Mini Hi-Fi Component System

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mini Hi-Fi Component System"

Transkriptio

1 (2) Mini Hi-Fi Component System Betjeningsvejlednings DK Käyttöohje FI MHC-GT555 / GT444 MHC-GT222 / GT111 LBT-ZT Sony Corporation

2 ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes for regn eller fugt. For at reducere risikoen for brand, må man ikke tildække ventilationsåbningerne på apparatet med aviser, duge, gardiner etc. Anbring ikke kilder til åben ild, som for eksempel tændte stearinlys, oven på apparatet. For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må man ikke udsætte apparatet for vanddryp og vandsprøjt, og beholdere med væske, som for eksempel vaser, må ikke anbringes oven på apparatet. Eftersom netledningsstikket anvendes til at tage apparatet ud af forbindelse med lysnettet, skal apparatet sluttes til en stikkontakt i væggen, hvortil der er nem adgang. Hvis der registreres noget unormalt med apparatet, skal netledningsstikket øjeblikkeligt tages ud af stikkontakten i væggen. Installer ikke apparatet, hvor pladsen er meget begrænset, som f.eks. i en bogreol eller et indbygget skab. Udsæt ikke batterier eller et apparat med installerede batterier for ekstrem varme, som for eksempel sol, ild og lignende. Et kraftigt lydtryk fra øretelefoner og hovedtelefoner kan medføre høresvækkelse. ADVARSEL Anvendelse af optiske instrumenter med dette produkt vil øge risikoen for øjenskader. Bemærkning til kunder i lande, hvor EU-direktiverne gælder Producenten af dette produkt er Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Germany. Se de angivne adresser i de separate service- og garantidokumenter angående service og garanti. Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer) Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt. Dette apparat er klassificeret som et KLASSE 1 LASER-produkt. Denne etiket findes bag på enheden. 2 DK

3 Fjernelse af udtjente batterier (gælder i den Europæiske Union samt europæiske lande med særskilte indsamlingssystemer) Dette symbol på batteriet eller emballagen betyder, at batteriet leveret med dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes korrekt, tilsikres det, at de mulige negative konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering af batteriet, forebygges. Materialegenindvendingen bidrager ligeledes til at beskytte naturens resourcer. Hvis et produkt kræver vedvarende elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden samt ydeevnen eller data integritet, må batteriet kun fjernes af dertil uddannet personale. For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør det udtjente produkt kun afleveres på dertil indrettede indsamlingspladse beregnet til affaldshåndtering af elektriske og elektroniske produkter. Med hensyn til øvrige batterier, se venligst afsnittet der omhandler sikker fjernelse af batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et indsamlingsted beregnet til affaldshåndtering og genindvinding af batterier. Yderlige information om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor produktet blev købt. Angående DualDiscs En DualDisc er et tosidet discprodukt, som har til DVD-optaget materiale på den ene side og digitalt lydmateriale på den anden side. Men eftersom siden med lydmaterialet ikke er i overensstemmelse med Compact Disc (CD) standarden, kan der ikke garanteres for afspilning på dette produkt. Musikdisks kodet med teknologi til beskyttelse af ophavsret Dette produkt er beregnet til af afspille disks, der er i overensstemmelse med standarden for Compact Disc (CD). Nogle pladeselskaber har på det seneste lanceret forskellige musikdisks kodet med teknologi til beskyttelse af ophavsret. Vær opmærksom på, at der blandt disse disks er nogle, der ikke følger CD-standarden, og de kan muligvis ikke afspilles på dette produkt. "WALKMAN" og "WALKMAN" logoet er registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation. MICROVAULT er et varemærke tilhørende Sony Corporation. MPEG Layer-3 lydkodningsteknologi og patenter er på licens fra Fraunhofer IIS og Thomson. Windows Media er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. DK 3 DK

4 Om denne brugervejledning Anvisningerne i denne brugsvejledning gælder modeller MHC-GT555, MHC-GT444, MHC-GT222, MHC-GT111 og LBT-ZT4. I denne manual er MHC-GT555 anvendt til illustrationsformål, med mindre andet er udtrykkelig angivet. MHC-GT555 består af: Enhed HCD-GT555 Højttalersystem Fronthøjttaler SS-GT555M Subwoofer SS-WG555M MHC-GT444 består af: Enhed HCD-GT444 Højttalersystem Kun model til Europa med undtagelse af Storbritannien og Rusland Fronthøjttaler SS-GT444M Subwoofer SS-WG444M Andre modeller Fronthøjttaler SS-GT444 Subwoofer SS-WG444 MHC-GT222 består af: Enhed HCD-GT222 Højttalersystem Kun europæisk model Fronthøjttaler SS-GT444M Andre modeller Fronthøjttaler SS-GT444 MHC-GT111 består af: Enhed HCD-GT111 Højttalersystem Kun europæisk model Fronthøjttaler SS-GT111M Kun modellen til Asien Fronthøjttaler SS-GT111S Andre modeller Fronthøjttaler SS-GT111 LBT-ZT4 består af: Enhed HCD-ZT4 Højttalersystem Fronthøjttaler SS-ZT4 Subwoofer SS-WG4 4 DK

5 Indholdsfortegnelse Om denne brugervejledning...4 Guide til dele og kontroller...6 Introduktion Sikker tilslutning af systemet...13 Indstilling af uret...15 Basal anvendelse Afspilning af en AUDIO CD/ MP3 disc...16 Sådan hører du radio...17 Overførsel til et USB apparat...18 Afspilning af musik fra et USB apparat...22 Afspilning af et bånd...24 Anvendelse af ekstra lydapparater...25 Anvendelse af DIGITAL MEDIA PORT adapteren...25 (Kun LBT-ZT4) Justering af lyden...26 Ændring af displayet...26 Anden betjening Oprettelse af dit eget program Programmeret Afspilning Programmering af faste radiostationer Brug af radiodatasystemet (RDS) (Kun europæisk model) Optagelse på et bånd CD-TAPE Synkroniseret Optagelse/Manuel Optagelse/ Lydmiksning Sådan laver du din egen lydeffekt Anvendelse af karaoke Anvendelse af Timerne Øvrigt Fejlfinding Meddelelser Forholdsregler Specifikationer USB apparater, som er kompatible med dette system DK

6 CD TUNER/ BAND TAPE AUDIO USB Guide til dele og kontroller I denne manual forklares det hovedsageligt, hvordan du betjener udstyret ved hjælp af fjernbetjeningen, men de samme handlinger kan også udføres ved hjælp af de knapper på anlægget, der har samme eller lignende navne. Enhed Set forfra 1 wg wf 7 Kun LBT-ZT4 AUDIO 8 8 DMPORT * 9 qa q; qs qd wd ws wa w; ql qk USB qf qg qh qj Kun LBT-ZT4 AUDIO INPUT * Kun MHC-GT555, MHC-GT444 og LBT-ZT4 Set ovenfra wh wj 6 DK

7 1 "/1 (tændt/standby) (siderne 14, 34, 38) Tryk for at tænde for systemet. STANDBY indikatoren tændes, når der slukkes for systemet. B DISPLAY (siderne 27, 29, 34) Tryk for at ændre informationen på displayet. C METER MODE (side 27) Tryk for at vælge det forindstillede målerdisplay. D OPTIONS (siderne 20, 26) Tryk for at ændre displayet, USB og MP3 BOOSTER+ indstillinger. E ERASE (side 22) Tryk for at slette lydfiler og mapper fra det tilsluttede ekstra USB apparat. F Fjernbetjeningssensor (side 34) G +/ (vælg mappe) (siderne 16, 23, 28) Tryk for at vælge en mappe. m/m (tilbagespoling/ fremadspoling) (siderne 16, 23) Tryk for at finde et punkt på et spor. NX (afspil/pause) (siderne 16, 22, 36) Tryk for at begynde eller pausestoppe afspilning. x (stop) (siderne 22, 38) Tryk for at stoppe afspilning. TUNING +/ (side 17) Tryk for at stille ind på den ønskede station../> (gå tilbage/gå frem) (siderne 16, 23, 28) Tryk for at vælge et spor eller en fil. H CD (siderne 14, 16, 30) Tryk for at vælge CD funktionen. TUNER/BAND (side 17) Tryk for at vælge TUNER funktionen. Tryk for at vælge FM eller AM båndet. TAPE (side 24) Tryk for at vælge TAPE funktionen. AUDIO (side 25) Tryk for at vælge AUDIO funktionen. USB (siderne 21, 22) Tryk for at vælge USB funktionen. Kun LBT-ZT4 DMPORT (side 25) Tryk for at vælge DMPORT funktionen. I Kun MHC-GT555, MHC-GT444 og LBT-ZT4 SUBWOOFER (side 26) Tryk for at tænde og slukke for subwooferen. SUBWOOFER indikatoren tændes, når der tændes for subwooferen. J REC TIMER (side 33) Tryk for at indstille optagetimeren. Guide til dele og kontroller Fortsat l 7 DK

8 K RETURN (siderne 16, 23) Tryk for at gå tilbage til forældermappen. Tryk for at afslutte søgefunktion. L ENTER (siderne 16, 20, 23, 26, 33, 38) Tryk for at indtaste indstillingerne. M DISC SKIP/EX-CHANGE (siderne 14, 16, 28, 30) Tryk for at vælge en disc. Tryk for at skifte discen ud under afspilning. N PHONES-jackstik Tilslut hovedtelefonerne. O Kun LBT-ZT4 AUDIO INPUT-jackstik (side 25) Andre modeller AUDIO INPUT L/R-jackstik (side 25) Slut til et lydapparat (bærbar lydafspiller etc.). P Indikatoren (USB) Lyser rødt, når der overføres til det tilsluttede optionelle USB apparat eller når der slettes lydfiler eller mapper. (USB) port (siderne 18, 20, 22, 36) Tilslut et ekstra USB apparat. Q MIC-jackstik (side 31) Tilslut en ekstra mikrofon. MIC LEVEL (side 31) Drej for at regulere mikrofonlydstyrken. R Diskstuffe (siderne 16, 39) S Z OPEN/CLOSE (side 16) Tryk for at sætte en disc i eller tage den ud. T REC TO USB (siderne 19, 20) Tryk for at overføre til det tilsluttede optionelle USB apparat. U DISC 1 3 (side 16) Tryk for at vælge en disc. Tryk for at skifte til CD funktionen fra en anden funktion. V MASTER VOLUME (siderne 16, 17, 22, 24, 25) Drej for at regulere lydstyrken. W OPERATION DIAL (siderne 16, 20, 23, 26, 31, 33) Drej for at vælge en indstilling i OPTIONS menuen. Drej for at vælge et spor, en fil eller en mappe. 8 DK

9 X PRESET EQ (siderne 26, 31), GROOVE (siderne 26, 31), SURROUND (side 26) Tryk for at vælge en lydeffekt. EQ BAND (side 31) Tryk for at vælge frekvensbåndet. Y Display (side 26) Z Kassettedeck (siderne 24, 30) wj z (optage) (side 30) Tryk for at optage på et bånd. B (afspilning) (siderne 24, 30) Tryk for at begynde båndafspilning. * The B knappen har et berøringspunkt. Anvend berøringspunktet som reference, når du betjener systemet. Fjernbetjening RM-AMU008 (Kun LBT-ZT4) qg qf qd qs qa q; Guide til dele og kontroller m/m (tilbagespoling/ fremadspoling) (side 24) Tryk for at tilabgespole/fremspole et bånd. x Z (stop/eject) (siderne 24, 30) Tryk for at stoppe båndafspilning. Tryk for at sætte en bånd i eller tage det ud. X (pause) (siderne 24, 30) Tryk for at pausestoppe båndafspilning. 1 "/1 (tændt/standby) (siderne 15, 33) Tryk for at tænde for systemet. B CLEAR (side 28) Tryk for at slette det sidste trin fra programlisten. C EQ (side 26) Tryk for at vælge en lydeffekt. Fortsat l 9 DK

10 D TIMER MENU (siderne 15, 32, 33) Tryk for at indstille uret og timerne. E V/v/b/B (siderne 15, 32) Tryk for at vælge indstillingerne. (siderne 15, 28, 32) Tryk for at indtaste valget. F TOOL MENU Tryk for at vælge menuen for det apparat, som er sluttet til DIGITAL MEDIA PORT adapteren. G./> (gå tilbage/gå frem) (siderne 16, 23, 28) Tryk for at vælge et spor eller en fil. +/ (vælg mappe) (siderne 16, 23, 28) Tryk for at vælge en mappe. +/ (tuning) (side 17) Tryk for at stille ind på den ønskede station. m/m (tilbagespoling/ fremadspoling) (siderne 16, 23) Tryk for at finde et punkt på et spor eller i en fil. N (afspilning) (siderne 16, 22, 36) Tryk for at begynde afspilning. DISC SKIP (siderne 16, 28, 30) Tryk for at vælge en disc. X (pause) (siderne 16, 22) Tryk for at pausestoppe afspilning. x (stop) (siderne 16, 17, 20, 23) Tryk for at stoppe afspilning. H FUNCTION +/ (siderne 16, 17, 22, 24, 25) Tryk for at vælge en funktion. I VOLUME +/ * (siderne 16, 17, 22, 24, 25) Tryk for at regulere lydstyrken. * VOLUME + knappen har et berøringspunkt. Anvend berøringspunktet som reference, når du betjener systemet. J O RETURN (siderne 16, 23) Tryk for at gå tilbage til forældermappen. Tryk for at afslutte søgefunktion. K TUNER MEMORY (side 29) Tryk for at forindstille radiostationen. L PLAY MODE/TUNING MODE (siderne 17, 23, 28, 29, 35) Tryk for at vælge afspilningsindstillingen for at AUDIO CD, MP3 disc eller et ekstra USB apparat. Tryk for at vælge stationsindstillingsfunktionen. M REPEAT/FM MODE (siderne 16, 18, 23) Tryk for at lytte til en dics, et USB apparat, et enkelt spor eller en fil gentagne gange. Tryk for at vælge FM modtagemåden (monofonisk eller stereo). 10 DK

11 N SLEEP (side 32) Tryk for at indstille afbryderautomatikken. O DISPLAY (siderne 15, 29, 34) Tryk for at ændre informationen på displayet. Fjernbetjening RM-AMU006 (Andre modeller) qg qf qd qs C REPEAT/FM MODE (siderne 16, 18, 23) Tryk for at lytte til en dics, et USB apparat, et enkelt spor eller en fil gentagne gange. Tryk for at vælge FM modtagemåden (monofonisk eller stereo). D USB (side 22) Tryk for at vælge USB funktionen. CD (siderne 16, 30) Tryk for at vælge CD funktionen. TUNER/BAND (side 17) Tryk for at vælge TUNER funktionen. Tryk for at vælge FM eller AM båndet. Guide til dele og kontroller qa q; FUNCTION (siderne 24, 25) Tryk for at vælge en funktion. E./> (gå tilbage/gå frem) (siderne 15, 16, 23, 28, 32) Tryk for at vælge et spor eller en fil. m/m (tilbagespoling/ fremadspoling) (siderne 16, 23) Tryk for at finde et punkt på et spor eller i en fil. 1 "/1 (tændt/standby) (siderne 15, 33) Tryk for at tænde for systemet. B CLOCK/TIMER SELECT (siderne 33, 39) CLOCK/TIMER SET (siderne 15, 32) Tryk for at indstille uret og timerne. +/ (tuning) (side 17) Tryk for at stille ind på den ønskede station. N (afspilning) (siderne 16, 22, 36) Tryk for at begynde afspilning. X (pause) (siderne 16, 22) Tryk for at pausestoppe afspilning. x (stop) (siderne 16, 17, 20, 23) Tryk for at stoppe afspilning. Fortsat l 11 DK

12 F ENTER (siderne 15, 28, 32) Tryk for at indtaste indstillingerne. G DISC SKIP (siderne 16, 28, 30) Tryk for at vælge en disc. H +/ (vælg mappe) (siderne 16, 23, 28) Tryk for at vælge en mappe. I VOLUME +/ * (siderne 16, 17, 22, 24) Tryk for at regulere lydstyrken. * VOLUME + knappen har et berøringspunkt. Anvend berøringspunktet som reference, når du betjener systemet. J EQ (side 26) Tryk for at vælge en lydeffekt. K CLEAR (side 28) Tryk for at slette det sidste trin fra programlisten. L TUNER MEMORY (side 29) Tryk for at forindstille radiostationen. M PLAY MODE/TUNING MODE (siderne 17, 23, 28, 29, 35) Tryk for at vælge afspilningsindstillingen for at AUDIO CD, MP3 disc eller et ekstra USB apparat. Tryk for at vælge stationsindstillingsfunktionen. N DISPLAY (siderne 15, 29, 34) Tryk for at ændre informationen på displayet. O SLEEP (side 32) Tryk for at indstille afbryderautomatikken. 12 DK

13 Introduktion Sikker tilslutning af systemet 1 2 Introduktion a) A ANTENNA b) B DMPORT 3 F SUBWOOFER c) C FRONT SPEAKER 4 VOLTAGE SELECTOR E d) D Til FM-ledningsantenne 2 Til AM-rammeantenne 3 Til DIGITAL MEDIA PORT adapter 4 Til subwoofer 5 Til fronthøjttaler (venstre) 6 Til fronthøjttaler (højre) a) FM 75 Ω COAXIAL jackstikket varierer alt efter modellerne. b) Kun LBT-ZT4. c) Kun MHC-GT555, MHC-GT444 og LBT-ZT4. d) VOLTAGE SELECTOR varierer alt efter modellerne. Fortsat l 13 DK

14 A Antenner Find et sted og en retning, der giver god modtagning, og sæt derefter antennerne op. C Subwoofer (kun MHC-GT555, MHC-GT444 og LBT-ZT4) Sørg for at sætte stikket lige ind i tilslutningspunkterne. SUBWOOFER Purpur AM-rammeantenne Træk FM-ledningsantennen vandret ud Hold antennerne på god afstand af højttalerledningerne, netledningen og USB-kablet for at undgå, at der samles støj op. B DMPORT (DIGITAL MEDIA PORT) (kun LBT-ZT4) Tilslut DIGITAL MEDIA PORT adapteren. Det er nødvendigt at slutte DIGITAL MEDIA PORT adapteren til et ekstra lydapparat (bærbar lydafspiller etc.). Bemærk DIGITAL MEDIA PORT adaptere kan købes, afhængigt af området. Tilslut ikke andre adaptere end DIGITAL MEDIA PORT adapteren. Når du tilslutter DIGITAL MEDIA PORT adapteren, skal du sørge for, at stikket sættes i med dens pilemærke vendende mod pilemærket på DMPORT jackstikket. Lad være med at tilslutte eller tage DIGITAL MEDIA PORT adapteren ud af forbindelse med DMPORT-jackstikket, mens der er tændt for systemet. Hvis en DIGITAL MEDIA PORT adapter, som har en videoudgangsfunktion, anvendes, skal du slutte adapterens videoudgang direkte til fjernsynet. D Fronthøjttaler Sørg for at sætte stikket lige ind i tilslutningspunkterne. FRONT SPEAKER R L IMPEDANCE USE 6Ω Hvid E VOLTAGE SELECTOR For modeller med en spændingsvælger indstilles VOLTAGE SELECTOR svarende til lokal spænding. F Strøm Sæt netledningen i en stikkontakt i væggen. Demonstrationen vises i displayet. Hvis stikket ikke passer i stikkontakten, kan du aftage den medfølgende stikadapter (kun for modeller udstyret med en adapter). Når du transporterer dette system Brug knapperne på enheden til betjeningen. 1 Tag alle disce ud for at beskytte CD mekanismen. 2 Tryk på CD for at vælge CD funktionen. 3 Hold DISC SKIP/EX-CHANGE inde, og tryk derefter på "/1, indtil "STANDBY" kommer frem. 14 DK

15 4 Tag netledningen ud af forbindelse, når "MECHA LOCK" er kommet frem. Højttalerpuder Monter de medfølgende højttalerpuder på undersiden af fronthøjttalerne og subwooferen for at forhindre gliden. Fronthøjttaler: 4 puder til hver højttaler Subwoofer: Kun 4 puder (MHC-GT555, MHC-GT444 og LBT-ZT4 ) Anvendelse af fjernbetjeningen Skyd batteridækslet åbent og fjern det, og sæt derefter de to medfølgende R6-batterier (størrelse AA) i med E siden først, så polerne vender rigtigt som vist herunder. Indstilling af uret Det er ikke muligt at indstille uret i energispareindstilling. Anvend knapperne på fjernbetjeningen til betjeningen. 1 Tryk på "/1 for at tænde for systemet. 2 Tryk på CLOCK/TIMER SET (RM-AMU006) eller TIMER MENU (RM-AMU008). Hvis "PLAY SET" kommer frem på displayet, skal du trykke gentagne gange på./> (RM-AMU006) eller V/v (RM-AMU008) for at vælge "CLOCK SET" og derefter trykke på ENTER (RM-AMU006) eller (RM-AMU008). 3 Tryk gentagne gange på./> (RM-AMU006) eller V/v(RM-AMU008) for at indstille timetallet, og tryk derefter på ENTER (RM-AMU006) eller (RM-AMU008). 4 Anvend den samme fremgangsmåde for at indstille minuttallet. Urindstillingerne går tabt, hvis netledningen tages ud af forbindelse eller der opstår en strømafbrydelse. Introduktion Bemærk Ved normal anvendelse bør batterierne vare i omkring seks måneder. Anvend ikke et gammelt og et nyt batteri sammen og bland ikke forskellige typer batterier. Hvis du ikke anvender fjernbetjeningen i en længere periode, skal du fjerne batterierne for at undgå skade, der kan opstå på grund af lækage og ætsning. Visning af uret, når der er slukket for systemet Tryk på DISPLAY gentagne gange, indtil uret vises. Uret vises i omkring 8 sekunder. 15 DK

16 16 DK Basal anvendelse Afspilning af en AUDIO CD/MP3 disc 1 Vælg CD funktionen. Tryk på CD (RM-AMU006) eller tryk på FUNCTION +/ (RM-AMU008) gentagne gange (eller tryk på CD på apparatet). 2 Sæt en disc i. Tryk på Z OPEN/CLOSE på enheden og sæt en disc i discskuffen med siden med mærkaten opad. Hvis du vil sætte flere disce i, skal du trykke på discskuffen med en finger som vist herover. For at lukke discskuffen, skal du trykke på Z OPEN/CLOSE på enheden igen. Anvend ikke magt, når du trykker på discskuffen for at lukke den, da dette kan beskadige apparatet. 3 Start afspilning. Tryk på N (eller NX på enheden). 4 Indstil lydstyrken. Tryk på VOLUME +/ (eller drej MASTER VOLUME på enheden). Anden betjening For at Pause i afspilningen Tryk på X (eller NX på enheden). Tryk på knappen igen for at fortsætte afspilningen. For at Tryk på Stoppe x. afspilningen Vælg en mappe +/. på en MP3 disc Vælg et spor./>. eller en fil Lokalisering af Hold m/m på et punkt på et fjernbetjeningen inde spor eller i en fil under afspilning og slip knappen på det ønskede punkt. Vælg gentagen afspilning Vælg en disc REPEAT gentagne gange, indtil "REP" eller "REP1" begynder at lyse på displayet. DISC SKIP (eller DISC 1 3 på enheden) i stop-indstilling. Søg efter en MP3 Anvend knapperne på fil ved hjælp af enheden til betjeningen. dens mappenavn Drej OPERATION og filnavn og DIAL for at vælge den begynd afspilning ønskede mappe, og tryk af MP3 filen derefter på ENTER. (TRACK Drej OPERATION SEARCH)* DIAL for at vælge den ønskede fil, og tryk derefter på ENTER. Tryk på RETURN for at gå tilbage til forældermappen. Skift til CD funktion fra en anden funktion Udskiftning af andre disce under afspilning DISC 1 3 på enheden (Automatisk kildevalg). EX-CHANGE på enheden. * Når en AUDIO CD anvendes, kan du anvende den samme betjening til at vælge et spor.

