1.1 Suhteisjako 8. Euro 14 Valuuttakurssit 15 Kurssimuutokset ja rahan arvo 18. Tulovero 21 Ansiotulon vero 21 Pääomatulon vero 23

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1.1 Suhteisjako 8. Euro 14 Valuuttakurssit 15 Kurssimuutokset ja rahan arvo 18. Tulovero 21 Ansiotulon vero 21 Pääomatulon vero 23"

Transkriptio

1 SISÄLTÖ 1 KAUPALLISIA SOVELLUKSIA Suhteisjako Valuutat 14 Euro 14 Valuuttakurssit 15 Kurssimuutokset ja rahan arvo Verotus 21 Tulovero 21 Ansiotulon vero 21 Pääomatulon vero 23 Varallisuusvero 24 Arvonlisävero Hinnoittelua 27 Hinnan rakenne 27 Arvonlisävero 28 Myyntipalkkio ja myyntikate 30 Alennus ja hävikki 32 Alennusvaraus 32 Hävikki 33 Hinnoittelulaskelmat Excelillä 35 2 LUKUJONOT Peruskäsitteitä 43 Lukujono 43 Sarja Aritmeettinen lukujono 45 Aritmeettisen lukujonon termien summa Geometrinen lukujono ja sarja 50 Geometrisen lukujonon termien summa 52

2 3 KORONKORKOLASKENTAA 59 Yleistä 60 Kasvanut ja alkuperäinen pääoma 61 Konformiset ja relatiiviset korkokannat 68 Jaksolliset suoritukset 75 Loppuarvon määrittäminen 75 Alkuarvon määrittäminen 78 Tasaerälaina 81 Koronkorkolaskut Excelin rahoitusfunktioilla 87 Tulevan arvon laskeminen 88 Alkuperäisen arvon laskeminen 90 Korkokannan laskeminen 92 Korkoajan laskeminen 93 Jaksollisen maksuerän laskeminen 94 4 INVESTOINTILASKELMIA 98 Peruskäsitteitä 99 Nykyarvomenetelmä 100 Annuiteettimenetelmä 102 Sisäisen korkokannan menetelmä 105 Takaisinmaksuajan menetelmä 107 Menetelmien vertailua 107 Investointilaskelmat ja Excel TILASTOLLISIA MENETELMIÄ Todennäköisyyslaskentaa 116 Todennäköisyyden käsite 116 Nimityksiä 116 Todennäköisyyden tilastollinen määrittely 117 Todennäköisyyden klassinen määrittely 118 Laskusääntöjä 121 Komplementtitapahtuman todennäköisyys 121 Yhteenlaskusääntö 122 Kertolaskusääntö 124 Odotusarvo 127

3 5.2 Tilastollinen riippuvuus 132 Korrelaatio 133 Riippuvuuden luonne 133 Ristiintaulukointi 134 Hajontakuvio 136 Korrelaatiokerroin 139 Pearsonin korrelaatiokerroin r 139 Tilastollisen riippuvuuden tutkiminen Excelillä 143 Ristiintaulukointi 143 Hajontakuvion piirtäminen 145 Korrelaatiokerroin 147 Regressiosuora 153 Regressiosuora ja Excel Aikasarjat 162 Aikasarjan vaihtelukomponentit 163 Trendi 165 Kausivaihtelut 170 Aikasarjat ja Excel 172 Indeksit 179 Yksinkertainen indeksi 179 Ryhmäindeksit 180 Näennäinen muutos ja reaalinen muutos VASTAUKSIA 186

4 1.4 HINNOITTELUA HINNAN RAKENNE Vaikka hinnan laskeminen on nykyisin erilaisten koneiden tehtävänä, on sekä yrittäjän että myyjän hyödyllistä tuntea hinnan rakenne. Myös hintaan vaikuttavien tekijöiden muutosten seuraukset on osattava huomioida ja laskea. Esim Yrittäjä on maksanut tuotteesta 260 ˆ. Myyntihinnan hän muodostaa lisäämällä ostohintaan 35 %. Myyntikampanjan vauhdittamiseksi yrittäjä antaa hinnasta saman 35 %:n alennuksen ajatuksella, että pääsee aluksi vain omilleen. Ostohinta 260,00 ˆ Myyntihinta 1, ˆ = 351,00 ˆ Alennettu hinta 0, ˆ = 228,15 ˆ Todellisuudessa menettely aiheuttaa 31,85 euron tappion. Hintaan olennaisesti vaikuttavia tekijöitä ovat arvonlisävero, haluttu myyntipalkkio tai kate, myönnettävät alennukset ja mahdollinen hävikki. Tuotteen hinnasta puhuttaessa tarkoitetaan yleensä arvonlisäveron sisältävää hintaa. Sen lisäksi ilmoitetaan arvonlisäveron osuus ja veroton hinta. Toinen näkemys on, että vain veroton hinta on tuotteen hintaa ja arvonlisävero on puhtaasti kuluttajan samassa yhteydessä maksama välillinen vero. Seuraava kaavio havainnollistaa tuotteen hinnan muodostumista kaupan eri portaissa. Nimitykset saattavat vaihdella käytännössä. Samaa asiaa tarkoitettaessa saatetaan puhua myyntipalkkiosta, katteesta tai tuotosta. VÄHITTÄISMYYNTIHINTA VÄHITTÄISOSTOHINTA = TUKKUMYYNTIHINTA TUKKUOSTOHINTA= TEHTAAN MYYNTIHINTA VEROTON OSUUS VÄHITTÄISMYYNTIPALKKIO TUKKUMYYNTIPALKKIO ALV

5 Opiskelijan verotettava tulo muodostuu yleensä opintorahasta ja palkkatulosta. Verotus poikkeaa tavallisen palkansaajan verotuksesta vain sikäli, että opintorahasta saa opintorahavähennyksen. Opintorahavähennys on ˆ, kuitenkin enintään myönnetyn opintorahan suuruinen. Muut ansiotulot pienentävät opintorahavähennyksen määrää. Vähennys pienenee 50 %:lla siitä määrästä, jolla puhdas ansiotulo (ansiotulo tulonhankkimisvähennyksen 620 ˆ jälkeen) ylittää euroa. Esim Opiskelija saa vuonna 2005 opintorahaa 1656 ˆ, josta pidätetään ennakkoa 10 %. Lisäksi hänellä on palkkatuloja 3735 ˆ. Palkasta on pidätetty ennakkoa 7 %. Lasketaan opiskelijan verojen määrä lopullisessa verotuksessa, kun kunnallisvero liitännäisineen on 21,55 %. Puhdas ansiotulo 1656 ˆ ˆ 620 ˆ = 4 771,00 ˆ Opintorahaväh ˆ 0,5 (4771 ˆ 2200 ˆ) = 914,50 ˆ Eläkemaksu- ja tyött.vak. vähennys (5,1 %/3735 ˆ) = 190,50 ˆ Ansiotulo vähennysten jälkeen = 3 666,00 ˆ Valtion veroa ei alle ˆ:n tuloista peritä. Kunnallisverotuksessa huomioidaan lisäksi pienituloisen ansiotulo- ja perusvähennystä yhteensä 1769 ˆ, joten verotettavaksi tuloksi jää josta vero ˆ ˆ = ˆ 0, ˆ 408,80 ˆ Ennakoita on pidätetty 0, ˆ + 0, ˆ = 427,05 ˆ. Opiskelija saa takaisin 427,05 ˆ 408,80 ˆ = 18,25 ˆ. Pääomatulon vero Pääomatuloja ovat omaisuuden tuotto, omaisuuden luovutuksesta saatu voitto ja muu sellainen tuotto, jota varallisuuden voidaan katsoa kerryttäneen. Esimerkiksi korkotulo, pörssiyhtiöistä saatu osinkotulo, vuokratulo, voitto-osuus, henkivakuutuksen tuotto ja luovutusvoitto ovat pääomatuloa. Pääomatulon veron perii valtio. Pääomatulosta vähennetään ensin tulon hankkimisesta aiheutuneet kulut. Näin saadusta nettotulosta maksetaan pääomatulon veroprosentin mukainen vero. Vuonna 2005 veroprosentti on 28. Pankkitilien korosta maksettavaa veroa nimitetään lähdeveroksi. Omaisuuden myynnistä saatua voittoa nimitetään luovutusvoitoksi. Verotettavaa voittoa laskettaessa myyntihinnasta saadaan vähentää

6 Korkokannan laskeminen Funktiolla KORKO voidaan laskea korkokanta, kun tunnetaan korkojaksojen lukumäärä (Kaudet yht), alkuperäinen pääoma (Nykyarvo) ja kasvanut pääoma (tuleva arvo TA). Sama funktio sopii jaksollisten maksujen kuten tasaerälainan jakson korkokannan laskemiseen, kun tunnetaan suoritusten lukumäärä (Kaudet yht), jaksollinen suoritus (Erä) sekä niiden yhteinen alkuarvo (Nykyarvo). Funktio SISÄINEN.KORKO laskee tasavälisten eri suurien maksujen korkokannan, kun maksuerien suuruus (Arvot) tunnetaan. Jos maksut eivät ole tasavälisiä, sopii tilanteeseen SISÄINEN.KORKO.JAKSO- TON, joka laskee vuotuisen korkokannan, kun tunnetaan suoritukset (Arvot) ja vastaavat päivämäärät (Päivät). Esim Ohessa on tehtävä 3.19 ratkaistu KORKO-funktiolla. Koska ensimmäinen erä maksetaan heti, suoritukset tapahtuvat ikään kuin jakson alussa, jolloin Laji on 1. Korkokannaksi saadaan noin 16,44 %.

7 5-66 Laske vuoden 2005 tammi-, helmi-, maalis-, huhti- ja toukokuun inflaatioprosentit, kun kuluttajahintaindeksin arvot olivat Tammi Helmi Maalis Huhti Touko ,8 105,4 105,0 105,1 105, ,0 105,6 106,0 106,3 106, Esimerkissä 5.36 on kuluttajahintaindeksin ryhmät, kunkin ryhmän paino sekä ryhmän indeksin arvo (osaindeksi) maaliskuussa Laske uusi indeksi ja kokonaisindeksin muutosprosentti, jos a) elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat halpenevat 10 % b) alkoholijuomat ja tupakka kallistuvat 10 % c) asuminen, lämpö ja valo kallistuvat 5 %, mutta vaatetus ja jalkineet halpenevat 5 % muiden ryhmien hintojen säilyessä ennallaan Toisen asteen tutkinnon suorittaneiden vuotiaiden keskiansio oli 1757 ˆ/kk vuonna Mikä olisi pitänyt ansion olla toukokuussa 2005, jotta ansion reaaliarvo elinkustannusindeksillä mitattuna olisi säilynyt ennallaan, kun elinkustannusindeksi oli 1563 vuonna 2002 ja 1591 toukuussa 2005? 5-69 Laske kertoimet, joilla eri vuosien rahamäärät, esimerkiksi palkat, on kerrottava, jotta ne vastaavat vuoden 2005 rahan arvoa elinkustannusindeksillä mitattuna (niin kutsuttu rahan arvon kerroin, kun vuoden 2005 kerroin on 1). Vuosi Elink.indeksi Seuraavassa taulukossa ovat keskimääräiset kuukausiansiot vuosina 2000 ja 2004 sektoreittain sekä vastaavat kuluttajahintaindeksit: Valtio ˆ/kk Kunta ˆ/kk Yksityinen sektori ˆ/kk Kuluttajahintaindeksi ,3 Laske eri sektoreiden reaaliansioiden kehitys kuluttajahintaindeksillä mitattuna.

1.2 Hintaan vaikuttavia tekijöitä 13 - Arvonlisävero 13 - Myyntipalkkio ja myyntikate 15 - Alennus ja hävikki 17

1.2 Hintaan vaikuttavia tekijöitä 13 - Arvonlisävero 13 - Myyntipalkkio ja myyntikate 15 - Alennus ja hävikki 17 SISÄLTÖ 1 KAUPALLISIA SOVELLUKSIA 7 1.1 Tulovero 8 1.2 Hintaan vaikuttavia tekijöitä 13 - Arvonlisävero 13 - Myyntipalkkio ja myyntikate 15 - Alennus ja hävikki 17 1.3 Indeksit 22 - Indeksin käsite 22

Lisätiedot

1 PERUSTEIDEN KERTAUSTA... 7

1 PERUSTEIDEN KERTAUSTA... 7 SISÄLTÖ 1 PERUSTEIDEN KERTAUSTA... 7 1.1 PERUSLASKUTOIMITUKSIA... 7 LUKUJEN PYÖRISTÄMINEN... 7 LASKEMISJÄRJESTYS... 10 MURTOLUVUT... 15 NEGATIIVISET LUVUT... 22 1.2 ALGEBRAN PERUSTEITA... 28 POTENSSIT...

Lisätiedot

1 Prosenttilaskua 3. 2 Yksinkertainen korkolasku 4. 3 Diskonttaus 6. 4 Koronkorko 8. 5 Korkokannat 9. 6 Jatkuva korko 10. 7 Jaksolliset suoritukset 11

1 Prosenttilaskua 3. 2 Yksinkertainen korkolasku 4. 3 Diskonttaus 6. 4 Koronkorko 8. 5 Korkokannat 9. 6 Jatkuva korko 10. 7 Jaksolliset suoritukset 11 Sisältö Prosenttilaskua 3 2 Yksinkertainen korkolasku 4 3 Diskonttaus 6 4 Koronkorko 8 5 Korkokannat 9 6 Jatkuva korko 0 7 Jaksolliset suoritukset 8 Luotot ja korkolasku 2 8. Annuiteettiperiaate........................

Lisätiedot

LIIKE-ELÄMÄN MATEMATIIKKA 1 MAT1LH001

LIIKE-ELÄMÄN MATEMATIIKKA 1 MAT1LH001 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Liiketalous, Pasila LIIKE-ELÄMÄN MATEMATIIKKA 1 MAT1LH001 Katri Währn Syksy 2013 ESIPUHE Tämä luentorunko on tarkoitettu oppikirjan tueksi eikä suikaan korvaamaan sitä. suosittelen

Lisätiedot

HZZ10100 Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat: Kauppamatematiikka Versio 1.2 / 16.8.2009

HZZ10100 Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat: Kauppamatematiikka Versio 1.2 / 16.8.2009 HZZ10100 Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat: Kauppamatematiikka Versio 1.2 / 16.8.2009 Vesa Korhonen vesa.korhonen@jamk.fi 0400 451 752 Sisältö 0. Johdanto... 2 1. Prosenttilaskun soveltamista... 3 1.1

Lisätiedot

Aki Taanila EXCELIN RAHOITUSFUNKTIOITA

Aki Taanila EXCELIN RAHOITUSFUNKTIOITA Aki Taanila EXCELIN RAHOITUSFUNKTIOITA 4.12.2012 Sisällys Johdanto... 1 Aikaan liittyviä laskelmia... 1 Excelin rahoitusfunktioita... 2 Koronkorkolaskenta... 2 Jaksolliset suoritukset... 4 Luotot... 7

Lisätiedot

1 PROSENTTILASKENTAA 7

1 PROSENTTILASKENTAA 7 SISÄLTÖ 1 PROSENTTILASKENTAA 7 Peruskäsitteitä 8 Prosenttiarvo 9 Prosenttiluku 11 Perusarvo 13 Muutosten laskeminen 15 Lisäys ja vähennys 15 Alkuperäisten arvojen laskeminen 17 Muutosprosentti 19 Prosenttiyksikkö

Lisätiedot

MAB yo-tehtäviä prosenttilaskennasta ja talousmatematiikasta

MAB yo-tehtäviä prosenttilaskennasta ja talousmatematiikasta MAB yo-tehtäviä prosenttilaskennasta ja talousmatematiikasta (https://matta.hut.fi/matta/yoteht/index.html) (http://oppiminen.yle.fi/abitreenit/) (http://www.mafyvalmennus.fi/abikurssit.htm) (k2015/3)

Lisätiedot

INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO

INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Investoinnin käsite Investointeina pidetään menoja, jotka ovat rahamäärältään suuria ja joissa tulon kertymisaika on pitkä (> 1 vuosi) Vaikutukset ulottuvat pitkälle

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2012

Sijoittajan vero-opas 2012 Sijoittajan vero-opas 2012 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta. Sisällys Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 4 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot

On olemassa eri lainatyyppiä, jotka eroavat juuri sillä, miten lainaa lyhennetään. Tarkastelemme muutaman yleisesti käytössä olevan tyypin.

On olemassa eri lainatyyppiä, jotka eroavat juuri sillä, miten lainaa lyhennetään. Tarkastelemme muutaman yleisesti käytössä olevan tyypin. Rahoitusmuodot HUOM. Tässä esitetään vain teoriaa ja joitakin esimerkkejä. Enemmän esimerkkejä ja laskuja löytyy ratkaistuina EXCEL-tiedostosta "Rahoitusmuodot - laskut ja esimerkit", joka on MOODLESSA

Lisätiedot

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4 Suomen Eläinlääkäriliiton opas Eläinlääkärin veroilmoitus vuodelta 2013 MINNA TANSKA, OTK, VEROASIANTUNTIJA Sisältö A. YLEISTÄ VEROILMOITUSMENETTELYSTÄ... 3 Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3 Jäännösverojen

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2013

Sijoittajan vero-opas 2013 Sijoittajan vero-opas 2013 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Sisällys Lukijalle...3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet...4 Veroilmoituksen täydentäminen...6

Lisätiedot

Taulukkolaskenta Excel-harjoituksia

Taulukkolaskenta Excel-harjoituksia Tarja Heikkilä Taulukkolaskenta Excel-harjoituksia 2014 Tilastollinen Taulukkopohjat tutkimus ovat Tarja tiedostoissa Heikkilä ja Edita ExcelPohjat.xlsx, Publishing Oy 2014 Budjetti.xls ja Kertaustehtavat.xlsx

Lisätiedot

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 veroasiantuntija, OTK Minna Tanska Suomen lääkärilehti Finlands Läkartidning Finnish Medical Journal www.laakarilehti.fi Liite 10/2015 MAINOS TYÖSUHTEEN VAKAUS +YRITTÄJYYDEN

Lisätiedot

Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta

Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta www.porssisaatio.fi Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Lukijalle... 3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 5 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot

i = prosenttiluku desimaalimuodossa a = perusarvo b = prosenttiarvo Jos vaikka kolmosta ei tiedettäisi, sen saisi ratkaisua jakolaskulla

i = prosenttiluku desimaalimuodossa a = perusarvo b = prosenttiarvo Jos vaikka kolmosta ei tiedettäisi, sen saisi ratkaisua jakolaskulla 1 PROSENTTILASKUN PERUSTAPAUKSET 1. Prosenttilaskun perusyhtälö i a = b, jossa i = prosenttiluku desimaalimuodossa a = perusarvo b = prosenttiarvo Kun kaksi kolmesta tunnetaan, voidaan kolmas aina ratkaista

Lisätiedot

(1) Katetuottolaskelma

(1) Katetuottolaskelma (1) Katetuottolaskelma Katetuottolaskelmalla tarkastellaan yrityksen kannattavuutta myyntituotto - muuttuvat kustannukset (mukut) = katetuotto katetuotto - kiinteät kustannukset (kikut) = tulos (voitto

Lisätiedot

Ulkomailla asuvan suomalaisen lehti. Kevät 2010. Ulkosuomalaisen uusi. veroilmoitusopas

Ulkomailla asuvan suomalaisen lehti. Kevät 2010. Ulkosuomalaisen uusi. veroilmoitusopas Ulkomailla asuvan suomalaisen lehti XPATRIUM Kevät 2010 Ulkosuomalaisen uusi veroilmoitusopas Veroilmoituksen täyttäjän opas Ulkomailla asuvan veroilmoitus vuodelta 2009 TEKSTI MARJA NUMMELA, EEVA KAJANDER

Lisätiedot

(1) Desimaaliluvut ja lukujen pyöristäminen

(1) Desimaaliluvut ja lukujen pyöristäminen (1) Desimaaliluvut ja lukujen pyöristäminen Luvun pyöristäminen Mikäli ensimmäinen pois jäävä numero on 5 tai suurempi, korotetaan sen vasemmalla puolella olevan numeron arvoa yhdellä. Luku 123, 3476 yhden

Lisätiedot

6 Kertausosa. 1. a) Arvo laskee 4,3 % 100 % - 4,3 % = 95,7 % Arvo nousee 28,9 % 100 % + 28,9 % = 128,9 %

6 Kertausosa. 1. a) Arvo laskee 4,3 % 100 % - 4,3 % = 95,7 % Arvo nousee 28,9 % 100 % + 28,9 % = 128,9 % 6 Kertausosa 1. a) Arvo laskee 4,3 % 100 % - 4,3 % = 95,7 % Arvo nousee 28,9 % 100 % + 28,9 % = 128,9 % Osakkeen arvo vuoden lopussa 1,289 0,957 12,63 = 15,580... 15,58 b) Indeksin muutos: 6500 1,1304...

Lisätiedot

Prosentti- ja korkolaskut 1

Prosentti- ja korkolaskut 1 Prosentti- ja korkolaskut 1 Prosentti on sadasosa jostakin, kuten sentti eurosta ja senttimetri metristä. Yksi ruutu on 1 prosentti koko neliöstä, eli 1% Kuinka monta prosenttia on vihreitä ruutuja neliöstä?

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Metropolia Ammattikorkeakoulu INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Virpi Tevä-Helminen 28.8.2013 2 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO... 4 1.1 Investointilaskenta ja päätöksenteko kurssin esittely... 4

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit 18 Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Sami Grönberg Seppo Kari Olli Ropponen Valmisteluraportit 18 elokuu 2013 VATT VALMISTELURAPORTIT

Lisätiedot

15.9.2014. Budjettitalouden tuloarvioiden laadintamenettelyt valtiovarainministeriössä

15.9.2014. Budjettitalouden tuloarvioiden laadintamenettelyt valtiovarainministeriössä 15.9.2014 Budjettitalouden tuloarvioiden laadintamenettelyt valtiovarainministeriössä 1 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Tulotyöryhmän rooli tuloarvioiden laadinnassa... 3 2.1 Toimintamalli... 3 2.2 Toiminta

Lisätiedot

Uusi suunta verouudistukselle

Uusi suunta verouudistukselle Uusi suunta verouudistukselle 4 3 2,9 2 1,8 1 0,7 0-1 -2-3 -0,5-0,9-1,2-1,9-1,9-2,2-4 -5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-3,9 30 20 10 0 10,5 11,0 11,4 11,8 12,1 12,5 13,2 14,2 15,1 15,1 6,9 6,5 6,5 6,4 6,6 6,8 6,5

Lisätiedot

Vero-oikeus. 1. Yleistä vero-oikeutta. Tietolähteet. www.vero.fi www.finlex.fi www.edilex.fi www.kho.fi. Oikeustiede:

Vero-oikeus. 1. Yleistä vero-oikeutta. Tietolähteet. www.vero.fi www.finlex.fi www.edilex.fi www.kho.fi. Oikeustiede: Vero-oikeus 1. Yleistä vero-oikeutta Tietolähteet www.vero.fi www.finlex.fi www.edilex.fi www.kho.fi Oikeustiede: Käsitteet samat, eroja eri oikeuksissa n. 1 % - keskusverolautakunta, KVL:n päätökset (lain

Lisätiedot

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS businessoulu.com 2015 2 YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS 2015 SISÄLTÖ SIVU JOHDANTO 3 1. VEROTUSMUUTOKSIA VUODELLE 2015 3 2. YRITYKSEN RAHALIIKENNE JA TALOUSHALLINNAN

Lisätiedot

Yhteiskunnallisten vaikuttajien

Yhteiskunnallisten vaikuttajien artikkeli heikki viitamäki Projektipäällikkö vatt heikki.viitamaki@vatt.fi Kuvat maarit kytöharju Budjetin tuloveromuutosten vaikutukset - miten ne lasketaan? Hallituksen budjettiesityksissä katsottiin

Lisätiedot