DVD Home Theatre System

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DVD Home Theatre System"

Transkriptio

1 (1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation Sony Corporation

2 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller stød. Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller i et skab. Du må ikke tildække enhedens ventilationsåbninger med aviser, duge, gardiner, mv. eller anbringe tændte stearinlys på enheden. Du må ikke anbringe genstande med væske, f.eks. vaser, på enheden, da dette kan øge risikoen for brand eller elektrisk stød. Batterier eller enheder med batterier må ikke udsættes for meget høje temperaturer, f.eks. direkte sol, åben ild eller lignende. Dette produkt er klassificeret som et KLASSE 1 LASERprodukt. Mærket findes på bagsiden af kontrolenheden. Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer) Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt. Fjernelse af udtjente batterier (gælder i den Europæiske Union samt europæiske lande med særskilte indsamlingssystemer) Dette symbol på batteriet eller emballagen betyder, at batteriet leveret med dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. På visse batterier kan dette symbol anvendes i kombination med et kemisk symbol. Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er anført hvis batteriet indeholder mere end 0,0005% kviksølv eller 0,004% bly. Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes korrekt, tilsikres det, at de mulige negative konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering af batteriet, forebygges. Materialegenindvendingen bidrager ligeledes til at beskytte naturens resourcer. Hvis et produkt kræver vedvarende elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden samt ydeevnen eller data integritet, må batteriet kun fjernes af dertil uddannet personale. For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør det udtjente produkt kun afleveres på dertil indrettede indsamlingspladse beregnet til affaldshåndtering af elektriske og elektroniske produkter. Med hensyn til øvrige batterier, se venligst afsnittet der omhandler sikker fjernelse af batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et indsamlingsted beregnet til affaldshåndtering og genindvinding af batterier. Yderlige information om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor produktet blev købt. Producenten af dette produkt er Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Germany. For service eller garanti henviser vi til de adresser, som fremgår af vedlagte garantidokument. 2 DK

3 Forholdsregler Om strømkilder Netledningen må kun udskiftes hos en autoriseret forhandler. Strømmen til systemet er ikke afbrudt, så længe netledningen til subwooferen sidder i stikkontakten. Dette gælder også, selvom der er slukket for kontrolenheden. Installer systemet, så netledningen straks kan tages ud af stikkontakten, hvis der opstår problemer. Om denne betjeningsvejledning Anvisningerne i denne betjeningsvejledning beskriver knapper på fjernbetjeningen. Du kan også bruge knapperne på kontrolenheden, hvis de har samme eller tilsvarende navne som knapperne på fjernbetjeningen. Elementerne på kontrolmenuen varierer, afhængigt af område. Ordet "dvd" bruges som overordnet betegnelse for en dvd-video, dvd+rw/dvd+r og dvd-rw/ dvd-r. Standardindstillingen er understreget. DK 3 DK

4 Indholdsfortegnelse Om denne betjeningsvejledning...3 Understøttede disks...5 Introduktion Trin 1: Placering af systemet...11 Trin 2: Placering af systemet...15 Trin 3: Hurtig installation...26 Trin 4: Ændring af lydkilde...29 Disk Afspilning af en disk...30 Brug af afspilningsfunktionen...36 Søgning/valg af en disk...39 Afspilning af MP3-filer/ JPEG-billedfiler...41 DivX -videoer...46 Begrænsning af afspilning af en disk Lydindstilling Surroundsound ved hjælp af afkodningstilstand...51 Valg af lydtilstand...53 Multipleks broadcast-lyd...54 Tuner Forudindstilling af radiostationer...55 Brug af radioen...56 Brug af radiodatasystemet (RDS)...58 Kontrol til HDMI/ekstern lydenhed Brug af funktionen Kontrol til HDMI for "BRAVIA" Sync...59 Afspilning af lydfiler/jpeg-billedfiler fra en USB-enhed...62 Lagring af musik på en USB-enhed...71 Brug af DIGITAL MEDIA PORTadapteren...74 Andre betjeningsmuligheder Brug af installationsmenuen...75 Justering af forsinkelse mellem billede og lyd...81 Ændring af lydens indgangsniveau...81 Lyd ved lav lydstyrke...82 Brug af timerfunktionen...82 Ændring af lysstyrken og belysningen på frontpaneldisplayet Visning af oplysninger om disken Betjening af tv'et med den medfølgende fjernbetjening Gendannelse af standardindstillinger Yderligere oplysninger Forholdsregler Bemærkninger om disks Fejlfinding Selvdiagnosefunktion Specifikationer Ordliste Liste over sprogkoder Oversigt over dele og knapper Oversigt over kontrolmenuen Indeks DK

5 Understøttede disks Type Disklogo Karakteristika Ikon Dvd-video Dvd-video Dvd-r/dvd-rw i dvd-video-format eller videotilstand Dvd+r/dvd+rw i dvd-video-format VR-tilstand (videooptagelse) Dvd-r/dvd-rw i VR-tilstand (videooptagelse) (ikke dvd-r DL) Video-cd Cd Video-cd (ver og 2.0-disks) Super-VCD Cd-r/cd-rw/cd-rom i video-cdformat eller Super-VCD-format Lyd-cd Cd-r/cd-rw i lyd-cd-format Data-cd Cd-r/cd-rw/cd-rom i data-cdformat, der indeholder MP3-filer 1), JPEG-billedfiler 2) og DivXvideofiler, og som er i overensstemmelse med ISO ) niveau 1/niveau 2 eller Joliet (udvidet format). Data-dvd Dvd-rom/dvd-r/dvd-rw/dvd+r/ dvd+rw i data-dvd-format, der indeholder MP3-filer 1), JPEGbilledfiler og DivX-videofiler 3)4), og som er i overensstemmelse med UDF (Universal Disk Format). 1) MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) er et standardformat til komprimering af lyddata. Formatet er defineret af ISO/ MPEG. MP3-filer skal være i MPEG1 Audio Layer 3-format. 2) JPEG-billedfiler skal være i DCF-billedfilformat (DCF "Design rule for Camera File system": billedstandarder for digitalkameraer som defineret af Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA)). 3) DivX er en komprimeringsteknologi, der er udviklet af DivX, Inc., og bruges til komprimering af videofiler. 5 DK

6 4) DivX, DivX Certified og tilknyttede logoer er varemærker tilhørende DivX, Inc. og bruges under licens. 5) Et logisk format for filer og mapper på cd-rom'er, defineret af ISO (International Organization for Standardization). "Dvd-rw", "dvd+rw", "dvd+r", "dvd-video" og "cd"-logoerne er varemærker. Eksempler på disks, der ikke kan afspilles Følgende disktyper understøttes ikke: Cd-rom/cd-r/cd-rw (undtagen dem, der nævnes på side 5) Cd-rom, der er optaget i PHOTO CD-format Datasektioner på cd-extra CD Graphics-disk Dvd Audio Data-dvd, der ikke indeholder MP3-filer, JPEG-billedfiler eller DivX-videofiler Dvd-ram Super Audio CD Følgende disktyper understøttes desuden ikke: En dvd-video med en anden områdekode (side 7) En disk med en afvigende form (f.eks. kort- eller hjerteformet) En disk med påklæbet papir eller klistermærker En disk, hvor der sidder stykker af cellofantape eller klistermærker på Bemærkning om cd-r/cd-rw/dvd-r/dvd-rw/dvd+r/dvd+rw I nogle tilfælde kan en cd-r/cd-rw/dvd-r/dvd-rw/dvd+r/dvd+rw ikke afspilles på systemet. Dette kan skyldes optagekvaliteten, diskens fysiske tilstand, optagerens egenskaber eller softwarens oprindelse. En disk kan ikke afspilles, hvis den ikke er afsluttet korrekt. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til optageren. Bemærk, at ikke alle afspilningsfunktioner virker sammen med nogle dvd+rw'er/dvd+r'er, også selvom de er afsluttet korrekt. I sådanne tilfælde skal disken afspilles på almindelig vis. Nogle data-cd'er/datadvd'er, der er oprettet i Packet Write-format, kan ikke afspilles. Musikdisks kodet med teknologi til beskyttelse af ophavsret Dette produkt er beregnet til at afspille disks, der følger cd-standarden (Compact Disc). Nogle pladeselskaber har her på det seneste lanceret forskellige musikdisks kodet med teknologi til beskyttelse af ophavsret. Vær opmærksom på, at der blandt disse disks er nogle, der ikke følger cdstandarden, og de kan muligvis ikke afspilles på dette produkt. 6 DK

