Kameran käyttöohjeet DCR-TRV460E/TRV461E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder (1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kameran käyttöohjeet DCR-TRV460E/TRV461E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-087-923-73(1)"

Transkriptio

1 (1) Betjeningsvejledning til kamera [DK]/Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin DK FI Digital Video Camera Recorder DCR-TRV460E/TRV461E TM SERIES 2004 Sony Corporation

2 Læs dette først Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne brugervejledning grundigt og gemme den til fremtidig brug. ADVARSEL For at undgå brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. Luk ikke kabinettet op, da der i så fald kan opstå fare for elektrisk stød. Overlad alt reparationsarbejde til kvalificeret servicepersonale. Til brugerne i Europa OBS! De elektromagnetiske felter ved de specifikke frekvenser kan påvirke dette digitale videokameras lyd og billede. Dette produkt er blevet testet og fundet i overensstemmelse med de grænser, som er afstukket i EMC-direktivet for anvendelse af kabler, som er kortere end 3 meter. b Bemærk! Genstart programmet eller afbryd forbindelsen, og tilslut USB-kablet igen, hvis statisk elektricitet eller elektromagnetisk interferens bevirker, at dataoverførslen afbrydes midt på båndet (fejl). Bemærkninger om brug Bemærkning om kassettebånd Du kan kun optage på standard 8 mm - og Hi8 -videokassetter samt Digital8 -videokassetter i Digital8 -systemet på camcorderen. Se side 115, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Bemærkninger om optagelse Inden du begynder at optage, skal du kontrollere optagefunktionen for at sikre dig, at billede og lyd optages uden problemer. Der kan ikke kompenseres for indholdet af en optagelse, selv hvis der ikke kan foretages optagelse eller afspilning på grund af en fejl i camcorderen, lagringsmediet osv. TV-farvesystemerne afhænger af landet eller området. Hvis du vil vise dine optagelser på et TV, skal du benytte et TV, der er baseret på PALsystemet. Fjernsynsprogrammer, film, videobånd og andet materiale kan være ophavsretligt beskyttet. Uautoriseret optagelse af sådant materiale kan være i strid med den gældende ophavsretlige lovgivning. Bemærkninger om LCD-panelet, søgeren og objektivet LCD-skærmen og søgeren er fremstillet ved hjælp af en teknologi, der er kendetegnet ved ekstrem høj præcision, således at andelen af effektive pixler udgør 99,99%. Der kan dog forekomme små sorte og/eller lyse prikker (hvide, røde, blå eller grønne), som konstant vises på LCD-skærmen og i søgeren. Disse prikker er almindeligt forekommende under fremstillingsprocessen og påvirker ikke optagelsen på nogen måde. Hvis LCD-skærmen, søgeren eller objektivet udsættes for direkte sollys i længere perioder, kan det resultere i, at camcorderen ikke fungerer korrekt. Vær opmærksom, hvis du anbringer kameraet i nærheden af et vindue eller udenfor. Ret ikke camcorderen mod solen. Dette kan medføre, at camcorderen ikke fungerer korrekt. Tag i stedet billeder af solen under svage lysforhold, f.eks. ved skumringstid. Bemærkning vedrørende tilslutning af andet udstyr Inden du slutter camcorden til andet udstyr som f.eks. en videobåndoptager eller en computer med et USBeller i.link-kabel, skal du kontrollere, at stikket vender rigtigt. Hvis du tvinger stikket ind i den forkerte retning, kan det beskadige bøsningen, eller det kan medføre en fejlfunktion af camcorderen. 2

3 Bemærkning om brugen af denne vejledning Billederne på LCD-skærmen og i søgeren i denne vejledning er indfanget med et digitalt stillbilledkamera, og kan således være forskelligt fra det, du ser. Instruktioner uden specifikke modelnavne gælder for alle modeller. Instruktioner med specifikke modelnavne gælder kun for de angivne modeller. Kontroller camcorderens modelnavn, inden du begynder at læse denne brugervejledning. Bemærkninger om brug af camcorderen Hold camcorderen korrekt. Du kan ændre sproget for skærmvisning på camcorderen (s. 22) Undgå at holde camcorderen i følgende dele. Søger LCD-panel DK Batteri Fastspænd håndremmen som vist i den følgende illustration for at sikre et godt greb. Når du bruger berøringspanelet, skal du placere hånden på bagsiden af LCD-panelet for at støtte det. Tryk derefter på knapperne, som vises på skærmen. Tryk på knappen på LCD-skærmen. 3

4 Indholdsfortegnelse : Funktioner, der kun er tilgængelige for bånd. : Funktioner, der kun er tilgængelige for "Memory Stick". Læs dette først... 2 Kom hurtigt i gang Optagelse af film... 8 Optagelse af stillbilleder Nem optagelse/afspilning Introduktion Trin 1: Kontrol af det medfølgende tilbehør Trin 2: Opladning af batteriet Brug af en ekstern strømkilde...17 Trin 3: Tænd camcorderen Trin 4: Justering af LCD-panelet og søgeren Justering af LCD-panelet Justering af søgeren...18 Trin 5: Indstilling af dato og klokkeslæt Trin 6: Indsætning af optagemediet Indsæt et kassettebånd Indsætning af en "Memory Stick"...21 Trin 7: Indstilling af skærmsprog Optagelse Optagelse af film Optagelse i længere tid Brug af zoom...26 Brug af det indbyggede lys Optagelse i spejltilstand Brug af selvudløseren...28 Optagelse af stillbilleder Hukommelsesfotooptagelse Valg af billedkvalitet...31 Brug af selvudløseren...31 Optagelse af stillbilleder på en "Memory Stick" under optagelse af film på et bånd.. 32 Nem optagelse Easy Handycam Optagelse af en film Optagelse af et stillbillede Sådan får du det fulde udbytte af funktionen Easy Handycam

5 Justering af eksponeringen Justering af eksponeringen til motiver i modlys Fastsættelse af eksponeringen for det valgte motiv Fleksibel lyspletmåler Manuel justering af eksponeringen Optagelse i mørke NightShot plus, osv Justering af fokusering Justering af fokusering for et motiv, der ikke står midt i billedet SPOT FOCUS Manuel justering af fokusering Optagelse af et billede med forskellige effekter Ind- og udtoning af en scene FADER Brug af specialeffekter Digital effekt Indlejring af stillbilleder i film på et bånd MEMORY MIX Søgning efter startpunktet Søgning efter den sidste scene i den seneste optagelse END SEARCH Manuel søgning EDIT SEARCH Visning af de senest optagne scener Gennemsyn af optagelser Afspilning Visning af film, der er optaget på et bånd Afspilning i forskellige funktioner Visning af optagelse med tilføjede effekter Digital effekt Visning af optagelser på en "Memory Stick" Afspilning i forskellige funktioner fra en "Memory Stick" Nem afspilning Easy Handycam Sådan får du det fulde udbytte af funktionen Easy Handycam Forskellige afspilningsfunktioner Forstørrelse af billeder Afspilningszoom (bånd)/afspilningszoom (hukommelse).. 54 Visning af skærmindikatorerne Visning af dato/klokkeslæt og kameraindstillinger Datakode Afspilning af billedet på et TV Lokalisering af en scene på et bånd til afspilning Hurtigsøgning efter en bestemt scene Nulstilling af tæller Søgning efter en dato via optagedato Datosøgning... 58,fortsat 5

6 Avancerede funktioner Brug af menuen Valg af menupunkter Brug af menuen (CAMERA SET) PROGRAM AE/16:9 WIDE, osv Brug af menuen (MEMORY SET) QUALITY/IMAGE SIZE/ALL ERASE/NEW FOLDER, osv Brug af menuen (PICT. APPLI.) PICT. EFFECT/SLIDE SHOW/ FRAME REC/INTERVAL REC, osv Brug af menuen (EDIT/PLAY) END SEARCH/TITLE, osv Brug af menuen (STANDARD SET) REC MODE/MULTI-SOUND/ AUDIO MIX/USB-CAMERA, osv Brug af menuen (TIME/LANGU.) CLOCK SET/WORLD TIME, osv Tilpasning af den personlige menu Kopiering/redigering Tilslutning til en videobåndoptager eller et TV...87 Kopiering til et andet bånd...88 Optagelse af billeder fra en videobåndoptager eller et TV...89 Kopiering af billeder fra et bånd til en "Memory Stick"...90 Kopiering af stillbilleder fra en "Memory Stick" til et bånd...91 Kopiering af valgte scener fra et bånd Digital programredigering...92 Sletning af optagne billeder...99 Mærkning af optagne billeder med specifikke oplysninger Billedbeskyttelse/ udskrivningsmærke Udskrivning af optagne billeder (PictBridge-kompatibel printer)

7 Fejlfinding Fejlfinding Advarselsindikatorer og -meddelelser Yderligere oplysninger Brug af camcorderen i udlandet Anvendelige kassettebånd Om "Memory Stick" Om "InfoLITHIUM"-batteriet Om i.link Vedligeholdelse og sikkerhedsforskrifter Specifikationer Hurtig oversigt Dele og knapper Indeks Se også de andre betjeningsvejledninger, som følger med camcorderen: Redigering af billeder ved hjælp af computeren cvejledning til computerprogrammer 7

8 Kom hurtigt i gang Optagelse af film 1 Indsæt det opladte batteri i camcorderen. Hvis du vil oplade batteriet, se side 14. a Løft søgeren. b Skub batteriet i pilens retning, indtil det klikker på plads. 2 Indsæt en kassette i camcorderen. a Skub OPEN/ EJECT-knappen i pilens retning, og åbn dækslet, indtil det klikker. Kassetterummet kommer ud automatisk. b Indsæt kassetten med dens vindue opad, og tryk på midten af kassetten. c Tryk på. Luk kassettedækslet, når kassetterummet er lukket. OPEN/EJECT Vindue opad 8 Kom hurtigt i gang

9 3 Begynd at optage, mens du kontrollerer motivet på LCD-skærmen. Datoen og klokkeslættet er ikke indstillet som standard. Hvis du vil indstille dato og klokkeslæt, se side 19. a Fjern objektivdækslet. Dækslet er ikke fastgjort, når du køber camcorderen (s. 127). b Tryk på OPEN for at åbne LCD-panelet. c Skub POWERkontakten ned for at tænde indikatoren CAMERA-TAPE, mens du trykker på den grønne knap. Camcorderen tændes. Kom hurtigt i gang d Tryk på REC START/ STOP. Optagelsen starter. Tryk på REC START/STOP igen for at gå til standby-tilstand. 4 Se det optagne billede på LCD-skærmen. a Skub POWERkontakten, indtil indikatoren PLAY/EDIT lyser. b Tryk på (tilbagespoling). c Tryk på (afspil) for at starte afspilning. Tryk på for at stoppe afspilning. Skub POWER-kontakten op til (CHG) OFF for at slukke camcorderen. Kom hurtigt i gang 9

10 Optagelse af stillbilleder 1 Indsæt det opladte batteri i camcorderen. Hvis du vil oplade batteriet, se side 14. a Løft søgeren. b Skub batteriet i pilens retning, indtil det klikker på plads. 2 Sæt en "Memory Stick" i camcorderen. Indsæt den, så mærket b er i nederste venstre hjørne. Skub den ind, indtil den klikker på plads. b-mærke 10 Kom hurtigt i gang

11 3 Begynd at optage, mens du kontrollerer motivet på LCD-skærmen. Datoen og klokkeslættet er ikke indstillet som standard. Hvis du vil indstille dato og klokkeslæt, se side 19. a Fjern objektivdækslet. Dækslet er ikke fastgjort, når du køber camcorderen (s. 127). b Tryk på OPEN for at åbne LCD-panelet. c Skub POWERkontakten ned for at tænde indikatoren CAMERA-MEMORY, mens du trykker på den grønne knap. Camcorderen tændes. d Tryk let på PHOTO. Du hører en kort biplyd, når fokusering justeres. e Tryk hårdt på PHOTO. Du hører en lukkerlyd, og stillbilledet optages. Kom hurtigt i gang 4 Se det optagne billede på LCD-skærmen. a Skub POWERkontakten, indtil indikatoren PLAY/ EDIT lyser. b Tryk på. Det senest optagne billede vises. c Tryk på (næste) eller (forrige) for at se billederne i rækkefølge. Skub POWER-kontakten op til (CHG) OFF for at slukke camcorderen. Kom hurtigt i gang 11

12 Nem optagelse/afspilning Optagelse/afspilning bliver endnu nemmere, hvis du skifter til funktionen Easy Handycam. Funktionen Easy Handycam sikrer nem optagelse/afspilning selv for nybegyndere ved kun at tilbyde de grundlæggende funktioner. Tryk på EASY under optagelse/afspilning. EASY lyser blåt (1), og skærmens skrifttype bliver større (2) under funktionen Easy Handycam. Easy Handycam operation ON Hvis du vil have flere oplysninger, skal du se vejledningen til hver funktion. Se side 33 for optagelse, side 53 for afspilning. 12 Kom hurtigt i gang

13 Introduktion Trin 1: Kontrol af det medfølgende tilbehør Kontroller, at følgende tilbehør leveres sammen med camcorderen. Tallet i parenteser indikerer antallet for det medfølgende tilbehør. Trådløs fjernbetjening (1) Et lithiumbatteri af knaptypen er allerede indsat. A/V-tilslutningskabel (1) "Memory Stick" 8 MB (1) (DCR-TRV461E) "Memory Stick"-mediet følger kun med DCR- TRV461E. Der følger intet "Memory Stick"-medie med DCR-TRV460E. USB-kabel (1) Introduktion Genopladeligt NP-FM30-batteri (1) Lysnetadapter (1) CD-ROM "SPVD-012 USB Driver" (1) Rengøringsklud (1) Netledning (1) 21-bens adapter (1) De modeller, hvor -mærket kun er trykt i bunden. Betjeningsvejledning til kamera (denne vejledning) (1) Vejledning til computerprogrammer (1) Objektivdæksel (1) Se side 127 for at få beskrevet, hvordan du fastgør objektivdækslet. Skulderrem (1) Se side 128 for at få beskrevet, hvordan du fastgør skulderremmen. Introduktion 13

14 Trin 2: Opladning af batteriet 1 Løft søgeren. Du kan oplade batteriet ved at indsætte "InfoLITHIUM"-batteriet (M-serien) i camcorderen. b Bemærkninger Du kan ikke bruge andre batterier end "InfoLITHIUM"-batteriet (M-serien) (s. 118). Sørg for, at metalgenstande ikke kommer i kontakt med lysnetadapterens jævnstrømsstik eller batteriterminalerne for at undgå kortslutning. Dette kan medføre, at camcorderen ikke fungerer korrekt. Brug en stikkontakt i nærheden, når du bruger lysnetadapteren. Tag øjeblikkeligt lysnetadapteren ud af stikkontakten, hvis der opstår en fejlfunktion. 2 Indsæt batteriet ved at skubbe det i pilens retning, indtil det klikker på plads. Batteri DC IN-stik DC-stik Netledning Til stikkontakten i væggen Lysnetadapter 3 Slut lysnetadapteren til DC IN-stikket på camcorderen, mens v-mærket på DC-stikket vender opad. v mærke 4 Slut netledningen til lysnetadapteren. 5 Slut netledningen til stikkontakten i væggen. 14 Introduktion

15 6 Sæt POWER-kontakten på (CHG) OFF. CHG-indikatoren (opladning) lyser, og opladning begynder. Sådan kontrollerer du den resterende batteritid Batterioplysninger DSPL/BATT INFO Efter opladning af batteriet CHG-indikatoren (opladning) slukkes, når batteriet er fuldt opladet. Tag lysnetadapteren ud af DC IN-stikket. Sådan fjerner du batteriet BATT-frigøringsknap (batteri) POWER-kontakt OPEN POWER-kontakt Du kan kontrollere batteriets aktuelle opladningstilstand og dets aktuelle resterende optagetid under opladning, eller når camcorderen er slukket. 1 Sæt POWER-kontakten på (CHG) OFF. 2 Tryk på OPEN for at åbne LCD-panelet. 3 Tryk på DSPL/BATT INFO. Batterioplysningerne vises i ca. syv sekunder. Hold knappen nedtrykket for at se oplysningerne i ca. 20 sekunder. Introduktion 1 Sæt POWER-kontakten på (CHG) OFF. 2 Løft søgeren. 3 Skub batteriet ud i pilens retning, mens du trykker på og holder BATTfrigøringsknappen nede. b Bemærk! Hvis du ikke skal bruge batteriet i en længere periode, skal du aflade det helt, inden det skal opbevares. Se side 119 om opbevaring af batteriet. BATTERY INFO BATTERY CHARGE LEVEL 0% 50% 100% REC TIME AVAILABLE LCD SCREEN VIEWFINDER : 72 min : 95 min A Batteriets opladningstilstand: Viser den omtrentlige mængde resterende strøm, der er tilbage i batteriet. B Den omtrentlige mulige optagetid ved hjælp af LCD-panelet. C Den omtrentlige mulige optagetid ved hjælp af søgeren.,fortsat Introduktion 15

16 Opladningstid Det omtrentlige antal krævede minutter, når du oplader et fuldt afladet batteri helt ved 25 C. (10-30 C anbefalet.) Batteri NP-FM30 (medfølger) 145 NP-FM NP-QM71/QM71D 260 NP-QM91/QM91D 360 Optagetid ved optagelse med LCDskærmen Den omtrentlige driftstid i minutter, når du bruger et fuldt opladet batteri ved 25 C. Batteri NP-FM30 (medfølger) Løbende optagetid NP-FM NP-QM71/ QM71D NP-QM91/ QM91D Typisk* optagetid Optagetid ved optagelse med søgeren Den omtrentlige driftstid i minutter, når du bruger et fuldt opladet batteri ved 25 C. Batteri NP-FM30 (medfølger) Løbende optagetid NP-FM NP-QM71/ QM71D NP-QM91/ QM91D Typisk* optagetid * Omtrentlige antal minutter under optagelse, mens du starter/stopper, skubber POWER-kontakten for at skifte strømtilstand og anvender zoom. Batteriets faktiske levetid kan være kortere. Afspilningstid Den omtrentlige driftstid i minutter, når du bruger et fuldt opladet batteri ved 25 C. Oversigten viser afspilningstiden for bånd, der er optaget i Digital8 -systemet. Afspilningstiden for bånd, der er optaget i Hi8 /8 mm -systemet er ca. 20% kortere. Batteri NP-FM30 (medfølger) LCD-panel åbent NP-FM NP-QM71/ QM71D NP-QM91/ QM91D LCD-panel lukket b Bemærkninger Strømmen leveres ikke fra batteriet, når lysnetadapteren er sluttet til camcorderens DC INstik, selv hvis netledningen er taget ud af stikkontakten i væggen. Optage- og afspilningstiden bliver kortere, når du bruger camcorderen i lave temperaturer. CHG-indikatoren (opladning) blinker under opladning, eller batterioplysningerne vises ikke korrekt under følgende forhold. Batteriet er ikke indsat korrekt. Batteriet er beskadiget. Batteriet er helt afladet. Kun batterioplysninger. 16 Introduktion