17 Ændring af afspilningsindstillingen Tryk flere gange på PLAY MODE under stop. Du kan vælge normal afspilning ("ALL DISCS" for alle disce eller "1 DISC" for en disc eller " *" for alle MP3 filer i mappen på discen), tilfældig afspilning ("ALL DISCS SHUF" eller "1 DISC SHUF" eller " SHUF*"), eller programmeret afspilning ("PGM"). * Når du afspiller en AUDIO CD, (SHUF), udfører afspilning den samme operation som 1 DISC (SHUF) Play, og udfører den samme operation som 1 DISC afspilning. Angående gentagen afspilning REP indikerer, at alle spor eller filer på en disc afspilles gentagelsesvis op til fem gange. "REP1" angiver, at et enkelt spor eller en enkelt fil gentages, indtil du stopper den. Det er ikke muligt at vælge "REP" og "ALL DISCS SHUF" samtidigt. Angående afspilning af MP3 disce Undlad at gemme andre typer filer eller unødvendige mapper på en MP3-disc. Mapper, som ikke indeholder nogen MP3 filer, springes over. Systemet kan kun afspille MP3 filer, som har en filnavnstilføjelse for ".mp3". Hvis der er filer på discen, som har ".mp3" filnavnstilføjelsen, men som ikke er MP3 filer, kan enheden frembringe støj eller kan fungere forkert. Systemet kan genkende op til 256 mapper (inklusive rodmappe). 511 MP3 filer. 512 MP3 filer og mapper på en enkelt disc. 8 mappeniveauer (træstruktur af filer). Kompabilitet med al MP3 kodnings/ skrivningssoftware, optageapparat, og optagemedia kan ikke garanteres. Inkompatible MP3 disce kan frembringe støj eller lydudfald eller kan måske slet ikke afspilles. Angående afspilning af multisession-disce Når der afspilles multi-session-disce med forskellige formater for hver session, vil formatet for den første session blive genkendt som disctypen. Spor eller filer i den anden eller efterfølgende sessioner afspilles, hvis de har de samme formater som den første session. Sådan hører du radio 1 Vælg "FM" eller "AM". Tryk på TUNER/BAND (RM-AMU006) eller tryk på FUNCTION +/ (RM-AMU008) (eller tryk på TUNER/BAND på apparatet) gentagne gange. 2 Vælg stationsindstillingsfunktionen. Tryk flere gange på TUNING MODE, indtil "AUTO" lyser på displayet. 3 Stil ind på den ønskede station. Tryk på +/ (eller TUNING +/ på enheden). Stationssøgningen stopper automatisk, når der er stillet ind på en station, hvorefter "TUNED" og "ST" (gælder kun stereoprogrammer) begynder at lyse på displayet. GROOVE 4 Indstil lydstyrken. Tryk på VOLUME +/ (eller drej MASTER VOLUME på enheden). Standsning af automatisk stationssøgning Tryk på x REC Indstilling på en station med et svagt signal Hvis stationssøgningen ikke stopper, skal du trykke på TUNING MODE gentagne gange, indtil "AUTO" og "PRESET" slukker på displayet og derefter trykke på +/ (eller TUNING +/ på enheden) for at stille ind på den ønskede station. AUTO TUNED ST MHz Fortsat l Basal anvendelse 17 DK

18 Mindskning af statisk støj på en svag FM-stereostation Tryk på FM MODE gentagne gange, indtil "MONO" begynder at lyse på displayet for at deaktivere stereomodtagning. Overførsel til et USB apparat Det er muligt at slutte et optionelt USB apparat til (USB) porten på apparatet og overføre musik fra en lydkilde (inklusive tilsluttet lydudstyr) til USB apparatet. Lydformatet for filer, som overføres med dette system, er MP3. Den omtrentlige størrelse for overførsel er omkring 1 MB pr. overførselsminut fra en AUDIO CD, et bånd, en tuner, optionelt lydapparat eller apparat sluttet til DIGITAL MEDIA PORT adapteren. Når der overføres fra en MP3-disc, er filstørrelsen den samme som den originale fil. Se "USB apparater, som er kompatible med dette system" (side 45) angående en liste over USB apparater, som kan sluttes til systemet. CD-USB synkroniseret overførsel Du kan nemt overføre en hel disc til et USB apparat. 1 Slut et overførselsbart USB apparat til (USB) porten som vist herunder. USB apparat 18 DK

19 Hvis USB kabeltilslutningen er nødvendig, skal du tilslutte det USB kabel, som følger med det USB apparat, som skal tilsluttes. Se den brugsvejledning, som følger med det USB apparat, som skal tilsluttes, angående anvendelsesmetoden. 2 Vælg CD-funktionen og sæt derefter den disc, du vil overføre, i. 3 Tryk på PLAY MODE gentagne gange i stopindstilling for at vælge afspilningsindstillingen. Afspilningsindstillingen skifter automatisk til normal afspilningsindstilling, hvis du begynder at overføre i tilfældig afspilningsindstilling, gentaget afspilningsindstilling eller i programmeret afspilning (når der ikke er programmeret nogen spor eller MP3-filer). For detaljer om afspilningsindstilling henviser vi til "Ændring af afspilningsindstillingen" (side 17). 4 Tryk på REC TO USB på enheden. "USB", "SYNC" og "REC" begynder at lyse på displayet. Overførslen begynder derefter, når DON T REMOVE kommer frem på displayet. Når overførslen er færdig, vil discen og USB apparatet automatisk stoppe. Overførsel af et enkelt spor eller en MP3-fil under afspilning (REC1 overførsel) Du kan nemt overføre det spor eller den MP3-fil, som er under afspilning, til et USB apparat. 1 Slut et overførselsbart USB apparat til (USB) porten på enheden. 2 Vælg CD-funktionen og sæt derefter den disc, du vil overføre, i. 3 Vælg det spor eller den MP3-fil, som du vil overføre, og begynd afspilningen. 4 Tryk på REC TO USB på enheden, mens det valgte spor eller den valgte MP3 fil er under afspilning. "USB" og "REC" begynder at lyse på displayet. Derefter begynder overførslen fra begyndelsen af sporet eller filen, når "DON T REMOVE" kommer frem på displayet. Når overførslen er færdig, vil afspilning af discen fortsætte. Basal anvendelse 19 DK

20 Overførsel fra en anden lydkilde end disc (Analog overførsel) Du kan nemt overføre fra et bånd, en tuner, optionelt lydapparat eller apparat sluttet til DIGITAL MEDIA PORT adapteren til et USB apparat. 1 Slut et overførselsbart USB apparat til (USB) porten på enheden. 2 Vælg den kilde, du vil overføre. Sæt et bånd i, hvis du vælger bånd. For tuneren skal der stilles ind på den station, du vil overføre. 3 Begynd afspilning af kilden. 4 Tryk på REC TO USB på enheden. "USB" og "REC" begynder at lyse på displayet. Overførslen begynder derefter, når "DON T REMOVE" kommer frem på displayet. Tips En ny MP3-fil oprettes automatisk efter omkring 1 times overførsel. Overførslen stopper automatisk, hvis du skifter funktion eller radiobånd. Standsning af overførsel Tryk på x. Oprettelse af en ny MP3 fil Tryk på REC TO USB på enheden. "NEW TRACK" vises på displayet. Hvis du trykker på REC TO USB igen efter et par sekunders forløb, vil "NOT IN USE" komme frem på displayet og en ny MP3-fil kan ikke oprettes. Overførsel af lyd fra en mikrofon 1 Tryk på FUNCTION (RM-AMU006) eller FUNCTION +/ (RM-AMU008) gentagne gange (eller tryk på TAPE på enheden) for at vælge TAPEfunktionen og begynd ikke at afspille noget bånd. 2 Tryk på REC TO USB på enheden. 3 Begynd at synge eller tale ind i mikrofonen. Valg af afspilningskilde eller overførsel af destination på en Sony Ericsson mobiltelefon Når du lytter til musik fra en Sony Ericsson mobiltelefon, eller når du overfører musik fra dette system til mobiltelefonen, kan du vælge afspilningskilden eller overføre destinationen som følger: Mobiltelefonens interne hukommelse. ekstern hukommelse (som for eksempel Memory Stick, etc.). 1 Slut mobiltelefonen til (USB) porten på enheden. 2 Tryk på OPTIONS på enheden i stoppet tilstand. 3 Drej OPERATION DIAL på enheden for at vælge "USB SELECT". 4 Tryk på ENTER på enheden. Drevnavnet på mobiltelefonen vises på displayet, men det er forskelligt, alt efter mobiltelefonens specifikation. 5 Drej OPERATION DIAL på enheden for at vælge det ønskede drev. 6 Tryk på ENTER på enheden. 20 DK

21 7 Begynd afspilning af lydfilerne i det valgte drev i mobiltelefonen eller begynd overførsel. Fjernelse af USB apparatet Brug knapperne på enheden til betjeningen. 1 Tryk på USB for at vælge USB funktionen. 2 Hold nede x i stopindstilling, indtil "NO DEVICE" kommer frem. 3 Fjern USB apparatet. Regler for oprettelse af mapper og filer Når der overføres til et USB apparat, oprettes der samtidigt en "MUSIC"- mappe under "ROOT". Mapper og filer frembringes inden for denne "MUSIC"- mappe som følger, i overensstemmelse med øverførselsmetoden og kilden. CD-USB synkroniseret overførsel 1) Analog overførsel Overførselskilde Mappenavn Filnavn MP3 Samme som overførselskilden 2) AUDIO CD "CDDA001" 3) "TRACK001" 4) REC1 overførsel Overførselskilde Mappenavn Filnavn MP3 Samme som "REC1" 5) overførselskilden 2) AUDIO CD "TRACK001" 4) Overførselskilde Mappenavn Filnavn FM "TUFM001" 3) "TRACK001" 4) AM "TUAM001" 3) TAPE "TAPE001" 3) AUDIO "EXAU001" 3) DMPORT "EXDP001" 3) 1) I programmeret afspilning er mappenavnet "PGM_xxx", og filnavnet afhænger af overførselskilden (AUDIO CD eller MP3- disc). 2) Op til 32 tegn tildeles til navnet. 3) Mappenumre tildeles derefter serielt. 4) Filnumre tildeles derefter serielt. 5) En ny fil overføres i "REC1"-mappen, hver gang REC1 overførsel udføres. Bemærk Forbind ikke systemet og USB apparatet via en USB hub. Når der overføres fra en AUDIO CD, overføres sporene som 128 kbps MP3-filer. Når der overføres fra en MP3-disc, overføres MP3-filerne med den samme bithastighed som de originale MP3-filer. Når der overføres fra en anden kilde end disc, overføres filerne som 128 kbps MP3-filer. Når der overføres fra en MP3-disc, vil der ikke være nogen lyd. CD-TEXT-information overføres ikke i de oprettede MP3-filer. Hvis du annullerer overførslen, før den er færdig, vil der blive oprettet en MP3-fil op til det punkt, hvor overførslen blev stoppet. Overførsel stopper automatisk, hvis: USB apparatet løber tør for plads under overførsel. antallet af lydfiler på USB apparatet når grænsen for det nummer, som systemet kan genkende. funktionen eller tunerfrekvensbåndet ændres. Der kan overføres op til 999 lydfiler eller 997 mapper til et enkelt USB apparat. Det højeste antal lydfiler og mapper kan variere, afhængigt af lydfilen og mappestrukturen. Hvis en mappe eller en fil, som du forsøger at overføre, allerede eksisterer på et USB apparat med det samme navn, tilføjes der et efterfølgende tal efter navnet, uden at den originale mappe eller fil overskrives. Fjern ikke USB apparatet under overførsel eller sletning. Dette kan ødelægge dataene på USB apparatet eller beskadige USB apparatet selve. Du kan ikke tage discen ud, vælge en anden disc, et spor eller en fil, pausestoppe afspilning eller finde et punkt på sporet eller filen under CD-USB synkroniseret overførsel eller REC1 overførsel. Basal anvendelse 21 DK

22 Afspilning af musik fra et USB apparat Du kan lytte til musik. som er gemt i USB apparatet. De lydformater, som kan afspilles af dette system, er kun MP3, AAC og WMA.* Se "USB apparater, som er kompatible med dette system" (side 45) angående en liste over USB apparater, som kan sluttes til systemet. * Filer med copyrightbeskyttelse (Digital Rights Management) kan ikke afspilles på dette system. Filer, som er nedhentede fra en online-musikforretning, må ikke afspilles på dette system. 1 Vælg USB funktionen. Tryk på USB (RM-AMU006) eller tryk på FUNCTION +/ (RM-AMU008) gentagne gange (eller tryk på USB på apparatet). 2 Slut et ekstra USB apparat til (USB) porten på enheden. Når USB apparatet tilsluttes, skifter displayet som vist herunder: "USB READING" t Lydstyrkemærkat* * "STORAGE DRIVE" vises, hvis der ikke er tildelt nogen lydstyrkemærkat til USB apparatet. "WALKMAN" vises, hvis USB apparatet er den understøttede digitale Sony-musikafspiller. Bemærk Det kan tage nogen tid, inden "USB READING" kommer frem, afhængigt af typen af det tilsluttede USB apparat. 3 Start afspilning. Tryk på N (eller NX på enheden). Filerne afspilles i alfabetisk rækkefølge. 4 Indstil lydstyrken. Tryk på VOLUME +/ (eller drej MASTER VOLUME på enheden). Fjernelse af USB apparatet Brug knapperne på enheden til betjeningen. 1 Tryk på USB for at vælge USB funktionen. 2 Hold nede x i stopindstilling, indtil "NO DEVICE" kommer frem. 3 Fjern USB apparatet. Sletning af lydfiler eller mapper fra USB apparatet Det er muligt at slette lydfiler eller mapper fra USB apparatet 1 Slut et overførselsbart USB apparat til (USB) porten på enheden. 2 Vælg USB funktionen. 3 Tryk på./> eller +/ gentagne gange for at vælge den lydfil eller mappe, du vil slette. 4 Tryk på ERASE på enheden. "TRACK ERASE" eller "FOLDER ERASE", og "PUSH ENTER" vises skiftevis på displayet. For at annullere sletteoperationen, skal du trykke på x. 5 Tryk på ENTER. Den valget lydfil eller mappe slettes. Anden betjening For at Pause i afspilningen Tryk på X (eller NX på enheden). Tryk på knappen igen for at fortsætte afspilningen. 22 DK

23 For at Tryk på Stoppe x. For at fortsætte afspilningen afspilningen, skal du trykke på N (eller trykke på NX på enheden). 1) For at annullere fortsætte afspilning, skal du trykke to gange på knappen og bekræfte, at "RESUME" forsvinder fra displayet. Vælg en mappe +/. Vælg en fil./>. Søg efter en lydfil ved hjælp af dens mappenavn og filnavn og begynd afspilning af lydfilen (TRACK SEARCH)* Lokalisering af et punkt på et spor Vælg gentagen afspilning Anvend knapperne på enheden til betjeningen. Drej OPERATION DIAL for at vælge den ønskede mappe, og tryk derefter på ENTER. Drej OPERATION DIAL for at vælge den ønskede fil, og tryk derefter på ENTER. Tryk på RETURN for at gå tilbage til forældermappen. Hold m/m på fjernbetjeningen inde under afspilning og slip knappen på det ønskede punkt. REPEAT gentagne gange, indtil "REP" eller "REP1" begynder at lyse på displayet. Ændring af afspilningsindstillingen Tryk på PLAY MODE gentagne gange, mens USB apparatet er stoppet. Du kan vælge Normal afspilning (alle filer i mappen på USB apparatet) (" " begynder at lyse). Normal afspilning (alle filer i USB apparatet) (" ", "SHUF" og "PGM" slukker). Tilfældig afspilning ("SHUF" eller " SHUF" begynder at lyse). Programmeret afspilning ("PGM" begynder at lyse). Angående USB apparatet Du kan ikke ændre afspilningsindstilling under selve afspilningen. Det kan kræve nogen tid at begynde afspilningen, når: mappestrukturen er kompleks. hukommelseskapaciteten er meget stor. Når USB apparatet er sat i, vil systemet læse alle filerne på USB apparatet. Hvis der er mange mapper eller filer på USB apparatet, kan det tage lang tid at fuldføre læsningen af USB apparatet. Forbind ikke systemet og USB apparatet via en USB hub. Med nogle tilsluttede USB apparater kan der, efter at der udføres en operation, være en forsinkelse, inden den udføres af dette system. Hvis der slukkes for systemet i indstillingen fortsættelsesafspilning, vil afspilningen begynde fra begyndelsen af lydfilen, når der igen tændes for systemet. Dette system understøtter ikke nødvendigvis alle de funktioner, som findes i et tilsluttet USB apparat. Basal anvendelse 1) Når en VBR (variabel bithastighed) lydfil afspilles, kan systemet fortsætte afspilning fra et andet punkt. Fortsat l 23 DK

24 Afspilningsrækkefølgen for systemet kan afvige fra afspilningsrækkefølgen for den tilsluttede, digitale musikafspiller. Gem ikke andre typer filer eller unødvendige mapper på et USB apparat Mapper, som ikke indeholder nogen lydfiler, springes over. Det højeste antal lydfiler og mapper på et USB apparat, som kan genkendes af dette system, er 999 (inklusive "ROOT" og "MUSIC" mappen). Det højeste antal lydfiler og mapper kan variere, afhængigt af filen og mappestrukturen. Systemet kan afspille lydfiler af det følgende format: MP3 med filnavnstilføjelse ".mp3". AAC med filnavnstilføjelse ".m4a". Windows Media Audio (WMA) med filnavhstilføjelse ".wma". Hvis lydfilerne har ovenstående filnavnstilføjelse, men ikke har de respektive formater, kan systemet frembringe støj eller kan fungere forkert. Kompabilitet med alle MP3, AAC eller WMA kodnings/skrivningssoftware, optageapparater, og optagemedia kan ikke garanteres. Inkompatibelt USB apparat kan frembringe støj eller lydudfald eller kan måske slet ikke afspille. Det er ikke muligt at slette lydfiler og mapper i indstillingen for tilfældig afspilning og programmeret afspilning. Hvis den mappe, som skal slettes, ikke indeholder MP3/AAC/WMA filer eller indeholder undermapper, vil disse ikke blive slettet. Indstillingen af programmeret afspilning slettes, når sletningen er udført. Afspilning af et bånd Anvend knapperne på kassetetdecket til betjeningen. 1 Vælg TAPE funktionen. Tryk på FUNCTION (RM-AMU006) eller FUNCTION +/ (RM-AMU008) gentagne gange (eller tryk på TAPE på enheden). 2 Sæt et bånd i. Tryk på x Z, og sæt et TYPE I (normalt) bånd i båndholderen med den side, der skal afspilles, opad. Sørg for at båndet ikke er slapt, således at du undgår at beskadige båndet og kassettedecket. Tryk på kassettedecklåget på enheden for at lukke båndholderen. 3 Start afspilning. Tryk på B. 4 Indstil lydstyrken. Tryk på VOLUME +/ (eller drej MASTER VOLUME på enheden). 24 DK Anden betjening For at Pause i afspilningen Stoppe afspilningen Tilbage- eller fremspoling Tryk på X. Tryk på knappen igen for at fortsætte afspilningen. x Z. m/m.

25 Anvendelse af ekstra lydapparater 1 Slut et ekstra lydapparat til apparatet. Kun LBT-ZT4: Forbind til AUDIO INPUT jackstikket på enheden ved hjælp af en stereoministik-ledning (medfølger ikke). Andre modeller: Forbind til AUDIO INPUT L/R jackstikket på enheden ved hjælp af en lydledning (medfølger ikke). 2 Sænk lydstyrken. Tryk på VOLUME (eller drej MASTER VOLUME på enheden i retningen mod uret). 3 Vælg AUDIO funktionen. Tryk på FUNCTION (RM-AMU006) eller FUNCTION +/ (RM-AMU008) gentagne gange (eller tryk på AUDIO på enheden). 4 Start afspilning af den tilslutte komponent. 5 Indstil lydstyrken. Tryk på VOLUME +/ (eller drej MASTER VOLUME på enheden). Anvendelse af DIGITAL MEDIA PORT adapteren (Kun LBT-ZT4) 1 Vælg DMPORT funktionen. Tryk på FUNCTION +/ gentagne gange (eller tryk på DMPORT på enheden). 2 Begynd afspilning af det apparat, som er sluttet til DIGITAL MEDIA PORT adapteren. Lyden fra det tilsluttede apparat afspilles på systemet. Angående detaljer om betjeningen, henviser vi til betjeningsvejledningen for DIGITAL MEDIA PORT adapteren. Bemærk Afhængigt af typen af DIGITAL MEDIA PORT adapteren, kan du muligvis betjene det tilsluttede apparat med knapperne på fjernbetjeningen eller enheden. Systemet kan anvendes til at oplade batteriet i det lydapparat, som er sluttet til DIGITAL MEDIA PORT adapteren, mens der er tændt for systemet. Basal anvendelse 25 DK

26 Justering af lyden Anvend knapperne på enheden til betjeningen. Tilføjelse af en lydeffekt For at Tryk på Forstærk bassen og opnå en kraftigere lyd Vælg surroundeffekten Vælg en forindstillet lydeffekt Fremhæv lydfilens lydkvalitet GROOVE gentagne gange, indtil "GROOVE"* eller "Z-GROOVE"* lyser i displayet. SURROUND gentagne gange, indtil "SURROUND" lyser på displayet. PRESET EQ (eller EQ på fjernbetjeningen) gentagne gange. For at annullere, skal du trykke på PRESET EQ (eller EQ på fjernbetjeningen) gentagne gange, indtil "FLAT" kommer frem. OPTIONS og drej OPERATION DIAL for at vælge "MP3 BOOSTER+", og tryk derefter på ENTER. Drej OPERATION DIAL for at vælge "AUTO", og tryk derefter på ENTER.** Ændring af displayet Anvend knapperne på enheden til betjeningen. 1 Tryk på OPTIONS. 2 Drej OPERATION DIAL for at vælge den ønskede post. ILLUM Ændr effektilluminationsmønsteret omkring MASTER VOLUME. M-BACKLIGHT (Målerbaglys) Ændr målerbaglysmønsteret. MTR POINTER (Målerviser) Ændr målervisermønsteret. DISPLAY (Frontpaneldisplay) Ændr frontpaneldisplaymønsteret. 3 Tryk på ENTER. 4 Drej OPERATION DIAL for at vælge den ønskede indstilling, og tryk derefter på ENTER. 5 Gentag trin 2 til og med 4 for at udføre andre indstillinger. 26 DK * Lydstyrken skifter til effektindstilling og equalizerkurven skifter. **"BOOSTER" lyser på displayet, når MP3 BOOSTER+ effekten er aktiveret. For at tænde for subwooferen (kun MHC-GT555, MHC-GT444 og LBT-ZT4) Tryk på SUBWOOFER gentagne gange, indtil SUBWOOFER-indikatoren på enheden begynder at lyse. Gentag denne procedure, indtil SUBWOOFERindikatoren på apparatet slukker, hvis du senere tager subwooferen ud af forbindelse. Subwooferens lydstyrke er kædet sammen med fronthøjttalerne. Afslutning af OPTIONS menuen Tryk igen på OPTIONS. For at gå tilbage til det foregående display Tryk på RETURN.

27 Ændring af displayindstillingen Tryk på DISPLAY gentagne gange, mens systemet er slukket. Demonstration Displayet skifter og indikatoren blinker, selv når der er slukket for systemet. Intet display (Energispareindstilling) Displayet slukker for at spare strøm. Timeren og uret fungerer fortsat. Det er ikke muligt at tænde for systemet ved at trykke på funktionsknapperne. Ur Uret vises. Urets visning ændres automatisk til energispareindstilling efter 8 sekunder. Ændring af information på displayet Tryk på DISPLAY gentagne gange, mens systemet er tændt. Du kan se den forløbne spilletid og den tilbageværende spilletid under afspilning og den samlede afspilningstid i stopindstilling for AUDIO CD. Med lydfiler kan du se den forløbne afspilningstid og fil- og mappenavnene. Du kan også se den nformation om titlen, kunstneren og albummet, som er gemt i filerne. Angående displayinformationen De tegn, som ikke kan vises, kommer frem som "_". De følgende vises ikke korrekt: forløbet spilletid for en lydfil, som er kodet med brug af en VBR (variabel bithastighed). mappe- og filnavne, som ikke følger enten ISO9660 Niveau 1, Niveau 2 eller joliet i ekspansionsformatet. ID3 tag-information for MP3 filer vises, når ID3-version 1- og version 2-tags anvendes (ID3 version 2 tag-informationsdisplay har forrang, hvis både ID3 version 1- and version 2-tags anvendes til en enkelt MP3 fil). Anvendelse af målerdisplay Du kan nemt se informationen gennem målerdisplayet, som for eksempel musikkildeniveauet. Tryk på METER MODE gentagne gange for at vælge et forindstillet displaymønster. Tændt-indikatoren, målerbaggrundslysdisplayet, målerviserdisplayet og frontpaneldisplayet skifter i overensstemmelse med det forindstillet displaymønster, du har valgt. Basal anvendelse 27 DK

28 Anden betjening Oprettelse af dit eget program Programmeret Afspilning 1 Vælg den ønskede funktion. CD-funktion Tryk på CD (RM-AMU006) eller tryk på FUNCTION +/ (RM-AMU008) gentagne gange for at vælge CD-funktionen. USB-funktion Tryk på USB (RM-AMU006) eller tryk på FUNCTION +/ (RM-AMU008) gentagne gange for at vælge USB-funktionen. 2 Tryk på PLAY MODE i stoppet tilstand flere gange, indtil "PGM" lyser på displayet. 3 For CD funktionen trykkes gentagne gange på DISC SKIP (eller tryk på DISC 1 3 på enheden) for at vælge en disc. For at programmere alle sporene på en disc på en gang, skal du gå videre til trin 5, mens "ALL" vises på displayet. For at programmere alle MP3-filerne i en mappe en gang, skal du trykker gantagne gange på +/, indtil den ønskede mappe kommer frem på displayet og derefter gå videre til trin 5. 4 Tryk på./> gentagne gange, indtil det ønskede sporeller filnummer kommer frem. Når du programmerer lydfiler, skal du trykke gentagne gange på +/ for at vælge den ønskede mappe og derefter vælge den ønskede fil. Discskuffe nummer CD PGM DISC Valgt spor- eller filnummer Z-GROOVE Total afspilningstid for et program (inklusive valgte spor eller fil) 5 Tryk på ENTER (RM-AMU006) eller (RM-AMU008) for at tilføje sporet eller filen til programmet. CD-funktion ". " kommer frem, når den totale programtid overstiger 100 minutter for en AUDIO CD eller når du vælger en MP3 fil. USB-funktion Den totale programtid kan ikke vises, så ". " kommer frem. 6 Gentag trin 3 til og med 5, hvis du vil programmere flere spor, filer, mapper eller discs, op til i alt 25 trin. 7 For at afspille dit program med spor eller filer, skal du trykke på N. Programmet vil fortsat være til rådighed, indtil du åbner discskuffen eller fjerner USB apparatet. For at afspille det samme program igen, skal du trykke på N. Annullering af programmeret afspilning Tryk gentagne gange på PLAY MODE i stopindstilling, indtil "PGM" lyser på displayet. Fravalg af det sidste trin i programmet Tryk på CLEAR i stopindstilling. 28 DK

29 Programmering af faste radiostationer Du kan programmere dine favoritradiostationer som faste stationer og stille ind på dem øjeblikkeligt ved at vælge det tilsvarende forvalgsnummer. Anvend knapperne på fjernbetjeningen til betjeningen. 1 Stil ind på den ønskede station (se "Sådan hører du radio" (side 17)). 2 Tryk på TUNER MEMORY. GROOVE 1 Forvalgsnummer 2 3 REC 3 Tryk på +/ gentagne gange for at vælge det ønskede forvalgsnummer. Hvis det valgte forvalgsnummer allerede er optaget af en anden station, vil denne station blive erstattet af den nye station. 4 Tryk på ENTER. 5 Gentag trin 1 til og med 4 for at gemme andre stationer i hukommelsen. Du kan forindstille op til 20 FMstationer og 10 AM-stationer. 6 For at kalde en forindstillet radiostation frem, skal du trykke gentagne gange på TUNING MODE, indtil "PRESET" begynder at lyse på displayet, og derefter trykke gentagne gange på +/ for at vælge det ønskede forvalgsnummer. AUTO TUNED ST MHz Brug af radiodatasystemet (RDS) (Kun europæisk model) Hvad er radiodatasystemet? Radiodatasystem (RDS) er en udsendelsesservice, der gør det muligt for radiostationer at udsende yderligere information sammen med det almindelige programsignal. Denne tuner er udstyret med nyttige RDS-egenskaber som f.eks. stationsnavn. RDS er kun tilgængeligt på FM-stationer.* Bemærk Det kan forekomme at RDS ikke fungerer korrekt, hvis stationen, du er tunet ind på, ikke transmitterer RDS-signalet korrekt, eller hvis signalet er svagt. * Ikke alle FM-stationer yder RDS-service, og de yder heller ikke de samme servicetyper. Hvis du ikke er kendt med RDS-systemet, så kontakt din lokale radiostation for at få detaljer om RDS-service i dit område. Modtagelse af RDS-udsendelser Vælg en station fra FM-båndet. Når du tuner en station ind, der yder RDSservice, vises stationens navn i displayet. Sådan tjekkes for RDS-information Under modtagning af en RDS station, skal du trykke gentagne gange på DISPLAY. RDS information vises på displayet. Anden betjening 29 DK

30 Optagelse på et bånd CD-TAPE Synkroniseret Optagelse/Manuel Optagelse/Lydmiksning Det er muligt at optage på et TYPE I (normalt) bånd på tre måder: CD-TAPE Synkroniseret Optagelse: Det er muligt at optage en hel disc til et bånd. Manuel Optagelse: Du kan optage udelukkende de dele, du kan lide, fra en lydkilde, inklusive tilsluttet lydudstyr. Lydmiksning: Det er muligt at "mikse" lyd ved at afspille et af apparaterne og synge eller tale ind i en mikrofon (medfølger ikke). Den miksede lyd kan optages på et bånd. 1 Sæt et optagbart bånd i kassettedecket med den side, der skal optages på, opad. 2 Forbered optagekilden. Vælg den kilde, du vil optage. CD-TAPE Synkroniseret Optagelse Tryk på CD (RM-AMU006) eller tryk på FUNCTION +/ (RM-AMU008) gentagne gange (eller tryk på CD på enheden) for at vælge CD-funktionen. Isæt den disc, du vil optage, og tryk på DISC SKIP gentagne gange for at vælge discen. For at vælge afspilningsindstillingen, skal du trykke på PLAY MODE gentagne gange i stopindstilling (se "Ændring af afspilningsindstillingen" (side 17)). For at optage dine favorit CD spor eller MP3 filer i den ønskede rækkefølge, skal du udføre trin 2 til og med 6 i "Oprettelse af dit eget program" (side 28). Manuel Optagelse og Lydmiksning For at optage lyd fra en mikrofon, skal man trykke på CD (RM-AMU006) eller trykke på FUNCTION +/ (RM-AMU008) gentagne gange (eller trykke på CD på enheden) for at vælge CD-funktionen, og begynd ikke at afspille nogen disc i trin 3. 3 Start optagelse. Tryk på z og B på kassettedecket samtidigt. CD-TAPE Synkroniseret Optagelse Afspilning af discen begynder automatisk efter 10 sekunder. Manuel Optagelse og Lydmiksning Begynd afspilning af optagekilden. Hvis der er støj under optagelse fra tuneren, skal du indstille antennen, så støjen mindskes. Under optagelse kan du ikke lytte til andre kilder. Hvis du forsøger dette, vil optagelsen stoppe. For at stoppe optagelse Tryk på x Z på kassettedecket. Bemærk Vi anbefaler, at du trykker på X på kassettedecket først og derefter trykker på x Z på kassettedecket for at undgå, at der optages støj, når du stopper optagelsen. Du kan ikke tage discen ud, vælge en anden disc, et spor eller en fil, pausestoppe afspilning eller finde et punkt på sporet eller filen under CD-TAPE Synkroniseret Optagelse. 30 DK

31 Sådan laver du din egen lydeffekt Du kan hæve eller sænke niveauerne for bestemte frekvensområder eller vælge surroundeffekten og derefter gemme indstillingen som "USER EQ" i hukommelsen. Brug knapperne på enheden til betjeningen. 1 Tryk på PRESET EQ eller GROOVE gentagne gange for at vælge den ønskede lydfremhævelse for din basale lyd. 2 Tryk på EQ BAND gentagne gange for at vælge et frekvensbånd eller en surroundeffektindstilling, og drej derefter OPERATION DIAL for at indstille equalizerniveauet eller vælge den ønskede surroundeffekt. Gentag dette for hvert bånd, du vil indstille. Frekvensbånd Equalizerniveau Anvendelse af karaoke Du kan synge med med at tilslutte en mikrofon (ekstraudstyr). 1 Drej MIC LEVEL på enheden til MIN for at sænke mikrofonlydstyrken. 2 Slut en mikrofon (ekstraudstyr) til MIC jackstikket på enheden. 3 Begynd af afspille musikken. 4 Drej MIC LEVEL på enheden for at regulere mikrofonlydstyrken. Hvis der forekommer akustisk tilbagekobling (hylen), skal du sænke lydstyrken, flytte mikrofonen væk fra højttalerne eller ændre mikrofonens retning. Når du er færdig, skal du tage mikrofonen ud af forbindelse med MIC jackstikket på enheden. Anden betjening GROOVE REC AUTO TUNED ST MHz 3 Tryk på ENTER. "USER EQ" kommer frem, og indstillingen gemmes i hukommelsen. Fremkaldning af den personlige lydeffekt Tryk på PRESET EQ gentagne gange, indtil "USER EQ" kommer frem. Annullering af lydeffekten Tryk på PRESET EQ gentagne gange, indtil "FLAT" kommer frem. 31 DK

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 4-130-442-12(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI MHC-GTZ5 MHC-GTZ4 / GTZ4i MHC-GTZ3 / GTZ3i MHC-GTZ2 / GTZ2i LBT-GTZ4i 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-874-458-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX70BTR CMT-HX50BTR 2008 Sony Corporation DK ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-255-292-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-HPX10W CMT-HPX9 CMT-HPX7 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-095-519-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-244-989-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX1 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

ADVARSEL. Undtagen for kunder i USA og Canada

ADVARSEL. Undtagen for kunder i USA og Canada ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser, duge, gardiner osv. Du må ikke placere kilder med åben ild, f.eks. tændte stearinlys, på apparatet.

Lisätiedot

acette Luxaflex Facette Monteringsvejledning

acette Luxaflex Facette Monteringsvejledning acette Monteringsvejledning Indhold Forberedelse Montering Betjening Afmontering ADVARSEL Små børn kan blive kvalt i løkken af kæder, bånd og snore, der bruges til betjening af gardinprodukter. De kan

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 3-286-483-63(1) Mini Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI MHC-GTX888 MHC-GTX787 MHC-GTX777 LBT-ZTX7 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk

Lisätiedot

ADVARSEL 2 DK. Undtagen for kunder i USA

ADVARSEL 2 DK. Undtagen for kunder i USA ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser, duge, gardiner osv. Du må ikke placere kilder med åben ild, f.eks. tændte stearinlys, på apparatet.

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-377-11(2) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI CMT-EX5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX355 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-095-506-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-BX5 CMT-BX3 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-243-237-62(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-M373NT CMT-M333NT 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-167-11(3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-EP315 CMT-EP313 2003 Sony Corporation 4-246-167-11(3) ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå

Lisätiedot

Compact Disc Recorder

Compact Disc Recorder 4-247-861-12(1) Compact Disc Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FR FI RCD-W500C/W100 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-245-460-11(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CQ1 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

FM Stereo/ FM-AM Receiver

FM Stereo/ FM-AM Receiver 2-596-577-22 (4) FM Stereo/ FM-AM Receiver Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI STR-DA7100ES Sony Corporation Printed in Malaysia 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk

Lisätiedot

Network Audio System

Network Audio System 2-592-381-12(1) Network Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI NAS-CZ1 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-683-505-11 (1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-U1BT 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-223-11 (1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-L7HD 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-247-422-12(1) Mini Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI MHC-WZ8D 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-249-411-52(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejlening Käyttöohjeet DK FI TM S200 SCD-XA9000ES 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-876-338-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-EH26 CMT-EH25 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-254-922-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-CP555 CMT-CPX22 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-254-373-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX11 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-209-635-51(3) Multi Channel AV Receiver Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FR FI ES STR-DA5300ES Sony Corporation 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 3-856-122-32 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FIN Se den medfølgende installerings-/monteringsvejledning angående installering og tilslutning. Katso ohjeet asennuksesta

Lisätiedot

Audio Library System

Audio Library System J:\sony\jobb\stereo\P500\layout\sv\00GB+00COV-EUR.fm masterpage:right 00GB+00COV-EUR.fm Page 1 Friday, September 13, 2002 9:17 AM Audio Library System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-246-311-11(1) Mini Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI MHC-RG660 MHC-RG550 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-252-492-11(1) Mini Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI MHC-GX750/GX450/GX250 MHC-RG555/RG551S/RG444S/ RG441/RG333/RG222/ RG221/RG121/RG100 MHC-RX550 2004 Sony Corporation ADVARSEL

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-193-086-31(1) Super Audio CD Player Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI SCD-XE800 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser,

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 4-136-657-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH30 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-482-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ330/DZ730 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-255-066-11(1) FM Stereo FM/AM Receiver Betjningsvejledning DK Käyttöohjeet FI STR-DB900 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for

Lisätiedot

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation 4-241-650-21(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-SL5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-490-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-TZ230/TZ630 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

Super Audio CD/ DVD RECEIVER

Super Audio CD/ DVD RECEIVER 4-240-874-51(2) Super Audio CD/ DVD RECEIVER Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FR FI FR AVD-S10 2002 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-520-11 (2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-M700DVD 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-683-473-12 (1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-U1 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 2-674-628-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DX2D CMT-SX2D 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-095-516-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX30 CMT-HX3 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-235-284-22(3) FM Stereo FM-AM Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI STR-VA555ES 2001 Sony Corporation SPEAKERS R SURROUND L CENTER SURR BACK SURR BACK R SURR BACK L R SURROUND L CENTER SURR

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

4-247-583-62(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. 2003 Sony Corporation 4-247-583-62(1) DK/FI

4-247-583-62(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. 2003 Sony Corporation 4-247-583-62(1) DK/FI 4-247-583-62(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SL50 HT-SL40 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for

Lisätiedot

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F Klargøring IC-optager Betjeningsvejledning Ejer-registrering Modelnummeret sidder på bagpanelet, og serienummeret sidder inde i batterirummet. Noter serienummeret på pladsen nedenfor. Henvis til disse

Lisätiedot

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation 4-248-406-41(3) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SC5 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-097-197-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-221-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ280 2009 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter sammen med dette

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 3-867-06-54() Mini Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning DK FI SE MHC-NX 999 by Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko

Lisätiedot

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation 4-236-529-43(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-C700 2001 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

Wireless Audio System

Wireless Audio System 4-123-166-11(1) Wireless Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI AIR-SA20PK 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes for

Lisätiedot

MEX-BT5100. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning 3-276-520-12 (1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System

MEX-BT5100. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning 3-276-520-12 (1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System 3-276-520-12 (1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 20. Lue esittelytilan (DEMO)

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FR FI FR ES PT FR CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270 2001 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-241-668-23(2) FM Stereo FM-AM eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI ST-VA333ES 2002 Sony Corporation SPEAKES ONT CENTE + + OUND BACK + + + IMPEDANCE SEECTO 4 Ω 8 Ω AC OUTET ADVASE For at undgå

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-241-518-11 (2) Mini Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-CP505MD 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation 4-166-572-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-AF5 HT-AS5 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-WS2D 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt.

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-041-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ560 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette system hører følgende vejledninger: Kom godt i gang Giver grundlæggende beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening. Betjeningsvejledning

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-253-398-11(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-NE5 CMT-NE3 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-037-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ260 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

FM/AM Compact Disc Player. Compact Disc Player

FM/AM Compact Disc Player. Compact Disc Player FM/AM Compact Disc Player CDX-HS70MW/CDX-HS70MS FM/MW/LW Compact Disc Player CDX-HR70MW/CDX-HR70MS Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet,

Lisätiedot

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation 4-241-066-52(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-S550 2002 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-285-996-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ660 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-143-281-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS3 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Batterier eller enheder med batterier må ikke udsættes for meget høje temperaturer, f.eks.

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-GT740UI 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning

Compact Disc Player CDX-GT740UI 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstration (DEMO) -displayet, se side 6. Esittelynäyttötilan

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-234-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W * *Kun DAV-DZ880W Vain DAV-DZ880W Apenas DAV-DZ880W 2009 Sony Corporation

Lisätiedot

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation 4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000 Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FI PT 2003 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-131-724-12(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH800 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-253-904-11(3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GPX7 CMT-GPX6 CMT-GPX5 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-129-744-11(1) FM Stereo FM/AM Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DA1500ES 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

Wireless Network Audio System. NAS-Z200DiR/Z200iR Betjeningsvejledning

Wireless Network Audio System. NAS-Z200DiR/Z200iR Betjeningsvejledning Wireless Network Audio System NAS-Z200DiR/Z200iR Betjeningsvejledning ADVARSEL For at mindske risikoen for brand må enhedens ventilationsåbninger ikke være tildækket af aviser, duge, gardiner el. lign.

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV Se den medfølgende installations- og tilslutningsvejledning for installation og tilslutning. Asennusta ja liitäntöjä

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-956-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ20 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 2-668-368-11 (1) Mini HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI MHC-GX470 MHC-RG590S/RG490S/RG290/ RG190 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød,

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Tuner

FM Stereo FM-AM Tuner FM Stereo FM-AM Tuner Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI ST-SE570 ST-SE370 2001 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for brand eller stød undgås.

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-966-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ230/DZ231 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1)

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1) 4-129-926-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G950 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

Bluetooth Audio System

Bluetooth Audio System 4-158-429-31(1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstration (DEMO) -displayet, se 7. Esittelynäyttötilan (DEMO)

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-F5550. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2005 Sony Corporation

Compact Disc Player CDX-F5550. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2005 Sony Corporation FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV Se den medfølgende installations- og tilslutningsvejledning for installation og tilslutning. Asennusta ja liitäntöjä

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-GT50UI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2007 Sony Corporation

Compact Disc Player CDX-GT50UI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2007 Sony Corporation FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 14. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi lisätietoja s.

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-170-066-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G5 2010 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller i

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-239-806-11 (2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-EP707 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT 2-635-397-11(1) DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000 Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt,

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-398-070-22(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-437-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR3 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-170-059-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G15 2010 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G900 RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G900 RHT-G Sony Corporation 3-291-731-12(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G900 RHT-G1500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko

Lisätiedot

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation 2-067-275-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-046-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ860W 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot