Selvitetään korkokanta, jolla investoinnin nykyarvo on nolla eli tuottojen ja kustannusten nykyarvot ovat yhtä suuret (=investoinnin tuotto-%)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selvitetään korkokanta, jolla investoinnin nykyarvo on nolla eli tuottojen ja kustannusten nykyarvot ovat yhtä suuret (=investoinnin tuotto-%)"

Transkriptio

1 Sisäisen korkokannan menetelmä Selvitetään korkokanta, jolla investoinnin nykyarvo on nolla eli tuottojen ja kustannusten nykyarvot ovat yhtä suuret (=investoinnin tuotto-%) Sisäinen korkokanta määritellään lausekkeesta: n t (1 ) t (1 r) n t 1 S r JA H 0 missä r = investoinnin sisäinen korkokanta S t = investoinnin synnyttämät nettotuotot vuonna t JA = investoinnin jäännösarvo n = investoinnin pitoaika H = perusinvestointikustannus (hankintahinta) Investointi kannattaa, jos sisäinen korkokanta > käytettävä laskentakorkokanta eli pääoman tuottovaatimus Vaihtoehtoisista investointikohteista kannattaa valita se, jonka sisäinen korkokanta on korkein Metropolia Ammattikorkeakoulu

2 Esimerkki 1 Perusinvestointi on ja nettotuotto 4. vuoden lopussa ja 5. vuoden lopussa Jäännösarvoa ei ole. Sisäinen korkokanta selvitetään yhtälöstä: v 4r v 5r = 0 missä v 4r ja v 5r ovat diskonttaustekijöitä Kokeilemalla diskonttaustekijätaulukon lukuja saadaan r:n arvoksi vajaa 12 %, koska investoinnin nykyarvo on -31,8, kun r = 12 %: r = 11 %: 0, , = 173,8 (>0) r = 12 %: 0, , = -31,8 (<0) Investointi kannattaa, jos investoinnin tuottotavoite jää tämän alle

3 Tarkka sisäinen korkokanta interpoloimalla Kun on löydetty kaksi korkokantaa, joiden väliin investoinnin sisäinen korkokanta asettuu, voidaan tarkka sisäinen korko interpoloida seuraavasti: LNA Lr ( Hr Lr) LNA HNA missä Lr = alempi korkokanta Hr = korkeampi korkokanta LNA = alemman korkokannan mukainen nykyarvo HNA = korkeamman korkokannan mukainen nykyarvo Esimerkki 1:n investoinnin tarkka sisäinen korkokanta = 11 % + 173,8 (12 % - 11 %) = 11,85 % 173,8 - (-31,8 )

4 Esimerkki 2 Investoinnin hankintakustannus H = Vuotuiset nettotuotot S t = Pitoaika n = 10 vuotta Jäännösarvo JA = 0 Investoinnin tuottovaatimus on 15 %. Kannattaako investointi? S t Jaksollisten maksujen diskonttaustekijä a n/i H = 0 a n/i = H/S t = / = 6,67 Haetaan jaksollisten maksujen nykyarvotekijän taulukosta se korko, mitä saatu arvo vastaa Sisäinen korko asettuu lähelle 8 % r = 8 %: 6, = r = 9 %: 6, = r = 8 % % = 8,15 % Investoinnin tuottovaatimus oli 15 %, joten investointi on kannattamaton

5 Esimerkki 2 jatkuu Kuinka sisäinen korkokanta muuttuu, jos jäännösarvoksi olisi arvioitu ? Kannattaako investointi silloin? Nykyarvolauseke: a 10r v 10r = 0 Lasketaan eri korkokannoilla: r = 10 %: 6, , = r = 9 %: 6, , = r = 9 % % = 9,11 % Investointi ei kannata

6 Sisäisen korkokannan menetelmän ominaisuuksia Sopii erikokoisten ja tyyppisten investointien vertailuun, koska sisäiset korkokannat ovat vertailukelpoisia Menetelmää käytetään paljon silloin, kun investointi rahoitetaan omalla pääomalla ja halutaan selvittää sen tuotto Perustuu oletukseen siitä, että kaikki investoinnin synnyttämät kassavirrat voidaan sijoittaa investoinnin sisäisellä korolla, mikä ei tietenkään aina ole mahdollista Verrattaessa toisensa poissulkevia investointivaihtoehtoja, joiden kassavirrat ajoittuvat eritavalla, suositeltavampaa käyttää nykyarvomenetelmää Ei-konventionaalisille investoinneille voi löytyä useita sisäisiä korkokantoja, joilla investoinnin NA = 0 Suositeltavampaa käyttää nykyarvomenetelmää

7 Sisäisen korkokannan menetelmä ja Excel Sisäisen koron laskentafunktion lyhenne Excelissä on IRR Values = Arvot, joille halutaan laskea sisäinen korkokanta Guess = Tähän voi tehdä arvauksen oikeasta korkokannasta (Excel aloittaa iteroinnin tästä arvauksesta) Jos jätetään tyhjäksi, iterointi aloitetaan arvosta 10 % Syötetään kustannukset negatiivisina ja tuotot positiivisina

8 Harjoitustehtävä 1 Laske seuraavien investointivaihtoehtojen sisäiset korkokannat: A B C Hankintameno ( ) Pitoaika (v) Vuotuiset nettotuotot ( ) Jäännösarvo ( ) Mikä vaihtoehdoista kannattaa valita?

9 Harjoitustehtävä 2 Laske (hae) seuraavien investointikohteiden sisäinen korkokanta: a) Perusinvestointi ja jäännösarvo 4. vuoden lopussa Vuosi Nettotuotto b) Perusinvestointi: Nettotuotto 1. vuonna: Nettotuotto 2. vuonna + jäännösarvo: c) Perusinvestointi: (ennakkopalkkio) Nettotuotto 1. vuonna: Nettotuotto 2. vuonna:

10 Pääoman tuottoastemenetelmä (ROI) Yksinkertaistettu sisäisen korkokannan menetelmä Ei huomioi rahan aika-arvoa Pääoman tuottoaste (ROI, Return On Investment) määritellään yleisessä muodossaan tuloksen ja sidotun pääoman välisenä suhteena Investointilaskelmissa jaetaan tyypillisen vuoden investoinnin nettotuotto investoinnin (keskimäärin) sitoman pääoman määrällä Tyypilliseksi vuodeksi valitaan sellainen vuosi, jolloin investoinnin sisäänajovaiheen arvellaan olevan ohi ja esim. markkinointi on saatu normaaliksi ROI = Nettotuotto 100 % (Keskimäärin) sidottu pääoma Investointi on kannattava, jos ROI > i (= tuottovaatimus)

11 Pääoman tuottoasteen (ROI) muodostuminen Myynti miinus Muuttuvat kustannukset Katetuotto miinus Kiinteät kustannukset Tulos (ennen korkoja ja veroja) per Myynti Voitto-% Rahoitusomaisuus + Vaihtoomaisuus Myynti per Kokonaisinvestointi kertaa Pääoman kiertonopeus Pääoman (investoinnin) tuotto-% + Käyttöomaisuus

12 Esimerkki 1 Perushankintakustannus H = Jäännösarvo JA = Pitoaika n = 5 vuotta Vuotuinen nettotuotto ennen poistoja S = Poistokustannus = = /vuosi 5 vuotta Vuotuinen nettotuotto poistojen jälkeen = = Investointiin alussa sidottu pääoma = Investointiin keskimäärin sidottu pääoma = = (Alkuperäisen) investoinnin tuotto = = 12 % Keskimääräinen investoinnin tuotto = = 21,8 %

13 Harjoitustehtävä 3 Vertaile seuraavien investointivaihtoehtojen kannattavuutta a) nykyarvomenetelmällä b) sisäisen korkokannan menetelmällä c) pääoman tuottoastemenetelmällä Kassavirrat on arvioitu seuraaviksi: Vuosi A B C D Käytä nykyarvon laskennassa 10 %:n laskentakorkokantaa.

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Metropolia Ammattikorkeakoulu INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Virpi Tevä-Helminen 28.8.2013 2 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO... 4 1.1 Investointilaskenta ja päätöksenteko kurssin esittely... 4

Lisätiedot

Ratkaisu: a) Koroton takaisinmaksuaika on 9000 = 7,5 vuotta. 1200 b) Kun vuosituotot pysyvät vakiona, korollinen takaisinmaksuaika määräytyy

Ratkaisu: a) Koroton takaisinmaksuaika on 9000 = 7,5 vuotta. 1200 b) Kun vuosituotot pysyvät vakiona, korollinen takaisinmaksuaika määräytyy Kotitehtävät 7. Aihepiirinä Investointi Ratkaisuehdotuksia 1. Investoinnin hankintameno on 9000 euroa ja siitä saadaan seuraavina vuosina vuosittain 1200 euron tulot. Määritä a) koroton takaisinmaksuaika

Lisätiedot

INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO

INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Investoinnin käsite Investointeina pidetään menoja, jotka ovat rahamäärältään suuria ja joissa tulon kertymisaika on pitkä (> 1 vuosi) Vaikutukset ulottuvat pitkälle

Lisätiedot

Sisäinen korkokanta ja investoinnin kannattavuuden mittareita, L10

Sisäinen korkokanta ja investoinnin kannattavuuden mittareita, L10 Sisäinen ja investoinnin, L10 1 Määritelmä: i sis on se laskentakorko, jolla nettonykyarvo on nolla. Jos projekti on normaali siinä mielessä, että alun negatiivisia nettoeriä seuraa lopun positiiviset

Lisätiedot

INVESTOINNIN LASKENTA

INVESTOINNIN LASKENTA YT22 INVESTOINNIN LASKENTA Yrityssalo Oy www.yrityssalo.fi Sivu 2 (8) INVESTOINNIN LASKENTA SISÄLTÖ SIVU 1. INVESTOINNIN SUUNNITTELU 3 1.1 Investointien rahoitus 3 1.2 Investointien luokittelu 4 2. INVESTOINTIKUSTANNUSTEN

Lisätiedot

Nykyarvo ja investoinnit, L7

Nykyarvo ja investoinnit, L7 Nykyarvo ja investoinnit, L7 netto netto 1 Tarkastellaan tulovirtaa, joka kestää n jakson ajana, ja jossa jakson j lopussa kassaan tulee tulo k j. k n k 1 k 2 k 3 k 4 k 5 k 6... 0 1 2 3 4 5 6... n j netto

Lisätiedot

LAITEINVESTOINNIN KANNATTAVUUSLASKELMA

LAITEINVESTOINNIN KANNATTAVUUSLASKELMA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto 2011 Sanni Tuumanen LAITEINVESTOINNIN KANNATTAVUUSLASKELMA Case: pakkauskone OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu Liiketalouden

Lisätiedot

10 Liiketaloudellisia algoritmeja

10 Liiketaloudellisia algoritmeja 218 Liiketaloudellisia algoritmeja 10 Liiketaloudellisia algoritmeja Tämä luku sisältää liiketaloudellisia laskelmia. Aiheita voi hyödyntää vaikkapa liiketalouden opetuksessa. 10.1 Investointien kannattavuuden

Lisätiedot

1 Prosenttilaskua 3. 2 Yksinkertainen korkolasku 4. 3 Diskonttaus 6. 4 Koronkorko 8. 5 Korkokannat 9. 6 Jatkuva korko 10. 7 Jaksolliset suoritukset 11

1 Prosenttilaskua 3. 2 Yksinkertainen korkolasku 4. 3 Diskonttaus 6. 4 Koronkorko 8. 5 Korkokannat 9. 6 Jatkuva korko 10. 7 Jaksolliset suoritukset 11 Sisältö Prosenttilaskua 3 2 Yksinkertainen korkolasku 4 3 Diskonttaus 6 4 Koronkorko 8 5 Korkokannat 9 6 Jatkuva korko 0 7 Jaksolliset suoritukset 8 Luotot ja korkolasku 2 8. Annuiteettiperiaate........................

Lisätiedot

Todellinen vuosikorko. Efektiivinen/sisäinen korkokanta. Huomioitavaa

Todellinen vuosikorko. Efektiivinen/sisäinen korkokanta. Huomioitavaa Todellinen vuosikorko Huomioitavaa Edellinen keskimaksuhetkeen perustuva todellinen vuosikorko antaa vain arvion vuosikorosta. Tarkempi arvio todellisesta korosta saadaan ottamalla huomioon mm. koronkorko.

Lisätiedot

Nykyarvo ja investoinnit, L9

Nykyarvo ja investoinnit, L9 Nykyarvo ja investoinnit, L9 netto netto netto netto 1 Tarkastellaan tulovirtaa, joka kestää n jakson ajana, ja jossa jakson j lopussa kassaan tulee tulo k j. k 1 k 2 k 3 k 4 k 5 k 6... k n 0 1 2 3 4 5

Lisätiedot

Valaistushankinnan vaihtoehtojen LCC-tarkastelu Case: Esimerkkilaskelma, Halli 1000 m 2

Valaistushankinnan vaihtoehtojen LCC-tarkastelu Case: Esimerkkilaskelma, Halli 1000 m 2 Maatilan energiahuolto -hanke 1 (18) /energiahuolto Valaistushankinnan vaihtoehtojen LCC-tarkastelu Case: Esimerkkilaskelma, Halli 1000 m 2 Case -kohteen kuvaus Tässä esimerkkilaskelmassa verrataan kahden

Lisätiedot

Value Basic Oy FI00000000 2014-02-21

Value Basic Oy FI00000000 2014-02-21 Value Basic Oy FI00000000 2014-02-21 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Arvo... 4 Arvonmääritysmalli... 6 Edellytykset... 6 Laskelmat...6 Selitykset...7 Toimialavertailu...8 Ennustetut tuotot...14 Lähtöarvot...15

Lisätiedot

Johdanto Kassavirta-analyysin perusteet

Johdanto Kassavirta-analyysin perusteet Mat-2.3114 Investointiteoria Johdanto Kassavirta-analyysin perusteet 24.2.2015 Luento 1: Sisältö Mitä on investointiteoria? Investoinnit ja pääomamarkkinat Kassavirtojen perusteet Tyypillisiä investointipäätöksiä

Lisätiedot

Aki Taanila EXCELIN RAHOITUSFUNKTIOITA

Aki Taanila EXCELIN RAHOITUSFUNKTIOITA Aki Taanila EXCELIN RAHOITUSFUNKTIOITA 4.12.2012 Sisällys Johdanto... 1 Aikaan liittyviä laskelmia... 1 Excelin rahoitusfunktioita... 2 Koronkorkolaskenta... 2 Jaksolliset suoritukset... 4 Luotot... 7

Lisätiedot

Pekka Hirvikoski OMISTUSRAKENTEEN YHTEYS INVESTOINTIEN KASSAVIRTAHERKKYYTEEN SUOMALAISELLA AINEISTOLLA

Pekka Hirvikoski OMISTUSRAKENTEEN YHTEYS INVESTOINTIEN KASSAVIRTAHERKKYYTEEN SUOMALAISELLA AINEISTOLLA Pekka Hirvikoski OMISTUSRAKENTEEN YHTEYS INVESTOINTIEN KASSAVIRTAHERKKYYTEEN SUOMALAISELLA AINEISTOLLA Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Omistusrakenteen yhteys investointien

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden tiedekunta Rahoitus ERI ASUMISMUOTOJEN TALOUDELLINEN VERTAILU

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden tiedekunta Rahoitus ERI ASUMISMUOTOJEN TALOUDELLINEN VERTAILU LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden tiedekunta Rahoitus ERI ASUMISMUOTOJEN TALOUDELLINEN VERTAILU Kandidaatintutkielma Tomi Turunen 27.11.2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 1.1 Suomen asuntomarkkinoista

Lisätiedot

Kuntasektorin toiminnanohjausjärjestelmäinvestointien arvonmääritys

Kuntasektorin toiminnanohjausjärjestelmäinvestointien arvonmääritys Tampereen yliopisto Taloustieteiden laitos TAMPEREEN Y L I O P I S T O Kuntasektorin toiminnanohjausjärjestelmäinvestointien arvonmääritys Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Syyskuu 2006 Ohjaaja: Markus

Lisätiedot

ENNAKKOHARJOITTELUTEHTÄVÄT 2010 LASKENTATOIMI

ENNAKKOHARJOITTELUTEHTÄVÄT 2010 LASKENTATOIMI ENNAKKOHARJOITTELUTEHTÄVÄT 2010 LASKENTATOIMI Ennakkoharjoittelutehtävät 2010 / Laskentatoimi (1) 1. Tilinpäätös 1) T / E : Kaikkien osakeyhtiöiden täytyy julkistaa tilinpäätöksensä. (s.13) 2) Tilinpäätöstä

Lisätiedot

a) 3500000 (1, 0735) 8 6172831, 68. b) Korkojaksoa vastaava nettokorkokanta on

a) 3500000 (1, 0735) 8 6172831, 68. b) Korkojaksoa vastaava nettokorkokanta on Kotitehtävät 4 Ratkaisuehdotukset. 1. Kuinka suureksi 3500000 euroa kasvaa 8 vuodessa, kun lähdevero on 30% ja vuotuinen korkokanta on 10, 5%, kun korko lisätään a) kerran vuodessa b) kuukausittain c)

Lisätiedot

Rahoitukset perusteet

Rahoitukset perusteet Rahoitukset perusteet Esseekysymykset ja määritelmät LTKY:n tenttiarkiston 5.9.2008 alkavasta tentistä päättyen syksyn 2011 tenttiin. Ei sisällä laskutehtäviä, joita kokeissa on yleensä 1-2 kappaletta!

Lisätiedot

VAALAN KUNNAN YHTEISKÄYTTÖAUTOT

VAALAN KUNNAN YHTEISKÄYTTÖAUTOT VAALAN KUNNAN YHTEISKÄYTTÖAUTOT Veikko Seppänen 2011 Oulun seudun ammattikorkeakoulu VAALAN KUNNAN YHTEISKÄYTTÖAUTOT Veikko Seppänen Opinnäytetyö 13.4.2011 Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Oulun

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Vuokko Vanhala-Nurmi, 2009 Excel jatko

SISÄLTÖ. Vuokko Vanhala-Nurmi, 2009 Excel jatko Excel 2007 Sisällysluettelo SISÄLTÖ LASKENTA AIKA-ARVOILLA... 2 Ajan käsittely kaavoissa... 2 Päiväykset... 2 Vuosi, tunti, päivä... 3 LOOGISET FUNKTIOT... 4 IF-funktio (JOS)... 4 IF-funktion tekeminen

Lisätiedot

VALINTAKOE 4.6.2014 PISTEYTYS

VALINTAKOE 4.6.2014 PISTEYTYS VALINTAKOE 4.6.2014 PISTEYTYS Koetyyppi Kokeessa on 50 tehtävää. Ne on ryhmitelty osa-alueittain. Kunkin tehtävän vastaus perustuu ko. osa-alueen ennakkoon ilmoitettuun koemateriaaliin. Tehtävät 17-36

Lisätiedot

Ratkaisu: a) Aritmeettisen jonon mielivaltainen jäsen a j saadaan kaavalla. n = a 1 n + (n 1)n d = 5 500 + 4 = 501500. 2 500 = 5 + 2001 2

Ratkaisu: a) Aritmeettisen jonon mielivaltainen jäsen a j saadaan kaavalla. n = a 1 n + (n 1)n d = 5 500 + 4 = 501500. 2 500 = 5 + 2001 2 Kotitehtäviä 5. Ratkaisuehdotuksia. a) Jono a,..., a 500 on aritmeettinen, a = 5 ja erotusvakio d = 4. Laske jäsenet a, a 8 ja a 00 sekä koko jonon summa. b) Jono b,..., b 0 on geometrinen, b = ja suhdeluku

Lisätiedot

LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOTEHTÄVIEN

LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOTEHTÄVIEN LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOTEHTÄVIEN VASTAUKSET 1. Yrityksen sidosryhmät 1. Sidosryhmät ovat niitä, joilla on yrityksessä jokin taloudellinen panos, josta he saavat jotakin vastineeksi. Sidosryhmiä

Lisätiedot

Pääsykoe 2002/Ratkaisut. Hallinto

Pääsykoe 2002/Ratkaisut. Hallinto Pääsykoe 2002/Ratkaisut Hallinto 1. Osio 1 / Tosi (sivu 34). Osio 2 / Epätosi; Näin ei todeta kirjassa. Osio 3 / Tosi (sivu 34). Osio 4 / Tosi (sivu 35). 2. Väite A / Tosi (sivu 51). Väite B / Tosi (sivu

Lisätiedot

Valintakoe 2009 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA

Valintakoe 2009 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA Valintakoe 2009 Koetyyppi Kokeessa on 48 tehtävää. Ne on ryhmitelty valintakoekirjoittain. Tehtävien 25-32 osalta vastaus pohjautuu koekirjaan ja jaettuun aineistoon.

Lisätiedot

Oma vai vuokrattu? Jan Antell Mika Vaihekoski

Oma vai vuokrattu? Jan Antell Mika Vaihekoski Oma vai vuokrattu? Jan Antell Mika Vaihekoski Yksi meitä kaikkia askarruttavista ikuisuuskysymyksistä on valinta vuokra- ja omistusasunnon välillä. Kuten kaikki tiedämme useimmat suomalaiset ovat päätyneet

Lisätiedot

1. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa? 2. Mikä seuraavista tunteita koskevista väittämistä pitää paikkansa?

1. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa? 2. Mikä seuraavista tunteita koskevista väittämistä pitää paikkansa? 1 Hakijan kaikki nimet: Hakijan syntymäaika: Hakijanumero (löytyy vastauslomakkeesta): Lämsä Hautala: ORGANISAATIOKÄYTTÄYTYMISEN PERUSTEET 1. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa? 1. Positivismi

Lisätiedot