17 Brug af en ekstern strømkilde Du kan bruge lysnetadapteren som strømkilde, hvis du ikke vil aflade batteriet. Batteriet mister ikke sin ladning, selv hvis det indsættes i camcorderen, mens du bruger lysnetadapteren. SIKKERHEDSFORSKRIFTER Selv om den er slukket, tilføres der stadig strøm til camcorderen, så længe den er sluttet til stikkontakten i væggen via lysnetadapteren. Tilslut camcorderen som vist i "Opladning af batteriet" (s. 14). Trin 3: Tænd camcorderen Du skal skubbe POWER-kontakten frem og tilbage gentagne gange for at vælge den ønskede strømtilstand til optagelse eller afspilning. Skærmbilledet [CLOCK SET] vises, når du bruger camcorderen første gang (s. 19). Skub POWER-kontakten nedad, mens du trykker på den grønne knap. Camcorderen tændes. Hvis du vil optage eller afspille, skal du skubbe POWER-kontakten, indtil indikatoren for den ønskede strømtilstand lyser. Introduktion Tilstanden CAMERA-TAPE: Optagelse på et bånd. Tilstanden CAMERA-MEMORY: Optagelse på en "Memory Stick". Tilstanden PLAY/EDIT: Afspilning eller redigering af billeder på et bånd eller en "Memory Stick". Sluk camcorderen Sæt POWER-kontakten på (CHG) OFF. Introduktion 17

18 Trin 4: Justering af LCD-panelet og søgeren Justering af LCD-panelet Du kan justere LCD-panelets vinkel og lysstyrke til forskellige optageforhold. Selv hvis der er forhindringer mellem dig selv og motivet, kan du kontrollere motivet på LCDskærmen ved at justere LCD-panelets vinkel. 3 Juster punktet med /, og tryk på. z Tip! Hvis du drejer LCD-panelet 180 grader til objektivsiden, kan du lukke LCD-panelet med LCDskærmen udad. Hvis du bruger batteriet som strømkilde, kan du justere lysstyrken ved at vælge [LCD BL LEVEL] i [LCD SET] i menuen (STANDARD SET) (s. 79). Det optagne billede påvirkes ikke, selvom du justerer LCD-skærmens baggrundslys. Du kan slå biplyden til bekræftelse fra ved at indstille [BEEP] i menuen (STANDARD SET) til [OFF] (s. 82). Justering af søgeren Maks. 180 grader Du kan få vist billeder via søgeren, når du lukker LCD-panelet. Brug søgeren, når batteriet er ved at være afladet, eller hvis det er svært at se skærmen. Maks. 90 grader Tryk på OPEN for at åbne LCD-panelet. Åbn LCD-panelet 90 grader i forhold til camcorderen, og drej det til den ønskede stilling. Justering af LCD-skærmens lysstyrke 1 Tryk på. 2 Tryk på [LCD BRIGHT]. Hvis punktet ikke vises på skærmen, skal du trykke på /. Hvis du ikke kan finde det, skal du trykke på menuen [MENU], (STANDARD SET) og derefter på [LCD SET] (s. 79). 1 Løft søgeren. Knap til justering af søgerokular 2 Drej på knappen til justering af søgerokularet, indtil billedet står klart. 18 Introduktion

19 Sådan bruger du søgeren under brug Når du optager på et bånd eller en "Memory Stick", kan du justere eksponeringen (s. 35) og fader-funktionen (s. 40), mens du kontrollerer billedet i søgeren. Drej LCD-panelet 180 grader, og luk det med skærmen udad. 1 Sæt strømtilstanden til CAMERA-TAPE eller CAMERA-MEMORY (s. 17). 2 Luk LCD-panelet med skærmen udad. vises på skærmen. 3 Tryk på. [Set LCD off?] vises på skærmen. 4 Tryk på [YES]. LCD-skærmen slukkes. 5 Tryk på LCD-skærmen, mens du kontrollerer visningen i søgeren. [EXPOSURE] osv. vises. 6 Tryk på den knap, du vil indstille. [EXPOSURE]: Juster med /, og tryk på. [FADER]: Tryk gentagne gange på knappen for at vælge den ønskede effekt (kun i tilstanden CAMERA-TAPE). : LCD-skærmen lyser. Hvis du vil skjule knapperne på LCDskærmen, skal du trykke på. Trin 5: Indstilling af dato og klokkeslæt Angiv dato og klokkeslæt, når du anvender camcorderen første gang. Hvis du ikke angiver dato og klokkeslæt, vises skærmen [CLOCK SET], hver gang du tænder camcorderen. b Bemærk! Hvis du ikke bruger camcorderen i ca. tre måneder, aflades det indbyggede genopladelige knapbatteri, og datoen og klokkeslættet kan blive slettet fra hukommelsen. Hvis det er tilfældet, skal du oplade det genopladelige knapbatteri (s. 124), og derefter indstille dato og klokkeslæt igen. Introduktion Sådan bruges batteriet med stor kapacitet Når du bruger batteriet med stor kapacitet (NP- QM71/QM71D/QM91/QM91D) til camcorderen, skal du forlænge søgeren og trække den opad for at få en optimal visningsvinkel. OPEN 1 Tænd camcorderen (s. 17). POWER-kontakt 2 Tryk på OPEN for at åbne LCDpanelet. Gå videre til trin 7, når du indstiller uret første gang. 3 Tryk på. 60min MENU EXPO SURE : : 1/3 FADER SPOT METER SPOT FOCUS PRGRAM AE,fortsat Introduktion 19

20 4 Tryk på [MENU]. 60min CAMERA SET PROGRAM AE SPOT METER EXPOSURE : : OK Trin 6: Indsætning af optagemediet Indsæt et kassettebånd 5 Vælg (TIME/LANGU.) med /, og tryk derefter på. 60min : : DISPLAY MENU ROTATE 6 Vælg [CLOCK SET] med /, og tryk derefter på. CLOCK SET A. SHUT OFF CLOCK SET WORLD TIME LANGUAGE PROGRAM AE OK : : DATE 2004Y 1M 1D 0: 00 OK Du kan kun optage på 8 mm, Hi8 - og Digital8 -kassetter i Digital8 -systemet. se side 115, hvis du vil have yderligere oplysninger om disse kassetter (f.eks. skrivebeskyttelse). b Bemærkninger Tving ikke kassetten ind i rummet. Dette kan resultere i, at camcorderen ikke fungerer korrekt. Når du anvender camcorderen, er optagetiden 2/3 af den angivne tid på Hi8 -båndet. Hvis du vælger LP-tilstanden i menuindstillingerne, angives optagetiden på Hi8 -båndet. 1 Skub OPEN/EJECT -knappen i pilens retning, og åbn dækslet, indtil det klikker. OPEN/EJECT Dæksel 7 Angiv [Y] (år) med /, og tryk derefter på. CLOCK SET : : DATE 2004Y 1M 1D 0: 00 OK Du kan angive alle år op til Angiv [M] (måned), [D] (dag), timer og minutter på samme måde som i trin 7, og tryk på. Kassetterummet løftes og åbnes automatisk. 20 Introduktion

21 2 Indsæt en kassette med dens vindue opad. Indsætning af en "Memory Stick" Vindue opad Hvis du vil have yderligere oplysninger om "Memory Stick" (f.eks. skrivebeskyttelse), se side 116. Tryk let på midten af kassetten. b Bemærk! Når du bruger en "Memory Stick Duo", som er en "Memory Stick" i halv størrelse, skal du bruge Memory Stick Duo-adapteren. Din camcorder fungerer muligvis ikke korrekt, hvis adapteren ikke bruges (s. 117). Adgangsindikator Introduktion 3 Tryk på. Kassetterummet glider automatisk tilbage. b mærke 4 Luk dækslet. Sådan tager du kassetten ud 1 Skub OPEN/EJECT i pilens retning, og åbn dækslet. Kassetterummet kommer ud automatisk. 2 Tag kassetten ud, og tryk på. Kassetterummet glider automatisk tilbage. 3 Luk dækslet. Indsæt "Memory Stick" med b-mærket i nederste venstre hjørne, indtil den klikker på plads. Sådan tager du en "Memory Stick" ud Tryk "Memory Stick" let ind en enkelt gang. Tryk den let ind én gang til.,fortsat Introduktion 21

22 b Bemærkninger Hvis du tvinger "Memory Stick" ind i "Memory Stick"-åbningen i den forkerte retning, kan "Memory Stick"-åbningen blive beskadiget. Indsæt ikke andet end en "Memory Stick" i "Memory Stick"-åbningen. Dette kan resultere i, at camcorderen ikke fungerer korrekt. Camcorderen læser/skriver data fra/til "Memory Stick", når adgangsindikatoren er tændt eller blinker. Undgå at støde til camcorderen, afbryde strømmen, skubbe "Memory Stick" ud, eller fjerne batteriet. Ellers er der risiko for beskadigelse af billeddata. Trin 7: Indstilling af skærmsprog Du kan vælge det ønskede sprog på LCDskærmen. OPEN POWER-kontakt 1 Tænd camcorderen. 2 Tryk på OPEN for at åbne LCDpanelet. 3 Tryk på. 60min MENU STBY EXPO SURE 0:00:00 1/3 FADER SPOT METER SPOT FOCUS PRGRAM AE 4 Tryk på [LANGUAGE]. Hvis punktet ikke vises på skærmen, skal du trykke på /. Hvis du ikke kan finde det, skal du trykke på [MENU] og vælge det i menuen (TIME/LANGU.). (s. 83) 60min LANGUAGE: STBY 0:00:00 ENGLISH 1/4 DEU TSCH ENG LISH ΕΛΛΗ ΝΙΚΑ ENG [SIMP] 22 Introduktion

23 5 Vælg det ønskede sprog med /, og tryk på. z Tip! Camcorderen tilbyder [ENG[SIMP]] (forenklet engelsk), hvis du ikke kan finde dit sprog blandt indstillingerne. Introduktion Introduktion 23

24 Optagelse Optagelse af film Du kan optage film på et bånd eller en "Memory Stick". Du skal følge trin 1-7 i "Introduktion" (s s. 22), inden du begynder at optage. Når du optager på et bånd, optages film sammen med stereolyd. Når du optager på en "Memory Stick", optages film sammen med monolyd. Kameraoptageindikator 3 Vælg optagetilstanden. Optagelse på et bånd Skub POWER-kontakten, indtil indikatoren CAMERA-TAPE lyser. Camcorderen er indstillet til standby-tilstand. Skub POWERkontakten, mens du trykker på den grønne knap. Optagelse på en "Memory Stick" MPEG MOVIE EX Skub POWER-kontakten, indtil indikatoren CAMERA-MEMORY lyser. Den aktuelt valgte optagemappe vises på skærmen. OPEN REC START/STOP POWER-kontakt Skub POWERkontakten, mens du trykker på den grønne knap. z Tip! Med funktionen Easy Handycam er det nemt for selv nybegyndere at optage. Hvis du vil have yderligere oplysninger, se side Fjern objektivdækslet. Træk snoren til objektivdækslet ned, og fastgør den til håndremmen. 2 Tryk på OPEN for at åbne LCDpanelet. 4 Tryk på REC START/STOP. Optagelsen starter. [REC] vises på LCDskærmen, og kameraoptageindikatoren lyser. Tryk på REC START/STOP igen for at stoppe optagelsen. Sådan kontrollerer du den senest optagne MPEG-film Gennemsyn Tryk på. Afspilning starter automatisk. Tryk på igen for at vende tilbage til standby. Hvis du vil slette filmen, skal du trykke på, når afspilningen er afsluttet. Tryk derefter på [YES]. Tryk på [NO] for at annullere sletningen. Sluk camcorderen Sæt POWER-kontakten på (CHG) OFF. 24 Optagelse

25 b Bemærk! Under optagelse af film på en "Memory Stick" er der kun adgang til menupunkter med genveje i den personlige menu. Hvis du vil bruge andre menupunkter, skal du tilføje dem i den personlige menu. Viste indikatorer under optagelse på en "Memory Stick" Indikatorerne optages ikke på "Memory Stick". Datoen og klokkeslættet (s. 55) vises ikke under optagelse. z Tip! Hvis du ikke skal bruge camcorderen i længere tid, skal du tage kassetten ud og opbevare den. Viste indikatorer under optagelse på et bånd Indikatorerne optages ikke på båndet. Data for dato, klokkeslæt og kameraindstillinger (s. 55) vises ikke under optagelse. 60min REC 0:00:00 P-MENU A Resterende batteri Den viste tid er muligvis ikke korrekt afhængigt af de forhold, som camcorderen anvendes under. Når du åbner eller lukker LCD-panelet, tager det ca. et minut at vise den resterende batteritid korrekt. B Optagetilstand (SP eller LP) C Formatindikator D Optagestatus ([STBY] (standby) eller [REC] (optagelse)) E Tidskode eller båndtæller (time: minut: sekund) F Optagekapacitet for bånd Vises, når båndet har kørt et stykke tid. G Knappen til personlig menu (s. 60) H END SEARCH/EDIT SEARCH/Rec review knap til skift af visning (s. 45) 60min 101 REC 0:00: min P-MENU A Optagemappe B Resterende batteri Den viste tid er muligvis ikke korrekt afhængigt af de forhold, som camcorderen anvendes under. Når du åbner eller lukker LCD-panelet, tager det ca. et minut at vise den resterende batteritid korrekt. C Optagestatus ([REC] (optagelse)) D Filmstørrelse E Optaget tid (time: minut: sekund) F Optagekapacitet for "Memory Stick" G "Memory Stick" indikator for optagelsesstart (vises i ca. fem sekunder) H Knappen til personlig menu (s. 60) I Knappen til gennemsyn (s. 24) b Bemærkninger Skub POWER-kontakten op til (CHG) OFF, inden du udskifter batteriet. Hvis camcorderen ikke betjenes i ca. fem minutter i standardindstillingen, slukkes den automatisk for at forhindre afladning af batteriet ([A.SHUT OFF], s. 82). Hvis du vil optage igen, skal du skubbe POWER-kontakten nedad for at vælge CAMERA- TAPE eller CAMERA-MEMORY, og derefter trykke på REC START/STOP. Optagelse,fortsat Optagelse 25

26 z Tip! Bemærk følgende for at sikre glidende overgange fra den sidst optagne scene til den næste på et bånd. Tag ikke kassetten ud. Billedet optages løbende uden afbrydelse, selv hvis du slukker camcorderen. Optag ikke billeder i SP-tilstanden og LPtilstanden på det samme bånd. Undgå at stoppe, når der optages en film i LPtilstanden. Se "Sådan optager du i længere tid på en "Memory Stick"" (s. 26) for at få oplyst den omtrentlige tid, det er muligt at optage på en "Memory Stick" med forskellige kapaciteter. Data for optagetid, dato og kameraindstillinger (kun bånd) optages automatisk på optagemediet uden at blive vist på skærmen. Du kan få vist disse oplysninger under afspilning ved at vælge [DATA CODE] i menuindstillingen (s. 55). Optagelse i længere tid Billedstørrelse og tid (time: minut: sekund) * Leveres kun sammen med DCR-TRV461E. Brug af zoom [ ] [ ] 8 MB* 00:01:20 00:05:20 16 MB 00:02:40 00:10:40 32 MB 00:05:20 00:21:20 64 MB 00:10:40 00:42: MB 00:21:20 01:25: MB 00:42:40 02:50:40 (MSX-256) 512 MB 01:25:20 05:41:20 (MSX-512) 1 GB (MSX-1G) 02:50:40 11:22:40 Sådan optager du i længere tid på et bånd I menuen (STANDARD SET) skal du først vælge [ REC MODE] og derefter [LP] (s. 77). Du kan optage 1,5 gange så lang tid i LPtilstanden i forhold til SP-tilstanden. En bånd optaget i LP-tilstanden bør kun afspilles på denne camcorder. Når tilstanden CAMERA-TAPE er valgt, kan du vælge zoomforhold, der er større end 20 gange, og aktivere den digitale zoomfunktion ([DIGITAL ZOOM] fra det punkt, s. 64). Det er effektivt at bruge zoomfunktionen nu og da, men de bedste resultater opnås ved begrænset brug. Sådan optager du i længere tid på en "Memory Stick" I menuen (MEMORY SET) skal du vælge [MOVIE SET], [ IMAGE SIZE] og [ ] (s. 66). Den tid, hvori du kan optage på en "Memory Stick", varierer afhængigt af billedstørrelsen og optageforholdene. Se følgende liste for den omtrentlige tid, du kan optage film på en "Memory Stick", som er formateret på camcorderen. 1 cm* 80 cm* * Den krævede minimumsafstand mellem camcorderen og motivet med henblik på at sikre skarp fokusering i den pågældende grebposition. 26 Optagelse

27 Flyt motorzoomgrebet en smule for at opnå langsommere zoom. Flyt det mere, hvis du vil opnå hurtigere zoom. Sådan optager du en bredere vinkel Flyt motorzoomgrebet mod W. Motivet virker, som om det er længere væk (Vidvinkel) Sådan optager du en tættere vinkel Flyt motorzoomgrebet mod T. Motivet virker, som om det er tættere på (Telefoto). Brug af det indbyggede lys Du kan bruge det indbyggede lys til dine optagelser. Den anbefalede afstand mellem motivet og camcorderen er ca. 1,5 m. Indbygget lys b Bemærkninger Det indbyggede videolys udstråler stærkt lys, som er helt sikkert under normal brug. Du skal dog undgå at rette lyset mod motivets øjne fra meget kort afstand. Batteriet aflades hurtigere, når det indbyggede lys er tændt. Når du ikke bruger camcorderen, skal du slukke det indbyggede lys og fjerne batteriet for at undgå at tænde det indbyggede lys ved en fejl. Hvis der opstår flimren under optagelse i - tilstanden, skal du trykke på LIGHT, indtil -indikatoren vises. Det indbyggede lys tændes eller slukkes muligvis, når du bruger [PROGRAM AE]- eller modlysfunktionen under optagelse i - tilstanden. Det indbyggede lys slukkes i følgende tilfælde: Når END SEARCH-funktionen er aktiveret. Intervaltid for intervaloptagelse. Hvis du lader det være tændt i mere end fem minutter med POWER-kontakten indstillet til CAMERA-MEMORY. Når det har været tændt i -tilstanden i mere end fem minutter. Hvis du lader det være tændt i mere end fem minutter, uden at der er indsat en kassette, eller indtil der ikke er mere bånd. Når du bruger forsatslinsen (medfølger ikke), blokeres det indbyggede lys, og motivet oplyses muligvis ikke korrekt. Optagelse LIGHT Tryk på LIGHT gentagne gange for at vælge en indstilling. Indstillingerne vises i følgende rækkefølge. Ingen indikator: Optager altid uden det indbyggede lys. m : Tænder og slukker automatisk afhængigt af, hvor lyse omgivelserne er. m : Altid tændt. Sådan slukker du det indbyggede lys Tryk gentagne gange på LIGHT, indtil der ikke vises en indikator på skærmen.,fortsat Optagelse 27

28 Optagelse i spejltilstand Brug af selvudløseren Du kan dreje LCD-panelet mod motivet, så både du og motivet kan se det billede, som optages. Du kan også anvende denne funktion for at fastholde små børns interesse på camcorderen, mens du optager dem. Med selvudløseren kan du starte optagelsen efter en forsinkelse på ca. ti sekunder. REC START/STOP REC START/STOP Åbn LCD-panelet 90 grader i forhold til camcorderen, og drej det 180 grader mod motivet. Der vises et spejlbillede af motivet på LCDskærmen, men billedet er normalt, når det optages. 1 Tryk på. 2 Tryk på [SELF-TIMER]. Hvis punktet ikke vises på skærmen, skal du trykke på /. Hvis du ikke kan finde det, skal du trykke på [MENU] og vælge det i menuen (CAMERA SET). 60min SELF TIMER: STBY OFF 0:00:00 OFF ON 3 Tryk på [ON], og derefter på. vises. 60min STBY 0:00:00 P-MENU 28 Optagelse

29 4 Tryk på REC START/STOP. Du hører en biplyd, som tæller ned i ca. ti sekunder (indikeringen for nedtælling begynder fra 8). Optagelsen starter. Tryk på REC START/STOP, hvis du ikke vil optage mere. Sådan annullerer du nedtællingen Tryk på [RESET], eller tryk på REC START/ STOP. Optagelse af stillbilleder Hukommelsesfotooptagelse Du kan optage stillbilleder på en "Memory Stick". Du skal følge trin 1-7 i "Introduktion" (s s. 22), inden du begynder at optage. OPEN PHOTO Sådan annulleres selvudløserfunktionen Følg trin 1 og 2, og vælg [OFF] i trin 3. Optagelse POWER-kontakt z Tip! Med funktionen Easy Handycam er det nemt for selv nybegyndere at optage. Hvis du vil have yderligere oplysninger, se side Fjern objektivdækslet. Træk snoren til objektivdækslet ned, og fastgør den til håndremmen. 2 Tryk på OPEN for at åbne LCDpanelet.,fortsat Optagelse 29

30 3 Skub POWER-kontakten, indtil indikatoren CAMERA-MEMORY lyser. Følgende optagemappe vises. Skub POWERkontakten, mens du trykker på den grønne knap. Sådan optager du motiver i bevægelse, mens camcorderen kompenserer for dirren FIELD/FRAME Vælg menuen (MEMORY SET), [STILL SET], og [ FLD/FRAME]. Camcorderen kompenserer for kamerarystelse ved optagelse af motiver i bevægelse i [FIELD]- tilstanden. Camcorderen optager i høj kvalitet i [FRAME]-tilstanden (s. 66). Viste indikatorer under optagelse 4 Tryk på og hold let på PHOTO. Du hører en svag biplyd, når indstillingerne for fokusering og lysstyrke justeres. Optagelsen starter ikke endnu. 60min 101 FINE Indikatoren holder op med at blinke. P-MENU Antallet af billeder, der kan optages.* 60min 101 FINE 20 P-MENU A Optagemappe B Kvalitet ([FINE]) eller ([STANDARD]) C Knappen til personlig menu (s. 60) D Knappen til gennemsyn (s. 30) * Antallet af billeder, der kan optages, varierer afhængigt af den valgte billedkvalitet og optageforholdene. 5 Tryk hårdt på PHOTO. Du hører en lukkerlyd. Billedet optages på "Memory Stick", når indikatorerne for forsvinder. Sådan kontrollerer du det senest optagne billede Gennemsyn Tryk på. Tryk på for at vende tilbage til standby. Hvis du vil slette billedet, skal du først trykke på og derefter på [YES]. Tryk på [NO] for at annullere sletningen. b Bemærkninger Ved optagelse af motiver i hurtig bevægelse i [FRAME]-tilstanden bliver det optagne billede sløret. Ved optagelse i [FRAME]-tilstanden kompenserer camcorderen muligvis ikke for kamerarysten. Det anbefales, at du optager motiverne ved hjælp af et kamerastativ. z Tip! Når du trykker på PHOTO på fjernbetjeningen, optages billedet, som aktuelt vises på skærmen. Data for optagetid, dato og kameraindstillinger optages automatisk på optagemediet uden at blive vist på skærmen. Du kan få vist disse oplysninger under afspilning ved at vælge [DATA CODE] i menuindstillingen (s. 55). Sluk camcorderen Sæt POWER-kontakten på (CHG) OFF. 30 Optagelse

31 Valg af billedkvalitet Brug af selvudløseren Vælg menuen (MEMORY SET), [STILL SET], og [ QUALITY] (s. 66). Antallet af billeder, du kan optage på en "Memory Stick", varierer afhængigt af billedkvaliteten og optageforholdene. Se følgende liste for det omtrentlige antal billeder, du kan optage på en "Memory Stick", som er formateret på camcorderen. Med selvudløseren kan du optage et stillbillede efter en forsinkelse på ca. ti sekunder. PHOTO PHOTO Billedkvalitet og antal billeder Billedstørrelsen ved [FINE] er ca. 150 kb, og ved [STANDARD] er størrelsen ca. 60 kb. [FINE] [STANDARD] Optagelse 8 MB* MB MB MB MB MB (MSX-256) MB (MSX-512) GB (MSX-1G) * Leveres kun sammen med DCR-TRV461E. 1 Tryk på. 2 Tryk på [SELF-TIMER]. Hvis punktet ikke vises på skærmen, skal du trykke på /. Hvis du ikke kan finde det, skal du trykke på [MENU] og vælge det i menuen (CAMERA SET). 60min FINE 20 SELF TIMER: OFF z Tip! Størrelsen på stillbilleder er altid OFF ON 3 Tryk på [ON], og derefter på. vises. 60min FINE P-MENU,fortsat Optagelse 31

32 4 Tryk på PHOTO. Du hører en biplyd, som tæller ned i ca. ti sekunder (indikeringen for nedtælling begynder fra 8). Billedet optages. Billedet optages på "Memory Stick", når indikatorerne for forsvinder. Optagelse af stillbilleder på en "Memory Stick" under optagelse af film på et bånd Du kan optage stillbilleder på en "Memory Stick". Du skal følge trin 1-7 i "Introduktion" (s s. 22), inden du begynder at optage. Sådan annullerer du nedtællingen Tryk på [RESET]. Sådan annulleres selvudløserfunktionen Følg trin 1 og 2, og vælg [OFF] i trin 3. PHOTO Tryk hårdt på PHOTO under optagelse på bånd. Optagelsen er afsluttet, når statusindikatoren stopper. Sådan optager du stillbilleder i standbytilstand Tryk på og hold let på PHOTO. Kontroller billedet, og tryk hårdt på knappen. b Bemærkninger Du kan ikke optage et stillbillede på en "Memory Stick" under følgende funktioner: [16:9 WIDE]-tilstanden Hukommelsesoverlapning MEMORY MIX-funktionen Der optages ikke titler på en "Memory Stick". 32 Optagelse

33 Nem optagelse Easy Handycam 3 Skub POWER-kontakten, indtil indikatoren CAMERA-TAPE lyser. Med Easy Handycam-funktionen aktiveret er de fleste af kameraets indstillinger sat til automatisk tilstand - kun de grundlæggende funktioner er tilgængelige og skrifttypen på skærmen bliver større, så den er lettere at læse. Selv nybegyndere kan nyde fordel af nem optagelse. Du skal følge trin 1-7 i "Introduktion" (s s. 22), inden du begynder at optage. Kameraoptageindikator Objektivdæksel EASY POWER-kontakt PHOTO 4 Tryk på EASY. EASY lyser blåt. Easy Handycam operation ON Skub POWERkontakten, mens du trykker på den grønne knap. Optagelse OPEN REC START/STOP 5 Tryk på REC START/STOP. Optagelsen starter. [REC] vises på LCDskærmen, og kameraoptageindikatoren lyser. Tryk på REC START/STOP igen for at stoppe optagelsen. Optagelse af en film Du kan kun optage film på et bånd under funktionen Easy Handycam. Hvis du vil optage film på en "Memory Stick", skal du se side 24 (MPEG MOVIE EX). 1 Fjern objektivdækslet. Træk snoren til objektivdækslet ned, og fastgør den til håndremmen. 2 Tryk på OPEN for at åbne LCDpanelet. Sluk camcorderen Sæt POWER-kontakten på (CHG) OFF. Sådan annullerer du Easy Handycamfunktionen Tryk på EASY igen. b Bemærkninger Du kan ikke aktivere eller deaktivere Easy Handycam-funktionen under: Optagelse USB-streaming BACK LIGHT (s. 35) er ikke tilgængelig under Easy Handycam-funktionen. Indstillingerne for de funktioner, som ikke vises på skærmen, vender tilbage til standardværdien under Easy Handycam-funktionen. Tidligere angivne indstillinger gendannes, når du annullerer Easy Handycam-funktionen.,fortsat Optagelse 33

34 Optagelse af et stillbillede 1 Fjern objektivdækslet. Træk snoren til objektivdækslet ned, og fastgør den til håndremmen. Indstillingerne for de funktioner, som ikke vises på skærmen, vender tilbage til standardværdien under Easy Handycam-funktionen. Tidligere angivne indstillinger gendannes, når du annullerer Easy Handycam-funktionen. Sådan får du det fulde udbytte af funktionen Easy Handycam 2 Tryk på OPEN for at åbne LCDpanelet. 3 Skub POWER-kontakten, indtil indikatoren CAMERA-MEMORY lyser. 4 Tryk på EASY. EASY lyser blåt. Skub POWERkontakten, mens du trykker på den grønne knap. 5 Tryk let på PHOTO, og hold den ned for at justere fokuseringen, og tryk derefter hårdt på knappen. Du hører en lukkerlyd. Billedet optages på "Memory Stick", når indikatorerne for forsvinder. Sluk camcorderen Sæt POWER-kontakten på (CHG) OFF. Sådan annullerer du Easy Handycamfunktionen Tryk på EASY igen. b Bemærkninger Du kan ikke aktivere eller deaktivere Easy Handycam-funktionen under optagelse. BACK LIGHT (s. 35) er ikke tilgængelig under Easy Handycam-funktionen. 1 Tryk på [MENU]. De tilgængelige menupunkter vises på skærmen. Eksempel: I tilstanden CAMERA-MEMORY 60min 20 SELF- TIMER BEEP CLOCK SET LAN- GUAGE 2 Tryk på det ønskede punkt. 3 Vælg den ønskede indstilling. [CLOCK SET] 1 Angiv [Y] (år) med /, og tryk derefter på. 2 Angiv [M] (måned), [D] (dag), timer og minutter på samme måde som [Y] (år), og tryk på. [LANGUAGE] Vælg det ønskede sprog med /, og tryk på. [BEEP] Se side 82. [SELF-TIMER] (kun i tilstanden CAMERA-MEMORY) Tryk på [ON], og derefter på. Tryk hårdt på PHOTO. Du hører en biplyd, som tæller ned i ca. ti sekunder. Billedet er optaget på "Memory Stick", når indikatorerne for forsvinder. 34 Optagelse

35 Justering af eksponeringen Fastsættelse af eksponeringen for det valgte motiv Fleksibel lyspletmåler Eksponeringen justeres automatisk i standardindstillingen. Justering af eksponeringen til motiver i modlys Når motivet har ryggen mod solen eller en anden lyskilde, kan du justere eksponeringen for at undgå, at motivet går tabt i skygger. Du kan justere og fastsætte eksponeringen for motivet, så det optages med passende lysstyrke selv når der er stor kontrast mellem motivet og baggrunden (som f.eks. motiver badet i projektørlys på en scene). 1 Tryk på under optagelse eller i standby-tilstand. 2 Tryk på [SPOT METER]. Hvis punktet ikke vises på skærmen, skal du trykke på /. Hvis du ikke kan finde det, skal du trykke på [MENU] og vælge det i menuen (CAMERA SET). Optagelse SPOT METER STBY 0:00:00 AUTO END BACK LIGHT Tryk på BACK LIGHT under optagelse eller i standby-tilstand.. vises. Tryk på BACK LIGHT igen, hvis du vil annullere modlysfunktionen. 3 Tryk på det punkt, du vil justere, og fastsæt eksponeringen på skærmen. [SPOT METER] blinker, mens kameraet justerer eksponeringen for det valgte punkt. SPOT METER STBY 0:00:00 b Bemærk! Modlysfunktionen annulleres, når du angiver [EXPOSURE] til [MANUAL] (s. 36) eller vælger [SPOT METER] (s. 35). AUTO 4 Tryk på [END]. END Sådan vender du tilbage til automatisk eksponering Følg trin 1 og 2, og vælg [AUTO] i trin 3. Eller angiv [EXPOSURE] til [AUTO] (s. 36).,fortsat Optagelse 35

36 b Bemærkninger Du kan ikke bruge den fleksible lyspletmåler sammen med: Color Slow Shutter-funktionen NightShot plus-funktionen Hvis du indstiller [PROGRAM AE], angives [SPOT METER] automatisk til [AUTO]. z Tip! Hvis du indstiller [SPOT METER], angives [EXPOSURE] automatisk til [MANUAL]. 4 Juster eksponeringen ved at trykke på (mørk)/ (lys), og tryk på. 60min STBY 0:00:00 P-MENU Manuel justering af eksponeringen Sådan vender du tilbage til automatisk eksponering Følg trin 1 og 2, og vælg [AUTO] i trin 3. Du kan fastsætte lysstyrken for et billede ved den bedste eksponering. Hvis du f.eks. optager indendørs på en klar dag, kan du undgå skygger fra modlys på personer, som står ved siden af vinduet, ved manuelt at fastsætte eksponeringen efter den indvendige mur. 1 Tryk på under optagelse eller i standby-tilstand. 2 Tryk på [EXPOSURE]. Hvis punktet ikke vises på skærmen, skal du trykke på /. Hvis du ikke kan finde det, skal du trykke på [MENU] og vælge det i menuen (CAMERA SET). 60min STBY 0:00:00 EXPOSURE: AUTO AUTO MANUAL 3 Tryk på [MANUAL]. 60min EXPOSURE: STBY 0:00:00 MANUAL AUTO MANUAL OK 36 Optagelse

37 Optagelse i mørke NightShot plus, osv. Du kan optage motiver i mørke omgivelser (f.eks. når et spædbarn sover) med NightShot plus, Super NightShot plus- eller Color Slow Shutter-funktionen. NightShot plus- og Super NightShot plusfunktionen gør det muligt at optage et billede lysere og jævnere. Color Slow Shutter-funktionen gør det muligt at optage et billede med mere naturlige farver. NIGHTSHOT PLUS OFF ON Sæt NIGHTSHOT PLUS-kontakten til ON. og ["NIGHTSHOT PLUS"] vises. Hvis du vil annullere NightShot plus, skal du sætte NIGHTSHOT PLUS-kontakten til OFF. Hvis du vil optage billeder med højere følsomhed på båndet Super NightShot plus Super NightShot plus-funktionen gør det muligt at bruge NightShot plus-funktionen mere effektivt. Billedet optages ved maksimalt 16 gange følsomheden i forhold til NightShot plusoptagelse. 1 Skub POWER-kontakten til tilstanden CAMERA-TAPE. 2 Sæt NIGHTSHOT PLUS-kontakten til ON. og ["NIGHTSHOT PLUS"] vises. 3 Tryk på. 4 Tryk på [SUPER NSPLUS]. Hvis punktet ikke vises på skærmen, skal du trykke på /. Hvis du ikke kan finde det, skal du trykke på [MENU] og vælge det i menuen (CAMERA SET). 5 Tryk på [ON], og derefter på. vises. Hvis du vil annullere Super NightShot plus, skal du følge trin 3 og 4, og derefter vælge [OFF] i trin 5. Eller du kan sætte NIGHTSHOT PLUS-kontakten til OFF. Sådan optager du et klarere billede i farve på båndet Color Slow Shutter 1 Skub POWER-kontakten til tilstanden CAMERA-TAPE. 2 Kontroller, at NIGHTSHOT PLUSkontakten er sat på OFF. 3 Tryk på. 4 Tryk på [COLOR SLOW S]. Hvis punktet ikke vises på skærmen, skal du trykke på /. Hvis du ikke kan finde det, skal du trykke på [MENU] og vælge det i menuen (CAMERA SET). 5 Tryk på [ON], og derefter på. vises. Hvis du vil annullere Color Slow Shutterfunktionen, skal du følge trin 3 og 4, og vælge [OFF] i trin 5. b Bemærkninger Undlad at bruge NightShot plus/super NightShot plus-funktionen i lyse omgivelser. Dette kan medføre, at camcorderen ikke fungerer korrekt. Color Slow Shutter-funktionen virker muligvis ikke korrekt i totalt mørke. Når du optager i omgivelser helt uden lys, skal du bruge funktionen NightShot plus eller Super NightShot plus. Du kan ikke bruge Super NightShot plus-/color Slow Shutter-funktionen sammen med: FADER-funktionen Digitaleffekt [PROGRAM AE] Optagelse,fortsat Optagelse 37

38 Du kan ikke bruge Color Slow Shutter-funktionen sammen med: Manuel eksponering Fleksibel lyspletmåler Når du bruger Super NightShot plus- eller Color Slow Shutter-funktionen, ændres camcorderens lukkerhastighed afhængigt af lysstyrken. I den forbindelse kan billedets hastighed nedsættes. Juster fokuseringen manuelt, når det er svært at opnå automatisk fokusering. Undgå at dække over den infrarøde port med dine fingre el.lign. Fjern forsatslinsen (medfølger ikke), hvis den er monteret. Afhængigt af optageforhold eller andre omstændigheder kan farver muligvis ikke gengives korrekt. z Tip! Hvis du optager motiver i totalt mørke, anbefales det at angive [NS LIGHT] til [ON] i menuen. Den maksimale optageafstand ved brug af NightShot Light-funktionen er ca. 3 m. Standardindstillingen er [ON]. Hvis du optager motiver i mørke omgivelser (f.eks. i månelys), skal du angive [NS LIGHT] til [OFF] i menuen. Du kan gøre billedfarver dybere (s. 63). Justering af fokusering Fokuseringen justeres automatisk i standardindstillingen. Justering af fokusering for et motiv, der ikke står midt i billedet SPOT FOCUS Du kan vælge og justere fokuspunktet for at rette det mod et motiv, der ikke står midt i billedet. 1 Tryk på under optagelse eller i standby-tilstand. 2 Tryk på [SPOT FOCUS]. Hvis punktet ikke vises på skærmen, skal du trykke på /. Hvis du ikke kan finde det, skal du trykke på [MENU] og vælge det i menuen (CAMERA SET). SPOT FOCUS STBY 0:00:00 AUTO END 3 Tryk på motivet, for hvilket du vil justere fokusering på skærmen. [SPOT FOCUS] blinker, mens kameraet justerer fokusering. 9 vises. SPOT FOCUS STBY 0:00:00 AUTO END 4 Tryk på [END]. 38 Optagelse

39 Sådan justeres fokusering automatisk Følg trin 1 og 2, og tryk på [AUTO] i trin 3. Eller angiv [FOCUS] til [AUTO] (s. 39). b Bemærk! Du kan ikke bruge SPOT FOCUS-funktionen sammen med [PROGRAM AE]. Hvis punktet ikke vises på skærmen, skal du trykke på /. Hvis du ikke kan finde det, skal du trykke på [MENU] og vælge det i menuen (CAMERA SET). 60min FOCUS: STBY AUTO 0:00:00 z Tip! Hvis du indstiller [SPOT FOCUS], angives [FOCUS] automatisk til [MANUAL]. AUTO MANUAL Manuel justering af fokusering Du kan justere fokusering manuelt afhængigt af optageforholdene. Brug denne funktion i følgende tilfælde. Hvis du vil optage et motiv bag et vindue med regndråber. Hvis du vil optage vandrette striber. Hvis du vil optage et motiv med svag kontrast til baggrunden. Hvis du vil fokusere på et motiv i baggrunden. 3 Tryk på [MANUAL]. vises. 4 Tryk på eller for at stille skarpere ind. : Fokusering på motiver på kort afstand. : Fokusering på motiver på lang afstand. 9 ændres til, når fokuseringen ikke længere kan justeres. 9 ændres til, når fokuseringen ikke længere kan justeres. 60min FOCUS: STBY 0:00:00 MANUAL Optagelse AUTO MANUAL OK Hvis du vil optage et stillestående motiv med et kamerastativ. 1 Tryk på under optagelse eller i standby-tilstand. 2 Tryk på [FOCUS]. Tip til manuel fokusering Det er nemmere at fokusere på motivet, når du bruger zoomfunktionen. Flyt motorzoomgrebet mod T (telefoto) for at justere fokusering, og derefter mod W (vidvinkel) for at justere zoom til optagelse. Når du vil optage et nærbillede af et motiv, skal du flytte motorzoomgrebet mod W (vidvinkel) for at forstørre billedet helt, og derefter justere fokusering. 5 Tryk på. Sådan justeres fokusering automatisk Følg trin 1 og 2, og tryk på [AUTO] i trin 3. Optagelse 39

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1) 3-088-337-71(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK] / Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Digital Video Camera Recorder DK FI

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet DCR-PC106E/PC107E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-089-179-71(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-PC106E/PC107E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-089-179-71(1) 3-089-179-71(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK] / Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Digital Video Camera Recorder DK FI

Lisätiedot

2-548-308-71 (1) Digital Video Camera Recorder. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-HC90E. 2005 Sony Corporation.

2-548-308-71 (1) Digital Video Camera Recorder. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-HC90E. 2005 Sony Corporation. 2-548-308-71 (1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-HC90E Printed in Japan 2005 Sony Corporation Læs dette først Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne

Lisätiedot

DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E

DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E 2-659-814-72(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E 2006 Sony Corporation Læs dette først DK 2 Inden du tager enheden i brug, skal du

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet CCD-TRV228E/TRV428E DCR-TRV255E/TRV265E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Video Camera Recorder/Digital Video Camera Recorder

Kameran käyttöohjeet CCD-TRV228E/TRV428E DCR-TRV255E/TRV265E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Video Camera Recorder/Digital Video Camera Recorder 3-087-919-73(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK] / Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Video Camera Recorder/Digital Video

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet 2-587-623-72(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/ DVD403E/DVD602E/DVD653E/ DVD703E/DVD803E Trykt på 100% genbrugspapir med planteoliebaseret

Lisätiedot

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-072-653-71 (3) Digital Video Camera Recorder Käyttöohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista ja säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Brugervejledning Inden du

Lisätiedot

DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E

DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-81(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2006 Sony Corporation Læs dette først Inden du tager apparatet i brug, bør du læse denne brugervejledning grundigt og

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet 2-587-623-72(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/ DVD403E/DVD602E/DVD653E/ DVD703E/DVD803E Trykt på 100% genbrugspapir med planteoliebaseret

Lisätiedot

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-080-368-62( Digital Video Camera Recorder Käyttöohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista ja säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Brugervejledning Inden du tager

Lisätiedot

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E 3-285-367-71(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DK/FI DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E Der findes flere oplysninger om dette produkt samt

Lisätiedot

Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI 2-887-135-81(1)

Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI 2-887-135-81(1) 2-887-135-81(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted

Lisätiedot

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder 3-072-318-71 (2) Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder Käyttöohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista ja säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Betjeningsvejledning

Lisätiedot

Video Camera Recorder

Video Camera Recorder 3-072-312-71 (1) Video Camera Recorder Käyttöohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista ja säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Betjeningsvejledning Læs denne betjeningsvejledning

Lisätiedot

(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DCR-DVD505E/DVD905E Sony Corporation

(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DCR-DVD505E/DVD905E Sony Corporation 2-661-368-83(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD505E/DVD905E 2006 Sony Corporation Læs dette først Inden du tager apparatet i brug, bør du læse denne brugervejledning grundigt og gemme den

Lisätiedot

(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/ DVD305E/DVD605E/DVD705E/ DVD755E Sony Corporation

(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/ DVD305E/DVD605E/DVD705E/ DVD755E Sony Corporation 2-661-360-81(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/ DVD305E/DVD605E/DVD705E/ DVD755E 2006 Sony Corporation Læs dette først Inden du tager apparatet i brug, bør du læse

Lisätiedot

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-091-049-12 (1) Brugervejledning [DK]/Käyttöohjeet [FI] Digital Video Camera Recorder Brugervejledning Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne brugervejledning grundigt igennem og gemme den

Lisätiedot

Betjeningsvejledning til kamera

Betjeningsvejledning til kamera 3-089-850-61(2) Betjeningsvejledning til kamera DK Læs dette først Kameran käyttöohjeet FI Lue tämä ensin Digital Video Camera Recorder DCR-HC14E/HC15E 2004 Sony Corporation Dansk Inden du tager enheden

Lisätiedot

DCR-HC32E/HC33E/ HC39E/HC42E/HC43E

DCR-HC32E/HC33E/ HC39E/HC42E/HC43E 2-584-907-73 (1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-HC32E/HC33E/ HC39E/HC42E/HC43E Printed in Japan 2005 Sony Corporation Læs dette først 2 Inden du tager enheden

Lisätiedot

DCR-DVD106E/DVD108E/ DVD109E/DVD306E/DVD308E/ DVD608E/DVD708E

DCR-DVD106E/DVD108E/ DVD109E/DVD306E/DVD308E/ DVD608E/DVD708E 2-319-497-81(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet / DCR-DVD106E/DVD108E/ DVD109E/DVD306E/DVD308E/ DVD608E/DVD708E Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på

Lisätiedot

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-075-067-72 (1) Digital Video Camera Recorder Käyttöohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista ja säilytä ohjeet myöhempää käyttötarvetta varten. Brugervejledning Inden

Lisätiedot

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA GR-D820E E LYT1814-005A DA FI Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F Klargøring IC-optager Betjeningsvejledning Ejer-registrering Modelnummeret sidder på bagpanelet, og serienummeret sidder inde i batterirummet. Noter serienummeret på pladsen nedenfor. Henvis til disse

Lisätiedot

GR-D650E GR-D640E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 19

GR-D650E GR-D640E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 19 DIGITALT VIDEOKAMERA GR-D650E GR-D640E For tilbehør: http://www.jvc.co.jp/english/accessory/ Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

GR-D320E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co.

GR-D320E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co. Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 2 4 og 6, så De ikke risikerer skader på grund af betjeningsfejl.

Lisätiedot

GR-D822E LYT1851-004A DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE

GR-D822E LYT1851-004A DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA GR-D822E LYT1851-004A DA FI Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

GR-DA20E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1780-004A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE

GR-DA20E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1780-004A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA GR-DA20E LYT1780-004A DA FI Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

Betjeningsvejledning til kamera

Betjeningsvejledning til kamera 3-088-340-72(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK]/Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Digital Video Camera Recorder DK FI DCR-HC30E/HC40E

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation 2-067-275-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder 3-079-468-64 (1) Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder Käyttöohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista ja säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Brugervejledning

Lisätiedot

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1)

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1) 2-349-779-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-243-237-62(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-M373NT CMT-M333NT 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX355 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-245-460-11(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CQ1 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

VEJLEDNING KÄYTTÖOHJE GZ-MS120AE/BE/SE/PE GZ-MS95SE VIDEOKAMERA KAMERA

VEJLEDNING KÄYTTÖOHJE GZ-MS120AE/BE/SE/PE GZ-MS95SE VIDEOKAMERA KAMERA VEJLEDNING KÄYTTÖOHJE DA LYT2008-005C-M FI DANSK VIDEOKAMERA KAMERA GZ-MS120AE/BE/SE/PE GZ-MS95SE Kære kunde Tak, fordi du har købt dette videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne og

Lisätiedot

2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100. Video Projector. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Användarhandledning VPL-VW100. 2005 Sony Corporation

2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100. Video Projector. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Användarhandledning VPL-VW100. 2005 Sony Corporation 2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarhandledning DK FI SE VPL-VW100 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller

Lisätiedot

HÅNDBOG KÄYTTÖOHJE GZ-HD320BE GZ-HD300AE/BE/RE VIDEOKAMERA VIDEOKAMERA

HÅNDBOG KÄYTTÖOHJE GZ-HD320BE GZ-HD300AE/BE/RE VIDEOKAMERA VIDEOKAMERA HÅNDBOG KÄYTTÖOHJE VIDEOKAMERA VIDEOKAMERA GZ-HD320BE GZ-HD300AE/BE/RE DA FI Kære kunde Tak, fordi du har købt dette videokamera. Før brug bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 6

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-255-292-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-HPX10W CMT-HPX9 CMT-HPX7 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret

Lisätiedot

Digital Recording Binoculars

Digital Recording Binoculars 4-464-708-12(1) Digital Recording Binoculars Betjeningsvejledning Käyttöopas Bruksanvisning DA FI SV DEV-30/50/50V Læs dette først Læs denne vejledning grundigt inden du tager enheden i brug, og gem den

Lisätiedot

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation 3-061-775-72(1) CD/ Player DVP-S735D CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S735D 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 4-102-916-21 (1) R PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag.

Lisätiedot

Startvejledning. Aloitusopas. Starthandbok

Startvejledning. Aloitusopas. Starthandbok Startvejledning Aloitusopas Starthandbok DANSK SUOMI SVENSKA CEL-SR9CA2M0 Startvejledning Du kan finde mere detaljerede oplysninger i den fulde vejledning, der fulgte med på cd-rom'en DIGITAL CAMERA Manuals

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-437-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR3 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-167-11(3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-EP315 CMT-EP313 2003 Sony Corporation 4-246-167-11(3) ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning Trykt på mindst 70 % genbrugspapir med brug af sværte baseret på vegetabilsk olie uden flygtuge organiske forbindelser. Painettu vähintään 70-prosenttisesti kierrätettävälle paperille käyttämällä VOC-vapaata

Lisätiedot

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation 4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000 Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FI PT 2003 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-441-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR2 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation 4-248-406-41(3) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SC5 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 3-856-122-32 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FIN Se den medfølgende installerings-/monteringsvejledning angående installering og tilslutning. Katso ohjeet asennuksesta

Lisätiedot

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation 3-060-986-52(1) CD/ Player DVP-S336/DVP-S335 CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S336 DVP-S335 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-097-197-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-247-422-12(1) Mini Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI MHC-WZ8D 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-244-989-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX1 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation 4-166-572-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-AF5 HT-AS5 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 4-136-657-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH30 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

Startvejledning DANSK Aloitusopas Starthandbok

Startvejledning DANSK Aloitusopas Starthandbok Startvejledning DANSK Aloitusopas Starthandbok SUOMI SVENSKA CEL-SS2MA2M0 Gælder kun i EU (og EØS). Disse symboler betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald i henhold til

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-847-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR4W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 3-287-077-63(2) Mini Hi-Fi Component System Betjeningsvejlednings DK Käyttöohje FI MHC-GT555 / GT444 MHC-GT222 / GT111 LBT-ZT4 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FR FI FR ES PT FR CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270 2001 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand

Lisätiedot

(typer indgangssignal)... 38 Låsning af kanal... 21. Appendiks C: Understøttede DVI-opløsninger... 39 Kanallistefi lter (tilvalg)...

(typer indgangssignal)... 38 Låsning af kanal... 21. Appendiks C: Understøttede DVI-opløsninger... 39 Kanallistefi lter (tilvalg)... Indhold Funktioner... 2 Fotovisning via USB... 23 Indledning... 2 Slideshow-indstillinger... 23 Klargøring... 2 Musikvisning via USB... 24 Sikkerhedsforskrifter... 3 Optagelsesbibliotek... 24 Pakkens indhold...

Lisätiedot

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT 2-635-397-11(1) DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000 Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt,

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-865-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje. Manual de instruções DK FI PT DAV-SB500W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 2-674-628-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DX2D CMT-SX2D 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-037-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ260 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-221-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ280 2009 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter sammen med dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-884-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ300 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-249-411-52(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejlening Käyttöohjeet DK FI TM S200 SCD-XA9000ES 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation 4-241-066-52(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-S550 2002 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

Indholdsfortegnelse. Appendiks E: Softwareopgradering... 33 Specifi kationer... 34 Digital modtagelse (DVB-T)... 34 Digital modtagelse (DVB-C)...

Indholdsfortegnelse. Appendiks E: Softwareopgradering... 33 Specifi kationer... 34 Digital modtagelse (DVB-T)... 34 Digital modtagelse (DVB-C)... Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 3 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-490-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-TZ230/TZ630 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

Dansk. Suomi. Svenska INSTRUKTIONSMANUAL KÄYTTÖOPAS ANVÄNDARHANDBOK

Dansk. Suomi. Svenska INSTRUKTIONSMANUAL KÄYTTÖOPAS ANVÄNDARHANDBOK Dansk Suomi Svenska INSTRUKTIONSMANUAL KÄYTTÖOPAS ANVÄNDARHANDBOK Dansk Tak, fordi du har valgt et Canon-produkt. Canon Speedlite 320EX er en flash med mange funktioner beregnet til brug sammen med Canon

Lisätiedot

Video Projector VPL-BW7. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning VPL-BW7 4-155-211-DFS (1) C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm. masterpage:back Cover

Video Projector VPL-BW7. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning VPL-BW7 4-155-211-DFS (1) C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm. masterpage:back Cover C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm masterpage:back Cover 00COV.fm Page 1 Thursday, October 1, 2009 3:44 PM 4-155-211-DFS (1) IM46 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning 2009 Sony Corporation

Lisätiedot

Network Audio System

Network Audio System 2-592-381-12(1) Network Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI NAS-CZ1 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

Super Audio CD/ DVD RECEIVER

Super Audio CD/ DVD RECEIVER 4-240-874-51(2) Super Audio CD/ DVD RECEIVER Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FR FI FR AVD-S10 2002 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

Audio Library System

Audio Library System J:\sony\jobb\stereo\P500\layout\sv\00GB+00COV-EUR.fm masterpage:right 00GB+00COV-EUR.fm Page 1 Friday, September 13, 2002 9:17 AM Audio Library System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA

Lisätiedot

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation 4-236-529-43(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-C700 2001 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

Wireless Audio System

Wireless Audio System 4-123-166-11(1) Wireless Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI AIR-SA20PK 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes for

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-956-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ20 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-874-458-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX70BTR CMT-HX50BTR 2008 Sony Corporation DK ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

Wireless Network Audio System. NAS-Z200DiR/Z200iR Betjeningsvejledning

Wireless Network Audio System. NAS-Z200DiR/Z200iR Betjeningsvejledning Wireless Network Audio System NAS-Z200DiR/Z200iR Betjeningsvejledning ADVARSEL For at mindske risikoen for brand må enhedens ventilationsåbninger ikke være tildækket af aviser, duge, gardiner el. lign.

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-482-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ330/DZ730 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

Video Projector. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Användarhandledning SE VPL-AW15 VPL-AW10 3-198-141-DFS (1) 2007 Sony Corporation

Video Projector. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Användarhandledning SE VPL-AW15 VPL-AW10 3-198-141-DFS (1) 2007 Sony Corporation 3-198-141-DFS (1) Video Projector Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI Användarhandledning SE VPL-AW15 VPL-AW10 2007 Sony Corporation FORSIGTIG For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-520-11 (2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-M700DVD 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation 2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAR-RD100 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød

Lisätiedot

Overhead DVD Entertainment System

Overhead DVD Entertainment System Overhead DVD Entertainment System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Innehållsförteckning DA FI SV Se "Tilslutninger" på side 37 for installation og tilslutning. Asennusta ja liitäntöjä koskevat tiedot

Lisätiedot

Flash HVL-F36AM. Käyttöohjeet. Betjeningsvejledning

Flash HVL-F36AM. Käyttöohjeet. Betjeningsvejledning Flash Käyttöohjeet Betjeningsvejledning DA FI HVL-F36AM Dansk Læs denne betjeningsvejledning grundigt, inden du tager produktet i brug, og gem den til fremtidig brug. ADVARSEL For at mindske fare for brand

Lisätiedot

VEJLEDNING KÄYTTÖOHJE GZ-MS100 KAMERA MED HUKOMMELSE MUISTILLINEN VIDEOKAMERA

VEJLEDNING KÄYTTÖOHJE GZ-MS100 KAMERA MED HUKOMMELSE MUISTILLINEN VIDEOKAMERA VEJLEDNING KÄYTTÖOHJE DA LYT1924-005A FI DANSK KAMERA MED HUKOMMELSE MUISTILLINEN VIDEOKAMERA GZ-MS100 E Kære kunde Tak, fordi du har købt dette kamera med hukommelse. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

(1) Betjeningsvejledning FIN. Käyttöohje CDP-XA20ES by Sony Corporation

(1) Betjeningsvejledning FIN. Käyttöohje CDP-XA20ES by Sony Corporation 3-860-005-31 (1) Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FIN CDP-XA20ES 1997 by Sony Corporation ADVARSEL! Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, således at risiko for brand eller stød undgås. Undlad

Lisätiedot

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Du kan få detaljerede oplysninger om knapper og funktioner

Lisätiedot

FM Stereo/ FM-AM Receiver

FM Stereo/ FM-AM Receiver 2-596-577-22 (4) FM Stereo/ FM-AM Receiver Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI STR-DA7100ES Sony Corporation Printed in Malaysia 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-966-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ230/DZ231 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-408-151-11(2) (DK-FI-SE) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DK FI SE STR-DH830/STR-DH730 ADVARSEL For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-193-086-31(1) Super Audio CD Player Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI SCD-XE800 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser,

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-223-11 (1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-L7HD 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot