at undgå brand må apparatets ventilation aldrig blokeres af aviser, duge, gardiner eller lignende. Og anbring aldrig tændte, levende lys på apparatet. For at forebygge brand og fare for elektrisk stød må der aldrig anbringes genstande indeholdende væske, eksempelvis vaser, på apparatet. Dette system er udstyret med Dolby* Digital, Dolby Pro Logic (II) adaptiv matrix surrounddekoder, Digital Cinema Sound, og DTS** Digital Surround Systemet. * Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. ** Fremstillet på licens fra Digital Theater Systems, Inc. "DTS" og "DTS Digital Surround" er registrede varemærker for Digital Theater Systems, Inc. Patentrettigheder i USA og andre lande benyttes med licens fra Dolby Laboratories. Enheden må ikke installeres på et indelukket sted, f.eks. i en bogreol eller i et indbygget skab. Dette apparat er et CLASS 1 LASER produkt. Denne etikette er anbragt udvendigt på bagsiden af apparatet. Nedenstående advarselsmærkat sidder indeni apparatet. Smid ikke batteriet ud sammen med almindeligt husholdningsaffald. Bortskaf batteriet i henhold til gældende regler for kemisk affald. 2 DK

3 Indholdsfortegnelse Hvordan denne brugsvejledning anvendes...5 Disks, som kan afspilles...5 Klargøring Tilslutning af systemet...8 Placering af højttalerne...11 Indstilling af uret...12 Valg af sprog...12 DVD/VIDEO CD/CD/MP3/JPEG Afspilning Isætning af en disk...13 Afspilning af en disk...13 Normal afspilning/ Afspilning i tilfældig rækkefølge Afspilning af DVD er ved hjælp af menuen...16 Afspilning af VIDEO CD er med PBC funktioner (Ver. 2.0)...16 PBC afspilning Afspilning af JPEG billedfiler...17 Gentagelse af afspilning...18 Gentaget afspilning Fremstilling af dit eget program...19 Programafspilning Søgning efter en titel/ et kapitel/spor/indeks/album/fil...21 DVD Forskellige funktioner Skift af lyd/undertitel/sprog...24 Justering af vinklen/billedet...27 Begrænsning af diskafspilning...29 BRUGERTILPASSET FORÆLDREKONTROL/ FORÆLDREKONTROL Højttalerindstillinger...34 HØJTTALEROPSÆTNING Liste over emner, der kan vises og vælges i henhold til disktype...37 Liste over systemindstillingsemner...38 Tuner Indstilling af faste radiostationer Lytning til radioen Indstilling på faste stationer Manual afstemning Anvendelse af Radio Data System (RDS) (Kun den europæiske model) Bånd Afspilning Isætning af et bånd Afspilning af et bånd Bånd Optagelse Optagelse af dine favorit CD-spor på et bånd CD-TAPE-synkroniseret optagelse Manuel optagelse på et bånd Manuel optagelse Lydjustering Justering af lyden Valg af lydeffekt Valg af surroundeffekt Justering af den grafiske equalizer og lagring af indstillinger Personlig fil Syng med: Karaoke (Undtagen europæiske og russiske modeller) Timer Fald i søvn til musik Sleeptimer Opvågning til musik Dagligtimer Timerstyret optagelse af radioprogrammer fortsættes 3 DK

4 Display Slukning af displayet...53 Strømbesparende indstilling Regulering af styrken på displayets baglys...54 Valg af displayfarve...54 Visning af information om disken på displayet...55 Visning af information om disken gennem skærmmenuvisningen...56 Kontrol af datoinformation...57 (Kun JPEG) Ekstra komponenter Tilslutning af ekstra komponenter...58 Lytning til lyd fra en tilsluttet komponent...59 Optagelse af lyd fra en tilsluttet komponent...59 Optagelse på en tilsluttet komponent...60 Fejlfinding Problemer og afhjælpninger...60 Meddelelser...65 Yderligere information Forsigtighedsregler...66 Tekniske data...68 Liste over sprogkoder...71 Ordforklaring...72 Liste over knappernes placering og henvisningssider DK

5 Hvordan denne brugsvejledning anvendes Denne brugsvejledning forklarer hovedsageligt betjeninger, som udføres med fjernbetjeningen, men de samme betjeninger kan også udføres med de knapper på CD/ DVD-afspilleren, som har de samme eller lignende navne, som dem på fjernbetjeningen. Modellerne til Europa, Rusland og Latinamerika anvendes til illustration af OSD (på-skærm visninger). De følgende symboler anvendes i brugsvejledningen. Symbol Betydning Funktioner, som kan anvendes med DVD er Funktioner, som kan anvendes med VIDEO CD er Funktioner, som kan anvendes med audio-cd er Funktioner, som kan anvendes med MP3 lydspor Funktioner disponible for JPEGfiler Disks, som kan afspilles Følgende disks kan afspilles i dette system. Andre disks kan ikke afspilles. Liste over disks, som kan afspilles Diskformat Disklogo Indhold DVD VIDEO er Audio + Video Diskformat Disklogo Indhold CD-R/CD-RW (lyddata) CD-R/CD-RW (MP3 filer) CD-R/CD-RW (JPEG filer) "DVD VIDEO" logoet er et varemærke. Audio Regionskoder for DVD er, som kan afspilles i dette system Dit system er forsynet med en regionskode, som er trykt på bagsiden af apparatet, og det kan kun afspille DVD er, der er mærket med den samme regionskode. DVD er, forsynet med ALL mærket, kan også afspilles på dette system. Hvis man forsøger at afspille andre typer DVD er, vil meddelelsen "Playback prohibited by area limitations." (Afspilning forbudt pga. regionsbegrænsninger) komme frem på TVskærmen. Det kan ske, at en DVD ikke er forsynet med nogen regionskodeangivelse, uanset om afspilning af DVD en er forhindret pga. områdebegrænsninger. DVD TUNER SERIAL NO. X SERIAL NUMBER AREA Regionskode MODEL NO. HCD-WZ8D Audio Video VIDEO CD er Audio + Video Audio CD er Audio fortsættes 5 DK

6 Disks, som systemet ikke kan afspille CD-ROM er (gælder ikke for filtypenavnene ".MP3'', ''.JPG'' eller ''.JPEG'') Alle andre CD-R er/cd-rw er end dem, der er optaget i følgende formater: musik CD format video CD format MP3/JPEG-format, som er i overensstemmelse med ISO9660 *1 Level 1/ Level 2, Joliet eller Multi Session *2 Progressive JPEG-format filer kan ikke afspilles på dette system. Datadele på CD-Extras DVD-RW er i VR-format (DVD-RW er fremstillet i VR (Video Recording) format tillader, at indholdet programmeres eller redigeres). DVD-ROM er DVD lyddisks En DVD med en regionskode, der ikke svarer til systemets. Lydspor i MP3PRO format. En disk, der har en unormal facon (f.eks. kort, hjerte). En disk, hvorpå der er anbragt papir eller mærkater. En disk, hvorpå der sidder rester af lim, tape, eller en mærkat. *1 ISO9660 Format Den almindeligste internationale standard for det logiske format af filer og mapper på en CD-ROM. Der findes flere forskellige specifikationsniveauer. I Level 1 skal filnavne være i 8.3 format (ikke mere end otte tegn i navnet, og ikke mere end tre tegn i filtypenavnet ".MP3" eller ".JPG") og navne skal være med store bogstaver. Mappenavne må ikke være længere end otte tegn. Der kan ikke være mere end otte indlejerede mappeniveauer. Level 2- specifikationer tillader filnavne og mappenavne på op til 31 tegn. Hver enkelt mappe kan have op til 8 træer. For Joliet i ekspansionsformatet (fil- og mappenavne kan have op til 64 tegn), skal man bekræfte indholdet af brænder-softwaren etc. *2 Multi Session Dette er en optagemetode, som muliggør tilføjelse af data, ved hjælp af Track-At-Once-metoden. Konventionelle CD er begynder ved et CDkontrolområde kaldet Lead-in og ender ved et område kaldet Lead-out. En Multi Session-CD er en CD med flere sessioner, hvor hvert segment fra Lead-in til Lead-out betragtes som en enkelt session. CD-Extra: Dette format optager lyd (audio-cddata) på sporene i session 1 og data på sporene i session 2. Bemærkninger om disks Dette system kan anvendes til afspilning af CD-R/CD-RW disk, som brugeren har redigeret. Bemærk dog, at det kan ske, at nogle disks ikke kan afspilles som følge af den anordning, der er benyttet ved optagelsen, eller på grund af diskens beskaffenhed. CD-R og CD-RW disks, der ikke er blevet korrekt slutbehandlet ved afslutningen af optagelsen (behandling, der muliggør afspilning på en normal CD-afspiller) kan ikke afspilles. CD-R- og CD-RW-disks, som er optaget i multi-session, og ikke er afsluttet ved "lukning af sessionen", understøttes ikke. Det er ikke sikkert, at systemet kan afspille filer af MP3/JPEG-formatet, som ikke har filnavnstilføjelsen ".MP3", ''.JPG'' eller ''.JPEG''. Forsøg på at afspille filer, som ikke er af MP3/ JPEG-format, men som har filnavnstilføjelsen ".MP3", ''.JPG'' eller ''.JPEG'' kan resultere i støj eller fejlfunktion. Afspilning op til 8 niveauer er mulig. Med andre formater end ISO9660 Level 1 og 2, er det ikke sikkert, at mappenavne og filnavne vil blive vist på korrekt vis. I forbindelse med de følgende disks tager det længere tid, inden afspilning starter. en disk, der er optaget med en kompliceret træstruktur. en disk, som er optaget i Multi Session. en disk, på hvilken der kan tilføjes data (ikke-færdig disk). 6 DK

7 Afhængigt af optagekvaliteten eller diskens fysiske tilstand, eller som følge af karakteristika ved optageanordningen, er der nogle CD-R er, CD-RW er, DVD-R er og DVD-RW er (i videoformat) (DVD-RW er fremstillet i videoformat har samme format som en DVD VIDEO), der ikke kan afspilles på dette system. Desuden vil disken ikke spille, hvis den ikke er blevet korrekt færdigbehandlet. Se brugsanvisningen til optageanordningen for mere information. En disk optaget i "packet write" format kan ikke afspilles. Bemærkning om afspilningsoperationer for DVD er og VIDEO CD er Visse afspilningsoperationer for DVD er og VIDEO CD er kan med fortsæt være fastsat af software-producenterne. Eftersom dette system afspiller DVD er og VIDEO CD er i henhold til det af software-producenternes konstruerede indhold, kan det ske, at nogle af afspilningsfunktionerne ikke er disponible. Se også brugsanvisningen, der følger med DVD erne eller VIDEO CD erne. Musikdisc e kodet med teknologi til beskyttelse af ophavsret Dette produkt er beregnet til at afspille disc e, der følger cd-standarden (Compact Disc). Nogle pladeselskaber har her på det seneste lanceret forskellige musikdisc e kodet med teknologi til beskyttelse af ophavsret. Vær opmærksom på, at der blandt disse disc e er nogle, der ikke følger cd-standarden, og de kan muligvis ikke afspilles på dette produkt. Forsigtighedsregler ved afspilning af en disk, som er optaget i Multi Session Dette system kan afspille Multi Session CD er, såfremt den første session indeholder et MP3 lydspor. Ethvert efterfølgende MP3 lydspor, optaget i senere sessioner, kan også afspilles. Dette system kan afspille Multi Session CD er, såfremt den første session indeholder en JPEG billedfil. Enhver efterfølgende JPEG billedfil, optaget i senere sessioner, kan også afspilles. Hvis der er optaget lydspor og billeder i musik CD-format eller video CD-format i den første session, er det kun den første session, der vil blive afspillet. Ophavsret Dette produkt indeholder teknologi til beskyttelse af ophavsrettigheder, og er beskyttet af USA patenter og andre intellektuelle ophavsrettigheder. Anvendelse af denne teknologi til beskyttelse af ophavsrettigheder skal være autoriseret af Macrovision, og teknologien er beregnet til hjemmebrug og anden begrænset fremvisning, med mindre Macrovision har givet tilladelse til andet. Reverse engineering og disassemblering er forbudt. 7 DK

8 Klargøring Tilslutning af systemet Udfør de følgende procedurer 1 til 7 for at tilslutte dit system ved hjælp af de medfølgende ledninger og andet tilbehør. Modellen til Europa anvendes til illustrationsformål. AM-rammeantenne Til centerhøjttaler FM-ledningsantenne CD/DVD-afspiller/Tuner Forstærker/Båndoptager Til forplade højttaler (højre) Til surroundhøjttaler (højre) Til surroundhøjttaler (venstre) Til forplade højttaler (venstre) Klargøring Anbring apparaterne som vist herunder. Forstærker/ Båndoptager CD/DVD-afspiller/ Tuner 1 Sæt systemkontrolkablerne i SYSTEM CONTROL-stikkene på båndoptageren. Forbind til jackstikket med det samme nummer i den på bagsiden angivne rækkefølge. Bemærk Systemkablet anvendes til at sende signaler og elektricitet mellem apparaterne til sammenkoblet anvendelse. Sørg for at sætte stikket i horisontalt, indtil det går på plads med et klik. I modsat fald vil systemet ikke fungere korrekt. 2 Tilslut højttalerne. Sørg for at matche de korrekte højttalerkabler fra højttalerterminaler til de modsvarende SPEAKER terminaler på båndoptageren. 8 DK

9 Højttalere Når der anvendes et fjernsyn Tænd for fjernsynet og vælg videoudgang, således at du kan se billederne fra dette system. Sort (#) Sort (#) Grå eller rød* (3) Grå eller rød* (3) Ved tilslutning af en videobåndoptager Tilslut TV et og videobåndoptageren ved hjælp af video- og audiokabler (medfølger ikke) som vist herunder. Klargøring TV * Grå: Fronthøjttalere Rød: Surroundhøjttalere og centerhøjttaler 3 Tilslut FM og AM antennerne. Opsæt og tilslut AM-rammeantennen. Videobåndoptager Tilslut ikke direkte. System AM-rammeantenne Udstræk FM ledningsantennen vandret Bemærk Hold antennerne på afstand af højttalerledningerne. 4 Forbind videoindgangs-jackstikket på dit fjernsyn til VIDEO OUT-jackstikket med videokablet. VIDEO OUT Hvis du tilslutter en videobåndoptager mellem dette system og TV et, kan du komme ud for videolækage, når du ser videosignaler fra dette system. Tilslut ikke en videobåndoptager mellem dette system og TV et. Bemærk Anbring ikke TV et ovenpå dette system. Tip Sådan opnås videobilleder af endnu højere kvalitet: Anvend et komponentvideokabel (ekstraudstyr) til at tilslutte COMPONENT VIDEO indgangsjackstikkene på dit TV til COMPONENT VIDEO OUT jackstikkene på dette system. Hvis dit TV er kompatibelt med progressive format filsignaler, skal du anvende denne tilslutning, og indstille "COMPONENT OUT" til "PROGRESSIVE" i "Justering af TV-skærmen" (side 28). Du anvende et S-video kabel (ekstraudstyr) til at forbinde S VIDEO-indgangsjackstikket på dit fjernsyn til S VIDEO OUT-jackstikket. 5 Ved modeller forsynet med en spændingsvælger indstilles VOLTAGE SELECTOR, så den svarer til spændingen i det lokale lysnet. * Saudiarabisk model: V fortsættes 9 DK

10 6 Tilslut netledningen til en stikkontakt. Demonstrationen kommer frem på displayet. Når man trykker på?/1, tændes systemet, og demonstrationen slutter automatisk. Hvis netstikket ikke passer i vægstikkontakten, skal du aftage den påsatte stikadapter (gælder kun for modeller forsynet med en adapter). 7 (Undtagen europæiske, russiske og latinamerikanske modeller) Indstil farvesystemet til PAL eller NTSC, så det passer med farvesystemet på dit fjernsyn. Farvesystemet er fra fabrik indstillet til NTSC for modeller med regionskode 3, og til PAL for modeller med anden regionskode. Hver gang man udfører nedenstående procedure, skifter farvesystemet som følger: NTSC y PAL Anvend knapperne på CD/DVD-afspilleren til denne betjening. 1 Tryk på?/1 for at slukke systemet. 2 Tryk igen på?/1, mens du holder X inde. Systemet tænder, og farvesystemet er ændret. Bemærk Når man afspiller en VIDEO CD, der er optaget i et andet farvesystem end det, som man har indstillet systemet til, kan billedet være forvrænget. Isætning af to AA (R6)- batterier i fjernbetjeningen Efter at du har sat batterierne i, skal du sikre dig, at du har COMMAND MODE knappen sat til SYSTEM for at anvende systemet. Når indstillingen er sat til TV, kan du betjene et Sony TV. Betjening af et Sony TV Du kan anvende de følgende knapper på fjernbetjeningen til at betjene et Sony TV. For at Tryk på tænde og slukke for TV?/1 fjernsynet skift TV ets indgangskilde TV/VIDEO mellem TV og andre indgangskilder skifte fjernsynskanaler justere lydstyrken på fjernsynets højttaler(e) TV CH +/ eller talknapperne* VOL +/ * Ved tocifrede tal trykker du på >10, og derefter på tallet. (For eksempel trykker du >10, og derefter 2 og 5 for at indtaste 25.) Bemærk Hvis du ikke skal bruge fjernbetjeningen i længere tid, bør du tage batterierne ud for at undgå risiko for beskadigelse forårsaget af batterilækage og korrosion. Tip Ved normal anvendelse skulle batterierne kunne holde cirka seks måneder. Skift begge batterier ud med nye, når fjernbetjeningen ikke længere kan styre systemet. 10 DK

11 Montering af højttalerfødderne Montér de medfølgende højttalerfødder på undersiden af højttalerne, således at højttalerne stabiliseres og forhindres i at glide. Fronthøjttaler (Venstre (4)/Højre (4)) Surroundhøjttaler (Venstre (4)/Højre (4)) Centerhøjttaler (4) Placering af højttalerne 1 Anbring fronthøjttalerne i en vinkel på 45 grader i forhold til lyttepositionen. Forplade højttaler (venstre) Centerhøjttaler 45 Forplade højttaler (højre) Subwoofer (medfølger ikke) Klargøring Surroundhøjttaler (venstre) Surroundhøjttaler (højre) Når systemet skal bæres Udfør følgende procedure for at beskytte CD/ DVD-mekanismen. Anvend knapperne på CD/DVD-afspilleren til denne betjening. 1 Sørg for, at disken er taget ud af systemet. 2 Tryk på DVD. 3 Hold x nede og flyt samtidigt kontrolarmen til M indtil "LOCK" kommer frem. 4 Slip M først og slip derefter x. 5 Tag netledningen ud af stikkontakten. 2 Anbring centerhøjttaleren i omtrent samme højde som fronthøjttalerne. Ret centerhøjttaleren ind efter fronthøjttalerne, eller placér den en smule bagud i forhold til fronthøjttalerne. 3 Anbring surroundhøjttalerne vendt mod hinanden i en højde på 60 til 90 cm over lyttepositionen. Surroundhøjttaler Surroundhøjttaler 60 til 90 cm Bemærk Placer ikke surroundhøjttalerne oven på et TV. Det kan medføre, at farverne på TV-skærmen bliver forkerte. 11 DK

12 Indstilling af uret Anvend knapperne på fjernbetjeningen til denne betjening. 1 Tryk på?/1 for at tænde systemet. 2 Tryk på CLOCK/TIMER SET. 3 Tryk gentagne gange på M eller m for at indstille timetallet. 4 Tryk på,. 5 Tryk gentagne gange på M eller m for at indstille minuttallet. 6 Tryk på ENTER. Uret begynder at gå. Justering af uret 1 Tryk på CLOCK/TIMER SET. 2 Tryk gentagne gange på M eller m for at vælge "CLOCK SET?" og tryk derefter på ENTER. 3 Udfør samme procedure som i punkt 3 til 6 ovenfor. Valg af sprog Du kan ændre sproget for displayvisningen på skærmen. 1 Tænd for fjernsynet og vælg videoindgangen. 2 Tryk på?/1 for at tænde systemet. 3 Tryk gentagne gange på FUNCTION (eller DVD på CD/DVD afspilleren) for at skifte funktionen til DVD. 4 Tryk på DVD SET UP under stopindstilling. 5 Tryk gentagne gange på M eller m for at vælge ''LANGUAGE SETUP'', og tryk derefter på ENTER. 6 Tryk gentagne gange på M eller m for at vælge "OSD", og tryk derefter på ENTER. 7 Tryk gentagne gange på M eller m for at vælge et sprog fra den viste liste, og tryk derefter på ENTER. 12 DK

13 DVD/VIDEO CD/CD/MP3/JPEG Afspilning Isætning af en disk Anvend knapperne på CD/DVD-afspilleren til denne betjening. 1 Tryk på Z. 2 Anbring en disk med mærkatsiden op på diskbakken. 3 Tryk på Z igen for at lukke diskbakken. Bemærk Anvend ikke en disk, hvorpå der er anbragt tape, mærkater eller sidder limrester, da dette kan medføre fejlfunktion. Brug aldrig fingrene til at lukke pladeskuffen med magt, da dette kan give anledning til fejlfunktion. Afspilning af en disk Normal afspilning/afspilning i tilfældig rækkefølge Før afspilning af en DVD eller en VIDEO CD skal du tænde for dit TV og vælge videoindgang. Afhængigt af den pågældende DVD eller VIDEO CD kan nogle operationer være anderledes eller begrænsede. Se brugsanvisningen, der følger med disken. Eksempel: Når en DVD disk er sat i Titelnummer Spilletid Eksempel: Når en CD-DA disk er sat i Spornummer Kapitelnummer DVD/VIDEO CD/CD/MP3/JPEG Afspilning Spilletid 1 Tryk gentagne gange på FUNCTION (eller DVD på CD/DVD afspilleren) for at skifte funktionen til DVD. fortsættes 13 DK

14 2 Tryk gentagne gange på PLAY MODE i stopindstilling, indtil den ønskede funktionsindstilling kommer frem på displayet. Vælg Ingen visning (Normal afspilning) ALBM (Normal afspilning) SHUF (Afspilning i tilfældig rækkefølge)* ALBM SHUF (Afspilning i tilfældig rækkefølge)* PGM (Programafspilning)* For at spille Sporene på disken i original rækkefølge. Alle MP3 lydspor i det valgte album eller på den valgte disk i oprindelig rækkefølge. Når en ikke-mp3-disk afspilles, vil albumafspilning udføre den samme operation som normal afspilning. Alle sporene på disken i tilfældig rækkefølge. MP3 lydsporene i albummet på den valgte disk i tilfældig rækkefølge. Når en ikke-mp3-disk afspilles, vil albumafspilning i tilfældig rækkefølge udføre den samme operation som afspilning i tilfældig rækkefølge. Sporene på disken i den rækkefølge, som du ønsker, at de skal spilles i (se "Fremstilling af dit eget program" på side 19). * Man kan ikke udføre afspilning i tilfældig rækkefølge eller programafspilning med DVD er. 3 Tryk på nn. Tip Du kan også ændre afspilningsmåden ved at anvende skærmmenuvisningen. Andre betjeninger For at Udfør følgende stoppe afspilning Tryk på x. Afspilningen stopper på det sted, hvor der bliver trykket på x (Genoptaget afspilning). Tryk igen på x for at annullere genoptaget afspilning (side 15). holde pause Tryk på X. *1 Tryk igen på X for at genoptage afspilning. vælge et spor eller et kapitel vælge et album med MP3 finde et punkt hurtigt under hurtig fremad eller hurtig baglæns afspilning (Lås søgning) *2 se billedramme efter billedramme *1*4 (Slow-motion Play) tage en disk ud Tryk gentagne gange på PREV. eller NEXT > under afspilning eller pause. Tryk gntagne gange på ALBUM eller + efter punkt 2. Tryk på m eller M under afspilning. Hver gang du trykker på knappen, skifter søgehastigheden for DVD eller VIDEO CD som følger: 1 (langsom) y 2 (hurtigere end 1) Ved en CD skifter søgehastigheden ikke (kun 1 (langsom)) For at vende tilbage til normal afspilning trykker man på nn. Tryk på SLOW t eller T under pause. Hver gang man trykker på knappen, skifter afspilningshastigheden som følger: Afspilningsretning SLOW2 T *3 y SLOW1 T *3 Modsat retning (kun DVD) SLOW2 t *3 y SLOW1 t *3 For at vende tilbage til normal afspilning trykker man på nn. Tryk på Z på CD/DVD afspilleren. *1 Der kan optræde forstyrrelser i videobilledet. *2 Gælder ikke for MP3-lydspor *3 SLOW2 T/SLOW2 t afspilningshastigheden er langsommere end SLOW1 T/SLOW1 t. Slowmotion afspilning i baglæns retning er kun for DVD. *4 Kun VIDEO CD og DVD 14 DK

15 Bemærk Hvis DVD afspilning er pausestoppet i cirka en time, slukker systemet automatisk. Afhængigt af DVD en eller VIDEO CD en kan der være restriktioner på nogle former for anvendelse. Der høres 2-kanals lyd, når der anvendes hovedtelefoner. Under slowmotion afspilning gengives der ingen lyd. Du kan ikke udføre slowmotion afspilning med MP3 eller CD-DA. Du kan ikke ændre afspilningsmåden under afspilning. Det kan tage nogen tid at begynde afspilning af disks, som er optaget i komplekse konfigurationer som for eksempel mange lag. Systemet kan afspille MP3 (MPEG1 Audio Layer3) audio. Systemet kan ikke afspille lydspor i MP3PRO format. Dette system kan afspille Multi Session CD er, når et MP3 lydspor er placeret i den første session. Ethvert efterfølgende MP3 lydspor, optaget i de efterfølgende sessioner, kan også afspilles. Maksimalt antal album på en disk: 99 (Det maksimale antal MP3 lydspor, der kan rummes i et album er 250.) Et album, som ikke indeholder MP3-lydspor, springes over. Hvis du tilføjer filtypenavnet ".MP3" til data, der ikke er i MP3 format, kan systemet ikke genkende dataene korrekt, og vil frembringe en kraftig støj, der kan beskadige dit højttalersystem. Når systemet ikke kan afspille MP3, skal du tage disken ud og vælge "CUSTOM SETUP" fra opsætningsemnerne. Vælg derefter "DATA CD PRIORITY", indstil til "MP3" (side 26), og sæt derefter disken i igen. Systemet kan afspille til en dybde af 8 mapper. Tip Hvis adgang til disken tager lang tid, skal "DVD POWER ON" indstilles ved hjælp af DVD-strøm styrefunktionen (side 40). Genoptagelse af afspilning fra det punkt, hvor man stoppede disken Genoptaget afspilning Systemet husker det punkt, hvor man stoppede disken, således at man kan fortsætte fra det pågældende punkt. Genoptaget afspilning annulleres ikke, når man slukker for systemet. 1 Mens der afspilles en disk, trykker man på x for at stoppe afspilningen. ''RESUME'' vises på displayet. Hvis ''RESUME'' ikke vises, er genoptaget afspilning ikke til disposition. 2 Tryk på nn. Afspilleren starter afspilning fra det punkt, hvor du stoppede disken i punkt 1. Bemærk Du kan ikke udføre genoptaget afspilning under afspilning i tilfældig rækkefølge eller programafspilning. Afhængigt af, hvor du stoppede disken, kan det ske, at systemet genoptager afspilning fra et andet punkt. Genoptaget afspilning annulleres, når: du trykker på x. du tager netledningen ud. du åbner diskskuffen. du ændrer afspilningsmåden. du ændrer indstillingerne ved hjælp af DVD DISPLAY eller DVD SET UP knappen. Afspilning af et spor ved hjælp af indtastning af spornummeret (kun på fjernbetjeningen) Tryk på talknappen (knapperne) for at indtaste nummeret på det spor, som du ønsker at afspille. (For at indtaste et MP3 spornummer trykker man gentagne gange på ALBUM eller + for at vælge det ønskede album, før nummeret indtastes.) DVD/VIDEO CD/CD/MP3/JPEG Afspilning For at indtaste et spornummer over 10 1 Indtast de modsvarende cifre. For at indtaste 0, trykker man på 10/0. 2 Tryk på ENTER. Eksempel: For at afspille spornummer 30 trykker man på 3 og 10/ 0, og trykker derefter på ENTER. For at afspille MP3 spornummer 100 trykker man 1, 10/0 og 10/0, og trykker derefter på ENTER. 15 DK

16 Afspilning af DVD er ved hjælp af menuen Nogle DVD er er forsynede med menuer, der giver flere muligheder for at nyde DVD erne. Du kan afspille DVD er ved at anvende disse menuer på TV-skærmen. Anvendelse af DVD ens topmenu En DVD er opdelt i lange sektioner, bestående af billeder eller musikstykker, kaldet "titler". Når man afspiller en DVD, der indeholder flere titler, kan man vælge den ønskede titel ved at anvende menuen. Anvendelse af DVD ens menu Nogle DVD er giver dig mulighed for at vælge mellem diskens indhold ved hjælp af en menu. Når du afspiller disse DVD er, kan du vælge emner, såsom sproget for undertitlerne og sproget for lyden, ved hjælp af DVD-menuen. 1 Tryk på DVD TOP MENU eller DVD MENU. Menuen vises på TV-skærmen. Indholdet af menuen er forskelligt fra disk til disk. 2 Tryk på M/m/</, eller talknapperne for at vælge den ønskede titel eller emne. 3 Tryk på ENTER. Bemærk Hvis DVD-topmenuen eller en DVD-menu vises i cirka en time under DVD afspilning, slukker systemet automatisk. Afspilning af VIDEO CD er med PBC funktioner (Ver. 2.0) PBC afspilning Man kan anvende PBC* menuer på fjernsynsskærmen for at udnytte diskens interaktive software. Menuformatet og -strukturen kan variere, afhængigt af hver disk. * PBC: Afspilningskontrol 1 Tryk på nn for at starte afspilning af en VIDEO CD med PBC funktioner (Ver. 2.0). PBC menuen vises på TV-skærmen. 2 Tryk på M/m eller talknapperne for at vælge det ønskede emnenummer. 3 Tryk på ENTER. 4 Fortsæt afspilning i henhold til instruktionerne i menuerne for at udnytte den interaktive afspilning. Se betjeningsvejledningen, der følger med disken, da betjeningsprocedurerne kan være forskellige afhængigt af VIDEO CD en. For at gå tilbage til en foregående menu Tryk på O RETURN. Bemærk Afhængigt af VIDEO CD en, kan ''Press ENTER (Tryk på ENTER)'' i punkt 3 vises som ''Press SELECT (Tryk på SELECT)'' i brugsanvisningen, der følger med disken. I et sådant tilfælde, tryk på SELECT. Tip Du kan annullere afspilning med PBC funktioner. 1 I stopindstilling trykker du på PREV./ NEXT> eller talknapperne for at vælge et spor. 2 Tryk på nn. "Play without PBC" (Afspilning uden PBC) vises på TV-skærmen, og afspilning starter fra det valgte spor. Stillbilleder, såsom menuskærme, vil ikke blive vist. For at vende tilbage til PBC afspilning trykker du to gange på x, og trykker derefter på nn. 16 DK

17 Afspilning af JPEG billedfiler Du kan afspille JPEG billedfiler på CD- ROM er, CD-R er eller CD-RW er. Dog skal diskene være optaget i overensstemmelse med ISO9660 level 1, level 2 eller Joliet format for at systemet kan genkende filerne. Du kan også afspille disks, der er optaget som Multi Session. Se betjeningsvejledningen til CD-R/RW anordningen eller optagesoftwaren (medfølger ikke) for detaljer om optageformatet. 1 Sæt en datadisk, optaget i JPEG, i systemet. 2 Tryk på nn. Systemet begynder at afspille den første JPEG billedfil i det første album på disken. Bemærk Systemet kan afspille filer med filtypenavnet ".JPG" eller ".JPEG". Progressive JPEG-format filer kan ikke afspilles på dette system. Nogle CD-R er og CD-RW er kan ikke afspilles på dette system afhængigt af filformatet. Max. antal albummer: 99 (inklusive rodbibliotek) Det maksimale antal filnumre, der kan rummes i et enkelt album er 250. Afspilning op til 8 niveauer er mulig. Valg af et album og en fil 1 Tryk på DVD DISPLAY. Kontrolmenuen og disknavnet på JPEG datadisken vises. 2 Tryk på M eller m for at vælge "ALBUM", og tryk derefter på ENTER. Listen over album på disken vises. 3 Vælg et album, som du ønsker at afspille, ved hjælp af M eller m og tryk på ENTER. 4 Vælg "FILE" ved hjælp af M eller m og tryk på ENTER. Listen over filer i det aktuelle album vises. Når listen over alle filer eller album ikke kan vises i et vindue, vises spring-bjælken. Tryk på, for at vælge spring-bjælke ikonet, og rul derefter spring-bjælken for at vise resten af listen ved hjælp af M eller m. 5 Vælg en fil ved hjælp af M eller m og tryk på ENTER. Den valgte fil begynder afspilning. Sådan vendes tilbage til den foregående visning Tryk på < eller O RETURN. Sådan slukkes visningen Tryk på DVD DISPLAY. MOUNTAIN FAMILY 1.HAPPY 2. BIRTHDAY 3. CELEBRATION 4. CHRISTMAS 5. MOM 6. BASEBALL 7. PARTY 8. DAD 9. TRAVEL 10. FRIEND 11. DRIVE Spring-bjælke JPEG Bemærk Der kan kun anvendes alfabetiske bogstaver og tal til album- eller filnavne. Alt andet vises som '' ''. Tip Når en JPEG datadisk sættes i, kan du vælge et album ved hjælp af ALBUM eller +. DVD/VIDEO CD/CD/MP3/JPEG Afspilning MOUNTAIN FAMILY FLOWER GARDEN TRAIN CAR JPEG fortsættes 17 DK

18 Sjov med lysbilledshow 1 Tryk på M, mens et JPEG billede vises. Lysbilledshowet starter fra det aktuelle billede. 2 Tryk på nn, når du ønsker at vende tilbage til normal afspilning. Sådan ændres intervaltiden på lysbilledshowet Hver gang du trykker på M under lysbilledshowet, skifter intervaltiden cyklisk som følger: FF1M t FF2M t FF3M FF3M intervaltiden er hurtigere end FF2M. Sådan roteres det aktuelle billede Roter det aktuelle billede ved hjælp af < eller,. Hver gang du trykker på,, drejes billedet 90º med uret. Hver gang du trykker på <, drejes billedet 90º mod uret. Bemærk Lysbilledshow kan kun afspilles i en retning. Du kan ikke rotere billedet, mens lysbilledshowet er i gang. Tryk på nn for at vende tilbage til normal afspilning før denne anvendelse. Gentagelse af afspilning Gentaget afspilning Man kan gentage afspilning af alle titler/spor/filer eller en enkelt titel/et kapitel/et spor på en disk. Anvendelse af displayskærmen på forsiden Tryk på REPEAT under afspilning, indtil "REP" eller "REP1" kommer frem. REP: For alle sporene på disken, eller alle sporene i albummet* op til fem gange. REP1: For blot en enkelt titel/et kapitel/spor. * Når "ALBM" er valgt for MP3 eller JPEG. Annullering af gentaget afspilning Tryk gentagne gange på REPEAT, indtil både "REP" og "REP1" forsvinder. Bemærk Afhængigt af DVD en, kan det ske, at du ikke kan udføre gentaget afspilning. Man kan ikke udføre gentaget afspilning under PBC afspilning af VIDEO CD er (side 16). Du kan ikke vælge "REP1" under programafspilning. Når du vælger "REP1", gentages den pågældende titel/kapitel/spor uophørligt, indtil "REP1" annulleres. Anvendelse af på-skærm visningen 1 Tryk på DVD DISPLAY under afspilning. Kontrolmenuen vises. 2 Tryk gentagne gange på M eller m for at vælge "REPEAT", og tryk derefter på ENTER. Hvis du ikke vælger "OFF", lyser "REPEAT" indikatoren grønt. 3 Tryk gentagne gange på M eller m for at vælge indstillingen for gentaget afspilning. Standardindstillingerne er understregede. 18 DK

19 x Ved afspilning af en DVD OFF: afspiller ikke gentagne gange. ALL: gentager alle titlerne. TITLE: gentager den aktuelle titel på en disk. CHAPTER: gentager det aktuelle kapitel. x Ved afspilning af en VIDEO CD/CD/ MP3, når programafspilning er indstillet til OFF OFF: afspiller ikke gentagne gange. ALL: gentager alle sporene på en disk, eller alle sporene i det aktuelle album*. TRACK: gentager det aktuelle spor. x Ved afspilning af en JPEG OFF: afspiller ikke gentagne gange. ALL: gentager alle filerne på en disk, eller gentager det aktuelle album*. x Når programafspilning er sat til ON OFF: afspiller ikke gentagne gange. ALL: gentager programafspilning. 4 Tryk på ENTER. Gentaget afspilning starter. * Når "ALBM" er valgt for MP3 eller JPEG. Annullering af gentaget afspilning Vælg "OFF" i punkt 3, eller tryk på CLEAR. Sådan lukkes kontrolmenuen Tryk gentagne gange på DVD DISPLAY, indtil kontrolmenuen forsvinder. Fremstilling af dit eget program Programafspilning Man kan fremstille et program bestående af op til 25 punkter. Man kan lave synkroniseret optagelse af de programmerede spor til et kassettebånd (side 44). Anvendelse af displayskærmen på forsiden 1 Tryk gentagne gange på FUNCTION (eller DVD på CD/DVD afspilleren) for at skifte funktionen til DVD. 2 Tryk gentagne gange på PLAY MODE under stopindstilling, indtil "PGM" vises. 3 Tryk på. eller > gentagne gange, indtil den ønskede titel eller spornummer vises. Tryk, når du programmerer en MP3, på ALBUM eller på + for at vælge album, og tryk derefter på. eller > gentagne gange, indtil det ønskede spornummer vises. Valgt spornummer DVD/VIDEO CD/CD/MP3/JPEG Afspilning Bemærk Afhængigt af DVD en, kan det ske, at du ikke kan udføre gentaget afspilning. Man kan ikke udføre gentaget afspilning under PBC afspilning af VIDEO CD er (side 16). Hvis du vælger "ALL", gentages programmet op til fem gange. Tips Man kan indstille gentaget afspilning, mens afspilning er stoppet. Tryk gentagne gange på REPEAT for at vælge indstillingen, og tryk derefter på nn for at starte gentaget afspilning. Man kan hurtigt vise status på "REPEAT". Tryk på REPEAT. 4 Tryk på ENTER. Sporet indprogrammeres. Sporets nummer i den indprogrammerede rækkefølge vises, efterfulgt af den samlede spilletid på programmet. fortsættes 19 DK

20 5 Gentag punkt 3 og 4 for at indprogrammere yderligere spor. 6 Tryk på nn. Programafspilning starter. Andre betjeninger For at afbryde programafspilning kontrollere programmet slette et spor fra programmets slutning Udfør følgende Tryk gentagne gange på PLAY MODE under stopindstilling, indtil både "PGM" og "SHUF" forsvinder. Tryk på. eller > gentagne gange under afspilning. Tryk CLEAR under stopindstilling. Bemærk Når man skifter afspilningsindstillingen til "PGM", mens "REP1" er valgt, annulleres "REP1" automatisk. Tips Det fremstillede program bevares i hukommelsen, efter at programafspilning er færdig. For at afspille samme program igen, trykker du på nn. Programmet slettes dog, når du åbner pladeskuffen. ". " vises, når du vælger et MP3 lydspor. Anvendelse af på-skærm visningen 1 Tryk gentagne gange på PLAY MODE under stopindstilling, indtil "PGM" vises på displayet. Program-skærmvisningen kommer frem på skærmen. Program Total Time 0: Tryk på, for at vælge det spor, som du ønsker at indprogrammere. Når listen over alle spor ikke kan vises i et vindue, vises spring-bjælken. Tryk på, for at vælge spring-bjælke ikonet, og rul derefter spring-bjælken for at vise resten af listen ved hjælp af M eller m. Tryk på < eller O RETURN for at vende tilbage til sporlisten. x Ved programmering af en VIDEO CD eller CD Vælg eksempelvis ''7''. Tryk på M/m eller talknapperne for at vælge ''7'', og tryk derefter på ENTER. x Ved programmering af en MP3 Vælg eksempelvis spor "7" i album "2". Tryk på M/m for at vælge "2", og tryk derefter på,. Tryk derefter på M/m eller talknapperne for at vælge ''7'', og tryk derefter på ENTER. Samlet tid på de programmerede spor (med undtagelse af MP3)* Program Total Time 12:34 1 TRACK * " : " vises, når et MP3 lydspor er valgt. 3 For at programmere andre spor gentages punkt 2. 4 Tryk på nn. Programafspilning starter. Når programmet slutter, kan du genstarte det samme program igen ved at trykke på nn. 20 DK

21 Andre betjeninger For at vende tilbage til normal afspilning slukke programskærmvisningen fjerne et spor fra slutningen af programmet Udfør følgende Tryk på CLEAR under afspilning. Tryk på PLAY MODE, mens programafspilning er stoppet. Tryk på CLEAR i punkt 3. Bemærk Funktionen med programafspilning er ikke til rådighed for DVD og JPEG. Tip Det fremstillede program bevares i systemets hukommelse, selv efter at programafspilning afsluttes. Tryk på nn for at afspille det samme program igen. Søgning efter en titel/ et kapitel/spor/indeks/ album/fil Du kan søge efter en titel (DVD), kapitel (DVD), spor (CD, VIDEO CD, MP3), indeks (VIDEO CD), album (MP3, JPEG) og fil (JPEG). Da titler, spor og album tildeles entydige numre på disken, kan du vælge det ønskede emne fra kontrolmenuen. Desuden tildeles kapitler og indekser entydige numre på disken, så du kan vælge det ønskede ved at indtaste det tilsvarende nummer. Eller du kan søge efter et bestemt punkt ved hjælp af tidskoden (Tidssøgning). Søgning efter en titel, et spor, et album, en fil 1 Tryk på DVD DISPLAY. Kontrolmenuen vises. 2 Tryk gentagne gange på M eller m, for at vælge søgemetoden. DVD/VIDEO CD/CD/MP3/JPEG Afspilning x Ved afspilning af en DVD ''TITLE'' x Ved afspilning af en VIDEO CD ''TRACK'' x Ved afspilning af en CD ''TRACK'' x Ved afspilning af en MP3 ''ALBUM'' eller ''TRACK'' x Ved afspilning af en JPEG ''ALBUM'' eller ''FILE'' fortsættes 21 DK

22 3 Tryk på ENTER. Listen over indholdet på disken vises. 1.HIGHWAY 2. VIEW POINT 3. MY CHILDREN 4. DANCING 5. GOOD TASTE 6. DESTINATION 7. MARATHON 8. PLACE-KICK 9. TAKE IT EASY 10. PORT TOWER 11. STANDARD 12. LADY Når listen over alle spor eller album ikke kan vises i et vindue, vises spring-bjælken. Tryk på, for at vælge spring-bjælke ikonet, og rul derefter spring-bjælken for at vise resten af listen ved hjælp af M/m. Tryk på < eller O RETURN for at vende tilbage til spor- eller albumlisten. 4 Tryk på M eller m for at vælge det ønskede spor, og tryk derefter på ENTER. Systemet starter afspilning fra det valgte spor. Søgning efter et kapitel/ indeks 1 Tryk på DVD DISPLAY. Kontrolmenuen vises. 2 Tryk på M eller m for at vælge søgemetoden. x Ved afspilning af en DVD ''CHAPTER'' Spring-bjælke x Ved afspilning af en VIDEO CD ''INDEX'' "** (**)" er valgt (** angiver et tal). Tallet i parentes angiver det samlede antal kapitler eller indekser. DVD 1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE 1 8 ( 3 4 ) T 1 : 3 2 : 5 5 CD DVD 3 Tryk på ENTER. ''** (**)'' skifter til '' (**)''. DVD 1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE ( 3 4 ) T 1 : 3 2 : Tryk på gentagne gange på M eller m, eller talknapperne for at vælge det kapitel eller indeksnummer, du vil søge efter. Hvis du laver en fejl, trykker du på CLEAR for at annullere tallet, og vælger derefter et andet tal. 5 Tryk på ENTER. Afspilningen starter fra det valgte nummer. Sådan lukkes kontrolmenuen Tryk gentagne gange på DVD DISPLAY, indtil kontrolmenuen forsvinder. Annullering af søgning Tryk på O RETURN. DVD Søgning efter et bestemt punkt ved hjælp af tidskoden Tidssøgning 1 Vælg "TIME" i punkt 2. "T **:**:**" (spilletid på den aktuelle titel eller spor) vælges. 2 Tryk på ENTER. "T : : " vises over "T **:**:**". 3 Indtast tidskoden ved hjælp af talknapperne, og tryk derefter på ENTER. For eksempelvis at finde scenen ved 2 timer, 10 minutter, og 20 sekunder efter begyndelsen, indtaster man ''2:10:20''. 22 DK

23 Bemærk Titlen, kapitlet eller spornummeret vist på TVskærmen er de data, der optages på disken. Du kan ikke søge efter en scene på en VIDEO CD. Hvis du afspiller en DVD, skal du indtaste spilletiden på den aktuelle titel ved hjælp af tidskoden. Hvis du afspiller en CD, VIDEO CD eller MP3, skal du indtaste spilletiden på det aktuelle spor ved hjælp af tidskoden. Tip Du kan ændre displayvisningen til at vise spilletid eller tilbageværende tid. For detaljer, se "Visning af information om disken gennem skærmmenuvisningen" på side 56. DVD/VIDEO CD/CD/MP3/JPEG Afspilning 23 DK

24 DVD Forskellige funktioner Skift af lyd/undertitel/ sprog Skift af lyd (kun DVD) Hvis en DVD er optaget med spor på flere sprog, kan man vælge det ønskede sprog, mens DVD en afspilles. Hvis DVD en er optaget med flere audioformater (PCM, Dolby Digital, MPEG lyd, eller DTS), kan man vælge det ønskede lydformat, mens DVD en afspilles. 1 Tryk på DVD DISPLAY under afspilning. Kontrolmenuen vises. 2 Tryk gentagne gange på M eller m for at vælge "AUDIO", og tryk derefter på ENTER. Mulighederne for "AUDIO" vises. 3 Tryk gentagne gange på M eller m for at vælge det ønskede lydsignal. Afhængigt af DVD en kan valgmuligheden for sprog og lydformat variere. Når et 4-cifret tal vises, angiver det sprogkoden (se "Liste over sprogkoder" på side 71). Når det samme sprog vises to eller flere gange, er DVD en optaget med flere lydformater. 4 Tryk på ENTER. Sådan lukkes kontrolmenuen Tryk gentagne gange på DVD DISPLAY, indtil kontrolmenuen forsvinder. Bemærk Ved disks, der ikke er optaget med flere lydformater, kan du ikke ændre lyden. Under DVD afspilning kan lyden skifte automatisk. Tip Du kan vælge lydindstillingen ved at trykke på AUDIO. Hver gang du trykker på knappen, ændres indstillingen. Visning af diskens information om lyd (kun DVD) Når man vælger "AUDIO", angives de kanaler, der er under afspilning, på skærmen. I eksempelvis Dolby Digital format kan flere signaler, rækkende fra mono til 5.1 kanal signaler, være optaget på en DVD. Afhængigt af DVD en kan antallet af de optagne kanaler være forskelligt. DVD 1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE 1 8 ( 3 4 ) T 1 : 3 2 : 5 5 1: ENGLISH DVD PROGRAM FORMAT DOLBY DIGITAL 3/2.1 * ''PCM'', ''DTS" eller ''DOLBY DIGITAL'' vises. For ''DOLBY DIGITAL'' vises kanalerne på det spillende spor på numerisk vis som følger: For Dolby Digital 5.1 ch: DOLBY DIGITAL 3 / 2. 1 Frontkomponent 2 + Centerkomponent 1 Aktuelle lydformat* Surroundkomponent 2 LFE (Lavfrekvenseffekt) komponent 1 24 DK

25 Skærmeksemplerne er som følger: PCM (stereo) PROGRAM FORMAT PCM 48kHz 24bit Dolby Surround PROGRAM FORMAT DOLBY DIGITAL 2/0 DOLBY SURROUND Dolby Digital 5.1ch PROGRAM FORMAT DOLBY DIGITAL 3/2.1 DTS PROGRAM FORMAT DTS 3/2.1 Visning af underteksterne (kun DVD) Ved afspilning af DVD er, på hvilke der er optaget undertekster på flere sprog, kan man ændrer sproget for underteksten, mens en DVD afspilles, eller man kan vise eller skjule underteksterne, når dette ønskes. Eksempelvis kan man vælge det sprog, som man gerne vil lære, og vise underteksterne for at opnå en bedre forståelse. 1 Tryk på DVD DISPLAY under afspilning. Kontrolmenuen vises. 2 Tryk gentagne gange på M eller m for at vælge "SUBTITLE", og tryk derefter på ENTER. Mulighederne for "SUBTITLE" vises. 3 Tryk gentagne gange på M eller m for at vælge emnet for indstilling, og tryk derefter på ENTER. Underteksterne vises i det valgte sprog. Når et 4-cifret tal vises, angiver det sprogkoden (se "Liste over sprogkoder" på side 71). Annullering af SUBTITLE indstillingen Vælg "OFF" i punkt 3. Sådan lukkes kontrolmenuen Tryk gentagne gange på DVD DISPLAY, indtil kontrolmenuen forsvinder. Bemærk Afhængigt af DVD en kan det ske, at man ikke vil være i stand til at ændre underteksterne, selv om der er optaget undertekster på flere sprog på DVD en. Tip Du kan vælge sproget på underteksterne ved at trykke på SUBTITLE. Hver gang man trykker på knappen, skifter sproget. Ændring af sprog for skærmvisninger, DVD menusprog og indstilling til automatisk valg af lydspor SPROGOPSÆTNING/ BRUGEROPSÆTNING 1 Tryk DVD SET UP under stopindstilling. Opsætningsskærmen vises. 2 Tryk gentagne gange på M eller m for at vælge "LANGUAGE SETUP'' eller ''CUSTOM SETUP'', og tryk derefter på ENTER. Vælg LANGUAGE SETUP CUSTOM SETUP Opsætningsemne OSD DVD MENU AUDIO SUBTITLE TRACK SELECTION AUDIO DRC DATA CD PRIORITY JPEG DATE 3 Tryk gentagne gange på M eller m for at vælge et emne til indstilling, og tryk derefter på ENTER. 4 Tryk gentagne gange på M eller m for at vælge en indstilling, og tryk derefter på ENTER. DVD Forskellige funktioner fortsættes 25 DK

26 Bemærk Når det valgte sprog ikke er optaget på DVD en, vil et af de optagne sprog automatisk blive valgt (med undtagelse af sprog for "OSD"). Tips Du kan nulstille alle DVD indstillingerne med undtagelse af forældrekontrol ved at udføre de anvendelser, der er beskrevet i "For at sætte DVDindstillingerne tilbage til standardindstillinger skal du udføre nulstilling som følger:" (side 65). Hvis man vælger ''OTHERSt'' i ''DVD MENU'', ''AUDIO'' eller ''SUBTITLE'', skal man vælge og indtaste sprogkoden fra listen ved hjælp af talknapperne (side 71). Den valgte sprogkode (4- cifret) vises, næste gang du vælger "OTHERSt". x OSD (på-skærm visninger) Skifter displaysproget på skærmen. Vælg sproget i den viste liste. x DVD MENU (kun DVD) Vælg sproget for DVD menuen. x AUDIO (kun DVD) Skifter sproget på lydsporet. Vælg sproget i den viste liste. x SUBTITLE (kun DVD) Skifter sproget på undertitlen. Vælg sproget i den viste liste. x TRACK SELECTION (kun DVD) Giver forrang til det lydspor, som indeholder det største antal kanaler, når man afspiller en DVD, på hvilken der er optaget flere lydformater (PCM, MPEG lyd, DTS eller Dolby Digital format). OFF AUTO Ingen forrang tildelt. Forrang tildelt. x AUDIO DRC (Dynamic range compression) Indsnævrer DYNAMIC området på lydsporet. Nyttig, når du ser film ved lav lydstyrke sent om natten. OFF Ingen kompression af DYNAMIC området. STANDARD Reproducerer lydsporet med den type DYNAMIC område, som tonemesteren havde tænkt sig. MAX Indsnævrer DYNAMIC området helt. Bemærk Kompression af DYNAMIC området virker kun med Dolby Digital kilder. x DATA CD PRIORITY (kun MP3, JPEG) Indstil prioritetsdata, som du ønsker at afspille, når du afspiller datadisken (CD-ROM/CD-R/ CD-RW), der indeholder MP3 lydspor og JPEG billedfiler. MP3 JPEG x JPEG DATE Hvis der findes en MP3 fil på disken, betragter systemet disken som en "MP3 Disk". Hvis der kun findes JPEG filer på disken, betragter systemet disken som en "JPEG Disk". Hvis der findes en JPEG fil på disken, betragter systemet disken som en "JPEG Disk". Hvis der kun findes MP3 filer på disken, betragter systemet disken som en "MP3 Disk". Ændring af datoinformationsrækkefølgen på et JPEG billede i kontrolmenuen til: MM/DD/YYYY YYYY/MM/DD DD/MM/YYYY YYYY/DD/MM YYYY: År MM: Måned DD: Dag 26 DK

27 Bemærk Når man indstiller til "AUTO", kan indstillingen af sproget blive ændret. Indstillingen "TRACK SELECTION" har højere prioritet end indstillingen "AUDIO" i "LANGUAGE SETUP". Hvis PCM, MPEG lyd, DTS og Dolby Digital lydspor har det samme antal kanaler, vælger systemet PCM, DTS, Dolby Digital og MPEG lydspor i nævnte rækkefølge. Afhængigt af DVD en, kan den lydkanal, der får forrang, allerede være forudbestemt. I så tilfælde kan man ikke give forrang til DTS, Dolby Digital eller MPEG lydformat ved at vælge ''AUTO''. Når du afspiller Multi Session disks med forskellige formater blandet i hver session, betragtes formatet på den første session som disktypen. Spor i den anden og efterfølgende sessioner afspilles, hvis de er i samme format som den første session, men spor i andet format afspilles ikke. I tilfælde af CD-DA er det dog sådan, at selv om der findes CD-DA spor i den anden og efterfølgende sessioner, er det kun CD- DA sporene i den første session, der afspilles. Justering af vinklen/ billedet Ændring af synsvinklerne (kun DVD) Når du afspiller en DVD, hvorpå der er optaget flere vinkler (multi-vinkler) for en scene, vises "ANGLE" indikatoren på displayet. Dette betyder, at man kan ændre synsvinklen. Eksempelvis kan man, mens man ser en scene med et kørende tog, vise billedet enten fra forenden af toget, fra det venstre togvindue eller fra det højre togvindue, uden at togets bevægelse forstyrres. 1 Tryk på DVD DISPLAYunder afspilning. Kontrolmenuen vises. 2 Tryk gentagne gange på M eller m for at vælge "ANGLE''. Nummeret på vinklen vises. Tallet i parentes angiver det samlede antal af vinkler. "ANGLE" indikatoren lyser grønt, når der er optaget vinkler på en disk. 3 Tryk på ENTER. Nummeret på vinklen skifter til '' ''. 4 Vælg den ønskede vinkel med talknapperne eller M/m, og tryk derefter på ENTER. Vinklen ændres til den valgte vinkel. DVD Forskellige funktioner Sådan lukkes kontrolmenuen Tryk gentagne gange på DVD DISPLAY, indtil kontrolmenuen forsvinder. Bemærk Afhængigt af DVD en kan det ske, at man ikke vil være i stand til at ændre vinklerne, selv om der er optaget flere vinkler på DVD en. Tip Man kan vælge vinklen ved at trykke på ANGLE. Hver gang man trykker på knappen, skifter vinklen. fortsættes 27 DK

28 Justering af TV-skærmen 16:9 SKÆRMOSPÆTNING/ BRUGEROPSÆTNING 1 Tryk DVD SET UP under stopindstilling. Opsætningsskærmen vises. 2 Tryk gentagne gange på M eller m for at vælge "SCREEN SETUP'' eller ''CUSTOM SETUP'', og tryk derefter på ENTER. Vælg SCREEN SETUP CUSTOM SETUP 3 Tryk gentagne gange på M eller m for at vælge et emne, og tryk derefter på ENTER. 4 Tryk gentagne gange på M eller m for at vælge en indstilling, og tryk derefter på ENTER. x TV TYPE (kun DVD) Opsætningsemne TV TYPE SCREEN SAVER BACKGROUND COMPONENT OUT VCD COLOR SYSTEM Vælg samme aspektforhold som på det tilsluttede fjernsyn. 16:9 Vælg denne indstilling, når du tilslutter et bredformat fjernsyn eller et fjernsyn med en bredformat indstillingsfunktion. 4:3 LETTER BOX Vælg denne indstilling, når du tilslutter et fjernsyn med 4:3 billedformat. Denne indstilling viser et bredformat billede med sorte bånd vist i den øvre og nedre del af skærmen. 4:3 PAN SCAN Vælg denne indstilling, når du tilslutter et fjernsyn med 4:3 billedformat. Denne indstilling viser et bredformat billede, der fylder hele skærmen, med de dele, der ikke kan indpasses, skåret væk. 4:3 LETTER BOX 4:3 PAN SCAN Bemærk Afhængigt af DVD en kan "4:3 LETTER BOX" automatisk blive valgt i stedet for "4:3 PAN SCAN" og omvendt. x SCREEN SAVER Slå pauseskærmen til eller fra. Når man slår pauseskærmen til, kommer pauseskærmens billede frem, når man efterlader afspilleren i pause- eller stopindstilling i 15 minutter, eller når man afspiller en CD eller en disk med MP3- lydspor i mere end 15 minutter. Pauseskærmen bidrager til at forhindre, at din skærmanordning tager skade (spøgelsesbillede). Tryk på enhver DVD-relateret knap for at slukke pauseskærmen. ON OFF x BACKGROUND Slår pauseskærmen til. Slår pauseskærmen fra. Vælg den baggrundsfarve eller det billede, der skal vises på TV-skærmen, når afspilning er stoppet, eller mens der afspilles en disk. JACKET PICTURE GRAPHICS BLUE BLACK Omslagsbilledet (stillbillede) vises i baggrunden, men kun når omslagsbilledet allerede er indspillet på disken (CD-EXTRA, osv.). Hvis disken ikke indeholder et omslagsbillede, vises ''GRAPHICS'' billedet. Det i systemet på forhånd lagrede billede vises i baggrunden. Baggrundsfarven er blå. Baggrundsfarven er sort. 28 DK

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-520-11 (2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-M700DVD 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 2-674-628-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DX2D CMT-SX2D 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-097-197-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 4-136-657-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH30 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-243-237-62(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-M373NT CMT-M333NT 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-WS2D 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt.

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-244-989-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX1 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-255-292-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-HPX10W CMT-HPX9 CMT-HPX7 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret

Lisätiedot

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation 4-248-406-41(3) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SC5 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX355 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For

Lisätiedot

FM Stereo/ FM-AM Receiver

FM Stereo/ FM-AM Receiver 2-596-577-22 (4) FM Stereo/ FM-AM Receiver Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI STR-DA7100ES Sony Corporation Printed in Malaysia 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-956-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ20 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-441-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR2 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-874-458-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX70BTR CMT-HX50BTR 2008 Sony Corporation DK ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-437-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR3 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-095-519-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 3-287-077-63(2) Mini Hi-Fi Component System Betjeningsvejlednings DK Käyttöohje FI MHC-GT555 / GT444 MHC-GT222 / GT111 LBT-ZT4 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk

Lisätiedot

Network Audio System

Network Audio System 2-592-381-12(1) Network Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI NAS-CZ1 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-377-11(2) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI CMT-EX5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-221-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ280 2009 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter sammen med dette

Lisätiedot

Overhead DVD Entertainment System

Overhead DVD Entertainment System Overhead DVD Entertainment System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Innehållsförteckning DA FI SV Se "Tilslutninger" på side 37 for installation og tilslutning. Asennusta ja liitäntöjä koskevat tiedot

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-884-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ300 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-847-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR4W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-249-411-52(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejlening Käyttöohjeet DK FI TM S200 SCD-XA9000ES 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-865-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje. Manual de instruções DK FI PT DAV-SB500W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Super Audio CD/ DVD RECEIVER

Super Audio CD/ DVD RECEIVER 4-240-874-51(2) Super Audio CD/ DVD RECEIVER Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FR FI FR AVD-S10 2002 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-398-070-22(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-246-311-11(1) Mini Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI MHC-RG660 MHC-RG550 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-223-11 (1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-L7HD 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-252-492-11(1) Mini Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI MHC-GX750/GX450/GX250 MHC-RG555/RG551S/RG444S/ RG441/RG333/RG222/ RG221/RG121/RG100 MHC-RX550 2004 Sony Corporation ADVARSEL

Lisätiedot

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation 4-236-529-43(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-C700 2001 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-966-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ230/DZ231 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-240-859-12(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-M90DVD 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-037-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ260 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation 4-241-066-52(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-S550 2002 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

MEX-R1 MEX-R5. _ÉíàÉåáåÖëîÉàäÉÇåáåÖ= h óíí çüàééí= _êìâë~åîáëåáåö= Multi Disc Player Multi Disc Player. «=OMMR=pçåó=`çêéçê~íáçå

MEX-R1 MEX-R5. _ÉíàÉåáåÖëîÉàäÉÇåáåÖ= h óíí çüàééí= _êìâë~åîáëåáåö= Multi Disc Player Multi Disc Player. «=OMMR=pçåó=`çêéçê~íáçå Multi Disc Player Multi Disc Player _ÉíàÉåáåÖëîÉàäÉÇåáåÖ= h óíí çüàééí= _êìâë~åîáëåáåö= a^ cf ps Se den medfølgende installations- og tilslutningsvejledning for installation og tilslutning. Asennusta ja

Lisätiedot

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation 3-060-986-52(1) CD/ Player DVP-S336/DVP-S335 CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S336 DVP-S335 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 3-856-122-32 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FIN Se den medfølgende installerings-/monteringsvejledning angående installering og tilslutning. Katso ohjeet asennuksesta

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-490-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-TZ230/TZ630 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-683-505-11 (1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-U1BT 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-245-460-11(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CQ1 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F Klargøring IC-optager Betjeningsvejledning Ejer-registrering Modelnummeret sidder på bagpanelet, og serienummeret sidder inde i batterirummet. Noter serienummeret på pladsen nedenfor. Henvis til disse

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-167-11(3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-EP315 CMT-EP313 2003 Sony Corporation 4-246-167-11(3) ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå

Lisätiedot

ADVARSEL. Undtagen for kunder i USA og Canada

ADVARSEL. Undtagen for kunder i USA og Canada ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser, duge, gardiner osv. Du må ikke placere kilder med åben ild, f.eks. tændte stearinlys, på apparatet.

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S by Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S by Sony Corporation 3-866-504-72(1) CD/DVD Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 DVP-S325 1999 by Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAV-EA Sony Corporation

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAV-EA Sony Corporation 4-250-175-52(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAV-EA20 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAV-SA Sony Corporation

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAV-SA Sony Corporation 4-244-994-54(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAV-SA30 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation 2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAR-RD100 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-209-635-51(3) Multi Channel AV Receiver Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FR FI ES STR-DA5300ES Sony Corporation 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-482-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ330/DZ730 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation 3-061-775-72(1) CD/ Player DVP-S735D CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S735D 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S525D by Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S525D by Sony Corporation 3-865-642-83 (1) CD/DVD Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 DVP-S525D 1999 by Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

4-247-583-62(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. 2003 Sony Corporation 4-247-583-62(1) DK/FI

4-247-583-62(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. 2003 Sony Corporation 4-247-583-62(1) DK/FI 4-247-583-62(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SL50 HT-SL40 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for

Lisätiedot

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation 4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000 Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FI PT 2003 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-255-066-11(1) FM Stereo FM/AM Receiver Betjningsvejledning DK Käyttöohjeet FI STR-DB900 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FR FI FR ES PT FR CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270 2001 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand

Lisätiedot

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT 2-635-397-11(1) DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000 Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt,

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-212-591-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-095-506-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-BX5 CMT-BX3 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation 4-166-572-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-AF5 HT-AS5 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-041-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ560 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV Se den medfølgende installations- og tilslutningsvejledning for installation og tilslutning. Asennusta ja liitäntöjä

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-244-278-51(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI SCD-XB790 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød undgås.

Lisätiedot

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation 2-067-275-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 4-130-442-12(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI MHC-GTZ5 MHC-GTZ4 / GTZ4i MHC-GTZ3 / GTZ3i MHC-GTZ2 / GTZ2i LBT-GTZ4i 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-285-996-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ660 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Integrated Remote Commander

Integrated Remote Commander 2-588-610-41(1) Integrated Remote Commander Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RM-AV2500T 2005 Sony Corporation 2DK Funktioner RM-AV2500T fjernbetjeningen giver en centraliseret styring af alle dine

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-644-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje. Manual de instruções DK FI PT DAV-SB300 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S536D DVP-S535D Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S536D DVP-S535D Sony Corporation 3-061-301-81(1) CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S536D DVP-S535D 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

Audio Library System

Audio Library System J:\sony\jobb\stereo\P500\layout\sv\00GB+00COV-EUR.fm masterpage:right 00GB+00COV-EUR.fm Page 1 Friday, September 13, 2002 9:17 AM Audio Library System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-254-373-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX11 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

Integrated AV Amplifier

Integrated AV Amplifier 3-856-144-31(1) Integrated AV Amplifier Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FIN TA-VE800G 1996 by Sony Corporation ADVASEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for brand eller

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-193-086-31(1) Super Audio CD Player Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI SCD-XE800 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser,

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-239-876-12(2) Mini Hi-Fi Component System Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI MHC-RG66 MHC-RG55S MHC-RG55 2002 Sony Corporation 1 ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player DVP-S725D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S725D by Sony Corporation

(1) CD/DVD Player DVP-S725D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S725D by Sony Corporation 3-866-153-63(1) CD/ Player DVP-S725D CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 DVP-S725D 1999 by Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 2-319-527-31(1) Super Audio CD Player Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI SCD-X501ES 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-241-668-23(2) FM Stereo FM-AM eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI ST-VA333ES 2002 Sony Corporation SPEAKES ONT CENTE + + OUND BACK + + + IMPEDANCE SEECTO 4 Ω 8 Ω AC OUTET ADVASE For at undgå

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-408-151-11(2) (DK-FI-SE) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DK FI SE STR-DH830/STR-DH730 ADVARSEL For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette

Lisätiedot

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation 4-241-650-21(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-SL5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-210-566-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 4-102-916-21 (1) R PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag.

Lisätiedot

(1) Betjeningsvejledning FIN. Käyttöohje CDP-XA20ES by Sony Corporation

(1) Betjeningsvejledning FIN. Käyttöohje CDP-XA20ES by Sony Corporation 3-860-005-31 (1) Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FIN CDP-XA20ES 1997 by Sony Corporation ADVARSEL! Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, således at risiko for brand eller stød undgås. Undlad

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-108-143-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS1 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

Compact Hi-Fi Component System

Compact Hi-Fi Component System 4-239-181-11(2) Compact Hi-Fi Component System Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI CHC-TB20 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for

Lisätiedot

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E 3-285-367-71(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DK/FI DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E Der findes flere oplysninger om dette produkt samt

Lisätiedot

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1)

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1) 2-349-779-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1) 3-088-337-71(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK] / Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Digital Video Camera Recorder DK FI

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-972-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ530/DZ630 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-235-284-22(3) FM Stereo FM-AM Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI STR-VA555ES 2001 Sony Corporation SPEAKERS R SURROUND L CENTER SURR BACK SURR BACK R SURR BACK L R SURROUND L CENTER SURR

Lisätiedot

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA GR-D820E E LYT1814-005A DA FI Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-234-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W * *Kun DAV-DZ880W Vain DAV-DZ880W Apenas DAV-DZ880W 2009 Sony Corporation

Lisätiedot

Portable CD/DVD Player

Portable CD/DVD Player 4-411-681-11(1) (DK-FI-SE) Portable CD/DVD Player DVP-FX780 Portable CD/DVD Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner DK FI SE DVP-FX780 2012 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-876-338-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-EH26 CMT-EH25 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot