Yksinkertainen korkolasku

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yksinkertainen korkolasku"

Transkriptio

1 Sivu 1/7 Rahan lainaus voidaan innastaa tavaan vuokaukseen, jolloin lainatusta ahasta maksetaan kokoa sitä enemmän, mitä suuemmasta ahamääästä on kysymys ja mitä pidempään aha on lainattuna. äyttöön saatua ahamääää kutsutaan pääomaksi. Pääoma voi olla esimekiksi lainan määä, tilille talletettu ahamäää tai viivästynyt lasku. Usein puhutaan koosta, kun takoitetaan koon suuuutta posentteina tai euoina. Takemmin ottaen temiä kokokanta käytetään, kun halutaan ilmaista, montako posenttia pääomasta yhden kokojakson ajalta ketyvä koko on. Esimekiksi säästötilin kokokanta 1,5 % takoittaa, että tilille maksetaan kean vuodessa kokoa 1,5 % talletetusta ahamääästä. Esimekki. Mia sijoitti euoa kohteeseen, josta hän sai tuottoa kokokannan 1,5 % mukaisesti. Lasketaan, kuinka suui oli vuosituotto euoina: okokanta ketoo, kuinka monta posenttia vuoden tuotto on pääomasta: 0, = 16,50. Tavallisesti kokojakso on yksi vuosi ja mikäli toisin ei mainita, näin on. Muitakin kokojaksoja käytetään. Esimekiksi luottotilien koko ilmoitetaan yleensä kuukausikokona. Lainalle tai talletukselle määäytyvän kokokannan peusteena käytetään usein viitekokokantaa. Tavallisimpia viitekokokantoja ovat Euiboviitekokokannat (euoalueen viitekokokantoja) ja ei pankkien omat pimekokokannat. Lainojen ja talletusten kokokannat määäytyvät sitten viitekokokannasta ja asiakaskohtaisesta kokomaginaalista niin, että lainan kokokanta = viitekokokanta + kokomaginaali talletuksen kokokanta = viitekokokanta - kokomaginaali. Eäpäivän jälkeen maksettavasta laskusta pitää maksaa viivästyskokoa. Laskussa tulee aina ilmoittaa viivästyskoon kokokanta ja päivä, jolloin kokoa alkaa ketyä. Viivästyskoko lasketaan laskun eäpäivää seuaavan päivän ja maksupäivän väliseltä ajalta. oon suuuuteen vaikuttavat siis kokokanta, pääoma ja kokoaika. un kokojakson päätyttyä lisätään koko pääomaan, saadaan kasvanut pääoma. okolaskuissa käytetään seuaavia suueita: = koon määä ahassa k = pääoma i = kokokanta desimaalimuodossa t = kokoaika = kasvanut pääoma.

2 Sivu 2/7 okoaika kokopäivinä un lasketaan kokopäivien lukumääää kahden päivämäään väliseltä ajalta, alkamispäivää ei lasketa mukaan mutta päättymispäivä lasketaan. Esimekiksi, jos pääoma on talletettuna yhden yön yli, pääomalle muodostuu koko yhdeltä kokopäivältä. Tällä kussilla tehdyissä laskelmissa käytetään ns. saksalaista tapaa kokoajan laskemisessa: jokaisessa kuukaudessa on 30 kokopäivää ja vuodessa on kokopäivää. Euoalueen ahamakkinoilla ovat käytössä yhteiset viitekokokannat Euibo ja Euibo365 (Euibo = Euo Intebank offeed Rate). Näiden yhteydessä mainitut luvut ja 365 viittaavat kokotapaan, jossa luvut ja 365 ketovat, kuinka montaa kokopäivää vuodessa laskelmissa käytetään. Euibo-koot noteeataan joka akipäivä yhden, kahden ja kolmen viikon sekä 1-12 kuukauden ajanjaksoille. aikki eipituisiin jaksoihin liittyvät Euibo-koot ilmoittavat koon osuuden pääomasta vuoden ajalta. Jos lainan kokokannan viitekokona on esimekiksi 12 kuukauden Euibo, lainan kokokanta on voimassa aina vuoden keallaan ja se takistetaan vuoden välein vastaamaan vuoden aikana tapahtunutta 12 kuukauden Euiboin kehitystä. Esimekki. Takastellaan esimekiksi vaihtuvakokoista lainaa, jonka kokokanta koostuu kolmen kuukauden Euibo-viitekokokannasta ja siihen lisättävästä 1,1 posenttiyksikön maginaalista. Lainaa nostettaessa Euiboviitekokokanta on esimekiksi 0,714 %, joten lainasta maksettavaksi kokokannaksi muodostuu ensimmäisen kolmen kuukauden ajalle (0, ,1)% = 1,814 %. Seuaavan kean tämän lainan kokokanta takistetaan kolmen kuukauden kuluttua sen hetkisen Euibo365-viitekokokannan tasoa vastaavaksi. oko ja kasvanut pääoma un koko lisätään pääomaan k, saadaan kasvanut pääoma : = k +. Huom. Yksinketaisessa kokolaskussa koko lisätään pääomaan vain yhden kean. Tietyltä ajanjaksolta ketyvän koon ahallinen määä lasketaan siten, että koko = pääoma kokokanta kokoaika vuosina eli = k i t

3 Sivu 3/7 Esimekki. Lyhytaikainen euon luotto nostettiin ja maksettiin kealla pois Luoton kokokanta oli 4,5 %. Lasketaan, kuinka suuet luoton kokomenot olivat: Aikajakso sisältää (30-22)+30+10=48 kokopäivää. oon määä ahassa on siis 48 = k i t = ,045 = 9,00. Lähdeveo Yksityishenkilöiden on maksettava kokotuloistaan valtiolle lähdeveoa. Lähdeveo on kokotuotosta maksettava veo. Tammikuun 2005 alusta lähtien lähdeveo on 28 %. okotulon lähdeveon peii kokoa maksava pankki, joka tilittää veon valtiolle. Pankki keää kaikki lähdeveot asiakkailtaan ja tilittää ne kealla valtiolle, jotta pankkisalaisuus säilyy. Huom: nettokoko = koko - lähdeveo nettokoko = vähennyskeoin koko kasvanut pääoma = pääoma + nettokoko Esimekki. Vuoden pituiselle määäaikaistilille talletetaan Talletukselle maksetaan kokoa 1,6 %. Vuoden kuluttua talletuksen eääntyessä kokotuotosta peitään 28 % lähdeveo. Lasketaan vuoden kuluttua ketynyt kasvanut pääoma: Lasketaan pääoman tuottama koko peuskaavalla = k i t = ,016 = 16,00. okotuotosta peitään 28 % lähdeveoa: 0,28 16,00 = 4,48. Talletukselle maksetaan nettokokoa siis 16,00-4,48 = 11,52. Nettokoko voidaan laskea myös suoaan käyttämällä vähennyskeointa 1-0,28= 0,72: 0,72 16,00 = 11,52. asvanut pääoma on veon jälkeen = k + = 1 000, ,52 = 1 011,52. okokanta Voimme myös laskea peuskaavasta kokokannan i, jonka avulla voidaan kuvata pääoman tuottoa tai lainan hintaa.

4 Sivu 4/7 Esimekki. Taja nosti euon matkalainan. Laina maksettiin takaisin 94 päivän kuluttua, jolloin pääomasta maksettiin kokoa 90,45 euoa. Lasketaan lainan kokokanta: Sijoitetaan avot yhtälöön = k i t ja atkaistaan kokokanta i: 90,45 i 0, ,86 %. k t okoaika Lasketaan seuaavaksi esimekin avulla kokoajan pituus, kun pääoman tuottama koko tunnetaan. Esimekki. Lasketaan, missä ajassa 2,0 %:n veolliselta sijoitustililtä saadaan nettokokoa 10 euoa, kun tilille on sijoitettu euoa ja lähdeveo on 28 %. Nettokokokanta on 0,72 0,02 = 0,0144 = 1,44 %. Ratkaistaan sitten aika t peuskaavasta = k i t: k i Sijoitetaan avot kaavaan: 10 0,55556 vuotta ,0144 Muutetaan aika päiviksi ketomalla luvulla, jolloin saadaan kokoajaksi 200 päivää eli 6 kuukautta ja 20 päivää. Pääoma Peuskaavasta voidaan atkaista myös alkupeäinen pääoma k ja laskea, kuinka suui pääoma tuottaa tietyn euomäääisen kokotulon tietyssä ajassa. Vastaavasti lasketaan, kuinka suui lainapääoma aiheuttaa tietyn kokomenon tietyssä ajassa. Alkupeäiselle pääomalle k saadaan siis kaava k. Esimekki. Lasketaan, kuinka suui pääoma kasvaa 110 päivässä kokoa 500 euoa. okokanta on 2,5 % ja lähdeveo 28 %. Nettokokokanta on 0,72 2,5 % = 1,8 %. Ratkaistaan pääoma k peuskaavasta = k i t: k Sijoitetaan tunnetut avot yllä olevaan kaavaan ja saadaan

5 Sivu 5/7 500 k 90909, ,018 Pääoma kasvaneesta pääomasta Usein halutaan tietää myös alkupeäinen pääoma, kun tunnetaan kasvanut pääoma, johon on lisätty koko. Tätä koon poistamista kasvaneesta pääomasta kutsutaan diskonttaukseksi. Diskonttausta käytetään, kun halutaan laskea tämänhetkinen avo hinnalle tai maksulle, joka on hinnoiteltu maksettavaksi myöhemmin. Ajatuksena siis on, että myöhemmin suoitettavien maksujen tulisi sisältää kokoa. diskonttaus = kasvaneesta pääomasta poistetaan koko Peuskaavoista = k + = k + k i t atkaistaan k, jolloin saadaan kaava alkupeäiselle pääomalle: k 1 Esimekki. Lasketaan, mikä pääoma kasvaa 105 päivässä euoksi, kun kokokanta on 2 % ja lähdeveo on 28 %. Nettokokokanta on 0,72 2 % = 1,44 %. Sijoitetaan kaavaan k 1 yllä annetut avot: 1543 k 1536, ,0144 Lähdekijallisuus

6 Sivu 6/7 Saaanen, P., olttola, E., Pösö, J., Liike-elämän matematiikka. Edita, Helsinki, Saaanen, P., olttola, E., Pösö, J., Mekonomin matematiikka. Edita, Helsinki, 2006.

7 Sivu 7/7 ooste = koko (euoina) k = pääoma p % i = nettokokokanta desimaalimuodossa [ i = 100 ] t = kokoaika mutolukuna oko euoina Pääoma Vuosikokokanta okoaika k i t k i k t k i asvanut pääoma = asvanut pääoma asvanut pääoma Pääoma okokanta okoaika ( 1 it) k k 1 it i k t 1 k i 1

Sähkökentät ja niiden laskeminen I

Sähkökentät ja niiden laskeminen I ähkökentät ja niiden laskeminen I IÄLTÖ: 1.1. Gaussin lain integaalimuoto ähkökentän vuo uljetun pinnan sisään jäävän kokonaisvaauksen laskeminen Vinkkejä Gaussin lain käyttöön laskettaessa sähkökenttiä

Lisätiedot

Aki Taanila EXCELIN RAHOITUSFUNKTIOITA

Aki Taanila EXCELIN RAHOITUSFUNKTIOITA Aki Taanila EXCELIN RAHOITUSFUNKTIOITA 4.12.2012 Sisällys Johdanto... 1 Aikaan liittyviä laskelmia... 1 Excelin rahoitusfunktioita... 2 Koronkorkolaskenta... 2 Jaksolliset suoritukset... 4 Luotot... 7

Lisätiedot

Prosentti- ja korkolaskut 1

Prosentti- ja korkolaskut 1 Prosentti- ja korkolaskut 1 Prosentti on sadasosa jostakin, kuten sentti eurosta ja senttimetri metristä. Yksi ruutu on 1 prosentti koko neliöstä, eli 1% Kuinka monta prosenttia on vihreitä ruutuja neliöstä?

Lisätiedot

LIIKE-ELÄMÄN MATEMATIIKKA 1 MAT1LH001

LIIKE-ELÄMÄN MATEMATIIKKA 1 MAT1LH001 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Liiketalous, Pasila LIIKE-ELÄMÄN MATEMATIIKKA 1 MAT1LH001 Katri Währn Syksy 2013 ESIPUHE Tämä luentorunko on tarkoitettu oppikirjan tueksi eikä suikaan korvaamaan sitä. suosittelen

Lisätiedot

Erilaisten osuuksien kuvaamiseen ja vertaamiseen käytetään prosenttia eli sadasosaa

Erilaisten osuuksien kuvaamiseen ja vertaamiseen käytetään prosenttia eli sadasosaa PROSENTTILASKENTAA 1. Prosentti Erilaisten osuuksien kuvaamiseen ja vertaamiseen käytetään prosenttia eli sadasosaa Prosentin merkitsemiseen käytetään yleensä prosenttimerkkiä %. 1. Prosenttiluku muutetaan

Lisätiedot

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran 4.1 Kaksi pistettä määrää suoran Kerrataan aluksi kurssin MAA1 tietoja. Geometrisesti on selvää, että tason suora on täysin määrätty, kun tunnetaan sen kaksi pistettä. Joskus voi tulla vastaan tilanne,

Lisätiedot

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS OSA 1: MIKÄ ON TILINPÄÄTÖS? OSA 2: TULOSLASKELMA JA TASE OSA 3: YRITYKSEN TOIMINNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS OSA 4: VAKAVARAISUUS OSA 5: MAKSUVALMIUS JA TEHOKKUUS OSA 6: KERTAUS JA YHTEENVETO Mikä on tilinpäätös?

Lisätiedot

Lyhyt johdatus rahaan

Lyhyt johdatus rahaan BoF Online 5 2011 Lyhyt johdatus rahaan Karlo Kauko Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen Pankki Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto

Lisätiedot

PERUSYHTÄLÖ, JOKA OSOITTAA YHTÄÄLTÄ LUOTON JA TOISAALTA LYHENNYSTEN JA MAKSUJEN VASTAAVUUDEN:

PERUSYHTÄLÖ, JOKA OSOITTAA YHTÄÄLTÄ LUOTON JA TOISAALTA LYHENNYSTEN JA MAKSUJEN VASTAAVUUDEN: 6 LIITE PERUSYHTÄLÖ, JOKA OSOITTAA YHTÄÄLTÄ LUOTON JA TOISAALTA LYHENNYSTEN JA MAKSUJEN VASTAAVUUDEN: K m K 1 A K t K m A K K t K ' K 1 Kirjainten ja merkkien selitykset: ' ' K luoton numero K lyhennyksen

Lisätiedot

YkkösBonus MasterCard - luottokorttien käyttöehdot

YkkösBonus MasterCard - luottokorttien käyttöehdot YkkösBonus MasterCard - luottokorttien käyttöehdot 1 Soveltamisala ja määritelmät Näitä YkkösBonus MasterCard -luottokorttien käyttöehtoja sovelletaan :n (jäljempänä pankki ) kortinhaltijalle myöntämään

Lisätiedot

EDUCATED TRADING MINIFUTUURIT. Tämä esite on tarkoitettu markkinointiin

EDUCATED TRADING MINIFUTUURIT. Tämä esite on tarkoitettu markkinointiin BNP PARIBAS EDUCATED TRADING MINIFUTUURIT Tämä esite on tarkoitettu markkinointiin Minifutuurit ovat korkeariskisiä sijoituksia Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry:n riskiluokituksen

Lisätiedot

Desimaaliluvut, mitä ne oikeastaan ovat?

Desimaaliluvut, mitä ne oikeastaan ovat? Desimaaliluvut, mitä ne oikeastaan ovat? Matti Lehtinen Desimaaliluvut ovat niin jokapäiväisiä ja niillä laskemiseen niin totuttu, ettei yleensä tule miettineeksi, mitä ne oikeastaan ovat. Joskus kauan

Lisätiedot

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö 5. Ensimmäisen asteen ytälö 5. Ensimmäisen asteen yhtälö Aloitetaan antamalla nimi yhtälön osille. Nyt annettavat nimet eivät riipu yhtälön tyypistä tai asteesta. Tarkastellaan seuraavaa yhtälöä. Emme

Lisätiedot

Oma vai vuokrattu? Jan Antell Mika Vaihekoski

Oma vai vuokrattu? Jan Antell Mika Vaihekoski Oma vai vuokrattu? Jan Antell Mika Vaihekoski Yksi meitä kaikkia askarruttavista ikuisuuskysymyksistä on valinta vuokra- ja omistusasunnon välillä. Kuten kaikki tiedämme useimmat suomalaiset ovat päätyneet

Lisätiedot

2.3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. b b 4ac = 2

2.3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. b b 4ac = 2 .3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. Toisen asteen yhtälön a + b + c 0 ratkaisukaavassa neliöjuuren alla olevaa lauseketta b b 4ac + a b b 4ac a D b 4 ac sanotaan yhtälön

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 1: Yhtälöitä ja prosentteja

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 1: Yhtälöitä ja prosentteja Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 1: Yhtälöitä ja prosentteja Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 3.0 -lisenssillä. 1 Osio 1: Yhtälöitä ja prosentteja 1. Yhtälö... 4. Yhtälön

Lisätiedot

MITAX 21 taksamittari

MITAX 21 taksamittari MITAX 21 taksamittari Valmistaja : MITAX palvelupiste 3/2012 (ohjelma alk 1002xx) Hevosuontie 50 Puh (08) 6121 651 Pilvitie 6 Puh. (08) 512 165 Y-tunnus 0511390-1 87700 Kajaani 90620 Oulu ww.trippi.fi

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Juha Siikavuo, HTM, KTM ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Helsingissä 24.2.2013 J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Leivän voitelua mökillä, toiselle se on

Lisätiedot

KIRJANPIDON KÄYTÄNTEITÄ, TOSITE JA LASKU

KIRJANPIDON KÄYTÄNTEITÄ, TOSITE JA LASKU KIRJANPIDON KÄYTÄNTEITÄ, TOSITE JA LASKU Tiliotteet muodostavat tositteiden kanssa kirjanpidon perustan. Aineiston käsittelyn helpottamista varten tositteet niputetaan mappiin kuukausittain aikajärjestykseen.

Lisätiedot

Sopeutumisraha SOPEUTUMISRAHA 1 (5) 21.4.2015. Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja.

Sopeutumisraha SOPEUTUMISRAHA 1 (5) 21.4.2015. Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja. SOPEUTUMISRAHA 1 (5) Sopeutumisraha Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja. Jos kansanedustaja ei ole edustajantoimen päättyessä saavuttanut eläkeikää, hänellä

Lisätiedot

Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia. Antti Karhos

Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia. Antti Karhos Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia Antti Karhos Laatuprojektin tuloksia 1. Lukki-kirjastojen laatuprojekti Lukki-kirjastojen laadunarviointi toteutettiin vuosien 2011-12 aikana. Se jakautui kahteen

Lisätiedot

Yhteiskunnallisten vaikuttajien

Yhteiskunnallisten vaikuttajien artikkeli heikki viitamäki Projektipäällikkö vatt heikki.viitamaki@vatt.fi Kuvat maarit kytöharju Budjetin tuloveromuutosten vaikutukset - miten ne lasketaan? Hallituksen budjettiesityksissä katsottiin

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 11/2011 liite 2 1 (7) 11.3.2011

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 11/2011 liite 2 1 (7) 11.3.2011 Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 11/2011 liite 2 1 (7) 11.3.2011 Omassa kodissaan työskentelevät perhepäivähoitajat työaikalain alaisuuteen; sovitut työaikamääräysten muutokset (KVTES liite 12)

Lisätiedot

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008,

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, 20.1.2009 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 15/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS

Lisätiedot

Matikkaa KA1-kurssilaisille, osa 3: suoran piirtäminen koordinaatistoon

Matikkaa KA1-kurssilaisille, osa 3: suoran piirtäminen koordinaatistoon Matikkaa KA1-kurssilaisille, osa 3: suoran piirtäminen koordinaatistoon KA1-kurssi on ehkä mahdollista läpäistä, vaikkei osaisikaan piirtää suoraa yhtälön perusteella. Mutta muut kansiksen kurssit, no

Lisätiedot

Matkustusohje_/_Rules_on_Travel

Matkustusohje_/_Rules_on_Travel Contents 1 Matkustusohje 2 Matkasuunnitelma 2.1 Matkavakuutus 2.2 Matkakuluista 2.3 Ostolaskut 3 Matkalasku 4 Hyväksyjän hyvä huomata 5 Matkaneuvojan muistilista if (window.showtoctoggle) { var tocshowtext

Lisätiedot

Vuokrakaton vaikutus asuntojen tarjontaan. Vientitukien vaikutus vaihtotaseeseen. Työmarkkirakenteiden vaikutus työttömyysasteeseen

Vuokrakaton vaikutus asuntojen tarjontaan. Vientitukien vaikutus vaihtotaseeseen. Työmarkkirakenteiden vaikutus työttömyysasteeseen TU-91.1001 Kansantaloustieteen perusteet, Syksy 2014 1. www-harjoituksen mallivastaukset Tehtävä 1 Mitkä seuraavista asioista kuuluvat mikro- ja makrotaloustieteen piiriin? Vuokrakaton vaikutus asuntojen

Lisätiedot

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Toukokuu 2010 1 (6) TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Miten toimit, kun työ päättyy Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistossa työttömäksi työnhakijaksi välittömästi työsuhteen päätyttyä tai lomautuksen alkaessa.

Lisätiedot

Nykyarvo ja investoinnit, L9

Nykyarvo ja investoinnit, L9 Nykyarvo ja investoinnit, L9 netto netto netto netto 1 Tarkastellaan tulovirtaa, joka kestää n jakson ajana, ja jossa jakson j lopussa kassaan tulee tulo k j. k 1 k 2 k 3 k 4 k 5 k 6... k n 0 1 2 3 4 5

Lisätiedot

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS Tie osakesäästämisen maailmaan Ville Aho Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ 2 Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot