3Eksponentiaalinen malli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3Eksponentiaalinen malli"

Transkriptio

1 3Eksponentiaalinen malli Bakteerien määrä lihassa lisääntyy 250 % jokaisen vuorokauden aikana. Epilepsialääkkeen määrän puoliintuminen elimistössä vie aina yhtä pitkän ajan, 12 tuntia. Tällaisia suhteellisia muutoksia kuvataan eksponentiaalisella mallilla. Kuinka paljon tilillä on rahaa kolmen vuoden kuluttua, kun sille on talletettu aluksi 100 ja tilin korko on 3 %? Kaupungin keskustassa karkaa 10 kania. Kanien määrä kasvaa joka vuosi 35 %. Kuinka monta citykania on kymmenen vuoden kuluttua? Radioaktiivisen uraanin määrä on aluksi 250 g, ja siitä hajoaa 1 % vuodessa. Mikä on radioaktiivisen uraanin määrä 20 vuoden kuluttua?

2 Eksponentiaalinen kasvaminen ja väheneminen esimerkki 1 Pankkitilille talletetaan 500. Tilin vuotuinen korko on 2 %. a) Laske, kuinka paljon tilillä on rahaa vuoden ja kolmen vuoden kuluttua. b) Muodosta funktio f(x), joka ilmaisee, kuinka monta euroa tilillä on x:n vuoden kuluttua. Tilillä ei ole muita tapahtumia kuin koronmaksu. Eksponentiaalinen malli ratkaisu a) Vuoden kuluttua tilillä oleva rahamäärä voidaan laskea kahdella eri tavalla. Tapa 1 Lasketaan ensin ensimmäisen vuoden korko ja lisätään se talletettuun rahamäärään. 0, = = 510 Tapa 2 Vuoden kuluttua tilillä on rahaa 100 % + 2 % = 102 % alkuperäisestä talletuksesta. Kysytty rahamäärä on siis 1, = 510. Kolmen vuoden kuluttua tilillä oleva rahamäärä saadaan nopeimmin jatkamalla tavan 2 ideaa. Rahamäärä kahden vuoden jälkeen: 1,02 1, = 520,20. Rahamäärä kolmen vuoden jälkeen: 1,02 1,02 1, = 530,60. 97

3 Eksponentiaalinen malli b) Rahamäärä kolmannen vuoden lopussa voidaan laskea lyhyemmin potenssimerkinnän avulla: 1, Vastaavalla tavalla viiden vuoden kuluttua tilillä oleva rahamäärä saadaan lausekkeesta 1, Samalla päättelyllä x:n vuoden kuluttua tilillä on rahaa 1,02 x 500. Kysytty funktio on siis f(x) = 1,02 x 500. vastaus a) Vuoden kuluttua tilillä on 510 ja kolmen vuoden kuluttua 530,60. b) Funktio f(x) =1,02 x 500 ilmaisee tilillä olevan rahamäärän x:n vuoden kuluttua. esimerkki 2 Vuonna 1920 maailman tiikerikannan suuruudeksi arvioitiin yksilöä. Salametsästyksen seurauksena tiikerikanta pienentyi keskimäärin 7,4 % vuodessa aina 1960-luvun lopulle asti. a) Muodosta funktio f(x), jonka avulla voidaan arvioida maailman tiikeri kannan suuruus, kun vuodesta 1920 on kulunut x vuotta. b) Mikä oli tiikerikannan suuruus vuonna 1965? ratkaisu a) Kun tiikerikanta pienenee vuodessa 7,4 %, siitä on vuoden kuluttua jäljellä 100 % 7,4 % = 92,6 %. Tiikerien määrä muuttuu vuodessa 0,926-kertaiseksi. Vuoden kuluttua määrä on 0, , kahden vuoden kuluttua 0, ja x vuoden kuluttua 0,926 x Kun vuodesta 1920 on kulunut x vuotta, kannan suuruuden ilmaisee funktio f(x) = 0,926 x

4 b) Lasketaan tiikerikannan suuruus vuonna 1965 a-kohdassa muodostetun funktion avulla. Vuodesta 1920 on kulunut = 45 vuotta. Tiikereitä on vastaus f(45) = 0, = 3 144, a) Tiikerikannan suuruutta voidaan arvioida funktiolla f(x) = 0,926 x b) Vuonna 1965 maailmassa oli tiikeriä. Eksponentiaalinen malli Eksponentiaalinen muutos Kun suure kasvaa tietyssä ajassa aina yhtä monta prosenttia, sen sanotaan kasvavan eksponentiaalisesti. Tällaisia suureita ovat esimerkiksi eri maiden väkiluvut tietyllä aikavälillä sekä bakteerien tai eliöiden määrä tietyllä alueella suotuisissa olosuhteissa. Myös pankkitilin saldo kasvaa eksponentiaalisesti, jos tilillä ei ole muita tapahtumia kuin koronmaksu. Kun suure vähenee tietyssä ajassa aina yhtä monta prosenttia, sen sanotaan vähenevän eksponentiaalisesti. Tällaisia suureita ovat esimerkiksi radioaktiivisen aineen määrä, lääkkeen määrä elimistössä ja piirroskuvan korkeus, kun kuvasta otetaan useita peräkkäisiä kopioita samaa pienennysprosenttia käyttämällä. Viimeisessä tilanteessa muuttujana on ajan sijasta kopiointikertojen lukumäärä. x x Eksponentiaalinen kasvaminen Eksponentiaalinen väheneminen 99

5 Eksponentiaalinen malli Monissa käytännön tilanteissa muutos on likimain eksponentiaalista. Silloin sanotaan, että ilmiön kuvaamiseen käytetään eksponentiaalista mallia. Eläimiä eksponentiaalisella vauhdilla Eläinpopulaation kasvua kuvataan usein eksponentiaalisella mallilla. Lajin levitessä uudelle alueelle populaatio saattaa aluksi kasvaa eksponentiaalisesti. Mikään populaatio ei voi kuitenkaan kasvaa rajattomasti. Kun populaation koko kasvaa kiihtyvällä nopeudella, jossain vaiheessa ympäristön kantokyky ylittyy eikä ravintoa enää riitä kaikille. Kilpailu elintilasta, ravinnosta ja pesäpaikoista lisääntyy ja sairaudet ja loiset leviävät helpommin. Populaation kasvu johtaa nopeasti myös saalistajien lisääntymiseen. Lopulta populaation koko alkaa väistämättä vakiintua. esimerkki 3 Suomen väkiluku vuoden 2007 alussa oli 5,28 miljoonaa. Viime vuosikymmenet väkiluku on kasvanut 0,4 % vuodessa. a) Muodosta funktio f(x), joka ilmaisee Suomen väkiluvun, kun vuoden 2007 alusta on kulunut x vuotta. b) Mikä oli Suomen väkiluku vuoden 2004 alussa? c) Mikä oli Suomen väkiluku vuoden 2008 heinäkuun alussa? 100

6 ratkaisu a) Koska 100 % + 0,4 % = 100,4 %, Suomen väkiluku kasvaa joka vuosi 1,004-kertaiseksi. Kysytty funktio on f(x) = 1,004 x b) Väkiluku vuoden 2006 alussa saadaan, kun väkiluku vuoden 2007 alussa jaetaan luvulla 1,004. Vuoden 2004 väkiluku saadaan, kun vuoden 2007 väkiluku jaetaan kolme kertaa luvulla 1,004. Eksponentiaalinen malli : 1,004 : 1,004 : 1,004 = = = , ,004 1,004 1,004 1,004 3 Väkiluku voidaan laskea myös a-kohdan funktion avulla, sillä = 1, , = 3 1, Negatiivinen eksponentti: a n = 1 a n Kysytty väkiluku on funktion arvo f( 3): f( 3) = 1, = , c) Heinäkuun 2008 alku on puolentoista vuoden päässä vuoden 2007 alusta. Väkiluku saadaan, kun sijoitetaan funktion f(x) lausekkeeseen kulunut aika vuosina eli 1,5. f(1,5) = 1,004 1, = , vastaus a) Suomen väkiluvun ilmaisee funktio f(x) = 1,004 x b) Väkiluku vuoden 2004 alussa oli ja c) vuoden 2008 heinäkuun alussa

7 Eksponentiaalinen malli Eksponentiaalista muutosta kuvaavat funktiot Eksponentiaalista muutosta kuvaavien funktioiden lausekkeet ovat muotoa f(x) = k x c, missä c ja k ovat positiivisia lukuja. Funktioita kutsutaan eksponenttifunktioiksi. Nimitys johtuu siitä, että funktioiden lausekkeissa muuttuja x on eksponentissa. Funktioiden arvoja voidaan laskea kaikilla muuttujan x arvoilla. Jos muuttuja x kuvaa aikaa, positiiviset x:n arvot kuvaavat tulevaa aikaa ja negatiiviset mennyttä aikaa. esimerkki 4 Hiilidioksidipäästöjä halutaan vähentää vuosittain 10 %. Kuinka paljon päästöt vähentyvät kuudessa vuodessa, jos tavoite toteutuu? ratkaisu Päästöjen alkuperäiselle määrälle ei ole annettu mitään lukuarvoa, joten merkitään sitä kirjaimella a. Vuoden kuluttua päästöistä on jäljellä 100 % 10 % = 90 %. Päästöjen määrä on silloin 0,90a. Päästöjen määrä kuuden vuoden kuluttua on 0,90 6 a = 0,531441a 0,53a. Tämä on 53 % alkuperäisestä määrästä. Päästöt vähentyvät siis 100 % 53 % = 47 %. vastaus Päästöt vähentyvät 47 %. Avainkäsitteet: eksponentiaalinen malli eksponentiaalinen kasvaminen eksponentiaalinen väheneminen 102

8 Tehtäviä Sarja Sopivissa olosuhteissa bakteerien lukumäärä kaksinkertaistuu tunnissa. Bakteerien määrä on aluksi 40. Täydennä taulukko. Kulunut aika (h) x Bakteerien määrä 264. Kopiokoneella otetaan peräkkäisiä pienennöksiä piirroksesta, jonka korkeus on 26,0 cm. Pienennöksen mitat ovat aina 90 % kopioitavan kuvan mitoista. Täydennä taulukko. Pienennöksiä (kpl) x Piirroksen kor keus (cm) 265. Pankkitilille talletetaan 400. Tilin vuotuinen korko on 3 %. Tilillä ei ole muita tapahtumia kuin koronmaksu. a) Laske, kuinka paljon tilillä on rahaa neljän vuoden kuluttua. b) Muodosta funktio f(x), joka ilmaisee tilillä olevan rahamäärän eli tilin saldon euroina x vuoden kuluttua Kopiokoneella otetaan peräkkäisiä suurennoksia kuvasta. Kussakin kopioinnissa käytetään samaa suurennus prosenttia. Funktio g(x) = 1,08 x 1,6 ilmaisee kuvan korkeuden (cm), kun suu rennoksia on otettu x kertaa. a) Laske kuvan korkeus kuudennessa kopiossa. b) Mikä on kuvan alkuperäinen korkeus? c) Kuinka monen prosentin suurennuksella kopiointi tehtiin? 267. Uhanalaisia suippohuulisarvikuonoja oli Afrikassa vuonna 1970 vielä yksilöä. Sen jälkeen niiden määrän on arvioitu pienentyneen 9 % vuodessa. a) Muodosta funktio f(x), joka ilmaisee sarvikuonojen määrän, kun vuodesta 1970 on kulunut x vuotta. b) Arvioi funktion avulla sarvikuonojen määrä vuosina 1980 ja Tehtäviä 103

9 Tehtäviä 268. Vuonna 2005 Hyvinkään kaupungin väkiluku oli Väkiluku on kasvanut viime aikoina 0,5 % vuodessa. a) Muodosta funktio f(t), joka ilmaisee Hyvinkään väkiluvun, kun vuodesta 2005 on kulunut t vuotta. b) Laske arvio Hyvinkään väkiluvulle vuonna c) Mikä oli Hyvinkään väkiluku vuonna 2000? 269. Radioaktiivisen uraanin isotoopin U-232 määrä on 250 g. Siitä hajoaa 1 % vuodessa. a) Muodosta funktio, joka ilmaisee radioaktiivisen uraanin määrän grammoina t vuoden kuluttua. b) Mikä on radioaktiivisen uraanin määrä 3,5 vuoden kuluttua? c) Mikä oli radioaktiivisen uraanin määrä 2,5 vuotta sitten? 270. Kinosten perheyritys asettaa liikevaihdon kasvutavoitteeksi 5 % vuodessa. Kuinka monta prosenttia yrityksen liikevaihto kasvaa 8 vuodessa, jos tavoite toteutuu? 271. Paperitehtaan johdon tavoitteena on vähentää päästöjä 15 % vuodessa. a) Kuinka monta prosenttia päästöt vähenevät viidessä vuodessa, jos tavoitteessa pysytään? b) Tutki kokeilemalla, kuinka monen vuoden kuluttua päästöjen määrä on alle 25 % tämänhetkisestä määrästä, jos tavoite toteutuu Luonnontieteissä eksponentiaalista muutosta ilmaisevien funktioiden lausekkeissa käytetään usein kantalukuna ns. Neperin lukua e, jonka kaksidesimaalinen likiarvo on 2,72. Neperin luku löytyy myös useimmista laskimista. Laske kaksidesimaalinen likiarvo a) funktion f(x) = e 2x arvoille f(3) ja f( 2) b) funktion g(x) = e 0,15x arvoille g(18) ja g( 5,5). Sarja Sade lähettää tekstiviestin kolmelle ystävälleen. Jokainen heistä lähettää saman viestin eteenpäin kolmelle ystävälleen, joista jokainen lähettää viestin kolmelle ystävälleen ja niin edelleen. Täydennä taulukko, kun oletetaan, että sama henkilö ei saa viestiä kahta kertaa. Lähetyskierros n Viestin saaneita ihmisiä lähetys kier roksella 104

10 274. Laske funktion f(x) = 1,5 x 90 arvo a) f(5) b) f( 2). c) Jos funktio f(x) kuvaa bakteerien lukumäärää, kun tarkastelun alkuhetkestä on kulunut x tuntia, mikä merkitys on funktion lausekkeen luvuilla 90 ja 1,5? 275. Yrityksen liikevaihto oli eräänä vuonna Yrityksen tulevaisuuden tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoaan 8 % vuodessa. a) Muodosta funktio f(x), joka ilmaisee tavoitteen mukaisen liikevaihdon euroina x vuoden kuluttua. b) Laske tavoitteen mukainen liikevaihto kymmenen vuoden kuluttua Funktio f(t) = 0,871 t 400 ilmaisee särkylääkkeen määrän elimistössä milligrammoina, kun lääketabletin ottamisesta on kulunut t tuntia. a) Mikä on lääkkeen määrä elimistössä 4,5 tunnin kuluttua lääkkeen ottamisesta? b) Kuinka paljon lääkettä tabletissa oli? c) Kuinka monta prosenttia lääkkeen määrä elimistössä vähenee tunnissa? 279. Tummennetun lasin paksuus on 1,0 cm, ja se päästää lävitseen 55 % siihen tulevasta valosta. Kuinka monta prosenttia valosta pääsee läpi samanlaisesta lasista, jonka paksuus on a) 3,0 cm b) 4,5 cm c) 0,5 cm? Vihje: a-kohdassa kannattaa ajatella, että 3,0 cm paksu lasi koostuu kolmesta peräkkäisestä 1,0 cm:n paksuisesta lasista. Laskutavasta saa sen jälkeen idean b- ja c-kohtiin Pankkitilin vuotuinen korko on 3,10 %. a) Kuinka monta prosenttia tilille tehty talletus on kasvanut korkoa viiden vuoden aikana? b) Tutki kokeilemalla, kuinka monen vuoden kuluttua talletuksen arvo on kasvanut 1,5-kertaiseksi. Tehtäviä 277. Intian väkiluku oli vuoden 2006 alussa 1,095 miljardia. Vuotuinen väestönkasvu on Intiassa noin 1,4 %. a) Muodosta funktio f(x), joka ilmaisee Intian väkiluvun, kun vuoden 2006 alusta on kulunut x vuotta ja väestönkasvu pysyy samanlaisena. b) Laske funktion avulla ennuste Intian väkiluvulle vuoden 2015 alussa. c) Arvioi funktion avulla Intian väkiluku vuoden 1995 alussa Energiankulutusta halutaan vähentää 2 % vuodessa. Kuinka monella prosentilla kulutus pienenee kymmenessä vuodessa, jos tavoite toteutuu? 105

Ratkaisu: a) Aritmeettisen jonon mielivaltainen jäsen a j saadaan kaavalla. n = a 1 n + (n 1)n d = 5 500 + 4 = 501500. 2 500 = 5 + 2001 2

Ratkaisu: a) Aritmeettisen jonon mielivaltainen jäsen a j saadaan kaavalla. n = a 1 n + (n 1)n d = 5 500 + 4 = 501500. 2 500 = 5 + 2001 2 Kotitehtäviä 5. Ratkaisuehdotuksia. a) Jono a,..., a 500 on aritmeettinen, a = 5 ja erotusvakio d = 4. Laske jäsenet a, a 8 ja a 00 sekä koko jonon summa. b) Jono b,..., b 0 on geometrinen, b = ja suhdeluku

Lisätiedot

MAB yo-tehtäviä prosenttilaskennasta ja talousmatematiikasta

MAB yo-tehtäviä prosenttilaskennasta ja talousmatematiikasta MAB yo-tehtäviä prosenttilaskennasta ja talousmatematiikasta (https://matta.hut.fi/matta/yoteht/index.html) (http://oppiminen.yle.fi/abitreenit/) (http://www.mafyvalmennus.fi/abikurssit.htm) (k2015/3)

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 1: Lausekkeita ja funktioita

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 1: Lausekkeita ja funktioita Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 1: Lausekkeita ja funktioita Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 3.0 -lisenssillä. 1 Osio 1: Lausekkeita ja funktioita 1. Funktiokone...

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 3: Kerrataan ja sovelletaan

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 3: Kerrataan ja sovelletaan Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio : Kerrataan ja sovelletaan Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY.0 -lisenssillä. Osio : Kerrataan ja sovelletaan.desimaaliluvut....tekijöihin

Lisätiedot

HBL10110 Yleismatematiikka Edition 2009 2010 Versio 1.5, 16.8.2008

HBL10110 Yleismatematiikka Edition 2009 2010 Versio 1.5, 16.8.2008 HBL10110 Yleismatematiikka Edition 009 010 Versio 1.5, 16.8.008 Vesa Korhonen vesa.korhonen@jamk.fi 0400 451 75 Sisältö 0. Johdanto... 1. Laskennan välineet ja työjärjestys... 1.1 Laskennan koneelliset

Lisätiedot

Vapaa matikka. Määritelmä sanalle rekursio: ks. rekursio. Polynomifunktiot (MAA2)

Vapaa matikka. Määritelmä sanalle rekursio: ks. rekursio. Polynomifunktiot (MAA2) Vapaa matikka Polynomifunktiot (MAA2) Määritelmä sanalle rekursio: ks. rekursio. Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 4.0 -lisenssillä. Versio 0.90 (22.9.2014) LISENSSI Tämän teoksen käyttöoikeutta koskee

Lisätiedot

HZZ10100 Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat: Kauppamatematiikka Versio 1.2 / 16.8.2009

HZZ10100 Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat: Kauppamatematiikka Versio 1.2 / 16.8.2009 HZZ10100 Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat: Kauppamatematiikka Versio 1.2 / 16.8.2009 Vesa Korhonen vesa.korhonen@jamk.fi 0400 451 752 Sisältö 0. Johdanto... 2 1. Prosenttilaskun soveltamista... 3 1.1

Lisätiedot

Ekspontentiaalinen kasvu. Eksponenttifunktio. Logaritmifunktio. Yleinen juurenotto

Ekspontentiaalinen kasvu. Eksponenttifunktio. Logaritmifunktio. Yleinen juurenotto Ekspontentiaalinen kasvu Eksponenttifunktio Logaritmifunktio Yleinen juurenotto Missä on eksponenttimuotoista kasvua tai vähentymistä? Väestönkasvu Bakteerien kasvu Koronkorko (useampivuotinen talletus)

Lisätiedot

i = prosenttiluku desimaalimuodossa a = perusarvo b = prosenttiarvo Jos vaikka kolmosta ei tiedettäisi, sen saisi ratkaisua jakolaskulla

i = prosenttiluku desimaalimuodossa a = perusarvo b = prosenttiarvo Jos vaikka kolmosta ei tiedettäisi, sen saisi ratkaisua jakolaskulla 1 PROSENTTILASKUN PERUSTAPAUKSET 1. Prosenttilaskun perusyhtälö i a = b, jossa i = prosenttiluku desimaalimuodossa a = perusarvo b = prosenttiarvo Kun kaksi kolmesta tunnetaan, voidaan kolmas aina ratkaista

Lisätiedot

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö 5. Ensimmäisen asteen ytälö 5. Ensimmäisen asteen yhtälö Aloitetaan antamalla nimi yhtälön osille. Nyt annettavat nimet eivät riipu yhtälön tyypistä tai asteesta. Tarkastellaan seuraavaa yhtälöä. Emme

Lisätiedot

5.3 Ensimmäisen asteen polynomifunktio

5.3 Ensimmäisen asteen polynomifunktio Yllä olevat polynomit P ( x) = 2 x + 1 ja Q ( x) = 2x 1 ovat esimerkkejä 1. asteen polynomifunktioista: muuttujan korkein potenssi on yksi. Yleisessä 1. asteen polynomifunktioissa on lisäksi vakiotermi;

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 7 lk. Osio 1: Lasketaan reaaliluvuilla

AVOIN MATEMATIIKKA 7 lk. Osio 1: Lasketaan reaaliluvuilla Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 7 lk. Osio : Lasketaan reaaliluvuilla Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY.0 -lisenssillä. Tervetuloa opiskelemaan Avoimen Matematiikan pariin Yläkoulun

Lisätiedot

Gaussin jalanjäljissä

Gaussin jalanjäljissä Gaussin jalanjäljissä Gauss 1 on kaikkien aikojen suurimpia matemaatikoita. Kerrotaan, mutta tarinan todenperäisyys on epävarma, että Gauss sai yhdeksänvuotiaana opettajaltaan tehtäväksi laskea yhteen

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 2: Suoria ja verrannollisuuksia

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 2: Suoria ja verrannollisuuksia Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio : Suoria ja verrannollisuuksia Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 3.0 -lisenssillä. Osio : Suoria ja verrannollisuuksia. Suoran piirtäminen...

Lisätiedot

1 Prosenttilaskua 3. 2 Yksinkertainen korkolasku 4. 3 Diskonttaus 6. 4 Koronkorko 8. 5 Korkokannat 9. 6 Jatkuva korko 10. 7 Jaksolliset suoritukset 11

1 Prosenttilaskua 3. 2 Yksinkertainen korkolasku 4. 3 Diskonttaus 6. 4 Koronkorko 8. 5 Korkokannat 9. 6 Jatkuva korko 10. 7 Jaksolliset suoritukset 11 Sisältö Prosenttilaskua 3 2 Yksinkertainen korkolasku 4 3 Diskonttaus 6 4 Koronkorko 8 5 Korkokannat 9 6 Jatkuva korko 0 7 Jaksolliset suoritukset 8 Luotot ja korkolasku 2 8. Annuiteettiperiaate........................

Lisätiedot

1. MATKA, AIKA, NOPEUS

1. MATKA, AIKA, NOPEUS Nimi. MATKA, AIKA, NOPEUS Kertaa tarvittaessa diplomin V luku. Jos auton nopeusmittari näyttää koko ajan 75 km, niin auto etenee 75 h kilometriä tunnissa. Nopeus lasketaan jakamalla matka siihen käytetyllä

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 1: Yhtälöitä ja prosentteja

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 1: Yhtälöitä ja prosentteja Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 1: Yhtälöitä ja prosentteja Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 3.0 -lisenssillä. 1 Osio 1: Yhtälöitä ja prosentteja 1. Yhtälö... 4. Yhtälön

Lisätiedot

3 Raja-arvo ja jatkuvuus

3 Raja-arvo ja jatkuvuus 3 Raja-arvo ja jatkuvuus 3. Raja-arvon käsite Raja-arvo kuvaa funktion kättätmistä jonkin lähtöarvon läheisdessä. Raja-arvoa tarvitaan toisinaan siksi, että funktion arvoa ei voida laskea kseisellä lähtöarvolla

Lisätiedot

1 Raja-arvo. 1.1 Raja-arvon määritelmä. Raja-arvo 1

1 Raja-arvo. 1.1 Raja-arvon määritelmä. Raja-arvo 1 Raja-arvo Raja-arvo Raja-arvo kuvaa funktion f arvon f() kättätmistä, kun vaihtelee. Joillakin funktioilla f() muuttuu vain vähän, kun muuttuu vähän. Toisilla funktioilla taas f() hppää tai vaihtelee arvaamattomasti,

Lisätiedot

MAA9.2 2014 Jussi Tyni Lue ohjeet huolellisesti! Tee pisteytysruudukko konseptin yläkertaan. Muista kirjoittaa nimesi. Kysymyspaperin saa pitää.

MAA9.2 2014 Jussi Tyni Lue ohjeet huolellisesti! Tee pisteytysruudukko konseptin yläkertaan. Muista kirjoittaa nimesi. Kysymyspaperin saa pitää. MAA9. 014 Jussi Tyni Lue ohjeet huolellisesti! Tee pisteytysruudukko konseptin yläkertaan. Muista kirjoittaa nimesi. Kysymyspaperin saa pitää. A-OSIO: Ei saa käyttää laskinta. MAOL saa olla esillä. Maksimissaan

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 3: Tasogeometriaa

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 3: Tasogeometriaa Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 3: Tasogeometriaa Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 3.0 -lisenssillä. 1 Osio 3: Tasogeometriaa 1. Yhtenevät ja yhdenmuotoiset kuviot...

Lisätiedot

OSA 2: MATEMATIIKKAA TARVITAAN, LUKUJONOT JA SUMMAT SEKÄ SALAKIRJOITUS

OSA 2: MATEMATIIKKAA TARVITAAN, LUKUJONOT JA SUMMAT SEKÄ SALAKIRJOITUS OSA : MATEMATIIKKAA TARVITAAN, LUKUJONOT JA SUMMAT SEKÄ SALAKIRJOITUS Tekijät: Ari Heimonen, Hellevi Kupila, Katja Leinonen, Tuomo Talala, Hanna Tuhkanen, Pekka Vaaraniemi Alkupala Pyydä ystävääsi ajattelemaan

Lisätiedot

Algoritminen matematiikka

Algoritminen matematiikka Algoritminen matematiikka Luentomoniste Turun yliopisto Matematiikan laitos 20014 Turku 2011 i Alkusanat Kurssin tarkoituksena on algoritmisen ajattelun omaksuminen ja kehittäminen. Tavanomaisesti matematiikassa

Lisätiedot

INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO

INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Investoinnin käsite Investointeina pidetään menoja, jotka ovat rahamäärältään suuria ja joissa tulon kertymisaika on pitkä (> 1 vuosi) Vaikutukset ulottuvat pitkälle

Lisätiedot

TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA

TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA Helsinki 2010 Jarno Tuimala 1. painos Sisällysluettelo Lotto Syntymäpäivät Ässäarpa A1-maito ja diabetes Ihmisen ruumiinlämpö Vauvan

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Anni Isojärvi YKSITYISTEN PALVELUELINKEINOJEN YHTEISKUNNALLINEN JA TALOUDELLINEN MERKITYS

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Anni Isojärvi YKSITYISTEN PALVELUELINKEINOJEN YHTEISKUNNALLINEN JA TALOUDELLINEN MERKITYS TALOUSTETEDEN TEDEKUNTA Anni sojärvi YKSTYSTEN PALVELUELNKENOJEN YHTESKUNNALLNEN JA TALOUDELLNEN MERKTYS Pro gradu -tutkielma Kansantaloustieteen yksikkö Lokakuu 2012 OULUN YLOPSTO Taloustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

On olemassa eri lainatyyppiä, jotka eroavat juuri sillä, miten lainaa lyhennetään. Tarkastelemme muutaman yleisesti käytössä olevan tyypin.

On olemassa eri lainatyyppiä, jotka eroavat juuri sillä, miten lainaa lyhennetään. Tarkastelemme muutaman yleisesti käytössä olevan tyypin. Rahoitusmuodot HUOM. Tässä esitetään vain teoriaa ja joitakin esimerkkejä. Enemmän esimerkkejä ja laskuja löytyy ratkaistuina EXCEL-tiedostosta "Rahoitusmuodot - laskut ja esimerkit", joka on MOODLESSA

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA Tilastoja ja todennäköisyyksiä

AVOIN MATEMATIIKKA Tilastoja ja todennäköisyyksiä Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA Tilastoja ja todennäköisyyksiä Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 3.0 -lisenssillä. 1 Tilastoja ja todennäköisyyksiä 1. Kuvaajien tulkintaa... 4 2.

Lisätiedot

Kauppakorkean pääsykoe 2012 / Ratkaisut

Kauppakorkean pääsykoe 2012 / Ratkaisut Kauppakorkean pääsykoe 01 / Ratkaisut Hallinto: 1. Osio / Tosi; Kirjassa todetaan, että syntymästään lähtien ihmiselle on tarjolla erilaisia diskursseissa ja käytännöissä rakentuvia toimijuuksia ja identiteettejä

Lisätiedot