7 Bemærkninger om DualDiscs En DualDisc er en tosidet disk, der kombinerer dvd-indhold på den ene side med digitalt lydindhold på den anden. Da materialet på lydsiden imidlertid ikke stemmer overens med cd-standarden (Compact Disc), kan afspilning på dette produkt ikke garanteres. Om Multi Session-cd Systemet kan afspille en Multi Session-cd, når den første session indeholder en MP3-fil. Det er også muligt at afspille MP3-filer, der er optaget i senere sessioner. Systemet kan afspille en Multi Session-cd, når den første session indeholder en JPEG-billedfil. Det er også muligt at afspille JPEG-billedfiler, der er optaget i senere sessioner. Hvis der er optaget MP3-filer og JPEG-billedfiler i musik-cd-format eller video-cd-format i den første session, er det kun den første session, der afspilles. Områdekode Systemets områdekode findes på bagsiden af kontrolenheden, og den kan kun afspille en dvd, der er mærket med en tilsvarende områdekode. ALL En dvd-video, der er mærket, kan også afspilles. Hvis du forsøger at afspille andre dvd-videoer, vises meddelelsen [Afspilning af denne plade er ikke tilladt i denne geografiske region.] på tv-skærmen. Det er ikke sikkert, at der er angivet nogen områdekode på dvd-videoen, selvom den ikke kan afspilles i det pågældende område. Bemærkning om afspilningsfunktioner på en dvd eller video-cd Nogle afspilningsfunktioner på en dvd eller video-cd kan være bevidst fastsat af softwareproducenterne. Systemet understøtter en dvd og video-cd i overensstemmelse med det diskindhold, som softwareproducenterne har udviklet, og det er derfor ikke sikkert, at alle afspilningsfunktioner er tilgængelige. Læs derfor den betjeningsvejledning, der fulgte med dvd'en eller video-cd'en. Ophavsret Dette produkt gør brug af teknologi til beskyttelse af ophavsret i overensstemmelse med amerikanske patenter og andre immaterielle rettigheder. Brug af denne teknologi til beskyttelse af ophavsret skal godkendes af Macrovision Corporation og er kun beregnet til privatbrug og andre former for begrænset visning, medmindre andet er godkendt af Macrovision. Reverse engineering eller disassemblering er forbudt. Dette system kan bruges med Dolby* Digital og DTS** Digital Surround System. * Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. 7 DK

8 ** Fremstillet under licens jævnfør de amerikanske patentnumre 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 og andre amerikanske og internationale udstedte og anmeldte patenter. DTS og DTS Digital Out er registrerede varemærker, og DTS-logoet og -symbolet er varemærker tilhørende DTS, Inc DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Systemet har integreret teknologien HDMI TM (High-Definition Multimedia Interface). HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC. "BRAVIA" er et varemærke tilhørende Sony Corporation. 8 DK

9 Introduktion Kontrol af medfølgende dele Kontrolenhed (1) Stativdæksel (1) Fjernbetjening (1) Introduktion Fronthøjttalere (2) Subwoofer (1) Skruer (4) Blindpropper (til stativdæksel) (2) FM-ledningsantenne (1) R6-batterier (AA) (2) Betjeningsvejledning (denne vejledning) Højttaler- og tv-tilslutning (tillæg) Videokabel (1) Kabelbånd (1) Klargøring af fjernbetjeningen Sådan sættes batterier i fjernbetjeningen Sæt to R6-batterier (AA) (medfølger) i fjernbetjeningen, og sørg for, at batteriernes pluspol (3) og minuspol (#) vender korrekt. Du må ikke lade fjernbetjeningen ligge et meget varmt eller fugtigt sted. Du må ikke blande nye og gamle batterier. 9 DK

10 A.F.D. STD D.C.S. FUNCTION VOL DVD HOME THEATRE SYSTEM DAV-F500 Introduktion Du må ikke tabe genstande ned i fjernbetjeningens batterirum, f.eks. under udskiftning af batterierne. Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid, skal batterierne tages ud for at forhindre eventuelle skader forårsaget af lækkende batterier og korrosion. Om brug af fjernbetjeningen Den medfølgende fjernbetjening gør det muligt at betjene systemet og tv'et. x Betjening af systemet Tryk på TV, indtil TV blinker fire gange. Fjernbetjeningen skifter til betjening af systemet. Når du betjener systemet, skal fjernbetjeningen rettes mod midten af panelet. Fjernbetjeningsmodtager x Betjening af tv'et Tryk på TV, indtil TV lyser i 1 sekund. Fjernbetjeningen skifter til betjening af tv'et. Ret fjernbetjeningen mod tv'et for at betjene systemet. Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Betjening af tv'et med den medfølgende fjernbetjening" (side 87). TV Du må ikke udsætte fjernbetjeningsmodtageren for direkte sol eller blinkende lys. Dette kan medføre fejl. 10 DK

11 A.F.D. STD D.C.S. FUNCTION VOL DVD HOME THEATRE SYSTEM DAV-F500 Trin 1: Placering af systemet Du opnår den bedste surroundsound ved at placere alle højttalerne (ikke subwooferen) med samme afstand til lyttepositionen (A). Placer systemet som vist nedenfor. B A Fronthøjttaler (L (venstre)) B Fronthøjttaler (R (højre)) C Subwoofer D Kontrolenhed Introduktion A A D A C Når du placerer genstande, f.eks. en højttaler, til højre for kontrolenheden (ved diskåbningen), skal der være plads til at isætte/fjerne en disk (ca. 15 cm). Ca. 15 cm Du må ikke placere højttalerne skråt. Du må ikke anbringe højttalerne på steder, hvor de udsættes for: Megen varme eller kulde Støv eller snavs Meget fugt Vibrationer Direkte sol Du skal være forsigtig med at placere højttalerne og/eller højttalerfødderne på specialbehandlet gulv (vokset, olieret, poleret, osv.), da det kan give pletter eller misfarvning. Du må ikke bruge skuresvampe, skurepulver eller opløsningsmidler, f.eks. sprit eller rensebenzin. Du må ikke læne dig op ad højttaleren, da den kan vælte. Afhængigt af subwooferens placering kan der opstå billedforvrængning på tv-skærmen. I dette tilfælde skal subwooferen flyttes væk fra tv'et. Du må ikke blokere subwooferens ventilationsåbninger (side 108). 11 DK

12 Du må ikke placere din hånd på højttalerblæseren, når du løfter subwooferen. Dette kan beskadige højttalerblæseren. Tag fat i subwooferens fod, hvis den skal løftes. Introduktion Højttalerblæser Tip Det anbefales at placere subwooferen på et hårdt gulv. Du kan også vælge at placere subwooferen ude i siden med front mod lyttepositionen. Sådan opnås effektiv brug af højttalerne Placer højttalerne, så afstanden mellem hver enkelt højttaler og lyttepositionen (A og B) er den samme (fra 0,0 til 7,0 meter). Fronthøjttaler (L) Subwoofer Tv Fronthøjttaler (R) Der skal være samme afstand mellem fronthøjttalerne og lyttepositionen (dvs. som en ligebenet trekant). Fronthøjttalerne skal placeres mindst 0,6 m fra hinanden. Placer fronthøjttalerne, så de står længere fremme end tv'et. Sørg for, at der ikke er hindringer foran højttalerne. Begge fronthøjttalere skal pege lige fremad. Højttalerne må ikke placeres skråt. Korrekt Forkert 12 DK

13 Det anbefales at placere fronthøjttalerne ude ved kanten af et bord eller rack, osv. for at undgå at lyden reflekteres. Set fra siden Anbefalet Introduktion Sådan monteres højttalerne på væggen Find nogle skruer (medfølger ikke), der egner sig til hullet på bagsiden af hver højttaler, før højttalerne monteres på væggen. 4 mm 5 mm Hul på bagsiden af højttaleren 30 mm 10 mm 1 Fjern skruen på bagsiden af højttaleren (sidder i hullet). Skrue (sidder i hullet) 2 Afmonter højttalerfoden. 3 Tag højttalerkablerne ud af højttalerne. 4 Træk højttalerfoden ud. 13 DK

14 Introduktion 5 Sæt højttalerkablerne i højttalerne. Højttalerkablernes stik og kabelkappe har samme farve som mærkaterne på de stik, der skal tilsluttes. Sørg for, at højttalerkablerne sættes i de korrekte klemmer i højttalerne: Højttalerkablet med farvet kabelkappe skal sættes i 3, og højttalerkablet uden farvet kabelkappe skal sættes i #. Du må ikke sætte højttalerkablets isolering ind i højttalerklemmerne. Kabelkappe (+) Højttalerens bagside Stik ( ) Kabelkappe Fronthøjttaler (L): Hvid Fronthøjttaler (R): Rød 6 Skru skruerne fast i væggen. 5 til 7 mm 7 Hæng højttalerne op på skruerne. Højttaleren set bagfra Brug skruer, der passer til væggens materiale og styrke. Hvis du skruer i gipsplader, skal du skrue skruerne fast på en skinne og montere den på væggen. Placer højttalerne på en lodret, plan og bæredygtig væg. Kontakt et byggemarked eller en montør for at få oplysninger om vægmaterialer eller de skruer, der skal bruges. Sony er ikke ansvarlig for uheld eller skader, der skyldes ukorrekt montering, utilstrækkelig vægbæreevne eller ukorrekt iskruning af skruer, naturkatastrofer, osv. 14 DK

15 A.F.D. STD D.C.S. FUNCTION VOL DVD HOME THEATRE SYSTEM DAV-F500 Trin 2: Placering af systemet Se tilslutningsoversigten nedenfor, og læs de yderligere oplysninger fra 1 til 6 på følgende sider. Sørg for at udføre tilslutningen korrekt for at undgå brummen og støj. Når du slutter en anden komponent til en volumenkontrol, skal du skrue lydstyrken af de andre komponenter op til et niveau, hvor lyden ikke forvrænges. Introduktion Subwoofer FRONT R FRONT L SPEAKER IMPEDANCE USE 3 SYSTEM CONTROL ONLY FOR HCD-F200 2 Fronthøjttaler (L) Subwooferens underside 6 Netledning 2 Fronthøjttaler (R) 1 Stik 5 FM-ledningsantenne 4 Videobåndoptager, digital satellitmodtager, PlayStation osv. 3 Tv : Signalretning 4 DIGITAL MEDIA PORTadapter 15 DK

16 L ANTENNA TV VIDEO OUT SAT/CABLE DIGITAL IN OPTICAL SAT/CABLE DIGITAL IN DIGITAL IN OPTICAL DMPORT FM75 COAXIAL OUT DC5V 0.7A Max Y PB/CB PR/CR Sådan fjernes panellåget fra kontrolenheden Før du tilslutter kablerne, skal du fjerne panellåget fra kontrolenheden. Introduktion R AUDIO IN VIDEO COAXIAL TV COMPONENT COAXIAL VIDEO OUT DIGITAL OUT Tryk på B-mærket i venstre side af panellåget, og skub det til højre. 1 Tilslutning af kontrolenheden Sæt kontrolenhedens systemstik i SYSTEM CONTROL-stikket på undersiden af subwooferen. Isæt stikket fra SYSTEM CONTROL-kablet, og skru det fast med skruerne på stikket. Subwooferens underside FRONT R FRONT L SPEAKER IMPEDANCE USE 3 Kontrolenhedens bagside SYSTEM CONTROL ONLY FOR HCD-F200 Stik Skruer SYSTEM CONTROL-kabel 16 DK

17 2 Tilslutning af højttalerne Sæt højttalerstikket fra den venstre fronthøjttaler i FRONT L-stikket, og sæt højttalerstikket fra den højre fronthøjttaler i FRONT R-stikket på undersiden af subwooferen. Fronthøjttaler (L) Fronthøjttaler (R) Introduktion FRONT R FRONT L SPEAKER IMPEDANCE USE 3 Hvid (fronthøjttaler (L)) FRONT R FRONT L SPEAKER IMPEDANCE USE 3 SYSTEM CONTROL ONLY FOR HCD-F200 Rød (fronthøjttaler (R)) Subwooferens underside Sådan placeres højttaleren i en vinkel Du kan vælge en vinkel for fronthøjttaleren: 0 og 10 (højttalerne er indstillet til en vinkel på 10 ved levering). 1 Fjern skruen på bagsiden af højttaleren (sidder i hullet). Skrue (sidder i hullet) 2 Afmonter højttalerfoden. 3 Når højttalerfoden skal sættes på igen, skal den sættes ind i de åbninger, der svarer til enten 0 eller eller 10 Vinkel: 0 (lodret) Vinkel: DK

18 4 Før højttalerkablet gennem rillen på højttalerfoden for at undgå at kablet snor sig eller bliver klemt. Introduktion 5 Spænd skruen for at fastgøre højttalerfoden. Pas på, du ikke klemmer højttalerkablerne, mens skruerne spændes. 18 DK

19 ANTENNA FM75 COAXIAL L TV VIDEO OUT DIGITAL IN SAT/CABLE DIGITAL IN OPTICAL SAT/CABLE OUT DIGITAL IN OPTICAL DMPORT DC5V 0.7A Max Y 3 Tilslutning af tv Fjern netledningen fra alle komponenter ved stikkontakten, før du udfører tilslutninger. Hvis lyden fra et tv skal sendes via systemhøjttalerne, skal tv'et sluttes til systemet med et lydkabel (medfølger ikke) (A). Hvis videooutput skal sendes via tv'et, skal du kontrollere tv'ets videoindgangsstik og vælge tilslutningsmetode A, B eller C. Billedkvaliteten forbedres i rækkefølgen A (standard) til C (HDMI). Hvis tv'et er udstyret med et digitalt optisk udgangsstik, kan du forbedre lydkvaliteten ved at tilslutte et digitalkabel (B). Introduktion Lydkabel (medfølger ikke) Hvid Rød Komponentvideokabel (medfølger ikke)* Grøn Blå Rød L R AUDIO IN TV VIDEO OUT COMPONENT PB/CB PR/CR Y Til AUDIO OUT-stikkene på tv'et Stik på kontrolenheden R AUDIO IN VIDEO COAXIAL TV PB/CB PR/CR COAXIAL COMPONENT VIDEO OUT DIGITAL OUT Til COMPONENT VIDEO IN-stikkene på tv'et Digitalt optisk kabel (medfølger ikke) Videokabel (medfølger) HDMI-kabel** (medfølger ikke) DIGITAL IN OPTICAL TV VIDEO VIDEO OUT OUT Til VIDEO IN-stikket på tv'et Til HDMI IN-stikket på tv'et Til digitalt optisk udgangsstik på tv'et * Hvis tv'et accepterer progressive signaler, skal du bruge denne tilslutningsmetode og indstille systemets udgangssignal til progressivt format (side 28). ** HDMI (High-Definition Multimedia Interface) Hvis tv'et er udstyret med et HDMI-stik, skal du bruge denne tilslutningsmetode og vælge typen af udgangssignal (side 27). 19 DK

20 Introduktion Sæt stikket i ved at trykke det så langt ind som muligt. Når du tilslutter et digitalt optisk kabel, skal stikket trykkes ind, indtil det klikker på plads (B). Videosignalet sendes ikke som output fra HDMI OUT- og VIDEO OUT (COMPONENT)-stikket, når funktionen er indstillet til "DMPORT". Vælg tilslutningsmetode A for at få vist billeder, da videosignalet sendes via VIDEO OUT (VIDEO)-stikket. Systemet accepterer både digitale og analoge signaler. Digitale signaler har prioritet over analoge signaler (COAXIAL har prioritet over OPTICAL). Hvis det digitale signal afbrydes, starter behandling af det analoge signal efter 2 sekunder. Tip Du kan slutte en anden komponent, f.eks. en videobåndoptager, digital satellitmodtager eller PlayStation, til TV (AUDIO IN)-stikket (A) eller TV (DIGITAL IN OPTICAL)-stikket (B) i stedet for tv'et. Sådan ændres farvesystemet (PAL eller NTSC) (kun modeller i Sydøstasien) Afhængigt af tv'et kan du blive nødt til at vælge PAL eller NTSC til farvesystemet. Systemets standardindstilling er NTSC. 1 Tryk på \/1 for at slukke systemet. 2 Tryk på \/1, mens du trykker på VOL på frontpanelet for at tænde systemet. Hver gang dette gøres, skifter farvesystemet mellem PAL og NTSC. Når farvesystemet er indstillet til NTSC, lyser "NTSC" på frontpaneldisplayet. 4 Tilslutning af de andre komponenter Lyden fra den tilsluttede komponent kan høres via systemhøjttalerne. Digital satellitmodtager, osv.: A DIGITAL MEDIA PORT-adapter: B AV-modtager, osv.: C (kun når funktionen er indstillet til DVD) 20 DK

21 ANTENNA FM75 COAXIAL L TV VIDEO OUT DIGITAL IN SAT/CABLE DIGITAL IN OPTICAL SAT/CABLE OUT DIGITAL IN OPTICAL DMPORT DC5V 0.7A Max Y Digitalt optisk kabel (medfølger ikke) Digitalt koaksialkabel (medfølger ikke) Introduktion DIGITAL IN COAXIAL SAT/CABLE DIGITAL IN OPTICAL SAT/CABLE eller R AUDIO IN VIDEO COAXIAL TV PB/CB PR/CR COAXIAL COMPONENT VIDEO OUT DIGITAL OUT Til digitalt koaksialt udgangsstik på digital satellitmodtager Til digitalt optisk udgangsstik på digital satellitmodtager Stik på kontrolenheden DMPORT DC5V 0.7A Max Digitalt koaksialkabel (medfølger ikke) DIGITAL MEDIA PORT-adapter DIGITAL OUT COAXIAL Til digitalt koaksialt indgangsstik på AV-modtager Der sendes kun lydsignaler via DIGITAL OUT-stikket, når der vælges DVD (tryk på FUNCTION, indtil "DVD" vises på frontpaneldisplayet) Tilslut DIGITAL MEDIA PORT-adapteren, så V-mærkerne er over for hinanden. Tilslutningen afbrydes ved at trække ud i stikket samtidig med, at du trykker på begge sider af stikket (B). Sådan tilsluttes DIGITAL MEDIA PORT-adapteren Slut en DIGITAL MEDIA PORT-adapter (medfølger ikke) til DMPORT-stikket. Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Brug af DIGITAL MEDIA PORT-adapteren" (side 74). 21 DK

22 A.F.D. STD D.C.S. FUNCTION VOL DVD HOME THEATRE SYSTEM DAV-F500 TV OUT DC5V 0.7A Max VIDEO OUT SAT/CABLE L DIGITAL IN OPTICAL SAT/CABLE DIGITAL IN DMPORT DIGITAL IN OPTICAL FM75 COAXIAL ANTENNA Y Introduktion Sådan tilsluttes et tv, der er udstyret med flere lyd/videoindgange Dette system gør det muligt at sende højttalerlyden via det tilsluttede tv. Tilslut komponenterne som følger. Tv Videobåndoptager, digital satellitmodtager, PlayStation osv. Videobåndoptager, digital satellitmodtager, PlayStation osv. System : Signalretning Vælg en komponent på tv'et. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til tv'et. Hvis tv'et ikke har flere lyd/video-indgange, kan en omskifter være nødvendig for at modtage lyd fra mere end to komponenter. 5 Tilslutning af FM-ledningsantenne ANTENNA FM75 COAXIAL FM-ledningsantenne (medfølger) R AUDIO IN VIDEO PB/CB PR/CR COMPONENT VIDEO OUT Stik på kontrolenheden COAXIAL DIGITAL OUT COAXIAL TV Tip Hvis FM-modtagelsen er dårlig, skal du bruge et 75-ohm koaksialkabel (medfølger ikke) til at slutte kontrolenheden til en udendørs FM-antenne som vist nedenfor. Udendørs FM-antenne Stik på kontrolenheden ANTENNA FM75 COAXIAL 22 DK

23 ANTENNA FM75 COAXIAL L TV VIDEO OUT DIGITAL IN SAT/CABLE DIGITAL IN OPTICAL SAT/CABLE OUT DIGITAL IN OPTICAL DMPORT DC5V 0.7A Max ANTENNA FM75 COAXIAL L TV VIDEO OUT DIGITAL IN SAT/CABLE DIGITAL IN OPTICAL SAT/CABLE OUT DIGITAL IN OPTICAL DMPORT DC5V 0.7A Max L ANTENNA TV VIDEO OUT SAT/CABLE DIGITAL IN OPTICAL SAT/CABLE DIGITAL IN DIGITAL IN OPTICAL DMPORT FM75 COAXIAL OUT DC5V 0.7A Max ECM-AC2 Y PB/CB PR/CR Y Y PB/CB PR/CR PB/CB PR/CR ANTENNA FM75 COAXIAL L TV VIDEO OUT DIGITA DIGITAL IN OPTI COAXIAL SAT SAT/CABLE Y Sådan monteres stativdækslet og panellåget Tilslut kablerne, og saml de overskydende kabler. Monter derefter panellåget og stativdækslet. Fjern netledningen fra alle komponenter ved stikkontakten, før du monterer stativdækslet. 1 Saml kablerne på bagsiden af kontrolenheden. Før tilslutningskablet op langs foden (1), saml kablerne 2 steder med kabelbånd på bagsiden af kontrolenheden (2), og lås derefter kabelbåndene (3). 1 Introduktion 3 3 COMPONENT VIDEO OUT R AUDIO IN VIDEO COAXIAL TV, 2 Den overskydende del af kabelbåndet kan gemmes i mellemrummet i rammen. 2 R AUDIO IN VIDEO COMPONENT VIDEO OUT COAXIAL TV 3 Sæt panellåget på bagsiden af kontrolenheden. Saml med kabelbånd (medfølger). R AUDIO IN VIDEO VIDEO OUT COMPONENT COAXIAL TV R AUDIO IN VIDEO PB/CB PR/CR COMPONENT VIDEO OUT FM-ledningsantennen skal rettes helt ud. Når kablerne er samlet, skal FM-ledningsantennen placeres, så vandret som muligt. Tip Hvis kablerne ikke kan være i rillen, skal de samles med kabelbånd (medfølger). Monter derefter panellåget. 23 DK

24 FRONT R DC5V 0.7A Max FRONT L SPEAKER IMPEDANCE USE 3 TV OUT VIDEO OUT SAT/CABLE L DIGITAL IN OPTICAL SAT/CABLE DIGITAL IN OPTICAL DIGITAL IN DMPORT FM75 COAXIAL ECM-AC2 DC5V 0.7A Max TV OUT VIDEO OUT ANTENNA SAT/CABLE L DIGITAL IN OPTICAL SAT/CABLE DIGITAL IN OPTICAL DIGITAL IN DMPORT FM75 COAXIAL ECM-AC2 ANTENNA ONLY FOR HCD-F200 Y PB/CB PR/CR Y PB/CB PR/CR Introduktion 4 Sæt stativdækslet på bagsiden af kontrolenheden. Tilslutningskablerne og overskydende kabelbånd kan gemmes inde i stativdækslet (1), der spændes fast med 4 skruer (2). 1 R AUDIO IN VIDEO COMPONENT VIDEO OUT COAXIAL TV 2 Kontroller, at kablerne ikke er snoede eller bliver klemt, når stativdækslet sættes på. Hvis stativdækslet ikke kan lukkes korrekt, skal du ændre lidt på kablernes placering. Pas på, du ikke klemmer kablerne, mens skruerne spændes. 5 Påsæt de 2 blindpropper (på stativdækslet) for at skjule skruerne. R AUDIO IN VIDEO VIDEO OUT COMPONENT COAXIAL TV 6 Tilslutning af netledninger Før du slutter subwooferens netledning til en stikkontakt, skal fronthøjttalerne sluttes til subwooferen. Subwoofer Subwooferens underside SYSTEM CONTROL Til stikkontakten Netledning 24 DK

25 Om demoen Når du tilslutter netledningen, vises en demo på frontpaneldisplayet. Sådan aktiveres og deaktiveres demoen 1 Tryk på [/1. Systemet tændes. 2 Tryk på SYSTEM MENU på fjernbetjeningen. 3 Tryk flere gange på X/x, indtil "DEMO" vises på frontpaneldisplayet, og tryk derefter på eller c. 4 Tryk på X/x for at vælge en indstilling. "DEMO ON": Til. "DEMO OFF": Fra. 5 Tryk på. Indstillingen udføres. 6 Tryk på SYSTEM MENU. Systemmenuen lukkes. Introduktion Tip Når du køber et nyt system, eller hvis du gendanner systemets standardindstillinger (side 89), kan du slå demoen fra ved at trykke på [/1 på fjernbetjeningen. 25 DK

26 Trin 3: Hurtig installation 4 Tryk på uden at isætte en disk. Installationsmenuen til valg af sprog vises. Introduktion Følg nedenstående trin for at bruge systemet med de grundlæggende justeringer. De viste dele afhænger af modellen for det pågældende land/område. Hvis du slutter systemet til tv'et med komponentvideokablet (medfølger ikke) eller HDMI-kablet (medfølger ikke), skal du indstille videoudgangstypen, så den passer til dit tv. Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Indstilling af videoudgangstypen, så den passer til dit tv" (side 27). "/1 SPROG-INDSTILLING DISPLAYSPROG: MENU: LYD: UNDERTEKST: ENGELSK ENGLISH FRANÇAIS DEUTSCH ITALIANO ESPAÑOL NEDERLANDS DANSK SVENSKA 5 Tryk på X/x for at vælge sprog. Systemet viser menuen og underteksterne på det valgte sprog. 6 Tryk på. Du får vist installationsmenuen til valg af formatforhold for det tv, der skal tilsluttes. VIDEOINDSTILLING TV TYPE: 16:9 PROGRESSIVE (KOMPONENTUDGANG): OFF 16:9 4:3 SIGNAL: 4:3 LETTER FULL BOX PAUSETILSTAND: 4:3 BESKÅRET AUTO C/X/x/c, 1 Tænd tv'et. 2 Tryk på [/1. Systemet tændes. DISPLAY Kontroller, at funktionen er indstillet til "DVD" (side 29). 3 Indstil tv'ets indgangsvælger, så systemets signal vises på tv-skærmen. Meddelelsen [Tryk på [ENTER] for at køre HURTIG INSTALLATION.] vises nederst på tv-skærmen. Hvis meddelelsen ikke vises, skal du åbne Hurtig installation-menu (side 27) og udføre trinnene igen. 7 Tryk på X/x for at vælge indstillingen. x [16:9] Hvis du har et widescreen-tv eller et standard 4:3-tv med widescreen-tilstand (side 76) x [4:3 LETTER BOX] eller [4:3 BESKÅRET] Hvis du har et standard 4:3-tv (side 76) 8 Tryk på. "HURTIG INSTALLATION ER KOMPLET." vises på tv-skærmen, og Hurtig installation afsluttes. Alle tilslutninger og indstillinger er udført. Sådan afsluttes Hurtig installation Tryk på DISPLAY i et hvilket som helst trin. Tip Yderligere oplysninger om ændring af de enkelte indstillinger findes i afsnittet "Brug af installationsmenuen" (side 75). 26 DK

27 Sådan åbnes Hurtig installationmenu igen 1 Tryk flere gange på FUNCTION, indtil "DVD" vises på frontpaneldisplayet. 2 Stop en eventuel afspilning, og tryk på DISPLAY. Kontrolmenuen vises på tv-skærmen. 3 Tryk på X/x for at vælge [INSTALLATION], og tryk derefter på. Indstillingerne for [INSTALLATION] vises. 4 Tryk på X/x for at vælge [HURTIG], og tryk derefter på. Hurtig installation-menu vises. Indstilling af videoudgangstypen, så den passer til dit tv Vælg systemets videoudgangstype, afhængigt af tv'ets tilslutning (side 19). C/X/x/c, 94( 99) 1( 1) T 0: 01: 08 BRUGERDEFINERET BRUGERDEFINERET HURTIG DVD VIDEO FUNCTION DISPLAY Sådan vælges typen for videosignaludgang fra HDMI OUT-stikket Når du tilslutter kontrolenheden og tv'et med HDMI-kablet, skal du vælge typen af videosignaloutput fra HDMI OUT-stikket. Yderligere oplysninger findes i den betjeningsvejledning, der fulgte med tv'et/ projektoren, osv. 1 Tryk flere gange på FUNCTION, indtil "DVD" vises på frontpaneldisplayet. 2 Stop en eventuel afspilning, og tryk på DISPLAY. Kontrolmenuen vises på tv-skærmen. 3 Tryk på X/x for at vælge [INSTALLATION], og tryk derefter på. Indstillingerne for [INSTALLATION] vises. 4 Tryk på X/x for at vælge [BRUGERDEFINERET], og tryk derefter på. Installationsmenuen vises. 5 Tryk på X/x for at vælge [HDMI- INDSTILLING], og tryk derefter på. Indstillingerne for [HDMI-INDSTILLING] vises. 6 Tryk på X/x for at vælge [HDMI- OPLØSNING], og tryk derefter på. 7 Tryk på X/x for at vælge den ønskede indstilling, og tryk derefter på. [AUTO ( p)]: Systemet sender det videosignal, der er mest optimalt for det tilsluttede tv. [ i]: Systemet sender videosignaler i opløsningen i*. [ p]: Systemet sender videosignaler i opløsningen p*. [ /576p]: Systemet sender videosignaler i opløsningen p* eller p*. * i: interlace, p: progressiv Introduktion 27 DK

28 Introduktion Kan dit tv modtage progressive signaler? Progressiv er en metode, der bruges til at vise tvbilleder, og som reducerer flimren og gør billedet skarpere. Hvis du vil bruge denne metode, skal du have et tv, der accepterer progressive signaler. 1 Tryk flere gange på FUNCTION, indtil "DVD" vises på frontpaneldisplayet. 2 Stop en eventuel afspilning, og tryk på DISPLAY. Kontrolmenuen vises på tv-skærmen. 3 Tryk på X/x for at vælge [INSTALLATION], og tryk derefter på. Indstillingerne for [INSTALLATION] vises. 4 Tryk på X/x for at vælge [BRUGERDEFINERET], og tryk derefter på. Installationsmenuen vises. 5 Tryk på X/x for at vælge [VIDEOINDSTILLING], og tryk derefter på. Indstillingerne for [VIDEOINDSTILLING] vises. 6 Tryk på X/x for at vælge [PROGRESSIVE (KOMPONENTUDGANG)], og tryk derefter på. 7 Tryk på X/x for at vælge den ønskede indstilling, og tryk derefter på. [FRA]: Systemet sender ikke progressive signaler. Vælg denne indstilling i følgende situationer: Når tv'et ikke accepterer progressive signaler. Når tv'et er sluttet til andre stik end VIDEO OUT (COMPONENT)- stikkene. [TIL]: Systemet sender progressive signaler. Vælg denne indstilling i følgende situationer: Når tv'et accepterer progressive signaler. Når tv'et er sluttet til VIDEO OUT (COMPONENT)-stik. Når du vælger [TIL], bliver du bedt om at bekræfte. Følg trinnene nedenfor. 8 Tryk på C/c for at vælge [START], og tryk derefter på. Systemet sender progressive signaler i 5 sekunder. Kontroller, at billedet på skærmen vises korrekt. 9 Tryk på C/c for at vælge [JA], og tryk derefter på. Systemet sender progressive signaler. Når du vælger [NEJ], sender systemet ingen progressive signaler. 28 DK

29 Trin 4: Ændring af lydkilde Du kan afspille lyd fra dvd, tv eller videobåndoptager ved at ændre lydkilden. Den digitale tilslutning får forrang, når du bruger TV (AUDIO IN)-stik (analog tilslutning) og TV (DIGITAL IN OPTICAL)-stik (digital tilslutning) samtidigt. DIGITAL IN COAXIAL-tilslutningen får forrang, når du bruger SAT/CABLE (DIGITAL IN COAXIAL)-stikket og SAT/CABLE (DIGITAL IN OPTICAL)-stikket (digital tilslutning) samtidigt. Introduktion FUNCTION Tryk flere gange på FUNCTION, indtil den ønskede funktion vises på frontpaneldisplayet. Hver gang du trykker på FUNCTION, ændres funktionen som følger: "DVD" t "FM" t "USB" t "TV" t "SAT/CABLE" t "DMPORT" t Funktion Kilde "DVD" Disk, der spilles af systemet. "FM" FM-radio (side 55). "USB" USB-enhed (side 62). "TV" Tv. "SAT/CABLE" Komponent, der er sluttet til SAT/CABLE-stikkene på kontrolenheden. "DMPORT" DIGITAL MEDIA PORTadapter (side 74). 29 DK

30 Disk Afspilning af en disk Afhængigt af den valgte dvd-video eller videocd er nogle af handlingerne muligvis anderledes eller begrænsede. Se den betjeningsvejledning, der fulgte med din disk. 3 Tryk på "/1. Systemet tændes. Hvis systemet ikke er indstillet til "DVD", skal du trykke på FUNCTION for at vælge "DVD". "No Disc" vises på frontpaneldisplayet, og systemet er klar til at indlæse en disk. 4 Isæt en disk. Skub disken ind i diskåbningen, indtil disken trækkes ind automatisk. Mærkatsiden skal vende fremad Diskåbning "/1 Z H FUNCTION Z VOL +/ "/1 FUNCTION Disken trækkes automatisk ind i kontrolenheden. 5 Tryk på H. Systemet starter afspilningen (fortsat afspilning). 6 Tryk på VOLUME +/ for at justere lydstyrken. Lydstyrkeniveauet vises på tv-skærmen og på frontpaneldisplayet. / X MUTING VOLUME +/./> H /m/ M/ 1 Tænd for dit tv. 2 Indstil tv'ets indgangsvælger til systemet. x Når systemet er slukket, kan der ikke skubbes en disk ud af kontrolenheden. Alt efter hvordan systemet er indstillet, vil lydstyrkeniveauet muligvis ikke blive vist på tvskærmen. Sådan slukkes systemet Tryk på "/1, mens systemet er tændt. Systemet skifter til standby. Sådan spares strøm i standby Tryk på "/1, mens systemet er tændt. Hvis du vil skifte til energisparefunktion, skal du kontrollere, at systemet er indstillet som følger: "DEMO" er indstillet til "OFF" (side 25). [KONTROL TIL HDMI] er indstillet til [FRA] (side 59). 30 DK

31 Andre betjeningsmuligheder Funktion Tryk på Stop x Pause X Genoptag afspilning X eller H efter en pause Gå til næste kapitel, spor > eller sekvens 1) Gå til forrige kapitel, spor eller sekvens 1) Slå lyden fra midlertidigt Stop afspilningen, og fjern disken Find et punkt hurtigt ved at afspille en disk med hurtig frem- eller tilbagespoling (Scan) 1)2). to gange inden for et sekund. Tryk en enkelt gang på. for at gå til begyndelsen af det aktuelle kapitel, spor eller den aktuelle sekvens. MUTING. Hvis du vil have lyden tilbage, skal du trykke på knappen igen eller på VOLUME + for at skrue op for lyden. Z M/ eller /m under afspilning af en disk. Hver gang, du trykker på M/ eller /m under scanningen, ændres afspilningshastigheden. Gå tilbage til almindelig hastighed ved at trykke på H. De aktuelle hastigheder afhænger af disken. Se billede for billede M/ eller /m 4), (Slowmotion) 3) mens systemet er sat på pause. Hver gang du trykker på M/ eller /m 4) under slowmotion, ændres afspilningshastigheden. Der er to hastigheder. Tryk på H for at skifte til normal afspilningshastighed. Funktion Afspil ét billede ad gangen (Frys billede) 3)5)6) Gentag afspilningen af den forrige sekvens (10 sekunder før) 7) Gå hurtigt fremad i den aktuelle sekvens (30 sekunder efter) 8) Tryk på for at gå til næste billede, når systemet er sat på pause. Tryk på for at gå til foregående billede, mens systemet er sat på pause (kun dvd-video/dvd- VR/dvd-r/dvd-rw/dvd+r/ dvd+rw). Tryk på H for at skifte til normal afspilning. (Hurtig afspilning) under afspilningen. (Hurtigt fremad) under afspilningen. 1) Gælder ikke JPEG-billedfiler. 2) Scanningshastighederne kan være anderledes på nogle disks. 3) Kun dvd-video, dvd-r, dvd-rw, video-cd. 4) Gælder ikke video-cd'er. 5) Du kan ikke søge efter et stillbillede på en dvd-vr. 6) Data-cd/data-dvd: Denne funktion kan kun bruges med DivX-videofiler. 7) Kun dvd-video/dvd-rw/dvd-r. Knappen kan ikke bruges i forbindelse med DivXvideofiler. 8) Kun dvd-video/dvd-rw/dvd-r/dvd+rw/dvd+r. Knappen kan ikke bruges i forbindelse med DivXvideofiler. Ikke alle sekvenser understøtter brug af Hurtig afspilning eller Hurtigt fremad. Disk 31 DK

32 Visning af flere vinkler og undertekster Underteksterne kan ændres, hvis DivX-videofilen har filtypenavnet ".AVI" eller ".DIVX", og hvis undertekstoplysningerne ligger i samme fil. Indstilling af lyd SUBTITLE ANGLE Du kan ændre lydformatet, når systemet afspiller en dvd-video eller data-cd/data-dvd (DivX-videofil), der er optaget med flere lydformater (PCM, Dolby Digital, MPEG-lyd, eller DTS). Hvis en dvd-video indeholder spor med flere sprog, kan du også ændre sproget. Video-cd, cd, data-cd eller data-dvd: Du kan vælge lyd fra højre eller venstre kanal og sende lyden fra den valgte kanal via både højre og venstre højttalere. Sådan ændres vinklerne Hvis der er optaget flere vinkler af en sekvens på en dvd-video, kan du ændre visningsvinklen. Tryk på ANGLE under en afspilning for at vælge den ønskede vinkel. AUDIO Ikke alle dvd-videoer understøtter ændring af vinkel, selvom der er optaget flere vinkler på dvd-videoen. Sådan vises underteksterne Hvis der er optaget undertekster på en disk, kan du slå underteksterne til og fra under afspilningen. Hvis der er optaget undertekster på flere sprog på en disk, kan du ændre underteksternes sprog under afspilningen eller slå dem til og fra efter behov. Tryk på SUBTITLE under en afspilning for at vælge undertekster på det ønskede sprog. Alt efter den aktuelle dvd-video, kan du måske ikke ændre underteksterne, selv om der er optaget undertekster på flere sprog på disken. Du kan måske heller ikke slå dem fra. Tryk flere gange på AUDIO under afspilning for at vælge det ønskede lydsignal. x Dvd-video Valg af sprog afhænger af dvd-videoen. Når der vises 4 cifre, angiver de en sprogkode. Se "Liste over sprogkoder" (side 104) for at se, hvilket sprog koden står for. Når det samme sprog vises to eller flere gange, indeholder dvdvideoen flere lydformater. x Dvd-VR Typerne af lydspor på disken vises. Eksempel: [1: NETLEDNING] (primær lyd) 32 DK

33 [1: SUB] (sekundær lyd) [1: NETLEDNING+SUB] (primær og sekundær lyd) [2: NETLEDNING] [2: SUB] [2: NETLEDNING+SUB] [2: NETLEDNING], [2: SUB] og [2: NETLEDNING+SUB] vises ikke, når der er optaget en lydstream på disken. x Video-cd/cd/data-cd (MP3-fil)/data-dvd (MP3-fil) [STEREO]: Standardstereolyd. [1/V]: Lyd fra venstre kanal (mono). [2/H]: Lyd fra højre kanal (mono). x Data-cd (DivX-videofil)/data-dvd (DivXvideofil) Lydformaterne for en data-cd eller data-dvd varierer, afhængigt af diskens DivX-videofil. Formatet vises på displayet. x Super-VCD [1:STEREO]: Stereolyd for lydspor 1. [1:1/V]: Lyd fra venstre kanal for lydspor 1 (mono). [1:2/H]: Lyd fra højre kanal for lydspor 1 (mono). [2:STEREO]: Stereolyd for lydspor 2. [2:1/V]: Lyd fra venstre kanal for lydspor 2 (mono). [2:2/H]: Lyd fra højre kanal for lydspor 2 (mono). Når systemet afspiller en Super VCD, der ikke indeholder lydspor 2, høres der ingen lyd, når du vælger [2:STEREO], [2:1/V] eller [2:2/H]. Kontrol af lydformatet Hvis du trykker flere gange på AUDIO under afspilningen, vises det aktuelle lydformat (PCM, Dolby Digital, DTS, osv.) som vist nedenfor. x DVD Eksempel: Dolby Digital 5.1-kanal Surround (L/R) Front (L/R) + center Eksempel: Dolby Digital 3-kanal Front (L/R) x Data-cd (DivX-videofil)/data-dvd (DivXvideofil) Eksempel: MP3-lyd 1: ENGELSK DOLBY DIGITAL 3 / 2.1 1:SPANSK DOLBY DIGITAL 2 / 1 LFE (lavfrekvenseffekt) Surround (mono) Disk 1:MP3 128k Bithastighed 33 DK

34 Afspilning af en video-cd med PBC-funktioner (ver. 2.0) (PBC-afspilning) PBC-funktioner (Playback Control) gør det muligt at udføre simple interaktive handlinger, søgefunktioner og lignende. PBC-afspilning gør det muligt at afspille en video-cd interaktivt ved at følge menuanvisningerne på tv-skærmen. [Tryk på ENTER] i trin 3 vises muligvis som [Tryk på SELECT] i den betjeningsvejledning, der fulgte med disken, afhængigt af den valgte video-cd. I dette tilfælde skal du trykke på H. Tip Hvis du vil afspille uden PBC-funktionen, skal du stoppe en eventuel afspilning og trykke på./> eller nummerknapperne for at vælge spor. Tryk derefter på H eller. Afspilningen startes. Stillbilleder, f.eks. en menu, kan ikke afspilles. Tryk to gange på x og derefter H for at gå tilbage til PBC-afspilning. Nummerknapper Genoptagelse af afspilning fra det punkt, hvor du stoppede en disk (Genoptag afspilning) 1 Start afspilningen af en video-cd med PBC-funktioner. Der vises en valgmenu. 2 Vælg det ønskede elementnummer ved at bruge nummerknapperne. 3 Tryk på. 4 Følg anvisningerne i menuen for at udføre interaktive handlinger. Fremgangsmåden afhænger af den valgte video-cd, og du bør derfor læse den betjeningsvejledning, der fulgte med disken. Sådan vendes tilbage til menuen Tryk på O RETURN. Når du stopper disken, husker systemet det punkt, hvor du trykkede på x, og meddelelsen "Resume" vises på frontpaneldisplayet. Funktionen Genoptag afspilning kan kun bruges, når der sidder en disk i systemet også selvom systemet er sat i standby, når du trykker på "/1. H "/1 x 1 Tryk på x for at stoppe afspilningen af en disk. "Resume" vises på frontpaneldisplayet. 34 DK

35 2 Tryk på H. Afspilningen starter fra det punkt, hvor du stoppede disken i trin 1. Hvis [GENOPTAGET AFSPILNING] i [SYSTEMINDSTILLING] er indstillet til [FRA] (side 80), slettes genoptagelsespunktet, når du skifter funktion med FUNCTION. Afhængigt af, hvor du stoppede disken, genoptager systemet muligvis ikke afspilningen fra nøjagtigt samme punkt. Punktet, hvor du stoppede afspilningen, slettes muligvis i følgende situationer: Når du fjerner disken. Når systemet skifter til standby (kun data-cd/datadvd). Når du ændrer eller nulstiller indstillingerne i installationsmenuen. Når du ændrer børnesikringsniveauet. Når du skifter funktion med FUNCTION. Når du fjerner netledningen. Dvd-VR, video-cd, cd, data-cd eller data-dvd: Systemet husker genoptagelsespunktet for den aktuelle disk. Genoptag afspilning kan ikke bruges med Programafspilning og Vilkårlig afspilning. Ikke alle disks understøtter denne funktion tilfredsstillende. Tip Hvis du vil afspille disken fra begyndelsen, skal du trykke to gange på x og derefter trykke på H. Disk Tip Hvis du vil afspille disken fra begyndelsen, skal du trykke to gange på x og derefter trykke på H. Sådan afspilles en disk, som er afspillet før, ved hjælp af genoptaget afspilning (Genoptaget afspilning) Systemet husker det punkt, hvor du stoppede disken sidste gang, den blev afspillet, og genoptager afspilningen fra det punkt næste gang, du isætter den samme disk. Hvis hukommelsen for genoptagning af afspilning er fuld, slettes punktet for genoptaget afspilning for den tidligste disk. Indstil [GENOPTAGET AFSPILNING] i [SYSTEMINDSTILLING] til [TIL] for at aktivere denne funktion. Yderligere oplysninger findes i afsnittet "[GENOPTAGET AFSPILNING] (kun dvd-video/video-cd)" (side 80). Systemet kan gemme mindst 10 genoptagelsespunkter for afspilning. 35 DK

36 Brug af afspilningsfunktionen Oprettelse af dit eget program (Programafspilning) Du kan afspille indholdet af en disk i en ønsket rækkefølge ved at ændre rækkefølgen af spor på disken for at oprette dit eget program. Du kan programmere op til 99 spor. 4 Tryk på c. Markøren flytter til kolonnen med spor [T] (i dette eksempel [01]). PROGRAM 0: 00:00 T SLET ALLE 1. SPOR 2. SPOR 3. SPOR 4. SPOR 5. SPOR 6. SPOR 7. SPOR Vælg det spor, du vil have med i programmet. Vælg f.eks. spor [02]. Tryk på X/x for at vælge [02] i kolonnen [T], og tryk derefter på. Valgt spor X/x/c, H DISPLAY PROGRAM 0: 03:51 T SLET ALLE 1. SPOR SPOR 3. SPOR 4. SPOR 5. SPOR 6. SPOR 7. SPOR Samlet tid for de programmerede spor 1 Tryk på DISPLAY. Kontrolmenuen vises på tv-skærmen. 2 Tryk på X/x for at vælge [PROGRAM], og tryk derefter på. Indstillingerne for [PROGRAM] vises. 3 Tryk på X/x for at vælge [START t], og tryk derefter på. Samlet tid for de programmerede spor PROGRAM 0: 00:00 T SLET ALLE 1. SPOR 2. SPOR 3. SPOR 4. SPOR 5. SPOR 6. SPOR 7. SPOR Optagede spor på en disk 6 Gentag trin 4 til 5 for at programmere andre spor. De programmerede spor vises i den valgte rækkefølge. 7 Tryk på H for at starte Programafspilning. Programafspilningen starter. Når programmet er udløbet, kan det startes igen ved at trykke på H. Sådan skiftes til normal afspilning Tryk på CLEAR, når programindstillingen ikke vises på tv-skærmen, eller vælg [FRA] i trin 3. Hvis du vil afspille det samme program igen, skal du vælge [TIL] i trin 3 og trykke på. Sådan lukkes kontrolmenuen Tryk flere gange på DISPLAY, indtil kontrolmenuen lukkes. 36 DK

37 Sådan ændres eller annulleres et program 1 Følg trin 1 til 3 i afsnittet "Oprettelse af dit eget program". 2 Tryk på X/x for at vælge det programnummer, der indeholder det spor, som du vil ændre eller annullere. Hvis du vil slette et spor i programmet, skal du trykke på CLEAR. 3 Følg trin 5 for at lave en ny programmering. Hvis du vil slette et program, skal du vælge [--] i kolonnen [T]. Tryk derefter på. X/x, DISPLAY Disk Sådan slettes alle spor i programmet 1 Følg trin 1 til 3 i afsnittet "Oprettelse af dit eget program". 2 Tryk på X, og vælg [SLET ALLE]. 3 Tryk på. Når du trykker på CLEAR for at skifte til normal afspilning, annulleres Vilkårlig afspilning og Gentag afspilning. Afspilning i vilkårlig rækkefølge (Vilkårlig afspilning) Du kan afspille diskens indhold i vilkårlig rækkefølge. En senere Vilkårlig afspilning kan give en anden rækkefølge. Den samme sang kan blive afspillet flere gange, hvis du afspiller MP3-filer. 1 Tryk på DISPLAY under afspilningen. Kontrolmenuen vises på tv-skærmen. 2 Tryk på X/x for at vælge [SHUFFLE], og tryk derefter på. Indstillingerne for [SHUFFLE] vises. 3 Tryk på X/x for at vælge det element, der skal afspilles i vilkårlig rækkefølge. x Video-cd/cd [FRA]: Fra. [SPOR]: Blander sporene på en disk. x Under programafspilning [FRA]: Fra. [TIL]: Blander de spor, der er valgt i Programafspilning. x Data-cd (gælder ikke DivX-videofil)/ data-dvd (gælder ikke DivX-videofil) [FRA]: Fra. [TIL (MUSIK)]: Blander MP3-filer i mappen på den aktuelle disk. Hvis der ikke er valgt en mappe, afspilles den første mappe i vilkårlig rækkefølge. 4 Tryk på. Vilkårlig afspilning starter. Sådan skiftes til normal afspilning Tryk på CLEAR, eller vælg [FRA] i trin 3. Sådan lukkes kontrolmenuen Tryk flere gange på DISPLAY, indtil kontrolmenuen lukkes. 37 DK

38 Du kan ikke bruge Vilkårlig afspilning med en videocd eller Super VCD med PBC-afspilning. Når du trykker på CLEAR for at skifte til normal afspilning, annulleres Programafspilning og Gentag afspilning. Afspilning flere gange (Gentag afspilning) Du kan afspille diskens indhold gentagne gange. Du kan også vælge at kombinere Vilkårlig afspilning og Programafspilning. REPEAT x Video-cd/cd [FRA]: Fra. [DISC]: Gentager afspilningen af alle spor på en disk. [SPOR]: Gentager afspilningen af det aktuelle spor. x Data-cd/data-dvd [FRA]: Fra. [DISC]: Gentager afspilningen af alle mapper på en disk. [MAPPE]: Du kan gentage den aktuelle mappe. [SPOR] (kun MP3-filer): Du kan gentage den aktuelle fil. [FIL] (kun DivX-videofiler): Gentager afspilningen af den aktuelle fil. x Under Vilkårlig afspilning eller Programafspilning [FRA]: Fra. [TIL]: Gentager Vilkårlig afspilning eller Programafspilning. 4 Tryk på. Elementet vælges. X/x, DISPLAY Sådan skiftes til normal afspilning Tryk på CLEAR, eller vælg [FRA] i trin 3. 1 Tryk på DISPLAY under afspilningen. Kontrolmenuen vises på tv-skærmen. 2 Tryk på X/x for at vælge [GENTAG], og tryk derefter på. Indstillingerne for [GENTAG] vises. 3 Tryk på X/x for at vælge det element, der skal gentages. x Dvd-video/dvd-VR [FRA]: Fra. [DISC]: Gentager afspilningen af alle titler på en disk. [TITEL]: Du kan gentage den aktuelle titel på en disk. [KAPITEL]: Gentager afspilningen af det aktuelle kapitel. Sådan lukkes kontrolmenuen Tryk flere gange på DISPLAY, indtil kontrolmenuen lukkes. Du kan ikke bruge Gentag afspilning med en videocd eller Super VCD med PBC-afspilning. Når systemet afspiller en data-cd/data-dvd, der indeholder MP3-filer og JPEG-billedfiler med forskellige spillelængder, passer lyden ikke til billedet. Du kan ikke vælge [SPOR], når [TILSTAND (MUSIK, BILLEDE)] er indstillet til [BILLEDE] (side 44). Når du trykker på CLEAR for at skifte til normal afspilning, annulleres Programafspilning og Vilkårlig afspilning. Tip Du kan hurtigt få vist status for [GENTAG]. Tryk på REPEAT på fjernbetjeningen. 38 DK

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-037-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ260 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-956-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ20 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-046-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ860W 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-884-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ300 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-972-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ530/DZ630 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-210-566-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System

BD/DVD Home Theatre System 4-147-235-11(1) Softwaren til dette system kan blive opdateret i fremtiden. Yderligere oplysninger om tilgængelige opdateringer findes på følgende URL: Kunder i Europa og Rusland: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation 2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAR-RD100 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 4-136-657-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH30 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-097-197-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-221-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ280 2009 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter sammen med dette

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-041-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ560 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-285-996-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ660 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-212-591-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation 4-166-572-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-AF5 HT-AS5 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-168-075-62(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH810 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-966-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ230/DZ231 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation 4-236-529-43(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-C700 2001 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

Super Audio CD/ DVD RECEIVER

Super Audio CD/ DVD RECEIVER 4-240-874-51(2) Super Audio CD/ DVD RECEIVER Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FR FI FR AVD-S10 2002 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation 3-060-986-52(1) CD/ Player DVP-S336/DVP-S335 CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S336 DVP-S335 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-234-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W * *Kun DAV-DZ880W Vain DAV-DZ880W Apenas DAV-DZ880W 2009 Sony Corporation

Lisätiedot

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation 4-241-066-52(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-S550 2002 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 2-674-628-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DX2D CMT-SX2D 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-249-411-52(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejlening Käyttöohjeet DK FI TM S200 SCD-XA9000ES 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation 3-061-775-72(1) CD/ Player DVP-S735D CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S735D 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-193-086-31(1) Super Audio CD Player Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI SCD-XE800 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser,

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-482-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ330/DZ730 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-490-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-TZ230/TZ630 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-209-635-51(3) Multi Channel AV Receiver Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FR FI ES STR-DA5300ES Sony Corporation 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette system hører følgende vejledninger: Kom godt i gang Giver grundlæggende beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening. Betjeningsvejledning

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-661-568-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ810W 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-687-448-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation (1) http://www.sony.net/ 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt,

Lisätiedot

4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation

4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation 4-143-834-41(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning DK GB FI NO HT-CT500 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke udsætte batterier eller enheder med batterier for meget

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-441-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR2 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning

BD/DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning 4-147-231-11(1) Dette systems software bliver muligvis opdateret i fremtiden. Se følgende URL for at få detaljerede oplysninger vedrørende tilgængelige opdateringer. Kunder i Europa: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation 4-248-406-41(3) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SC5 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX355 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-865-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje. Manual de instruções DK FI PT DAV-SB500W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-244-989-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX1 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-437-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR3 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-847-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR4W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FR FI FR ES PT FR CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270 2001 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand

Lisätiedot

Blu-ray Disc Player BDP-S300. Operating Instructions

Blu-ray Disc Player BDP-S300. Operating Instructions Blu-ray Disc Player Operating Instructions BDP-S300 TM To find out useful hints, tips and information about Sony products and services please visit: www.sony-europe.com/myproduct ADVASEL For at undgå brand

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-245-460-11(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CQ1 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E 3-285-367-71(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DK/FI DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E Der findes flere oplysninger om dette produkt samt

Lisätiedot

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT 2-635-397-11(1) DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000 Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt,

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System

BD/DVD Home Theatre System 4-109-710-11(1) BD/DVD Home Theatre System BDV-IT1000/BDV-IS1000 Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-143-281-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS3 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Batterier eller enheder med batterier må ikke udsættes for meget høje temperaturer, f.eks.

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-243-237-62(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-M373NT CMT-M333NT 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-108-143-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS1 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-167-11(3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-EP315 CMT-EP313 2003 Sony Corporation 4-246-167-11(3) ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-247-422-12(1) Mini Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI MHC-WZ8D 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation 4-241-650-21(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-SL5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-255-066-11(1) FM Stereo FM/AM Receiver Betjningsvejledning DK Käyttöohjeet FI STR-DB900 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-874-458-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX70BTR CMT-HX50BTR 2008 Sony Corporation DK ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-298-612-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ360WA 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner. Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner. Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES ADVARSEL Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks. en bogreol eller et indbygget skab. Reducer risikoen

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-235-284-22(3) FM Stereo FM-AM Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI STR-VA555ES 2001 Sony Corporation SPEAKERS R SURROUND L CENTER SURR BACK SURR BACK R SURR BACK L R SURROUND L CENTER SURR

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-976-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ830W 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-131-724-12(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH800 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-687-567-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAV-DZ210D 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1) 3-088-337-71(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK] / Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Digital Video Camera Recorder DK FI

Lisätiedot

Aloita tästä Pika-aloitusopas

Aloita tästä Pika-aloitusopas Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System BDV-E6100 BDV-E4100 BDV-E3100 BDV-E2100 Start her Hurtig installationsvejledning Aloita tästä Pika-aloitusopas Börja här Snabbstartguide BDV-E6100 BDV-E4100 BDV-E3100

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

Video Projector VPL-BW7. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning VPL-BW7 4-155-211-DFS (1) C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm. masterpage:back Cover

Video Projector VPL-BW7. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning VPL-BW7 4-155-211-DFS (1) C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm. masterpage:back Cover C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm masterpage:back Cover 00COV.fm Page 1 Thursday, October 1, 2009 3:44 PM 4-155-211-DFS (1) IM46 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning 2009 Sony Corporation

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-138-894-11(1) Multi Channel AV eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI ST-DN1000 2009 Sony Corporation ADVASE For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-GT740UI 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning

Compact Disc Player CDX-GT740UI 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstration (DEMO) -displayet, se side 6. Esittelynäyttötilan

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-RD Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-RD Sony Corporation 2-639-596-32(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-RD150 2005 Sony Corporation ADVARSEL Enheden må ikke udsættes for regn eller fugt, da dette kan medføre brand eller elektrisk

Lisätiedot

2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100. Video Projector. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Användarhandledning VPL-VW100. 2005 Sony Corporation

2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100. Video Projector. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Användarhandledning VPL-VW100. 2005 Sony Corporation 2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarhandledning DK FI SE VPL-VW100 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-661-556-14(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ110/DZ111/DZ119/DZ410 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller

Lisätiedot

Video Projector. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Användarhandledning SE VPL-AW15 VPL-AW10 3-198-141-DFS (1) 2007 Sony Corporation

Video Projector. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Användarhandledning SE VPL-AW15 VPL-AW10 3-198-141-DFS (1) 2007 Sony Corporation 3-198-141-DFS (1) Video Projector Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI Användarhandledning SE VPL-AW15 VPL-AW10 2007 Sony Corporation FORSIGTIG For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-891-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ700FW 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

FM/AM Compact Disc Player. Compact Disc Player

FM/AM Compact Disc Player. Compact Disc Player FM/AM Compact Disc Player CDX-HS70MW/CDX-HS70MS FM/MW/LW Compact Disc Player CDX-HR70MW/CDX-HR70MS Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet,

Lisätiedot

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1)

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1) 4-129-926-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G950 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-695-607-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-230-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ680 / DZ780 2009 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-377-11(2) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI CMT-EX5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation 4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000 Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FI PT 2003 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så

Lisätiedot

FM Stereo/ FM-AM Receiver

FM Stereo/ FM-AM Receiver 2-596-577-22 (4) FM Stereo/ FM-AM Receiver Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI STR-DA7100ES Sony Corporation Printed in Malaysia 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-408-151-11(2) (DK-FI-SE) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DK FI SE STR-DH830/STR-DH730 ADVARSEL For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-095-519-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Overhead DVD Entertainment System

Overhead DVD Entertainment System Overhead DVD Entertainment System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Innehållsförteckning DA FI SV Se "Tilslutninger" på side 37 for installation og tilslutning. Asennusta ja liitäntöjä koskevat tiedot

Lisätiedot

Bluetooth Audio System

Bluetooth Audio System 4-157-841-21(1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstration (DEMO) -displayet, se side 7. Esittelynäyttötilan

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-594-461-12(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT Sony Corporation http://www.sony.net/ 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 3-287-077-63(2) Mini Hi-Fi Component System Betjeningsvejlednings DK Käyttöohje FI MHC-GT555 / GT444 MHC-GT222 / GT111 LBT-ZT4 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System 3-209-409-13(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette TV-bord hører der følgende vejledninger: Betjeningsvejledning (denne bog) Giver beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening.

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-170-059-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G15 2010 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller

Lisätiedot

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA GR-D820E E LYT1814-005A DA FI Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-520-11 (2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-M700DVD 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-F5550. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2005 Sony Corporation

Compact Disc Player CDX-F5550. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2005 Sony Corporation FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV Se den medfølgende installations- og tilslutningsvejledning for installation og tilslutning. Asennusta ja liitäntöjä

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-121-124-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G550 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-235-738-11(1) FM Stereo FM-AM eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI ST-DE875 2001 Sony Corporation ADVASE Sikkerhedsregler Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for

Lisätiedot

Video Projector. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning VPL-HW15 VPL-HW15 4-156-596-DFS(1) C:\000 JOBS\Covers\00COV_VPLHW15UC\01COV.

Video Projector. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning VPL-HW15 VPL-HW15 4-156-596-DFS(1) C:\000 JOBS\Covers\00COV_VPLHW15UC\01COV. C:\000 JOBS\Covers\00COV_VPLHW15UC\01COV.fm masterpage:back Cover 01COV.fm Page 1 Tuesday, October 6, 2009 12:19 PM 4-156-596-DFS(1) IM60 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning

Lisätiedot

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAV-EA Sony Corporation

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAV-EA Sony Corporation 4-250-175-52(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAV-EA20 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot