2. Polynomien jakamisesta tekijöihin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. Polynomien jakamisesta tekijöihin"

Transkriptio

1 Imaginaariluvut mielikuvitustako Koska yhtälön x 2 x 1=0 diskriminantti on negatiivinen, ei yhtälöllä ole reaalilukuratkaisua Tästä taas seuraa, että yhtälöä vastaava paraabeli y=x 2 x 1 ei leikkaa y-akselia No, koska ratkaisua ei ole, se on keksittävä! Määritellään imaginaariyksikkö i (imaginary unit) seuraavalla tavalla: i 2 = 1 Täten esimerkiksi yhtälöllä ovat +i ja -i, koska x 2 1=0 onkin ei ainoastaan yksi vaan peräti kaksi ratkaisua Ne i 2 1=i 2 1= 1 1=0 Esimerkki 11 Ratkaise yhtälö x 2 x 1=0 x 2 x 1=0 x= 1± = 1± 3 = 1± 3i 2 2 Vastaus: x= 1 3i 2 tai x= 1 3i 2 Kun reaalilukujen joukkoa laajennetaan imaginaarilukujen joukolla, saadaan kompleksilukujen joukko Sitä merkitään isolla, vahvennetulla seellä eli C :llä Tämä laajentaminen tapahtuu seuraavalla tavalla: Olkoon x R Silloin x x,0 C Samaistetaan siis luvut x ja (x,0), missä x on reaaliluku Tällöin myös R=C I, jos imaginaarilukujen joukkoa merkitään I:llä Kompleksiluku (complex number) on siis yleisesti muotoa (a,b) = a+bi, missä a,b R ja siis a bi C Jos valitaan b = 0, niin saadaan reaalilukujen joukko Kompleksiluvut käyttäytyvät muuten kuin reaaliluvut Ainoa varsinainen ero on, että kompleksilukuja ei voi asettaa suuruusjärjestykseen Ainoa suuruusjärjestyksen kaltainen asia kompleksiluvuilla on kompleksiluvun itseisarvo, jonka määritelmä on kovasti yhteensopiva reaaliluvun itseisarvon kanssa 1(10)

2 Määritelmä Kompleksiluvun a + bi itseisarvo on a bi = a,b reaaliluku a 2 b 2, jonka suuruus on nolla tai suurempi: a 2 b 2 =0 a = 0 ja b = 0 Määritelmä Kompleksiluvun a + bi reaaliosa (real part) on Re(a + bi) = a ja imaginaariosa (imaginary part) Im(a + bi) = b Määritelmä Kompleksiluvun a + bi liittokompleksiluvuksi (complex conjugate) sanotaan lukua a bi Huomaa hyödylliset kaavat: a bi a bi =a 2 b 2 = a bi 2 Esimerkki 12 Olkoot a + bi ja c + di Silloin a,b c,d =a bi c di=a c ci di=a c b d i= a c,b d ja x y= a,b c,d =a bi c di= a c,b d = c a,d b = b,a d,c = y x, jos x ja y ovat kompleksilukuja Esimerkki 13 Osoita, että a,b c,d = ac bd, ad cb a,b c,d = a bi c di =ac adi bci bd i 2 =ac bd ad bc i= ac bd,ad bc, siis a,b c,d = ac bd, ad cb Esimerkki 14 Laske 2 3i 3 2i 3 2 i 2 3i = 2 3 i 3 2i 3 2 =2 3 i Vastaus: 2 3 i 2(10)

3 Huomaa! Monet laskimet osaavat laskea kompleksiluvuilla Sellaisissa laskimissa tavalliset aakkoset on merkitty palkkiaakkosin, mutta imaginaariyksikkö pienellä, kursivoidulla i:llä Huomaa! Harjoitustehtäväsarjan 3 tehtävän 4 lukujen itseisarvot ovat 1 Jos nyt ajattelet kompleksiluvun reaaliosaa tavallisena x -koordinaattina ja imaginaariosaa y -koordinaattina ja piirrät nuo ykkösenjuuret koordinaatistoon, niin miltä näyttää? Löydätkö piirroksesi avulla myös 4 ja 5 ja niin edelleen ykkösenjuuret? Jakokulman käyttämisestä polynomien kanssa eli jakoalgoritmista Jakokulmaa käytetään polynomien välisessä jakolaskussa aivan vastaavalla tavalla kuin tiedät sitä käytettävän lukujen välisessä jakolaskussa Ideana on siis kokeilla järjestelmällisesti, kuinka monta kertaa jakaja voidaan vähentää jaettavasta Resepti eli suoritusohje, jota tässä käytetään on nimeltään jakoalgoritmi Esimerkki 15 Jaa polynomi x 3 6x 2 11x 6 polynomilla x 3 Suoritetaan jako jakokulmassa Se on seuraavan näköinen joten osamäärä jakaja jaettava, osamäärä x 3 x 3 6x 2 11x 6 Aloitin jaettavan plus merkillä, koska seuraavalle riville tulee merkki joka tapauksessa Tällä tavalla saan kaikki termit merkkeineen kohdakkain, ja merkeistä on nyt pidettävä tiukka vaari Rakennetaan osamäärä nyt pala palalta soveltamalla jakoalgoritmia Kiinnitetään aluksi huomio vain ja ainoastaan jaettavan ja jakajan ensimmäisiin termeihin Millä jakajan ensimmäinen termi pitää kertoa, että saadaan jaettavan ensimmäinen termi? No, x on kerrottava x 2 :lla että saadaan x 3 Tässä vaiheessa voimme kirjoittaa 3(10)

4 x 2 x 3 x 3 6x 2 11x 6 Kerrotaan koko jakaja tällä x 2 :lla ja kirjoitetaan tulos jaettavan alle siten, että samaa astetta olevat termit tulevat allekkain Sitten kertolaskun tuloksen jokaisen termin merkit vaihdetaan ja lasketaan yhteen jaettavan kanssa Huomaa, että kertolasku todellakin suoritetaan ensin oikeilla merkeillä ja sitten kaikki merkit vaihdetaan kerralla minkä jälkeen suoritetaan yhteenlasku Tällä tavalla merkkivirheen tekeminen ei ole yhtä todennäköinen kuin jos menetellään muulla tavalla Näin saadaan uusi jaettava Suosittelen lämpimästi, että sinä käyt seuraavan laskun läpi kynällä ja paperilla: älä tyydy pelkästään lukemaan oheista suoritusta Tilanne on nyt tämä: x 2 x 3 x 3 6x 2 11x 6 x 3 3x 2 3x 2 11x 6 Laskua jatketaan nyt toistamalla äskeinen menettely x 2 3x 2 x 3 x 3 6x 2 11x 6 x 3 3x 2 3x 2 11x 6 3x 2 9x 2x 6 2x 6 0 Huomaa äskeisessä laskussa suoritettu merkinvaihto, jota en erikseen merkinnyt näkyviin Viimeisellä rivillä on 0, koska lasku meni tasan Kuten tiedät, jako ei mene aina tasan Seuraavana sellainen esimerkki Käytä taas kynää ja paperia Esimerkki 16 Suorita jakolasku x 4 3x 3 5x 2 6x 2 x 2 x 1 4(10)

5 x 2 4x 2 x 2 x 1 x 4 3x 3 5x 2 6x 2 x 4 x 3 x 2 4x 3 6x 2 6x 2 4x 3 4x 2 4x 2x 2 2x 2 2x 2 2x 2 4 Koska jäljelle jäi vielä nelonen, joka on alempaa astetta kuin jakaja, ei laskua voi jatkaa Vastaus: Jako ei mene tasan: vaillinainen osamäärä on x 2 4x 2 ja jakojäännös on 4 Jos sattuu käymään niin, että jakojäännökseksi näyttää jäävän yhtä korkeaa tai peräti korkeampaa astetta oleva termi kuin jakaja, niin laskuissa on virhe Esimerkki 17 Suorita jakolasku x 3 2x 5 4x 3 x 2 x 1 Jaettava täytyy kirjoittaa jakokulmaan x:n alenevan potenssin mukaiseen järjestykseen Lisäksi jakokulmassa kannattaa jättää tilaa puuttuville termeille, koska muuten sarakkeet eivät täsmää 2x 3 2x 2 x 3 x 2 x 1 2x 5 x 3 4x 3 2x 5 2x 4 2x 3 2x 4 3x 3 4x 3 2x 4 2x 3 2x 2 x 3 2x 2 4x 3 x 3 x 2 x 3x 2 5x 3 3x 2 3x 3 2x Jako ei siis mene tasan, vaan jakojäännökseksi tulee 2x Vastaus: Vaillinainen osamäärä on 2x 3 2x 2 x 3 ja jakojäännös on 2x 5(10)

6 Yleisesti voidaan kirjoittaa P x S x =R x Q x Q x P x =Q x R x S x Tätä sanotaan polynomin jakoyhtälöksi Jako menee tasan, jos jakojäännös S(x) on nolla Tästä tiedosta on hyötyä joissakin teoreettisissa tehtävissä Polynomin nollakohdista Seuraavaa lausetta sanotaan algebran peruslauseeksi Algebran peruslause Jokaisella polynomiyhtälöllä on vähintään yksi juuri Tämä juuri on kompleksiluku eli se voi olla reaalinen tai imaginaarinen Kun vielä otetaan huomioon, että polynomi on tasan jaollinen muuttujansa ja juuren erotuksella, saadaan, että polynomilla P(x) = a n x n a n 1 x n 1 a 1 x a 0, missä kaikki a i:t ovat kompleksilukuja ja a n 0, on n kappaletta nollakohtia Tällöin juuri x i lasketaan mukaan niin monta kertaa kuin P(x) on jaollinen binomilla x x i Siis Jos P x i =0, niin polynomi P x i on jaollinen binomilla x x i P x =a n x x n x x n 1 x x n 2 x x 1, kun P x i =0 aina, kun i=1n Tämä on polynomin P(x) tekijöihin hajotelma eli polynomin P(x) esitys tekijöittensä avulla Se on tekijöitten järjestystä vaille yksikäsitteinen Esimerkki 18 Esitä polynomi T x =3x 3 6x 2 15x 18 tekijöidensä tulona Heti huomataan, että polynomin eräs tekijä on 3 eli edellä olevaa merkintää käyttäen a n =3, jolloin siis T x =3 x 3 2x 2 5x 6 Jatketaan tarkastelemalla polynomia x 3 2x 2 5x 6 Jotta se voitaisiin jakaa tekijöihin, pitäisi löytää yksi sen nollakohdista Graafisesta laskimesta tai 6(10)

7 funktioitten graafisia esityksiä piirtävästä tietokoneohjelmasta on nyt apua Sellaisen avulla nähdään, että x = 1 voisi olla nollakohta Kokeillaan sitä ja todellakin: T 1 =0 Nyt voidaan suorittaa jakolasku: x 2 x 6 x 1 x 3 2x 2 5x 6 x 3 x 2 x 2 x 2 5x 6 x 6x 6 6x 6 0 Täten polynomilla on myös tekijä x 2 x 6, joten tähän mennessä on saatu tulos T x =3 x 1 x 2 x 6 Termi x 2 x 6 on vielä jaettava tekijöihin eli on ratkaistava toisen asteen yhtälö x 2 x 6=0 Sen ratkaisut ovat x = 2 tai x = 3 Polynomin T(x) esitys tekijöittensä tulona on siis T x =3 x 1 x 2 x 3 Vastaus: T x =3 x 1 x 2 x 3 Jos polynomiyhtälöllä on kokonaislukuratkaisuja, ne on kohtalaisen helppo arvata laskimen avulla, ainakin jos ne eivät ole valtavan suuria Rationaalijuuret ovat hankalampi juttu graafisen laskimenkin avulla Onneksi on olemassa rationaalijuurilause Se kuuluu seuraavasti Rationaalijuurilause Jos kokonaislukukertoimisella polynomiyhtälöllä a n x n a n 1 x n 1 a 1 x a 0 =0, a n 0 on rationaalilukuratkaisu x= p q, niin p on vakiotermin eli a 0:n tekijä ja q on korkeimman asteen termin eli a n:n tekijä Tässä x= p q on supistettu niin pitkälle kuin mahdollista Tämä lause on mahdollista todistaa niin, että sijoittaa juuren x= p q yllä olevaan polynomiyhtälöön edelleen yllä olevin oletuksin ja todeta, että se johtaa suoraviivaisella laskulla 7(10)

8 tilanteeseen, mistä väite näkyy En suorita tätä todistusta Jos haluat, voit etsiä käsiisi alan oppikirjan Vielä parempi idea varmasti on suorittaa nuo laskut itse Esimerkki 19 Esitä polynomi P x =12x 3 4x 2 3x 1 tekijöidensä tulona Oheisessa kuvassa on annetun polynomin P(x) kuvaaja nollakohtiensa lähistöllä Näyttää siltä, että mikään niistä ei ole kokonaisluku Tämä on siis rationaalijuurilauseen paikka! Koska 12=3 2 2, merkkejä vaille ja ykkösen tekijät ovat +1 ja 1, niin kokeiltavaksemme tulevat luvut ± 1 12, ± 1 4, ± 1 3, ± 1 2 Kokeilun tulos on, että juuria ovat 1 2, 1 2 ja 1 3 Koska juuria on toisaalta korkeintaan kolme, niin ne ovat tarkalleen nuo löydetyt kolme Lasketaan: x 1 2 x 1 2 x 1 3 =x3 x2 3 x (10)

9 Ei ihan etsitty, vaan 1 12 osa etsitystä Saamme tuloksen P x =12 x 1 2 x 1 2 x 1 3 = 2x 1 2x 1 3x 1 Vastaus: P x = 2x 1 2x 1 3x 1 Esimerkki 20 Ratkaise bikvadraattinen yhtälö 2x 4 3x 2 1=0 Merkitään y=x 2, jolloin yhtälö saadaan muotoon 2y 2 3y 1=0 Tämä on toisen asteen polynomiyhtälö y:n suhteen, joka ratkeaa toisen asteen yhtälön ratkaisukaavalla muotoon y 1 = 1 2 y 2 = 1 x 1 2 = 1 2 x 2 2 = 1 x 1 2 = 1 2 x 2 2 = 1 x 1 =± 1 2 i x 2 =±i Vastaus: Yhtälön ratkaisut ovat 2 2 i, i, i ja i 2 2 Esimerkki 21 Etsi yhtälön 2x 4 11x 3 18x 2 4x 8=0 kaikki juuret Hmmmm Kokeillaan rationaalijuurilauseen tehoa Tässä a n =a 4 =2 ja a 0 = 8, joten yhtälön rationaalijuuriehdokkaita ovat ±2, ±1, ± 1 2, ± 1 4, ± 1 8 Kokeilemalla nähdään, että 1 näistä vain 2 ja toteuttavat annetun yhtälön Mitä? Yhtälömme on 4 asteen polynomiyhtälö, 2 joten juuria piti olla 4! Onkohan näitten lisäksi imaginaarisia juuria? Tutkitaan asiaa jakamalla ensin pois löydettyjä juuria vastaavat tekijät x + 2 ja x 1 2 Jakolaskun jälkeen suorita sinä se! jäljelle jää polynomi 2x 2 8x 8=2 x 2 4x 4 =2 x 2 2 Täten termi x + 2 esiintyy alkuperäisen polynomin tekijöitten tulossa kolmeen kertaan Tämä merkitsee sitä, että juuri 2 on kyseisen polynomiyhtälön kolminkertainen juuri 9(10)

10 Yleisesti: Polynomiyhtälön P x =a n x x n x x n 1 x x n 2 x x 1 juuri x j on k kertainen juuri, jos sitä vastaava tekijäesityksen binomi x x i esiintyy tekijäesityksessä k kertaa eli polynomi x x j k on alkuperäisen polynomin P x tekijä Esimerkin 21 tapauksessa 2x 4 11x 3 18x 2 4x 8=2 x 1 2 x 2 4 eli tällä kertaa k = 4 10(10)

Lukiotason matematiikan tietosanakirja

Lukiotason matematiikan tietosanakirja niinkuin matematiikka Simo K. Kivelä Lukiotason matematiikan tietosanakirja Versio 1.12 / 10.08.2000 Simo K. Kivelä Riikka Nurmiainen TKK 1998 2005 Taustat 1/1 Lukiotason matematiikan tietosanakirja M

Lisätiedot

1.1 Yhtälön sieventäminen

1.1 Yhtälön sieventäminen 1.1 Yhtälön sieventäminen Lausekkeeksi voidaan kutsua jokaista merkittyä laskutoimitusta. Sellaisia matema-tiikan tehtäviä on vähän, joita suorittaessaan ei joutuisi sieventämään lausekkeita, millä tarkoitetaan

Lisätiedot

Y100 kurssimateriaali

Y100 kurssimateriaali Y kurssimateriaali Syksy Jokke Häsä ja Jaakko Kortesharju Sisältö Johdanto 4 Reaaliarvoiset funktiot 5. Funktio.................................... 5. Yhdistetty funktio.............................. 7.3

Lisätiedot

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran 4.1 Kaksi pistettä määrää suoran Kerrataan aluksi kurssin MAA1 tietoja. Geometrisesti on selvää, että tason suora on täysin määrätty, kun tunnetaan sen kaksi pistettä. Joskus voi tulla vastaan tilanne,

Lisätiedot

Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015

Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015 Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 995 05 Tehtävät 9. Pohjoismainen matematiikkakilpailu, 5.3.995 995.. Olkoon AB O-keskisen ympyrän halkaisija. Valitaan ympyrän kehältä pistec

Lisätiedot

DISKREETTI MATEMATIIKKA

DISKREETTI MATEMATIIKKA DISKREETTI MATEMATIIKKA 1 2 DISKREETTI MATEMATIIKKA Sisällysluettelo 1. Relaatio ja funktio 3 1.1. Karteesinen tulo 3 1.2. Relaatio ja funktio 3 2. Kombinatoriikkaa 8 2.1. Tulo- ja summaperiaate 9 2.2.

Lisätiedot

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

Johdatus matemaattiseen päättelyyn

Johdatus matemaattiseen päättelyyn Johdatus matemaattiseen päättelyyn Oulun yliopisto Matemaattisten tieteiden laitos 2011 Maarit Järvenpää 1 Todistamisesta Matematiikassa väitelauseet ovat usein muotoa: jos P on totta, niin Q on totta.

Lisätiedot

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Tommi Syrjänen 1 Yleistä pumppauslemmoista Pumppauslemmalla voidaan todistaa, että kieli ei kuulu johonkin kieliluokkaan.

Lisätiedot

Palloja voi pyörittää kevyellä liikkeellä normaaliasennosta (harmaa) vaakatasossa niin, että numerot tulevat

Palloja voi pyörittää kevyellä liikkeellä normaaliasennosta (harmaa) vaakatasossa niin, että numerot tulevat PELIOHJE 1 (14) Pelaajat: 2-4 pelaajaa Ikäsuositus: 6+ SISÄLTÖ / PELIVÄLINEET 1 kääntyvä satataulu 100 lukukorttia (sis. luvut 1-100) 6 jokerikorttia 2 noppaa (sis.luvut 1-10) 30 pelimerkkiä PELI OPETTAA

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 1: Yhtälöitä ja prosentteja

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 1: Yhtälöitä ja prosentteja Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 1: Yhtälöitä ja prosentteja Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 3.0 -lisenssillä. 1 Osio 1: Yhtälöitä ja prosentteja 1. Yhtälö... 4. Yhtälön

Lisätiedot

Miten nostaa yläasteen oppilaitten kiinnostusta matematiikan sanallisia tehtäviä kohtaan? Esimerkkejä, neuvoja, analyysi

Miten nostaa yläasteen oppilaitten kiinnostusta matematiikan sanallisia tehtäviä kohtaan? Esimerkkejä, neuvoja, analyysi Solmu 1/2008 1 Miten nostaa yläasteen oppilaitten kiinnostusta matematiikan sanallisia tehtäviä kohtaan? Esimerkkejä, neuvoja, analyysi Pavel Shmakov MAFYKE-lehtori, Käpylän peruskoulu, Helsinki shpavel@luukku.com

Lisätiedot

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Käsikirja Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Copyright 2010 Parametric Technology Corporation. Parametric Technology Corporation omistaa sekä tämän ohjelman että siihen kuuluvan dokumentaation tekijänoikeudet.

Lisätiedot

1.Kuvauksen lähtöaineisto

1.Kuvauksen lähtöaineisto 1.Kuvauksen lähtöaineisto 1 Tieteen tehtävänä on uuden tiedon hankkiminen. Käyttäytymistieteet tutkivat elollisten olioiden käyttäytymistä voidakseen ymmärtää sitä tai ainakin löytääkseen siitä säännönmukaisuuksia;

Lisätiedot

Jarkko Peltomäki. Järjestetyt joukot ja hilat

Jarkko Peltomäki. Järjestetyt joukot ja hilat Jarkko Peltomäki Järjestetyt joukot ja hilat Luonnontieteiden kandidaatin tutkielma Turun yliopisto Syyskuu 2010 Sisältö 1 Johdanto 2 2 Järjestetty joukko 3 2.1 Määritelmiä ja perusominaisuuksia...............

Lisätiedot

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio asantasa@cc.hut.fi

Lisätiedot

Laskennanteoria: Mitä voimmelaskea tietokoneella ja kuinkatehokkaasti?

Laskennanteoria: Mitä voimmelaskea tietokoneella ja kuinkatehokkaasti? Laskennanteoria: Mitä voimmelaskea tietokoneella ja kuinkatehokkaasti? Wilhelmiina Hämäläinen Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen 1.-2.12. 2003 Tietojenkäsittelytieteen laitos Joensuun yliopisto 1 Johdanto

Lisätiedot

Pitkän matematiikan kertaustehtävät

Pitkän matematiikan kertaustehtävät Pitkän matematiikan kertaustehtävät Kurssit 1-10 Tehtäväpaketti soveltuu erityisen hyvin koko pitkän matematiikan pakollisen oppimäärän kertaamiseen lyhyessä ajassa. Asioiden käsittelyjärjestys ja kappalejako

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 2: Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 2: Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio : Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY.0 -lisenssillä. 1 Osio : Trigonometriaa ja geometrian

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Karttojen värittäminen

Karttojen värittäminen Karttojen värittäminen Neliväriongelman värityskombinaatioiden lukumäärän etsiminen graafien avulla Eero Räty & Samuli Thomasson Valkeakosken Tietotien lukio / Päivölän Kansanopisto Tieteenala: Matematiikka

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 SOLUJEN TÄYTTÄMINEN JA MUOKKAAMINEN...4 SOLUUN KIRJOITTAMINEN...4 TEKSTIEN JA LUKUJEN KORJAUS...5 TEKSTIEN JA LUKUJEN MUOKKAUS...5

Lisätiedot

PELIOHJEET (suomeksi) Koira. Peli on kaksivaiheinen: Vaihe 1:

PELIOHJEET (suomeksi) Koira. Peli on kaksivaiheinen: Vaihe 1: PELIOHJEET (suomeksi) Koira Peli on kaksivaiheinen: Vaihe 1: Jokaiselle osanottajalle/pelaajalle jaetaan kolme (3) korttia. Loput kortit asetetaan pelipöydälle pinoon, pakaksi. Huomattavaa on, että pakan

Lisätiedot

D I G I T A A L I N E N K U VA N K Ä S I T T E L Y, O S A I I. origo x

D I G I T A A L I N E N K U VA N K Ä S I T T E L Y, O S A I I. origo x D I G I T A A L I N E N K U VA N K Ä S I T T E L Y, O S A I I origo f ( x, y ) x y 4 1 Segmentointi...43 1.1 Epäjatkuvuuskohtiin perustuva segmentointi... 43 1.1.1 Pisteentunnistus (point etection)...

Lisätiedot

Demo 1: Sisä- ja ulkopistemenetelmät

Demo 1: Sisä- ja ulkopistemenetelmät Mat-2.2105 Optimoinnin perusteet Malliratkaisut 11 Ehtamo Demo 1: Sisä- ja ulkopistemenetelmät a) Ratkaise tehtävä min (x 1 2) 4 + (x 1 2x 2 ) 2 s.e. x 2 = x 2 1 käyttäen kvadraattista ulkopuolista sakkofunktiota.

Lisätiedot

1.1 Tavallinen binäärihakupuu

1.1 Tavallinen binäärihakupuu TIE-20100 Tietorakenteet ja algoritmit 1 1 Puurakenteet http://imgur.com/l77fy5x Tässä luvussa käsitellään erilaisia yleisiä puurakenteita. ensin käsitellään tavallinen binäärihakupuu sitten tutustutaan

Lisätiedot

(Monisteen Esimerkki 2.6.8) Olkoon R polynomifunktioiden rengas R[x]. Kiinnitetään c R. Merkitään

(Monisteen Esimerkki 2.6.8) Olkoon R polynomifunktioiden rengas R[x]. Kiinnitetään c R. Merkitään Monisteen Esimerkki 2.6.8 Olkoon R polynomifunktioiden rengas R[x]. Kiinnitetään c R. Merkitään I c = {px R pc = 0}. Osoitetaan, että I c on renkaan R ihanne. Ratkaisu: Vakiofunktio 0 R I c joten I c.

Lisätiedot

Djid _Zc\^ engi_ohjekirja_091107.indd 1 9.11.2007 10:47

Djid _Zc\^ engi_ohjekirja_091107.indd 1 9.11.2007 10:47 Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia! Jokainen meistä on jollain tavalla erilainen kuin muut: yhdellä on valtava punainen kiharapehko, toisella tumma iho, kolmannella hörökorvat, iso peppu tai jotain

Lisätiedot

Shakin säännöt. Luku 1

Shakin säännöt. Luku 1 Sisältö 1 Shakin säännöt 1 1.1 Nappuloiden liikkeet.............................. 4 Torni................................... 4 Lähetti.................................. 4 Kuningatar...............................

Lisätiedot