GR-D822E LYT A DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GR-D822E LYT1851-004A DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE"

Transkriptio

1 INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA GR-D822E LYT A DA FI Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 4 6 af hensyn til sikker brug af dette produkt. Hyvä asiakkaamme, Kiitämme tämän digitaalisen videokameran hankinnasta. Ennen kuin käytät kameraa, lue sivuilla 4 6 olevat varo-ohjeet. Kun noudatat näitä ohjeita, kameran käyttö on turvallista. DANSK SUOMI

2 2 DA Nem start-guide 1. Forberedelse 1 Sæt akkumulatorbatteriet i. Lad akkumulatorbatteriet op ( 15). Camcorderens bund BATT. Bemærkninger: Akkumulatorbatteriet er ikke opladet, når du køber det. Oplad det før første anvendelse. Anvend JVC BN-VF808U/VF815U/ VF823U akkumulatorbatterier. Anvendelse af ikke-jvc batterier kan skade det indvendige opladningskredsløb. 2. Videooptagelse 1 Åbn LCD-skærmen. 2 Indstil strømkontakten til REC ( 13). 3. Afspilning 1 Indstil strømkontakten til PLAY ( 13). 2 Dette skærmbillede vil blive vist i cirka 3 sekunder. 16:9 BLANK MENU 16:9 WIDE SCREEN

3 DA 3 2 Sæt båndet i ( 17). Sørg for, at vinduessiden vender udad. OPEN/ EJECT PUSH Bemærkninger: Før du laver den faktiske optagelse af vigtige data, så foretag en optagelse og afspil de optagne data, så du ved, at billede og lyd er blevet optaget ordentligt. Som start anbefaler vi, at du anvender AUTO-indstilling A til optagelse. 3 Tryk på Optagelse Start/Stop-knappen for at starte optagelsen. Bemærk: Indstil dato og tid ( 18). 3 Vælg B/~~ for at starte afspilningen ( 8). Bemærk: Afspilning af et billede på et tilsluttet ( 33). Bemærk: Vi anbefaler, at du renser dine videohoveder før brug. Hvis du ikke har anvendt din camcorder i noget tid, kan hovederne være snavsede. Vi anbefaler periodisk rensning af videohovederne med et rensebånd (ekstra). DANSK

4 4 DA Læs Dette Først! Før du indspiller vigtige videoer, skal du foretage en prøveindspilning. Afspil prøveindspilningen for at sikre dig, at videoen og lyden er indspillet korrekt. Det anbefales at rense videohovederne før brug. Hovederne kan være snavsede, hvis du ikke har benyttet videokameraet i længere tid. Periodisk rengøring af videohovederne med en rensekassette anbefales (valgfri). Sørg for at opbevare kassettebåndene og videokameraet under korrekte forhold. Videohovederne bliver lettere snavsede, hvis kassettebåndene og videokameraet opbevares på et støvet sted. Kassettebåndene skal tages ud af videokameraet og opbevares i kassettebokse. Opbevar videokameraet i en taske eller beholder. Brug SP (Norm Leg) indstilling til vigtige video-optagelser. LP-funktionen (Lang gengivelse ) giver mulighed for at optage 50% mere video end SP-funktionen (Norm Leg), men der kan forekomme en mosaiklignende støj under afspilning, afhængig af båndets egenskaber og anvendelsesmiljø. Så derfor anbefaler vi SP-funktionen til vigtige optagelser. Af hensyn til sikkerhed og pålidelighed. Det anbefales kun at anvende ægte JVCbatterier og -tilbehør i dette videokamera. Dette produkt indeholder patenteret og anden ophavsretslig teknologi og fungerer kun med JVC data akkumulator. Brug JVC BN-VF808U/BN-VF815U/BN-VF823U batteripakkerne. Brug af almindelige ikke- JVC batterier kan forårsage skade på det interne opladningskredsløb. Sørg for, at du kun anvender kassetter med Mini DV/mærket. Husk, at dette videokamera ikke er kompatibelt med andre digitale videoformater. Det anbefales at benytte kassettebånd fra JVC. Alle kommercielt tilgængelige kassettebånd, som overholder MiniDV-standarden, kan benyttes sammen med videokameraet, men kassettebånd fra JVC er specielt udviklet til at få mest muligt ud af dette videokamera. Husk, at dette videokamera udelukkende er beregnet til private optagelser. Alle former for kommerciel brug uden gyldig tilladelse er forbudt. (Selv om du optager en begivenhed, f.eks. et show, en optræden eller udstilling til personlig brug, anbefales på det kraftigste, at du indhenter forhåndstilladelse). Efterlad IKKE enheden - på sted, der er varmere end 50 C. - på et sted, hvor fugtigheden er meget lav (under 35%) eller ekstremt høj (80%). - i direkte sollys. - i en lukket bil om sommeren. - i nærheden af et varmeapparat. LCD-skærmen er fremstillet ved hjælp af højpræcisionsteknologi. Det kan imidlertid ske, at der konstant vises sorte prikker eller kraftigt farvede prikker (røde, grønne eller blå) på LCDskærmen. Disse prikker optages ikke på båndet. Dette er ikke en funktionsfejl i apparatet. (Effektive punkter: mere end 99,99 %). Lad ikke batteriet være tilsluttet til videokameraet, når det ikke er i brug, og check jævnligt enheden, uanset om den bruges eller ej. Læs Også Forsigtighedsregler På Side Om Batterier FARE! Forsøg ikke at skille batterierne ad eller udsætte dem for ild eller høj varme, da det kan forårsage brand eller eksplosion. ADVARSEL! Lad ikke batteriet eller dets stikben komme i kontakt med metal, da det kan forårsage kortslutning og starte en brand. Hvis du vil deaktivere demonstrationstilstanden, skal du indstille DEMO MODE på OFF ( 23, 26).

5 DA 5 Sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL: UDSÆT IKKE DETTE APPARAT FOR REGN OG FUGT, DER GIVER RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISKE STØD. FORSIGTIGHEDSREGLER: Åbn ikke kabinettet på grund af fare for elektrisk stød. Der er ingen dele inden i, som en bruger kan udføre service på. Kontakt kvalificeret servicepersonale i forbindelse med service. Hvis du ikke skal bruge lysnetadapteren i længere tid, anbefales du at fjerne ledningen fra stikkontakten. Forsigtighedsregler for udskifteligt lithiumbatteri Lithiumbatteriet i dette apparat kan forårsage brand eller kemiske forbrændinger, såfremt det ikke behandles med varsomhed. Batteriet må ikke oplades, skilles ad, udsættes for temperaturer over 100 C eller brændes. Skift batteriet ud med Panasonic (Matsushita Electric), Sanyo, Sony eller Maxell CR2025. Der er fare for eksplosion og/eller risiko for brand, hvis batteriet ikke sættes rigtigt i. Et brugt batteri skal bortskaffes hurtigst muligt. Opbevar batterierne utilgængeligt for børn. Forsøg aldrig at skille batteriet ad og brænd det ikke. FORSIGTIGHEDSREGLER: Dette videokamera er konstrueret til at kunne benyttes sammen med PAL farve-tv. Den kan ikke benyttes til gengivelse på et TV af en anden standard. Liveoptagelse og afspilning på LCD-skærm er muligt overalt. Dette produkt indeholder patenteret og anden ophavsretslig teknologi og fungerer kun med JVC Data Akkumulator. Anvend JVC BN-VF808U/BN-VF815U/BN- VF823U-batteripakninger og anvend den medfølgende multi-spændings lysnetadapter til at oplade dem eller skaf strøm direkte til videokameraet fra en stikkontakt i lysnettet. (Det kan eventuelt være nødvendigt med et adapter-stik ved brug i andre lande.) BEMAERKNINGER: Mærkeskiltet (serienummerskiltet) og sikkerhedsadvarsler findes på undersiden og/ eller bagsiden af hovedenheden. Mærkeskiltet og sikkerhedsadvarsler på lysnetadapteren findes på dens over- og undersider. ADVARSEL: Batterier må ikke udsættes for høj varme fra direkte sollys, åben ild og lignende. FORSIGTIG: Netstikket skal til enhver tid være funktionsdygtigt. Hvis udstyret installeres i et skab eller på en hylde, skal du sikre dig, at der er tilstrækkelig plads omkring det til ventilation (10 cm eller mere på begge sider samt ved over- og bagsiden). Bloker ikke ventilationsåbningerne. (Hvis ventilationsåbningerne blokeres af en avis, et stykke stof el. lign., er det ikke sikkert, at varmen kan slippe ud.) Ingen kilder med åben ild, f.eks. stearinlys, må anbringes ovenpå apparatet. Når du skiller dig af med batterierne, bør du tage højde for miljøforhold samt strengt overholde lokale regler og love om bortskaffelse af batterierne. Apparatet må ikke udsættes for vanddryp eller - stænk. Anvend ikke dette udstyr på et badeværelse eller på steder, hvor der er vand. Undlad ligeledes at anbringe beholdere med vand eller væske (som for eksempel kosmetik eller medicin, blomstervaser, potteplanter, kopper osv.) oven på denne enhed. (Hvis der kommer vand eller væske ind i dette apparat, kan der opstå brand og/eller elektriske stød.) Du må ikke rette objektivet direkte mod solen. Dette kan føre til øjenskader og bevirke, at det interne kredsløb ikke fungerer. Desuden vil der være fare for brand eller elektrisk stød. FORSIGTIG! De følgende bemærkninger omhandler eventuel fysisk beskadigelse af videokameraet samt personskade. Når du bærer videokameraet, skal du sørge for, at den medfølgende rem er sat på og altid bliver brugt. Du må ikke bære eller holde videokameraet i LCD-skærmen, da du risikerer at tabe det, eller der kan opstå fejl. Pas på ikke at få fingrene i klemme i kassettedækslet. Giv ikke børn lov til at bruge videokameraet, da de i særlig grad er udsat for denne form for skade. Brug ikke et stativ på et ustabilt eller ujævnt underlag. Stativet kan vælte, hvorved videokameraet kan lide skade. FORSIGTIG! Tilslutning af kabler (lyd/video, S-Video, osv.) til videokameraet og anbringelse af det oven på et fjernsyn frarådes, da der i så fald vil være fare for at snuble over kablerne med skade til følge. DANSK

6 6 DA Brugerinformation om bortskaffelse af gammelt udstyr og batterier [EU] Disse symboler angiver, at det elektriske og elektroniske udstyr og batteriet med dette symbol ikke må bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald, når det skal smides ud. I stedet skal produktet indleveres på det relevante indsamlingssted for elektriske apparater og elektronisk udstyr samt batterier, hvor det bliver håndteret korrekt og efterfølgende genanvendt og recirkuleret i henhold til de love, der gælder i dit land samt direktiverne 2002/96/EC og 2006/66/EC. Produkter Ved at bortskaffe disse produkter korrekt medvirker du til at bevare naturens ressourcer samt forhindre eventulle negative påvirkninger på miljøet og folkesundheden, der ellers kunne forårsages ved forkert affaldshåndtering af disse produkter. Du kan få mere information om indsamlingssteder og genanvendelse af dette produkt ved at kontakte din lokale kommune, dit renovationsselskab eller den forretning, hvor du har købt produktet. Batteri Bemærk: Tegnet Pb under symbolet for batterierne angiver, at dette batteri indeholder bly. Kære kunde, Forkert bortskaffelse af dette produkt kan være strafbart ifølge lovgivningen i nogle lande. [Professionelle brugere] Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, kan du på vores webside få oplysninger om tilbagetagning af produktet. [Lande uden for EU] Disse symboler er kun gyldige i EU. Hvis du ønsker at bortskaffe disse produkter, bedes du gøre det i overensstemmelse med gældende lovgivning eller andre regler i dit land for behandling af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr samt brugte batterier. [EU] Dette apparat er i overensstemmelse med gældende europæiske direktiver og standarder vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet og elektrisk sikkerhed. Europæisk repræsentant for Victor Company of Japan Limited er: JVC Technology Centre Europe GmbH Postfach Friedberg Tyskland

7 Indholo DA 7 Introduktion 8 Vedrørende Denne Instruktionsbog... 8 Tilbehør... 8 Sæt Objektivdækslet På... 9 Monter Støjfilteret... 9 Sæt Skulderremmen På... 9 Justering Af Håndstrop Stativfæste Klargøring af fjernbetjeningen...11 Indeks...11 Indikatorer På LCD-Skærm...14 Strømtilførsel...15 Sprogindstillinger...16 Indstillinger Af Dato/Tid...16 Justering Af Displayets Lysstyrke...17 Isætning Og Udtagning Af En Kassette :9 Billedformat...17 Optagelse Og Afspilning 18 Grundlæggende Indspilning...18 Resterende Tid På Båndet Hurtigt Gennemsyn Automatisk/Manuel Tilstand Tidskode Zoom Normal Afspilning...20 Tilbagespoling/Shuttle-Søgning Blanksøgning Afspilning Ved Hjælp Af Fjernbetjeningen...22 Slowmotion-gengivelse Gengivelse Med Et Enkeltbillede Ad Gangen Zoom Under Afspilning Gengivelse Med Specielle Effekter Avancerede Faciliteter 23 Menuer For Detaljeret Justering...23 Ændring Af Menuindstillingerne Optagelsesmenuer Gengivelsesmenuer Indspilningfunktioner...28 Snapshot (Optag Stillbillede På Bånd)...28 Manuel Fokus...28 Eksponeringskontrol...29 Irisblænde-Lås...29 Modlyskompensation...29 Spot-Eksponeringskontrol...30 Indstilling Af Hvidbalance...30 Manuel Indstilling Af Hvidbalance...31 Wipe- Eller Fade-Effekter...31 Program AE, Effekter Og Lukkereffekter...32 Tilslutninger/Redigering...33 Tilslutning Til Et TV Eller En Videobåndoptager Overspilning Til En Videobåndoptager...33 Overspilning Til En Videoenhed, Der Er Udstyret Med Et DV-Stik (Digital Overspilning)...34 Tilslutning Til En PC...35 Lydkopiering...36 Indføjelsesredigering...36 Referencer 37 Fejlfinding...37 Forsigtighedsregler...40 Brugervedligeholdelse...42 SpecIifikationer...43 Termer...44 DANSK

8 8 DA Introduktion Vedrørende Denne Instruktionsbog Kontrolhåndtag ( 13) Betjeningshåndtaget kan betjenes på to måder. A Tryk på kontrolknappen (op/ned/venstre/ højre) for at vælge. Funktion For At Vælge 4/9 FOCUS Flyt betjeningshåndtaget op. 8 Flyt betjeningshåndtaget ned. 5 Flyt betjeningshåndtaget til højre. 3 QUICK REVIEW Flyt betjeningshåndtaget til venstre. B Tryk betjeningshåndtaget ned for at vælge SET. SET Tilbehør eller Lysnetadapter, vekselstrøm, AP-V19E Lyd-/videokabel (Ø3.5 mini-stik til RCA-stik) Støjfiltre ( 9, for montering) Skulderstrop ( 9) Batteri Objektivhætte BN-VF808U Fjernbetjeningsenhed RM-V740U Litiumbatteri CR2025 Sidder i fjernbetjeningen. Bemærk: Sørg for at tilslutte de medfølgende kabler. Brug ikke andre kabler.

9 Introduktion DA 9 Sæt Objektivdækslet På Beskyt objektivet ved at sætte den medfølgende objektivhætte på videokameraet som vist i illustrationen Monter Støjfilteret Sæt støjfilteret på kablet. Støjfilteret reducerer interferens. Løsn låsen 3 cm Anbringes her under optagelse To omviklinger Sæt Skulderremmen På Træk velcrostrimlen af, og før stroppens ende gennem øjet. Før stroppen gennem spændet, juster længden og spænd stroppen fast ved hjælp af justeringsanordningen. Justeringsanordning Spænde Placer spændet nær øjet og sæt velcrostrimlen på igen. Øje DANSK

10 10 DA Introduktion Justering Af Håndstrop Åbn velcrostrimlen og juster håndstroppen. Før justering skal du fjerne eventuelle sikkerhedsmærkater, som sidder på velcroen. Velcrorem Stativfæste Ret videokameraets taphul ind efter stativets tap, og ret gevindhullet ind efter skruen, og sæt det på. Videokameraets underside

11 Introduktion DA 11 Klargøring af fjernbetjeningen Der er medleveret et batteri inde i fjernbetjeningen på købstidspunktet. Fjern isoleringsmaterialet før brug. Sendestrålens virkeområde Indeks Fjernbetjenings sensor Effektiv afstand: 5 m Bemærk: Den udsendte stråle er muligvis ikke helt så effektiv eller kan medføre fejlfunktion, når fjernbetjeningssensoren udsættes direkte for sollys eller kraftig belysning. Sådan isættes et batteri igen Træk batteriholderen ud ved at trykke på låseanordningen. Låseanordning Litiumbatteri (CR2025) A Udsendelsesrude til infrarøde stråler B PAUSE-knap/Op-knap ( 22) C SLOW tilbagespolingsknap ( 22) D REW-knap Venstre-knap ( 22) E INSERT-knap ( 36) F SHIFT-knap ( 22) G DISPLAY-knap ( 25) H SLOW fremadspolingsnap ( 22) I PLAY-knap J FF-knap/Højre-knap ( 22) K A. DUB-knap ( 36) L STOP-knap/Ned-knap ( 22) M EFFECT-knap ( 22) N ON/OFF-knap ( 22) o Zoom-knapper (T/W)/Zoom ind/ud ( 20, 22) P START/STOP-knap Samme funktion som optagestart/stopknappen på videokameraet. Q S.SHOT-knap Samme funktion som SNAPSHOT på videokameraet. DANSK

12 12 DA Introduktion Indeks Bemærkninger: LCD-skærmen kan dreje 270. Der vises muligvis farvede, lyse prikker overalt på LCD-skærmen. Dette er dog normalt. Betjening med powerlink Videokameraet kan tændes/slukkes ved at åbne/lukke LCD-skærmen under en optagelse. 9 J Y b Z O 3 L 4 V U T S P R c N X W a K 1 Q M

13 Introduktion DA 13 Betjeningsknapper a Kontrolhåndtag ( 8) : Venstre / Tilbagespoling [3] ( 20) / Hurtigt gennemsyn [QUICK REVIEW] ( 18) : Højre / fremadspoling [5] ( 20) : Op / Afspil/ Pause [4/9] ( 20) / Manuel fokus [FOCUS] ( 28) : Ned / Stop [8] ( 20) / Modlyskompensation ( 29) / Spoteksponering ( 30) Tryk på: SET B Menuknap [MENU] ( 23) C Knappen Auto [AUTO] ( 19) D Databatteriknap [DATA] ( 16) E Knap til start/stop af indspilning ( 18) F Zoomknap [T/W] ( 20) / Højttalerlydstyrkekontrol [VOL. +, ] ( 20) G Afbryder [REC, OFF, PLAY] H Låseknap I Kontakt til åbning/udskubning af kassette [OPEN/EJECT] ( 17) J Batteriudløserknap [BATT.] ( 15) K 16:9 Wide Screen-knap [16:9] ( 17) / Blanksøgning knap [BLANK] ( 21) L Snapshotknap [SNAPSHOT] ( 28) Stik M Digital Video-stik [DV OUT] (i.link*) ( 34, 35) * i.link henviser til industrispecifikationerne IEEE samt deres udvidelser. -logoet benyttes til produkter, som opfylder i.link standarden. Stikkene er placeret under dækslerne. N Lyd-/videoudgangsstik [AV] ( 33) O Jævnstrømsindgangsstik [DC] ( 15) Andre Dele Q LCD-skærm ( 12) R Øje til skulderstrop ( 9) S Håndstrop ( 9) T Kamerasensor (Sørg for ikke at dække dette område, da der er indbygget en sensor, som bruges ved optagelse) U Stereomikrofon V Objektiv W Højttaler ( 20) X Dæksel til kassetteholder ( 17) Y Taphul ( 10) Z Stativfæste ( 10) a Batteriets monteringsdel b Stikdæksel c Fjernbetjenings sensor ( 11) Afbryderens Position Tryk på låseknappen, mens du indstiller afbryderen. REC: For indspilning på båndet. OFF: Slukning af videokameraet. PLAY: Gengivelse af en indspilning på båndet. Indikatorer P POWER/CHARGE Lampe ( 15) DANSK

14 14 DA Introduktion Indikatorer På LCD-Skærm Kun under videooptagelse f s 1 2 M x 16:9 8 SOUND 12BIT 9 LCD 15:55 0 d a p q w e a Indikator for batteristand ( 39) B Betjeningstilstand ( 19) A : Automatisk tilstand M : Manuel tilstand C : Indikatoren Night-Scope ( 32) : Gain Up-tilstand ( 24) D Lukkerhastighed ( 32) E Indikator til hvidbalance ( 30) F Indikator til valgt effekt ( 32) G Indikator til valgt Program AE ( 32) H SOUND 12BIT/16BIT: Indikator for lydtilstand ( 25) (Vises i ca. 5 sekunder efter at videokameraet er blevet tændt.) I LCD : Indikator for LCDbaggrundsbelysning ( 25) (vises i ca. 5 sekunder, mens der skiftes mellem indendørs/udendørs lysstyrke). J Digital billedstabilisator ( DIS ) ( 24) (kun indikator for vises.) K Tidskode ( 19, 25) L Indikator til manuel fokusindstilling ( 28) M Dato/tid ( 16, 25) N Indikator til Wind Cut ( 25) O Indikator for valgt wipe/fade-effekt ( 31) P : Indikator til spot-eksponeringskontrol ( 30) : Indikator til modlyskompensation ( 29) ±: Indikator til justering af eksponering ( 29) : Indikator til irisblænde ( 29) Q I: Indsæt ( 36) 9I: Indsæt pause R REC: (Vises under indspilning.) ( 18) PHOTO: (Vises når der tages snapshot.) S Resterende tid på bånd ( 18) / LP S min REC 3 WH 11: i u y t r T Optagehastighed (SP/LP) ( 25) (kun indikator for LP vises) U Indikator for bånd kører (Drejer når båndet kører.) V Indikatoren for valgt billedformat ( 17) W Zoomindikator ( 20) X Omtrentlig zoom ( 20) Under Videoafspilning LP x3 12 BIT L BLANK SEARCH PUSH "STOP" BUTTON TO CANCEL VOLUME 11:13 20 :21 : a Indikator for batteristand ( 39) B Indikatoren Sound Mode ( 27) C Indikator for blanksøgning ( 21) D Båndhastighed (SP/LP) ( 25) (kun indikator for LP vises) E Indikator for variabel søgehastighed: x-10, x-3, x3 and x10 ( 21) F 4: Afspilning 5: Fremadspoling/Hurtigsøgning 3: Tilbagespoling/Hurtigsøgning 9: Pause 9 4: Afspil fremad billede for billede / Slowmotion Y 9: Afspil baglæns billede for billede / Slowmotion D: Lydkopiering 9 D: Lydkopiering pause G Dato/tid ( 16, 27) H VOLUME: Indikator til lydstyrke ( 20) I Tidskode ( 19, 27) 8 7

15 Introduktion DA 15 Strømtilførsel Opladning Af Batteriet 1 Indstil afbryderen på OFF ( 13). Pil Til DC-bøsning Batteripakning BATT. POWER/ CHARGElampe 2 Indsæt batteriet. Sørg for, at pilen på batteriet vender i den rigtige retning, og skub det ind, indtil det låses på plads. 3 Tilslut AC-adapteren. POWER/CHARGE-indikatoren på videokameraet blinker og angiver, at opladningen er begyndt. Når POWER/CHARGE-indikatoren slukkes, er opladningen færdig. Tag lysnetadapterens netledning ud af stikkontakten. Tag lysnetadapteren ud af videokameraet. Sådan Tages Batteriet Ud Træk i batteriet, mens du trykker på BATT. for at fjerne det. Opladnings-/optagetid (ca.) Batteri Nødvendig opladningstid Til stikkontakt i væggen (110V at 240V) Maksimal kontinuerlig optagetid BN-VF808U 1t.30min. 2t. (Medfølger) BN-VF815U 2 t. 40 min. 4 t. 05 min. BN-VF823U 3 t. 50 min. 6 t. 10 min. Bemærkninger: Hvis et fuldt opladt batteri sættes i enheden, vil, POWER/CHARGE-indikatoren blinke i ca. 10 sekunder, før den slukkes. Hvis batteridriftstiden stadig er meget kort efter en fuld opladning, er batteriet opbrugt og skal udskiftes. Køb et nyt batteri. Eftersom lysnetadapteren behandler elektricitet internt, bliver den varm, når den bruges. Anvend den derfor kun på steder med god ventilation. Efter 5 minutter i Optag-standby-tilstand med kassetten sat i og uden betjening, slukker videokameraet automatisk for strømmen fra vekselstrømsadapteren. I dette tilfælde starter opladningen af batteriet, hvis batteriet er tilsluttet til videokameraet. Undlad at trække i eller bøje strømforsyningens stik eller kabel. Det kan beskadige strømforsyningen. Anvendelse Af Batteriet Udfør trin 2 i Opladning Af Batteriet. Bemærkninger: Optagetiden reduceres betydeligt under følgende forhold: Zoom- eller optage-standby-indstilling aktiveres gentagne gange. Gengivelsestilstand aktiveres gentagne gange. Inden længerevarende anvendelse anbefaler vi, at du holder nok batteripakninger i beredskab til at dække 3 gange den planlagte optagetid. DANSK

16 16 DA Introduktion Kontrol af resterende batteriniveau Sæt batteriet på. DATA BATTERY CONDITION LEVEL 100% 50% 0% Når afbryderen indstilles til OFF, vises det resterende batteriniveau i ca. 5 sekunder, når du trykker kort på knappen. Hvis du trykker på knappen og holder den nede i flere sekunder, vises batteriniveauet i ca. 15 sekunder. Når afbryderen indstilles til PLAY eller REC, skal du trykke på DATA igen for at skifte til den normale skærm. Databatteristatus kan ikke vises under afspilning eller når der optages. Hvis COMMUNICATION ERROR vises i stedet for en batteristatus, selvom du forsøgte at trykke på DATA flere gange, kan der være et problem med batteriet. Kontakt i så fald din JVCforhandler. Batteridatadisplayet kan variere på grund af skiftende omgivelser hvis LCD-bagbelysningen er sat til AUTO ( 25). Brug af lysnetadapteren MAX TIME 120min Udfør trin 3 i Opladning Af Batteriet ( 15). Bemærk: Sørg for, at der er slukket for videokameraet, før strømkilden tages af. Undladelse af dette kan bevirke, at videokameraet ikke fungerer efter hensigten. Sprogindstillinger Det er muligt at skifte sproget på displayet ( 23, 26). 1 Sæt afbryderen på REC eller PLAY ( 13). Hvis den indstilles REC, skal indspilningstilstanden indstilles til M ( 19). 2 Tryk på MENU. 3 Vælg SETTING ( ). 4 Vælg LANGUAGE, og tryk på SET. Fn A Vælg LANGUAGE ENGLISH FRANCAIS DEUTSCH ESPAÑOL 2 SET ITALIANO SET RETURN 5 Vælg det ønskede sprog to tryk på SET. Tryk på når du ønsker at vende tilbage til den foregående menuskærm. 6 Tryk på MENU. Indstillinger Af Dato/Tid Dato/tid optages på båndet hele tiden, men visningen kan slås til eller fra ( 25, 27). Udfør trin 1 3 i Sprogindstillinger. 1 Vælg CLOCK ADJ. og tryk på SET. A Vælg Fn CLOCK ADJ. DATE. MONTH. YEAR 24h B SET :13 SET RETURN 2 Vælg det ønskede datovisningsformat, tryk på SET. Gentag dette trin for at angive tidsvisningsformat (vælg fra 24h eller 12h ), måned, dato, år, timer og minutter. Tryk på når du ønsker at vende tilbage til den foregående menuskærm/indstilling. 3 Tryk på MENU.

17 Udfør trin 1 2 i Sprogindstillinger ( 16). 1 Vælg DISPLAY ( ). 2 Vælg LCD BRIGHT, og tryk på SET. A Vælg 3 4 Vælg en passende lysstyrke og tryk på SET. Tryk på MENU. Der skal være strøm på videokameraet, for at du kan isætte eller udtage en kassette. 1 Skyd og hold OPEN/EJECT i retning af pilen og træk derefter kassetteholderdækslet åbent, træk derefter kassetteholderdækslet åbent, indtil det låser på plads. 2 SIsæt eller fjern et bånd, og tryk på PUSH for at lukke kassetteholderen. Vær påpasselig med kun at trykke på PUSH -delen, når du lukker kassetteholderen, da der ellers er risiko for. Når kassetteholderen er lukket, trækkes den automatisk tilbage. Vent til den er trukket helt tilbage, før du lukker Justering Af Displayets Lysstyrke 2 SET LCD BRIGHT ± 0 Isætning Og Udtagning Af En Kassette kassetteholderdækslet. Hvis batteripakningens effekt er lav, kan du muligvis ikke lukke kassetteholderdåkslet. Brug ikke magt. Skift batteripakningen ud med en, der er fuldt opladet, eller tilslut lysnetadapteren, før du går videre. Skrivebeskytt elsestap Kassetteholder Introduktion DA 17 Sørg for, at siden med ruden vender udad. 3 Luk kassetteholderdækslet godt, indtil det låses fast med et klik. Bemærkninger: Hvis kassetteholderen ikke åbner i løbet af et par sekunder, skal du lukke kassetteholderdækslet og prøve igen. Hvis båndet ikke går rigtigt ind, skal du åbne kassetteholderdækslet helt og tage kassetten ud. Vent nogle minutter og sæt den i igen. Vent et stykke tid, før du åbner kassetteholderdækslet, hvis videokameraet pludseligt er flyttet fra kolde til varme omgivelser. 16:9 Billedformat OPEN/ EJECT Du kan indspille video i 4:3- og 16:9-format. Som standard er kameraet indstillet til at indspille videoer i 16:9-formatet. 1 Indstil afbryderen på REC ( 13). 2 Hvert tryk 16:9-knap skifter skærmstørrelse: 16:9 4:3 Dæksel til kassetteholder Bemærk: Hvis du optager videoer i 16:9-formatet, kan billedet se ud til at være strakt lidt i lodret retning, når du afspiller på et TV i 4:3-format ( 25, 27). DANSK

18 18 DA Optagelse Og Afspilning Grundlæggende Indspilning Klargøring: Isæt kassette ( 15). Isætning af en kassette ( 17). Fjern objektivdækslet ( 9). Åbn LCD-skærmen helt ( 12). Vælg videoer i 4:3-format eller 16:9-format ( 17). Zoom-håndtag Afbryder Optagestart/stop-knap 1 Sæt afbryderen i stilling REC ( 13). 2 Tryk på start/stop-knappen for at starte indspilning. REC vises på displayet, mens der indspilles. For at stoppe optagelsen skal du trykke på start/stop igen. Omtrentlig optagetid Bånd Optagehastighed SP LP 30 min. 30 min. 45 min. 60 min. 60 min. 90 min. 80 min. 80 min. 120 min. Bemaerkninger: Hvis Optag-standby-tilstanden fortsætter i 5 minutter, og der ikke foretages nogen handling, afbrydes strømmen til videokameraet automatisk. Luk og åbn LCD-skærmen for at tænde videokameraet igen. Hvis der er et blankt afsnit mellem optagelserne på båndet, afbrydes tidskoden, og der kan forekomme fejl, når båndet redigeres. For at undgå dette, se Optagelse fra et punkt inde på båndet ( 19). Hvis du vil optage i LP-tilstand (Lang gengivelse) ( 27). NO TAPE! Vises, hvis der ikke er isat et bånd, når du trykker optagestart/stop-knappen. USE CLEANING CASSETTE Forekommer, hvis der er snavs på hovederne under optagelse. Brug en rensekassette (ekstraudstyr) ( 4). Resterende Tid På Båndet Omtrentlig resterende tid vises på displayet. ---min betyder, at videokameraet beregner den resterende tid. Når den resterende tid kommer ned på 2 minutter, begynder indikatoren at blinke. Beregningens nøjagtighed kan variere, afhængigt af båndtypen. Hurtigt Gennemsyn 62 min Gør det muligt at kontrollere slutningen af den sidste optagelse. QUICK REVIEW Båndet spoles nogle sekunder tilbage og afspilles automatisk, hvorefter det afbrydes til optage-standby-indstilling til den næste optagelse. Starten af en afspilning kan være forvrænget. Dette er normalt. Skub zoomknappen frem og tilbage flere gange for at slå lyden til eller fra.

19 Automatisk/Manuel Tilstand Tryk på knappen AUTO gentagne gange for at skifte mellem automatisk og manuel indspilningstilstand. Når manuel vælges, vises indikatoren M på LCD- skærmen. Automatisk Funktion : A Du kan optage uden brug af specielle effekter eller manuelle justeringer. Manuel Funktion : M Du kan optage ved at indstille forskellige funktioner manuelt. Tidskode Under optagelse skrives der en tidskode på båndet. Denne kode er beregnet på lokalisering af scenerne på båndet under gengivelse. Display M Optagelse Og Afspilning DA 19 For at forhindre dette udføres Optagelse Fra Et Punkt inde På Båndet ( 19) i de følgende tilfælde; Efter at du har afspillet et indspillet bånd og vil optage igen. Når strømmen afbrydes under en optagelse. Når et bånd tages ud og isættes igen under en optagelse. Når du optager på et delvist indspillet band. Når du vil fortsætte med at optage, og du har åbnet/lukket kassetteholderdækslet. Bemaerkninger: Tidskoden kan ikke nulstilles. Under hurtig frem- og tilbagespoling skifter tidskode-visningen i ryk. Tidskoden vises kun, når TIME CODE er indstillet til ON ( 25). Optagelse fra et punkt inde på båndet 1 Afspil et bånd, eller anvend blanksøgning ( 21) for at finde det punkt, hvorfra du vil påbegynde optagelsen, og aktiver derefter stillgengivelse ( 20). 2 Indstil afbryderen til REC ( 13), og start derefter en optagelse. Sekunder Delbilleder* (25del Minutter billeder = 12:34:24 1 sek) * Delbilleder vises ikke under optagelse. Optagelsens startpunkt Afsnit med optagelse Bånd med optagelse Tomt afsnit Tidskoderne 1, 3, og 4, begynder at tælle fra "00:00:00" (minutter: sekunder: billede). Tidskoden 2 fortsætter fra det sidste tidskodenummer. Hvis et blankt afsnit indspilles et stykke inde på båndet, afbrydes tidskoden. Når optagelsen genoptages, begynder tidskoden igen at tælle op fra 00:00:00. DANSK

20 20 DA Optagelse Og Afspilning Zoom Zoom ud W: Vidvinkel W VOL.+ T Zoom ind T: Telefoto Du kan zoome op til 35X med den optiske zoom. Zoom over 35x sker via digital billedbehandling og kaldes derfor digital zoom. Der kan udføres digital zoom op til 800X. Indstil (ZOOM) til [70X] eller [800X] ( 24). Optisk zoom (op til 35X) Digital zoom (op til 800X) Bemaerkninger: Makroindspilning er mulig så tæt som ca. 5 cm fra motivet, når zoomhåndtaget står hele vejen over mod W. Når der zoomes ind på et motiv, der er tæt på objektivet, kan kameraet zoome ud automatisk, afhængigt af afstanden til motivet. I så fald indstilles TELE MACRO på ON. ( 24) 3 4/9 Normal Afspilning 16:9 BLANK 8 MENU 5 VOL. +/ Afbryder Højttaler 1 Sæt et bånd i ( 17). 2 Sæt afbryderen i stilling PLAY ( 13). SET Skærmen ovenfor (som henviser til betjeningshåndtaget ( 8)) vil blive vist i ca. 3 sekunder på LCD-skærmen. 3 Tryk på 4/9 for at starte afspilning. Tryk på 4/9 for at sætte en afspilning på pause. Hvis et stillbillede vises i over 3 minutter, stoppes videokameraet automatisk. Tryk på 4/9 for at genoptage normal afspilning. Tryk på 8 for at stoppe afspilning. Tryk på 3 for at spole båndet tilbage eller på 5 for at spole det frem i stopindstilling. Tryk på SET for at vise skærmen for funktionshåndtering. Kontrol ol af højttalerlydstyrken Skub zoomknappen (VOL. +/ ) mod + for at skrue op for lyden eller mod for at skrue ned. Bemaerkninger: Gengivebilledet kan ses i LCD-skærmen, i søgeren eller på et tilsluttet TV ( 33). Hvis stop-indstillingen fortsætter i 5 minutter, når videokameraet strømforsynes fra et batteri, vil videokameraet automatisk blive afbrudt. Hvis et kabel er sat i AV-bøsningen, høres lyden ikke fra højttalerne.

21 Optagelse Og Afspilning DA 21 HDV Vises, når billeder optaget i HDV-format er blevet fundet. Billederne i HDV-formatet kan ikke afspilles med dette videokamera. Tilbagespoling/Shuttle-Søgning Gør det muligt at udføre hurtig søgning i en af retningerne under video-gengivelse. Under gengivelse kan du trykke en gang på 5 for at spole frem eller en eller to gange på 3 for at spole tilbage. 3 5 x-10 x-3 x3 x10 Tryk på 4/9 når du vil fortsætte normal afspilning. Under afspilninger trykker og holder du på 5 eller 3. Søgningen fortsætter, så længe knappen holdes inde. Når knappen slippes, fortsætter den normale gengivelse. Obs: Under shuttle-søgning er dele af billedet muligvis ikke klart synligt, især i venstre side af skærmen. Under shuttle-søgning vil dele af billedet muligvis ikke være tydeligt synlige på skærmen. Hjælper dig med at finde stedet for start af optagelse inde på båndet for at undgå afbrydelser i tidskoden ( 19). 1 Udfør trin 1 2 i Normal Afspilning ( 20). 2 Tryk på BLANK. Blanksøgning BLANK SEARCH -indikatoren vises, og videokameraet starter automatisk søgning i baglæns eller forlæns retning og stopper på det sted, der er cirka 3 sekunders bånd før begyndelsen af den detekterede blanke del. Tryk på 8 eller BLANK for at annullere en blanksøgning. Bemaerkninger: Blanksøgning er en hjælp til at finde ud af, hvor du skal starte optagelse midt på et bånd for at undgå, at tidskoden afbrydes. Hvis den aktuelle position er i et optaget afsnit, vil videokameraet søge fremad. Hvis starten eller slutning af båndet nås under banksøgning, stopper videokameraet automatisk. Et blankt afsnit, som er kortere end 5 sekunder, vil måske ikke blive fundet. Det fundne blanke afsnit kan befinde sig mellem indspillede scener. Før du starter indspilning, skal du sikre dig, at der ikke er nogen indspillet scene efter det blanke afsnit. DANSK

22 22 DA Optagelse Og Afspilning Afspilning Ved Hjælp Af Fjernbetjeningen ZOOM (T/W) SLOW (YI) PLAY (venstre) SHIFT EFFECT Slowmotion-gengivelse PAUSE eller (op) SLOW (IU) (højre) STOP eller (ned) ON/OFF Under normal videoafspilninger trykker du på SLOW (W eller X) mere end ca. 2 sekunder. Normal gengivelse genoptages efter ca. 10 minutter. For at afbryde langsom gengivelse midlertidigt, trykker du på PAUSE (9). For at afbryde langsom gengivelse midlertidigt, trykker du på PLAY (U). Bemaerkninger: Efter at du har trykket på SLOW (W eller X) og holdt den inde, vises der muligvis et stillbillede i nogle sekunder efterfulgt af en blå skærm i nogle sekunder. Dette er normalt. Under slowmotion-gengivelse vil der være forstyrrelser i videobilledet, og billedet kan virke ustabilt, specielt ved stabile optagelser. Dette er normalt. Gengivelse Med Et Enkeltbillede Ad Gangen Under normal afspilning eller afspilning af stillbilleder: Tryk flere gange på SLOW (W eller X). Hver gang SLOW (W eller X) trykkes ned, vises et enkeltbillede. Zoom Under Afspilning Forstørrer det optagne billede op til 23X på ethvert tidspunkt under video-gengivelse. 1 Tryk på PLAY (U) for at starte videoafspilning. Eller udfør normal gengivelse af billeder. 2 Tryk på Zoom-knappen (T) på det sted, hvor du vil zoome ind. Tryk på Zoom-knappen (W) for at zoome ud. 3 Du kan flytte billedet rundt på skærmen for at finde en bestemt del af billedet. Mens du holder SHIFT nede, trykker du på w (venstre), e (højre), r (op) og t (ned). Zoom stoppes ved, at du trykker W ind og holder den inde, indtil forstørrelsen er blevet normal igen. Eller tryk på STOP (8), og tryk derefter på PLAY (U) under video-gengivelse. Bemaerkninger: Zoom kan også anvendes under slowmotionog still-gengivelse. På grund af digital billedbehandling kan billedkvaliteten blive forringet. Gengivelse Med Specielle Effekter Muliggør tilføjelse af kreative effekter til gengivebilledet. SEPIA ( 32). MONOTONE ( 32). CLASSIC ( 32). STROBE ( 32). 1 Tryk på PLAY (U) for at starte afspilning. 2 Tryk på EFFECT. Valgmenuen PLAYBACK EFFECT vises. 3 Tryk på EFFECT for at flytte den fremhævede bjælke til den ønskede effekt. Den valgte funktion aktiveres, og efter 2 sekunder forsvinder menuen. For at deaktivere den valgte effekt trykker du på ON/OFF. Gentag fra trin 2 herover, hvis du vil ændre den valgte effekt.

23 Menuer For Detaljeret Justering DA 23 Ændring Af Menuindstillingerne Dette videokamera er udstyret med et letanvendeligt skærmorienteret menusystem, som simplificerer mange af de detaljerede videokameraindstillinger ( 23 27). A Vælg 2 SET MENU MENU Afbryder 1 Åbn LCD-skærmen helt ( 12). 2 For optagelsesmenuerne til video: Sæt afbryderen i stilling REC ( 13). Indstil indspilningstilstand til M ( 19). For videogengivelsesmenuerne: Sæt afbryderen i stilling PLAY ( 13). 3 Tryk på MENU. Menu-skærmen vises Skærm for Skærm for optagelsesmenuerne videogengivelsesme til video Fn FUNCTION PLAYBACK WIPE/FADER OFF SOUND L/R PROGRAM AE OFF NARRATION OFF EFFECT OFF EXPOSURE + 0 W.BALANCE AUTO SET MENU EXIT SET MENU EXIT (RECORDING) er kun tilgængelig i menuen til videooptagelse. 4 Tryk på eller for at vælge den ønskede funktionsmenu. Indstillingen afhænger af den valgte funktion. Eksempel: FUNCTION-menu. Fn FUNCTION WIPE/FADER PROGRAM AE EFFECT EXPOSURE W.BALANCE SET MENU EXIT OFF OFF OFF + 0 AUTO Vælg, og tryk derefter på SET for at afslutte. 5 Tryk på eller for at vælge, og tryk derefter på SET. Eksempel: WIPE/FADER-menu A Vælg 2 SET Fn WIPE/FADER OFF WHITE BLACK SLIDE SCROLL SET RETURN OFF WH 6 Tryk på eller for at vælge, og tryk derefter på SET. Tryk på for at skifte til foregående menuskærm. 7 Tryk på MENU. Bemaerk: Gentag proceduren, hvis du ønsker at indstille andre funktionsmenuer. Bk DANSK

24 24 DA Menuer For Detaljeret Justering Optagelsesmenuer Følgende menuindstillinger kan kun ændres, når afbryderen er indstillet til REC. Fn FUNCTION Menuer Indstillinger: [ ] = Standardindstilling WIPE/FADER ( 31), Wipe- Eller Fade-Effekter. PROGRAM AE ( 32), Program AE, Effekter Og Lukkereffekter. EFFECT ( 32), Program AE, Effekter Og Lukkereffekter. EXPOSURE ( 29), Eksponeringskontrol. W. BALANCE ( 30), Indstilling Af Hvidbalance. SHUTTER ( 32), Program AE, Effekter Og Lukkereffekter. ZOOM [35X]: Ved indstillingen 35X under anvendelse af digital zoom vil zoomforstørrelsen blive indstillet til 35X, eftersom digital zoom vil blive deaktiveret. 70X: Muliggør anvendelsen af den digitale zoom. Ved at behandle og forstørre billeder digitalt muliggøres zoom fra 35X (den optiske zoomgrænse) til maks. 70X digital forstørrelse. 800X: Muliggør anvendelsen af den digitale zoom. Ved at behandle og forstørre billeder digitalt muliggøres zoom fra 35X (den optiske zoomgrænse) til maks. 800X digital forstørrelse. TELE MACRO [OFF]: Deaktiverer funktionen. ON : Når afstanden til motivet er mindre end 1 m, indstilles TELE MACRO til ON. Du kan indspille et så stort motiv som muligt på en afstand af ca. 50 cm. Afhængigt af zoomindstillingen kan objektivet gå ud af fokus. DIS OFF : Deaktiverer funktionen. (Ikonet DIS vises). CAMERA [ON] : Til at kompensere for ustabile billeder, som er forårsaget af kamerarysten, især ved stor forstørrelse. Bemaerkninger: Det er ikke sikkert, at kameraet kan stabiliseres helt, hvis hænderne ryster meget, eller afhængigt af indspilningsforholdene. Kobl denne funktion fra, hvis der optages med videokameraet på stativ. DIS kan ikke aktiveres, når du har valgt NIGHT i PROGRAM AE eller STROBE i EFFECT, eller når du trykker på SNAPSHOT. GAIN UP OFF: Giver dig mulighed for at optage mørke scener, uden at det er nødvendigt at justere billedlysstyrken. [AGC]: Helhedsindtrykket kan være kornet, men billedet er lyst. AUTO: Lukkerhastigheden justeres automatisk. Optagelse af et motiv under lave eller ringe lysforhold med en langsom lukkerhastighed giver et lysere billede end i AGC-indstillingen, men motivets bevægelser er ikke så jævne og naturlige. Helhedsindtrykket kan være kornet. vises, mens lukkerhastigheden automatisk indstilles.

25 Menuer For Detaljeret Justering DA 25 CAMERA Menuer Indstillinger: [ ] = Standardindstilling WIND CUT [OFF] : Deaktiverer funktionen. ON : Hjælper med at dæmpe støj, der er forårsaget af vind. Indikatoren vises. Lydkvaliteten ændres. Dette er normalt. REC MODE [SP]: LP : Sådan optages i SP-tilstand (Norm Leg). (SP-indikatoren vises ikke på skærmen.) Lang gengivelse mere økonomisk, da optagetiden er 1,5 gange så lang. RECORDING SOUND MODE Bemaerk: Under gengivelse af et band, som er optaget pa et andet videokamera, kan der være blokke med ståj, eller der kan være midlertidige afbrydelser i lyden. [12BIT] : 16BIT : Muliggør video-optagelse af stereolyd på fire separate kanaler. (Svarer til 32 khztilstand på tidligere modeller). Muliggør video-optagelse af stereolyd på to separate kanaler. (Svarer til 48 khzfunktionen på tidligere modeller). (RECORDING) er kun tilgængelig i menuen til videooptagelse. DISPLAY -indstillingerne undtagen ( WIDE TV og LCD BRIGHT ) bruges kun, når der optages. Menuer Indstillinger: [ ] = Standardindstilling ON SCREEN LCD : Forhindrer, at videokameraets display (undtagen dato, tid og tidskode) vises på den tilsluttede TV-skærm. [LCD/TV] : Får videokameraets display til at komme frem på skærmen, når videokameraet er tilsluttet et TV. DISPLAY DATE/TIME [OFF] : AUTO : ON : TIME CODE [OFF] : ON : WIDE TV LCD BRIGHT LCD BACKLIGHT Dato/tid vises ikke. Dato/klokkeslæt vises i ca. 5 sekunder, når videokameraet tændes. Dato/tid vises altid. Tidskoden vises ikke. Tidskoden vises på videokameraet og på det tilsluttede TV. Enkeltbillednumre vises ikke under optagelsen ( 19). For at få dit Tv til at vise billeder i 16:9-format, skal Tv ets skærmstørrelse indstilles korrekt. [ON]16:9: Til TV med 16:9-skærmformat. (16:9-indikatoren vises kun på skærmen). OFF 4:3: Til TV med 4:3-skærmformat. 17, Justering Af Displayets Lysstyrke. [AUTO]: LCD-baggrundsbelysningen justeres automatisk for at kompensere for omgivelsernes indendørs/udendørs lysstyrke. BRIGHT : LCD-baggrundsbelysningen øges. STANDARD : Der opretholdes en standardlysstyrke. DANSK

26 26 DA Menuer For Detaljeret Justering SETTING -funktionerne, som indstilles, når afbryderen er sat i stilling REC, aktiveres også, når afbryderen er sat i stilling PLAY. Menuer Indstillinger: [ ] = Standardindstilling LANGUAGE [ENGLISH] / FRANCAIS / DEUTSCH / ESPAÑOL / ITALIANO / NEDERLANDS / PORTUGUÊS / РУССКИЙ / POLSKI / ČEŠTlNA / MAGYAR / SPRÅK Sprogindstillingen kan ændres ( 16). CLOCK ADJ. ( 16), Indstillinger Af Dato/Tid. MELODY OFF: Selvom det ikke kan høres under optagelse, optages lukkerlyden på båndet. [ON]: Der høres en tone ved hver betjening. Den aktiverer også lukkerlydeffekten. REMOTE OFF: Deaktiverer fjernbetjening. [ON]: Muliggør fjernbetjening. SETTING DEMO MODE CAM RESET OFF: [ON]: Automatisk demonstration vil ikke finde sted. Demonstrerer visse funktioner, f.eks. Wipe/Fader og Effect osv., og kan bruges til at bekræfte, hvordan disse funktioner virker. Bemaerkninger: Demonstrationen starter i følgende tilfælde: Når menuskærmen lukkes efter, at DEMO MODE bliver sat på ON. Med DEMO MODE sat på ON, hvis der ikke foretages nogen betjening i ca. 3 minutter efter, at afbryderen er sat på REC. Hvis du foretager en betjening under demonstrationen, vil demonstrationen stoppe midlertidigt. Hvis du ikke foretager nogen betjening i mere end 3 minutter derefter, vil demonstrationen fortsætte. En demonstration kan ikke aktiveres i følgende situationer: Hvis der er en kassette i videokameraet. Når strømmen kommer fra andet end lysnetadapteren. DEMO MODE forbliver indstillet til ON, selvom der er slukket for videokameraet. [CANCEL]: Nulstiller ikke alle indstillinger til fabriksindstillingen. EXECUTE: Nulstiller alle indstillinger til fabriksindstillingen.

27 Gengivelsesmenuer Menuer For Detaljeret Justering DA 27 SOUND L/R og NARRATION Under gengivelse fra bånd registrerer videokameraet den lydfunktion, optagelsen er foretaget med, og gengiver lyden. Vælg den lydtype, billedgengivelsen skal ledsages af. PLAYBACK Menuer Indstillinger: [ ] = Standardindstilling SOUND L/R [STEREO ]: Lyd gengives både på kanalerne L og R i stereo. SOUND L : Lyden fra L -kanalen gengives. SOUND R : Lyden fra R -kanalen gengives. NARRATION [OFF]: Den originale lyd gengives både på kanalerne L og R i stereo. ON: Overspillet lyd gengives både på kanalerne L og R i stereo. MIX: De originale og overspillede lyde gengives både i stereo på både L - og R -kanalerne. Hver indstilling (undtagen OFF i ON SCREEN, DATE/TIME og TIME CODE ) er sammenkædet med DISPLAY, som vises, når afbryderen sættes på REC. Indstillingerne (undtagen OFF i ON SCREEN ) er de samme som i beskrivelsen på ( 25). DISPLAY Menuer ON SCREEN DATE/TIME TIME CODE Indstillinger: [ ] = Standardindstilling OFF / [LCD] / LCD/TV Når indstillingen er OFF, forsvinder videokameraets display. [OFF] / AUTO / ON [OFF] / ON 19, Tidskode. WIDE TV [ON] 16:9 / OFF 4:3 25, WIDE TV. LCD BRIGHT 17, Justering Af Displayets Lysstyrke. SETTING Hver indstilling (undtagen DEMO MODE ) sammenkædes med SETTING, som vises, når afbryderen sættes på REC. Parametrene er de samme som i beskrivelsen på side 26. DANSK

28 28 DA Indspilningfunktioner Snapshot (Optag Stillbillede På Bånd) Denne funktion gør det muligt at optage stillbilleder, der ligner fotografier, på båndet. 1 Indstil afbryderen på REC ( 13). 2 Tryk på SNAPSHOT. Bemaerkninger: O -indikatoren vises, og der optages et stillbillede i cirka 5 sekunder, hvorefter videokameraet igen indstilles til optage-standby. Du kan også tage snapshots under optagelse. Der tages et stillbillede i cirka 5 sekunder, hvorefter den normale optagelse fortsætter. Hvis billedet, som er taget med snapshot, er for mørkt eller for lyst, kan du vælge ( 29) eller SPOTLIGHT ( 32). Motordrev-Funktion Hvis SNAPSHOT holdes inde i trin 2, opnås der en virkning, som ligner seriefotografering. (Intervallet mellem stillbillederne er cirka 1 sekund). Videokameraets Full Range AF-system giver kontinuerlig optagemulighed fra næroptagelse (helt ned til ca. 5 cm fra motivet) til uendeligt. Det kan imidlertid være umuligt at opnå korrekt fokus, afhængigt af optageforholdene. Brug i så fald manuel fokusering. 1 Indstil afbryderen på REC ( 13). 2 Indstil indspilningstilstand til M ( 19). 3 Tryk på FOCUS. Indikatoren for manuel fokusering vises. 4 Tryk på eller for at fokusere på et motiv. Hvis fokusniveauet ikke kan indstilles yderligere, vil, eller begynde at blinke. 5 Tryk på SET. Justering af fokus er nu gennemført. Nulstilling af auto-fokus Tryk på FOCUS to gange. Manuel fokusering anbefales i følgende situationer. Hvis to motiver overlapper hinanden i den samme scene. Manuel Fokus FOCUS SET Indikator for manuel fokusering Hvis belysningen er svag.* Hvis motivet ikke indeholder kontrast (forskel på lys og mørke), som for eksempel en flad, ensfarvet væg eller en skyfri, blå himmel.* Når et mørkt objekt knapt er synligt på LCDskærmen.* Hvis scenen indeholder meget små mønstre eller identiske mønstre, der gentages regelmæssigt. Når motivet påvirkes af solstråler eller lys, der reflekteres fra vand. Ved optagelse af et motiv, hvor baggrunden har stor kontrast. * Følgende advarsler om lav kontrast blinker:,, eller.

29 Eksponeringskontrol Manuel indstilling af eksponeringen anbefales i de følgende situationer: Under optagelse med bagbelysning, eller hvis baggrunden er for lys. Under optagelse med en reflekterende, naturlig baggrund, som for eksempel på stranden eller på en skitur. Hvis baggrunden er meget mørk, eller motivet er lyst. 1 Indstil afbryderen på REC ( 13). 2 Indstil optageindstilling til M ( 19). 3 Tryk på MENU. 4 Vælg FUNCTION ( Fn ). 5 Vælg EXPOSURE, og tryk på SET. A Vælg 2 SET EXPOSURE ± 0 6 Valg passende eksponering og tryk på SET. Tryk for at gøre billedet lysere. Tryk for at gøre billedet mørkere, (maks +/-6). 7 Tryk på MENU. Bemaerkninger: Hvis justeringen ikke fører til nogen synlig ændring i lysstyrken, sættes GAIN UP til AUTO ( 24). Du kan ikke anvende manuel eksponeringskontrol, når PROGRAM AE er indstillet til SPOTLIGHT eller SNOW ( 32), eller sammen med modlyskompensation. Indspilningfunktioner DA 29 Irisblænde-Lås I lighed med det menneskelige øjes pupil trækker irisblænden sig sammen i kraftigt lys for at forhindre, at der kommer for meget lys ind, og udvider sig i mørke for at slippe mere lys ind. Anvend denne funktion i de følgende situationer: Når du optager et motiv i bevægelse. Hvis afstanden til motivet ændrer sig (så størrelsen ændres på LCD-skærmen), som for eksempel hvis motivet fjerner sig. Under optagelse med en reflekterende, naturlig baggrund, som for eksempel på stranden eller på en skitur. Under optagelse i lyset fra spotlights. Under zoom. 1 Udfør trin 1 5 i Eksponeringskontrol ( 29). 2 Juster zoomforholdet, så motivet fylder LCD-skærmen, og tryk derefter på SET og hold knappen nede min. 2 sekunder. - indikatoren vises. 3 Tryk på SET. Irisblænden er låst. 4 Tryk på MENU. Modlyskompensation Modlyskompensation gør en mørk del af et motiv lysere ved at øge eksponeringen. SET 1 Indstil afbryderen på REC ( 13). 2 Indstil indspilningstilstand til M ( 19). 3 Tryk på så indikatoren for modlyskompensation vises. Sådan annulleres modlyskompensation Tryk to gange på så -indikatoren forsvinder. Bemaerk: Anvendelse af modlyskompensation kan medføre, at lyset omkring motivet bliver for skarpt, og at motivet bliver hvidt. DANSK

30 30 DA Indspilningfunktioner Spot-Eksponeringskontrol Når der vælges et spotmåleområde, bliver eksponeringskompensationen mere nøjagtig. 1 Indstil afbryderen på REC ( 13). 2 Indstil indspilningstilstand til M ( 19). 3 Tryk to gange på så indikatoren for spoteksponeringskontrol vises. Der vises en spotmåleramme midt i LCD-skærmen. 4 Tryk på SET. Spoteksponeringskontrol aktiveres. Eksponeringen justeres, så lysstyrken i det valgte område optimeres. Annullering af spoteksponeringskontrol Tryk en gang på, så -indikatoren forsvinder. Låsning af irisblænden Efter trin 3 skal du trykke på SET og holde den nede i mindst 2 sekunder. -indikatoren vises, og irisblænden låses. Bemaerkninger: Afhængigt af optagelokaliteten og -forholdene kan der muligvis ikke opnas et optimalt resultat. STROBE i EFFECT kan ikke benyttes sammen med spoteksponeringskontrol. Indstilling Af Hvidbalance Hvidbalancen refererer til korrektheden af farvegengivelse under forskellige lysforhold. Hvis hvidbalancen er korrekt, vil alle andre farver også blive gengivet nøjagtigt. Hvidbalancen indstilles normalt automatisk. Mere erfarne brugere af videokameraer kan dog med fordel styre denne funktion manuelt for at opnå en mere professionel gengivelse af farve/tone. 1 Indstil afbryderen på REC ( 13). 2 Indstil indspilningstilstand til M ( 19). 3 Indstil W.BALANCE til den ønskede tilstand ( 24). Indikatoren for den valgte funktion, undtagen AUTO, vises. W. BALANCE [AUTO]: Hvidbalancen justeres automatisk. MWB : Indstil hvidbalancen manuelt, når der optages under forskellige lysforhold. ( 31, Manuel Indstilling Af Hvidbalance ). FINE : Udendørs på en solskinsdag. CLOUD : Udendørs på en skyet dag. HALOGEN : Et videolys eller en lignende type lys anvendes. [ ]= Standardindstilling

GR-DA20E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1780-004A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE

GR-DA20E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1780-004A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA GR-DA20E LYT1780-004A DA FI Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA GR-D820E E LYT1814-005A DA FI Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

GR-D320E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co.

GR-D320E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co. Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 2 4 og 6, så De ikke risikerer skader på grund af betjeningsfejl.

Lisätiedot

GR-D650E GR-D640E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 19

GR-D650E GR-D640E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 19 DIGITALT VIDEOKAMERA GR-D650E GR-D640E For tilbehør: http://www.jvc.co.jp/english/accessory/ Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1) 3-088-337-71(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK] / Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Digital Video Camera Recorder DK FI

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet DCR-TRV460E/TRV461E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-087-923-73(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-TRV460E/TRV461E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-087-923-73(1) 3-087-923-73(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK]/Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin DK FI Digital Video Camera Recorder DCR-TRV460E/TRV461E

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet DCR-PC106E/PC107E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-089-179-71(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-PC106E/PC107E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-089-179-71(1) 3-089-179-71(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK] / Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Digital Video Camera Recorder DK FI

Lisätiedot

2-548-308-71 (1) Digital Video Camera Recorder. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-HC90E. 2005 Sony Corporation.

2-548-308-71 (1) Digital Video Camera Recorder. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-HC90E. 2005 Sony Corporation. 2-548-308-71 (1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-HC90E Printed in Japan 2005 Sony Corporation Læs dette først Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne

Lisätiedot

DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E

DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E 2-659-814-72(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E 2006 Sony Corporation Læs dette først DK 2 Inden du tager enheden i brug, skal du

Lisätiedot

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E 3-285-367-71(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DK/FI DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E Der findes flere oplysninger om dette produkt samt

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet 2-587-623-72(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/ DVD403E/DVD602E/DVD653E/ DVD703E/DVD803E Trykt på 100% genbrugspapir med planteoliebaseret

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet 2-587-623-72(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/ DVD403E/DVD602E/DVD653E/ DVD703E/DVD803E Trykt på 100% genbrugspapir med planteoliebaseret

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation 2-067-275-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet CCD-TRV228E/TRV428E DCR-TRV255E/TRV265E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Video Camera Recorder/Digital Video Camera Recorder

Kameran käyttöohjeet CCD-TRV228E/TRV428E DCR-TRV255E/TRV265E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Video Camera Recorder/Digital Video Camera Recorder 3-087-919-73(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK] / Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Video Camera Recorder/Digital Video

Lisätiedot

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F Klargøring IC-optager Betjeningsvejledning Ejer-registrering Modelnummeret sidder på bagpanelet, og serienummeret sidder inde i batterirummet. Noter serienummeret på pladsen nedenfor. Henvis til disse

Lisätiedot

DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E

DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-81(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2006 Sony Corporation Læs dette først Inden du tager apparatet i brug, bør du læse denne brugervejledning grundigt og

Lisätiedot

VEJLEDNING KÄYTTÖOHJE GZ-MS120AE/BE/SE/PE GZ-MS95SE VIDEOKAMERA KAMERA

VEJLEDNING KÄYTTÖOHJE GZ-MS120AE/BE/SE/PE GZ-MS95SE VIDEOKAMERA KAMERA VEJLEDNING KÄYTTÖOHJE DA LYT2008-005C-M FI DANSK VIDEOKAMERA KAMERA GZ-MS120AE/BE/SE/PE GZ-MS95SE Kære kunde Tak, fordi du har købt dette videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne og

Lisätiedot

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1)

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1) 2-349-779-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-072-653-71 (3) Digital Video Camera Recorder Käyttöohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista ja säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Brugervejledning Inden du

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-255-292-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-HPX10W CMT-HPX9 CMT-HPX7 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret

Lisätiedot

Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI 2-887-135-81(1)

Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI 2-887-135-81(1) 2-887-135-81(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-244-989-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX1 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-080-368-62( Digital Video Camera Recorder Käyttöohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista ja säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Brugervejledning Inden du tager

Lisätiedot

Video Camera Recorder

Video Camera Recorder 3-072-312-71 (1) Video Camera Recorder Käyttöohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista ja säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Betjeningsvejledning Læs denne betjeningsvejledning

Lisätiedot

HÅNDBOG KÄYTTÖOHJE GZ-HD320BE GZ-HD300AE/BE/RE VIDEOKAMERA VIDEOKAMERA

HÅNDBOG KÄYTTÖOHJE GZ-HD320BE GZ-HD300AE/BE/RE VIDEOKAMERA VIDEOKAMERA HÅNDBOG KÄYTTÖOHJE VIDEOKAMERA VIDEOKAMERA GZ-HD320BE GZ-HD300AE/BE/RE DA FI Kære kunde Tak, fordi du har købt dette videokamera. Før brug bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 6

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-243-237-62(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-M373NT CMT-M333NT 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 4-102-916-21 (1) R PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag.

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-097-197-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning Trykt på mindst 70 % genbrugspapir med brug af sværte baseret på vegetabilsk olie uden flygtuge organiske forbindelser. Painettu vähintään 70-prosenttisesti kierrätettävälle paperille käyttämällä VOC-vapaata

Lisätiedot

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-091-049-12 (1) Brugervejledning [DK]/Käyttöohjeet [FI] Digital Video Camera Recorder Brugervejledning Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne brugervejledning grundigt igennem og gemme den

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-247-422-12(1) Mini Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI MHC-WZ8D 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

FM Stereo/ FM-AM Receiver

FM Stereo/ FM-AM Receiver 2-596-577-22 (4) FM Stereo/ FM-AM Receiver Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI STR-DA7100ES Sony Corporation Printed in Malaysia 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 4-136-657-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH30 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-167-11(3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-EP315 CMT-EP313 2003 Sony Corporation 4-246-167-11(3) ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 2-674-628-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DX2D CMT-SX2D 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-520-11 (2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-M700DVD 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/ DVD305E/DVD605E/DVD705E/ DVD755E Sony Corporation

(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/ DVD305E/DVD605E/DVD705E/ DVD755E Sony Corporation 2-661-360-81(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/ DVD305E/DVD605E/DVD705E/ DVD755E 2006 Sony Corporation Læs dette først Inden du tager apparatet i brug, bør du læse

Lisätiedot

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder 3-072-318-71 (2) Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder Käyttöohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista ja säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Betjeningsvejledning

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-249-411-52(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejlening Käyttöohjeet DK FI TM S200 SCD-XA9000ES 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-245-460-11(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CQ1 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX355 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-956-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ20 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DCR-DVD505E/DVD905E Sony Corporation

(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DCR-DVD505E/DVD905E Sony Corporation 2-661-368-83(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD505E/DVD905E 2006 Sony Corporation Læs dette først Inden du tager apparatet i brug, bør du læse denne brugervejledning grundigt og gemme den

Lisätiedot

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation 4-166-572-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-AF5 HT-AS5 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation 3-060-986-52(1) CD/ Player DVP-S336/DVP-S335 CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S336 DVP-S335 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

DCR-DVD106E/DVD108E/ DVD109E/DVD306E/DVD308E/ DVD608E/DVD708E

DCR-DVD106E/DVD108E/ DVD109E/DVD306E/DVD308E/ DVD608E/DVD708E 2-319-497-81(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet / DCR-DVD106E/DVD108E/ DVD109E/DVD306E/DVD308E/ DVD608E/DVD708E Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-847-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR4W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation 3-061-775-72(1) CD/ Player DVP-S735D CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S735D 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-223-11 (1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-L7HD 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-874-458-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX70BTR CMT-HX50BTR 2008 Sony Corporation DK ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-865-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje. Manual de instruções DK FI PT DAV-SB500W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

VEJLEDNING KÄYTTÖOHJE GZ-MS100 KAMERA MED HUKOMMELSE MUISTILLINEN VIDEOKAMERA

VEJLEDNING KÄYTTÖOHJE GZ-MS100 KAMERA MED HUKOMMELSE MUISTILLINEN VIDEOKAMERA VEJLEDNING KÄYTTÖOHJE DA LYT1924-005A FI DANSK KAMERA MED HUKOMMELSE MUISTILLINEN VIDEOKAMERA GZ-MS100 E Kære kunde Tak, fordi du har købt dette kamera med hukommelse. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-437-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR3 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-037-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ260 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Compact Disc Changer System

Compact Disc Changer System 3-856-013-42 (1) Compact Disc Changer System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FIN Se den vedlagte monterings/tilslutningsvejledning. Asennus- ja liitäntäohjeet on laitteen mukana toimitetussa asennus-

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-441-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR2 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

Wireless Network Audio System. NAS-Z200DiR/Z200iR Betjeningsvejledning

Wireless Network Audio System. NAS-Z200DiR/Z200iR Betjeningsvejledning Wireless Network Audio System NAS-Z200DiR/Z200iR Betjeningsvejledning ADVARSEL For at mindske risikoen for brand må enhedens ventilationsåbninger ikke være tildækket af aviser, duge, gardiner el. lign.

Lisätiedot

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B Brugsanvisning TØRRETUMBLER DK FI Dansk, Suomi, Indholdsfortegnelse Installation, Installation af tørretumbleren Ventilation Tilslutning af strøm Indledende oplysninger DK NO Norsk, FTCF B SV Svenska,

Lisätiedot

Wireless Audio System

Wireless Audio System 4-123-166-11(1) Wireless Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI AIR-SA20PK 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes for

Lisätiedot

Network Audio System

Network Audio System 2-592-381-12(1) Network Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI NAS-CZ1 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-683-505-11 (1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-U1BT 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-095-519-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation 4-248-406-41(3) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SC5 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre

Lisätiedot

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation 4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000 Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FI PT 2003 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så

Lisätiedot

2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100. Video Projector. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Användarhandledning VPL-VW100. 2005 Sony Corporation

2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100. Video Projector. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Användarhandledning VPL-VW100. 2005 Sony Corporation 2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarhandledning DK FI SE VPL-VW100 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller

Lisätiedot

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-075-067-72 (1) Digital Video Camera Recorder Käyttöohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista ja säilytä ohjeet myöhempää käyttötarvetta varten. Brugervejledning Inden

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-408-151-11(2) (DK-FI-SE) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DK FI SE STR-DH830/STR-DH730 ADVARSEL For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette

Lisätiedot

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome DANSK SUOMI Type HD8911 Register your product and get support at www.saeco.com/welcome 4219.460.2545.2 HD8911 INCANTO CMF FI, DA COVER A5 BW.indd 1 24-03-16 15:07 ESPRESSO 1 2 3 ESPRESSO LUNGO STEAM HOT

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-221-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ280 2009 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter sammen med dette

Lisätiedot

Flash HVL-F36AM. Käyttöohjeet. Betjeningsvejledning

Flash HVL-F36AM. Käyttöohjeet. Betjeningsvejledning Flash Käyttöohjeet Betjeningsvejledning DA FI HVL-F36AM Dansk Læs denne betjeningsvejledning grundigt, inden du tager produktet i brug, og gem den til fremtidig brug. ADVARSEL For at mindske fare for brand

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FR FI FR ES PT FR CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270 2001 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand

Lisätiedot

ADVARSEL. Undtagen for kunder i USA og Canada

ADVARSEL. Undtagen for kunder i USA og Canada ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser, duge, gardiner osv. Du må ikke placere kilder med åben ild, f.eks. tændte stearinlys, på apparatet.

Lisätiedot

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation 4-241-650-21(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-SL5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-966-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ230/DZ231 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-482-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ330/DZ730 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

Integrated AV Amplifier

Integrated AV Amplifier 3-856-144-31(1) Integrated AV Amplifier Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FIN TA-VE800G 1996 by Sony Corporation ADVASEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for brand eller

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-52EX1 KDL-46EX1 KDL-40EX1

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-52EX1 KDL-46EX1 KDL-40EX1 LCD Digital Colour TV Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning DK FI NO SE KDL-52EX1 KDL-46EX1 KDL-40EX1 2009 Sony Corporation 4-146-428-41(1) Indledning Tak fordi du valgte dette

Lisätiedot

Indholdsfortegnelse. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Pakkens indhold... 2 Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 3 Strøm... 3 Strømkabel... 3 Fugt og vand... 3 Rengøring... 3 Ventilation... 3 Varme og

Lisätiedot

Dansk. Suomi. Svenska INSTRUKTIONSMANUAL KÄYTTÖOPAS ANVÄNDARHANDBOK

Dansk. Suomi. Svenska INSTRUKTIONSMANUAL KÄYTTÖOPAS ANVÄNDARHANDBOK Dansk Suomi Svenska INSTRUKTIONSMANUAL KÄYTTÖOPAS ANVÄNDARHANDBOK Dansk Tak, fordi du har valgt et Canon-produkt. Canon Speedlite 320EX er en flash med mange funktioner beregnet til brug sammen med Canon

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 3-856-122-32 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FIN Se den medfølgende installerings-/monteringsvejledning angående installering og tilslutning. Katso ohjeet asennuksesta

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 3-287-077-63(2) Mini Hi-Fi Component System Betjeningsvejlednings DK Käyttöohje FI MHC-GT555 / GT444 MHC-GT222 / GT111 LBT-ZT4 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-884-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ300 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-209-635-51(3) Multi Channel AV Receiver Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FR FI ES STR-DA5300ES Sony Corporation 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation

4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation 4-143-834-41(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning DK GB FI NO HT-CT500 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke udsætte batterier eller enheder med batterier for meget

Lisätiedot

Betjeningsvejledning til kamera

Betjeningsvejledning til kamera 3-089-850-61(2) Betjeningsvejledning til kamera DK Læs dette først Kameran käyttöohjeet FI Lue tämä ensin Digital Video Camera Recorder DCR-HC14E/HC15E 2004 Sony Corporation Dansk Inden du tager enheden

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-WS2D 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt.

Lisätiedot

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT 2-635-397-11(1) DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000 Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt,

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-108-143-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS1 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-170-059-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G15 2010 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-041-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ560 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Digital Recording Binoculars

Digital Recording Binoculars 4-464-708-12(1) Digital Recording Binoculars Betjeningsvejledning Käyttöopas Bruksanvisning DA FI SV DEV-30/50/50V Læs dette først Læs denne vejledning grundigt inden du tager enheden i brug, og gem den

Lisätiedot

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation 4-236-529-43(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-C700 2001 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-285-996-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ660 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-193-086-31(1) Super Audio CD Player Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI SCD-XE800 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser,

Lisätiedot